Årgang 63 nr. 3 marts Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årgang 63 nr. 3 marts 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening"

Transkript

1 LUNGEFORENINGEN LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE BOSERUP MINDE Årgang 63 nr. 3 marts 2005 Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening

2

3 LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup Minde Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg Tlf Fax Hjemmeside: Giro Indlæg til bladet: sendes til ovenstående adresse, - mærket BM-Bladet. Landsformand: Helge Petersen Korsvang 3, 5610 Assens, Tlf Redaktionsudvalg: Helge Petersen (ansvarshavende) Birthe Pedersen Grethe Jørgensen Journalistisk medarbejder: Anne-Lise Nerving, Studsbøl Allé 45, 2770 Kastrup, Tlf Fax Ferie-, kursus- og rekreationshjem Boserup Minde, 5620 Glamsbjerg Kontoret: tlf kl Beboer tlf Bomi-Parken plejehjem, daghjem, dagcenter og beskyttede boliger Pallesvej 20-80, 2300 København S. Administrationskontor: Husk livet er ingen selvfølge, det er en gave, som skal pakkes ud hver dag. I Lungeforeningen Boserup Minde er der godt gang i forberedelser til den forestående sæson med feriehusene, hvor de er ved at blive gjort klar til forårets og sommerens glæder til gavn for vores medlemmer, så I kan komme ud og samle kræfter i den skønne natur, som vi har i Danmark. Motion giver overskud og forebygger smerter, derfor har vi nu købt stave til stavgang. De medlemmer, som er her på ophold eller kursus, kan nu låne stavene hos os, når de vil motionere. Indkøbet er en følge af, at mange medlemmer har ønsket at prøve denne motionsform. Pjecen»At leve med en lungesygdom«er nu endelig kommet. Det har været en drøj omgang med at få den revideret, men nu ligger den ude hos lokalafdelingerne. I kan også få den ved henvendelse til landsforeningens kontor. Forår igen Der er vedtaget en ny medicinlov, der lægger op til øget brugerbetaling fra den 1. april Vi følger med i, om den rammer de svage i samfundet. Hensigten med lovgivningen er, at den som hovedregel kun giver tilskud til det billigste medicinpræparat. Det er dejligt at se den store tilmelding, der har været til vores ferietur. Vi synes, at det er utroligt dejligt, når der bakkes op om et arrangement, både når det sker på landsplan og i lokalafdelingerne. Vi håber og tror på, at ferieturen bliver en skøn oplevelse for vores medlemmer. Nu da generalforsamlingrne ude i lokalafdelingerne er slut og vel overstået, vil jeg som landsformand gerne sige tak til de mange medlemmer, der mødte op. Det har været hyggeligt for mig og nogle af de andre hovedbestyrelsesmedlemmer at møde så mange mennesker ude i lokalafdelingerne. Helge Petersen Landsformand Annoncetegning: BM Bladet, Skovkildeparken 23, Virring, 8660 Skanderborg. Tlf Tryk: Silkeborg Bogtrykkeri A/S Stagehøjvej 27, 8600 Silkeborg Tlf Bladet tilsendes alle medlemmer, der optages gennem lokalafdelingerne for et kontingent af 115 kr. for 2005 BM-Bladet udkommer hver 6. uge i månederne: januar, februar, marts, maj, juni, august, september, november og BM-Julen. Oplag ISSN Deadline 4/2005: 1. april 2005 Hvor ikke andet er anført, er redaktionel tekst og billeder lavet af Anne-Lise Nerving. Indhold Når man får konstateret en lungesygdom, hvad så? Nyt i ferie-, kursus- og rekreationshjemmet i Glamsbjerg Allersidste frist for indsendelse af feriehusskema Husk årets messe Rehab Scandinavia 2005 i Fredericia Messecenter Strukturreformen efter valget Sociale pensionssatser 1. januar Pressen skrev Specialkursus Lokal/kurersider Krydsord Lokalafdelingsadresser Forsidefoto: Fredericia ved Lillebæltsbroen Lungeforeningen Boserup Minde nr

4 Når man har fået konstateret en lungesygdom, hvad så? Mange mennesker har fået at vide af deres læge, at de har en begyndende lungesygdom. Det er en foruroligende meddelelse, fordi man ikke ved, hvad der så skal ske. Først og fremmest må personen have en lungefunktionsundersøgelse, en såkaldt spirometri. Den viser, hvor megen lungekapacitet i forhold til den forventede, man har. Hvis lægen ikke selv har dette apparatur, bør man sendes hen til en lungeklinik, hvor de har udstyret. Så får man måske at vide, at det første, man skal gøre, er at lægge smøgerne til side. Det er et fornuftigt råd, men det er ikke sikkert, at man på det tidspunkt er parat til det. Man har lidt besvær med at gå op af trapper, og man bliver lidt forpustet ved lidt kropsligt arbejde, og man hoster, men er det nødvendigt? Ja hvis man vil beholde sin lungefunktion på det niveau, man har nu, så er det den eneste måde. Du kan se på tabellen ved siden af, hvordan det hjælper. Hvis du ikke er i stand til at holde op med at ryge af dig selv, kan du eventuelt få et rygestopkursus, hvor der er hjælp at hente. Rehabilitering Ved rehabilitering af en lungesygdom er det meningen, at man vil hjælpe personen til at få den bedst mulige livskvalitet på trods af sygdommen. Det er jo ikke muligt at helbrede lungerne for den funktionsnedsættelse, der allerede er sket. Men man kan prøve at forhindre yderligere nedsættelse af lungefunktionen ved hjælp af følgende delelementer: - rygeafvænning - medicinsk behandling - fysisk træning - ernæringsvejledning - undervisning om lungesygdomme - psykosocial støtte. Rygeafvænning Af de her elementer er rygestop den mest effektive, men hvis det ikke er muligt, kan man prøve at nedsætte sit forbrug. Man kan overveje at lade være med at tænde de cigaretter, som man tænder automatisk, men kun tænde dem, hvor man virkelig nyder at ryge. Det vil næsten altid nedsætte forbruget. Medicinsk behandling Den medicinske behandling må man tale med sin læge om. Men der findes forskellig medicin til at lindre. Det drejer sig om korttidsvirkende bronkieudvidende medicin for de personer, der har let nedsættelse af lungefunktionen, og langtidsvirkende bronkieudvidende medicin til personer med lidt sværere sygdom. Fysisk træning Alle personer, der har KOL, bør opfordres til at være fysisk aktive. Det er altid en fordel at gå ture eller cykle. Mange steder kan man deltage i stavgang, som er en meget god form for motion. Det værste, man kan gøre, er at sætte sig ned og ikke gøre noget, for så forværres ens fysiske formåen, og det forværrer hele situationen. Ernæringsvejledning Når man først har fået en lungesygdom, skal man passe på med at tabe sig i vægt, fordi det kan være svært at tage på igen. Derfor skal man holde øje med sin vægt. Hvis man taber sig meget, uden at det er meningen, bør man tale med sin læge om at få kontakt med en diætist. Her kan man få vejledning om kostsammensætningen. Mange lungesyge med svær sygdom oplever, at det tager så meget energi at lave maden, at appetitten er væk, når man skal spise. De kan få vejledning i at spise mange små lette måltider, der kan forøge vægten. Hvis man bliver for tynd, har man ikke megen modstandskraft til at modstå forværringer som lungebetændelse. 4 Lungeforeningen Boserup Minde nr

5 Undervisning om lungesygdomme Hvis man får en lungesygdom, er det vigtigt, at man ved så meget som muligt om sin sygdom. På nogle medicinske afdelinger er det muligt at få et lokalt tilbud om et rehabiliteringskursus. Hvis det ikke er muligt i dit eget lokalområde, så kan du melde dig til et af Lungeforeningen Boserup Mindes kurser. Her er der foredrag af læge, lungesygeplejerske, diætist, fysioterapeut og psykolog, og der er tid nok til at drøfte dine problemer med de forskellige faggrupper samt at tale med andre i samme situation. Det sidste er ikke det mindst vigtige. Man kan få diskuteret, hvad andre foretager sig i de daglige problemer. Lungeforeningen er lige i øjeblikket ved at få lagt sidste hånd på en ny brochure om lungesygdomme At leve med en lungesygdom. Når dette blad er udsendt, vil man kunne få brochuren. Psykosocial støtte Sidst men ikke mindst er det vigtigt at få talt om sin sygdom. Mange er tilbøjelige til at hoppe med på den med, at det også kan være ens egen skyld, at man har fået en lungesygdom. Det har nogen af de lungesyge måske ved at ryge, men ved de fleste andre sygdomme, har de personer, den rammer, jo også en vis medvirken, men det tales der jo ikke så meget om. Ved hjerte- og kar sygdomme og ved diabetiske sygdomme siger man jo ikke til patienterne, at de har spist sig til en del af deres sygdom. Man har konstateret, at patienter med lungesygdomme ofte også har depressioner i forhold til deres sygdom. Man skal huske på, at der også er hjælp at hente her. Rygeophør nedsætter tab af lungefunktion Denne tabel / opstilling skal måske have et par ord med på vejen. Når man er omkring de 25 år, har man den bedste lungefunktion, man overhovedet kan opnå. Efter de 25 år forringes lungefunktionen langsomt i løbet af ens liv. Ved en lungefunktionsundersøgelse, en såkaldt spirometri, måler man lungernes funktion FEV. Den viser, hvor megen lungekapacitet i forhold til den forventede kapacitet, man har. Så tallene på den venstre akse (den lodrette) er altså værdien i procent i forhold til den maksimale procent ved 25 års alderen. Den vandrette akse er en persons alder. Den orange linie er den linie, der viser, hvordan lungekapaciteten forringes for en ryger i løbet af livet. Den grønne linie øverst viser lungekapaciteten for en person, der ikke ryger eller ikke er følsom over for påvirkning af røg. De lyserøde linier viser, hvordan lungekapaciteten forbedres ved rygestop. Så man kan altså ved rygestop forbedre sin fremtidige lungekapacitet, men man kan ikke få lungekapaciteten tilbage. Hvis børn begynder at ryge meget tidligt, er det ikke sikkert, at de opnår maksimal lungekapacitet. Det er derfor meget vigtigt at forhindre børn i at begynde at ryge. Omvendt forbedres lungekapaciteten ved rygestop. Tabel er fra GlaxoSmidtKline Lungeforeningen Boserup Minde nr

6 6 Lungeforeningen Boserup Minde nr

7 Nyt i ferie-, kursus- og rekreationshjemmet i Glamsbjerg I efteråret blev det besluttet at få lavet taget i den gamle del af huset. Når vi kunne få lavet dette på nuværende tidspunkt, var det, fordi vi havde arvet en del penge fra et af vore medlemmer. Taget var over 50 år gammelt, og isoleringen var ikke den samme i 1949, som vi ville lave det i dag. Vi fik et tilbud fra en lokal tømrermester på ca kr. I tilbuddet var der også isættelse af nye vinduer i den nordlige side af taget, genopretning af spær og indsættelse af yderligere træ på spærene, således at der var plads til ekstra isolering. Selvfølgelig fik vi også samtidig lagt undertag under de nye tagsten, der var den samme slags, som på den nye del af bygningen. Vi besluttede også at udskifte alle gamle el-ledninger i tagkonstruktionen, når vi alligevel nemt kunne komme til, fordi vi havde hele tagkonstruktionen fritlagt. Det meste af arbejdet blev lavet i oktober og november, men de sidste småting såsom inddækninger omkring vinduerne er først blevet endeligt færdigt her i januar og februar måned. Vi regnede med at kunne spare på varmeregningen, når den nye isolering var på plads. Det har i hvert fald vist sig, at bygningen er blevet meget mere lun at opholde sig i, og det trækker ikke mere, selv om der er koldt udenfor. Om vi kan se det på varmeregningen allerede i år, må komme an på en prøve, men det ser ud til det. Indvendig vedligeholdelse I vintermånederne hvor vi ikke har så mange gæster, har vores personale haft travlt med hovedrengøring i huset. Derudover har de også haft travlt med at tapetsere og male indvendigt i det gamle mødelokale og på trapperummet, der støder op hertil. På længere sigt er det meningen, der skal være et ekstra værelse, men nu er der mulighed for at sidde og arbejde med andre ting ved arbejdsbordene heroppe. Personalet har også haft tid til at fylde fryserne med lækkerier til gæsterne, så kom bare over og besøg os, der er dejligt i foråret. Lungeforeningen Boserup Minde nr

8 Allersidste frist for indsendelse af feriehusskema Ansøgningen skal være i din lokalafdeling inden 1. april 2005 Hvis du gerne vil leje et af lokalafdelingernes feriehuse eller landsforeningens feriehus Dybo, så husk: at du skal rekvirere et feriehusskema fra din lokalafdeling, udfylde det og tilbage sende det til din lokalafdeling inden 1. april i år. I BM-Bladet nummer 1 fra 2005, kan du se og vælge imellem alle feriehusene. Her kan du også se hvilke feriehuse, der er åbne hele året. På foreningens hjemmeside kan du også se feriehusene på Der er i højsæsonen særlig stor efterspørgsel efter husene, så det er lidt nemmere at få et feriehus, hvis man søger i maj, juni, august og september. Hvis du først i april måned får afslag på ansøgningen af et feriehus Hvis du har været så uheldig at få afslag på din ansøgning til et feriehus fra lokalafdelingerne, kan du ringe til landsforeningen. Alle afdelingerne sender deres belægning af feriehusene ind til landsforeningen lige efter den 1. april. Så kontoret har en oversigt over ledige huse i hele landet, og landsforeningens eget feriehus Dybo. De kan så rådgive dig om, hvor der er ledige perioder i andre feriehuse, således at du ikke selv skal ringe rundt til alle lokalafdelinger. Endelig har du jo også mulighed for at få et ophold på ferie-, kursus- og rekreationshjemmet. 8 Lungeforeningen Boserup Minde nr

9 Husk årets messe Rehab Scandinavia 2005 i Fredericia Messecenter Årets store forbrugermesse Rehab Scandinavia holdes den april Messen sætter fokus på aktuelle spørgsmål og udviklingstendenser i omsorgen for mennesker med små eller store handicaps samt til ældre. Det er den årlige messe, hvor producenter, brugere og fagfolk mødes og udveksler ny viden, holdninger og ønsker. Mulighederne for at få et godt liv og få dagligdagen til at fungere som handicappet afhænger af, om man kan holde sig ajour med udviklingen af nye hjælpemidler. Det er brugerne, der bedst ved, hvad de har behov for, og hvad der skal til for at skabe en velfungerende hverdag. I de senere år er der også kommet flere og flere godt designede hjælpemidler, som præsenteres på messen. Lungeforeningen Boserup Minde deltager med en stand på messen. På og på kan du finde flere oplysninger om Rehab messen, og her kan du se det samlede program. Du kan også rekvirere adgangskort på landsforeningens kontor på tlf Lungeforeningen Boserup Minde nr

10 10 Lungeforeningen Boserup Minde nr

11 Strukturreformen efter valget Efter valget den 8. februar 2005, hvor Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti fik fornyet deres mandat, skal arbejdet med de mange lovforslag til strukturreformen færdiggøres og forhandles på plads. Nu da regeringen har vundet valget den 8. februar 2005, er en af de største opgaver for regeringen at få den kommende strukturreform forhandlet på plads. Den nye regering gjorde som det første på valgnatten at indbyde til et bredt samarbejde om reformen af kommunerne og amterne. Der er dog store uenigheder mellem regeringen og dens støtteparti Dansk Folkeparti og det øvrige folketing. Amterne nedlægges til fordel for 5 sygehusregioner og langt større kommuner, men finansieringen af det hele skal forhandles på plads. Socialdemokraterne ser gerne, at regionerne skal kunne udskrive skatter selv, men det går Dansk Folkeparti nok ikke med til. I alle tilfælde skal det bestemmes, hvor de opgaver som lå i amterne skal hen, når amterne fra 1. januar 2007 nedlægges. Det må få mange konsekvenser, når omfordelingen af opgaver specielt indenfor det sociale område skal foretages. Det er også et spørgsmål om, hvor de mange medarbejdere fra de nedlagte amter og de sammenlagte kommuner skal placeres. I valgkampen fik de en garanti for, at de ikke ville blive fyret, men ingen garanti for hvilken placering de ville få. Kommunerne er færdige med de forhandlinger om sammenlægninger, der skulle foregå i efteråret. De arbejder kraftigt i øjeblikket på at blive enige om navne til de nye kommuner. Fem sygehusregioner Regionerne skal styres af folkevalgte politikere. Staten vil opkræve et sundhedsbidrag fra borgerne, og sygehusregionerne får et bloktilskud og et aktivitetsafhængigt tilskud fra staten, og et tilskud fra kommunerne i regionerne. Det er især finansieringen mellem staten og kommunerne, der skal forhandles om, og det vil blive et stort arbejde. Regionerne har dog fået flere opgaver end sygehusene. De får også ansvaret for overordnet planlægning, kollektiv trafik samt en række institutioner for handicappede og andre specielle grupper. Kommunerne Kommunerne får nu hovedansvaret for miljøet og beskæftigelsesindsatsen. Over hele landet flytter arbejdsformidlingen og kommunerne sammen i lokale jobcentre, hvor alle, kontanthjælpsmodtagere såvel som ledige på dagpenge, skal henvende sig. Virksomheder på jagt efter medarbejdere skal også henvende sig her. Kommunerne får hovedansvaret for svage grupper og for specialundervisning. Nogle af de små grupper af handicappede frygter, at kommunerne ikke er store nok til at påtage sig disse opgaver, så her må der også forhandles nogle sikkerhedsnet for borgerne på plads. Der skal stemmes til de nye kommunalbestyrelser og regionsråd i november 2005, så der er ikke megen tid til at få alle lovene på plads. Tidsplan for strukturreformen Foråret 2005 Love og forhandlinger mellem parterne færdiggøres, inden Folketinget går på ferie. Foråret 2005 Regeringen gør Danmarkskortet færdigt inden November 2005 Valg til de nye kommunalbestyrelser og regioner. 1. januar 2007 Kommunalreformen træder i kraft. Lungeforeningen Boserup Minde nr

12 Sponsoreret 12 Lungeforeningen Boserup Minde nr

13 Sociale pensionssatser 1. januar 2005 Alle beløb er maksimumsbeløb. Nogle beløb nedsættes ved egen eller ægtefælles indkomst. Folkepension og almindelig pension Reelt enlige Samlevende/ gifte Gifte, hvor hvor kun den ene begge modtager modtager pension pension Grundbeløb Pensionstillæg I alt Grundbeløbet bliver sat ned, hvis man tjener mere end kr. om året ved at have arbejde ved siden af pensionen. Renteindtægter, andre pensionsordninger m.m. har ingen betydning for ens grundbeløb. Pensionstillægget sættes ned, hvis man som enlig har en indtægt på kr. om året ud over pensionen. Er man gift eller samlevende er indtægtsgrænsen på kr. om året. Den højere grænse skyldes, at ens egne indtægter og ens ægtefælles eller samlevers indtægter tæller med i beregningen. Førtidspension Nye regler, så personer der har fået tilkendt førtidspension før den 1. januar 2003, får pension efter gamle regler. Førtidspension En enlig kan tjene op til om året, før der trækkes en procentdel fra i pensionen. Er man gift eller samlevende, kan man have indtægter på op til kr. om året, før der trækkes en procentdel fra i pensionen. En ægtefælle, der er lønmodtager, kan tjene om året, før det påvirker pensionen. Tilskud til merudgifter Har man særlige udgifter, der er forbundet med sygdom eller handicap, kan man søge om at få tilskud til disse merudgifter. Der skal betales skat af både grundbeløb og pensionstillæg. Yderligere oplysninger kan fås på Der tages forbehold for trykfejl. Lungeforeningen Boserup Minde nr

14 14 Lungeforeningen Boserup Minde nr

15 Nyt afvænningsfradrag Finanslovsforliget før jul satte mere fokus på rygning og mulighederne for rygeafvænning gennem skattefradrag. Det er håbet, at der på flere arbejdspladser kommer fokus på rygeafvænning, og at det kan inspirere kolleger og medarbejdere til at holde op med at ryge, skriver Jyllandsposten. Det spiller for rygere måske en afgørende rolle, at der netop på arbejdspladsen kan opnås hjælp til rygeafvænning, og at kollegerne i fællesskab kan bidrage til at støtte op om den enkelte i forbindelse med rygestop. Der er også på finansloven afsat 60 millioner kroner til en styrket indsats over for patienter med KOL - i daglig tale rygerlunger. Det er et første skridt på vejen for at forbedre forholdene for patienter på de medicinske afdelinger. KOL-projekter I sommer udsendte Institut for Sundhedsvæsen (DSI) en rapport, der viste, at det koster samfundet i alt knap 3 milliarder kroner at behandle patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom. Der blev opfordret til en særlig indsats for denne gruppe patienter, og den opfordring har politikkerne nu fulgt, skriver Frederiksborg Amtsavis. Der er afsat 60 millioner kroner over en treårig periode, og de skal bl.a. bruges til igangsættelse af KOL-projekter på landets sygehuse, f.eks. i form af efteruddannelser af lungesygeplejersker eller til gennemførelse af faste standarder for behandling af KOL. Der er omkring personer, der har KOL, og der er af dem, der er under behandling. Dødeligheden for KOL-patienter under hospitalsindlæggelse er meget høj, men den kan mindskes ved en forstærket indsats. I modsætning til, hvad man tidligere har troet, kan patienter med KOL, i dag behandles både med moderne medicin og med effektiv genoptræning, til gavn for patienterne og samfundsøkonomien kvittede smøgerne i 2004 Antallet af rygere er i årets løb faldet med Det er næsten dobbelt så mange som sidste år, og tallet vækker stor glæde både i Sundhedsstyrelsen og hos Kræftens Bekæmpelse, som havde frygtet, at prisfaldet på cigaretter ville smitte af på danskernes rygevaner. Faktisk var der danskere, som i årets løb kvittede tobakken. Når antallet af rygere alligevel kun er faldet med , skyldes det, at der også kommer nye rygere til. Hver fjerde dansker over 13 år er nu ryger til daglig. Det er et fald på 2 procentpoint i forhold til sidste år. Ud over det kan 2 procent finde på at tænde en cigaret ved festlige lejligheder, skriver Politikken. Mændene ryger mest, idet 28 % af dem ryger imod 23 % af kvinderne. Kun ca. hver femte kvinde og hver fjerde mand ryger, hvis de lever i et parforhold. Det er værre for enlige. Her ryger 37 % af mændene og 29 % af kvinderne. Tallene stammer fra en undersøgelse for Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Lungeforeningen og Kræftens Bekæmpelse blandt danskere. Begrænsning i mulighederne for at ryge på arbejdspladserne har spillet en rolle for tre ud af ti højere funktionærer, som er holdt op med at ryge inden for de seneste fem år. Lungeforeningen Boserup Minde nr

16 16 Lungeforeningen Boserup Minde nr

17 Specialkursus i Glamsbjerg 26. april 2. maj 2005 Kurset bliver holdt i dejlige omgivelser på Lungeforeningens ferie-, kursus- og rekreationshjem Boserup Minde i Glamsbjerg. Tirsdag den 26. april Kl Onsdag den 27. april Kl Kl Torsdag den 28. april Kl Kl Fredag den 29. april Kl Kl Lørdag og søndag Mandag den 2. maj Kl Ca. kl Ankomst Informationsmøde v/birthe Pedersen Udlevering af materiale. Fælles kaffebord. Foredrag v/psykolog Karen Keinicke, Fåborg Vores liv og vores muligheder. Hvordan bliver vi bedre til at skabe det gode liv på trods af livets forandringer. Kan vi blive bedre til at bruge vores energi og kræfter på en god måde. Oplæg v/fysioterapeut Anne Grethe Walther (1. gang) Vejrtrækningsøvelser der gør det lettere at håndtere åndenød og sekretproblemer. Hvordan holdes muskelinfiltrationer i nakke / skulderåg nede. Socialrådgiver Bente Maigaard Pension, bolig, transport og medicin. Oplæg v/speciallæge Sven-Jørn Guul og sygeplejerske Vivi Guul Orientering om kroniske lungesygdomme, behandlingsmuligheder og medicinering. Foredrag v/diætist Hanne Møller Madens betydning for lungesyge gennemgås. Der gives desuden ideer og forslag til, enten hvordan man tager på i vægt eller taber sig. Oplæg v/fysioterapeut Anne Grethe Walther (2. gang) Motion: hvor vigtig er motion, og hvor meget skal der til? Socialt samvær Evt. Lungeforeningens videofilm: 1. At leve med en lungesygdom 2. Kronisk bronkitis og emfysem 3. Lungetransplantation Evaluering v/birthe Pedersen Hjemrejse Pris for ophold og kursus kun kr ,- LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde nr

18 18 Lungeforeningen Boserup Minde nr

19 LUNGEFORENINGEN LOKALAFDELINGER Kurer BOSERUP MINDE GLAMSBJERG FERIEPLAN April - juni 2005 Ferie: April - juni april 11. april 12. april 18. april 19. april 25. april 03. maj 09. maj 10. maj 17. maj 07. juni 13. juni 14. juni 20. juni 21. juni 27. juni 28. juni 04. juli Kursus 26. april 02. maj 31. maj 06. juni Pris for medlemmer: Ferie pr. uge kr Kursus kr Mulighed for weekendophold. Kontakt kontoret. Henvendelse til landsforeningens kontor på tlf Kontortid: Mandag - torsdag Fredag Kontaktperson: Birthe Pedersen Mindeord Da Marta Rosfeldt døde tirsdag den 22. februar 2005, mistede vi i Lungeforeningen Boserup Minde, Lolland-Falster afdeling vores formand gennem 7 år. Marta var en ildsjæl, der kæmpede for at forbedre tilværelsen for de lungehandicappede. Hun har været foregangsmand for mange arrangementer i foreningen. Hun har bl.a. arrangeret møder med lungelæger, lungesygeplejersker, fysioterapeuter m.m. samt arrangeret møder med lungesyge på lungeafdelingen på Nykøbing F Sygehus hvert kvartal. Utrætteligt har hun deltaget, når sygehusene har arrangeret KOL-dage, senest den 17. november 2004, hvor hun deltog hele dagen, selvom hun ikke var rask. Vi i bestyrelsen vil savne Marta meget. Vi vil bl.a. savne hendes direkte facon og hendes gode måde til at få sat tingene på plads. Bestyrelsen Lungeforeningen Boserup Minde Lolland-Falster afdeling Mindeord Det var med stor sorg, at Nordvestjydsk afdeling fik meddelelse om, at vort mangeårige medlem og ildsjæl Holger Post Nielsen var død. Holger gjorde en meget stor indsats for lokalafdelingen og var vor lokale mand i Thy-området. Holger arrangerede i årenes løb mange ture i lokalområdet, som der var meget stor tilslutning til. Når helbredet var til det, deltog Holger også i mange af lokalafdelingens arrangementer. Holger var også med ved salget af julehæfter. Æret være Holger Post Nielsens minde. Mvh Bestyrelsen Nordvestjydsk afdeling Mindeord Knud Overs var tidligere medarbejder og skribent på BM-Bladet. Han er død først i marts måned. Han blev 95 år den 15. januar Han gjorde en stor indsats for BM-Bladet, hvor han begyndte at skrive i bladet under 2. verdenskrig. Han var i mange år særligt aktiv omkring julehæfterne. Der er sikkert mange, der kan huske hans interview med kendte personer og artikler i BM-Bladet. Æret være mindet om Knud Overs. Landsformand Helge Petersen Lungeforeningen Boserup Minde nr

20 20 Lungeforeningen Boserup Minde nr

21 LUNGEFORENINGEN Nordfynsk afdeling Nordfynsk afdeling inviterer vore medlemmer til HYGGEEFTERMIDDAG På Tarup gl. Præstegård Lørdag den 7. maj 2005 kl Der vil være ca. 1 times sang med levende musik Kaffebord og sidst men ikke mindst GRATIS banko Sidste tilmelding: mandag den 25. april Tilmelding til: Kontoret mandage fra kl på tlf eller til fmd. Karl Aage Thomsen på tlf Max. deltagerantal 60 personer Ribe Amts afdeling Bestyrelsen Fødselsdagskalender 60 år Den 5. april 2005 bliver vor sekretær Arne Rehné 60 år. Ribe Amts afdeling vil hermed gerne ønske dig hjertelig tillykke på dagen. Arne har altid været en ihærdig ildsjæl, siden han kom ind i bestyrelsen i Udover det flotte sekretærarbejde er Arne med overalt - både når byggerier skal iværksættes - lamper skal hænges op - pasning af tombola fremstilling af vor nye lokalbrochurer - planlægning af repræsentantskabsmøde - og vi kan blive ved. Arne det store arbejde du har været med til at udføre, er til stor gavn for afdelingen og bestyrelsen vil hermed sige dig tusind tak, og vi ønsker, at du/i vil fortsætte arbejdet i mange år endnu. Bag enhver mand står en stærk kvinde. Inge tillykke med din mand og også en stor tak til dig for dit ihærdige arbejde, du udfører for vore medlemmer og Ribe Amts afdeling. Med ønske om en god dag fra Bestyrelsen Ribe Amts afdeling Generalforsamling Lørdag den 26. februar 2005 afholdtes den årlige generalforsamling i Ribe Amts Afdeling. Igen i år bakkede medlemmerne op med stor interesse for bestyrelsens og medhjælperes arbejde i det forgangne år. Efter formand Villy Jakobsens velkomst, valgtes landsformand Helge Petersen til dirigent. Bestyrelsens årsberetning blev fremlagt af Villy, der startede med at takke for den store opmærksomhed i forbindelse med hans 25 års jubilæum som bestyrelsesmedlem. Han kunne berette om endnu et travlt år i vor afdeling. Vi har deltaget i flere møder med kommuner og amt, afholdt oplysnings- og kursusaftener. Vi har haft tombola i 3 uger i SæddingCentret samt i forbindelse med vort julehyggearrangement. Det har givet et pænt overskud. I denne forbindelse takkede han alle medhjælpere, - uden jer var det ikke muligt! Villy omtalte Info-Cafeen på Sydvestjysk Sygehus. Villy sendte en varm tak til Ribe Kommune, der havde givet os midler, så det var muligt at sende 3 af vore medlemmer på et gratis ophold i Glamsbjerg. Der blev redegjort for messedeltagelse, julehygge, tillidsmandsmøde, puljeopsparing til afholdelse af repræsentantskabsmøde, veteranophold i Glamsbjerg, repræsentantskabsmøde i Vindrosen, de frivilliges hus i Esbjerg osv. Villy takkede Erna for et formidabelt arbejde både med regnskabet, men sandelig også hendes evner til at skaffe midler. Grundet vor gode økonomi har det været muligt at betale ekstraordinært af på gælden i Lilje-Bo, således at gælden i dag ikke overstiger kassebeholdningen. Vi har fået malet indvendigt i Minna- Bo, så den gennemgribende renovering/udbygning af huset er tilendebragt med et flot resultat. Omkring Lilje-Bo i Jegum Ferieland bygges der huse som aldrig før. Efterspørgslen er så stor, at der Kurer udstykkes nye grunde. Vi har indkøbt 3 nye cykler til hvert hus på baggrund af velvillig støtte fra Trygfonden. Udlejningen af vore feriehuse har ligeledes været fantastisk. Inge Rehné fik også en varm tak for hendes store arbejde hermed. Endelig fortalte Villy om moderniseringen af vor planche. Et godt resultat. Ligeledes har vi udarbejdet foldere om vore 2 feriehuse, samt følgebreve. Årsberetningen godkendtes enstemmigt. Herefter aflagde Erna Schack regnskabet for Et meget flot resultat, selv efter det ekstraordinære afdrag på Lilje-Bo. Der var stor ros fra landsformand Helge Petersen for dette resultat. Regnskabet blev godkendt med applaus. Kasserer Erna Schack og sekretær Arne Rehné blev genvalgt. Til bestyrelsessuppleanter blev valgt: 1. suppleant Jan Bro, Esbjerg. 2. suppleant Birgitte Pedersen, Ribe. Til bilagskontrollanter valgtes: Annie Kristiansen, Esbjerg. Lillian Lykow, Esbjerg. Til suppleant for bilagskontrollanter blev valgt Helga Sønderskov Madsen, Esbjerg. Landsforeningens årsberetning blev forlagt af Helge Petersen. Der var igen applaus for indsatsen. Efter eventuelt blev der serveret kaffe med dejligt brød. Eftermiddagen afsluttedes med et muntert bankospil. Bestyrelsen takker alle for en god dag, der har givet nye kræfter til et forhåbentligt godt På bestyrelsens vegne: referent Arne Rehné LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde nr

22 22 Lungeforeningen Boserup Minde nr

23 LUNGEFORENINGEN Sydfyns afdeling Generalforsamling Sydfyns afdeling holdt sin ordinære generalforsamling søndag den 20. februar 2005 i Tved Forsamlingshus, og den foregik i en hyggelig og munter atmosfære. Efter formanden havde budt velkommen, blev landsformand Helge Petersen valgt til dirigent. Derefter blev først formandens beretning og derefter kassererens regnskab godkendt. Under indkomne forslag havde bestyrelsen et ønske om at forhøje lejen af Hjejlen med kr. 50 pr. uge. Det blev vedtaget med virkning fra På valg til bestyrelsen var Arne Brandt og Ingrid Larsen, begge blev genvalgt. Sidstnævnte pointerede dog kraftigt, at det var de sidste to år, hun ville være kasserer, hvilket hun bad om at få ført til protokols. Bestyrelsessuppleant Anne Sørensen blev også genvalgt. Til ny bilagskontrollant suppleant valgtes Arne Wied Hansen, Karlshøjvej 1, Brenderup. Herefter fortalte Helge Petersen om, hvad der sker i landsforeningen (landsformandens beretningen kan ses i BM-Bladet nr ). Formanden opfordrede medlemmerne til at komme med forslag til nye arrangementer, udflugter m.m. Da selve generalforsamlingen var forbi, fik alle kaffe og lagkage. Derefter blev der solgt lodder til amerikansk lotteri. I år havde vi 56 sponsorerede gaver, så der var noget at dele ud af. Alt i alt en rigtig dejlig eftermiddag, hvor hyggesnakken gik på kryds og tværs, og alle syntes at have det rart. Venlig hilsen Bestyrelsen V/Sanvig Uglebjerg Syd- og Midtsjællands afdeling Fødselsdag 70 år Vores bestyrelsesmedlem Børge Kauffmann kan den 3. april fejre sin 70 års fødselsdag. Vi ønsker ham tillykke med dagen, håber han får en god dag. Vi håber på fortsat godt samarbejde i bestyrelsen. Bestyrelsen Generalforsamling Vi holdt generalforsamling lørdag den 19. februar 2005 i vores feriehus Mindebo. Der var mødt 20 personer op, så det var en flot tilslutning. Landsformand Helge Petersen deltog i generalforsamlingen. Formand Lene Jakobsen bød velkommen. 1. Helge Petersen blev valgt til dirigent. 2. Formandens beretning: Lene berettede om Vi har nu 126 medlemmer. I Mindebo er der foretaget en del forbedringer. Der er købt nye møbler, sat nye låse i yderdørene, nye køkkenting er indkøbt, der skal også købes et nyt tv. Det store træ i haven er fældet, på stubben skal der laves et havebord, med en stor markedsparasol over som er slået op hele sommeren. Hækken langs indkørslen er også væk, der opsættes et hegn. Vi er i info-butikken på Næstved Sygehus fredag i lige uger fra kl Lene fortalte lidt om info-butikken. I år vil vi lave en udflugt sammen med Københavns afdeling, medlemmer fra de andre afdelinger på Sjælland er velkommen til at deltage. Ligeledes fortalte Lene om KOL-dagen på Næstved Sygehus, der var rigtig mange besøgende den dag. 3. Kassereren aflagde beretning om regnskabet, det blev godkendt. Feriehuset har været udlejet 21 uger, der har været 47 voksne, 18 børn. 4. Forslag om udflugt til Sofiero i Sverige, Safari parken, Birkegårdenshaver i Nordsjælland, Andelsbyen i Holbæk. Der var også nogle forslag til at gøre julehæftet Kurer mere spændende, bl.a. flere julefortællinger og julesange. 5. Willy Jeppesen og John Petersen blev genvalgt. 6. Dorte Petersen og Lilly Petersen blev genvalgt. 7. Eva Nielsen blev valgt, Johanne Larsen blev genvalgt. 8. Dagny Budek blev valgt. 9. Helge Petersen fortalte om lands foreningensvirke (landsformandens beretning kan ses i BM-Bladet ). 10. Vi søger sælgere til julehæftet, er der nogen, der har mod på det kontakt da formanden. Sygeplejeskolen i Næstved søger nogle, der kunne tænke sig at lege patient, så eleverne har nogle at øve sig på. Helge Petersen takkede for god ro og orden. Bestyrelsen Lungeforeningen Boserup Minde adressen er: Der er mulighed for at skrive direkte til: Helge Petersen, landsformand Stig Banke Birthe Pedersen Hvis der indsendes artikler eller læserbreve til BM-Bladet, kan følgende adresse stadig anvendes: BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde nr

24 24 Lungeforeningen Boserup Minde nr

25 LUNGEFORENINGEN Vejle afdeling Kurer BOSERUP MINDE Generalforsamling Lørdag den kl afholdt vi generalforsamling. I år havde vi valgt at afholde den i I.P. Schmidtgården i Fredericia. Der var 37 fremmødte. Bent(formand) indledte med at byde alle velkommen og en speciel velkomst til landsforeningens repræsentant Anne Lise Nerving (ALN). Derefter foreslog han ALN som dirigent. Det blev vedtaget. ALN konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet ved skriftlig indkaldelse. Iflg. dagsordenen var næste punkt formandens beretning. Bent indledte med at fortælle, at vi havde afholdt 10 bestyrelsesmøder og fortalte ligeledes, at det havde været Vejle afdeling, der stod for afholdelse af regionsmødet. Det blev afholdt den 25. september 2004 på restaurant Havblik i Fredericia og blev en god dag. Vejle afdeling deltog også i tillidsmandsmødet, arrangeret af hovedbestyrelsen. Året er gået med gentagelse af nogle af de aktiviteter som, vi har erfaring med, er vellykkede. Dog havde vi ikke vejrguderne med os i juli, da vi stod med en tombola ved Damp-festivalen i Vejle. Det afspejlede sig i vores økonomiske udbytte, men alligevel nogle positive dage. Turen til Glamsbjerg gentog vi også. Til stor fornøjelse for de deltagende, men der var dog et par tomme sæder i bussen. Til et meget vellykket arrangement i Handicapcentret i Vejle har vi haft overlæge Niels Mygind. Temaet var: Hvordan kan man afhjælpe forskellige lungesygdomme, og ligeledes hvilke behandlingsmuligheder er der. Medicinalfirmaerne Pfizer og Boehringer Ingelheim foretog lungefunktionsprøver. Der var 68 interesserede personer til stede, så man må sige, at successen var hjemme. Den internationale KOL-dag i november var vi også involveret i på den måde, at vi havde stande både i gymnastiksalen på Fredericia sygehus og i auditoriet på Kolding sygehus. Vejle sygehus er ikke helt klar endnu, men har bedt om materiale til hjælp til opstart, så næste KOLdag er de nok på banen. Bent gik videre med at fortælle, at vi desværre ikke havde haft en fremgang i medlemstal. Vi har dog stadigvæk ca Han opfordrede de tilstedeværende til hver at finde et nyt medlem i år. Vores julehæfte salg er uændret, ca stk. Vi har fået lavet en Vejle-folder ved hjælp af sponsorater fra Falck- Medico Top Danmark Middelfart sparekasse, Fredericia og Apotekerne i Vejle. Den er vi ganske godt tilfreds med. Det var i store træk Bents beretning, og der var ingen kommentarer fra de fremmødte. Det var der heller ikke ved Finns aflæggelse af regnskabet. Begge blev godkendt. Der var ændringer i bestyrelsen, idet Ivan Olsen og Sys Nielsen ikke stillede op til genvalg. Nyvalgt til bestyrelsen blev Per Sørensen og Britta Hansen, begge Fredericia. Bent Sørensen og Freddy Parsberg modtog genvalg. De resterende bestyrelsesmedlemmer er: Finn Sørensen, Edel Pedersen og Inger Margrethe Knudsen. Bestyrelsen konstituerer sig ved et senere møde. Peter Lybro stillede ikke op igen som bestyrelsessuppleant. Nyvalgt blev Grethe Hansen, Fredericia. Else Dam modtog genvalg som bestyrelsessuppleant. Vagner Jensen modtog genvalg som revisor (bilagskontrollant). Det gjorde Yrsa Pedersen ikke. Derfor blev Ingrid Pedersen, Vejle, valgt. Jonni Jensen blev genvalgt som revisorsuppleant (bilagskontrollant). Landsforeningens beretning blev forelagt af Anne Lise Nerving, men den kan alle læse i BM-Bladet nr. 2. Da der intet var under eventuelt, sluttede generalforsamlingen med, at Bent takkede for god ro og orden. Derefter gik vi over til den mere sociale del af eftermiddagen: kaffen og bankospillet. Der var mange præmier, både store og små, og de blev fordelt nogenlunde ligeligt blandt de fremmødte. Bestyrelsen Lungeforeningen Boserup Minde nr

26 26 Lungeforeningen Boserup Minde nr

27 LUNGEFORENINGEN Aalborg afdeling Referat af ordinær generalforsamling 2005 i Aalborg afdeling Formand Grethe Framnes bød velkommen til alle fremmødte medlemmer. Tak til medlemmerne, fordi de er mødt op vi var glade for at se jer. Velkomst til Ole Nielsen fra hovedbestyrelsen. Han blev foreslået til og valgt som dirigent. Han takkede for valget, og orienterede forsamlingen om, at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet. Følgende blev valgt til stemmeudvalget: Paula Pehrson. Arne Jensen og Eva Pedersen. Beretningen forelagt af Ulla: Sidste år fejrede Aalborg afdelingen sit 60 års jubilæum, den 16. april. Vi holdte åbent hus i Café Frederiksberg. Vi takker rigtigt mange gange for alle de gaver, som vi har fået. Dem er vi enormt glade for. Det var en meget hyggelig dag, og alle så ud til at more sig. Pengegaver / Legater Vi søgte om kr ,00 ved Oak Foundation til dækning af udgifterne til de professionelle håndværkere, og vi fik dem. Derudover søgte vi Spar Nord Fonden om en bærbar computer. Vi fik overrakt en check på kr ,00 til indkøb af en sådan. Til grisefesten, som hvert år afholdes ved Annekset, havde vi inviteret andre lokalafdelinger for andet år i træk. Vi havde en super dag, med godt vejr og højt humør. Feriehuse Udlejningsprocenten har været rimelig god i Det kunne have været bedre, men søgningen i år har ikke været så stor som sidste år. Hennings Hus blev færdig til udlejning fra uge 29 i Desværre har vi været nødsaget til at optage et lån, en kassekredit på kr ,00 med tinglysning i Siesta. Vi har meget brug for hjælpende hænder med hensyn til vedligeholdelsen af vores 3 feriehuse. Er der nogle blandt vores medlemmer, som kunne tænke sig at hjælpe, kan I kontakte Ulla. Medlemstallet er igen gået tilbage. For at undgå at miste flere medlem- mer, har vi valgt at sende nyhedsbreve ud, samt et spørgeskema, for at bede vores medlemmer om hjælp til at skaffe nye medlemmer, samt at holde på dem. Bestyrelsen appellerer også til generalforsamlingen, om at være behjælpelige med at skaffe nye medlemmer. Regionalmøde Aalborg afholdt regionalmødet i 2004 i Nordjylland. Mødet gik usædvanligt godt, og der var en livlig debat omkring forskellige emner. I alt deltog der 16, hvoraf de 5 var fra Aalborg afdelingen. Julehæfter Salget af julehæfter er gået godt, i alt er der blevet solgt 990 hæfter, takket være Kim Landgaard, som har stået for salget, og han har været meget ihærdig. Tak alle sammen. Beretningen blev godkendt af forsamlingen. Kassererens beretning: Kassereren takkede Hans Jørgen Thomsen, Annelise Stahr og Finn Løvendahl for deres store arbejdsindsats vedrørende renoveringen og færdiggørelsen af Hennings Hus. Hvis disse medlemmer ikke havde hjulpet os, ville det have kostet lokalafdelingen mange flere penge, end det gjorde. Kassererens beretning blev godkendt af forsamlingen. Indkomne forslag: Bestyrelsen havde fremlagt ændringsforslag til lokalafdelingens vedtægter - de blev vedtaget. Valg John Pedersen bad om ordet, før Fødselsdagskalender 60 år Arne Rehné, sekretær Ribe Amts afdeling, fylder 60 år den 5. april år Børge Kauffmann, bestyrelsesmedlem i Syd- og Midtsjællands afdeling, fylder 70 år den 3. april Kurer valget gik i gang af hensyn til Grethe Framnes og Erik Thomsen. GF og ET blev takket på behørigt vis med en lille tale og en gave. På valg til bestyrelsen er: Grethe Framnes og Erik Thomsen de ønskede ikke genvalg Hans Jørgen Thomsen blev valgt Bestyrelsessuppleanter: På valg er Hans Larsen. Han blev valgt sammen med Karen Agocs. Bilagskontrollanter: På valg er Birgit Larsen og Ole Nielsen, og de blev begge genvalgt. Suppleanter for bilagskontrollanterne: På valg er Frank Pedersen, og han blev genvalgt sammen med Erik Thomsen. Nyt fra landsforeningen ved Ole Nielsen Eventuelt: Grethe Framnes takkede for den varme afsked og for de gode år, som hun har haft med bestyrelsesarbejde. Ole takkede både Grethe Framnes og Erik Thomsen for deres mange år sammen i BM. Til slut takkes der for god ro og orden, det har været en dejlig generalforsamling. Erik Thomsen takkede ligeledes for den varme afsked, samt for det gode samarbejde han har haft gennem årene med både de tidligere og nuværende bestyrelse(r). Referent Ulla Phillip Kjeldsen BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde nr

28 BM-Bladets krydsord nr. 3/2005 Løsninger sendes til BM-Bladet, Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg, mærket»krydsord nr. 3/2005«, senest 13. maj Vinderen offentliggøres i BM-Bladet nr. 5/2005. Løsningen indsendt af: Navn Adresse Postnr./By 1. præmie 150 kr præmie 75 kr præmie 50 kr. Vinderne i BM-Bladets krydsord nr. 1/2005: 1. præmie: F. og J. Hjermind, København 2. præmie: Helga Sønderskov, Esbjerg 3. præmie: Inger Nielsen, Frederiksberg 28 Lungeforeningen Boserup Minde nr

29 Lungeforeningen Boserup Minde nr

30 LOKALAFDELINGER KØBENHAVNS AFDELING: Kontor Studsbøl Allé 45, 2770 Kastrup Tlf tlf. tid, torsdag kl Giro Formand Ellinor Als, Hørby Allé 5, 2770 Kastrup, Tlf Kasserer Solveig Als, Hjortekær 10, 4600 Køge, Tlf LOLLAND-FALSTER AFDELING Giro Formand Jytte Petersen Helgenæsvej 99, 4900 Nakskov Tlf Kasserer Peder Pedersen, Reimersgade 11, 4900 Nakskov Tlf Fax NORDFYNSK AFDELING Kontor Albanigade 15, Gården, 5000 Odense C. Man. kl ,Tlf Giro Formand Karl Aage Thomsen, Vermundsvej 20, 5200 Odense V Tlf Kasserer Kirsten Rasmussen, Åsumvej 567, 5240 Odense NØ Tlf NORDVESTJYDSK AFDELING Bank: Reg.nr konto nr Formand Lizzi Andersen, Kongevejen 53, Jegindø, 7790 Thyholm Tlf Kasserer Leo Lykholt, Fjordvej 46, Knud, 7860 Spøttrup Tlf Formand Erik Søgaard, Brorsonsvej 8, 8981 Spentrup Tlf Kasserer Askar Klitte, Ymersvej 25, st. th., 8900 Randers Tlf RIBE AMTS AFDELING Giro: Formand Villy Jakobsen, Mølleparkvej 3, 1. lejl. 3, 6715 Esbjerg N Tlf Kasserer Erna Schack, Seminarievej 79, 6760 Ribe Tlf SYDFYNS AFDELING Bank: Reg. nr konto nr Formand Sanvig Uglebjerg, Ørbækvænget 9, 5700 Svendborg Tlf Kasserer Ingrid Larsen, Cedervænget 11,Vindeby, 5700 Svendborg Tlf SYD- OG MIDTSJÆLLANDS AFDELING Giro: Formand Lene Jakobsen, Strøby Bygade 37 B, 4671 Strøby Tlf Kasserer Willy Jeppesen, Ragnhildgade 20, st. th., 2100 Kbh. Ø Tlf SØNDERJYDSK AFDELING Giro: Formand Peter Christiansen, Bispevænget 30, Nybøl, 6400 Sønderborg,Tlf Formand Bent Forsum Sørensen Orionvej 8, 7100 Vejle Tlf Kasserer Finn Sørensen, Åstræde 10, 7100 Vejle Tlf VENDSYSSEL AFDELING Bank: Reg.nr konto nr Formand Jørn Schmidt, Trindelvej 34, 9900 Skagen Tlf Kasserer/sekretær Grethe Jørgensen, Rasmus Raskvej 8, st. th., 9700 Brønderslev,Tlf VESTSJÆLLANDS AFDELING Giro: Formand Erik Wenzel Grevsensgade 22, st.tv., 4220 Korsør Tlf Kasserer Hans Jørgen Christensen Halsskov Tværvej 10, 4220 Korsør Tlf AALBORG AFDELING Bank: Reg.nr konto nr Formand Ulla Phillip Kjeldsen Oddesundvej 168, 9220 Aalborg Ø Tlf el Kasserer Hanne Rimer Oddesundvej 171, 9220 Aalborg Ø Tlf el ÅRHUS AFDELING Giro: Kontor Skovvangsvej 220 kld., 8200 Århus N, Tlf Onsdag kl RANDERS AFDELING: Kontor Søren Møllersgade 12 C o.g., 1, 8900 Randers,Tlf Torsdag kl Bank: Reg.nr konto nr Kasserer Gert Jensen Fasanvænget 6, 6310 Broager Tlf , Fax VEJLE AFDELING Bank: Reg.nr konto nr Formand Ole E. Nielsen, Høstvej 5, 8200 Århus N Tlf Kasserer Preben Jacobsen, Holmetoften 37 B, 8270 Højbjerg Tlf Lungeforeningen Boserup Minde nr

31

32 Afsender.: Lungeforeningen Boserup Minde Old Gyde Glamsbjerg Ændringer vedr. abonnement ring venligst Maskinel Magasinpost ID-nr

Årgang 63 nr. 4 maj 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening

Årgang 63 nr. 4 maj 2005. Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE BOSERUP MINDE Årgang 63 nr. 4 maj 2005 Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet

Læs mere

Årgang 62 nr.4 maj 2004. - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde. Interview med Svend Jørgensen Stram tidsplan for strukturreform

Årgang 62 nr.4 maj 2004. - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde. Interview med Svend Jørgensen Stram tidsplan for strukturreform LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Årgang 62 nr.4 maj 2004 - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde Interview med Svend Jørgensen Stram tidsplan for strukturreform LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift

Læs mere

Lungeforeningen Boserup Minde

Lungeforeningen Boserup Minde Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 2 Marts 2007 LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup Minde Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg Tlf.

Læs mere

Årgang 62 nr. 8 november 2004. - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde. Det helvedes hiv Handi Forsikring

Årgang 62 nr. 8 november 2004. - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde. Det helvedes hiv Handi Forsikring LUNGEFORENINGEN LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE BOSERUP MINDE Årgang 62 nr. 8 november 2004 - udgivet af Lungeforeningen Boserup Minde Det helvedes hiv Handi Forsikring LUNGEFORENINGEN Året 2004 BOSERUP

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk nr. 2 2010 1 Oplev Bornholm! Oplev Bornholm Gode pensionistrabatter: 1 pensionist

Læs mere

Lungeforeningen Boserup Minde

Lungeforeningen Boserup Minde Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 5 Oktober 2007 Lungeforeningen Boserup Minde nr. 5 2007 1 LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup

Læs mere

Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening

Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 3 Maj 2008 Lungeforeningen Boserup Minde nr. 3 2008 1 A4 rejs DK 17/04/08 10:20 Side 1 Sæsonkort kr. 310,- København. 1 time til Århus 1 2 Kun 1 time til

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 3 2011 1. NR. 3 Juni 2011

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 3 2011 1. NR. 3 Juni 2011 LungePatient.dk NR. 3 Juni 2011 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk nr. 3 2011 1 Sol og sommer Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk

Læs mere

LungePatient.dk. NR. 3 Juni 2012. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 3 Juni 2012. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 3 Juni 2012 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Antistatisk Dokumenteret med mere end 300 in-vitro/in-vivo studier 1 Teva Denmark A/S lancerer

Læs mere

LungePatient.dk. NR. 3 Juni 2014. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 3 Juni 2014. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 3 Juni 2014 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde KOL 310337 Vang Rasmussen A/S September 2011 Resp 11.53698D Kronisk Obstruktiv Lungesygdom er

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 4 2010 1. NR. 4 September 2010

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 4 2010 1. NR. 4 September 2010 LungePatient.dk NR. 4 September 2010 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk nr. 4 2010 1 Sommeren går på hæld Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet

Læs mere

LungePatient.dk. NR. 5 November 2013. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 5 November 2013. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 5 November 2013 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg

Læs mere

LungePatient.dk. NR. 5 November 2011. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 5 November 2011. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 5 November 2011 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Tiden farer af sted 2011 synger på sidste vers Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 1 2010 1. NR. 1 Januar 2010

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 1 2010 1. NR. 1 Januar 2010 LungePatient.dk NR. 1 Januar 2010 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde 1 HVAD HAR MORTEN OLSEN OG PER ARNOLDI TIL FÆLLES? Morten Olsen og Per Arnoldi er to ud af

Læs mere

LungePatient.dk. Patientnyt. BM-Bladet. Lungeforeningen Boserup Minde. NR. 5 November 2014

LungePatient.dk. Patientnyt. BM-Bladet. Lungeforeningen Boserup Minde. NR. 5 November 2014 LungePatient.dk NR. 5 November 2014 Patientnyt BM-Bladet LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Aakirkeby Vesterbro 7 3720 Aakirkeby Telefon 56 97 45 30 Årsskiftet

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 1 2011 1. NR. 1 Januar 2011

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 1 2011 1. NR. 1 Januar 2011 LungePatient.dk NR. 1 Januar 2011 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk nr. 1 2011 1 Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk

Læs mere

LungePatient.dk. NR. 1 Januar 2013. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 1 Januar 2013. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 1 Januar 2013 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde DONG Energy Thermal Power A/S Studstrupværket Ny Studstrupvej 14 8541 Skødstrup Tlf. 99 55

Læs mere

LungePatient.dk. NR. 1 Januar 2012. Lungeforeningen Boserup Minde

LungePatient.dk. NR. 1 Januar 2012. Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk NR. 1 Januar 2012 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde Velkommen til 2012 Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: LungePatient.dk Old Gyde 74,

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang Juni 2004 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Bestyrelsens beretning for 2003/04... 3 Referat af generalforsamling... 7 Nordisk konference om HC 17.-18.

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Strukturreformen: Hvem får ansvaret for de lungesyge fremover?

Strukturreformen: Hvem får ansvaret for de lungesyge fremover? Strukturreformen: Hvem får ansvaret for de lungesyge fremover? UNGENYT Fra 1. januar 2007 bliver det danske sundhedssystem ændret, og ansvaret for kronisk syge patienter bliver lagt i nye hænder. Lungenyt

Læs mere

TEMA: LUNGEFIBROSE En almindelig sjælden lungesygdom

TEMA: LUNGEFIBROSE En almindelig sjælden lungesygdom UNGENYT TEMA: LUNGEFIBROSE En almindelig sjælden lungesygdom NR. 1 MARTS 2008 DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING HOLD DIG I GANG PEP-FLØJTEN HJÆLP VED SLIM I LUNGERNE HAR DU RET

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade

Læs mere

Lungenyt. Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009. nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009. nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Særnummer: Lungenyt og Årsberetning for 2008-2009 nr. 2 april 2009 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Kæmpe fremmøde til efterårets Lungedage At være frivillig i Danmarks Lungeforening Forskningsstøtten

Læs mere

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG

40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG ny stemme 40 ÅR NR 3 JUNI 2003 41. ÅRGANG »ny stemme«nr. 3 2003 41. Årgang Dansk Landsforening for Laryngectomerede (DLFL) Strandboulevarden 49, bygn. 1, st., DK-2100 København Ø Tlf.: 3525 7424, fax:

Læs mere

43 ÅR NR 2 April 2006 44. ÅRGANG

43 ÅR NR 2 April 2006 44. ÅRGANG 43 ÅR NR 2 April 2006 44. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 2 2006 44. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede - DLFL, i samarbejde med

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

LEVERNYT Leverforeningen Side 6 Taknemmelig og nye prioriteringer i livet

LEVERNYT Leverforeningen Side 6 Taknemmelig og nye prioriteringer i livet LEVERNYT Leverforeningen Nr. 2 Maj 2014 Side 6 Taknemmelig og nye prioriteringer i livet REFERAT FRA GENERALFORSAMLING RyGNING OG LEvERcIRROSE SOMMERUDFLUGT 2 L E d E R hvor der er håb, er der en vej Af

Læs mere