MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / februar 2013"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / februar 2013 Ny pensionsreform får hård medfart/4 Medarbejdere under pres/6 Øget salg på nettet/8 Hvad laver udvalget?/10 Generalforsamling/11 Vild med friheden/12 Foreningsnyt/13 Bestyrelsen overvejer digitalt blad/14 Medlemsstatus/15

2 citater Det er ikke en mulighed at udskifte Helle Thorning-Schmidt som formand for Socialdemokratiet. Og hun er vores statsministerkandidat, når vi når frem til næste valg. De tider, hvor Socialdemokratiet rendte rundt og udskiftede leder i utide, er ovre. Henrik Sass Larsen (S), gruppeformand til Børsen Foto: Scanpix Jeg ser det som en stor løgn, som jeg bare gentog igen og igen. Historien var så perfekt i så lang tid. Lance Armstrong, tidl. syvdobbelt vinder af Tour De France i tv-interview med Oprah Winfrey Hvis du kigger tilbage på 2005, hvor der var over telefonbokse i Danmark, så er der i dag under 500. Da den udvikling skete, var der sikkert en masse mennesker, som følte, at det var irriterende. Men spørger du dem i dag, om de vil have telefonbokse eller mobiltelefoner, så kender jeg godt svaret. Tonny Thierry Andersen, direktør for Danske Banks privatkunder, til FinansWatch om lukning af filialer Foto: Scanpix I øjeblikket hører man nogle økonomer tale om, at vi er trådt ind i et nyt regime med meget lav vækst i fremtiden. Men jeg kan ikke se, hvorfor den teknologiske udvikling pludselig skulle gå i står. Vi har fortsat mulighed for en pæn fremtidig vækst. Peter Birch Sørensen, økonomiprofessor og formand for Produktivitetskommissionen, til Berlingske Business Jeg bruger meget tid på medier, også på sociale medier. I vore dage er det afgørende. En international organisation som Nato skal hele tiden kommunikere sine aktiviteter, for det er jo ingen selvfølge, at den nye generation forstår, hvorfor vi har Nato. Anders Fogh Rasmussen, Natos generalsekretær til Børsen Foto: Scanpix 2 / assurandør kredsen / februar 2013

3 leder Carsten Nielsen formand Bak op om din tillidsmand Udenfor er det frostvejr. Dagene er korte, og nætterne lange. Men lige om hjørnet venter foråret og de lysere tider. Foråret er også tiden, hvor assurandørforeningerne afholder deres generalforsamlinger. De allerfleste i marts eller april måned. Det er her, I vælger dem, der skal repræsentere jer til at forhandle løn samt til at bistå jer, hvis I får behov for hjælp i forhold til jeres ansættelsesforhold. Udover det er den årlige generalforsamling også stedet, hvor alle kollegerne mødes og får udvekslet stort og småt fra den travle dagligdag. Det er her der byttes historier gode som dårlige. Mange foreninger oplever desværre, at fremmødet svigter. Specielt i de år hvor der ikke skal tages stilling til ny overenskomst. Det er synd, at så mange fravælger at deltage på generalforsamlingerne. Jeg anerkender, at alle assurandører er hårdt spændt for med stigende krav til budgetter, administration og generel opfølgning. Men det er utroligt vigtigt netop i disse år, at I møder op til generalforsamlingerne og viser jeres opbakning til de kolleger, som I har valgt til, at varetage jeres interesser. Det har ikke været nemt at sidde i bestyrelsen i en forening i de seneste år, og der er ingen umiddelbare tegn på, at det bliver meget lettere i den kommende tid. Jeres foreningers bestyrelser udfører et meget stort arbejde for at sikre jer alle de bedste løn og arbejdsvilkår. De fortjener jeres opbakning. Jeg vil i hvert fald her på denne plads rette en meget stor tak til alle tillidsfolkene i Assurandør Kredsen for deres daglige og vedholdende indsats til gavn for landets assurandører. Jeg håber på et stort fremmøde til forårets generalforsamlinger. Udgiver: Assurandør Kredsen Applebys Plads København K Telefon: Telefax: Redaktion: Carsten Nielsen (ansvh.) Kommunikation, Finansforbundet Annoncer: Kontakt Briddi Escherich Telefon Forsidefoto: Casper Balslev Layout: Yellowmellow graphics Finansforbundet Produktion: ProReklame ApS, Hillerød Udgivelsesterminer: 4 gange årligt. Næste nummer udkommer xx 2013 ISSN-nr.: Nr.x / februar 2013 / xx. årgang assurandør kredsen / februar 2013 / 3

4 Statens skattemanøvre Ny pensionsform får hård medfart Aldersopsparingen afløste kapitalpensionen ved nytårsskiftet. Lovændringen får dog ikke en varm velkomst af Danica Pension og SEB Pension, der forventer at skulle aflevere henholdsvis ti og fire milliarder kroner til statskassen Af journalist Mads Due Anker Da 2012 blev til 2013, døde kapitalpensionen og blev erstattet af aldersopsparingen efter Folketingets vedtagelse af den seneste skattereform. Lovændringen har sat de mange medarbejdere i pensionsselskaberne på overarbejde, da den har betydet en ny rådgivning til kunderne og nye krav til it-løsninger/ systemerne. Siden vi blev sikre på, hvad det var, skattereformen medførte af ændringer, har vi allokeret stort set alt, hvad vi har af ressourcer på it-udviklingsfronten til at udvikle det her, og det er en kæmpestor opgave, det skal man ikke tage fejl af. Ikke mindst fordi, at der altid er stor efterspørgsel på it-ressourcer. Det er absolut noget, der trykker os voldsomt. Men det er da klart, at hele vores kundeservice jo også bliver lagt ned af det. Vi får utrolig mange henvendelser, vi skal svare på omkring ændringen, fortæller pressechef i Danica Pension, Mikkel Bro Petersen. Luner i statskassen Den store forskel på kapitalpension og aldersopsparing er, at det med aldersopsparing ikke længere er muligt at opnå fradrag på indbetalingerne til pension. Omvendt bliver man ikke beskattet på udbetalingstidspunktet. Derudover er produkterne meget identiske. I 2013 har staten ekstraordinært givet mulighed for, at eksisterende kapitalpensioner kan konverteres til aldersopsparing. Det endda med rabat på 2,7 procent, da skatten kan afregnes i 2013 til 37,3 procent mod de 40 procent, som ellers vil gælde på udbetalingstidspunktet. Hos Danica Pension anbefaler man kunderne at tage imod aldersopsparingen, ligesom det er tilfældet for SEB Pension. Set med kundens øjne er det en god ide, da der spares en afgift, hvis man lige ser bort fra, at de fleste selskaber tager et eller andet gebyr for afgiften, siger afdelingsdirektør i SEB Pension Frank Pedersen, der samtidig peger på, at lovændringen er særlig god for staten. Hvis alle pensionskunder benytter sig af tilbuddet, vil det betyde en engangsindtægt i statskassen på 180 milliarder. Det sker nok ikke. Men hvis blot halvdelen tager imod tilbuddet, lander man på omkring 100 milliarder kroner i Godt nok har finansministeren selv regnet sig frem til, at det ligger på omkring fem milliarder kroner, så han bliver nok overrasket, tror jeg, siger Frank Pedersen. Dyrt for selskaberne SEB Pension kommer selv til at aflevere omkring fire milliarder til statskassen som en konsekvens af lovændringen, gætter Frank Pedersen. Vi har i omegnen af milliarder stående i kapitalpensionsdepoter. Vi ved ikke, hvor mange kunder der vil sige tak til tilbuddet. Men hvis det er omkring halvdelen, hvad vi tror det er, bliver det tæt på skatten af ti milliarder, vi vil betale ind til staten. Altså omkring fire milliarder, siger han. For Danica Pension kommer straksbeskatningen til at koste selskabet omkring ti milliarder, vurderer Mikkel Bro Petersen, der giver en underfinansieret skattereform skylden for lovændringen. Det her er ene og alene politisk bestemt. Igennem de seneste mange skattereformer, kigger man på den sparegris, der hedder pension, når riget har fattes penge. For den ligger ikke lige for i Ændringen af kapitalpensionen Skattereformen blev stemt igennem i september sidste år. Her blev det muligt for danskere med en kapitalpension at lade pensionen beskatte med 37,7 procent i 2013 frem for at gøre det ved tidspunktet for udbetalingen, hvor beskatningen er på 40 procent. Måneden efter fandt Skat dog ud af, at man gerne ville ændre loven om kapitalpensioner. Resultatet blev, at det fra 1. januar 2013 ikke længere er muligt at oprette kapitalpension, men kun en aldersopsparing. 4 / assurandør kredsen / februar 2013

5 Det er noget af et tyveri af børnenes penge. Jeg sammenligner det lidt med, at staten går ind i børneværelserne og tømmer deres sparebøsser, for det er dem, det går ud over. Frank Pedersen, afdelingsdirektør SEB Pension danskernes bevidsthed, så det giver ikke så voldsomt palaver, når man roder ved den. Pudsigt nok har man også denne gang valgt at stramme modregningsreglerne, så man alt i alt har gjort pension mindre attraktivt. Det i en tid, hvor der er stort behov for, at danskerne sparer op. Nye regler skaber forvirring. Det skaber usikkerhed og frygt, og det er ikke sundt for opsparingslysten. Derfor har vi også sagt, at nu må det stoppe. Nu må vi simpelthen have ro omkring pensionen, påpeger han. Tyveri af børnenes penge Der er ingen tvivl om, at de mange milliarder vil gavne statens regnskab lige nu og her. Men både Frank Pedersen og Mikkel Bro Petersen advarer om, at straksbeskatningen kan blive et problem på den lange bane. Foto: Istock Det værste element ved det her er det fremtidige aspekt - altså set fra vores børns side. Det har været sådan de sidste mange år, at afgiften på kapitalpensioner har udgjort cirka ti milliarder kroner om året. De ti milliarder hvert år, vil man mangle i fremtiden. Det er noget af et tyveri af børnenes penge. Jeg sammenligner det lidt med, at staten går ind i børneværelserne og tømmer deres sparebøsser, for det er dem, det går ud over, siger Frank Pedersen. Det her har ingen værdi for samfundet. Til gengæld står du med en risiko for, at pengene fra den straksbeskatning, der sker nu, ikke går til opsparing, som de reelt burde. Om ti til 20 år kan vi så risikere at stå og mangle de penge, fordi vi ikke har fulgt de principper, der ellers har været gældende for dansk pensionsopsparing - netop at skatten falder den dag, pengene bliver udbetalt, for de er forsvundet med den her aldersopsparing. Det virker ikke særlig hensigtsmæssigt, fortæller Mikkel Bro Petersen. Først klar senere på året Skønt aldersopsparingen kom til verden ved nytår, skal kunderne kigge langt efter et selskab, de kan tegne den hos. For eftersom forslaget blev hastet igennem kort før årsskiftet, har pensionsselskaberne ikke været klar til at kunne håndtere den nye pensionsform. I lighed med resten af pensionsbranchen, har vi jo ikke en kinamands chance for at være klar her i januar. Det bliver vi formentligt omkring maj måned, og det gælder også nogenlunde samtidig for muligheden for at tegne ind på aldersopsparing og spare op på den, siger Mikkel Bro Petersen. SEB Pension regner med at have systemet på plads til at håndtere omlægningen omkring 1. august, oplyser Frank Pedersen. assurandør kredsen / februar 2013 / 5

6 Trivsel Medarbejdere sættes under pres Lunten er blevet kortere over for både assurandører og forsikringsfunktionærer, og selskaberne presser svage medarbejdere ud, lyder det samstemmende fra Assurandør Kredsen og DFL, der efterlyser mere åben og ærlig dialog om trivslen på arbejdspladserne Af journalist Carsten Jørgensen Kigger man udelukkende på regnskaberne, er der ingen tegn på krise i forsikrings- og pensionsselskaberne. Snarere tværtimod. Men ifølge Assurandør Kredsen og DFL (Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening) er billedet et andet, når det handler om medarbejdernes velbefindende på arbejdspladserne. Begge organisationer får meldinger fra tillidsfolk og medlemmer om, at tiderne er ændret, kravene er høje, og at flere sættes under pres af deres ledere. Der er ingen tvivl om, at kravene til medarbejderne skærpes for tiden. Mange assurandører bliver i langt højere grad end tidligere målt og vejet på deres salgstal og på antallet af besøg, og i det hele taget er der en strammere styring fra salgscheferne, siger Carsten Nielsen, formand for Assurandør Kredsen. Han peger på, at der stort set ingen sekretærer er tilbage i selskaberne, hvilket betyder, at assurandørerne skal bruge en stigende del af deres arbejdstid på administrativt arbejde frem for at sælge. Det er med til at presse mange assurandører. I forhold til folk som er syge er det også tydeligt, at snoren ikke er så lang, som den var tidligere. Selskaberne har stor fokus på effektivitet, kontrol og ikke mindst indtjening for at tilfredsstille aktionærernes krav. Medarbejdernes trivsel, kommer her i anden række, mener Carsten Nielsen. De mange afskedigelser, der har ramt forsikringsfunktionærerne drypvist, har ifølge DFL s landsformand betydet, at de tilbageværende medarbejdere i høj grad er bekymret for, om de kan beholde deres job. Folk bliver mere forsigtige med at beklage sig eller at sige fra overfor ledelsen af frygt for repressalier. Det er forståeligt nok, men det betyder også at selskabernes undersøgelser af medarbejdertilfredsheden ikke altid giver et retvisende billede, siger Mette Bergmann. Arbejdsgiverne bør have forståelse for, at konstruktiv kritik er positivt og medvirkende til at udvikle virksomheden, siger Mette Bergmann. Foto: Lars H. Knudsen Frygter fyring DFL s landsformand Mette Bergmann oplever også, at lunten er blevet kortere over for medarbejderne. Siden slutningen af 2008 har vi i alt mistet 870 medarbejdere i selskaberne, hvilket er mange for en forholdsvis lille branche som forsikring. Blandt de opsagte er der mange personer, som enten er psykisk sårbare eller som ikke har fået den nødvendige kompetenceudvikling i tide, og vi ser også flere afskedigelser, der sker på baggrund af adfærd og attitude. Det er mit indtryk, at der i dag er mindre plads til svagere personer på arbejdspladsen end tidligere, siger Mette Bergmann. 6 / assurandør kredsen / februar 2013

7 Foto: Stig Stasig Ikke plads til konstruktiv kritik Carsten Nielsen oplever samme tendens blandt assurandører. Når vi rejser en problemstilling over ledelsen i et selskab, svarer de, det hører vi ikke med henvisning til deres interne undersøgelse af trivsel og medarbejdertilfredshed. Folk er nervøse for at sige noget, siger han. Ideelt set bør man som ansat kunne svare ærligt og anonymt i disse undersøgelser uden at risikere repressalier fra den nærmeste leder, men både Assurandør Kredsen og DFL kender til eksempler, Selskaberne har stor fokus på effektivitet, kontrol og ikke mindst indtjening for at tilfredsstille aktionærernes krav. Medarbejdernes trivsel, kommer her i anden række, siger Carsten Nielsen. hvor ledere har identificeret medarbejdere med mindre positive svar og efterfølgende har konfronteret medarbejderen med det. Det er ærgerligt, at klimaet på mange arbejdspladser er sådan, at det reelt ikke er muligt for medarbejdere at kritisere arbejdsforholdene. Arbejdsgiverne bør have forståelse for, at konstruktiv kritik er positivt og medvirkende til at udvikle virksomheden, siger Mette Bergmann. En forklaring på den ledelsesmæssige hårdere kurs over for medarbejderne kan være, at der i de seneste par år er sket et magtskifte internt i selskaberne, så kommercielle direktører med benhårdt fokus på bundlinjen er kommet i vælten på bekostning af mere HR-orienterede ledere. Og de kommercielle ledere har stor succes, for selskaberne tjener rigtig mange penge. Bagsiden af medaljen er, at der tages mindre hensyn til medarbejderne. Selvfølgelig skal der skabes værdi for aktionærerne, men man skal huske, at det er medarbejderne, der skaber værdien, siger Carsten Nielsen. assurandør kredsen / februar 2013 / 7

8 Salgskanaler Øget salg via nettet Størstedelen af forsikringsselskaberne tilbyder kunderne at købe deres forsikringer online, men der skal stadig være plads til den personlige kontakt, lyder det fra branchen Af journalist Mads Due Anker På stort set alle forsikringsselskabers hjemmesider er det muligt at beregne prisen på eksempelvis en bil- eller indboforsikring. De fleste selskaber tilbyder også, at man som kunde kan købe sin forsikring online, og dermed opnår man i flere tilfælde endda rabat. Codan åbnede op for onlinesalget af forsikringer for omkring to år siden. Kia Pedersen, der er kommunikationskonsulent i Codan, forklarer, at det skete som en logisk konsekvens af kundernes brug af internettet. Vi vil jo gerne møde kunderne, hvor de er - i de kanaler, hvor de er. Altså ved telefonen, eller når de sidder ved computeren. Så det er simpelthen for at give vores kunder en mulighed for, at de også kan møde os der, hvor de er i deres hverdag, siger hun. Langt størstedelen af vores salg af forsikringer foregår dog stadig via telefonen, altså de traditionelle kanaler, så det har ikke været en speciel eksplosiv stigning. Vi kan dog se, at der kommer mere og mere trafik online. Men det, vi oftest ser, er, at kunderne bruger vores hjemmeside til at beregne en pris, og når det så kommer til selv købet af forsikringen, vælger mange af dem at ringe ind og tale med en medarbejder, fortæller Kia Pedersen. Tryg begyndte med salg af forsikringer på nettet tilbage i 2009, og har siden da oplevet en fortsat stigning i salget af forsikringer den vej, fortæller direktør for Kontaktcenteret i Tryg, Lena Bielefeldt. Hun forklarer, at man skelner mellem det direkte salg, hvor kunden helt selv finder og køber en forsikring, og de afledte henvendelser, hvor kunden har været inde på hjemmesiden og hente informationer for derefter at tage kontakt. Selvom begge former for salg er i fremdrift, står den personlige rådgivning ikke over for at blive sløjfet. Vil stadig gerne kontakten Vi vil ikke for enhver pris have folk til at købe deres forsikring på nettet. I købsflowet bliver de flere gange gjort opmærksom på, at du kan ringe og tale med os. Vi overvejer hele tiden, om kunderne er rigtigt forsikrede, og om de har de forsikringer, de har brug for. Det kan vi jo ikke være 100 procent sikre på, at de har, hvis de har købt en forsikring over nettet. Ikke som setuppet er i dag, i alt fald. Men når en kunderne køber en forsikring på nettet hos os, tilbyder vi at give dem en forsikringsgennemgang af alle deres øvrige forsikringer, og det er der en række kunder, der tager imod, siger Lena Bielefeldt. Det billede genkender man hos Codan. Vi tror stadig, at danskerne godt kan lide at tale med en person, når de skal købe en forsikring. Så kan de lige høre, at tingene er rigtigt forstået, og at man er helt sikker på, at den pris, man har fundet frem til, også er den rigtige, siger Kia Pedersen. Rokade af medarbejdere For Codans vedkommende har onlinesalget af forsikringer ikke betydet afgang af medarbejdere, men snarere en rokering. Vi har selvfølgelig oprettet nogle teams, der håndterer, de ting, der kommer ind via mail, og vi har også en chatfunktion, hvor vores kunder kan stille spørgsmål til os. Så det er nogle ressourcer, vi rykker rundt, sådan at vi findes de steder, og kan levere en service, der hvor vores kunder er, lyder det fra Kia Pedersen. Den 1. januar gennemførte Tryg en organisationsændring i deres kontaktcenter, hvor man etablerede det særlig Online Kontaktcenter, til de kunder, der først har været inde på hjemmesiden og søge informationer, og ad den vej har taget kontakt til Tryg. Medarbejderne i Online Kontaktcenter har særlige skriftlige færdigheder, de har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der sker på hjemmesiden og de bidrager aktivt, sammen med vores Online kanal med at optimere vores site, fortæller Lena Bielefeldt. Mobilen næste skridt For begge selskaber gælder det om at være til stede på de platforme, hvor kunderne er. Derfor kigger de begge på, hvordan mobil og tablets-løsninger kan blive en del af deres forretning i fremtiden. Hvis man ser på Sverige, hvor vi har et søsterselskab i Trygg- Hansa, ser vi, at de også sælger mange forsikringer via mobiltelefoner og mobilløsninger, så de er noget længere fremme, end vi er her i Danmark, siger Kia Pedersen. 8 / assurandør kredsen / februar 2013

9 Foto: Istock Det er ikke noget, vi umiddelbart har nogle konkrete planer om. Men vi er da opmærksomme på, at det kan være en tendens, der også kommer til Danmark. Og så vil vi selvfølgelig være parat til det. Men lige nu er det onlinesalget, der har vores fokus, fortæller hun. Tryg følger også tendenserne tæt, påpeger Lena Bielefeldt og som eksempel fremhæver hun Trygs app til rejsende. Vores rejse-app, Tryg på rejse, har været tilgængelig de sidste to år og er meget populær hos både vores kunder og ikke-kunder. Og det er et godt eksempel på en god mobilløsning. Ifølge Lena Bielefeldt er Tryg klar til at udvide med mobil- og tabletløsninger, når behovet hos kunderne kræver det. DET STARTEDE MED JER! Den 26. februar 1953 blev Forsikringsvæsenets Akkvisitørskole dannet med det formål at lave fælles uddannelse for sælgere. Nu hvor vi fylder 60 år, dækker den fælles referenceramme alle grupper af medarbejdere. Vi tænker dog ikke på pensionering men, vil fortsætte med at skabe uddannelser til branchen og udvikle den du allerede er. SE JUBILÆUMSFILMEN PÅ HJEMMESIDEN OG FÅ INSPIRATION TIL, HVORDAN VI KAN BIDRAGE TIL DIN UDVIKLING. UDVIKLER DEN DU ALLEREDE ER Forsikringsakademiet A/S - Rungsted Strandvej Rungsted Kyst - Telefon assurandør kredsen / februar 2013 / 9

10 Det politiske arbejde Hvad laver udvalget? Assurandør Kredens medlemsblad sætter luppen på, hvad kredsbestyrelsens medlemmer arbejder med i de forskellige udvalg og ansvarsområder. Denne gang handler det om udvalget om Forsikringsakademiet, der blandt andet arbejder for at sikre, at assurandørernes uddannelse og kompetencer er opdaterede. Per Søgaard fra kredsbestyrelsen fortæller her om udvalget. Af journalist Mads Due Anker Hvem sidder i udvalget? Kredsbestyrelsesmedlemmerne Per Søgaard fra Danica Pension og Jørgen Lykke fra Codan er repræsentanter i udvalget, der har fokus på Forsikringsakademiet. Hvad laver udvalget? Vi prøver på at sætte assurandørernes arbejde på dagsordenen. I Finansforbundet fylder bankerne ret meget, så vores opgave er at få et komma ind hist og her, så der også kommer noget fokus på assurandørerne. Hvorfor er det vigtigt/ aktuelt? Det er ikke så mange år siden, at vi var en af de få grupper i forbundet, der var at betegne som ufaglærte, da det ikke var en ankerkendt uddannelse at være eksamineret assurandør. Det arbejder vi kraftigt på, at det bliver. Vi er en branche, hvor vi ikke kan tåle, at der uden sammenligning i øvrigt - er for mange brugtvognshandlere, for det ødelægger ryet for rigtig mange. Hvordan samarbejder I med Forsikringsakademiet? Forsikringsakademiet har samme interesse som os i forhold til kompetenceudvikling. Det seneste på den kant er, at der er lavet en europæisk certificering, hvor man sikrer, at de normer, der stilles til branchen, bliver opfyldt. Der kommer løbende ny lovgivning og nye regler. Der kan det ikke nytte noget, hvis man blev eksamineret for 15 år siden, og eksempelvis ikke fulgt med i skattelovgivningen siden da. Indtil videre har arbejdsgivere og lønmodtagere ikke helt de samme interesser på området, for det kan være en kostbar affære at sende medarbejdere på uddannelse hos Forsikringsakademiet. Der har vi en interesse i, at overliggeren bliver sat så højt som muligt, sådan at kollegaerne i branchen har et så højt niveau som muligt. Hvad har du særligt fokus på i udvalget? Selve udvalgsarbejdet i Finansforbundet, i det udvalg der handler om kompetence, er meget vigtigt og måske et af de vigtigste punkter overhovedet. For hvis assurandørerne ikke sørger for at være meget skarpe, bliver vi udkonkurreret af selvbetjening, for det er det, nogle kunder vil have. Derfor skal vi være bedre til at vise, hvad det er, vi er særligt gode til. Og det er vi der, hvor viden skal være på ekspertniveau, så kunderne føler, de får et udbytte af et møde med en assurandør, frem for at benytte sig af selvbetjening og det er i den retning, jeg vil forsøge at påvirke udvalget. Udvalg/ansvarsområder: Forsikringsakademiet Arbejdsliv og karriere Sektor, forbruger og regulering Beskæftigelse og velfærd Medlem og forbund Foto: Stig Stasig 10 / assurandør kredsen / februar 2013

11 generalforsamling Assurandør Kredsen afholder ordinær generalforsamling Fredag den 31. maj 2013 kl Munkebjerg Hotel Munkebjegvej 125, 7100 Vejle Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen er Michael Budolfsen gæstetaler. Invitation Du inviteres herved til at overvære kredsgeneralforsamlingen og opleve Michael Budolfsen, næstformand for Finansforbundet som gæstetaler. Michael Budolfsen har været næstformand for Finansforbundet siden I 2012 blev han valgt til vice president for UNI Europa Finance, der repræsenterer 1,5 millioner finansansatte og 100 forbund inden for den finansielle sektor Kredsgeneralforsamlingen er en delegeret forsamling, der består af delegerede fra assurandørforeningerne samt fra Landsforeningen. Det betyder, at du som medlem ikke har stemmeret på generalforsamlingen, men kredsen ser gerne så mange som muligt af Assurandør Kredsens medlemmer til generalforsamlingen. Hele arrangementet afsluttes med en frokost. Det vil glæde kredsen at se dig, og tilmelding vil vi bede dig foretage på senest den 3. maj 2013.

12 Portræt Vild med friheden Det var lidt af en tilfældighed, der førte formanden for assurandørforeningen i Gjensidige Forsikring, Jakob Klink, ind i faget, men i dag nyder han at selv kunne tilrettelægge sin tid. Han minder dog om, at han selv og kollegaerne skal passe på ikke at arbejde sig selv ihjel Af journalist Mads Due Anker Når Audien stevner ud fra hjemmet i Sunds ved Herning, er 34-årige Jakob Klink drevet af at komme ud til kunderne. Ud til den potentielle handel. Ud til en ny kunde, han forhåbentlig får et langt og godt samarbejde med, eller en af de nuværende kunder, der vil drøfte deres nuværende ordning. Nogle af de bedste dage er faktisk dem, hvor man kommer ud til en kunde, der er utilfreds, hvor det gælder om at få forsikret ham om, at han ikke har helt ret i, at vi er så ringe, som han umiddelbart føler. Og hvor man får overbevist ham om, at han er hos det rigtige selskab. At vi er gode for ham, og hvor man så ender med at lave en ny aftale, siger Jakob Klink, der er formand for assurandørforeningen i Gjensidige Forsikring. Men derudover elsker jeg friheden at man fuldstændig kan passe sig selv. Et eller andet sted er jeg helt vild med at være resultatlønnet, hvor man, når man gør en ekstra indsats, også bliver belønnet for det, forklarer han. Assurandør rent tilfældigt Jakob Klink blev assurandør i 2006 efter at have været it- og økonomichef i et bordpladefirma. Han havde arbejdet med regnskaber i knap ti år og trængte efterhånden til at prøve en ny udfordring. På jobportalen Stepstone stødte han på et job som landbrugsassurandør. Jeg tænkte, at jeg ingenting vidste om forsikringer og heller ikke meget om landbrug, så det kunne være sjovt at springe ud i det, fortæller Jakob Klink, der derfor sendte sit cv af sted. Foto: Jan Farup Seks ekstra om Jakob Klink Hvad kan du (særligt godt) lide at spise? Italiensk mad. Hvad kan du lide at drikke? Rødvin gerne italiensk. Hvad kan du lide at høre af musik? Jeg hører aldrig musik. Kun som baggrundssummen i bilen, men musik siger mig intet. Jeg tror ikke, at jeg har købt en cd siden jeg blev konfirmeret. Hvad er den seneste bog, du har læst? Den tidligere cykelrytter Tyler Hamiltons bog Det hemmelige løb. Hvilken bil kører du i? Audi A4 Hvad kan du lide at se i tv? DR s søndagsdramaserier. 12 / assurandør kredsen / februar 2013

13 Foreningsnyt Branddirektørforeningen i Købstædernes Forsikring Claus Kaalby Madsen, er udtrådt af bestyrelsen i Branddirektørforening, idet han den 1. februar 2013 starter som assurandør i TopDanmark. I stedet er Arne Hindsig indtrådt i bestyrelsen. Vi afholder generalforsamling den 8. maj Et kvarter derefter blev han ringet om af rekrutteringsbureauet bag annoncen, der fortalte, at stillingen var besat, men at Jakob Klink havde den rette profil til jobbet. Et halvt år senere ringede bureauet tilbage og tilbød ham et job i Nykredit Forsikring, og der har han været lige siden. Fra 2010 har hans arbejdsgiver dog heddet Gjensidige Forsikring, efter selskabet købte Nykredit Forsikring. Folk skal ikke arbejde sig ihjel For tre år siden kastede Jakob Klink sig over det faglige arbejde, da han syntes, at selskabernes ageren over for assurandørerne havde ændret sig til det værre. De børsnoterede selskaber er i dag meget fokuserede på, at man bare skal fremad. Vores udfordring er derfor, at sørge for at folk ikke arbejder sig selv ihjel. Det, der er fedt ved vores arbejde, er, at man kan arbejde 60 timer om ugen, hvis man har lyst til det, for eksempel hvis man har lyst til at tjene lidt mere. Problemet er dog i øjeblikket, at selskaberne presser sådan på, at man næsten kun kan få lov til at arbejde 37 timer, hvis man er med på budget, siger Jakob Klink. Det var egentlig det, jeg gerne ville arbejde for at gøre noget ved at kravene ikke skulle være større end, hvad man egentlig kan nå på en arbejdsuge. Det er fint nok, at man har muligheden for at arbejde ekstra, men det skal ikke være et krav fra selskabernes side, at man gør det, påpeger han. Fritiden går med familien Jakob Klink forsøger at koble af ved at spille squash eller løbe en tur, men ellers bliver den sparsomme fritid brugt på familien. Han arbejder i gennemsnit 50 timer. Derfor kan det være svært at få det hele til at hænge sammen. Men Jakob Klink gør en dyd ud af at være til stede, når han går ind af hoveddøren. Når jeg kommer hjem klokken 16, er jeg sammen med mine børn, indtil de sover ved en 20-tiden, og så arbejder jeg derefter, siger han. Det kan godt lade sig gøre i perioder, men det er selvfølgelig uholdbart, hvis man bliver ved med at gøre det. Men problemet er jo lidt, at når man vænner sig til fornemmelsen af at komme i mål med et salg, bliver man ved med at forfølge det. Den der ekstra indsats bliver derfor let en rutine, man skal være opmærksom på, siger han. Assurandør- og kundechefforeningen i Tryg Assurandørerne i Tryg har oplevet en periode, hvor arbejdsglæde og tryghed i ansættelsen desværre er kommet på så lav blus, at flammen hos den enkelte næsten er gået ud. Det skyldes en usikkerhed på, hvordan hverdagen vil forme sig i fremtiden. Der er signaler i retning af, at den enkelte må klare sig selv mere og mere. Med meget høje krav til salgsresultater er det meget svært at se, hvornår der kan blive tid til de stigende administrative opgaver, der sniger sig ind i vores hverdag. Vi fik en ny kontrakt 1. april 2011, hvor der desværre kun var meget begrænset mulighed for en større indtjening ved en ekstra salgsindsats. Selskabet inviterede AKF til en snak om de daglige udfordringer midt i 2012, og der har gennem en længere periode været drøftelser om forbedringer. Det har indtil nu resulteret i en justering af kontrakten for generalister, så succeskriterierne er mere hen mod den hverdag, de virker i. Teknik er godt, specielt når det kører uden ufrivillige stop. Desværre er der i det daglige problemer med it, der kan give assurandøren ekstraarbejde, når han hos kunden må bruge pen og papir og behandle færdig senere. Der opstår løbende ideer til ændring af assurandørens hverdag, hvor det mange gange er meget svært for AKF og vore medlemmer at få øje på, hvordan det kan være en fordel for Tryg og assurandørerne. Vi håber, at vi gennem de møder vi deltager i, kan påvirke selskabet til at give os arbejdsforhold, der igen kan få gang i bålet hos alle assurandører, så vi kan få arbejdsglæden og tryghed i ansættelsen tilbage. Assurandørforeningen i Danica Pension Tillidsmand Jesper Dahl Jeppesen har efter gensidig aftale valgt at forlade Danica Pension og dermed også bestyrelsen. Ny i bestyrelsen er suppleant Henrik Nielsen som fremover varetager de opgaver, som Jesper havde. assurandør kredsen / februar 2013 / 13

14 Bestyrelsen drøfter digitalt blad Assurandorkredsen.dk har fået et tiltrængt ansigtsløft, og nu overvejer bestyrelsen at styrke kommunikationen yderligere ved at digitalisere bladet Af journalist Carsten Jørgensen Assurandorkredsen.dk fik sidst i 2012 nyt udseende. Designet er blevet mere moderne, hjemmesiden er blevet integreret med Finansforbundet.dk og de andre kredses hjemmesider, og forhåbentlig oplever assurandører, der bevæger sig ind på Assurandorkredsen.dk, at hjemmesiden er indbydende og interessant. Per Pedersen fra kredsbestyrelsen, der er ansvarlig for hjemmesiden, er tilfreds med ændringerne, selv om der fortsat er funktioner og services, som skal udvikles yderligere. Vi vil gerne gøre hjemmesiden mere attraktiv for medlemmerne, så den får flere besøg fremover. Et af tiltagene kunne være at sende et nyhedsbrev eller en digital udgave af medlemsbladet ud, siger Per Pedersen. Assurandør Kredsens bestyrelse drøfter i øjeblikket muligheden for enten at have både en papirudgave og en elektronisk udgave af Vi vil gerne gøre hjemmesiden mere attraktiv for medlemmerne, så den får flere besøg fremover, siger Per Pedersen. medlemsblad eller at sløjfe papirudgaven inden for en overskuelig fremtid og kun kommunikere elektronisk til medlemmerne. Der er gode argumenter for begge dele. Vi vil kunne spare en del penge ved at nedlægge den trykte udgave af kredsbladet, men omvendt skal vi også sikre os, at vi kan nå ud til alle medlemmerne med et digitalt blad eller nyhedsbrev, og det vil kræve, at vi har adresser på medlemmerne, siger Per Pedersen og understreger, at der endnu ikke er taget en endelig beslutning om det ene eller det andet. I de kommende måneder vil kredsbestyrelsen få belyst de distributionsmæssige udfordringer ved kun at kommunikere elektronisk med medlemmerne, og så er det planen at spørge medlemmerne, om de foretrækker en papirudgave af bladet eller en digital version, som leveres i en / assurandør kredsen / februar 2013

15 medlemsstatus Assurandør Kredsen 1623 medlemmer januar 2013 Assurandør- og Kundechefforeningen i Tryg Antal medlemmer: 253 Chris Normann Jensen, Aalborg Mikael Hansen, Fjerritslev Thomas Fogt, Sønderborg Belinda Florentine Bergmann, Neksø Henrik Kramer, Skårup Fyn Jan Bjarne Nielsen, Lundby Jens Jørgen Hansen, Bjæverskov Jonas Møller Larsen, Aalborg Kenneth Rosendall, Århus N Michael Valbjørn, Kjellerup Morten Boserup, Åbyhøj Niels Ebbe, Skødstrup Per Sørensen, Viborg Rune Dahl Mathiesen, Kolding Simon Hansen, Taastrup Steen Ole Sørensen, Gelsted Ümüt Ece, Hjortshøj Assurandørforeningen i Codan Antal medlemmer:190 Anders Jochumsen, Hvidovre Glenn Emil Dalie, Valby Jonas Møller Larsen, Aalborg Kim Sauer, Ringkøbing Martin Bob Johansen, Næstved Michael Rahbke Thomsen, Aalborg Nicolai Hoe, København S Thomas Oxenvad, Helsinge Thomas Seidelin, Kgs. Lyngby Jan Magnusson, Frederikshavn Jonas Daniel Nielsen, Frederikshavn Kirsten Andersen, Munke Bjergby Lars P. Kjær Christensen, Sunds Leif Hansen, Maribo Morten Busk, Hjørring Morten Nøhr Larsen, Hinnerup Thomas Sagild, København Ø Tobias Jørgensen, Vrå Assurandørforeningen i Topdanmark Antal medlemmer: 394 Bo Elkjær Sahlstrand, Køge Bo Hviid Hansen, Hedensted Christian Holmenlund, København SV Christian Høyer Ulka, Svendborg Christoffer C. Bock, Svendborg Claus Rasmussen, Nørre Aaby Claus Vesterlund, Hellerup Jacob Fjellerad, Næstved Jan Mygind, Solbjerg Jens Ole Pedersen, Odense S Jonas Askjær Ryom, Tørring Mads Knippel Jensen, Grindsted Rene Schrøder, Sønderborg Thomas Sagild, København Ø Ulrik Hansen, Roskilde Anders Jochumsen, Hvidovre Anders Schou, Nørresundby Anders Stoklund, Stenløse Boye Lauritzen, Lejre John Højsgaard, Klampenborg Kasper S. Jørgensen, Nykøbing F Leo Christensen, Kgs. Lyngby Niels Borger Rasmussen, Kgs. Lyngby Rene Pedersen Pilgaard, Stenløse Stig Wetterstrøm, Ålsgårde Søren Peter Hahn, Svebølle Tim Jørgensen, København N Assurandørforening i Nykredit Antal medlemmer: 29 Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring G/S Antal medlemmer: 22 René Høiris Gustafson, Kastrup Assurandørforeningen i Danica Antal medlemmer: 125 Hanne Juul Gauger, Allerød Jesper Lorentzen, Solrød Strand Lillian Møllgaard-Jensen, Odense NV Preben Jensen, Hjørring Branddirektørforeningen i Købstædernes Forsikring Antal medlemmer: 25 Steffen Jensen, Hvidovre Assurandørforeningen i Aros Antal medlemmer: 18 Leo Christensen, Kgs. Lyngby Michael Valbjørn, Kjellerup Morten Bering Madsen, Hirtshals Claus Lindberg, Vejle Ole Bukhave, Præstø Poul-Erik Hansen, Lystrup Søren Brønnum, Risskov Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring Antal medlemmer: 17 Morten Schlünzen, Vejen Assurandørforeningen i Lokal Forsikring Antal medlemmer: 22 Assurandørforeningen i Thisted Forsikring Antal medlemmer: 16 Konsulent- & Kundechefforeningen i Nordea Pension Antal medlemmer: 60 Erik Otzen Hansen, Næstved Jørgen Brandt Andersen, Mårslet Martin Dahl, Eskebjerg Assurandørforeningen i If... Antal medlemmer: 31 Assurandørforeningen i SEB Pension Antal medlemmer: 61 Preben Jensen, Hjørring Thomas Joakim Larsen, København Ø Tom Clausen, Ballerup Assurandørforeningen i Gjensidige Antal medlemmer: 27 Michael Stig Sørensen, Horsens Ole Johan Jacobsen, Svaneke Assurandørforeningen i Nem Forsikring Antal medlemmer: 10 Landsforeningen Antal medlemmer: 323 Erbay Celik, København S Finn Bjerg Olesen, Kgs. Lyngby Kasper Morgan Hansen, Vejle Kenni Hollender, Århus N Martin Pedersen, Vejle Øst Michael Schmidt, Dragør Morten Stenstrup, Hellerup Ole Sand, Herfølge Preben Nielsen, Bjerringbro Rosa Katrine Heilmann, Nuussuaq Steen Marcus, Kgs. Lyngby Walther Højer, Ølstykke Anni Christensen, Rungsted Kyst Bent Møller Jensen, Tinglev Bjarne Stender, Holstebro Christian Holmenlund, København SV Ebbe Jensen, Holstebro Finn Svendsen, Grindsted Gerner Andersen, Højbjerg Hardy Larsen, Frederikssund Henrik Elb, Gentofte Henrik Gregersen, Herning Henrik Holm Jensen, Holstebro Jes Junker, Sønderborg Jesper Hornstrup, Brørup Jesper Thomsen, Nærum Jimmi Jakobi Jensen, Horsens Kenn Christensen, Sporup Kent Larsen, Skjern Kristian Juel Thomsen, Horsens Kurt Kruse Knudsen, Herning Martin Andersen, Søndersø Michael Frølund, Otterup Michael Hjorth Karlborg, Slangerup Michael Kim Dupont, Børkop Mogens Nielsen, Herning Morten Panduro, Aarhus Nicklas K. Albrechtsen, Hadsund Per Møhl, Ikast Preben Nielsen, Bjerringbro Preben Peter Jørgensen, Sæby René Thauner, Langeskov Rolland Leonhart Niilsen, København Ø Søren Sørensen, Jystrup Midtsj Thomas Christian Busch, Hillerød Tony Wiinblad, Svendborg assurandør kredsen / februar 2013 / 15

16 id nr.: Kontakt Assurandør Kredsens assurandørforeninger Assurandørforeningen i Aros Thomas Steen Vilhelmsen Virkelyst Sæby Tlf Mail: Assurandørforeningen i Codan Forsikring Jørgen Lykke Eremitageparken 203,2,-C 2800 Kgs. Lyngby Tlf Mail: Assurandørforeningen i Danica Pension Per Søgaard Lindevej 17 V Sottrup 6400 Sønderborg Tlf Mail: Assurandørforeningen i Gjensidige Jakob Klink Søvænget Sunds Tlf Mail: Assurandørforeningen i If Forsikring Uffe Pedersen Sofiensdalsvej Aalborg Tlf Mail Branddirektørforeningen i Købstædernes Forsikring Carsten Haslund Højagervej Rungsted Kyst Tlf Mail: Assurandørforeningen i Lokal Forsikring Gunner Jensen Akacievænget 4684 Holmegaard Tlf Mail: Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring Per Pedersen Lindevej Frederiksberg C Tlf Mail: Assurandørforeningen i NEM Forsikring Thomas Sloth Andreasen Hestehavevej 20 Gjerrild 8500 Grenaa Tlf Mail: Konsulent- & Kundechefforeningen i Nordea Pension Mogens Edvard Pedersen Degnevænget Galten Tlf Mail: Mogens.edvard. nordea.dk Assurandørforeningen i Nykredit Gert Hansen Blåklokkevej Odense SV Tlf Mail: Assurandørforeningen i SEB Pension Carsten Dahl Liljevænget Esbjerg V Tlf Mail: Assurandørforeningen i SEB Pension Carsten Nielsen Algade 1, 3. th 4000 Roskilde Tlf Mail: Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring René Beierholm Gammelmosevej Sjølund Tlf Mail: Assurandørforeningen i Thisted Forsikring Poul Daniel Larsen Snitingshøj Thisted Tlf Mail: Assurandørforeningen i Topdanmark Ole Døssing Christensen Svingelvej 11 Elsborg 8840 Rødkærsbro Tlf Mail: Assurandør- & Kundechefforeningen i Tryg Lone Hansen Eliassensvej Kolding Tlf Mail: Landsforeningen Carsten Nielsen, Formand Assurandør Kredsen

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006 Køn Placering Fornavn Efternavn BY SLUTTID Kvinde 1 Sytter Christiansen Randers 01:29:54 Kvinde 2 Mia Sørensen Vejle 01:37:37 Kvinde 3 Lilly Jeppesen Vejle 01:38:05 Kvinde 4 Hanne Damholdt Billund 01:44:38

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 Vi har foretaget følgende valg i Transportgruppen: Gruppeformand Jan Villadsen Forhandlingssekretær Jørgen Aarestrup Henrik Berlau - Karsten Kristensen

Læs mere

Danske Politimesterskaber i cykling 2009 - resultat - linieløb

Danske Politimesterskaber i cykling 2009 - resultat - linieløb Mesterskabsklasse - 108 km. 1 4 DEN Henrik Bandsholm Vestegnens Politi Idrætsforening 2:59:04 2 9 DEN Hans Hoffmann Horsens PI +00:04 3 6 DEN Anders Nyholm-pedersen Vestegnens Politi Idrætsforening st.

Læs mere

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport 01 SS1 DLG Skørring 1 Brian Rasmussen Gert B. Pedersen KR7 1 1 01:07 4 Jonas Bjerregaard Gad Bjarke Gad KR7 2 2 01:08 00:01 00:01 9 Henrik Vestergaard Søren Lind Andersen KR7 3 3 01:09 00:02 00:01 8 Jess

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Alletiders bedste mænd

Alletiders bedste mænd 100m. Thomas Hultmann, 59 10,72s 83 Jørn Petersen, 61 10,9s 84 Teddy Jensen, 65 10,9s 84 Frank Engmark, 57 11,2s 77 Tomas Jensen, 64 1,2s 82 Michael Friborg, 66 1,3s 84 Bjarne Vedel, 66 11,3s 89 Carsten

Læs mere

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri)

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) Placering Startnr Navn Klub Start 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde 6. runde 7. runde Sluttid D21-39 fri stil, 5 omgange, 32400 m G 30 Signe Schløer Københavns

Læs mere

RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 2 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1 283/98 16916 Rune Knudsen Klasse: 1

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1871,8 10 1871,8 10 2 Viborg 1 1846,6 8 1846,6 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1845,2 6 1845,2 6 4 Kolding 1 1843,4 4 1843,4 4 5 Helle 1 1807,9 2 1807,9 2

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Birkerød: Mail: larskleiminger@gmail.com Tlf.: 30299629

Birkerød: Mail: larskleiminger@gmail.com Tlf.: 30299629 Klub/ Hold i 2012/13 Holdkaptajn: Amager Herrehold 1. herrehold, 3. div. Sjælland Thomas Christensen, tlf. 42207359, mail: thomas_filias@hotmail.com 2. herrehold, 4. div. Sjælland KBH Kristian Wilhøft

Læs mere

RESULTATLISTE Karup 2014

RESULTATLISTE Karup 2014 RESULTATLISTE Karup 2014 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 67 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 60 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GP32, 65 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

RESULTATLISTE Mårup Pistolterræn 2014 Mårup DDS SP v.3.14.4.1 Station 1 Skive Farve Afstand Stilling Mål 1 Oval 4 Sort 51 Høj knælende Mål 2 Tønde 1 Gul 22 Høj knælende Mål 3 1/7 Grøn 22 Høj knælende Station

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater

Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater Horsens Duathlon 2005 Forløbige resultater GENERAL Plac Nr. 1. løb Plac. 1 løb Cykel 1.løb + cykel Plac 2. løb Sluttid Klasse Navn Klub Køn 1 305 00:23:10 1 00:44:49 01:07:59 1 00:12:21 01:20:20 Seniorer

Læs mere

RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP. UNGDOM: Resultat 1. afd.

RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP. UNGDOM: Resultat 1. afd. RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP UNGDOM: Resultat 1. afd. Nr. Navn Klub Klasse Afd.1 1 407 Christian Zeeberg Varde Cykelklub Ungdom 00:54:00 2 424 Mikkel Møller Vejen BC Ungdom 00:54:04 3 406

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013

RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 RESULTATLISTE FSKBH s JULESTÆVNE I BOWLING, NEDRYKKET 300 SERIE. 14. DECEMBER 2013 13-12-2014 VINDER NR. 1:Michael J. Jensen Coop Idræt 278 Højeste 3 serier:henrik Hansen Nordea 565 VINDER NR. 2: Mic.

Læs mere

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 Følgende klubber bydes velkommen: Coop Idræt - Tryg & NLP. - Alfa Laval - D S B - C/T * I - Disa - Danske Bank Laybourn

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Indendørs FITA Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Resultatliste for: Compound Elite 1 1A Martin Damsbo Brande 292 295 587 47 13 2 8A Per Knudsen Broager Bueskyttelaug 292 291 583 43 17 3 11C

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 2010 Gns Senior Klub 1 Ole Kristensen Viborg 582 116,4 116 117 120 115 114 2 Jacob Jensen Viborg 565 113,0 112 113 114 119 107 3 Peter Hertz Viborg 564

Læs mere

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Resultatliste rækkefølge Samlet KV3 36-45 år KV6 56-65 år 1 0-18 år 2 19-35 år 3 36-45 år 4 46-55 år 5 56-65 år 6 66-99 år LICENS Resultatliste samlet Placering

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1 DATO April Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 3 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 J Lars Holm 45 00 24 76 2 J Kim Jensen 44 97 39 58 3 J Niels Christensen 45 2 87 35 52 4 J Troels

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Placering Navn Klub Total 1 Casper Thaarup TRRI 155 2 Christian Vildhøj FAGI 164 3 Heino H. Eriksen SGI 165 T4 Simon Hansen-Nord HOI 166 T4 Jesper

Placering Navn Klub Total 1 Casper Thaarup TRRI 155 2 Christian Vildhøj FAGI 164 3 Heino H. Eriksen SGI 165 T4 Simon Hansen-Nord HOI 166 T4 Jesper Placering Navn Klub Total 1 Casper Thaarup TRRI 1 Christian Vildhøj FAGI 1 Heino H. Eriksen SGI 1 T Simon Hansen-Nord HOI 1 T Jesper Friis SGI 1 T Jakob Theilmann HOI 1 T7 Anders C. Bech IFV 18 T7 Kjeld

Læs mere

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Pension. Guide. Tjen en formue på din. sider. Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 Tjen en formue på din Pension sider Se 4 pensionsselskabers gennemsnitlige afkast Pension og penge: Scor kassen med et par klik

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter)

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) 1966-67 30.10.66 24.9.67 1967-68 24.9.67 28.9.68 1968-69 28.9.68 27.9.69 1969-70 27.9.69 26.9.70 1970-71 26.9.70 1971-72 uden dato 24.9.72

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Rotary Danmarks Sekretariat

Rotary Danmarks Sekretariat Ialt pr. 1. aug. 2011 186 1.250 10.293 11.543-4 - -4 Ialt pr. 1. aug. 2010 195 1.161 10.414 11.575 - Til/ afgang i perioden -9 89-121 -32 Allerød 1-38 38-1 - -1 Amager - 1 30 31 - - - Assens 2 8 30 38-1

Læs mere

Senior Damer - Åben klasse Opdateret 19. december 2015

Senior Damer - Åben klasse Opdateret 19. december 2015 Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Pernille Juel (1994) Gladsaxe 14-11-2013 00:25.78 Maria Madsen (1995) Odense 01-07-2014 00:27.16 100m Fri Pernille Juel (1994) Ringsted 05-04-2014 00:56.31 Anette Poulsen

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Her er de billigste forsikringer. Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen.

Her er de billigste forsikringer. Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen. Her er de billigste forsikringer Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen.dk Så Stor Er Prisforskellen På Forsikringer http://sondagsavisen.dk/2013/14/~/media/845ec023029f487b80e6ac48a6d7bbc3.ashx

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder Den rigeste procent er en eksklusiv gruppe på 33.600 personer. Samlet har den rigeste procent en indkomst før skat på knap 2,4 mio. kr. Det er

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Åbningsstævne 2013. Herrer

Åbningsstævne 2013. Herrer Herrer Navn Klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Rene Hcp I alt beløb 1 Casper Sidelmann Brønderslev BK 193 212 227 174 238 229 1273 120 1393 2000,- 2 Rene Sejling ST 167 226 248 256 249 190 1336 42 1378 1000,- 3 Steen

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

MTB - Vintercup - 5 Afd. - Randers - Romalt Bakker - 26. februar 2015

MTB - Vintercup - 5 Afd. - Randers - Romalt Bakker - 26. februar 2015 MTB - Vintercup - 5 Afd. - - Romalt Bakker - 26. februar 2015 Navn Klub 1 omgang 2 omgang 3 omgang 4 omgang 5 omgang Total Klasse 1: 1 Rasmus Feldballe 00:14:02 00:13:01 00:13:06 00:13:24 00:13:26 01:07:02

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31

Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31 MeOS 2016-02-01 10:15:20, KORT, (1/6) Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31 KORT (34 / 34) Tid Efter 1. Rasmus Lau Petersen Allerød OK 36:20 2:21 (2:21) 2:30 (4:51) 2:51 (7:42) 2:01 (9:43) 1:33 (11:16)

Læs mere

Resultatliste F.A.S. Arresøpokalen. 13. 17. maj 2002. 50 mtr.

Resultatliste F.A.S. Arresøpokalen. 13. 17. maj 2002. 50 mtr. Arresøpokalen 13. 17. maj 2002 Hovedskydning 50 meter Klasse BK 1 1 14-6539 Kristian Larsen 003 Frederikssund IF 1864 150/12 2 14-6161 Stefani Albrechtsen 040 Dauglykke Skytteforenin 150/9 3 14-6542 Jonathan

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser.

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser. Torsdag den 20. november kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Anne Marie Zinck Speakere Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen Jørn Abrahamsen 2 A6 Bettina Gadeberg 7 Aalborg Jens

Læs mere

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse By Telefon Email Mobil Andersen Keld Ansgarvej 10 7950 Nykøbing ansgarvej10@mvb.net 26742251 Boll, Alex Lindevej 16 7900 Nykøbing a-boll@hotmail.com 40534146 Boll, Dan

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

RESULTATLISTE TKL Sommerstævne 2013

RESULTATLISTE TKL Sommerstævne 2013 27-05-2013 10:14:40 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE TKL Sommerstævne 2013 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 5 gevinster af 200,-kr. 1. 19352 Henrik Strand 04-020 Taarup-Kvols-Løgstrup

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2013 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 28 (1) 24 (2) 15 (4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 6 (1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Junior Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 53 Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 544 542 545,7 9, 2 Karin Christensen Ørre

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 8. april 2014

Læs mere

N/A N/A to billetter til KIF Kolding d. 12. nov'15

N/A N/A to billetter til KIF Kolding d. 12. nov'15 Navn By Gevinst Per Kragelund Christensen Randers Nø et gavekort til SportMaster. Værdi kr. 200,- Hanne Nielsen Veksø gavekort til SportMaster. Værdi kr. 200,- Bente vinter smørum en goodiebag med skønhedsprodukter

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 31 (1) 26 (2) 17(4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 7(1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

Resultatliste Politimesterskaber i Maraton 2012. Mesterskabsklasse (klasse 1)

Resultatliste Politimesterskaber i Maraton 2012. Mesterskabsklasse (klasse 1) Resultatliste Politimesterskaber i Maraton 2012. Mesterskabsklasse (klasse 1) 1 6566 Tony Wang Markussen guld Københavns Vestegn 02:48:39 2 6590 Torben Klose sølv Fyn 02:57:10 3 2227 Martin Gravesen bronze

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere