Referat af generalforsamling i PTU s østjyllands kreds 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling i PTU s østjyllands kreds 2014."

Transkript

1 Referat af generalforsamling i PTU s østjyllands kreds Der afholdtes generalforsamling i PTU s østjyllandskreds på MarselisborgCentret, P.P.Ørumsgade 11, bygning 8, 8000 Aarhus C, d. 9. oktober Til stede var 52 medlemmer. Der var 50 medlemmer til spisning, der bestod af stjerneskud og pariserbøffer. Inden generalforsamlingen fik Ahmed Elmi ordet for at fortælle om ham selv og hans indsamlingsarbejde til Somalia. Ad. 1. Valg af dirigent. René Skau Björnsson blev foreslået til dirigent og blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Derefter fortalte han lidt om sig selv og sit arbejde i DUKH, der blev startet i 2002 og med telefon: Til næste år vil han gerne forberede sig lidt bedre og fortælle mere om det, fordi medlemmerne gerne ville vide mere. Ad. 2. Beretning om arbejdet i det forløbne år. Marianne Sander aflagde beretning: Så er der gået endnu et år og jeg vil gerne byde rigtig hjertelig velkommen til dette års generalforsamling. Jeg vil også byde hjertelig velkommen til René Skau Björnsson, som igen i år har stillet sig til rådighed for at styre aftenens forløb. Sammensætningen af bestyrelsen har ændret sig en smule i løbet af året, idet Peer gerne ville løses fra opgaven som næstformand. Den post overtog Susanne. Thomas, Jan og Ole har været suppleanter Vi mødes stadig en gang om måneden her på MC og det er mandage mellem og Kredsformandsmøder: Har været afholdt hhv. d. 29/ og d. 28/ Efter mødet d. 29/ fejrede Holger Kallehauge sit 40 års jubilæum som formand for PTU. Repræsentantskabmøde: D. 24. og 25. maj på Trinity Hotel i Fredericia, med deltagelse af 4 bestyrelsesmedlemmer. I år havde man besluttet at udnævne vores mangeårige formand Holger Kallehauge til æresmedlem. Kallehauge havde også besluttet at trække sig tilbage som formand. Desværre kunne Kallehauge ikke selv deltage i mødet, da han på det tidspunkt lå på hospitalet.! Og som alle jo ved, døde han kort tid efter. Det var et stort tab for foreningen. Kallehauge har gennem alle årene gjort et fantastisk stort arbejde for PTU. Jeg tror alle, der mødte ham, blev betaget af hans store engagement, hans evne til at præcisere tingene og ikke mindst alt det, han medvirkede til at sætte fokus på og gennemføre vedr. handicappedes forhold. Det er en stor opgave, der skal løftes efter Kallehauge, men jeg tror, at vi i vores nye formand, Niels Balle, har fået en mand, der både kan og vil.

2 Niels Balle præsenterede jo sig selv og sine visioner ved et fællesmøde for medlemmerne i et 5 kreds samarbejde. Det foregik d. 18/ i Silkeborg. Desværre var der ikke så mange medlemmer, der deltog. Cafe møder i Silkeborg og Randers: Forløber stort set som de har gjort i lang tid. Der er en lille fast kerne af deltagere. Det er varierende emner, der diskuteres. Vi forsøger at dele viden og erfaringer med hinanden og nyder ellers det hyggelige samvær. Poliocafeen i Århus: Er gået i gang. Der har været et enkelt møde med rigtig stor succes. Der var så mange interesserede, at Birte Mølgård - som er kontaktperson - har fortalt, at det har været nødvendigt at sætte begrænsning på deltagerantallet. PT er planlagt yderligere 2 møder og der arbejdes på, at de holdes i større lokaler, så der bliver plads til alle. Møderne afholdes den sidste tirsdag i måneden fra kl til i bygning 8 her på MC.! Næste møde er tirsdag d. 28. oktober: Polio og medicin med Lise Kay. Tirsdag d. 25. november: Kropsbårne hjælpemidler, Praktisk hjælp i hjemmet, Handicapbil, Ledsagerordning, BPA-ordning, Ret og Pligt generelt (forvaltningsretslige regler) ved Bente Elton Det er jo et arrangement for alle - uanset hvilken kreds man tilhører. PTU Fri: Er i fuld gang og det foregår hver tirsdag fra kl til her på MC i PTU s lokaler Det er en aktivitet, som er et tilbud til alle medlemmer og altså ikke bare Østjyllands kredsen. Det er holdtræning og inspireret af: aerobic, boksning, zumba, funktionel styrketræning, crosstræning, bevægelighedstræning m.v. Det er Birte Mølgård, der er tovholder. MC møder: Møderne på tværs mellem foreningerne på MC fungerer stadig. Det seneste vi har deltaget i, var d. 16/ Vi kaldte det et borger til borger arrangement. Med undertitlen Mød Georg Gearløs eller Ole opfinder. Her mødte folk op med en lille spøjs-underlig-simpel ting, de selv havde opfundet for at lette problemer i hverdagen. Hver time, i løbet af eftermiddagen, var der et kort indlæg af div. fagpersoner. Det var et velbesøgt arrangement og vi har planer om at gentage lignende ved en senere lejlighed. Frivilligkurser: Bl.a. d. 12/5 i Fredericia og handlede om, hvad det vil sige lave frivilligt arbejde. Der var undervisning og gruppearbejde af bl.a. PTU s psykolog i Aarhus. Desuden hørte vi ok foreningens visioner og aktiviter. Kurset bliver gentaget i Hobro d. 23/ Julefrokost: Blev i år holdt på MC d. 23/ med deltagelse af ca. 35 personer. Maden var som sædvanlig fra Anne Marie i Randers og som sædvanligt lækker og rigelig. Efter spisningen kom koret Walk and Rollers og underholdt. Vi fik også lejlighed til lidt fællessang. Eftermiddagen blev afsluttet med pakkespil.

3 Arrangementer/foredrag: D. 29/10. En aften med Mette Edelberg Kristensen, som er PTU s diætist. Hun holdt et spændende foredrag med udgangspunkt i de nye kostråd. Vi hørte også lidt om grøn kost kontra kødretter. Der var en god debat og udveksling af erfaringer for og imod. Næste arrangement, var som tidligere omtalt julefrokosten d. 23/11. D. 25/2. Besøg hos Handicare, som beværtede os med lækker mad, mens de fortalte om regler og muligheder vedr. specialindrettede biler. Efterfølgende havde vi mulighed for at kigge på biltyper og indretning samt stille spørgsmål. D. 24/3. En aften med Lise Kay Livet er ikke det værste man har. Denne aften havde ikke et specifikt emne - mere en pose blandede bolsjer. Vi var vidt omkring og der var mange gode input fra medlemmerne, så vi fik en aften om løst og fast vedr. større og mindre problemer i hverdagen. D. 7/5. Handlede det om kroniske smerter med særlig fokus på søvnløshed. Vi havde besøg af Anders Skov Olesen, som jo virkelig er en kapacitet på området. D. 3/6. Hypnose. Peder Olesgaard fra Grenå har været praktiserende læge i mange år og sideløbende med det modtaget patienter til akupunktur og hypnose. Denne aften fortalte han om hypnosen og gav os også en mulighed for at prøve på egen krop. D. 24/8. Var et søndagsarrangement med sejllads på Gudenåen. Det var en dejlig dag med god tilslutning, skønt vejret ikke viste sig fra sin allerbedste side. Alligevel fik alle en mulighed for en sejltur. D. 3/9. Havde vi igen besøg af Lise Kay som bl.a. fortalte om nyt fra poliokonferencen, der blev afholdt i Amsterdam i juni måned. Vi hørte om nyeste forskning og kom selvfølgelig også ind på behandlingerne med gammaglobulin. I september (d. 13. og 14.) havde vi i 4 kreds samarbejdet det 3. arrangement på Slette Strand. Vi mødtes lørdag middag og lagde ud med frokostbuffet. Om eftermiddagen holdt Gunnar Ørskov et muntert foredrag om livskvalitet. Lørdag aften var der festmiddag og inden afslutningsfrokosten søndag middag, et foredrag med Kathalina Lauge, der er alternativ behandler. Vi blev meget klogere på bl.a. akupunktur. Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål til beretningen, hvilket der ikke var. Beretningen blev enstemmingt godkendt. Ad 3. Regnskabsaflæggelse: Kirsten gennemgik grundigt regnskabet og det blev enstemmigt godkendt. Ad 4. Indkomne forslag. Birgit Urban havde indsendt følgende forslag rettidigt: Generalforsamlingen bedes anmode PTU s hovedstyrelse om at finde jurist/advokat til at hjælpe med sager mod kommunen! Ganske som PTU tidligere har oprettet selvhjælpsgrupper, psykolog og kosteksperter, som medlemmerne kan konsultere. Forsamlingen synes forslaget var godt, men dyrt. Vi har en jurist, hvor det første råd er gratis.!

4 Gratis retshjælp kan også være godt. Der var enighed om, at der ikke skulle stemmes om forslaget. Peer tager det med til Hovedbestyrelsen og bestyrelsen følger det op. Ad 5. Oplæg til aktivitetsplan for det kommende år: D. 5/11. Skal vi besøge Seniorland og høre om div. hjælpemidler. Der er begrænset deltagerantal, men hvis der er stor tilslutning, gentages arrangementet på et senere tidspunkt. D. 6/12. Afholder vi den traditionelle julefrokost. Igen i år her på MC. Steve Hart One man Band, som vi tidligere har hørt, kommer og underholder. D. 22/2. Vandhalla på Egmont Højskolen. Et arrangement for hele familien. Der vil blive mulighed for spisning. D. 12/3 Foredrag med Almaz Emiliussen, der er født i Etiopien og kom til Danmark som 12 årig. Inden da mistede hun begge underben ved en ulykke. D. 22/4. Medlemmernes egne historier. Vi vil gerne i kontakt med medlemmer fra alle 3 grupper, som har lyst til at fortælle deres historie. D.21/5: Pensioner ved Bente Elton. Ad 6. Beslutning om antallet af suppleanter: Det fortsætter med 3 suppleanter som hidtil. Ad 7. Valg af bestyrelse. På valg er: Marianne Steen Sander - ønsker genvalg Peer Laursen - ønsker genvalg Susanne Gråbæk - ønsker ikke genvalg Desuden ønskede følgende at stille op: Jan Ole Ingelise Joan Birte Solveig Thomas Stemmefordelingen blev: 32 Peer 31 Marianne 17 Jan 16 Birte 11 Solveig 8 Ole 8 Ingelise 8 Thomas 4 Joan Til bestyrelsen blev valgt: Peer, Marianne og Jan.

5 Ad 8. Valg af suppleanter (på valg hvert år): Jan Højegaard Jensen - ønsker genvalg Thomas Dall - ønsker genvalg Ole Møller - ønsker genvalg Da Jan blev valgt til bestyrelsen, stillede han ikke op til suppleant. Desuden ønskede følgende at stille op: Solveig Heidi Joan Stemmefordelingen blev: 32 Thomas 31 Solveig 26 Joan 20 Ole 14 Heidi Som suppleanter blev valgt: Thomas, Solveig og Joan. Ad 9. Valg af revisor og revisorsuppleanter: Som revisor blev Britta valgt.! Som revisorsuppleant blev Laila Jakobsen valgt. Ad 10. Eventuelt: Solveig fortalte om arrangement i Syddjurs, hvor der var åben for flere deltagere. Birte fortalte om PTU s Fri.

Bestyrelsesberetning til Generalforsamlingen 2012

Bestyrelsesberetning til Generalforsamlingen 2012 Bestyrelsesberetning til Generalforsamlingen 2012 Rigtig hjertelig velkommen til dette års generalforsamling. Ja, så er der igen gået et år, og siden vi sidst havde generalforsamling. Som tiden da går!

Læs mere

Østjylland INDHOLD EFTERÅR 2013

Østjylland INDHOLD EFTERÅR 2013 Østjylland PTU Østjylland omfatter det område, der tidligere var Århus Amt. Fra nord ved Mariager Fjord til syd ved Odder og Samsø. Fra vest ved Silkeborg til øst ved Grenå. EFTERÅR 2013 INDHOLD Formanden

Læs mere

Referat af FMF, Kreds Østjyllands generalforsamling 2013, afholdt ved SPX, Silkeborg.

Referat af FMF, Kreds Østjyllands generalforsamling 2013, afholdt ved SPX, Silkeborg. Referat af FMF, Kreds Østjyllands generalforsamling 2013, afholdt ved SPX, Silkeborg. På FMF Kreds Østjyllands vegne, vil jeg gerne byde jer alle sammen hjertelig velkommen til foreningens årlige generalforsamling,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Års møde 11. marts 2014.

Års møde 11. marts 2014. Års møde 11. marts 2014. Så sidder vi her igen. Velkommen til jer alle. At der allerede er gået et år, har jeg svært ved at tro på, men kalenderen fortæller mig jo noget andet og siger jo sandheden, at

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

LYNGE-BROBY JAGTFORENING Generalforsamling 2012 Referat

LYNGE-BROBY JAGTFORENING Generalforsamling 2012 Referat Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 4. Indkomne

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 25. oktober 2012 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Torsdag den 25. oktober 2012 Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Grenaa Marineforening

Grenaa Marineforening Referat af generalforsamling i Grenaa Marineforening d. 18/2-2011 klokken 18:00 i marinestuen Klitvej 2 8500 Grenaa. Klokken 18:10 bød formanden Per Schultz Petersen velkommen og to gaster hejste flaget.

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND. Aarhus / Randers Afdeling

DANSK HANDICAP FORBUND. Aarhus / Randers Afdeling DANSK HANDICAP FORBUND Aarhus / Randers Afdeling Nr. 2 Maj 2014 13. årgang Maj 1 Nye tider Tekst: Rikke Kastbjerg Generalforsamling 2014 Vores årlige generalforsamling er netop overstået. Vi havde en rigtig

Læs mere

27. maj. 15. juli. 26. august. 7. oktober. 25. november. Deadline på Nybøllen 2013 (Senest kl. 18.00)

27. maj. 15. juli. 26. august. 7. oktober. 25. november. Deadline på Nybøllen 2013 (Senest kl. 18.00) Deadline på Nybøllen 2013 (Senest kl. 18.00) 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Alt modtages gerne og helst elektronisk på: nyboellen@anneesbjerg.dk (I almindeligt Word dokument/jpeg billede,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen Hjerneskadeforeningen Å R H U S A M T S K R E D S Nyhedsbrev Å R G A N G 5 ~ N R. 1 ~ M A R T S 2 0 0 6 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth, kan træffes personlig: Mandag kl. 8.00 14.00

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds,

Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds, Febr. nr.1. 2014 27. Årgang Nyt fra Parkinsonforeningen Østjyllands kreds, Dækker følgende kommuner: Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus Stemningsbillede

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Outdoor Sportsklub Hornslet, tirsdag d. 25. september 2012 på Gæstgivergården i Hornslet.

Referat af Generalforsamling i Outdoor Sportsklub Hornslet, tirsdag d. 25. september 2012 på Gæstgivergården i Hornslet. Referat af Generalforsamling i Outdoor Sportsklub Hornslet, tirsdag d. 25. september 2012 på Gæstgivergården i Hornslet. Formand Jens Leth byder velkommen til godt 30 fremmødte. Dagsordenen følges: 1.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland. Nyhedsbrev

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland. Nyhedsbrev Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Nyhedsbrev Åbningstider og telefonnumre Mandag, onsdag Formand Jette Sloth kl. 9.00-12.00 Mandag Rådgiver Viggo Jonasen kl. 10.00-12.00 Tirsdag, onsdag Socialpædagoger

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015.

Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. 1 Ordinær Generalforsamling i LIUF-LØB 2015. Onsdag den 4. februar 2015 kl. 20:00 i Hallens mødelokale. Referat: 1: Valg af dirigent. Erik vangsted blev valgt og han konstaterede, at LIUF NYT ikke udkommer

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere