Fordybelsesopgave inden modul 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fordybelsesopgave inden modul 2"

Transkript

1 Fordybelsesopgave inden modul 2 Navn, arbejdssted, adresse Beata Deja, Genoptræningscenter i Herlev kommune; Fokus område: At gøre sig tanker omkring: hvordan skal hjertehold bygges op hvor mange patienter kan vi have på et hold med hensyn til det fysiske rammer hvor mange terapeuter skal være på et hold og hvem? hvor mange gange om ugen skal holdet køre og hvor lang tid i forløbet hvilke test skal vi vælge og kan vi gennemføre dem: f.eks. styrketest hvilke øvelser skal prioriteres i behandlingen indhold af træningen Indtil modul 2 vil jeg: videregive viden fra hjertekurset til mine kolleger få snakket i terapeutgruppen om test fra kurset og afprøve dem hos os at dygtiggøre mig selv i tests og uddybe min viden om hjertepatienter (læse litteratur) undersøge om træningsmuligheder for hjertepatienter i nærliggende kommuner og spørge til deres erfaringer Kort beskrivelse af hjemmeopgaven For det første har der været svært for mig at præcisere mine mål og formulere dem, fordi vi ikke har haft GOP på hjertepatienter endnu, bortset fra nogle enkelte, som er kommet med hjerteproblemmatik, som bi-diagnose (ca. 30 patienter i 2011). Disse patienter har været placeret på Geriatri hold. Ofte var der tale om ældre borger med hoveddiagnosen i GOP: almindelig svækkelse, efter fald, og lign. Jeg har haft kun to patienter med GOP/ hjerte. De Pt har haft afsluttet genoptræning på Herlev Hospital efter 12 ugers forløb. Den ene Pt er påbegyndt selvtræning hos os efter vejledning og instruktion, samt under opsyn af fysioterapeuten i de første 4 træningsgange. Derefter bliver der lavet opfølgende tests hver 2 uge og revurdering af træning. Den andet Pt ønskede ikke at træne af private årsager. GOP blev afsluttet på baggrund af det. Hvordan er det gået? Det første der kommer i mine tanker er, at det ikke har været optimalt at være alene på kurset. Det er vigtigt at være min. to til stede på sådan kursus for at kunne bedre reflektere over dens

2 indhold, samt at det er nemmere at evaluere på den. Det er vigtigt med faglig sparring. Det giver mere mening, specielt i forhold til at vi ikke har haft hjertehold endnu, og det først skal bygges op. Men på den korte tid lykkedes mig at: vække ideer til opbygning af et hjertehold at pointere at der skal være flere en mig, som er ansvarlig for et eventuelt hjertehold at gøre os opmærksomme på hvor vigtigt det er med styrketests (Før kursus opstart har vi haft denne emne op og vi skal have mere fokus på det. Vi har talt om at vi skal blive bedre i at holde fast i evalueringer af tests) Vi har også planlagt en dag, hvor vi skal afprøve styrke/udholdenheds tests i terapeutgruppen. Derefter starter vi med at lave dem på de fleste borger bl.a. Geriatri hold. RM test bruger vi på LGC allerede på ACL hold med ungre borgere. På nuværende tidspunkt står vi overfor at flytte og dermed kommer vi til at skifte vores træningsmaskiner til nye, som kan bruges til decideret styrketræning. Vi afventer i øjeblikket på afklaring, hvor vi skal være henne i kommunen. Vi har også aftalt at vi implementerer SF-36 test med start på Geriatri hold Der er udarbejdet en procedure ved hjertestop, som kan bruges på andre hold Vi har også gjort os overvejelser i forhold til diætist/rygestopkurser for Pt og hvad kan det være i vores ramme Vi har gjort os overvejelser i forhold til holdstruktur og det mulige i vores fysiske rammer kan være: et hold i op til 8 deltager; 2-3 gange ugentligt; af 1-1;5 times varighed. Forløbet på 8-12 uger i forhold til den enkeltes Pt GOP. Der skal være 2 faste terapeuter og måske den 3 standby, tilknyttet holdet. Disse overvejelser kan ikke realiseres lige nu. Der skal både de fysiske rammer samt flere terapeuts timer til at vi kan opstarte et hjertehold Vi får endnu ikke henvist borgere efter den specialiserede træning på hjetrepatienter Vi vil lave vores træningsskemaer om og fokusere mere på kvaliteten end kvantiteten i træningen, samt at følge op på mål for træningen for den enkelte borger

3 Navn, arbejdssted, Eva Friis Kamelarczyk, OUH Svendborg Sygehus, Oprindelige fokusområde: At nytænke hele vores hjerterehabiliteringskoncept. Har arvet konceptet fra andre, og det trænger nu til en grundig gennemgang og ny inspiration. Lever vi op til nyeste evidens? Fokusområde efter modul 1: Det oprindelige fokusområde var alt for omfattende til denne opgave, så jeg valgte i stedet at arbejde henimod tilblivelsen af en patientmappe med diverse informationer relevant for den fysiske del af hjerterehabilitering. I tillæg valgte jeg at arbejde for at vi som fysioterapeuter skulle have mindst en undervisningsession pr. patientforløb. Der findes nemlig på nuværende tidspunkt slet ingen undervisning på hjerteholdene. Inden modul 2 vil jeg: Vende ovennævnte med mine kolleger, da vi er tre, som er involveret i hjerterehabilitering. Hvad er der sket siden modul 1: Grundet den korte tidsramme og det faktum at vi er to, der har 14 dages ferie i sidste halvdel af februar, har det været ret svært at komme videre med opgaven. Det er dog lykkedes os at holde et par korte møder. Patientmappe: Vi er enige om, at en patientmappe vil være et særdeles godt redskab, hvis den kan blive udformet således at den rent faktisk har en funktion for pt. og ikke blot drukner i mængden af udleverede papirer. Da vores hjertehold kører med løbende indskiftning, kan det være svært for terapeuterne at have fuldstændigt overblik over, hvilke informationer de enkelte pt. har fået. Til forundersøgelsen introducerer vi f.eks. Borg skalaen, men der skal også følges op på brugen af den i træningen, hvilket vi ikke gør systematisk. Emner til mappen: Introduktion til træningen, fysioterapeuterne og lokalerne. Træningsfysiologi og principper med fokus på hjertepatienter. Beskrivelse af Borg 15 cykeltesten (eller en anden, hvis vi vælger at udfase Borg 15), resultatskema, og information om at testen går igen hos vores samarbejdspartnere. Introduktion til Borg skalaen og hvordan pt. selv kan/skal bruge den. Træningsdagbog (Både kredsløbs og styrketræning). Angivelse af niveau på Borg skalaen ved kredsløbstr. Hjemmetræning. Opfordring til daglig træning udover hjerterehab.

4 Træning efter hjerterehabiliteringsforløbet? Fokus på motiverende faktorer, træningspartnere vs. individuel træning osv. Skal tjene som en slags påmindelse om at pt. skal ind i en vane med at træne kontinuerligt i resten af livet, og at rehab. forløbet altså slutter på et tidspunkt. Undervisningssession: Som en begyndelse er det sandsynligvis kun muligt for os at indføre én undervisningssession pr. patientforløb, og dette kræver endda at vi får en hel masse logistik på plads, medmindre vi skal aflyse en træning og lave undervisning i dette tidsrum. Vi ønsker at fokusere på træning og fysisk aktivitet generelt, og undervisningen skal gerne være knyttet til patientmappen, således at de kan støtte sig til noget af materialet deri. Længere er vi ikke kommet på nuværende tidspunkt, men vi har hver fået et ansvarsområde at arbejde videre med til næste møde, nemlig patientmappe, undervisning og logistik. Implicit i dette arbejde ligger at kontakte samarbejdspartnere, både mono og tværfagligt samt tværsektorielt med henblik på inspiration og emner, der skal inkluderes i fokusområderne for at forbedre patientens helhedsfornemmelse af hjerterehabiliteringen altså fra kardiologisk ambulatorium til specialiseret rehab. på sygehus til kommunen.

5 Navn, arbejdssted, adresse Gitte Madsen, Regionshospitalet Randers, Fokusområde Vi mangler på min arbejdsplads et skriftligt materiale om fysisk træning (Hjertebog / Træningsmappe) til udlevering til vores hjertepatienter. Vi ønsker et sådant udarbejdet. Indtil modul 2 vil jeg Tale med mine kolleger i hjerterehabiliteringsteamet om, hvilket indhold vi ønsker i bogen / mappen, samt hvad vi helt præcis vil bruge bogen / mappen til. I grove træk planlægge indholdet i bogen / mappen. Formål Mit mål er at planlægge udarbejdelsen af en bog / mappe om fysisk træning / motion til de hjertepatienter, som vi møder til rehabilitering på Regionshospitalet. Bogen skal blandt andet indeholde rationalet bag fysisk træning i forhold til hjertesygdom, sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet, information om træningen på hospitalet, gode råd for hjemmetræning og et afsnit om anbefalede træningstyper og intensitet. Bogen skal danne udgangspunkt for samtale og undervisning om fysisk aktivitet under hjerterehabiliteringen, og således fungere som et sundhedspædagogisk redskab. Intervention / middel Jeg har indledningsvis talt med mine kolleger i hjerterehabiliteringsteamet om ovenstående. Vi er enige om relevansen af et sådant redskab. Vi er sammen kommet frem til, at bogen / mappen skal indeholde følgende:

6 Forside med navn. Kort indledning med beskrivelse af bogens / mappens formål og indhold. Kort beskrivelse af kontaktpersoner og disses funktion. Rationalet bag fysisk træning generelt og for hjertesyge. Hvilken gavnlig virkning har fysisk træning? Hvorfor motionere? Herunder gøre klart at fysisk træning er en vigtig del af behandlingen. Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk træning hyppighed, mængde og intensitet. Borgs skala. Målsætning for rehabiliteringsforløbet. Forholdsregler for træning / gode råd i forbindelse med træning. Daglig træning Gode råd Udspænding Forslag til hjemmeøvelser Træning set i et langsigtet perspektiv Træningsdagbog Jeg vil til udarbejdelsen af bogen / mappen kunne tage udgangspunkt i de materialer, som er lavet på Roskilde sygehus og Sundhedscenter Aalborg, og som er tilgængelige via kursets hjemmeside. Resultat Bogen / mappen er under udarbejdelse, men endnu ikke færdig. Det er derfor ikke muligt at medsende et produkt. Refleksioner Mine kolleger og jeg har valgt at medtage rationalet bag og anbefalinger for fysisk træning og råd om fysisk træning for herved at have et godt udgangspunkt for de mange snakke, som vi har med hjertepatienterne under rehabiliteringsforløbet om fysisk træning (i gruppe og individuelt) vi håber herved, at vi vil opleve at have et godt udgangspunkt for disse snakke, og at vi altid vil kunne gribe fat i og henvise til bogen / mappen, når vi taler med den enkelte patient. Vi har endvidere valgt at medtage noget, som vores hjertepatienter længe har efterspurgt, nemlig forslag til hjemmeøvelser og udspændingsøvelser. Vi bliver ofte af hjertepatienterne bedt om at udlevere skriftlige øvelsesbeskrivelser til hjemmetræning, og vi ønsker at imødekomme dette behov med sidste del af bogen / mappen.

7 FOKUSOMRÅDE: Vi er ved at oprette/udvikle et holdtilbud mhp. kardiologisk rehabilitering til fase 3 patienter på klinikken. Vi er nu i gang med at forberede os på indholdet i tilbuddet, samt udvælge relevante standardiserede tests, nedskrive sikkerhedsprocedurer, medinddrage/informere kolleger, anskaffe udstyr, finde relevante samarbejdspartnere m.m.. Vi har (endnu) ikke en cykel der kan måle watt, men vi arbejder på nuværende tidspunkt på at implementere RM test/borg skalaen i vores almindelige arbejdsgang i ft. holdtræning. Endvidere forsøger vi at skabe networking for at skabe fokus på vores kommende tilbud, ligeledes for at få budskabet om tilbuddet ud til de relevante patientgrupper. INDTIL MODUL 2 VIL VI: Afprøve RM test/borg skala på udvalgte pt. med kendt hjertediagnose og på kolleger for at blive bedre til at udføre testene. Udvælge relevante tests med udgangspunkt i det træningsudstyr, som vi har til rådighed. Nedskrive sikkerhedsprocedurer til kolleger, og evt. (hvis vi kan nå det) lave test procedurer/skemaer til kolleger og pt. mhp. progression i træningen. Lave udkast til en træningsbog til patienten. Udvælge relevante samarbejdspartnere og skabe netværk til disse. FORMÅL: Vi vil klargøre så mange del elementer på klinikken som muligt, mhp. snarlig opstart af tilbud. Vi vil gerne blive bedre til at teste og re teste træningspatienter på eksisterende blandede hold, og vi vil forberede/instruere vores kolleger om essensen (træning, indikationer, kontraindikationer, sikkerhed mm) af hjerterehabilitering i fase 3. SELV EVALUERING: Vi har fundet ud af, efter at have luftet ideen om hjertetræning for vores patienter, at der faktisk er et udækket behov for træning af hjertepatienter i fase 3. Vi har øvet os i tests og brainstormet med kolleger, træningsbogen til patienterne er under udarbejdelse og der er allerede lavet nogle kontakter til relevante samarbejdspartnere ud af huset. Da vi ikke har en ergometer cykel er valget til en cardio test faldet på en 5 minutters Borg15 inspireret test i Concept II romaskine. Det giver ikke samme resultat, men da vi er fokuserede på den funktionelle og patientoplevede forbedring, mener vi godt det kan anvendes. Vi glæder os til at få sat projektet i gang, planlægningen og forberedelserne fortsætter

8 Opgave i forbindelse hjertekursus forår 2012 Navn; arbejdssted E mail adresse: Lone Jensen, Gerda Nørgaard, Hjørring Kommune Focusområde: At få styrketræning op på rette niveau vi har en formodning om at borgerne ikke træner tungt nok. Vi vil teste 10RM i benpres Vi vil inddrage deltagerens personlige træningsskemaer i den undervisning vi har om fysisk aktivitet/ hvad er motion godt for Vi vil generelt være endnu mere opmærksomme på om deltageren træner på rette BORGniveau Indtil modul vil vi gøre: Som nævnt ovenfor Kort beskrivelse af hjemmeopgaven I undervisningen: Vi vil forsøge at være mere tydelige i at fortælle deltagerne på hvilken måde/ med hvilken intensitet de bør træne for at opnå en bedre kondition og styrke og hvordan de kan gøre det i praksis. RM test: vi vil 10RM teste for at sikre af at deltageren får reel styrketræning/ max. udbytte Hvordan er det gået: I undervisningen: Vi har haft mere focus på hvilken intensitet deltageren bør træne på både for at opnå bedre kondition og øget styrke. Og vi har talt mere konkret med deltageren om, hvordan de kan udfordre sig selv mere. Ex træne intervaller og bruge deres træningsskemaer mere aktivt selv tage ansvar for at øge belastning/tid

9 RM: vores erfaring var at vi generelt ikke fandt den rette belastning vi vurderede for lavt, og måtte reteste gangen efter. Og vi blev bekræftet i, at deltageren træner med meget for lav belastning i forhold til kriterierne for styrketræning. Overvejelser: Vi vil arbejde videre med at forbedre den pædagogiske intervention i forhold til at formidle træningslæren så deltageren kan omsætte det til handling i træningssalen. Vi vil også på fremtidige hold inddrage RM test Gik det som forventet Det er stadig en udfordring for os at formidle teorien bag træningslæren om til en praktisk anvendelige/forståelig model for deltagerne, således de bliver kompetente til at tilpasse egen træning med det mål at få max udbytte Vi havde nok forventet at deltageren anvendte for lave belastninger i styrketræningen. Men hvor meget det drejede sig om var alligevel lidt overraskende. Hvad var resultaterne Vi tror på at dette hjertehold kommer til at træne mere effektivt en de tidligere og at de har fået mere fat i rationalet bag både konditionstræning og styrketræning og særligt: hvordan de anvender den viden i deres træning.

10 Fordybelsesopgave, Hjertekursus, 2012 Fysioterapeut Marianne Vejrup Madsen, Sygehus Lillebælt, Fredericia. eller Fokusområde/formål: At give vores hjertepatienter en større viden om fysisk træning/aktivitet. Vores hjertepatienter får kun sparsom information omkring fysisk træning gennem undervisning af sygeplejerske. I denne time er der mange andre emner, hvilket betyder at de samlet set på nuværende tidspunkt kun får undervisning i fysisk træning ca minutter, hvilket ikke er tilstrækkeligt. Det er vigtigt, at fysioterapeuten giver information herom, idet vi har erfaringen, den fornødne viden og baggrund for at svare fyldestgørende på spørgsmål. Det er fysioterapeuten, der står for den fysiske træning og derfor også passende, at vi underviser i emnet. Dette må give sammenhæng og mening for patienten. Det er ikke muligt, at vi bliver en fast del af underviserstabe, så derfor nødvendigt at give informationen i en af vore 12 træningstimer. Vi har 2 blandede hold, funktionsopdelt, løbende optag. 2 x træning pr. uge af 1 times varighed. 6 uger hos os og herefter 6 uger i kommunalt regi. 1 x undervisning pr. uge af 1 times varighed ved sygeplejerske (det raske og syge hjertekredsløb, undersøgelse og behandling, risikofaktorer, psykosociale problemstillinger), læge (medicin) og diætist (kost). Indtil modul 2 vil jeg: Forberede undervisning omkring fysisk træning, i samarbejde med kollega i hjerterehabiliteringsgruppen. Hvad skal de vide, hvordan skal det tilrettelægges osv. Middel/hvordan: Efter mødet med min kollega er der lavet en klar plan for en forsøgsperiode med implementering af undervisning i en træningstime. Dette skal foregå ca minutter torsdag hver 6. uge, således alle patienter i deres forløb hører oplægget. Undervisningen skal afholdes i den uge, hvor emnet til sygeplejeundervisningen er risikofaktorer, hvor der gives sparsom information om fysisk aktivitet. Det skal foregå i gymnastiksalen, og der

11 skal inddrages et par plancher (Borg 15 skala + 3 knapper). Vi vil i første omgang ikke lave et skriftligt materiale til udlevering, da de får så meget materiale i forvejen; men hvis det viser sig at være savnet/patienterne ønsker dette, vil dette blive udarbejdet. Det skal i første omgang afprøves, og vi må evaluere løbende hvad er behovet, niveauet, valg af fokuspunkter osv. Undervisningen skal indeholde følgende emner: Borg 15 skala, hvordan bruges denne Diagnose, træningsintensitet, hjertesvigt/iskæmi Effekt af træning o Fysiologiske faktorer, gevinster, hvorfor er det vigtigt at træne o Opbygning o 48 timers virkning, restitution o Central og perifer virkning o Aktiviteter, andre aktiviteter er også træning 3 knapper (intensitet, tid, hyppighed - Hjerteforeningen) Sundhedsstyrelsens anbefalinger Fremtid, livslang motion Spørgsmål, kommentarer, diskussion Selv evaluering: Tiltaget er ikke afprøvet i praksis endnu, men vil blive indført snarest. Der er enighed i kollegagruppen om, at det er meget vigtigt at vi giver den fornødne information om emnet til patientgruppen. Vi har i en længere periode haft intentioner om at få dette afprøvet og implementeret, men det har indtil nu været nedprioriteret til fordel for andre og mere presserende arbejdsopgaver.

12 Hjemmeopgave fra kursus i træning af hjertepatienter. Af Ulla Mølby, Regionshospitalet Holstebro Problemstillingen: I vores hjerterehabilitering har vi både iskæmikere og svigt patienter på samme hold. Jeg har i noget tid tænkt over, om vi er nok opmærksomme på, hvilken diagnose patienten har i forhold til hvilken træning vi skal tilbyde. Jeg har selv haft et overblik over hvilke patienter der har svigt på mit hold, men jeg har ikke udbudt anden træning end den iskæmikerne har fået. Dog er det naturligvis ikke alle patienter som yder lige meget, heriblandt svigtpatienter og ældre primært. Det har været naturligt at der har været en forskel, men jeg har ikke som udgangspunkt forventet mindre af svigtpatienterne end af iskæmikerne. Mine kolleger har ikke altid fokus på hvilke diagnoser patienterne har. Derfor vil jeg gerne forsøge at lave det mere overskueligt hvilke diagnoser vores patienter har, sådan at man som sundhedspersonale lidt hurtigere kan få et overblik over alle diagnoser på et hold. Specielt vil jeg sætte fokus på de svigtpatienter som har METS under 5, da de ifølge Ann Dorthe Zwisler er i større risiko for at blive dårlige og der bør derfor tages ekstra sikkerhedshensyn. Afprøvning i praksis: Vi max tester alle vores patienter inden start på hold og i det program vi bruger til at udregne konditallet udregnes METS også. Vi har bare ikke været vant til at bruge METS til noget. Jeg har kigget på konditallet fra alle patienterne på vores 4 hold. Vi har i øjeblikket 7 patienter som er svigtpatienter og har METS under 5. Deres label har jeg markeret med pink overstregningstusch på de oversigter vi har over holdene. Jeg har informeret mine kolleger om grunden til markeringerne og også gjort opmærksom på, at disse patienter ikke skal presses helt så hårdt og så længe, samt at der bør være et ekstra vågent øje med denne patientgruppe. Jeg har dog kun givet en overfladisk information til mine kolleger pga. tidsmangel i gruppen. Hvad skal jeg have gjort i nærmeste fremtid: Det er min plan (og også min leder ), at der skal sættes tid af til at gennemgå hvad jeg har lært på kurset og derfor også en dybere forklaring af mit lille fokusområde. Jeg har også tænkt, at sygeplejerskerne skal

13 have en gennemgang af, hvorfor der pludselig er pink overstregning på holdoversigterne, da de jo spiller en stor rolle i forhold til at sikre at det sikkerhedsmæssigt er forsvarligt og da de i høj grad er vores vågne øje. Jeg synes det har været meget lærerigt at tjekke hvilke patienter, der har svigt og METS under 5. Vi har flere end jeg umiddelbart troede. Derfor vil jeg gerne fremover, at når vi starttester, gør det til en vane at tjekke METS også, og så markere med pink hvis det er en patient med både svigt og METS under 5. Jeg har planer om at udbygge systemet en anelse, men det må blive i tættere samarbejde med både mine fys og sygeplejerske kolleger, så jeg ikke forvirrer mere end jeg skaber overblik. Jeg vil gerne markere evt. med andre farver, når patienter har svigt men ikke METS under 5, og de patienter som har fået foretaget sternumsplit. På den måde håber jeg, at vi som faggruppe kan blive lidt mere opmærksomme på, at vores patienter har forskellige diagnoser og har fået forskellige behandlinger, uden at det behøver at kræve lang tids forberedelse inden hvert hold. Hvilken træning skal de have: Derudover skal jeg have fundet mere nøje ud af hvordan træningen skal tilrettelægges for denne patientgruppe. Vi skal fortsat have dem på samme hold som iskæmikere og vi bruger meget holddynamik, når vi træner. Derfor er det svært med meget individualiserede træningsprogrammer, men vi skal have fundet ud af hvordan vi håndterer situationen. Er det blot et spørgsmål om at vi ikke presser dem så hårdt som andre (fx som målmand når vi spiller hockey...)? Eller skal vi have lavet en endnu mere struktureret plan for hvordan og hvor hårdt de skal træne? Det er nogle af de spørgsmål som er fulgt i halen af denne fokusopgave. Så der ligger en del arbejde forude for at optimere vores træning og have overblikket over patienterne i en presset hverdag. Refleksioner: Jeg har haft nogle tanker efter jeg har fået fokus på området. Vi har en del patienter som faktisk viser sig at have METS under 5. Dem jeg har markeret er kun de patienter, som har METS under 5 og samtidig EF under 45%. Men kunne det tænkes at nogle af disse patienter også kan have en så lav METS blot fordi de er gamle, ligesom vi ser det med nogle af de andre patienter? Er de så stadigvæk i risikogruppe?

14 Derudover så er der nogle patienter som stopper maxtesten fx pga. knæsmerter. De kan få udregnet en lav METS men jo ikke på baggrund af hjertesvigt. Hvordan forholder vi os til dem?

Velkommen til hjertegenoptræning og undervisning på Roskilde Sygehus

Velkommen til hjertegenoptræning og undervisning på Roskilde Sygehus Velkommen til hjertegenoptræning og undervisning på Roskilde Sygehus Hjertebogen tilhører Fra d. / 20 til d. / 20 dag og dag kl. til Denne bog skal fungere som et træningsredskab for dig, der træner på

Læs mere

Skive Kommune Viborg Kommune

Skive Kommune Viborg Kommune Skive Kommune Viborg Kommune Vi fletter sammen om hjerterehabilitering Et års erfaring fra et fælles forløb med hjerterehabilitering fase 2 Borgeren er udredt og lægefagligt vurderet stabil Afdelings sygeplejerske

Læs mere

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00 EVALUERING 19-12-2016 12:07 Innovationsagent uddannelse Hold: S121-16-01 Dato/tid: 08-12-2016 kl. 09:00-15:00 16/16 kursister valgt. 13/16 kursister har evalueret. Spørgsmål 1. Hvorfra blev du tilmeldt

Læs mere

Fysisk træning for hjertepatienter

Fysisk træning for hjertepatienter Patientinformation Fysisk træning for hjertepatienter Velkommen til Vejle Sygehus Hjertemedicinsk Ambulatorium, Fysioterapien Hjerterehabiliteringsklinikken 1 2 rev. okt. 2010 Fysisk træning for hjertepatienter

Læs mere

Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale

Samarbejde om borgere med hjertesygdom. Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale Samarbejde om borgere med hjertesygdom Hjerterehabilitering Hjertemotion Samarbejdsaftale Hjerterehabilitering Sygdomsspecifik sundhedsaftale for hjertekarsygdomme med Region Nordjylland I aftalen stratificeres

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

Gode rammer for hjerterehabilitering

Gode rammer for hjerterehabilitering Gode rammer for hjerterehabilitering - et partnerskabsprojekt Juni # 01 2008 Af projektleder Anne Sophie Hensgen Strejke strejke strejke Siden midten af april 2008 har hele sundhedssektoren været påvirket

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

Klinisk undervisning hos træningsgruppen i sundhedsafdelingen

Klinisk undervisning hos træningsgruppen i sundhedsafdelingen Trænende terapeuter Middelfart kommune Skovgade 64, 2.sal 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Direkte telefon:8888 4663 Dato: 3. oktober 2012 Klinisk undervisning

Læs mere

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose 1 Anbefalinger og evidens: En forklaring af de anvendte symboler Foran anbefalingerne i de kliniske retningslinjer

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Information til lægen

Motion og Kost i dit SundhedsHus. Information til lægen www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til lægen Motion og Kost i dit SundhedsHus Motion- og sundhedsvejledning til borgere med type- 2 diabetes, prædiabetes, hypertension eller dyslipidæmi Motion og

Læs mere

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom

Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Region Hovedstaden Anbefalinger til superviseret fysisk træning af mennesker med type 2-diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdom Resumé UDARBEJDET AF: Stig Mølsted, Christian Have Dall, Henrik Hansen & Nina

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Livtag med kræft. Gladsaxe Kommune. www.gladsaxe.dk/kraeftehabilitering

Livtag med kræft. Gladsaxe Kommune. www.gladsaxe.dk/kraeftehabilitering Livtag med kræft Gladsaxe Kommune Erfaringer fra Gladsaxe kommune Gladsaxe Kommune har en størrelse på ca. 65.000 indbyggere Ifølge cancer.dk vil en kommune på denne størrelse have ca. 390 borgere som

Læs mere

Gode rammer for hjerterehabilitering

Gode rammer for hjerterehabilitering Gode rammer for hjerterehabilitering # 02 - et partnerskabsprojekt Januar 2010 Af projektleder Anne Sophie Hensgen Solidt koncept for systematisk hjerterehabilitering Siden opstarten af Gode rammer for

Læs mere

Succesfyldt samarbejde Sådan! Et forløb 2 (3) sektorer

Succesfyldt samarbejde Sådan! Et forløb 2 (3) sektorer Succesfyldt samarbejde Sådan! Et forløb 2 (3) sektorer Anette Kring, Leder i Sundhedscenteret, MPQM, Vejle Kommune, afd. Nordås Vibeke Pind, Forløbskoordinator, Hjertemedicinsk Ambulatorium, Vejle Sygehus

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Opgaveoverdragelse af dele af. Hjerterehabilitering fase 2

Opgaveoverdragelse af dele af. Hjerterehabilitering fase 2 Bilag 1 Opgaveoverdragelse af dele af Hjerterehabilitering fase 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Beskrivelse af opgave samt målgruppe... 6 4. Beskrivelse af opgaven - hjerterehabilitering

Læs mere

Kommuner. Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Kommuner. Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Kommuner Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med kommuner

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Du hjælper med de første skridt Hjertemotionsprojektet er et tilbud om Hjertemotion, Hjertecaféer

Læs mere

Læring og Mestring for borgere med KOL

Læring og Mestring for borgere med KOL Læring og Mestring for borgere med KOL Inga Bøge Holstebro Sundhedscenter - Vi gør sunde valg til lette valg 31-08-2009 1 Introduktion til Lærings- og Mestringsprojektet Definition Læring Definition Mestring

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Michael har fået forværring af smertesymptomerne siden start og er ikke testet anden gang endnu. Regner med i næste uge hvis han kan magte dette.

Michael har fået forværring af smertesymptomerne siden start og er ikke testet anden gang endnu. Regner med i næste uge hvis han kan magte dette. Gruppe 1 Vivi Ann Halkjær Ændring af opgave: Jeg har ændret min opgave fra at skulle lave konditionstest for patienter/borger med hjerte/kol ved hjælp af Borg 15 skala og blive mere fortrolig med denne.

Læs mere

Hjerteforeningens rådgivning

Hjerteforeningens rådgivning Hjerteforeningens rådgivning Hvem er i vi. Hjertesygeplejersker, kliniske diætister, fysioterapeuter Og nu også psykologer Anne Mose og Trine Veile Lund som dækker alle Rådgivningerne og socialrådgivere

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder.

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder. Sundhedscenter Vejle afd. DGI-huset Willy Sørensens Plads 5 7100 Vejle Tlf: 7681 8300/ 76818315 E-mail: sundhedscentervejle@vejle.dk Institutionens webadresse: http://www.vejle.dk/borger/sundhed-ogsygdom/genoptraening/efter-sygehusophold.aspx

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Instruktør. Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Instruktør. Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Instruktør Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Du hjælper med de første skridt Hjertemotionsprojektet er et tilbud om Hjertemotion, Hjertecafeer og

Læs mere

Kvalitetsstandard for forebyggende træning

Kvalitetsstandard for forebyggende træning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for forebyggende træning (Selvtræning) Serviceloven 79 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder forebyggende træning * til borgere, som er motiveret

Læs mere

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden

Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Prioriteter, retning og rammer for Rehabiliteringsenheden Kvalitet Borgeren i centrum Fokus på borgeren og økonomien Den daglige drift - maskinrummet Personaledelen Sund økonomi Klik på boblerne og læs

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler?

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Sygeplejerske Anne Bie Nørum Specialsygeplejerske i onkologi TanjaWendicke

Læs mere

Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus

Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus Hjertepatienter med depression har signifikant højere morbiditet og mortalitet end hjertepatienter uden depression Depression

Læs mere

Gevinsten ved netværksdannelse efter endt KOL-rehabilitering et kvalitativt studie

Gevinsten ved netværksdannelse efter endt KOL-rehabilitering et kvalitativt studie Mandag d. 8. december 2014, Danmarks Lungeforening, Vejle Sygehus Gevinsten ved netværksdannelse efter endt KOL-rehabilitering et kvalitativt studie Iben Emilie Christensen, cand.scient.soc og projektleder

Læs mere

Region Midtjylland. Høringssvar Sundhedsplan 2013

Region Midtjylland. Høringssvar Sundhedsplan 2013 Region Midtjylland Høringssvar Sundhedsplan 2013 Danske Fysioterapeuter takker for muligheden for at afgive høringssvar på Sundhedsplan 2013. Sundhedsplanen indeholder mange gode takter mod at optimere

Læs mere

Carina Ikpegbu 5RM test i benpres på rehabiliteringshold:

Carina Ikpegbu 5RM test i benpres på rehabiliteringshold: Gruppe 3, Thomas Maribo Carina Ikpegbu 5RM test i benpres på rehabiliteringshold: Borgerne havde frem til testen nogle få gange brugt benpres ifm cirkeltræning med mange gentagelser. Vi opvarmede på cykel

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

Fordybelsesopgave Fysioterapeutisk træning af hjertepatienter 6. 8.2. samt 6. 7.3.2012

Fordybelsesopgave Fysioterapeutisk træning af hjertepatienter 6. 8.2. samt 6. 7.3.2012 Fordybelsesopgave Fysioterapeutisk træning af hjertepatienter 6. 8.2. samt 6. 7.3.2012 Navn: Charlotte Lauridsen, Faglig koordinator, SundhedsCenter Tårnby, ckl.sc.sf@taarnby.dk Fokusområde: Test til hjertepatienter

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

Beskrivelse af aktuelle tilbud i kommunerne til patienter med KOL

Beskrivelse af aktuelle tilbud i kommunerne til patienter med KOL Beskrivelse af aktuelle tilbud i kommunerne til patienter med KOL Tilbud Hjørring a) Patientuddannelse, Lær at leve med en kronisk sygdom b) KOL kursus a) Ja, ved instruktør b) Ja, diæstist Frederikshavn

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Indledning: Dette spørgeskema har til formål at indhente input til vurdering af effekterne af Projekt Apovideo. Projekt Apovideo er et projekt der har deltagelse

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Styrketræning til børn og unge med Cerebral Parese. Institut for kommunikation og Handicap (IKH)

Styrketræning til børn og unge med Cerebral Parese. Institut for kommunikation og Handicap (IKH) Styrketræning til børn og unge med Cerebral Parese Institut for kommunikation og Handicap (IKH) Projektet Projektet blev iværksat med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen Projektet blev udført fra forår

Læs mere

Træning til KOL. Modul 1: september 2018 Modul 2: 26. november 2018

Træning til KOL. Modul 1: september 2018 Modul 2: 26. november 2018 Træning til KOL Modul 1: 24. 26. september 2018 Modul 2: 26. november 2018 Hvidovre Hospital, undervisningsbygningen, Kettegårds Alle 30, 2650 Hvidovre Ide og formål Der er stærk dokumentation for, at

Læs mere

Kvalitetsstandard for forebyggende træning

Kvalitetsstandard for forebyggende træning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 16 Kvalitetsstandard for forebyggende træning (Selvtræning) Serviceloven 79 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder forebyggende træning * til borgere, som er

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt.

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Projektets titel: AMPS i kommunal genoptræning. Bevillingsnr: PP 1/06-9 og PP 1/07-3 Resume af formål og baggrund: Formål. at højne kvaliteten af den ergoterapeutiske

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag

OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag OPGAVE 1: Den gode arbejdsdag INSTRUKTION Aftal interviews med makker inden for de næste 2 dage. Hvert interview varer 10 min. Hold tiden! I behøver ikke nå helt til bunds. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi Anbefalinger og evidens: En forklaring af de anvendte symboler Foran anbefalingerne

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål

Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål Når gode, sammenhængende og helhedsorienterede patientforløb er det fælles mål Neurologisk afdeling, Hospitalsenhed Midt Evalueringsrapport for projekt 45 Udarbejdet af Oversygeplejerske Ulla Veng & Kvalitets-

Læs mere

Region Nordjylland og kommuner

Region Nordjylland og kommuner Region Nordjylland og kommuner Patientuddannelse Det nordjyske set-up Begreberne på plads Status Hjørring og Aalborg kommune kommunes Rehabiliteringstilbud som eksempel Projekterne Kompetenceudvikling

Læs mere

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom eller kræft

Sundhedskursus. Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom eller kræft Sundhedskursus Et kursus for borgere med diabetes, hjertekarsygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom eller kræft Sundhedskursus Sundhedskursus Vi tilbyder et sundhedskursus, der sætter fokus på at give inspiration

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Drejebog til temadag med Tegn på læring

Drejebog til temadag med Tegn på læring Drejebog til temadag med Tegn på læring DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Drejebog til temadag med Tegn på læring Her finder I idéer til hvordan I i personalegruppen eller dagplejegruppen kommer godt i gang

Læs mere

Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2.

Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2. Forslag til 2 modeller for fremtidig drift af rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, iskæmisk hjertesygdom og diabetes type 2. En tredjedel af den danske befolkning lider af en eller flere kroniske

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Du hjælper med de første skridt Hjertemotionsprojektet er et tilbud om Hjertemotion, Hjertecaféer

Læs mere

SANO. Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016

SANO. Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016 SANO Præsentation af MitSano v/annie Abildtrup DIRF temadag den 7. april 2016 1 Program Kort præsentation af Sano, - hvem er vi? MitSano Formål, baggrund og etablering MitSano MitSano - Det nuværende produkt

Læs mere

Delt fase II hjertetræning (6/6)

Delt fase II hjertetræning (6/6) Delt fase II hjertetræning (6/6) Sjællands Universitetshospital - Roskilde og Køge, samt Roskilde, Køge, Solrød, Greve, Faxe, Lejre og Stevns kommuner Dette dokument omhandler alene træningsdelen i fase

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r E s bj e rg Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-5 Foredrag 6 Kurser 7 Inspiration 9 Kurser 8 Uderådgivning 9-11 Faste tilbud Hjertepatient eller pårørende? så bliv gratis medlem

Læs mere

Logbog. Apopleksihold. Navn: 2750 Ballerup. Ballerup Fysioterapi. www.ballerupfys.dk. Banegårdspladsen 5

Logbog. Apopleksihold. Navn: 2750 Ballerup. Ballerup Fysioterapi. www.ballerupfys.dk. Banegårdspladsen 5 Logbog Apopleksihold Navn: Ballerup Fysioterapi Banegårdspladsen 5 2750 Ballerup www.ballerupfys.dk Denne logbog tilhører: Navn: Adresse: Postnummer og by: Ballerup Fysioterapi & TræningsCenter Banegårdspladsen

Læs mere

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016 Social og Sundhed Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune Maj 2016 Baggrund Genoptræningsområdet i Morsø Kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

SKEJBY - VERDENS SUNDESTE ERHVERVSOMRÅDE

SKEJBY - VERDENS SUNDESTE ERHVERVSOMRÅDE SKEJBY - VERDENS SUNDESTE ERHVERVSOMRÅDE SKEJBY VERDENS SUNDESTE ERHVERVSOMRÅDE Ambitionerne er høje, når vi taler om sundhed blandt medarbejdere i Skejby Erhvervsområde. Udover sundhedsfremme vil dette

Læs mere

Redegørelse Fod på Fald 2009

Redegørelse Fod på Fald 2009 Redegørelse Fod på Fald 2009 Et samarbejdsprojekt mellem Ældreområdet i Rudersdal Kommune, almen praksis i Rudersdal Kommune samt Faldklinikken på Gentofte Hospital. Udarbejdet af: Joan Radoor Bendix,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Logbog. Apopleksihold. Navn: Ballerup Fysioterapi Banegårdspladsen 5 2750 Ballerup www.ballerupfys.dk

Logbog. Apopleksihold. Navn: Ballerup Fysioterapi Banegårdspladsen 5 2750 Ballerup www.ballerupfys.dk Logbog Apopleksihold Navn: Ballerup Fysioterapi Banegårdspladsen 5 2750 Ballerup www.ballerupfys.dk Denne logbog tilhører: Navn: Adresse: Postnummer og by: Ballerup Fysioterapi & TræningsCenter Banegårdspladsen

Læs mere

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Team skovcentret Lolland kommune Pårørende 10 lejligheder 10 lejligheder Visitation Psykiatri 17 SSA TL 19 SSH Team Træning Sygehus 13 lejligheder 5 pladser 12 lejligheder

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Baggrund I Rebild Kommune er der i alt 28.892 borgere, hvoraf der er 16.435 borgere i den erhvervsaktive alder (20-64 år). Hvert år er der ca. 173 nye kræfttilfælde

Læs mere

Velkommen til Hjertemotion:

Velkommen til Hjertemotion: Indholdsfortegnelse Velkommen til Hjertemotion:... 2 Kort om Hjertemotion... 3 Kontakten med lokalforeningen:... 4 Aftaleskema Hjertemotion Hvem gør hvad?... 5 Fagligt stof:... 6 Afgang til info til instruktør

Læs mere

Kortlægning af patientuddannelsestilbud på sygehusene og i kommuner i Syddanmark

Kortlægning af patientuddannelsestilbud på sygehusene og i kommuner i Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: Dato: 6. marts 2012 Udarbejdet af: Bruno, Langdahl, Birgitte Lund Møller, Janne Horsbøl & Karina Andersen Kortlægning

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Aftalemål Rehabiliteringsenheden

Aftalemål Rehabiliteringsenheden Aftalemål 2014 2017 Rehabiliteringsenheden Rehabiliteringsenheden i Randers Kommune Vision 2019 for Rehabiliteringsenheden Vi vil yde den bedste rehabilitering, der giver mening og værdi for borgere nu

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere

Klinisk undervisning i sundhedsafdelingen, Middelfart kommune

Klinisk undervisning i sundhedsafdelingen, Middelfart kommune Trænende terapeuter Middelfart kommune Skovgade 64, 2.sal 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Fax +45 8888 5501 Direkte telefon:8888 4759 Dato: 8. august 2013 Klinisk undervisning i

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan forår 2014

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan forår 2014 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-6 Foredrag/temamøder 7 Kurser 8 Uderådgivning 9-10 Faste tilbud 11 Lad dig inspirere Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Konklusion på evaluering af modul 9

Konklusion på evaluering af modul 9 Konklusion på evaluering af modul 9 Hold: FH77 Svarprocent: 91 (31 studerende ud af 34) Dato: Forår- semesteret 2011 Konklusion: Overordnet tilfredshed: Stort set alle studerende (94 %) svarer, at de i

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Sundhedsafdelingen, sektion Trænende Terapeuter Svendborg Kommune

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Sundhedsafdelingen, sektion Trænende Terapeuter Svendborg Kommune Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Sundhedsafdelingen, sektion Trænende Terapeuter Svendborg Kommune Trænende Terapeuter Svinget 14, 2.sal 5700 Svendborg Tlf. 6223 4040 e-mail : traening@svendborg.dk

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Notat om Krop og Kræft

Notat om Krop og Kræft Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om Krop og Kræft Krop og kræft er et tilbud ved Onkologisk og Hæmatologisk

Læs mere

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Aftale mellem Træningsenheden Aalborg Kommune og Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Læs mere