Skal Kommunerne have opgaven?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skal Kommunerne have opgaven?"

Transkript

1 Beskæftigelsesudvalget (Omtryk Rettelser i "Christiansborg til udlevering" fra afsender.) BEU Alm.del Bilag 81 Offentligt Skal Kommunerne have opgaven? Skal kommunerne forpligtes til at hjælpe sine borgere med økonomien? Baggrund Siden juni 2013 har vi haft en ERFA-gruppe blandt kommunalt ansatte økonomiske rådgivere. Vi er i dag 4 faste kommuner i gruppen; Haderslev, Sønderborg, Fredericia og Vejen. Vi modtager løbende forespørgsler fra andre kommuner, der søger råd og vejledning om vores jobfunktion. Ofte er der kun ansat èn økonomisk rådgiver i hver kommune. Den enkelte former selv sit job ud fra uddannelsesbaggrund og jobmæssige erfaringer. Der er derfor et stort behov for at dele faglig viden og personlige erfaringer. Både i forhold til selve jobbet og i forbindelse med rådgivningen til borgerne. På denne baggrund blev vores ERFA-gruppe dannet. Ingen grund til man hver især skal til at opfinde den dybe tallerken en gang til. I kommunerne har sagsbehandlerne i årevis kendt til borgeres problemer med økonomien. Det er også almindelig kendt, at økonomiske udfordringer f.eks. hos en syg eller arbejdsløs borger, kan gøre det ekstra svært at komme videre. Den enkelte kan have svært ved at rumme kommunens initiativer, hvis økonomien sejler på hjemmefronten. Generelt i samfundet, har flere og flere personer økonomiske udfordringer. Der er mange årsager hertil. Økonomisk krise i samfundet. Voksende udbud af kviklån. Uvidenhed hos lånere. Uvidenhed omkring privatøkonomi generelt. Lønnedgang som følge af sygdom eller arbejdsløshed. Når man er i krise, er det ikke kun krisen der fylder. Ofte vil økonomien enten direkte eller indirekte ligeledes fylde en del. Nogle formår selv at komme videre, andre at søge hjælp og støtte hos f.eks. gældsrådgivere, banken, venner o. lign. For en del bliver usikkerheden omkring økonomien dog så belastende, at de ikke kan se sig ud af tingene og ikke formår at komme videre i livet ved egen hjælp.

2 Ved at støtte, give råd og vejledning kan man imødegå de fleste udfordringer og dermed frigive flere personlige ressourcer. De økonomiske problemer er en blanding af helt konkret problemstillinger samt en masse følelser og frustration over den situation, som den enkelte person befinder sig i. Præsentation af ERFA-gruppen Ulla-Pia Christensen, Vejen Kommune siden marts I fleksjob, 15 timer pr uge, som økonomisk konsulent i Jobcenteret for syge borgere. Baggrund, HA-jura. Jobs og uddannelse i 25 år indenfor bogføring, administration, forsikringsrådgiver i forsikringsselskab, pensionsansvarlig i bank og firmapensionskonsulent i pensionsselskab. Joan Elisabeth Christensen, Fredericia Kommune siden april Fuldtidsansat i et seniorjob som budget- og gældsvejleder for kontanthjælpsmodtagere, arbejdsløse m.fl. Baggrund, 38 år i banksektoren som rådgiver og administrator. Peter Lund Pedersen, Haderslev Kommune siden april I fleksjob, 24 timer pr uge, som økonomisk rådgiver for kontanthjælpsmodtagere, syge, ledige m.fl. Baggrund, 34 år i banksektoren som rådgiver og pensionsrådgiver. Jørgen Schwartz, tidligere ansat i Hedensted Kommune fra januar 2012 til oktober Ansat som økonomisk konsulent i hhv. projekt og løntilskud. Rådgiver alle med behov. Og disse kunne henvende sig direkte til Jørgen. Baggrund, 33 år fra banksektor som rådgiver og pensionsrådgiver. Ellen Wollsen, Sønderborg Kommune siden september Ansat i ordinær fuldtidsstilling som økonomisk rådgiver for kontanthjælpsmodtagere, arbejdsløse m.fl. Baggrund, 30 år fra banksektoren som rådgiver. Sideløbende arbejdet 3 år som frivillig økonomisk rådgiver. Harry Bjørn Theilgaard, Vejen Kommune siden juni Fuldtidsansat i seniorjob som økonomisk vejleder i BUC (beskæftigelses- og udviklingscenteret) primært for kontanthjælpsmodtagere. Baggrund, 33 år i banksektoren som rådgiver og leder.

3 Hvad siger loven? I aktiv beskæftigelseslov, arbejdes der på, at alle skal kunne bidrage med sin arbejdskraft. Formål. 1. Formålet med denne liv er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at, 1. bistå arbejdssøgende med at få arbejde 2. give service til private og offentlige arbejdsgivere, der søger arbejdskraft, eller som vil fastholde ansatte i beskæftigelse, 3. bistå kontanthjælpsmodtagere og ledige dagpengemodtagere til så hurtigt og effektivt som muligt at komme i beskæftigelse, således at de kan forsørge sig selv og deres familie, og 4. støtte personer, der på grund af begrænsninger i arbejdsevnen har særlig behov for hjælp til at få arbejde. Økonomiske vejledere. Hvem hjælper vi? Borgere, som modtager sygedagpenge / ressourceydelse Både korte og langvarig syge Både mindre og meget alvorlige syge / terminale borgere Borgere, som modtager kontanthjælp Både ressource stærke / svage Mange er syge, og en del af disse psykisk syge Borgere, som modtager ledighedsydelse Borgerne henvises typisk til økonomisk rådgivning via Kommunens sagsbehandlere. Fælles for borgerne er: At økonomi fylder så meget, at de har svært ved at overskue hverdagen. Mange er blevet handlingslammet pga. det pres det giver at være på kontanthjælp, syg, eller ledig. Mange har det rigtig dårlig psykisk og er generelt meget sårbare.

4 Ofte er det sygdom eller arbejdsløshed, der har skabt økonomiske problemer i en ellers velfungerende økonomi. Hvad hjælper vi typisk med? Som udgangspunkt hjælper vi borgere, hvor økonomi fylder så meget at de ikke kan komme videre i livet. Vi har som rådgivere dog alle fokus på områderne indenfor hhv. skat, pension (dvs. død, sygdom, alderdom), familieforhold, budget samt kreditorer. Vi prøver at løse de akutte udfordringer, men ønsker i særdeleshed også at begrænse / forebygge, at der kommer yderligere problemer fremadrettet. Et nøgleord er her viden. Det vi rådgiver om, er ikke raketvidenskab. Men mange har ikke viden om basale ting som f.eks. en forskudsopgørelse hos Skat, eller hvordan man laver et budget. Som rådgivere er vi meget forskellige og har forskellig viden og muligheder i vore jobs. Vi har f.eks. ikke alle mulighed for at deltage i fogedretssager eller viden til at rådgive om tab af erhvervsforsikringer. Det er heller ikke alle, der kan løse problemer via en gældssanering, da det forudsætter, at den berørte borger har en stabil og afklaret økonomi. Altså som udgangspunkt derfor ikke en mulig løsning, hvis borgeren er syg, under uddannelse, på kontanthjælp eller arbejdsløs. Det er hjælp til selvhjælp, men med udgangspunkt i den enkelte borger. Nogle har flere kræfter eller et netværk, der kan bidrage. Andre står helt alene. Konkrete eksempler fra hverdagen: Overblik efter lønnedgang fra overgangen til sygedagpenge, ledighedsydelse, kontanthjælp Budgetlægning og rådighedsbeløb Gennemgang af budget med henblik på at spare Rette forskudsopgørelse via Søge mulige dækninger for syge via Kontakt til pensionsselskab mht. at søge tab af erhvervsevneforsikring og præmiefritagelse Kontakt til bank f.eks. afviklingsaftale, henstand, oprettelse af nyt kundeforhold Betalingsaftale eller henstand med diverse kreditorer

5 Hjælpe med at synliggøre hvad der betales til og hvorfor? Indhente tilbud f.eks. hos forsikringsselskaber Konkrete spare råd (f.eks. madplan, spare på el, genbrugsbutikker) Lave huskeseddel. (f.eks. med kreditorer, hvornår deadline hos forsikring mht anmeldelsesfrister) Vejledning / ansøgning af alternativ støtte f.eks. julehjælp Vejlede voksne når børn fylder 18 år obs på budget og lån! Beskrive handlemuligheder og konsekvenser; fordele / ulemper ved f.eks. salg af hus Hjælpe med at søge boligstøtte eller enkeltydelser Deltagelse i møder hos Fogedretten Vejledning / ansøgning om gældssanering Anvendelse af digitalpostkasse Indlæg / foredrag til økonomisk udsatte borger f.eks. syge, arbejdsløse Hvem kan ellers hjælpe borgere med økonomiske udfordringer? Nogle Kommuner diskutere fortsat, hvorvidt det er deres problem at hjælpe borgere mht. økonomi. Andre mener det bør ske hos de frivillige organisationer eller i et pengeinstitut. Det er dog vigtigt at have fokus på hvor og hvordan de sårbare borgere får den mest optimale hjælp. Pengeinstitut. Et pengeinstitut er en forretning og bestemt ikke uvildig. Kunder med økonomiske udfordringer er derfor sjældent attraktive for et pengeinstitut. Måske årsagen til at mange af vore sårbare borgere netop ikke har nogen bestemt rådgiver, som de kan kontakte pr telefon eller personlig? Flere pengeinstitutter tager endog penge for at lave et budget. Gældsrådgiver. På markedet findes både professionelle og frivillige gældsrådgivere. En professionel gældsrådgiver er ofte dyr i forhold til en borger, der i forvejen er i krise og skal vende hver en krone for at få hverdagen til at hænge sammen. Det er derfor sjælendt en reel mulighed.

6 Frivillige organisationer gør et stort arbejde på mange områder. Men frivilligheden er netop også en af de største udfordringer, idet hjælpen ofte ikke er helt stabil og omfangsrig nok hvis man f.eks. er syg eller arbejdsløs. Der er ofte skiftende rådgivere og der er ikke altid tid nok til at hjælpe. Ventetiden for at få hjælp kan også være ret lang. Derudover sætter mange frivillige gældsrådgivere kriterier op for hvem de kan / vil hjælpe, hvorved nogle udelukkes. F.eks. unge under uddannelse, eller personer der er syge i en kortere periode. Derudover gælder det for både pengeinstitutter og gældsrådgiverne, at en borger selv aktivt skal gøre en indsats for at få en nødvendig hjælp. Og det kan især være svært, når man i forvejen ikke magter hverdagen på alle andre områder. Det er endvidere også vigtigt at pointere, at fordi man har økonomiske udfordringer behøver det ikke være ensbetydende med at man har gæld. Der kan netop være andre problemstillinger, som ikke ligger indenfor arbejdsområdet hos et pengeinstitut eller gældsrådgiver. F.eks. tab af erhvervsevneforsikring eller ansøgning om boligstøtte. Kommunen. I Kommunen kan sagsbehandleren bruge en økonomisk vejleder som en ekstra mulighed i viften af tilbud til økonomisk sårbare borgere. Viser det sig, at økonomien fylder hos en borger, er det oplagt at henvise til økonomisk rådgivning. Det kan betyde en hurtig og relevant hjælp for den berørte. Borgeren behøver heller ikke selv være aktiv. Dvs. de svageste borgere sikres hjælp som de aldrig selv vil eller magter at opsøge. Eksempler fra hverdagen. Vores erfaringer som økonomiske rådgivere i de respektive kommuner, viser netop at vi kan gøre en forskel. At vi kan bidrage til at borgere i krise får flere personlige ressourcer og bedre kan håndtere deres øvrige udfordringer.

7 A. Familie med børn havde kæmpet med at betale bank og kreditorer i over et år. Problemer opstået pga. mandens sygdom og dermed lønnedgang. Nu var manden rask, men kvinden også blevet syg. Rådgivning: Efter at have fået overblikket, måtte jeg konstaterede, at der ikke var noget at gøre mht. bankens gæld. Samarbejdet med banken kunne ikke reddes. Huset gik på tvang. Løsning: Inden tvangsaktionen lykkes det at få skiftet bank, finde ny bolig og lavet henstand med alle kreditorer. Har haft mange møder med familien og fortsætter på sidelinjen. Når hustru er helbredsmæssig udredt og økonomien tillader det, skal der laves afdragsaftaler mm med kreditorer. B. Mand alvorlig syg og bange for fremtiden. Vred på bank, da de afviste betalinger pga. manglende dækning på konto. Rådgivning: Vist familien hvordan man laver et budget. Bad dem tage ansvar tilbage og forklare rollerne mellem bank og kunde. Ansvaret er og bliver kundens eget. Vist i praksis hvordan man følger op på sit budget. Og fandt ud af hvad pengene reelt blev brugt til. Løsning: Borgeren fik hjælp til at få overblik. Økonomien var faktisk ok. Prioriteringen kunne dog forbedres, hvis familien ønskede det. Det største problem var uvished og afmagt. C. En misbruger på vej ud af sit misbrug. Havde gæld til almindelig kreditorer og pusher. Meget dårlig hukommelse og ekstrem stresset. Rådgivning: Jeg blev nødt til at tage 100 % over, da der intet overskud var hos borgeren. Fik lavet overblik over situationen. Kreditorer blev alle kontaktet og informeret. Kontakt til Skat, hvor eksisterende lønindeholdelse blev stoppet. Forskudsopgørelsen rettet. Kontakt til bank. Løsning: I samarbejdet med banken, blev der bevilliget overtræk, så gæld hos pusher samt nogle af kreditorerne kunne indfries. Borgeren kan ikke klare sig selv endnu, så vi har jævnlig samtaler. Desuden er der blevet tilknyttet en mentor. Der er fortsat meget gæld. Afdragsaftaler først mulig, når borgeren har job igen. Trods rykkerskrivelser og indkaldelserne i Fogedretten og et ekstremt stramt budget, har borgeren generelt fået mere overskud til at klare livet. Forventes retur til uddannelse eller job.

8 D. Ung kvinde syg efter ulykke. Kunne ikke overskue papirer, dårlig hukommelse mm. Rådgivning: Psykisk var kvinden så langt nede, at hun var handlingslammet. Jeg tog over og ringede til forsikringsselskab, hvor vi fik sat gang i udbetaling fra tab af erhvervsevneforsikring. Og rettet skatteoplysninger. Dvs. sikrede en bedre økonomi og sikrede at der ikke kom et skattesmæk senere. Løsning: Kvinden er fortsat ikke rask, men har nu fået overskud til sig selv om sin familie, specielt sine små børn. Kan nu bedre overskue at samarbejde med Kommunen m.fl. Vores forslag: Det er vort ønske, at loven ændres således at det bliver en skal opgave for Kommunerne, at ansætte økonomiske rådgivere. Vi er af den opfattelse, at vi har en lovgivning, Aktiv Beskæftigelseslov, som er målrettet en så stor del af befolkningen, hvorfor vi mener opgaven bør ligge hos myndigheden; Kommunen. Begrundelse for vores forslag Et gode for borgeren o Får viden og støtte til løsning af konkrete problemstillinger o Får viden og støtte til forebyggelse af økonomiske problemer o Giver et større menneskeligt overskud til at møde livets udfordringer Privat; f.eks. familie, fritid, socialt netværk Sagsbehandling via Kommunen Undersøgelse / behandling via Sundhedssystemet

9 Et gode for sagsbehandleren o Sagsbehandleren får et værktøj mere i værktøjskassen, til at hjælpe borgeren videre. o Det frigiver ressourcer til bedre at kunne fokusere på eget fagområde. o Samarbejdet med borgeren formodes at blive bedre, når økonomien ikke længere fylder så meget. Et gode for kommunen o Mere tilfredse borgere o Forventes at borgere i krise hurtigere kommer videre i deres udredning / retur til arbejdsmarkedet. o Udover at løse akutte økonomiske udfordringer, kan der også fokuseres på forebyggelse, så de økonomiske problemer ikke genopstår senere i livet. o Fokus på for borgere, der forventes at være syge i mere end 3 måneder betyder, at der kan komme udbetalinger som borgeren normalt aldrig får ansøgt om. Det giver en bedre økonomi for den syge og dermed en besparelse for Kommunen mht. kortere udredningsperiode og formentlig besparelse af øvrige sociale ydelser. o Sygdom eller anden form for krise påvirker ikke kun berørte borgere, men også partnere og eventuelle børn. Store problemer med familiens økonomi, kan betyde ekstra støtte til børnene og / eller risiko for at partneren også sygemeldes med f.eks. stress. Med andre ord, kan økonomisk rådgivning hjælpe hele familien og formentlig reducere ekstra afledte udgifter for Kommunen. Konklusion Hvis Kommunerne forpligtes til at ansætte økonomiske rådgivere sikres de mest sårbare borgere en tiltrængt hjælp og støtte mht. økonomien. Vi er ikke sagsbehandlere, men fungere på samme måde som frivilligt tilbud hos sundhedsarbejdere og diætister. De mest sårbare borgere magter ofte ikke selv at søge den hjælp, der er nødvendig. Her kan vi gøre en væsentlig forskel, der kan blive et samfundsmæssig gode for alle involverede parter.

10 Hvad gør man andre steder i Norden? Både i Norge, Sverige og i Finland har man permanent gældsrådgivning i Kommunerne. De nordiske lande indførte gældsrådgivningen samtidig med indførelsen af gældssanering. Vi ønsker dog ikke alene fokus på gældsrådgivning, men i højere grad økonomisk rådgivning i bred forstand. Jo før man kan hjælpe en borger med økonomiske udfordringer, jo bedre og hurtigere kan vi ofte afhjælpe problemet. Dvs. måske undgår vi at borgeren stifter gæld overhovedet. Vi vil også gerne have fokus på forebyggelse. Dvs. dels at afhjælpe det pågældende problem hos borgeren og dels sikre at borgeren får viden og evne til at sikre sig mod lignende økonomiske udfordringer fremadrettet. Et konkret eksempel kan være at lære borgeren at lave sit eget budget, at følge op herpå, forklare hvad åop (årlige omkostninger i procent) er osv. På baggrund af vore erfaringer - følgende forslag: Det er ment som inspiration. Uden hensyn til om det er muligt eller ønskeligt at ændre på forholdene. Det er blot nogle områder, som vi med vores erfaringer kan se, har større eller mindre indflydelse med de problemer, som mange mennesker kan komme i. Vores erfaring er også, at alle kan få problemer og komme i kategorien; særlig økonomisk udsat blot man får modstand nok. Mange borgere havde et helt almindeligt liv med familie og job inden f.eks. sygdom eller skilsmisse startede en lavine af økonomiske udfordringer. Fokus på viden o Både i akutte situationer og forebyggende o Kampagne om forskudsopgørelsen via Skat o Kampagne om o Kampagne om privat økonomi o Undervisning af unge omkring privat økonomi

11 Fokus på de mange låneudbydere o Lovgivning bedre beskyttelse af lånerne? o Reklame / markedsføring o Udnyttelse af personer ramt af krise / uvidenhed Fokus på pensionsordninger o Specielt mellem arbejdsmarkedsparter via overenskomster på pensionsområdet o Tilpasning af forsikringer til arbejdslivet i dag Tilkendelse af død, kritisk sygdom, invalidesum, tab af erhvervsevne, præmiefritagelse. Mange dækninger stopper generelt ved 60 og 62 år. Visse pensionsselskaber betinger fortsat tilkendelse af førtidspension, før mulig udbetaling. Andre betinger fortsat varig nedsættelse af erhvervsevnen med 50 % eller hele 2/3 af erhvervsevnen dvs. tæt på niveauet for tilkendelse af førtidspension. Årsag: Da vi skal / vil være flere år på arbejdsmarkedet. Da vi oftere bliver fyret f.eks. pga. sygdom. Da offentlige ydelser generelt strammes. Fokus på den finansielle sektor o Banker kan stavnsbinde kunder med økonomiske problemer Ingen anden bank vil have en kunde, der er registreret i RKI. Heller ikke selv om de blot ønsker en Nemkonto. o Sanktioner overfor banker, der ikke følger regler. F.eks. kan en bank tømme en borgers konto, så der intet er at leve for. Det er ikke tilladt, men det sker. Og kunderne kender ikke sine rettigheder eller magter ikke at kæmpe. o Socialt ansvar. Alle bør kunne lave en Nemkonto i den bank, som de ønsker. Alle bør kunne få en budgetkonto i den bank, som de ønsker. Bedre mulighed for gældssanering. o Vi kan som udgangspunkt ikke hjælpe borgere mht. gældssanering, før deres situation er stabil. Det er deres situation ikke så længe de er arbejdsløse, syge, uden en helbredsmæssig udredning. o Måske man i den danske lovgivning skal kigge på, hvorledes mulighederne er i de øvrige nordiske lande, hvor lovgivningen er lempligere.

12 Lovpligtig indboforsikring. o Indboforsikring er en ting- og en ansvarsforsikring for en husstand. Har man en hund er det lovpligtig at have en hundeansvarsforsikring. Men det er fortsat ikke lovpligtigt at have en ansvarsforsikring for sin familie. Det giver ikke helt mening. Mange enten sparer indboforsikringen væk. Eller de får den aldrig tegnet pga. uvidenhed. Det gælder f.eks. ofte unge, udlændinge og studerende. Hvis man ikke ejer noget af værdi, bør man som minimum have en ansvarsforsikring. Fokus på økonomisk rådgivning til borgere generelt o Sikre fagligt niveau generelt o Etiske regler o Optimere og dele viden Fokus på økonomisk rådgivning i Kommuner o Sikre rammerne for fagligt niveau. o Sikre etiske regler F.eks. tavshedspligt mellem borgere og rådgivere Upc

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Årsrapport 2014 Indhold Forord... - 1-1. Gældsrådgivningen og de gode resultater for 2014... - 2 - Projekt Styr din gæld... - 3 - Åbning af rådgivningscenter

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Rapport om interview med gældsrådgivere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Rapport om interview med gældsrådgivere Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt Rapport om interview med gældsrådgivere Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Interview med gældsrådgivere... 3 2.1 De interviewede gældsrådgivere...

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

Nyhedsbrev April. Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev. Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen

Nyhedsbrev April. Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev. Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen Den Sociale Retshjælp Nyhedsbrev April Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen Gæld fra sagsomkostninger hindrer tidligere

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Initiativer for gældsatte

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Initiativer for gældsatte Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt Initiativer for gældsatte Maj 2011 Initiativer for gældsatte Maj 2011 Publikationen kan hentes på www.pengeogpensionspanelet.dk ISBN elektronisk

Læs mere

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk

Læs mere

Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail.

Indsamlingen er sket over mail i december og januar. Eksemplerne fra de ansatte fremstår i den form, som de er modtaget på mail. Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 47 Offentligt (01) BORGERE I KLEMME.. MEDARBEJDERE ANSAT I DEN KOMMUNALE YDELSE OG BORGERSERVICE HAR INDSENDT DISSE EKSEMPLER PÅ PROBLEMER I FORHOLD TIL UDBETALING

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig

Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Vi hjælper, når din gæld bliver uoverskuelig Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvilken hjælp modtager borgerne og hvad har hjælpen betydet?... 2 Økonomisk støtte... 2 Venteliste... 3

Læs mere

SYGEHUSSOCIALRÅDGIVERNE

SYGEHUSSOCIALRÅDGIVERNE SYGEHUSSOCIALRÅDGIVERNE...FAGLIGHED, VIRKE OG INDSATS 1 2 1 SYGEHUSSOCIALRÅDGIVERNES FAGLIGHED 1.1 En socialmedicinsk viden om specifikke sygdomme / s7 1.2 En socialfaglig viden / s8 1.3 Systemkendskab

Læs mere

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Mentorprojekt - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Evalueringsrapport Forskningsafdelingen, februar 2010 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING... 3

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 11-05-2012 Efterfølgende forslag har i forskellige faser under udviklingen været præsenteret for / konfereret med bl.a. Anna Kirsten Olesen, formand for LO Aalborg, Dennis Christensen, FOA, Bente

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Kontanthjælp. Minimumindkomster og fattigdomsgrænser i Danmark og EU. Finn Kenneth Hansen, CASA & Per K. Larsen, EAPN.DK

Kontanthjælp. Minimumindkomster og fattigdomsgrænser i Danmark og EU. Finn Kenneth Hansen, CASA & Per K. Larsen, EAPN.DK Kontanthjælp Minimumindkomster og fattigdomsgrænser i Danmark og EU. Finn Kenneth Hansen, CASA & Per K. Larsen, EAPN.DK European Minimum Income Network December 2013 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Panorama.

Læs mere

Aon Ajour. Tab af erhvervsevne er dækningen tilstrækkelig? nr. 9 2014 / 5. årgang. 1. Tab af erhvervsevne - er dækningen tilstrækkelig?

Aon Ajour. Tab af erhvervsevne er dækningen tilstrækkelig? nr. 9 2014 / 5. årgang. 1. Tab af erhvervsevne - er dækningen tilstrækkelig? Aon Risk Solutions nr. 9 2014 / 5. årgang Aon Ajour 1. Tab af erhvervsevne - er dækningen tilstrækkelig? 2. Spring køen til rådgivning over! 3. Pensionsmægleren gør en forskel i tvister med pensionsselskabet

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Færre på offentlig forsørgelse

Færre på offentlig forsørgelse Notat Dato 02.01.2012 JBJ Side 1 af 22 Revideret 23.05.2012 Færre på offentlig forsørgelse - En tæt, tidlig og rehabiliterende indsats Der skal tænkes nyt på beskæftigelsesområdet. Vi skal forhindre en

Læs mere

Arbejde og Sundhed hånd i hånd

Arbejde og Sundhed hånd i hånd Det har hjulpet mig til at holde ud at være til... Kvinde 25 år Arbejde og Sundhed hånd i hånd Evalueringsrapport fra Sundhedsteamet og Jobcenter Syddjurs Arbejde og Sundhed hånd i hånd Indholdsfortegnelse............

Læs mere

Udslusning Boliger til borgere

Udslusning Boliger til borgere Udslusning Boliger til borgere med særlige behov Vejledningsmateriale for Skoler og uddannelsessteder Vejledningsmaterialet er udarbejdet og udgivet af BUS, Bo- og Udviklingsfonden for borgere med særlige

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom

Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom Udarbejdet for Rådet for Socialt Udsatte af Public Futures April 2012 ISBN:

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer:

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer: Fakta om regeringens 16 initiativer En forstærket indsats skal forebygge førtidspension: 1. Udviklingsforløb for unge 2. Kampagne, guide og forsøg med udviklingsforløb 3. Efteruddannelse for medarbejdere

Læs mere

På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012

På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012 På Fode Igen Intern Evalueringsrapport for årene 2009-2012 Side 1 af 26 Markante resultater for de borgere vi har hjulpet 80 % af borgerne bor til leje. 77 % er enlige og 42 % har børn under 18 år. Størstedelen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere