Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet"

Transkript

1 BRANCHEVEJLEDNING OM ANSÆTTELSE AF UNGE PÅ KONTORER Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet I KONTOR OG ADMINISTRATIVE VIRKSOMHEDER

2 INDHOLD 3 FORORD 4 GIV EN GRUNDIG INSTRUKTION TIL ARBEJDET 6 HVAD MÅ DE ÅRIGE BESKÆFTIGE SIG MED? 7 HVAD MÅ DE ÅRIGE BESKÆFTIGE SIG MED? 8 SÆRLIGE FORHOLD MASKINER ALENEARBEJDE PENGETRANSPORTER KEMIKALIER 10 NÅR DE UNGE HAR ARBEJDE MED LØFT, TRÆK OG SKUB 12 ARBEJDSTID 13 UNDERRETNING TIL FORÆLDRE 14 SPECIELT FOR ELEVER OG ERHVERVSPRAKTIKANTER 15 TJEKLISTE TIL INSTRUKTION AF UNGE Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at den er i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningens indhold og ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for området.

3 Unge bliver ansat til forskellige funktioner i kontor og administrative virksomheder. Det kan fx være til mødebookninger, uddeling af post, skrive breve og mails, gøre klar til møder og rydde af efter møder, passe telefonen, gå på posthuset og købe ind til frokost og andre ting, der er nødvendige for en velfungerende arbejdsplads. Der er mange fordele ved at ansætte unge. De er fulde af gå-på-mod, vil vise deres værd og ser arbejdspladsen med andre og nye øjne. De unge er dog også en særlig sårbar gruppe på arbejdsmarkedet, fordi de har mindre erfaring, mangler rutine, og fysisk ikke er helt udviklet. Som arbejdsgiver er der derfor en række forhold, man skal være opmærksom på, da der er særlige regler til at beskytte de unge, herunder krav til grundig instruktion af de unge, foruden særlige regler for unges arbejdstider, og hvad de må beskæftige sig med. 3 Denne vejledning beskriver de arbejdsmiljøregler, som man skal være opmærksom på, når man ansætter unge. Reglerne sondrer mellem følgende tre grupper: Unge, som er under 13 år. Denne gruppe må som udgangspunkt ikke udføre arbejde for en arbejdsgiver Unge, der er år, og unge under 18 år, der stadig er undervisningspligtige Unge, der er år, og som ikke længere er undervisningspligtige. Undervisningspligtig vil sige, at den unge endnu ikke har afsluttet 9. klasse i folkeskolen. Vejledningen henvender sig til ledere, arbejdsgivere og medlemmer af arbejdsmiljøorganisationer i kontorer og administrative virksomheder.

4 4 GIV EN GRUNDIG INSTRUKTION TIL ARBEJDET Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at de unge får en grundig oplæring og instruktion, så de kan udføre arbejdet fuldt forsvarligt og undgår at komme til skade under arbejdet. Dette betyder blandt andet, at arbejdsgiveren skal sørge for, at de unge er fortrolige med tekniske hjælpemidler. Det kan fx være instruktion i brug af en kopimaskine, printer eller anden maskine. Ligesom det kan være instruktion i god løfteteknik og indretning af en skærmarbejdsplads. Det er også vigtigt, at de unge sættes ind i, hvad arbejdet i øvrigt indebærer, og hvilke forventninger der er til dem. Arbejdsgiveren skal sikre, at de unge har forstået instruktionen, og at de unge følger den. Opgaven med instruktion og tilsyn kan uddelegeres til en, som arbejder sammen med den unge, fx den nærmeste leder. Eller det kan være en arbejdsmiljørepræsentant eller en anden person over 18 år, som får den opgave. Det vigtige er, at pågældende har den fornødne indsigt i arbejdet. Til brug for instruktionen kan I bruge tjeklisten på side 15 i denne vejledning. Instruktionen til arbejdet kan derudover indeholde en introduktion til: Virksomhedens arbejdsmiljøarbejde, herunder den årlige arbejdsmiljødrøftelse og arbejdspladsvurdering (APV). Virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (AMO), herunder hvem der er den unges arbejdsmiljørepræsentant og den udpegede leder i arbejdsområdet. Hvis virksomheden ikke har en arbejdsmiljøorganisation, hvem den unge så kan henvende sig til med arbejdsmiljøspørgsmål. Evt. politikker om fx mobning, chikane og stress.

5 5 Hvornår der bliver gennemført APV for den unge, og hvad det indebærer. Det kan fx ske som led i opfølgning på instruktionen til arbejdet. Hvem den unge kan henvende sig til med sine spørgsmål. Den unges arbejdstider. Vær opmærksom på de særlige regler, der gælder for unge - se side 12. Formelle og uformelle spilleregler på arbejdspladsen, fx hvis man ønsker at bytte en vagt, har forslag til ændrede arbejdsgange eller om afholdelse af pauser.

6 6 HVAD MÅ DE ÅRIGE BESKÆFTIGE SIG MED? De årige og unge, som ikke har afsluttet 9. klasse, må kun udføre lettere arbejde: Lettere rengøring, oprydning og borddækning. Lettere budtjeneste, herunder internt piccoloarbejde, og udbringning af aviser og reklamer samt salg af aviser og lignende. Lettere arbejde med bogopsætning på biblioteker Lettere manuelt arbejde, såsom ilægning i poser, kuverter og æsker, kontrol og pudsning af færdige produkter samt håndtering af rent vasketøj. De unge må ikke udføre arbejde med farlige maskiner og farlige tekniske hjælpemidler, faremærkede produkter og alene-arbejde, se afsnittet særlige forhold på side 8.

7 HVAD MÅ DE ÅRIGE BESKÆFTIGE SIG MED? De årige, som har afsluttet 9. klasse må som udgangspunkt udføre de samme opgaver som voksne over 18 år. Der er dog en række begrænsninger i forhold til brug og arbejde med farlige maskiner og tekniske hjælpemidler, faremærkede produkter og alenearbejde, se afsnittet særlige forhold på næste side. 7

8 YDERST BRANDFA MEGET BRANDFAR BRANDFARLIG YDERST BRANDFARLIG, MEGET BRANDFARLIG, BRANDFARLIG 8 SÆRLIGE FORHOLD MASKINER De årige og dem, som stadig er undervisningspligtige, må kun arbejde med ufarlige kontor- og husholdningsmaskiner, fx kopimaskiner og støvsugere. De årige, der har afsluttet 9. klasse, må arbejde med visse maskiner udover ufarlige kontor- og husholdningsmaskiner. De må arbejde med farlige maskiner, hvis de bevægelige og bearbejdende dele er afskærmede og utilgængelige under drift, fx offset trykmaskiner, pålægs- eller værktøjsmaskiner. De unge må i øvrigt ikke arbejde med eller arbejde tæt på farlige maskiner. ALENEARBEJDE Der gælder særlige regler for unges alenearbejde. Formålet med reglerne er at sikre, at unge under 18 år ikke arbejder alene i situationer, der kan blive ubehagelige eller farlige for dem. Hvis dette er tilfældet, skal den unge arbejde sammen med en person over 18 år. SUNDHEDSSKADELIG, LOKALIRRITERENDE, HUDSENSIBILISERENDE SUNDHEDSSKADELIG, LOKALIRRITERENDE, HUDSENSIBILISERENDE PENGETRANSPORTER Unge må ikke deltage i egentlige pengetransporter. Egentlige pengetransporter har til formål at transportere penge, fx dagens omsætning til banken. Hvis den unge skal gøre småindkøb, må den unge gerne have penge med til det, når blot der ikke er tale om væsentlige pengebeløb. Lige som den unge må bringe en vare ud til en kunde og have byttepenge med til kunden og modtage betaling for varen. Igen må der ikke være tale om væsentlige pengebeløb. Intern pengetransport er ikke en egentlig pengetransport. Der skal i hvert enkelt tilfælde ske en konkret vurdering af transportens farlighed, herunder hvor mange penge der medbringes, og om det er åbenlyst, at den unge har penge med sig. GIFTIG FOR VAND- LEVENDE ORGANISMER GIFTIG FOR VAND- LEVENDE ORGANISMER

9 BRANDNÆRENDE RLIG, LIG, ÆTSENDE AKUT GIFTIG KEMIKALIER De unge må ikke arbejde eller på anden måde udsættes for påvirkninger fra farlige stoffer og materialer, bl.a. faremærkede produkter, som er mærket meget giftig, giftig, ætsende eller eksplosiv. Som eksempler på produkter, de unge ikke må arbejde med, kan nævnes mineralsk terpentin, rensebenzin og visse typer ovnrens. Det skal fremgå af arbejdspladsbrugsanvisningen, hvis de unge under 18 år ikke må benytte produktet. EKSPLOSIV 9 TRYKBEHOLDER MED GAS KRÆFTFREMKALDENDE, MUTAGEN OG REPRO- DUKTIONSSKADELIG

10 10 NÅR DE UNGE HAR ARBEJDE MED LØFT, TRÆK OG SKUB Når de unges arbejde indebærer løft, træk og skub, skal der tages særligt hensyn til den unges alder og fysiske udvikling. Unge må normalt ikke løfte mere end ca. 12 kg ad gangen. Løftet skal ske midt foran og tæt på kroppen og mellem midtlårs- og albuehøjde. Vejer byrden under 12 kg, må den unge bære den ca. 2 meter. Skal byrden bæres mere end ca. 2 meter, skal der ske en forholdsmæssig reduktion af byrdevægten. Bæring af byrder skal så vidt muligt undgås og egnede tekniske hjælpemidler, fx rulleborde eller sækkevogne, skal bruges, når byrden vejer over 12 kg. Selv når byrden vejer under 12 kg, bør det overvejes, om der er egnede tekniske hjælpemidler, der kan bruges, i og med unødige belastninger skal undgås. I enkelttilfælde må den unge løfte op til 25 kg, men kun under optimale løfteforhold, dvs. at løftet foregår lige foran og tæt på kroppen, at løftet foregår mellem midtlårs- og albuehøjde, at man ikke vrider eller bøjer i ryggen, at grebet om byrden er fast og godt, og at fodfæste er stabilt. Hvad angår skub af genstande, er tommelfingerreglen, at vægten ikke må være tungere end ca. 250 kg. Ved skub eller træk skal det sikres, at den samlede belastning ikke udgør en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko. Det kan fx sikres ved, at den kraft, der skal til ved igangsætning eller transport af genstanden, er lav.

11 Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at arbejdsforholdende er fuldt forsvarlige. God løfteteknik 1. Vurdér genstandens vægt, og om den fx er glat, skarp, varm eller ustabil 2. Gå tæt på genstanden eller træk den nærmere 3. Få et godt og sikkert greb om genstanden 4. Stå sikkert med ca. hoftebreddes afstand mellem fødderne, og fordel vægten ligeligt på benene 5. Hold ryggen lige og rank, dvs. krum ikke ryggen fremover Bøj i benene, når løftearbejdet påbegyndes, og løft i ret roligt tempo ved at strække knæ- og hofteled 7. Sørg for god plads du har som udgangspunkt behov for ca. 1 x 1 meter til at bevæge dig på 8. Hold genstanden tæt ind til kroppen under løftet, og lad armene støtte mod kroppen 9. Hold ansigt og fødder i samme retning under hele løftet for at undgå vrid af ryg og ben 10. Bed om hjælp, hvis byrden er for tung eller uhåndterlig.

12 ARBEJDSTID årige årige, der ikke har afsluttet 9. klasse årige, der har afsluttet 9. klasse Skoledag Skolefridag 2 timer om dagen 2 timer om dagen 8 timer om dagen* 7 timer om dagen* 8 timer om dagen* 8 timer om dagen** Skoleuge 12 timer om ugen 12 timer om ugen 40 timer om ugen** 12 Skolefri uge 35 timer om ugen 40 timer om ugen 40 timer om ugen** Pause *** 30 min. når den daglige arbejdstid er på mere end 4,5 timer 30 min. når den daglige arbejdstid er på mere end 4,5 timer 30 min. når den daglige arbejdstid er på mere end 4,5 timer Hvileperiode 14 timer 14 timer 12 timer Fridøgn 2 døgn om ugen 2 døgn om ugen 2 døgn om ugen Ferie Så vidt muligt en hel arbejdsfri periode i skolesommerferien Så vidt muligt en hel arbejdsfri periode i skolesommerferien Aften- og natarbejde Må ikke arbejde i tidsrummet kl til kl Må ikke arbejde i tidsrummet kl til kl Må ikke arbejde i tidsrummet kl til kl **** * Når den samlede arbejdstid er på 7 eller 8 timer, skal den ligge samlet. ** Må dog ikke overstige arbejdstiden for voksne i samme fag. *** Medregnes ikke i arbejdstidens længde. **** I kontorer samt butikker, tankstationer o.l. må de unge arbejde indtil kl I teatre, biografer, cirkus, koncertsteder o.l. underholdningssteder må de unge assistere. ved forestillinger indtil kl. 24. I bagerier, hoteller, restauranter o.l. gælder også særlige regler.

13 UNDERRETNING TIL FORÆLDRE Ved ansættelse af unge, som fortsat er undervisningspligtige, skal arbejdsgiveren give forældrene besked om ansættelsen. Forældrene skal bl.a. oplyses om arbejdstidens længde og om eventuelle risici ved arbejdet. Oplysningerne kan blive givet skriftligt, via telefonen eller personligt. Risici ved arbejdet kan eksempelvis også gives ved at udlevere APV en, som vedrører de unges arbejde. 13

14 14 SPECIELT FOR ELEVER OG ERHVERVSPRAKTIKANTER Elever, som gennemfører en kompetencegivende erhvervsuddannelse, er som udgangspunkt ikke omfattet af den samme beskyttelse, som beskrevet i vejledning. Det samme gælder unge, som har gennemført deres erhvervsuddannelse, inden de fylder 18 år, og kommer på arbejdsmarkedet. De må også gerne udføre arbejde, selvom det bl.a. indebærer brug af farlige maskiner eller faremærkede produkter. Unge, som er i erhvervspraktik i løbet af deres folkeskole, er omfattet af arbejdsmiljølovens regler om unges arbejde, hvis de udfører arbejde for en arbejdsgiver. Hvis den unge derimod observerer og deltager i arbejdet uden reelt at deltage aktivt i arbejdet, vil den unge ikke være omfattet af reglerne. Det, der afgører, om der er tale om arbejde for en arbejdsgiver i arbejdsmiljølovens forstand, er, om den unge udfører arbejde, der kan sidestilles med, eller har overvejende lighed med, det arbejde, ansatte udfører.

15 TJEKLISTE TIL INSTRUKTION AF UNGE Emner der gennemgås og forklares til den unge Ansvarlig Arbejdets indhold Arbejdsmiljø ifm arbejdets udførelse, hvad forstås ved sikker adfærd? Arbejdstid, hviledøgn, ferier Kontaktperson/samt ansvarlig for tilsyn med den unge Introduktion til arbejdsmiljøorganisationen + introduktion af arbejdsmiljørepræsentant 15 Anvisning af personalefaciliteter, aflåst skab, frokoststue, toiletter mv. Gennemgang af god teknik ved løft, bæring, skub og træk Gode arbejdsstillinger og bevægelser Anvendelse og betjening af tekniske hjælpemidler, fx løftevogn, pallevogn Anvendelse og betjening af maskiner Gennemgang af brug af værnemidler, fx handsker Anvendelse af rengøringsmidler og andre kemiske produkter Procedure for anvendelse og betjening af brandslukningsudstyr Anvisning af flugtveje Anvisning af placering og brug af førstehjælpsudstyr Politikker om fx stress, mobning, chikane, vold eller trusler om vold Andet

16 Ansættelse af unge under 18 og arbejdsmiljøet beskriver de arbejdsmiljøregler, som man skal være opmærksom på, når man ansætter unge. I arbejdsmiljølovgivningen skelnes der mellem følgende tre grupper - Unge, som er under 13 år. Denne gruppe må som udgangspunkt ikke udføre arbejde for en arbejdsgiver - Unge, der er år, og unge under 18 år, der stadig er undervisningspligtige - Unge, der er år, og som ikke længere er undervisningspligtige. Vejledningen henvender sig til ledere, arbejdsgivere og medlemmer af arbejdsmiljøorganisationer i kontorer og administrative virksomheder. Branchevejledningen er udgivet af: BAR Kontor Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration (BAR Kontor) giver konkrete vejledninger om aktuelle arbejdsmiljøproblemstillinger inden for branchen i form af branchevejledninger, kampagnemateriale, værktøjer, afholdelse af temadage mv. I BAR Kontor samarbejder arbejdsmarkedets parter for at sikre et godt arbejdsmiljø på private kontorarbejdspladser. BAR Kontor består af repræsentanter fra: Dansk Erhverv, Dansk Industri, Lederne, HK/Privat, HK HANDEL og PROSA. Vejledningen kan købes i Arbejdsmiljøbutikken på eller downloades på BAR Kontors hjemmeside: Projektledelse: Heidi Lisette Bille og Rikke Rus Hatorp ISBN nr udgave, 1. oplag 2015 BAR Kontor bestillingsnummer: Fotos + illustrationer: Shutterstock Design + illustrationer: Tryk:

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

Fleksjob. Gode råd om

Fleksjob. Gode råd om Gode råd om Fleksjob Fleksjob kan hjælpe din virksomhed til at få kvalificeret arbejdskraft og samtidig være med til at styrke virksomhedens sociale profil! Udgivet af Dansk Handel & Service Fleksjob 2005

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Undervisningspligtige unges arbejde. Marts 2007 Erstatter At-meddelelse nr. 4.01.4 af marts 1999 om unges arbejde

At-VEJLEDNING. Undervisningspligtige unges arbejde. Marts 2007 Erstatter At-meddelelse nr. 4.01.4 af marts 1999 om unges arbejde At-VEJLEDNING UNGE E.0.1 Undervisningspligtige unges arbejde Marts 2007 Erstatter At-meddelelse nr. 4.01.4 af marts 1999 om unges arbejde 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

BRANCHE- VEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET

BRANCHE- VEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET BRANCHE- VEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET INDHOLDSFORTEGNELSE FØRSTE DEL Børn under 13 år... 6 Unge på 13 og 14 år samt unge omfattet af undervisningspligten... 6 - forbudte arbejdsopgaver...

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre Branchevejledning om arbejdsmiljø i bowlingcentre Indholdsfortegnelse Indledning... 03 Få overblik og undgå skader... 04 Arbejdspladsvurdering APV... 04 Introduktion af nyansatte... 04 Sikkerhedsrundering...

Læs mere

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø Arbejdsmiljø 1 Forebyggelse er bedre end helbredelse unges arbejdsmiljø - unges arbejde (13-25 år) juli 2011 unges arbejdsmiljø - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S ønsker et højt niveau af sikkerhed

Læs mere

FOR ARBEJDE VED JERNBANESPOR

FOR ARBEJDE VED JERNBANESPOR ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR ARBEJDE VED JERNBANESPOR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Arbejde med kørestrøm. Foto Peter Thornvig 71 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord... 5 1. Planlægning af arbejdet...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Branchevejledning for. skorstensfejerarbejde

Branchevejledning for. skorstensfejerarbejde Branchevejledning for skorstensfejerarbejde Indholdsfortegnelse Forord................................................ 1 Baggrundsanalyse....................................... 1 Sikkerhedsorganisation..................................

Læs mere

Unges arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

Unges arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde Unges arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen Branchevejledning 2 Indhold Indhold 3 Unge under 18 år i arbejde som en del af social- og sundhedsuddannelsen 5 På skolen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg Arbejdsmiljøhåndbog for idræts- og sportsanlæg Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Få et godt arbejdsmiljø... 3 Det psykiske arbejdsmiljø... 6 Samarbejde, tillid og retfærdighed... 6 Seks

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i. svømmehallen

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i. svømmehallen Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i svømmehallen Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Styr på sundheden og arbejdsmiljøet... 6 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen... 6 3.2 Arbejdspladsvurdering

Læs mere

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder

Læs mere