MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2015"

Transkript

1 MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024

2 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4 Antal rejser Fjern- og regionaltog Fjern- og regionaltog (delstrækninger) S-tog S-tog (delstrækning)...,,...9 Kørte tog...12 Togkilometer...13 Ankomster - Fjern- og regionaltog...14 Ankomster - S-tog...15 Antal forsinkede og aflyste tog...16 Forsinkelses- og aflysningsårsager...17 Ansvarsfordeling...19 Særkøreplaner...20 Erstatningskørsel med bus...21 Operatørrettidighed...22 Kunderettidighed...23 Kunderettidighed - kort...24 Force majeure...25 Materiel ude af drift...26 Togsætkilometer mellem tekniske hændelser...27 Litrakilometer

3 Definitioner Nedenfor fremgår en række definitioner på begreber, der benyttes i denne månedsrapport. I det omfang at månedsrapporten omfatter væsentlige forudsætninger som ikke er fremhævet nedenfor, fremgår disse forudsætninger under de enkelte punkter i månedsrapporten Myldretid: Myldretiden defineres som følgende tidsrum på normale hverdage: Kl til Morgenmyldretid Kl til Eftermiddagsmyldretid Øvrige tidsrum på normale hverdage defineres som: Kl til Dagtimer Kl til Aften og nat Afviklet trafik: Månedsrapporten omfatter alle passagerførende tog med undtagelse af særtog, såsom skoletog. Materieltog (tog, som flytter materiellet, fx. til og fra værkstedet, placeringskørsel til og efter myldretid etc.) indgår således ikke i rapporterne. Køreplaner: I flere af månedsrapportens punkter sammenlignes den faktisk afviklede trafik med den planlagte. Den planlagte trafik er her defineret som planlagt 72 timer før. Registreringsstationer: Flere rapporter er baseret på ankomstregistreringer ved Banedanmarks registeringsstationer. I er alle stationer registreringsstationer, mens der er 42 registreringsstationer i fjern- og regionaltogtrafikken. Ankomstkorrektioner: Registreringen på registreringsstationerne finder sted umiddelbart inden toget kører til perronen, mens togets døre først åbner sekunder senere. I bestræbelsen på at tilpasse registreringerne til passagerernes oplevede ankomsttidspunkt, foretages korrektioner ved hver ankomst således at det faktiske registreringstidspunkt er senere end det automatisk registrerede. 3

4 Passagerindtægter Tabellerne viser DSB's indtæger for fjern- og regionaltogtrafikken fordelt på billetkategorier og geografi samt indtægter for (Opgørelse af passagerindtægter) Tabel 1 Sjælland Indtægter (mio. kr.) jan feb mar apr maj jul aug sep okt nov dec År til dato Billetter turskort Periodekort Rejsekort - DSB takst Indenfor takstområde Indenfor hovedstadsområdet I alt Tabel 2 Fyn og jylland Indtægter (mio. kr.) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec År til dato Billetter turskort Periodekort Rejsekort - DSB takst Indenfor takstområde I alt Tabel 3 Landsdelstrafik Indtægter (mio. kr.) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec År til dato Billetter turskort Periodekort Rejsekort - DSB takst I alt Tabel 4 Øvrige Indtægter (mio. kr.) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec År til dato IC Bornholm International Øresund Indtægter fra ministerium Indtægter u/rejser I alt Fjern- og regionaltrafikken total Tabel 5 S-tog Indtægter (mio. kr.) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec År til dato S-tog I alt DSB total ) Periodekort: Indtægter fra togkort og ungdomskort. 2) Indenfor takstområde: Korte lokale rejser som foretages inden for et lokalt takstområde. 3) Øresund: Øresundsrejser defineres som rejser mellem Hovedstadsområdet (Movia H) og Skåne enten via Øresundsbroen eller via Helsingør- Helsingborg. En togrejse over Øresund, der starter eller slutter udenfor Hovedstadsområdet er kategoriseret som en international rejse. 4) Indtægter fra ministerium: Indtægter hidrørende fra sociale rabatter (børn, ung og ældre), værnepligt og skolerejser. 5) Indtægter u/rejser: Indtægter fra provisioner (fx. Rejsekort honorar, mersalgsprovision i hovedstadsområdet, provision for Øresund mv.), pladsbilletter, wildcard mv. Under denne kategori registeres også bustilslutningsudgifter: Når DSB sælger takstområdeoverskridende billetter, så kan kunderne køre videre i bus og metro på samme billet. Betalingen for denne tilslutning udgør en udgift for DSB, og DSB modtager som konsekvens heraf ikke hele indtægten for billetten. De øvrige operatører kompenseres for deres del af transportarbejdet Om periodisering: Salget af billetter opgøres månedsvis, hvilket indebærer, at fx særligt periodekort og 10-turs kort, der købes op til slutningen af en måned, indebærer en transportforpligtelse ud over den måned, rejsehjemlen er købt i. 4

5 Antal rejser Tabellerne viser det totale antal rejser og antallet af rejser på enkelte strækninger (Opgørelse af antal rejser) Tabel 1 DSB - Antal rejser Totale antal rejser (mio.) 1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec År til dato Fjern- og regionaltogtrafikken 4 4 8, ,8 DSB total 13,2 12,6 25, Tabel 2 Fjern- og regionaltogtraf. - Strækningsfordelt Rejsende per strækning (tus.) 2 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec År til dato København H-Ystad København H-Kbh Lufthavn København H-Roskilde Roskilde-Ringsted Ringsted-Næstved Næstved-Nykøbing F Nykøbing F-Rødby F Roskilde-Holbæk Holbæk-Kalundborg Roskilde-Køge Køge-Næstved Ringsted-Slagelse Slagelse-Nyborg Nyborg-Odense Odense-Middelfart Middelfart-Fredericia Fredericia-Vejle Vejle-Skanderborg Skanderborg-Aarhus H Aarhus H-Langå Langå-Hobro Hobro-Aalborg Aalborg-Hjørring Hjørring-Frederikshavn Fredericia-Taulov Middelfart-Taulov Taulov-Kolding Kolding-Lunderskov Lunderskov-Tinglev Tinglev-Sønderborg Tinglev-Padborg Lunderskov-Bramminge Bramminge-Esbjerg Vejle-Herning Herning-Struer Langå-Struer Struer-Thisted Odense-Ringe Ringe-Svendborg Aarhus H-Hornslet Hornslet-Grenaa Tabel 3 S-tog - Strækningsfordelt Rejsende fordelt på strækning (tus.) 2 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec År til dato Hellerup-KH-Valby Svanemøllen-Ryparken-farum Valby-Vanløse-Frederikssund Hellerup-Hillerød Valby-Høje Taastrup Hellerup-Klampenborg Dybbølsbro-Køge Klampenborg-Ny Ellebjerg En rejse med DSB både i fjern- og regionaltogtrafikken og i strækker sig i de fleste tilfælde over flere delstrækninger. Når de strækningsopdelte rejsetal summeres, er resultatet derfor langt højere end det totale antal rejser. 1) Totalt antal rejser: En rejse, som indgår i opgørelsen af det totale antal rejser, tæller som én rejse fra startdestinationen til slutdestinationen uafhængig af antal stop eller skift undervejs. Det totale antal rejser bliver opgjort på baggrund af oplsyninger fra DSB's salgssystemer, fysiske passagertællinger, samt modelberegninger. 2) Rejsende per strækning: Antallet af rejsende per strækning bliver opgjort på baggrund af fysiske passagertællinger (fjern- og regionaltogtrafikken) og automatiske passagertællinger (). 5

6 i fjern- og regionaltogtrafikken Tabellerne viser den udbudte siddepladskapacitet og passagertallet i og uden for myldretiden. De viser ligeledes andelen af tog hvori der har været stående passagerer, samt andelen af kunderne der ikke har haft mulighed for at få en siddeplads. Andelen af overbelagte tog er ydermere opgjort på strækninger (Opgørelse af belægningen) Kontraktmål for fjern- og regionaltogtrafikken: "Togproduktionen skal tilrettelægges således, at alle passagerer kan få siddeplads (belægning < 100 pct.) ved 90 pct. af togafgangene i myldretiden og i 95 pct. af de øvrige togafgange." (Kontraktens afsnit 1.7.1) Tabel 1 Fjern- og regionaltogtrafikken Myldretid jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec År til dato Siddepladskapacitet 1 (tus.) Passagerer 2 (tus.) Andel overbelagte tog (pct) 3 - Krav max 10,0 4,7 5,2 5,0% Tabel 2 Fjern- og regionaltogtrafikken Udenfor myldretid jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec År til dato Siddepladskapacitet 1 (tus.) Passagerer 2 (tus.) Andel overbelagte tog (pct) 3 - Krav max 5,0 0,9 1,2 1,1% Tabel 3 Fjern- og regionaltogtrafikken Stående kunder jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec År til dato Andel stående kunder (pct) 4 i myldretid 1,8 1,5 1,6% Andel stående kunder (pct) 4 udenfor myldretid 0,4 0,5 0,4% 1) Siddepladskapacitet: Opgøres som det samlede udbud af siddepladskilometer. Et tog med 300 siddepladser, som kører 100 km, vil således generere siddepladskilometer. 2) Passagerer: Opgøres som de samlede passagerkilometer. Et tog med 300 passagerer som kører 100 km vil således generere passagerkilometer. 3) Andel overbelagte tog: Andelen af tog hvori der har været flere passagerer end udbudt siddepladskapacitet. Denne opgørelse skelner ikke mellem hvor mange passagerer der har stået op på de enkelte afgange, hvorved tog med 1 stående passager i denne forbindelse vægtes med samme faktor som tog med 100 stående passagerer. 4) Andel stående kunder: Andelen af passagererkilometer foretaget stående divideret med det samlede antal passagererkilometer. Udtrykket for andelen af stående kunder er ikke et kontraktkrav. 6

7 i fjern- og regionaltogtrafikken opdelt på delstrækninger Tabellerne viser den udbudte siddepladskapacitet, passagertallet og andelen af overbelagte tog fordelt på delstrækningerne i hver retning i og udenfor myldretiden (Opgørelse af belægningen) Kontraktmål for fjern- og regionaltogtrafikken: "Togproduktionen skal tilrettelægges således, at alle passagerer kan få siddeplads (belægning < 100 pct.) ved 90 pct. af togafgangene i myldretiden og i 95 pct. af de øvrige togafgange." (Kontraktens afsnit 1.7.1) Tabel 4 Fjern- og regionaltogtraf. - Strækningsfordelt Februar År til dato i myldretiden 4 udenfor myldretiden i myldretiden 4 udenfor myldretiden Siddepladser Passagerer Overbelægn. % 3 Siddepladser Passagerer Overbelægn. % 3 Siddepladser Passagerer Overbelægn. % 3 Siddepladser Passagerer Overbelægn. % 3 Helsingør - København H København H - Helsingør København H - Københavns Lufthavn , , , ,1 Københavns Lufthavn - København H , , , ,1 København H - Ystad , , , ,0 Ystad - Københavns H , , , ,0 København H - Roskilde , , , ,9 Roskilde - København H , , , ,5 Roskilde - Ringsted , , , ,8 Ringsted - Roskilde , , , ,3 Ringsted - Næstved , , , ,5 Næstved - Ringsted , , , ,4 Næstved - Nykøbing F , , , ,5 Nykøbing F - Næstved , , , ,9 Nykøbing F - Rødby Færge , , , ,7 Rødby Færge - Nykøbing F , , , ,1 Roskilde - Holbæk , , , ,3 Holbæk - Roskilde , , , ,4 Holbæk - Kalundborg , , , ,4 Kalundborg - Holbæk , , , ,2 Roskilde - Køge , , , ,6 Køge - Roskilde , , , ,2 Køge - Næstved , , , ,2 Næstved - Køge , , , ,0 Ringsted - Slagelse , , , ,4 Slagelse - Ringsted , , , ,3 Slagelse - Korsør , , , ,2 Korsør - Slagelse , , , ,4 Korsør - Nyborg , , , ,1 Nyborg - Korsør , , , ,3 Nyborg - Odense , , , ,0 Odense - Nyborg , , , ,2 Odense - Middelfart , , , ,2 Middelfart - Odense , , , ,7 Middelfart - Fredericia , , , ,2 Fredericia - Middelfart , , , ,7 Middelfart - Taulov , , , ,3 Taulov - Middelfart , , , ,7 Taulov - Kolding , , , ,2 Kolding - Taulov , , , ,5 Fredericia - Vejle , , , ,1 Vejle - Fredericia , , , ,2 Vejle - Horsens , , , ,8 Horsens - Vejle , , , ,0 Horsens - Skanderborg , , , ,8 Skanderborg - Horsens , , , ,9 Skanderborg - Aarhus H , , , ,9 Aarhus H - Skanderborg , , , ,7 Aarhus H - Langå , , , ,1 Langå - Aarhus H , , , ,2 Langå - Randers , , , ,0 Randers - Langå , , , ,4 Randers - Hobro , , , ,2 Hobro - Randers , , , ,1 Hobro - Aalborg , , , ,2 Aalborg - Hobro , , , ,6 Aalborg - Brønderslev , , , ,9 Brønderslev - Aalborg , , , ,4 Brønderslev - Hjørring , , , ,2 Hjørring - Brønderslev , , , ,7 Hjørring - Frederikshavn , , , ,1 Frederikshavn - Hjørring , , , ,1 Fredericia - Taulov , , , ,2 Taulov - Fredericia , , , ,3 Kolding - Lunderskov , , , ,2 Lunderskov - Kolding , , , ,2 Lunderskov - Tinglev , , , ,3 Tinglev - Lunderskov , , , ,6 Tinglev - Sønderborg , , , ,0 Sønderborg - Tinglev , , , ,0 Tinglev - Padborg , , , ,0 Padborg - Tinglev , , , ,8 Lunderskov - Bramming , , , ,0 Bramming - Lunderskov , , , ,0 Bramming - Esbjerg , , , ,0 Esbjerg - Bramming , , , ,0 Vejle - Herning , , , ,5 Herning - Vejle , , , ,2 Herning - Holstebro , , , ,1 Holstebro - Herning , , , ,3 Holstebro - Struer , , , ,0 Struer - Holstebro , , , ,0 Struer - Thisted , ,0 Thisted - Struer , ,0 Langå - Viborg , ,0 Viborg - Langå , ,0 Viborg - Skive , ,0 Skive - Viborg , , , ,0 Skive - Struer , ,0 Struer - Skive , , , ,0 Odense - Ringe , , , ,0 Ringe - Odense , , , ,1 Ringe - Svendborg , , , ,0 Svendborg - Ringe , , , ,8 Aarhus H - Hornslet , , , ,7 Hornslet - Aarhus H , , , ,3 Hornslet - Grenaa , , , ,0 Grenaa - Hornslet , , , ,1 1) Siddepladser: Siddepladskapacitet opgjort som det samlede antal siddepladser på den specifikke strækning. 2) Passagerer: Opgøres som det samlede antal passagerer på den specifikke strækning. 3) Overbekægning %: Andelen af tog hvori der har været flere passagerer end udbudt siddepladskapacitet. Denne opgørelse skelner ikke mellem hvor mange passagerer der har stået op på de enkelte afgange, hvorved tog med 1 stående passager i denne forbindelse vægtes med samme faktor som tog med 100 stående passagerer. 4) I myldretiden: Det er afgangstiden fra første station for den pågældende strækning som bruges til at afgøre om strækningen regnes som myldretid eller ej. 7

8 i Rapporten viser den udbudte siddepladskapacitet og passagertallet i og uden for myldretiden (Opgørelse af belægningen) Kontraktkrav: "DSB er i forpligtet til - så vidt det er muligt med det indkøbte togmateriel og den eksisterende infrastruktur - at indsætte en kapacitet målt i antal siddepladser, der sikrer at der kan forventes en siddeplads til alle passagerer." (Kontraktens afsnit 1.7.3) Tabel 5 Myldretid - kl jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec År til dato Siddepladskapacitet 1 (tus.) 570,0 577, Passagerer 2 (tus.) 321,3 311,8 633 (pct.) 3 56,4 54,0 55, Tabel 6 Myldretid - kl. 16:10 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec År til dato Siddepladskapacitet 1 (tus.) 552,1 527, Passagerer 2 (tus.) 274,4 258,9 533 (pct.) 3 49,7 49,1 49, Tabel 7 Udenfor myldretid - kl jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec År til dato Siddepladskapacitet 1 (tus.) 580,7 553, Passagerer 2 (tus.) 142,5 140,6 283 (pct.) 3 24,5 25,4 25,0 1) Siddepladskapacitet: Opgøres som et øjebliksbillede af antallet af siddepladser i samtlige tog på førstkommende station efter det angivene tidspunkt. Tidspunkterne er valgt, da de ligger midt i tidsbåndene, hvor på en gennemsnitsdag har flest rejser. 2) Passagerer: Opgøres som et øjebliksbillede af antallet af passagerer i samtlige tog på førstkommende station efter det angivene tidspunkt. Tidspunkterne er valgt, da de ligger midt i tidsbåndene, hvor på en gennemsnitsdag har flest rejser. 3) : Antal siddepladser divideret med antal passagerer. 8

9 i opdelt på delstrækninger Rapporten viser den udbudte siddepladskapacitet og passagertal i maksimale snit og tidsbånd i og uden for myldretiden. Rapporten viser den udbudte siddepladskapacitet og passagertal i maksimale snit og tidsbånd i og uden for myldretiden (Opgørelse af belægningen) (Opgørelse af belægningen) Kontraktkrav: Kontraktkrav: "DSB er i forpligtet til - så vidt det er muligt med det indkøbte togmateriel og den eksisterende infrastruktur - at indsætte en kapacitet målt i antal siddepladser, der sikrer at der kan "DSB forventes er i siddeplads til forpligtet alle passagerer." til - så vidt (Kontraktens det er muligt afsnit med 1.7.3) det indkøbte togmateriel og den eksisterende infrastruktur - at indsætte en kapacitet målt i antal siddepladser, der sikrer at der kan forventes en siddeplads til alle passagerer." (Kontraktens afsnit 1.7.3) Tabel 8 Køge - Solrød Strand Februar- År til dato 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Jersie Solrød Strand , ,4 113,8 58,1 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Jersie Ølby , ,7 93,4 32,8 15:20:00-15:39:00 Eftermiddagsmyldretid Jersie Solrød Strand , ,1 39,4 24,8 16:40:00-16:59:00 Eftermiddagsmyldretid Solrød Strand Jersie , ,6 53,1 38,7 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Jersie Solrød Strand , ,9 25,7 15,4 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Solrød Strand Jersie , ,4 37,3 18,9 05:00:00-05:59:00 Aften og nat Jersie Solrød Strand , ,0 40,5 22,5 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Solrød Strand Jersie , ,7 34,1 17, Tabel 9 Solrød Strand - Hundige Februar- År til dato 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Greve Hundige , ,8 123,0 63,5 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Hundige Greve , ,4 57,4 32,8 15:20:00-15:39:00 Eftermiddagsmyldretid Greve Hundige , ,3 57,4 28,5 16:40:00-16:59:00 Eftermiddagsmyldretid Hundige Greve , ,9 73,3 43,6 10:00:00-10:59:00 Mellem myldretiderne Greve Hundige , ,3 46,8 13,9 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Hundige Greve , ,3 50,0 21,2 05:00:00-05:59:00 Aften og nat Greve Hundige , ,1 52,1 31,6 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Hundige Greve , ,9 47,9 28, Tabel 10 Hundige - Dybølsbro Februar- År til dato 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Åmarken Ny Ellebjerg , ,3 172,7 92,2 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Dybbølsbro Sydhavn , ,5 105,0 32,8 16:00:00-16:19:00 Eftermiddagsmyldretid Sydhavn Dybbølsbro , ,9 65,9 28,4 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Ny Ellebjerg Åmarken , ,4 102,9 74,1 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Sydhavn Dybbølsbro , ,8 46,8 26,2 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Dybbølsbro Sydhavn , ,8 62,7 31,4 05:00:00-05:59:00 Aften og nat Sydhavn Dybbølsbro , ,0 44,7 33,1 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Dybbølsbro Sydhavn , ,2 60,6 34, Tabel 11 Høje Taastrup - Glostrup Februar- År til dato 07:20:00-07:39:00 Morgenmyldretid Albertslund Glostrup , ,7 78,4 61,9 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Glostrup Albertslund , ,7 111,4 68,0 16:00:00-16:19:00 Eftermiddagsmyldretid Albertslund Glostrup , ,0 86,0 50,2 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Glostrup Albertslund , ,9 72,2 52,3 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Albertslund Glostrup , ,9 42,6 27,0 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Glostrup Albertslund , ,8 57,4 31,9 05:00:00-05:59:00 Aften og nat Albertslund Glostrup , ,6 27,8 21,6 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Glostrup Albertslund , ,7 54,2 23, Tabel 12 Glostrup - Valby Februar- År til dato 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Hvidovre Danshøj , ,0 149,4 91,3 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Danshøj Hvidovre , ,8 131,4 92,2 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Brøndbyøster Rødovre , ,7 111,4 90,1 16:40:00-16:59:00 Eftermiddagsmyldretid Danshøj Hvidovre , ,4 199,1 97,4 11:00:00-11:59:00 Mellem myldretiderne Hvidovre Danshøj , ,7 88,1 39,7 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Danshøj Hvidovre , ,4 80,7 50,3 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Hvidovre Danshøj , ,0 58,5 29,7 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Danshøj Hvidovre , ,8 77,5 43, Tabel 13 Frederikssund - Ballerup Februar- År til dato 07:20:00-07:39:00 Morgenmyldretid Måløv Ballerup , ,8 172,8 69,7 07:20:00-07:39:00 Morgenmyldretid Ballerup Måløv , ,5 42,7 24,7 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Måløv Ballerup , ,1 46,8 28,1 16:40:00-16:59:00 Eftermiddagsmyldretid Ballerup Måløv , ,1 120,9 50,2 11:00:00-11:59:00 Mellem myldretiderne Måløv Ballerup , ,4 39,4 15,8 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Ballerup Måløv , ,3 56,3 21,0 05:00:00-05:59:00 Aften og nat Måløv Ballerup , ,5 27,0 14,8 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Ballerup Måløv , ,3 39,4 21, Tabel 14 Ballerup - Flintholm Februar- År til dato 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Jyllingevej Vanløse , ,4 204,6 98,5 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Vanløse Jyllingevej , ,1 127,2 85,5 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Jyllingevej Vanløse , ,8 133,6 76,8 16:40:00-16:59:00 Eftermiddagsmyldretid Vanløse Jyllingevej , ,4 135,5 73,3 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Jyllingevej Vanløse , ,8 65,9 29,9 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Vanløse Jyllingevej , ,5 77,5 34,1 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Herlev Husum , ,4 43,7 19,4 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Vanløse Jyllingevej , ,7 48,9 29, Tabel 15 Flintholm - Valby Februar- År til dato 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Langgade Valby , ,0 126,7 70,4 07:20:00-07:39:00 Morgenmyldretid Peter Bangs Vej Flintholm , ,4 106,1 57,9 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Langgade Valby , ,0 102,9 55,5 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Valby Langgade , ,7 119,8 59,2 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Peter Bangs Vej Langgade , ,4 51,1 24,3 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Valby Langgade , ,6 75,4 28,3 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Flintholm Peter Bangs Vej , ,6 35,2 15,1 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Valby Langgade , ,7 50,0 25,9 9

10 Tabel 16 Valby - Dybbølsbro Februar- År til dato 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Valby Enghave , ,0 170,6 76,5 08:00:00-08:19:00 Morgenmyldretid Enghave Valby , ,9 94,4 38,8 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Valby Enghave , ,8 90,2 55,6 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Enghave Valby , ,9 134,6 67,6 12:00:00-12:59:00 Mellem myldretiderne Valby Enghave , ,3 55,3 28,6 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Enghave Valby , ,5 77,5 34,3 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Valby Enghave , ,3 55,3 19,7 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Enghave Valby , ,0 74,3 35, Tabel 17 Dybbølsbro - København H Februar- År til dato 08:00:00-08:19:00 Morgenmyldretid Dybbølsbro København H , ,2 153,7 74,6 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid København H Dybbølsbro , ,4 101,8 34,4 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Dybbølsbro København H , ,8 95,5 38,9 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid København H Dybbølsbro , ,6 146,3 62,8 10:00:00-10:59:00 Mellem myldretiderne Dybbølsbro København H , ,9 71,2 24,5 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne København H Dybbølsbro , ,5 69,0 32,2 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Dybbølsbro København H , ,8 53,2 15,7 19:00:00-19:59:00 Aften og nat København H Dybbølsbro , ,2 74,3 33, Tabel 18 København H - Østerport Februar- År til dato 08:00:00-08:19:00 Morgenmyldretid København H Vesterport , ,7 142,0 64,8 08:20:00-08:39:00 Morgenmyldretid Østerport Nørreport , ,3 188,6 64,9 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Nørreport Østerport , ,8 124,0 59,7 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Vesterport København H , ,5 169,5 57,7 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Nørreport Østerport , ,3 90,2 27,0 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Nørreport Vesterport , ,4 69,0 31,2 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Nørreport Østerport , ,3 96,5 29,7 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Nørreport Vesterport , ,3 62,7 20, Tabel 19 Østerport - Svanemøllen Februar- År til dato 08:00:00-08:19:00 Morgenmyldretid Østerport Nordhavn , ,5 124,0 44,0 08:20:00-08:39:00 Morgenmyldretid Nordhavn Østerport , ,4 208,7 76,2 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Østerport Nordhavn , ,6 132,5 62,4 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Nordhavn Østerport , ,6 147,3 40,3 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Østerport Nordhavn , ,6 91,3 29,1 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Nordhavn Østerport , ,3 66,9 27,0 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Østerport Nordhavn , ,0 77,5 30,7 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Nordhavn Østerport , ,7 64,8 17, Tabel 20 Svanemøllen - Buddinge Februar- År til dato 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Svanemøllen Ryparken , ,6 77,5 32,9 08:20:00-08:39:00 Morgenmyldretid Ryparken Svanemøllen , ,3 208,7 94,3 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Ryparken Emdrup , ,4 125,1 65,4 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Emdrup Ryparken , ,0 74,3 33,1 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Svanemøllen Ryparken , ,9 65,9 33,1 10:00:00-10:59:00 Mellem myldretiderne Ryparken Svanemøllen , ,2 58,5 28,1 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Ryparken Emdrup , ,9 69,0 31,2 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Emdrup Ryparken , ,9 51,1 15, Tabel 21 Buddinge - Farum Februar- År til dato 08:20:00-08:39:00 Morgenmyldretid Buddinge Stengården , ,6 58,5 19,6 08:00:00-08:19:00 Morgenmyldretid Stengården Buddinge , ,0 169,5 69,4 16:40:00-16:59:00 Eftermiddagsmyldretid Buddinge Stengården , ,6 86,0 42,3 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Stengården Buddinge , ,3 41,5 20,0 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Buddinge Stengården , ,7 56,3 21,7 11:00:00-11:59:00 Mellem myldretiderne Stengården Buddinge , ,6 35,2 17,6 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Buddinge Stengården , ,5 41,5 17,1 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Stengården Buddinge , ,3 22,5 8, Tabel 22 Svanemøllen - Hellerup Februar- År til dato 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Svanemøllen Hellerup , ,9 111,4 42,1 08:20:00-08:39:00 Morgenmyldretid Hellerup Svanemøllen , ,9 151,5 61,1 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Svanemøllen Hellerup , ,3 132,5 54,8 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Hellerup Svanemøllen , ,9 124,0 40,8 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Svanemøllen Hellerup , ,4 83,8 25,5 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Hellerup Svanemøllen , ,4 60,6 22,3 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Svanemøllen Hellerup , ,8 64,8 22,1 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Hellerup Svanemøllen , ,1 70,1 17, Tabel 23 Hellerup - Lyngby Februar- År til dato Antal Spidsperiode 2 Tidsperiode Fra Station 3 Til Station 3 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Hellerup Bernstorffsvej , ,2 143,1 68,3 08:00:00-08:19:00 Morgenmyldretid Bernstorffsvej Hellerup , ,8 153,7 84,0 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Hellerup Bernstorffsvej , ,4 140,7 67,9 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Bernstorffsvej Hellerup , ,6 156,8 54,6 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Hellerup Bernstorffsvej , ,6 78,6 34,5 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Bernstorffsvej Hellerup , ,3 65,9 30,8 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Hellerup Bernstorffsvej , ,7 73,3 27,9 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Bernstorffsvej Hellerup , ,7 77,5 35, Tabel 24 Lyngby - Holte Februar- År til dato 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Lyngby Sorgenfri , ,1 105,0 36,3 08:00:00-08:19:00 Morgenmyldretid Sorgenfri Lyngby , ,0 155,8 66,4 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Lyngby Sorgenfri , ,5 117,3 55,8 16:00:00-16:19:00 Eftermiddagsmyldretid Sorgenfri Lyngby , ,8 108,2 26,3 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Lyngby Sorgenfri , ,4 66,9 25,1 10:00:00-10:59:00 Mellem myldretiderne Sorgenfri Lyngby , ,3 82,8 21,3 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Lyngby Sorgenfri , ,4 57,4 19,8 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Sorgenfri Lyngby , ,3 42,6 16,9 10

11 Tabel 25 Holte - Hillerød Februar- År til dato 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Holte Birkerød , ,2 114,5 54,8 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Birkerød Holte , ,2 215,0 79,4 16:40:00-16:59:00 Eftermiddagsmyldretid Holte Birkerød , ,3 105,0 55,5 15:40:00-15:59:00 Eftermiddagsmyldretid Birkerød Holte , ,0 70,1 50,3 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Holte Birkerød , ,3 73,3 32,2 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Birkerød Holte , ,9 46,8 27,3 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Holte Birkerød , ,3 51,1 21,9 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Birkerød Holte , ,0 36,2 21, Tabel 26 Hellerup - Klampenborg Februar- År til dato 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Hellerup Charlottenlund , ,3 40,5 17,4 08:00:00-08:19:00 Morgenmyldretid Charlottenlund Hellerup , ,5 54,2 33,4 16:40:00-16:59:00 Eftermiddagsmyldretid Hellerup Charlottenlund , ,2 53,2 30,3 15:20:00-15:39:00 Eftermiddagsmyldretid Charlottenlund Hellerup , ,7 40,5 21,8 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Hellerup Charlottenlund , ,5 26,7 14,5 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Charlottenlund Hellerup , ,3 28,8 12,4 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Hellerup Charlottenlund , ,1 26,7 10,1 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Charlottenlund Hellerup , ,1 15,1 4, Tabel 27 Hellerup - Flitholm Februar - År til dato 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Grøndal Fuglebakken , ,1 206,1 86,5 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Grøndal Flintholm , ,7 167,6 64,2 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid Flintholm Grøndal , ,6 112,9 59,8 15:40:00-15:59:00 Eftermiddagsmyldretid Fuglebakken Grøndal , ,7 143,3 63,1 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Flintholm Grøndal , ,5 60,2 28,1 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Fuglebakken Grøndal , ,5 74,4 29,8 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Flintholm Grøndal , ,5 52,1 21,7 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Grøndal Flintholm , ,8 68,3 26, Tabel 28 Flintholm - Ny Ellebjerg Februar- År til dato 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid KB Hallen Flintholm , ,4 181,8 70,2 07:40:00-07:59:00 Morgenmyldretid Flintholm KB Hallen , ,4 114,9 51,5 16:20:00-16:39:00 Eftermiddagsmyldretid KB Hallen Flintholm , ,9 100,7 46,3 15:40:00-15:59:00 Eftermiddagsmyldretid Flintholm KB Hallen , ,4 110,9 54,4 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne KB Hallen Flintholm , ,4 46,0 20,9 13:00:00-13:59:00 Mellem myldretiderne Flintholm KB Hallen , ,3 68,3 22,1 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Ålholm KB Hallen , ,5 42,0 16,1 19:00:00-19:59:00 Aften og nat Flintholm KB Hallen , ,5 54,1 28,6 1) : Siddepladskapacitet er opgjort som antallet af passagerer i forhold til det indsatte antal siddepladser i hver delstrækning. 2) Spidsperiode: I myldretider er spidsperioden et 20 min interval mens den for øvrige tidsbånd opgøres som spidstimen. Spidsperioden er det interval, hvor der har været flest passagerer i tidsperioden. 3) Fra station/til station: Angiver de stationer på strækningen hvor imellem belægningen er størst. 4) Max. belægning / Min. belægning Angiver den maximale og den minimale belægningsgrad for den specifikke strækning i den specifikke spidsperiode i procent. 5) Antal siddepladser: Antallet af siddepladser bliver opgjort på baggrund af en siddepladskapacitet på 324 siddepladser i SA tog og 150 siddepladser i SE tog. Der regnes med tre siddepladser pr. bænk. 11

12 Antal kørte tog pr. strækning Tabellerne viser antallet af planlagte og realiserede tog, som har kørt på de enkelte delstrækninger (Antal kørte tog) Tabel 1 Fjern- og regionaltogtrafikken Februar - År til dato Antal kørte tog 3 Planlagt 1 Realiseret 2 Planlagt 1 Realiseret 2 Østerport - København H København H - Kbh Lufthavn København H - Ystad København H - Roskilde Roskilde - Ringsted Ringsted - Næstved Næstved - Vordingborg Vordingborg - Nykøbing F Nykøbing F - Rødby F Roskilde - Holbæk Holbæk - Kalundborg Roskilde - Køge Køge - Næstved Ringsted - Slagelse Slagelse - Nyborg Nyborg - Odense Odense - Middelfart Middelfart - Fredericia Fredericia - Vejle Vejle - Skanderborg Skanderborg - Aarhus H Aarhus H - Langå Langå - Hobro Hobro - Skørping Skørping - Aalborg Aalborg - Hjørring Hjørring - Frederikshavn Fredericia - Kolding Middelfart - Kolding Kolding - Lunderskov Lunderskov - Tinglev Tinglev - Sønderborg Tinglev - Padborg Lunderskov - Bramming Bramming - Esbjerg Vejle - Herning Herning - Struer Langå - Struer Struer - Thisted Odense - Ringe Ringe - Svendborg Aarhus H - Hornslet Hornslet - Grenaa Tabel 2 Februar - År til dato Antal kørte tog 3 Planlagt 1 Realiseret 2 Planlagt 1 Realiseret 2 Køge-Solrød Strand Solrød Strand-Hundige Hundige-Dybbølsbro Høje Taastrup-Glostrup Glostrup-Valby Frederikssund-Ballerup Ballerup-Flintholm Flintholm - Valby Valby-Dybbølsbro Dybbølsbro-København H København H-Østerport Østerport-Svanemøllen Svanemøllen - Buddinge Buddinge - Farum Svanemøllen-Hellerup Hellerup-Lyngby Lyngby-Holte Holte-Hillerød Hellerup-Klampenborg Hellerup-Flintholm Flintholm-Ny Ellebjerg ) Planlagt: Det planlagte antal tog viser antallet af tog som er planlagt til at køre på den pågældende delstrækning, jf. RDS planen. RDS planen er resultatet af den oprindelige tjenestekøreplan +/- tillysninger/aflysninger 72 timer før afgang. 2) Realiseret: Det realiserede antal tog viser antallet af tog som har kørt på den pågældende delstrækning. 3) Antal kørte tog: Omfatter tog i begge retninger. 12

13 Antal togkilometer Tabellerne viser antallet af planlagte og realiserede togkilometer opdelt på delstrækninger (Antal planlagte og realiserede togkilometer i alt) Tabel 1 Fjern- og regionaltogtrafikken Februar - År til dato Togkilometer (tus.) 3 Planlagt 1 Realiseret 2 Planlagt 1 Realiseret 2 Østerport - København H København H - Kbh Lufthavn København H - Ystad København H - Roskilde Roskilde - Ringsted Ringsted - Næstved Næstved - Vordingborg Vordingborg - Nykøbing F Nykøbing F - Rødby F Roskilde - Holbæk Holbæk - Kalundborg Roskilde - Køge Køge - Næstved Ringsted - Slagelse Slagelse - Nyborg Nyborg - Odense Odense - Middelfart Middelfart - Fredericia Fredericia - Vejle Vejle - Skanderborg Skanderborg - Aarhus H Aarhus H - Langå Langå - Hobro Hobro - Skørping Skørping - Aalborg Aalborg - Hjørring Hjørring - Frederikshavn Fredericia - Kolding Middelfart - Kolding Kolding - Lunderskov Lunderskov - Tinglev Tinglev - Sønderborg Tinglev - Padborg Lunderskov - Bramming Bramming - Esbjerg Vejle - Herning Herning - Struer Langå - Struer Struer - Thisted Odense - Ringe Ringe - Svendborg Aarhus H - Hornslet Hornslet - Grenaa I alt Tabel 2 Februar - År til dato Togkilometer (tus.) 3 Planlagt1 Realiseret 2 Planlagt 1 Realiseret 2 Køge-Solrød Strand Solrød Strand-Hundige Hundige-Dybbølsbro Høje Taastrup-Glostrup Glostrup-Valby Frederikssund-Ballerup Ballerup-Flintholm Flintholm - Valby Valby-Dybbølsbro Dybbølsbro-København H København H-Østerport Østerport-Svanemøllen Svanemøllen - Buddinge Buddinge - Farum Svanemøllen-Hellerup Hellerup-Lyngby Lyngby-Holte Holte-Hillerød Hellerup-Klampenborg Hellerup-Flintholm Flintholm-Ny Ellebjerg I alt ) Planlagt: Det planlagte antal togkilometer viser det antal togkilometer, som er planlagt til at køre på den pågældende delstrækning, jf. RDS planen. RDS planen er resultatet af den oprindelige tjenestekøreplan +/- tillysninger/aflysninger 72 timer før afgang. 2) Realiseret: Det realiserede antal togkilometer viser det realiserede antal togkilometer, som er kørt på den pågældende delstrækning. 3) Togkilometer: Omfatter tog i begge retninger. 13

14 Antal ankomster i fjern- og regionaltogtrafikken Tabellen viser antallet af planlagte, forsinkede og aflyste ankomster i fjern- og regionaltogtrafikken, fordelt på registreringsstationer. Forsinkelser og aflysninger er opgjort i forhold til den planlagte produktion 72 timer før (Antal planlagte ankomster), (Antal forsinkede ankomster) og (Antal aflyste ankomster) Tabel 1 Fjern- og regionaltogtrafikken Februar - År til dato Registreringsstation Planlagt Forsinket Aflyst Planlagt Forsinket Aflyst Aalborg Bramming Esbjerg Fredericia Frederikshavn Grenaa Herning Hjørring Hobro Holbæk Holstebro Hornslet Høje Taastrup Kalundborg Kbh Lufth,Kastrup Kolding Korsør København H Køge Langå Nyborg Nykøbing F Næstved Odense Padborg Ringe Ringsted Roskilde Rødby Færge Skanderborg Slagelse Struer Svendborg Sønderborg Thisted Tinglev Vejle Viborg Vordingborg Århus H Østerport I alt

15 Antal ankomster i Tabellerne viser antallet af planlagte, forsinkede og aflyste ankomster i S-tog, fordelt på registreringsstationer. Forsinkelser og aflysninger er opgjort i forhold til den planlagte produktion om morgenen før. I de fleste tilfælde vil denne plan være identisk med planen 72 timer før (Antal planlagte ankomster), (Antal forsinkede ankomster) og (Antal aflyste ankomster) Tabel 2 Februar - År til dato Registreringsstation Planlagt Forsinket Aflyst Planlagt Forsinket Aflyst Albertslund Allerød Avedøre Bagsværd Ballerup Bernstorffsvej Birkerød Bispebjerg Brøndby Strand Brøndbyøster Buddinge Charlottenlund Danshøj Dybbølsbro Dyssegård Egedal Emdrup Enghave Farum Flintholm Frederikssund Friheden Fuglebakken Gentofte Glostrup Greve Grøndal Hareskov Hellerup Herlev Hillerød Holte Hundige Husum Hvidovre Høje Taastrup Ishøj Islev Jersie Jyllingevej Jægersborg Karlslunde KB Hallen Kildebakke Kildedal Klampenborg København H Køge Langgade Lyngby Malmparken Måløv Nordhavn Ny Ellebjerg Nørrebro Nørreport Ordrup Peter Bangs Vej Ryparken Rødovre Sjælør Skovbrynet Skovlunde Solrød Strand Sorgenfri Stengården Stenløse Svanemøllen Sydhavn Taastrup Valby Vallensbæk Vangede Vanløse Veksø Vesterport Vigerslev allé Virum Værløse Ølby Ølstykke Østerport Ålholm Åmarken I alt

16 Antal forsinkede og aflyste tog Tabellen viser antallet af forsinkede og aflyste tog (Antal forsinkede tog) og (Antal aflyste tog) Tabel 1 Februar - År til dato Forsinkede Forsinkede Aflyste tog tog tog Aflyste tog Fjern- og regionaltogtrafikken Forsinkede tog: Et forsinket tog er et udtryk for et tog, der på én eller flere registreringsstationer har været forsinket mere end 2.59 minutter. Et tog tæller med i denne statistik selvom det pågældende tog har indhentet forsinkelsen senere på strækningen. Aflyste tog: Et aflyst tog er et tog, der har været aflyst på én eller flere registreringsstationer. Et tog tæller således med i denne statistik, når det har haft stationsoverspring, hvilket fx kan forekomme i forbindelse med genopretning af trafikken efter uordenssituationer. Stationsoverspring forekommer bl.a. som forebyggende hændelse i, hvor der typisk er kort imellem togafgange. 16

17 Årsager til forsinkelser og aflysninger Tabellerne viser de 15 største årsager til hhv. forsinkelser og aflysninger fordelt på fjern- og regionaltogtrafikken og som er registreret i Banedanmarks RDS system. (RDS systemet er det system, som Banedanmark bruger til at registrere afvigelser og aflysninger i.) (Årsager til forsinkelser og aflysninger) Tabel Tabel 2 Fjern- og regionaltogtrafikken Februar Fjern- og regionaltogtrafikken Beskrivelse Ansvar Forsinkede ankomster Beskrivelse Ansvar Aflyste ankomster Sikringsanlæg BANEDANMARK Disponering togdriften DSB 120 Sporanlæg BANEDANMARK 950 Sporanlæg BANEDANMARK 90 Passagerudveksling DSB 676 Disponering togsæt DSB 83 Disponering togdriften DSB 628 Sikringsanlæg BANEDANMARK 52 Projekter/Trafikale forhold BANEDANMARK 595 Teknik (undt. ATC) DSB 46 Forsinket fra anden infrastruktur EKSTERN 554 Togsæt forhold DSB 39 Disponering togsæt DSB 540 Politi tilkald EKSTERN 37 Fejl i anlæg efter projektudførsel BANEDANMARK 356 MF teknik (undt. ATC) DSB 25 MF teknik (undt. ATC) DSB 323 Fejl i anlæg efter projektudførsel BANEDANMARK 21 Togsæt forhold DSB 292 Disponering lok-vogne DSB 20 ATC fejl i faste anlæg BANEDANMARK 254 MR/MQ Teknik (undt. ATC) DSB 20 Fremføringsforhold DSB 216 Fremføringsforhold DSB 19 Betjeningsfejl / Glemt signal BANEDANMARK 210 ER Teknik (undt. ATC) DSB 18 Banens tilstand BANEDANMARK 200 MG Teknik (projekt) DSB 17 Betjeningsfejl / Glemt signal BANEDANMARK 164 Personpåkørsel EKSTERN 17 I alt I alt Tabel Tabel 4 Februar Beskrivelse Ansvar Forsinkede ankomster Beskrivelse Februar Februar Ansvar Aflyste ankomster Sikringsanlæg BANEDANMARK Sikringsanlæg BANEDANMARK S-tog, Produktion DSB Fremdrivningssystem DSB 1654 Kontrol og kommunikation DSB 770 Kørestrømsanlæg BANEDANMARK 1645 Sporanlæg BANEDANMARK 718 S-tog, Produktion DSB 1639 Strømforsyninganlæg / Stærkstrøm BANEDANMARK 701 Strømforsyninganlæg / Stærkstrøm BANEDANMARK 1189 Politi tilkald EKSTERN 658 Politi tilkald EKSTERN 432 Hærværk EKSTERN 605 Vognkasse DSB 219 Bremsesystem DSB 435 Kontrol og kommunikation DSB 201 Ambulance/brand tilkald EKSTERN 370 Personpåkørsel EKSTERN 163 Boogier og løbetøj DSB 311 Bremsesystem DSB 162 Ekstremvejr EKSTERN 248 Sporanlæg BANEDANMARK 146 Kørestrømsanlæg BANEDANMARK 229 Materielforhold DSB 143 Betjeningsfejl/glemt signal BANEDANMARK 226 HKT fejl DSB 128 Fejl i xctc-køreplan BANEDANMARK 218 Mangel på lokomotivførere DSB 127 Vognkasse DSB 208 Hærværk EKSTERN 109 I alt I alt Årsagsforklaringer Projekter/Trafikale forhold / Projekter/Tekniske forhold: Forsinkelser og aflysninger som skyldes forhold ifm Banedanmarks sporarbejder. HKT fejl / ATC fejl i faste anlæg Fejl på sikkerhedssystemer, som styrer tilladelig hastighed. HKT er S-tog systemet, ATC er F&R systemet. Sikringsanlæg: Sikringsanlæg er den sikkerhedsmæssige kerne i signalsystemet. De sikrer, at der ikke gives tilladelse til, at flere tog samtidig kan køre ind i samme sporafsnit. Fremføringsforhold / Fremdrivningssystem: Teknisk fejl på toget, så det ikke accelerer og/eller køre med den forventede hastighed. Fejl i anlæg efter projektudførsel: Fejl, som opstår efter et gennemført projekt er afsluttet. Sporanlæg: Fejl på skinnerne, fx skinnebrud. Fejlagtig fejlmelding af infrastruktur: Fejlmelding af spor, køreledning eller andet, hvor det viser sig, at der alligevel ikke var nogen fejl. Fejl under vedligehold: Uforudsete fejl opstående under vedligehold af infrastrukturen. Kørestrømsanlæg / Strømforsyningsanlæg / Starkstrøm Fejl i forbindelse med kørestrøm. Banens tilstand: Hastighedsnedsættelser som iværksættes når der konstateres fare for skinnebrud og dæmningsskred mv., samt ved manglende vedligeholdelse. Løvfald: Løvfald, som medfører sæbeglatte skinner, og gør, at toget har svært ved at få greb i skinnerne. Disponering togdriften: Når DSB's driftsledelse forsinker eller aflyser tog, registres ansvaret på denne kategori. Der vil typisk være tale om forsinkelser og aflysninger som led i genopretning af en planmæssig drift efter problemer. 17

18 Disponering togsæt / Disponering lok-vogne: Når DSB har behov for at påvirke driften med henblik på at få et togsæt eller lokomotiv på værksted. Disponeringsfejl: Fejl i Banedanmarks disponering af togtrafikken. Driftlederforhold: Fejldisponering af driftsleder, eller andre forhold driftslede burde kunne have forudset. Tjenestefordeling / Sygdom / Mangel på lokomotivførere: Forsinkelser og aflysninger som følge af manglende DSB-personale. Passagerudveksling / Passagerforhold: Forsinkelser som opstår når toget holder ved stationen længere end oprindeligt planlagt, mens passagererne foretager af- og påstigning. Sporisolationsfejl pga materielspåner: Ved kontakten mellem hjul og skinner løsrives nogle gange små metalspåner. Når disse metalspåner lander i sporisolationen, er der risiko for at sikkerhedssystemet tror at der holder i tog på sporet, hvilket medfører at der ikke kan køre andre tog på strækningen. MG Teknik / MF teknik / MR/MQ teknik / ER Teknik / Teknik / Togsætforhold / Vognkasse / Materielforhold / Kontrol og kommunikation / Bremsesystem / Boogier og løbetøj / Hjælpesystemer / Kraftforsyning/ Fejl på arbejdskøretøj: Betegner forskellige kategorier at fejl på DSB's materiel. Ekstreme vejrforhold: Voldsom storm, snevejr, glatis, oversvømmelser mm. Vinterforhold: Diverse årstidsbetemte forhold, såsom sne, is mm. Forsinket fra anden infrastruktur: Tog som er forsinket fra udland eller lokalbaner. Personpåkørsel: Påkørsel af person på skinnerne. Påkørsel (ikke person): Påkørsel af f.eks. bil. Nær ved påkørsel: Nær ved påkørsel af person på skinnerne. Hærværk: Diverse forhold, herunder kabeltyverier, smadrede ruder og genstande (typisk cykler) på skinnerne. Politi tilkald / Ambulance tilkald / Brand tilkald: Anvendes ved tilkald af politi, ambulance eller brandvæsen. Rustkørsel: Kørsel i det modsætte spor for at forebygge rust i sporskiftet. Der er typisk tale om planlagte kørsler som er placeret i ydertimerne. Betjeningsfejl / glemt signal: Anvendes ved glemt signalgivning eller ved en betjeningsfejl, der påvirker toggangen. Interiør: Forhold ved togets indretning (møblering, toiletter, dør mm.). Godsforhold: Forhold i godstrafikken som har indflydelse på persontrafikken. S-tog produktion: Koden bruges som oftest til forsinkelser/aflysninger hvor ansvaret ligger inden for S-tog, men hvor der ikke allerede findes en årsagskode hvor ansvaret retmæssigt kan placeres. F.eks. fejlslået opdatering på lokoførernes ipad, nedfalden plade ifm. et DSB byggeprojekt. Taxaforhold: Forhold i forbindelse med lokoførers brug af taxa for at nå frem til mødestedet. Trafikforhold / Andre forhold: Denne RDS-kode anvendes ved manglende årsagsregistrering. Der er tale om en midlertidig registrering som ændres efter opfølgning. Udefra kommende forhold: Forhold, som ligger hverken i DSB's eller Banedanmarks ansvarsområde. Bombetrussel: Konstateret bombetrussel forbundet med lukning af stationer, strækninger mm. Eksterne projekter: Når det ikke er et Banedanmark eller DSB projekt som er skyld i forsinkede eller aflyste tog. F.eks. vejprojekter af kommunen eller Vejdirektoratet's renovering af broer. Fejl i DIC-S meldinger: Fejl i S-togets driftsstyringssystem. Planlægningsfejl Korrigering: Fejl i en tilrettet køreplan f.eks. ifm. sporarbejder. Fejl i xctc-køreplan: Fejl i Banedanmarks Unix Centralized Traffic Control system. Forst og Broer: Træer og andet vegetation tæt på banen, som resulterer i forsinkelser og aflysninger. Ofte er det et træ, som er væltet indover banen. Indøvelse: Oplæring af nye medarbejder. Grænsekontrol på DK territorium: Forhold ifm. ID kontrollen på dansk territorium inden indrejse i Sverige. 18

19 Ansvarsfordeling ved forsinkelser og aflysninger Ansvaret for forsinkelser og aflysninger placeres enten hos operatøren (DSB), Banedanmark eller ved eksterne forhold alt efter, hvem af de tre, der har forårsaget den pågældende forsinkelse eller aflysning. Tabellerne viser den procentuelle fordeling af ansvaret for hhv. forsinkelser og aflysninger mellem DSB, Banedanmark og eksterne forhold (Oversigt over ansvar for forsinkelser og aflysninger) Tabel 1 Fjern- og regionaltogtrafikken Fordeling af ansvar for forsinkelser (pct.) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec År til dato DSB 36,4 37,7 37,0 Banedanmark 46,5 51,3 48,7 Eksterne forhold 17,1 11,0 14, Tabel 2 Fjern- og regionaltogtrafikken Fordeling af ansvar for aflysninger (pct.) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec År til dato DSB 49,0 61,8 53,8 Banedanmark 22,3 27,2 24,1 Eksterne forhold 28,7 11,0 22, Tabel 3 Fordeling af ansvar for forsinkelser (pct.) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec År til dato DSB 30,2 29,8 29,8 Banedanmark 35,8 56,0 46,1 Eksterne forhold 34,0 14,2 24, Tabel 4 Fordeling af ansvar for aflysninger (pct.) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec År til dato DSB 8,9 37,0 22,6 Banedanmark 16,9 55,5 38,4 Eksterne forhold 74,2 7,4 39,0 19

20 Særkøreplaner og nødkøreplaner Nedenfor skitseres varslingsprocessen i forbindelse med iværksættelse af sær- og nødkøreplaner (Særkøreplaner og nødkøreplaner) Særkøreplaner: I forbindelse med sporarbejder og andre forhold (såsom broarbejder, og events som Roskilde Festival, Distortion, sportsbegivenheder etc.) er det ofte nødvendigt med større eller mindre justeringer af køreplanen. DSB offentliggører løbende opdateringer af køreplanerne på DSB's hjemmeside. Opdateringerne ligger på nedenstående adresse, hvor der kan findes oversigter over kommende ændringer samt trafikale konsekvenser for passagererne. Principper for varsling og udkald: Principper for varsling og højtalerudkald dækker både DSB og Banedanmark, da dette håndteres i fællesskab i Den Fælles Trafikinformationsenhed. Sporarbejderne inddeles som udgangspunkt i 3 kategorier: Stor, mellem og lille, og kategorierne bestemmer varslingsniveauet for ændringerne på forhånd. Kriterierne, som bliver brugt til at lave kategoriseringen, er bevidst fastlagt uden faste definitioner af begrebene, da tidligere forsøg med faste definitioner har vist sig uhensigtsmæssige. Kriterierne skal derfor ikke opfattes som hinanden udelukkende kriterier, men som retningslinjer for en vurdering af kompleksiteten 1. Kriterierne er: Stort sporarbejde - Mange passagerer berøres - Pendlere rammes - Brudt linjeløb - Stationer mister togforbindelse - Flere sporarbejder og/eller mange ændringer i forløb (fx. køreplaner, busholdepladser el. lign.) - Periode over en uge Mellemstørrelse sporarbejde - Aften- eller weekendarbejder - Rammer ikke pendlere - Kort periode - Nemt at forklare Lille sporarbejde - Kort periode - Et enkelt eller få tog - Små forsinkelser med rejsetidsforlængelse under 15 minutter - Nemt at tage andet tog i stedet - Få stationer berøres Kategoriseringen af sporarbejderne danner grundlag for varslingsniveauet. Der varsles således på de 3 kategorier: Varsling på alle 3 kategorier (lille, mellem og stort): - Rejseplanen info på rejsesøgninger - dsb.dk - listevisning - Min Køreplan på dsb.dk - Skærme på perron Tillæg ved mellem og store sporarbejder: - Togbuskøreplaner på dsb.dk - dsb.dk - sporarbejdskort - Avisannoncer Tillæg ved store sporarbejder: - DSB Plus mail - Kampagnesite på dsb.dk - Højttalerudkald i tog - S-TV spot Nødkøreplaner: DSB og Banedanmark opretholder en række nødkøreplaner, som kan træde i kraft med kort varsel i forbindelse med akutte trafikale hændelser. Nødkøreplanerne sikrer en hensigtsmæssig afvikling af driften i den konkrete situation og opretholdes indtil normalkøreplanen eller en evt. særkøreplan kan træde i kraft. 1) DSB arbejder på et projekt, hvor der skal forsøges at skærpe kriterierne for prioritering yderligere med afsæt i erfaringerne fra første version, så de fremstår mere målbare. Projektet forventes afsluttet i april

21 Erstatningstransport med bus Tabellerne viser antallet af timer DSB har udført kørsel i togbusser med passagerer, opdelt på hvorvidt der var tale om planlagt eller uplanlagt erstatningskørsel (Erstatningstransport med bus) Tabel 1 Fjern- og regionaltogtrafikken Bustimer jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec År til dato Planlagt Uplanlagt I alt timer Tabel 2 Bustimer jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec År til dato Planlagt Uplanlagt I alt timer ) Planlagt: Planlagt erstatningskørsel finder sted hvor sporene planmæssigt ikke kan benyttes til togfremføring, og hvor togkørslen derfor erstattes af togbusser. Planlagt erstatningskørsel finder typisk sted i forbindelse med sporarbejder. Den planlagte erstatningsbuskørsel er varslet over for passagererne senest 72 timer før. 2) Uplanlagt: Uplanlagt erstatningskørsel finder sted ved opståede driftssituationer hvor togdriften pludseligt ophører, og passagererne derfor transporteres videre med busser. Uplanlagt erstatningskørsel kan eksempelvis finde sted ved kabeltyverier, skinnebrud, køreledningsnedfald mv. 21

22 Operatørrettidighed Operatørrettidigheden er udtryk for den rettidighed, som DSB præsterer, når der ses bort fra forsinkelser og aflysninger, som skyldes forhold som ligger uden for DSB's kontrol, men derimod er forhold, som Banedanmark har ansvaret for samt eksterne forhold. Operatørrettidigheden påvirkes ikke af antallet af kunder. Tabellerne viser DSB's operatørrettidighed opdelt på fjern- og regionaltogtrafikken og, samt antallet af planlagte, forsinkede og aflyste ankomster, som kan henføres til DSB (Operatørrettidigheden) Formel for operatørrettidighed: Operatørrettidighed = 1 - (Forsinkede ankomster operatør Aflyste ankomster operatør 72timer ) / Planlagte ankomster Tabel 1 Fjern- og regionaltogtrafikken Operatørrettidighed jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec År til dato Antal planlagte ankomster Antal forsinkede ankomster 2 (operatør) Antal aflyste ankomster 3 (operatør) Operatørrettidighed (pct) 95,2 95,3 95,3 Kontraktkrav 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93,6 93, Tabel 2 Operatørrettidighed jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec År til dato Antal planlagte ankomster Antal forsinkede ankomster 2 (operatør) Antal aflyste ankomster 3 (operatør) Operatørrettidighed (pct) 98,9 98,6 98,8 Kontraktkrav 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 1) Planlagte ankomster: Antallet af planlagte ankomster til registreringsstationer er baseret på den køreplan DSB påregnede at afvikle 72 timer før den faktiske afgang. Ændringer som er foretaget mere end end 72 timer før afgang påvirker derfor ikke operatørrettidigheden. 2) Forsinkede ankomster (operatør): Antallet af forsinkede ankomster er baseret på DSB's registreringsstationer som ankommer mere end 2.59 min efter planlagt ankomsttid, og som kan henføres til DSB. 3) Aflyste ankomster (operatør): Antallet af aflyste ankomster er baseret på DSB's registreringsstationer som aflyses senere end 72 timer før planlagt ankomst, og som kan henføres til DSB. 22

23 Kunderettidighed Tabellerne viser DSB's kunderettidighed opdelt på fjern- og regionaltogtrafikken og (Kunderettidighed) Formel for kunderettidighed: Kunderrettidighed = antal rettidige passagerer / totale antal passagerer Tabel 1 Fjern- og regionaltogtrafikken jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec År til dato Kunderettidighed 83,5 84,5 84,0 Kontraktkrav 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81,3 81, Tabel 2 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec År til dato Kunderettidighed 94,0 94,3 94,2 Kontraktkrav 92,2 92,2 92,2 92,2 92,2 92,2 92,2 92,2 92,2 92,2 92,2 92,2 92,2 Beregningsprincipper generelt: Processen for at komme frem til udtryk for rettidige og totale antal kunder er forskellig i fjern- og regionaltogtrafikken og. Dette skyldes forskellige metoder til opgørelse af passagertal samt i den efterfølgende bearbejdning af passagerdata. Beregningsprincipper i fjern- og regionaltogtrafikken: I fjern- og regionaltogtrafikken estimeres passagertallet dels på baggrund af de såkaldte KIT-tællinger, som udføres af togpersonalet i togene, og dels på baggrund af de passagertal, der fremgår af forrige års OD-matrice. Disse data sammenholdes med den enkelte dags togforsinkelser og aflysninger for at komme frem til et udtryk for antallet af rettidige passagerer og antallet af passagerer totalt. Beregningsprincipper i : Som passagertal til brug for beregning af kunderettidighed anvendes det forventede rejsetal på dagen. Grundlaget herfor er faktiske rejsetalsopgørelser for tilsvarende dage, korrigeret for en forventning til fremtiden. For alle S-togrejser beregnes en forventet og en faktisk rejsetid ved brug af den såkaldte rutevalgsmodel, som er udviklet i samarbejde med DTU Transport. I beregningen af den faktiske rejsetid tages højde for at de rejsende først får kendskab til en forsinkelse/aflysning når den opstår. 23

24 Kunderettidighed Kortudsnittene viser kunderettidigheden strækningsfordelt. Grønne strækninger er udtryk for at DSB i den seneste måned har levet op til kontraktkravet i trafikkontrakten. Røde strækninger er udtryk for at DSB i den seneste måned ikke har levet op til kontraktkravet, mens grå strækninger er udtryk for at der ikke er noget datamateriale for den pågældende strækning, fordi der fx. ikke har kørt tog på strækningen pga. sporarbejde (Kunderettidighed) Figur 1 Kunderrettidighed - februar Figur 2 Kunderrettidighed - februar Kontraktkrav = 92,2% 24

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2015

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2015 MÅNEDS- RAPPORT MAJ I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER 2015

MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER 2015 MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2015

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2015 MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2016

MÅNEDS- RAPPORT MAJ 2016 MÅNEDS- RAPPORT MAJ I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2016

MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER 2016 MÅNEDS- RAPPORT DECEMBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT APRIL 2016

MÅNEDS- RAPPORT APRIL 2016 MÅNEDS- RAPPORT APRIL I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2016

MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR 2016 MÅNEDS- RAPPORT FEBRUAR I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JUNI 2017

MÅNEDS- RAPPORT JUNI 2017 MÅNEDS- RAPPORT JUNI I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT AUGUST 2017

MÅNEDS- RAPPORT AUGUST 2017 MÅNEDS- RAPPORT AUGUST I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2017

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2017 MÅNEDS- RAPPORT JULI I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner......3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT SEPTEMBER 2017

MÅNEDS- RAPPORT SEPTEMBER 2017 MÅNEDS- RAPPORT SEPTEMBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT-, BYGGE- OG BOLIGMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016 MÅNEDS- RAPPORT MARTS I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2016

MÅNEDS- RAPPORT JULI 2016 MÅNEDS- RAPPORT JULI I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT APRIL 2015

MÅNEDS- RAPPORT APRIL 2015 MÅNEDS- RAPPORT APRIL I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JANUAR 2015

MÅNEDS- RAPPORT JANUAR 2015 MÅNEDS- RAPPORT JANUAR I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN -2024 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 M2 M1 02 12 22 32 42 52 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 30 40 50 00 20 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 02 12 22 32 42 52 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER 2016

MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER 2016 MÅNEDS- RAPPORT OKTOBER I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT JANUAR 2016

MÅNEDS- RAPPORT JANUAR 2016 MÅNEDS- RAPPORT JANUAR I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Farum. Østerport. Hillerød. Køge. Hundige

Farum. Østerport. Hillerød. Køge. Hundige Dagtimer ma-lø Daytime Mon-Sat 18 28 38 48 58 08 28 38 48 58 08 18 47 57 07 17 27 50 00 10 20 30 40 20 30 40 50 00 10 Hillerød Hillerød Allerød Birkerød Virum Sorgenfri Lyngby Jægersborg Gentofte Bernstorffsvej

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT AUGUST 2016

MÅNEDS- RAPPORT AUGUST 2016 MÅNEDS- RAPPORT AUGUST I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Farum. Hillerød. Østerport. Hundige / Solrød Strand. Køge. Farum

Farum. Hillerød. Østerport. Hundige / Solrød Strand. Køge. Farum 18 28 38 48 58 08 31 41 51 01 11 21 47 57 07 17 27 58 08 18 28 38 48 20 30 40 50 00 10 Køge Hillerød - ma-fr 5.02-0.22 5.52-18.32 lø 5.02-0.22 10.32-17.12 sø og hldg 6.02-0.22 - Køge ma-fr 5.22-0.42 6.12-18.52

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS

KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS ØRESUNDSMETRO KØBENHAVN MALMØ 2013 Notat Projekt: 1529 Samfundsøkonomisk screening af Øresundsmetroen Dato: 23.

Læs mere

Notat. Transportudvalget TRU alm. del Bilag 356 Offentligt. Afrapportering DSB S-tog 1. kvartal 2012

Notat. Transportudvalget TRU alm. del Bilag 356 Offentligt. Afrapportering DSB S-tog 1. kvartal 2012 Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 356 Offentligt Notat Transportministeriet Center for Kollektiv Trafik Frederiksholms Kanal 27 1220 Kbh Afrapportering DSB S-tog 1. Antallet af rejser I blev

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 416 Offentligt Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 2. kvartal 2014 1. Antallet af rejser I 2. kvartal 2014 blev der foretaget 12,7 mio. rejser med DSB's fjern-

Læs mere

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 20/09 2016 1. Arbejdsopgave Vedligehold/rengøring samt mindre reperationer på apteringen så som venterum. Arbejde med vand med tryk og der i øvrigt er risiko for overskridelse

Læs mere

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S09. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s Tlf.

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S09. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s Tlf. DSB Stog a/s Tjenestekøreplan for Stog (TKS) Gyldig fra 11.01.2009 TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB Stog a/s Tlf. 33 54 09 33 Ansvarshavende: DSB Planlægning & Trafik Sølvgade 40. 1349 København

Læs mere

DSB S-tog a/s. Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog. Gyldig fra 08.01.2006. Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter :

DSB S-tog a/s. Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog. Gyldig fra 08.01.2006. Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter : DSB S-tog a/s Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog Gyldig fra 08.01.2006 Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter : Bx udgår som personførende tog A+ forlænges til Bud ma-fr F+ forlænges

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S11. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S11. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s DSB Stog a/s Tjenestekøreplan for Stog (TKS) Gyldig fra 09.01.2011 TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB Stog a/s Ansvarshavende: DSB Trafikplanlægning Sølvgade 40. 1349 København K TKS 100 2 Indhold

Læs mere

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010

1. kvartal 2010. 2. kvartal 2010. 3. kvartal 2010 Trafikudvalget -11 TRU alm. del Bilag 98 Offentligt Notat Afrapportering Fjern- og Regionaltog, 3. 1. Antallet af rejser I 3. blev der foretaget ca. 12,8 mio. rejser med DSB's fjern- og regionaltog. Dette

Læs mere

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2016

Trafikkøbsrapport Trafikkøb 2016 Trafikkøbsrapport Trafikkøb Trafikkøbsrapport Udgivet af: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet ISBN:

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Digitale Netværk... 3 Abribus... 4 Railboards... 5 Retail & Convenience... 6

Digitale Netværk... 3 Abribus... 4 Railboards... 5 Retail & Convenience... 6 Prisliste 2017 Indhold Digitale Netværk... 3 Abribus... 4 Railboards... 5 Retail & Convenience... 6 Side 2 Digitale netværk 2017 1 Digitalt Netværk skærme Share of Time pr. stk. * DSB 93 16,66% 2.200 204.600

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Afrapportering DSB S-tog 3. kvartal 2013 1. Antallet af rejser I 3. kvartal 2013 blev der foretaget 24,7 mio. rejser på S-banen, hvilket er et

Læs mere

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Detaljeret metodebeskrivelse

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Detaljeret metodebeskrivelse De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Detaljeret metodebeskrivelse December 2016 1 Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Dataindsamling... 3 3. Databehandling... 4 3.1 Omregning af besvarelserne

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 194 Offentligt

Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 194 Offentligt Transportudvalget -13 TRU Alm.del Bilag 194 Offentligt Afrapportering DSB S-tog 1. Antallet af rejser I blev der foretaget 28,8 mio. rejser på S-banen, hvilket er en stigning på 1,2 mio. rejser i forhold

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Egelundsvej 5 2620 Albertslund Shell / 7-Eleven 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 07:00-22:00 07:00-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 Roskildevej 117 2620 Albertslund

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

Perronnummer. Spornummer

Perronnummer. Spornummer Banedanmarks Netredegørelse 2016 Bilag 3.6 Rev. 27.04.2015. Perronlængder og -højder TIB nummer Stationsnavn Perronnummer Spornummer 1 København H (Fjern Syd) 3 5 310 55 1 København H (Fjern Syd) 3 6 310

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

Transportudvalget 2013-14. TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 850. Offentligt. Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget 2013-14

Transportudvalget 2013-14. TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 850. Offentligt. Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget 2013-14 Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 850 Offentligt Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 294 Offentligt Punkt 2: Antallet af kørte tog 1. kvartal 2014 Strækning Planlagt

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015

Særkøreplan 20. juni - 12. juli 2015 Særkøreplan Tegnforklaring Hvor intet er anført under køredage, kører toget alle dage. 1 Mandag 1 2 Tirsdag 1 3 Onsdag 1 4 Torsdag 1 5 Fredag 1 6 Lørdag 1 7 Søndag 1 b g i 1 eller nat efter... (for de

Læs mere

Transportudvalget TRU alm. del Bilag 17 Offentligt

Transportudvalget TRU alm. del Bilag 17 Offentligt Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 17 Offentligt Bilag 1 S-tog pr. 20. min. - hverdage Hverdag Grundbetjening Supplement Ekstra kørsel TRM Plan Faktisk Plan Faktisk TRM Plan Faktisk Plan Faktisk

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Farum. Østerport. Hillerød. Hundige / Solrød Strand. Køge. Farum

Farum. Østerport. Hillerød. Hundige / Solrød Strand. Køge. Farum Hillerød Dagtimer ma-lø Daytime Mon-Sat Dagtimer ma-fr Daytime Mon-fri 18 28 38 48 58 08 31 41 51 01 11 21 47 57 07 17 27 58 08 18 28 38 48 20 30 40 50 00 10 Hillerød Allerød Birkerød Virum Sorgenfri Lyngby

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere