BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING"

Transkript

1 kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1

2 Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Dette er en kort beskrivelse af definitioner og begreber, samt en oplistning af symptomer på, at et barn/en unge har været udsat for overgreb. Kolding Kommunes beredskabsplan kan ses i sin fulde længde på Definitioner og begreber Hvad kendetegner et seksuelt overgreb? En seksuelt grænseoverskridende handling er en handling: hvor den voksne bruger sin magt til at udnytter barnet/den unges tillid. hvor den voksne krænker barnet/den unges integritet. som barnet ikke kan forstå, og som barnet ikke er modent til at give samtykke til. som er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes betingelser. som overskrider samfundets lovgivning og den almindelige moral. Hvad kendetegner fysisk og psykisk vold? Volden er en handling eller en trussel, der: er egnet til, eller krænker en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader kan være både en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. overskrider samfundet love og normer. indebærer afstraffelse, indespærring, eller at barnet/den unge bliver forladt eller oplever følelsesmæssig afvisning. nedgør eller nedværdiger barnet/den unge. Hvad kan tyde på at et barn/ en ung er/har været udsat for seksuelle overgreb? påfaldende og ikke alderssvarende seksualiseret adfærd ikke alderssvarende viden om seksuelle emner ikke alderssvarende interesse i forhold vedr. egen eller andres seksualitet svage personlige grænser grænseoverskridende adfærd pludselig ændret adfærd påfaldende påklædning eller kropsattitude fysiske tegn, fx blå mærker pludselig eller påfaldende modvilje mod at være sammen med en bestemt person pludselig eller påfaldende modvilje mod at være sammen med personer af et bestemt køn regredierende adfærd enten udad-reagerende adfærd med aggressivitet eller indadvendt adfærd med tilbagetrækning overtilpassethed opmærksomhedsvanskeligheder vanskeligheder med affektregulering ufrivillig vandladning eller afføring somatiske symptomer angst, opgivenhed eller depressive symptomer selvskadende adfærd (fx cutting) selvmordsadfærd søvnforstyrrelser/mareridt spiseforstyrrelser Hvad kan tyde på, at et barn/en unge har været udsat for vold: Fysisk vold: Mærker efter slag (med hånd eller redskab), brændemærker, sår på kroppen og lign. Mærker efter kvælningsforsøg. Brud på arme, ben, kraveben eller andre knoglebrud. Adfærdsmæssige tegn, nævn under symptomer på seksuelle overgreb. Psykisk vold: medfører ikke synlige mærker på barnet/den unges krop, men kan medføre alvorlige skader på barnet/den unges psykiske og mentale udvikling, og skaderne kan være lige så alvorlige som skader efter fysisk vold. Et barn udsat for psykisk vold kan udvise en række af de samme symptomer som beskrevet under et barn udsat for seksuelle krænkelser. 2 3

3 Børn og unge med handicap Vær opmærksom på, at disse børn og unge kan være særligt udsatte for vold og andre overgreb. Du kan læse mere om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb mod mennesker med handicap her: Underretningspligt Alle borgere har pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis de får kendskab til overgreb mod et barn eller en ung. Der gælder en særlig, skærpet underretningspligt for personer, der arbejder med børn og unge. Se i øvrigt Kolding Kommunes hjemmeside: hvor du bl.a. kan finde pjecen Underretning et udtryk for omsorg. Her finder du også indberetningsskema til underretning, både hvis du er privatperson og hvis du er fagperson. Du kan desuden læse om, hvad det videre forløb er, når du har lavet en underretning. Det gælder også, når der underrettes til de sociale myndigheder om, at deres barn har brug for støtte. Hvornår skal forældre ikke inddrages? Forældrene skal ikke orienteres om at der sendes underretning til de sociale myndigheder i sager om vold og overgreb, hvis mistanken retter sig mod en eller begge forældre eller andre i et forældrelignende forhold til I disse sager må forældrene ikke orienteres. Hvis du er i tvivl eller har brug for sparring kan du kontakte Familierådgivningen på telefon Handlevejledninger for ledere og medarbejdere: Sager med seksuelle overgreb eller vold imod børn og unge kan inddeles i tre forskellige niveauer: Bekymring Mistanke Konkret viden Graden af viden har betydning for den videre handling. om at et barn/en ung har været udsat for krænkelser fra et andet barn under 15 år. Hvis du har overrasket børnene/de unge i situationen, bør du spørge dem neutralt og lyttende, hvad de laver. Drøft evt. din mistanke med en kollega, som også kender børnene/de unge. Gå derefter til nærmeste leder og orienter om, hvad du har set, hørt eller gjort. for mistanken. Undlad at fortolke. Skriv ned. Vis omsorg og interesse for begge børn/unge. Vær til rådighed. der retter sig mod forældre eller stedforældre Konkret viden Tal ikke med forældrene om sagen. Orienter omgående din leder og aftal, hvem der gør hvad i forhold til en underretning. viden. Kontakt evt. Familierådgivningen eller send en underretning med det samme. Inddragelse af forældre ved underretning om vold eller seksuelle overgreb: Som udgangspunkt bør forældre altid orienteres og inddrages i forhold, som angår deres børns trivsel og udvikling. 4 5

4 Mistanke Tal ikke med forældrene om sagen. Drøft evt. din mistanke med en kollega, som også kender barnet/den unge. Gå derefter til din nærmeste leder og orienter om mistanken. for mistanken. Undlad at fortolke. Hold fokus på barnet/den unge. Lyt, vær opmærksom på signaler og spørg åbent. Undlad at udspørge og afhøre. Aftal med din leder hvem, der gør hvad i forhold til underretning. mistanke. Kontakt Familierådgivningen eller send en underretning. om at et barn/en ung har været udsat for overgreb fra en ansat. Noter hændelser i forhold til mistanke. Er det forældre, som kommer til dig med en bekymring eller en mistanke om et seksuelt overgreb mod deres barn, kan du bede forældrene om at skrive deres samtaler med barnet ned. Kontakt straks din leder og kun din leder hvis du har viden om et seksuelt overgreb begået af en anden ansat. Din leder har ansvar for at gå videre med sagen. Hvis din viden er rettet mod din leder, skal du kontakte nærmeste overordnede leder direkte. Denne har ansvar for at gå videre med sagen. Lederen skal altid involvere personale juridisk afdeling når mistanken rettes mod en ansat. Lederen skal altid drøfte sagen med det rådgivende team, bestående af leder af Familierådgivningen, leder af området og en repræsentant for personalejuridisk afdeling når mistanken retter sig mod en ansat., der retter sig imod anden voksen end forældre eller ansat. Konkret viden: Orienter omgående din leder om din viden. Din leder skal herefter hurtigst muligt kontakte forældrene/forældremyndighedsindehaverne og videregive denne viden. Aftal med din leder, hvem der gør hvad i forhold til underretning. viden. Kontakt evt. Familierådgivningen eller send en underretning med det samme. Underretningspligten gælder, uanset om der allerede er et samarbejde i gang om barnet/ den unge. Mistanke: Drøft evt. din mistanke med en kollega, som også kender barnet/den unge. Gå derefter til din nærmeste leder og orienter om samtalen. for mistanken. Undlad at fortolke. Skriv ned. Hold fokus på barnet/den unge. Lyt, vær opmærksom på signaler og spørg åbent. Undlad at udspørge og afhøre. Aftale med din leder, hvem der gør hvad i forhold til eventuel underretning. eller er uenig med dig er det dig, der skal gå videre med din mistanke. Kontakt evt. Familierådgivningen for at aftale nærmere eller send en underretning. 6 7

5 LOGO1TH_LS_POSr d beredskabsplan og handlevejledning ER DU I TVIVL? Du kan få hjælp og vejledning følgende steder: Familierådgivningen på tlf eller SISO s anonyme rådgivningstelefon på tlf SENIOR- OG SOCIALFORVALTNINGEN Rådgivningsområdet Nicolai Plads Kolding Tlf

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Marts 2014 Indhold Indledning... 3 Definitioner af begreber... 4 Mulige tegn og reaktioner hos børn og unge,... 5 der er udsat

Læs mere

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK Beredskabsplan VHK Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger 1 Indholdsfortegnelse 1 FYSISK, PSYKISK OG SEKSUEL VOLD... 4 1.1 VOLD KAN IKKE ALTID SES...

Læs mere

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Familieafdelingen Side 1 af 22 Familie Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf,:

Læs mere

Overgreb. Handleplan for Herningsholmskolen

Overgreb. Handleplan for Herningsholmskolen Overgreb Handleplan for Herningsholmskolen Center for Børn og Forebyggelse Center for Børn og Læring 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Definitioner af seksualitet, seksuelle overgreb og vold

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Indholdsfortegnelse Part 1. Indledning... 4 Definitioner og lovgivning...5 Vold...5 Strafferetslige

Læs mere

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE INDHOLD FORORD 3 Kontaktoplysninger 3 MÅLGRUPPER OG DEFINITIONER 4 Vold 4 Seksuelle overgreb 4 FOREBYGGELSE HVORDAN? 5 Det organisatoriske

Læs mere

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Handlevejledning Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Beredskab og retningslinier for ansatte der arbejder med børn og unge i Hedensted Kommune Indhold Baggrund........................................

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Hvad er et overgreb?...

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Bornholms Regionskommune i samarbejde med Bornholms Politi 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Definition

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE OKTOBER 2013 Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information

En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Leder konkret viden En medarbejder henvender sig til dig på baggrund af a) egen oplevelse eller b) information fra andre. Bed medarbejderen nedskrive sin information Indhent evt. mere viden i medarbejdergruppen

Læs mere

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb.

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Seksualpolitik for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Der findes ikke acceptable seksuelle overgreb. Der findes ikke gode grunde til ikke at gribe

Læs mere

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Baggrund for en nedskrevet seksulpolitik Børnene og de unge på Sølyst har sammenlignet med andre børn og unge - haft en vanskelig livssituation

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet 1 Indhold Baggrund...3 Målgruppe og anvendelse...3 Arbejdsgruppe og styregruppe...3 Skole/fritidshjemskulturen...3 Rammer

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet.

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet. Formål med Løvvangskolens seksualvejledning Formålet med at have en seksualpolitik og vejledning er altså, at skabe klarhed og rimelige rammer for, hvad der er socialt acceptabelt eller direkte lovpligtigt,

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN - en handlevejledning for tidlig indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret Indhold Forord 4 Hvem bør kende denne handlevejledning?

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere