GUIDE TIL UNGE I FRONT til undervisere & planlæggere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE TIL UNGE I FRONT til undervisere & planlæggere"

Transkript

1 GUIDE TIL UNGE I FRONT til undervisere & planlæggere 1

2 Guide til UNGE I FRONT - til undervisere og planlæggere Indhold Forord Mange veje til uddannelse for unge UNGE I FRONT er grunduddannelsen UNGE I FRONT - trænerspiren UNGE I FRONT - lederspiren 2

3 Forord UNGE I FRONT har gennem en årrække været et uddannelsestilbud til unge i DGI. I har UNGE I FRONT gennemgået en revision og en udvikling. Resultatet er, at UNGE I FRONT har fået to retninger: Unge I front trænerspiren Det kendte uddannelsestilbud målrettet unge, der gerne vil afprøve træneropgaven. Unge I front lederspiren Et nyt uddannelsestilbud, hvor indholdet forbereder den unge til at tage mindre lederopgaver. Arbejdsgruppen har bestået af Else Lund, DGI Sydøstjylland og Anita Hylke Østerdal, DGI Midtjylland i samarbejde med Anne Tingager og Jette Velling Lindholm, DGI uddannelsesforum. Indholdet i UNGE I FRONT- lederspiren er skrevet af Ane Tarp Hansen, Kit Pilgaard, Kirsten Brusgaard og Svend Noe Thomassen. Indholdet i UNGE I FRONT trænerspiren er skrevet af Anette Bloch og Lisbeth Jørgensen. 3

4 Mange veje til uddannelse for unge Med to retninger på UNGE I FRONT lægger vi op til, at landsdelsforeninger bliver mere tydelige i sit uddannelses-udbud til unge og de unges bagland. Samtidig er de to retninger også en mulighed for at gå ind i nye samarbejdssituationer med eksterne eks. 10.kl centre, overbygninger i folkeskolen, erhvervsskoler mv. DGI ønsker at have en bred vifte af uddannelsesmuligheder for unge som trænere, begyndende ledere og eventmagere. Målet er at motivere flere unge til at uddanne sig at have et kvalificeret tilbud til foreninger, kommuner og forskellige skoleformer at gøre DGI kendt og anerkendt for sine initiativer i forhold til at inddrage, involvere og udvikle unge som ledere, igangsættere og trænere. Mulige uddannelser til unge DGI har et antal forskellige tilbud til unge, der ønsker at udvikle sine træner-og lederkompetencer. Fokus Fra 13 år Fra 15 år Fra 18 år Fra 20 år Træner Unge I Front trænerspiren Hjælpetræner i egen idræt Træneruddannelse i egen idræt Street Agent Organisering af undervisning og læring* Læring* International lederuddannelse Idrætscoach 1 og 2 Leder Unge I Frontlederspiren Fremtidens idrætsleder (FIL) på højskoler Iværksætter Innovation, iværksætteri og ledelse (10.kl) Street Academy Eventmanageruddannelsen * Modul på voksenunderviseruddannelsen giver 7 ETCS-point 4

5 UNGE I FRONT er grunduddannelsen UNGE I FRONT ses som grunduddannelsen til unge frivillige, der ønsker at udvikle sine kompetencer. UNGE I FRONT har to retninger: UNGE I FRONT trænerspiren. Den unge er min. 13 år, er idrætsaktiv/-interesseret og måske ny hjælpetræner eller kunne tænke sig at blive det. Målet er at nå unge, der har interesse for træneropgaven og nå de unge, hvis idræt ikke har en hjælpetræneruddannelse. Det særlige ved UNGE I FRONT er, at unge fra forskellige idrætter deltager sammen. UNGE I FRONT lederspiren. Den unge er min. 15.år, har måske været hjælper ved forskellige små arrangementer eller kunne tænke sig at øve sig i at sætte noget i gang for andre. Målet er at inspirere og motivere den unge til at tage initiativer i foreningen og styrke de begyndende lederkompetencer. Efter UNGE I FRONT kan unge vælge mellem forskellige udviklingsretninger eks. som træner, som leder og som iværksætter/eventmanager. Det overordnede formål med UNGE I FRONT At motivere de unge til at engagere sig og involvere sig (den unge) At gøre foreninger opmærksomme på og inddrage unges ressourcer (foreningen) At synliggøre de realkompetencer som foreningsarbejde kan give unge (samfundet) Det særlige ved UNGE I FRONT undervisere læs her! UNGE I FRONT har en indgang og en udgang, der rammesætter det konkrete indhold. Indgangen rummer forventningsafstemning og en præsentation af indholdet samt den centrale foreningspraktik, der kan præsenteres af DGIplanlæggeren. Udgangen rummer sparring med den unge i forhold til at anvende UNGE I FRONT videre som træner, leder eller igangsætter. Også her kan den lokale DGI-medarbejder hjælpe. Indholdet bindes undervejs sammen af et antal emner, der kan vinkles og integreres i alle hovedemner eks. kommunikation, formidling og kropssprog, samarbejde, motivation, ideudvikling og anerkendende ledelse. UNGE I FRONT foregår optimalt i mange forskellige rum : lokale/hal/sal, naturen/i byrummet og underviserne skal kunne bruge rummenes muligheder eks. ved at kunne iscenesætte og indrette rum anderledes end de plejer at være. UNGE I FRONT er kendetegnet ved at have en praktisk tilgang til at lære. Indholdet tager udgangspunkt i at gøre og handle, få erfaringer og skabe erkendelse ud fra det, man oplever som deltager. Underviserne bruger oplevelser fra det virkelige liv, praksis, cases og små icebreakers som grundlag for en forståelse for emnernes teoretiske pointer. UNGE I FRONT er også kendetegnet ved, at alle deltagere indgår i en form for praktik/ du er på -opgaver. 5

6 UNGE I FRONT- trænerspiren Målgruppe: Den unge er min. 13 år, er idrætsaktiv/-interesseret og måske ny hjælpetræner eller kunne tænke sig at blive det. Målet er at nå unge, der har interesse for træneropgaven og nå de unge, hvis idræt ikke har en hjælpetræneruddannelse. Det særlige ved UNGE I FRONT er, at unge fra forskellige idrætter deltager sammen. Indhold: Deltagerne afprøver og får erfaringer med træneropgaven ved at undervise hinanden og være i praktik i foreningen. De får indsigt i, hvad børn kan fysisk og socialt og hvordan man tilrettelægger en træning, der passer til aldersgruppen. De afprøver sig selv som træner, får feedback på opgaven og reflekterer over deres oplevelse. De får præsenteret og talt om forventninger og krav til en hjælpetræner/-instruktør. Afslutningsvis får de unge oplysninger om, hvordan de kan komme videre med en træneruddannelse. Mål: Målet er at de unge får lyst, mod og interesse for at gå ind i hjælpetræner- eller træneropgaven. Varighed: Uddannelsen forløber samlet over 3 moduler (min. 30 timer). Min. 20 timers undervisning fordelt på 2 moduler (modul 1 og 3) og evt. med en indledende introaften. Undervejs i UNGE I FRONT- trænerspiren gennemføres praktikdelen, som svarer til 1/3 af uddannelsens samlede omfang (modul 2). Praktikdelen, der gennemføres i de unges egen forening eller en forening, der vil modtage de unge, er central for UNGE I FRONT trænerspiren. Foreningspraktik og praktisk undervisererfaring: I foreningspraktik oplever den unge mindst tre træningsforløb i foreningen eks. ved at starte med at observere en anden træner og senere selv prøve kræfter med at gennemføre en del af undervisningen fx en opvarmning, en leg eller en træningsøvelse. Kontaktperson i foreningen: En kontaktperson i en forening er en meget vigtig forudsætning for, at praktikken kan tilrettelægges og lykkes. Inden igangsætningen af UNGE I FRONT- trænerspiren udpeger foreningen en ansvarlig, som er de unges og DGI s kontaktperson. Kontaktpersonen deltager i starten af modul 1 samt slutningen af modul 3. Kontaktpersonen hjælper/støtter/vejleder den unge undervejs i forløbet hjemme i foreningen og er tovholder på, at de indgåede aftaler overholdes. 6

7 Et eksempel på opbygning: Evt. Intromøde Form Indhold Aktører En aften 3 timer Præsentation af UNGE I FRONT, ryste sammen, forventningsafstemning, grundtonen på UNGE I FRONT, hvad består foreningspraktikken af? De unge Kontaktpersoner Modul 1 Fredag kl (evt. 18) Lørdag kl = 12 timer Hvad karakteriserer en god træner? Hvad kan børn fysiks og socialt og hvordan tilrettelægges idræt, så det passer til aldersgruppen? Hvordan tilrettelægger man en god læringssituation? De unge Hvordan skaber man motivation? Forskellige læringsstile lære gennem fysisk aktivitet Hvordan bruges rum, rekvisitter og faciliteter? Hvad vil jeg med min træningstime sæt mål, tilrettelæg og beskriv en plan. Modul 2 Foreningspraktik Ca. 10 timerfordelt over flere gange Deltageren afprøver opgaven som hjælpe-/træner i praksis i en forening. I en samtale med den praktikansvarlige reflekterer deltageren over praktikkens forløb De unge, kontaktperson og aktører i foreningen Modul 3 Min. lørdag 9-17 = 8 timer Evt. Fr. kl (evt. 18) lø. kl = 12 timer Opsamling på praktik Forventninger og krav til en hjælpe-/træner Refleksion over min egen praksis Erfaringerne fra praktikken trækkes ind i undervisningen De unge Kontaktpersoner (Kun de sidste 2 timer) Deltageren får indsigt i forskellige forældreforventninger til en hjælpetræner/træner. Hvad er DGI og hvad kan jeg bruge DGI til? (fx andre kurser) 7

8 UNGE I FRONT - lederspiren Målgruppe: Den unge er min. 15 år, har måske været hjælper ved forskellige små arrangementer eller kunne tænke sig at øve sig i at sætte noget i gang for andre. Målet er at inspirere og motivere den unge til at tage initiativer i foreningen og styrke de begyndende lederkompetencer. Indhold: Deltagerne får indsigt i at være leder og igangsætter i en forening. Deltagerne afprøver ledelse i praksis og erfarer, hvordan man motiverer andre til at sætte fælles mål, gennemfører en ide og vurderer, hvordan det gik. Gennem praksis med fokus på kommunikation og samarbejde erkender de unge, hvordan de selv er i rollen, som den, der går foran. Foreningspraktikken, der bringer den unge i dialog med bestyrelsen/frivillige ledere i foreningen, er sammen med foreningsopgaven, der hvor den unge får mulighed for at få et rum til at afprøve sin ide i praksis. Mål: Målet er, at de unge får lyst, mod og interesse for at ideudvikle, tage ansvar og igangsætte aktiviteter sammen med andre i og udenfor foreningen. Varighed: Uddannelsen forløber samlet set over 5 moduler (min. 30 timer). Min. 23 timers undervisning fordelt på 3 moduler og en introaften. Undervejs i UNGE I FRONT-lederspiren gennemføres praktikdelen, som svarer til ca. 1/4 af uddannelsens samlede omfang (modul 2 og modul 4). Praktikdelen, der gennemføres i de unges egen forening eller en forening, der vil modtage de unge, er central for UNGE I FRONT- lederspiren. Foreningspraktik og praktisk ledererfaring: Udbyderen af UNGE I FRONT hjælper alle deltagere til at få rammesat og gennemført praktikken. Foreningspraktikken består af følgende to punkter: Møde med foreningsledere: Den unge aftaler møde med et par foreningsledere, hvor den unge spørger ind til det at være leder. På mødet fremlægger den unge også den praktikide/opgave, som den unge ønsker at gennemføre i foreningen. Praktikideen/opgaven kan alternativt foregå i form af en fælles aktivitetsdag sammen med UNGE I FRONT - holdet. Skabe og gennemføre praktikideen/opgaven: Den unge arrangerer praktikideen/opgaven fra start til slut, herunder evt. at booke lokaler/faciliteter, sørge for rekvisitter, sørge for ekstra hjælpere/instruktører til arrangementet, lave invitationer, modtage tilmeldinger samt alt det praktiske under selve projektet. Den konkrete praktikide/opgave skal den unge selv tage initiativ til at udvikle sideløbende med uddannelsen. Planlægningen af praktikkens to punkter foretages på intromødet, hvor alle bliver introduceret til opgaven. Kontaktperson: Foreningen udpeger en kontaktperson, som kobles på hver af de unge f.eks. en leder/bestyrelsesmedlem. Opgaven består i at få aftalt, at de unge kan deltage i dele af et bestyrelsesmøde, et udvalgsmøde el. lign. og at kontaktpersonen fortæller om, hvad det vil sige at være leder i en forening. Kontaktpersonens ansvar er at skabe muligheder for de unge i foreningen. Ligeledes skal kontaktpersonen være med til at sætte en ramme for praktikideen f.eks. omkring økonomi, tidspunkt, aldersgruppe, foreningspolitikker samt være behjælpelig med at praktikideen realiseres. Kontaktpersonen skal vise den unge et positiv opmærksomhed under praktiken samt fungere som mottivator, så det bliver en positiv oplevelse for den unge. 8

9 Et eksempel på opbygning: Form Indhold Aktører Intromøde En aften 3 timer Præsentation af UNGE I FRONT, ryste sammen, forventningsafstemning, grundtonen på UNGE I FRONT, hvad består foreningspraktikken af De unge Kontaktpersoner Modul 1 Fredag- lørdag Fr. kl (evt. 18) lø. kl = 12 timer Om at kunne motivere, kommunikere og samarbejde Hvad er en forening? Hvordan ledes en forening? De unge Hvad kendetegner en god leder? Forberedelse af foreningspraktikken hvilken ide kunne jeg tænke mig at sætte i værk? Modul 2 Foregår i foreningen den unge og foreningsmentor aftaler hvornår Ca. 2 timer Mød bestyrelsen, et udvalg eller lign. Interview 1-2 frivillige ledere om deres syn på forening, at motivere andre, at stå i spidsen og at sætte ting i gang De unge og kontaktpersonen, der sørger for at andre frivillige involveres Præsenter din ide og skab opbakning til, at du kan realisere den. Aftale den praktiske del med kontaktperson Modul 3 Min. lørdag 9-17 =8 timer Evt. Fr. kl (evt. 18) lø. kl = 12 timer Refleksion på foreningspraktik Hvordan skaber man en god forening? Igangsætteri fra ide til virkelighed Kun den unge At skabe den gode ide, motivation, kommunikation og praktisk planlægning Klargøring af ide Modul 4 Foreningspraktik eller fælles projekt Ca. 5 timer Ideen gennemføres i praksis Foregår i foreningen eller sammen med holdet. Modul 5 En aften 3 timer Mig som igangsætter og leder refleksion De unge og kontaktperson Overvejelse på udviklingsfelter Vurdering af forventninger Hvad er den næste opgave, som jeg kunne tænke mig at sætte i værk? Hvordan kan foreningen eller DGI hjælpe? 9

10 Til planlæggeren af UNGE I FRONT Hvordan finder du undervisere til UNGE I FRONT-forløb? Hvordan gør du det attraktivt for dem at blive ved med at være undervisere? Hvad skal de kunne? UNGE I FRONT- rammen rummer forventninger til de potentielle underviseres baggrund, deres idræt- og foreningserfaring, kendskab til DGI og deres evne til at undervise/formidle et stof på en motiverende, inspirerende og involverende måde. Sæt overliggeren højt især på formidlingskompetencer. Underviserforudsætninger: Undervisere skal have kendskab til UNGE I FRONT-indholdet og tilslutte sig formålet og læringstilgangen. Underviserne skal besidde følgende kompetencer: Være åbne, nysgerrige på nye oplevelser og have en anerkendende relation til andre Have forståelse for unges livssituation Have indsigt og erfaringer med foreningsliv Have erfaringer som leder og/eller i værksætter/eventarrangør Praktisk/teoretisk viden om UNGE I FRONTS 3 hovedemner. Hvor finder du dem? Har du allerede UNGE I FRONT undervisere, så brug de unge underviseres netværk. Se efter idrætsstuderende på universitet, seminarium eller andre videregående uddannelser. Vær specifik med din beskrivelse af, hvad de skal kunne og hvad de får ud af det? Flere har brug for erfaringer på cv et. Gå efter 1.-2.årsstuderende, så er der chance for at de bliver lidt længere i systemet, inden de flytter videre. Undervisere kan også vokse ud af gruppen af undervisere på idrætternes kursusrække spørg i kredsen af idrætskonsulenter. Hvordan gør du dem klar til undervisning? Masser af opmærksomhed og et minimum af møder eks. kun et indledende og et evaluerende. UNGE I FRONT- undervisersamlingen på landsplan er stedet, hvor alle får inspiration og skaber netværk. Indledende møde eks.: forventningsafstemning hvad yder I og hvad bidrager DGI med? grundig indføring i rammen for UNGE I FRONT giver dem adgang til undervisermaterialet, der ligger i grupperum i Mimer konkret planlægning af indholdet fordelt på moduler aftale om tidpunkter for, hvornår de skal sende udkast til deltagerbreve, program mv. Gør opgaven så nem som muligt og læg op til, at flere hold undervisere hjælper hinanden med ideudviklingen ved at videndele programmer/øvelser osv. Uddel relevante DGI-materialer som baggrundsviden. 10

11 Hvad bidrager DGI med og hvad er underviserens forpligtet til? DGI sørger for: At underviserne får guiden til UNGE I FRONT, samt får relevante interne materialer Samler underviserne til et planlægningsmøde og et evalueringsmøde Faciliteter, udsende programmer efter aftale med underviserne og honorere efter gældende regler Underviserne bidrager med: Tid til min. 2 møder og planlægning af det enkelte forløb Tid til at deltage i UNGE I FRONT-undervisersamlingen på landsplan Seriøst og kompetent at sætte sig ind i, hvad UNGE I FRONT handler om samt planlægge og tilrettelægge programmer ud fra denne hensigt. Hvordan bliver det ved med at være attraktivt? Vær stabil i din kontakt til underviserne det DGI lover, skal holdes. Udover løn og transport giver flere landsdelsforeninger en lækker sweatshirt og T-shirt, som underviserne bærer under undervisningen. Måske kan ISCA-ture, International lederuddannelse for unge, Idrætscoaching eller DGI proceslederuddannelsen være en videreuddannelsesmulighed, der gør, at I kan forlænge relationen. En anden videreudviklingsmulighed er at oplære nye undervisere eks. som sidemandsoplæring. Vær klar til at skrive en udtalelse eller være reference, når de søger job i det civile liv. Gør dette klart fra starten og vær på den måde tydelig med, at det er en aftale med gensidige forventninger. DGI-materialer, som en UNGE I FRONT-underviser bør have i undervisertasken: DGI-mødeguide Procesorienteret mødeledelse Praktiske planlægningsværktøjer Den gode dialog 11

12 DGI IDRÆT & FÆLLESSKAB 12

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter Nyt fag i 10. klasse Ivær ksætter Formål for faget ivær ksætter Formålet med undervisningen i iværksætter er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de bliver bekendt med uddannelses

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

Fælles Mål 2009. Iværksætter. 10. klasse. Faghæfte 43

Fælles Mål 2009. Iværksætter. 10. klasse. Faghæfte 43 Fælles Mål 2009 Iværksætter 10. klasse Faghæfte 43 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 45 2009 Fælles Mål 2009 Iværksætter 10. klasse Faghæfte 43 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 45

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE. Erfaringshåndbog REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE Erfaringshåndbog Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune 2011 Nærværende håndbog indeholder en række konkrete forslag til rekruttering og fastholdelse

Læs mere

OVERSIGT OVER VÆRKTØJER PÅ www.frivillighedstjek.dk

OVERSIGT OVER VÆRKTØJER PÅ www.frivillighedstjek.dk OVERSIGT OVER VÆRKTØJER PÅ www.frivillighedstjek.dk LEDELSE OG ORGANISERING Afklar roller og opgaver Del opgaverne Hold bedre møder Håndtér konflikterne Kend din klub Kend interessenterne Kend kompetencerne

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsålan i DUI-LEG og VIRKE i 2014. Denne plan

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Hands on Aktionslæring en guidet tour i 6 trin

Hands on Aktionslæring en guidet tour i 6 trin Find vejen frem VIA Videreuddannelse VIA University College Hands on Aktionslæring en guidet tour i 6 trin Af Tina Andersen, Kirsten Bro, Sune Steiniche Kjær og Marianne Gram Thrane 2 Hands on en guidet

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

klub-building Håndboldklubbens frivillighedsstrategi Lav en plan og få flere frivillige hænder i din håndboldklub. Temahæfte 2 - frivillighed

klub-building Håndboldklubbens frivillighedsstrategi Lav en plan og få flere frivillige hænder i din håndboldklub. Temahæfte 2 - frivillighed klub-building Temahæfte 2 - frivillighed Håndboldklubbens frivillighedsstrategi Lav en plan og få flere frivillige hænder i din håndboldklub. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne 2 INDHOLD

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere