Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab"

Transkript

1 Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan

2 Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen kan indfri den nationale målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Uddannelse ruster de unge til at indgå i arbejdsstyrken som voksne, og sikrer dem et godt og sundt voksenliv. De unge er i disse tider hårdt ramt af ledighed også i Hvidovre. Konsekvensen af høj ungdomsarbejdsløshed er, at de unge får ringere tilknytning til arbejdsmarkedet og en lavere indkomst resten af livet. Derfor skal indsatsen mod ungdomsarbejdsløshed styrkes. Det skal ske gennem en helhedsorienteret indsats for de unge, som enten ikke er klar til at begynde på en ungdomsuddannelse eller som falder fra. En indsats der også tager hånd om de unges eventuelle misbrug eller sociale problemer, deres boligsituation osv. Målsætningen om at 95 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse samt kommunens egne ambitioner for de unges vej til arbejdsmarkedet er ambitiøse. For at kunne indfri de ambitiøse mål har et flertal i Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2013 besluttet, at der skal etablere et Ungepartnerskab. Der er allerede en række initiativer i kommunal regi, der bidrager til at de unge kommer i uddannelse og job. Det sker bl.a. gennem UU-vejledningen, Ungekontakten, kommunens erhvervskontaktudvalg, et pilotprojekt om garantiskole i regi af UU:Center-Syd m.v. Garantiskolen er et forpligtende samarbejde mellem en lang række skoler, institutioner og vejledere, der sætter de unge i centrum og sikrer de unges vej gennem uddannelsen. Ligesom der er forskellige lovgivninger på området, der skal tages hensyn til. 2

3 Formål Formålet med Ungepartnerskabet er: at opprioritere samarbejdet med og mellem vores vigtigste uddannelsesinstitutioner, nemlig Hvidovre Gymnasium, TEC og VUC. at etablere endnu tættere bånd til vores lokale erhvervsvirksomheder og sikre praktikmuligheder for vores unge. bidrage til implementering af de nationale ambitioner om ungdomsuddannelse i Ungepakkerne. Ungepartnerskabet skal fungere som sparringspartner for Kommunalbestyrelsen og repræsentere nytænkning og innovation indenfor uddannelsesområdet. Målgruppen for partnerskabets arbejde er unge i alderen (30) år, og særligt de procent der har vanskeligt ved at finde fodfæste i voksenlivet. Ungepartnerskabet skal være kendetegnet ved samarbejde, engagement og handlekraft. Deltagerne i partnerskabet er: Rektor for Avedøre Gymnasium, Leder af VUC Hvidovre/Amager, leder af TEC, leder af UU:Center-Syd, leder af Ungeindsatsen, repræsentanter for 3-4 større lokale virksomheder, politikere og embedsmænd. Det skal overvejes, hvordan andre aktører på uddannelsesområdet fx folkeskolen, Ungdomsskolen, CPH West og produktionsskolen inddrages. Herudover skal det sikres, at Det lokale beskæftigelsesråd bliver inddraget aktivt i partnerskabet. Målet for Ungepartnerskabet at sikre at de unge kommer i gang med en ungedomsuddannelse, og at de også gennemfører den. 3

4 Organisering Ungepartnerskabets deltagere: Politikere Borgmester 2 KB medlemmer Børne- og velfærdsdirektør Rektor Hvidovre Gymnasium Leder VUC Hvidovre/Amager Leder TEC Leder UU Center-Syd Leder arbejdsmarkedsafdelingen Leder Ungeindsatsen 3-4 repræsentanter fra lokale virksomheder Aktører der inddrages ad hoc: Folkeskolen Ungdomsskolen Produktionsskolen Det lokale beskæftigelsesråd CPH West Sosu-skolen Børne- og familieafdelingen væk væk væk væk Sekretariat for Ungepartnerskabet forankres i Skoleafdelingen i Børne- og Velfærdsforvaltningen. Sekretariatet sikrer fremdrift, koordinering og samarbejde. 4

5 Forankring Der skal etableres et sekretariat for Ungepartnerskabet. Sekretariatets opgave er: Fungere som sekretær for partnerskabet Udarbejdet beslutningsoplæg Koordinere indsatser mellem kommunes forvaltninger, virksomheder og uddannelsesinstitutioner Politisk koordinering Planlægge møder m.v. Sikre fremdrift i partnerskabet Etc. Sekretariatet forankres i Skoleafdelingen i Børne- og Velfærdsforvaltningen. Her er der i forvejen en koordinator for ungeområdet, som bl.a. er projektleder for etableringen af Ungecenter Enghøj. Ungecenter Enghøj samler en række ungeindsatser; Ungeindsatsen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Ungdomsskolen i Hvidovre Kommune i Enghøjbygningen. Formålet med centeret er at sikre et endnu mere finmasket samarbejde, der kan arbejde målrettet på at sikre uddannelse og beskæftigelse til kommunens unge. Dette samarbejde skal medvirke til at sikre opfyldelsen af både den lokale og den nationale ambition om højere uddannelsesgrad og mindre ungdomsarbejdsløshed, hvilket ligger i naturlig forlængelse af Ungepartnerskabets mål. Ungecenter Enghøj kommer til at spille en central rolle i forhold til udmøntningen af den kommunale del Ungepartnerskabets indsatser, hvorfor det vil være naturligt at samle sekretariatetsfunktionen for Ungepartnerskabet med koordineringen af Ungecenter Enghøj. 5

6 Samarbejde Formål: Ungepartnerskabet At opprioritere samarbejdet med og mellem vores vigtigste uddannelsesinstitutioner i området Hvidovre gymnasium, TEC og VUC. At etablere endnu tættere bånd til vores lokale erhvervsvirksomheder og sikre praktikmuligheder for vores unge. Bidrage til implementering af de nationale ambitioner på ungdomsuddannelse i Ungepakkerne. Mål: At 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Ungecenter Enghøj Formål: Et endnu tættere samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungeindsatsen Ungdomsskolen Mål: At 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. At minimum 40 % af de unge ledige under 25 år uden uddannelse påbegynder en uddannelse. At sikre en koordineret og helhedsorienteret indsats omkring de udsatte unge på kanten af uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. 6

7 Udmøntning af Ungepartnerskabet Ungepartnerskabet samler en række centrale aktører fra kommunens forvaltning, politikere, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. Det er en for det første en stor gruppe, som kan være svær at samle og for det andet skal deltagerene motiveres til samarbejdet for at tage ejerskab til partnerskabet. Derfor er det essentielt, at alle deltagere får noget ud af at deltage, og sætter sig selv i spil for at indfri partnerskabets mål. Ungepartnerskabet skal bygge videre på de samarbejder og relationer, der allerede er på området. Ungekontakten og UU fx samarbejder om udmøntningen af Ungepakkerne. Der er også allerede et samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner i kommunens erhvervskontaktudvalg. Det vil være relevant at inddrage det forum i Ungepartnerskabets udmøntning for at sikre at værdifuld viden ikke går tabt samt undgå at der ikke arbejdes i parallelle spor. Blandt andet kan kontakten til TEC også skabes ad den vej. Kontakten til de virksomheder, der skal inviteres ind i Ungepartnerskabet sker via Virksomhedsservice og Ungekontakten, der i forvejen samarbejder med lokale virksomheder. Borgmesteren inviterer til det første møde i Ungepartnerskabet. Det første møde skal være en opstarts-workshop, hvor alle deltageres er med til at definere indholdet i og rammerne for Ungepartnerskabet. På det første møde skal der også tages stilling til om alle relevante parter er inddraget. For at have et fælles udgangspunkt gennemføres, der inden det første møde en desk-research i forvaltningen, der samler den relevante viden på området. Resultaterne af undersøgelsen sendes ud forud for mødet, således at alle deltagere ud over deres egen faglige viden har et fælles udgangspunkt at tale ud fra. Ungepartnerskabet afholder, ud over opstarts-workshoppen, to temamøder i foråret Temamøderne skal munde ud i, at der umiddelbart efter sommerferien 2013 kan leveres et beslutningsgrundlag til Kommunalbestyrelsen om, hvilke initiativer der skal sættes i gang for at indfri partnerskabets mål. For at få ejerskab til partnerskabet skal aktørerne selv i samarbejde finde frem til, hvilke indsatser der skal igangsættes. 7

8 Tidplan Ungepartnerskabet er et forum, der vil arbejde løbende for at indfri målene. Den første fase foregår i foråret og sommeren 2013 med en afrapportering til Kommunalbestyrelsen i september måned. Jf. tidsplanen nedenfor. Januar: Økonomiudvalget behandler udmøntningen af Ungepartnerskabet Marts: Halvdags opstarts-workshop April: Tre timers temamøde Juni: Tre timers temamøde September: Kommunalbestyrelsen drøfter og behandler Ungepartnerskabets forslag til indsatser. 8

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Socialt ansvar og uddannelse på Vestegnen. Plan09 arbejdsrapport August 2007

Socialt ansvar og uddannelse på Vestegnen. Plan09 arbejdsrapport August 2007 Socialt ansvar og uddannelse på Vestegnen Plan09 arbejdsrapport August 2007 INDHOLD 1. Rapportens tilblivelse... 3 2. Vestegnens udfordringer... 3 2.1. Ledige med ikke-vestlig baggrund skal i beskæftigelse:...

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune

Unge-strategi for Aalborg Kommune Unge-strategi for Aalborg Kommune Aalborg Kommune 25.oktober 21 2 Indhold Indledning... 4 1. Flere unge i uddannelse... 5 Vi skal hjælpe de unge med til at træffe kvalificerede valg... 5 Vi skal turde

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Nordfyns Kommune

Beskæftigelsesplan 2015. Nordfyns Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Indledning og indhold... 2 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 7 Mål og strategi

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Ansøgning om støtte. Seniorkorpset - et lokalforankret korps af frivillige som støtter udsatte unge i uddannelse

Ansøgning om støtte. Seniorkorpset - et lokalforankret korps af frivillige som støtter udsatte unge i uddannelse Ansøgning om støtte Fra Det Lokale Beskæftigelsesråd Norddjurs til projekt: Seniorkorpset - et lokalforankret korps af frivillige som støtter udsatte unge i uddannelse Til det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

Oktober 2013 Nyhedsbrev

Oktober 2013 Nyhedsbrev Oktober 2013 Nyhedsbrev I dette nummer: KP2020 holder Resultatdag Hvordan står det til? Kompetenceparat 2020 holder Resultatdag Helhedsorienteret ungeindsats i Odsherred For 3. gang afholder Kompetenceparat

Læs mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Pilotprojekt unge ledige Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Beskrivelse af nuværende indsats og forslag til forandringer af indsatsen Herning

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Strategi for uddannelse til alle

Strategi for uddannelse til alle Initialer: THUJ Sag: 306-2010-40826 Dok.: 306-2012-112848 Oprettet: 24. oktober 2011 Revideret: 8. november 2011, 2. januar 2012, 2. maj 2012, 12. maj 2012 Indhold Vores fælles udfordring... 1 Mål for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...3

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Oktober 2013 Godkendt i Byrådet Indholdsfortegnelse: 1. Indledning.... 3 2. Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014... 4 3. De beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere