GUIDE TIL UNGE I FRONT til undervisere & planlæggere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE TIL UNGE I FRONT til undervisere & planlæggere"

Transkript

1 GUIDE TIL UNGE I FRONT til undervisere & planlæggere 1

2 Guide til UNGE I FRONT - til undervisere og planlæggere Indhold Forord Mange veje til uddannelse for unge UNGE I FRONT er grunduddannelsen UNGE I FRONT - trænerspiren UNGE I FRONT - lederspiren 2

3 Forord UNGE I FRONT har gennem en årrække været et uddannelsestilbud til unge i DGI. I har UNGE I FRONT gennemgået en revision og en udvikling. Resultatet er, at UNGE I FRONT har fået to retninger: Unge I front trænerspiren Det kendte uddannelsestilbud målrettet unge, der gerne vil afprøve træneropgaven. Unge I front lederspiren Et nyt uddannelsestilbud, hvor indholdet forbereder den unge til at tage mindre lederopgaver. Arbejdsgruppen har bestået af Else Lund, DGI Sydøstjylland og Anita Hylke Østerdal, DGI Midtjylland i samarbejde med Anne Tingager og Jette Velling Lindholm, DGI uddannelsesforum. Indholdet i UNGE I FRONT- lederspiren er skrevet af Ane Tarp Hansen, Kit Pilgaard, Kirsten Brusgaard og Svend Noe Thomassen. Indholdet i UNGE I FRONT trænerspiren er skrevet af Anette Bloch og Lisbeth Jørgensen. 3

4 Mange veje til uddannelse for unge Med to retninger på UNGE I FRONT lægger vi op til, at landsdelsforeninger bliver mere tydelige i sit uddannelses-udbud til unge og de unges bagland. Samtidig er de to retninger også en mulighed for at gå ind i nye samarbejdssituationer med eksterne eks. 10.kl centre, overbygninger i folkeskolen, erhvervsskoler mv. DGI ønsker at have en bred vifte af uddannelsesmuligheder for unge som trænere, begyndende ledere og eventmagere. Målet er at motivere flere unge til at uddanne sig at have et kvalificeret tilbud til foreninger, kommuner og forskellige skoleformer at gøre DGI kendt og anerkendt for sine initiativer i forhold til at inddrage, involvere og udvikle unge som ledere, igangsættere og trænere. Mulige uddannelser til unge DGI har et antal forskellige tilbud til unge, der ønsker at udvikle sine træner-og lederkompetencer. Fokus Fra 13 år Fra 15 år Fra 18 år Fra 20 år Træner Unge I Front trænerspiren Hjælpetræner i egen idræt Træneruddannelse i egen idræt Street Agent Organisering af undervisning og læring* Læring* International lederuddannelse Idrætscoach 1 og 2 Leder Unge I Frontlederspiren Fremtidens idrætsleder (FIL) på højskoler Iværksætter Innovation, iværksætteri og ledelse (10.kl) Street Academy Eventmanageruddannelsen * Modul på voksenunderviseruddannelsen giver 7 ETCS-point 4

5 UNGE I FRONT er grunduddannelsen UNGE I FRONT ses som grunduddannelsen til unge frivillige, der ønsker at udvikle sine kompetencer. UNGE I FRONT har to retninger: UNGE I FRONT trænerspiren. Den unge er min. 13 år, er idrætsaktiv/-interesseret og måske ny hjælpetræner eller kunne tænke sig at blive det. Målet er at nå unge, der har interesse for træneropgaven og nå de unge, hvis idræt ikke har en hjælpetræneruddannelse. Det særlige ved UNGE I FRONT er, at unge fra forskellige idrætter deltager sammen. UNGE I FRONT lederspiren. Den unge er min. 15.år, har måske været hjælper ved forskellige små arrangementer eller kunne tænke sig at øve sig i at sætte noget i gang for andre. Målet er at inspirere og motivere den unge til at tage initiativer i foreningen og styrke de begyndende lederkompetencer. Efter UNGE I FRONT kan unge vælge mellem forskellige udviklingsretninger eks. som træner, som leder og som iværksætter/eventmanager. Det overordnede formål med UNGE I FRONT At motivere de unge til at engagere sig og involvere sig (den unge) At gøre foreninger opmærksomme på og inddrage unges ressourcer (foreningen) At synliggøre de realkompetencer som foreningsarbejde kan give unge (samfundet) Det særlige ved UNGE I FRONT undervisere læs her! UNGE I FRONT har en indgang og en udgang, der rammesætter det konkrete indhold. Indgangen rummer forventningsafstemning og en præsentation af indholdet samt den centrale foreningspraktik, der kan præsenteres af DGIplanlæggeren. Udgangen rummer sparring med den unge i forhold til at anvende UNGE I FRONT videre som træner, leder eller igangsætter. Også her kan den lokale DGI-medarbejder hjælpe. Indholdet bindes undervejs sammen af et antal emner, der kan vinkles og integreres i alle hovedemner eks. kommunikation, formidling og kropssprog, samarbejde, motivation, ideudvikling og anerkendende ledelse. UNGE I FRONT foregår optimalt i mange forskellige rum : lokale/hal/sal, naturen/i byrummet og underviserne skal kunne bruge rummenes muligheder eks. ved at kunne iscenesætte og indrette rum anderledes end de plejer at være. UNGE I FRONT er kendetegnet ved at have en praktisk tilgang til at lære. Indholdet tager udgangspunkt i at gøre og handle, få erfaringer og skabe erkendelse ud fra det, man oplever som deltager. Underviserne bruger oplevelser fra det virkelige liv, praksis, cases og små icebreakers som grundlag for en forståelse for emnernes teoretiske pointer. UNGE I FRONT er også kendetegnet ved, at alle deltagere indgår i en form for praktik/ du er på -opgaver. 5

6 UNGE I FRONT- trænerspiren Målgruppe: Den unge er min. 13 år, er idrætsaktiv/-interesseret og måske ny hjælpetræner eller kunne tænke sig at blive det. Målet er at nå unge, der har interesse for træneropgaven og nå de unge, hvis idræt ikke har en hjælpetræneruddannelse. Det særlige ved UNGE I FRONT er, at unge fra forskellige idrætter deltager sammen. Indhold: Deltagerne afprøver og får erfaringer med træneropgaven ved at undervise hinanden og være i praktik i foreningen. De får indsigt i, hvad børn kan fysisk og socialt og hvordan man tilrettelægger en træning, der passer til aldersgruppen. De afprøver sig selv som træner, får feedback på opgaven og reflekterer over deres oplevelse. De får præsenteret og talt om forventninger og krav til en hjælpetræner/-instruktør. Afslutningsvis får de unge oplysninger om, hvordan de kan komme videre med en træneruddannelse. Mål: Målet er at de unge får lyst, mod og interesse for at gå ind i hjælpetræner- eller træneropgaven. Varighed: Uddannelsen forløber samlet over 3 moduler (min. 30 timer). Min. 20 timers undervisning fordelt på 2 moduler (modul 1 og 3) og evt. med en indledende introaften. Undervejs i UNGE I FRONT- trænerspiren gennemføres praktikdelen, som svarer til 1/3 af uddannelsens samlede omfang (modul 2). Praktikdelen, der gennemføres i de unges egen forening eller en forening, der vil modtage de unge, er central for UNGE I FRONT trænerspiren. Foreningspraktik og praktisk undervisererfaring: I foreningspraktik oplever den unge mindst tre træningsforløb i foreningen eks. ved at starte med at observere en anden træner og senere selv prøve kræfter med at gennemføre en del af undervisningen fx en opvarmning, en leg eller en træningsøvelse. Kontaktperson i foreningen: En kontaktperson i en forening er en meget vigtig forudsætning for, at praktikken kan tilrettelægges og lykkes. Inden igangsætningen af UNGE I FRONT- trænerspiren udpeger foreningen en ansvarlig, som er de unges og DGI s kontaktperson. Kontaktpersonen deltager i starten af modul 1 samt slutningen af modul 3. Kontaktpersonen hjælper/støtter/vejleder den unge undervejs i forløbet hjemme i foreningen og er tovholder på, at de indgåede aftaler overholdes. 6

7 Et eksempel på opbygning: Evt. Intromøde Form Indhold Aktører En aften 3 timer Præsentation af UNGE I FRONT, ryste sammen, forventningsafstemning, grundtonen på UNGE I FRONT, hvad består foreningspraktikken af? De unge Kontaktpersoner Modul 1 Fredag kl (evt. 18) Lørdag kl = 12 timer Hvad karakteriserer en god træner? Hvad kan børn fysiks og socialt og hvordan tilrettelægges idræt, så det passer til aldersgruppen? Hvordan tilrettelægger man en god læringssituation? De unge Hvordan skaber man motivation? Forskellige læringsstile lære gennem fysisk aktivitet Hvordan bruges rum, rekvisitter og faciliteter? Hvad vil jeg med min træningstime sæt mål, tilrettelæg og beskriv en plan. Modul 2 Foreningspraktik Ca. 10 timerfordelt over flere gange Deltageren afprøver opgaven som hjælpe-/træner i praksis i en forening. I en samtale med den praktikansvarlige reflekterer deltageren over praktikkens forløb De unge, kontaktperson og aktører i foreningen Modul 3 Min. lørdag 9-17 = 8 timer Evt. Fr. kl (evt. 18) lø. kl = 12 timer Opsamling på praktik Forventninger og krav til en hjælpe-/træner Refleksion over min egen praksis Erfaringerne fra praktikken trækkes ind i undervisningen De unge Kontaktpersoner (Kun de sidste 2 timer) Deltageren får indsigt i forskellige forældreforventninger til en hjælpetræner/træner. Hvad er DGI og hvad kan jeg bruge DGI til? (fx andre kurser) 7

8 UNGE I FRONT - lederspiren Målgruppe: Den unge er min. 15 år, har måske været hjælper ved forskellige små arrangementer eller kunne tænke sig at øve sig i at sætte noget i gang for andre. Målet er at inspirere og motivere den unge til at tage initiativer i foreningen og styrke de begyndende lederkompetencer. Indhold: Deltagerne får indsigt i at være leder og igangsætter i en forening. Deltagerne afprøver ledelse i praksis og erfarer, hvordan man motiverer andre til at sætte fælles mål, gennemfører en ide og vurderer, hvordan det gik. Gennem praksis med fokus på kommunikation og samarbejde erkender de unge, hvordan de selv er i rollen, som den, der går foran. Foreningspraktikken, der bringer den unge i dialog med bestyrelsen/frivillige ledere i foreningen, er sammen med foreningsopgaven, der hvor den unge får mulighed for at få et rum til at afprøve sin ide i praksis. Mål: Målet er, at de unge får lyst, mod og interesse for at ideudvikle, tage ansvar og igangsætte aktiviteter sammen med andre i og udenfor foreningen. Varighed: Uddannelsen forløber samlet set over 5 moduler (min. 30 timer). Min. 23 timers undervisning fordelt på 3 moduler og en introaften. Undervejs i UNGE I FRONT-lederspiren gennemføres praktikdelen, som svarer til ca. 1/4 af uddannelsens samlede omfang (modul 2 og modul 4). Praktikdelen, der gennemføres i de unges egen forening eller en forening, der vil modtage de unge, er central for UNGE I FRONT- lederspiren. Foreningspraktik og praktisk ledererfaring: Udbyderen af UNGE I FRONT hjælper alle deltagere til at få rammesat og gennemført praktikken. Foreningspraktikken består af følgende to punkter: Møde med foreningsledere: Den unge aftaler møde med et par foreningsledere, hvor den unge spørger ind til det at være leder. På mødet fremlægger den unge også den praktikide/opgave, som den unge ønsker at gennemføre i foreningen. Praktikideen/opgaven kan alternativt foregå i form af en fælles aktivitetsdag sammen med UNGE I FRONT - holdet. Skabe og gennemføre praktikideen/opgaven: Den unge arrangerer praktikideen/opgaven fra start til slut, herunder evt. at booke lokaler/faciliteter, sørge for rekvisitter, sørge for ekstra hjælpere/instruktører til arrangementet, lave invitationer, modtage tilmeldinger samt alt det praktiske under selve projektet. Den konkrete praktikide/opgave skal den unge selv tage initiativ til at udvikle sideløbende med uddannelsen. Planlægningen af praktikkens to punkter foretages på intromødet, hvor alle bliver introduceret til opgaven. Kontaktperson: Foreningen udpeger en kontaktperson, som kobles på hver af de unge f.eks. en leder/bestyrelsesmedlem. Opgaven består i at få aftalt, at de unge kan deltage i dele af et bestyrelsesmøde, et udvalgsmøde el. lign. og at kontaktpersonen fortæller om, hvad det vil sige at være leder i en forening. Kontaktpersonens ansvar er at skabe muligheder for de unge i foreningen. Ligeledes skal kontaktpersonen være med til at sætte en ramme for praktikideen f.eks. omkring økonomi, tidspunkt, aldersgruppe, foreningspolitikker samt være behjælpelig med at praktikideen realiseres. Kontaktpersonen skal vise den unge et positiv opmærksomhed under praktiken samt fungere som mottivator, så det bliver en positiv oplevelse for den unge. 8

9 Et eksempel på opbygning: Form Indhold Aktører Intromøde En aften 3 timer Præsentation af UNGE I FRONT, ryste sammen, forventningsafstemning, grundtonen på UNGE I FRONT, hvad består foreningspraktikken af De unge Kontaktpersoner Modul 1 Fredag- lørdag Fr. kl (evt. 18) lø. kl = 12 timer Om at kunne motivere, kommunikere og samarbejde Hvad er en forening? Hvordan ledes en forening? De unge Hvad kendetegner en god leder? Forberedelse af foreningspraktikken hvilken ide kunne jeg tænke mig at sætte i værk? Modul 2 Foregår i foreningen den unge og foreningsmentor aftaler hvornår Ca. 2 timer Mød bestyrelsen, et udvalg eller lign. Interview 1-2 frivillige ledere om deres syn på forening, at motivere andre, at stå i spidsen og at sætte ting i gang De unge og kontaktpersonen, der sørger for at andre frivillige involveres Præsenter din ide og skab opbakning til, at du kan realisere den. Aftale den praktiske del med kontaktperson Modul 3 Min. lørdag 9-17 =8 timer Evt. Fr. kl (evt. 18) lø. kl = 12 timer Refleksion på foreningspraktik Hvordan skaber man en god forening? Igangsætteri fra ide til virkelighed Kun den unge At skabe den gode ide, motivation, kommunikation og praktisk planlægning Klargøring af ide Modul 4 Foreningspraktik eller fælles projekt Ca. 5 timer Ideen gennemføres i praksis Foregår i foreningen eller sammen med holdet. Modul 5 En aften 3 timer Mig som igangsætter og leder refleksion De unge og kontaktperson Overvejelse på udviklingsfelter Vurdering af forventninger Hvad er den næste opgave, som jeg kunne tænke mig at sætte i værk? Hvordan kan foreningen eller DGI hjælpe? 9

10 Til planlæggeren af UNGE I FRONT Hvordan finder du undervisere til UNGE I FRONT-forløb? Hvordan gør du det attraktivt for dem at blive ved med at være undervisere? Hvad skal de kunne? UNGE I FRONT- rammen rummer forventninger til de potentielle underviseres baggrund, deres idræt- og foreningserfaring, kendskab til DGI og deres evne til at undervise/formidle et stof på en motiverende, inspirerende og involverende måde. Sæt overliggeren højt især på formidlingskompetencer. Underviserforudsætninger: Undervisere skal have kendskab til UNGE I FRONT-indholdet og tilslutte sig formålet og læringstilgangen. Underviserne skal besidde følgende kompetencer: Være åbne, nysgerrige på nye oplevelser og have en anerkendende relation til andre Have forståelse for unges livssituation Have indsigt og erfaringer med foreningsliv Have erfaringer som leder og/eller i værksætter/eventarrangør Praktisk/teoretisk viden om UNGE I FRONTS 3 hovedemner. Hvor finder du dem? Har du allerede UNGE I FRONT undervisere, så brug de unge underviseres netværk. Se efter idrætsstuderende på universitet, seminarium eller andre videregående uddannelser. Vær specifik med din beskrivelse af, hvad de skal kunne og hvad de får ud af det? Flere har brug for erfaringer på cv et. Gå efter 1.-2.årsstuderende, så er der chance for at de bliver lidt længere i systemet, inden de flytter videre. Undervisere kan også vokse ud af gruppen af undervisere på idrætternes kursusrække spørg i kredsen af idrætskonsulenter. Hvordan gør du dem klar til undervisning? Masser af opmærksomhed og et minimum af møder eks. kun et indledende og et evaluerende. UNGE I FRONT- undervisersamlingen på landsplan er stedet, hvor alle får inspiration og skaber netværk. Indledende møde eks.: forventningsafstemning hvad yder I og hvad bidrager DGI med? grundig indføring i rammen for UNGE I FRONT giver dem adgang til undervisermaterialet, der ligger i grupperum i Mimer konkret planlægning af indholdet fordelt på moduler aftale om tidpunkter for, hvornår de skal sende udkast til deltagerbreve, program mv. Gør opgaven så nem som muligt og læg op til, at flere hold undervisere hjælper hinanden med ideudviklingen ved at videndele programmer/øvelser osv. Uddel relevante DGI-materialer som baggrundsviden. 10

11 Hvad bidrager DGI med og hvad er underviserens forpligtet til? DGI sørger for: At underviserne får guiden til UNGE I FRONT, samt får relevante interne materialer Samler underviserne til et planlægningsmøde og et evalueringsmøde Faciliteter, udsende programmer efter aftale med underviserne og honorere efter gældende regler Underviserne bidrager med: Tid til min. 2 møder og planlægning af det enkelte forløb Tid til at deltage i UNGE I FRONT-undervisersamlingen på landsplan Seriøst og kompetent at sætte sig ind i, hvad UNGE I FRONT handler om samt planlægge og tilrettelægge programmer ud fra denne hensigt. Hvordan bliver det ved med at være attraktivt? Vær stabil i din kontakt til underviserne det DGI lover, skal holdes. Udover løn og transport giver flere landsdelsforeninger en lækker sweatshirt og T-shirt, som underviserne bærer under undervisningen. Måske kan ISCA-ture, International lederuddannelse for unge, Idrætscoaching eller DGI proceslederuddannelsen være en videreuddannelsesmulighed, der gør, at I kan forlænge relationen. En anden videreudviklingsmulighed er at oplære nye undervisere eks. som sidemandsoplæring. Vær klar til at skrive en udtalelse eller være reference, når de søger job i det civile liv. Gør dette klart fra starten og vær på den måde tydelig med, at det er en aftale med gensidige forventninger. DGI-materialer, som en UNGE I FRONT-underviser bør have i undervisertasken: DGI-mødeguide Procesorienteret mødeledelse Praktiske planlægningsværktøjer Den gode dialog 11

12 DGI IDRÆT & FÆLLESSKAB 12

talog DGI Sydvest DGI Sønderjylland 1 DGI Fyn DGI Sydøstjylland

talog DGI Sydvest DGI Sønderjylland 1 DGI Fyn DGI Sydøstjylland Udda nnels eska talog 2013 DGI Sydvest DGI Sønderjylland 1 DGI Fyn DGI Sydøstjylland Uddannelseskatalog2013 2 Kære foreningsleder Foreninger skabes af mennesker, der har noget på hjertet, og som vil gøre

Læs mere

Velkommen til infomøde

Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Det er ikke problemet der er problemet, men måden vi tænker og taler om problemet der er problemet. Innovation, Iværksætteri og ledelse - Et samarbejde mellem DGI og Efterskoleforeningen

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse

Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse E N U M M O K V E L S 17-18 0 R 2 i E m e D HA ig for livet - Lederakaat dblive en endnu bedre leder l Bevæg d ste nye skridt ti ør Tag det f Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse 2

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI

IDRÆTSLEDER- AKADEMI IDRÆTSLEDER- AKADEMI Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i idrætsforeninger i Århus Kommune. Forord Idrætssamvirket

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

BULLETIN 2013 / 07. Medlemsorganisationerne og jeres klubber. Til. Dato: 07-02-2013 ---/HH. Emne: Lederuddannelse

BULLETIN 2013 / 07. Medlemsorganisationerne og jeres klubber. Til. Dato: 07-02-2013 ---/HH. Emne: Lederuddannelse BULLETIN 2013 / 07 Til Kongelig Dansk Aeroklub Danmarks Luftsports-Forbund Protektor: H. K. H. Prinsgemalen Medlemsorganisationerne og jeres klubber Dato: 07-02-2013 ---/HH Emne: Lederuddannelse KDA har

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD SLAGELSE KOMMUNE Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i klubber og foreninger i Slagelse Kommune. SLAGELSE

Læs mere

LEDERUDDANNELSER 2010

LEDERUDDANNELSER 2010 DE DANSKE SKYTTEFORENINGER LEDERUDDANNELSER 2010 UDVIKLING AF DIG OG DIN FORENING Fællesskab for alle - mulighed for den enkelte DE DANSKE SKYTTEFORENINGER FormåL DDS lederuddannelser giver dig værktøjer

Læs mere

DGI Leder- og Foreningsudvikling

DGI Leder- og Foreningsudvikling Undervisningsplatform for Fremtidens Idrætsleder 2014 2016 Formål for Fremtidens Idrætsleder Fremtidens Idrætsleder og det samlede højskoleophold har til hensigt: At skabe potentielle unge idræts-/foreningsledere

Læs mere

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014 FORENINGSLEDER- AKADEMI Oktober 2013 marts 2014 FORORD Udfordringerne for det frivillige foreningsliv, dets ledere og trænere er mange. Der stilles mange forventninger og krav bl.a. til at kunne organisere,

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan?

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Planlægning af forældremøde med udgangspunkt i det eleverne er i gang med at lære i fagene Skrevet af: Ulla Kofoed, lektor, UCC 11.05.2017 Forældresamarbejde

Læs mere

Kurser for frivillige ledere

Kurser for frivillige ledere Holbæk Kommunes foreningskurser Kurser for frivillige ledere Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget, Holbæk Kommune se mere på: holbaek.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Holbæk Kommune Holbæk kommune

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Foreningsudvikling. Styrk foreningen. En kursusrække der gør din forening mere attraktiv

Foreningsudvikling. Styrk foreningen. En kursusrække der gør din forening mere attraktiv Foreningsudvikling Styrk foreningen En kursusrække der gør din forening mere attraktiv En styrket bestyrelse giver en styrket forening Styrk foreningen består af 6 kurser, der kan vælges enkeltvis eller

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger Kursusfolder De Danske Skytteforeninger 1 KURSUSOVERSIGT 2012 DDS landsplan Side 3 Lederuddannelse (i samarbejde med DGI) Side 5 Undervisning/formidling Side 6 Mentaltræning Side 7 Coaching Side 8 Våbenkonsulenter

Læs mere

Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe

Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe endnu mere Gør din forening attraktiv -ind i hjertet af din forening/gruppe Frivilligcenter Hillerød d. 27. april 2011 Velkomst og præsentationsrunde Hvad er tanken med Attraktiv forening? Workshop: Ind

Læs mere

Det Fælles Uddannelseshus. Vil du hjælpe andre med at nå deres mål? Ta en Hjælpetræner eller Træner 1 uddannelse. dgi.dk/skydning og skytteunion.

Det Fælles Uddannelseshus. Vil du hjælpe andre med at nå deres mål? Ta en Hjælpetræner eller Træner 1 uddannelse. dgi.dk/skydning og skytteunion. Vil du hjælpe andre med at nå deres mål? Ta en Hjælpetræner eller Træner 1 uddannelse dgi.dk/skydning og skytteunion.dk DGI Skydning & Dansk Skytte Union, 2016 Udgivet af: DGI Skydning & Dansk Skytte Union

Læs mere

KROP OG KOMPETENCER DEN ÅBNE SKOLE

KROP OG KOMPETENCER DEN ÅBNE SKOLE KROP OG KOMPETENCER DEN ÅBNE SKOLE VIA University College 2 SÆT DIN SPORT PÅ SKOLESKEMAET 3 Med den seneste reform af folkeskolen er bevægelse, idræt og fysisk aktivitet for alvor kommet på skoleskemaet.

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

Styrk foreningen i Gribskov. Styrk foreningen, Gribskov Kommune 2014

Styrk foreningen i Gribskov. Styrk foreningen, Gribskov Kommune 2014 Styrk foreningen, Gribskov Kommune 2014 Styrk foreningen i Gribskov Til idræts- og kulturelle foreninger udbyder Gribskov Kommune en kursusrække der gør jeres forening mere attraktiv. Online tilmelding

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI

IDRÆTSLEDER- AKADEMI IDRÆTSLEDER- AKADEMI Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i idrætsforeninger i Herning Kommune. Organisation

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

Læringsforløb for frivillige

Læringsforløb for frivillige Læringsforløb for frivillige Indholdsfortegnelse Om læringsforløbet.....s. 3 Om forløbet.......s. 3 Læringsfilosofi..s. 4 Certificering som baba..s. 4 Oversigt over forløbet....s. 5 Detaljeret oversigt

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud

Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud Motivational Interviewing (MI) Kursustilbud 1- dags workshop Tid: 9-16. Sted: Familie & Evidens Centers egne lokaler eller hos kunden. Workshoppens formål At give deltagerne en kort introduktion til grundprincipperne

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

De frivillige i centrum Badminton Danmarks frivillighedspolitik

De frivillige i centrum Badminton Danmarks frivillighedspolitik De frivillige i centrum Badminton Danmarks frivillighedspolitik Bliv frivillig fordi du gerne vil være ambassadør for badminton og badmintonsportens værdier du har stor kærlighed for badmintonsporten -

Læs mere

MODUL 1 B: IDRÆTSFORENINGEN KLAR PARAT

MODUL 1 B: IDRÆTSFORENINGEN KLAR PARAT KURSUSMODULER TIL EN FORENINGS USFH MODUL 1 A FORENINGS USFH KLAR PARAT 9. ARRIL KL. 17.00 19.00 DELTAGERE: MEDARBEJDERE LYNGBJERGHUS OG NAUR SIR SKOLE MODUL 1 B: IDRÆTSFORENINGEN KLAR PARAT 9. APRIL KL.

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Unge på kanten af arbejdsmarkedet.

Unge på kanten af arbejdsmarkedet. Unge på kanten af arbejdsmarkedet. Dette kursusforløb henvender sig til dig der arbejder med unge med særlige behov, som er på kanten af enten arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Dit job kan være,

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR KLIG OG KLIT 2014 2015

UDVIKLINGSPLAN FOR KLIG OG KLIT 2014 2015 UDVIKLINGSPLAN FOR KLIG OG KLIT 2014 2015 OCN sløjfemodellen Butterfly Aktiviteter Øvebaner (robusthed) Robusthedsforløb øvebaner Coachende tilgang samtaler Med udgangspunkt i sløjfemodellen vil vi I de

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Frivillige og et godt arbejdsmiljø

Frivillige og et godt arbejdsmiljø Køb bøgerne i dag Frivillige og et godt arbejdsmiljø V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Det Fælles Uddannelseshus. Vil du hjælpe andre med at nå deres mål? Ta en træner- eller hjælpetræneruddannelse. dgi.dk/skydning og skytteunion.

Det Fælles Uddannelseshus. Vil du hjælpe andre med at nå deres mål? Ta en træner- eller hjælpetræneruddannelse. dgi.dk/skydning og skytteunion. Vil du hjælpe andre med at nå deres mål? Ta en træner- eller hjælpetræneruddannelse dgi.dk/skydning og skytteunion.dk DGI Skydning & Dansk Skytte Union uddannelse, september 2014 Udgivet af: DGI Skydning

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Skills

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Skills Trivsel og Bevægelse i Skolen Idrætsundervisning Skills Læringsmål Skills Begrebsboks Eleverne kan selv udforme og beskrive eget træningsforløb. Eleverne kan være medbestemmende på opøvelse af en specifik

Læs mere

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse

Facts om De grønne pigespejderes lederuddannelse 1 Indledning Du kan ikke lære nogen noget, du kan kun hjælpe vedkommende til at opdage det selv Galileo Galilei (1564 1642) De grønne pigespejdere er en moderne lærende organisation, hvis ypperste formål

Læs mere

MOTIVATION. Når samarbejdet starter

MOTIVATION. Når samarbejdet starter MOTIVATION Når samarbejdet starter SAMARBEJDSAFTALE OM DIT UDDANNELSESFORLØB Samarbejdsaftalen med din kliniske vejleder og dig er en forudsætning for, at I sammen får et fælles ansvar og forståelse

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Lederuddannelse i Ingleby Farms

Lederuddannelse i Ingleby Farms Lederuddannelse i Ingleby Farms Målgruppe 22 driftsledere Leder for 1-5 ansatte Uddannelsesniveau svarende til landmandsuddannelsen (trin 1 og 2) i Danmark Fra hhv. Letland, Lithavn, Rumænien og Danmark

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Kære formand, bestyrelse og repræsentantskab: Mange tak for indbydelsen På vegne af Naalakkersuisut vil

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Erhvervslivet Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvad med faciliteter? 6 Hvad med økonomien? 6 Hvad kan virksomhederne gøre?

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Peer- uddannelsen. Uddannelsesbeskrivelse. Juni Side 1 af 5

Peer- uddannelsen. Uddannelsesbeskrivelse. Juni Side 1 af 5 Peer- uddannelsen Uddannelsesbeskrivelse Juni 2017 Side 1 af 5 I dette papir beskrives den peer-uddannelse, som er udviklet af projekt Ligestillet Støtte en vej til recovery i 2015. Uddannelsen er udviklet

Læs mere

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt?

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt? FINANS TRAINEE FINANS TRAINEE MED ECTS Finans Trainee-uddannelsen starter i september måned og strækker sig over 10 måneder. Uddannelsen består af tre grene: Et praktisk forløb i virksomheden Faget Finansielle

Læs mere

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1 3 GDJRJLVNYHMOHGQLQJIRU3URMHNWNRRUGLQDWRUIRU8GYLNOLQJ6DPVSLORJ 5HVXOWDWHU %HJUXQGHOVHIRUXGGDQQHOVH Projekter er blevet almindelige i danske virksomheder. Hvor projekter før i tiden var af mere teknisk

Læs mere

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb

Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Bevægelsesbørnehave - Et udviklingsforløb Generelt: Fysisk aktiv leg og bevægelse er fundamentale elementer i et barns udvikling. At skabe rum og motivation for alsidig fysisk aktiv leg er derfor noget

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

HANDLINGSPLAN ATK Udviklingsklub

HANDLINGSPLAN ATK Udviklingsklub HANDLINGSPLAN ATK Udviklingsklub Klubbens navn: Klubbens værdigrundlag for børn og unge Vi vil gerne være en klub: Hvor unge føler sig velkomne og nødvendige for klubbens virke, og hvor unge forsætter

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Kan man lede frivillige?

Kan man lede frivillige? Kan man lede frivillige? 24. april 2013 Dorte Nørregaard Gotthardsen Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C tlf: 66 14 60 61 info@frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende

Læs mere

Din personlige uddannelsesplan

Din personlige uddannelsesplan Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få overblik over dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig, din kontaktlærer og din praktikvejleder.

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder

15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder 15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder 15.1 - Bilag: Reviderede procesplaner for Fritidsrådets indsatsområder DokumentID: 4123664 Procesplaner for prioriterede indsatsområder: Indsatsområde

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 46, Aarhus, marts 2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Frivilliges behov og motivation for uddannelse

Frivilliges behov og motivation for uddannelse Frivilliges behov og motivation for uddannelse Henriette Bjerrum, Vejen 31. maj 2012 Foto: Colourbox Dagens program Brændende platform for uddannelseskulturen i idrætsforeninger? Stærk uddannelsestradition

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

OM Playmakerordningen. Skolerne og de professionelle i foreningerne

OM Playmakerordningen. Skolerne og de professionelle i foreningerne OM Playmakerordningen Skolerne og de professionelle i foreningerne Hvilke potentialer rummer den nye folkeskolereform? OG Hvad gør vi i Aalborg for at understøtte effektueringen? OG Hvilken rolle kan foreninger

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Kompetenceområde 3: Pædagogens praksis Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Kompetenceområde 3: Pædagogens praksis Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde. Uddannelsesplan for Modul 4 - Praktikperiode 1 Institutionens navn: Praktikstedet skal jf. Bek. Nr 211 af 6.3.2014 9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende.

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Ledelse og koordinering af frivillige i Folkekirken. Fyraftensmøde i Haderslev Stift 15. november 2017 Connie Yilmaz Jantzen

Ledelse og koordinering af frivillige i Folkekirken. Fyraftensmøde i Haderslev Stift 15. november 2017 Connie Yilmaz Jantzen Ledelse og koordinering af frivillige i Folkekirken Fyraftensmøde i Haderslev Stift 15. november 2017 Connie Yilmaz Jantzen cyj@filadelfia.dk På programmet i aften 1. omgang: Tema 1: Ledelse og samarbejde

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Intern læring. Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Intern læring Få gode råd om, hvordan du kan kvalificere den interne læring i din virksomhed Udgivet af Dansk Handel & Service Intern læring 2006 Gode råd om Intern læring Du kan med fordel

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

BEVÆG DIG FOR LIVET LEDERAKADEMI 2016/17

BEVÆG DIG FOR LIVET LEDERAKADEMI 2016/17 BEVÆG DIG FOR LIVET LEDERAKADEMI 2016/17 Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for nuværende, nye og kommende ledere i folkeoplysende foreninger

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

BEVÆG DIG FOR LIVET LEDERAKADEMI 2016/17

BEVÆG DIG FOR LIVET LEDERAKADEMI 2016/17 BEVÆG DIG FOR LIVET LEDERAKADEMI 2016/17 Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for nuværende, nye og kommende ledere i folkeoplysende foreninger

Læs mere

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere