Troldtekt A/S Corporate Social Responsibility

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Troldtekt A/S Corporate Social Responsibility"

Transkript

1 Consequide nam volor aut magnimus eos doloressiti non nossequi none nissi. Rae verum doluptassit mi, custrum eiciate molorentur, sit, vit andus, solupta tempore. Troldtekt A/S Corporate Social Responsibility Rapport om samfundsansvar til FN 2010 Management CSR bør være strategisk funderet. Læs mere om vores ledelsesmæssige forankring af ansvarlighed. 2-5 Miljø Troldtekt er skabt af bæredygtigt produceret træ og cement. Dyk ned i vores miljøindsats. 6-8 Medarbejdere Forbyggelse, fastholdelse og fairness er kodeord for Troldtekt. Bliv klogere på vores medarbejderinitivativer Medmennesker Ingen virksomheder er en isoleret ø. Mød de studerende og hørehæmmede, for hvem akustik er særlig interessant

2 Management Tradition for ansvar Det er en personlig glæde for mig at byde velkommen til den første CSR-rapport fra Troldtekt A/S, hvor du kan læse om vores indsatser inden for management, miljø, medarbejdere og medmennesker. Adm. direktør Peer Leth Troldtekt har nu tilsluttet sig FN s Global Compact, og rapporten her er den første fremskridtsrapportering, som vi fremover udgiver årligt. Skønt det kan synes langt fra vores jyske rødder, er vi overbeviste om, at FN s principper har stor betydning for vores måde på og succes med at drive forretning. Derfor er rapporten, som du nu læser, næste skridt mod en fortsat mere systematisk, strategisk og aktiv CSR-indsats. Vi forstår Corporate Social Responsibility som Troldtekts sam funds ansvar i form af vores frivillige arbejde med sociale, etiske og miljømæssige forhold. Vi tror på, at virksomheder gør det godt ved at gøre godt. For os er det helt naturligt, at omverdenens stigende etiske krav går hånd i hånd med vores ønske om at agere ordentligt lokalt og globalt. Gode traditioner Men ansvarlighed er ikke nyt for os. I 1936 stiftede daværende direktør og ejer Louis Hammerich en stadig virksom fond, der giver trængte medarbejdere en økonomisk håndsrækning. Og vores akustikplader bliver fremstillet efter samme sunde recept som for 75 år siden: Jysk træ og cement mødes i produktionen på den jyske højderyg. Vores PEFCcertificerede akustiklofter anno 2010 er fra bæredygtig dansk skovdrift, indeklimamærket og miljørigtigt forarbejdet. Og i marts 2010 blev det belønnet med Byggeriets Miljøpris på Nordens største byggemesse, TUN BYG. Stærkt engagement Vi er ydmyge over for, at enhver rejse begynder med et skridt, og som en mellemstor virksomhed har vi ikke ressourcer til at gennemføre de mest administrationstunge certificeringer. Men derfor kan vi jo godt tage ansvar. Med venlig hilsen Adm. direktør, Troldtekt Peer Leth Om Troldtekt Troldtekt akustikløsninger til lofter og vægge er blandt de førende pro dukter til at sikre god akustik, effektiv brandsikring og sundt indeklima. Hovedproduktet er akustikplader fremstillet af naturmaterialerne træ og cement. Troldtekt anvendes til alt fra kontorbyggerier og erhverv til skoler, institutioner, idrætscentre og private boliger. Troldtekt A/S blev i 1855 stiftet som handelsselskab i Århus, og virksomheden har siden 1935 produceret Troldtekt træbeton i Troldhede i det vestlige Jylland. 2

3 Management Lokalt ansvar for globale principper FN s Global Compact er verdens største frivillige initiativ for virksomheders samfundsansvar med organiserede virksomheder og organisationer fra mere end 130 lande. Nu er Troldtekt en af dem. De 10 principper i FN s Global Compact: Hensigten med FN s Global Compact er verden over at styrke virksomheders CSR-indsats også kaldet samfundsansvar. Ved at tilslutte sig FN s Global Compact forpligter virksomhederne sig på 10 principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejds tagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Den enkelte virksomhed skal forholde sig og sine handlinger til principperne og årligt rapportere fremskridtene til FN. Vores aktive og mangeårige styrkepunkter er miljø og arbejdstagerrettigheder. Fordi FN s principper er implementeret i dansk lovgivning, og fordi vores hovedleverandører er danske, har vi ikke før beskæftiget os offensivt med menneskerettigheder og anti-korruption. Men det vil vi arbejde mere med fremover gennem vores nye Code of Conduct, siger Troldtekts direktør Peer Leth (se side 4). Velegnet styringsredskab Vi synes, Global Compact indeholder de væsentligste principper, og med tilslutningen får vi et sæt anvendelige retningslinjer, der på én gang forpligter os og giver virksomhedens CSR-indsats retning og fremdrift, siger Peer Leth. Denne og kommende CSR-rapporter vil være tilgængelige på troldtekt.dk og i engelsk version på troldtekt.com. Troldtekts medarbejdere bliver i første omgang orienteret i ugentlige infomails, som snart afløses af et intranet. Enkelte nære samarbejdspartnere modtager desuden en printet version af rapporterne. Menneskerettigheder 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttel sen af internationalt erklærede menneskerettigheder 2. sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne arbejdstagerrettigheder 3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling 4. støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde 5. støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde 6. afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold Miljø 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer 8. tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed 9. opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier anti-korruption 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse 3

4 Management Ansvarlighed i flere led Med den nye Code of Conduct ønsker Troldtekt at sikre, at vores leverandører har samme niveau for miljø, etik og sociale forhold, som vi selv har. Code of Conduct for Troldtekt A/S Troldtekt beder sine leverandører underskrive sin Code of Conduct, hvormed leverandørerne forpligter sig til at overholde de internationalt anerkendte standarder i forhold til: - Tvangsarbejde - Børnearbejde - Ikke-diskrimination - Foreningsfrihed - Arbejdsmiljø - Ansættelsesvilkår - Ulykker og sundhed - Virksomhedens produkter - Miljøbeskyttelse Med en Code of Conduct får Troldtekt et effektivt adfærdskodeks at forpligte sine leverandører på. Vores akustikplader er fremstillet af bæredygtigt træ og cement produceret under strenge miljøkrav, så vi har ikke beskæftiget os så meget med de resterende leverandører. Det vil vi nu gøre, så vi i højere grad opnår en systematisk, bæredygtig indkøbspolitik, siger kvalitets chef Per Byskov. Arbejdet i praksis For at arbejde struktureret med leverandørstyringen trækker Troldtekt nu de forskellige indkøbsfunktioner sammen i én. Rent praktisk har vi inddelt vores knap 100 største leverandører i typer og kategoriseret dem på baggrund af omsætningsvolumen. Ambitionen er at vurdere 90 procent af dem inden for en tre-årig periode, forklarer Per Byskov. Dialog er bærende Troldtekt kategoriserer leverandørerne i risikogrupper efter deres strategiske betydning og graden af risiko for overtrædelser af retningslinjerne. Lavrisikogruppen bliver bedt om at underskrive vores Code of Conduct. Mellemrisikogruppen bliver også bedt om at aflevere et selvevalueringsskema, mens højrisikogruppen herudover kan modtage et besøg fra Troldtekt. Vores udgangspunkt er, at vi ønsker at fastholde samarbejdet med alle leverandører. Skulle den igangværende vurdering af leverandører mod forventning vise, at vi har enkelte leverandører i højrisikogruppen, ønsker vi som udgangspunkt at fastholde samarbejdet, idet vi gennem dialog vil arbejde på at påvirke virksomheden til at højne sine standarder, siger kvalitetschefen. 4

5 Management Målsætning for Management Consequide nam volor aut magnimus Troldtekt eos doloressiti vil arbejde non for, at nossequi vores Code none of Conduct nissi. Rae bliver verum effektivt doluptassit integreret mi, hos custrum vores leverandører. eiciate molorentur, Målet er sit, trinvist vit at arbejde andus, solupta hen imod, tempore. at 90 procent af leverandørerne har implementeret vores Code of Conduct i Implementering af Code of Conduct 90 % i % i % i

6 Miljø Muld og grønne skove Materialer, fremstilling, produktion, transport, brug og bortskaffelse. I hele produktets levetid fra vugge til krukke lægger Troldtekt vægt på at minimere miljøbelastningen. Det er tankegangen i den produktlivs cyklus, som udgør et grønt og bære - dyg tigt fundament under virksomhedens miljøvision. Vidste du, at - er CO 2 -neutralt. - hos Troldtekt arbejder vi på at udskifte vores benzindrevne firmabiler med dieseldrevne inden 2011? På den måde nedsætter vi udledningen af de miljøskadelige stoffer CO 2 og SO 2. Troldtekt er et naturprodukt, der bliver produceret af træ fra danske skove og cement fra den danske undergrund. PEFC-certificering sikrer, at træet kan spores tilbage til bæredygtig skovdrift. Træet er dyrket i de jyske skove, hvor det har vokset i mindst 50 år uden tilsætning af kunstgødning, pesticider eller anden kemi. Cementen kommer fra Aalborg Portland, der er underlagt skrappe miljøkrav. Grøn opvarmning Produktionen af Troldtekt foregår i Troldhede i det vestlige Jylland og sker i et lukket kredsløb uden udledning af spildevand. 95 procent af energien til opvarmning af den moderne fabrik stammer fra CO 2 -neutralt træaffald og bark fra produktionen af Troldtekt. Et minimum af transport Da Troldtekt satser på råstoffer fra nærområder træ fra de jyske skove og cement fra Aalborg Portland er den miljømæssige belastning fra transport væsentligt reduceret. Indeklima i bedste kategori Allerede i 1997 tildelte Dansk Indeklima Mærkning Troldtekt Indeklimamærket i bedste kategori. I praksis betyder det, at Troldtekt afgiver et minimum af partikler og gasser i brugsfasen. Tilbage til naturen KomTek A/S omarbejder affaldet fra produktionen i Troldhede til jordforbedringsmidler. Produktionsaffaldet er særdeles effektivt som kompost, da det høje indhold af kalk i cementen øger iltningen, og fiberindholdet i pladerne sikrer kompost af høj kvalitet. 6

7 Miljø Produktlivscyklus i praksis 1. Materialer Danske råvarer PEFC-certificeret træ fra de jyske skove og cement fra Aalborg Portland. 2. Fremstillingsproces Topmoderne og miljøbevidst produktion i Troldhede. PEFC/ Transportprocesser Råvarer fra nærområder minimerer transporten. 5. Bortskaffelse Kan komposteres og genanvendes som jordforbedringsmiddel. 4. Brug Indeklimamærket i bedste klasser efter Dansk Indeklimamærkning. Miljøet har sin pris og den gik til Troldtekt I foråret 2010 var der premiere på uddelingen af Byggeriets Miljøpris. Den gik til Troldtekt, som modtog prisen under Nordens førende fagmesse inden for byggeri, TUN BYG i Fredericia. Et enigt dommer panel tildelte Troldtekt prisen for at have fokus på miljø gennem hele produktets livscyklus. Under messen overrakte HKH Kronprins Frederik prisen til Troldtekt-direktør Peer Leth. 7

8 Miljø Målsætning for miljø Consequide nam volor aut magnimus Troldtekt eos doloressiti vil arbejde non for, at nossequi 70 procent af none vores nissi. træ til Rae akustikplader verum doluptassit i 2013 er PEFCmærket. custrum I dag eiciate er tallet molorentur, procent, sit, mi, vit hvilket andus, hænger solupta sammen tempore. med det hidtidige begrænsede udbud af PEFC-mærket træ i Danmark. Efterspørgsel fra virksomheder som Troldtekt motiverer stadig flere skovejere til at blive certificeret. PEFC-mærket træ i % i % i

9 Medarbejdere Forebyggelse, fastholdelse og fairness I Troldtekt tror vi på en åben, tillidsfuld og fordomsfri dialog forankret i vores personalehåndbog og -politikker. Udgangspunktet er et positivt menneskesyn og gensidig respekt uanset køn, arbejdsevne og herkomst. Og vi ved, at udvikling af vores medarbejdere er udvikling af vores forretning. Medarbejdere er en afgørende ressource Hos Troldtekt ønsker vi at støtte og til gode se vores medarbejdere, så alle har de bedst mulige for udsætninger for at trives med arbejdet. Derfor har vi et introduktionsprogram for alle nye kolleger typisk med sidemandsoplæring. I samarbejdsudvalget mødes ledelsesog medarbejderrepræsentanter for at drøfte arbejdsforhold, politikker og efteruddannelse samt afstemme forventninger til maskiner og metoder. Hvert år afholder vi medarbejderudviklingssamtaler (MUS) for at sikre et godt samarbejde samt personlig udvikling, og vi tilbyder fleksible arbejdstider til medarbejdere med relevante personlige, familie- eller helbreds mæssige behov. Mangfoldighed falder os naturligt For os er forskellighed i køn, alder, arbejdsevne og etnisk baggrund en styrke. Vi mener, medarbejdernes mangfoldige baggrunde tilfører virksomheden værdifulde kompetencer. Knap 30 procent af Troldtekts produktionsmedarbejdere har en anden etnisk baggrund end dansk og flere har både fejret 10- og 15-års-jubilæum hos os. Desuden har en af vores to holdledere anden etnisk baggrund. Herudover er to medarbejdere ansat i flexjob, ligesom langtidssygemeldte til bydes en langsom opstart med 1-2 timers arbejde dagligt. Undervisning udvikler forretningen I takt med at Troldtekt eksporterer mere, håndterer vi flere produktvarianter. Derfor bliver informationerne på tværs af de tre skiftehold mere komplekse, hvorfor vi er i gang med at udarbejde et intranet. For at sikre fremtidig effektivitet på intranettet testede alle produktionsmedarbejderne deres danskkundskaber på VUC Ring købing- Skjern i medarbejdere fik herefter 12 ugers dansk undervisning af VUC-lærere i arbejdstiden på fabrikken i Troldhede. Sådan kommer udviklingen både medarbejdere og virksomhed til gode. 9

10 Medarbejdere Sundhed, sikkerhed og stabilitet I Troldtekt lægger vi vægt på at skabe en tryg og stabil arbejdsplads. Her er sikkerhed og et sundt arbejdsmiljø afgørende. Derfor er vores strategi at forebygge meget og være forberedt på alt. Sundhed styrker virksomheden Medarbejderne hos Troldtekt er dækket af en sundhedsforsikring, som sikrer medarbejderne hurtig behandling på private sygehuse eller hos speciallæger samt langt de fleste behandlinger hos eksempelvis kiropraktorer, fysioterapeuter, psykologer og kliniske diætister. I samarbejde med Vium Lifecare har Troldtekt desuden afholdt fire sundhedseftermiddage om alt fra konditest og betydningen af motion til sammenhængen mellem kost og energi samt bæredygtigt samarbejde på arbejdspladsen. Desuden har vi målrettede helbredsundersøgelser af vores nathold og særlige retningslinjer for at forebygge og nedbringe sygefravær, arbejdsskader og arbejdsbetingede sygdomme. Sikkerhed står stærkt Hos Troldtekt er vi indstillet på at gøre alt for at undgå arbejdsulykker, og vi gør en markant indsats for at sikre et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Derfor har vi afholdt kurser i førstehjælp, indkøbt og undervist i hjertestartere og igangsat registrering af nærved-ulykker. Desuden har vi en velfungerende sikker hedsorga ni sation og en systematisk indsats omkring ArbejdsPladsVurderinger i samarbejde med AM-gruppen. Det betyder for eksempel, at vi har stram snor i støj og støv. At bered skabsplanen altid er opdateret. Og at eventuelle ujævne køreveje for trucks bliver udbedret, så truckføreren undgår stød og rystelser. Trafiksikker truckkørsel Ny belægning med gule markeringer sikrer trafiksikker truckkørsel på Troldtekts fabrik i Troldhede. 10

11 Medarbejdere En hjælpende hånd til en skadet skulder Troldtekt-medarbejderen Perinpam Sinnaiya kom slemt til skade med sin skulder. Det betød både fysiske smerter og lomme smerter, men støtten fra arbejdspladsen har været et kærkomment plaster på såret. Eva Paulsen og Perinpam Sinnaiya mødte hinanden for 21 år siden på Teknisk Skole i Esbjerg. Parret bor sammen i Grindsted og har fire børn ud over de fire små størrelser, Eva passer i sit arbejde som dagplejer. Det var et tungt H-jern, der faldt ned på Perinpam Sinnaiyas venstre skulder, da han sammen med en kollega løftede jernbjælken ned fra loftet i Troldtekts fabrik i februar H-jernet rev to sener over i skulderen, som siden har voldt mange kvaler: Jeg blev scannet flere gange i foråret, før lægerne satte senerne på plads med skruer i maj. Men det gjorde smerterne værre, og jeg kan ikke bruge armen overlægen ved stadig ikke hvorfor, siger Perinpam Sinnaiya. God støtte Både tillidsmanden og produktionschefen fra Troldtekt har besøgt mig flere gange, og kollegerne har været søde til at ringe. Jeg har fået et legat, som gør, at økonomien hænger lidt bedre sammen, nu hvor min indtægt er halveret, fortæller Perinpam Sinnaiya, der har arbejdet 13 år som truckfører i Troldtekt. Grosserer L. Hammerichs og Hustru Ellen, f. Lisbergs Legat blev stiftet i 1936, og fondens formål er netop at give nuværende og tidligere medarbejdere en økonomisk håndsrækning i svære tider. Vejen tilbage Nu håber Perinpam Sinnaiya og hans samlever Eva Paulsen, at fy sioterapi kan bringe førligheden tilbage i armen. Troldtekt er åben for, at jeg arbejder mindre til at begynde med. Og jeg vil meget gerne. Troldtekt er lig med gode kolleger, ordentlige arbejdsgivere og fine vilkår, siger Perinpam Sinnaiya og suppleres af Eva Paulsen: Det har været hårdt, fordi han så gerne vil tage fat men ikke kan. Jeg tror nu på, at det hele nok skal gå, selvom armen nok ikke bliver som før. 11

12 Medarbejdere Målsætning for Medarbejdere Troldtekt vil arbejde for at bringe det årlige sygefravær ned på to procent og antallet af arbejdsskader ned under fem skader årligt i Vi vil fortsætte håndsrækningen til medarbejdere med særlige behov. 12

13 Medmennesker Akustisk støtte til sensitive ører danskere har problemer med hørelsen, og for dem er god akustik særlig vigtig. Derfor har Troldtekt indgået et samarbejde med Høreforeningen. I 2010 er Troldtekt trådt til som spon sor for Høreforeningen. Hverdagen for hørehæmmede bliver nemlig i særlig grad lettet af et behageligt lydmiljø. På den måde har Høreforeningen og Troldtekt en fælles interesse i, at aktører i alle led af byggeprocessen hører budskabet om, at akustik er et væsentligt aspekt af god arkitektur. Og ved at hjælpe Høreforeningen med det, som er vores spidskompetence, sikrer vi mest mulig CSR for pengene. Mindre træt med Troldtekt Sanne Lauridsen er formand for Høreforeningen Århus Lokalafdeling og hørehandicappet. Jeg oplever, at arkitekter typisk tænker mere på udseende end lydkomfort især i butikscentre og sportshaller. Der bliver jeg ofte træt i hovedet af at koncentrere mig om samtalen og må gå, fordi lyden kører rundt, fortæller Sanne Lauridsen og tilføjer: Når rummet har akustikplader, bruger jeg meget mindre energi på at forstå, hvad folk siger. De behøver ikke at gentage så meget, og jeg bliver ikke nær så træt. Undertekster og ekspertbistand Som et led i samarbejdet med foreningen har Troldtekt blandt andet tekstet sin eksisterende akustikfilm for hørehæmmede og sponsoreret den eksterne akustiker, Jan Voetmann, som foredragsholder på landskurset for forældre til hørehæmmede børn. Om Høreforeningen Høreforeningen er en handicaporganisation, der varetager over danskeres interesser på høreområdet. Det sker primært ved at arbejde for bedre livsvilkår for de mennesker, der er berørt af høreproblemer eller sygdomme i øret. Og det er hver sjette dansker over 18 år. Akustikfilm I sin akustikfilm forklarer Troldtekt de vigtigste grundbegreber inden for rumakustik. Efter ønske fra Høreforeningen er filmen nu også tekstet for hørehæmmede. 13

14 Medmennesker Næring til vækstlaget Hos Troldtekt anerkender vi, at arkitekt-, design- og ingeniørstuderende arbejder med de nyeste tendenser, ideer og muligheder. Og det arbejde vil vi gerne støtte. Fordi vi sætter pris på inspiration, fordi de studerende en dag bliver branchens beslutningstagere, og fordi vi ønsker at bakke op om byggefaget og den enkelte studerendes udvikling. Øje for akustik Kan man designe træbetonplader med et mere sanseligt udtryk uden at miste de gode akustiske egenskaber? Det var udfordringen, Anne Stensgaard sidste år påtog sig i sin afsluttende opgave i designteknologi. Troldtekt bidrog med materialer, sparring og praktisk hjælp til Anne Stensgaards arbejde med at presse pladerne i konkave buer, dobbeltbølger og andre forførende former. Designteknologen selv er tilfreds: Projektet lykkedes rigtig godt. Pladernes struktur bliver smukt fremhævet af de nye former med uændret materialestyrke. Og på grund af pladernes facon og diffusorernes placering er den akustiske effekt forbedret, forklarer hun. De nye faconer er tiltænkt markant erhvervs-, privat og offentligt byggeri, og Troldtekt venter blot på, at det helt rigtige projekt kan kickstarte en egentlig produktion. Troldtekt har tidligere hjulpet arkitektstuderende med projekter om eksempelvis materialelære. Netop nu hjælper vi to bygningskonstruktørstuderende, som skriver speciale om videnskabsteori med Troldtekt som case. Vi sætter pris på naturtalenter I anledning af Troldtekts 75-års-jubilæum uddeler virksomheden en helt ny pris, der både sætter prestige og præmier på spil. Reglerne er enkle: Den arkitektstuderende, der tænker træbeton fra Troldtekt ind i den mest originale sammenhæng, modtager prisen og en rejse for to personer til Rio de Janeiro. Troldtekt prisen finder sin første modtager i januar Det er kun fantasien, der sætter grænser, når de studerende kæmper om prisen, som uddeles uden skelen til akustik. 14

15 Medmennesker Målsætning for Medmennesker Consequide nam volor aut magnimus Troldtekt eos doloressiti vil styrke samarbejdet non nossequi med relevante uddannelsessteder nissi. for at Rae skabe verum vidensudveksling doluptassit og inspiration til gavn none mi, for den custrum enkelte eiciate studerende, molorentur, skolerne sit, og Troldtekt. vit andus, solupta tempore. Troldtekt vil udbygge samarbejdet med Høreforeningen i den form, foreningen bedst kan bruge vores kompetencer og viden inden for akustik og lyd. 15

16 Consequide nam volor aut magnimus eos doloressiti non nossequi none nissi. Rae verum doluptassit mi, custrum eiciate molorentur, sit, vit andus, solupta tempore. Navn Troldtekt A/S Adresse Hovedkontor Sletvej 2A, DK-8310 Tranbjerg J Produktion og lager Østergade 37, Troldhede, DK-6920 Videbæk Antal ansatte administration 25 Antal ansatte produktion 35 Sektor Byggebranchen Kontaktperson Tina Kristensen Marketing- og Kommunikationchef Troldtekt sponsorerer Høreforeningen Høreforeningen er en handicap-organisation, der varetager over danskeres interesser på høreområdet. Det sker primært ved at arbejde for bedre livsvilkår for mennesker med høreproblemer eller sygdomme i øret. Dansk Akustisk Selskab Dansk Akustisk Selskab (DAS) har til formål at udbrede kendskabet til akustikken og dens anvendelse i Danmark samt skabe kontakt mellem akustisk interesserede i indog udland. Foreningen for Unge Trælastfolk Foreningen for Unge Trælastfolk har til formål at samle unge inden for trælast- og byggematerialebranchen og holde dem orienteret om anliggender, der vedrører branchen. Anerkendelser PEFC/ Tekst: protekst.dk Design: ineo.dk

Troldtekt A/S Corporate Social Responsibility. Rapport om samfundsansvar til FN 2012

Troldtekt A/S Corporate Social Responsibility. Rapport om samfundsansvar til FN 2012 Troldtekt A/S Corporate Social Responsibility Rapport om samfundsansvar til FN 2012 CSR-rapport 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Cradle to Cradle er et opgør med brug og smid væk -kulturen; et bæredygtigt inno

Læs mere

Troldtektmagasinet. Med bæredygtighed på programmet

Troldtektmagasinet. Med bæredygtighed på programmet Nr. 6 November 2009 Med bæredygtighed på programmet TEMA: Hvad skal der til for at være en ansvarlig virksomhed anno 2009? Der skal vilje og evne til at påtage sig et ansvar for alle aspekter, der har

Læs mere

Troldtektmagasinet 12

Troldtektmagasinet 12 Troldtektmagasinet 12 TEMA Bæredygtige toner i arkitekturen 4 Ansvarligt byggeri 6-7 Den holdbare vej 11-14 kan måles og vejes fra vugge til vugge Troldtekt Award 2012: Kreative idéer fra 23 lande September

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Ingen løftede pegefingre 38. Social ansvarlighed betaler sig. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Sådan arbejder I med socialt ansvar

Ingen løftede pegefingre 38. Social ansvarlighed betaler sig. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Sådan arbejder I med socialt ansvar MAGASINET NR. 2 2012 TEMA Corporate Social Responsibility Social ansvarlighed betaler sig 24 5 gode råd Sådan arbejder I med socialt ansvar 26 Interview Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Ingen løftede

Læs mere

Communication on Progress 2013

Communication on Progress 2013 Communication on Progress 2013 Hvidovrevej 137 2650 Hvidovre Tlf.: 38 71 70 20 Fax: 38 71 70 25 E-mail: kontakt@egerbyg.dk Web: www.egerbyg.dk Indhold Forord... 3 Om Egerbyg... 4 Vores CSR-vision... 5

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

RYNKEBY FOODS CSR RAPPORT 2012

RYNKEBY FOODS CSR RAPPORT 2012 RYNKEBY FOODS CSR RAPPORT 2012 Side 2 INDHOLD Forord...... side 3 Rynkebys udvikling... side 4 Rynkebys værdier... side 5 TEMA 1: Forretningen Rynkebys overordnede CSR-politik... side 6 CSR med succes...

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar

Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar CSRpå Rynkeby Foods Årsrapport 2010 INDHOLD Rynkeby FOODS A/S Rynkeby Foods A/S ejes af Arla Foods. Ledelse CEO Jørgen Dirksen Supply

Læs mere

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6

FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 FORORD SIDE 2 KORT OM TOPDANMARK SIDE 3 CSR-POLITIK SIDE 4 STRUKTUR OG INDHOLD SIDE 5 GLOBAL COMPACT SIDE 5 ANSVARLIG VIRKSOMHEDSLEDELSE SIDE 6 BÆREDYGTIGE PRODUKTER OG RÅDGIVNING SIDE 14 KUNDER OG FORBRUGERFORHOLD

Læs mere

Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar. Rynkeby Foods

Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar. Rynkeby Foods Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar CSR på Rynkeby Foods Årsrapport 2011 Rynkeby FOODS A/S Rynkeby Foods A/S ejes af Arla Foods. Ledelse CEO Jørgen Dirksen Supply Chain

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

CSR-RAPPORT 2015 KROMANN REUMERT

CSR-RAPPORT 2015 KROMANN REUMERT CSR-RAPPORT 2015 KROMANN REUMERT KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø AARHUS RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C LONDON 42 NEW BROAD STREET LONDON EC2M 1JD, UK SIDE 1 INDHOLD CSR HIGHLIGHTS 03 VELKOMMEN

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Bygmas samfundsengagement 2014 Side 1 INDHOLD Forord... s. 3 Hvem er vi... s. 4 Nøgletal... s. 5 Definition... s. 6 Politik... s. 6 Strategi... s. 6 De 10 principper...

Læs mere

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet

Samfundsansvar i Byggeriet. Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet Veje til vækst og produktivitet Samfundsansvar i Byggeriet - Veje til vækst og produktivitet Redaktion: Dansk Byggeri/Henriette Thuen og Frederik Marker Hansen Opsætning: Dansk

Læs mere

UN Global Compact Communication on Progress 2014

UN Global Compact Communication on Progress 2014 UN Global Compact Communication on Progress 2014 1 Plesner er fast deltager i den årlige advokatfodboldturnering. I 2013 vandt Plesners fodbolddrenge turneringen og pokalen. Foto: Lea Kirstine Gindin Forord

Læs mere

Kromann Reumerts CSR-Rapport. Maj 2012

Kromann Reumerts CSR-Rapport. Maj 2012 Kromann Reumerts CSR-Rapport Maj 2012 Forord ved Managing Partner Velkommen til Kromann Reumerts CSR-rapport 2012. Det er nu tredje gang, vi rapporterer vores CSR-aktiviteter til FN s virksomhedsnetværk

Læs mere

Globa Compact. Communication on Progress

Globa Compact. Communication on Progress Globa Compact Communication on Progress 2013 Indhold S. 03 S. 07 S. 09 S. 13 01 Udtalelse fra den ordførende direktør 02 Om Pressalit 02 Værdier i Pressalit 03 Særligt i 2013 05 Menneskerettigheder (Princip

Læs mere

AXCELS ÅRSSKRIFT 2010

AXCELS ÅRSSKRIFT 2010 ÅRSSKRIFT 2O1O AXCELS ÅRSSKRIFT 2010 WWW.AXCEL.DK DET AKTIVE EJERSKAB SKABTE VÆRDIER I 2010 VI SKAL IKKE VÆRE ICOPAL NR. 2 6 24 NYHEDER AXCELS MISSION, MÅL OG STRATEGI 14 12 AXCELS LEDELSE OG INDUSTRIAL

Læs mere

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Begreber og forkortelser CSR Corporate Social Responsibility på dansk oversat til virksomheders sociale ansvar, samfundsansvar eller etiske

Læs mere

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2012

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2012 CORPORATE 2012 SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2012 HVAD ER CSR? 1SIDST PÅ ÅRET 2011 VEDTOG EU EN NY FORKORTET DEFINITION AF BEGREBET CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY): THE RESPONSIBILITY OF ENTERPRISES

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik KiMs og ansvarlighed KiMs CSR-politik Oktober 2014 KiMs og ansvarlighed CSR-politik Oktober 2014 Oktober 2014 Side 2 Indhold Indledning... 4 KiMs en integreret del af samfundet... 5 FN Global Compact...

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Troldtektmagasinet. Skab rum til bedre læring. Nr. 11 Februar 2012

Troldtektmagasinet. Skab rum til bedre læring. Nr. 11 Februar 2012 Nr. 11 Februar 2012 Troldtektmagasinet Skab rum til bedre læring TEMA: Gode fysiske rammer om børn og unges uddannelse er en investering i fremtidens Danmark. Mange skoler står over for byggeprojekter,

Læs mere

2013 Ansvarlighedsrapport

2013 Ansvarlighedsrapport 2013 Ansvarlighedsrapport INDHOLD Forord.................................... 1 Kort fortalt om Danske Spil.................... 2 01 Om Danske Spil koncernen.................... 3 1.1 Organisationen og

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

CSR RAPPORT 2014. Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk

CSR RAPPORT 2014. Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk CSR RAPPORT 2014 Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk Generelt om CSR rapporten 2014 Denne CSR rapport fra Konica Minolta Business

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere