MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / februar 2013"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / februar 2013 Ny pensionsreform får hård medfart/4 Medarbejdere under pres/6 Øget salg på nettet/8 Hvad laver udvalget?/10 Generalforsamling/11 Vild med friheden/12 Foreningsnyt/13 Bestyrelsen overvejer digitalt blad/14 Medlemsstatus/15

2 citater Det er ikke en mulighed at udskifte Helle Thorning-Schmidt som formand for Socialdemokratiet. Og hun er vores statsministerkandidat, når vi når frem til næste valg. De tider, hvor Socialdemokratiet rendte rundt og udskiftede leder i utide, er ovre. Henrik Sass Larsen (S), gruppeformand til Børsen Foto: Scanpix Jeg ser det som en stor løgn, som jeg bare gentog igen og igen. Historien var så perfekt i så lang tid. Lance Armstrong, tidl. syvdobbelt vinder af Tour De France i tv-interview med Oprah Winfrey Hvis du kigger tilbage på 2005, hvor der var over telefonbokse i Danmark, så er der i dag under 500. Da den udvikling skete, var der sikkert en masse mennesker, som følte, at det var irriterende. Men spørger du dem i dag, om de vil have telefonbokse eller mobiltelefoner, så kender jeg godt svaret. Tonny Thierry Andersen, direktør for Danske Banks privatkunder, til FinansWatch om lukning af filialer Foto: Scanpix I øjeblikket hører man nogle økonomer tale om, at vi er trådt ind i et nyt regime med meget lav vækst i fremtiden. Men jeg kan ikke se, hvorfor den teknologiske udvikling pludselig skulle gå i står. Vi har fortsat mulighed for en pæn fremtidig vækst. Peter Birch Sørensen, økonomiprofessor og formand for Produktivitetskommissionen, til Berlingske Business Jeg bruger meget tid på medier, også på sociale medier. I vore dage er det afgørende. En international organisation som Nato skal hele tiden kommunikere sine aktiviteter, for det er jo ingen selvfølge, at den nye generation forstår, hvorfor vi har Nato. Anders Fogh Rasmussen, Natos generalsekretær til Børsen Foto: Scanpix 2 / assurandør kredsen / februar 2013

3 leder Carsten Nielsen formand Bak op om din tillidsmand Udenfor er det frostvejr. Dagene er korte, og nætterne lange. Men lige om hjørnet venter foråret og de lysere tider. Foråret er også tiden, hvor assurandørforeningerne afholder deres generalforsamlinger. De allerfleste i marts eller april måned. Det er her, I vælger dem, der skal repræsentere jer til at forhandle løn samt til at bistå jer, hvis I får behov for hjælp i forhold til jeres ansættelsesforhold. Udover det er den årlige generalforsamling også stedet, hvor alle kollegerne mødes og får udvekslet stort og småt fra den travle dagligdag. Det er her der byttes historier gode som dårlige. Mange foreninger oplever desværre, at fremmødet svigter. Specielt i de år hvor der ikke skal tages stilling til ny overenskomst. Det er synd, at så mange fravælger at deltage på generalforsamlingerne. Jeg anerkender, at alle assurandører er hårdt spændt for med stigende krav til budgetter, administration og generel opfølgning. Men det er utroligt vigtigt netop i disse år, at I møder op til generalforsamlingerne og viser jeres opbakning til de kolleger, som I har valgt til, at varetage jeres interesser. Det har ikke været nemt at sidde i bestyrelsen i en forening i de seneste år, og der er ingen umiddelbare tegn på, at det bliver meget lettere i den kommende tid. Jeres foreningers bestyrelser udfører et meget stort arbejde for at sikre jer alle de bedste løn og arbejdsvilkår. De fortjener jeres opbakning. Jeg vil i hvert fald her på denne plads rette en meget stor tak til alle tillidsfolkene i Assurandør Kredsen for deres daglige og vedholdende indsats til gavn for landets assurandører. Jeg håber på et stort fremmøde til forårets generalforsamlinger. Udgiver: Assurandør Kredsen Applebys Plads København K Telefon: Telefax: Redaktion: Carsten Nielsen (ansvh.) Kommunikation, Finansforbundet Annoncer: Kontakt Briddi Escherich Telefon Forsidefoto: Casper Balslev Layout: Yellowmellow graphics Finansforbundet Produktion: ProReklame ApS, Hillerød Udgivelsesterminer: 4 gange årligt. Næste nummer udkommer xx 2013 ISSN-nr.: Nr.x / februar 2013 / xx. årgang assurandør kredsen / februar 2013 / 3

4 Statens skattemanøvre Ny pensionsform får hård medfart Aldersopsparingen afløste kapitalpensionen ved nytårsskiftet. Lovændringen får dog ikke en varm velkomst af Danica Pension og SEB Pension, der forventer at skulle aflevere henholdsvis ti og fire milliarder kroner til statskassen Af journalist Mads Due Anker Da 2012 blev til 2013, døde kapitalpensionen og blev erstattet af aldersopsparingen efter Folketingets vedtagelse af den seneste skattereform. Lovændringen har sat de mange medarbejdere i pensionsselskaberne på overarbejde, da den har betydet en ny rådgivning til kunderne og nye krav til it-løsninger/ systemerne. Siden vi blev sikre på, hvad det var, skattereformen medførte af ændringer, har vi allokeret stort set alt, hvad vi har af ressourcer på it-udviklingsfronten til at udvikle det her, og det er en kæmpestor opgave, det skal man ikke tage fejl af. Ikke mindst fordi, at der altid er stor efterspørgsel på it-ressourcer. Det er absolut noget, der trykker os voldsomt. Men det er da klart, at hele vores kundeservice jo også bliver lagt ned af det. Vi får utrolig mange henvendelser, vi skal svare på omkring ændringen, fortæller pressechef i Danica Pension, Mikkel Bro Petersen. Luner i statskassen Den store forskel på kapitalpension og aldersopsparing er, at det med aldersopsparing ikke længere er muligt at opnå fradrag på indbetalingerne til pension. Omvendt bliver man ikke beskattet på udbetalingstidspunktet. Derudover er produkterne meget identiske. I 2013 har staten ekstraordinært givet mulighed for, at eksisterende kapitalpensioner kan konverteres til aldersopsparing. Det endda med rabat på 2,7 procent, da skatten kan afregnes i 2013 til 37,3 procent mod de 40 procent, som ellers vil gælde på udbetalingstidspunktet. Hos Danica Pension anbefaler man kunderne at tage imod aldersopsparingen, ligesom det er tilfældet for SEB Pension. Set med kundens øjne er det en god ide, da der spares en afgift, hvis man lige ser bort fra, at de fleste selskaber tager et eller andet gebyr for afgiften, siger afdelingsdirektør i SEB Pension Frank Pedersen, der samtidig peger på, at lovændringen er særlig god for staten. Hvis alle pensionskunder benytter sig af tilbuddet, vil det betyde en engangsindtægt i statskassen på 180 milliarder. Det sker nok ikke. Men hvis blot halvdelen tager imod tilbuddet, lander man på omkring 100 milliarder kroner i Godt nok har finansministeren selv regnet sig frem til, at det ligger på omkring fem milliarder kroner, så han bliver nok overrasket, tror jeg, siger Frank Pedersen. Dyrt for selskaberne SEB Pension kommer selv til at aflevere omkring fire milliarder til statskassen som en konsekvens af lovændringen, gætter Frank Pedersen. Vi har i omegnen af milliarder stående i kapitalpensionsdepoter. Vi ved ikke, hvor mange kunder der vil sige tak til tilbuddet. Men hvis det er omkring halvdelen, hvad vi tror det er, bliver det tæt på skatten af ti milliarder, vi vil betale ind til staten. Altså omkring fire milliarder, siger han. For Danica Pension kommer straksbeskatningen til at koste selskabet omkring ti milliarder, vurderer Mikkel Bro Petersen, der giver en underfinansieret skattereform skylden for lovændringen. Det her er ene og alene politisk bestemt. Igennem de seneste mange skattereformer, kigger man på den sparegris, der hedder pension, når riget har fattes penge. For den ligger ikke lige for i Ændringen af kapitalpensionen Skattereformen blev stemt igennem i september sidste år. Her blev det muligt for danskere med en kapitalpension at lade pensionen beskatte med 37,7 procent i 2013 frem for at gøre det ved tidspunktet for udbetalingen, hvor beskatningen er på 40 procent. Måneden efter fandt Skat dog ud af, at man gerne ville ændre loven om kapitalpensioner. Resultatet blev, at det fra 1. januar 2013 ikke længere er muligt at oprette kapitalpension, men kun en aldersopsparing. 4 / assurandør kredsen / februar 2013

5 Det er noget af et tyveri af børnenes penge. Jeg sammenligner det lidt med, at staten går ind i børneværelserne og tømmer deres sparebøsser, for det er dem, det går ud over. Frank Pedersen, afdelingsdirektør SEB Pension danskernes bevidsthed, så det giver ikke så voldsomt palaver, når man roder ved den. Pudsigt nok har man også denne gang valgt at stramme modregningsreglerne, så man alt i alt har gjort pension mindre attraktivt. Det i en tid, hvor der er stort behov for, at danskerne sparer op. Nye regler skaber forvirring. Det skaber usikkerhed og frygt, og det er ikke sundt for opsparingslysten. Derfor har vi også sagt, at nu må det stoppe. Nu må vi simpelthen have ro omkring pensionen, påpeger han. Tyveri af børnenes penge Der er ingen tvivl om, at de mange milliarder vil gavne statens regnskab lige nu og her. Men både Frank Pedersen og Mikkel Bro Petersen advarer om, at straksbeskatningen kan blive et problem på den lange bane. Foto: Istock Det værste element ved det her er det fremtidige aspekt - altså set fra vores børns side. Det har været sådan de sidste mange år, at afgiften på kapitalpensioner har udgjort cirka ti milliarder kroner om året. De ti milliarder hvert år, vil man mangle i fremtiden. Det er noget af et tyveri af børnenes penge. Jeg sammenligner det lidt med, at staten går ind i børneværelserne og tømmer deres sparebøsser, for det er dem, det går ud over, siger Frank Pedersen. Det her har ingen værdi for samfundet. Til gengæld står du med en risiko for, at pengene fra den straksbeskatning, der sker nu, ikke går til opsparing, som de reelt burde. Om ti til 20 år kan vi så risikere at stå og mangle de penge, fordi vi ikke har fulgt de principper, der ellers har været gældende for dansk pensionsopsparing - netop at skatten falder den dag, pengene bliver udbetalt, for de er forsvundet med den her aldersopsparing. Det virker ikke særlig hensigtsmæssigt, fortæller Mikkel Bro Petersen. Først klar senere på året Skønt aldersopsparingen kom til verden ved nytår, skal kunderne kigge langt efter et selskab, de kan tegne den hos. For eftersom forslaget blev hastet igennem kort før årsskiftet, har pensionsselskaberne ikke været klar til at kunne håndtere den nye pensionsform. I lighed med resten af pensionsbranchen, har vi jo ikke en kinamands chance for at være klar her i januar. Det bliver vi formentligt omkring maj måned, og det gælder også nogenlunde samtidig for muligheden for at tegne ind på aldersopsparing og spare op på den, siger Mikkel Bro Petersen. SEB Pension regner med at have systemet på plads til at håndtere omlægningen omkring 1. august, oplyser Frank Pedersen. assurandør kredsen / februar 2013 / 5

6 Trivsel Medarbejdere sættes under pres Lunten er blevet kortere over for både assurandører og forsikringsfunktionærer, og selskaberne presser svage medarbejdere ud, lyder det samstemmende fra Assurandør Kredsen og DFL, der efterlyser mere åben og ærlig dialog om trivslen på arbejdspladserne Af journalist Carsten Jørgensen Kigger man udelukkende på regnskaberne, er der ingen tegn på krise i forsikrings- og pensionsselskaberne. Snarere tværtimod. Men ifølge Assurandør Kredsen og DFL (Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening) er billedet et andet, når det handler om medarbejdernes velbefindende på arbejdspladserne. Begge organisationer får meldinger fra tillidsfolk og medlemmer om, at tiderne er ændret, kravene er høje, og at flere sættes under pres af deres ledere. Der er ingen tvivl om, at kravene til medarbejderne skærpes for tiden. Mange assurandører bliver i langt højere grad end tidligere målt og vejet på deres salgstal og på antallet af besøg, og i det hele taget er der en strammere styring fra salgscheferne, siger Carsten Nielsen, formand for Assurandør Kredsen. Han peger på, at der stort set ingen sekretærer er tilbage i selskaberne, hvilket betyder, at assurandørerne skal bruge en stigende del af deres arbejdstid på administrativt arbejde frem for at sælge. Det er med til at presse mange assurandører. I forhold til folk som er syge er det også tydeligt, at snoren ikke er så lang, som den var tidligere. Selskaberne har stor fokus på effektivitet, kontrol og ikke mindst indtjening for at tilfredsstille aktionærernes krav. Medarbejdernes trivsel, kommer her i anden række, mener Carsten Nielsen. De mange afskedigelser, der har ramt forsikringsfunktionærerne drypvist, har ifølge DFL s landsformand betydet, at de tilbageværende medarbejdere i høj grad er bekymret for, om de kan beholde deres job. Folk bliver mere forsigtige med at beklage sig eller at sige fra overfor ledelsen af frygt for repressalier. Det er forståeligt nok, men det betyder også at selskabernes undersøgelser af medarbejdertilfredsheden ikke altid giver et retvisende billede, siger Mette Bergmann. Arbejdsgiverne bør have forståelse for, at konstruktiv kritik er positivt og medvirkende til at udvikle virksomheden, siger Mette Bergmann. Foto: Lars H. Knudsen Frygter fyring DFL s landsformand Mette Bergmann oplever også, at lunten er blevet kortere over for medarbejderne. Siden slutningen af 2008 har vi i alt mistet 870 medarbejdere i selskaberne, hvilket er mange for en forholdsvis lille branche som forsikring. Blandt de opsagte er der mange personer, som enten er psykisk sårbare eller som ikke har fået den nødvendige kompetenceudvikling i tide, og vi ser også flere afskedigelser, der sker på baggrund af adfærd og attitude. Det er mit indtryk, at der i dag er mindre plads til svagere personer på arbejdspladsen end tidligere, siger Mette Bergmann. 6 / assurandør kredsen / februar 2013

7 Foto: Stig Stasig Ikke plads til konstruktiv kritik Carsten Nielsen oplever samme tendens blandt assurandører. Når vi rejser en problemstilling over ledelsen i et selskab, svarer de, det hører vi ikke med henvisning til deres interne undersøgelse af trivsel og medarbejdertilfredshed. Folk er nervøse for at sige noget, siger han. Ideelt set bør man som ansat kunne svare ærligt og anonymt i disse undersøgelser uden at risikere repressalier fra den nærmeste leder, men både Assurandør Kredsen og DFL kender til eksempler, Selskaberne har stor fokus på effektivitet, kontrol og ikke mindst indtjening for at tilfredsstille aktionærernes krav. Medarbejdernes trivsel, kommer her i anden række, siger Carsten Nielsen. hvor ledere har identificeret medarbejdere med mindre positive svar og efterfølgende har konfronteret medarbejderen med det. Det er ærgerligt, at klimaet på mange arbejdspladser er sådan, at det reelt ikke er muligt for medarbejdere at kritisere arbejdsforholdene. Arbejdsgiverne bør have forståelse for, at konstruktiv kritik er positivt og medvirkende til at udvikle virksomheden, siger Mette Bergmann. En forklaring på den ledelsesmæssige hårdere kurs over for medarbejderne kan være, at der i de seneste par år er sket et magtskifte internt i selskaberne, så kommercielle direktører med benhårdt fokus på bundlinjen er kommet i vælten på bekostning af mere HR-orienterede ledere. Og de kommercielle ledere har stor succes, for selskaberne tjener rigtig mange penge. Bagsiden af medaljen er, at der tages mindre hensyn til medarbejderne. Selvfølgelig skal der skabes værdi for aktionærerne, men man skal huske, at det er medarbejderne, der skaber værdien, siger Carsten Nielsen. assurandør kredsen / februar 2013 / 7

8 Salgskanaler Øget salg via nettet Størstedelen af forsikringsselskaberne tilbyder kunderne at købe deres forsikringer online, men der skal stadig være plads til den personlige kontakt, lyder det fra branchen Af journalist Mads Due Anker På stort set alle forsikringsselskabers hjemmesider er det muligt at beregne prisen på eksempelvis en bil- eller indboforsikring. De fleste selskaber tilbyder også, at man som kunde kan købe sin forsikring online, og dermed opnår man i flere tilfælde endda rabat. Codan åbnede op for onlinesalget af forsikringer for omkring to år siden. Kia Pedersen, der er kommunikationskonsulent i Codan, forklarer, at det skete som en logisk konsekvens af kundernes brug af internettet. Vi vil jo gerne møde kunderne, hvor de er - i de kanaler, hvor de er. Altså ved telefonen, eller når de sidder ved computeren. Så det er simpelthen for at give vores kunder en mulighed for, at de også kan møde os der, hvor de er i deres hverdag, siger hun. Langt størstedelen af vores salg af forsikringer foregår dog stadig via telefonen, altså de traditionelle kanaler, så det har ikke været en speciel eksplosiv stigning. Vi kan dog se, at der kommer mere og mere trafik online. Men det, vi oftest ser, er, at kunderne bruger vores hjemmeside til at beregne en pris, og når det så kommer til selv købet af forsikringen, vælger mange af dem at ringe ind og tale med en medarbejder, fortæller Kia Pedersen. Tryg begyndte med salg af forsikringer på nettet tilbage i 2009, og har siden da oplevet en fortsat stigning i salget af forsikringer den vej, fortæller direktør for Kontaktcenteret i Tryg, Lena Bielefeldt. Hun forklarer, at man skelner mellem det direkte salg, hvor kunden helt selv finder og køber en forsikring, og de afledte henvendelser, hvor kunden har været inde på hjemmesiden og hente informationer for derefter at tage kontakt. Selvom begge former for salg er i fremdrift, står den personlige rådgivning ikke over for at blive sløjfet. Vil stadig gerne kontakten Vi vil ikke for enhver pris have folk til at købe deres forsikring på nettet. I købsflowet bliver de flere gange gjort opmærksom på, at du kan ringe og tale med os. Vi overvejer hele tiden, om kunderne er rigtigt forsikrede, og om de har de forsikringer, de har brug for. Det kan vi jo ikke være 100 procent sikre på, at de har, hvis de har købt en forsikring over nettet. Ikke som setuppet er i dag, i alt fald. Men når en kunderne køber en forsikring på nettet hos os, tilbyder vi at give dem en forsikringsgennemgang af alle deres øvrige forsikringer, og det er der en række kunder, der tager imod, siger Lena Bielefeldt. Det billede genkender man hos Codan. Vi tror stadig, at danskerne godt kan lide at tale med en person, når de skal købe en forsikring. Så kan de lige høre, at tingene er rigtigt forstået, og at man er helt sikker på, at den pris, man har fundet frem til, også er den rigtige, siger Kia Pedersen. Rokade af medarbejdere For Codans vedkommende har onlinesalget af forsikringer ikke betydet afgang af medarbejdere, men snarere en rokering. Vi har selvfølgelig oprettet nogle teams, der håndterer, de ting, der kommer ind via mail, og vi har også en chatfunktion, hvor vores kunder kan stille spørgsmål til os. Så det er nogle ressourcer, vi rykker rundt, sådan at vi findes de steder, og kan levere en service, der hvor vores kunder er, lyder det fra Kia Pedersen. Den 1. januar gennemførte Tryg en organisationsændring i deres kontaktcenter, hvor man etablerede det særlig Online Kontaktcenter, til de kunder, der først har været inde på hjemmesiden og søge informationer, og ad den vej har taget kontakt til Tryg. Medarbejderne i Online Kontaktcenter har særlige skriftlige færdigheder, de har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der sker på hjemmesiden og de bidrager aktivt, sammen med vores Online kanal med at optimere vores site, fortæller Lena Bielefeldt. Mobilen næste skridt For begge selskaber gælder det om at være til stede på de platforme, hvor kunderne er. Derfor kigger de begge på, hvordan mobil og tablets-løsninger kan blive en del af deres forretning i fremtiden. Hvis man ser på Sverige, hvor vi har et søsterselskab i Trygg- Hansa, ser vi, at de også sælger mange forsikringer via mobiltelefoner og mobilløsninger, så de er noget længere fremme, end vi er her i Danmark, siger Kia Pedersen. 8 / assurandør kredsen / februar 2013

9 Foto: Istock Det er ikke noget, vi umiddelbart har nogle konkrete planer om. Men vi er da opmærksomme på, at det kan være en tendens, der også kommer til Danmark. Og så vil vi selvfølgelig være parat til det. Men lige nu er det onlinesalget, der har vores fokus, fortæller hun. Tryg følger også tendenserne tæt, påpeger Lena Bielefeldt og som eksempel fremhæver hun Trygs app til rejsende. Vores rejse-app, Tryg på rejse, har været tilgængelig de sidste to år og er meget populær hos både vores kunder og ikke-kunder. Og det er et godt eksempel på en god mobilløsning. Ifølge Lena Bielefeldt er Tryg klar til at udvide med mobil- og tabletløsninger, når behovet hos kunderne kræver det. DET STARTEDE MED JER! Den 26. februar 1953 blev Forsikringsvæsenets Akkvisitørskole dannet med det formål at lave fælles uddannelse for sælgere. Nu hvor vi fylder 60 år, dækker den fælles referenceramme alle grupper af medarbejdere. Vi tænker dog ikke på pensionering men, vil fortsætte med at skabe uddannelser til branchen og udvikle den du allerede er. SE JUBILÆUMSFILMEN PÅ HJEMMESIDEN OG FÅ INSPIRATION TIL, HVORDAN VI KAN BIDRAGE TIL DIN UDVIKLING. UDVIKLER DEN DU ALLEREDE ER Forsikringsakademiet A/S - Rungsted Strandvej Rungsted Kyst - Telefon assurandør kredsen / februar 2013 / 9

10 Det politiske arbejde Hvad laver udvalget? Assurandør Kredens medlemsblad sætter luppen på, hvad kredsbestyrelsens medlemmer arbejder med i de forskellige udvalg og ansvarsområder. Denne gang handler det om udvalget om Forsikringsakademiet, der blandt andet arbejder for at sikre, at assurandørernes uddannelse og kompetencer er opdaterede. Per Søgaard fra kredsbestyrelsen fortæller her om udvalget. Af journalist Mads Due Anker Hvem sidder i udvalget? Kredsbestyrelsesmedlemmerne Per Søgaard fra Danica Pension og Jørgen Lykke fra Codan er repræsentanter i udvalget, der har fokus på Forsikringsakademiet. Hvad laver udvalget? Vi prøver på at sætte assurandørernes arbejde på dagsordenen. I Finansforbundet fylder bankerne ret meget, så vores opgave er at få et komma ind hist og her, så der også kommer noget fokus på assurandørerne. Hvorfor er det vigtigt/ aktuelt? Det er ikke så mange år siden, at vi var en af de få grupper i forbundet, der var at betegne som ufaglærte, da det ikke var en ankerkendt uddannelse at være eksamineret assurandør. Det arbejder vi kraftigt på, at det bliver. Vi er en branche, hvor vi ikke kan tåle, at der uden sammenligning i øvrigt - er for mange brugtvognshandlere, for det ødelægger ryet for rigtig mange. Hvordan samarbejder I med Forsikringsakademiet? Forsikringsakademiet har samme interesse som os i forhold til kompetenceudvikling. Det seneste på den kant er, at der er lavet en europæisk certificering, hvor man sikrer, at de normer, der stilles til branchen, bliver opfyldt. Der kommer løbende ny lovgivning og nye regler. Der kan det ikke nytte noget, hvis man blev eksamineret for 15 år siden, og eksempelvis ikke fulgt med i skattelovgivningen siden da. Indtil videre har arbejdsgivere og lønmodtagere ikke helt de samme interesser på området, for det kan være en kostbar affære at sende medarbejdere på uddannelse hos Forsikringsakademiet. Der har vi en interesse i, at overliggeren bliver sat så højt som muligt, sådan at kollegaerne i branchen har et så højt niveau som muligt. Hvad har du særligt fokus på i udvalget? Selve udvalgsarbejdet i Finansforbundet, i det udvalg der handler om kompetence, er meget vigtigt og måske et af de vigtigste punkter overhovedet. For hvis assurandørerne ikke sørger for at være meget skarpe, bliver vi udkonkurreret af selvbetjening, for det er det, nogle kunder vil have. Derfor skal vi være bedre til at vise, hvad det er, vi er særligt gode til. Og det er vi der, hvor viden skal være på ekspertniveau, så kunderne føler, de får et udbytte af et møde med en assurandør, frem for at benytte sig af selvbetjening og det er i den retning, jeg vil forsøge at påvirke udvalget. Udvalg/ansvarsområder: Forsikringsakademiet Arbejdsliv og karriere Sektor, forbruger og regulering Beskæftigelse og velfærd Medlem og forbund Foto: Stig Stasig 10 / assurandør kredsen / februar 2013

11 generalforsamling Assurandør Kredsen afholder ordinær generalforsamling Fredag den 31. maj 2013 kl Munkebjerg Hotel Munkebjegvej 125, 7100 Vejle Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter generalforsamlingen er Michael Budolfsen gæstetaler. Invitation Du inviteres herved til at overvære kredsgeneralforsamlingen og opleve Michael Budolfsen, næstformand for Finansforbundet som gæstetaler. Michael Budolfsen har været næstformand for Finansforbundet siden I 2012 blev han valgt til vice president for UNI Europa Finance, der repræsenterer 1,5 millioner finansansatte og 100 forbund inden for den finansielle sektor Kredsgeneralforsamlingen er en delegeret forsamling, der består af delegerede fra assurandørforeningerne samt fra Landsforeningen. Det betyder, at du som medlem ikke har stemmeret på generalforsamlingen, men kredsen ser gerne så mange som muligt af Assurandør Kredsens medlemmer til generalforsamlingen. Hele arrangementet afsluttes med en frokost. Det vil glæde kredsen at se dig, og tilmelding vil vi bede dig foretage på senest den 3. maj 2013.

12 Portræt Vild med friheden Det var lidt af en tilfældighed, der førte formanden for assurandørforeningen i Gjensidige Forsikring, Jakob Klink, ind i faget, men i dag nyder han at selv kunne tilrettelægge sin tid. Han minder dog om, at han selv og kollegaerne skal passe på ikke at arbejde sig selv ihjel Af journalist Mads Due Anker Når Audien stevner ud fra hjemmet i Sunds ved Herning, er 34-årige Jakob Klink drevet af at komme ud til kunderne. Ud til den potentielle handel. Ud til en ny kunde, han forhåbentlig får et langt og godt samarbejde med, eller en af de nuværende kunder, der vil drøfte deres nuværende ordning. Nogle af de bedste dage er faktisk dem, hvor man kommer ud til en kunde, der er utilfreds, hvor det gælder om at få forsikret ham om, at han ikke har helt ret i, at vi er så ringe, som han umiddelbart føler. Og hvor man får overbevist ham om, at han er hos det rigtige selskab. At vi er gode for ham, og hvor man så ender med at lave en ny aftale, siger Jakob Klink, der er formand for assurandørforeningen i Gjensidige Forsikring. Men derudover elsker jeg friheden at man fuldstændig kan passe sig selv. Et eller andet sted er jeg helt vild med at være resultatlønnet, hvor man, når man gør en ekstra indsats, også bliver belønnet for det, forklarer han. Assurandør rent tilfældigt Jakob Klink blev assurandør i 2006 efter at have været it- og økonomichef i et bordpladefirma. Han havde arbejdet med regnskaber i knap ti år og trængte efterhånden til at prøve en ny udfordring. På jobportalen Stepstone stødte han på et job som landbrugsassurandør. Jeg tænkte, at jeg ingenting vidste om forsikringer og heller ikke meget om landbrug, så det kunne være sjovt at springe ud i det, fortæller Jakob Klink, der derfor sendte sit cv af sted. Foto: Jan Farup Seks ekstra om Jakob Klink Hvad kan du (særligt godt) lide at spise? Italiensk mad. Hvad kan du lide at drikke? Rødvin gerne italiensk. Hvad kan du lide at høre af musik? Jeg hører aldrig musik. Kun som baggrundssummen i bilen, men musik siger mig intet. Jeg tror ikke, at jeg har købt en cd siden jeg blev konfirmeret. Hvad er den seneste bog, du har læst? Den tidligere cykelrytter Tyler Hamiltons bog Det hemmelige løb. Hvilken bil kører du i? Audi A4 Hvad kan du lide at se i tv? DR s søndagsdramaserier. 12 / assurandør kredsen / februar 2013

13 Foreningsnyt Branddirektørforeningen i Købstædernes Forsikring Claus Kaalby Madsen, er udtrådt af bestyrelsen i Branddirektørforening, idet han den 1. februar 2013 starter som assurandør i TopDanmark. I stedet er Arne Hindsig indtrådt i bestyrelsen. Vi afholder generalforsamling den 8. maj Et kvarter derefter blev han ringet om af rekrutteringsbureauet bag annoncen, der fortalte, at stillingen var besat, men at Jakob Klink havde den rette profil til jobbet. Et halvt år senere ringede bureauet tilbage og tilbød ham et job i Nykredit Forsikring, og der har han været lige siden. Fra 2010 har hans arbejdsgiver dog heddet Gjensidige Forsikring, efter selskabet købte Nykredit Forsikring. Folk skal ikke arbejde sig ihjel For tre år siden kastede Jakob Klink sig over det faglige arbejde, da han syntes, at selskabernes ageren over for assurandørerne havde ændret sig til det værre. De børsnoterede selskaber er i dag meget fokuserede på, at man bare skal fremad. Vores udfordring er derfor, at sørge for at folk ikke arbejder sig selv ihjel. Det, der er fedt ved vores arbejde, er, at man kan arbejde 60 timer om ugen, hvis man har lyst til det, for eksempel hvis man har lyst til at tjene lidt mere. Problemet er dog i øjeblikket, at selskaberne presser sådan på, at man næsten kun kan få lov til at arbejde 37 timer, hvis man er med på budget, siger Jakob Klink. Det var egentlig det, jeg gerne ville arbejde for at gøre noget ved at kravene ikke skulle være større end, hvad man egentlig kan nå på en arbejdsuge. Det er fint nok, at man har muligheden for at arbejde ekstra, men det skal ikke være et krav fra selskabernes side, at man gør det, påpeger han. Fritiden går med familien Jakob Klink forsøger at koble af ved at spille squash eller løbe en tur, men ellers bliver den sparsomme fritid brugt på familien. Han arbejder i gennemsnit 50 timer. Derfor kan det være svært at få det hele til at hænge sammen. Men Jakob Klink gør en dyd ud af at være til stede, når han går ind af hoveddøren. Når jeg kommer hjem klokken 16, er jeg sammen med mine børn, indtil de sover ved en 20-tiden, og så arbejder jeg derefter, siger han. Det kan godt lade sig gøre i perioder, men det er selvfølgelig uholdbart, hvis man bliver ved med at gøre det. Men problemet er jo lidt, at når man vænner sig til fornemmelsen af at komme i mål med et salg, bliver man ved med at forfølge det. Den der ekstra indsats bliver derfor let en rutine, man skal være opmærksom på, siger han. Assurandør- og kundechefforeningen i Tryg Assurandørerne i Tryg har oplevet en periode, hvor arbejdsglæde og tryghed i ansættelsen desværre er kommet på så lav blus, at flammen hos den enkelte næsten er gået ud. Det skyldes en usikkerhed på, hvordan hverdagen vil forme sig i fremtiden. Der er signaler i retning af, at den enkelte må klare sig selv mere og mere. Med meget høje krav til salgsresultater er det meget svært at se, hvornår der kan blive tid til de stigende administrative opgaver, der sniger sig ind i vores hverdag. Vi fik en ny kontrakt 1. april 2011, hvor der desværre kun var meget begrænset mulighed for en større indtjening ved en ekstra salgsindsats. Selskabet inviterede AKF til en snak om de daglige udfordringer midt i 2012, og der har gennem en længere periode været drøftelser om forbedringer. Det har indtil nu resulteret i en justering af kontrakten for generalister, så succeskriterierne er mere hen mod den hverdag, de virker i. Teknik er godt, specielt når det kører uden ufrivillige stop. Desværre er der i det daglige problemer med it, der kan give assurandøren ekstraarbejde, når han hos kunden må bruge pen og papir og behandle færdig senere. Der opstår løbende ideer til ændring af assurandørens hverdag, hvor det mange gange er meget svært for AKF og vore medlemmer at få øje på, hvordan det kan være en fordel for Tryg og assurandørerne. Vi håber, at vi gennem de møder vi deltager i, kan påvirke selskabet til at give os arbejdsforhold, der igen kan få gang i bålet hos alle assurandører, så vi kan få arbejdsglæden og tryghed i ansættelsen tilbage. Assurandørforeningen i Danica Pension Tillidsmand Jesper Dahl Jeppesen har efter gensidig aftale valgt at forlade Danica Pension og dermed også bestyrelsen. Ny i bestyrelsen er suppleant Henrik Nielsen som fremover varetager de opgaver, som Jesper havde. assurandør kredsen / februar 2013 / 13

14 Bestyrelsen drøfter digitalt blad Assurandorkredsen.dk har fået et tiltrængt ansigtsløft, og nu overvejer bestyrelsen at styrke kommunikationen yderligere ved at digitalisere bladet Af journalist Carsten Jørgensen Assurandorkredsen.dk fik sidst i 2012 nyt udseende. Designet er blevet mere moderne, hjemmesiden er blevet integreret med Finansforbundet.dk og de andre kredses hjemmesider, og forhåbentlig oplever assurandører, der bevæger sig ind på Assurandorkredsen.dk, at hjemmesiden er indbydende og interessant. Per Pedersen fra kredsbestyrelsen, der er ansvarlig for hjemmesiden, er tilfreds med ændringerne, selv om der fortsat er funktioner og services, som skal udvikles yderligere. Vi vil gerne gøre hjemmesiden mere attraktiv for medlemmerne, så den får flere besøg fremover. Et af tiltagene kunne være at sende et nyhedsbrev eller en digital udgave af medlemsbladet ud, siger Per Pedersen. Assurandør Kredsens bestyrelse drøfter i øjeblikket muligheden for enten at have både en papirudgave og en elektronisk udgave af Vi vil gerne gøre hjemmesiden mere attraktiv for medlemmerne, så den får flere besøg fremover, siger Per Pedersen. medlemsblad eller at sløjfe papirudgaven inden for en overskuelig fremtid og kun kommunikere elektronisk til medlemmerne. Der er gode argumenter for begge dele. Vi vil kunne spare en del penge ved at nedlægge den trykte udgave af kredsbladet, men omvendt skal vi også sikre os, at vi kan nå ud til alle medlemmerne med et digitalt blad eller nyhedsbrev, og det vil kræve, at vi har adresser på medlemmerne, siger Per Pedersen og understreger, at der endnu ikke er taget en endelig beslutning om det ene eller det andet. I de kommende måneder vil kredsbestyrelsen få belyst de distributionsmæssige udfordringer ved kun at kommunikere elektronisk med medlemmerne, og så er det planen at spørge medlemmerne, om de foretrækker en papirudgave af bladet eller en digital version, som leveres i en / assurandør kredsen / februar 2013

15 medlemsstatus Assurandør Kredsen 1623 medlemmer januar 2013 Assurandør- og Kundechefforeningen i Tryg Antal medlemmer: 253 Chris Normann Jensen, Aalborg Mikael Hansen, Fjerritslev Thomas Fogt, Sønderborg Belinda Florentine Bergmann, Neksø Henrik Kramer, Skårup Fyn Jan Bjarne Nielsen, Lundby Jens Jørgen Hansen, Bjæverskov Jonas Møller Larsen, Aalborg Kenneth Rosendall, Århus N Michael Valbjørn, Kjellerup Morten Boserup, Åbyhøj Niels Ebbe, Skødstrup Per Sørensen, Viborg Rune Dahl Mathiesen, Kolding Simon Hansen, Taastrup Steen Ole Sørensen, Gelsted Ümüt Ece, Hjortshøj Assurandørforeningen i Codan Antal medlemmer:190 Anders Jochumsen, Hvidovre Glenn Emil Dalie, Valby Jonas Møller Larsen, Aalborg Kim Sauer, Ringkøbing Martin Bob Johansen, Næstved Michael Rahbke Thomsen, Aalborg Nicolai Hoe, København S Thomas Oxenvad, Helsinge Thomas Seidelin, Kgs. Lyngby Jan Magnusson, Frederikshavn Jonas Daniel Nielsen, Frederikshavn Kirsten Andersen, Munke Bjergby Lars P. Kjær Christensen, Sunds Leif Hansen, Maribo Morten Busk, Hjørring Morten Nøhr Larsen, Hinnerup Thomas Sagild, København Ø Tobias Jørgensen, Vrå Assurandørforeningen i Topdanmark Antal medlemmer: 394 Bo Elkjær Sahlstrand, Køge Bo Hviid Hansen, Hedensted Christian Holmenlund, København SV Christian Høyer Ulka, Svendborg Christoffer C. Bock, Svendborg Claus Rasmussen, Nørre Aaby Claus Vesterlund, Hellerup Jacob Fjellerad, Næstved Jan Mygind, Solbjerg Jens Ole Pedersen, Odense S Jonas Askjær Ryom, Tørring Mads Knippel Jensen, Grindsted Rene Schrøder, Sønderborg Thomas Sagild, København Ø Ulrik Hansen, Roskilde Anders Jochumsen, Hvidovre Anders Schou, Nørresundby Anders Stoklund, Stenløse Boye Lauritzen, Lejre John Højsgaard, Klampenborg Kasper S. Jørgensen, Nykøbing F Leo Christensen, Kgs. Lyngby Niels Borger Rasmussen, Kgs. Lyngby Rene Pedersen Pilgaard, Stenløse Stig Wetterstrøm, Ålsgårde Søren Peter Hahn, Svebølle Tim Jørgensen, København N Assurandørforening i Nykredit Antal medlemmer: 29 Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring G/S Antal medlemmer: 22 René Høiris Gustafson, Kastrup Assurandørforeningen i Danica Antal medlemmer: 125 Hanne Juul Gauger, Allerød Jesper Lorentzen, Solrød Strand Lillian Møllgaard-Jensen, Odense NV Preben Jensen, Hjørring Branddirektørforeningen i Købstædernes Forsikring Antal medlemmer: 25 Steffen Jensen, Hvidovre Assurandørforeningen i Aros Antal medlemmer: 18 Leo Christensen, Kgs. Lyngby Michael Valbjørn, Kjellerup Morten Bering Madsen, Hirtshals Claus Lindberg, Vejle Ole Bukhave, Præstø Poul-Erik Hansen, Lystrup Søren Brønnum, Risskov Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring Antal medlemmer: 17 Morten Schlünzen, Vejen Assurandørforeningen i Lokal Forsikring Antal medlemmer: 22 Assurandørforeningen i Thisted Forsikring Antal medlemmer: 16 Konsulent- & Kundechefforeningen i Nordea Pension Antal medlemmer: 60 Erik Otzen Hansen, Næstved Jørgen Brandt Andersen, Mårslet Martin Dahl, Eskebjerg Assurandørforeningen i If... Antal medlemmer: 31 Assurandørforeningen i SEB Pension Antal medlemmer: 61 Preben Jensen, Hjørring Thomas Joakim Larsen, København Ø Tom Clausen, Ballerup Assurandørforeningen i Gjensidige Antal medlemmer: 27 Michael Stig Sørensen, Horsens Ole Johan Jacobsen, Svaneke Assurandørforeningen i Nem Forsikring Antal medlemmer: 10 Landsforeningen Antal medlemmer: 323 Erbay Celik, København S Finn Bjerg Olesen, Kgs. Lyngby Kasper Morgan Hansen, Vejle Kenni Hollender, Århus N Martin Pedersen, Vejle Øst Michael Schmidt, Dragør Morten Stenstrup, Hellerup Ole Sand, Herfølge Preben Nielsen, Bjerringbro Rosa Katrine Heilmann, Nuussuaq Steen Marcus, Kgs. Lyngby Walther Højer, Ølstykke Anni Christensen, Rungsted Kyst Bent Møller Jensen, Tinglev Bjarne Stender, Holstebro Christian Holmenlund, København SV Ebbe Jensen, Holstebro Finn Svendsen, Grindsted Gerner Andersen, Højbjerg Hardy Larsen, Frederikssund Henrik Elb, Gentofte Henrik Gregersen, Herning Henrik Holm Jensen, Holstebro Jes Junker, Sønderborg Jesper Hornstrup, Brørup Jesper Thomsen, Nærum Jimmi Jakobi Jensen, Horsens Kenn Christensen, Sporup Kent Larsen, Skjern Kristian Juel Thomsen, Horsens Kurt Kruse Knudsen, Herning Martin Andersen, Søndersø Michael Frølund, Otterup Michael Hjorth Karlborg, Slangerup Michael Kim Dupont, Børkop Mogens Nielsen, Herning Morten Panduro, Aarhus Nicklas K. Albrechtsen, Hadsund Per Møhl, Ikast Preben Nielsen, Bjerringbro Preben Peter Jørgensen, Sæby René Thauner, Langeskov Rolland Leonhart Niilsen, København Ø Søren Sørensen, Jystrup Midtsj Thomas Christian Busch, Hillerød Tony Wiinblad, Svendborg assurandør kredsen / februar 2013 / 15

16 id nr.: Kontakt Assurandør Kredsens assurandørforeninger Assurandørforeningen i Aros Thomas Steen Vilhelmsen Virkelyst Sæby Tlf Mail: Assurandørforeningen i Codan Forsikring Jørgen Lykke Eremitageparken 203,2,-C 2800 Kgs. Lyngby Tlf Mail: Assurandørforeningen i Danica Pension Per Søgaard Lindevej 17 V Sottrup 6400 Sønderborg Tlf Mail: Assurandørforeningen i Gjensidige Jakob Klink Søvænget Sunds Tlf Mail: Assurandørforeningen i If Forsikring Uffe Pedersen Sofiensdalsvej Aalborg Tlf Mail Branddirektørforeningen i Købstædernes Forsikring Carsten Haslund Højagervej Rungsted Kyst Tlf Mail: Assurandørforeningen i Lokal Forsikring Gunner Jensen Akacievænget 4684 Holmegaard Tlf Mail: Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring Per Pedersen Lindevej Frederiksberg C Tlf Mail: Assurandørforeningen i NEM Forsikring Thomas Sloth Andreasen Hestehavevej 20 Gjerrild 8500 Grenaa Tlf Mail: Konsulent- & Kundechefforeningen i Nordea Pension Mogens Edvard Pedersen Degnevænget Galten Tlf Mail: Mogens.edvard. nordea.dk Assurandørforeningen i Nykredit Gert Hansen Blåklokkevej Odense SV Tlf Mail: Assurandørforeningen i SEB Pension Carsten Dahl Liljevænget Esbjerg V Tlf Mail: Assurandørforeningen i SEB Pension Carsten Nielsen Algade 1, 3. th 4000 Roskilde Tlf Mail: Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring René Beierholm Gammelmosevej Sjølund Tlf Mail: Assurandørforeningen i Thisted Forsikring Poul Daniel Larsen Snitingshøj Thisted Tlf Mail: Assurandørforeningen i Topdanmark Ole Døssing Christensen Svingelvej 11 Elsborg 8840 Rødkærsbro Tlf Mail: Assurandør- & Kundechefforeningen i Tryg Lone Hansen Eliassensvej Kolding Tlf Mail: Landsforeningen Carsten Nielsen, Formand Assurandør Kredsen

Assurandører er truet på helbredet/4 Hold hovedet højt assurandører/8 Medarbejderne er fremtiden/10 Klædt på til den svære samtale/11 Som blommen i

Assurandører er truet på helbredet/4 Hold hovedet højt assurandører/8 Medarbejderne er fremtiden/10 Klædt på til den svære samtale/11 Som blommen i MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / juni 2013 Assurandører er truet på helbredet/4 Hold hovedet højt assurandører/8 Medarbejderne er fremtiden/10 Klædt på til den svære

Læs mere

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / december 2013

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / december 2013 Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / december 2013 Ny uddannelse er et hit Michael Noer og Frank Josephsen fra Topdanmark har netop afsluttet Finansforbundets nye tillidsmandsuddannelse,

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX. Assurandør Kredsen vokser /5. Stress er blevet dit eget ansvar /8. Formand i utide /10

XXXXXXXX XXXXXX. Assurandør Kredsen vokser /5. Stress er blevet dit eget ansvar /8. Formand i utide /10 medlemsblad for assurandørkredsen / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 XXXXXXXX XXXXXX Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit

Læs mere

DEN EVIGE JÆGER SIDE 6. NEM LUKKER ASSURAN- DØR-AFDELING side 2. BUNDET PÅ HÆNDER OG FØDDER Side 4. TRE UD AF FIRE SYNES GODT OM BLADET Side 8

DEN EVIGE JÆGER SIDE 6. NEM LUKKER ASSURAN- DØR-AFDELING side 2. BUNDET PÅ HÆNDER OG FØDDER Side 4. TRE UD AF FIRE SYNES GODT OM BLADET Side 8 MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØRKREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / MARTS 2014 DEN EVIGE JÆGER Torben Cramer, der er pensionskundechef hos Nordea Liv og Pension, har i 28 år skudt med bue og pil og

Læs mere

medlemsblad for assurandørkredsen / En finanskreds i Finansforbundet / juni 2014

medlemsblad for assurandørkredsen / En finanskreds i Finansforbundet / juni 2014 medlemsblad for assurandørkredsen / En finanskreds i Finansforbundet / juni 2014 Bedre provision Jakob Klink glæder sig over, at det trods hårde forhandlinger lykkedes at få en aftale på plads i Gjensidige

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / marts 2012

MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / marts 2012 MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / marts 2012 Priskrig på pensionsmarkedet/4 Dørsalgsloven under angreb/6 Overvej om lønsystemet bør ændres/8 Døren åbnet til en lederkarriere/9

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / juni 2011

MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / juni 2011 MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / juni 2011 Hun vil videre op i systemet/4 Brug for folk der kan sparke døre ind/6 Hvad vil I med Finansforbundet?/8 Få papir på dine

Læs mere

En fremtid i vækstens tegn/4 33 får ny arbejdsgiver/6 Her glimter det grå guld/8 Gør din indflydelse gældende/7 Generalforsamling i kredsen/11 Vores

En fremtid i vækstens tegn/4 33 får ny arbejdsgiver/6 Her glimter det grå guld/8 Gør din indflydelse gældende/7 Generalforsamling i kredsen/11 Vores M E DL E MSBLAD FOR ASSURANDØR KR E DS E N / E N FINANSKR E DS I FINANSFORBUND E T / m a r t s 2 011 En fremtid i vækstens tegn/4 33 får ny arbejdsgiver/6 Her glimter det grå guld/8 Gør din indflydelse

Læs mere

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / oktober 2013

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / oktober 2013 Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / oktober 2013 Han satser på assurandører Assurandørerne kan efterkomme efterspørgslen fra de kunder, som ønsker at få et besøg i hjemmet,

Læs mere

YOGA SÆNKER STRESSNIVEAUET

YOGA SÆNKER STRESSNIVEAUET MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØRKREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / OKTOBER 2014 YOGA SÆNKER STRESSNIVEAUET Når jeg har lavet ti minutters yoga, før jeg går i seng, føles det som om min krop har sovet

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / DECEMBER 2011

MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / DECEMBER 2011 MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / DECEMBER 2011 Nordeas sparekniv rammer assurandører/4 Fra direktions- til kundebesøg/6 Udsigt til færre sundhedsforsikringer/8 er

Læs mere

til skal/11 Udfordret på resultaterne/12 Det er stort det vi har gjort/14 Medlemsstatus/15

til skal/11 Udfordret på resultaterne/12 Det er stort det vi har gjort/14 Medlemsstatus/15 MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / oktober 2011 Ekstremt vejr koster milliarder/4 Stigende interesse for markedsrente/6 Rollemodellerne/8 Udvid jeres kompetencer/10

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE

XXXXXXXX XXXXXX GENERALFORSAMLING I DANSKE KREDS ONSDAG DEN 21.MAJ PÅ MUNKEBJERG HOTEL I VEJLE ÅRSBERETNING FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 XXXXXXXX XXXXXX Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2012 Når chefen lytter med/2 Minister kritiserer Nordeas profitkrav/4 I medarbejdernes interesse/7 Arbejdsglæden på turné/9 Nu

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job i banken/6

En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job i banken/6 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / december 2011 En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JUNI 2014 STEMNINGEN LETTET VED KASSEN Servicerådgiveren fik et langt bedre arbejdsklima ved genåbning af en kasse og udvidet åbningstid

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 3, 2011. Pengeblind

Finansforbundets magasin nr. 3, 2011. Pengeblind Finansforbundets magasin nr. 3, 2011 Pengeblind Mange unge er uvidende om helt elementær privatøkonomi. Det giver bankerne en stor udfordring i at øge unges finansielle forståelse Læs side 12 www.bankpension.dk

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Vær dirigent i dit eget liv

Vær dirigent i dit eget liv Finansforbundets magasin nr. 7, 2013 Der er penge i social fremgang Side 40 Vær dirigent i dit eget liv Det er vigtigt at have en alternativ plan for, hvad du vil beskæftige dig med, hvis det nuværende

Læs mere

Nye tider for ældre. Alle skal ikke forkæles lige meget. Danske Bank sætter fart på digitale selvbetjeningskanaler. Læs side 10

Nye tider for ældre. Alle skal ikke forkæles lige meget. Danske Bank sætter fart på digitale selvbetjeningskanaler. Læs side 10 Finansforbundets magasin nr. 11, 2012 Nye tider for ældre Alle skal ikke forkæles lige meget. Danske Bank sætter fart på digitale selvbetjeningskanaler. Læs side 10 Der findes en anden vej, når du vil

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010 Værste fyringsrunde i bankens historie/3 Amarkanerne overgiver sig ikke/4 Svært at få øje på foråret/12 Bliv dygtigere og uundværlig/13

Læs mere

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm.

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm. Nr. 3 - Maj 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Psykisk arbejdsmiljø Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16 Mød Søren Boe Mortensen, topchef

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011 Vi skal også vise ansvar for samfundet/3 Løn og fleksibilitet vægtes højt/4 Nogen skal se dit potentiale/6 Hvilke døre banker

Læs mere