GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 3 - DØGNET. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 3 - DØGNET. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE"

Transkript

1 GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 3 - DØGNET Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

2 INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper, som skal gennemgå uddannelsen for at kunne udnævnes som ledere i landsforbundet. Samtalematerialerne Ung 1 og Ung 2 hænger tæt sammen, da Ung 2 er tænkt som en direkte opfølgning på de aftaler, der laves mellem kredslederen og de enkelte unge i kredsen i forbindelse med afviklingen af Ung 1. Senere i forløbet, når den unge bliver 18 år og evt. vil underskrive FDFs ledererklæring, følger Ung 3, der planlægges som kursusdøgn i landsdelen/netværket. Materialet her er målrettet unge, der lige er blevet 18 år og som derfor har mulighed for at blive udnævnte ledere i FDF. Formålet med døgnet er At markere overgangen fra ung til voksen i FDF At bevidstgøre de unge ledere om FDF som idébetonet arbejde, der bygger på FDFs værdigrundlag At synliggøre de mange muligheder unge ledere har både i kreds, landsdel og landsforbund i forhold til fremtidig lederuddannelse og FDF oplevelser At motivere unge ledere, så de bevarer lysten til at fortsøtte som en del af fællesskabet i FDF Foto: Christian Nesgaard, Jacob Warrer, BRASK foto 2

3 Forslag til program for døgnet FREDAG TID INDHOLD MATERIALER Ankomst og indkvartering Intro lege Rammesætning Opsamling af deltagernes Aftensmad forberedende spørgsmål Lorteløb og lederroller Se materialeliste ved de enkelte poster Tavle/Flip over/ Easy flip Dilemma spil Udprint af dilemmaerne Noget at markere de forskellige holdningsstationer med (fx stole, puder, brændestykker) Pause gerne med frisk luft Underholdning ved instruktørerne Natmad Forkyndelse - SKUM Pause/ Fri leg/ Mulighed for at sove LØRDAG TID INDHOLD MATERIALER Lav-en-leg Bold, mål Pause 3

4 08.00 Morgenmad Jagten Filmen Jagten Projektor/ Stort TV Computer/DVD afspiller Højtalere Aktiv pause gerne udendørs Mød din Landsdelsledelse Organisationsdiagram enten i print eller mulighed for at vise det på en stor skærm Frokost Aktiv pause gerne udendørs Opsamling på Jagten Idé generering Post its Tavle/flipover/Easy flip Udprint af idé generatoren Kuglepenne Kaffe/the og snack pause Aktiv pause gerne udendørs Værdier To blanke plancher (evt flere, hvis der er mange deltagere) Planche med FDFs Værdigrundlag Planche med Lederidealet Andagt Afrunding og evaluering Farvel og tak Programmet her er lavet med udgangspunkt i, at døgnet blev afviklet fra fredag kl 17 lørdag kl 17. Det kan naturligvis tilpasses jeres rammer lokalt. Der er ikke lavet egentlige aktivitetsforslag til de aktive pauser, da det afhænger helt af de rammer døgnet afvikles i. Pointen med de indlagte aktive pauser er, at deltagerne lige får 4

5 mulighed for at få lidt frisk luft, når de skifter fra det ene til det andet særligt lørdag kan virke lang, hvis ikke man har mulighed for indimellem at få lidt luft. Programmet er lavet med beregning på, at det ikke er hverken instrutører eller deltagere, der har køkkentjanser, men at man har allieret sig med gode folk til den opgave. Afhængigt af deltagerantal kan I overveje at lave nogle af øvelserne i mindre grupper med max 7 i hver. Forberedelse Deltagerbrev I deltagerbrevet beder I deltagerne om på forhånd at besvare følgende fem spørgsmål og sende svarene til en af instruktørerne: Hvor længe har du været med i FDF? Hvilke opgaver har du i din kreds? Hvilke tilbud/arrangementer i FDF har du tidligere benyttet dig af? (fx landslejr, lokal lederskole, seniorkurser) Hvorfor vil du gerne deltage på UNG 3 døgnet? Hvorfor er du FDFer? Formålet med at bede deltagerne om at besvare disse spørgsmål på forhånd er for at give jer et klarere billede af, hvem de er er det unge, der har været meget aktive på lejre og kurser? Unge der primært at været aktive i kredsen? Unge der fungerer som ledere og har gjort det længe? Og ikke mindst et lille indblik i, hvad det er, der driver dem i FDF. Vi lægger desuden op til, at I ikke giver deltagerne et detaljeret program på forhånd, da en del af konceptet også er, at de skal overraskes undervejs. Der er dog en enkelt information omkring programmet, det kan være rart for dem at have på forhånd. Nemlig information omkring det, at de skal mødes med en eller flere fra Landsdelsledelsen. At de ved det på forhånd giver dem mulighed for lige at overveje, hvad de gerne vil spørge om eller sige til Landsdelsledelsen, når de mødes. Indhold Introlege Formålet er, at deltagerne meget hurtigt efter ankomsten kastes ud i en række forskellige lege, der dels skal ryste dem sammen og dels skal udfordre dem på forskellig vis. 5

6 Råb dit navn Gruppen stiller sig i en cirkel. En leder vender sig mod personen til venstre. De skal nu begge hoppe så højt de kan, mens de samtidigt råber deres navn så højt de kan. Lederen går videre til den næste i cirkelen, og gentager hoppet og råbet. Nummer to følger nu efter, og hopper og råber med den næste i cirkelen. Legen fortsætter indtil alle på den måde har råbt af hinanden to gange, og cirkelen er gendannet. Navn og dyr Den første deltager siger sit navn, og derefter et dyr der begynder med samme forbogstav (Anders Anaconda, Emil Elefant osv.). Den næste siger den første persons navn plus dyr, og derefter sit eget navn og et dyr. Legen fortsætter, så kæden af navne og dyr hele tiden bliver længere, indtil den første skal sige alle navne og dyr. Banke bøf-navneleg Reglerne er som til almindelig bankebøf med én undtagelse: De to personer der løber rundt må, når de skal dyste, ikke løbe forbi en person, uden at have sagt personens navn. Ved mange deltagere starter man i grupper af fire, og gør efterhånden grupperne større og større. Rød-gul-grøn-STOP! Én deltager står i den ene ende af banen med ryggen til. Alle andre starter i den anden ende. Det gælder nu om at nå frem og klappe den ene deltager på ryggen. Denne deltager må på ethvert tidspunkt råbe rød-gul-grøn-stop, og vende sig på stop. De deltagere der bevæger sig når han vender sig skal gå tilbage til startlinien, men kun hvis han kan huske deres navn. Legen kan udvides ved, at deltagerne skal gå i armkrog to-og-to, tre-og-tre osv. Opsamling Lav en kort opsamling med deltagerne omkring, hvilke af legene, der var mest effektive i forhold til at lære hinandens navne og omkring, hvordan de enkelte lege eventuelt kunne tilpasses forskellige aldersgrupper. Rammesætning Formålet er her at få sat såvel instruktører som deltagere i spil. Det sker med udgangspunkt i de fem spørgsmål deltagerne har besvaret på forhånd. Vi foreslår, at der rimeligt hurtigt kommer mest fokus på de to sidste spørgsmål. Men det kan være en god idé at varme op med nogle af de andre 6 Hvor længe har du været med i FDF? Hvilke opgaver har du i din kreds? Hvilke tilbud/arrangementer i FDF har du tidligere benyttet dig af? (fx landslejr, lokal lederskole, seniorkurser) Hvorfor vil du gerne deltage på UNG 3 døgnet? Hvorfor er du FDFer?

7 Sørg for, at alle kommer på banen og for, at der er god tid til, at den enkelte kan svare. Det kan være en udfordring at skulle sætte ord på noget, der betyder meget for en. Hvis I er mange, så del eventuelt gruppen op i mindre grupper med 5 6 personer i hver. Rund af med en generel introduktion til døgnet og understreg samtidigt, at det er rigtigt vigtigt, at den enkelte sætter sig selv i spil for, at alle kan få et godt udbytte med sig hjem fra døgnet. Det kan for nogle være en enorm udfordring og det er derfor også vigtigt, at I som instruktører har blik for, hvor meget I kan presse de enkelte deltagere i diskussionerne undervejs. Vær som afslutning meget specifik omkring, at næste aktivitet handler om det gode løb og at den starter præcist klokken Lorteløb og lederroller Formålet med afviklingen af et såkaldt lorteløb, hvor alt går galt, er at give deltagerne en egen oplevelse af, hvordan det føles, når aktiviteterne ikke fungerer. Og ikke mindst gøre dem bevidste omkring det ansvar og den rolle, der følger med at være leder i FDF. Når deltagerne samles kl og forhåbentligt er halt klar til at gå i gang med modulet omkring det gode løb, gælder det om for instruktørerne på helt afslappet vis bare at holde hyggesnakken kørende. Først minutter forsinket prikker en af instruktørerne til den, der er ansvarlig for løbsmodulet og spørger højt om det ikke var nu, man skulle i gang med løbet. Herefter følger en række dårlige undskyldninger fra vedkommende, som så styrter af sted for lige at printe etc. Når han kommer tilbage er de døde poster skyndsomt skrevet i hånden på en tilfældig lap papir og de andre instruktører tildeles tilfældigt poster, som de ikke virker til at have vidst på forhånd, de skulle stå for og de må selv rundt for at finde materialer. POST INDHOLD MATERIALER LÆRINGSPOINTER 1 Levende post: Kims leg. Instruktionen lyder på, at deltagerne har 4 minutter til at huske fem ting. Instruktøreren læser op fra sedlen og forholder sig ikke rigtigt til, at der er flere ting under bladet. Når de 4 minutter er gået gør instruktøren sig ikke den ulejlighed at spørge, om deltagerne kan huske tingene. De peges blot videre til post to gerne lidt aparte ting Et blad/ avis e.lign. der er alt for lille til at dække tingene ordentligt, så de er nødt til at ligge meget mast. Tydeliggørelse af, at det er vigtigt på forhånd at have afstemt en opgave fordeling lederne imellem, når man skal afvikle et løb. Hvem står på hvilke poster og hvem finder materialer frem,. 7

8 2 Død post: Den umulige quiz. Der ligger kun et eksemplar af en Tip en 13 er med 15 spørgsmål, der ikke rigtigt har noget med noget at gøre og hvor svarmulighederne indimellem er forkerte alle tre. Der ligger ingen kuglepen eller papir til at skrive svarene op på. 3 Levende post: Det ligeglade postmandskab Når deltagerne ankommer til denne post ligger postmandskabet og sover. Når de endelig vågner er de tydeligvis uoplagte (de kommer faktisk aldrig ud af soveposen, de afvikler posten liggende på liggeunderlaget). Posten er en helt klassisk koordinationsopgave: på jorden ligger der et liggeunderlag/pressening holdet må aldrig røre jorden kun liggeunderlaget/preseningen og skal nu vende liggeunderlaget om så det der før var bagsiden ligger opad. Når holdet er færdige kalder de igen på postmandskabet som selvfølgelig ikke har registreret at de nu er færdige. Udprint af Tipskupon find filen separat den er uden logo etc. Sovepose Liggeunderlag / pressening Dobbelt tjek altid dine svar. Sørg for, at der er nok til alle hold Hvor vigtigt det er at opleve, at man bliver set. Og for instruktøreren er der en læringspointe i, at det er utroligt svært helt at ignorere deltagerne. 4 Død post: Den meget uklare opgave Deltagerne finder blot en seddel, hvor der står: Et tårn kan være godt at have. Produktet bedømmes ikke 5 Levende post: Det hånlige postmandskab Aktiviteten er lidt underordnet det kan fx være noget med at bygge så mange geometriske figurer, som de kan på 5 minutter ved hjælpe af 10 kuglepenne. Væsentligst er det, at postmandskabet optræder hånligt (gør grin med deres figurer eller med, om de ikke engang kan finde på flere ). Husk dog, at der er en grænse, da det blot er for at illustrere en læringspointe og ikke for at knække deltagerne 6 Død post: Ris og ros Deltagerne bliver bedt om at skrive alt det gode Sedlen Kuglepenne Tavle, store post its, Easy flip eller lignende Vigtigheden af klare og tydelige instruktioner. Samt det, at når man beder nogle om at lave noget, så skal man også som minimum se på det. Hvordan det en leder siger kan påvirke en deltager. Bevidsthed omkring egen rolle og eget sprog overfor de børn og unge, man er leder for. Konstruktiv kritik, når noget går helt galt 8

9 ved løbet op på tavlen (eller hvad I nu har valgt at bruge). Tuscher Opsamlingen på løbet tager udgangspunkt i det, deltagerne har skrevet på tavlen som det gode ved løbet. Instruktørerne må meget gerne holde masken de første minutter i forsøget på at presse deltagerne til på en ordentlig måde at få fortalt dem, at løbet var noget lort. Gennemgå løbet post for post, så deltagerne bliver bevidste om de forskellige læringspointer på de forskellige poster. Skriv ned undervejs på en tavle eller på et stort stykke papir på bordet. I kan fx tage udgangspukt i nogle af følgende spørgsmål: Hvad gjorde løbet godt? Hvad gjorde løbet dårligt? Hvad gør et godt løb godt? Hvad er det gode postmandskab? Hvad skal man huske som leder, når man er ansvarlig for en aktivitet fx et løb? Hvad skal man huske som leder, hvis man ikke har det direkte ansvar for en aktivitet? Hvilken betydning for børnenes engagement har ledernes engagement i aktiviteten? Hvordan gør I hjemme i jeres kreds med fordeling af opgaver? Dilemmaspil Formålet er at få en snak i gang om, hvad det vil sige at være rollemodel, hvordan ens handlinger virker på de forskellige medlemmer i din kreds og hvad der er forskellen mellem at være menigt medlem af en kreds kontra leder. Legen sættes op som en række scenarier fra det almindelige kredsarbejde, som deltageren kan tænkes at møde dem. Dilemmaerne er sat op efter stigende sværhedsgrad, så de første er nemmere at forholde sig til, men måske også giver lidt lettere løsninger. De indeholder flere løsninger. Læg papir, stil en stol eller et stykke træ for at symbolisere de forskellige valgmuligheder. Deltagerne skal tage et valg, men må selvfølgelig gerne synes, at det enten var lige så godt som et af de andre eller synes, at det trods alt var det, som de var mest enige med. Det vigtige er ikke at have valgt rigtigt, men at få diskuteret. Det er vigtigt at understrege, at ingen af de opsatte dilemmaer er tænkt at have en rigtig og forkert løsning, ligesom det ikke er vigtigt eller nødvendigt, at deltagerne bliver enige. Essensen er at bevidstgøre deltagerne om deres rolle, og at give evnen til at se sig selv udefra som leder. Som diskussionsleder er det din evne at stille spørgsmål til de forskellige valg og prøve at få så mange meninger i spil som muligt. Du kan både spørge til, hvorfor de har valgt som de gør, men også hvorfor de ikke valgte de andre. Selv om du måske er enig med en af deltagerne kan det 9

10 stadig være vigtigt at problematisere valget, så deltageren er nødt til at forsvare sin holdning og sætte flere ord på. Det er vigtigere, at I får diskuteret så meget som muligt, end at I når dem alle sammen. Hop nogen over, hvis du kommer i tidsnød! På lejr Jeres kreds er lige taget på lejr. Der skal sættes telte op, laves mad, bygges raftebord osv. Hvad synes du er vigtigst at gøre som leder? Du få fem valgmuligheder Som leder er det min opgave, at tingene kører, og børnene ved hvad de skal. Jeg stiller mig op og fortæller hvem der gør hvad, og sørger for at holde mig selv uden for arbejdsopgaverne så jeg hele tiden kan sætte dem i gang, der mangler noget at lave. På den måde ved alle hvad de skal og vi bliver hurtigt færdig. Som leder er det min opgave, at børnene har det sjovt. Jeg render rundt og leger med ungerne, og vi har det sjovt. En gang imellem laver vi lidt, og det hele skal nok blive færdigt. Som leder er det min opgave, at opgaverne bliver løst bedst muligt og være en god rollemodel. Jeg vælger en af opgaver, at lave mad, bygge raftebordet eller at sætte telte op. Jeg kan gøre det hurtigere end de små, og vi bliver hurtigere færdige. Ungerne får at se, at der sker noget, og vi er sikre på, at teltene bliver sat ordentligt op, at maden ikke brænder på, og at raftebordet ikke braser sammen. Børnene får en fornemmelse af kvalitet, og skal ikke lide under dårlige forhold på turen. Som leder er det min opgave, at børnene mærker et fællesskab. Jeg går rundt og hjælper dem lidt hist og her, og vi får snakket godt sammen, mens de mærker, at vi alle sammen løfter i flok. Som leder er det min opgave, at opgaverne bliver løst. Jeg sender børnene hen og lege med en af de andre ledere, mens vi er tre der bliver tilbage og sørger for det hele. På den måde bliver det gjort ordentligt, og det er jo sikkert alligevel ikke derfor de er kommet! I skal nu stille jer ved det valg, som i er mest enige med. 10

11 Drengen der har gjort noget galt I laver bål til mødet. En af drengene har været meget urolig hele mødet, har løbet rundt og råbt, ikke gjort hvad der blev sagt, og har flere gange rodet op i bålet selv om han har fået besked på, at han ikke skulle. Nu har han taget en stor kævle og smidt ned i bålet, så der er røget gnister, træ og aske op på de andre deltagere. Hvordan reagerer du? Det nytter ikke noget at råbe op og gøre de andre børn bange eller kede af det. Det vigtigste ved at være leder er, at de ved du er deres ven. De fleste børn forstår alligevel ikke rigtigt hvad det er de gør. Du beder ham stille og roligt om at sætte sig ned. På et tidspunkt bliver han nok træt af det alligevel. Det kan slet ikke nytte noget med den opførsel! Du tager fat i ham og rusker ham, og fortæller, at han skal stoppe lige med det samme. Det er vigtigt at vise de andre børn hvem der bestemmer, og at de lærer, hvad man må og ikke må. Og det er vigtigt at de ser, at han ikke bare slipper afsted med at gøre sådan noget. Du beder din medleder tage over, mens du beder drengen følge med. Inde i huset sætter du ham ned og fortæller hvordan man opfører sig. Du ved, at han bare ville køre op, hvis han stod foran de andre, og ville blive ved med at skulle lave sjov. Her kan i få ro, så du kan fortælle ham, hvad han gjorde galt. Der er nødt til at være en konsekvens ved at opføre sig så dårligt. Vi kan ikke lave FDF hvis der er nogen af ungerne der hele tiden spolerer det. Du ringer efter hans forældre og får dem til at hente ham. Du vil efter mødet snakke med din kredsleder om, om han skal have karantæne et par møder, eller om han skal smides helt ud. I skal nu stille jer ved det valg, som i er mest enige med. 11

12 Tilpasning af program Du er leder med tre andre ledere. I har planlagt et vildt program for jeres 21 væbnere. De skal ud og tage de store kilometermærker, løbe orienteringsløb, de skal på kanoture, i vil træne op til at vinde Væbnermesterskabet, i skal lære at klatre og løse vilde koder. Men i er stødt på ét problem. Efter de to første møder trækker Mikkel, en af jeres væbnere, dig til side. Mikkel er svært overvægtig og har astma. Han har altid været glad for at gå til FDF, fordi han ikke var særlig stærk i skolen. Han kan ikke finde ud af at læse kortene til jeres løb, og han kunne ikke løse den første kode, så han har brugt hele mødet på at være faret vild. Han har set programmet for resten af sæsonen, og han ved, at han ikke vil kunne være med til noget af det. I holder jer til jeres program. De andre 20 har glædet sig helt vildt siden de var pilte til at lave jeres program. I har glædet jer helt vildt til at lave det. Man kommer aldrig til at lave et program, som alle er glade for. Hvis i laver det mindre hårdt, så bliver de andre skuffede, og så melder de fra. I finder en mellemvej. I laver nogle af møderne mindre hårde og aftaler med Mikkel, at i nok skal komme med en god forklaring til de andre børn på, hvorfor han ikke kan være med til de andre. På den måde får de andre deres hårde program, men der bliver også plads til Mikkel. Der skal være plads til alle i FDF. Punktum! Det er ikke det hårde der er det vigtige. Måske er Mikkel den der har mest brug for at komme til FDF, og hvis man laver nogle af møderne hårde, så får han jo bare endnu en fornemmelse af, at han ikke kan være med. Det er også sundt for de stærke at skulle hjælpe de svagere. Derfor starter i forfra, og laver møder, hvor i er sikre på, at alle jeres væbnere kan være med. I spørger Mikkel, om han ikke vil flytte ned til piltene. De har et mindre hårdt program, som i er sikre på at Mikkel kan være med til. Halvdelen var han jo også pilte med sidste år, så han er jo ikke helt ny. På den måde kan alle beholde det program, som de allerhelst vil have. 12

13 Din medleder har gjort noget forkert Du synes at din medleder taler utroligt dårlig til børnene. Nogen af børnene synes det er lidt sjovt, men nogen af dem synes det er ubehageligt. Han har lige skældt en af børnene meget voldsomt ud, råbt af ham og brugt utroligt mange bandeord. Hvad gør du? Jeg blander mig udenom. Han er lige så voksen som mig, og jeg kan ikke blande mig i, hvordan han snakker. Det kan jo også være mig der er for sart. Og nogen af børnene synes jo det er sjovt nok. Jeg venter til de andre er taget hjem og fortæller ham så, at jeg ikke synes det er i orden at opføre sig sådan over for børnene. Jeg er nødt til at have sagt det, og jeg er nødt til at prøve at overtale ham til at lade være. Jeg går til min kredsleder og får hende til at tage affære. Det er ikke min plads som medleder at rette på ham, men jeg synes han er nødt til at blive stoppet Jeg stopper ham med det samme. Det er ikke fair at børnene går hjem med en opfattelse af, at der er voksne der snakker sådan til børn. En deltager betror sig På en lejr sidder du oppe ved bålet med en deltager, der endnu ikke er gået i seng. Mens i sidder og snakker fortæller hun pludselig, at hendes forældre slår hende, at hun er meget ked af det, men at jeg må love ikke at fortælle det til nogen. Hun er bange for, om hun måske vil blive taget væk fra sin far og mor. Du lover hende ikke at sige noget. Du har fået barnets tillid, og det vigtigste er, at hun ved hun kan stole på dig. Hvem skal hun snakke med hvis hun ikke kan stole på dig? Og kan hun så overhovedet stole på nogen? Du lover hende, at du ikke siger noget. Efter turen tager du kontakt til kommunen, for at være sikker på, at der er nogen der tager affære. På den måde kan hun jo ikke vide, at det er dig der har sagt noget, men der bliver gjort noget. Du fortæller hende, at du ikke kan love sådan noget, og at du bliver nødt til at fortælle det videre. 13

14 Underholdning ved instruktørerne Vi har valgt ikke at lave et grydeklart forslag til underholdning, da det vil afhænge fuldstændigt af de enkelte instruktører, hvad der vil kunne fungere for lige præcis jer. Det vigtigste her er blot, at deltagerne får lejlighed til at læne sig lidt tilbage og nyde et godt grin! Forkyndelse SKUM Sang Kære linedanser Fortællinger Her følger forskellige korte historier om det at være tro mod sig selv og andre i det almindelige daglige liv. Læs højt. Rosa Parks var 42 og sort. Hun boede i Montgomery, Alabama i USA. Det var den 1. december 1955, og hun skulle hjem med bussen. Hun fandt et sæde i den del af bussen, der var for farvede og satte sig. Den øverste del af bussen, der var reserveret for hvide, var næsten fyldt op. Rosa sad ca. midt i og så ud ad vinduet. Bussen standsede, og en gruppe hvide steg på. Der var næsten ingen steder at sidde. Chaufføren kom ned til Rosa. - Flyt jer, sagde han til hende og tre andre farvede. - Her skal de herrer sidde. De tre andre farvede rejste sig. Chaufføren så stift på hende, og den hvide mand stod afventende bag ham. Rosa tænkte et øjeblik. Det var helt almindeligt, at de farvede skulle flytte sig for hvide, men Rosa var træt af det. - Nej, sagde hun roligt, for nu gad hun ikke mere. - Det synes jeg ikke, jeg behøver, fortsatte hun og nægtede at flytte sig. Chaufføren fik fat i politiet, og Rosa blev arresteret. Nu sad de så her i ingenmandsland. Hver fra sin side, fanget i den samme skyttegrav. Hver især tænkte de, - jeg kunne skyde ham. Men det ville ingen af dem slippe ud ved. De var begge trætte. Til sidste fandt den ene en cigaret frem. Han ledte efter ild. Fandt det og tændte. Den grå røg snoede sig op igennem luften. De stirrede på hinanden. Ham med cigaretten sagde noget. Den anden forstod det ikke. Så rakte den første pakken med cigaretter over mod den anden. Han greb den straks og med famlende hænder satte han smøgen fast mellem sine tørre læber. Den anden soldat tændte for ham. Så sad de der og røg. Ude omkring dem var der blevet stille. Natten faldt langsomt på. 14

15 Niels kørte med toget til Viborg hver dag for at komme på arbjede. Det var der også mange andre der gjorde. Hver dag sad der en ældre mand på det samme sæde, i den samme vogn. Han var ikke pensionist endnu. Men han var slidt. Han så gammel ud. Han sad det samme sted hver dag og hostede hele den time, det tog at køre med toget til Viborg. Sådan en hoste der kommer helt nede fra maven. Han var kridhvid i hovedet, med små svedperler på panden, som han hver dag tørrede væk med et gammeldags lommetørklæde. Bagefter hostede han igen. Niels sad og hørte den dybe rallende hoste og så den spinkle krop bøje sig skælvende sammen imens. Hver dag det samme. Niels sad og hørte og så på den lille mand hver dag i toget. Hver dag tænkte han, om manden mon også ville stige på toget den dag. Men ingen af dagene gjorde han noget. Maria kørte med bussen en aften på vej hjem. Med i bussen var andre som hende selv. Folk, der var blevet hængende lidt for længe på kontoret. Trætte. Der var også et par unge drenge. De talte højt. De havde været på McDonald's og havde taget deres burgere med i bussen. Man kunne lugte frituren. Maria var træt. Ved et af stoppene skulle de unge drenge af. Maria sad midt i bussen. Drengene rejste sig fra deres sæder bagi, smed deres poser med madrester på gulvet og gik op igennem bussen. Maria var træt. Uden at tænke over det, havde hun i et snuptag samlet deres skrald op. Hun gik hurtigt efter den bagerste dreng og nåede ham, lige da han var ved at stige af. Du glemte vist det her! Sagde hun med et smil, da hun rakte ham papirsposen, der stadig lugtede af friture. Drengen greb instinktivt ud efter posen og tog de sidste skridt ud af bussen. Maria satte sig igen. Hun vinkede til drengen, der stod forvirret tilbage på fortovet med en pose med skrald fra McDonald's i hånden. Diskussion Deltagerne skal nu gå rundt i tomandsgrupper og diskutere det at være tro i det små. Fortæl om en gang, hvor du har hjulpet nogen. Hvad gjorde du, og hvad forskel gjorde det? Fortæl om en gang hvor du synes du burde være skredet ind, men ikke gjorde det. Hvornår føler du, at det er dit ansvar at hjælpe? Hvorfor kan du føle, at du har behov for at hjælpe? Hvornår har du haft brug for hjælp? Har du fået den? Har du nogensinde bedt om hjælp til store ting? (Det kan evt. være i situationer omkring; mobning, venner, veninder, familie, fremmede etc.) Send dem ud at gå og diskutere i området i ca. 10 min. Derefter rundes der af samlet i gruppen. Bibeltekst Også i bibelen er der mange eksempler på troskab i det små. Læs: Den barmhjertige samaritaner. NT, Lukasevangeliet 10,25-37 Bøn 15

16 Kære Gud. Ofte er det svært at tro. På dig. På de andre. På mig selv. Og ofte er det svært at hjælpe. Eller være god. For hvordan er jeg det? Griber jeg chancen for at gøre godt når den er der? Gud. Hjælp mig til at se de folk der har brug for mig. Hjælp mig til at hjælpe dem. Hjælp mig til, at min tro er formet efter, hvad jeg mener og tror er rigtigt, og ikke formet efter, hvad andre synes jeg skal tro, eller hvad jeg tror andre synes jeg skal mene. Giv mig styrken til at stå ved denne tro. Fadervor... Sang Troen er ikke en klippe Lav-en-leg Formålet med aktiviteten er, at deltagerne udfordres til at se muligheder i at tilpasse en leg til forskellige målgrupper. Samtidig udfordres deres kreativitet og evne til at tænke et par skridt frem. Aktiviteten starter så snart deltagerne er ude af soveposerne. Der kommer efterfølgende en pause, hvor de kan nå omkring en tandbørste og at få pakket deres ting sammen. Aktiviteten kan afholdes inde eller ude afhængigt af, hvilke rammer I har til rådighed. Materialer: en bold, kurv/trøje/kasse eller andet til mål Konceptet er forholdsvist simpelt. Deltagerne deles i nogle tydeligvis ulige hold og sættes i gang med et simpelt bold spil, hvor det gælder om at få bolden i mål bag det modsatte hold. Banen skal være så overskuelig, at der indefor ret kort tid vil komme det første mål. Når et hold har scoret, må de lave en ny regel. Jagten Formålet med at se filmen Jagten er at lade en snak omkring samværsregler i FDF tage afsæt i det, deltagerne oplever, når de ser filmen. Der skal ikke være den store introduktion, før I ser filmen. Efter filmen kan deltagerne lige have brug for en kort pause, før I samler op på deres oplevelser af selve filmen og af de mere barske momenter. Spørg fx ind til: Hvad tænker I om den måde Børnehavelederen tackler situationen på? Hvad sker der mellem Lucas og Theo undervejs i filmen? Tror I det her kunne ske i virkeligheden? Hvad tænker I om den form for selvjustits, der finder sted? 16

17 Hvad tænker I er det vigtigste at huske, hvis man skulle komme ud for noget lignende? Lav en kort introduktion til, hvor de kan læse mere om, hvordan man forholder sig, hvis det sker i deres kreds orienter dig gerne selv inden oplægget ved at kigge på følgende sider under leder.fdf.dk: Lad snakken bundfælde sig hos deltagerne I vender tilbage med mere afrunding på snakken efter frokost. Mød din Landsdelsledelse Invitér en eller flere fra Landsdelsledelsen til at kigge forbi til en snak med de unge. Formålet med at invitere Landsdelsledelsen ind til en snak med de unge er dels, da de unge får sat ansigt på Landsdelsledelsen og finder ud af, hvad de kan bruge dem til. Og dels at Landsdelsledelsen får en mulighed for at tale med nogle af de unge ledere i landsdelen og forhåbentligt være med til at spotte nye talenter. Start med en præsentation af Landsdelsledelsen og herefter en kort introduktion til organisationsstrukturen i FDF, så de unge får et klart billede af, hvor en Landsdelsledelsen passer ind i strukturen. Det kan tegnes meget simpelt på en tavle/flip over. Det væsentlige er blot, at deltagerne forstår forholdet mellem kreds-netværk-landsdellandsforbund og hvem de kan henvende sig til med forskellige spørgsmål eller idéer. Lad derefter snakken flyde frit det kan være om De unges ønsker om nye arrangementer i Landsdelen Hvor man går hen, hvis man har en god idé Hvilken rolle de unge gerne selv vil spille fremad Er Landsdelen et godt sted at være ung hvad kunne gøre det endnu bedre Sker der noget i Landsdelen linge nu, som de unge skal vide noget om Hvad er mulighederne for unge i Landsdelen. Opsamling Jagten Start opsamlingen med en hurtig omgang grænseleg: Lav en grænse af et stykke tov ned i midten af rummet, den ene side af grænsen er ja den anden side er nej. Deltagerne skal stille sig på den side de ønsker at svare på spørgsmålet. Dernæst læses et spørgsmål op og deltagerne placerer sig. 17

18 Efter hvert spørgsmål hiver instruktørerne fat i nogle enkelte personer og spørger nærmere ind til deres begrundelser (ala hvorfor står du her, hvilke regler har i?, hvorfor mener du det, hvad mener I andre ). Husk det vigtige i dette ikke er om svaret er rigtigt eller ej (der er ikke nødvendigvis et rigtigt svar ), men snarere at høre de unges overvejelser (eller at starte nogle overvejelser). Spørgsmål til grænseleg Har i samværsregler i jeres kreds? Hvor går grænsen ift hvad man må og hvad man ikke må, må man: - Sidde med en pusling på skødet til andagt? - Sidde med en pilt på skødet til andagt? - Sidde med en væbner på skødet til andagt? En af dine medledere i kredsen udviser en overdreven interesse for et af jeres tumlinge børn, du synes det er mistænkeligt. Hvad gør du? - Jeg går til min kredsleder - Jeg konfronterer min medleder - Jeg ringer til kommunen En væbner pige begynder at henvende sig til dig efter møderne og flirter åbenlyst med dig. En dag inviterer hun dig i biografen. Hvad gør du? - Jeg går selvfølgelig i bio med hende. - Jeg går til min kredsleder - Jeg ringer til kommunen Har I en alkohol politik i jeres kreds? En leder fylder 21 og holder fest på det lokale diskotek med fri bar. Han har inviteret seniorerne med til festen. Hvad gør du? - Ingenting - Jeg går til min kredsleder - Jeg ringer til seniorernes forældre Du er væbnerleder og flere af børnene vil gerne være venner med dig på Facebook. Hvad gør du? - Accepterer alle deres venneanmodninger - Accepterer ingen venneanmodninger - Bliver venner med de sødeste væbnere Grænselegen giver mulighed for at illustrere, at det kan være vanskeligt at stille meget firkantede regler uden nogen som helst undtagelser op. 18

19 Den afrundende snak skal til for at give deltagerne en bevidthed omkring deres eget ansvar og rolle som ledere i forhold til både samværsregler og alkoholpolitik i kredsen. Der sker et skift rent formelt og juridisk i det øjeblik, de fylder 18 år, som de skal være bevidste om. Endeligt er det vigtigt at de samtidigt forstår, at samværsregler ikke kun drejer sig om seksuelle overgreb det drejer sig lige så meget om, at vi som ledere i FDF skal fungere som positive forbilleder for børnene og de unge og derfor er der meget i egen opførsel, som det kan være godt at tænke over en gang i mellem. Og dermed blive enige om nogle spilleregler, så alle føler sig godt tilpas i at være med i FDF. Idégenerering Formålet med øvelserne er at give deltagerne nogle værktøjer med hjem til udvikling af idéer. Aldrig i livet Skriv en idé op på en tavle det må gerne være en lidt vild idé. Og bed deltagerne om på post-its at skrive alle de argumenter de kan komme på for, at idéen aldrig kan lykkes. Lad dem endelig få så god tid, at argumenterne ender med at blive lige så vilde som idéen. Sæt de mange post-its på tavlen rundt om idéen grupperet efter eventuel sammenhæng. Pointen med øvelsen er, at det giver mulighed for at få øje på en lang række af de forhindringer og udfordringer, der kan være forbundet med at føre en idé ud i livet. Samtidig skærper det argumenterne for en idé at have forholdt sig til alle tænkelige modargumenter, før man præsenterer den for andre. Idé byggeri Bed deltagerne om at skrive hver en idé til et arrangement, de godt kunne tænke sig blev afholdt i FDF. Det kan være enten i kreds, netværk, landsdel eller landsforbund. Uddel herefter et print til hver af dem af idé-generatoren. Hver deltager placerer nu sin post-it med idéen i feltet i midten (nr 1). Herefter rykker papiret en gang til højre, hvor en anden deltager skriver videre på den førstes idé. De har 6 minutter til at skrive alt det, de kan komme på, der kan gøre idéen bedre og dermed udvikle på den. Sådan fortsætter det, indtil alle fem felter i idé-generatoren er udfyldt, hvorefter papiret sendes tilbage til den med den oprindelige idé. Deltagerne får så nogle minutter til lige at læse de andres kommentarer igennem, før der samles op. Hver deltager fremlægger sin idé for hele gruppen med de udviklinger, der er kommet til i processen. Herefter kan du som instruktør spørge ind til, om de har en ide til, hvor de skal 19

20 henvende sig for at komme videre med at realisere arrangementet og ellers hjælpe dem lidt på vej til, om arrangementet egner sig bedst til kreds, netværk etc. Værktøjet kan bruges både på større arrangementer og mindre aktiviteter. Det kan fx også bruges, når man sidder nogle få ledere sammen og skal planlægge den næste måneds piltemøder eller næste julebasar. Er der færre end fem, så får den samme person blot lov at skrive flere gange på samme idé. 20

21 Idé generator skema 21

22 Værdier Formålet med et oplæg omkring FDFs Værdigrundlag og Lederideal er, at delatgerne skal have et kendskab til det værdigrundlag vi arbejder ud fra i FDF. Samtidig vil oplægget illustrere, at alle elementerne i UNG 3 døgnet er bygget op omkring et eller flere punkter i værdigrundlaget og lederidealet. Placer to blanke plancher i lokalet og bed deltager om at skrive alle de værdier, de mener, vi arbejder ud fra i FDF på den ene, mens de på den anden skal skrive alle de egenskaber, de mener hører til den ideelle leder. Giv dem ca 15 minutter til at skrive på plancherne, der er placeret i hver sin ende af lokalet. Saml deltagerne ved den planche, hvor de har skrevet om værdier og placer en planche ved siden af med FDFs værdigrundlag (du finder teksten her: ) og find sammen med deltagerne alle lighedspunkterne mellem det, de har skrevet og den officielle version. Tag en snak om, hvad I hver især forstår ved de forskellige formuleringer. Gentag processen omkring deres input til den ideelle leder og FDFs lederideal. (Du finder lederidealet her: ) Andagt Temaet for afslutningsandagten er mod det at man tør turde! Læs eller genfortæl historien om helbredelsen af den lamme i Kapernaum; Lukas 5, Pointen er, at den lammes venner tør tænke utraditionelt for at hjælpe deres ven og dermed gøre noget, man ellers ikke ville have forventet af dem. Syng Menneske din egen magt Slut af med at bede Fadervor sammen. Afrunding og evaluering Formålet er at give deltagerne et blik ind i, hvilke muligheder de har fremad for videre uddannelse i FDF. Og samtidig at få deres feedback på det, de lige har været igennem. Tjek med din lokale Landsdel og for at se de aktuelle kurser. Åbn muligheden for, at deltagerne kan komme med ris og ros til UNG 3 døgnet. 22

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Tro og etik. Omsorg. Årstid: Hele året

Tro og etik. Omsorg. Årstid: Hele året Tro og etik Omsorg Målgruppe: Spejder Årstid: Hele året Varighed: 4 trin + et engagement Omsorg - niveau 3 - trin for trin Omdrejningspunktet for mærket Omsorg er i høj grad sladder. Idéen med at beskæftige

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

HERNINGSHOLMSKOLEN. Prale-Patrick. Gennemskrivning 9. Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009. Til Station-Next, Nisse. Manuskript.

HERNINGSHOLMSKOLEN. Prale-Patrick. Gennemskrivning 9. Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009. Til Station-Next, Nisse. Manuskript. HERNINGSHOLMSKOLEN Prale-Patrick Gennemskrivning 9 Mette Møller Grout & Jon Nørgaard Poulsen 03-06-2009 Til Station-Next, Nisse. Manuskript. 1. Ext. Bænk i skolegården. Dag. PATRICK og JOSEFINE sidder

Læs mere

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Gud er min far -6 For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Mål: Vi forklarer børn, at vi beder til Gud, fordi han er den største, der findes i hele verden. Ham tilhører alt for altid! Vi fortæller

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Jeg vil se Jesus -4. Den lamme mand ser Jesus

Jeg vil se Jesus -4. Den lamme mand ser Jesus Jeg vil se Jesus -4 Den lamme mand ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan den

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Du må være med! -4. Børn må være med

Du må være med! -4. Børn må være med Du må være med! -4 Børn må være med Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor, men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning, at de er

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Manuskript Den Første Kærlighed 7. marts 2008. Filmmanuskript. Tegn. af Hannibal V. Glaser. s. 1

Manuskript Den Første Kærlighed 7. marts 2008. Filmmanuskript. Tegn. af Hannibal V. Glaser. s. 1 Filmmanuskript Tegn af Hannibal V. Glaser s. 1 Manuskript 1. Skolegård SEN MORGEN Det er frikvarter. William(15) sidder på en udendørs trappe og tegner. Han ser op en gang i mellem, på Marie. Hun griner

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent Du må være med! -1 Den, der altid kommer for sent Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor. Men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning,

Læs mere

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer

MIE. MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor. drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer MIE MIE bor hos en plejefamilie, fordi hendes mor drikker. Mie har aldrig kendt sin far, men drømmer om at møde ham en dag. Mie er 8lippet, har blåt hår og bruger mere mascara end de 8leste. Hun elsker

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

gren de skal vælge. Der er mange valg og et øget pres til at skulle præstere og gøre vores bedste. Vi har som mennesker en trang til at kontrollere

gren de skal vælge. Der er mange valg og et øget pres til at skulle præstere og gøre vores bedste. Vi har som mennesker en trang til at kontrollere 61 Slip kontrollen - Temaaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 6 61 Slip kontrollen Introduktion til denne Temaaften Vi lever i et samfund, hvor der er mange muligheder Mange oplever, at der er mange ting at

Læs mere

Final. Nat med kniv? Manuskript. [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i]

Final. Nat med kniv? Manuskript. [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i] Final Nat med kniv? Manuskript [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i] Dette er en tidslinje over filmen. Gennem manuskriptet vil vi sige, hvor vi er. Filmen

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang FORSKELLIGE ENERGIZERS ENERGIZER Energizere er korte lege eller øvelser, som tager mellem to og ti minutter. De fungerer som små pauser i undervisningen, hvor både hjernen og kroppen aktiveres. Selv om

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Jeg bygger kirken -3

Jeg bygger kirken -3 kirken - Bøn og fællesskab Mål: Kirken forbindes ofte med en bygning, men kirken er meget mere end det. Kirken består af mennesker. Kirken er til for, at vi kan have fællesskab med Gud og med hinanden.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Workshop Fortællingen om landslejren Landslejrkurset

Workshop Fortællingen om landslejren Landslejrkurset Workshop Fortællingen om landslejren Landslejrkurset 18.- 20.9.2015 Denne workshop er udarbejdet af Leder og uddannelsesudvalget på Landslejren. I kan altid skrive til udvalget på LogUll2016@gmail.com

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

En stol for lidt (FINAL DRAFT) Klostermarkskolen 8L

En stol for lidt (FINAL DRAFT) Klostermarkskolen 8L En stol for lidt (FINAL DRAFT) af Klostermarkskolen 8L SCENE 1 HOS AFTEN Maja og Matthias står inde på Majas værelse. De er ved at sige farvel. Det har været rigtig hyggeligt idag. Ja, det har det vel..

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Er det vold hvis...?

Er det vold hvis...? Er det vold hvis...? TIL 7.-0. KLASSETRIN Det er en fordel at eleverne har været igennem øvelsen Voldsformerne før denne øvelse. Formål Vold er mere komplekst end de fleste umiddelbart tror og har mange

Læs mere

Undervisningsmateriale til indskolingen

Undervisningsmateriale til indskolingen Undervisningsmateriale til indskolingen Øvelse 1: Snak i fællesskab Du kan starte med at (gen)fortælle, at tegnefilmen bl.a. viser, at børn og voksne tit tænker forskelligt. Malthes forældre tror slet

Læs mere

1 INT. INDLEDNING LÆGEKONTOR DAG OLIVER(30) sidder ved et bord. Overfor sidder LÆGE 1 (40) i en stol, mens LÆGE 2 (40) står ved siden af.

1 INT. INDLEDNING LÆGEKONTOR DAG OLIVER(30) sidder ved et bord. Overfor sidder LÆGE 1 (40) i en stol, mens LÆGE 2 (40) står ved siden af. 1 1 INT. INDLEDNING LÆGEKONTOR DAG (30) sidder ved et bord. Overfor sidder LÆGE 1 (40) i en stol, mens LÆGE 2 (40) står ved siden af. LÆGE 1 Ja, Oliver, vi kan forstå, at du er ved at gå tilbage til dine

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Manus navn... Et manuskript af. 8CDE Antvorskov Skole

Manus navn... Et manuskript af. 8CDE Antvorskov Skole Manus navn... Et manuskript af 8CDE Antvorskov Skole 3. Gennemskrivning, marts 2016 SCENE 1 INT DAG KLASSELOKALE: Klassen er i gang med gruppearbejde. De sidder spredt og man kan høre en summen af småsnak.

Læs mere

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Guds engle -1 Mål: At give børnene et bibelsk syn på engle. Læs bilaget Info igennem, så du kan besvare børnenes spørgsmål. Tekst: Lukas 1, 5-25 (Zakarias ser en engel). Visualisering: Pynt rummet med

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Min Gud er en stor, stor Gud -2

Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er min Konge! Mål: At lære børnene, at Gud er vores konge og forsørger. Han ønsker at regere i os. Tekst: 1. Kongebog 17, 6-16 (Elias og enken i Sarepta). Visualisering:

Læs mere

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase.

Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Overgang fra mellemtrin til ældste trin samtale med 6. kl. Det er svært at komme på ældste trin. Der er mange helt nye ord, fx provokation og oplevelsesfase. Det er en meget anderledes arbejdsform, men

Læs mere

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu?

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu? Tanker og følelser Kapitel 3: Øvelsesark 1 Side 1 af 2 Vi tænker hele tiden, og tankerne kommer i forskellige størrelser. Vi kan have store tanker, små tanker og dem midtimellem. Følelser findes også i

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Det lover jeg dig -1

Det lover jeg dig -1 Det lover jeg dig -1 Hør, hvad Gud lover Mål: Børnene forstår, at det er vigtigt at være opmærksom, når Gud taler. Del Guds løfter. Guds løfter skaber håb, glæde og begejstring! Tekst: 1. Mos. 15, 1-6

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25)

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 4 Nu kan jeg se! Ugens tekst og referencer: Joh 9,1-38. Den store Mester, kap. 51. Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) Hovedformålet er,

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

Gud har en plan -4. Plan nr. 4: Jeg vil bruge dig!

Gud har en plan -4. Plan nr. 4: Jeg vil bruge dig! Gud har en plan -4 Plan nr. 4: Jeg vil bruge dig! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 4: At Gud vil bruge dem. Gud har skabt mennesker, fordi han ønsker et samarbejde med dem. Han har givet jorden til mennesker,

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige VEJLEDNING Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

Læs mere

Velkommen i FDF Særslev

Velkommen i FDF Særslev Velkommen i FDF Særslev Gode oplysninger til dine forældre om FDF Særslev Kort om FDF Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er en af Danmarks største folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer med

Læs mere

Test jeres klasse: Er du en god kammerat?

Test jeres klasse: Er du en god kammerat? Test jeres klasse: Er du en god kammerat? Testen kan bruges som oplæg til dialog mellem lærere og elever om svære situationer i skolen, og hvordan man som elev kan handle, for at gøre klassen og skolen

Læs mere

Historien om Tankernes Hus

Historien om Tankernes Hus Historien om Tankernes Hus På en måde kan man godt sige, at tankerne bor inde i hovedet. Forestil dig, at tankerne bor i et hus med mange rum, hvor du kan bevæge dig rundt og opdage dem. Når du skal opdage

Læs mere

Vejledning. Forslag. Tør du tale om det?

Vejledning. Forslag. Tør du tale om det? Vejledning Det er en fordel at eleverne har været igennem øvelsen voldsformer før denne øvelse. Vold er mere komplekst end de fleste umiddelbart tror og har mange forskellige ansigter. Der er meget der

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Halleluja, mere af dig -4

Halleluja, mere af dig -4 Halleluja, mere af dig -4 Mere af Guds kraft Mål: At give børn en længsel efter at blive fyldt med (mere af) Guds kraft. Tekst: 2. Kongebog 4, 18 37 (Elisa vækker en dreng op fra de døde). Visualisering:

Læs mere

Gud har en plan -1. Plan nr.1: Jeg elsker dig altid!

Gud har en plan -1. Plan nr.1: Jeg elsker dig altid! Gud har en plan -1 Plan nr.1: Jeg elsker dig altid! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 1: At elske mennesker - altid. Gud har skabt os i kærlighed, og han fortsætter med at elske os, selvom vi fejler. Tekst:

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Jeg kender Jesus -2. Jesus bestemmer

Jeg kender Jesus -2. Jesus bestemmer Jeg kender Jesus -2 Jesus bestemmer Mål: Målet er, at børnene vil gøre Jesus til Herre over deres liv. Når vi giver ham lov, bestemmer han over alt det, som binder os. Opmuntr børnene til at give sig selv

Læs mere

I Jesus fodspor -1. Jesus elsker

I Jesus fodspor -1. Jesus elsker I Jesus fodspor -1 Jesus elsker Mål: At opflamme et ønske i børnene om at gøre og være som Jesus og elske andre, som Jesus elsker dem. Lær børnene, at Jesus elsker. Jesus elsker alle, og han elsker altid.

Læs mere

»Ja. Heldigvis.«De to drenge går videre. De lader som om, de ikke ser Sally.»Hej drenge!«råber hun. Bølle-Bob og Lasse stopper op og kigger over på

»Ja. Heldigvis.«De to drenge går videre. De lader som om, de ikke ser Sally.»Hej drenge!«råber hun. Bølle-Bob og Lasse stopper op og kigger over på 1. Søde Sally Bølle-Bob og Lasse kommer gående i byen. De ser Smukke Sally på den anden side af gaden.»hende gider vi ikke snakke med,«siger Lasse.»Nej.«Bølle-Bob kigger den anden vej.»hun gider heller

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Jeg er en vinder -4. Guds fulde rustning troens skjold

Jeg er en vinder -4. Guds fulde rustning troens skjold Jeg er en vinder -4 Guds fulde rustning troens skjold Mål: Målet med undervisningen er, at børnene ser hvordan djævelen prøver at modarbejde Herrens planer. Gud ønsker, at alle kommer til at tro på ham,

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

IPad (Endelige manus) Taastrup Realskole

IPad (Endelige manus) Taastrup Realskole IPad (Endelige manus) af Taastrup Realskole RIGTIG OG FORKERT SCENE 1 - SKOLE - MORGEN Ida kommer gående ned ad gangen på vej ind til time. Caroline og Anna kommer gående ned ad gangen og opdager Ida.

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse

LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse LEKTIONSPLAN DIG OG DIN MOBIL 2. klasse Formål: Formålet med forløbet for 2. klasse er at give eleverne en guide til, hvad der er god etik omkring brugen af spil som apps og mobilen/tablet som både kommunikationsform,

Læs mere

Et godt valg -4. Daniel vælger at søge Gud

Et godt valg -4. Daniel vælger at søge Gud Et godt valg -4 Daniel vælger at søge Gud Mål: Børnene opmuntres til at søge Gud. Når vi søger ham, vil Gud vise sige for os, og vi vil få lov til at kende ham. Når vi kender ham, vil vi også stå fast

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Udfordringen og vejledning hertil

Udfordringen og vejledning hertil Årstid: Hele året, men det anbefales, at mærket tages i de mørkere måneder Lokation: I en skov Forløbets varighed: 4 trin + en overnatning Udfordringen og vejledning hertil Kære ledere. I skal nu i gang

Læs mere

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole ELLIOT Et manuskript af 8.B, Henriette Hørlücks skole 5. Gennemskrivning, april 2008 1 SC 1. EXT. SKOLEGÅRDEN DAG LEA(15) har kun sort tøj på, og mørk make-up. Hun sidder alene i skolegården og kigger

Læs mere