Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge. Vi var med: DHL-stafetten så rødt. Den 25. august 2011: og anmeldelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge. Vi var med: DHL-stafetten så rødt. Den 25. august 2011: og anmeldelser"

Transkript

1 Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Den 25. august 2011: Fælles lederdag om 95%-mål Nyt om skoleledelse MED og fremtidens samarbejde Klogere på indkøb og anmeldelser Vi var med: DHL-stafetten så rødt 2200 Børn og Unge-medarbejdere deltog i røde trøjer ved årets DHL-stafet den 18. august. Benene blev brugt, ansigterne svedige og 2300 grillpølser forsvandt som dug for solen. Se flere billeder i bladet. Fotograf: Benjamin Marinus Se de sidste sider i nyhedsbrevet for billeder fra DHL-stafetten. 25. august Næste nr.: 8. Sept. Kommende udg.: 22. sept., 6. okt., 27. okt., 10. nov., 24. nov., 8. dec. og 21. dec.

2 95%-MÅLET - FÆLLES LEDERDAG 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Den målsætning står øverst på dagsordenen i Børn og Unge. At nå de 95 procent i 2013 er ambitiøst. Derfor var årets Fælles Lederdag den 18. august viet til kreativ nytænkning og til at kvalificere og inspirere lederne på tværs af personer, interesser og organisationer. Idéen var, at Børn og Unges ledere fik inspiration udefra og fra hinanden. Blandt andet via kreative værksteder, hvor ti ledelseskollegaer præsenterede initiativer, som de har haft succes med, og som kan inspirere og udbredes i et 0-18-års perspektiv. I de kreative værksteder søgte lederne i fællesskab bag om initiativerne og diskuterede, hvorfor initiativerne har været succesfulde samt hvordan de kan give inspiration i andre tilbud. Målet var at skabe nytænkning og sprede inspiration på tværs af fagligheder og områder i et 0-18-års perspektiv. De kreative værksteder var derfor alle sammensat på tværs af dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Herunder kan du læse nedslag fra dagen. Alle oplæg fra dagen samt opsamling af diskussioner og idéer fra de kreative værksteder finder du på buintra under Projektrum > Møderække 95%-målsætningen. Siden vil løbende blive opdateret Grib tanken Den nye rådmand for Børn og Unge, Kristian Würtz, satte fokus på 95%- målsætningen som fælles opgave i sin velkomst til lederne ved Fælles Lederdag. Fokus var på kreativitet og samarbejde. Jeg holder af hverdagen, citerede Kristian Würtz Dan Turell i sin velkomst.. Han satte fokus på det fortsatte behov for at sikre børn og unge en tryg og stabil hverdag, så de kan fungere og udvikle sig både socialt og fagligt. Den fremadrettede indsats, slog rådmanden fast, har samtidig en helhedsorienteret karakter: Vi har en fælles opgave i at løfte alle børn, sagde han, Vi skal bruge vores samarbejdspartnere og bryde interne barrierer ned. Hermed gav han bolden op for en fælles indsats for at skabe rum for kreative løsninger: Er vi med til at få tingene til at lykkes, kan vi fjerne behovene for lappeløsninger, sagde han og henviste blandt andet til det fremadrettede samarbejde med Sociale Forhold og Beskæftigelse men også med lokalsamfundet og institutioner og skoler imellem. 95%-målsætningen er ikke en kilometer-sten, men en værdi. Nemlig værdien i, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse. Derfor skal vi stille de unge stærkt, når de forlader vore institutioner. Jeg tror, at det kan lykkes, selvom det kræver nye løsninger. Grib tanken, sagde rådmanden til de forsamlede ledere, Det er det, vi skal forsøge i dag.. Side 2

3 95%-MÅLET FÆLLES LEDERDAG Kreativitet skal læres Kreativitet og den kreative proces skal læres, plejes, fremmes og rammesættes. Det fortalte professor Lene Tanggaard, Aalborg Universitet, i et oplæg om kreativitet ved Fælles Ledermøde på Koldkærgård. Kreativitet bliver ifølge professoren betragtet som en af de vigtigste ledelseskompetencer i det danske erhvervsliv. Det viser blandt andet en undersøgelse, som hun har lavet sammen med erhvervsmanden Christian Stadil, Hummel. Foto: Professor Lene Tanggaard på Fælles Lederdag Der er tre slags kreativitet Lene Tanggaard definerer kreativitet på tre forskellige måder: Kreativitet på kant: Når du går til kanten af dine og din organisations kompetencer. Når du indgår samarbejde med andre, der har helt andre kompetencer end dig selv Kreativitet på skuldrene: Når du bruger andres erfaringer og ideer og videreudvikler dem Kreative brud: Når du gør noget helt andet for at optimere din kreativitet. Det kan være at vinterbade, gå en tur eller finde daglige rutiner, der giver energi. Når du som leder skaber rum til medarbejderne, så ikke al t er målrettet og fastlagt. Når der skabes plads og tid til at eksperimentere og begå fejl. Lene Tanggaard benævnede tværfaglig udvikling og samarbejde som silonedbrydning og rådede Børn og Unge til at sætte ledere og medarbejdere sammen på tværs af afdelinger og faggrupper og spørge: Hvad er det, vil vil give børnene? - som første trin i en kreativ proces Den kreative organisation handler på idéerne Kreative mennesker og organisationer bliver ved, giver ikke op og tager chancer, forklarede professoren Danfoss giver eksempelvist medarbejderne 20 procent af arbejdstiden fri til at lege og tænke kreativt, fortalte hun. Hun fremhævede, at det fremmer kreativitet, når en opgave strækker sig over længere tid. For det skaber tid til at eksperimentere, udforske, ændre og afprøve nye ting. Det samme sker, når risikovillighed belønnes og kritikere inviteres med ind i de kreative processer for at finde fejl. I skal være dygtige til at se kreativitet alle steder og balancere innovation og tilpasning at sætte teams sammen, der repræsenterer både idémagerne og dem der fører ideerne ud i livet, sagde Lene Tanggaard til de forsamlede ledere. Kreativitet ikke er baseret på et personligt talent. Den ensomme opfinder skaber ikke noget nyt, men idéerne får liv i netværk af personer og teams. Side 3

4 95%-MÅLET FÆLLES LEDERDAG Stjæl idéerne Læs her om 3 idéer og erfaringer, som ledere og medarbejdere fra dagtilbud, klubber og sundhedspleje har skabt for at styrke målet om 95% - målet. Erfaringerne har de delt og diskuteret med lederkolleger på tværs af fag og institutioner i de kreative værksteder på Fælles Lederdag. Læs opsamling på workshops og find oplæg fra dagen på Marte Meo sætter fokus på forældreressourcer Følg familien og fokusér på det, der lykkes i samspillet mellem barn og familie. Det råd giver sundhedsplejerske og Marte Meo-terapeut Tina Schjødt. Sundhedsplejen tilbyder forløb til familier med førskolebørn, som har problemer med for eksempel koncentration og sociale relationer. Via forløbene styrkes den tidlige indsats ved at følge familierne med et videokamera. Ud fra videooptagelserne kan sundhedsplejersken afdække familiens ressourcer og mangler. I den efterfølgende rådgivning sætter sundhedsplejersken fokus på forældrenes ressourcer for at skabe en positiv udvikling. Metoden hedder Marte Meo og kan ifølge oplægsholderne sagtens bruges af medarbejdere i hele 0-18 års perspektivet. Kontakt: Lis Fenger, sundhedskonsulent. Mail: Forældre samarbejder om børnenes sprog Med nøje planlægning og tæt kontakt via kendt personale kan det lykkes at samle velfungerende familiegrupper til en fælles indsats for udvikling af børns sprog. Og forældrene møder op hver gang. Det er erfaringen i Ellekær Dagtilbud, fortæller sprogkonsulent Bodil Jørgensen og forældrevejleder Helle Kjær. I dagtilbuddet har de siden 2010 samlet små grupper af forældre og til førskolebørn med somalisk-, arabiskog dansktalende baggrund til ugentlige møder, hvor de ser og afprøver materialer, spil og bøger til brug for arbejdet med børnenes sprog derhjemme. Invitationer, afvikling og opfølgning på møderne sker i tæt samarbejde med børnenes nærmeste pædagoger. Der tales kun lidt, men leges meget. Målet er at forældrene kan se sig selv supplere og samarbejde om indsatsen for at give deres børn et rigt sprog og opnå frit skolevalg, fortæller de to tovholdere. Kontakt: Bodil Jørgensen, sprogkonsulent, Sproggruppen Troldeholdet. Mail: Helle Kjær, forældrevejleder. Mail: 95%-MÅLET FÆLLES LEDERDAG Side 4

5 Klubvejledning og klubskole virker for de unge Undersøgelser har vist, at unge føler sig ensomme i de svære valg for eksempel om succes eller frafald i skole og på ungdomsuddannelser. Derfor tilbyder Klubberne Holmstrup Mark deres medlemmer vejledning fra en pædagog, som de kender og forbinder med andet end vejledning. Udgangspunktet er, at tvivl er et åbent udgangspunkt ikke noget negativt. Med projektet Klubvejledning og klubskole en vej mod de 95% som udgangspunkt inviterer klubberne de unge med på uddannelsesrejser, arrangerer praksislæringsforløb og støtter de unge i vanskelige overgange. Klubberne tilbyder også klubskole fra 9-12 i klub-lokalerne. Udgangspunktet er den enkelte unges engagement for eksempel i film eller knallerter, for der kan tænkes fag-faglig tilgang ind i det hele, fortæller projektleder, vejleder og pædagog Anita Frichot. Vores mål er at tænde de unges læringsgnist og give dem en oplevelse af meningsfuldhed med læring tilbage. Jeg er glad for at kunne sige, at det virker. FU-leder Kristian Avnsbøl om projektet: Det har vist sig som fantastisk godt for familierne. Samtidig kvalificerer det vores øvrige pædagogiske arbejde og understøtter også indsatsen for at bibeholde børnene i lokalområdet. Kontakt: Anita Frichot, projektleder, Klubberne Holmstrup Mark. Mail: Spørgsmål til deltagerne Hvad kan tage med hjem fra det kreative værksted, som du kan bruge sammen med dine kolleger? Hvordan synes du det fungerer at faggrupper og institutioner deler viden via direkte møder? Helle Mønster, skoleleder, Beder. Deltog i værksted om Marte Meo Jeg har fået en øget bevidsthed om at flytte fokus fra individet til relationen, og at man kan bruge videooptagelser til at få øje på det, der fungerer. Det gælder både i relationen barn/voksen, og voksen/voksen. Jeg kan godt forestille mig, at mine medarbejdere begynder at bruge den her metode. Til en start vil jeg vil tage hjem og foreslå ledelsesteamet, at vi filmer og evaluerer møderne. I situationer, hvor det bare er os, der bliver filmet, kan vi selv evaluere og se, hvad der fungerer. Når det er en voksen/barne-relation der bliver filmet, skal en medarbejder, der kender Marte-Meo-metoden, med ind over. Jeg synes, det er rigtig berigende, at alle faggrupper fra 0-18 års-området deltager i dag, og jeg kan sagtens overføre de ting, jeg hører fra f.eks. sundhedsplejen til min skole. Det hele handler jo i bund og grund om ledelse. Tove Rasmussen, dtl i den selvejende børnehave Skovtrolden. Deltog i Klubvejledning og -skole Jeg har fået bekræftet vigtigheden af, at vi har et fælles sprog. Når vi arbejder med den røde tråd fra 0-18 år skal vi vide, hvad hinanden taler om tingene fungerer forskelligt. Jeg har fået noget helt nyt at vide nemlig om klubskolen og mener, at vi må tilgodese og anerkende børn, der taler anderledes. Vi må allerede tage fat i de 3-årige. Dér har vi behov for videndeling om, hvad vi forventer af hinanden. Det har været rigtig godt. Det gode samarbejde hviler jo på noget relationelt lige som vi kan se det ske i dagtilbudsstrukturen. Der opstår synergi, når man er sammen. Side 5

6 SKOLELEDELSE Nyt fra skoleledelsesområdet Børn og Unge har de seneste år sat god skoleledelse på dagsordenen. Det er sket ved forskellige initiativer, som blandt andet har berørt organiseringen af ledelsen, men også selve ledelsesopgaven og den interne arbejdsdeling og anvendelse af ledelsestiden. Som eksempler kan nævnes det igangværende udviklingsarbejde fra 2009, som har givet interesserede skoler mulighed for at gøre sig erfaringer med andre ledelsesmodeller end den firedelte ledelsesstruktur, og mini-undersøgelsen vedrørende skoleledernes ledelsestid, som blev gennemført i efteråret 2010 for at undersøge oplevelsen blandt nogle medarbejdere om, at skolelederne kun sjældent er til stede på skolen og dermed ikke er tilstrækkeligt tilgængelige for medarbejderne. Se mere i BU Nyt, 1. December 2010: Aktuelt er tre nye tiltag på vej: I løbet af efteråret vil der blive gennemført en forventningsafstemning vedrørende god ledelse i folkeskolen. I den forbindelse er flere workshops netop ved at blive planlagt. Du kan kort læse om forløbet nedenfor, ligesom der vil følge nærmere informationer om de konkrete workshops i kommende Ugepakke. Du kan også læse om netop igangsat ledelsesforsøg på Skødstrup Skole samt pilotprojekt på Beder Skole, som er igangsat i samarbejde med Center for Ledelse. Andre større tiltag på området: Derudover kan du i Ugepakken fra uge 32 orientere dig om et nyt tværkommunalt projekt om ledelse af inkluderende læringsmiljøer. Hold også øje med kommende forløb vedrørende Arbejdstidsaftalen 2008, som vil vil sætte fokus på ledelsesopgaven i forhold til undervisningen og det professionelle råderum. Forløbet vil blive igangsat af LC-Lederforum og ÅLF i fællesskab. Også fokus på trivslen: Det er forventningen, at tiltagene hver især bidrager til den videre udvikling af skolernes ledelse, og at der samtidig opnås en øget trivsel på skolerne. Ikke mindst i forhold til lærerne, som opnåede den laveste trivsel ved Børn og Unges trivselsundersøgelse i Forventningsafstemning vedrørende 'god ledelse i folkeskolen' Børn og Unge ønsker at sætte fokus på god ledelse i folkeskolen. Derfor vil repræsentanter for skolernes nærmeste interessenters det vil sige elever, forældre, medarbejdere og lederkolleger blive inviteret til at deltage i workshops i løbet af efteråret om deres forventninger til skolernes ledelse. Hensigten med disse workshops er dels af få tydeliggjort, hvad der forventes af skolernes ledelse og af skolen som helhed, og dels at få input til hvilke ledelsesopgaver der forventes løst af skolens leder, og hvilke opgaver der eventuelt kan løses af andre. Efter forventningsafstemningen ønskes der på den enkelte skole igangsat en lokal dialog om, hvordan skolen bedst muligt løser sine (ledelses-)opgaver. Det vil være op til den enkelte skole at beslutte, hvorledes disse drøftelser skal finde sted. (fortsættes) Side 6

7 SKOLELEDELSE (Fortsat) Tilsvarende vil også resultatet af drøftelserne variere fra skole til skole. Dermed vil det fælles for de lokale drøftelser primært være, at man på den enkelte skole forholder sig til, hvordan skolens ressourcer og ikke mindst ledelsesmæssige ressourcer bedst anvendes. Parallelt med den lokale dialog vil skolerne få udkast til ny stillingsprofil for skolelederne sendt i høring, så en revideret stillingsprofil kan forventes vedtaget i foråret Afsættet for både de lokale drøftelser vedr. god ledelse og for udarbejdelsen af udkast til stillingsprofil for skolelederne vil være det samme nemlig en opsamling af input fra de afholdte workshops samt efterfølgende oplæg og drøftelser i forbindelse med skoleledernes Bygholm-konference den oktober I løbet af indeværende skoleår er det således forventningen, at skolerne hver for sig og i fællesskab vil have forholdt sig til, hvordan ledelsesopgaven bedst løses på den enkelte skole, ligesom der vil være udarbejdet en ny stillingsprofil for skolelederne, som i sammenhæng med Ledelsesstrategien herefter vil være retningsgivende for blandt andet den videre lederudvikling og rekruttering på skoleområdet. Forsøg med ny ledelsesstruktur på Skødstrup Skole Den 22. juni 2011 vedtog Byrådet at sætte et forsøg i gang med ny ledelsesstruktur på Skødstrup Skole. Med forsøget vil skolen etablere en mere integreret ledelse på tværs af skolens undervisnings- og fritidsdel. Dermed ændrer skolen de nuværende parallelle ledelsesstrukturer på primært indskolingsområdet i forventning om, at det vil give skolen mulighed for at tilbyde et mere helhedsorienteret og bedre sammenhængende undervisnings- og fritidstilbud til børnene. Som led i forsøget etableres én samlet ledelse bestående af skoleleder, administrativ leder samt fem ledere, der tilsammen varetager ledelsen af skolens lærere og pædagoger. Tre af de fem ledere, som alle er enten læreruddannede eller pædagoguddannede udgør tilsammen et indskolingsledelsesteam. De fungerer hver især som daglige ledere for en del af de ansatte i indskolingen, dvs. både lærere og pædagoger. Én af disse tre ledere fungerer desuden som SFO-leder. Tilsvarende er der en leder for alle lærere og pædagoger på mellemtrinnet og en leder for lærerne i udskolingen. Den nye ledelse erstatter i forsøgsperioden Skødstrup Skoles hidtidige firedelte ledelsesteam og SFO-ledelsesteamet bestående af SFO-leder og fire fritidspædagogiske ledere. Ledelsesteamet er etableret pr. august 2011, og forsøget kører frem til januar Udvikling af ledelseskvaliteten på Beder Skole i samarbejde med Center for Ledelse I juni 2011 blev skolerne inviteret til at indgå i et pilotprojekt om udvikling af ledelseskvaliteten. Ønsket var at finde en skole, der sammen med Center for Ledelse vil afprøve forskellige tiltag og indsatser, som har til formål at mobilisere dele af egen organisation eller omgivelser på nye måder og derigennem opnå mærkbare resultatforbedringer. Seks skoler viste interesse for at indgå i pilotprojektet, og på baggrund af skolernes ansøgninger og efterfølgende samtale besluttede styregruppen for pilotprojektet at udvælge Beder Skole. Det nærmere forløb er på nuværende tidspunkt ved at blive tilrettelagt i samarbejde mellem skolen og Center for Ledelse. Indsatserne vil fokusere på forbedringer på følgende områder: Arbejdstidsaftalen fra 2008 og metoder til at udfylde rammerne heri Fastholdelse af elever i udskolingen Kvalificering af samarbejdet mellem lærere og pædagoger i indskolingen, herunder styrkelse af overgangen fra børnehave til skole Center for Ledelse vil i løbet af skoleåret søge at opsamle erfaringerne og på den baggrund udarbejde prototyper, som andre skoler vil kunne bruge til inspiration og videndeling. Kontakt: Susanne Giørtz-Jørgensen, specialkonsulent. Mail: Side 7

8 MED MED tager hul på fremtidens samarbejde 800 medlemmer af MED i Børn og Unges otte områder mødes i disse uger ved en række workshops. Sammen sætter de ord på OmrådeMEDs kommende opgaver samt rammer og mål for fremtidens samarbejde og kommunikation. Den 17. august mødtes Område Silkeborgvej på Tovshøjskolen. Nyemedlemmer af OmrådeMED med blå kasketter fik idéer og ønsker til samarbejdet med de lokale MED Idéer og tilbagemeldinger fra møderne bruger OmrådeMED til at planlægge og påbegynde det fremadrettede arbejde og samarbejde med de lokale MED. Læs mere om Børn og Unges MED-organisering og opgaver i mini-pjecen Hvad er MED? Find mere om MED og kickstarten på den nye MED-organisering på Yderligere oplysninger om udvikling af MED-organisationen: Søren Boy Larsen, Team HR og Arbejdsmiljø. Mail: Side 8

9 INDSKØB Klogere på Indkøb Nogle medarbejder oplever indkøb i Aarhus Kommune som bøvlet, halvringe og dyrt. Visionen er at gøre det nemmere, bedre og billigere. Men hvad er det mere præcist, der ikke fungerer? En gruppe testinstitutioner skal gøre indkøbsafdelingen klogere på det, som ikke virker. De kommende måneder har en række institutioner fra de forskellige magistratsafdelinger indvilliget i udelukkende at bruge kommunens indkøbsaftaler. Til gengæld har testinstitutionerne en direkte linje til en medarbejder i Indkøb. Målet er bedre dialog og udveksling af erfaringer mellem brugerne og Indkøb. For en bedre løsning kræver konkret viden om hvilke dele af indkøbet, der er bøvlet og langsommeligt. Første skridt mod nemmere, bedre og billigere indkøb er, at de daglige brugere fortæller os, hvor hullerne i systemet er. Uden deres erfaringer bliver vi hverken klogere eller bedre. Derfor er det vigtigt, at vi kommer i dialog med hinanden, siger kommunikationschef Henrik Vinther Olesen, der har ansvaret for kommunikationen omkring Projekt Indkøb. Forløbet med testinstitutionerne kører de næste otte uger. Sideløbende igangsætter Indkøb en række andre initiativer, som alle skal være med til at forbedre dialogen mellem de enkelte brugere og Indkøb. Derfor er de med: Mariann Andreasen, indkøbsansvarlig ved Lokalcentrene Vest: Vores ledelse i Lokalcenter Vest ville rigtigt gerne være med i projektet. Ikke mindst med øje på, at vi kan være med til at skabe forbedringer og i sidste ende bruge mindre tid på indkøb. Hvis det skal blive bedre, er dialogen med indkøbsafdelingen vældig vigtig. Freddy Fisker, administrativ leder, Kragelundskolen: Jeg tror, vi kan komme med nogle konstruktive input ved at tage udfordringen op og ikke bare brokke os. Som test-skole kan vi sætte vores præg på udviklingen og den fremtidige udformning af kommunens indkøb. Har du kommentarer eller forslag til Indkøb, vil vi meget gerne høre fra dig på: Side 9

10 ANMELDELSE I de kommende numre af Børn og Unge Nyt bringer vi i samarbejde med folkeskolen.dk og Skolernes Læringscenter - Fællessamlingen (SKOLF) omtaler og anmeldelser af bøger og materialer til inspiration for dig, som arbejder i Børn og Unge. Vi modtager gerne idéer og anmeldelser af aktuelt materiale, som kan omtales i nyhedsbrevet. Ordapotek Anmeldt af: Anne Katrine Rask At arbejde med sprog i danskfaget er for nogle lærere og elever en udfordring. Og en ordentlig mundfuld. Hvordan skal man få eleverne til at bide på? Den danske digter Morten Søndergaard har lavet et helt usædvanligt værk, som elever i overbygningen og på mellemtrinnet kan boltre sig i. Det er ikke helt let. Men det er dælendundremig skægt! Hvad får du, hvis du køber det? 1. Et lækkert metalmedicinskab med glaslåge og nøgle. 2. Ti medicinæsker. 3. Ti indlægssedler - en i hver. Medicinen i hver æske er en ordklasse. Der er en til navneord, en til udsagnsord og derudad. Indlægssedlen i æsken fortæller, hvad ordklassens virkning er, hvad man skal vide, før man bruger den, hvordan man skal bruge den, hvordan man ikke skal bruge den, hvad bivirkningerne kan være, og hvordan ordklassen skal opbevares. Der er også lister med ord fra ordklassen. Jeg er vild med det! Særligt er jeg helt solgt til stanglakrids over æsken med udråbsord (interjektioner). Æskens tekst er "Interjektioner er dine første ord og sandsynligvis også dine sidste". Og indlægssedlen starter "Goddag, goddag, dette er en indlægsseddel". Arbejdet med sprog og tekster skal hænge sammen. Det er sproget i de tekster, vi alligevel arbejder med, vi skal dykke ned i. "Ordapotek" er poetisk medicin, der er brug for! Hvis du er lærer i nærheden af Viborg, kan du tage klassen med på Morten Søndergaards sanseudstilling, der åbner i februar. Jeg kommer. Ordapotek Materialetype: Diverse Udgiver: Ukendt forlag Yderligere information: Pris: 500 kroner plus eventuelt 200 kroner for et tilhørende medicinskab. Købes på mortensondergaard.net Anmeldelsen er bragt i samarbejde med folkeskolen.dk I hvert nummer bringer BU Nyt anmeldelser og omtaler i samarbejde med folkeskolen.dk og Skolernes Læringscenter Fællessamlingen Side 10

11 MEDARBEJDER Kort Nyt Workshop for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere Få smagsprøver på Trivselsambassadørernes værktøjskasse torsdag den 8. september kl: Børn og Unges 19 Trivselsambassadører har gennem det sidste år gennemgået et spændende kompetenceudviklingsforløb og gjort sig en række erfaringer via arbejdsopgaver for kolleger i hele Børn og Ungeinstitutionen. Ved workshoppen vil du se en masse konkrete procesværktøjer, der har vist deres værd i praksis. Læs hele invitationen i PDF'en herunder (åbner nyt dokument) Tilmelding på Kursusbasen - søg på Trivselsambassadører, så dukker workshoppen op Nyt fra andre kommuner: Det virker: Serviceledere på sparekursus Det er lykkedes at mindske energiforbruget på skolerne i Fredensborg med gennemsnitlig 50 pct. i forhold til sidste sommer Det er ikke kun nye elever, man har forberedt sig på sommeren over på Fredensborg Kommunes skoler. Skolernes tekniske serviceledere har gennem det seneste år uddannet sig i at optimere driften på bl.a. varmeanlæggene. Her i sommer skulle de nyerhvervede egenskaber stå sin prøve, og resultatet er fremragende: Via Projekt Sommerdrift er det i løbet af sommeren lykkedes at mindske energiforbruget på kommunen skoler med gennemsnitlig 50 pct. i forhold til sidste sommer, oplyser kommunen. (uddrag af artikel). Kilde: dknyt Invitation: Anne Sandemand kan i september fejre 25 års jubilæum som dagtilbudsleder i den selvejende institution Børnehaven Skt. Johannes. I den anledning afholder institutionsbestyrelsen reception i Skt. Johannes Sognegård, Skt. Johannes Allé 1 fredag d. 2. september fra kl. 10 til 13. Side 11

12 DHL DHL-stafetten Her er indtryk fra en hurtig dag i varmen, hvor 2200 Børn og Unge-medarbejdere i røde trøjer løb plænen tynd. Fotograf: Benjamin Marinus. Mail: Side 12

13 DHL DHL-stafetten Var du hurtigere end din chef? Fangede fotografen dig? Find tider og flere billeder på på aarhusmotion. Find også masser billeder fra dagen på buintra på adressen Fotograf: Benjamin Marinus. Mail: Side 13

14 MEDARBEJDER Nyt om navne Skriv til redaktionen på hvis du har navnestof til nyhedsbrevet. Tillykke med 25 års jubilæet Dagtilbudsleder Anne Sandemann, den selvejende institution Børnehaven Skt. Johannes, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 1. september Overlærer Susanne Dreiager, Højvangskolen, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 1. september Pædagogisk leder Bente Storgaard, D.I.I. Kælkebakken i Stavtrup, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 9. september Overlærer Søren Tranbjerg, Jellebakkeskolen, ønskes tillykke med jubilæet den 1. september Overlærer Tove Gerda Laursen, Vorrevangskolen, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 1. september Tillykke med 40 års jubilæet PPR-leder Magdalene Svendsen, PPR, ønskes tillykke med 40 års jubilæet den 1. august Overlærer Anne Grethe Benjaminsen, Bakkegårdskolen, ønskes tillykke med 40 års jubilæet den 1. august Klinikleder Ellinor Knudsen, Tandplejen, ønskes tillykke med 40 års jubilæet den 1. september Klinikassistent Mariann Nielsen, Tandplejen, ønskes tillykke med 40 års jubilæet den 1. september Klinikassistent Hanna Bonnesen, Tandplejen, ønskes tillykke med 40 års jubilæet den 1. september Tak for indsatsen Pladsanviser Karin Laursen har pr. 31. august 2011 valgt at gå på pension efter godt 25 år ved Pladsanvisningen i Aarhus Kommune. Karin har gennem årene særligt haft ansvaret for anvisningen i Midtbyen og Højbjerg. Vi takker Karin for hendes store indsats i arbejdet og som kollega og ønsker hende alt godt fremover. Fuldmægtig Kirsten Pilegård Andersen har pr. 31. juli 2011 valgt at gå på pension efter 33 år ved Aarhus Kommune, heraf de seneste seks år ved Pladsanvisningen. Kirsten har i den tid stået for afdelingens klagesagsbehandling. Vi takker Kirsten for hendes dedikerede og kompetente indsats og ønsker hende alt godt fremover. Side 14

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN

JOB- OG KRAVPROFIL REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL TO PÆDAGOGISKE LEDERE 0. - 5. ÅRGANG OG SFO KRAGELUNDSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE 1 KRAGELUNDSKOLEN www.kragelundskolen KRAGELUNDSKOLEN

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Fusionsproces mellem CDA og CUD

Fusionsproces mellem CDA og CUD Fusionsproces mellem CDA og CUD Proces Struktur Tendenser Mål Aktiviteter Oplæg 10. november 2016 11-11-2016 1 Dagtilbud og skole går hånd i hånd i implementering af den nye organisering 11-11-2016 2 Sammenlægningen

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Fra skoleåret 2014/15 træder den nye folkeskolereform i kraft. En reform, der lægger op til et ambitiøst løft af folkeskolen. Målet er at

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Beslutningsforslag. Gentænkning af Børn og Unges tilbud i Gellerup, Tovshøj og Ellekær lokalområder MAJ 2016 VENSTRE I ÅRHUS KOMMUNE

Beslutningsforslag. Gentænkning af Børn og Unges tilbud i Gellerup, Tovshøj og Ellekær lokalområder MAJ 2016 VENSTRE I ÅRHUS KOMMUNE Beslutningsforslag Gentænkning af Børn og Unges tilbud i Gellerup, Tovshøj og MAJ 2016 VENSTRE I ÅRHUS KOMMUNE Baggrund Gentænkning af Børn og Unges tilbud i Gellerup, Tovshøj og Baggrund Byrådet har netop

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune Det gode skoleliv Glostrup Kommune Forord Børne- og Skoleudvalget har fokus på børn og unges trivsel, læring og uddannelse. Vi ønsker, at børn og unge i Glostrup Kommune udvikler sig og uddanner sig til

Læs mere

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Hanebjerg Skole ligger naturskønt i Hillerød Kommune, har ca. 550 elever og har undervisning på tre matrikler i: Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Att.: Borgmesterens Afdeling Side 1 af 6 Børn og Unges svar på forespørgsel vedrørende implementering af folkeskolereformen Socialdemokraterne i Aarhus Byråd har 9. februar

Læs mere

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan.

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan. Skoleplan Skolerne skal udarbejde en skoleplan, der beskriver, hvordan de vil implementere skolereformen i praksis. I skoleplanen skelnes der mellem hvad der er implementeret pr. 1. august 2014, når lovens

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens Bilag 2 Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) LANDSBYORDNING 1. Kommunens navn Assens 2. Folkeskole og dagtilbud omfattet af ansøgningen Alle folkeskoler og dagtilbud

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HANDLINGER

FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HANDLINGER FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HVORFOR ARBEJDE MED DEN INTERNATIONALE DIMENSION? Kunne kommunikere på fremmedsprog Anvende teknologi interaktivt i kommunikationen Kunne sætte sig i andres

Læs mere

Kontraktmål for Præstemoseskolen

Kontraktmål for Præstemoseskolen Kontraktmål for Præstemoseskolen Mål 1: Mål der knytter sig til Skolereformen/bevægelse i alle fag Mål: At alle lærere får konkrete ideer til og bliver motiveret til, hvorledes de kan få mere bevægelse

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE

Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE Af hensyn til læsbarheden udfyldes nedenstående elek- tronisk. Skemaet udvides automatisk. ANSØGNINGSKEMASKEMA - LOKALE INNOVATIONSMIDLER BØRN OG UNGE 1. Ansøger Ansøger Navn: Birgitte Agersnap E-mail:

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder Ørebroskolen forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen. Baggrund for tilbagemelding (Se program og bilag for aftenen)

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2014-2015 PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE LÆRINGSUGER TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE LÆRINGSUGER FOR NYE INKLUSIONSVEJLEDERE LOKALE LÆRINGSFORLØB OG PROJEKTER NETVÆRK FOR INKLUSIONSVEJLEDERE AKTIONSLÆRING

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen

1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Bevillingsområde 30.30 Folkeskole Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor folkeskolen Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med undervisning af børn i skolealderen

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I aarhus KOMMUNE UDGIVET AF: Aarhus Kommune Børn og Unge Læring og Udvikling UDGIVET: 2. udgave, juni 2017 COPYRIGHT: Aarhus Kommune Børn og Unge Læring og

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

En skole med indsigt

En skole med indsigt En skole med indsigt At vælge skole for sit barn er et vigtigt skridt. Sølystskolen er en inkluderende skole, hvor vi er vant til at se på hvilke behov, den enkelte elev har. Vi vil gerne have forældre,

Læs mere

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY

MÅLSÆTNING 10/11. Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY MÅLSÆTNING 10/11 Ungdommens Uddannelsesvejledning i TÅRNBY 1 Indledning Dette års målsætning er præget af de nye lovinitiativer i ungepakke II, der er vedtaget i maj 2010, og som er trådt i kraft august

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 2 7. o k t o b e r 2 0 1 5 Børn- & Skoleudvalget har ønsket, et konkret oplæg om, hvordan en fremtidig organisering af Daginstitution Munkebo (herefter:

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger Folkeskolens overordnede formål er fastsat i 1 i lovbekendtgørelse nr. 593 af den 24. juni 2009. Folkeskolens overordnede formål er, i samarbejde med forældrene, at give eleverne kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Byrådet vedtog onsdag den 26. januar en samlet plan for at sikre Aarhus Kommunes økonomi. Beslutningen betyder samtidig en række ændringer i

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 3. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 3. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 3. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 3 MARTS 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Sidder her på en af årets forhåbentlige

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Anders Matzen. Barn i 2.b og 0. klasse. Jeg ønsker at stille op til skolebestyrelsen, fordi:

Anders Matzen. Barn i 2.b og 0. klasse. Jeg ønsker at stille op til skolebestyrelsen, fordi: Anders Matzen Barn i 2.b og 0. klasse Jeg er super optaget af, at Hareskov Skole fastholder og udvikler sit fokus på et stærkt fagligt miljø. Det er afgørende for at skolen kan forsætte med at være byens

Læs mere

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Baggrund for projekt: Faglig Ledelse og vidensrejsen til Ontario, Canada I forbindelse med implementering af Folkeskolereformen

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Stærkere fællesskaber gør os dygtigere sammen Kære læsere, Da jeg sidste vinter sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børne-

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE Sundhed og Trivsel SUNDHEDSPLEJELEDER TIL

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær

Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær 1. Resume Byrådet besluttede den

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense side 1 af 9 Indhold Indledning...2 Ansættelsesudvalg...2 Tidsplan...2 Nordfyns Kommune...3 Ledelsesstruktur...5

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017

Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017 Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017 #100254-14 Indhold Vi vil være bedre...4 Læring i fokus...6 Læring, motivation og trivsel...7 Hoved og hænder...8 Ambitionen

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 4. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 4 August 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Kære alle Velkommen tilbage efter sommerferien sikke

Læs mere

Tema 2 Ledelse og Metoderne

Tema 2 Ledelse og Metoderne Tema 2 Ledelse og Metoderne Genbesøg i : Oplæg; kort præsentation af modellens redskaber. v/ projektleder Britta Hilding Jeppesen, Viborg kommune Tidlig opsporing og indsats VIL: At alle børn og unge skal

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Formål Denne rammebeskrivelse skal ses som en vejledning til udarbejdelse af lokale

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune

Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune Inklusion Ekspertgruppens otte anbefalinger i forhold til Dragør Kommune 0-18 års området, juni 2016 Inklusion I de seneste år er der blevet arbejdet meget med inklusion og med at udvikle en inkluderende

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag!

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ringsted kommune skal have ny Børne- og ungepolitik. Den nuværende politik er fra 2007 og skal derfor revideres.

Læs mere