Husorden Sangergården Sangergården 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden 1-6063 Sangergården 1 1-6081 Sangergården 2"

Transkript

1 Husorden Sangergården Sangergården 2 Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 2. september 2014

2 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden og fælles om mange ting. For at skabe et godt bomiljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til deres naboer, og at alle passer på afdelingens fælles ting, trappeopgange, grønne områder osv. dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne husorden, vedligeholdelsesreglementet med tillæg samt Boligforeningen 3B s vedtægter. Ændring af husorden Denne husorden kan kun ændres på det årlige afdelingsmøde eller ved en urafstemning. Hvis du ønsker at ændre husordenen, skal du derfor stille forslag om det til afdelingsmødet inden for fristen for indkomne forslag. Udgifter til at vedligeholde afdelingen og dermed huslejen kan holdes nede, hvis alle hjælper med at holde bebyggelsen og de grønne områder i pæn stand. Som beboer er det dit ansvar, at hele husstanden, logerende, gæster og andre, der kommer hos dig, overholder husordenen. Vær opmærksom på, at overtrædelse af husordenen i værste fald kan føre til opsigelse af lejemålet. Gem husordenen Det er vigtigt, at du som beboer kender Afdelingsbestyrelsen og havegruppen Afdelingsbestyrelsen holder åbent den 1. mandag i hver måned mellem kl , dog ikke i juli måned. Du finder os i DET BLÅ HUS. Havegruppen holder også åbent den 1. mandag i hver måned mellem kl , dog ikke i juli måned. Du finder os i DET BLÅ HUS. Alle skriftlige og mundtlige forslag er velkommen i ovennævnte tidsrum. Informationer om Sangergården 1 og 2 finder du på 3B s hjemmeside, da Sangergården 1 og 2 endnu ikke har sin egen hjemmeside. Affald Pap, papir, elektronik, metal, flasker/glas anbringes i de respektive containere. Kasserede møbler, cykler, hvidevarer og andet storskrald stilles i storskraldsrummet. 2

3 Husholdningsaffald må ikke smides i de små skraldespande, der er placeret på de grønne fællesarealer, da maden tiltrækker rotter. Af samme årsag må husholdningsaffaldet ikke stilles på jorden ved siden af containerne. Husholdningsaffald Sangergården 1 Husholdningsaffald anbringes i containere til dagrenovation. Affaldet skal være omhyggeligt pakket ind, før det anbringes i containeren. Husholdningsaffald Sangergården 2 Husholdningsaffald smides i skakten i opgangen. Affaldet skal være omhyggeligt pakket ind, før det smides i skakten. Pizzabakker, papkasser, flamingo og genstande større end en 20 cm må ikke komme i skakten, da den stopper til. Antenner/paraboler Ønsker du at opsætte udendørs antenne eller parabol, skal du først have en skriftlig godkendelse fra boligforeningen. Bad og toilet For at undgå tilstopning af afløbsrør bør du være varsom med, hvad du skyller ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, skumklude, avispapir, barbergrej og lignende bør aldrig kastes i toiletkummen brug i stedet affaldscontaineren. Efter badning aftørres vægge og gulve i bruseområdet, ligesom der luftes grundigt ud i badeværelset. Vand er en dyr ressource, så kontakt omgående ejendomskontoret, hvis dit toilet begynder at løbe, eller hvis en vandhane ikke længere lukker tæt. Cykler m.v. Cykel- og knallertkørsel er ikke tilladt i gården. Mindre børn (til de starter i skole) kan dog lege med cykler i gården. 3

4 Knallerter og motorcykler må ikke parkeres i gården. Du må parkere den i knallert-/ barnevognsskuret i gården. Henvend dig på ejendomskontoret for at få udleveret en nøgle. Cykler stilles i de dertil indrettede rum eller stativer. Er der ikke plads, må de stilles langs fortovet ved jeres opgang. Ikke på græsplænerne eller i blomsterbedene. Al parkering af køretøjer skal tage hensyn til muligheden for at komme ud og ind ad opgangen. Der må ikke parkeres nogen former for køretøjer i opgangen, med mindre der er indrettet særlige rum hertil. Sangergården 1: Barne- og klapvogne må stilles foran opgangen. Ønsker du at få den indendørs, kan du stille den i knallert-/barnevognsskuret i gården. Henvend dig på ejendomskontoret for at få udleveret en nøgle. Sangergården 2: Ønsker du at få din cykel indendørs, kan den stilles i cykelkælderen Rørsangervej 37. Barne- og klapvogne må stilles foran opgangen. Ønsker du at få din barne-/ klapvogn indendørs, kan den stilles i barnevognsrummet Rørsangervej 37. Henvend dig på ejendomskontoret for at få udleveret en nøgle. Fodring Undlad venligst at lægge frø, brødrester eller andet foder ud til fugle eller andre dyr på udearealerne. Det kan give problemer med rotter. Forsikring Før du tegner en glasforsikring eller andre lignende forsikringer, bør du spørge på ejendomskontoret, om der er en kollektiv forsikring, eller om du på anden måde er dækket ind. Almindeligvis dækker ejendomsforsikringen bygningsdelene ved brand, brandskade, vandskade, indbrud og forsøg på indbrud men forsikringen dækker ikke lejerens indbo. Heller ikke, hvis det bliver beskadiget som følge af rør- eller radiatorsprængninger. Du bør derfor tegne en husstands- eller familieforsikring, der dækker dit indbo, hvis uheldet er ude. Fremleje Ønsker du at fremleje din lejlighed eller dele af den, skal du henvende dig til kundeservice i Boligforeningen 3B, da det kræver tilladelse og en særlig kontrakt. Erstatningsansvar Den enkelte beboer har pligt til at yde erstatning til boligforeningen for skader, som lejer, husstand eller gæster er årsag til. 4

5 Hvis du fremlejer din lejlighed uden tilladelse, vil det blive betragtet som kontraktbrud, der giver ret til at ophæve dit lejemål. SANGERGÅRDEN 1 OG 2 Udlejning af fælleshuset Reservation: Fælleshuset er et selskabslokale, der kan lejes af beboerne i Sangergården 1 og 2 til private arrangementer. Lokalet reserveres på ejendomskontoret i kontortid eller på . Ved reservation udleveres girokort, som betales inden for 14 dage, ellers bortfalder reservationen. Tilbagebetaling af depositum sker til lejerens bankkonto. Kontonr. oplyses ved reservation. Lokalet er beregnet til max. 40 personer derfor er der kun borde, stole og service til 40 personer. Lejer er ansvarlig for, at der ikke opholder sig flere end 40 personer. Depositum og leje: Det koster 800 kr. at leje lokalerne i weekenden (fredag kl søndag kl ) og 400 kr. på hverdage. Der lægges et depositum på 500 kr. Lokalerne skal afleveres rengjort efterfølgende hverdag kl Nøgle afhentes i ejendomskontorets åbningstid og afleveres personligt eller i brevsprækken. Optælling: Ved lejens start optælles inventaret, så man sikrer sig, at det stemmer overens med den ophængte inventarliste. Stemmer det ikke gives der besked til ejendomskontoret. Efter endt leje og modtagelse af nøgler vil varmemesteren kontrollere, at inventarlisten stemmer. Ituslået og bortkommet inventar vil blive fratrukket depositummet. 5

6 Rengøring og oprydning: Gulve fejes og vaskes Borde, stole, vindueskarme, lamper m.m. tørres af med en fugtig klud Toiletkumme, vask og spejl rengøres grundigt Køkken (vask, bord og gulv) samt service vaskes grundigt af Opvaskemaskine tømmes, og filtret renses Skraldeposer bindes og smides i containeren Køleskab rengøres, og fryser afrimes Ovn og komfur samt bradepande og plader rengøres Der luftes grundigt ud alle ingredienser og ejendele, der har været anvendt til festen, fjernes. Der er kost, fejebakke, støvsuger, gulvspand, opvaskebørste og moppe til rådighed. Der er opvasketabs til rådighed. Medbring selv rengøringsartikler, opvaskemiddel, håndsæbe, viskestykker, håndklæder og lignende. Udgifter vedrørende manglende rengøring og oprydning fratrækkes depositum. Selve arrangementet skal afvikles på en sådan måde, at det ikke er til gene for de andre beboere: Festen foregår så vidt muligt indendørs. Spilles der musik, skal det ske for lukkede døre og må ikke genere de andre beboere Fadølsanlæg må ikke fastspændes på bordene. Der må ikke anvendes tape, tegnestifter og lignende på vægge, lofter eller inventar af nogen art. Der må ikke hænges opslag på døre, vinduer og vægge. Det er af stor vigtighed, at lejer af lokalet selv har tegnet en indboforsikring, idet Boligforeningen 3B IKKE dækker eventuelle stjålne eller bortkomne effekter fra lokalet i lejeperioden Grønne områder Vis omsorg for de fælles grønne områder. Undlad at smide affald. Husdyr Det er tilladt at holde én kat inden døre, hvis man overholder følgende regler: 1. Katten må ikke færdes udenfor. 2. Katten skal neutraliseres (kastreres, steriliseret eller have p-piller) af hensyn til de gener, der opstår, når dyret bliver kønsmodent. (Hankatte strinter, hvilket medrører store lugtgener hunkatte skriger). 3. Reglerne for husdyrs færden skal overholdes. 4. Kennelhold eller anden form for erhvervsmæssigt husdyrhold er ikke tilladt. 5. Folk, der flytter ind i Sangergården 1 og 2 med kat, forpligter sig efter de regler, der gælder for afdelingerne. 6. Ved berettiget klage over husdyr har ejeren pligt til omgående, at foranledige dyret fjernet. Efterkommes denne pligt ikke af lejeren, er der tale om overtrædelse af husordenen og dermed misligholdelse af lejemålet. 7. Få katten registreret ved henvendelse på ejendomskontoret. 6

7 Hærværk Ved ødelæggelse eller hærværk vil der blive rejst erstatningskrav over for den, der forvolder skaden. Indeklima/udluftning Badning, madlavning, vask m.m. giver store mængder fugtig luft, og for at undgå fugtskader er det vigtigt, at du lufter godt ud. En pjece omhandlende fugt i boligen kan hentes på ejendomskontoret. Du bør lufte ud 2-3 gange hver dag i minutter. Luk for radiatorerne, mens du lufter ud og luk op igen, når du er færdig. Efter badning aftørres vægge og gulve i bruseområdet, ligesom der luftes grundigt ud i badeværelset. Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ens opvarmet ved 20 grader. Alle radiatorer bør derfor stå på 2 eller mere, uanset om du bruger rummet eller ej. Stil ikke skabe eller større møbler helt op mod en ydervæg. Luften skal kunne cirkulere bagom, ellers kan der komme fugtskader på væggen. Leg og boldspil Al boldspil skal finde sted i boldgården. Boldspil er ikke tilladt andre steder på ejendommen, såsom græsplænen, fortove m.m. Leg og boldspil på trapperne må heller ikke finde sted. Leg og boldspil skal stoppe ved mørkets frembrud dog senest kl Kun børn under 15 år må bruge boldburet. Musik/lydniveau Tag hensyn til dine naboer, når du hører musik eller ser tv. I de sene aftentimer efter kl bør du vise ekstra hensyn og dæmpe ned, så de andre beboeres ønske om nattero respekteres. Brug af musikinstrumenter er tilladt i tidsrummet kl og for lukkede døre og vinduer. Parkering Du kan afhente parkeringstilladelse til p-pladsen Tornsangervej 6 på ejendomskontoret. Det er kun tilladt at parkere inden for de opmærkede båse. Trailere / campingvogne / lastbiler over kg må ikke parkeres på p-pladsen. Støj Lyde forplanter sig let i bebyggelsen begræns derfor al støjende adfærd. Slagboremaskiner og lignende må kun benyttes på hverdage mellem kl og og søn- og helligdage mellem kl og det er altid en god ide at advare sine naboer, inden man eksempelvis borer eller hamrer. Private fester i lejlighederne annonceres i opgangen en uge forinden. 7

8 Tørring af tøj Af hensyn til indeklimaet bør der ikke tørres tøj i boligen. Anvend tørretumbler, eller de dertil opstillede stativer på fællesarealerne eller vaskekældrene. Tøj må ikke tørres ud af vinduerne. I Sangergården 1 kan du anvende tørreloftet. Vand Vand er en dyr ressource, som skal bruges med omtanke. Husk derfor at meddele ejendomskontoret, hvis du har toiletter og vandhaner, der løber eller utætheder i f.eks. cisterner. Vaskeriet Vaskeriet må kun bruges af bebyggelsens beboere. Nøgler og vaskekort er derfor personlige og må ikke lånes ud til fremmede. Vaskeriet kan benyttes alle dage mellem kl og Er en vasketur ikke startet efter 15 minutter, må andre overtage vasketuren. Efter endt vasketur kan tørretumbler benyttes i max. 30 minutter. Efterlad vaskeriet i samme stand, som du selv ønsker at modtage det. Der må ikke efterlades tøj, ud over det som du har hængende til tørre. Husk, at filteret på tørretumblerne skal renses, hver gang du har brugt den. Vaskerierne er forsynet med automatisk sæbedosering. Der må ikke benyttes egne vaske- og skyllemidler, det ødelægger både dit tøj og maskinerne. Børn må gerne opholde sig i vaskeriet, men kun i følge med voksne. Vinduer, døre, opgange og fælles indendørsarealer Vinduerne i lejligheden og de tilhørende kælderrum skal være forsynede med hele ruder. Husk at holde opgangs- og kælderdøre lukkede. I opgangene må der KUN ligge en dørmåtte foran din hoveddør, det er strengt forbudt at opbevare noget som helst i opgangene, og det vil blive fjernet uden ansvar Reklamer og aviser må ikke lægges oven på postkassen eller i opgangen. Benyt i stedet papircontaineren. Der må ikke stå ejendele i kældergange, loftgange og på tørrelofter. Benyt i stedet dit kælder- eller loftrum. Husk altid at døre og vinduer skal holdes lukket, så vind, vejr og fugle ikke trænger ind. Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 2. september 2014 Boligforeningen 3B Havneholmen København V Tlf Ekspeditionstid Hverdage 9-16 Fredage 9-14

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden. For ABILDGÅRDEN SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For ABILDGÅRDEN SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For ABILDGÅRDEN SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 18. september 2014 Det er godt at bo godt i et levende byggeri Omkring 1966 kunne de første beboere flytte ind i de første huse på

Læs mere

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Frederiksberg forenede Boligselskaber For Havremarken Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For KASTRUPVEJ UNGDOMSBOLIGER. Samvirkende Boligselskaber 3056-6 Kastrupvej Ungdomsboliger Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For KASTRUPVEJ UNGDOMSBOLIGER. Samvirkende Boligselskaber 3056-6 Kastrupvej Ungdomsboliger Godkendt på afdelingsmødet den 29. For KASTRUPVEJ UNGDOMSBOLIGER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab for Sværdagergård Roskilde Nord Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Sydkystens Boligselskab Bøgehegnet afdeling 1. Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Denne husorden er et bilag til lejekontrakten. Afdelingen ejes af Sydkystens Boligselskab, SydBo. Administrator

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. HUSORDEN GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Vedtaget på afdelingsmødet den 17. september 2009 Det er godt at bo godt i et levende byggeri Omkring 1966 kunne de første beboere flytte ind i de første huse på en våd

Læs mere

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 8 GENERELT En boligafdeling

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden for Tubberupvænge II

Husorden for Tubberupvænge II for Tubberupvænge II Affald Skurene i gårdene: Følgende affald skal i skralderummet i skuret i gården: Papir, aviser og blade skal i papircontaineren Små papæsker presses sammen og lægges i de store plastiksække.

Læs mere

HUSORDEN Ved Stadion

HUSORDEN Ved Stadion HUSORDEN Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Revideret og godkendt på afdelingsmødet 01-05-2012 Indhold GENERELT... 2 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER... 4 ADGANG TIL BOLIGERNE... 4

Læs mere

Husorden 1-1027 Søagerpark

Husorden 1-1027 Søagerpark Husorden 1-1027 Søagerpark Ændret på afdelingsmøde den 19. september 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling er et lille samfund, hvor beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

HUSORDEN AFDELING I OG II

HUSORDEN AFDELING I OG II HUSORDEN AFDELING I OG II Godkend på afdelingsmødet 26-09-2012 Revideret med tilføjelser på afdelingsmødet den 24. september 2013 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 2 ÆNDRINGER

Læs mere

Strandmarksvej 14 2650 Hvidovre H U S O R D E N. Godkendt på afdelingsmødet den 28. august 2014. 4010-9 Lille Friheden. Husorden / 2014 Side.

Strandmarksvej 14 2650 Hvidovre H U S O R D E N. Godkendt på afdelingsmødet den 28. august 2014. 4010-9 Lille Friheden. Husorden / 2014 Side. H U S O R D E N Godkendt på afdelingsmødet den 28. august 2014 4010-9 Lille Friheden Husorden / 2014 Side. 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFFALD... 4 3. ALTANER, TERRASSER OG HEGN OMKRING

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmødet afholdt den 19. september 2001 Generelt En afdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere