Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne"

Transkript

1

2 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 473 til blokrådsmødet torsdag den 7. august 2014 kl Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 3. juni Meddelelser og debat: a. Indlæg fra gæster b. Blokrådets Forretningsudvalg c. Andre udvalg 5. Blokrådssager: a. Valg til Økonomiudvalget (s 14) b. Dispensation fra gældende regler om husdyr (s 15) c. Bevilling til yderligere to film om Farum Midtpunkt (s 18) 6. Eventuelt Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne INDHOLD MIDTPUNKTET 473 Side Indhold 3 men heksen havde tabt trusserne 4 Varmeåret gav pæn besparelse 6 Oplæg om beboerdemokratiets struktur 7 Oplysninger, påmindelser, efterlysninger 8 Status på boligombygninger, lavtage og PCB-renovering 10 Sommerens duft og smag 11 Dybfølt hjertesuk 13 Jord- og betonarbejde på aktivitetsplads og fodboldbane 14 Blokrådssager 15 Vandforbruget stabiliserer sig 17 Knap 4 millioner i overskud 19 Referat af Blokrådsmødet 3. juni Status på energiforbruget 24 Praktiske oplysninger 2

3 Sankt Hans aften 2014 Af Per, 256D (de store) og Gerd, 206G (de små) 3

4 M W h SÅDAN GIK DET MED VARMEFORBRUGET Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget Forbrug Forventet Aktuelt Vurdering af seneste måned: Med en besparelse på 22% i forhold til budgettet, kan vi godt være tilfredse JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ Kilde: KAB, Energiområdet Varmeforbruget i maj var på Budgettet for maj var på Besparelsen var således på 806 MWh (megawatt timer) MWh 228 MWh Besparelsen udgør 22 % i forhold til månedens budget. Endnu et regnskabsår er slut. Derfor vil vi se på udviklingen i varmeforbrug over en årrække. Vi kan dog ikke se lige så detaljeret på varmeforbruget, som vi kan for vandet, da vi kun har 2 afregningsmålere for varme til hele Midtpunktet. Én måler for det nordlige område og én for det sydlige (på vandsystemet har vi 13 afregningsmålere). Vi bruger året 2008/09 som reference, da vi her er tilbage i tiden fra før PCBrenoveringen og plejecenterbyggeriet. Ved at sætte året 2008/2009 til 100 % får vi sammenligningerne: 4

5 M W h SÅDAN GÅR DET MED VARMEFORBRUGET LIGE NU Af Ole Andersen, konsulent for Teknik/Miljø Udvalget Forbrug Forventet Aktuelt JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ Kilde: KAB, Energiområdet Varmeforbruget i juni var på Budgettet for juni var på Besparelsen var således på Nord Syd 2008/ % 100 % 2009/ % 105 % 2010/ % 99 % 2011/ % 87 % 2012/ % 91 % 2013/ % 73 % Det nordlige område omfatter PCBrenoveringen. Da PCB-området udgør ca. 35 % af hele nord-området, synes der at være stabilitet i varmeforbruget, da forbruget er ca. 34 % under niveauet fra før renoveringen. 597 MWh (megawatt timer) 734 MWh 137 MWh Det sydlige område omfatter plejecenterbyggeriet, som er startet op senere end PCB-renoveringen. I årene før byggeriet gik i gang, lå niveauet på %. For det netop afsluttede år lå forbruget på 73 % af referenceåret, hvilket i forhold til middel af 87 og 91 er en reduktion på 18 %. Da plejehjemsbyggeriet udgør ca. 12 % af hele syd-området, synes der at have været en positiv udvikling i varmeforbruget. 5

6 Beboerdemokrati er ikke gratis Af Niels, 112E Det kræver engagement af de personer der kan have gavn af et velfungerende demokrati. Det er ikke altid de andre der kan sørge for at de demokratiske processer fungerer, og hjælper hvis du en dag kommer i klemme. Derfor har Blokrådet nedsat et strukturudvalg, og det første møde blev afholdt den 13. maj. Vi var 2 der mødte op, Tobias 143F og Niels 112E det var lidt skuffende at ikke flere havde set annonceringen af mødet. Imidlertid fik vi en fornuftig bred diskussion omkring styrker og svagheder i de regler der styrer den form for demokrati vi har i Farum Midtpunkt. Der er en del spørgsmål der ikke er drøftet, men som vi skal finde svar på. Folketinget er på vej med en ny lovpakke omkring lejeboliger og beboerdemokrati, og derfor kan det være svært at vurdere, om den nuværende ordning med et skygge afdelingsmøde og et bestemmende Blokråd kan forbedres. En ny struktur er også afhængig af vores hjemmeside: hvornår er den klar til at blive anvendt som lukket dialogplatform for os lejere? Vil hjemmesiden kunne erstatte vort månedlige blad Midtpunktet? Disse spørgsmål kan vi HUNDE SKAL FØRES I SNOR Bladudvalget først tage op til debat når rammerne er kendt. Vi kan se på om det er nødvendigt med et månedligt BR-møde. Vi kan se om dialogen har de rigtige rammer. Deadline for indlæg i Midtpunktet er kort tid efter det afholdte BR-Møde, og det gør dialog vanskelig. BR-sager belyses kun af forslagsstiller og først dernæst på selve BR-mødet det gør det svært for Husmøderne at tage stilling. Vi kan se på, om hver blok skal have 2 repræsentanter i BR, normalt kommer der kun 1 repræsentant fra de aktive blokke. I dag skal der ikke trækkes i mange tråde før en række blokke kan stille med 2 stemmer (A=4) og på den måde skabe et nemt flertal. Vi kan se på om vi kan styrke værdigrundlaget for afholdelse af Husmødet, dialog og beslutningskompetencer. Vi kan også se på om BRrepræsentanterne skal vælges efter en procedure der sikrer, at de personer der tager en beslutning også påtager sig et ansvar. Vi kan se på om vores BR-FU har den rigtige model sammenlignet med et forretningsudvalg som vi kender det fra andre foreninger og virksomheder. Det vigtigste er at vi får reaktioner på de emner vi drøfter på møderne. Rækker tiden ikke til at deltage, så send en mail med dit synspunkt/spørgsmål. Husk det er et åbent udvalg, og alle kan deltage. Strukturudvalget: Kontaktperson Niels 112E mail uanset størrelse og fredsommelighed. Næste møde afholdes den 6. august kl i Servicecentralen. 6

7 NYT FRA BR-FU & ANDRE UDVALG ÅBENT HUS SE DE NYE OMBYGGEDE LEJLIGHEDER I BLOK 36 Tirsdag den 19. august 2014 mellem kl. 17 og 19 fremvises boligerne i: Nygårdterrasserne 290 E1 Nygårdterrasserne 290 E2 Nygårdterrasserne 298 E1 Nygårdterrasserne 298 E2 Nygårdterrasserne 299 F MARKEDSDAG/ÅBENT HUS I FARUM MIDTPUNKT 20. SEPTEMBER 2014 I år vil det traditionelle åbent hus arrangement blive en del af en stor markedsdag i Farum Midtpunkt. Programmet for dagen er under udarbejdelse, men der vil sandsynlig være mulighed for beboerloppemarked og meget mere. Ønsker du en stadeplads så kontakt Diana på ejendomskontoret. Vi vil også gerne involvere enkelte blokke i arrangementet overvejer din blok at deltage, så kontakt Inga på blokrådskontoret. For nærmere information om programmet, følg med på TV et foran ejendomskontoret eller på hjemmesiden under Nyheder. OBS! BEBOERVASKERIET ER LUKKET I PERIODEN AUGUST 2014 I år er det på grund af service på alle maskinerne desværre nødvendigt at lukke vaskeriet i 3 dage i august. HUSK BLOKREGNSKABERNE Sidste frist for rettidig aflevering af Blokregnskaberne for 2013/2014 er torsdag den 7. august NÆSTE BLOK TIL FORRETNINGSUDVALGET Fra 1. september 2014 er det Blok 23 s tur til at stille med et medlem af Forretningsudvalget. Blokken bedes snarest meddele sekretariatet om den stiller med et BR-FU medlem. EFTERLYSNING AF NYE UDVALGSMEDLEMMER Alle FM-beboere i har mulighed for at indtræde i et eller flere af de åbne udvalg som er nedsat af Blokrådet. Kontakt eventuelt BR-sekretariatet for at høre mere om hvad det indebærer at være udvalgsmedlem. ARBEJDSKØRSEL Der er arbejdskørsel på alle stamveje. Se dig godt for, når du færdes i parkeringsområdet og på stamvejen. 7

8 PROJEKTER PROJEKTER PROJEKTER Af Bente Heltberg, projektleder, KAB BOLIGOMBYGNINGER Boligombygningerne nærmer sig sin afslutning i Nygårdterrasserne. De nye boliger er klar til indflytning til september, og der er fuld gang i udlejningen. Ombygningsprojektet betyder, at der vil være en del støj i hele byggeperioden. Det gælder især i den første del af ombygningen, hvor der skæres i beton og laves plads til nye døre, og nedbrydes vægge. Men også resten af byggearbejdet vil give støj. Der skal trækkes kabler og varmerør, lægges nye gulv, opsættes køkken og meget mere. Arbejdstiden er fra kl 7 17, men støjende arbejde kan starte tidligst kl I hver blok bliver der opsat information om, i hvilken periode det særligt støjende arbejde vil ske, og hvor længe den samlede byggeperiode er. Du skal være opmærksom på forsikringsforhold. Hvis der sker skader under byggeriet, er det din egen indboforsikring, der skal tage stilling til, om der er dækning for skader på dit indbo. Altså skader der ikke direkte er en del af renoveringsprojektet. Det anbefales derfor, at du tjekker, at din forsikring er i orden, inden renoveringen går i gang. Såfremt entreprenøren forvolder skade under arbejdets udførelse, er det naturligvis dennes forsikring, som dækker. Entreprenør: Ole Jepsen Projektleder i KAB: Bente Heltberg LAVTAGE Arbejdet på blok 35 og 36 er nu afsluttet. Når blokkene bliver færdige, og stilladset er taget ned, bliver de grønne områder gennemgået. Der bliver ryddet op, og affald og små stumper byggematerialer og lignende bliver fjernet. Ved blok 34, 24 og 14 vil det desværre være nødvendigt at køre på stier i en kort periode. En del af de tre blokke har facade ud til pladser, og derfor kan jord fra tagene ikke transporteres direkte ned til P- arealet. Det er nødvendigt, at en lille vogn kører langs bygningen og til P- arealet. Der bliver holdt informationsmøde for beboerne i blok 25 og 26 tirsdag den 12. august 2014 kl i Servicecentralen, Paltholmterrasserne 15. Der er stadig meget trafik på stamvejene, og det vil der være i hele byggeperioden. Det er beklageligt, at der har været tilfælde, hvor den almindelige trafik er blevet generet. Vi arbejder hele tiden på at få trafikken til at glide også når der kun er et spor åbent. Vi har brug for jeres samarbejde og tålmodighed, hvis I skulle blive opholdt i en kortere periode. 8

9 Isoleringsvægge Samtidig med udskiftning af lavtagene bliver vest-væggen i stuen i A og D boliger efterisoleret. Arbejdet er startet fra blok 34, fordi der blev konstateret miljøfarlige stoffer i fuger osv omkring den gamle væg, der skal fjernes. Heldigvis var mængderne små, men dog store nok til at medføre nye krav til arbejdsmiljøet. Det betød, at der var en del af arbejdsprocesserne, der skulle udføres på en anden måde, og derfor blev det besluttet at udskyde arbejdet i blok 35 og 36. Det vil i stedet blive udført til vinter, hvor tagarbejdet ligger stille. Du skal være opmærksom på forsikringsforhold. Hvis der sker skader under byggeriet, er det din egen indboforsikring, der skal tage stilling til, om der er dækning for skader på dit indbo. Altså skader der ikke direkte er en del af renoveringsprojektet. Det anbefales derfor, at du tjekker, at din forsikring er i orden, inden renoveringen går i gang. Såfremt entreprenøren forvolder skade under arbejdets udførelse, er det naturligvis dennes forsikring, som dækker. Entreprenør: Adserballe & Knudsen A/S Projektleder i KAB: Bente Heltberg PCB-RENOVERING Der arbejdes nu i hele området fra blok 41 til blok 45. Renoveringen forløber efter tidsplanen dog er blok 45 færdig før det aftalte. Det forventes også, at blok 44 vil være færdig før, så der kan forventes indflytning allerede i december eller januar. Der er i den sidste tid blevet givet tilladelse til weekendarbejde. Der gives kun tilladelse til ikke-støjende arbejde. Vi håber ikke, at dette giver gener til de omkringboende. Foto: Gerd, 206G Blok 13 under ombygning 9

10 SMAGEN AF AUGUST Morgner med hvid tåge og glimtende dugdråber i altanens edderkoppespind. Nyplantet lyserød klokkelyng i de store urtepotter. Et par fede duer, der kurrer oppe i den store hængepil. Ude på gangstrøget latter fra solbrændte beboere netop hjemvendt fra ferier sydpå. De er ved at sætte kufferter og ferieminder i pulterkammeret. Deres overstadige børn synes at glæde sig vildt til gensyn med kammeraterne og en ny skolestart, i en anderledes skole, har forældrene sagt. Med mere bevægelse og kreativitet. Der er mørkegrønne støvede løvtræer langs stien over til friarealerne. På lydvoldens skrænt blå klokkeblomster gul snerre og hvid kørvel. Brogede sommerfugle og en enkelt fin guldsmed. Tornede brombærranker der indfanger én, hvis man forsøger at nå op og plukke et af de få modne bær. I et indhak langs volden et rønnebærtræ, hvis orange-gule bær ikke er til at nå, men sikkert var sure, hvis man kunne få fat i dem. Falder i staver på en bænk over den flyvende sommer, der fløj så hurtigt afsted. Mærker røde tissemyrer kravle op ad mit fregnede ben. Rejser mig og fortsætter. Langs stien hen til en af de små pladser vilde rosenbuske med store røde hyben. På den første lille plads gamle lave æbletræer med grønne æbler, som kun beboere fra Vietnam forstår at værdsætte. Og i hjertet af Midtpunktet stadig høje kraner og bygningsarbejdere der endnu ikke er færdige med de nye aktivitetspladser. Lidt længere borte stilladser til det nye olle-kolle og plejehjem. Tilbage i min lejlighed står jeg og kigger ud på Kærnehusets legeplads. 10 Grenene på det store æbletræ ud til Elefantstien tynges ned af masser af saftige hvidgule æbler, som jeg længes efter at sætte tænderne i, for at genopdage smagen af august. annelise, 2 c

11 VIL I IKKE NOK STOPPE NU???!!!!! Af Ulla, 266F Først må jeg tilslutte mig hvert et ord, som Finn skrev i Midtpunktet 471. Men jeg må også tilføje en bøn: VIL I IKKE NOK STOPPE NU???!!!!! Jeg har boet til leje hele mit voksenliv og jeg har ALDRIG før oplevet så meget postyr og forstyrrelse i mit hjem. For det er jo VORES HJEM. Her hvor vi betaler en ikke ubetydelig husleje, for at kunne være i fred, lukke døren bag os og koble af fra stress og jag. Det er simpelthen så urimeligt, at vi igen og igen, bliver pålagt at blive invaderet af håndværkere, byggerod og STØJ. For hold da op, hvor skal vi lægge ører og indre til meget larm. Og ikke kun nogle dage i ny og næ, men i uger og måneder. Og denne gang i hele sommerperioden, hvor valget konstant består i at lukke alle vinduer, for blot at holde en smule af larmen ude og så gå til af varme. Eller åbne vinduerne for så at lukke den øredøvende larm ind. Og så er det altså også måden, det foregår på. Hver gang der igen, igen ligger et brev i postkassen om, at håndværkere skal have adgang til vores hjem, er det formuleret i det mest upersonlige og kølige kancellisprog: Det og det kommer til at ske og du skal gøre sådan og sådan. Som om det er den naturligste sag i verden, at man for gud ved hvilken gang, skal afgive sin husfred og sin ret til at være herre i eget hjem. For vi er bestemt ikke herrer. Vi er undersåtter, der bare har at makke ret. Det er da også bemærkelsesværdigt, at illustrationen, der fulgte med Finns indlæg, forestillede en ophidset og råbende mand. Mao. han er altså et brokkehoved. Den kunne også mere retvisende have forestillet en ulykkelig og frustreret mand omgivet af stilladser og murbrokker. Det er som om, der ikke er den mindste forståelse for, hvor voldsomt alt det uendelige byggeri forstyrrer. Tænk på hvor mange beboere, der har skiftende arbejdstider. Hvor mange der er syge og har brug for hvile. Og, ikke mindst, alle dem, der bare havde set frem til en afslappende og fredelig sommerferie. Jeg har en veninde, der bor tæt på metrobyggeriet. Hun modtog et sødt og venligt brev, der ikke kun beklagede den megen støj, men tilbød økonomisk kompensation for de støjgener byggeriet medfører. Hun får, hvad der svarer til halvdelen af sin husleje i to måneder. Vi får trusler om økonomiske sanktioner, hvis vi ikke gør som der bliver sagt. Og vi skal ikke kun finde os i larm, vi skal lukke fremmede mennesker helt ind i vores hjem. Der er så sandelig forskel på hvordan lejere bliver behandlet og vi har unægtelig trukket det korte strå. Hvorfor regner man ikke kvadratmeterprisen ud på terrassen og modregner det i huslejen, så længe byggeriet varer? Var det ikke det mindste, man kunne forvente? I de 7 år jeg har boet her, har jeg været igennem en genhusning og nu flere måneder om sommeren (!), hvor jeg ikke kan bruge min terrasse. Og jeg har slet ikke tal på alle de mange gange, hvor der skulle hånd- 11

12 værkere ind i min lejlighed, for at lave det ene og det andet. I nabolejlighederne har vi lige overstået flere uger, hvor de blev ombygget med enorme støjgener til følge, og nu går det så løs på terrasserne, og på fredag kommer de og skifter varmemålerne, hvor vi igen, igen skal flytte rundt på møblerne i alle værelser osv. osv osv. Vil det bare ingen ende få????? Og det er da mere end bekymrende, at vi nu skal have "nøglerør", så håndværkere til hver en tid kan komme ind i vores hjem! Det bliver altså ved! SKRIG!!!! Det har sgu aldrig været nødvendigt alle de andre steder jeg har boet. Der gik år imellem, at det var nødvendigt at give adgang til håndværkere. Faktisk kan jeg ikke huske, at det skete en eneste gang. Det har det måske nok gjort, men det har været så sjældent, at det ikke er noget jeg husker. Når jeg spørger venner og bekendte, der bor til leje, hvor tit de skal have håndværkere ind i stuerne, er svaret så godt som aldrig. De første par år jeg boede her, var jeg ikke så generet af det endnu men jeg var forundret over hvorfor det så ofte var nødvendigt at få lavet alt muligt. Da jeg engang sagde til endnu en håndværker, at jeg da aldrig før havde oplevet, at der så ofte skulle håndværkere ind, svarede han, at jeg bestemt ikke var den eneste, der havde sagt det. Vi er rigtig mange, der er frustrerede og dødtrætte af alt det byggeri. Har hørt om flere, der er blevet så trætte af det, at de er flyttet. Jeg har hørt om nytilflyttere, der et halvt år efter indflytning skulle genhuses. Hvorvidt de historier har noget på sig, kan jeg ikke vide. Men at de er et tegn på en voksende vrede og frustration, er jeg ikke i tvivl om. I skrivende stund er vi lige gået ind i den tredje uge, siden vi blev påbudt at rydde terrassen. På tredjedagen kom de og satte stillads op, men ellers er der intet sket. Hvorfor kunne vi så ikke have beholdt vores terrasser i de tre uger??? For mig er det bare endnu et tegn på, at beboernes interesser er de sidste, der bliver taget hensyn til..!!! Til sidst vil jeg bare tilføje, at jeg aldrig nogensinde har klaget over en nabo. Selvfølgelig larmer eller roder naboer indimellem, sådan er det bare og jeg kunne ikke drømme om at klage over det. Men nu klager jeg! Jeg har fået mere end nok. Jeg vil have fred, og jeg vil leve uforstyrret i mit eget hjem. Og allersidst. Vi er også begyndt at se os om efter noget andet. Vi vil meget, meget nødig flytte igen genhusningen for to år siden trak tænder ud og vi vil strække os langt for at undgå endnu en flytning men hvis det her fortsætter er der ingen vej udenom. Det er utænkeligt, at blive boende et sted, hvor man ikke kan få lov at være i fred i sit eget hjem. Svar til Ulla Af Berit, Miljøsagsfølgegruppen I alment boligbyggeri er der desværre ikke mulighed for at yde økonomisk kompensation i forbindelse med planlagt vedligeholdelse (lavtagerenoveringen) bestyrelsen har undersøgt det. Se også MP471, s

13 Det skrider frem Af Gerd, 206G Her kommer tribunetrappe ved fodboldbanen Ved Stenalderplads stien Kran på aktivitetspladsen Broen på Vestblokgangstrøget 13

14 BLOKRÅDSSAGER BR-MØDE 473 BR-sag 473.a: Valg til Økonomiudvalget Forslagsstiller: Blokrådets Forretningsudvalg Blokrådet vælger hvert år 3 medlemmer til blokrådets økonomiudvalg. Økonomiudvalgets kommissorium er beskrevet i Blokrådet Forretningsorden: 14: ØKONOMIUDVALG BR nedsætter hvert år i august et økonomiudvalg på 3 valgte medlemmer, som tiltræder den 1. september. Det gamle økonomiudvalg fratræder den 1. oktober. Udvalgets opgave er at føre løbende kontrol med anvendelsen af BRs dispositionskonto og at udarbejde budget og regnskab herfor i samråd med BRs udvalg og personale. Stk. 2 BR-FU holder løbende Økonomiudvalget orienteret om BR-beslutninger med konsekvenser for BRs økonomi. Huslejekonsekvenser: Denne sag har ingen huslejekonsekvenser. Christian/149D Jeg opstiller hermed til Blokrådets Økonomiudvalg. Jeg har i flere år deltaget aktivt i det beboerdemokratiske arbejde i Farum Midtpunkt og er igen efter en længere sygeperiode aktiv i Friarealudvalget. Med venlig hilsen Christian Hecquet, 149D Afstemningstema: Blokrådet vælger Christian/149D til Blokrådets Økonomiudvalg. Erik/80F Hermed genopstiller jeg til økonomiudvalget. Jeg er uddannet som økonom inden for den finansielle sektor og har fungeret som såvel virksomhedsrådgiver som privatkunderådgiver i en stor del af min karriere. Jeg har således god erfaring med diverse aspekter af endog meget komplekse virksomheders daglige udfordringer inden for det økonomiske og strategiske område. Jeg har således været aktivt involveret i investeringsovervejelser, budgetteringsarbejde, regnskabsanalyse m.m. i forbindelse med vurdering af finansieringsbehov som skulle løses for mine kunder, som ikke mindst har inkluderet et betydeligt antal ejendomsinvesteringsselskaber. Jeg mener derfor jeg er godt rustet til at deltage i arbejdet i økonomiudvalget og for en god ordens skyld skal jeg naturligvis understrege at jeg naturligvis vil respektere såvel eksisterende lovgivning som blokrådets beslutninger i forbindelse med hvervet. Med venlig hilsen Erik Nordstrøm, 80 F Afstemningstema: Blokrådet vælger Erik/80F til Blokrådets Økonomiudvalg. 14

15 BLOKRÅDSSAGER BR-MØDE 473 Hans/222F Jeg genopstiller hermed til Blokrådets Økonomiudvalg. Jeg har boet her i bebyggelsen siden 1979 og har været aktiv i vores beboerdemokrati siden Udover at repræsentere min blok i Blokrådet, er jeg medlem af diverse udvalg og følgegrupper. I mange år har jeg været fast mand i Friarealudvalget, ligesom jeg i øjeblikket sidder i Furesø Boligselskabs bestyrelse. Som mangeårig aktiv beboer har jeg et godt kendskab til Blokrådets forretningsgange og struktur, samt til de forskellige udvalg og deres arbejde. Min erfaring med økonomi har jeg dels fra erhvervslivet, hvor jeg har en Teknonomuddannelse i Driftsteknik. Her er virksomhedsøkonomi et af de obligatoriske fag. Herudover har jeg naturligvis også en del erfaring med budgetter og regnskab fra arbejdet i boligselskabets bestyrelse, ligesom jeg i mange år har deltaget i det årlige budgetmøde, hvor vi kæmper for at holde huslejen nede og serviceniveauet oppe. Jeg føler mig således godt rustet til arbejdet i Økonomiudvalget. Såfremt jeg bliver valgt, ser jeg frem til et godt samarbejde med udvalgets øvrige medlemmer samt Blokrådets ansatte. Med venlig hilsen Hans Laustsen, 222F Afstemningstema: Blokrådet vælger Hans/222F til Blokrådets Økonomiudvalg. BR-sag 473.b: Dispensation fra gældende regler om husdyr Forslagsstillere: Berit/141E og Hans/222F, medlemmer af bofællesskabsforeningen Toppunktet I forbindelse med ombygningen af blok 12 og 13 til pleje- og genoptræningscenter etableres der to senior- VANDSTATUS Situationen pr. 31. maj 2014: Juni 06 maj 07:(ref.) m 3 Juni 12 maj 13: m 3 Juni 13 maj 14: m 3 Mængderne er de faktiske vandforbrug for hele Midtpunktet. For at undgå påvirkning fra de mange tomme lejligheder når vi ser på udviklingen i forbruget, ser vi på gruppen af blokke, som ikke er berørt af PCBrenoveringen og plejehjemsbyggeriet. Herved får vi: Besparelse i maj i år i forhold til maj sidste år: ca. 9 % Merforbrug i regnskabsåret i forhold til tilsvarende 12 måneder sidste år: ca. 1 % Besparelse i regnskabsåret i forhold til tilsvarende 12 måneder i referenceåret: ca. 25 % Venlig hilsen Teknik/Miljø Udvalget v/ole Andersen tlf.: , 15

16 BLOKRÅDSSAGER BR-MØDE 473 bofællesskaber på øverste etage i de to blokke. Seniorbofællesskaberne fortsætter med at være en del af boligafdelingen Farum Midtpunkt og er dermed underlagt Farum Midtpunkts regelsæt om f.eks. vedligeholdelse, råderet, husorden og husdyr. Studiekreds og bofællesskabsforening Ombygningen af blok 12 og 13 er en selvstændig del af den store miljøsag, og miljøfølgegruppen nedsatte en arbejdsgruppe, bestående af tre beboere heraf to medlemmer af Furesø Boligselskabs bestyrelse og en konsulent fra KAB, som skulle samle potentielt kommende beboere til seniorbofællesskabet i blok 12. I foråret 2012 inviterede arbejdsgruppen til et særdeles velbesøgt informationsmøde, hvor de første planer blev præsenteret. Senere blev der fulgt op med et interessemøde, og en studiekreds blev etableret. Studiekredsen løb af stabelen i sensommeren og efteråret 2012, og på studiekredsens sidste møde ønskede alle deltagere at blive noteret på venteliste til seniorbofællesskabet og dermed også at melde sig ind i den bofællesskabsforening, som varetager de kommende beboeres interesser. Den 13. november 2012, ugen efter studiekredsens afslutning, blev der afholdt stiftende generalforsamling i bofællesskabsforeningen Toppunktet, hvis formål er at skabe socialt og kulturelt samvær mellem foreningens medlemmer med henblik på at lære hinanden at kende, opbygge og vedligeholde fællesskabet og give kommende beboere indblik i bofællesskabets kultur ( 3 i foreningens vedtægter). Berit (en af de tre beboere i arbejdsgruppen og kommende beboer i bofællesskabet) blev valgt som formand. Seminar og husdyr Foreningens medlemmer mødes jævnligt til medlemsmøder og forskellige arrangementer af social og/ eller kulturel art, og i slutningen af april i år afholdt vi et weekendseminar i Kultur- og Aktivitetscenter Stien med emnerne Visioner, Samværsregler og Husorden. Under punktet Husorden kom vi naturligvis også ind på emnet husdyr, og der var bred enighed om at det ville være mildest talt uhensigtsmæssigt, hvis en beboer i seniorbofællesskabet har fire hunde/ katte (hvilket er tilladt i Farum Midtpunkt) i en bolig cirka på størrelse med overetagen i en 2-plans lejlighed, og holdningen blandt bofællesskabsforeningens medlemmer er, at antallet bør begrænses til én hund eller kat. I Farum Midtpunkts husdyrregler er der ingen antalsmæssig begrænsning på dyr i bur eller balje. Et seniorbofællesskab adskiller sig fra en almindelig almen bolig ved, at det er beboerne i bofællesskabet der f.eks. via et boligtilbudsudvalg bestemmer, hvem der kan komme i betragtning til en bolig. 16

17 BLOKRÅDSSAGER BR-MØDE 473 Boligtilbudsudvalget for seniorbofællesskabet i blok 12 består p.t. af medlemmer af henholdsvis den oprindelige arbejdsgruppe, bofællesskabsforeningen og Furesø Boligselskabs bestyrelse. Det er naturligvis muligt for boligtilbudsudvalget at frasortere ansøgere som har flere hunde/katte end det der er givet udtryk for blandt de kommende beboere. MEN: I og med at seniorbofællesskabet er en del af boligafdelingen Farum Midtpunkt, kan det ikke efter gældende regler sikre sig imod, at en beboer efter indflytning anskaffer sig et større antal hunde/ katte end det, bofællesskabet finder hensigtsmæssigt dette vil naturligvis ikke være populært blandt de øvrige beboere, men de kan ikke gøre noget ved det. Derfor ønsker de kommende beboere i seniorbofællesskabet i blok 12 dispensation fra de gældende regler for husdyrhold. Også på toppen af blok 13 Også i overetagen på blok 13 etableres et seniorbofællesskab, men beslutningen herom blev først truffet senere, og gruppen af interesserede er derfor ikke nået så langt, at de konkret har forholdt sig til f.eks. husdyrreglerne. For at tilgodese begge seniorbofællesskaber foreslår vi derfor, at der gives en generel dispensation til bofællesskaber, således at de hver især kan beslutte strammere regler for husdyrhold end dem der gælder i det øvrige Farum Midtpunkt. Skulle dette ikke blive vedtaget, søger bofællesskabsforeningen Toppunktet om specifik dispensation, således at det i seniorbofællesskabet i blok 12 kun bliver tilladt at have én hund eller én kat. Kan man det? KAB oplyser i mail af : Grundet den særlige boligform er det vores vurdering, at seniorbofællesskabet godt kan have andre husdyrregler end resten af Midtpunktet, når det er godkendt på et blokrådsmøde. Huslejekonsekvenser: Denne blokrådssag har ingen huslejemæssige konsekvenser. VARMEØKONOMI Status pr. 31. maj 2014: Variabel fjernv. kr ,- Aconto rådighed kr ,- Overskud kr ,- Regnskabsåret sluttede på en god måde, hvilket bragte overskuddet i aconto varmeregnskabet op på knapt kr. 4 mio. Så de fleste skulle kunne se fortrøstningsfuldt frem til den endelige varmeregning for året. Venlig hilsen Teknik/Miljø Udvalget v/ Ole Andersen tlf.: , 17

18 BLOKRÅDSSAGER BR-MØDE 473 Afstemningstema 1: Blokrådet vedtager, at seniorbofællesskaberne får dispensation for reglerne om antallet af hunde/katte i nedadgående retning. Afstemningstema 2: (kommer kun til afstemning, hvis afstemningstema 1 forkastes) Blokrådet vedtager, at seniorbofællesskabet i blok 12 får dispensation for reglerne om antallet af hunde/ katte, således at det kun er tilladt at have én hund eller kat. BR-sag 473.c: Bevilling til yderligere to film om Farum Midtpunkt Forslagsstillere: Filmgruppen (Filmgruppen består af Hans/222F, Gerd/206G, Thomas/143F og Berit/141E). Jesper Jargil, der tidligere har lavet de to film som kan ses på Farum Midtpunkts hjemmeside (www.farum-midtpunkt.dk, klik [Farum Midtpunkt], klik [Film]), har en del optagelser i sit arkiv, som sammen med supplerende optagelser kan indgå i endnu et par film om vores dejlige boligområde. På budgettet for indeværende regnskabsår er der til markedsføring af Farum Midtpunkt afsat kr til et sådant projekt. og ud fra dette foreslår vi produktion af to yderligere film: Børn og dyr i Farum Midtpunkt og Farum Midtpunkts grønne fremtid. Den første vil vise de gode muligheder for børnefamilier og beboere med familiedyr den anden vil handle om det store miljøprojekt. Hvem er Jesper Jargil? Jesper Jargil er en anerkendt filminstruktør og -producent, som fortrinsvis arbejder inden for reklamefilm og dokumentarfilmområdet. Han har blandt andet lavet en dokumentarfilmtrilogi om Lars von Trier og et prisbelønnet, nærgående portræt af maleren Per Kirkeby. Og så har han som sagt lavet de to film om Farum Midtpunkt. Dem blev der givet bevilling til på Blokrådsmødet i december 2012, og de blev præsenteret på Blokrådsmødet i november Hvad koster det? De to nye film vil koste de kr. der er afsat i budgettet. Huslejekonsekvenser: Ingen beløbet er afsat på budgettet for indeværende regnskabsår. Afstemningstema: Til produktion af yderligere to profilfilm om Farum Midtpunkt frigiver Blokrådet de kr , der er afsat til dette formål på budgettet for indeværende regnskabsår. Jesper har fundet egnet materiale frem som Filmgruppen har set på, 18

19 REFERAT AF BLOKRÅDSMØDE juni Godkendelse af dirigent (Michael/BR-FU) 2. Godkendelse af dagsorden (Godk. u/bemærkn.) 3. Godkendelse af referat fra maj 2014 (Godk. u/bemærkn.) 4. Meddelelser og debat: a. Indlæg fra gæster b. Blokrådets Forretningsudvalg c. Andre udvalg 5. Blokrådssager: Ingen BR-sager Orientering om projekter 6. Eventuelt Gæster: Projektlederne Bente Heltberg og Christian Thorup/KAB til pkt. 4.a samt genhusningskoordinator Trine Trampe/KAB 1. Godkendelse af dirigent Michael/BR-FU blev godkendt som dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 3. Godkendelse af referat fra maj 2014 Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 4. Meddelelser og debat 4.a Indlæg fra gæster Orientering om projekter Projektlederne fra KAB orienterede om status på de 6 store byggesager i Farum Midtpunkt. Alt i alt projekter hvor den samlede pris er på over 1, 1 milliard kroner uden huslejestigninger. Den 1. sag: PCB-renoveringen af blok 46 blev med fint resultat afsluttet i juli Pris ca. 159 mio. kr. De øvrige 5 sager omfatter: 2. PCB-renovering af de øvrige 5 blokke i Birkhøjterrasserne. Sagen forventes afsluttet november Pris ca. 384 mio. kr. 3. Omdannelsen af blok 12 & 13 til Pleje- og genoptræningscenter, seniorbofællesskaber mv. Sagen forventes afsluttet marts 2015, udearealer dog først 15. juni Pris ca. 347 mio. kr. 4. Renovering af grønne tage og isoleringsgavlvægge i A & D boligerne i terrassehusene. Sagen forventes afsluttet august Pris ca. 88 mio. kr. 5. Ombygning af boliger i terrassehusene og vestblok A. Sagen forventes afsluttet oktober Pris ca. 71 mio. kr. 19

20 6. Miljøsagen. Sagen forventes afsluttet december Pris ca. 70 mio. kr. Byggesagerne er finansieret af midler fra Landsbyggefonden. Byggesagerne vil således ikke medføre huslejeforhøjelser ud over en mindre forbedringsforhøjelse i lejen for boliger, hvor der som led i renoveringen/ombygningen installeres nyt køkken (ca. 0,8 % forbedringsleje) og eller badeværelse (ca. 2 % forbedringsleje). Årsagen til at bygge projekterne udelukkende finansieres af Landsbyggefonden begrundes i Farum Midtpunkts situation: a) PCB-forurenede boliger skal lovliggøres i henhold til sundhedsstyrelsens anvisninger om de højst tilladte PCB-koncentrationer i boliger. b) Udvikling af nye boligtyper og erhverv. c) Nødvendig udskiftning af tagdug på lavtagene i terrassehusene. d) Imødekomme efterspørgslen på mindre boliger i Farum Midtpunkt. e) Skabe mulighed for liv og aktiviteter i Farum Midtpunkt. Præsentationsmaterialet og lejlighedsplanerne inklusiv priser på de ombyggede boliger i terrassehusene og vestblok A kan downloades i PDF format på under Nyheder. Debat: Ad a) Trine/Genhusningskoordinator udlejningen af boliger i blok 45 er iværksat, og de første genhusede beboere flytter hjem primo september. De øvrige familieboliger udlejes via oprykningsventeliste eller ordinær venteliste. Ad b) Carsten/blok 15 kalder man plejecenter for erhverv? Christian / KAB øvelsen var at få andre mennesker ind i Farum Midtpunkt. I øvrigt er der indgået en langtidslejekontrakt med kommunen på 25 år for pleje- og genoptrænings området. Ad c) Esben/BR-FU og blok 34 bemærkede at der stadig er problemer med sikring/aflåsning af stilladserne. Bente/KAB følgegruppen er orienteret og entreprenøren skal sikre i henhold til aftale og udbudsbetingelserne. Selvfølgelig skal aftaler overholdes, og der er taget kontakt til rette vedkommende i denne og andre klagesager. Erling/262A spurgte til håndteringen af PCB-miljøaffald fra renoveringen af a/d lejlighedernes endevægge i Nygårdterrasserne. Bente/KAB forklarede, at der ikke er konstateret indeklimaproblemer i Nygårdterrasserne, men affaldet fra nedbrudte vægge håndteres som miljøfarligt affald i henhold til gældende myndighedskrav. Det er blandt andet derfor der er sket en fordyrelse af lavtageprojektet. Merudgiften i forbindelse med at der samtidig med renovering af lavtagene opsættes isoleringsvægge, dækkes i øvrigt af henlæggelser på langtidsbudgettet. Merudgiften i forbindelse med miljøhåndtering konteres under 115 uden huslejeudgifter. Når byggesagen er afsluttet foretages nye varmetabsberegninger. Bente fik også præciseret at man selvfølgelig ikke renoverede tage der allerede er renoveret i henhold til ny standard, med grøn belægning og op- 20

21 lukkelige ovenlysvinduer. Anne Charlotte der bor i en a-lejlighed priste sit oplukkelige køkkenvindue. Ad d) Trine/ Genhusningskoordinator lovede, at plantegningerne snart er klar til tryk. Tegningerne var klar til 1. fremvisning i juni måned og kan dowloades fra ref. bemærkning. Linda/62A efterlyste placering af den 3.die lejligheds pulterrum i terrassehusene? Ad e) Aktivitetspladsområdet foran den sydlige del af Nygårdterrasserne og blok 21 gav anledning til en del spørgsmål om brugergruppe(r), opsyn hvem er eksempelvis ansvarlig for at modvirke at ballademagere tager ophold på stedet og fortrænger de børn/unge fra boldbanen og de øvrige facilliter området er designet til? Berit/Miljøsagsfølgegruppen vi er meget opmærksomme på, at området skal være et rart sted hvor man mødes om en eller flere aktiviteter. Tingene skal gro op af sig selv uden bevidst styring: Vi har i FM ingen tradition for opsyn. Under debatten blev fremhævet, at følgegruppemedlemmerne har tillid til at både herboende og udefra kommende børn/unge vil kunne udøve selvjustits. Blandt andet fordi området er åbent, lyst og derfor ikke indbyder til ballade og ligger et sted hvor der færdes mange mennesker. De unge vil komme her for at lege det er dem aktivitetspladsen er målrettet for, sagde Hans/Miljøsagsfølgegruppen. Thomas/blok 24 far til fire fremhævede de positive erfaringer boligselskabet har fra Sjov lørdag aktiviteterne på Bybækskolen. Trine/genhusningskoordinator byggesagerne har medført 100 genhus- ENERGIHJØRNET Status på forbruget i regnskabsåret 2013/2014 Vand: Forbruget ser ud til at have stabiliseret sig. Hvis vi ser på de områder, der ikke er berørt af PCB-renoveringen og plejecenterbyggeriet, er der et beskedent merforbrug i året 2013/14 på 1 % i forhold til 2012/13. Fjernvarmeforbrug: Regnskabsmæssigt lå forbruget ca. 24 % under budgettet, hvilket gør, at varme a conto regnskabet endte med et overskud på knapt kr. 4 mio. Energimæssigt synes der at være stabilitet i forbruget, dog med en lille bedring i den sydlige del af Midtpunktet. Fjernvarmeafkøling: Indsatsen fra Ejendomskontoret og KAB har sikret os fortsat styr på afkølingen, hvilket betyder, at beboerne i Farum Midtpunkt også denne gang undgår at betale for manglende afkøling af fjernvarmevandet. Fjernvarmepris i det nye regnskabsår: Vi har i skrivende stund ikke kendskab til evt. ændringer i prisen på fjernvarme. Venlig hilsen Teknik/Miljø Udvalget v/ Ole Andersen tlf.: , 21

22 ninger. Hvor det har været muligt har genhusede beboere fået tilbud om at flytte ind i deres gamle bolig. I forbindelse med byggesagerne har FURBO og KAB iværksat en forøget markedsføringsindsats med henblik på at få flere på venteliste til boliger i Farum Midtpunkt. Når ombygningerne er færdige vil Farum Midtpunkt have en mere varieret boligsammensætning og vil hermed kunne tiltrække og fastholde beboere med behov for 2-3 rums boliger, De ombyggede lejligheder i blandt andet blok 36 forventes klar til indflytning pr. 15. september. Linda/62A efterlyste information om byggeprojekterne på 4.b Blokrådets Forretningsudvalg Ro i Farum Midtpunkt Stort set er her roligt med minimalt hærværk. Vi imødeser derfor en fredelig sommer i Farum Midtpunkt, hvor folk uhindret kan lufte hund, nyde fuglenes sang, det gode vejr og de smukke udearealer trods de mange større anlægsarbejder, som for tiden pågår i Farum Midtpunkt. Ny blok repræsenteret i BR-FU Bent fra blok 11 er ved udgangen af maj måned udtrådt af BR-FU og turen til at sidde i BR-FU er nået til blok C. Blok C er fra 1. juni og et år frem repræsenteret ved Leif 12G. Tak for et givende samarbejde til Bent og velkommen til Leif. BR-FU og BR-sekretariatet ferierer i juli måned Første ordinære BR-FU møde afholdes mandag den 28. juli 2014 Inga vil dog i perioden juli besvare mails, redigere BR-sager mv. til Midtpunktet 473. Blokregnskaberne for perioden 1. juli juni 2014 Undgå at få lukket kontoen, aflever blokregnskabet i Blokrådssekretariatet eller send det pr. mail til inden 7. august Åbent hus i blok 45 Se indenfor i blok 45 ved 449, torsdag den 12. juni 2014, hvor et mindre udvalg af de flotte renoverede lejligheder i Birkhøjterrasserne vil være klar til besigtigelse. Kl fortrinsvis for beboere Kl for alle, der ønsker at blive opnoteret til en bolig i Farum Midtpunkt OBS! Blok 45 er klar til indflytning 15. september 2014 Nabohjælp Blok 34 s husmøde har rettet henvendelse til BR-FU & EJK vedr. opsætning af Nabohjælpskilte i blokkene. FURBO s forebyggelseskonsulent anbefaler initiativet, og der vil snarest muligt blive indkøbt klistermærker til opsætning i de blokke, hvor man via en husmødebeslutning når frem til at det vil være en god ide. Fejl 40 I skrivende stund arbejder DKTV på højtryk på, at få udbedret en fejl i arch-låsebriksystemet. Fejlen opstår ved aktivering af nye låsebrikker. Foreløbig er ingen beboere blevet låst ude af deres blokke, og vi har tillid til at systemet er fejlfrit i løbet af i morgen. Grønne områder Alt disponibelt mandskab er i gang med at trække større ukrudt op ved rødderne, og der er blevet kørt et par ekstra gange med vandvognene for at 22

23 holde liv i krukkerne langs vestblokgangstrøget. 4.c Andre udvalg Guidet fugletur i Farum Midtpunkt 5. Blokrådssager Ingen sager til behandling på dette møde. 6. Eventuelt Adam/blok 34 spurgte til hvilke overvejelser vi her i FM har med henblik på at få reduceret duebestanden. Vores duebestand er stor, de klatter på cortenpladerne, er overalt og er en pestilens. Hans/FAU svarede, at det må vi leve med, da vi ikke bekæmper fugle i FM. Carsten/blok 15 opfordrede til, at der fejes ved byggepladsen på Paltholmterrasserne. Til alle jer, der endnu ikke har været med: Find traveskoene frem og mød op foran servicecentralen torsdag den 19. juni kl. 19. Thomas Vikstrøm er en helt fantastisk guide og stor kender af områdets fugleliv. Palle/EJK Vi har gentagne gange bedt entreprenøren om at holde området ryddeligt for skidt og feje jord mv. op. Jeg sørger for, at entreprenøren rykkes endnu engang på næste byggemøde. SanktHansfest på Stenalderpladsen Traditionen tro fejres midsommeren i FM med musik, bål og læskende drikke. Boden med salg af vand, øl og vin åbner kl. 18. Musikken sætter gang i danseskoene kl. 21, bålet tændes kl. 21:30, og vi lukker ned for herlighederne kl. 23:30. BR-MØDER januar 6. maj 4. september 6. februar 3. juni 2. oktober 4. marts juli mødefri 4. november 3. april 6. august 2. december 23

24 PRAKTISKE OPLYSNINGER BEBOERHOTEL Depositum: 200 kr. 1 eller 2 personer: 100 kr. pr. nat. Leje sker gennem Ejendomskontoret. Værelserne er møblerede, har dynetæpper og hovedpuder; toilet med håndbruser. Beskedent, men pænt. Værelserne er røg- og dyrefri. BLADUDVALGET Servicecentralen Paltholmterrasserne 15 Telefon Mail: BLOKRÅDETS FORRETNINGSUDVALG Servicecentralen Paltholmterrasserne 15 Telefon Mail: BR-FU træffes i Blokrådets Sekretariat mandag i ulige uger samt før blokrådsmødet (se datoer i kalenderen s. 27) Medlemmer af BR-FU er for tiden: Navn Bopæl Tlf Blok Leif 12G C Tobias 143E Esben 275D Michael 452D Følgende blokke står for tur til BR-FU Blok Blok Blok Blok Besked om medlemskab af BR-FU skal gives i god tid, da turen ellers skal gå videre til næste blok. BLOKRÅDETS SEKRETARIAT Servicecentralen Paltholmterrasserne 15 Telefon / Mobil Mail: Personlige henvendelser: Mandag Torsdag Henvendelser på mail, telefon eller mobil: Sekretæren træffes sædvanligvis mandag torsdag I Sekretariatet kan du få information om alt i Farum Midtpunkt; om lejlighederne, om beboerdemokratiet; om udvalgene, få hjælp til blokrådssager m.v. BLØDE GÅRDMÆND Anita telefon: hverdage kl Vikar: Jørgen telefon: BOLIGNET Ved problemer kontakt Dansk Kabel TV telefon: eller læs bloggen: BORETIDER Mandag fredag: Lørdag, søndag, helligdage: EJENDOMSKONTOR Servicecentralen Paltholmterrasserne 15 Telefon / Fax Mail: Personlige henvendelser: Mandag, torsdag, fredag: Mandag i ulige uger tillige: Telefoniske henvendelser: Tirsdag: Torsdag: Man kan altid indtale sin besked på telefonsvareren uden for åbningstiderne. Husk navn, adresse og telefonnummer. FALCK-VAGTEN Vagttelefon ved vandskade, skade efter brand, elevatorstop, manglende vand el. varme og lignende katastrofer: Telefon: , abonnementsnr.:

25 FARUM ITV Farum ITV er bebyggelsens interne infokanal. Henv.: BRs Sekretariat tlf.: FOREBYGGELSESKONSULENT Michael: Telefon: Mail: FORKORTELSER ABF Boligselskabernes Fjernvarmeudvalg BL Boligselskabernes Landsforening BNU Bolignetudvalget BR Blokrådet BR-FU Blokrådets Forretningsudvalg BRM Blokrådsmøde BRS Blokrådssekretariatet BU Bladudvalget BUU Børne- og Ungdomsudvalget DBU Driftsbudgetudvalget EJK Ejendomskontoret FAU Friarealudvalget FURBO Furesø Boligselskab FK Furesø Kommune FM Farum Midtpunkt FV Fjernvarmeværket ITA IT KAB Københavns Almindelige Boligselskab LLO Lejernes Landsorganisation MSFG Miljøsagsfølgegruppen MP Beboerbladet»Midtpunktet«NB Nærbiksen SC Servicecentralen SH Spisehuset SL Selskabslokalerne STRU Strukturudvalg TMU Teknik/Miljø Udvalget ØU Økonomiudvalget GENBRUGSEN Paltholmterrasserne 2A Telefon: Åbningstider: Mandag, torsdag og fredag: Vi køber ikke, men tager med glæde imod næsten alt. Genbrugsen drives af frivillige. IT Netcaféen i Servicecentralen alle aldre søndag i ulige uger KAB Vester Voldgade København V. Telefon: Mail: KATTEPROJEKTET Blokrådets projekt vedrørende vilde /bortløbne katte. Modtagelse, fodring m.v. af bortløbne tamkatte koster 75 kr. pr. påbegyndt døgn i gebyr ved udlevering af katten til ejeren. Henvendelse: Annelise og Asger telefon KLUBBER Backgammon klubben Sidste onsdag i måneden kl i Seniorklubbens lokaler, Nygårdterr. 215 Kontakt: Per telefon Dartklubben Nygårdterrasserne 228A Farum Dart Klubs formål er at fremme kendskabet til Dart under Dansk Dart Union. Vi spiller og hygger mandage og torsdage Medlemmer kan optages det år, de fylder 10 år. Kontingent (½ år) senior: 300,- kr. junior (u. 16 år): 125,- kr. Formand: Karsten Jørgensen telefon Fiskeklubben Nygårdterrasserne 219A Åben 1. onsdag i måneden Kontakt Jan Malmros telefon Litra X Nygårdterrasserne 228A Klub for interesserede i jernbaner i størrelse H0. Der køres og bygges for medlemmer torsdage kl samt efter aftale. Kontingent: senior: 200,- kr. pr. kvt. junior: 100,- kr. pr. kvt. Kontaktperson: Jeppe tlf.:

26 Seniorklubben i Farum Midtpunkt Nygårdterrasserne 215 For alle beboere i Furesø Boligselskab over 50 år. Alle tirsdage kl samt 1. og 3. torsdag i måneden kl Kontaktperson: Bjarne Stubbegaard tlf.: NÆRBIKSEN Nygårdterrasserne 212 Telefon / Fax Åbningstider Mandag fredag Lørdag søndag: Udbringning 25,- kr. Ring onsdag eller fredag kl og få varerne bragt om eftermiddagen. Dankort-automat. Lynlotto og tips. Købmænd: Seref og Ergin POLITI / ALARMCENTRAL Øjeblikkelig fare: Ring 112 Anmeldelser: Ring 114 PRAKTISKE TIPS Det er ikke tilladt at have frysere o.lign. i pulterrummene. Strømmen går over fællesmåler og afbrydes med tilfældige mellemrum. Postkassen ved Ejendomskontoret tømmes mandag fredag kl Nøgler til knallertbure i P-arealerne fås på Ejendomskontoret. Depositum 100,- kr. Det må ikke stilles u-indregistrerede køretøjer i parkeringsarealerne. Leje af garagebure: 150,- kr. pr. md. pr. plads. Dobbeltbure: 360,- kr. pr. md. Alle elevatorer aktiveres med nøglebrikken til egen blok. Tilladelse til opsætning af parabol fås hos driftschefen i KAB. Tilladelse til hunde- og kattehold fås på Ejendomskontoret (max. 4 dyr i alt). RADIO/TV & TELEFONI Dansk Kabel TV telefon: YouSee telefon: TV-pakker leveret af Dansk Kabel TV: Oprettelse: 595,- kr. Pakkeskift: 315,- kr. Flytning 295,- kr. Grundpakke: Mellempakke: Fuldpakke: Abonnement betales kvartalsvis forud. 85,88 kr./md 251,19 kr./md 350,11 kr./md Telefoni leveret af Dansk Kabel TV Oprettelse: gratis Portering af telefonnummer: 125,- kr. Kontakt Dansk Kabel TV for yderligere information og priser. YouSee Plus kræver minimum mellempakke; kontakt YouSee direkte. SELSKABSLOKALER Nygårdterrasserne 206 Selskabslokalerne lejes ved henvendelse til Ejendomskontoret. Plads til 60 personer. To velmøblerede sale, garderobe og toiletter. Alt i service og køkkengrej, komfur og opvaskemaskine. Musikanlæg kan lånes. Pris weekend: kr. + depositum 500 kr. (inkl. almindelig rengøring). Pris hverdage: kr. + depositum 500 kr. (inklusiv almindelig rengøring). SPISEHUSET Nygårdterrasserne 201A Telefon: Åbningstider: Mandag torsdag Fredag og lørdag Søndag Farum Midtpunkts mødested, hvor man kan spille backgammon og billard. Restauratører: Sabine og Christian 26

27 SSP OPSØGENDE MEDARBEJDERE vedrørende børn og unge: Søndag torsdag Fredag og lørdag Direkte telefon: VARMESTUEN Nygårdterrasserne 213 VASKERIET Paltholmterrasserne 23 Åbent alle ugens dage Magnetkort fås på Ejendomskontoret. VEDR.»MIDTPUNKTET«473 OG 474 MP 473 husstandsomdeles Fotos: Tryk: RC Grafisk Oplag: Udgiver: Farum Midtpunkt kl : Afleveringsfrist for blokrådssager og indlæg til MP 474, der udkommer Overholdes afleveringsfristen ikke, kan Bladudvalget afvise stoffet. Aflevér dit indlæg på papir, cd eller mail. Mail: Man kan i meget sjældne tilfælde efter særlig aftale senest mandagen før afleveringsfristen få en senere frist for aflevering af renskrevet indlæg på , usb-stick eller cd. Ansvarshavende: Berit, 141E Øvrige bladudvalg: Blokrådssekretariatet Eftertryk er kun tilladt med nøjagtig kilde- og forfatterangivelse. Originale tegninger må kun bruges af andre efter indhentning af tilladelse. De af redaktionen fremførte synspunkter i ord og illustrationer dækker ikke nødvendigvis beboernes holdninger! Officiel hjemmeside med nyt om Farum Midtpunkt, beboerannoncer, alt om beboerdemokratiet, praktiske oplysninger m.v. Siden er under rekonstruktion. Henvendelse: Blokrådets Sekretariat KALENDER FOR AUGUST 2014 Dato Begivenhed Tidspunkt Sted IT 14:00 16:00 SC FAU 16:30 SC 6. STRU 19:00 SC 7. BR-møde 19:30 SC BR-FU 19:00 20:00 SC 12. Info lavtage :30 19:00 SC IT 14:00 16:00 SC 18. Frist for MP :00 SC 19. Fremvisn. ombyg. 17:00 19: BR-FU 19:00 20:00 SC MP 474 Husstandsomdeles IT 14:00 16:00 SC 27

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 484

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 484 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 484 til blokrådsmødet torsdag den 6. august 2015 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 4. juni 2015 4. Meddelelser og debat:

Læs mere

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne DAGSORDEN MIDTPUNKTET 479 til blokrådsmødet tirsdag den 3. februar 2015 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 6. januar 2015 4. Meddelelser og debat:

Læs mere

Foto: Bjarne, 450D. Midtpunktet 482 Maj 2015

Foto: Bjarne, 450D. Midtpunktet 482 Maj 2015 Foto: Bjarne, 450D Midtpunktet 482 Maj 2015 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 482 til blokrådsmødet tirsdag den 5. maj 2015 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat

Læs mere

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 467

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 467 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 467 til blokrådsmødet tirsdag den 7. januar 2014 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 3. december 2013 4. Meddelelser og

Læs mere

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 461

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 461 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 461 til blokrådsmødet torsdag den 6. juni 2013 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 7. maj 2013 4. Meddelelser og debat:

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling.

April 2013. Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling. BRØNDBYPARKEN Afdeling. April 2013 Bedre trivsel Bedre fællesskab Bedre bolig Hvordan får du det godt med dine naboer og din boligafdeling BRØNDBYPARKEN Afdeling. 3 I Danmark bor hver 5. familie i en almen bolig, hus, lejlighed

Læs mere

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne DAGSORDEN MIDTPUNKTET 472 til blokrådsmødet tirsdag den 3. juni 2014 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 6. maj 2014 4. Meddelelser og debat:

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016 Afdelingsmøde Afdeling 4 mandag den 6. juni 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11.

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11. Indkaldelse til Tjur- Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 248 Torsdag den 12. januar 2017 kl. 18.30 i bestyrelseslokalet. Sendt til: Formand: Svend Aage Larsen (SL) Næstformand: Birgit Elouni (BE)

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012 Nivå juni 2012 Nivåvænge Nyt Nr. 3 - juni 2012 Så lykkedes det - ny kontrakt med YouSee er på plads. Et årelangt forhandlingsforløb med YouSee er afsluttet med underskrivelse af en ny kontrakt om vilkår

Læs mere

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 463

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 463 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 463 til blokrådsmødet tirsdag den 3. september 2013 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 6. august 2013 4. Meddelelser og

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet ENGPARKEN Information om genhusning til beboere på Abildgårdsvej 21-29 og 42-48 November 2015 GENHUSNING FRA A TIL Å I forbindelse med den omfattende renovering og modernisering af Afdeling 7, Engparken,

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 474 INDHOLD MIDTPUNKTET 474. Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 474 INDHOLD MIDTPUNKTET 474. Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne DAGSORDEN MIDTPUNKTET 474 til blokrådsmødet torsdag den 4. september 2014 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 7. august 2014 4. Meddelelser og

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne DAGSORDEN MIDTPUNKTET 489 til blokrådsmødet tirsdag den 5. januar 2016 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 1. december 2015 4. Meddelelser og

Læs mere

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com

BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN. www.bygmesterhaven.com 1 BEBOERREPRÆSENTATIONEN BYDER DIG/JER VELKOMMEN TIL BYGMESTERHAVEN www.bygmesterhaven.com På følgende sider findes lidt praktisk info INDHOLDSFORTEGNELSE 2 NYTTIGE TELEFONNUMRE side 3 Datea A/S Akutte

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 488 INDHOLD MIDTPUNKTET 488

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 488 INDHOLD MIDTPUNKTET 488 DAGSORDEN MIDTPUNKTET 488 til blokrådsmødet tirsdag den 1. december 2015 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 3. november 2015 4. Meddelelser og

Læs mere

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne DAGSORDEN MIDTPUNKTET 477 til blokrådsmødet tirsdag den 2. december 2014 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 4. november 2014 4. Meddelelser og

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i bestyrelseslokalet I mødet deltog: Claus Dilling, Merrit Rosberg, Barbara Cros, John Steen Johansen, John B Thomasberg (fra kl.

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Allégården. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad det vil sige

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Blokrådsmøde den 3. juni 2014. Præsentation af igangværende byggesager

Blokrådsmøde den 3. juni 2014. Præsentation af igangværende byggesager Blokrådsmøde den 3. juni 2014 Præsentation af igangværende byggesager 6 store byggesager i Farum Midtpunkt PCB-renovering i blok 46 (er afsluttet) PCB-renovering i Birkhøjterrasserne Omdannelse af blok

Læs mere

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne DAGSORDEN MIDTPUNKTET 468 til blokrådsmødet torsdag den 6. februar 2014 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 7. januar 2014 4. Meddelelser og debat:

Læs mere

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Vedbæk, den 01. september 2013 Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 10. september 2013 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Alment seniorbofællesskab i Farum Midtpunkt -proces. Susanne Palsig, konsulent Arkitekt, Ph.D.

Alment seniorbofællesskab i Farum Midtpunkt -proces. Susanne Palsig, konsulent Arkitekt, Ph.D. Alment seniorbofællesskab i Farum Midtpunkt -proces Susanne Palsig, konsulent Arkitekt, Ph.D. Udgangspunkt februar 2012 Furesø Boligselskab: del af stort ombygningsprojekt i Farum Midtpunkt, med KAB som

Læs mere

Renovering af Løget By - Løget Høj 45. 23-09-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 45 1

Renovering af Løget By - Løget Høj 45. 23-09-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 45 1 Renovering af Løget By - Løget Høj 45 1 Arbejder på Løget Høj 45, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader Boligen - køkken og bad - Alle badeværelser renoveres - Alle

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken Hjælp udefra Hvis beboerne siger ja, vil Landsbyggefonden støtte renoveringen med mange mio. Læs mere side 2 Teknikernes dom Tagpladerne smuldrer, og vægge revner. Tiden er løbet fra de gamle løsninger.

Læs mere

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne

Alle beboere i Farum Midtpunkt kan deltage i blokrådsmøderne DAGSORDEN MIDTPUNKTET 493 til blokrådsmødet tirsdag den 3. maj 2016 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Godkendelse af referat fra 5. april 2016 4. Meddelelser og debat:

Læs mere

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 446

DAGSORDEN MIDTPUNKTET 446 Midtpunktet 446 Februar 2012 Kom til fastelavnsfest 19.. februar kl.. 14 på Sankt Hans Plads DAGSORDEN MIDTPUNKTET 446 til blokrådsmødet torsdag den 2. februar 2012 kl. 19 30 1. Godkendelse af dirigent

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Kom til blokrådsmødet den 5. november og se de to nye film om Farum Midtpunkt. Alle er velkomne! Læs mere i bladet.

Kom til blokrådsmødet den 5. november og se de to nye film om Farum Midtpunkt. Alle er velkomne! Læs mere i bladet. Kom til blokrådsmødet den 5. november og se de to nye film om Farum Midtpunkt. Alle er velkomne! Læs mere i bladet. DAGSORDEN MIDTPUNKTET 465 til blokrådsmødet tirsdag den 5. november 2013 kl. 19 30 1.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 3C 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 September 2014 PRAKTISKE INFORMATIONER AFDELINGSBESTYRELSEN Afdelingsbestyrelsen træffes på afdelingskontoret,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden.

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden. Husorden afd. 11 HUSORDEN Generelt Husordenen skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at (opret)holde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Lille Tingbakke, hvor mange mennesker bor så tæt, som

Læs mere

Boligerne Dronninggårds Allé 24-26

Boligerne Dronninggårds Allé 24-26 Boligerne Dronninggårds Allé 24-26 Boligerne Dronninggårds Allé 24 26 Boligerne Dronninggårds Allé er for voksne borgere med psykosociale vanskeligheder. Boligerne er organiseret under Socialområdet, Teglporten

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Afd. 1006 Karré 6. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 134. Vibeengen 7. marts 2011

Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 134. Vibeengen 7. marts 2011 Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 134. Vibeengen 7. marts 2011 Formanden bød velkommen og konstaterede at 45 husstande var fremmødt. Efterfølgende blev "panelet" præsenteret. Fra Vibo: Dinah,

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 2 onsdag den 11. maj 2016 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Orientering om ventilation ved Ventek 6. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/5 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Vallensbæk Senior Park

Vallensbæk Senior Park Vallensbæk Senior Park Vedtægter for Vallensbæk Senior Park 1 Foreningens navn er Vallensbæk Senior Park. 2 Foreningen er knyttet til Vallensbæk Boligselskabs afdeling 4904 Stationstorvet. 3 Stk. 1 Foreningens

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 109 - Ringparken Godkendt på afdelingsmøde den 24.10.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Infotavler...

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere

Nyhedsbrev. Beboermøde. 20. september kl. 19:00 I fælleshuset No 106

Nyhedsbrev. Beboermøde. 20. september kl. 19:00 I fælleshuset No 106 Når man griller i sin have, bør man tage det fornødne hensyn til sine naboer, det er jo ikke alle der bryder sig om at få røgen lige ind i enten soveværelse eller stue. Derfor vær venlig at tage hensyn

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Nyhedsbrev No. 3 2007

Nyhedsbrev No. 3 2007 Bestyrelsen sammensætning: Nyhedsbrev No. 3 2007 Formand: Henrik Møller Næstformand: Brian Nymark Nielsen Charlotte Schultz Nete Nørkær Jesper Knudsen Email til bestyrelsen: bestyrelsen@runddyssen36.dk

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 72, AFHOLDT DEN 21. SEPTEMBER 2016 I KVARTERHUSET, JUNGHANSVEJ 121

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 72, AFHOLDT DEN 21. SEPTEMBER 2016 I KVARTERHUSET, JUNGHANSVEJ 121 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 72, AFHOLDT DEN 21. SEPTEMBER 2016 I KVARTERHUSET, JUNGHANSVEJ 121 Der var mødt 22 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Hans Andersen Fra administrationen: Charlotte

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. december 2010 Tilstede : Carsten A, Kristian, Michael, Rieke, Niels, Knud og Hamid (fra. Kl. ca. 19). Afbud : Ingen. Referent : Knud. 1. Referat [Opfølgning og godkendelse

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Indflytning 2015 Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider for telefonisk betjening:

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Information til beboerne i Ryhaven

Information til beboerne i Ryhaven Information til beboerne i Ryhaven INFOBLAD NOVEMBER 2015 Kære beboer Den mørke tid er kommet, og det kan både ses og mærkes især når varmen lukkes i husene og belysningen udenfor er begrænset. Som beboere

Læs mere

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Klerkegården Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Indhold Hvad bliver nyt i din bolig? Side 4 Arbejdet udføres i to omgange Side 4 Reparationer udføres bedst muligt Side 5 Her kan du stille

Læs mere

Generalforsamling, Antennelauget Pedersholm

Generalforsamling, Antennelauget Pedersholm Generalforsamling, Antennelauget Pedersholm Mandag d. 9/5 2016, Vejle bibliotek Stemmeberettigede: 27 personer inklusiv bestyrelsen. Start: 19.00 Slut: 20.05 1. Valg af dirigent: Kaj Rodding blev valgt.

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Husorden. Afd. 26 - Himmerlandsparken

Husorden. Afd. 26 - Himmerlandsparken Husorden Afd. 26 - Himmerlandsparken Administration: Kirkegade 3 9600 Aars Kontortid: Mandag Onsdag 09.00 16.00 Torsdag 10.00 17.00 Fredag 09.00 12.00 En boligafdeling med flere beboere er et miniaturesamfund.

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/6 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

HUSTE,JEFORHØJF,LSER. Formandens beretnins om året der sik oq lidt om at undlade at så i panik!

HUSTE,JEFORHØJF,LSER. Formandens beretnins om året der sik oq lidt om at undlade at så i panik! Postfun ktionærernes Andels-Boligforening Afdclingrbestyrelsen afd. I Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Tlf.437t320l -Træffeúid: KI. 17:00 - le:00 den føruae hvcrdag mandeg i müneden - dog lkkc I juli

Læs mere

Husorden Afd Gødvad Seniorbo

Husorden Afd Gødvad Seniorbo Husorden Afd. 57 - Gødvad Seniorbo Værdigrundlag Ønsker Forventninger Husorden Fælleshusregler Gruppens ønsker og forventninger til bofællesskabet. Bofællesskabsform: Hovedformålet med bofællesskabet er,

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 131 og 137 2. Tidsplan

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 Så er tiden kommet, hvor vi afholder vores årlige afdelingsmøde (generalforsamling) og som det har været tradition de sidste par gange, afholdes

Læs mere

Bestyrelsesmøde nyeste øverst

Bestyrelsesmøde nyeste øverst Bestyrelsesmøde 2009-2010 nyeste øverst Bestyrelsesmøde 4. Maj 2010 kl. 19.30 ved HJ DAGSORDEN: 1: Godkendelse af referat fra sidste møde 2: Meddelelser /orientering fra formanden, herunder skrivelser

Læs mere