Program for workshop 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for workshop 1"

Transkript

1 Program for workshop 1 Seniorkurser fremrykket forebyggelse Seniorkurser Lisbeth Møllegaard Hansen (fysioterapeut) Tidlig opsporing af funktionsnedsættelse Signe Pedersen (Cand. Scient. San. Publ.) Spørgsmål Erfaringsudveksling & debat

2 Organisering Hjælpemidler Forebyggelse Rehabilitering Genoptræning Pleje sundhed Visitation Plejen Længst muligt i eget liv

3 Seniorkurser - Fremrykket forebyggelse Borger Forebyggelse Sundhedsfremme Rehabilitering Træning Kompensation Hjælpemidler Pleje Socialområdet Sygehus Klient

4 Sundhedsfremme Sundhedsfremme den proces, der gør mennesker i stand til at være herre over deres sundhedstilstand. For at nå en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velbefindende, må den enkelte være i stand til: At identificere og realisere mål At tilfredsstille behov At ændre eller at kunne klare omverdenen

5 Sundhedsfremme At udvikle en sundhedsfremmende politik At skabe støttende miljøer At styrke indsatsen i lokalsamfundet At udvikle personlige færdigheder

6 Seniorkurser En del af projekt Længst muligt i eget liv Sundhedsfremme og forebyggelse Videnformidling Tidlig opsporing af kronisk sygdom & funktionsnedsættelse

7 Seniorkurser Sæson forår og efterår Hver sæson indeholder 5 til 8 kurser Fra 2 timers- til dagsprogram Tilmelding Fri entré Ingen kørsel

8 Målgruppe Nuværende og kommende pensionister

9 Formål Et godt og sundt seniorliv Fortsat høj livskvalitet Forblive uafhængig

10 Mål At borgeren Reflekterer over og planlægger sin aldring Får redskaber til sundhedsfremmende valg Øger sin viden om sundhedsfremme & forebyggelse Kender kommunens tilbud

11 Emner og indhold i seniorkurset Bevare funktionsevne Kriser Fysisk funktions evne Seksualitet Den teknologiske udvikling Social funktionsevne borger Mental funktionsevne Økonomi

12 Emnevalg - hvorfra Evaluering af tidligere seniorkurser Borgerinvolveringsgruppen De forebyggende hjemmebesøg Folkesygdomme Kommunale udgifter Sundhedspolitikken Tilbud og aktiviteter i Fredericia

13 Opbygning Foredrag og debat Tidlig opsporing Funktionsevne KOL Diabetes 2 Hjertekarsygdomme

14 Program Forår 2010 (749 deltagere) Efterår 2010 (306 deltagere) Et livs udfordringer. Tine Bryld (125) Sådan bliver vi 100 med hjernen i behold. Henning Kirk (220) Hvorfor lever mænd kortere. Kaare Christensen (103) Bevæg dig glad. Heddy Lerche (89) Humor og helbred Thomas Helmig (140) Skal man være sundhedsfreak for at bevare et godt helbred. Hjerteforeningen (30) Smertehåndtering Søren Frølich (140) Fra regnorm til anakonda. Søren Ekman (50) Kan sund mad smage godt. Diætist (40) Aktiv hele livet. Annette Johannesen (88) Oplev fremtidens muligheder. Thomas Wittenburg. (34)

15 Resultater Deltagere forår Aldersfordelingen Gen. alder 72,3 Yngre end 75 år 62 % Deltagere efterår Aldersfordeling Gen. alder 72,8 Yngre end 75 år 62,5 % Deltagere forår Aldersfordelingen Gen. alder 70,6 Yngre end 75 år 67 % Deltagere efterår Aldersfordeling Gns. alder 70,9 Yngre end 75 år 68 %

16 Foreløbig plan for forår 2011 Hverdagens udfordringer Videnskabsteatret: Diabetes og fedme Livsmod & den frivillige verden Mental sundhed Kommunikation mellem generationer Boformer & netværksdannelse KOL og angst

17 Erfaringer Rammer Tidsforbrug Formidling Faglighed

18 Udviklingspotentiale Borgerinvolvering Samarbejde med lokale foreninger & frivillige Presse og formidling Andre målgrupper Yngre Etniske minoriteter

19 Udviklingspotentiale Sundhedspædagogisk tilgang Miniforløb for opsporede Netværksdannelse Kobling til Stanford patientuddannelse Stratificering Evaluering

20 Overvejelser om virkning Dråber eller spor Stoffet (kursusindhold) anvendes, men processen (kursussituation) er glemt Positiv opfattelse af 3. alder. Fokus på muligheder

21 Tidlig opsporing af fysiske funktionsnedsættelser blandt ældre Partnerskabsprojekt: University College Lillebælt (UCL) og Fredericia Kommune. Formål At UCL og Fredericia Kommune i samarbejde fremmer sundhed og livskvalitet for ældre borgere i Fredericia Kommune Model, metode og testpakke til tidlig opsporing af funktionsnedsættelser

22 Mål At opspore ældre borgere i Fredericia Kommune, der er i risiko for fysisk funktionssvækkelse At motivere borgerne gennem en sundhedssamtale til at fremme: Fysisk aktivitet Hverdagsaktiviteter At henvise borgere, der er i risiko for funktionssvækkelser til kommunale, frivillige eller private fysiske funktionsfremmende indsatser / aktiviteter (genoptræning, vedligedelsestræning, stolemotion, gymnastik osv.)

23 Målgrupper Det forbyggende hjemmebesøg (75 år +) Seniorkurset (60 år +) UCL (studerende)

24 Forebyggende hjemmebesøg Et forebyggende hjemmebesøg er et uopfordret, men ikke uanmeldt, besøg i eget hjem. Formålet er, at drøfte den pågældende borgers aktuelle livssituation så borgeren bedre udnytter egne ressourcer og bevarer funktionsniveauet længst muligt. Socialministeriet, 2010

25 Fysisk funktionsevne Funktionsevne er et udtryk for vores muligheder for at opretholde og deltage i det daglige liv (Ugeskrift for læger, 2006) Samspil mellem helbredstilstand, omgivelserne og personlige faktorer En 60-årig mand vil i gennemsnit opleve funktionsproblemer i de sidste 4,3 år af sit liv, mens det for en 60-årig kvinde er 7,4 år (Ekholm et. al, 2007) Ældre med nedsat funktionsevne har en øget risiko for at komme på plejehjem og en højere dødelighed end jævnaldrende med et bedre funktionsniveau (Avlund, Davidsen & Schultz-Larsen, 1995) Immobilitet har konsekvenser på individ- og samfundsniveau

26 Fysisk funktionsevne Lis Puggard, 2008

27 Sundhedsmæssig gevinst ved fysisk aktivitet Gevinst Gevinst A B A B

28 Interessenter De studerende ved UCL UCL ledelse Undervisere ved fysioterapeutuddannelse De forebyggende medarbejdere Borgere i Fredericia Kommune Rehabiliteringsafdelingen Private, frivillige og kommunale foreninger/motionshold Div. ældreråd og Ældreooganisationer

29 Redskaber In- og eksklusionskriterier Testredskaber Testmanual Resultatark Sundhedssamtale og aftaler Hæfte med motionstilbud i Kommunen Dokumentation i CARE

30 Tidlig opsporing og forebyggelse af funktionsnedsættelser Inklusionskriterier Selvstændig gangfunktion (uden gangredskab indendørs) Hjemmeboende og over 60 år/75 år Mundtligt accepteret projektets formål og vilkår Mundtligt accepteret evt. senere at blive kontaktet mhp. forskning Eksklusionskriterier Frarådet at motionere af helbredsmæssige årsager Går til træning på kommunale genoptrænings- eller vedligeholdelseshold Modtager kommunal hjælp til pleje Udredning for kræft eller anden alvorlig sygdom Akut psykisk eller social krise

31 Testredskab Avlunds træthedstest Ankestyrelsens Håndbog for forebyggende hjemmebesøg Rejse sætte sig testen (senior fitness test) 2,45 m op og gå (senior fitness test)

32 Avlunds træthedstest Træthed under mobilitet Ja 1 point Ja - men bliver træt 0 point Nej 0 point 1. Kan du komme omkring inde i boligen? 2. Kan du komme udendørs? 3. Kan du rejse dig fra stol/seng? 4. Kan du gå udendørs i godt vejr i 1/2-1 time? 5. Kan du gå udendørs i dårligt vejr i 1/2-1 time? 6. Kan du gå på trapper til 2. sal.?

33 Rejse sætte sig

34 Rejse-sætte sig testen Kategori 1 Over normalområdet Fortsæt Kategori 2 Normalområdet Tilbud om motion Kategori 3 Risikogruppe Tilbud om motion / stolemotion Kategori 4 Høj risikogruppe Tilbud om et genoptræningsforløb Stolemotion

35 Resultater fra de forebyggende hjemmebesøg 6.april 25. juni 211 funktionsvurderinger 127 borgere (65,8 %) funktionstestet

36 Resultater Forebyggende hjemmebesøg 20 (15,7 %) i høj risiko (tilhørende kategori 4) 36 (28,3 %) borgere blev opsporet som værende i risiko (kategori 3) eller i høj risiko (kategori 4) for funktionel immobilitet 1. nov er der testet 300 borgere (dataudtræk man 13. dec. 2010) Seniorkurset 39 borgere i nov borgere i kategori 3 1 borgere i kategori 4 80 borgere i juni (32,5 %) deltagere blev opsporet (høj risiko) i en eller flere tests 24 borgere nov borgere i kategori 3 eller 4

37 2,45 m op og gå Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 5 Yngre end 75 år år år Ældre end 85 år

38 Case Annie 75 år, gift Stolemotion og henvises til GC Rejse-sætte sig 4½ gange (4) 6 gange 10 gange (på grænsen til 2) Træthed 2,45 m op og gå 5 point 24,18 sek. (4) sek sek. (3) knæløft 33 66

39 Case - retest Rejse-sætte sig 4½ gange (4) 6 gange 10 gange (på grænsen til 2) 7 (4) Træthed 5 point 3 point 2,45 m op og gå 24,18 sek. (4) sek sek. (3) 15,5 (4) knæløft 33 66

40 Funktionstest! Kan ikke stå alene Fysiske, sociale og mentale faktorer påvirker resultatet Samtaleredskab i forbindelse med de forebyggende hjemmebesøg

41 Opsamling Borgere Bedre funktionsevne Den forebyggende afdeling Viden Opsporingsredskab Dokumentationsværktøj Følge borgerne fremadrettet Systematik Fælleskultur Fællessprog Positiv forandringsproces Ressourcer i forbindelse med seniorkurset Samarbejde mellem Kommune og frivillige tilbud

42 Efterår og vinter Tidlig opsporing af fysisk funktionsevne er integreret i det forebyggende hjemmebesøg Bachelorprojekt: Retester borgere i kategori 3 og 4 Borgernes funktionsevne Ændring Følger de anbefalingerne fra sundhedssamtalen Motivation for fysisk aktivitet pga. projektet

43 Spørgsmål til overvejelse Fordele & ulemper ved seniorkurser & tidlig opsporing Formål Målgruppe Stratificering Metoder Hvilke udfordringer har I

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte 1 INDHOLD SIDE 1. Indledning 3 2. Projekt "Kom til Kræfter" - et led i rehabilitering af kræftramte 4 3. Målgruppe 4 4. Formidling af aktiviteten 5 5.

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen VELLYKKET ALDRING Kompetenceudvikling, hvor forskning og praksis spiller sammen med erfaringer fra Fokusskifte Mål Det er målet at omsorgssystem og medarbejdere understøtter mestring, hjælp til selvhjælp

Læs mere

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere

Rehabilitering på borgernes præmisser

Rehabilitering på borgernes præmisser Rehabilitering på borgernes præmisser Resultater fra fase 2: Videnindsamling Del 1: Kortlægning af projektets aktørers teoretiske viden og praktiske erfaringer med brugerinddragelse i rehabilitering Del

Læs mere

Velkommen i Frederikshavn Kommunes sundhedscentre. Program 2015

Velkommen i Frederikshavn Kommunes sundhedscentre. Program 2015 Velkommen i Frederikshavn Kommunes sundhedscentre Program 2015 Indholdsfortegnelse - Velkommen indenfor hos os 3 - Hvem er vi, og hvor holder vi til? 4 - Hvad tilbyder vi i vores sundhedscenter 7 - Blodtryksmåling

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2015-2018 Indhold Forord... 3 Sundhed er andet og mere end livsstil... 4 Principper: Måden vi arbejder med sundhed på... 5 Målsætninger: Det vi satser på... 6 1) Sundere valg

Læs mere

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen Sundhedspolitikken.. skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen styrker borgernes personlige

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016

Frederikshavn Kommune. Sundhedspolitik 2013-2016 Frederikshavn Kommune Sundhedspolitik 2013-2016 5 6 8 14 15 16 17 20 27 Forord Sundhed er mange ting Hvordan har vi det i Frederikshavn Kommune? Andre udfordringer Involvering Eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Titel Vesthimmerlands Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012. Udgivet af Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars

Titel Vesthimmerlands Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012. Udgivet af Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Vesthimmerlands Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Titel Vesthimmerlands Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Udgivet af Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf: 9966 7000 www.vesthimmerland.dk

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2013

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2013 TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGHJEM OG SAMVÆRSGRUPPER AKTIVITETSTILBUD HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2013 VELKOMMEN

Læs mere

Udkast til projektskitser Ny forebyggelseshandleplan. Version 2.0.

Udkast til projektskitser Ny forebyggelseshandleplan. Version 2.0. Udkast til projektskitser Ny forebyggelseshandleplan. Version 2.0. Revideret 21. maj 2015. 1 Naturen som social løftestang Projektkommissorium Projektejer Navn og organisatorisk tilhørsforhold Projektleder

Læs mere

Rehabilitering på borgernes præmisser

Rehabilitering på borgernes præmisser Bilag 1: Oplæg til innovationsspor Rehabilitering på borgernes præmisser Oplæg til innovationsspor Resultater fra fase 2: Videnindsamling April 2010 Indhold Side 3 Innovationsspor 1 Redskaber og metoder

Læs mere

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune

Projekt forebyggende hjemmebesøg. Lemvig Kommune Projekt forebyggende hjemmebesøg Lemvig Kommune Udarbejdet af: Dato: Birthe Høimark Poulsen 16. december 2014 Projektmedarbejder Lemvig Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektets formål...

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Frivillighed og frivilligt arbejde Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 cvr nr. 19 12 11 19 etf.

Frivillighed og frivilligt arbejde Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 cvr nr. 19 12 11 19 etf. Frivillighed og frivilligt arbejde Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk December 2013 Side 1 Indledning Ergoterapeutforeningen har

Læs mere

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunens faldforebyggende indsats 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Sundhedsudvalget, 30-10-2013 Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere