MAGASINET Nr. 100 September årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAGASINET Nr. 100 September 2015 127. årgang"

Transkript

1 MAGASINET Nr. 100 September årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Menigheder, som lever og vokser Sommerstævne 2015 Lindenborg Cathrine Juell Ghana MBU

2 MAGASINET l e d e r Sommerstævne og hverdagsliv Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund (DDM). Det udkommer som indstik i domino og sendes til DDM s menigheder for lokal distribution. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DDM s synspunkter eller teologiske grundlag. domino udkommer 6 gange om året, og kan modtages på privat adresse for 295 kr. Henvendelse til Ansvarshavende Forbundsrådet v/formand Finn Kier-Hansen Redaktion Peter Götz, i samarbejde med Forbundsrådet Annoncer Annoncører henvises til domino: Erik Damm, Næste udgivelse til afhentning i din menighed Medio november Ekspedition FrikirkeNets Servicekontor: Lykkegårdsvej 98, 1., 6000 Kolding, tlf Grafisk design Janie Conrad Riisager, Tryk Jørn Thomsen Elbo, Kolding I dette nummer af Magasinet kan du blandt andet læse indtryk fra sommerstævnet Med mange mennesker og mange møder kan Magasinet kun give et meget lille glimt af en meget stor begivenhed. Sommerstævnet er en vigtig uge for os i Missionsforbundet. Det er her, vi mødes på tværs af alle menighederne og sammen med baptisterne. Det er her, vi har vores årlige repræsentantskabsmøde og tager fælles beslutninger for vores mission i Danmark og ud over verden. Mest af alt er stævnet stedet for ny inspiration. På årets stævne mærkede vi Guds nærvær. Han var midt iblandt os. Gud gør vilde ting. Det er bare så fedt, sagde en af One-lederne (teenagesporet) en morgen til det daglige morgen stabsmøde. Nogle af de helt unge sidder til langt ud på natten omkring bålet på Platform og deler vidnesbyrd med hinanden, lød det fra en anden leder. Også på voksenstævnet i hallen mærkede vi tydeligt, at Gud ville os noget. Eksempelvis talte vores amerikanske gæst tirsdag aften om, hvor vigtigt det er at lade sig fylde af Guds ånd. Næste aften talte vores norske gæst. Han havde ingen viden om, hvad der var sket aftenen før. På grund af et forsinket fly nåede han først frem kort tid før mødet begyndte. Så gik han på talerstolen og sagde: Gud har sagt, at jeg skal sige til danskerne, at det nytter ikke noget, at blive sendt til verden, hvis ikke man tager imod Helligånden. Der var tydeligvis noget, Gud ville os. Der var mange andre udfordringer: At være sande disciple, at være mennesker, der bringer forsoning, og meget mere. Du, som var på stævne, ved selv, hvad Gud talte til dig om. Stævnet sluttede med et festligt møde og en stærk appel til at praktisere det, som Gud havde talt om gennem ugen. Nu er det hverdag. Hvordan går det med det, Gud gav dig og talte til dig om? Blev det til noget? Har du glemt det? I så fald er det tid til at genoverveje, hvad det var, Gud ville dig. Vi inspireres ofte på stævner og lejre. Men vores liv forvandles først, når vi begynder at omsætte det, som Gud gav os. Lad det komme til udtryk i dit hverdagsliv. Da vil du vokse i livet med Gud og samtidig bringe velsignelse videre til andre. For vi er jo sendt til verden. John Nielsen Missionsforstander Thomas Baldur kom ved stævnet på gaden med en bog fyldt af tænksomme og slidstærke bønner. Den vil blive til stor inspiration for mange. Titlen er: Jorden kalder Gud. Gunni Bjørsted er nu ude med sin fjerde bog. Han tumler som altid med at komme ind til sandhedens inderste væsen, og hans vej dertil er eftertænksom, lærerig og velgørende. Begge bøger er udgivet på ProRex og kan bestilles her: - Tlf eller Missionsforbundets sekretariat Rosenlunden 17, 5000 Odense C tlf , fax, Nordea reg.nr konto Forsiden Sendt med det glade budskab Side 2

3 R e p o r t a g e f r a s o m m e r s t æ v n e t Menigheder, som lever og vokser - med Gud er det muligt Sommerstævnets repræsentantskabsmøde begyndte med en visionstale af missionsforstander John Nielsen >> Side 3

4 >> Når jeg skal præsentere Vision 2022, vil jeg give dig én sætning, som du kan tage til dig, som du forhåbentligt kan huske, og som kan blive et trosord for os alle: Med Gud er det muligt! Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled i evighedernes evighed. Efeserbrevet 3:20. I 2013 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en fælles vision. Siden har Udvalget for Mission i Danmark sammen med Forbundsrådet arbejdet med dette. Visionen er ikke nogle få menneskers tanker, drømme og bønner. Det er resultatet af det, vi alle har været involveret i gennem research i menighederne, gennem regionale visionsaftener og gennem to nationale lederdage. På baggrund af dette forelægger vi nu Vision 2022: Menigheder, som lever og vokser. Vokser ikke De fleste af vores menigheder lever, men vokser ikke. Samtidig er der enkelte menigheder, som ophører med at leve. Derfor er visionen om menigheder, som lever og vokser, i den grad et billede af en anden virkelighed end den, vi ser i dag. Kan du se en ny virkelighed i din menighed for dig, hvor menigheden ikke bare lever, men begynder at vokse i form af mennesker, der møder Kristus og gennem ham erfarer troens nye liv? Kan du se din menighed for dig som et sted, hvor det ikke længere kun er de samme 25, 50, eller 100 mennesker, der kommer til gudstjeneste, men hvor der hele tiden dukker nye mennesker op? Kan du se det for dig? Tør du tro det? Formål Formålet med at vokse er ikke, at vi skal blive mange, men at mange skal møde Jesus. Jeg op- Side 4

5 lever af og til, når vi taler om vækst, at nogle reagerer imod dette. Måske fordi de opfatter det, som om det er en slags businesstænkning, hvor det handler om at gøre en virksomhed større og at øge omsætningen. Det er ikke det, det handler om her. Det handler ikke om, at vi skal blive større. Det handler om, at Jesus skal blive større for dem, for hvem han nu er ganske lille og betydningsløs. Visionsdokumentet, som kan læses på Missionsforbundets hjemmeside, er på ni sider. Dybest set kunne vi have skrevet hele visionen med fem bogstaver - eller med ét ord: J e s u s. Han er vores vision. Det er ham, det handler om. Når regnestykket skal gøres op, og facit skal regnes ud, så handler det om, at mennesker har fået en relation til Jesus. Kan du se din menighed for dig, som en menighed, der ikke bare lever, men som begynder at vokse i form af mennesker, som kommer til tro på Kristus? Tør du tro det? En vision peger på noget nyt Vores negative erfaringer kan gøre os blinde for nye visioner. I stedet for i tro at træde ud på vandet lader vi os let bremse af vores erfaringer og vælger at blive sikkert ombord i vores egen erfarings båd. En vision peger altid på noget andet end det, som erfaringerne peger på. En vision peger på noget nyt. En vision kan derfor lede os ind i en ny tid. Vil vi lade os lede ind i en sådan tid? Vil du? Vil jeg? Vil din menighed? Vil vi sammen som forbund gå ind i en ny tid, hvor vi løfter blikket mod en stor Gud og vover at tro ham for mere, end vi forstår, som Paulus udtrykker det i Efeserbrevet? Der er tider, hvor vi må lægge fortiden bag os og give Gud en ny chance for at virke i os og iblandt os. Der er tider, hvor vi må begynde på ny, ligesom Gud begynder på ny med os. Må Vision 2022 blive sådan en tid for Missionsforbundet. Må det blive en tid, hvor vi ikke lader vores tro begrænse af det, som ikke lykkedes. En tid, hvor vi lader os lede af Gud i tro på, at han formår at gøre langt ud over, hvad vi beder om eller forstår. En tid, hvor vi på ny tør træde ud af båden og handle på hans invitation til at gå på vandet sammen med ham. Kan det lade sig gøre? Ja. Med Gud er det muligt! Vision 2022 udtrykker det, vi gerne vil lade gælde de kommende syv år: Menigheder, som lever og vokser. For at hjælpe menighederne til liv og vækst vil vi fokusere på fem områder: Discipelskab Menighedsudvikling Nye trosfællesskaber og menighedsplantning Socialt engagement Netværk mellem menigheder. Måske er der nogle, der synes, at der mangler et par områder: Hvad med satsning på børn og unge? Hvad med Tro bygger bro? Hvad med international mission? Børn og unge, Tro bygger bro og international mission er på ingen måde blevet degraderet, men derimod integreret i de fem områder. I forhold til international mission, skal vi også gøre mennesker til disciple i Thailand. Vi skal også udvikle menigheder på Grønland. Vi skal også plante nye menigheder i Rumænien. Vi skal også være socialt engageret i Ghana. Og vi skal have netværk mellem menighederne i Danmark for sammen at drive mission i Danmark og ud over verden. Der vil altid være en sammenhæng mellem det lokale og det globale. Vores internationale muligheder vil altid være afhængige af, at de lokale menigheder i Danmark lever og vokser. Discipelskab Jesus bad os om at gøre mennesker til disciple. Hvorfor vokser vores menigheder ikke? Er det fordi, vi ikke gør mennesker til disciple? Researchen i menighederne viste, at vi har stor berøringsflade, men der er få, der kommer til personlig tro på Kristus. Mange kommer ind i vores kirker til gode arrangementer. Men gør vi dem til disciple? Disciple er mennesker, som har gjort Jesus Kristus til Herre, og som derfor har overgivet sig til at være i lære hos ham. Hvad inviterer vi mennesker til? Til kirken og til vores arrangementer? Eller til Jesus Kristus? Jesus har ikke bedt os om at gøre mennesker til kirkegængere. Han har bedt os om at gøre mennesker til disciple. Derfor siger vi i visionsdokumentet: Vi ser for os mennesker, der bekender troen på Jesus, efterlever det, han siger, og efterligner det, han gjorde. Det er discipelskab. Menighedsudvikling Et andet ord for menighedsudvikling er revitalisering. Det vil sige nyt liv i gamle menigheder. En del af vores menigheder har behov for det. Det kan lade sig gøre, for: Med Gud er det muligt! Der er håb for din menighed. Det behøver ikke at fortsætte, som det er. Håbet ligger i, at menigheden over tid går gennem en revitalisering. Det kræver tid, det kræver tro, det kræver bøn, og det kræver arbejde. Men det er ikke umuligt, for Gud formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over, hvad vi beder om eller forstår. Det handler om at komme ud af indelukketheden. Det handler om at blive kirke ikke bare for os selv, men for den by, som vi er i. Må de næste syv år blive en tid, som skaber nyt liv revitalisering i vores menigheder. En tid, hvor vi ser sunde og missionale menigheder, der er tiltrækkende for søgende mennesker og leder dem til tro på Kristus. Nye trosfællesskaber og menighedsplantning Dette fokusområde skal hjælpe os til at få øjnene op for vores eget land som vores første og nærmeste missionsområde. Jeg stødte en dag på en bogtitel, som også var titlen på en tale: Nu gælder det Danmark! Statsminister Thorvald Staunings nytårstale den 1. januar Staunings ord passer fint til Vision Nu gælder det Danmark! Måtte vi blive grebet af den tankegang, at Gud har sat os som kirkesamfund i dette land for at være en missional bevægelse, der berører landet. Må Gud hjælpe os i menighederne til at få et perspektiv, der rækker ud over den lokale bygrænse. Jesus sagde til dem, som ville holde på ham: Jeg skal også forkynde evangeliet om Guds rige i de andre byer. Nu har Jesus ikke længere mulighed for at gå fysisk fra by til by. Den opgave har han lagt i hænderne på os på hans menighed i vores tid. Derfor må vi satse på nye trosfællesskaber og menighedsplantning. Jeg var for et par måneder siden på en temadag arrangeret af Evangelisk Alliance. Der sagde underviseren Caesar Kalinowski meget rammende: At plante en menighed handler om at plante evangeliet. >> Side 5

6 >> Vejen til at plante evangeliet kan gå gennem etablering af et nyt trosfællesskab. I Vision 2022 definerer vi et trosfællesskab som et missionalt fællesskab, der har til formål at dele troen med mennesker, som kirken ikke i forvejen når. Nogle af trosfællesskaberne vil på sigt kunne blive til nye menigheder. Andre vil tilføre eksisterende menigheder nyt liv i form af nye troende. Derfor siger vi i visionsdokumentet: Vi ser menigheder, som bringer evangeliet videre til andre byer og bydele. Vi ser nye missionale trosfællesskaber spire frem i miljøer, hvor kirken ikke i forvejen er repræsenteret. Kan det lade sig gøre at etablere trosfællesskaber og nye menigheder i Danmark? Ja, med Gud er det muligt! Socialt engagement Det fjerde fokusområde er det sociale engagement. At være kirke, som møder lokalsamfundets behov. At være kirke med et diakonalt perspektiv. Det kan have forskellige udtryk afhængig af, hvilket miljø kirken befinder sig i. Det kan være et tilbud om bespisning af hjemløse, omsorg for flygtninge, julehjælp til socialt udsatte familier osv. Det kan være initiativer, som går ud fra kirken, eller andre organisationers initiativer, som kirken involverer sig i. Det handler igen om at komme ud af kirkens indelukkethed og tage medansvar for samfundet. Det handler om tro, som er virksom i gerninger. Det handler om kærlighed, som bliver mere end ord. Det handler om en kirke, som rækker ud og møder behov i dens omgivelser. Et par citater fra visionsdokumentet: Vi ser menigheder, der kendetegnes af diakoni og socialt engagement. Vi ser menigheder, der samarbejder med offentlige og private instanser. Netværk mellem menigheder Vi er frie, selvstændige menigheder. Men vi er samtidig et fællesskab af menigheder. Fællesskabsfølelsen på tværs af menighederne er dog ikke lige stærk alle steder. Det kan vi gøre noget ved. Sammen er vi stærkere. Sammen kan vi mere, end vi kan hver for sig. Måske kan to eller tre menigheder i fællesskab plante en ny menighed i deres region. Måske kan to eller tre menigheder være sammen om et socialt engagement. Måske kan to eller tre menigheder i fællesskab gøre en særlig indsats på et af vores missionsfelter. Måske skulle vi mødes i regionale netværk for at bede for Danmark, for menighederne og for vores mission. Et par citater fra visionsdokumentet: Vi ser, at menighederne får stærkere relationer til hinanden. Vi ser lokale menigheder, der sammen tager ansvar for at fremme Guds rige nationalt og internationalt. Mål Visionen indeholder også en målbar vækst. Målet er på 50 procent over de kommende syv år. Dette er tænkt i forhold til det reelle liv i menighederne: Antal gudstjenestedeltagere, antal besøgende i kirken, antal børn og unge, antal frivillige medarbejdere osv. Der er også et mål om fem menighedsplantninger og et ukendt antal nye trosfællesskaber. Hvorfor sætte tal på? Fordi det i den grad er bibelsk, og fordi det udfordrer os til tro, bøn og handling. De bibelske argumenter kan du finde i visionsdokumentet. Vi mener i Mission i Danmark-udvalget, at målet er lille nok til, at det ikke er helt urealistisk, og samtidig stort nok til, at det gør os fuldstændig afhængige af Gud. Dette kan vi ikke opnå i egen kraft. Det er umuligt for os! Men med Gud er det muligt. For han formår at gøre langt ud over, hvad vi beder om, og langt ud over, hvad vi forstår. Når det sker, bliver Gud æret. Formålet med Vision 2022 er to ting: At lede mennesker til Kristus og at ære Gud! Vi kan, og vi vil Nu er det tid til at leve visionen ud i fællesskab med hinanden. Eftersom jeg tidligere har citeret en rød politiker, statsminister Stauning, må jeg vel også citere en fra blå blok, Poul Schlüter i nytårstalen 1989: Vi kan, vi vil, og vi gør det. Dertil skal bare føjes to ord: Med Gud. Lad os gøre det sammen med hinanden og med Gud. Med Gud er det muligt! Side 6

7 R e p o r t a g e f r a s o m m e r s t æ v n e t Sommerstævnet, som blev til et pinsestævne Naturligvis er det ikke op til Det Danske Missionsforbund og baptisterne at omdirigere årets kirkelige højtider, og selvfølgelig havde pinsekirkerne deres stævne i Mariager, men alligevel kom pinsen til at stå i centrum Sommerstævnet på Lindenborg for Det Danske Missionsforbund og Baptistkirken samlede så mange som aldrig før, og programmet var så veludbygget og farverigt, som man kunne ønske sig. Uanset hvilken alder man havde, så var der dagen igennem og til langt ud på aftenen gode og indholdsrige tilbud. Helligånd Det specielle ved dette års store aftenmøder på Lindenborg var talernes fokus på Helligåndens rolle og funktion i vores liv. Uafhængigt af hinanden og uden forudgående koordinering hos talerne, blev vi tydeligt præsenteret for vigtigheden af at være ledt af Guds Ånd og fyldt af Guds Ånd. Sendt til verden Det var årets motto om at være sendt til verden, som havde tændt den flamme i årets gæstetalere, at hvis det skal lykkes at gå i denne sendelse, så sker det alene i Helligåndens kraft og under hans ledelse. Man kan sige, at dette er børnelærdom, men alligevel viste det sig at blive et kald til mange, som søgte fornyelse og bekræftelse i deres vandring med Gud. Side 7

8 R e p o r t a g e f r a s o m m e r s t æ v n e t DDM har optaget en ny menighed På DDM s repræsentantskabsmøde var en af de vigtigste begivenheder, at Den Vietnamesiske Evangeliske Menighed i Slagelse blev optaget i vores fællesskab Det er flere år siden, at vores brødre og søstre i Slagelse blev associeret med DDM, men nu er det altså helt officielt. De er en del af vores fællesskab, og deres leder/præst hedder Huynh Dieu. Grundstammen i menigheden er nogle af dem, der i 1970 erne kom til Danmark som flygtninge fra Vietnam. Anna og Leif Lundtoft spillede dengang en meget vigtig rolle i integreringen for mange af flygtningene og har nu valgt at være en del af menighedsfællesskabet i Slagelse. Vision 2022 Et andet vigtigt punkt på årsmødet, var fremlæggelsen af Vision Se side 3-6 i dette blad. Efter to års arbejde med mange møder på lokalt og regionalt plan er menighedernes drømme og længsler nu samlet i fem fælles fokuspunkter. Lejrsted på Lindenborg En anden vision knytter sig til ønsket om, at Lindenborg kan lægge jord til et nyt lejrsted. Mulighederne er der, den gamle lejr, Kilden, på den modsatte side af fjorden er sat til salg, men der er stadig en del udfordringer at løse og økonomiske overvejelser at gøre, før et byggeri kan sættes i værk. Interessen er imidlertid stor og meget positiv. DDM s venner Hvad gør man, hvis man helt ind i sit inderste føler sig på linje med DDM, men ikke i miles omkreds har en menighed at knytte sig til? Det er virkeligheden for en hel del personer, og derfor er der noget på vej: Missionsforbundets venner. En forening af mennesker, der gerne vil bevare deres tilknytning til DDM, selv om de for tiden ikke er aktive i en menighed. Forbundsrådet arbejder på sagen. Valg Repræsentantskabsmødet indeholdt mange beviser på liv og fremtid. Det var derfor helt paradoksalt at måtte erkende, at Forbundsrådet nu har to tomme stole. For et fællesskab som Stemmerne bag stemmen er et eventyr om, hvordan et lille dansk kirkesamfund kom til at spille en afgørende rolle for DDM, der lægger så stor vægt på evangeliets ikke forkyndelse i det buddhistiske at have Thailand og i nabolandene gennem etableringen af kommunikationscentret Fredens Stemme i Chiang Mai. lønnet personale i toppen, giver Fredens det Stemme var udtryk slet for en spændende ingen ny missionsmodel med brug af moderne massemedier, et pionerarbejde, som fik stor betydning for mange thailændere, og som der blev lagt mærke til langt uden for Thailands grænser. Gribende er det at følge bogens beretning om alle de mange mening, at de syv pladser i Forbundsrådet ikke forskellige mennesker, fx den thailandske musiker Samyong og det danske missionærægtepar, Ketty og Viggo Søgaard, som gennem 50 år har lagt stemme til Fredens stemme. bliver besat. Det betyder, at vi Bogen bliver fortæller om Thailand, indkaldt thai-kultur og religion og giver et indblik i Viggo Søgaards innovative missionstænkning og arbejde. Gennem ord og meget smukke billeder fortæller Stemmerne bag stemmen på en meget oplysende og inspirerende måde historien om Fredens Stemme. 23. til ekstraordinært repræsentantskabsmøde Fredens Stemme er missionshistorie, der fortjener at blive husket og fortalt videre, og missionshistorie, som januar 2016 på Lindenborg med fortsætter den henblik dag i dag. på Mogens S. Mogensen at få rettet op på den helt uholdbare situation. Samme dag vil desuden være en dag for ledere. International mission De fire store missionsfelter, hvor DDM opererer, havde deres eget møde mandag eftermiddag med skønne rapporter fra hvert af områderne. Der er både gnist og gejst over arbejdet i Ghana, Grønland, Rumænien og Thailand. Taknemmeligheden over at være med i Guds mission var stor alle steder. Fredens Stemme 50 år Onsdag eftermiddag samledes godt 200 mennesker til en festlig reception for at fejre 50-året for dannelsen af Fredens Stemme. Der var det hele fra frugtspyd og thaidans over historisk tilbageblik og præsentation af Jariya Sornmayura, leder af Fredens Stemme, til en hjertevarm tak til Ketty og Viggo Søgaard. Lodtrækningen blandt de mange, der i årets løb havde støttet arbejdet, udløste en fri deltagelse i jubilæumsrejsen til Thailand for Gunnar Andersen, Thisted. Stemmerne bag stemmen STEMMERNE BAG STEMMEN STEMMERNE BAG STEMMEN En meget smuk og letlæst bog, der i tekst og billeder fortæller eventyret fra Chiang Mai. Teksten er skrevet af Peter Gøtz, billederne er fundet af Ketty Søgaard. Layout: Janie Conrad Riisager, format 18x21 cm, 136 sider. Meget velegnet, hvis du på kort tid skal genopfriske den utrolige historie og fortælle den for andre. Bestil den i din menigheds bogsalg eller direkte hos Peter Götz, tlf Side 8

9 Fra forstanderens SKRIVEBORD Så er fjerde sæson på Efterskolen Lindenborg netop gået i gang Det kan godt føles lidt uvirkeligt, at vi allerede er så gamle her i Lindenborg. For vi synes næsten kun lige, at vi er flyttet. Måske skyldes det, at vi har gang i så mange spændende udfordringer, at vi slet ikke kan forstå, som tiden suser afsted. Vi har det så godt Vi er netop begyndt på et nyt skoleår med rekordmange elever. 96 forventningsfulde elever mødte søndag den 9. august til skolestart. Vi havde sat 300 stole op til forældre og elever i hallen de 300 stole fik vi i opstartsgave fra Missionsforbundet, da vi åbnede skolen i Men 300 stole var langt fra nok. Så 100 ekstra stole blev fundet frem, så vi kunne starte skoleåret. Det blev en fest af positive elever og forældre, hvor skolens personale var med til at skabe gode forudsætninger for en tryg opstart. Når man som forstander kigger på den personaleflok, som vi har aktuelt, kan man kun være stolt. For vi er fagligt dygtige og dybt engagerede i vore elevers liv og trivsel. Så kan det godt være, at CEPOS kan lave undersøgelser, der viser, at efterskoler ikke er gode til at løfte elever socioøkonomisk. De måler ikke mennesket og ser ikke vores elevers løft og parathed til efterfølgende ungdomsuddannelser. De kigger på forældres uddannelsesniveau og skaber en forudsætning for at måle forældres børn. Den hopper vi bare ikke på her på Lindenborg. Vores elever udvikler sig fagligt meget tilfredsstillende og allervigtigst: Så møder vores elever deres kommende ungdomsuddannelser med selvværd og selvtillid. Så det er en ommer, CEPOS! 96 elever er faktisk lidt flere, end vi drømte om for år tilbage. Vi håber fremover at starte med 92 elever med mulighed for at holde nogle senge åbne, hvis søgningen bliver stor. På den lange bane I sommers deltog 16 af vores tidligere elever på sommerens teenagelejr. Virkeligt dejligt, at så mange elever, der inden skoleåret ikke havde nogen som helst kirkerelation, nu bliver aktive deltagere i DDM s lejre. Så mærker vi, at vi lyk- kes med at drive kristen efterskole. Nu håber vi for det kommende skoleår, at vi dagligt mærker jeres opbakning og forbøn for vores arbejde. Vi beder for, at vi må nå langt med vores nye elever. Dels at de må blive dygtige i skolen, men vigtigst at de må blive hele mennesker med gode værdier. Og så er det vel på plads at sige: TAK FOR SIDST til alle jer, der besøgte os i forbindelse med sommerens stævne. Hver dag glædes vi på skolen over vores dejlige omgivelser det bliver man aldrig træt af. Så når vi har gæster, viser vi stolte og glade vores flotte skole og omgivelser frem til alle. Vi elsker at have jeres besøg så kom bare igen. Den kommende sæson giver god anledning hertil LEAD, lederdag, menighedsweekender, MBU-arrangementer. Og bare vent vi har sikkert forbedret endnu mere næste gang, I kommer. For vi har masser af gode ideer. Kim Nissen Forstander på Efterskolen Lindenborg Side 9

10 Begivenheder, der formede os Peder Mørch fortsætter med at grave i DDM s historie for at finde begivenheder frem, der formede os, og personer, der prægede os INTRO: Det Danske Missionsforbund (DDM) er nu 126 år gammelt, og måske er det spændende for nogle i vores yngre generationer at kigge ind i den historie, som ligger bag vores nuværende kirkesamfund. Som inspiration til denne og senere artikler benyttes gamle jubilæumsbøger og biografier: Det Danske Missionsforbunds 25 aars jubilæum, J. Jensen-Maar, 1933, Det Danske Missionsforbund 50 år, En dansk vækkelsesbevægelse 1963, Med Glædesbud, 1988, Sendebud, 1988 og Livet over Læren, Cathrine Juell En velhavende norsk købmandsdatter fik betydning for tilblivelsen af Det Danske Missionsforbund i en grad, der kan næppe overvurderes Cathrine Juell ( ) blev født som yngste datter i Kristiania (nu Oslo) i en storkøbmandsfamilie med direkte aner til den kendte adelsslægt Juell i Danmark. Hun fik datidens bedste opdragelse med blandt andet ophold i Paris. På en rejse til USA mødte hun en vækkelsespræget kristendom med personlig tro og overgivelse til Kristus. Hun vendte sin tidligere livsform ryggen og sluttede sig til Den frie Missionsforsamling hjemme i Oslo, hvor hun blev antaget som bibelkvinde og inspireret til tjeneste af verdensevangelisten Frederik Fransson. Adelskvinde med Danmark som arbejdsplads I februar 1885 kom Cathrine Juell til Danmark for at sprede åndelig litteratur samt ved husbesøg og personlig samtale vinde sjæle for Jesus. Hendes virke i Thisted gav anledning til DDM s stifter, Jens Jensen-Maars, interesse, og revolutionerede tilværelsen for ham og ægtefællen. Frk. Juell kom i sin tjeneste rundt i Danmark, og var ofte på kant med myndighederne. I en af Jyllands store byer blev hun stævnet og skulle møde hos politimesteren. Han så strengt på hende og spurgte: Er De frk. Juell fra Norge? Det bekræftede hun, og han fortsatte: Hvem har givet Dem bemyndigelse til at prædike? Frk. Juell: Gud har lagt det på mit hjerte at gøre, hvad jeg kan for sjæles frelse, thi det er jo så forfærdelig nødvendigt at blive frelst. Og det gælder også Dem, min kære ven. Politimesteren: Jeg er aldeles ikke Deres ven. Men for øvrigt, hvor længe har de tænkt Dem at blive her? Frk. Juell: Så længe Herren vil. Politimesteren: Mener De mig? Frk. Juell: Nej, min kære, jeg mener Gud i Himlen. Trods alle trusler blev frk. Juell ikke vist ud af landet, men fortsatte sin gerning. Præster og politi søgte dog ofte at lægge hindringer i vejen for hende. Den generøse frk. Juell Cathrine Juell delte beredvilligt ud af sin formue. Hun var et hjertegodt menneske og hjalp ofte fattige sådan, at Frederik Fransson kunne rejse til fjerne egne med evangeliet. Hun lagde ofte summer, når der skulle bygges et missionshus. Et uselvisk og gudfrygtigt liv Cathrine Juell levede et uselvisk, nøjsomt og gudfrygtigt liv. Hendes virke satte utvivlsomt scenen for DDM s stiftelse. Hun var banebrydende, sled sig op i Den Frie Mission, og da hun omkring år 1900 mærkede, at kræfterne svigtede, tog hun ophold hos en søster i Kristiania, hvor hun døde i Beretning fra Løkken Det var i det Herrens Aar 1889 ved juletid omtrent. En norsk dame, Frk. Juell, skulle komme og holde møde på Gæstgivergaarden i Løkken. Jeg fik det at vide og tænkte, det kunne være meget rart at høre, hvad hun havde at sige, og saa gik jeg derhen Ordret kan jeg selvfølgelig ikke huske hendes tale, men hun talte om synd og naade - og frelse fra synd Da der blev hedt, knælede de Hellige, og saa syntes jeg ogsaa, jeg skulle skønt jeg vist ikke var glad ved det for mine kammeraters skyld Jeg husker tydeligt at den norske dame gik ned mellem bænkene og spurgte: Vil du blive frelst? Og jeg sagde JA. Saa rejste vi os fra vor knælende stilling, og hun sagde til mig: Kom her op, du; jeg blev siddende, men saa sagde hun igen: Kom her op, du, og saa maatte jeg op og staa til skue for mine bysbørn og kammerater. Jeg svedte, ja, jeg svedte. Hvad ville de nu sige i morgen?... Ja, Jesus brugte hende til at faa mig bort fra Syndens Vej, men Æren tilkommer Ham, ham alene (uddrag af bogen: VEJEN GENNEM ØRKENEN). Igennem de følgende år var der en mindre gruppe af mennesker tilhørende Det Danske Missionsforbund i Løkken (beretningen kan læses i sin helhed på Senere på året vil det være muligt at læse om 18 trosretninger i Løkken på samme hjemmeside for Løkkens historie). Kilder: Det Danske Missionsforbund, 50 år, , Med Glædesbud, 1988 og Simon Jakobsen, Hjørring. Side 10

11 u d l a n d Ghana Det Danske Missionsforbunds internationale mission har specielt fokus på Ghana i 2015/2016 Du kan sikkert huske, hvad du hæftede dig ved, første gang du besøgte et bestemt land. Når jeg har været i Ghana, har det slået mig, hvor trofaste de kristne er til at tage deres tro med i hverdagen. De maler for eksempel Jesus loves you (Jesus elsker dig) bag på bilen eller God is faithful (Gud er trofast) på deres husfacade. Den 28. oktober får vi i Danmark besøg af tre personer fra Ghana. De udgør den daglige ledelse af Father s Home. De skal være her i 12 dage. Hvad er det mon lige, de vil lægge mærke til, når de kører gennem landet eller kommer ind i danske hjem? Francis, Rosemond og Vincent besøger Danmark For Rosemonds og Vincents vedkommende er det første gang, de skal besøge Europa. Jeg gætter på, at de vil blive overraskede over at se vores rigdom, vores orden, velfungerende systemer, flotte huse og udbuddet af varer på hylderne i forretningerne. Francis har været i Danmark flere gange; ja, det var her, han sidst i 1990 erne fik sin vision om at starte et børnehjem for forældreløse børn i Ghana. Disse tre ledere gør det formidabelt. Francis er hjemmets forstander, Rosemond er administrator, og Vincent er tekniker. Sammen udgør de et stærkt team. Jeg glæder mig til at bringe dem rundt i landet, så de kan møde nogle af jer, som har støttet Father s Home trofast gennem en årrække og ikke mindst genbrugsbutikkerne i Vadum og Tylstrup. I Vanløse Frikirke arrangeres et Tapas Charity Party. Man kan komme og deltage i spisningen og betale efter behag. Der bliver information og underholdning. I Rønne er Missionskirken gået sammen med Pinsekirken om en fælles gudstjeneste med efterfølgende spisning og information. I Vadum Kirkecenter arrangeres en missionsevent, og i Grindsted en gudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost. Sidst i september udsendes de nærmere detaljer om alle fire arrangementer til alle menighederne. Desuden er der fastlagt et møde med Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling. Det er en opfølgning på de udviklingsmål, som blev besluttet på partnerskabskonferencen i januar. Økonomisk støtte I takt med børnehjemmets vækst og Ghanas dårlige finansielle status er der brug for mange penge, og vi glæder os derfor over, at 2015/2016 er indsamlingsår i Missionsforbundet for de forældreløse børn i Ghana. Hvis der blandt læserne er erhvervsdrivende, som ønsker at indgå i et CSR-samarbejde, hører Ghanaudvalget gerne fra jer (formand Hanne Jensen, Følg med på DDM s hjemmeside, missionsforbundet.dk/i-verden/mission-i-ghana/ og på Facebook.com/Fathershome. Side 11

12 m i s s i o n s f o r b u n d e t s b ø r n o g u n g e Lejrbarn Man siger ofte, at sladder spredes med vinden, men selv vinden har en retning, så til de af jer, som ikke har stået i vindretningen, vil jeg lige introducere mig selv Jeg hedder Thomas Nissen Kolstad, 30 år, bor i Aalborg, opvokset i Aabenraa, født i Norge. Jeg har vel på mange områder en helt klassisk livshistorie, hvor livet arter sig, som det nu gør. Alligevel er der dog enkelte episoder, som har slebet mere på hjørnerne end andre, som jo nok i bund og grund gør, at vi ikke alle sammen ligner hinanden. Jeg er født ind i en familie, som har rødderne dybt begravet i Missionsforbundet, så min gang her har været ganske naturlig. Jeg kan ikke huske, om jeg nogensinde skulle være blevet trukket modvillig med i kirke af min mor - i hvert fald ikke af andre årsager end at det var alt for tidligt at stå op. Det, jeg som barn og sidenhen som voksen har elsket mest ved kirke, har været lejrene. Jeg elsker lejrene. Selv om jeg i dag må betragtes som voksen med hus, bil, hund, kone og børn, kan jeg stadig ikke undvære en uge på teenagelejr. Et Gud-boost En kliché omkring lejrene er, at de giver et Gud-boost, men når man kommer hjem, er det trist og hårdt. Det er også rigtigt, men sandheden for mig har været, at uden disse lejre ville jeg nok ikke være den kristne, jeg erkender mig som i dag. Lejrene i MBU-regi har fastholdt mig i troen; de har lært mig om troen, livet og alt derimellem. Missionsforbundets lejre er i topklasse, og det er netop de lejre, jeg vil bruge de resterende anslag på. Lejrene, som er nævnt herunder, er de lejre, som ungdomsrådet forvalter. Der er yderligere tilbud fra spejder- og børnerådet, og de kan findes på mbu.dk. Derudover er der også årets sommerstævne arrangeret af DDM og BiD, her kan man finde info på sommerstaevnet.dk. For mere information om lejrene, send en mail til eller læs mere på mbu.dk. Lead Lead er et ledertræningstilbud til unge mellem 12 og 17 år. Lejren strækker sig over en weekend typisk omkring uge 10 og uge 40. Lead er et forholdsvis nyt koncept fra MBU, som derfor også er i konstant udvikling. Der er typisk omkring 30 deltagere på en lejr, som alle vil blive udfordret og uddannet indenfor kristent lederskab. Lead er møntet på unge ledere, som enten skal til at være eller er aktive ledere. Jeremias Kurset med navnet Jeremias er et ledertræningstilbud til unge/voksne mellem 17 og 25 år. Kurset er et forløb på cirka fem weekender rundt om i landet. Jeremiaskurset henvender sig til den unge, erfarne leder, som ønsker inspiration, kundskab og udfordring til det daglige lederliv - både i form af personlig ledelse og ledelse af andre. Det er menighedernes opgave at udpege deltagere til kurset. Crossroadz Dette er lejren for alle teenagere fra 12 til 17 år. Det er sommerens brag med fuld fart, masser af sjov, god undervisning, stof til eftertanke og ikke mindst det vigtige fællesskab med andre kristne og Gud. Lejren er et godt sted at tage den kammerat med, som har spørgsmål til den kristne tro, eller som undrer sig over, hvad det vil sige at være kristen. Brighter For mange er Brighter nok et ukendt eller nyt arrangement. Det udspringer fra ungdomskirken Skywalk i Den Evangeliske Frikirke i Randers, men henvender sig tværkirkeligt. Lejren er for unge fra 18 år og opefter. Brighter strækker sig over fire dage i efterårsferien og samler op mod 250 deltagere. Det er en konference med masser af workshops, lovsang, undervisning og udfordring. Missionen for Brighter er at udruste unge til tjeneste i deres lokale kirke. MBU er medarrangør af konferencen og støtter derfor op med ledere og deltagere. Chosen Chosen er en ungdomskonference arrangeret af Missionsforbundet. Det er en konference arrangeret af de nordjyske menigheder for unge fra 16 år og opefter. Chosen har fokus på, hvordan Gud kalder os til at være en del af hans plan. Chosen rækker ud til alle kirkesamfund og har base i Nordjylland. Vinterlejr Vinterlejren er et genfødt koncept med en lang historie bag sig. Lejren samlede i gamle dage op mod 500 deltagere fra alle kirker i hele landet. Det er en ungdomskonference med fokus på at samle kirkesamfundene og lade sig inspirere af hinandens forskelle. Side 12

Vision 2022 Menigheder som lever og vokser

Vision 2022 Menigheder som lever og vokser Vision 2022 Menigheder som lever og vokser Det Danske Missionsforbund 2015-2022 1 Det Danske Missionsforbund Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 De fem fokusområder Discipelskab... 5 Menighedsudvikling...

Læs mere

Visionsprocessen. Nyhedsmail februar 2015

Visionsprocessen. Nyhedsmail februar 2015 Nyhedsmail februar 2015 Visionsprocessen 90 ledere var i januar måned samlet til lederdag i Århus. Her arbejdede de hele dagen med visionsprocessen. Se indtryk fra dagen på Missionsforbundets hjemmeside.

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge uge 04 jan 2014 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge I dette nyhedsbrev - Børnestævne 2014? Hvem vil være MBU s KIDZ koordinator? - Værdier for fællesarbejdet i MBU. Hvad betyder det

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside.

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside. Nyhedsmail december 2014 Nyt bestyrelsesmedlem i KIT Missionsforbundet har fået nyt bestyrelsesmedlem i KIT, Kirkernes Integrations Tjeneste. Posten har i en årrække været beklædt af Bjarne Nederby Jessen,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

sider af et Fællesskab

sider af et Fællesskab sider af et Fællesskab Velkommen Vi er glade for at kunne præsentere dette hæfte, der handler om Kristent Fællesskab i Rødovre. Hæftet fortæller om 4 sider af fællesskabet - Vision, Fællesskab, Tjeneste

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?

1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen? 1. samling Hvorfor luthersk? Er det ikke nok at være kristen?»først og fremmest beder jeg om, at man vil tie med mit navn og ikke kalde sig lutherske, men kristne. Hvad er Luther? Læren er dog ikke min

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen.

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen. Prædiken ved Reformationsfejring 29-10-2017 Stenderup Kirke 10:30 Tekster: Jer. 18,1-6; Rom 1,16-17; Matt 22,1-14 Salmer: 343, 337, 305, 487, 321, Når du vil Her for et halvt år siden fik jeg en invitation

Læs mere

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU

1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU 1. Indledning Af Anders Møberg, Landsungdomssekretær i IMU The moment of truth. Guds time, der forandrer alt. Åbenbaringsøjeblikket. Mange, som har kendt Jesus, siden de var unge, kan se tilbage på øjeblikke,

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK

Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK Metodistkirken er... Kirke med hjerte, hoved og hænder Kirkens opgave er At lede og udruste menighederne til at gøre mennesker til Jesu Kristi disciple Værdier

Læs mere

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG

Vanløse Frikirke. LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG Vanløse Frikirke Kirkeblad februar og marts 2016 www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: TEMA: FASTE Tomme skåle Fastelavn Lederdag Kvindernes bededag Årsmøde Bøn for Burma Påske Der er brug for DIG 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du?

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Forestil dig, at du møder en person, som intet kender til dig. Forestil dig, at den person spørger dig, hvem du er. Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Fortæller du,

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Bethesdas Unge - program og møde opbygning

Bethesdas Unge - program og møde opbygning Bethesdas Unge - program og møde opbygning 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1) Baggrund og kilde for nytænkning af BU s struktur 2) Mødeelementer a. Åbne fem minutter b. Forbøn c. Cellegrupper d. Undervisning

Læs mere

Hvordan ser en lyserød elefant ud?

Hvordan ser en lyserød elefant ud? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. maj 2016 Kirkedag: Pinsedag/B Tekst: Jer 31,31-34; ApG2,1-11; Joh 14,15-21 Salmer: SK: 290 * 289 * 291 * 298,3 * 287 LL: 290 * 297 * 289 * 291 * 298,3

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3. søndag i Advent side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3. søndag i Advent side 1 11-12-2016 side 1 Prædiken til 3.søndag i advent 2016. Engesvang, Christianshede Tekst. Matt. 11,2-10. Hvis man skulle sætte en farve på 3. søndag i Advent, som den kommer til os i gudstjenestens læsninger,

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003

Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003 Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003 Cellegruppeoplægget tager udgangspunkt i første del af menighedens mission nemlig Mødested og i første punkt under dette punkt: Mødested mellem Gud og

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22-

Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22- Prædiken 4. søndag efter Hellig Tre Konger 2014, 2. Tekstrække, Matth 14,22-33. Se om mennesker, der tilsyneladende kan overkomme alt og som ikke løber ind i modgang siger man undertiden, at de kan gå

Læs mere

Vanløse Frikirke Kirkeblad september og oktober 2017

Vanløse Frikirke  Kirkeblad september og oktober 2017 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september og oktober 2017 LÆS OM: Tema: Den store historie Gæstetaler Menighedsweekend Åbent Hus Gæstetaler Krea-aftener 1 Dit kirkeblad Velkommen til

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009

Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Formandsberetning Aalborg IMU 12/2 2009 Året har budt på en del ændringer i IMU og mange store oplevelser sammen med jer. Vi har haft en masse sociale arrangementer, vi har arrangeret koncert med The Dawn,

Læs mere

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11

Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013. Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Prædiken ved åbningsgudstjenesten ved Danske Kirkedage 2013 Del 1. Tekst: Filipperbrevet 2:5-11 Jeg er jo bare et menneske. Sådan forklarer vi vores svagheder. Det hører med til at være menneske, at jeg

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

ikke så godt ud på Jesu CV, at han fuldbragte opgaven, og så kan vi bare holde kirken op for ham, og sige, hvad så lige med den her og enighed?

ikke så godt ud på Jesu CV, at han fuldbragte opgaven, og så kan vi bare holde kirken op for ham, og sige, hvad så lige med den her og enighed? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 8. maj 2016 Kirkedag: 6.s.e.påske/B Tekst: Joh 17,20-26 Salmer: SK: 257 * 254 * 267 * 262,2 * 264 LL: 257 * 251 * 254 * 267 * 262,2 * 264 Sidste søndag

Læs mere

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2 Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 402 448 v. 376 v.1-4 // 2 388 752 v.3-5 Ved gudstjenesten i dag fejrer vi tre små børns ankomst til verden. Tre små mirakler. For

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Lidt om troen. Lidt. Du står med et hæfte i hånden, der gerne vil fortælle dig om: At være en kristen. Evigheden. Gud og dig Troen

Lidt om troen. Lidt. Du står med et hæfte i hånden, der gerne vil fortælle dig om: At være en kristen. Evigheden. Gud og dig Troen Lidt om troen Du står med et hæfte i hånden, der gerne vil fortælle dig om: Lidt At være en kristen Om Frelse Dåb Helligånden Livet som kristen Evigheden Jesus kommer igen Himmelen Evigheden Gud og dig

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44.

Bruger Side Prædiken til 20.s.e.trinitatis Prædiken til 20.søndag efter trinitatis Tekst. Matt. 21,28-44. Bruger Side 1. 10-10-2016 Prædiken til 20.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Matt. 21,28-44. Hvor skal vi sætte skellet? Et skel sættes omkring en have eller et stykke jord for at vise hvad der er mit.

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været.

Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. 1 af 5 Prædiken søndag d. 22. januar 2017. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Matt 28,16-20 & Hebr 6,13-20. Jeg er en klovn til at finde rundt. Det har jeg altid været. Hvis man ser

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13 Frikirkeleder KONFERENCE Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager VELKOMMEN TIL ÅRETS KONFERENCE! Det er en stor glæde, at vi endnu engang kan invitere dig og dit lederteam til en fantastisk

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Arbejdsdokument Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Baggrund Der blæser mange vinde ind over Den kristne kirke i vor tid, og ofte

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod En gang i mellem kan man som præst opleve at skulle skrive en begravelsestale over et menneske, der har levet sit liv, som om han eller hun var lige der, hvor han eller hun skulle være. Set ude fra kan

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 92 Åbningshistorie Jeg har flere småpenge liggende i askebægeret ude i min bil. Må jeg gå ud og hente dem? spurgte Rebekka, da hun lagde et par tyvere i min hånd. Hun og de

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN

Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN 2. Påskedag 2015, Hurup og Gettrup Lukas 24, 13-35 Herre, stå ved siden af os, når vi fristes til at vende dig ryggen. AMEN Har du oplevet, at det hele bare er gået i stå? Det, som du sådan havde regnet

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere