Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge. Vi var med: DHL-stafetten så rødt. Den 25. august 2011: og anmeldelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge. Vi var med: DHL-stafetten så rødt. Den 25. august 2011: og anmeldelser"

Transkript

1 Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Den 25. august 2011: Fælles lederdag om 95%-mål Nyt om skoleledelse MED og fremtidens samarbejde Klogere på indkøb og anmeldelser Vi var med: DHL-stafetten så rødt 2200 Børn og Unge-medarbejdere deltog i røde trøjer ved årets DHL-stafet den 18. august. Benene blev brugt, ansigterne svedige og 2300 grillpølser forsvandt som dug for solen. Se flere billeder i bladet. Fotograf: Benjamin Marinus Se de sidste sider i nyhedsbrevet for billeder fra DHL-stafetten. 25. august Næste nr.: 8. Sept. Kommende udg.: 22. sept., 6. okt., 27. okt., 10. nov., 24. nov., 8. dec. og 21. dec.

2 95%-MÅLET - FÆLLES LEDERDAG 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Den målsætning står øverst på dagsordenen i Børn og Unge. At nå de 95 procent i 2013 er ambitiøst. Derfor var årets Fælles Lederdag den 18. august viet til kreativ nytænkning og til at kvalificere og inspirere lederne på tværs af personer, interesser og organisationer. Idéen var, at Børn og Unges ledere fik inspiration udefra og fra hinanden. Blandt andet via kreative værksteder, hvor ti ledelseskollegaer præsenterede initiativer, som de har haft succes med, og som kan inspirere og udbredes i et 0-18-års perspektiv. I de kreative værksteder søgte lederne i fællesskab bag om initiativerne og diskuterede, hvorfor initiativerne har været succesfulde samt hvordan de kan give inspiration i andre tilbud. Målet var at skabe nytænkning og sprede inspiration på tværs af fagligheder og områder i et 0-18-års perspektiv. De kreative værksteder var derfor alle sammensat på tværs af dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Herunder kan du læse nedslag fra dagen. Alle oplæg fra dagen samt opsamling af diskussioner og idéer fra de kreative værksteder finder du på buintra under Projektrum > Møderække 95%-målsætningen. Siden vil løbende blive opdateret Grib tanken Den nye rådmand for Børn og Unge, Kristian Würtz, satte fokus på 95%- målsætningen som fælles opgave i sin velkomst til lederne ved Fælles Lederdag. Fokus var på kreativitet og samarbejde. Jeg holder af hverdagen, citerede Kristian Würtz Dan Turell i sin velkomst.. Han satte fokus på det fortsatte behov for at sikre børn og unge en tryg og stabil hverdag, så de kan fungere og udvikle sig både socialt og fagligt. Den fremadrettede indsats, slog rådmanden fast, har samtidig en helhedsorienteret karakter: Vi har en fælles opgave i at løfte alle børn, sagde han, Vi skal bruge vores samarbejdspartnere og bryde interne barrierer ned. Hermed gav han bolden op for en fælles indsats for at skabe rum for kreative løsninger: Er vi med til at få tingene til at lykkes, kan vi fjerne behovene for lappeløsninger, sagde han og henviste blandt andet til det fremadrettede samarbejde med Sociale Forhold og Beskæftigelse men også med lokalsamfundet og institutioner og skoler imellem. 95%-målsætningen er ikke en kilometer-sten, men en værdi. Nemlig værdien i, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse. Derfor skal vi stille de unge stærkt, når de forlader vore institutioner. Jeg tror, at det kan lykkes, selvom det kræver nye løsninger. Grib tanken, sagde rådmanden til de forsamlede ledere, Det er det, vi skal forsøge i dag.. Side 2

3 95%-MÅLET FÆLLES LEDERDAG Kreativitet skal læres Kreativitet og den kreative proces skal læres, plejes, fremmes og rammesættes. Det fortalte professor Lene Tanggaard, Aalborg Universitet, i et oplæg om kreativitet ved Fælles Ledermøde på Koldkærgård. Kreativitet bliver ifølge professoren betragtet som en af de vigtigste ledelseskompetencer i det danske erhvervsliv. Det viser blandt andet en undersøgelse, som hun har lavet sammen med erhvervsmanden Christian Stadil, Hummel. Foto: Professor Lene Tanggaard på Fælles Lederdag Der er tre slags kreativitet Lene Tanggaard definerer kreativitet på tre forskellige måder: Kreativitet på kant: Når du går til kanten af dine og din organisations kompetencer. Når du indgår samarbejde med andre, der har helt andre kompetencer end dig selv Kreativitet på skuldrene: Når du bruger andres erfaringer og ideer og videreudvikler dem Kreative brud: Når du gør noget helt andet for at optimere din kreativitet. Det kan være at vinterbade, gå en tur eller finde daglige rutiner, der giver energi. Når du som leder skaber rum til medarbejderne, så ikke al t er målrettet og fastlagt. Når der skabes plads og tid til at eksperimentere og begå fejl. Lene Tanggaard benævnede tværfaglig udvikling og samarbejde som silonedbrydning og rådede Børn og Unge til at sætte ledere og medarbejdere sammen på tværs af afdelinger og faggrupper og spørge: Hvad er det, vil vil give børnene? - som første trin i en kreativ proces Den kreative organisation handler på idéerne Kreative mennesker og organisationer bliver ved, giver ikke op og tager chancer, forklarede professoren Danfoss giver eksempelvist medarbejderne 20 procent af arbejdstiden fri til at lege og tænke kreativt, fortalte hun. Hun fremhævede, at det fremmer kreativitet, når en opgave strækker sig over længere tid. For det skaber tid til at eksperimentere, udforske, ændre og afprøve nye ting. Det samme sker, når risikovillighed belønnes og kritikere inviteres med ind i de kreative processer for at finde fejl. I skal være dygtige til at se kreativitet alle steder og balancere innovation og tilpasning at sætte teams sammen, der repræsenterer både idémagerne og dem der fører ideerne ud i livet, sagde Lene Tanggaard til de forsamlede ledere. Kreativitet ikke er baseret på et personligt talent. Den ensomme opfinder skaber ikke noget nyt, men idéerne får liv i netværk af personer og teams. Side 3

4 95%-MÅLET FÆLLES LEDERDAG Stjæl idéerne Læs her om 3 idéer og erfaringer, som ledere og medarbejdere fra dagtilbud, klubber og sundhedspleje har skabt for at styrke målet om 95% - målet. Erfaringerne har de delt og diskuteret med lederkolleger på tværs af fag og institutioner i de kreative værksteder på Fælles Lederdag. Læs opsamling på workshops og find oplæg fra dagen på Marte Meo sætter fokus på forældreressourcer Følg familien og fokusér på det, der lykkes i samspillet mellem barn og familie. Det råd giver sundhedsplejerske og Marte Meo-terapeut Tina Schjødt. Sundhedsplejen tilbyder forløb til familier med førskolebørn, som har problemer med for eksempel koncentration og sociale relationer. Via forløbene styrkes den tidlige indsats ved at følge familierne med et videokamera. Ud fra videooptagelserne kan sundhedsplejersken afdække familiens ressourcer og mangler. I den efterfølgende rådgivning sætter sundhedsplejersken fokus på forældrenes ressourcer for at skabe en positiv udvikling. Metoden hedder Marte Meo og kan ifølge oplægsholderne sagtens bruges af medarbejdere i hele 0-18 års perspektivet. Kontakt: Lis Fenger, sundhedskonsulent. Mail: Forældre samarbejder om børnenes sprog Med nøje planlægning og tæt kontakt via kendt personale kan det lykkes at samle velfungerende familiegrupper til en fælles indsats for udvikling af børns sprog. Og forældrene møder op hver gang. Det er erfaringen i Ellekær Dagtilbud, fortæller sprogkonsulent Bodil Jørgensen og forældrevejleder Helle Kjær. I dagtilbuddet har de siden 2010 samlet små grupper af forældre og til førskolebørn med somalisk-, arabiskog dansktalende baggrund til ugentlige møder, hvor de ser og afprøver materialer, spil og bøger til brug for arbejdet med børnenes sprog derhjemme. Invitationer, afvikling og opfølgning på møderne sker i tæt samarbejde med børnenes nærmeste pædagoger. Der tales kun lidt, men leges meget. Målet er at forældrene kan se sig selv supplere og samarbejde om indsatsen for at give deres børn et rigt sprog og opnå frit skolevalg, fortæller de to tovholdere. Kontakt: Bodil Jørgensen, sprogkonsulent, Sproggruppen Troldeholdet. Mail: Helle Kjær, forældrevejleder. Mail: 95%-MÅLET FÆLLES LEDERDAG Side 4

5 Klubvejledning og klubskole virker for de unge Undersøgelser har vist, at unge føler sig ensomme i de svære valg for eksempel om succes eller frafald i skole og på ungdomsuddannelser. Derfor tilbyder Klubberne Holmstrup Mark deres medlemmer vejledning fra en pædagog, som de kender og forbinder med andet end vejledning. Udgangspunktet er, at tvivl er et åbent udgangspunkt ikke noget negativt. Med projektet Klubvejledning og klubskole en vej mod de 95% som udgangspunkt inviterer klubberne de unge med på uddannelsesrejser, arrangerer praksislæringsforløb og støtter de unge i vanskelige overgange. Klubberne tilbyder også klubskole fra 9-12 i klub-lokalerne. Udgangspunktet er den enkelte unges engagement for eksempel i film eller knallerter, for der kan tænkes fag-faglig tilgang ind i det hele, fortæller projektleder, vejleder og pædagog Anita Frichot. Vores mål er at tænde de unges læringsgnist og give dem en oplevelse af meningsfuldhed med læring tilbage. Jeg er glad for at kunne sige, at det virker. FU-leder Kristian Avnsbøl om projektet: Det har vist sig som fantastisk godt for familierne. Samtidig kvalificerer det vores øvrige pædagogiske arbejde og understøtter også indsatsen for at bibeholde børnene i lokalområdet. Kontakt: Anita Frichot, projektleder, Klubberne Holmstrup Mark. Mail: Spørgsmål til deltagerne Hvad kan tage med hjem fra det kreative værksted, som du kan bruge sammen med dine kolleger? Hvordan synes du det fungerer at faggrupper og institutioner deler viden via direkte møder? Helle Mønster, skoleleder, Beder. Deltog i værksted om Marte Meo Jeg har fået en øget bevidsthed om at flytte fokus fra individet til relationen, og at man kan bruge videooptagelser til at få øje på det, der fungerer. Det gælder både i relationen barn/voksen, og voksen/voksen. Jeg kan godt forestille mig, at mine medarbejdere begynder at bruge den her metode. Til en start vil jeg vil tage hjem og foreslå ledelsesteamet, at vi filmer og evaluerer møderne. I situationer, hvor det bare er os, der bliver filmet, kan vi selv evaluere og se, hvad der fungerer. Når det er en voksen/barne-relation der bliver filmet, skal en medarbejder, der kender Marte-Meo-metoden, med ind over. Jeg synes, det er rigtig berigende, at alle faggrupper fra 0-18 års-området deltager i dag, og jeg kan sagtens overføre de ting, jeg hører fra f.eks. sundhedsplejen til min skole. Det hele handler jo i bund og grund om ledelse. Tove Rasmussen, dtl i den selvejende børnehave Skovtrolden. Deltog i Klubvejledning og -skole Jeg har fået bekræftet vigtigheden af, at vi har et fælles sprog. Når vi arbejder med den røde tråd fra 0-18 år skal vi vide, hvad hinanden taler om tingene fungerer forskelligt. Jeg har fået noget helt nyt at vide nemlig om klubskolen og mener, at vi må tilgodese og anerkende børn, der taler anderledes. Vi må allerede tage fat i de 3-årige. Dér har vi behov for videndeling om, hvad vi forventer af hinanden. Det har været rigtig godt. Det gode samarbejde hviler jo på noget relationelt lige som vi kan se det ske i dagtilbudsstrukturen. Der opstår synergi, når man er sammen. Side 5

6 SKOLELEDELSE Nyt fra skoleledelsesområdet Børn og Unge har de seneste år sat god skoleledelse på dagsordenen. Det er sket ved forskellige initiativer, som blandt andet har berørt organiseringen af ledelsen, men også selve ledelsesopgaven og den interne arbejdsdeling og anvendelse af ledelsestiden. Som eksempler kan nævnes det igangværende udviklingsarbejde fra 2009, som har givet interesserede skoler mulighed for at gøre sig erfaringer med andre ledelsesmodeller end den firedelte ledelsesstruktur, og mini-undersøgelsen vedrørende skoleledernes ledelsestid, som blev gennemført i efteråret 2010 for at undersøge oplevelsen blandt nogle medarbejdere om, at skolelederne kun sjældent er til stede på skolen og dermed ikke er tilstrækkeligt tilgængelige for medarbejderne. Se mere i BU Nyt, 1. December 2010: Aktuelt er tre nye tiltag på vej: I løbet af efteråret vil der blive gennemført en forventningsafstemning vedrørende god ledelse i folkeskolen. I den forbindelse er flere workshops netop ved at blive planlagt. Du kan kort læse om forløbet nedenfor, ligesom der vil følge nærmere informationer om de konkrete workshops i kommende Ugepakke. Du kan også læse om netop igangsat ledelsesforsøg på Skødstrup Skole samt pilotprojekt på Beder Skole, som er igangsat i samarbejde med Center for Ledelse. Andre større tiltag på området: Derudover kan du i Ugepakken fra uge 32 orientere dig om et nyt tværkommunalt projekt om ledelse af inkluderende læringsmiljøer. Hold også øje med kommende forløb vedrørende Arbejdstidsaftalen 2008, som vil vil sætte fokus på ledelsesopgaven i forhold til undervisningen og det professionelle råderum. Forløbet vil blive igangsat af LC-Lederforum og ÅLF i fællesskab. Også fokus på trivslen: Det er forventningen, at tiltagene hver især bidrager til den videre udvikling af skolernes ledelse, og at der samtidig opnås en øget trivsel på skolerne. Ikke mindst i forhold til lærerne, som opnåede den laveste trivsel ved Børn og Unges trivselsundersøgelse i Forventningsafstemning vedrørende 'god ledelse i folkeskolen' Børn og Unge ønsker at sætte fokus på god ledelse i folkeskolen. Derfor vil repræsentanter for skolernes nærmeste interessenters det vil sige elever, forældre, medarbejdere og lederkolleger blive inviteret til at deltage i workshops i løbet af efteråret om deres forventninger til skolernes ledelse. Hensigten med disse workshops er dels af få tydeliggjort, hvad der forventes af skolernes ledelse og af skolen som helhed, og dels at få input til hvilke ledelsesopgaver der forventes løst af skolens leder, og hvilke opgaver der eventuelt kan løses af andre. Efter forventningsafstemningen ønskes der på den enkelte skole igangsat en lokal dialog om, hvordan skolen bedst muligt løser sine (ledelses-)opgaver. Det vil være op til den enkelte skole at beslutte, hvorledes disse drøftelser skal finde sted. (fortsættes) Side 6

7 SKOLELEDELSE (Fortsat) Tilsvarende vil også resultatet af drøftelserne variere fra skole til skole. Dermed vil det fælles for de lokale drøftelser primært være, at man på den enkelte skole forholder sig til, hvordan skolens ressourcer og ikke mindst ledelsesmæssige ressourcer bedst anvendes. Parallelt med den lokale dialog vil skolerne få udkast til ny stillingsprofil for skolelederne sendt i høring, så en revideret stillingsprofil kan forventes vedtaget i foråret Afsættet for både de lokale drøftelser vedr. god ledelse og for udarbejdelsen af udkast til stillingsprofil for skolelederne vil være det samme nemlig en opsamling af input fra de afholdte workshops samt efterfølgende oplæg og drøftelser i forbindelse med skoleledernes Bygholm-konference den oktober I løbet af indeværende skoleår er det således forventningen, at skolerne hver for sig og i fællesskab vil have forholdt sig til, hvordan ledelsesopgaven bedst løses på den enkelte skole, ligesom der vil være udarbejdet en ny stillingsprofil for skolelederne, som i sammenhæng med Ledelsesstrategien herefter vil være retningsgivende for blandt andet den videre lederudvikling og rekruttering på skoleområdet. Forsøg med ny ledelsesstruktur på Skødstrup Skole Den 22. juni 2011 vedtog Byrådet at sætte et forsøg i gang med ny ledelsesstruktur på Skødstrup Skole. Med forsøget vil skolen etablere en mere integreret ledelse på tværs af skolens undervisnings- og fritidsdel. Dermed ændrer skolen de nuværende parallelle ledelsesstrukturer på primært indskolingsområdet i forventning om, at det vil give skolen mulighed for at tilbyde et mere helhedsorienteret og bedre sammenhængende undervisnings- og fritidstilbud til børnene. Som led i forsøget etableres én samlet ledelse bestående af skoleleder, administrativ leder samt fem ledere, der tilsammen varetager ledelsen af skolens lærere og pædagoger. Tre af de fem ledere, som alle er enten læreruddannede eller pædagoguddannede udgør tilsammen et indskolingsledelsesteam. De fungerer hver især som daglige ledere for en del af de ansatte i indskolingen, dvs. både lærere og pædagoger. Én af disse tre ledere fungerer desuden som SFO-leder. Tilsvarende er der en leder for alle lærere og pædagoger på mellemtrinnet og en leder for lærerne i udskolingen. Den nye ledelse erstatter i forsøgsperioden Skødstrup Skoles hidtidige firedelte ledelsesteam og SFO-ledelsesteamet bestående af SFO-leder og fire fritidspædagogiske ledere. Ledelsesteamet er etableret pr. august 2011, og forsøget kører frem til januar Udvikling af ledelseskvaliteten på Beder Skole i samarbejde med Center for Ledelse I juni 2011 blev skolerne inviteret til at indgå i et pilotprojekt om udvikling af ledelseskvaliteten. Ønsket var at finde en skole, der sammen med Center for Ledelse vil afprøve forskellige tiltag og indsatser, som har til formål at mobilisere dele af egen organisation eller omgivelser på nye måder og derigennem opnå mærkbare resultatforbedringer. Seks skoler viste interesse for at indgå i pilotprojektet, og på baggrund af skolernes ansøgninger og efterfølgende samtale besluttede styregruppen for pilotprojektet at udvælge Beder Skole. Det nærmere forløb er på nuværende tidspunkt ved at blive tilrettelagt i samarbejde mellem skolen og Center for Ledelse. Indsatserne vil fokusere på forbedringer på følgende områder: Arbejdstidsaftalen fra 2008 og metoder til at udfylde rammerne heri Fastholdelse af elever i udskolingen Kvalificering af samarbejdet mellem lærere og pædagoger i indskolingen, herunder styrkelse af overgangen fra børnehave til skole Center for Ledelse vil i løbet af skoleåret søge at opsamle erfaringerne og på den baggrund udarbejde prototyper, som andre skoler vil kunne bruge til inspiration og videndeling. Kontakt: Susanne Giørtz-Jørgensen, specialkonsulent. Mail: Side 7

8 MED MED tager hul på fremtidens samarbejde 800 medlemmer af MED i Børn og Unges otte områder mødes i disse uger ved en række workshops. Sammen sætter de ord på OmrådeMEDs kommende opgaver samt rammer og mål for fremtidens samarbejde og kommunikation. Den 17. august mødtes Område Silkeborgvej på Tovshøjskolen. Nyemedlemmer af OmrådeMED med blå kasketter fik idéer og ønsker til samarbejdet med de lokale MED Idéer og tilbagemeldinger fra møderne bruger OmrådeMED til at planlægge og påbegynde det fremadrettede arbejde og samarbejde med de lokale MED. Læs mere om Børn og Unges MED-organisering og opgaver i mini-pjecen Hvad er MED? Find mere om MED og kickstarten på den nye MED-organisering på Yderligere oplysninger om udvikling af MED-organisationen: Søren Boy Larsen, Team HR og Arbejdsmiljø. Mail: Side 8

9 INDSKØB Klogere på Indkøb Nogle medarbejder oplever indkøb i Aarhus Kommune som bøvlet, halvringe og dyrt. Visionen er at gøre det nemmere, bedre og billigere. Men hvad er det mere præcist, der ikke fungerer? En gruppe testinstitutioner skal gøre indkøbsafdelingen klogere på det, som ikke virker. De kommende måneder har en række institutioner fra de forskellige magistratsafdelinger indvilliget i udelukkende at bruge kommunens indkøbsaftaler. Til gengæld har testinstitutionerne en direkte linje til en medarbejder i Indkøb. Målet er bedre dialog og udveksling af erfaringer mellem brugerne og Indkøb. For en bedre løsning kræver konkret viden om hvilke dele af indkøbet, der er bøvlet og langsommeligt. Første skridt mod nemmere, bedre og billigere indkøb er, at de daglige brugere fortæller os, hvor hullerne i systemet er. Uden deres erfaringer bliver vi hverken klogere eller bedre. Derfor er det vigtigt, at vi kommer i dialog med hinanden, siger kommunikationschef Henrik Vinther Olesen, der har ansvaret for kommunikationen omkring Projekt Indkøb. Forløbet med testinstitutionerne kører de næste otte uger. Sideløbende igangsætter Indkøb en række andre initiativer, som alle skal være med til at forbedre dialogen mellem de enkelte brugere og Indkøb. Derfor er de med: Mariann Andreasen, indkøbsansvarlig ved Lokalcentrene Vest: Vores ledelse i Lokalcenter Vest ville rigtigt gerne være med i projektet. Ikke mindst med øje på, at vi kan være med til at skabe forbedringer og i sidste ende bruge mindre tid på indkøb. Hvis det skal blive bedre, er dialogen med indkøbsafdelingen vældig vigtig. Freddy Fisker, administrativ leder, Kragelundskolen: Jeg tror, vi kan komme med nogle konstruktive input ved at tage udfordringen op og ikke bare brokke os. Som test-skole kan vi sætte vores præg på udviklingen og den fremtidige udformning af kommunens indkøb. Har du kommentarer eller forslag til Indkøb, vil vi meget gerne høre fra dig på: Side 9

10 ANMELDELSE I de kommende numre af Børn og Unge Nyt bringer vi i samarbejde med folkeskolen.dk og Skolernes Læringscenter - Fællessamlingen (SKOLF) omtaler og anmeldelser af bøger og materialer til inspiration for dig, som arbejder i Børn og Unge. Vi modtager gerne idéer og anmeldelser af aktuelt materiale, som kan omtales i nyhedsbrevet. Ordapotek Anmeldt af: Anne Katrine Rask At arbejde med sprog i danskfaget er for nogle lærere og elever en udfordring. Og en ordentlig mundfuld. Hvordan skal man få eleverne til at bide på? Den danske digter Morten Søndergaard har lavet et helt usædvanligt værk, som elever i overbygningen og på mellemtrinnet kan boltre sig i. Det er ikke helt let. Men det er dælendundremig skægt! Hvad får du, hvis du køber det? 1. Et lækkert metalmedicinskab med glaslåge og nøgle. 2. Ti medicinæsker. 3. Ti indlægssedler - en i hver. Medicinen i hver æske er en ordklasse. Der er en til navneord, en til udsagnsord og derudad. Indlægssedlen i æsken fortæller, hvad ordklassens virkning er, hvad man skal vide, før man bruger den, hvordan man skal bruge den, hvordan man ikke skal bruge den, hvad bivirkningerne kan være, og hvordan ordklassen skal opbevares. Der er også lister med ord fra ordklassen. Jeg er vild med det! Særligt er jeg helt solgt til stanglakrids over æsken med udråbsord (interjektioner). Æskens tekst er "Interjektioner er dine første ord og sandsynligvis også dine sidste". Og indlægssedlen starter "Goddag, goddag, dette er en indlægsseddel". Arbejdet med sprog og tekster skal hænge sammen. Det er sproget i de tekster, vi alligevel arbejder med, vi skal dykke ned i. "Ordapotek" er poetisk medicin, der er brug for! Hvis du er lærer i nærheden af Viborg, kan du tage klassen med på Morten Søndergaards sanseudstilling, der åbner i februar. Jeg kommer. Ordapotek Materialetype: Diverse Udgiver: Ukendt forlag Yderligere information: Pris: 500 kroner plus eventuelt 200 kroner for et tilhørende medicinskab. Købes på mortensondergaard.net Anmeldelsen er bragt i samarbejde med folkeskolen.dk I hvert nummer bringer BU Nyt anmeldelser og omtaler i samarbejde med folkeskolen.dk og Skolernes Læringscenter Fællessamlingen Side 10

11 MEDARBEJDER Kort Nyt Workshop for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere Få smagsprøver på Trivselsambassadørernes værktøjskasse torsdag den 8. september kl: Børn og Unges 19 Trivselsambassadører har gennem det sidste år gennemgået et spændende kompetenceudviklingsforløb og gjort sig en række erfaringer via arbejdsopgaver for kolleger i hele Børn og Ungeinstitutionen. Ved workshoppen vil du se en masse konkrete procesværktøjer, der har vist deres værd i praksis. Læs hele invitationen i PDF'en herunder (åbner nyt dokument) Tilmelding på Kursusbasen - søg på Trivselsambassadører, så dukker workshoppen op Nyt fra andre kommuner: Det virker: Serviceledere på sparekursus Det er lykkedes at mindske energiforbruget på skolerne i Fredensborg med gennemsnitlig 50 pct. i forhold til sidste sommer Det er ikke kun nye elever, man har forberedt sig på sommeren over på Fredensborg Kommunes skoler. Skolernes tekniske serviceledere har gennem det seneste år uddannet sig i at optimere driften på bl.a. varmeanlæggene. Her i sommer skulle de nyerhvervede egenskaber stå sin prøve, og resultatet er fremragende: Via Projekt Sommerdrift er det i løbet af sommeren lykkedes at mindske energiforbruget på kommunen skoler med gennemsnitlig 50 pct. i forhold til sidste sommer, oplyser kommunen. (uddrag af artikel). Kilde: dknyt Invitation: Anne Sandemand kan i september fejre 25 års jubilæum som dagtilbudsleder i den selvejende institution Børnehaven Skt. Johannes. I den anledning afholder institutionsbestyrelsen reception i Skt. Johannes Sognegård, Skt. Johannes Allé 1 fredag d. 2. september fra kl. 10 til 13. Side 11

12 DHL DHL-stafetten Her er indtryk fra en hurtig dag i varmen, hvor 2200 Børn og Unge-medarbejdere i røde trøjer løb plænen tynd. Fotograf: Benjamin Marinus. Mail: Side 12

13 DHL DHL-stafetten Var du hurtigere end din chef? Fangede fotografen dig? Find tider og flere billeder på på aarhusmotion. Find også masser billeder fra dagen på buintra på adressen Fotograf: Benjamin Marinus. Mail: Side 13

14 MEDARBEJDER Nyt om navne Skriv til redaktionen på hvis du har navnestof til nyhedsbrevet. Tillykke med 25 års jubilæet Dagtilbudsleder Anne Sandemann, den selvejende institution Børnehaven Skt. Johannes, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 1. september Overlærer Susanne Dreiager, Højvangskolen, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 1. september Pædagogisk leder Bente Storgaard, D.I.I. Kælkebakken i Stavtrup, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 9. september Overlærer Søren Tranbjerg, Jellebakkeskolen, ønskes tillykke med jubilæet den 1. september Overlærer Tove Gerda Laursen, Vorrevangskolen, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 1. september Tillykke med 40 års jubilæet PPR-leder Magdalene Svendsen, PPR, ønskes tillykke med 40 års jubilæet den 1. august Overlærer Anne Grethe Benjaminsen, Bakkegårdskolen, ønskes tillykke med 40 års jubilæet den 1. august Klinikleder Ellinor Knudsen, Tandplejen, ønskes tillykke med 40 års jubilæet den 1. september Klinikassistent Mariann Nielsen, Tandplejen, ønskes tillykke med 40 års jubilæet den 1. september Klinikassistent Hanna Bonnesen, Tandplejen, ønskes tillykke med 40 års jubilæet den 1. september Tak for indsatsen Pladsanviser Karin Laursen har pr. 31. august 2011 valgt at gå på pension efter godt 25 år ved Pladsanvisningen i Aarhus Kommune. Karin har gennem årene særligt haft ansvaret for anvisningen i Midtbyen og Højbjerg. Vi takker Karin for hendes store indsats i arbejdet og som kollega og ønsker hende alt godt fremover. Fuldmægtig Kirsten Pilegård Andersen har pr. 31. juli 2011 valgt at gå på pension efter 33 år ved Aarhus Kommune, heraf de seneste seks år ved Pladsanvisningen. Kirsten har i den tid stået for afdelingens klagesagsbehandling. Vi takker Kirsten for hendes dedikerede og kompetente indsats og ønsker hende alt godt fremover. Side 14

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 nr. 16 september 2014 BU nyt Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 hmu: Effektiviseringerne kan mærkes side 14 Digitalisering: Fælles strategi for Børn og Unge side 15 FU: Otte områder

Læs mere

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2

BU nyt. Planlægning og samarbejde. Nyt økonomistyringssystem skaber forventning hos ledere. Innovation: Vi tager fat nu side 2 nr. 2 januar 2013 BU nyt Innovation: Vi tager fat nu side 2 Fusion: Vi skal tænke højt side 4 Skills : Vi har seks hold med side 11 HMU: Vi måler trivsel digitalt side 13 2 BU nyt januar 20 13 Planlægning

Læs mere

BU Nyt. Aarhusiansk sprogindsats

BU Nyt. Aarhusiansk sprogindsats nr. 7 april 2012 BU Nyt skolestruktur opgaven er at lytte side 3 Aarhusiansk sprogindsats inspirerer side 4 hun valgte at bruge en ledermentor side 7 indkøb i fællesskab side 10 7 B U n y t a p r i l 20

Læs mere

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge. Skoler bekæmper fravær med sms er

Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge. Skoler bekæmper fravær med sms er Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Nr. 21, 6. oktober 2011: Tema/ SMS og Intra i forældresamarbejdet Fremtidens skoleledelse nye takter Rapport fra Folkeskolens Fællesskaber Nyt

Læs mere

Børns første sprog åbner undervisningen. Søndervangskolen bidrager til forskning. oktober 2012 BYGGERI & PÆDAGOGIK: sammen om Møllevang side 3

Børns første sprog åbner undervisningen. Søndervangskolen bidrager til forskning. oktober 2012 BYGGERI & PÆDAGOGIK: sammen om Møllevang side 3 nr. 18 oktober 2012 BU nyt FÆLLESSKABER: sammen om Møllevang side 3 NEMMERE BEDRE BILLIGERE: Indkøb er også pædagogik side 6 BYGGERI & PÆDAGOGIK: Se RULL på film side 7 KURSUS: frisættende ledelse side

Læs mere

Naturfestival for børn 0-18 år og anmeldelser

Naturfestival for børn 0-18 år og anmeldelser Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge Den 8. september 2011: Børn kan guides ind i foreningslivet Konference: Differentiering Fremtidens læringsmiljø Nyt fra HMU Naturfestival for

Læs mere

BU nyt. Forældre overtog Samsøgades Skole. BU nyt. og skabte plads til kompetenceudvikling for alle medarbejdere

BU nyt. Forældre overtog Samsøgades Skole. BU nyt. og skabte plads til kompetenceudvikling for alle medarbejdere nr. 6 marts 2013 BU nyt 17plus i Viby: Styrker unges faglighed Jobrotation: gav fast arbejde Rykkede sammen: Fælles administration en gevinst DHL 2013: Tilmeld jeres hold side 2 side 4 side 8 side 11 6

Læs mere

BU nyt. 10 BU nyt. Jobrotation: Teknisk service-medarbejdere gentager succes. fælles Arbejdsmiljø: nye ideer født i atletion side 4

BU nyt. 10 BU nyt. Jobrotation: Teknisk service-medarbejdere gentager succes. fælles Arbejdsmiljø: nye ideer født i atletion side 4 nr. 10 maj 2013 BU nyt fælles Arbejdsmiljø: nye ideer født i atletion side 4 Ung i Aarhus: Sætter værktøjer i system side 6 Mobilitetsdage: 30 ansatte fandt nye jobs side 9 10 BU nyt maj 2013 Jobrotation:

Læs mere

Fokus på pædagogisk it. Sådan gør vi i Børn og Unge. april 2014. skolereform: Pædagogisk it: Nye muligheder for læring i børnehaven side 2

Fokus på pædagogisk it. Sådan gør vi i Børn og Unge. april 2014. skolereform: Pædagogisk it: Nye muligheder for læring i børnehaven side 2 nr. 7 april 2014 BU nyt Pædagogisk it: Nye muligheder for læring i børnehaven side 2 Digital læring: Motiverer elever og medarbejdere på Søndervangskolen side 6 skolereform: Viby skole bygger om side 8

Læs mere

Inklusion: Fællesskaber for alle. Nu er hele 0-18 års området med. oktober 2012. budget: balanceakt giver ro side 2

Inklusion: Fællesskaber for alle. Nu er hele 0-18 års området med. oktober 2012. budget: balanceakt giver ro side 2 nr. 17 oktober 2012 BU nyt budget: balanceakt giver ro side 2 børn og unge-byråd: hjælp til bedre seksualundervisning side 3 dagplejere: praksisfortællinger giver ny viden side 4 skolefusioner: ledelsesteams

Læs mere

dhl-stafetten svedig firmafest: BU nyt For 2800 Børn og Unge medarbejdere august 2012 bunyt app: i lommen på medarbejderen side 3

dhl-stafetten svedig firmafest: BU nyt For 2800 Børn og Unge medarbejdere august 2012 bunyt app: i lommen på medarbejderen side 3 nr. 14 august 2012 BU nyt inklusion: bud på nye løsninger side 2 bunyt app: i lommen på medarbejderen side 3 børnekulissen: læring begynder ved oplevelsen side 10 indkøb: det virtuelle varehus side 11

Læs mere

Bygge bro, knytte sammen: BU nyt. Rådmand og direktør skriver om første skoledag. august 2012. RULL ruller: mod fremtidens læringsmiljø side 4

Bygge bro, knytte sammen: BU nyt. Rådmand og direktør skriver om første skoledag. august 2012. RULL ruller: mod fremtidens læringsmiljø side 4 nr. 13 august 2012 BU nyt DHL-stafetten: nedtællingen er startet side 2 RULL ruller: mod fremtidens læringsmiljø side 4 Sommernyt: Kajak og bus til en god sommer side 6 Aarhus-sløjfen: Læs anmeldelse af

Læs mere

Fra kontrol til dialog. BU Nyt. m a j 20 12

Fra kontrol til dialog. BU Nyt. m a j 20 12 nr. 9 maj 2012 BU Nyt indkøb: fu afprøver fælles indkøb side 4 Dagtilbud: lettere med digital kommunikation side 5 Kostordning: En rød tråd i pædagogisk arbejde side 6 Virksomhedsadoption: Sammen om job-viden

Læs mere

Store Lederdag. sundhedsplejersker og pædagoger samarbejder s. 3 Skoletaget producerer ren energi s. 4. nr. 5 marts 2015

Store Lederdag. sundhedsplejersker og pædagoger samarbejder s. 3 Skoletaget producerer ren energi s. 4. nr. 5 marts 2015 nr. 5 marts 2015 sundhedsplejersker og pædagoger samarbejder s. 3 Skoletaget producerer ren energi s. 4 Store Lederdag Ledere i Børn og Unge var tirsdag samlet til en halv dag med fokus på, hvordan ledelsesadfærd

Læs mere

Vandfald Balladerne viste vejen til understøttende undervisning. Tidlig indsats: Nye forældre klædes på til rollen side 4

Vandfald Balladerne viste vejen til understøttende undervisning. Tidlig indsats: Nye forældre klædes på til rollen side 4 nr. 2 januar 2014 BU nyt Tidlig indsats: Nye forældre klædes på til rollen side 4 Skolereform: færdselsregler for samarbejdet side 6 Yoga for børn: Motorik, fællesskab og nærvær side 8 Firmasport: Nyt

Læs mere

BU NYT 22 BU NYT. Sprog: De lærer matematik i vuggestuen DECEMBER 2014 NR. 22 DECEMBER 2014 RADIKALISERING

BU NYT 22 BU NYT. Sprog: De lærer matematik i vuggestuen DECEMBER 2014 NR. 22 DECEMBER 2014 RADIKALISERING NR. 22 DECEMBER 2014 BU NYT RADIKALISERING REKRUTTERING LOKE KOMME-GÅ SYSTEM FOREBYGGELSE I SKOLEN SIDE 2 MANGFOLDIGHED ER EN STYRKE SIDE 4 UDDANNELSESFORLØB FOR LEDELSER SIDE 10 PRÆSENTERET FOR DAGTILBUDDENE

Læs mere

Tidlig indsats. De skaber udvikling med små midler. marts 2014. Erhvervsguider: Åbner unges øjne. Børn og Unges IT-succes: Har solgt til KMD

Tidlig indsats. De skaber udvikling med små midler. marts 2014. Erhvervsguider: Åbner unges øjne. Børn og Unges IT-succes: Har solgt til KMD nr. 5 marts 2014 BU nyt Erhvervsguider: Åbner unges øjne side 2 Børn og Unges IT-succes: Har solgt til KMD side 6 DHL-stafetten: Så går starten igen side 8 Nye kompetencer: Med rotationsprojekt side 12

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Læsevejledning. Baggrund

Læsevejledning. Baggrund Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 5 Skolebestyrelsens årsberetning... 6 Effektmål... 8 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 8 Elevtrivsel i skolen... 9 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Rådmanden: Velkommen til den nye skole. august 2014. nr. 14 august 2014. Leg på Streg: Får inspiration til mere bevægelse side 4

Rådmanden: Velkommen til den nye skole. august 2014. nr. 14 august 2014. Leg på Streg: Får inspiration til mere bevægelse side 4 nr. 14 august 2014 BU nyt Leg på Streg: Får inspiration til mere bevægelse side 4 Økoløft: Solbjerg Dagtilbud går all in side 6 Summerclub: Et anderledes ungemiljø side 8 Jobskifte: Ledere skifter til

Læs mere

INKLUSION2. Side 6: Holbergskolen; og skolen mener... Mor og forældrene mener... STOR PÆDAGOGIK KRÆVER IKKE MEGEN PLADS

INKLUSION2. Side 6: Holbergskolen; og skolen mener... Mor og forældrene mener... STOR PÆDAGOGIK KRÆVER IKKE MEGEN PLADS Specialreformen er nu gået ind i sit andet leveår. Det betyder, at reformens fokus og tilgange arbejdet med inklusion og inkluderende pædagogik - nu rulles ud i hele byen. Alle distrikter tilbydes uddannelse

Læs mere