MAGASINET Nr. 100 September årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAGASINET Nr. 100 September 2015 127. årgang"

Transkript

1 MAGASINET Nr. 100 September årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Menigheder, som lever og vokser Sommerstævne 2015 Lindenborg Cathrine Juell Ghana MBU

2 MAGASINET l e d e r Sommerstævne og hverdagsliv Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund (DDM). Det udkommer som indstik i domino og sendes til DDM s menigheder for lokal distribution. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DDM s synspunkter eller teologiske grundlag. domino udkommer 6 gange om året, og kan modtages på privat adresse for 295 kr. Henvendelse til Ansvarshavende Forbundsrådet v/formand Finn Kier-Hansen Redaktion Peter Götz, i samarbejde med Forbundsrådet Annoncer Annoncører henvises til domino: Erik Damm, Næste udgivelse til afhentning i din menighed Medio november Ekspedition FrikirkeNets Servicekontor: Lykkegårdsvej 98, 1., 6000 Kolding, tlf Grafisk design Janie Conrad Riisager, Tryk Jørn Thomsen Elbo, Kolding I dette nummer af Magasinet kan du blandt andet læse indtryk fra sommerstævnet Med mange mennesker og mange møder kan Magasinet kun give et meget lille glimt af en meget stor begivenhed. Sommerstævnet er en vigtig uge for os i Missionsforbundet. Det er her, vi mødes på tværs af alle menighederne og sammen med baptisterne. Det er her, vi har vores årlige repræsentantskabsmøde og tager fælles beslutninger for vores mission i Danmark og ud over verden. Mest af alt er stævnet stedet for ny inspiration. På årets stævne mærkede vi Guds nærvær. Han var midt iblandt os. Gud gør vilde ting. Det er bare så fedt, sagde en af One-lederne (teenagesporet) en morgen til det daglige morgen stabsmøde. Nogle af de helt unge sidder til langt ud på natten omkring bålet på Platform og deler vidnesbyrd med hinanden, lød det fra en anden leder. Også på voksenstævnet i hallen mærkede vi tydeligt, at Gud ville os noget. Eksempelvis talte vores amerikanske gæst tirsdag aften om, hvor vigtigt det er at lade sig fylde af Guds ånd. Næste aften talte vores norske gæst. Han havde ingen viden om, hvad der var sket aftenen før. På grund af et forsinket fly nåede han først frem kort tid før mødet begyndte. Så gik han på talerstolen og sagde: Gud har sagt, at jeg skal sige til danskerne, at det nytter ikke noget, at blive sendt til verden, hvis ikke man tager imod Helligånden. Der var tydeligvis noget, Gud ville os. Der var mange andre udfordringer: At være sande disciple, at være mennesker, der bringer forsoning, og meget mere. Du, som var på stævne, ved selv, hvad Gud talte til dig om. Stævnet sluttede med et festligt møde og en stærk appel til at praktisere det, som Gud havde talt om gennem ugen. Nu er det hverdag. Hvordan går det med det, Gud gav dig og talte til dig om? Blev det til noget? Har du glemt det? I så fald er det tid til at genoverveje, hvad det var, Gud ville dig. Vi inspireres ofte på stævner og lejre. Men vores liv forvandles først, når vi begynder at omsætte det, som Gud gav os. Lad det komme til udtryk i dit hverdagsliv. Da vil du vokse i livet med Gud og samtidig bringe velsignelse videre til andre. For vi er jo sendt til verden. John Nielsen Missionsforstander Thomas Baldur kom ved stævnet på gaden med en bog fyldt af tænksomme og slidstærke bønner. Den vil blive til stor inspiration for mange. Titlen er: Jorden kalder Gud. Gunni Bjørsted er nu ude med sin fjerde bog. Han tumler som altid med at komme ind til sandhedens inderste væsen, og hans vej dertil er eftertænksom, lærerig og velgørende. Begge bøger er udgivet på ProRex og kan bestilles her: - Tlf eller Missionsforbundets sekretariat Rosenlunden 17, 5000 Odense C tlf , fax, Nordea reg.nr konto Forsiden Sendt med det glade budskab Side 2

3 R e p o r t a g e f r a s o m m e r s t æ v n e t Menigheder, som lever og vokser - med Gud er det muligt Sommerstævnets repræsentantskabsmøde begyndte med en visionstale af missionsforstander John Nielsen >> Side 3

4 >> Når jeg skal præsentere Vision 2022, vil jeg give dig én sætning, som du kan tage til dig, som du forhåbentligt kan huske, og som kan blive et trosord for os alle: Med Gud er det muligt! Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår, ham være ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled i evighedernes evighed. Efeserbrevet 3:20. I 2013 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en fælles vision. Siden har Udvalget for Mission i Danmark sammen med Forbundsrådet arbejdet med dette. Visionen er ikke nogle få menneskers tanker, drømme og bønner. Det er resultatet af det, vi alle har været involveret i gennem research i menighederne, gennem regionale visionsaftener og gennem to nationale lederdage. På baggrund af dette forelægger vi nu Vision 2022: Menigheder, som lever og vokser. Vokser ikke De fleste af vores menigheder lever, men vokser ikke. Samtidig er der enkelte menigheder, som ophører med at leve. Derfor er visionen om menigheder, som lever og vokser, i den grad et billede af en anden virkelighed end den, vi ser i dag. Kan du se en ny virkelighed i din menighed for dig, hvor menigheden ikke bare lever, men begynder at vokse i form af mennesker, der møder Kristus og gennem ham erfarer troens nye liv? Kan du se din menighed for dig som et sted, hvor det ikke længere kun er de samme 25, 50, eller 100 mennesker, der kommer til gudstjeneste, men hvor der hele tiden dukker nye mennesker op? Kan du se det for dig? Tør du tro det? Formål Formålet med at vokse er ikke, at vi skal blive mange, men at mange skal møde Jesus. Jeg op- Side 4

5 lever af og til, når vi taler om vækst, at nogle reagerer imod dette. Måske fordi de opfatter det, som om det er en slags businesstænkning, hvor det handler om at gøre en virksomhed større og at øge omsætningen. Det er ikke det, det handler om her. Det handler ikke om, at vi skal blive større. Det handler om, at Jesus skal blive større for dem, for hvem han nu er ganske lille og betydningsløs. Visionsdokumentet, som kan læses på Missionsforbundets hjemmeside, er på ni sider. Dybest set kunne vi have skrevet hele visionen med fem bogstaver - eller med ét ord: J e s u s. Han er vores vision. Det er ham, det handler om. Når regnestykket skal gøres op, og facit skal regnes ud, så handler det om, at mennesker har fået en relation til Jesus. Kan du se din menighed for dig, som en menighed, der ikke bare lever, men som begynder at vokse i form af mennesker, som kommer til tro på Kristus? Tør du tro det? En vision peger på noget nyt Vores negative erfaringer kan gøre os blinde for nye visioner. I stedet for i tro at træde ud på vandet lader vi os let bremse af vores erfaringer og vælger at blive sikkert ombord i vores egen erfarings båd. En vision peger altid på noget andet end det, som erfaringerne peger på. En vision peger på noget nyt. En vision kan derfor lede os ind i en ny tid. Vil vi lade os lede ind i en sådan tid? Vil du? Vil jeg? Vil din menighed? Vil vi sammen som forbund gå ind i en ny tid, hvor vi løfter blikket mod en stor Gud og vover at tro ham for mere, end vi forstår, som Paulus udtrykker det i Efeserbrevet? Der er tider, hvor vi må lægge fortiden bag os og give Gud en ny chance for at virke i os og iblandt os. Der er tider, hvor vi må begynde på ny, ligesom Gud begynder på ny med os. Må Vision 2022 blive sådan en tid for Missionsforbundet. Må det blive en tid, hvor vi ikke lader vores tro begrænse af det, som ikke lykkedes. En tid, hvor vi lader os lede af Gud i tro på, at han formår at gøre langt ud over, hvad vi beder om eller forstår. En tid, hvor vi på ny tør træde ud af båden og handle på hans invitation til at gå på vandet sammen med ham. Kan det lade sig gøre? Ja. Med Gud er det muligt! Vision 2022 udtrykker det, vi gerne vil lade gælde de kommende syv år: Menigheder, som lever og vokser. For at hjælpe menighederne til liv og vækst vil vi fokusere på fem områder: Discipelskab Menighedsudvikling Nye trosfællesskaber og menighedsplantning Socialt engagement Netværk mellem menigheder. Måske er der nogle, der synes, at der mangler et par områder: Hvad med satsning på børn og unge? Hvad med Tro bygger bro? Hvad med international mission? Børn og unge, Tro bygger bro og international mission er på ingen måde blevet degraderet, men derimod integreret i de fem områder. I forhold til international mission, skal vi også gøre mennesker til disciple i Thailand. Vi skal også udvikle menigheder på Grønland. Vi skal også plante nye menigheder i Rumænien. Vi skal også være socialt engageret i Ghana. Og vi skal have netværk mellem menighederne i Danmark for sammen at drive mission i Danmark og ud over verden. Der vil altid være en sammenhæng mellem det lokale og det globale. Vores internationale muligheder vil altid være afhængige af, at de lokale menigheder i Danmark lever og vokser. Discipelskab Jesus bad os om at gøre mennesker til disciple. Hvorfor vokser vores menigheder ikke? Er det fordi, vi ikke gør mennesker til disciple? Researchen i menighederne viste, at vi har stor berøringsflade, men der er få, der kommer til personlig tro på Kristus. Mange kommer ind i vores kirker til gode arrangementer. Men gør vi dem til disciple? Disciple er mennesker, som har gjort Jesus Kristus til Herre, og som derfor har overgivet sig til at være i lære hos ham. Hvad inviterer vi mennesker til? Til kirken og til vores arrangementer? Eller til Jesus Kristus? Jesus har ikke bedt os om at gøre mennesker til kirkegængere. Han har bedt os om at gøre mennesker til disciple. Derfor siger vi i visionsdokumentet: Vi ser for os mennesker, der bekender troen på Jesus, efterlever det, han siger, og efterligner det, han gjorde. Det er discipelskab. Menighedsudvikling Et andet ord for menighedsudvikling er revitalisering. Det vil sige nyt liv i gamle menigheder. En del af vores menigheder har behov for det. Det kan lade sig gøre, for: Med Gud er det muligt! Der er håb for din menighed. Det behøver ikke at fortsætte, som det er. Håbet ligger i, at menigheden over tid går gennem en revitalisering. Det kræver tid, det kræver tro, det kræver bøn, og det kræver arbejde. Men det er ikke umuligt, for Gud formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over, hvad vi beder om eller forstår. Det handler om at komme ud af indelukketheden. Det handler om at blive kirke ikke bare for os selv, men for den by, som vi er i. Må de næste syv år blive en tid, som skaber nyt liv revitalisering i vores menigheder. En tid, hvor vi ser sunde og missionale menigheder, der er tiltrækkende for søgende mennesker og leder dem til tro på Kristus. Nye trosfællesskaber og menighedsplantning Dette fokusområde skal hjælpe os til at få øjnene op for vores eget land som vores første og nærmeste missionsområde. Jeg stødte en dag på en bogtitel, som også var titlen på en tale: Nu gælder det Danmark! Statsminister Thorvald Staunings nytårstale den 1. januar Staunings ord passer fint til Vision Nu gælder det Danmark! Måtte vi blive grebet af den tankegang, at Gud har sat os som kirkesamfund i dette land for at være en missional bevægelse, der berører landet. Må Gud hjælpe os i menighederne til at få et perspektiv, der rækker ud over den lokale bygrænse. Jesus sagde til dem, som ville holde på ham: Jeg skal også forkynde evangeliet om Guds rige i de andre byer. Nu har Jesus ikke længere mulighed for at gå fysisk fra by til by. Den opgave har han lagt i hænderne på os på hans menighed i vores tid. Derfor må vi satse på nye trosfællesskaber og menighedsplantning. Jeg var for et par måneder siden på en temadag arrangeret af Evangelisk Alliance. Der sagde underviseren Caesar Kalinowski meget rammende: At plante en menighed handler om at plante evangeliet. >> Side 5

6 >> Vejen til at plante evangeliet kan gå gennem etablering af et nyt trosfællesskab. I Vision 2022 definerer vi et trosfællesskab som et missionalt fællesskab, der har til formål at dele troen med mennesker, som kirken ikke i forvejen når. Nogle af trosfællesskaberne vil på sigt kunne blive til nye menigheder. Andre vil tilføre eksisterende menigheder nyt liv i form af nye troende. Derfor siger vi i visionsdokumentet: Vi ser menigheder, som bringer evangeliet videre til andre byer og bydele. Vi ser nye missionale trosfællesskaber spire frem i miljøer, hvor kirken ikke i forvejen er repræsenteret. Kan det lade sig gøre at etablere trosfællesskaber og nye menigheder i Danmark? Ja, med Gud er det muligt! Socialt engagement Det fjerde fokusområde er det sociale engagement. At være kirke, som møder lokalsamfundets behov. At være kirke med et diakonalt perspektiv. Det kan have forskellige udtryk afhængig af, hvilket miljø kirken befinder sig i. Det kan være et tilbud om bespisning af hjemløse, omsorg for flygtninge, julehjælp til socialt udsatte familier osv. Det kan være initiativer, som går ud fra kirken, eller andre organisationers initiativer, som kirken involverer sig i. Det handler igen om at komme ud af kirkens indelukkethed og tage medansvar for samfundet. Det handler om tro, som er virksom i gerninger. Det handler om kærlighed, som bliver mere end ord. Det handler om en kirke, som rækker ud og møder behov i dens omgivelser. Et par citater fra visionsdokumentet: Vi ser menigheder, der kendetegnes af diakoni og socialt engagement. Vi ser menigheder, der samarbejder med offentlige og private instanser. Netværk mellem menigheder Vi er frie, selvstændige menigheder. Men vi er samtidig et fællesskab af menigheder. Fællesskabsfølelsen på tværs af menighederne er dog ikke lige stærk alle steder. Det kan vi gøre noget ved. Sammen er vi stærkere. Sammen kan vi mere, end vi kan hver for sig. Måske kan to eller tre menigheder i fællesskab plante en ny menighed i deres region. Måske kan to eller tre menigheder være sammen om et socialt engagement. Måske kan to eller tre menigheder i fællesskab gøre en særlig indsats på et af vores missionsfelter. Måske skulle vi mødes i regionale netværk for at bede for Danmark, for menighederne og for vores mission. Et par citater fra visionsdokumentet: Vi ser, at menighederne får stærkere relationer til hinanden. Vi ser lokale menigheder, der sammen tager ansvar for at fremme Guds rige nationalt og internationalt. Mål Visionen indeholder også en målbar vækst. Målet er på 50 procent over de kommende syv år. Dette er tænkt i forhold til det reelle liv i menighederne: Antal gudstjenestedeltagere, antal besøgende i kirken, antal børn og unge, antal frivillige medarbejdere osv. Der er også et mål om fem menighedsplantninger og et ukendt antal nye trosfællesskaber. Hvorfor sætte tal på? Fordi det i den grad er bibelsk, og fordi det udfordrer os til tro, bøn og handling. De bibelske argumenter kan du finde i visionsdokumentet. Vi mener i Mission i Danmark-udvalget, at målet er lille nok til, at det ikke er helt urealistisk, og samtidig stort nok til, at det gør os fuldstændig afhængige af Gud. Dette kan vi ikke opnå i egen kraft. Det er umuligt for os! Men med Gud er det muligt. For han formår at gøre langt ud over, hvad vi beder om, og langt ud over, hvad vi forstår. Når det sker, bliver Gud æret. Formålet med Vision 2022 er to ting: At lede mennesker til Kristus og at ære Gud! Vi kan, og vi vil Nu er det tid til at leve visionen ud i fællesskab med hinanden. Eftersom jeg tidligere har citeret en rød politiker, statsminister Stauning, må jeg vel også citere en fra blå blok, Poul Schlüter i nytårstalen 1989: Vi kan, vi vil, og vi gør det. Dertil skal bare føjes to ord: Med Gud. Lad os gøre det sammen med hinanden og med Gud. Med Gud er det muligt! Side 6

7 R e p o r t a g e f r a s o m m e r s t æ v n e t Sommerstævnet, som blev til et pinsestævne Naturligvis er det ikke op til Det Danske Missionsforbund og baptisterne at omdirigere årets kirkelige højtider, og selvfølgelig havde pinsekirkerne deres stævne i Mariager, men alligevel kom pinsen til at stå i centrum Sommerstævnet på Lindenborg for Det Danske Missionsforbund og Baptistkirken samlede så mange som aldrig før, og programmet var så veludbygget og farverigt, som man kunne ønske sig. Uanset hvilken alder man havde, så var der dagen igennem og til langt ud på aftenen gode og indholdsrige tilbud. Helligånd Det specielle ved dette års store aftenmøder på Lindenborg var talernes fokus på Helligåndens rolle og funktion i vores liv. Uafhængigt af hinanden og uden forudgående koordinering hos talerne, blev vi tydeligt præsenteret for vigtigheden af at være ledt af Guds Ånd og fyldt af Guds Ånd. Sendt til verden Det var årets motto om at være sendt til verden, som havde tændt den flamme i årets gæstetalere, at hvis det skal lykkes at gå i denne sendelse, så sker det alene i Helligåndens kraft og under hans ledelse. Man kan sige, at dette er børnelærdom, men alligevel viste det sig at blive et kald til mange, som søgte fornyelse og bekræftelse i deres vandring med Gud. Side 7

8 R e p o r t a g e f r a s o m m e r s t æ v n e t DDM har optaget en ny menighed På DDM s repræsentantskabsmøde var en af de vigtigste begivenheder, at Den Vietnamesiske Evangeliske Menighed i Slagelse blev optaget i vores fællesskab Det er flere år siden, at vores brødre og søstre i Slagelse blev associeret med DDM, men nu er det altså helt officielt. De er en del af vores fællesskab, og deres leder/præst hedder Huynh Dieu. Grundstammen i menigheden er nogle af dem, der i 1970 erne kom til Danmark som flygtninge fra Vietnam. Anna og Leif Lundtoft spillede dengang en meget vigtig rolle i integreringen for mange af flygtningene og har nu valgt at være en del af menighedsfællesskabet i Slagelse. Vision 2022 Et andet vigtigt punkt på årsmødet, var fremlæggelsen af Vision Se side 3-6 i dette blad. Efter to års arbejde med mange møder på lokalt og regionalt plan er menighedernes drømme og længsler nu samlet i fem fælles fokuspunkter. Lejrsted på Lindenborg En anden vision knytter sig til ønsket om, at Lindenborg kan lægge jord til et nyt lejrsted. Mulighederne er der, den gamle lejr, Kilden, på den modsatte side af fjorden er sat til salg, men der er stadig en del udfordringer at løse og økonomiske overvejelser at gøre, før et byggeri kan sættes i værk. Interessen er imidlertid stor og meget positiv. DDM s venner Hvad gør man, hvis man helt ind i sit inderste føler sig på linje med DDM, men ikke i miles omkreds har en menighed at knytte sig til? Det er virkeligheden for en hel del personer, og derfor er der noget på vej: Missionsforbundets venner. En forening af mennesker, der gerne vil bevare deres tilknytning til DDM, selv om de for tiden ikke er aktive i en menighed. Forbundsrådet arbejder på sagen. Valg Repræsentantskabsmødet indeholdt mange beviser på liv og fremtid. Det var derfor helt paradoksalt at måtte erkende, at Forbundsrådet nu har to tomme stole. For et fællesskab som Stemmerne bag stemmen er et eventyr om, hvordan et lille dansk kirkesamfund kom til at spille en afgørende rolle for DDM, der lægger så stor vægt på evangeliets ikke forkyndelse i det buddhistiske at have Thailand og i nabolandene gennem etableringen af kommunikationscentret Fredens Stemme i Chiang Mai. lønnet personale i toppen, giver Fredens det Stemme var udtryk slet for en spændende ingen ny missionsmodel med brug af moderne massemedier, et pionerarbejde, som fik stor betydning for mange thailændere, og som der blev lagt mærke til langt uden for Thailands grænser. Gribende er det at følge bogens beretning om alle de mange mening, at de syv pladser i Forbundsrådet ikke forskellige mennesker, fx den thailandske musiker Samyong og det danske missionærægtepar, Ketty og Viggo Søgaard, som gennem 50 år har lagt stemme til Fredens stemme. bliver besat. Det betyder, at vi Bogen bliver fortæller om Thailand, indkaldt thai-kultur og religion og giver et indblik i Viggo Søgaards innovative missionstænkning og arbejde. Gennem ord og meget smukke billeder fortæller Stemmerne bag stemmen på en meget oplysende og inspirerende måde historien om Fredens Stemme. 23. til ekstraordinært repræsentantskabsmøde Fredens Stemme er missionshistorie, der fortjener at blive husket og fortalt videre, og missionshistorie, som januar 2016 på Lindenborg med fortsætter den henblik dag i dag. på Mogens S. Mogensen at få rettet op på den helt uholdbare situation. Samme dag vil desuden være en dag for ledere. International mission De fire store missionsfelter, hvor DDM opererer, havde deres eget møde mandag eftermiddag med skønne rapporter fra hvert af områderne. Der er både gnist og gejst over arbejdet i Ghana, Grønland, Rumænien og Thailand. Taknemmeligheden over at være med i Guds mission var stor alle steder. Fredens Stemme 50 år Onsdag eftermiddag samledes godt 200 mennesker til en festlig reception for at fejre 50-året for dannelsen af Fredens Stemme. Der var det hele fra frugtspyd og thaidans over historisk tilbageblik og præsentation af Jariya Sornmayura, leder af Fredens Stemme, til en hjertevarm tak til Ketty og Viggo Søgaard. Lodtrækningen blandt de mange, der i årets løb havde støttet arbejdet, udløste en fri deltagelse i jubilæumsrejsen til Thailand for Gunnar Andersen, Thisted. Stemmerne bag stemmen STEMMERNE BAG STEMMEN STEMMERNE BAG STEMMEN En meget smuk og letlæst bog, der i tekst og billeder fortæller eventyret fra Chiang Mai. Teksten er skrevet af Peter Gøtz, billederne er fundet af Ketty Søgaard. Layout: Janie Conrad Riisager, format 18x21 cm, 136 sider. Meget velegnet, hvis du på kort tid skal genopfriske den utrolige historie og fortælle den for andre. Bestil den i din menigheds bogsalg eller direkte hos Peter Götz, tlf Side 8

9 Fra forstanderens SKRIVEBORD Så er fjerde sæson på Efterskolen Lindenborg netop gået i gang Det kan godt føles lidt uvirkeligt, at vi allerede er så gamle her i Lindenborg. For vi synes næsten kun lige, at vi er flyttet. Måske skyldes det, at vi har gang i så mange spændende udfordringer, at vi slet ikke kan forstå, som tiden suser afsted. Vi har det så godt Vi er netop begyndt på et nyt skoleår med rekordmange elever. 96 forventningsfulde elever mødte søndag den 9. august til skolestart. Vi havde sat 300 stole op til forældre og elever i hallen de 300 stole fik vi i opstartsgave fra Missionsforbundet, da vi åbnede skolen i Men 300 stole var langt fra nok. Så 100 ekstra stole blev fundet frem, så vi kunne starte skoleåret. Det blev en fest af positive elever og forældre, hvor skolens personale var med til at skabe gode forudsætninger for en tryg opstart. Når man som forstander kigger på den personaleflok, som vi har aktuelt, kan man kun være stolt. For vi er fagligt dygtige og dybt engagerede i vore elevers liv og trivsel. Så kan det godt være, at CEPOS kan lave undersøgelser, der viser, at efterskoler ikke er gode til at løfte elever socioøkonomisk. De måler ikke mennesket og ser ikke vores elevers løft og parathed til efterfølgende ungdomsuddannelser. De kigger på forældres uddannelsesniveau og skaber en forudsætning for at måle forældres børn. Den hopper vi bare ikke på her på Lindenborg. Vores elever udvikler sig fagligt meget tilfredsstillende og allervigtigst: Så møder vores elever deres kommende ungdomsuddannelser med selvværd og selvtillid. Så det er en ommer, CEPOS! 96 elever er faktisk lidt flere, end vi drømte om for år tilbage. Vi håber fremover at starte med 92 elever med mulighed for at holde nogle senge åbne, hvis søgningen bliver stor. På den lange bane I sommers deltog 16 af vores tidligere elever på sommerens teenagelejr. Virkeligt dejligt, at så mange elever, der inden skoleåret ikke havde nogen som helst kirkerelation, nu bliver aktive deltagere i DDM s lejre. Så mærker vi, at vi lyk- kes med at drive kristen efterskole. Nu håber vi for det kommende skoleår, at vi dagligt mærker jeres opbakning og forbøn for vores arbejde. Vi beder for, at vi må nå langt med vores nye elever. Dels at de må blive dygtige i skolen, men vigtigst at de må blive hele mennesker med gode værdier. Og så er det vel på plads at sige: TAK FOR SIDST til alle jer, der besøgte os i forbindelse med sommerens stævne. Hver dag glædes vi på skolen over vores dejlige omgivelser det bliver man aldrig træt af. Så når vi har gæster, viser vi stolte og glade vores flotte skole og omgivelser frem til alle. Vi elsker at have jeres besøg så kom bare igen. Den kommende sæson giver god anledning hertil LEAD, lederdag, menighedsweekender, MBU-arrangementer. Og bare vent vi har sikkert forbedret endnu mere næste gang, I kommer. For vi har masser af gode ideer. Kim Nissen Forstander på Efterskolen Lindenborg Side 9

10 Begivenheder, der formede os Peder Mørch fortsætter med at grave i DDM s historie for at finde begivenheder frem, der formede os, og personer, der prægede os INTRO: Det Danske Missionsforbund (DDM) er nu 126 år gammelt, og måske er det spændende for nogle i vores yngre generationer at kigge ind i den historie, som ligger bag vores nuværende kirkesamfund. Som inspiration til denne og senere artikler benyttes gamle jubilæumsbøger og biografier: Det Danske Missionsforbunds 25 aars jubilæum, J. Jensen-Maar, 1933, Det Danske Missionsforbund 50 år, En dansk vækkelsesbevægelse 1963, Med Glædesbud, 1988, Sendebud, 1988 og Livet over Læren, Cathrine Juell En velhavende norsk købmandsdatter fik betydning for tilblivelsen af Det Danske Missionsforbund i en grad, der kan næppe overvurderes Cathrine Juell ( ) blev født som yngste datter i Kristiania (nu Oslo) i en storkøbmandsfamilie med direkte aner til den kendte adelsslægt Juell i Danmark. Hun fik datidens bedste opdragelse med blandt andet ophold i Paris. På en rejse til USA mødte hun en vækkelsespræget kristendom med personlig tro og overgivelse til Kristus. Hun vendte sin tidligere livsform ryggen og sluttede sig til Den frie Missionsforsamling hjemme i Oslo, hvor hun blev antaget som bibelkvinde og inspireret til tjeneste af verdensevangelisten Frederik Fransson. Adelskvinde med Danmark som arbejdsplads I februar 1885 kom Cathrine Juell til Danmark for at sprede åndelig litteratur samt ved husbesøg og personlig samtale vinde sjæle for Jesus. Hendes virke i Thisted gav anledning til DDM s stifter, Jens Jensen-Maars, interesse, og revolutionerede tilværelsen for ham og ægtefællen. Frk. Juell kom i sin tjeneste rundt i Danmark, og var ofte på kant med myndighederne. I en af Jyllands store byer blev hun stævnet og skulle møde hos politimesteren. Han så strengt på hende og spurgte: Er De frk. Juell fra Norge? Det bekræftede hun, og han fortsatte: Hvem har givet Dem bemyndigelse til at prædike? Frk. Juell: Gud har lagt det på mit hjerte at gøre, hvad jeg kan for sjæles frelse, thi det er jo så forfærdelig nødvendigt at blive frelst. Og det gælder også Dem, min kære ven. Politimesteren: Jeg er aldeles ikke Deres ven. Men for øvrigt, hvor længe har de tænkt Dem at blive her? Frk. Juell: Så længe Herren vil. Politimesteren: Mener De mig? Frk. Juell: Nej, min kære, jeg mener Gud i Himlen. Trods alle trusler blev frk. Juell ikke vist ud af landet, men fortsatte sin gerning. Præster og politi søgte dog ofte at lægge hindringer i vejen for hende. Den generøse frk. Juell Cathrine Juell delte beredvilligt ud af sin formue. Hun var et hjertegodt menneske og hjalp ofte fattige sådan, at Frederik Fransson kunne rejse til fjerne egne med evangeliet. Hun lagde ofte summer, når der skulle bygges et missionshus. Et uselvisk og gudfrygtigt liv Cathrine Juell levede et uselvisk, nøjsomt og gudfrygtigt liv. Hendes virke satte utvivlsomt scenen for DDM s stiftelse. Hun var banebrydende, sled sig op i Den Frie Mission, og da hun omkring år 1900 mærkede, at kræfterne svigtede, tog hun ophold hos en søster i Kristiania, hvor hun døde i Beretning fra Løkken Det var i det Herrens Aar 1889 ved juletid omtrent. En norsk dame, Frk. Juell, skulle komme og holde møde på Gæstgivergaarden i Løkken. Jeg fik det at vide og tænkte, det kunne være meget rart at høre, hvad hun havde at sige, og saa gik jeg derhen Ordret kan jeg selvfølgelig ikke huske hendes tale, men hun talte om synd og naade - og frelse fra synd Da der blev hedt, knælede de Hellige, og saa syntes jeg ogsaa, jeg skulle skønt jeg vist ikke var glad ved det for mine kammeraters skyld Jeg husker tydeligt at den norske dame gik ned mellem bænkene og spurgte: Vil du blive frelst? Og jeg sagde JA. Saa rejste vi os fra vor knælende stilling, og hun sagde til mig: Kom her op, du; jeg blev siddende, men saa sagde hun igen: Kom her op, du, og saa maatte jeg op og staa til skue for mine bysbørn og kammerater. Jeg svedte, ja, jeg svedte. Hvad ville de nu sige i morgen?... Ja, Jesus brugte hende til at faa mig bort fra Syndens Vej, men Æren tilkommer Ham, ham alene (uddrag af bogen: VEJEN GENNEM ØRKENEN). Igennem de følgende år var der en mindre gruppe af mennesker tilhørende Det Danske Missionsforbund i Løkken (beretningen kan læses i sin helhed på Senere på året vil det være muligt at læse om 18 trosretninger i Løkken på samme hjemmeside for Løkkens historie). Kilder: Det Danske Missionsforbund, 50 år, , Med Glædesbud, 1988 og Simon Jakobsen, Hjørring. Side 10

11 u d l a n d Ghana Det Danske Missionsforbunds internationale mission har specielt fokus på Ghana i 2015/2016 Du kan sikkert huske, hvad du hæftede dig ved, første gang du besøgte et bestemt land. Når jeg har været i Ghana, har det slået mig, hvor trofaste de kristne er til at tage deres tro med i hverdagen. De maler for eksempel Jesus loves you (Jesus elsker dig) bag på bilen eller God is faithful (Gud er trofast) på deres husfacade. Den 28. oktober får vi i Danmark besøg af tre personer fra Ghana. De udgør den daglige ledelse af Father s Home. De skal være her i 12 dage. Hvad er det mon lige, de vil lægge mærke til, når de kører gennem landet eller kommer ind i danske hjem? Francis, Rosemond og Vincent besøger Danmark For Rosemonds og Vincents vedkommende er det første gang, de skal besøge Europa. Jeg gætter på, at de vil blive overraskede over at se vores rigdom, vores orden, velfungerende systemer, flotte huse og udbuddet af varer på hylderne i forretningerne. Francis har været i Danmark flere gange; ja, det var her, han sidst i 1990 erne fik sin vision om at starte et børnehjem for forældreløse børn i Ghana. Disse tre ledere gør det formidabelt. Francis er hjemmets forstander, Rosemond er administrator, og Vincent er tekniker. Sammen udgør de et stærkt team. Jeg glæder mig til at bringe dem rundt i landet, så de kan møde nogle af jer, som har støttet Father s Home trofast gennem en årrække og ikke mindst genbrugsbutikkerne i Vadum og Tylstrup. I Vanløse Frikirke arrangeres et Tapas Charity Party. Man kan komme og deltage i spisningen og betale efter behag. Der bliver information og underholdning. I Rønne er Missionskirken gået sammen med Pinsekirken om en fælles gudstjeneste med efterfølgende spisning og information. I Vadum Kirkecenter arrangeres en missionsevent, og i Grindsted en gudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost. Sidst i september udsendes de nærmere detaljer om alle fire arrangementer til alle menighederne. Desuden er der fastlagt et møde med Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling. Det er en opfølgning på de udviklingsmål, som blev besluttet på partnerskabskonferencen i januar. Økonomisk støtte I takt med børnehjemmets vækst og Ghanas dårlige finansielle status er der brug for mange penge, og vi glæder os derfor over, at 2015/2016 er indsamlingsår i Missionsforbundet for de forældreløse børn i Ghana. Hvis der blandt læserne er erhvervsdrivende, som ønsker at indgå i et CSR-samarbejde, hører Ghanaudvalget gerne fra jer (formand Hanne Jensen, Følg med på DDM s hjemmeside, missionsforbundet.dk/i-verden/mission-i-ghana/ og på Facebook.com/Fathershome. Side 11

12 m i s s i o n s f o r b u n d e t s b ø r n o g u n g e Lejrbarn Man siger ofte, at sladder spredes med vinden, men selv vinden har en retning, så til de af jer, som ikke har stået i vindretningen, vil jeg lige introducere mig selv Jeg hedder Thomas Nissen Kolstad, 30 år, bor i Aalborg, opvokset i Aabenraa, født i Norge. Jeg har vel på mange områder en helt klassisk livshistorie, hvor livet arter sig, som det nu gør. Alligevel er der dog enkelte episoder, som har slebet mere på hjørnerne end andre, som jo nok i bund og grund gør, at vi ikke alle sammen ligner hinanden. Jeg er født ind i en familie, som har rødderne dybt begravet i Missionsforbundet, så min gang her har været ganske naturlig. Jeg kan ikke huske, om jeg nogensinde skulle være blevet trukket modvillig med i kirke af min mor - i hvert fald ikke af andre årsager end at det var alt for tidligt at stå op. Det, jeg som barn og sidenhen som voksen har elsket mest ved kirke, har været lejrene. Jeg elsker lejrene. Selv om jeg i dag må betragtes som voksen med hus, bil, hund, kone og børn, kan jeg stadig ikke undvære en uge på teenagelejr. Et Gud-boost En kliché omkring lejrene er, at de giver et Gud-boost, men når man kommer hjem, er det trist og hårdt. Det er også rigtigt, men sandheden for mig har været, at uden disse lejre ville jeg nok ikke være den kristne, jeg erkender mig som i dag. Lejrene i MBU-regi har fastholdt mig i troen; de har lært mig om troen, livet og alt derimellem. Missionsforbundets lejre er i topklasse, og det er netop de lejre, jeg vil bruge de resterende anslag på. Lejrene, som er nævnt herunder, er de lejre, som ungdomsrådet forvalter. Der er yderligere tilbud fra spejder- og børnerådet, og de kan findes på mbu.dk. Derudover er der også årets sommerstævne arrangeret af DDM og BiD, her kan man finde info på sommerstaevnet.dk. For mere information om lejrene, send en mail til eller læs mere på mbu.dk. Lead Lead er et ledertræningstilbud til unge mellem 12 og 17 år. Lejren strækker sig over en weekend typisk omkring uge 10 og uge 40. Lead er et forholdsvis nyt koncept fra MBU, som derfor også er i konstant udvikling. Der er typisk omkring 30 deltagere på en lejr, som alle vil blive udfordret og uddannet indenfor kristent lederskab. Lead er møntet på unge ledere, som enten skal til at være eller er aktive ledere. Jeremias Kurset med navnet Jeremias er et ledertræningstilbud til unge/voksne mellem 17 og 25 år. Kurset er et forløb på cirka fem weekender rundt om i landet. Jeremiaskurset henvender sig til den unge, erfarne leder, som ønsker inspiration, kundskab og udfordring til det daglige lederliv - både i form af personlig ledelse og ledelse af andre. Det er menighedernes opgave at udpege deltagere til kurset. Crossroadz Dette er lejren for alle teenagere fra 12 til 17 år. Det er sommerens brag med fuld fart, masser af sjov, god undervisning, stof til eftertanke og ikke mindst det vigtige fællesskab med andre kristne og Gud. Lejren er et godt sted at tage den kammerat med, som har spørgsmål til den kristne tro, eller som undrer sig over, hvad det vil sige at være kristen. Brighter For mange er Brighter nok et ukendt eller nyt arrangement. Det udspringer fra ungdomskirken Skywalk i Den Evangeliske Frikirke i Randers, men henvender sig tværkirkeligt. Lejren er for unge fra 18 år og opefter. Brighter strækker sig over fire dage i efterårsferien og samler op mod 250 deltagere. Det er en konference med masser af workshops, lovsang, undervisning og udfordring. Missionen for Brighter er at udruste unge til tjeneste i deres lokale kirke. MBU er medarrangør af konferencen og støtter derfor op med ledere og deltagere. Chosen Chosen er en ungdomskonference arrangeret af Missionsforbundet. Det er en konference arrangeret af de nordjyske menigheder for unge fra 16 år og opefter. Chosen har fokus på, hvordan Gud kalder os til at være en del af hans plan. Chosen rækker ud til alle kirkesamfund og har base i Nordjylland. Vinterlejr Vinterlejren er et genfødt koncept med en lang historie bag sig. Lejren samlede i gamle dage op mod 500 deltagere fra alle kirker i hele landet. Det er en ungdomskonference med fokus på at samle kirkesamfundene og lade sig inspirere af hinandens forskelle. Side 12

MAGASINET Nr. 96 Januar 2015 127. årgang

MAGASINET Nr. 96 Januar 2015 127. årgang MAGASINET Nr. 96 Januar 2015 127. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Konfilejr DDM - favnende og famlende Grow i Grindsted Tylstrup 125 Ghana Missionær som 15-årig Thailand MAGASINET l e d e r Kirkens

Læs mere

MAGASINET Nr. 97 Marts 2015 127. årgang

MAGASINET Nr. 97 Marts 2015 127. årgang MAGASINET Nr. 97 Marts 2015 127. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Ytringsfrihed Ledere baner vej Sommerstævne i uge 30 International mission Marius Sørensen Spejderbacille MAGASINET l e d e r

Læs mere

MAGASINET Nr. 91 Marts 2014 126. årgang. Nyt fra Det Danske Missionsforbund

MAGASINET Nr. 91 Marts 2014 126. årgang. Nyt fra Det Danske Missionsforbund MAGASINET Nr. 91 Marts 2014 126. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Sommerstævnet 2014 Frivillige og fulde af begejstring Nyt fra Aalborg og Frederiksværk Lederdag på Lindenborg Tro Bygger Bro Grønland

Læs mere

MAGASINET Nr. 78 Januar 2012 124. årgang

MAGASINET Nr. 78 Januar 2012 124. årgang MAGASINET Nr. 78 Januar 2012 124. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Tro til tiden Det gælder vores fælles fremtid Fredens stemme bliver hørt Gud virker i hele verden Mad Med Mere Sommerlejr for

Læs mere

MAGASINET Nr. 83 November 2012 124. årgang

MAGASINET Nr. 83 November 2012 124. årgang MAGASINET Nr. 83 November 2012 124. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Kirke i en globaliseret verden Vi er bedst, når vi er sammen Repræsentantskabsmøde Vidste du... En tro der bygger bro Hvem

Læs mere

MAGASINET Nr. 90 Januar 2014 126. årgang

MAGASINET Nr. 90 Januar 2014 126. årgang MAGASINET Nr. 90 Januar 2014 126. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Sommerstævne 2014 Musikalsk børneklub i Kaas Ansgarskolerne i Norge Rumænien Thailand Arrow - for ledere Tro bygger bro MAGASINET

Læs mere

MAGASINET Nr. 94 September 2014 126. årgang

MAGASINET Nr. 94 September 2014 126. årgang MAGASINET Nr. 94 September 2014 126. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Hvor er Jesus henne? Værdidebat i MBU Udvikling og samarbejde i DDM Jubilæumsår for Thailand Voluntører til Ghana Vagtskifte

Læs mere

MAGASINET Nr. 84 Januar 2013 125. årgang

MAGASINET Nr. 84 Januar 2013 125. årgang MAGASINET Nr. 84 Januar 2013 125. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Lindenborg - mere end vores efterskole? En kirke, der bliver til uge for uge Ghana Tro til Tiden Opbygning i Burma Muslimer i

Læs mere

MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang

MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang MAGASINET Nr. 79 Marts 2012 124. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund LEDERDAG I AARHUS Kirkens kropssprog Etik tak - og bibelsnak Ung missionær Nye tider på Father s Home Dåb i Osted Volontør i Osted

Læs mere

MAGASINET Nr. 89 November 2013 125. årgang. Nyt fra Det Danske Missionsforbund

MAGASINET Nr. 89 November 2013 125. årgang. Nyt fra Det Danske Missionsforbund MAGASINET Nr. 89 November 2013 125. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Nye præster i Thisted og Haderslev Sigurd Barrett ser på livets store spørgsmål Jensen Maar, Synoden og Tro Til Tiden Nyt fra

Læs mere

MAGASINET Nr. 95 November 2014 126. årgang

MAGASINET Nr. 95 November 2014 126. årgang MAGASINET Nr. 95 November 2014 126. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Fest og farver i Sorø Glimt fra sommerstævnet Tro bygger bro Grønland Thailand En bedre vej til en bedre verden Skabt til fællesskab

Læs mere

NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG

NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG NR 65 DECEMBER 2009 121. ÅRGANG Kommer I store, og kommer I små, lad os gå for at stå ved krybben i Betlehem. Der livets ord blev åbenbaret i kød; der for de fattige en Frelser blev født Santon 2 Magasinet

Læs mere

MAGASINET Nr. 93 Juli 2014 126. årgang

MAGASINET Nr. 93 Juli 2014 126. årgang MAGASINET Nr. 93 Juli 2014 126. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Efterskolen Lindenborg Ung og smuk Hvor meget er et menneske værd? Nyt fra Rumænien, Ghana, Thailand og Grønland En sang fra de

Læs mere

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG Nyheder fra indog udland Ny præst i Saralystkirken i Århus Nyt fra Ghana / Rumænien / Grønland / Thailand Nytår og nye klæder rapport fra Øresund Konference 2010 2 Magasinet

Læs mere

NR 69 JUNI 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog

NR 69 JUNI 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog NR 69 JUNI 2010 122. ÅRGANG Nyheder fra indog udland Indvielse af Saralystkirken Sommerkonferencen 2010 Bangkok i bevægelse Rumæniens-nyt Drømmen om fornyelse i MBU Seniorlejr 2010 Reportage fra præstemøde

Læs mere

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT 1 NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT Årsrapporter 2007 Dagsorden regnskaber statistikker Repræsentantskabsmødet Kolding 2008 Det Danske Missionsforbund 2 Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund

Læs mere

NR 57 DECEMBER 2008 120. ÅRGANG

NR 57 DECEMBER 2008 120. ÅRGANG NR 57 DECEMBER 2008 120. ÅRGANG For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste. Esajas

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

baptist.dk 1 Gospel og kirke Nummer 1 2015 162. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 1 Gospel og kirke Nummer 1 2015 162. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 1 2015 162. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 1 Gospel og kirke Jubilæumsfest indtryk fra fire menigheder 2 Opfordringen til at fejre BaptistKirkens 175 års jubilæum blev i oktober

Læs mere

Det moderne samfund er indviklet og er styret af effektivitet og økonomi. Det var

Det moderne samfund er indviklet og er styret af effektivitet og økonomi. Det var I dette nummer... Adventistkirkens skitur 2013 I lære som forældre Nyt fra Ungdomsafdelingen Jeg havde netop været en del af et fællesskab, hvori ikke alene pjatteri, skisport, masser af grin, lækker mad

Læs mere

Nr. 5 2009 156. årgang

Nr. 5 2009 156. årgang Nr. 5 2009 156. årgang [ ] Per Bækgaard Det er»pay-back time«[ ] [ ] Lone Møller-Hansen Det er ikke nemt at være missionær i Danmark. Det kan Tony tale med om. Han har nu været her i ti år og har fået

Læs mere

baptist.dk Masser af succes Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk Masser af succes Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 1 baptist.dk Nummer 1 2012 159. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Masser af succes Lones Logbog Afrikanere i Nakskov! Igennem 2012 vil vi følge generalsekretær Lone Møller-Hansen på besøg rundt

Læs mere

baptist.dk 5 Fællesskab Nummer 5 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 5 Fællesskab Nummer 5 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 5 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 5 Fællesskab Forsmag på jubilæet Jubilæumsudvalgets formand, Trine Engbo Sørensen, indvier os i sine drømme om en fejring i 2014,

Læs mere

6 Det (u)perfekte liv

6 Det (u)perfekte liv baptist.dk Nummer 6 2014 161. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 6 Det (u)perfekte liv Hvor gammel er din tro? Et bibelsk perspektiv på alder og modenhed 2 Abraham var 75 år, da han blev kaldet,

Læs mere

Nyheder fra ind- og udland

Nyheder fra ind- og udland NR 67 MARTS 2010 122. ÅRGANG Nyheder fra ind- og udland DET DANSKE MISSIONSFORBUNDS SOMMERKONFERENCE 2010 UGE 30 24. - 30. juli 2010 Apostolsk Højskole i Kolding Info 29 71 22 22 www.missionsforbundet.dk

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4 Kom nu...! Samlet for at varetage fællesskabets interesser Tre delegerede fra hver menighed og to fra hver landsorganisation drøftede

Læs mere

baptist.dk ... en tid til at dø Nummer 4 2015 162. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk ... en tid til at dø Nummer 4 2015 162. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Baptist Kirken Baptist Kirken baptist.dk Nummer 4 2015 162. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4... en tid til at dø Sommerferie tid til årets sommerstævne Solen skinner, græsset er grønt. På den

Læs mere

Nr. 5 2008 155. årgang. hvorfor ikke. [ ] Kasper Klarskov

Nr. 5 2008 155. årgang. hvorfor ikke. [ ] Kasper Klarskov Nr. 5 2008 155. årgang hvorfor ikke [ ] Kasper Klarskov Tiden var inde... [ ] Lola Skagen [ ] Lina Lundegaard Efter i en årrække at have arbejdet i det private erhvervsliv er Lars Midtgaard nu vendt tilbage

Læs mere

baptist.dk Du har et valg Nummer 3 2015 162. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk Du har et valg Nummer 3 2015 162. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Baptist Kirken Baptist Kirken 3 baptist.dk Nummer 3 2015 162. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Du har et valg Bump! baptist.dk lander i postkassen Et kirkeligt magasin fra BaptistKirken med inspiration

Læs mere