Årsberetning KRIS Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2004. KRIS Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte"

Transkript

1 Årsberetning 2004 Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte

2 2 Årsberetning 2004 Indholdsfortegnelse Forord En solstrålehistorie Frivillig i Indledning Organisationsopbygning Når virkeligheden ikke er til at bære tilbyder hjælp Forlag og kurser Fremtiden Samarbejde Her træffes Foto: Peter Andersen

3 Årsberetning Forord Vibeke Møller Læge og familieterapeut Daglig leder af Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte Den, som allerede tidligt i sit liv bliver udnyttet og undertrykt, vil næsten altid lade undertrykkelsen blive en del af sig selv - internalisere den og leve med selvhad og selvforagt. Sådan beskriver den tidligere Nobel pristager - ærkebiskop Desmond Tutu - i sin seneste bog situationen for apartheidsystemets ofre.»disse dæmoner er nedbrydende for virkelig selvkærlighed og sikkerhed og fortærer de virkelig vitale dele af ofrets væsen.«selvom der umiddelbart er langt mellem danske ofre for incest og seksuelt misbrug og apartheidsystemets ofre, kunne disse vise ord næsten lige så godt have været skrevet ind i den problematik, vi til dagligt arbejder med i. Mennesker, der udsættes for incest eller seksuelle overgreb, præges på lignende måde af undertrykkelsens logik og bliver, præcis som Desmond Tutu beskriver det, fyldt af selvhad, negativ selvopfattelse, selvforagt og alt hvad der gror ud af sådan jord. Typiske problemer for voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i deres barndom/ungdom er: Lavt selvværd, selvhad Skyld- og skamfølelser Mistillid og angst Depression og selvmordstanker Seksuel dysfunktion Problemer i parforholdet Besvær med at indgå i nære relationer Spiseforstyrrelser og substans misbrug Dårlig kropsbevidsthed Fysiske smerter og kronisk anspændthed Manglende personlige grænser Social isolation Søvnbesvær Koncentrationsbesvær»Uforklarlige«reaktioner på situationer, lyde, lugte m.m. i hverdagen Uden hjælp er følgevirkningerne ofte livsvarige og stærkt invaliderende. I har vi erfaret, at det giver mening at gøre en indsats. Det ER muligt at hjælpe et menneske videre i livet, så det ikke behøver at være fanget i disse destruktive mønstre - men i stedet får mulighed for at fokusere på LIVET. Men ligesom at man i Sydafrika kun kom ud af apartheid-systemets livsødelæggende kløer ved at tage et opgør med det, kommer den, der har været udsat for overgreb, også kun ud af de invaliderende følgevirkninger ved at tage et opgør med den smertefulde fortid. Selvom der hverken i Sydafrika eller for vores brugere er garanti for at resultatet med det samme er fryd og gammen, så ser vi kun én vej: en frigørelsens vej, der leder til et liv i frihed og gensidig respekt. Vi anser det enkelte individ for at have en uvurderlig betydning. Vi mener, at det enkelte menneske fortjener hjælp til at foretage det nødvendige opgør og til at få et ny fokus. I Danmark har vi midlerne og kapaciteten til at yde denne hjælp.

4 4 Årsberetning 2004 Forord (fortsat) Det er vores mål at bidrage til et samfund, hvor alle kan få den hjælp de behøver, for at kunne blive velfungerende, sunde og frie mennesker. For at yde vores bidrag, har vi brug for støtte både af praktisk og finansiel art. udfører et professionelt stykke arbejde med udgangspunkt i et kristent livs- og menneskesyn. Egentlig er det paradoksalt, at Gud har været mere eller mindre ikke-eksisterende i psykiatrien og dette samtidig med, at undersøgelser viser, at ca. halvdelen af os indimellem beder til Gud. Oftest når vi er i nød. Og jeg tror, at de fleste kan forestille sig, at et menneske der har været udsat for incest eller anden form for seksuelt overgreb virkelig føler sig i nød. Religiøsiteten er der. Fordi den er urmenneskelig. Spørgsmålene og svarene til livet er pejlemærker i menneskers liv. I vedkender vi os et kristent livs- og menneskesyn samtidig med, at vi viser respekt om andre religiøse tydninger. På den baggrund udfører vi vores arbejde og med denne beretning vil vi gerne sætte fokus på det. En solstrålehistorie Mit navn er Edith. Jeg har i nogle år gået til rådgivning i, da jeg blev seksuelt misbrugt som barn og teenager. Mit selvværd var meget lille, og jeg hadede min krop og gemte den væk. Efter nogle års rådgivning gennem, har jeg afsluttet en uddannelse om social- og sundhedsassistent. I dag er jeg gift med en rigtigt dejlig mand, og jeg er blevet i stand til at give og modtage en mands kærlighed. Jeg kan klæde mig, som den kvinde jeg er, både mht. tøjstil, smykker og make up. Jeg er ikke længere bange for at leve, og jeg er stolt af at være den, jeg er i dag, takket være det arbejde gør for at hjælpe os, som har fået frataget vores barndom og ungdom. Frivillig i : Som frivillig terapeut og rådgiver må jeg sige at det er en udfordring, fordi jeg har fuldtidsjob ved siden af. Vore klienter har mange traumer med i bagagen, og jeg skal hele tiden følge med mht. nye bøger og artikler på området incest og seksuelle overgreb. Det kan somme tider være svært at få lokale til rådgivningen, fordi vi er mange rådgivere og der er mange klienter. En del klienter har behov for terapi over flere år. Samtidig er det er en stor glæde, fordi vi er et netværk af terapeuter, som kan støtte op om og lære en masse af hinanden. Der er masser af faglig udfordring, og jeg oplever over tid at mange af vore klienter får det bedre og får bearbejdet mange af deres traumer og kommer videre i deres liv. Der er en leder, man kan gå til og få supervision og der er interne og eksterne kurser. Hver klient er unik og speciel, så terapi bliver aldrig triviel men spændende. Jeg kan se, at vores arbejde nytter noget. Susanne Kjeldsen Frivillige terapeut i

5 Årsberetning Indledning Der er håb - trods alt Mennesker, der i barndommen har været udsat for incest, seksuelt misbrug eller andre krænkende overgreb lever ofte et liv, der er domineret af utroligt svære psykiske og fysiske lidelser. Hvis krænkede mennesker ikke får hjælp, er følgerne ofte livsvarige og stærkt invaliderende. Hvor mange går alene med problemerne, har andre måske søgt hjælp blandt sine egne eller i det offentlige system uden at finde den støtte og lindring, de ledte efter. Håbet om bedring og et mere tilfredsstillende liv kan svinde ind til næsten ingenting. Men der er håb - selv for den som i årevis har lidt under følgerne af barndommens eller ungdommens traumatiske oplevelser. har i de sidste 14 år hjulpet i hundredvis af mennesker, der har overlevet seksuelle overgreb, til at bearbejde deres traumer og genvinde en tillid til livet. Det kræver både mod, vilje, viden og indsigt at støtte andre i denne proces, og netop her har sin force: Årelang erfaring kombineret med et stærkt internt netværk og højtkvalificerede medarbejdere er med til at gøre arbejde både banebrydende og virkningsfuldt. Et enestående tilbud Som de eneste i Danmark har siden 1991 tilbudt rådgivning, terapi og undervisning om incest og seksuelle overgreb med udgangspunkt i et kristent livssyn. dækker således en målgruppe, som ikke ellers bliver dækket, hverken af det offentlige system eller i tilstrækkelig grad inden for de kirkelige samfund. Organisationens opbygning dækker hele landet Fra at være en lille forening, opstartet af en håndfuld ildsjæle, har igennem de sidste 14 år udviklet sig til en organisation, hvis virke dækker hele Danmark og stort set alle grene af den kristne kirke i Danmark. Oversigt har hovedsæde i Århus, afdelingskontorer i Fredericia og Hellerup og som noget nyt, to lokalgrupper i henholdsvis Ikast og København. I skrivende stund er der 3 deltidsansatte, som hver har 30 timers lønnet arbejde samt en deltidsansat medarbejder, som har 10 timer ugentligt. Derudover er der på landsplan fast tilknyttet 36 frivillige medarbejdere, der arbejder som terapeuter eller bisiddere. Som organisation ledes af en bestyrelse, p.t. bestående af 6 personer fra forskellige dele af landet og med tilknytning til forskellige kirkelige samfund. Højt kvalificerede frivillige medarbejdere Terapi skal forestås af terapeuter. Det er et ufravigeligt princip hos. De mennesker, der henvender sig til for at få hjælp og støtte i forbindelse med incest og overgreb, bærer på kerneydelser dækker tre overordnede områder: Direkte hjælp til incestofre og seksuelt misbrugte - og deres pårørende Undervisning i kirkelige sammenhænge om temaet incest og seksuelt misbrug Generel folkelig oplysning om temaet incest og seksuelt misbrug Foto: Peter Andersen

6 6 Årsberetning 2004 Det er trygt at være medarbejder i. Der udvises megen omtanke og betænksomhed over for medarbejderne. Medarbejderne udfordres både på det personlige og faglige plan bl.a. ved at de bliver sendt på forskellige kurser så deres kompetencer øges. Anni Lindhøj, frivillig medarbejder hos stærke følelser og stor lidelse. Langt de fleste er meget sårbare i starten af terapiforløbet og en del af dem er selvmordstruede. For at kunne begynde at bearbejde de svære følelser er der brug for trygge rammer og stabil støtte. Derfor lægger stor vægt på professionalisme i deres terapeutiske arbejde. Alle, både lønnede og frivillige, som udfører terapi hos har en terapeutisk uddannelse. Enten som psykologer med klinisk erfaring eller andre anerkendte terapeutiske uddannelser. Ca. en tredjedel af de praktiserende terapeuter hos er uddannet ved ISARPAC - en international skole, der uddanner rådgivere og terapeuter til arbejdet med krænkede ud fra en kristen tilgang. Uddannelsen er beskrevet nærmere i afsnittet Samarbejde. En del af medarbejderne i har selv været udsat for incest og seksuelle overgreb. Det drejer sig primært om tidligere klienter, der ønsker at hjælpe andre ud fra den viden og indsigt deres egen proces har givet dem og derfor har taget en terapeutisk uddannelse eller er i gang med det. For alle der ønsker at arbejde som terapeut i forudsættes det, at man har fungeret som bisidder i mindst et halvt år og deltaget i flest muligt -kurser i samme periode eller forudgående, for at sikre at medarbejderen har et indgående kendskab til arbejdet og problematikken, før han eller hun sidder som terapeut over for en klient. Både for at sikre kompetence-udvikling, men også for at støtte medarbejderne i at drage omsorg for sig selv i det belastende arbejde de udfører i, arrangerer mindst en gang årligt særligt tilrettelagte kurser af 2-3 dages varighed for medarbejderstaben. I 2004 var Pauline Skeates fra New Zealand inviteret til at holde et kursus om emnet»self-awareness«(selverkendelse), og i 2005 får besøg af Judith Gjøen fra Norge, som vil holde kursus om emnet»afhængighed og medafhængighed«. Kollegial supervision Supervision er et vigtigt redskab til faglig og personlig udvikling af medarbejderne. Samtidigt modvirkes tilfælde af udbrændthed og sekundær traumatisering, som kan opstå når man arbejder intensivt med mennesker, der har svære lidelser og problemer. I anses det for væsentligt at skabe tid og rum til at lytte til hinanden og yde gensidig støtte. Som medarbejder er der muligheder for udfoldelse. Der gives lov til at tage nye initiativer, og det bliver påskønnet. Det er dejligt, at tilliden til medarbejderne er sådan, at de får lov til at tage ansvar. Torsten H. Pedersen, frivillig medarbejder hos Alle medarbejdere i både de ansatte og de frivillige - modtager regelmæssig supervision. I Århus står Vibeke Møller for supervisionen af medarbejderne. Det foregår en gang månedligt i 3 timer. Alle deltager. Ved behov kan medarbejdere også få individuel supervision. Vibeke Møller giver også supervision for medarbejderne i Fredericia en gang månedligt. På Sjælland forestår Inger Andersen, som er uddannet Supervisor fra Kemplerinstuttet, supervisionen af medarbejderne også en gang månedligt. Inger Andersen og Vibeke Møller får begge ekstern supervision. Landskontor (Århus) Landsorganisationens hovedkontor, som ligger centralt på Fredens Torv 2 i Århus, huser 2 terapirum, et mødelokale, et sekretariat, et venteværelse, der samtidigt fungerer som bibliotek samt Forlaget. Her arbejder de to lønnede

7 Årsberetning Landskontoret i Århus medarbejdere: Vibeke Møller, som er læge og terapeut og siden 1991 leder af landsorganisationen og Jette Friis Jacobsen, der varetager diverse sekretæropgaver og ligeledes arbejder som terapeut. I 2004 havde i Århus 14 frivillige og 500 samtaler fordelt på 67 klienter. havde i løbet af året 1050 henvendelser pr. telefon. Ud over klientsamtaler og telefonrådgivning, har Århus også klienter, der får rådgivning pr. . Det kan være mennesker, der bor for langt væk til at kunne møde regelmæssigt op til samtaler eller det kan dreje sig om mennesker, der af andre årsager har det bedre med denne form for kommunikation. Vibeke Møller står for rådgivningen og har i snit to sådanne korrespondancer pr. uge. Århus samarbejder lokalt med blandt andre Joan-Søstrene, Christinecenteret og Kvisten. I 2004 blev der for første gang afholdt synlighedsdag i et samarbejde mellem disse fire organisationer. Dette samarbejde fortsætter i 2005, hvor der afholdes fælles synlighedsdag den 24. september Fysiurgisk massør og stud. fys. Ludwiga Lindegaard tilbyder endvidere gratis massage til to klienter hver 14. dag. Massage kan virke understøttende på den terapeutiske proces og hjælpe klienterne, som tit har kroniske spændinger, at slappe af. Café Esther er navnet på den cafe, som i 2002 åbnede i egne lokaler på Fredens Torv i Århus. Hver 14. dag fra kl. 19 til 22 åbnes dørene op for hyggeligt, socialt samvær i trygge rammer, samt en på forhånd tilrettelagt aktivitet inden for emnerne kultur, litteratur og hobby. Dog er aftenens aktivitet ikke mere fastlagt, end at den let kan fraviges, hvis gæsterne har mere brug for at snakke. Caféen er ikke et rådgivningstilbud, men caféværterne, som er frivillige -medarbejdere, har et godt kendskab til følgerne af seksuelle overgreb, og der lægges stor vægt på, at alle respekterer den indbyrdes fortrolighed. Sjælland (Hellerup) Hovedstadsafdelingen har til huse i Skt. Lukasstiftelsens lokaler i Hellerup, ca. 10 minutters gang fra Hellerup Station. Her råder over 2 terapirum samt et kontor. Socialrådgiver og terapeut Inger Andersen har en 30 timers stilling som koordinator af det regionale arbejde og som terapeut. I 2005 er der blevet ansat yderligere en lønnet psykolog 10 timer ugentligt for at imødekomme det stigende antal henvendelser og anmodninger om terapi. Samme psykolog, Marian Bridget Connolly, Inger Andersen var i 2004 tilknyttet i et projekt med statsstøtte, 32 timer ugentligt. Desuden er der tilknyttet 12 frivillige medarbejdere, heraf 6 der arbejder som terapeuter og 6, der primært fungerer som bisiddere. Sjælland oplever stor søgning og har siden 2004 måttet operere med en venteliste på grund af manglende kapacitet til at imødekomme efterspørgslen. Statistik: I 2004 havde Sjælland 90 klienter og i alt 708 klientsamtaler. Hver uge modtager man i gennemsnit 20 telefonopkald, deraf gennemsnitligt 15 opringninger vedrørende tidsbestilling, ændring af tid, beskeder fra medarbejdere og samtaler med kontoret med mere. Rådgivningssamtaler med lærere, præster og andre borgere udgjorde resten af opringningerne ca. i alt 250 samtaler fordelt over Den 1. marts 2004 var Rådgivningskontoret i Hellerup ramme for en workshop om tilgivelse arrangeret af og for teologistuderende.

8 8 Årsberetning 2004»Det er meget svært for en kristen misbrugt at se Gud som en kærlig far, og kristendom, kirke og tro bliver forbundet med noget forfærdeligt, [ ] Derfor er den særlige kristne tilgang til den alvorlige problematik, som har, en balancegang. Der bliver ikke trukket evangelistiske paralleller med citater fra bibelen, men det kristne livssyn er altid til stede.«ruth Wagnholt, fhv. leder af Fredericia Som noget nyt udbyder Sjælland nu to undervisningshold. Det ene er et fortløbende kursus i afspændingsgymnastik for målgruppen, forestået af afspændingspædagog Gobaneh Ella D. Poulsen på frivillig basis. Det koster 10 kr. at deltage pr. gang. Pengene går til dækning af undervisers transportudgifter. Det andet er en kombineret social/kreagruppe, hvor deltagerne kan arbejde kreativt og nyde socialt samvær. Beskæftigelsesvejleder Ellen-Margrethe Laugesen leder gruppen på frivillig basis. Deltagelse er gratis, men der kan være udgifter til materiale. Som noget nyt samarbejder Sjælland med Thora Center om afholdelse af synlighedsdag den 24. september Sydjylland/Fyn (Fredericia) Afdelingen i Fredericia er den nyeste og indtil videre mindste afdeling af. Geografisk dækker i Fredericia det sydlige Jylland samt Fyn. Sydjylland/Fyn drives udelukkende på basis af frivillig, ulønnet arbejdskraft. Rie Bjerre I juni 2004 afgik Ruth Wagnholdt som koordinator for Sydjylland/Fyn, da hun blandt andet på grund af sin alder ønskede at påtage sig mindre omfattende opgaver i organisationen. Herefter overtog sygeplejerske og terapeut Rie Bjerre denne post. Der er to andre uddannede terapeuter, Ruth Wagnholdt og Helene Christiansen tilknyttet Fredericia og derudover 2 bisiddere. Helene Christiansen Som den eneste afdeling af har i Fredericia oplevet en tilbagegang i antallet af henvendelser. Tilbagegangen kan føres tilbage til række omstændigheder, der har stået i vejen for den stigning i antallet af henvendelser og anmodninger om rådgivning/terapi, som var forventet. Det har været svært for de enkelte frivillige at finde ressourcer til at varetage synlighedsarbejdet. Derudover har Sydjylland/Fyn i 2004 brugt en del energi på at arrangere landsdækkende -kurser, blandt andet»krop, kraft og trygge steder«, som er omtalt senere i beretningen. For tiden arbejder en arbejdsgruppe på at finde strategier for, hvordan man kan gøre mere synlig og kendt i regionen, og hvor evt. kunne søge midler til at understøtte denne proces. Arbejdsgruppen forventes at fremlægge en plan på bestyrelsesmødet i forbindelse med bestyrelsens sommermøde ultimo august Lokalgrupper Mange mennesker ønsker at yde en indsats for at støtte, uden dog at nære ønske om at engagere sig i selve behandlingsarbejdet. Derfor er der i 2004 blevet oprettet lokalgrupper i henholdsvis Herning og København, sidstnævnte dækker hele Sjælland og der er flere på vej, blandt andet en i Århus. Lokalgrupperne arbejder typisk på at udbrede kendskabet til lokalt ved for eksempel at uddele brochurer, arrangere foredrag og gå i kontakt med lokale kirker og andre dele af lokalsamfundet. Desuden orienterer de om aktuelle begivenheder, som for eksempel Rosengudstjenester, der retter sig særligt mod krænkede mennesker. Dette arbejde er meget betydningsfuldt med henblik på at styrke organisationens synlighed rundt om i landet og dermed muligheden for at

9 Årsberetning hjælpe dem, der har brug for det. En vedtægtsændring, der formaliserer strukturen omkring lokalgrupper, er under udarbejdelse og forventes færdig i nærmeste fremtid. Repræsentantskab Alle, der er interesserede i arbejde kan blive optaget i repræsentantskabet for. Nye medlemmer skal godkendes af bestyrelsen og repræsentantskabet. Repræsentantskabet har p.t. 85 medlemmer, blandt dem også mennesker, der arbejder i beslægtede organisationer. Repræsentantskabets fremmeste opgave er at indstille samt at godkende nye bestyrelsesmedlemmer. Derudover kan medlemmer af repræsentantskabet komme med forslag til organisationens arbejde og påtage sig enkelte opgaver for eksempel i arbejdsgrupper eller lokalgrupper. Repræsentantskabet mødes officielt en gang årligt til landsmøde. Bestyrelse bestyrelse består af 5-7 personer, der er repræsentanter for forskellige kirkelige samfund i Danmark. Den siddende bestyrelse tæller 6 medlemmer som henholdsvis repræsenterer Folkekirken, Pinsekirken, Kristent Fællesskab, Apostolsk Kirke, Fælleskirken. Formanden for bestyrelse er sognepræst Mogens P. C. Svendsen. Bestyrelsesmedlemmer indstilles og vælges af bestyrelsen og repræsentantskabet i enighed. For at blive valgt til bestyrelse forudsættes blandt andet, at kandidaten kan tilslutte sig kristne trosgrundlag og at vedkommende har gennemført en præsentationssamtale med bestyrelsen. I 2004 blev sygeplejerske Anni Moslev fra Skjern optaget som nyt medlem af bestyrelse. Som alle andre medlemmer, med undtagelse af landsleder, der er født medlem af bestyrelsen, er hun valgt for 2 år med mulighed for genvalg. I overensstemmelse med organisationens vedtægter blev der i 2004 afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder i. Når virkeligheden ikke er til at bære Af gode grunde står seksuelt misbrug og incest i de flestes bevidsthed som noget af det mest mørke og skræmmende, vi kan forestille os. Her bliver nogle af vore mest dyrebare værdier og leveregler krænket: At det er voksne menneskers opgave at nære børn og unge og - så vidt de kan - beskytte dem mod lidelser. At seksualiteten udleves der, hvor ligebyrdige mennesker sammen vælger dette. At børn og unge ikke skal bære på smerte og sorg alene, men har brug for omsorg og empati. Når et barn oplever en helt anden virkelighed - én, hvor den, der skulle give omsorg og vejledning, misbruger sin overmagt til opfylde sine egne behov på bekostning af barnets - vil barnet helt eller delvist miste tilliden til livet og menneskene - ikke mindst til sig selv. Resultatet er en tilværelse fyldt med angst for at blive kræn-»som noget af det første må vi få den krænkede til at forstå, at de på ingen måde er skyld i overgrebet, og at han eller hun ikke er blevet krænket, fordi Gud ønsker at straffe dem. De var børn, da det skete og kan aldrig være ansvarlige for en voksens handlinger. Vi må fortælle dem, at Gud netop fordømmer den krænkende handling, ikke den krænkede.«vibeke Møller, leder af Landsorganisation

10 10 Årsberetning 2004 Typiske problemer for voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb i deres barndom/ungdom er: Lavt selvværd, selvhad Skyld- og skamfølelser Mistillid og angst Depression og selvmordstanker Seksuel dysfunktion Problemer i parforholdet Besvær med at indgå i nære relationer Spiseforstyrrelser og afhængighedsmønstre Dårlig kropsbevidsthed Kroniske smerter og anspændthed Manglende personlige grænser Social isolation Søvnbesvær Koncentrationsbesvær»Uforklarlige«reaktion på situationer, lyde, lugte m.m. i hverdagen ket og svigtet igen, hvor den krænkede ubevidst bruger det meste af sin energi på at overleve på trods af angsten, smerten og ensomheden. Ofte sker det i form af fortrængning, der skubber de ubærlige følelser ud af bevidstheden og ned i det ubevidste og ud i kroppen, hvor de så volder problemer, der ikke umiddelbart kan kædes sammen med overgrebet/overgrebene. Når det handler om overgreb af seksuel karakter, kan barnet blive yderligere belastet af kulturbetingede skyld- og skamfølelser. Alt sammen giftige følelser, der undergraver børns og unges udvikling til selvstændige og livskraftige voksne mennesker. Derfor kan misbrugsoplevelser, hvis ikke den krænkede finder hjælp og støtte i omgivelserne, have fatale følger - også senere i tilværelsen. Uden hjælp er følgevirkningerne ofte livsvarige og stærkt invaliderende. Foto: Peter Andersen Problemets skræmmende omfang Det er ikke muligt at lave undersøgelser, der giver statistisk valid information om omfanget af incest og seksuelt misbrug. Enhver undersøgelse kan kun give et fingerpeg, og da denne slags overgreb altid foregår i det skjulte og efterfølgende som oftest forties og/eller fortrænges, vil tendensen være, at undersøgelsernes tal er lavere end det reelle antal overgreb. Karin Helweg-Larsen og Helmer Bøving Larsen anslår i deres undersøgelse Unges trivsel år 2002, at 11,3 % af de unge, de havde kontakt med, har været udsat for seksuelle overgreb. 15,9 % piger og 6,7 % drenge har op til deres 15 års alder oplevet seksuelle overgreb. Sammenlagt var barnet i 85 % af tilfældene år første gang det skete. De fleste undersøgelser peger på at procenttallet af seksuelt misbrugte børn i Danmark ligger mellem 8 og 12%, med en overvægt af piger.»tilgivelse er det ultimativt bedste og samtidigt det allersværeste. Det kommer ikke på en gang, for tilgivelse foregår på flere plan. Det er min erfaring, at egentlig tilgivelse først overhovedet er mulig meget sent i den terapeutiske proces. Og den kommer formodentlig aldrig, hvis den krænkede får at vide, at hun ikke bør føle vrede. Jeg gør meget ud af, at hjælpe mine klienter til at give vreden udtryk.«rie Bjerre, leder af Fredericia

11 Årsberetning Ud fra arbejde og samarbejde med beslægtede organisationer i ind- og udland formodes det, at seksuelle overgreb forekommer lige så hyppigt inden for kristne familier og kirkelige samfund som andre steder i samfundet. Generelt kan man sige, at incest og seksuelt misbrug finder sted alle vegne, hvor der er dysfunktionelle familier/mennesker, og at forekomsten af overgreb lader til at være højere desto mere lukket et samfund er.»det er meget, meget svært at komme videre, når et barn eller en ung er blevet misbrugt af en kristen autoritet. Det, der sker, er jo, at barnet eller den unge betragter vedkommende som en repræsentant for Gud. Det er som om Gud også begår overgreb.«vibeke Møller, leder af Landsorganisation Vrede kræver plads, tilgivelse kræver tid Langt de fleste ofre for overgreb bærer på stor vrede og overvældende følelser af afmagt og hjælpeløshed. Mennesker, som kommer fra kirkelige miljøer og kristne familier er ofte opdraget til at skjule og undertrykke vrede og lærer i stedet, at de skal tilgive og glemme. Hele behandlingskoncept er opbygget omkring den ide, at klienten skal gå gennem sin vrede og andre følelser for at muliggøre forandring og fred. Vreden skal ikke undertrykkes eller ses som noget dårligt, men ses som en vigtig fase i helingsprocessen. Tilgivelse og fred vil altid være målet i et kristent virke, men i ses tilgivelse ikke som en handling, derimod en langvarig proces, der starter med ønsket om at tilgive. Processen kan hverken fremtvinges af andre eller fremskyndes intellektuelt. Udviklingen går derimod hurtigere, når terapeuten støtter klienten i at acceptere og lytte til de følelser, som er i nuet - også selvom det drejer sig om vrede og had. Når Gud bliver væk eller gudsbilledet forvrænges... Når et menneske, der vokser op i et kristen hjem og en kristen kultur bliver udsat for incest eller seksuelt misbrug, kan personen opleve at blive det, man kalder dobbeltramt. Ikke nok med at et voksent menneske, som barnet stolede på og måske holder af, har krænket og øvet vold mod barnet. Også det personlige gudsforhold kan blive meget problematisk. Tilliden til en kærlig og barmhjertig Gud, der interesserer sig for det enkelte menneskes skæbne kan briste, og i stedet kan der opstå forvrængede gudsbilleder, hvor Gud ses som en straffende og ukærlig overmagt. Mange krænkede kæmper med spørgsmål om, hvor Gud var, da overgrebene fandt sted, hvorfor det lige skulle ske for»mig«, og hvorfor Han ikke greb ind. Den krænkede drager måske den konklusion, at overgrebene har været en straf. Under alle omstændigheder har stærkt krænkende oplevelser ofte den effekt, at det enkelte menneske bliver ude af stand til at give sig hen til livet, til Gud og til andre mennesker. Angsten for at andre - også Gud - kunne udnytte hengivelsen til at svigte og krænke igen er simpelthen for stor. tilbyder hjælp Alle er velkomne! De mennesker, der søger hjælp hos, har som regel valgt, fordi det er en kristen organisation. Her kan de blive mødt som hele personer og finde forståelse for både deres kulturelle baggrund og deres tro. Men selvom er en eksplicit kristen organisation, er der også ikke-troende eller ikke-kristne, der søger hjælp hos. Ca. en fjerdedel af dem, der søger hjælp hos, betegner sig selv som enten»ikke-troende«eller»ikke-kristne«. I de tilfælde beror kontakten på gensidig respekt for de personlige valg omkring tro og livssyn, samt et delt ønske om at overvinde følgerne af overgreb. Inden for lægges der i alle henseender vægt på ikke på nogen måde at være missione-

12 12 Årsberetning 2004 rende, men derimod at give rum til både de åndelige længsler og smertelige erfaringer med kirken, som de krænkede kommer med. har et bevidst fælleskirkeligt og tværkulturelt virke. Igennem årene har gennem klienter, undervisning, foredrag og rådgivning været i kontakt med stort set alle grene af det kristne samfund i Danmark. hjælper hovedsagligt voksne mennesker, der lider af senfølger efter seksuelle overgreb. Hvis der er tale om klienter under 18 år, kan et terapiforløb kun indledes med forældrenes/værgens og socialforvaltningens godkendelse. I mindre omfang tager også klienter ind, som ikke har været udsat for seksuelle krænkelser, men af andre grunde søger terapi. Dette gøres helt bevidst. På den ene side for at undgå at afvise mennesker, som gerne vil have netop det, har at byde på. På den anden side som del af et værn mod sekundær traumatisering blandt medarbejderne. Erfaring viser nemlig, at terapeuter, som kun arbejder med én - og her en meget svær - problematik, er mere tilbøjelige til at internalisere klienternes problemer. Hjælp til kirkerne, så kirkerne kan hjælpe bedre For nogle få år siden blev -medarbejderne hovedsagligt mødt med udsagnet:»sådan noget har vi ikke her hos os«, når de henvendte sig til kirkerne med tilbud om undervisning og oplysning omkring seksuelle overgreb. Men at det finder sted, og det i alle kirkelige samfund uden undtagelser kan bevidnes af de hundredvis af mænd og kvinder, der i de sidste 14 år har søgt hjælp hos. Heldigvis er holdningen i dag ved at ændre sig, om end det foregår meget langsommere end man kunne ønske. har både i folkekirkelig sammenhæng og inden for frikirkerne medvirket til, at der er blevet udarbejdet etiske regler omkring arbejdet med børn og ligeså vigtigt, konkrete handlingsplaner for, hvad der skal ske, når et tilfælde af incest eller seksuelt overgreb inden for kirkens rammer bliver opdaget. Dette arbejde foregår både direkte i form at støtte til udarbejdelse af regelsæt og retningslinier, som det for eksempel for nyligt var tilfældet, da Indre Mission bad om at gennemgå og kommentere deres nyudviklede regelsæt i forbindelse med seksuelle overgreb. Men også mere indirekte har arbejde haft indflydelse på at skabe bevidsthed omkring den skræmmende virkelighed og gøre de kirkelige samfund opmærksomme på deres ansvar og rolle i forbindelse med problematikken. Kurser, foredrag og artikler i kirkelige blade og aviser bidrager til at skærpe opmærksomheden på denne problematik. For at lette adgangen til relevant information for kirkelige og andre interesserede organisationer, har siden slutningen af 2004 arbejdet på at oprette en Linksamling. Her findes forskellige eksempler på handleplaner, regelsæt og vejledninger. Organisationer, der ønsker at udfærdige egen politik og strategier inden for dette emne, kan her finde inspiration og vejledning.» har mødt mig med forståelse, vist mig Guds omsorg og kærlighed og måske det vigtigste: Håb, Håb - at en som mig kunne få et ændret og værdigt liv - at jeg kunne komme ud af det dybe hul, jeg var i og komme ud med fred og glæde. Jeg var ikke blevet den glade og frie person, jeg er i dag, hvis ikke havde været villig til at gå ind i det vanskelige og banebrydende arbejde, det er at hjælpe dem, der er seksuelt misbrugt. Det har de gjort med en masse indsigt og hårdt arbejde - og ofte med meget lidt forståelse fra det øvrige kristne samfund.«tammy, tidl. klient hos

13 Årsberetning Samtaler, der helbreder og giver fornyet livsmod De terapeutiske samtaler er hjørnestenen i behandlingstilbud til mennesker, der lider under følgerne af seksuelle overgreb. Her kan de krænkede finde et trygt og støttende rum, hvor de måske for første gang kan få sat ord på både de sønderknusende oplevelser og lidelser, de har været igennem og de følgevirkninger, det har i deres nuværende liv. Alene det, at blive mødt med forståelse, empati og accept er noget nyt for langt de fleste klienter, når de kommer til første gang. De terapeutiske virkemidler spænder vidt og indbefatter blandt andet kendte metoder fra kognitiv terapi, tegneterapi, gestaltterapi (især arbejdet med»det indre barn«), refocusing (især det at rette fokus fra egne begrænsede ressourcer til at se på Gud og der finde håb og styrke til at gå gennem helingsprocessen) og forskellige psykodynamiske metoder. Som noget særligt anvender terapeuter også metoder fra konceptet»kraftfuld fred«, som er udviklet af den hollandske teolog og missionær Teo J. van der Weele. Hovedbegrebet i denne måde at arbejde på er shalom et hebraisk ord, der står for fred, og yderligere betegner en tilstand af sundhed, helhed og ny kraft. I terapien kan ønsket om shalom indgå i bøn og forbøn, hvis klienten ønsker det. Bønnen kan også gælde enkelte kropsdele og områder, der volder klienten problemer. For mange troende klienter er det yderst virkningsfuldt og helende at inddrage bøn og forbøn som et supplement til samtaleterapien, ligesom den omsorgsfulde inddragelse af kroppen kan have en tydelig terapeutisk effekt. Det er trygt at komme her og kunne tale om sine tanker, hvor mærkelige de end er og vide, at der er rum for det. Det er også trygt at kunne tale om alle de forvirrende tanker man kan have om Gud, når man har været udsat for overgreb som en kristen. En klient, hos Målet med terapien kan være, at den krænkede kommer ud af en offerrolle, hvor de svære følelser og det skadede selvbillede dominerer hele tilværelsen og i den forbindelse lærer at håndtere deres egne følelser med omsorg og egenkærlighed. For troende kan det også handle om at overgive smerten til Gud og bede om fred og kraft, i stedet for at bære det hele på sine egne skuldre. Hos betaler klienterne et bidrag på 300 kr. pr. samtale. For mindre bemidlede klienter er der mulighed for afslag i prisen, men generelt holdes fast i en delvis medfinansiering. Erfaringen viser nemlig, at det for langt de fleste klienter er lettere at bibeholde en følelse af værdighed og ligeværd, når de betaler for samtalerne. I 2004 har i Fredericia haft ca. 75 rådgivninger og 20 telefon samtaler (information om arbejdet til pårørende, studerende der skriver opgaver om incest, pressen etc.) Nogle har været i rådgivning få gange andre har været i et forløb over hele året. Par- og familieterapi tilbyder også parterapi, hvor begge parter deltager hver gang og ligeledes inddragelse af partneren i den ene parts terapi. Dette vil sige, at partneren deltager i enkelte terapisessioner, for eksempel for at vinde forståelse og blive en bedre støtte for sin partner i processen. Også egentlig familieterapi er en del af tilbuddet, da flere terapeuter har familieterapeutiske uddannelser. Dog udgør egentlige familiesessioner p.t. en meget lille del af det samlede antal sessioner. De enkelte terapiforløb varierer meget, både i indhold og varighed, da hvert enkelt forløb naturligvis må tilpasses klientens ønsker og behov. Men det er en gennemgående erfaring i, at det tager lang tid at komme igennem den hel-

14 14 Årsberetning 2004 bredelsesproces, der kan føre til et tilfredsstillende og meningsfuldt liv ofte flere år. Det sker da heller ikke sjældent, at en klient efter et vist antal samtaler vælger at holde en pause - for eksempel at integrere den udvikling, der har fundet sted i forbindelse med terapien - for så at vende tilbage efter nogle måneder eller sågar år. Bisidder I er der altid to medarbejdere tilstede ved de terapeutiske samtaler; en terapeut og en bisidder. Denne regel opfylder flere behov på en gang. For det første kan det opfylde klientens behov for sikkerhed, at der sidder tre mennesker i rummet stedet for kun to, især hvis vedkommende har erfaringer, hvor det at være alene med et andet menneske betød fare og udsathed. Det kan også virke forstærkende på processen, når to mennesker giver klienten deres empatiske opmærksomhed. For giver denne ordning mulighed for at sikre uddannelse, indsigt og personlig udvikling for nye medarbejdere. Rosengudstjenester Rosengudstjenester er særlige gudstjenester, der afholdes for mennesker, som har været udsat for seksuelle overgreb. 2 gange om året afholder Århus Rosengudstjenester i samarbejde med Sct. Pauls Kirke i Århus. Ligeledes afholdes der Rosengudstjeneste en gang årligt i København. Indtil nu i Kingoskirken. Disse gudstjenester er de eneste af denne art i Danmark. Grupper har i gennem årene samlet stor erfaring med at køre gruppeforløb for mennesker, der er berørt af overgreb og seksuelt misbrug. Det drejer sig både om deciderede gruppeterapeutiske forløb, hvor der arbejdes dybt med individuelle problematikker og om støtte/selvhjælpsgrupper, hvor fokus er på social kontakt, relevante tematiske input og gensidig hjælp. Deltagelse i grupperne er for det meste et supplement til den individuelle rådgivning og terapi. Ud over de terapeutiske effekter, bidrager arbejdet i grupperne også til at opbygge kontakter med ligestillede og kan være første skridt på vejen mod et velfungerende socialt liv. Deltagelse i grupperne er gratis. Der bliver oprettet grupper efter behov og kapacitet. Det har vist sig at være yderst vigtigt at være omhyggelig med at sammensætte gruppen, således at der både tages hensyn til den enkeltes behov for tryghed og de gruppedynamiske processer. Arbejdet med at udbyde grupper har været nedprioriteret siden Opstart af grupper kræver en stor indsats fra de lønnede medarbejdere, som har valgt at prioritere at imødekomme den stigende efterspørgsel på individuel terapi. Der har således ikke været gennemført gruppeforløb i En enkelt gruppe har været udbudt i 2004, men blev ikke oprettet på grund af manglende tilslutning. Formodentlig hænger det sammen med at gruppen skulle finde sted om eftermiddagen, hvor en del mennesker stadig er på arbejde eller i skole. Ikke desto mindre er tilbuddet om grupper en fast bestanddel af arbejde, som vil blive opprioriteret igen fra sidste halvdel af 2005, blandt andet i forbindelse med opstarten af den nye bisidderuddannelse, som beskrevet senere i beretningen.

15 Årsberetning Forlag og kurser Forlagsvirksomhed og bibliotek Forlagsvirksomhed og biblioteksdrift er med til at give interesserede let adgang til relevant litteratur på dansk. Forlaget oversætter og udgiver bøger om emnet, hovedsagligt bøger, der inddrager det kristne perspektiv. Desuden er der udgivet et stort antal kassettebånd med optagelser af kurser. På biblioteket, som har til huse i Århus-afdelingens lokaler, er der fri adgang til en stor samling bøger om problematikken og relaterede temaer. I Fredericia og på Sjælland findes også mindre bogsamlinger samt kassettebånd, der kan udlånes. Alle udgivelser fra Forlaget kan udlånes gratis fra alle tre afdelinger. Rådgivning og oplysning der forebygger I går man ud fra, at der er to væsentlige årsager der medvirker til, at så mange mennesker lider af senfølger efter overgreb og seksuelt misbrug i barndommen eller ungdommen. Den ene er, at der generelt i samfundet mangler viden om og opmærksomhed på problematikken. Derfor bliver den krænkedes problemer ofte mistolket og deres lidelser fejldiagnosticeret - både i det givne sociale område og af professionelle hjælpere. Den anden årsag hænger sammen med den angst og hjælpeløshed et menneske kan føle, når det bliver vidne til incest og seksuelle overgreb, hvad enten det drejer sig om aktuelle eller forgangne sådanne. I nogle tilfælde kan de sociale konsekvenser af at gå videre med sagen være uoverskuelige, i andre tilfælde handler det om simpelthen ikke at vide, hvad man kan gøre for at hjælpe. Endelig kan det naturligvis handle om, at sandheden er så skræmmende og ubehagelig, at man vælger at rette mistro mod den krænkede eller at forsøge at få hende eller ham til at forstumme frem for at støtte. Derfor arbejder i sit rådgivnings- og oplysningsarbejde på flere fronter for at modvirke tabuisering, passivitet og fejlbehandling: 1. Rådgivning og vejledning til kirkelige og andre instanser - både i forbindelse med konkrete tilfælde af overgreb og vedrørende vejledning til udarbejdelse af regelsæt og handlingsplaner. 2. Oplysning og vejledning til skoleelever og studerende, der henvender sig, for eksempel i forbindelse med opgaveskrivning. Det er vigtigt at den kommende generation kender til problematikken og dens omfang, lige såvel som de muligheder der er for at hjælpe. 3. Aktiv deltagelse i mediernes debat om temaet, som en måde at bidrage til bred folkelig oplysning og samtidig påvirke den sociale og politiske udvikling i retning af bedre støtte til krænkede og deres nærmeste. 4. Kurser og undervisning - både i og uden for kirken, således at mennesker der i deres arbejde kan komme ud for at stå over for krænkede kan yde kvalificeret hjælp og støtte. Videregivet viden - kurser og undervisning arrangerer både kurser og undervisning for krænkede og deres pårørende samt for mennesker, der i deres arbejde har brug for viden om emnet. I 2004 har afholdt følgende kurser: januar:»seksuelle overgreb«introduktion til problematikken marts:»at hjælpe partnere til mennesker, der har været udsat for overgreb.« april:»dysfunktionelle familier, systemer m.m.« august:»sekundær traumatisering og etik.«5. november:»krop, kraft og trygge steder.«desuden har landsleder Vibeke Møller forestået følgende undervisning: februar:»seksuelle overgreb og graviditet, fødsel og efterfødselsperiode«isarpac, Århus

16 16 Årsberetning 2004 På kursus med! I 9. klasse betroede en af pigerne mig, at hun var blevet misbrugt. Hidtil havde dette begreb kun eksisteret i udkanten af min forestillingsverden, og da jeg ønskede at hjælpe mennesker som hende, valgte jeg i løbet af efteråret 2001 til foråret 2002 at deltage i en kursusrække med. Der var en meget fin afbalancering af psykologisk og åndelig indsigt, som jeg havde søgt efter. Også Vibeke Møllers undervisning og egen forskning om bl.a. familiens dynamikker har bidraget væsentligt til, at jeg nu føler mig bedre rustet, til at træde ind i det område, hvor jeg før var så inkompetent. Det blev et livsforvandlende kursusforløb for mig. Tove Larsen, lærer, cand. pæd. psyk og terapeut i marts:»seksuelle overgreb og graviditet, fødsel og efterfødselsperiode«isarpac, Kristiansand 18. marts:»seksuelle overgreb«, Sønder Bork Efterskole 27. marts - 3. april:»skam, etik og familiedynamik - udfordringer i terapien«feracpa (fransk gren af ISARPAC) Schweiz juni:»seksuelle overgreb«exodus, Sverige. 25. juli - 3. august:»kriseintervention, selvmordsforebyggelse og sekundær traumatisering ISARPAC, Danmark«23. oktober:»sekundær traumatisering» Frelsens Hær, Næstved 13. november:»seksuelle overgreb«vrå Baptistkirke 20. november:»hvad har du i rygsækken?«kristent Fællesskab og Apostolsk Kirke, Hillerød. Gennem kursusvirksomhed og undervisning opnår en stor spredning af organisationens viden og ekspertise.»krop, kraft og trygge steder«i 2004 lancerede et nyt kursusforløb under navnet»krop, kraft og trygge steder«, som blev afholdt over to lørdage i henholdsvis november 2004 og februar Det gjorde man ud fra den erfaring, at mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb, ofte har det tilfælles, at de har mange fysiske problemer, har vanskeligt ved at slappe af, finder lede ved deres egen krop eller dele af den og har svært ved at tage sig omsorgsfuldt af deres fundamentale, kropslige behov, såsom kost, motion, rekreation og - i nogle tilfælde - hygiejne og soignering. På dette kursus samarbejder en fitnessinstruktør og diætist under uddannelse, en massør og stud. fys. og Vibeke Møller fra om at give krænkede mennesker nye indsigter og erfaringer, så de kan blive bedre til at tage sig omsorgsfuldt af sig selv og deres kroppe. Også det at finde kraft og tryghed i hverdagen er et centralt tema på dette kursus. Der deltog 9 mænd og 42 kvinder på kurset, som blev afholdt i den Apostolske Kirkes lokaler i Fredericia. Da tilbagemeldingerne fra deltagerne var entydigt positive, vil gentage kursusforløbet på Sjælland over to lørdage i henholdsvis oktober og november Jeg har deltaget i kurserne i Fredericia i foråret Jeg var meget begejstret for kurserne, og har der lært mange ting jeg kan bruge. På baggrund af kurserne lavede jeg sammen med en kollega kurser med en underviser i Hillerød, da jeg havde et ønske om at mange flere skulle have glæde af undervisningen. John Gredal, viceskoleinspektør, kursist

17 Årsberetning Fremtiden Uddannelse af næste generation For at sikre, at den store faglige viden og erfaring, der samles hos medarbejdere - især terapeuter og bisiddere - bliver givet videre til den næste generation, iværksætter p.t. et nyt pilotprojekt ved navn»bisidderuddannelse i «. Det er vigtigt for arbejdets fortsatte beståen og udvikling, at der aktivt gøres en indsats for at unge kristne kommer med i. Kompetente unge vælger at yde en indsats der, hvor de har lejlighed til at udvikle sig personligt og fagligt og samtidigt modtager reel undervisning. Der optages deltagere, som alle forpligter sig til at indgå en bisidderaftale med. Det vil sige, at deltagerne forventes at være bisiddere hos mindst en klient hver 14. dag og stå til rådighed for samtaler i deres kirkelige bagland under hele forløbet. Derudover er selve det 9 måneder lange uddannelsesforløb en kombination af holdundervisning (50 timer fordelt på 25 x 2 timer), opgaveskrivning, supervision (min. 10 timer), samt deltagelse på relevante kurser (-kurser, Teleioskurser samt ISAR- PAC moduler). Uddannelsen, der søsættes i september 2005, ledes af Torsten H. Pedersen, som i samarbejde med Vibeke Møller udvælger deltagere og tilrettelægger undervisningen. Projektet er selvfinansieret af. åbner op for krænkere har længe haft et ønske om at udvide tilbuddet, så det også rummer mulighed for at yde bistand til krænkere, der søger hjælp. Det er almindeligt kendt, at en overvejende del af de mennesker, der udfører krænkende handlinger, selv har været ofre for krænkelser, og som sådan kan have behov for hjælp og støtte til at gøre sig fri af voldelige handlingsmønstre. Der er ligeledes stor enighed blandt dem, der arbejder med seksuelle overgreb om, at den, som har krænket én gang, med stor sandsynlighed vil krænke igen, hvis ingen griber ind. Intentionen med denne udvidelse af målgruppen er at medvirke til forebyggelse af seksuelle overgreb samt at øge chancerne for forsoning og fred i incestramte familier og i andre sociale relationer. På bestyrelsens sommermøde ultimo august 2005 er denne udvidelse af målgruppe et vigtigt punkt på dagsordenen. Der skal tages beslutninger om, hvilke former for kompetence-udvikling, de relevante medarbejdere skal gennemgå, og der vil blive nedsat en arbejdsgruppe til udvikling af et konkret tilbud, der forventes at kunne igangsættes primo Et samarbejde med beslægtede organisationer, der har erfaring i arbejdet med krænkere vil også blive initieret. Ny skole i Indien I 2006 åbnes en ny afdeling af ISARPAC i Indien. Skolen kommer til at hedde ASIAPAC og skal lette adgangen til uddannelsen for asiatere, som hermed kan undgå omkostningsfulde rejser til Europa. er engageret i både opstart og undervisning. Samarbejde Uddannelse på internationalt plan Forkortelsen ISARPAC står for»the International School of (Sexual) Abuse Related Pastoral Counseling«. Dette er navnet på en international skole, der tilbyder det 3-årige uddannelsesforløb»christian Counseling Training«. Uddannelsen er tilegnet mennesker, der ønsker at arbejde med behandling, sjælesorg og terapi ud fra en kristen tilgang - og med særligt fokus på at blive i stand til at hjælpe overlevere af seksuelt misbrug. Skolen og programmet er udarbejdet af Vibeke Møller fra i samarbejde med den hollandske præst og forfatter Teo J. van der Weele, hvis arbejde og bøger i slutningen af

18 18 Årsberetning erne bidrog kraftigt som inspiration til oprettelsen af i Danmark. Forløbet består af 3 års studier inklusiv fire»summer schools«af 8 dages varighed. En stor del af studierne foregår under lokal supervision. Teori og praksis hele vejen rundt om temaet terapi i forbindelse med misbrug og seksuelle overgreb bliver studeret og trænet. I årene siden 1993, hvor skolen blev startet har 57 personer fra 12 nationer gennemgået uddannelsen I 2001 blev der oprettet en fransksproget afdeling af ISARPAC i Schweiz, og i august 2005 åbnes dørene til den nyoprettede, arabisksprogede afdeling af skolen i Libanon. Samarbejdet mellem og den internationale skole ISAR- PAC er berigende for begge parter. Gennem det internationale fokus og de mange kontakter, der knyttes gennem ISARPAC, holder sig orienteret om den internationale udvikling inden for arbejdsfeltet. Derudover har disse kontakter givet anledning til flere undervisningsopgaver i udlandet. Vibeke Møller, som også er underviser på ISAR- PAC, har haft lejlighed til at undervise i mange forskellige lande, senest i Indien, Tyskland, Norge, Schweiz og Sverige. Således sikres en stor spredning af den viden og erfaring, der erhverves i daglige virke. Alle fastansatte samt ca. halvdelen af alle terapeuterne har gennemgået uddannelsen på ISARPAC. Dette betyder, at i sit arbejde er stabilt funderet både hvad angår teoretisk og praktisk indsigt. Samarbejde med andre organisationer I København deltager i de såkaldte fyraftensmøder, der er initieret af Thora Center. Her mødes de frivillige organisationer, der arbejder med seksuelt misbrug til erfaringsudveksling, undervisning og rådgivning. I 2004 var der 2 sådanne møder og deltog i begge. Århus samarbejder lokalt med blandt andre Joan-Søstrene, Christinecenteret og Kvisten. I 2004 blev der for første gang afholdt synlighedsdag i et samarbejde mellem disse fire organisationer. Dette samarbejde fortsætter i 2005, hvor der afholdes fælles synlighedsdag den 24. september er meget interesseret i at gå ind i et samarbejde om et EU projektet, der er stilet mod afdækning og afhjælpning af PTSD (post traumatisk stress disorder). Projektet har titlen»join the Net - Dissemination of material for education and training on psychological symptoms caused by violence«. Projektet forløber fra 1. april 2005 til 31. marts Partnerne i projektet kommer fra Estland, Danmark, Portugal og Østrig. Oplevelsen af vold kan være traumatisk. Ubehandlede traumer kan lede til psykologiske og fysiske dysfunktioner kaldet»post traumatic stress disorder«(ptsd). Forskellige studier viser at PTSD opstår i de fleste tilfælde af seksuelt misbrug. Intentionen for projektet i dette år er at arbejde på at fremme følsomheden hos de professionelle, der kommer i kontakt med mulige ofre for vold overfor symptomer på PTSD. På den måde kan flere mennesker med PTSD komme i kontakt med rådgivere og terapeuter, der kan hjælpe dem bearbejde symptomerne. Samarbejde med det offentlige system har et frugtbart samarbejde med forskellige instanser i det offentlige system. For eksempel henvises en del klienter gennem socialforvaltninger, lægehuse eller uddannelsesinstitutioner. Siden 2002 er arbejde hovedsagligt blevet finansieret af Socialministeriets satspuljemidler.

19 Årsberetning I slutningen af dette år udløber denne aftale. håber, at det harmoniske samarbejde med socialministeriet og den værdifulde finansielle støtte til arbejdet kan fortsætte i andre rammer fremover. I forbindelse med den i 2004 lancerede forsøgsordning kaldet Psykolog-ordning for mennesker som har senfølger af incest er Vibeke Møller, landsleder i, udpeget til at sidde i det officielle ekspertråd, der skal evaluere forsøgsordningen. I ser man positivt på det faktum, at der fra politisk side er vilje til at afprøve nye veje til at yde hjælp til overlevere af seksuelle overgreb. Både og andre relaterede organisationer er på nuværende tidspunkt i dialog med relevante offentlige repræsentanter omkring ordningen. Ligeledes er områdeleder Inger Andersen udpeget som repræsentant for de frivillige incestorganisationer i Danmark til den faglige følgegruppe»seksuelle overgreb«i Videns- og Formidlingscenteret for Socialt Udsatte i København. Her træffes Hos kan der altid lægges besked uden for normal kontortid. Henvendelser bliver besvaret snarest muligt - på hverdage inden for 24 timer. (Landskontoret i Århus) Fredens Torv 2, 1. sal tv. Postboks Århus Telefon/Fax: Mobil: Landsleder: Læge og familieterapeut Vibeke Møller (Sjælland) Sankt Lukas Vej 6A, 1. sal 2900 Hellerup Telefon: Områdeleder: Socialrådgiver og terapeut Inger Andersen (Sydjylland/Fyn) Sjællandsgade 25, stuen 7000 Fredericia Telefon: Områdeleder: Sygeplejerske og terapeut Rie Bjerre Forlaget Fredens Torv 2, 1. sal tv Postboks Århus Telefon/Fax: Mobil: Interesserede kan finde flere oplysninger om på internettet:

20 20 Årsberetning 2004 Dette hæfte er udarbejdet af Kobborg Consult Tekst: Antropolog Karin Sonne-Nijhoff Billeder: Kunstmaler Verner Schmidt Layout: Wegerslev Grafisk»Lægedom for et sønderknust hjerte«kobborg Consult Kongensgade 7, Christiansfeld Tlf Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte Fredens Torv Århus C Tlf

KRIS. Årsberetning 2005. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte. Lægedom for et sønderknust hjerte

KRIS. Årsberetning 2005. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte. Lægedom for et sønderknust hjerte KRIS Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte Årsberetning 2005 Lægedom for et sønderknust hjerte Indhold 3. Hvor skal vi hen - KRIS? 4. Udgangspunkt i mennesket 4. Problemets omfang 6.

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

menneske Hjælp til at være Bryd tavsheden side 3 DEn menneskelige gevinst side 4 Vrede kræver plads, tilgivelse kræver tid side 7

menneske Hjælp til at være Bryd tavsheden side 3 DEn menneskelige gevinst side 4 Vrede kræver plads, tilgivelse kræver tid side 7 Bryd tavsheden side 3 DEn menneskelige gevinst side 4 Vrede kræver plads, tilgivelse kræver tid side 7 film: den tavse smerte side 8 Hjælp til at være menneske KRIS - KRISTEN TERAPI OG RÅDGIVNING FOR INCESTOFRE

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Ja, det er utroligt, at man her i april kan lave nyhedsbrev med 20 grader udenfor og med dejlig solskinsvejr.

Ja, det er utroligt, at man her i april kan lave nyhedsbrev med 20 grader udenfor og med dejlig solskinsvejr. NYHEDSBREV APRIL 2007 Kære medlemmer! Ja, det er utroligt, at man her i april kan lave nyhedsbrev med 20 grader udenfor og med dejlig solskinsvejr. Den 27. marts 2007 blev der holdt generalforsamling i

Læs mere

depression Viden og gode råd

depression Viden og gode råd depression Viden og gode råd Hvad er depression? Depression er en langvarig og uforklarlig oplevelse af længerevarende tristhed, træthed, manglende selvværd og lyst til noget som helst. Depression er en

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Erfaringer er ikke det du oplever. -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Benthe Dandanell 2010

Erfaringer er ikke det du oplever. -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Benthe Dandanell 2010 Erfaringer er ikke det du oplever -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Temaeftermiddag Fødsler og Traumer 26.10. Arrangeret af Metropols Sundhedsfaglig Efter- og Videreuddannelser

Læs mere

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt

udøve diakoni fremme diakoni Nærvær ærlighed respekt når livet gør ondt hvem er vi? Foreningen Agape er en folkekirkelig forening, der arbejder med diakoni, sjælesorg, terapi, kurser, retræter og foredrag. Vores fundament er det kristne livs- og menneskesyn.

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte KRIS Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte Årsberetning 2006 Indhold 3. Lægedom når seksualiteten kommer på afveje 4. Hjælper mennesker videre i livet 5. Terapi med professionelt afsæt

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte KRIS Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte Årsberetning 2007 Indhold 3. Vi har alle et ansvar 4. Hjælper mennesker videre i livet 5. Her møder du KRIS 6. KRIS - Århus KRIS - Nordjylland

Læs mere

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk

- et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende. Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk - et tilbud til kroniske smerteramte og deres pårørende Smertetacklingskurser Støttende samtaler Netværk Hvem er vi? Foreningen Smertetærskel er en frivillig social forening. Vores forening består af en

Læs mere

Du har mistet en af dine kære!

Du har mistet en af dine kære! Du har mistet en af dine kære! Midt i den mest smertefulde og stærke oplevelse i dit liv, mangler du måske nogen at tale med om døden, om din sorg og dit savn. Familie og venner lader måske som ingenting,

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Til dig, der arbejder med par, forældre, børn og familier Center for Familieudvikling Tryghed og trivsel for børn og voksne Center for

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

23-05-2016. Livets knubs set i et psykologisk perspektiv. De svære følelser. De brugbare tanker. Opbygning af robusthed. Spørgsmål fra salen..

23-05-2016. Livets knubs set i et psykologisk perspektiv. De svære følelser. De brugbare tanker. Opbygning af robusthed. Spørgsmål fra salen.. Irene Oestrich, Chefpsykolog., Ph.D. PSYKIATRISK CENTER FREDERIKSBERG HOSPITAL REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Livets knubs set i et psykologisk perspektiv De svære følelser De brugbare tanker Opbygning

Læs mere

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Information og inspiration til dig, der er tæt på psykisk sygdom Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SIND Landsforeningen

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi.

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi. Hvor og hvordan? Træningen foregår i trygge rammer i små grupper på 6-9 personer. Der aftales tavshedspligt i gruppen. Vi mødes i gruppen 2½ - 3 timer (incl. pause) 1 gang om ugen i 8 uger. Hver gang vi

Læs mere

Statusrapport for TUBA Stevns

Statusrapport for TUBA Stevns Stevns Kommune Center chef - Tina Mørk & Afsnitsleder - Thomas Jakobsgaard Statusrapport for TUBA Stevns Den 27. januar 2017 I TUBA er vi rigtig glade for at kunne tilbyde rådgivning og terapi, til børn

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE

NYHEDSBREV. MINDinstitute. Oktober 2011. Oversigt. MINDinstitute. Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 2011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE 1 Nyhedsbrev nr. 1/Oktober 011 NYHEDSBREV Oktober 011 METTE HOLM PSYKOLOGERNE Oversigt Claus Bech, vores nye praktikant Ny terapeut Bianca Dobrawa 3 Kontakt ligger på Bushøjvænget I Højbjerg og er sammensat

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder. Budget: 50.000 kr. Projektets navn. Projektets målgruppe: Hvem har gavn af indsatsen?

Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder. Budget: 50.000 kr. Projektets navn. Projektets målgruppe: Hvem har gavn af indsatsen? Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder Organisation: Sundhedsplejen, BBF, Skive Kommune Kontaktperson: Dagmar Møller Adresse: Brogårdsgade 10, 7800 Skive Tlf.: 99156190 / 40116687 Budget: 50.000 kr.

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

d. Oprette en barmhjertighedstjeneste for incestofre/seksuelt misbrugte samt de pågældende personers partnere og familier både i og uden for kirken.

d. Oprette en barmhjertighedstjeneste for incestofre/seksuelt misbrugte samt de pågældende personers partnere og familier både i og uden for kirken. Vedtægter for landsorganisationen KRIS 1 Navn og hjemsted 1. Landsorganisationens navn er Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte, forkortet og i det følgende benævnt KRIS. 2. KRIS er landsdækkende

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

PeakStates k l i n i k k e n

PeakStates k l i n i k k e n PeakStates k l i n i k k e n Methods for Fundamental Change in the Human Psyche 99% af alle traumer starter før fødslen Nye veje til et liv i balance med PeakStates Harmoni, balance og momentvis lykkefølelse

Læs mere

Veteran kom helt hjem

Veteran kom helt hjem Veteran kom helt hjem Krig, fællesskab og familie Pilotprojekt v. Inge Mørup, Malene Andersen og Luan Haskaj Indhold Forord... 2 Hvem er vi?... 3 Inge Mørup... 3 Malene Andersen... 3 Luan Haskaj... 3 Introaften...

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Hvad børn ikke ved... har de ondt af

Hvad børn ikke ved... har de ondt af Hvad børn ikke ved... har de ondt af Landskonference for sundhedsplejersker 2017 Karen Glistrup www.familiesamtaler.dk / www.snak-om-det.dk Faglig bagrund: Socialrådgiver og familiebehandler i mindre kommuner

Læs mere

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE

DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE DE UNGES STEMME KVALITATIV EVALUERING AF DEN SOCIALE UDVIKLINGSFOND - ET SOCIALPÆDAGOGISK TILBUD TIL UNGE OG VOKSNE AFSLUTTENDE RAPPORT - 2015 INFORMATION OM PUBLIKATIONEN Udgivetjuni2015 Udarbejdetaf:

Læs mere

Harboøre d. 26.sept. 2014 Ved autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape

Harboøre d. 26.sept. 2014 Ved autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape Harboøre d. 26.sept. 2014 Ved autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape At få arbejdsliv, fritidsliv, familieliv og kristenliv til at hænge sammen - og stadig selv hænge sammen! Et psykologisk

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom Pårørende Livet tæt på psykisk sygdom Livet som pårørende Det er afgørende, hvordan du som pårørende støtter op om den syge og tager del i det svære forløb, det er, at komme ud af svær krise eller psykisk

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE

OM ATTAVIK 146 OM ÅRSOPGØRELSEN KARAKTERISTIK AF OPKALDENE Årsopgørelse 2009 OM ATTAVIK 146 Med oprettelsen af Attavik 146, gennemførte PAARISA en af anbefalingerne fra Forslag til en national strategi for selvmordsforebyggelse, som blev forelagt Landstinget i

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Cand.scient.san, PhD Indvandrermedicinsk Klinik, OUH Center for Global Sundhed, SDU Indvandrermedicinsk

Læs mere

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske KRIS Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske Årsberetning 2008 Indhold: Kan KRIS gøre en forskel?... side 2 Interview med Helle. Hun designer sit liv nu....

Læs mere

Sorg og Krise. Amager Fælled Skole

Sorg og Krise. Amager Fælled Skole Sorg og Krise Amager Fælled Skole Sorg og Krise har følgende emner: Handleplan for Sorg og Krise Indledning Udviklingsområde Sorg og krise Handleplan for Sorg og Krise Amager Fælled Skole Udvalgsgruppe

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Ballerup Kommune har en række tilbud til demensramte borgere og deres pårørende. Her i pjecen kan

Læs mere

18.2.15 Kate Nilsson, Integrationsnet, DFH Side 1. Hvad skal man have blik for hos et flygtningebarn I mistrivsel?

18.2.15 Kate Nilsson, Integrationsnet, DFH Side 1. Hvad skal man have blik for hos et flygtningebarn I mistrivsel? 18.2.15 Side 1 Hvad skal man have blik for hos et flygtningebarn I mistrivsel? Side 2 Traumer ligger i nervesystemet. > Ikke i begivenheden > Man kan pege på oplevelser, som med større sandsynlighed vil

Læs mere

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse Indlæg fællesmøde Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse - Hvordan ekspliciteres den i dermatologisk ambulatorium og dækker den patienternes behov? Hvad har inspireret mig?

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Ung. i en præstationskultur. jeg føler mig aldrig god nok

Ung. i en præstationskultur. jeg føler mig aldrig god nok lings vik selvud camp jeg føler mig aldrig god nok Ung i en præstationskultur Der kan være mange årsager til, at man som ung kan have brug for hjælp. Mange unge presses hårdt af samfundets krav og forventninger.

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Vil du vide mere? Kommunens hjemmeside: www.ballerup.dk Demenslinien - telefonrådgivning: 5850 5850 Alzheimerforeningen: 3940 0488, www.alzheimer.dk www.videnscenterfordemens.dk Når hukommelsen svigter

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed

Læs mere

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL Ledelsesplan 2012 LedNytTUBA 28. november 2011 JKL TUBAs idégrundlag og historie TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra alkoholfamilier. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn, der fremhæver

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk

KORT OM BLÅ KORS. blaakors.dk KORT OM BLÅ KORS blaakors.dk Alle mennesker har lige høj værdi Behovet for hjælp er stort Vi hjælper mennesker i nød Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation, som har eksisteret i Danmark siden

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp.

Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. Ungdomsrådgivningen Psykologhjælp. 1.sept. 2010-1.okt.2012. 168 journalførte elever henvist Indhold i aktiviteten i forhold til alle henviste også ikke-journaltførte Terapi, jeg-støttende samtaler, sorg-krise

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Forord af Inger Thormann

Forord af Inger Thormann Forord af Inger Thormann Omsorgssvigt har mange ansigter, og i denne bog får vi hele paletten. Ti børn, der nu er voksne, fortæller om deres liv. De ser tilbage på det, der var, hvor smerteligt det end

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

Seksuelle dysfunktioner E-bog af Tanja Rahm

Seksuelle dysfunktioner E-bog af Tanja Rahm Seksuelle dysfunktioner E-bog af Tanja Rahm Det er ingen skam at have et problem. Men det er en skam, ikke at arbejde med det. 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klientkontakt... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

ANGST VIDEN OG GODE RÅD

ANGST VIDEN OG GODE RÅD ANGST VIDEN OG GODE RÅD HVAD ER ANGST? Hvad er angst? Angst er en helt naturlig reaktion på noget, der føles farligt. De fleste af os kender til at føle ængstelse eller frygt, hvis vi fx skal til eksamen,

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Hospice et levende hus

Hospice et levende hus 78 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 1 2014 PH.D.-PRÆSENTATION Hospice et levende hus En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg Vibeke Østergaard Steenfeldt

Læs mere

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En bombe i familien Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En ung, der laver et selvmordsforsøg, kan kalkulere med Det skal se ud, som om jeg dør, men jeg vil ikke dø. Men de tanker

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Overspisning Teori og Praksis

Overspisning Teori og Praksis Overspisning Teori og Praksis Supervision på et kognitivt grundlag Foredrag torsdag den 21/5-2015 Ved: Psykolog Peter Nattestad Fobiskolen.dk Noter til foredraget findes på: www.fobiskolen.dk Målsætning

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet Dag- og døgntilbud - Handicap & Psykiatri - Ballerup Kommune 1

Læs mere