LEVERNYT ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEVERNYT ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen"

Transkript

1 LEVERNYT ANEMONE HEPATICA Leverforeningen Nr. 3 - August 2012

2 Leverforeningens bestyrelse Landsformand Lone McColaugh, Åløkkehaven 30, 5000 Odense C Tlf.: Kasserer Flemming Jørgensen Bergthorasgade 48, st., 2300 København S Tlf.: Fund-raiser og redaktør Kæthe Jørgensen Hvedholmvænget 8, 5230 Odense M Tlf.: Kontaktformidler og næstformand Anna Lise Thomsen Krogen 4, Hjordkær, 6230 Rødekro Foreningens tlf tlf.tid kl (week-ender lukket) Sekretær Morten Frederiksen Gøgevænget 13, 3390 Hundested Tlf Suppleant Nuria Ebbesen Enev. Sørensens Vej 10, 6000 Kolding Tlf.: Mob Suppleant Per B. Knudsen Karlslunde Strandvej 10, 2690 Karlslunde Tlf.:

3 Information om Leverforeningen Leverforeningen er en landsdækkende patientforening, der blev startet af levertransplanterede i efteråret Leverforeningen har til formål at varetage interesserne for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende. Leverforeningen arbejder sammen med andre patientforeninger og repræsenterer medlemmerne overfor det offentlige bl.a. Sundhedsstyrelsen. Leverforeningen er medlem af Transplantationsgruppen, der arbejder for større donortilgang. Leverforeningen har efter behov en socialrådgiver og en psykolog tilknyttet. Patient-til-patient ordning Har du eller en af dine nærmeste brug for at tale med én, der har været et sygdomsforløb igennem, der ligner dit? Gennem Leverforeningen har du mulighed for at blive sat i kontakt med andre patienter. Socialt samvær Leverforeningens generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts måned. Derudover arrangerer Leverforeningen hvert år nogle sammenkomster for medlemmerne og deres pårørende. Levernyt Leverforeningen udgiver medlemsbladet LEVERNYT ca. 4 gange om året. Som medlem får du automatisk tilsendt LEVERNYT. Hvad koster det at være medlem af Leverforeningen? Enkeltkontingent: Kr. 200,- pr. år Familiekontingent: Kr. 275,- pr. år Information og indmeldelse: Landsformand: Lone McColaugh, Åløkkehaven 30, 5000 Odense C Tlf.: , bankreg.nr. 0924, kto.nr , giro: Hjemmeside: 3

4 I skrivende stund er det sommer og sol og meget varmt, og sommerferien for manges vedkommende er i fuld gang. Redaktøren holder ikke ferie, da næste nummer af Levernyt skal ud, så man rettidigt kan tilmelde sig Leverforeningens efterårsmøde, som igen i år foregår i Ringsted (se indbydelsen nedenfor). Leverforeningens sommertur til Madsby Legepark i Fredericia forløb ganske fint, selvom vejret igen i år ikke rigtig var med os, da der af og til kom byger. Børnene morede sig dog ganske fortrinligt, og vi voksne fik snakket en hel del med hinanden. Heldigvis kunne vi sidde indenfor, når de værste regnbyger huserede. Vi nød alle en dejlig buffet fra Madkompagniet i Kolding. Efter eftermiddagskaffen og oprydning drog vi alle mere eller mindre trætte hjem. Ældre kan forlænge livet med D-vitamin og kalk Ny undersøgelse viser ni pct. færre dødsfald blandt personer, som fik tilskud af kalk og D-vitamin, i forhold til andre, som ikke fik tilskuddet. Forskere fra Aarhus Universitet har i et nyt studie påvist, at ældre, der tager et dagligt tilskud af kalk og D-vitamin, lever længere. Deres konklusion peger således en anden vej end andre nye forskningsresultater, der har vist, at tilskud af kalk med eller uden D-vitamin kan øge risikoen for hjertekarsygdom. 4

5 »Vores undersøgelse viser, at et tilskud af kalk og D-vitamin overordnet har en gavnlig effekt på ens helbred. Undersøgelsen er derfor beroligende for de tusinder af danskere, som dagligt tager tilskud af kalk og D-vitamin for at forebygge knoglebrud,«siger overlæge Lars Rejnmark fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Han har sammen med 17 andre internationale forskere stået for undersøgelsen, der er offentliggjort i Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. I undersøgelsen deltog mere end ældre mænd og kvinder fra Danmark, Norge, England, USA og Australien. I op til syv år fik deltagerne efter lodtrækning enten tilskud af kalk i kombination med D-vitamin, D-vitamin alene, placebo eller ingenting. Undersøgelsen viste, at der blandt deltagere, som fik tilskud af kalk og D-vitamin, var ni pct. færre dødsfald end blandt deltagere, som ikke fik tilskuddet. I en tidligere undersøgelse har samme gruppe af forskere vist, at et tilskud af kalk og D-vitamin også mindsker risikoen for knoglebrud i ryggen og i lårbenet. Lars Rejnmark lægger især vægt på, at undersøgelsen er et lodtrækningsstudie og dermed påviser en årsags-virkningssammenhæng mellem det at tage tilskud af kalk og D-vitamin og en mindsket dødelighed.»i videnskabelig sammenhæng er vores resultater derfor så overbevisende, som de overhovedet kan blive. I vores undersøgelse ville man redde et liv, hvis 151 deltagere tog kalk og D-vitamin i tre år,«siger Lars Rejnmark. Kilde: Steffen Bang Nielsen Dagens Medicin 5

6 Program for dagen: EFTERÅRSMØDE Leverforeningens efterårsmøde finder i år sted: Lørdag d. 22. september 2012 kl ca på HOTEL SCANDIC Nørretorv 57, 4100 Ringsted Kl Kl Kl Kl Kl Ankomst og formiddagskaffe. Foredrag v/lizzi Sønderskov: Nye regler om flexjob og førtidspension. Buffet. Foredrag om levercirrose v/overlæge Lise Lotte Gluud, Medicinsk Afd. F, Gentofte Hospital sammen med en sygeplejerske eller diætist fra hendes team. Eftermiddagskaffe og afslutning. Efterårsmødet er som sædvanligt gratis for medlemmerne. Medlemmer, der betaler enkeltkontingent, kan i alt deltage med 2 personer gratis. Medlemmer, der betaler familiekontingent, kan i alt deltage med 4 personer gratis. Af hensyn til hotellet er det nødvendigt med hurtig tilmelding, som skal finde sted til Anna Lise Thomsen, tlf senest mandag d Tilmeldingen er bindende. 6

7 National målsætning for antal organdonorer Folketinget vedtog d. 22. februar 2011 en beslutning om en national målsætning for antal organdonorer: Folketinget opfordrer regeringen til at udarbejde en national målsætning for antal organdonorer. Målsætningen skal styrke den nationale indsats, sådan at det inden for en overskuelig fremtid bliver muligt at fjerne ventelisterne til organtransplantation. Målsætningen skal føre til følgende resultater: 1) Vedtagelse af en realistisk, men samtidig tilstrækkeligt ambitiøs handlingsplan til at løse ventelisteproblematikken. Fastsættelse af nationale målsætninger for afdelingernes opmærksomhed på organdonation og for andel af tilfælde, hvor de pårørende siger nej til donation, vil opfylde disse kriterier. Målsætningerne fastsættes med udgangspunkt i de af Dansk Center for Organdonation fastsatte mål om, at det i højst 5 pct. af tilfældene accepteres, at afdelingerne overser, at en patients tilstand kan føre til hjernedød og om, at 80 pct. af de pårørende giver tilladelse til organdonation. 2) En klarlægning af det eksisterende donorpotentiale i Danmark. 3) En minimering af tabet af egnede donororganer. 4) En styrkelse af det arbejde, der allerede udføres af Dansk Center for Organdonation. - o 0 o - Efter ønske fra Liselott Blixt (MF) har Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg den 8. juni 2012 stillet følgende spørgsmål til sundhedsminister Astrid Krag: Vil ministeren oplyse, hvordan det går med at implementere folketingsbeslutning B 32 fra folketingsåret , 1. samling vedrørende målsætning for organdonation? 7

8 I brev af 25. juni 2012 svarede sundhedsministeren bl.a., at Dansk Center for Organdonation arbejder med en målsætning om at sikre optimal udnyttelse af det eksisterende donorpotentiale, herunder at ingen potentielle donorer må overses, og dermed med implementeringen af B32. I begyndelsen af juli i år var der en række udsendelser i TV, hvor der også blev sat fokus på ovennævnte målsætning. Bl.a. blev sundhedsminister Astrid Krag spurgt om, hvad hun havde foretaget sig i denne forbindelse. Hun veg udenom spørgsmålet og henviste til sin forgænger, men lovede til sidst, at hun ville tage spørgsmålet op efter sommerferien. Vi kan så bare håbe på, at patientforeningerne også vil blive indbudt til drøftelserne. Leverforeningen vil følge sagen nøje. Statistikken over transplantationer i 1. og 2. kvartal ser ikke nær så godt ud som sidste år. Ialt 114 nyretransplantationer mod 335 sidste år. 29 levertransplantationer mod 51 totalt sidste år. 13 hjertetransplantationer mod lungetransplantationer mod 30 sidste år. - støtter Leverforeningen økonomisk Astellas Pharma a/s, Kajakvej 2, 2770 Kastrup, Tel:

9 Tre midtjyske afdelinger skal afprøve gebyr for udeblivelse Region Midtjylland har udpeget de tre hospitalsafdelinger, der i den næste tid skal afprøve effekten af at udskrive gebyrer til patienter, der udebliver fra en aftale. Ligesom i Region Syddanmark vil midtjyske patienter snart kunne se frem til at modtage et gebyr, hvis de udebliver fra operation, undersøgelse eller lignende. Forretningsudvalget i Region Midtjylland besluttede for nylig at sætte gang i den nærmere planlægning af en forsøgsordning med gebyrer, der i første omgang skal omfatte patienter på Ernæringsenheden på Hospitalsenheden Vest, Ortopædkirurgisk afdeling på Hospitalsenhed Midt og Radiologisk sektion i Diagnostisk Center på Hospitalsenhed Midt. Forsøgsordningen skal kaste lys over effekterne af bøder til udeblevne patienter, og er blevet til efter stærkt pres fra regeringen på trods af modvilje fra regionerne. Inden de tre hospitalsafdelinger kan gå i gang med at udskrive gebyrer, skal regionens embedsmænd dog først lægge sig fast på gebyrets størrelse, ligesom der også skal fastlægges regler for hvilke omstændigheder, der betragtes som rimelig grund for manglende afbud og derfor ikke udløser gebyr. I Syddanmark hvor rygcentret i Middelfart er udset til at afprøve gebyrer - er politikerne i sundhedsudvalget enige om, at regningen bør lyde på omkring 500 kr. Kilde: Mikkel Aabenhus Hemmingsen Dagens Medicin 9

10 KOPIMEDICIN Et af vores medlemmer har kontaktet Leverforeningen for at fortælle, at hans levertal er begyndt at gå op og ned. Han er transplanteret og fik tidligere Prograf. Nu får han kopimedicin. Han er noget utryg ved det, da han i flere år har haft fine tal, mens han fik Prograf. Bestyrelsen i Leverforeningen vil i den anledning gerne spørge, om der er andre af vore medlemmer, der har haft problemer med kopimedicin? I så fald hører vi gerne fra jer, enten pr. telefon eller mail. Man får jo af og til udleveret kopimedicin, hvor man ikke aner, om det nu også er så grundigt undersøgt, at det kan erstatte tidligere anvendt medicin. Min historie om flexjob af Lizzi Sønderskov Når man altid, som jeg, har været meget aktiv, kan det være svært at erkende, at kræfterne ikke længere er de samme. Jeg er i dag 54 år og erkendte for et lille års tid siden, at jeg måtte sætte tempoet ned. Min familie kunne ikke længere være tjent med, at jeg næsten kun kunne sove, når jeg kom hjem fra arbejde, der var ikke overskud til meget andet. Erkendelsen kom, da jeg sammen med andre kolleger havde tilrettelagt et marked efter fyraften. Det var en fredag i august, der skulle være salg af ting fra hjemmet, som vi ikke længere brugte, og der var tilrettelagt en frokost inden. Jeg havde selvfølgelig været med til at dække bord og gøre alt klart. 10

11 Lige pludselig ville mine ben ikke gå længere, jeg var simpelthen så træt, at jeg ikke husker, hvordan jeg fik bilen kørt de 25 km hjem, men hjem kom jeg. Man kan jo, hvad man vil. Sov hele weekenden. Vi tog på ferie, der brugte jeg næsten en uge på at sove det meste af tiden, før jeg kunne begynde at nyde det. De næste dage brugte jeg til at tænke over mit liv. Der skulle ske noget. Da jeg startede på arbejde efter ferien, fik jeg en samtale med min leder. Jeg fortalte hende, hvordan min leverlidelse påvirkede mig i hverdagen, hverken hun eller nogen af mine kolleger havde nogen anelse om, hvordan jeg havde det. Selvfølgelig kunne de se, at jeg var træt, men jeg klarede jo mine arbejdsopgaver og lidt til. På mødet med min leder fortalte jeg hende, at jeg ville ansøge om et fleksjob. Vi aftalte, at jeg skulle deltids sygemeldes. En aftale som var meget svær for mig at acceptere, jeg kunne jo lige klare det hele selv, også på nedsat tid. Heldigvis for mig fik jeg tilknyttet en socialrådgiver, der skulle beskrive min tilstand. Det er nok det bedste, der er sket. Hun og jeg havde mange samtaler. Det var som om, hun kunne kigge ind i mig. Efter aftale med Kirsten, som hun hedder, gik jeg til min leder og bad om at blive frataget nogle af mine arbejdsopgaver - jeg er selv socialrådgiver og arbejder med sygemeldte borgere, men det er noget helt andet at sidde på den anden side af bordet. Det er langt lettere at rådgive andre - end at bruge rådene på sig selv. Der skulle udfyldes ressourceprofil, hvor der blandt andet beskrives uddannelse, erhvervserfaring og så det lægelige. Svært sådan at se ens begrænsninger beskrevet sammen med ressourcer. Jeg har masser af ressourcer men bare ikke mulighed for at udnytte dem grundet trætheden. Jeg tog endnu en beslutning undervejs, nok den der for mig kostede hjerteblod. Jeg besluttede mig for, at hvis jeg kom i fleksjob, ville jeg gå af som tillidsrepræsentant. Jeg som har været faglig aktiv siden jeg var 19 år - altså omkring 34 år. Men beslutningen blev taget, og jeg holdt fast i den, for jeg blev bevilget fleksjob. 11

12 Men, tilbage til udredningen. For at få bevilget fleksjob skal de fleste i virksomhedspraktik for at undersøge, hvad man kan beskæftige sig med, med de ressourcer man er i besiddelse af. En meget underlig oplevelse. Hvordan skulle det nu takles. Hvis jeg bare arbejdede derudaf, for så at gå direkte i seng når jeg kom hjem, så var jeg klar over, at det ville blive afslag på fleksjob. Men der var jo heller ikke nogen, som skulle tro, at jeg ikke ville arbejde. Min erkendelse af, at jeg måtte fordele mine ressourcer anderledes kom undervejs i praktikken. Kommunen udbød et forløb for kronisk syge. Et forløb, hvor der kun den første gang blev snakket sygdom, herefter blev der snakket muligheder for at leve med en kronisk sygdom. En ung pige sagde den første gang, vi var samlet: Jeg har 20 bolde at bruge i løbet af en dag, hvis jeg bruger dem alle sammen om formiddagen, så har jeg ikke flere den dag, det var et billede, jeg kunne bruge. Jeg forsøgte at dele mit liv op i bolde, dermed erkendelse af at jeg ikke under nogen omstændigheder magter at arbejde på fuld tid, sådan som jeg har det med min træthed. Hvis du er kronisk syg og får mulighed for at deltage i et sådan forløb, så tag imod det. Det var et fantastisk forløb, hvor der blev snakket mange følsomme emner igennem. Derefter blev det en retvisende praktik. Heldigvis har min arbejdsplads og min familie støttet mig hele vejen igennem forløbet, hvis ikke jeg havde taget imod den hjælp, ja så havde jeg nok aldrig været i fleksjob. Det, jeg gerne vil med denne lille historie, er at fortælle andre, at der er hjælp at hente, hvis bare man er modtagelig for det. Jeg fik mange aha oplevelser undervejs. Jeg er glad for mit fleksjob, jeg er stadig træt, men nu ved jeg, at det er legalt at køre tidligere hjem fra arbejde - at acceptere at arbejdsopgaverne skal tilpasses til ressourcerne. Dermed blev der mere tid til også at have et privatliv, det er nu ikke så tosset endda, så er det bare med også at holde fast i de værktøjer, jeg fik på forløbet for kronisk syge. Det er ikke altid så let, men jeg er blevet meget meget bedre til det. 12

13 VACCINATION mod influenza Sundhedsstyrelsen anbefaler ældre og personer med visse kroniske sygdomme at blive influenzavaccineret. Derfor tilbydes disse grupper gratis influenzavaccination. Hos Danske Lægers Vaccinations Service kan man lade sig vaccinere mod influenza. På kan man nemt søge efter, hvor man kan blive vaccineret. Dato og tider vil blive opdateret i september måned Siden 1998, hvor firmaet blev stiftet, har Danske Lægers Vaccinations Service vaccineret mere end 2 mio. danskere. I 2011 gennemførte de over vaccinations-arrangementer i hele Danmark, og deres arrangementer er åbne for alle borgere. De har desuden et godt samarbejde med UNICEF, som startede i Dette samarbejde går bl.a. ud på, at for hver person Danske Lægers Vaccinations Service vaccinerer i Danmark, donerer de en vaccine til deres børnevaccinationsprogrammer. Dette har de gjort i både 2010 og 2011, og samarbejdet fortsætter også i 2012 O B S Sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag d. 24. november 2012, hvor Leverforeningens julefest løber af stabelen. Festen afholdes i år på Tøystrup Gods ved Ryslinge på Fyn. Mere herom i næste nr. af Levernyt. Rigshospitalets samarbejde med Japan. Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik på Rigshospitalet mestrer på internationalt niveau de nyeste, mest avancerede og skånsomme teknikker inden for stor leverkirurgi. Det skyldes ikke mindst et samarbejde med japanske leverkirurger, som i nu snart 40 år har givet store behandlingsmæssige gevinster i begge lande. For en stor gruppe svært syge patienter i Danmark betyder det, at de i dag kan helbredes med kirurgi for kræft i leveren. 13

14 Da overlæge Peter Nørgaard Larsen i starten af 90 erne kom til Rigshospitalet som nyansat 1. reservelæge var grundstenen til et samarbejde mellem danske og japanske leverkirurger allerede 20 år tidligere lagt af klinikkens daværende chef, professor Flemming Stadil og en japansk læge, nu pensioneret professor Mits Miyata, som havde været på et forsknings- og studieophold på Riget. Siden fulgte flere japanske læger, og Peter Nørgaard Larsen blev derfor hurtigt efter sin ansættelse gode venner med en ung, japansk kirurg, Yoshikazu Yasuda, nu professor og General Manager på Jichi Medical University nord for Tokyo, som var på et års studieophold med fokus på at lære Rigshospitalets forberedelser til at kunne foretage levertransplantationer, som Japan dengang ikke brugte. Japanske kirurger imponerede Dr. Yasuda fascinerede mig, fordi han var vant til årligt at operere op mod 100 patienter for kræft i leveren. Til sammenligning opererede vi dengang årligt kun et par patienter. Derfor søgte Peter Nørgaard Larsen Kræftens Bekæmpelse om støtte til tre måneders ophold på Jichi Medical School og fik én måneds ophold bevilget. Peter Nørgaard Larsen blev dybt imponeret over at se, hvad de japanske kolleger rent kirurgisk og teknisk var i stand til, og han skrev efterfølgende en vildt begejstret rapport til KB om den nye type leverkirurgi, som japanerne havde udviklet med brug af intraoperativ ultralyd for at kunne lokalisere svulstens størrelse og beliggenhed i leveren for efterfølgende at kunne udføre den mest hensigtsmæssige og skånsomme leverresektion, siger Peter Nørgaard Larsen. Udvikling af kirurgiske teknikker Japan har gennem alle år haft en højere forekomst af primære levertumorer end Danmark og den vestlige verden. Japanske leverkirurger har gennem årene udviklet særligt effektive og samtidig skånsomme kirurgiske teknikker, som vi i dag med succes anvender til danske patienter med primær leverkræft og levermetastaser. Og tingene har virkeligt udviklet sig på Rigshospitalet. Fra årligt et par operationer i 1990 erne til forventeligt op mod mindst 300 operationer i Alt sammen i kraft af den japanske forbindelse tilsat en dansk politisk forståelse 14

15 for nødvendigheden af at centralisere stor leverkirurgi. For forudsætningen for at kunne måle sig med de bedste på internationalt niveau er et stort patientvolumen - øvelse gør mester, understreger Peter Nørgaard Larsen. Kirurgi eneste chance for helbredelse På verdensplan er Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik, hvad leverkirurgi angår, i dag blandt de 10 største specialafdelinger. Kirurgisk behandling af ondartede leverlidelser er eneste chance for helbredelse. Enten alene eller i kombination med kemoterapi, som ikke alene kan helbrede. Fem år efter radikal fjernelse af levermetastaser er 40% af patienterne i live. Et meget højt tal, som ville være nær 0%, hvis vi ikke havde opereret. Det siger Peter Nørgaard Larsen og forklarer: Kirurgisk skal vi kunne fjerne alt kræftvæv samtidig med, at vi efterlader nok væv til, at patienten kan leve videre det er ca. 20% levervæv. Fjerner vi mere væv, risikerer man, at patienten dør af leversvigt. En stor dansk/japansk familie I dag udgør danske og japanske leverkirurger fortsat en stor familie, og årligt samles ca. 20 danske og japanske kirurger for at udbygge både faglige og personlige relationer. Og japanerne er fortsat meget interesserede i at komme til Rigshospitalet for at lære primært om levertransplantationer. Min gode ven, professor Yasuda, har f.eks. selv med inspiration fra Rigshospitalet oprettet det største transplantationscenter for børn i Japan. Vi fortsætter kort sagt det indbyrdes givende samarbejde til glæde for svært leversyge patienter i begge lande, og i 2013 fejrer vi 40 års jubilæum for den japanske forbindelse, formentlig med et symposium på Rigshospitalet slutter Peter Nørgaard Larsen. Kilde: Nyhedsbrev for Rigshospitalets medarbejdere. 15

16 Leverforeningen B Krogen 4, Hjordkær 6230 Rødekro

ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen

ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen LEVERNYT ANEMONE HEPATICA Leverforeningen Nr. 3 - August 2013 Leverforeningens bestyrelse Landsformand Lone McColaugh, Åløkkehaven 30, 5000 Odense C Tlf.: 6614 7005 E-mail: formand@leverforeningen.dk Kasserer

Læs mere

LEVERNYT Leverforeningen Side 6 Taknemmelig og nye prioriteringer i livet

LEVERNYT Leverforeningen Side 6 Taknemmelig og nye prioriteringer i livet LEVERNYT Leverforeningen Nr. 2 Maj 2014 Side 6 Taknemmelig og nye prioriteringer i livet REFERAT FRA GENERALFORSAMLING RyGNING OG LEvERcIRROSE SOMMERUDFLUGT 2 L E d E R hvor der er håb, er der en vej Af

Læs mere

Jeg tænker meget over livet idag

Jeg tænker meget over livet idag Leverforeningen Nr. 2 Maj 2015 Jeg tænker meget over livet idag Martin A. Andersen, 23 GENERALFORSAMLING NY KAMPAGNE SOLBESKYTTELSE SOMMERTUR E-MAILS 2 LEDER Nyd solen med omtanke Af Lone McColaugh, landsformand

Læs mere

Livet med Chantals sygdomme

Livet med Chantals sygdomme LEVERNYT Leverforeningen nr. 1 februar 2015 Side 6 Livet med Chantals sygdomme Britta Schade GeneralforsamlinG Donation ny hjemmeside BoGanmelDelse ambulatoriet 2 L E d E R Stil spørgsmål - og få svar

Læs mere

Hvorfor kan jeg ikke blive udredt?

Hvorfor kan jeg ikke blive udredt? Leverforeningen Nr. 3 August 2015 Side 8 Hvorfor kan jeg ikke blive udredt? Mai-Britt Corsini, 54 FRIVILLIGE FOLKEMØDET PÅRØRENDE SOMMERTUR KRONIKERE 2 LEDER Lidt eftertænksomhed Af Lone McColaugh, landsformand

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 63 juni 2007. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Nr. 63 juni 2007. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 63 juni 2007 Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Levevilkårsundersøgelsen At leve med MS... 3 Workshop med

Læs mere

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE)

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) 21. NOVEMBER KAN NF-FORENINGEN FEJRE SIT 25ÅRS JUBILÆUM VI VED, DER ER HÅRDT BRUG FOR VORES FORENING, SÅ VORES HÅB FOR FREMTIDEN SKAL VÆRE, AT VI

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere

Historier fra Hjertet

Historier fra Hjertet Historier fra Hjertet 3 hjertepatienters personlige erfaringer og oplevelser med det, at få diagnosen Prinzmetal Variant Angina eller det Kardiologiske Syndrom X Copyright 2010 www.prinzmetal.dk Alle rettigheder

Læs mere

TEMANUMMER: TRANSPLANTATION MILD KOL VS. ALVORLIG KOL FESTFORELÆSNING MED BENNY ANDERSEN NR. 1 2007 DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD

TEMANUMMER: TRANSPLANTATION MILD KOL VS. ALVORLIG KOL FESTFORELÆSNING MED BENNY ANDERSEN NR. 1 2007 DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD UNGENYT TEMA-NUMMER: TRANSPLANTATION Edith fik livet og sit skolelærerjob tilbage efter en transplantation. Erik Nielsen har omvendt ventet i over 3 år på en ny lunge. NR. 1 2007 DANMARKS LUNGEFORENINGS

Læs mere

Fokus på telemedicin: KOL-patienter indlagt i eget hjem

Fokus på telemedicin: KOL-patienter indlagt i eget hjem Fokus på telemedicin: KOL-patienter indlagt i eget hjem nr. 3 2007 Danmarks Lungeforenings medlemsblad temanummer: Telemedicin Rejseforsikring for kronisk syge Årsmøde 2007 Inkontinens rammer blandt lungesyge

Læs mere

NYE TAL: 430.000 danskere har KOL. Poul Erik er en af dem, der klarer sig godt på trods af en lungekapacitet på 30 %.

NYE TAL: 430.000 danskere har KOL. Poul Erik er en af dem, der klarer sig godt på trods af en lungekapacitet på 30 %. NYE TAL: 430.000 danskere har KOL. Poul Erik er en af dem, der klarer sig godt på trods af en lungekapacitet på 30 %. NR. 6 DECEMBER 2007 DANMARKS LUNGEFORENINGS MEDLEMSBLAD NYT MØDESTED FOR FOLK MED KOL

Læs mere

KIU Kvinder der har eller har haft

KIU Kvinder der har eller har haft KIU Kvinder der har eller har haft Kræft i Underlivet Nyhedsbrev Forår/ sommer 2007 Årgang 10 KIU Kontaktpersoner 2 KIU kontaktpersoner Nyt fra formanden 3 Second Opinion 4 Nåleakupunktur 5 Medmenneskelig

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Strukturreformen: Hvem får ansvaret for de lungesyge fremover?

Strukturreformen: Hvem får ansvaret for de lungesyge fremover? Strukturreformen: Hvem får ansvaret for de lungesyge fremover? UNGENYT Fra 1. januar 2007 bliver det danske sundhedssystem ændret, og ansvaret for kronisk syge patienter bliver lagt i nye hænder. Lungenyt

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Kræftpatient og far til fire. Danmarks eneste hospitalsafdeling for unge kræftpatienter side 16 Fra tabu til åbenhed side 22

Kræftpatient og far til fire. Danmarks eneste hospitalsafdeling for unge kræftpatienter side 16 Fra tabu til åbenhed side 22 Nr. 2 Maj 2013 11. årgang Kræftens Bekæmpelse Kræftpatient og far til fire Danmarks eneste hospitalsafdeling for unge kræftpatienter side 16 Fra tabu til åbenhed side 22 Forside: Når én i familien bliver

Læs mere

2011 20 Beretning 2011

2011 20 Beretning 2011 011 Beretning 2011 Indhold Forord 4 Repræsentantskabsmøde 2011 6 Diabetes i Danmark og verden 8 Strategi for fremtiden 10 Faglig sammenhæng 12 Støtte til et liv i balance 14 Diabetes på dagsordenen 16

Læs mere

tætpåkræft KRÆFTPATIENTER MÅ KÆMPE 4 FOR AT FÅ DERES RET Kræftens Bekæmpelses Magasin www.cancer.dk BIVIRKNINGER UNDER TRYK 20

tætpåkræft KRÆFTPATIENTER MÅ KÆMPE 4 FOR AT FÅ DERES RET Kræftens Bekæmpelses Magasin www.cancer.dk BIVIRKNINGER UNDER TRYK 20 Nr. 4, November 2004, 2. årgang tætpåkræft Kræftens Bekæmpelses Magasin KRÆFTPATIENTER MÅ KÆMPE 4 FOR AT FÅ DERES RET I FORSKNINGENS TJENESTE 30 BIVIRKNINGER UNDER TRYK 20 Gud mod kræft 16 Unge mod kræft

Læs mere

Det har vist sig, at det har en gavnlig indvirkning. at deltage i disse kurser, fortæller Inger Johnsen. Kurserne, som er udviklet

Det har vist sig, at det har en gavnlig indvirkning. at deltage i disse kurser, fortæller Inger Johnsen. Kurserne, som er udviklet SLØJFEN26 Kræftens Bekæmpelses blad for frivillige Juli 2007 Lokalforeningen og kommunen forår 2007: Få kommunen til at hjælpe kræftpatienter Kræftsygdommen bliver for mange kræftpatienter en kronisk sygdom.

Læs mere

CCFMagasinet. Colitis-Crohn Foreningen august 2014 nummer 95. Martin Høgsted Ambassadør med vilje

CCFMagasinet. Colitis-Crohn Foreningen august 2014 nummer 95. Martin Høgsted Ambassadør med vilje CCFMagasinet Colitis-Crohn Foreningen august 2014 nummer 95 Martin Høgsted Ambassadør med vilje Ung med stomi Magasin om colitis ulcerosa, morbus Crohn og andre relaterede tarmsygdomme Indhold 4 Leder

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Februar 2008. Nr. 1-2008. Brødre har fælles risiko for prostatakræft

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Februar 2008. Nr. 1-2008. Brødre har fælles risiko for prostatakræft PROPA NYT Prostatacancer Patientforeningen Februar 2008 Nr. 1-2008 Brødre har fælles risiko for prostatakræft I dette blad er der også en gennemgang af behandling med brachyterapi. Det bliver nu undersøgt,

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Års møde 11. marts 2014.

Års møde 11. marts 2014. Års møde 11. marts 2014. Så sidder vi her igen. Velkommen til jer alle. At der allerede er gået et år, har jeg svært ved at tro på, men kalenderen fortæller mig jo noget andet og siger jo sandheden, at

Læs mere

DANSK TOURETTE FORENING. Medlemsblad Nr. 49 Februar 2015

DANSK TOURETTE FORENING. Medlemsblad Nr. 49 Februar 2015 DANSK TOURETTE FORENING Medlemsblad Nr. 49 Februar 2015 Fra Familieweekenden i Kerteminde oktober 2014 Adresser & Numre Bestyrelsen: Formand: Foreningens adresse: Søllerødvej 76, 2840 Holte e-mail: kk@tourette.dk

Læs mere

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. September 2007. Nr. 3-2007. Farlig gang på jorden, hvis mænd ikke kender symptomerne på prostatakræft

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. September 2007. Nr. 3-2007. Farlig gang på jorden, hvis mænd ikke kender symptomerne på prostatakræft PROPA NYT Prostatacancer Patientforeningen September 2007 Nr. 3-2007 Farlig gang på jorden, hvis mænd ikke kender symptomerne på prostatakræft Ny brochure giver mænd en advarsel om de syv mulige tegn på

Læs mere

BløderNyt. Inhibitor set i bakspejlet. ersonale på hæmofilicentrene lige nu. 08: E uropæiske principper for behandling. reladning og pilatesbolde

BløderNyt. Inhibitor set i bakspejlet. ersonale på hæmofilicentrene lige nu. 08: E uropæiske principper for behandling. reladning og pilatesbolde M e d l emsb l a d f o r Da n marks B l ø d erf o re n i n g Nr. 1 April 2009 07: P ersonale på hæmofilicentrene lige nu 08: E uropæiske principper for behandling 12: Å reladning og pilatesbolde BløderNyt

Læs mere

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" Psykologordningen

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): pengepungen valgte psykologen fra Psykologordningen 13. årgang nr. 2 juni 2010 Depressions Tidende tema Psykologordningen Sådan får du tilskud til psykologhjælp Se om du er blandt de heldige Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" NY Kampagne

Læs mere

FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet

FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet FAKS prisen blev i år delt mellem to, Gitte Handberg fra OUH og Pia Frederiksen formand for FAKS. Læs mere inde i bladet Når lyset bryder frem efter regnen. No. 2 2013 Nyt fra redaktionen: Bladet udkommer

Læs mere