Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden"

Transkript

1 Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen

2 Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke eller konkret viden.. s. 3 Baggrundsteamet... s. 4 Handleguide... s. 5 Pjecen er udgivet af Skive Kommune Torvegade 10, 7800 Skive Kultur og Familieforvaltningen, Familieafdelingen Udgivet: august rev. marts 2014 Fotos: Colourbox Print: ARCO Grafisk 2

3 Indledning Denne handleguide henvender sig til alle medarbejdere og ledere i Skive Kommune, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge. Hæftet kan også bruges som inspiration af frivillige i foreningslivet. Indsat mod overgreb Handleguiden har til formål at beskrive, hvordan man skal reagere, når der opstår mistanke om vold eller seksuelt overgreb mod et barn eller en ung. Guiden skal således være med til at styrke Skive Kommunes indsats på dette vigtige område. Beredskabet er klar Skive Kommune har nedsat et Baggrundsteam, der står klar til at assistere personale og ledere i alle sager, hvor der er mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb begået mod børn og unge under 18 år. Underretningspligt Handleguiden er et supplement til den skærpede underretningspligt, som alle offentligt ansatte, der arbejder med børn og unge ifølge Serviceloven er underlagt. Den skærpede underretningspligt: Servicelovens 153. Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, 1) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter kapitel 11, 2) at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte efter kapitel 11 på grund af de vordende forældres forhold, eller 3) at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb. 3

4 Formål Med Baggrundsteamet og handleguiden ønsker Skive Kommune at sikre en tidlig opsporing og kvalificeret håndtering af sager, hvor børn eller unge udsættes for overgreb. Handleguiden Handleguiden giver konkrete anvisninger på, hvordan man skal handle, når der er mistanke eller viden om vold eller overgreb mod et barn eller en ung. Baggrundteamet Baggrundsteamet har til opgave at vejlede medarbejdere og ledere, der har bekymring for, mistanke om eller konkret viden om, at et barn eller en ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Overskueligt beredskab Det er målet, at alle ansatte i Skive Kommune, der arbejder med børn og unge, præcist ved, hvordan der skal handles og hvilken indsats, der skal tilbydes til barnet/ den unge og forældrene, når skaden er sket. Det er ønsket, at beredskabet skal opleves som klart og overskueligt på trods af en kompleks lovgivning og mange tværfaglige og tværsektorielle aktører i disse sager. 4

5 Baggrundsteamet Formålet med teamet er at styrke Skive Kommunes indsats i sager om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Baggrundsteamet skal yde rådgivning og guide interne og eksterne samarbejdspartnere, som i deres arbejde får kendskab til børn eller unge, der måske er udsat overgreb. Baggrundsteamets funktion og opgaver: Give klare anvisninger på handling og kommandoveje. Rådgive om håndtering af den konkrete sag, herunder om, hvorledes underretningen bør foretages. Evaluere alle forløb med henblik på at justere indsatsen og sikre, at vigtig viden og læring bringes med ind i det næste sagsforløb. Foretage en eventuel politianmeldelse, samt samarbejde med politiet om de enkelte sager Familiesektionens opgaver: Familiesektionen inddrages i alle sager, hvor der finder en underretning sted. Det er dog vigtigt at kontakte Baggrundsteamet inden der foretages en underretning. Familiesektionen vejleder familien til barnet om mulighederne for hjælp og støtte. Familiesektionen har ved sager, hvor der indgives politianmeldelse, kontakt til politiet under politisagens behandling. Baggrundsteamet: Leder af Familiesektionen Solvejg Lund, , Ledende psykolog, Maybritt Andersen, , Ledende sundhedsplejerske Lone Tanderup, , 5

6 Bekymring, mistanke eller konkret viden Når vi støder på børn eller unge, hvor tanken om vold eller seksuelle overgreb opstår, kan overvejelserne deles ind i tre forskellige niveauer: bekymring, mistanke eller konkret viden. Bekymring: En bekymring er en diffus oplevelse af, at der er signaler på mistrivsel hos et barn/en ung eller i dennes familie. Her er ikke tale om, at man har konkret viden om en handling begået af en bestemt person. Bekymringen skal derfor i første omgang føre til skærpet observation af barnet/den unge i en periode og evt. samtale med forældrene (med mindre bekymringen går på, om forældrene begår overgreb). I Skive Kommune anvender vi Stafetloggen ved opmærksomhed/bekymring for et barn. Du kan evt. bruge stafetloggens observationsskema til at gøre det tydeligere/mere konkret for dig selv hvad det er som gør dig opmærksom/ bekymret. Er det noget hos barnet? Er det noget hos forældrene eller en anden voksen? Eller er det noget i din egen relation med barnet eller forældrene? Såfremt du selv eller din leder vurderer, at der er grundlag for en underretning, jf. reglerne om skærpet underretningspligt, skal der endvidere foretages en underretning. I så tilfælde skal Baggrundteamet altid inddrages. 6

7 Mistanke: Mistanke forstås som mere end blot en bekymring eller fornemmelse. Mistanke vil typisk opstå på baggrund af noget man observerer eller hører. Mistanken kan formuleres på baggrund af en observation over tid af barnet/den unge, barnet/den unges eget udsagn om hændelser, der har fundet sted, eller oplysninger, man har fået på anden vis. Ved mistanke skal sagen drøftes med nærmeste leder, der straks skal inddrage Baggrundsteamet. Konkret viden: Konkret viden om at et barn eller en ung har været udsat for vold eller seksuelt overgreb begået af en eller flere personer kan komme fra udsagn fra barnet/den unge, tilståelse fra krænkeren eller fra vidner. Ved viden om overgreb skal sagen drøftes med nærmeste leder, der straks skal inddrage Baggrundsteamet. Hvis du har brug for mere viden om tegn og signaler på seksuelt misbrug henvises til SISO s hjemmeside SISO står for Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn, og er en institution under Sundhedsstyrelsen. 7 7

8 Handleguide Enhver sag, der involverer mistanke eller konkret viden om enten vold eller seksuelle overgreb mod et barn eller en ung under 18 år kræver handling. Det er vigtigt, at man i disse sager skynder sig langsomt. Det vil sige, at der handles hurtigt og velovervejet. Hvis mistanken retter sig mod forældrene eller andre nære voksne: Institutionens opgave: Medarbejderen har ansvaret for at kontakte nærmeste leder og orientere om mistanken. Skive Kommunes Baggrundsteam skal inddrages i alle sager, hvor der foreligger mistanke eller konkret viden om overgreb. Lederen har ansvaret for at inddrage Baggrundsteamet. Den skærpede underretningspligt gælder i disse sager, hvilket betyder, at du som medarbejder personligt er ansvarlig for at sikre, at der finder en underretning sted f.eks. hvis du ikke kan få kontakt med din leder, eller din leder vælger ikke at inddrage Baggrundsteamet. Det er vigtigt, at forældrene ikke bliver inddraget, hvis mistanken retter sig mod dem! Baggrundsteamets opgave: Alle medlemmer af Baggrundsteamet skal give henvendelsen absolut førsteprioritet. Baggrundsteamet reflekterer og kvalificerer mistanken sammen med lederen. Baggrundsteamet rådgiver lederen om det videre forløb, herunder om, hvordan underretningen foretages. Baggrundteamet rådgiver lederen om, hvordan og hvornår forældrene skal orienteres om sagen. 8

9 Hvis mistanken er rettet mod en krænker, der er under 18 år: Institutionens opgave: Medarbejderen har ansvaret for at kontakte nærmeste leder og orientere om mistanken. Skive Kommunes Baggrundsteam skal inddrages i alle sager, hvor der foreligger mistanke eller konkret viden om vold eller overgreb. Lederen har ansvaret for at inddrage Baggrundsteamet. Lederen skal i det efterfølgende forløb være opmærksom på, at der skal støttes op omkring både det barn/ den unge, som er blevet krænket og det barn og den unge, som har krænket samt deres forældre. Den skærpede underretningspligt gælder i disse sager, hvilket betyder, at du som medarbejder personligt er ansvarlig for at sikre, at der finder en underretning sted f.eks. hvis du ikke kan få kontakt med din leder, eller din leder vælger ikke at inddrage Baggrundsteamet. Baggrundsteamets opgave: Alle medlemmer af Baggrundsteamet skal give henvendelsen absolut førsteprioritet. Baggrundsteamet reflekterer og kvalificerer mistanken sammen med lederen. Baggrundsteamet rådgiver lederen om det videre forløb, herunder om, hvordan underretningen foretages. Baggrundteamet rådgiver lederen om, hvordan og hvornår såvel det krænkede barns som krænkerens forældrene skal orienteres om sagen. 9 7

10 Hvis mistanken retter sig mod en ansat i Skive Kommune (f.eks. en pædagog, lærer eller plejeforældre): Institutionens opgave: Den medarbejder, som har mistanken, har ansvaret for at kontakte nærmeste leder og orientere om mistanken. Hvis mistanken er rettet mod nærmeste leder, skal medarbejderen henvende sig direkte til den administrative chef for området. Skive Kommunes Baggrundsteam skal inddrages i alle sager, hvor der foreligger mistanke eller konkret viden om overgreb. Lederen har ansvaret for at inddrage Baggrundsteamet. Lederen har samtidig ansvaret for at kontakte den administrative chef for området. Den skærpede underretningspligt gælder i disse sager, hvilket betyder, at du som medarbejder personligt er ansvarlig for at sikre, at der finder en underretning sted f.eks. hvis du ikke kan få kontakt med din leder, eller din leder vælger ikke at inddrage Baggrundsteamet. Baggrundsteamets opgave: Alle medlemmer af Baggrundsteamet skal give henvendelsen absolut førsteprioritet. Baggrundsteamet reflekterer og kvalificerer mistanken sammen med lederen, relevant områdechef og eventuelt den administrative chef. Baggrundsteamet rådgiver om det videre forløb, herunder om hvordan underretningen foretages. Baggrundteamet rådgiver om, hvordan forældrene skal orienteres om sagen. Baggrundsteamets opgave er endvidere at yde råd og vejledning til den nærmeste leder i forhold til personalet med henblik på at kunne holde fokus på barnet/ den unge. 10

11 11 7

12

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Marts 2014 Indhold Indledning... 3 Definitioner af begreber... 4 Mulige tegn og reaktioner hos børn og unge,... 5 der er udsat

Læs mere

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb.

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Seksualpolitik for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Der findes ikke acceptable seksuelle overgreb. Der findes ikke gode grunde til ikke at gribe

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen Truede børn i Aalborg Kommune - om pligt til at underrette og udtale sig til Social- og Sundhedsforvaltningen - om at udveksle oplysninger i tværfagligt samarbejde Pjece til skoler og DUS-ordninger Udgivet

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Bornholms Regionskommune i samarbejde med Bornholms Politi 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Definition

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK Beredskabsplan VHK Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger 1 Indholdsfortegnelse 1 FYSISK, PSYKISK OG SEKSUEL VOLD... 4 1.1 VOLD KAN IKKE ALTID SES...

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet 1 Indhold Baggrund...3 Målgruppe og anvendelse...3 Arbejdsgruppe og styregruppe...3 Skole/fritidshjemskulturen...3 Rammer

Læs mere

VEJLEDNING. RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung

VEJLEDNING. RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung VEJLEDNING RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung Aarhus Kommune Børn og Unge 2 FORORD Vejledningen Respekt for grænser Når en medarbejder mistænkes

Læs mere

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE INDHOLD FORORD 3 Kontaktoplysninger 3 MÅLGRUPPER OG DEFINITIONER 4 Vold 4 Seksuelle overgreb 4 FOREBYGGELSE HVORDAN? 5 Det organisatoriske

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Indholdsfortegnelse Part 1. Indledning... 4 Definitioner og lovgivning...5 Vold...5 Strafferetslige

Læs mere

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole

Læs mere

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Handlevejledning Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Beredskab og retningslinier for ansatte der arbejder med børn og unge i Hedensted Kommune Indhold Baggrund........................................

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD. Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder

SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD. Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder Kolofon Titel Seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold. Inspirationskatalog til udarbejdelse

Læs mere

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk PÅ TVÆRS Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet www.albertslund.dk FORORD Det tværfaglige arbejde har en vigtig betydning i et barns liv. Særligt omkring de udsatte børn og unge

Læs mere

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Baggrund for en nedskrevet seksulpolitik Børnene og de unge på Sølyst har sammenlignet med andre børn og unge - haft en vanskelig livssituation

Læs mere

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013 Handleguiden Handleguiden side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Bærende principper i det tidlige

Læs mere