Troldtekt A/S Corporate Social Responsibility

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Troldtekt A/S Corporate Social Responsibility"

Transkript

1 Consequide nam volor aut magnimus eos doloressiti non nossequi none nissi. Rae verum doluptassit mi, custrum eiciate molorentur, sit, vit andus, solupta tempore. Troldtekt A/S Corporate Social Responsibility Rapport om samfundsansvar til FN 2010 Management CSR bør være strategisk funderet. Læs mere om vores ledelsesmæssige forankring af ansvarlighed. 2-5 Miljø Troldtekt er skabt af bæredygtigt produceret træ og cement. Dyk ned i vores miljøindsats. 6-8 Medarbejdere Forbyggelse, fastholdelse og fairness er kodeord for Troldtekt. Bliv klogere på vores medarbejderinitivativer Medmennesker Ingen virksomheder er en isoleret ø. Mød de studerende og hørehæmmede, for hvem akustik er særlig interessant

2 Management Tradition for ansvar Det er en personlig glæde for mig at byde velkommen til den første CSR-rapport fra Troldtekt A/S, hvor du kan læse om vores indsatser inden for management, miljø, medarbejdere og medmennesker. Adm. direktør Peer Leth Troldtekt har nu tilsluttet sig FN s Global Compact, og rapporten her er den første fremskridtsrapportering, som vi fremover udgiver årligt. Skønt det kan synes langt fra vores jyske rødder, er vi overbeviste om, at FN s principper har stor betydning for vores måde på og succes med at drive forretning. Derfor er rapporten, som du nu læser, næste skridt mod en fortsat mere systematisk, strategisk og aktiv CSR-indsats. Vi forstår Corporate Social Responsibility som Troldtekts sam funds ansvar i form af vores frivillige arbejde med sociale, etiske og miljømæssige forhold. Vi tror på, at virksomheder gør det godt ved at gøre godt. For os er det helt naturligt, at omverdenens stigende etiske krav går hånd i hånd med vores ønske om at agere ordentligt lokalt og globalt. Gode traditioner Men ansvarlighed er ikke nyt for os. I 1936 stiftede daværende direktør og ejer Louis Hammerich en stadig virksom fond, der giver trængte medarbejdere en økonomisk håndsrækning. Og vores akustikplader bliver fremstillet efter samme sunde recept som for 75 år siden: Jysk træ og cement mødes i produktionen på den jyske højderyg. Vores PEFCcertificerede akustiklofter anno 2010 er fra bæredygtig dansk skovdrift, indeklimamærket og miljørigtigt forarbejdet. Og i marts 2010 blev det belønnet med Byggeriets Miljøpris på Nordens største byggemesse, TUN BYG. Stærkt engagement Vi er ydmyge over for, at enhver rejse begynder med et skridt, og som en mellemstor virksomhed har vi ikke ressourcer til at gennemføre de mest administrationstunge certificeringer. Men derfor kan vi jo godt tage ansvar. Med venlig hilsen Adm. direktør, Troldtekt Peer Leth Om Troldtekt Troldtekt akustikløsninger til lofter og vægge er blandt de førende pro dukter til at sikre god akustik, effektiv brandsikring og sundt indeklima. Hovedproduktet er akustikplader fremstillet af naturmaterialerne træ og cement. Troldtekt anvendes til alt fra kontorbyggerier og erhverv til skoler, institutioner, idrætscentre og private boliger. Troldtekt A/S blev i 1855 stiftet som handelsselskab i Århus, og virksomheden har siden 1935 produceret Troldtekt træbeton i Troldhede i det vestlige Jylland. 2

3 Management Lokalt ansvar for globale principper FN s Global Compact er verdens største frivillige initiativ for virksomheders samfundsansvar med organiserede virksomheder og organisationer fra mere end 130 lande. Nu er Troldtekt en af dem. De 10 principper i FN s Global Compact: Hensigten med FN s Global Compact er verden over at styrke virksomheders CSR-indsats også kaldet samfundsansvar. Ved at tilslutte sig FN s Global Compact forpligter virksomhederne sig på 10 principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejds tagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Den enkelte virksomhed skal forholde sig og sine handlinger til principperne og årligt rapportere fremskridtene til FN. Vores aktive og mangeårige styrkepunkter er miljø og arbejdstagerrettigheder. Fordi FN s principper er implementeret i dansk lovgivning, og fordi vores hovedleverandører er danske, har vi ikke før beskæftiget os offensivt med menneskerettigheder og anti-korruption. Men det vil vi arbejde mere med fremover gennem vores nye Code of Conduct, siger Troldtekts direktør Peer Leth (se side 4). Velegnet styringsredskab Vi synes, Global Compact indeholder de væsentligste principper, og med tilslutningen får vi et sæt anvendelige retningslinjer, der på én gang forpligter os og giver virksomhedens CSR-indsats retning og fremdrift, siger Peer Leth. Denne og kommende CSR-rapporter vil være tilgængelige på troldtekt.dk og i engelsk version på troldtekt.com. Troldtekts medarbejdere bliver i første omgang orienteret i ugentlige infomails, som snart afløses af et intranet. Enkelte nære samarbejdspartnere modtager desuden en printet version af rapporterne. Menneskerettigheder 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttel sen af internationalt erklærede menneskerettigheder 2. sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne arbejdstagerrettigheder 3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling 4. støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde 5. støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde 6. afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold Miljø 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer 8. tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed 9. opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier anti-korruption 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse 3

4 Management Ansvarlighed i flere led Med den nye Code of Conduct ønsker Troldtekt at sikre, at vores leverandører har samme niveau for miljø, etik og sociale forhold, som vi selv har. Code of Conduct for Troldtekt A/S Troldtekt beder sine leverandører underskrive sin Code of Conduct, hvormed leverandørerne forpligter sig til at overholde de internationalt anerkendte standarder i forhold til: - Tvangsarbejde - Børnearbejde - Ikke-diskrimination - Foreningsfrihed - Arbejdsmiljø - Ansættelsesvilkår - Ulykker og sundhed - Virksomhedens produkter - Miljøbeskyttelse Med en Code of Conduct får Troldtekt et effektivt adfærdskodeks at forpligte sine leverandører på. Vores akustikplader er fremstillet af bæredygtigt træ og cement produceret under strenge miljøkrav, så vi har ikke beskæftiget os så meget med de resterende leverandører. Det vil vi nu gøre, så vi i højere grad opnår en systematisk, bæredygtig indkøbspolitik, siger kvalitets chef Per Byskov. Arbejdet i praksis For at arbejde struktureret med leverandørstyringen trækker Troldtekt nu de forskellige indkøbsfunktioner sammen i én. Rent praktisk har vi inddelt vores knap 100 største leverandører i typer og kategoriseret dem på baggrund af omsætningsvolumen. Ambitionen er at vurdere 90 procent af dem inden for en tre-årig periode, forklarer Per Byskov. Dialog er bærende Troldtekt kategoriserer leverandørerne i risikogrupper efter deres strategiske betydning og graden af risiko for overtrædelser af retningslinjerne. Lavrisikogruppen bliver bedt om at underskrive vores Code of Conduct. Mellemrisikogruppen bliver også bedt om at aflevere et selvevalueringsskema, mens højrisikogruppen herudover kan modtage et besøg fra Troldtekt. Vores udgangspunkt er, at vi ønsker at fastholde samarbejdet med alle leverandører. Skulle den igangværende vurdering af leverandører mod forventning vise, at vi har enkelte leverandører i højrisikogruppen, ønsker vi som udgangspunkt at fastholde samarbejdet, idet vi gennem dialog vil arbejde på at påvirke virksomheden til at højne sine standarder, siger kvalitetschefen. 4

5 Management Målsætning for Management Consequide nam volor aut magnimus Troldtekt eos doloressiti vil arbejde non for, at nossequi vores Code none of Conduct nissi. Rae bliver verum effektivt doluptassit integreret mi, hos custrum vores leverandører. eiciate molorentur, Målet er sit, trinvist vit at arbejde andus, solupta hen imod, tempore. at 90 procent af leverandørerne har implementeret vores Code of Conduct i Implementering af Code of Conduct 90 % i % i % i

6 Miljø Muld og grønne skove Materialer, fremstilling, produktion, transport, brug og bortskaffelse. I hele produktets levetid fra vugge til krukke lægger Troldtekt vægt på at minimere miljøbelastningen. Det er tankegangen i den produktlivs cyklus, som udgør et grønt og bære - dyg tigt fundament under virksomhedens miljøvision. Vidste du, at - er CO 2 -neutralt. - hos Troldtekt arbejder vi på at udskifte vores benzindrevne firmabiler med dieseldrevne inden 2011? På den måde nedsætter vi udledningen af de miljøskadelige stoffer CO 2 og SO 2. Troldtekt er et naturprodukt, der bliver produceret af træ fra danske skove og cement fra den danske undergrund. PEFC-certificering sikrer, at træet kan spores tilbage til bæredygtig skovdrift. Træet er dyrket i de jyske skove, hvor det har vokset i mindst 50 år uden tilsætning af kunstgødning, pesticider eller anden kemi. Cementen kommer fra Aalborg Portland, der er underlagt skrappe miljøkrav. Grøn opvarmning Produktionen af Troldtekt foregår i Troldhede i det vestlige Jylland og sker i et lukket kredsløb uden udledning af spildevand. 95 procent af energien til opvarmning af den moderne fabrik stammer fra CO 2 -neutralt træaffald og bark fra produktionen af Troldtekt. Et minimum af transport Da Troldtekt satser på råstoffer fra nærområder træ fra de jyske skove og cement fra Aalborg Portland er den miljømæssige belastning fra transport væsentligt reduceret. Indeklima i bedste kategori Allerede i 1997 tildelte Dansk Indeklima Mærkning Troldtekt Indeklimamærket i bedste kategori. I praksis betyder det, at Troldtekt afgiver et minimum af partikler og gasser i brugsfasen. Tilbage til naturen KomTek A/S omarbejder affaldet fra produktionen i Troldhede til jordforbedringsmidler. Produktionsaffaldet er særdeles effektivt som kompost, da det høje indhold af kalk i cementen øger iltningen, og fiberindholdet i pladerne sikrer kompost af høj kvalitet. 6

7 Miljø Produktlivscyklus i praksis 1. Materialer Danske råvarer PEFC-certificeret træ fra de jyske skove og cement fra Aalborg Portland. 2. Fremstillingsproces Topmoderne og miljøbevidst produktion i Troldhede. PEFC/ Transportprocesser Råvarer fra nærområder minimerer transporten. 5. Bortskaffelse Kan komposteres og genanvendes som jordforbedringsmiddel. 4. Brug Indeklimamærket i bedste klasser efter Dansk Indeklimamærkning. Miljøet har sin pris og den gik til Troldtekt I foråret 2010 var der premiere på uddelingen af Byggeriets Miljøpris. Den gik til Troldtekt, som modtog prisen under Nordens førende fagmesse inden for byggeri, TUN BYG i Fredericia. Et enigt dommer panel tildelte Troldtekt prisen for at have fokus på miljø gennem hele produktets livscyklus. Under messen overrakte HKH Kronprins Frederik prisen til Troldtekt-direktør Peer Leth. 7

8 Miljø Målsætning for miljø Consequide nam volor aut magnimus Troldtekt eos doloressiti vil arbejde non for, at nossequi 70 procent af none vores nissi. træ til Rae akustikplader verum doluptassit i 2013 er PEFCmærket. custrum I dag eiciate er tallet molorentur, procent, sit, mi, vit hvilket andus, hænger solupta sammen tempore. med det hidtidige begrænsede udbud af PEFC-mærket træ i Danmark. Efterspørgsel fra virksomheder som Troldtekt motiverer stadig flere skovejere til at blive certificeret. PEFC-mærket træ i % i % i

9 Medarbejdere Forebyggelse, fastholdelse og fairness I Troldtekt tror vi på en åben, tillidsfuld og fordomsfri dialog forankret i vores personalehåndbog og -politikker. Udgangspunktet er et positivt menneskesyn og gensidig respekt uanset køn, arbejdsevne og herkomst. Og vi ved, at udvikling af vores medarbejdere er udvikling af vores forretning. Medarbejdere er en afgørende ressource Hos Troldtekt ønsker vi at støtte og til gode se vores medarbejdere, så alle har de bedst mulige for udsætninger for at trives med arbejdet. Derfor har vi et introduktionsprogram for alle nye kolleger typisk med sidemandsoplæring. I samarbejdsudvalget mødes ledelsesog medarbejderrepræsentanter for at drøfte arbejdsforhold, politikker og efteruddannelse samt afstemme forventninger til maskiner og metoder. Hvert år afholder vi medarbejderudviklingssamtaler (MUS) for at sikre et godt samarbejde samt personlig udvikling, og vi tilbyder fleksible arbejdstider til medarbejdere med relevante personlige, familie- eller helbreds mæssige behov. Mangfoldighed falder os naturligt For os er forskellighed i køn, alder, arbejdsevne og etnisk baggrund en styrke. Vi mener, medarbejdernes mangfoldige baggrunde tilfører virksomheden værdifulde kompetencer. Knap 30 procent af Troldtekts produktionsmedarbejdere har en anden etnisk baggrund end dansk og flere har både fejret 10- og 15-års-jubilæum hos os. Desuden har en af vores to holdledere anden etnisk baggrund. Herudover er to medarbejdere ansat i flexjob, ligesom langtidssygemeldte til bydes en langsom opstart med 1-2 timers arbejde dagligt. Undervisning udvikler forretningen I takt med at Troldtekt eksporterer mere, håndterer vi flere produktvarianter. Derfor bliver informationerne på tværs af de tre skiftehold mere komplekse, hvorfor vi er i gang med at udarbejde et intranet. For at sikre fremtidig effektivitet på intranettet testede alle produktionsmedarbejderne deres danskkundskaber på VUC Ring købing- Skjern i medarbejdere fik herefter 12 ugers dansk undervisning af VUC-lærere i arbejdstiden på fabrikken i Troldhede. Sådan kommer udviklingen både medarbejdere og virksomhed til gode. 9

10 Medarbejdere Sundhed, sikkerhed og stabilitet I Troldtekt lægger vi vægt på at skabe en tryg og stabil arbejdsplads. Her er sikkerhed og et sundt arbejdsmiljø afgørende. Derfor er vores strategi at forebygge meget og være forberedt på alt. Sundhed styrker virksomheden Medarbejderne hos Troldtekt er dækket af en sundhedsforsikring, som sikrer medarbejderne hurtig behandling på private sygehuse eller hos speciallæger samt langt de fleste behandlinger hos eksempelvis kiropraktorer, fysioterapeuter, psykologer og kliniske diætister. I samarbejde med Vium Lifecare har Troldtekt desuden afholdt fire sundhedseftermiddage om alt fra konditest og betydningen af motion til sammenhængen mellem kost og energi samt bæredygtigt samarbejde på arbejdspladsen. Desuden har vi målrettede helbredsundersøgelser af vores nathold og særlige retningslinjer for at forebygge og nedbringe sygefravær, arbejdsskader og arbejdsbetingede sygdomme. Sikkerhed står stærkt Hos Troldtekt er vi indstillet på at gøre alt for at undgå arbejdsulykker, og vi gør en markant indsats for at sikre et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Derfor har vi afholdt kurser i førstehjælp, indkøbt og undervist i hjertestartere og igangsat registrering af nærved-ulykker. Desuden har vi en velfungerende sikker hedsorga ni sation og en systematisk indsats omkring ArbejdsPladsVurderinger i samarbejde med AM-gruppen. Det betyder for eksempel, at vi har stram snor i støj og støv. At bered skabsplanen altid er opdateret. Og at eventuelle ujævne køreveje for trucks bliver udbedret, så truckføreren undgår stød og rystelser. Trafiksikker truckkørsel Ny belægning med gule markeringer sikrer trafiksikker truckkørsel på Troldtekts fabrik i Troldhede. 10

11 Medarbejdere En hjælpende hånd til en skadet skulder Troldtekt-medarbejderen Perinpam Sinnaiya kom slemt til skade med sin skulder. Det betød både fysiske smerter og lomme smerter, men støtten fra arbejdspladsen har været et kærkomment plaster på såret. Eva Paulsen og Perinpam Sinnaiya mødte hinanden for 21 år siden på Teknisk Skole i Esbjerg. Parret bor sammen i Grindsted og har fire børn ud over de fire små størrelser, Eva passer i sit arbejde som dagplejer. Det var et tungt H-jern, der faldt ned på Perinpam Sinnaiyas venstre skulder, da han sammen med en kollega løftede jernbjælken ned fra loftet i Troldtekts fabrik i februar H-jernet rev to sener over i skulderen, som siden har voldt mange kvaler: Jeg blev scannet flere gange i foråret, før lægerne satte senerne på plads med skruer i maj. Men det gjorde smerterne værre, og jeg kan ikke bruge armen overlægen ved stadig ikke hvorfor, siger Perinpam Sinnaiya. God støtte Både tillidsmanden og produktionschefen fra Troldtekt har besøgt mig flere gange, og kollegerne har været søde til at ringe. Jeg har fået et legat, som gør, at økonomien hænger lidt bedre sammen, nu hvor min indtægt er halveret, fortæller Perinpam Sinnaiya, der har arbejdet 13 år som truckfører i Troldtekt. Grosserer L. Hammerichs og Hustru Ellen, f. Lisbergs Legat blev stiftet i 1936, og fondens formål er netop at give nuværende og tidligere medarbejdere en økonomisk håndsrækning i svære tider. Vejen tilbage Nu håber Perinpam Sinnaiya og hans samlever Eva Paulsen, at fy sioterapi kan bringe førligheden tilbage i armen. Troldtekt er åben for, at jeg arbejder mindre til at begynde med. Og jeg vil meget gerne. Troldtekt er lig med gode kolleger, ordentlige arbejdsgivere og fine vilkår, siger Perinpam Sinnaiya og suppleres af Eva Paulsen: Det har været hårdt, fordi han så gerne vil tage fat men ikke kan. Jeg tror nu på, at det hele nok skal gå, selvom armen nok ikke bliver som før. 11

12 Medarbejdere Målsætning for Medarbejdere Troldtekt vil arbejde for at bringe det årlige sygefravær ned på to procent og antallet af arbejdsskader ned under fem skader årligt i Vi vil fortsætte håndsrækningen til medarbejdere med særlige behov. 12

13 Medmennesker Akustisk støtte til sensitive ører danskere har problemer med hørelsen, og for dem er god akustik særlig vigtig. Derfor har Troldtekt indgået et samarbejde med Høreforeningen. I 2010 er Troldtekt trådt til som spon sor for Høreforeningen. Hverdagen for hørehæmmede bliver nemlig i særlig grad lettet af et behageligt lydmiljø. På den måde har Høreforeningen og Troldtekt en fælles interesse i, at aktører i alle led af byggeprocessen hører budskabet om, at akustik er et væsentligt aspekt af god arkitektur. Og ved at hjælpe Høreforeningen med det, som er vores spidskompetence, sikrer vi mest mulig CSR for pengene. Mindre træt med Troldtekt Sanne Lauridsen er formand for Høreforeningen Århus Lokalafdeling og hørehandicappet. Jeg oplever, at arkitekter typisk tænker mere på udseende end lydkomfort især i butikscentre og sportshaller. Der bliver jeg ofte træt i hovedet af at koncentrere mig om samtalen og må gå, fordi lyden kører rundt, fortæller Sanne Lauridsen og tilføjer: Når rummet har akustikplader, bruger jeg meget mindre energi på at forstå, hvad folk siger. De behøver ikke at gentage så meget, og jeg bliver ikke nær så træt. Undertekster og ekspertbistand Som et led i samarbejdet med foreningen har Troldtekt blandt andet tekstet sin eksisterende akustikfilm for hørehæmmede og sponsoreret den eksterne akustiker, Jan Voetmann, som foredragsholder på landskurset for forældre til hørehæmmede børn. Om Høreforeningen Høreforeningen er en handicaporganisation, der varetager over danskeres interesser på høreområdet. Det sker primært ved at arbejde for bedre livsvilkår for de mennesker, der er berørt af høreproblemer eller sygdomme i øret. Og det er hver sjette dansker over 18 år. Akustikfilm I sin akustikfilm forklarer Troldtekt de vigtigste grundbegreber inden for rumakustik. Efter ønske fra Høreforeningen er filmen nu også tekstet for hørehæmmede. 13

14 Medmennesker Næring til vækstlaget Hos Troldtekt anerkender vi, at arkitekt-, design- og ingeniørstuderende arbejder med de nyeste tendenser, ideer og muligheder. Og det arbejde vil vi gerne støtte. Fordi vi sætter pris på inspiration, fordi de studerende en dag bliver branchens beslutningstagere, og fordi vi ønsker at bakke op om byggefaget og den enkelte studerendes udvikling. Øje for akustik Kan man designe træbetonplader med et mere sanseligt udtryk uden at miste de gode akustiske egenskaber? Det var udfordringen, Anne Stensgaard sidste år påtog sig i sin afsluttende opgave i designteknologi. Troldtekt bidrog med materialer, sparring og praktisk hjælp til Anne Stensgaards arbejde med at presse pladerne i konkave buer, dobbeltbølger og andre forførende former. Designteknologen selv er tilfreds: Projektet lykkedes rigtig godt. Pladernes struktur bliver smukt fremhævet af de nye former med uændret materialestyrke. Og på grund af pladernes facon og diffusorernes placering er den akustiske effekt forbedret, forklarer hun. De nye faconer er tiltænkt markant erhvervs-, privat og offentligt byggeri, og Troldtekt venter blot på, at det helt rigtige projekt kan kickstarte en egentlig produktion. Troldtekt har tidligere hjulpet arkitektstuderende med projekter om eksempelvis materialelære. Netop nu hjælper vi to bygningskonstruktørstuderende, som skriver speciale om videnskabsteori med Troldtekt som case. Vi sætter pris på naturtalenter I anledning af Troldtekts 75-års-jubilæum uddeler virksomheden en helt ny pris, der både sætter prestige og præmier på spil. Reglerne er enkle: Den arkitektstuderende, der tænker træbeton fra Troldtekt ind i den mest originale sammenhæng, modtager prisen og en rejse for to personer til Rio de Janeiro. Troldtekt prisen finder sin første modtager i januar Det er kun fantasien, der sætter grænser, når de studerende kæmper om prisen, som uddeles uden skelen til akustik. 14

15 Medmennesker Målsætning for Medmennesker Consequide nam volor aut magnimus Troldtekt eos doloressiti vil styrke samarbejdet non nossequi med relevante uddannelsessteder nissi. for at Rae skabe verum vidensudveksling doluptassit og inspiration til gavn none mi, for den custrum enkelte eiciate studerende, molorentur, skolerne sit, og Troldtekt. vit andus, solupta tempore. Troldtekt vil udbygge samarbejdet med Høreforeningen i den form, foreningen bedst kan bruge vores kompetencer og viden inden for akustik og lyd. 15

16 Consequide nam volor aut magnimus eos doloressiti non nossequi none nissi. Rae verum doluptassit mi, custrum eiciate molorentur, sit, vit andus, solupta tempore. Navn Troldtekt A/S Adresse Hovedkontor Sletvej 2A, DK-8310 Tranbjerg J Produktion og lager Østergade 37, Troldhede, DK-6920 Videbæk Antal ansatte administration 25 Antal ansatte produktion 35 Sektor Byggebranchen Kontaktperson Tina Kristensen Marketing- og Kommunikationchef Troldtekt sponsorerer Høreforeningen Høreforeningen er en handicap-organisation, der varetager over danskeres interesser på høreområdet. Det sker primært ved at arbejde for bedre livsvilkår for mennesker med høreproblemer eller sygdomme i øret. Dansk Akustisk Selskab Dansk Akustisk Selskab (DAS) har til formål at udbrede kendskabet til akustikken og dens anvendelse i Danmark samt skabe kontakt mellem akustisk interesserede i indog udland. Foreningen for Unge Trælastfolk Foreningen for Unge Trælastfolk har til formål at samle unge inden for trælast- og byggematerialebranchen og holde dem orienteret om anliggender, der vedrører branchen. Anerkendelser PEFC/ Tekst: protekst.dk Design: ineo.dk

Troldtekt A/S. Virksomhedspræsentation

Troldtekt A/S. Virksomhedspræsentation Troldtekt A/S Virksomhedspræsentation Erfaringer, udfordringer og forretningsmuligheder v. adm. direktør Peer Leth og marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen Troldtekt A/S Troldtekt A/S

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Troldtekt A/S. Bæredygtigt byggeri og DGNB, Aalborg 08.12.2014

Troldtekt A/S. Bæredygtigt byggeri og DGNB, Aalborg 08.12.2014 Troldtekt A/S Bæredygtigt byggeri og DGNB, Aalborg 08.12.2014 Fra bøvl til forretningsmulighed v. marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen Troldtekt A/S Stiftet som handelsselskab i Århus

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Troldtekt A/S v/adm. direktør Peer Leth CSR Bøvl eller god forretning?

Troldtekt A/S v/adm. direktør Peer Leth CSR Bøvl eller god forretning? Troldtekt A/S v/adm. direktør Peer Leth CSR Bøvl eller god forretning? Tidslinje Første specialforretning i bygningsartikler åbner i Aarhus. 1935 Akustikløsninger med integreret lys, lyd, ventilation og

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Troldtekt A/S Corporate Social Responsibility. Rapport om samfundsansvar til FN 2011

Troldtekt A/S Corporate Social Responsibility. Rapport om samfundsansvar til FN 2011 Troldtekt A/S Corporate Social Responsibility Rapport om samfundsansvar til FN 2011 CSR-rapport 2011 indholdsfortegnelse Ledelse, vision og værdier CSR bør være strategisk forankret. Læs mere om vores

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre?

hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre? hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre? dit visitkort har du set detaljen? Lasertryk.dk / Din opgave / CSr Jeg er csr-ansvarlig Nyt visitkort Her har du et nyt

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Fog om samfundsansvar. December 2010

Fog om samfundsansvar. December 2010 Fog om samfundsansvar December 2010 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013.

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Mads Lund Larsen 07 CSR-politik for Movia målepunkter og politikker Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Styrk din forretning med digitalisering. Industriens Hus, 3. april 2014

Styrk din forretning med digitalisering. Industriens Hus, 3. april 2014 Styrk din forretning med digitalisering Industriens Hus, 3. april 2014 Digitale løsninger som en central del af forretningsmodellen v. adm. direktør Peer Leth og marketing- og kommunikationschef Tina Snedker

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S 1. Gyldighedsområde I EnviDan forventer vi, at alle medarbejdere i EnviDan samt samarbejdspartnere: som minimum overholder den nationale lovgivning overholder og handler i henhold til EnviDans Code of

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

Troldtektmagasinet. Hos Troldtekt er det hele sat i system via en tilslutning til FN s Global Compact, der bygger på 10 samfundsansvarlige principper.

Troldtektmagasinet. Hos Troldtekt er det hele sat i system via en tilslutning til FN s Global Compact, der bygger på 10 samfundsansvarlige principper. Nr. 9 April 2011 Troldtektmagasinet Arkitektur med indbygget ansvar TEMA: Samfundsansvar er på fremmarch, og god arkitektur anno 2011 kombinerer æstetik med etik. Bæredygtige materialer, tjek på leverandører,

Læs mere

Fog om samfundsansvar. December 2011

Fog om samfundsansvar. December 2011 Fog om samfundsansvar December 2011 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Ting, der holder længe, giver langt mindre miljøbelastning end ting, der kræver løbende udskiftning. Og de giver som regel større brugsglæde og mere

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR ÅRL 99A 2015 2 Corporate Social Responsibility (CSR) er den internationale betegnelse for virksomhedernes sociale ansvar. Vi har

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter 99a

Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter 99a Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter 99a TCM Group A/S COP Rapport 2012 ifm. medlemskabet af FNs Global Compact 1. Ledelsens erklæring TCM Group A/S støtter op om de ti principper i FNs

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter ÅRL 99a

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter ÅRL 99a REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar efter ÅRL 99a 2014 2 Corporate Social Responsibility (CSR) er den internationale betegnelse for virksomhedernes sociale ansvar.

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politikken Nærværende politik for Vestjysk Bank er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven 99a vedrørende virksomheders samfundsansvar Formål Formålet

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Version 2. 22.09.2009 1 1. Ansvarligt fiskeri Royal Greenland arbejder for ansvarlig anvendelse af

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

Communication on Progress 2013

Communication on Progress 2013 Communication on Progress 2013 Hvidovrevej 137 2650 Hvidovre Tlf.: 38 71 70 20 Fax: 38 71 70 25 E-mail: kontakt@egerbyg.dk Web: www.egerbyg.dk Indhold Forord... 3 Om Egerbyg... 4 Vores CSR-vision... 5

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Troldtekt. God akustik Helt naturligt

Troldtekt. God akustik Helt naturligt Troldtekt God akustik Helt naturligt GYMNASTIKSAL I THORSHAVN I sammenhæng med Thorshavn stadion er bygget en rummelig og farverig gymnastiksal, tegnet af BBP Arkitekter A/S. Loftbeklædningen i Troldtekt

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Communication On Progress 09/10

Communication On Progress 09/10 Communication On Progress 09/10 Afrapportering om Bordings CSR indsatser, der relaterer sig til Global Compact Side 1 af 7 Brief description of nature of business F.E. Bording A/S F.E. Bording har selskaber

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over 3.500 ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis

Læs mere

OMTANKE FOR MILJØET. med døre fra JELD-WEN

OMTANKE FOR MILJØET. med døre fra JELD-WEN OMTANKE FOR MILJØET med døre fra JELD-WEN Menneske & natur "I dag er vi ansvarlige for i morgen" Jens Bach Mortensen, CEO JELD-WEN Europe Omhu for det vigtigste Vores liv: Vores nærmeste, vores hjem og

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Troldtektmagasinet. Med bæredygtighed på programmet

Troldtektmagasinet. Med bæredygtighed på programmet Nr. 6 November 2009 Med bæredygtighed på programmet TEMA: Hvad skal der til for at være en ansvarlig virksomhed anno 2009? Der skal vilje og evne til at påtage sig et ansvar for alle aspekter, der har

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 1 Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 Baggrund Samfundsansvar eller som det hedder på engelsk - Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere