PAVI, VIDENCENTER FOR REHABILITERING OG PALLIATION KORTLÆGNING AF KOMMUNALE INSTITUTIONER MED SÆRLIGE PALLIATIVE TILBUD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PAVI, VIDENCENTER FOR REHABILITERING OG PALLIATION KORTLÆGNING AF KOMMUNALE INSTITUTIONER MED SÆRLIGE PALLIATIVE TILBUD"

Transkript

1 PAVI, VIDENCENTER FOR REHABILITERING OG PALLIATION KORTLÆGNING AF KOMMUNALE INSTITUTIONER MED SÆRLIGE PALLIATIVE TILBUD OPFØLGNING 2013 Jorit Tellervo, projektleder Marie Krogh Jessen, studentermedhjælper November 2014

2 INDHOLD INDLEDNING 3 1. KOMMUNALE INSTITUTIONER MED SÆRLIGE PALLIATIVE TILBUD 6 2. FAGLIGHED OG KOMPETENCE 7 3. DØGNBEMANDING HENVISNING OG TILBUD TILBUD TIL PÅRØRENDE OG EFTERLADTE UNDERVISNING VEDRØRENDE PALLIATION FREMTIDIGE ÆNDRINGER OVERSIGT OVER INSTITUTIONER MED SÆRLIGGE PALLIATIVE TILBUD 16 REFERENCER 17 KOLOFON Kortlægning af kommunale institutioner med særlige palliative tilbud, opfølgning 2013 ISBN: Redaktion: Jorit Tellervo og Marie Krogh Jessen Udgivet af PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation - København, november 2014

3 INDLEDNING PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation har tidligere kortlagt den palliative plejeindsats i kommunerne; Kortlægning af den palliative indsats i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og på plejehjem i Danmark (Karstoft, Fisker-Nielsen & Timm, 2012). I efteråret 2013 fulgte vi op men en kortlægning af det, vi har valgt at kalde kommunale institutioner med særlige palliative tilbud og som er defineret således: en kommunal institution, der har særligt fokus på palliativ indsats og giver borgere med livstruende sygdom et tilbud om indlæggelse og lindrende behandling og omsorg. En kommunal institution med et særligt palliativt tilbud: kan være en selvstændig enhed kan være en del af et plejecenter kan være aflastningsenhed henvender sig primært til kommunens egne borgere I og med dette er den første kortlægning af kommunale institutioner med særlige palliative tilbud, vil der blive arbejdet videre med definitionen af disse bl.a. på baggrund af kortlægningens resultater. I den indledende fase blev landets 98 kommuner kontaktet pr. mail eller telefonisk for at nå frem til nøglepersoner i kommunen, med relevant viden om kommunens eventuelle tilbud, jfr definitionen. I alt 92 ud af de 98 kommuner meldte tilbage. Det er en svarprocent på 94 %. Blandt de 92 kommuner angav 34 at have en eller flere institutioner, som lever op til definitionen af at være en kommunal institution med et særligt palliativt tilbud. I alt var der 40 institutioner. De 40 institutioner fik tilsendt et elektronisk spørgeskema via Rambøll Results. 3

4 Spørgeskemaet omfattede spørgsmål (lukkede, halvåbne og åbne) indenfor følgende kategorier: Fakta om enheden Beskrivelse af enheden Kapacitet og henvisning Visitation Personalesammensætning Tilknytning af frivillige Døgnbemanding Tilsyn og rådgivning Tilbud til pårørende og efterladte Tilbud om undervisning Fremtidige ændringer Datamaterialet er efterfølgende behandlet i SurveyXact og Excel, hvor der er udarbejdet deskriptive frekvenstabeller og diverse oversigter. Datamaterialet er ikke yderligere behandlet. Men hovedresultater er: De 34 kommuner kommuner, der angav at have en eller flere institutioner med særlige palliative tilbud er fordelt på alle regioner De i alt 40 institutioner med særlige palliative tilbud har meget forskellig størrelse, men ca. ¾ er mindre institutioner med max 15 sengepladser 39 institutioner angiver at have enestuer, og 38 institutioner at de har plads til overnattende pårørende Seks institutioner har et udgående team, der kan tilse borgere i eget hjem eller på sygehus og seks institutioner har ambulant tilbud Alle institutioner har sygeplejersker ansat (en institution dog som konsulent), og 28 institutioner har sygeplejefaglig døgndækning Kun to institutioner har læger ansat (på deltid), syv institutioner har lægefaglig konsulent tilknyttet, mens 31 institutioner hverken har læge ansat eller tilknyttet. 12 institutioner angiver dog at have adgang til palliativt kvalificeret lægebistand hele døgnet 38 institutioner har social- og sundhedsassistenter ansat, 26 institutioner har hjælpere 4

5 De fleste (35 af 40 institutioner) har ergoterapeuter ansat eller tilknyttet, 32/40 har fysioterapeuter, 11/40 har diætister, 10/40 har præster, 6/40 har socialrådgivere, 5/40 har psykologer og 4/40 har musikterapeuter ansat eller tilknyttet institutionen 16 institutioner har frivillige tilknyttet de palliative sengepladser Særligt læger, men også andet personale samt patienter og pårørende kan henvise til/henvende sig til institutionen En del institutioner angiver, at de rådgiver andre fagprofessionelle ved tilsyn, særligt i eget private hjem (13/40) eller på plejehjem (15/40) En større del af institutionerne angiver, at rådgive andre professionelle pr. telefon, særligt i hjemmeplejen (30/40), på plejehjem (19/40) og praktiserende læger (13/40). 21 institutioner kan kontaktes telefonisk døgnet rundt 13/40 institutioner udbyder undervisning, 9/40 bidrager til andre institutioners undervisning De fleste institutioner (27/40) har rutinemæssigt tilbud om omsorg til pårørende En del (17/40) har rutinemæssigt tilbud om omsorg til efterladte Følgende sider viser resultaterne fra kortlægningen, ukommenteret i tabeller. Alle rådata og spørgeskemaet er tilgængelige for interesserede og kan tilsendes ved henvendelse til PAVI. PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, november

6 1. KOMMUNALE INSTITUTIONER MED SÆRLIGE PALLIATIVE TILBUD Tabel 1.1: Antal kommunale institutioner med særlige palliative tilbud. Antal kommunale institutioner med særlige palliative tilbud 40 Note: De 40 kommunale tilbud fordeler sig på 34 kommuner i Danmark. En oversigt over institutioner med særlige palliative tilbud, se side 16. Tabel 1.2: Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud, fordelt på antal sengepladser. Antal kommunale institutioner Antal sengepladser I alt Tabel 1.3: Har I enestuer? Antal kommunale institutioner Respondenter Ja 39 Nej 0 I alt 39 Tabel 1.4: Har pårørende mulighed for at overnatte? Antal kommunale institutioner Respondenter Ja 38 Nej 0 Ved ikke 2 6

7 Tabel 1.5: Har jeres institution et udgående team (der tilser patienter i eget hjem eller på et lokalt sygehus)? Ja 6 Nej FAGLIGHED OG KOMPETENCE Tabel : Angiv venligst hvilke typer faggrupper I har ansat og/eller tilknyttet som konsulent? OBS: En fagperson, der kommer et fast antal timer pr. uge men ikke er ansat på jeres arbejdsplads, betegnes her som konsulent. Tabel 2.1: Personaleprofil: Sygeplejerske Personaleprofil: Sygeplejerske Fuldtid 28 Deltid 11 Konsulent 1 Tabel 2.2: Personaleprofil: Læge Fuldtid 0 Deltid 2 Konsulent 7 Ingen 31 Tabel 2.3: Personaleprofil: Social- og sundhedsassistent Fuldtid 30 Deltid 8 Konsulent 0 Ingen 2 7

8 Tabel 2.4: Personaleprofil: Social- og sundhedshjælper Fuldtid 20 Deltid 6 Konsulent 0 Ingen 13 I alt 39 Tabel 2.5: Personaleprofil: Ergoterapeut Fuldtid 13 Deltid 12 Konsulent 10 Ingen 5 Tabel 2.6: Personaleprofil: Fysioterapeut Fuldtid 9 Deltid 15 Konsulent 8 Ingen 8 Tabel 2.7: Personaleprofil: Præst Fuldtid 1 Deltid 1 Konsulent 8 Ingen 29 I alt 39 Tabel 2.8: Personaleprofil: Psykolog Fuldtid 0 Deltid 1 Konsulent 4 Ingen 33 I alt 38 8

9 Tabel 2.9: Personaleprofil: Socialrådgiver Fuldtid 0 Deltid 0 Konsulent 6 Ingen 33 I alt 39 Tabel 2.10: Personaleprofil: Diætist Fuldtid 6 Deltid 1 Konsulent 4 Ingen 28 I alt 39 Tabel 2.11: Personaleprofil: Musikterapeut Fuldtid 2 Deltid 2 Konsulent 0 Ingen 36 Tabel 2.12: Personaleprofil: Sekretær Fuldtid 8 Deltid 6 Konsulent 2 Ingen 24 Tabel 2.13: Personaleprofil: Andre Fuldtid 3 Deltid 3 Konsulent 1 Ingen 32 Ved ikke 1 Note: Andre faggrupper dækker i besvarelserne over ernæringsassistenter, servicemedarbejdere, pedeller, køkkenpersonale, rengøringsmedarbejdere og portør. 9

10 Tabel 2.14: Har I mulighed for at få bistand fra andre fagpersoner? Ja. 33 Nej 4 Ved ikke 3 Note: Andre fagpersoner dækker i besvarelserne over præster (herunder sognepræster, rabbiner, imamer, katolske præster), diætister/ernæringsassistenter og palliationssygeplejersker. Tabel 2.15: Har I frivillige tilknyttet de palliative sengepladser? Ja 16 Nej 23 Ved ikke 1 3. DØGNBEMANDING Tabel 3.1: Har I døgnbemanding med sygeplejersker? Ja 28 Nej 12 Tabel 3.2: Har I adgang til palliativt kvalificeret lægebistand hele døgnet? Ja 12 Nej 27 Ved ikke 1 10

11 4. HENVISNING OG TILBUD Tabel 4.1: Hvem kan henvise patienter til institutionen? Procent "Hospitalslæge" % "Privatpraktiserende speciallæge" % "Andre fagpersoner på hospital" % "Fagpersoner ved andre palliative specialinstitutioner" % "Egen læge" % "Hjemmeplejepersonale" % "Personale ved plejehjem/-centre" 8 20 % "Patienter selv" % "Pårørende" % "Andre. Hvis andre, hvilke personer?" % Note: Institutionerne har haft mulighed for at angive flere svar. Der er rundet op til hele procenttal. Tabel 4.2: Kan patienter modtage et ambulant palliativt tilbud hos jer? Ja 6 Nej 32 Ved ikke 2 Tabel 4.3: Rådgiver I ved tilsyn andre fagprofessionelle nogle af følgende steder? Ja, i hjemmeplejen 13 Ja, på sygehus. Hvilke(t)? 4 Ja, på plejehjem. Hvilke(t)? 15 Ja, praktiserende læger 7 Ja, andre steder. Beskriv venligst. 3 Nej 20 Note: Institutionerne har haft mulighed for at angive flere svar. 11

12 Tabel 4.4: Har I mulighed for telefonisk at rådgive andre fagprofessionelle, der er ansat ved nogle af følgende steder? Ja, i hjemmeplejen 30 Ja, på sygehus. Hvilke(t)? 8 Ja, på plejehjem. Hvilke(t)? 19 Ja, praktiserende læger 13 Ja, andre steder. 3 Nej 8 Ved ikke 2 Note: Institutionerne har haft mulighed for at angive flere svar. Tabel 4.5: Er den telefoniske rådgivning tilgængelig hele døgnet?? Ja 21 Nej 8 Ved ikke 2 I alt TILBUD TIL PÅRØRENDE OG EFTERLADTE Tabel 5.1: Har I rutinemæssige tilbud om omsorg til pårørende? Ja, til alle pårørende 22 Ja, til udvalgte grupper af pårørende 5 Nej 13 Tabel 5.2: Har I rutinemæssige tilbud om omsorg til efterladte? Ja, til alle efterladte 11 Ja, til udvalgte grupper af efterladte 6 Nej 23 12

13 6. UNDERVISNING VEDRØRENDE PALLIATION Tabel 6.1: Udbyder I undervisning til fagpersoner/-professionelle vedrørende palliativ indsats? Ja 13 Nej 27 Tabel 6.2: Bidrager I til andre organisationers undervisning af fagpersoner/-professionelle?? Ja 9 Nej FREMTIDIGE ÆNDRINGER Tabel 7.1: Sker der ændringer i nogle af følgende aktiviteter vedrørende institutionens palliative indsats indenfor det næste år? - Antal sengepladser? Ja 6 Nej 28 Ved ikke 6 Tabel 7.1.1: Nogle institutioner har uddybet ovenstående vedrørende antallet af sengepladser med følgende åbne (ikke-redigerede) besvarelser: Vi er et omsorgscenter med 94 varige og 13 rehabiliteringspladser. I løbet af 2014 åbner vi 5 varige og 5 midlertidige pladser, hvoraf enkelte bliver "øremærket" til akut/terminal pladser (Omsorgscenter, Enggården) Ulkebøl plejecenter er i en opstartsfase. Stedet skal indeholde 37 korttidspladser, hvoraf de 4 er øremærkede som palliationspladser (Ulkebøl plejecenter) Muligvis, idet der sker noget omstrukturering, men det ligger ikke klart endnu (Hotherhavens plejehjem) Vi har p.t. kun 4 sengepladser ud af de planlagte 6, som er ledige. Vi er endnu helt i opstartsfasen, så alt skal implementeres. Man regner med at være fuldt igang med udgangen af Men det er temmelig uvist, da der bor demente borgere i de resterende stuer, som skal anvendes til palliative borgere fremover (Plejecenter Hjørnegården) Der er 12 senge, som kan bruges til palliative borger, men ofte er ca. 1-2 borgere henvist med henblik på palliativ indsats (Fjordparken aflastningsenhed) Udvides til 18 pladser (Korttidspladser, Birkehøj) Aktuelt drøftes der mulighed for at udvide med ti ekstra pladser i 2014 (Akutpladser, Vital Horsens) Udvider med et tilbud om intervalaflastning i 2014 (Plejecenter Hybyhus) Udvidelse af antal sengepladser i løbet af 2014 (Lynghuset) 13

14 Tabel 7.2: Sker der ændringer i nogle af følgende aktiviteter vedrørende institutionens palliative indsats indenfor det næste år? - Teamkapacitet? Ja 5 Nej 24 Ved ikke 9 I alt 38 Tabel 7.2.1: Nogle institutioner har uddybet ovenstående vedrørende teamkapacitet med følgende åbne (ikke-redigerede) besvarelser: I forbindelse med udvidelsen, bliver der en opnormering og en kompetenceudvikling i forhold til ansættelse af faggrupper (Omsorgscenter, Enggården) Muligvis, idet der sker noget omstrukturering, men det ligger ikke klart endnu (Hotherhavens plejecenter) Der vil i løbet af 2013 blive ansat flere social- og sundhedsassistenter i afsnittet, så der er døgnbemanding af assistenter, desuden ansættes en sygeplejerske på 37 timer/ ugtl. pr. 1. nov Vi får herudover assistance af sygeplejersker hele døgnet igennem, som har udekørende funktion her fra plejehjemmet og de har kontor i tilslutning til afsnittet, så de er meget tæt på (Plejecenter Hjørnegården) Tabel 7.3: Sker der ændringer i nogle af følgende aktiviteter vedrørende institutionens palliative indsats indenfor det næste år? - Ambulant funktion? ) Ja 1 Nej 34 Ved ikke 3 I alt 38 Tabel 7.3.1: En institution har uddybet ovenstående vedrørende ambulant funktion med følgende (ikke-redigeret): Der arbejdes med helt nye tanker om tilbud (Hotherhavns plejehjem) Tabel 7.4: Sker der ændringer i nogle af følgende aktiviteter vedrørende institutionens palliative indsats indenfor det næste år? - Tilbud om faglig rådgivning? Ja 2 Nej 26 Ved ikke 10 I alt 38 14

15 Tabel 7.4.1: To institutioner har uddybet ovenstående vedrørende tilbud om faglig rådgivning med følgende åbne (ikke-redigerede)besvarelser: Der arbejdes med helt nye tanker om tilbud (Hotherhavens plejehjem) Vi får vores ansatte undervist af det palliative team her i marts og april 2013, ligesom de igen har tilbud om undervisning i september. Desuden kan teamet kontaktes ved behov, hver onsdag er de også her i omegnen. Herudover vil de palliative nøglepersoner hos sygeplejerskerne stå til rådighed for undervisning/ supervision. Vores assistenter kommer på et 4 dages palliationskursus i oktober 2013 og sygeplejersken på et 1 uges studiebesøg på hospice. Herudover løbende opfølgning (Plejecenter Hjørnegården) Tabel 7.5: Sker der ændringer i nogle af følgende aktiviteter vedrørende institutionens palliative indsats indenfor det næste år? - Kommunale/regionale forandringer? (F.eks. nye palliative institutioner) Ja 2 Nej 27 Ved ikke 9 I alt 38 Note: Ingen af institutionerne har i den åbne svarmulighed uddybet, hvad ændringerne dækker over. Tabel 7.6: Sker der ændringer i nogle af følgende aktiviteter vedrørende institutionens palliative indsats indenfor det næste år? - Andet? Ja 5 Nej 22 Ved ikke 10 I alt 37 Tabel 7.6.1: Nogle institutioner har uddybet ovenstående vedrørende andre ændringer med følgende åbne (ikke-redigerede) besvarelser: Vi arbejder i øjeblikket på at beskrive en vision for det fremtidige palliative tilbud til borgeren og de pårørende i lyset af det udvidede palliative begreb til at omfatte " tidlig opsporing i forhold til livstruende sygdomme" (Sundhed og Omsorg, Horsens Kommune) Vi arbejder på at få en udekørende funktion (Hospice Randers) Der er oprettet akutpladser hvor personalet er blevet opkvalificeret sygeplejefagligt. Hvilket gerne skulle have en afsmittede effekt på palliationspladserne (Midlertidig døgnpladser, Hundested Plejecenter) Er flyttet til nybygget institution i november Opholdet er aflastning til kommunens borgere, ikke kun palliation (Fjordparken aflastningsenhed) Sygeplejerskenormeringen øges i 2014 (Korttidspladser, Birkehøj) 15

16 8. OVERSIGT OVER KOMMUNALE PALLIATIVE INSTITUTIONER Tabel 8.1: Liste over kommunale institutioner i Danmark med særlige palliative tilbud, fordelt på regioner, kommuner, årstal for etablering af palliative sengepladser og antal palliative sengepladser. Region Kommune Institutionens navn Hvilket år blev jeres palliative sengepladser etableret? Antal palliative sengepladser Nordjylland Hadsund Kommune Akutpladser, Mariagerfjord Morsø Kommune Morsø Afklaringscenter Støvring Kommune Korttidspladser, Madstruplund Vesthimmerlands Kommune Stillestuen, Solvang Midtjylland Holstebro Kommune Korttidspladser, Birkehøj Horsens Kommune Akutpladser, Vital Horsens Horsens Kommune Sundhed og Omsorg Odder Kommune Odder Kommunes Korttidsafdeling Randers Kommune Hospice Randers Ringkøbing- Skjern Kommune Egvad Plejehjem Ringkøbing - Skjern Fjordparken Kommune aflastningsenheden Ringkøbing - Skjern Kommune Sundhed og Omsorg Samsø Kommune Samsø Sundheds- og Akuthus Silkeborg Kommune Sundheds- og Omsorgsafdelingen Struer Kommune Hjemmeplejens døgnafsnit Syddanmark Fredericia Kommune Hannerup Pleje og rehabiliteringscenter Fredericia Kommune Plejecenter Hybyhus, akutpladser Kerteminde Kommune Rehabiliteringsenheden Nordfyns Kommune Plejecenter Søbo Nyborg Kommune Rehabiliteringscenter Jernbanebo Odense Kommune Lysningen Sønderborg Kommune Ulkebøl plejecenter Tønder Kommune Plejecenter Hjørnegården Vejen Kommune Ældrecenter Kærdalen Hovedstaden Albertslund Kommune Albo Kanalhuset Dragør Kommune Omsorgscenter, Enggården Fredensborg Kommune Pilebo, Akutpladser, v. Plejecenter Lystholm Frederiksberg Kommune Rehabiliteringsenheden Lioba Gladsaxe Kommune Korttidspladser, Træningscenter Gladsaxe

17 Skema fortsat fra side 16 Region Kommune Institutionens navn Gribskov Kommune Halsnæs Kommune Toftebo genoptrænings- og aflastningscenter Midlertidig døgn pladser, Hundested Plejecenter Hvilket år blev jeres palliative sengepladser etableret? Antal palliative sengepladser Hvidovre Kommune Svendebjerghave Københavns Kommune Vigerslevhus Københavns Kommune Palliativ aflastningsenhed, Håndværkerforeningens Plejehjem Lyngby Kommune Træningsenheden Møllebo Rudersdal Kommune Margrethelund Sjælland Lejre Kommune Hvalsø Ældrecenter Lejre Kommune Grønnehave plejehjem Odsherred Kommune Lynghuset Stevns Kommune Hotherhavens plejecenter H Samlet antal sengepladser 413 REFERENCER Karstoft, K-I., Fisker-Nielsen, A., & Timm, H. (2012). Palliativ indsats i den kommunale pleje: kortlægning af den palliative indsats i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og på plejehjem i Danmark : Rapport. [København]: Palliativt Videncenter. 17

18 PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Øster Farimagsgade 5 A 1353 København K Telefon Mail:

PAVI, VIDENCENTER FOR REHABILITERING OG PALLIATION KORTLÆGNING AF DEN SPECIALISEREDE PALLIATIVE INDSATS I DANMARK

PAVI, VIDENCENTER FOR REHABILITERING OG PALLIATION KORTLÆGNING AF DEN SPECIALISEREDE PALLIATIVE INDSATS I DANMARK PAVI, VIDENCENTER FOR REHABILITERING OG PALLIATION KORTLÆGNING AF DEN SPECIALISEREDE PALLIATIVE INDSATS I DANMARK OPFØLGNING NOVEMBER-DECEMBER 2013 Jorit Tellervo, projektleder Marie Krogh Jessen, studentermedhjælper

Læs mere

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT)

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) en specialiseret palliativ indsats? Mette Raunkiær Introduktion PAVI har fulgt udviklingen indenfor den basale palliative indsats i danske

Læs mere

Udfordringer i kvalificeringen på det kommunale niveau

Udfordringer i kvalificeringen på det kommunale niveau Udfordringer i kvalificeringen på det kommunale niveau - erfaringer fra forskningsbaseret udviklingsarbejde 16-03-2015 Mette Raunkiær Indhold 1.Institutioner og personalesammensætning i de kommunale palliative

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) december 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver

Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand d. 28. september 2010 kl. 9.30-16.30 Program: Kl. 09.00-9.30 Kl. 09.30-9.35 Morgenkaffe/te og rundstykker + besøg i udstillerområdet

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1 Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1999. 2 Målgruppe: Patienter med livstruende sygdom og samtidig palliative behov samt deres pårørende.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Lønningerne reguleret pr. 1. april 2013

Lønningerne reguleret pr. 1. april 2013 Lønningerne reguleret pr. 1. april 2013 Sådan bruger du lønmagasinet Lønninger og lønsatser er forskellige afhængigt af, om du er ansat i en kommune eller i en region, derfor er det vigtigt, at du slår

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe

Antal provokerede aborter 2010 fordelt efter region, kommune, abortdiagnose og aldersgruppe Region Hovedstaden 6489 860 678 285 92 020 424 30 Region Sjælland 2423 45 572 403 46 373 50 3 Region Syddanmark 2930 535 724 523 52 49 93 24 Region Midtjylland 36 494 85 544 544 484 25 20 Region Nordjylland

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital

Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital Palliationskonference- for det kan gøres bedre Onsdag d 21.april 2010 Definition på palliativ indsats Palliativ indsats virker den? Anbefalinger til

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016 Klokketimer pr. uge Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2015/2016 Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal. Derudover beskriver

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7) Finansudvalget (2. samling) FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 18 Offentligt Finansudvalget Christiansborg Finansministeren Svar på Finansudvalgets spørgsmål 18 af den 14. februar 2008 (FIU alm. del, 7)

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse

Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse BEK nr 7 af // (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 6 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. -7995 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse,

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Definition af akutfunktioner

Definition af akutfunktioner Definition af akutfunktioner KKR-Hovedstaden 2016 KKR HOVEDSTADEN Hvad er en akutfunktion? Alle kommuner i hovedstadsregionen kan inden udgangen af 2017 tilbyde relevante borgere adgang til en akutfuntion.

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Jorit Tellevo (f. 1957)

Jorit Tellevo (f. 1957) Jorit Tellevo (f. 1957) Projektleder Email: tellervo@sdu.dk Telefon: 2174 7402 Arbejdsopgaver CV Jeg er ansat som projektleder i Palliativt Videncenter fra september 2009, og jeg er primært projektleder

Læs mere

Status for ministermål

Status for ministermål Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ministermål netværk 5 Februar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Folkeskolelæreres undervisningsandel skoleåret 2010/11

Folkeskolelæreres undervisningsandel skoleåret 2010/11 Folkeskolelæreres undervisningsandel skoleåret 2010/11 Kommuner med arbejdstidsaftale 2008 I alt har 74 kommuner og 1.131 folkeskoler en arbejdstidsaftale fra 2008 (2008-aftalen). Den gennemsnitlige andel

Læs mere