Fællesbladet. Nr. 3 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesbladet. Nr. 3 FOR BEDER MALLING AJSTRUP"

Transkript

1 Nr. 3 maj 2013 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Fællesbladet i 25 år Friluftsgården i 25 år 27 Gitte - ildsjæl i Fløjstrup Svendgård fylder 30 år årgang

2 Fællesbladet udgives af Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd Redaktionen Lene Aa. Sørensen (ansvh. redaktør) Fløjstrupvej 184, Beder Tlf Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, Beder Tlf Lene Gisselmann Kornbakken 12, Malling Tlf Dan Zachariassen Agernvej 1, Beder Tlf John Thordrup (BMI) Byagervej 81C, Beder Tlf Alli Fabrin (layout) Eghovedvej 26, Malling Tlf Bent Westergaard (layout) Elmosevej 48, Beder Tlf Poul Lorenzen (kasserer) Stenrosevej 19, Beder Tlf Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling Tlf Rune Kæseler Andersen (fotograf) Balskærvej 14, Malling Tlf Tryk EJ Graphic A/S Højvænget 5, Beder Tlf.: Deadlines nr juni udk. 7. aug. nr aug. udk. 25. sep. nr okt. udk. 20. nov. Oplag: 4000 Fællesbladet omdeles af Forbrugerkontakt a-s, til samtlige husstande i Beder-Malling-Ajstrup-området. Fællesbladet har jubilæum Velkommen til bladets jubilæumsnummer. Vi fortæller historien side og 32. Herfra skal lyde en stor tak til alle, der har bidraget og været med gennem årene: De mange frivillige, som har lagt et utal af timer og kræfter i at få bladet på gaden. Både som skribenter i foreninger og institutioner, som medlem af redaktionen - og ikke mindst de layoutere, som gennem årene har kastet sig over den store opgave, det er at lave et blad. Også en stor tak til landbetjenten Ib Stidsen, der siden 2005 har underholdt os med stort og småt fra politigården i Beder. Det er desværre slut - læs hvorfor på side 32. Foto: Elin Westergaard I anledning af de 25 år har vi iklædt bladet et nyt outfit - og håber, at det falder i jeres smag. Som noget nyt henviser forsidebilledet til en større historie i bladet. Denne gang er det en af ildsjælene på egnen, Gitte Kielberg, som Dan Zachariassen har portrætteret. Kender du også en person, som du synes, vi andre bør vide mere om, hører vi meget gerne fra dig. Rigtig god læselyst! Redaktionen ARTIKLER 3 Vær med i Grøn Gruppe 3 Grundlovsfest 4 Sprøjtefri - Vandkampagne 15 Spirens revy 15 Coaching i alle højder Fællesbladets jubilæum 19 Beders nye dyrlægehus 20 Ny skov mellem Beder og Malling 21 FDF erne redder Smølfine 22 Mini-helsemesse i forsamlingshuset 22 Norsminde for fulde sejl 27 Friluftsgården 25 år 28 Medborgercenter i Egelund 29 SOS-cykelsti godt fra start 29 Kræftens Bekæmpelse Portræt af Gitte Kielberg 32 Læserbrev: For dyrt for pensionister Indlæg til bladet INDHOLD FASTE RUBRIKKER 5-8 Beder Sogn Kirkenyt 10 Eskegården 11 Kalenderen Malling Skole 18 Beder Skole Kirke & Sogn Malling Pastorat 33 Legepladsen Svendgård fylder Klubberne i Beder og Malling BMI-bladet 47 Telefonliste STOF sendes pr. til eller pr. brev. Sæt ikke fotos i tekstfilen, men send de oprindelige billeder ubeskåret i separate filer. Billeder skal have filformatet JPG eller TIF med en minimum opløsning på 300 dpi (1600 pixels i bredden). Materiale i PageMaker, Publisher, PowerPoint og lign. kan ikke bruges. Ring gerne og få hjælp hos redaktionen. ARTIKLER og illustrationer i bladet kan ikke tages som udtryk for Fællesbladets eller Fællesrådets synspunkter og holdninger, med mindre dette er angivet Vil du ha en annonce i Fællesbladet? Det koster 880 kr. + moms pr. år for seks gange i en standardstørrelse, som denne annonce. Dobbelt størrelse = dobbelt pris. 2 Nummer 3/2013

3 Vær med i Grøn Gruppe Af Jørgen Friis Bak Formand for Fællesrådet I sidste nummer af Fællesbladet var hovedlinierne i formandens beretning til generalforsamlingen i marts omtalt. Det fulde referat kan læses på hjemmesiden beder-malling-ajstrup.dk. Her vil vi fremhæve tre aktuelle emner, der omtales i artikler i dette blad: Plantning af den nye skov overfor Egelund læs mere på side 20 Udvikling af Egelund til et medborgercenter læs mere på side 28 Beskyttelse af vores grundvand læs mere på side 4. Der var genvalg til kassereren Kirsten Williams samt Helle Nielsen, Carsten Schou og Morten Sejersen, så forretningsvalget er uændret. En ny Grøn Gruppe Forretningsudvalget fremlagde et kommisorium for en Grøn Gruppe under Fællesrådet. Den grønne gruppe har til formål at gennemføre aktiviteter på det grønne område tilføre kommunen viden om, hvad der rører sig lokalt på det grønne område sikre, at interesser kan blive hørt være kilde til nye indfaldsvinkler og give fremdrift i kommunens natur- og friluftsplanlægning. Dette blev godkendt på generalforsamlingen. Skulle du have lyst til at deltage i gruppens arbejde, er du meget velkommen til at henvende dig til forretningsudvalget. Fællesrådets forretningsudvalg Formand Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, 8330 Beder (helst SMS v/ mobil) Kasserer Kirsten Williams Nyløkkevej 33, 8340 Malling Carsten Schou Byagervej 82 K, 8330 Beder Jørgen Hesselbjerg Heden 7, 8340 Malling GRUNDLOVSFEST 5. juni 2013 kl 14:00 på Festpladsen i Egelund Grundlovstaler: SFO-leder på Fristedet i Beder, Jørgen Møller Musik: Beder Spillemændene Uddeling af Fællesrådets pris Spejderne sælger drikkevarer, kaffe, kage m.v. Arrangeret af Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup VEL MØDT Karsten Tügel Byagervej 58 A, 8330 Beder Helle Nielsen Hedemarksvej 11, 8340 Malling Morten Sejersen Kirkebakken 130, 8330 Beder Per Bach Ajstrupvej 18, 8340 Malling Se hjemmesiden: beder-malling-ajstrup.dk Nummer 3/2013 3

4 Sprøjtefri Tekst: Birte Buhl-Hansen Grøn Guide - miljøkonsulent Natursamarbejdet Børn og Unge VI BOR ovenpå vores grundvand, og der er stor risiko for at de sprøjtegifte vi bruger i haven ender i vores fælles grundvand og kommende Hinnerup drikkevandsressource. I Mårslet-Beder-Malling området er der fundet sprøjtegifte i 42 % af de boringer, der er undersøgt. I Aarhus Kommune er der fundet sprøjtegifte i 37 % af alle undersøgte boringer og fund over kvalitetskriteriet for drikkevand i 16 %. Det tal vil vi gerne nedbringe. Det er forskellige sprøjtegifte, der findes i boringerne. Blandt de nyeste er blandt andet glyfosat og AMPA. De kommer fra midler som Round Up, som benyttes flittigt i danske haver. VIDSTE DU AT 1 gram koncentreret sprøjtegift er nok til at forurene m 3 drikkevand? m 3 svarer til en families forbrug i 80 år! Fra 1. marts i år er der 11 sprøjtemidler, Søften Tilst der har fået forbud mod at stå på hylderne i butikkerne, skulle DU stadig have nogle af dem stående i garagen eller andre steder, så skynd dig på genbrugsstationen og få det afleveret. Desværre betyder det IKKE, at alle de sprøjtemidler, man stadig kan købe, så er uproblematiske for grundvandet. Miljøstyrelsen har lavet en oversigt over sprøjtemidler, der kan købes i butikkerne, oversigten findes på GODTHAVEMILJØ.DK. De giver alle midlerne fra 1-5 flueben. Miljøstyrelsen anbefaler, at man går efter produkter med 5 flueben, så er man sikker på at få de mindst miljøbelastende produkter. Kigger man listen igennem, så er der ingen produkter mod ukrudt hverken til fliser og gangarealer eller til plænen, som har 5 flueben Så budskabet er meget klart: Drop sprøjtegiftene, nyd planterne og brug hakkejernet der, hvor der ikke skal være planter. Sprøjtemidlerne skader ikke kun grundvandet, men også fuglelivet i haven, og bier og humlebier, som sørger Vejlby for vigtig bestøvning af planterne. Så nyd det levende liv i haven og drop sprøjtegiftene. Kampagnen SPRØJTEFRI er i Beder- Malling-Mårslet i Det er Vandplanudvalget i Aarhus (VPU), de lokale vandværker i Malling og Mårslet og Aarhus Vand der står bag kampagnen i samarbejde med Fællesrådene i Mårslet og Beder-Malling-Ajstrup. VPU vil også køre en kampagne i det åbne land i 2013, hvor man i dialog med landbrug, gartnerier osv. vil prøve at finde gode løsninger til at hindre fremtidige forureninger med sprøjtegift af grundvandet. VPU vil blandt andet tilbyde lodsejerne aftaler om sprøjtegiftfri drift af de mest sårbare arealer i Lystrup området. Beskyttelsen af grundvandet er så vigtig, at kommunen lige nu behandler et forslag til en plan for beskyttelse af områdets drikkevand, hvor kommunen har mulighed for at påbyde sprøjtegiftfri drift af de mest sårbare områder. Risskov Er du ejer af en have i nærheden af dit vandværks boringer kan du også blive kontaktet af vandværket for at få en aftale om at undgå brug af sprøjtegifte. Hasle Framlev Brabrand ÅRHUS Harlev Stavtrup Boringer uden fund af sprøjtegift Hasselager Viby Boringer ned fund af sprøjtegift under grænseværdien 36% Boringer med fund af sprøjtegift over grænseværdien 18% Hørning Tranbjerg Stilling Mårslet Beder nderborg Solbjerg Malling 4 Nummer 3/2013

5 Nr. 131 MAJ-AUGUST 2013 Et effektivt middel mod forstoppelse - i anledning af 200-året for Søren Kierkegaards fødsel»da kom min Geburtsdag. Ellers er jeg altid ude paa min Geburtsdag, men jeg var ikke ganske vel. Jeg blev altsaa hjemme, gik som sædvanligt til Byen om Morgenen for at tale med Lægen, da jeg havde betænkt at celebrere min Geburtsdag med noget Nyt, jeg aldrig før har smagt, americansk Olie.«På denne festlige måde højtideligholdte Søren Kierkegaard angiveligt sin 39-års fødselsdag : ved at indtage en ikke nærmere angivet mængde af amerikansk olie. Dagbogsoptegnelsen fra 1852, hvorfra det anførte citat er hentet, melder intet om, hvordan den udsøgte olie bekom magister Kierkegaard. Men mon ikke vi kan gå ud fra, at den har gjort sin virkning, at Kierkegaards 39-års fødselsdag fik et, formentlig ganske tilsigtet, latrinært indhold. Døjer man af forstoppelse i ligefrem forstand, så er amerikansk olie givetvis et særdeles funktionelt afføringsmiddel. Men døjer man af forstoppelse i overført forstand, ja, så nytter lægelige medikamenter ikke meget: forstoppelsen må da afhjælpes på anden vis. Kierkegaard debuterede som forfatter med det omfangsrige værk Enten-Eller i Heri lader Kierkegaard den såkaldte æstetiker fremføre følgende:»lad Andre klage over, at Tiden er ond; jeg klager over, at den er ussel; thi den er uden Lidenskab.«Selvom denne klage over tidens lidenskabsløshed er lagt i munden på en litterær figur, vil det næppe være forkert at hævde, at Kierkegaard i nogen udstrækning fandt sin samtid præget af mangel på lidenskab, mangel på alvorlig lidenskab for det, der ifølge Kierkegaard burde ligge ethvert menneske på sinde opgaven: at blive sig selv. Til forskel fra vor tids megen tale om selvrealisering, hvor det hovedsageligt drejer sig om den enkeltes egne, immanente udviklingspotentialer, ja, så kan opgaven efter Kierkegaards vurdering kun løses ved at trække på de religiøse, transcendente kategorier. Et menneske kan således kun blive sig selv og i sandhed træde i karakter som menneske, såfremt det etablerer et forhold til Gud. Og for Kierkegaard kan det rette Gudsforhold alene tilvejebringes ved, at det enkelte menneske bliver kristen. Søren Kierkegaard ( ). Maleri fra 1902 af Luplau Janssen ( ). I det posthumt udgivne skrift Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed fremfører Kierkegaard, at hele hans forfatterskab har tjent ét og samme formål, nemlig at pege på kristendommen som aldeles uomgængelig for det menneske, der alvorligt bestræber sig på at løse opgaven: at blive sig selv. Som Kierkegaard skriver:»hele min Forfatter-Virksomhed forholder sig til Christendommen, til det Problem: at blive Christen«. Med mindre man vil problematisere det forhold, at Kierkegaard her i et sent tilbageblik hævder, at samtlige udgivelser, såvel de pseudonyme som de opbyggelige skrifter, er indordnet under det samme hovedformål, ja, så må man jo sige, at Kierkegaard hele vejen igennem den årelange tilblivelse af sit voluminøse forfatterskab har været drevet af en religiøs lidenskab og vedholdende haft kristendommen for øje. Kierkegaard er udmærket klar over, at der for et menneske ikke gives nogen glidende og ligefrem overgang fra en irreligiøs eksistensform til det at blive kristen. Men i værket Indøvelse i Christendom pointerer Kierkegaard, at det dog er muligt at gøre et menneske opmærksomt i retning af kristendommen, i retning af troens mulighed som et spring ind i Gudsforholdet. Kierkegaard måtte imidlertid også tage æstetiske virkemidler i brug for at gøre sin samtids æstetisk-interesserede mennesker opmærksom på sit kristelige forehavende. Opgaven var ikke så ligetil. Det københavnske borgerskab lod sig raskvæk stille tilfreds med tanketom underholdning. Det er derfor ikke overraskende, at forlystelseshaven Tivoli åbnede samme år, som Kierkegaard udsendte sit debutværk. Samtiden var rig på tomme kalorier, som, hvis de blev indtaget umådeholdent, velsagtens kunne give anledning til en middelsvær forstoppelse i det åndelige tarmsystem. Kierkegaard tog altså opgaven på sig med at råde bod på denne trængsel ved at gøre opmærksom på kristendommens eksistentielle anliggende i en tid, der var stærkt præget af forlystelsessyg guldalderromantik. Fortsættes næste side. Nummer 3/2013 5

6 GUDSTJENESTER Søndag , kl Pinsedag Brian Ravn Pedersen Joh 14,22-31 Kirkefrokost Mandag , kl Anden pinsedag Hørhaven - se rubrikken Søndag , kl Trinitatis søndag Emmy Haahr Jensen Joh 3,1-15 Søndag , kl s. efter trinitatis Brian Ravn Pedersen Luk 16,19-31 Søndag , kl s. e. trinitatis Kirsten Ditlevsen Luk 14,16-24 Kirkekaffe Søndag , kl s. e. trinitatis Emmy Haahr Jensen Luk 15,1-10 Søndag , kl s. e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Luk 6,36-42 Søndag , kl s. e. trinitatis Kirsten Ditlevsen Luk 5,1-11 Søndag , kl s. e. trinitatis Kirsten Ditlevsen Matt 5,20-26 Søndag , kl s. e. trinitatis Kirsten Ditlevsen Luk 19,1-10 Søndag , kl s. e. trinitatis Emmy Haahr Jensen Matt 7,15-21 Søndag , kl s. e. trinitatis Kirsten Ditlevsen Luk 16,1-9 Søndag , kl s. e. trinitatis Emmy Haahr Jensen Luk 19,41-48 Søndag , kl s. e. trinitatis Brian Ravn Pedersen Luk 18,9-14 Eskegården 4/6 og 6/8 kl Fortsat fra forrige side. I år markeres vidt omkring 200-året for Søren Kierkegaards fødsel. Og det er kun rimeligt for Kierkegaards tanker øver såmænd stadig indflydelse på eksempelvis den filosofiske og teologiske tænkning. Men for at Kierkegaards lidenskabelige tanker kan få os, nutidens mennesker, i tale, må vi selvsagt ikke døje af forstoppelse i vort åndelige tarmsystem. Vi må med andre ord passe på ikke at forspise os i kulturens underlødige tilbudsvarer, der blot gør os åndeligt dovne og sløver vor evne til at blive opmærksom på f.eks. Kierkegaards opfordring til det enkelte menneske, til»hiin Enkelte«, om at blive sig selv i Gudsforholdet. Nu kunne vi jo hver især overveje at gøre Kierkegaard kunsten efter og byde os selv på en omgang amerikansk olie APPETITVÆKKER for dermed at celebrere fødselaren. Men vi kunne også bytte olien ud med et par timers læsning i Kierkegaards skrifter for de har nemlig også en afførende virkning, i overført forstand, og afhjælper effektivt ethvert tilløb til forstoppelse i vort åndelige tarmsystem: kulturel junkfood af enhver art bliver udrenset med ekspresfart. Et anbefalelsesværdigt laksativ. Kære læser! Festlighold 200-året! Fejr fødselaren! Indtag mandens skrifter! Det er under alle omstændigheder sundhedsfremmende at læse Kierkegaard. Brian Ravn Pedersen SEN-SOMMERKONCERT SØNDAG DEN 25. AUGUST KL Musik i sommernatten er titlen på koncerten, når organist i Frederiksborg slotskirke: Sven-Ingvart Mikkelsen og Violinist Jochen Brusch spiller et program, som med en lys sommerlig tone bla. vil præsentere Mozart, Grieg, Vivaldi og Procol Harum. Glæd jer og læs mere info i næste nummer af Kirkenyt, men: SÆT ALLEREDE NU X I KALENDEREN Beder Kirke er en såkaldt vejkirke, hvilket vil sige, at kirken er åben for besøgende. I perioden marts-september er kirken åben mandag til torsdag i tidsrummet kl og om fredagen i tidsrummet kl Kirken kan dog være lukket for besøgende pga. bryllup, begravelse, ferie og helligdage. I kirken er der mulighed for at sidde i stilhed, tænke, bede en bøn, læse i en salmebog og tænde et lys. Kirkenyt, folderen Vejkirker og andet materiale vil være at finde i våbenhuset. På hjemmesiden kan folderen Vejkirker downloades. 6 Nummer 3/2013

7 Fælles pinsegudstjeneste i Hørhaven Anden pinsedag, mandag den 20. maj kl Årets glade konfirmander Der er arrangeret fælles bustransport til og fra Hørhaven for Beder og Malling sogne. Kl Afgang fra Malling sognegård Kl Afgang fra Beder sognegård Kl Afgang fra Hørhaven Det er gratis at køre med. Læs mere om friluftsgudstjenesten i forrige num mer af Kirkenyt. Vel mødt! IKON KURSUS med Søster Abraham d. 29/8 til d. 1/ A 7. C Kazanskaya-ikonen Sr. Abraham, dansk nonne bosiddende ved Jerusalem, tilbyder et 4 dages kursus i Beder Sognegård, hvor vi maler Kazanskaya ikonen (Maria med Jesusbarnet). Prisen er 1800 kr incl. materialer. Max 14 deltagere. Tilmeldingsfrist 1. juni. Nærmere oplysninger og tilmelding: Susanne Bernburg mob.: eller 7. D Foto: Rune Kæseler, Malling Nummer 3/2013 7

8 Døbte siden sidst Marie Garde Thomassen Frida Dahl Marcussen Asmus Schiøler Mortensen Amalie Hoeg Nielsen Emil Schiøler Mortensen Esther Olivia Sønder Bjerregaard Philip Bak Svendsen August Munk Christensen Olivia Damborg Nielsen KORSANG Børnekoret (2.-4. klasse) synger torsdage kl i Beder Sognegård Ungdomskoret (fra 5. klasse) synger onsdage kl i Malling Sognegård TAK TIL FORÅRETS MINIKONFIRMANDER 2. søndag efter påske, den 14. april, holdt vi afslutning for forårets minikonfirmander fra 3. A og C på Beder skole. I et forløb på 3 1/2 måned har børnene været med i forskellige aktiviteter Minikonfirmander fra 3. C i kirken og i sognegården. Ud over det ugentlige møde for hver klasse, har børn og forældre sagt ja-tak til at være med ved Kyndelmisse, Fastelavn, Kend din Kirke og nu til sidst afslutningsfesten, som begyndte med morgenkaffe/juice og rundstykker i sognegården, inden alle deltog i søndagsgudstjenesten. Det har været en glæde for os at lære børnene at kende, og at opleve deres energi og lyst til at synge, lytte til bibelhistorier og - ikke mindst - til at gå på opdagelse i vores gamle, smukke kirke. Dejligt var det også, at så mange havde lyst og mod til at optræde på de skrå brædder i kirkerummet ved Kend din Kirke. Tak til alle minikonfirmander for jeres gode humør. Og ikke mindst: Tak til alle I forældre, som trofast er mødt op for at være sammen med jeres barn i kirken og i sognegården. VELKOMMEN TIL NYE MINIKONFIRMANDER Tilbuddet om at blive minikonfirmand i skoleåret 2013/14 henvender sig til alle børn i 3. klasse på Beder skole. Tilbuddet er gratis og foregår en gang om ugen efter skoletid. Vi har hold fra skoleårets begyndelse i august og indtil jul, og hold igen fra januar og indtil tiden efter påske. I begyndelsen af juni måned vil alle børn, som efter sommerferien skal gå i 3. klasse, få et brev fra kirken med mulighed for at tilmelde sig på de nye hold som begynder i august. Ungdomskorets medvirken ved indvielsen af det nye orgel Flere oplysninger: på og hos organist og korleder Winni Kilsgaard mobil BABY-SANG I BEDER KIRKE Et musikalsk forløb for de allermindste. Har du barselsorlov og lyst til at få sunget med dit lille barn, kan du henvende dig til: Musikpædagog og organist: Lisbeth Gråkjær: Søndag d. 19. maj Kirkefrokost Mandag d. 20. maj 2. pinsedag i Hørhaven Søndag d. 9. juni Kirkekaffe NAVNE OG ADRESSER Kalenderen Mandag d. 10. juni Menighedsrådsmøde Torsdag d. 15. august Menighedsrådsmøde Søndag d. 25. august Sen-sommerkoncert SOGNEPRÆST, KBF: Brian Ravn Pedersen, Præstegården, Kirkebakken 58, 8330 Beder. Tlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. SOGNEPRÆST: Emmy Haahr Jensen, Ny Moesgårdvej 23, 8270 Højbjerg. Tlf Mobiltlf Træffes efter aftale. Fredag er fridag. KIRKEKONTOR: Sekretæren kan træffes tirsdage og torsdage kl Tlf KIRKEGÅRDSLEDER: Folmer Krarup, Kirkegårdskontoret, Lundshøjgårdsvej 12, 8340 Malling, Træffes bedst mandag-torsdag kl Tlf ORGANIST: Winni Kilsgaard, Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling. Tlf Lisbeth Gråkjær, Svendgårdsvej 61, 8330 Beder, Tlf KIRKESANGER: Jeppe Aastrup, Åbakken 9, 8320 Mårslet, Telefon BEDER KIRKE OG SOGNEGÅRD Kirketjener og pedel: Anne Marie Jensen Træffetid: tirsdag - fredag kl Tlf Personligt efter aftale FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Johannes Mortensen, Byagervej 197, Tlf NÆSTFORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Knud Jespersen, Engdalgårdsvej 50, Tlf REDAKTION: Emmy Haahr Jensen, Johannes Mortensen, Brian Ravn Pedersen (ansvh.) 8 Nummer 3/2013

9 Nyt fra Biblioteket Af Winni Thorup, bibliotekar "DE SMÅ ALFER på bibliotek På en dag i marts hvor der var varslet snestorm, som heldigvis udeblev, mødte ca 50 børn op med deres pædagoger og deltog med begejstring i GULDLOK DUKKETEATER s forestilling, De små alfer. Guldlok Børneteater består af én kvinde, Bodil Lildholdt Rytz, som står for både scenografi, dukker, dukkeføring og stemmer. Børnene kunne undervejs give deres besyv med at hjælpe alferne, og more sig over deres dumheder. Stykket havde en morale, som børnene tydeligvis tilsluttede sig: at man ikke må smide sit affald i skoven, heller ikke i alfeskoven! Der var stor tak til Bodil Rytz efter forestillingen, og hun kunne tilfreds pakke sammen og køre hjem i tørvejr! MALLING DYREHOSPITAL viden omsorg respekt medicinsk og kirurgisk behandling adfærd hund og kat fodervejledning vægttabs-program klip og trim Sofienlystvej 7 A, 8340 Malling DanBolig BEDER BUTIKSTORV 8330 BEDER R I N G : j.c. jensen & søn vognmandsforretning v/ leo jensen tlf.: FORSTAND PÅ BOLIGMARKEDET DanBolig SAMARBEJDER MED NORDEA nyløkkevej Malling KLIPPESTUDIE Kristiansgårdsvej Beder. tlf online-booking på Brahe International Contract Management & Consultancy v/ Michael Brahe Mobile: Byagervej 79a, DK-8330 Beder MT Depotrum Sofienlystvej 13, 8340 Malling. Tlf: Depotrum udlejes fra 300,00 kr. pr. md. Nummer 3/2013 9

10 Lokalcenter Eskegården Byagervej Beder. Tlf Fotos Rune Kæseler Døgnplejen mellem kl Lørdag, søndag og helligdage hele døgnet kontaktes på tlf (Brandstationen). Brugerrådets og husværternes kontor tlf Formand for Brugerrådet Carsten Schou, tlf ell Frivilligkoordinator Pia Koller tlf Besøgsmedarbejder Gitte Sand træffes man-tors kl. 8:30-9:00. Tlf Caféens åbningstider Hverdage kl. 10:00-13:00. Weekender og helligdage kl. 12:00-13:00. Tlf Sundhedsklinik ved Eskegården, tlf Malling Plejehjem, tlf Åbningstider: Tirsdag og fredag kl på Eskegården. Onsdag kl på Malling Plejehjem. Telefontid kl. 8-9 på åbningsdage. Hjemmeplejen i Beder, Malling og Mårslet Teamleder Helle R. Jensen, tlf Træffes bedst mellem kl. 8:00 og 9:00. Sundhedsenheden OmrådeSyd Træffes på tlf alle hverdage kl. 8:00-15:00. Malling Plejehjem og Kristiansgården Teamleder Hanne Nisgaard, tlf Aarhus Symfoniorkester (15 musikere) kommer på Lokalcenter Eskegården tirsdag den 28. maj kl og spiller en gratis koncert, hvor alle er velkomne. Informationsmøde om etablering af selvtræningsforening Tirsdag den 18. juni kl Alle nuværende brugere af sekvensrummet på Eskegården og andre interesserede pensionister inviteres til et møde om etablering af en selvtræningsforening. Kom og hør om de muligheder en forening har i forhold til dette populære tilbud, bl. a. at søge penge til at udvide og forny træningsmaskinerne. Brugerrådet: Erik Moes (bruger af sekvensudstyr), Pia Koller (frivilligkoordinator) Husværter i sommerferien I sommerperioden fra den 1. juli 16. august holder husværterne på Eskegården KUN åbent om tirsdagen fra kl Tlf Brugerrådet har planer om at etablere en frivillig husværtordning også på Malling Plejehjem. Hvis du vil høre mere om hvad det indebærer, er du velkommen til at kontakte Brugerrådet. Kartoffeldag Traditionen tro, fejrer vi også i år de nye kartoflers kommen. Torsdag den 13. juni kl fejres Kartoffeldagen i caféen, hvor der serveres stegt flæsk og persillesovs til de nye kartofler. Pris for dagens ret er 45 kroner. Forhåndstilmeldinger og betalinger anbefales. Den månedlige buffet i caféen Husk det store tag-selv-bord i caféen på Eskegården den første torsdag i måneden kl Dog ikke i juli og august. Pris: 60 kroner. Alle er velkomne. Rygning Rygere på Eskegården kan fremover kun ryge ved cykelskuret ud mod Mallingstien. Der er sat askebæger op. 10 Nummer 3/2013

11 KALENDEREN DET SKER I BEDER-MALLING-AJSTRUP Onsdag 22. maj kl. 19:30 Mødested: Malling Plejehjem. Foredrag ved Kirsten Williams. På sporet af det gamle Beder-Malling. Torsdag den 23. maj kl. 19:30 Forsommerkoncert. Malling Kirke. Entré 50 kr. inkl. mundgodt i Sognegården. Kvindekoret Englevild. Lørdag 25. maj kl. 10:30 Mødested: Malling Kirke. Byvandring i Malling. Tirsdag 28. maj Tur til Fredericia Miniby. Kaffe på Rask Mølle Kro. Beder-Malling Pensionistfor. Tirsdag 28. maj kl. 14:00 Aarhus Symfoniorkester Koncert på Eskegården. Gratis. Torsdag 30. maj kl. 14:00-20:00 Åbent hus på JU, Aarhus. (Beder Gartnerskole). Lørdag 1. juni kl. 10:00 til 16:00 Loppemarked. Ajstrup Forsamlingshus. Vi tager imod lopper hele året. Kontakt Dorthe på Lørdag 1. juni kl. 11:00-17:00 Havnen i Norsminde. Norsminde for Fulde Sejl. Lørdag 1. juni kl. 10:45 Bustur til Kongensbro Kro og Viborg Domkirke. Lokalhistorisk forening for Beder og Malling sogne. Onsdag 5. juni kl. 14:00 Grundlovsfest i Egelund Grundlovstaler: Jørgen Møller Arrangør: Fællesrådet. lidt udover det sædvanlige Malling Åbningstider Mandag - søndag kl dit mobile cykelværksted! Se også Onsdag 29. maj kl. 9:00 Mødested: Egelund. Tur til Gjern Bakker med guide. Veterantrav. Onsdag 12. juni kl. 9:00 Mødested: Egelund. Sculpture by the Sea. Veterantrav. Beder Butikscenter, 8330 Beder Tlf.: Åbningstider: mandag-torsdag fredag lørdag Nye datoer til kalenderen modtages af: Lene Gisselmann, Kornbakken 12, 8340 Malling, tlf Beder Malling Pensionistforening Af Jens Karl Rasmussen Beder Malling Pensionistforening Vi fløj til Kreta fredag d. 3. maj, denne gang fra lufthavnen i Tirstrup, vi var tilmeldt 29 og havde en fin tur igen. Tirsdag d. 28. maj går turen til Fredericia. Vi skal se Den Historiske Miniby, som viser Fredericia købstad i Middag på restaurant Oven Vande. Eftermiddagskaffen på Rask Mølle Kro. Din Systue i Beder Reparationer, omforandringer, mindre syarbejde i stof, skind og sejldug. Kører ud til gangbesværede. Laura Lernevall, dameskrædder tlf Har De problemer? Ring til: BEDER V.V.S. JØRGEN LOFT Ballevej 40, 8330 Beder. Tlf.: VAND - VARME- SANITET BLIKKENSLAGERARBEJDE Se også vores side på Facebook: Den er tilgængelig for alle, også hvis man ikke er Facebook-bruger Beder El & Automatik V/ Aut. Elinstallatør Carsten Stjernfelt Tlf: Nummer 3/

12 Én stor skolefest for alle på Malling Skole Skolefesten blev holdt på en ny måde i år. Lærere og forældre er begejstrede Af Astrid Tausen redaktionen Torsdag den 21. marts blev der holdt fest på Malling skole. Denne skolefest var dog en smule anderledes end de foregående år. I år havde et skolefestudvalg bestående af tre lærere organiseret den, så indskoling, mellemtrin og udskoling kunne fejre den årlige begivenhed på samme aften dog på forskellige tidspunkter i løbet af aftenen. Hidtil er der blevet holdt to fester, en for de yngre elever, og en for de ældre, men som Hanne Gammelgaard, skoleleder på Malling skole, siger, har det været svært for forældre med to eller flere børn på skolen, fordi de ofte blev nødt til at tage af sted to aftener i træk. Nu er det så blevet muligt at slå de to fester sammen til én takket være det nye byggeri, som blev færdigt foråret Hyggeligere stemning Jeg synes, at det har været en fantastisk god fest. Jeg havde været spændt på det, nu når det er én aften og ikke to. Jeg synes, at der har været en hyggeligere stemning og mere aktivitet, end der plejer. Jeg er meget positiv, sagde Hanne Gammelgaard efter festen. Men uanset hvor meget man prøver, kan man jo ikke glæde alle. Der var utilfredse miner blandt ældre elever omkring valg af DJ og dennes musik, og visse forældre havde problemer med både at se den ene spille musik på scenen i Storesal og spise med den anden i klassen. Det er nok noget, vi må leve med. Med denne fest har vi ønsket at have fokus på fællesskabet ved at samle festen på én aften. Det giver så nogle andre udfordringer, siger Hanne Gammelgaard om forældrenes problem. Dog synes der at være en god stemning omkring festen hos eleverne i indskolingen og på mellemtrinnet. Tre piger, hvis første skolefest var denne, var især begejstrede over de lækre tagselv-borde i klasserne. Man kunne helt selv bestemme, hvad man ville have at spise, sagde én af de små elever. For de små var der også god mulighed for at udfolde sig på scenen, hvor der fra klokken fem til otte blev spillet masser af musik. Der var også nogle af de større elever, der gav den gas på scenen, men de mindre var langt i overtal. Alt i alt virkede det ikke, som om stemningen, set fra elevernes side, omkring skolefesten var meget anderledes end de foregående år. Dog er der nok ingen tvivl om, at det har gavnet forældrene meget, at skolefesten holdes på én aften, og personalet virkede også godt tilpas med den nye ordning. 12 Nummer 3/2013

13 Forældre blev inviteret på Restaurant GoCook Af Merete Raun Poulsen Formand for Butiksrådet fra Superbrugsen i Malling og forældre på Malling Skole Sammen med kogebogsforfatter og diætist Anne W. Ravn gik 7. klasserne i skolekøkkenet og skiftede pizza og pommes frites ud med sunde retter og gode kostvaner. Der blev travlt i køkkenet, da eleverne først skulle regne ud, hvor meget mad der skulle bruges til 60 personer, når både klassen og forældrene skulle spise med. Der blev hakket, snittet, stegt, bagt og grint, og en dejlig duft og atmosfære bredte sig hurtigt i lokalet. 7. klasserne på Malling Skole deltog d. 5/3 og 6/3 i FDB s landsdækkende hjemkundskabsevent GoCook, som er et undervisningstilbud FDB Skolekontakten står bag. Restaurant GoCook er en aktivitet, hvor FDB s lokale aktive Butiksrådet fra Superbrugsen i Malling - tilbyder skolen en social aktivitet til både elever og forældre, hvor madoplevelser, madglæde og sundhed er i fokus. Under ledelse af køkkenchefen husholdningslærer Ole Jensen blev det et par uforglemmelige dage, hvor eleverne til slut med stolthed og glæde serverede og præsenterede deres mange sunde retter for forældrene. Efter gode tips og råd fra Anne W. Ravn til, hvordan man i fællesskab derhjemme kan gøre hverdagen lidt sundere, satte forældrene sig til rette foran en fantastisk, farverig og inspirerende buffet, som klart viste, at eleverne nu er klar til at overtage eller som mindste mål at deltage i og sætte præg på familiernes fremtidige måltider. En hilsen fra skolelederen: Der var enighed blandt alle gæsterne om, at det var en restaurantoplevelse, der gav mange Michelin-stjerner! Malling Skole takker Malling Brugs butiksråd for initiativet. Re-Think 2013 Skolebestyrelsen sætter i gang Af Per Lysgaard formand for skolebestyrelsen Valgreglerne for skolebestyrelsesvalget har i Aarhus kommune været underlagt en forsøgsordning nogle år. I stedet for 4-årige valgperioder, har det betydet skolebestyrelsesvalg hvert år, hvor halvdelen af bestyrelsen har været på valg for en 2-årig periode. Resultatet er, at forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen efter valget i efteråret nu er skiftet helt ud. Er det så et problem? Bestemt ikke, tværtimod. Den nye bestyrelse trådte sammen i november, og til det første møde havde de gamle bestyrelsesmedlemmer forberedt et oplæg til, at vi som skolebestyrelse rystede posen. Dette er blevet starten på et procesforløb, hvor vi i stedet for at gøre, som man plejer, tager os tid til at fastlægge: Hvad kan en skolebestyrelse arbejde med Hvad skal en skolebestyrelse arbejde med Hvad vil vi prioritere at arbejde med Hvordan vil vi arbejde med tingene Nogle af bagtankerne er en erkendelse af, at man som forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem ikke kan nå at være 100 % engageret i alt, og at man hver især har forskellige interesse/fokusområder. Opgaven er således, at vi får størst mulig udbytte af den energi og det engagement, det enkelte skolebestyrelsesmedlem kommer med. Et væsentligt tiltag har været etablering af en række arbejdsgrupper. De emneområder, der har været på tale indtil nu, er: Trafik, kommunikation, økonomi, forvaltningshenvendelser/politiske kontaktflade, samt øget frivillighed og forældreinddragelse i skolen. Derudover kan der komme flere på tale efter behov og interesse hen ad vejen. En del af skolebestyrelsesarbejdet vil nu foregå i den eller de grupper, man har interesse i. En del af processen er en erkendelse af at det netop er en forandringsproces. Som hjælp til at strukturere og prioritere vores arbejde har vi lavet en procesmodel, der skal hjælpe os til, at både arbejdsgrupperne og bestyrelsen løbende vurderer, om vi arbejder med det vi kan vil skal arbejde med. Resultatet skulle til gengæld gerne blive en skolebestyrelse, hvor lysten og gnisten bevares. Noget som gerne skulle smitte af på forældrekredsen, da skolebestyrelsesarbejdet faktisk er et godt sted at få indsigt, indflydelse og medansvar for skolens virke. Resultatet skulle også gerne blive en skolebestyrelse, der har fokus på at løse de skolebestyrelsesopgaver, der bedst understøtter Malling skole som en god folkeskole, der løbende udvikler sig. Nummer 3/

14 Malling Skole har flexuge på mellemtrinnet Af Rebecca Riisgaard Christensen 5. z, Clara Amalie Balle Mønsted 5.y og Ida Warming 4.b På MALLING SKOLE har vi flexuger, fordi eleverne skal arbejde på sjove måder samtidig med at de lærer noget. I uge 10 er der 5 værksteder, som alle elever skal besøge: Matematik værksted: Geometri i det fri Her skal vi se matematik fra en ny vinkel. Det foregår udenfor med sjove aktiviteter. Udeliv : Det foregår i skoven ved Egelund hvor det bliver aktiviteter natur og teknik og sjov som omdrejningspunkt. Go animate: Vi skal prøve kræfter af med programmet Go animate på hjemmesiden skoletube.dk. Vi skal lave en mini film. Krop og kost: Vi lærer om vores krop og hvordan vi kan leve sundt og beholde vores vægt uden det bliver alt for surt. Vi skal arbejde med kostkompasset og fremstille en Y-tallerken. Toby s Birthday Party: Det er en engelsk fødselsdag for ræven Toby fra engelskbøgerne. Vi lærer ord og hygger på en lærerig måde. Lockout - set fra barnets perspektiv Af Kenneth Hansen pædagog i indskolingen Vi er, i skrivende stund, en lille uge inde i lockouten og har interviewet en håndfuld børn omkring den. Timerne mellem 8-10 er aflyst, hvorimod børnene kan komme mellem kl og 12 og være sammen med pædagogerne, som så har tilsyn. Dog kun for de klasser, som normalt har pædagoger med. Fra kl. 12 og frem har SFO en åbent som normalt, når børnenes normale skema Alexander ville slutte. De første 4 dage efter påske havde vi imellem kl ca børn, og i SFO-tid ca. 60 børn i indskolingen (0.-2. kl). Der er normalt 180 børn i indskolingens skole/sfo. På Trinbrættets SFO (3.-4.kl.) har de ca. 30 børn pr. dag. Jeg har interviewet 6 børn. 3 piger og 3 drenge, alle 6-8 år gamle. Hvordan er det at komme i skole, uden lærerne er der? Det interessante svar var, at det sådan set både er godt og skidt. Det er mere tid til leg. Som Rebekka, 7 år gammel sagde: Det er mere lege-agtigt. Det er nemmere at lege. Og der er ikke nogen, der bestemmer over en. Det dårlige består simpelthen i, at så lærer man ikke noget. Det var de alle enige om. Det er træls. Hvis man ikke lærer noget, så får man ikke en god uddannelse. Og så kan man ikke tjene penge, som Freja på 8 år sagde. Hvad synes børnene så om, at læreren ikke må gå på arbejde? Det synes de, er synd for dem. Alexander på 7 år mente, at det var ondt. Hvorfor skal de ikke kunne komme? De skal have lov til at være her. Og igen. Irriterende at man ikke lærer noget. Laver I så lektier? Nogle af børnene har fået lidt pålagte opgaver fra lærerne, inden lockouten startede. Én skal lave lidt matematik, og en skal læse en bog. En tredje føler sig meget heldig over, at hun ikke har fået en bestemt opgave. Savner de deres venner? Nogen af vennerne er her, mens andre savnes. Men heldigvis kan man jo så bare finde sammen med andre børn. Hvis man bare kan finde nogen at lege med, så er det lige meget, at ens venner ikke er der, sagde Alexander. Og når der er færre børn, er det sjovere end normalt. Der er mere plads, var drengene enige om. Og fedt, at vi nu kan spille badminton hver dag. Hvor er børnene så henne, når de ikke må være på skolen? En var hjemme ved mor, en blev passet hos en anden dreng, og 2 piger var med forældrene på arbejde. En fortalte, at hans forældre måtte bruge fridage. Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen: Per Lysgaard Malene Gade Alex Paul Schmidt June Domar Tagmose Niels Tange Møllmann Susanna Maria Jensen Hanna Timmermann Forældrerådsformand i SFO "Perronen" Pernille Bjerre Jakobsen Skolens ledelse Hanne Gammelgaard Jensen, skoleleder Nummer 3/2013

15 Er det allerede slut? Af Bente Friis, Teaterforeningen Spiren Ja, sidste forestilling i årets revy er spillet. I slutsangen lød det: Det er svært at sige farvel. Og det var det. For en måned siden spillede dette års revy, og ja, det var svært at sige farvel. Det var svært at sige farvel til såvel et oplagt publikum som til de skønne rammer, vi havde fået lov at låne på Efterskolen for Scenekunst. Forestillingen torsdag fik en helt ny dimension, da efterskolens elever valgte at takke ja til tilbuddet om at se revyen. Det var herligt at fornemme deres begejstring for Spirens revy. For andet år i træk måtte vi skrive: udsolgt på plakaten til fredagsforestillingen. Det er fantastisk, da vi i år havde hen ved 30 billetter flere at sælge på grund af meget bedre plads i den nye teatersal. Så fra Teaterforeningen Spiren skal hermed lyde en stor tak for velvillig støtte fra et oplagt publikum. Og stor tak til vore sponsorer. På ligger flere billeder fra såvel dette års som tidligere års forestillinger. Nybyggeri & renovering Efterisolering af tagrum Genvex boligventilation Tag/Gulve/Vinduer Totalentrepriser Skoleparken Beder Tlf TELF v/knud Richardy Sørensen Fløjstrupvej Beder Tlf Biltlf PS Gardiner Peder Seldrup Nye gardiner Solafskærmning Ring efter gardinbussen Beder Ebeltoft Aarhus Glarmesteri De lokale skuespillere i årets revy trak fulde huse for andet år i træk. Coaching i alle højder Pressemeddelelse fra HERO Coaching Inge Temple er coach og ejer af et nyt firma i området, Hero Coaching, på Rodalvej 8 i Malling. Her flyttede hun til for 8 år siden med sin familie, efter mange år i udlandet, blandt andet USA og Holland. Hun er certificeret life- og business-coach samt NLP Practitioner. Udover 1:1-coaching af voksne og børn, arbejder hun også med grupper af børn og unge på skoler med det hollandske antimobbe-program Klippe & Vand. Et psykofysisk program, som øger selvtillid, selvrespekt og selvbeherskelse, og kombinerer fysiske øvelser med (selv-) refleksion. Inge er den hidtil eneste dansker, som er certificeret i programmet. Hos teenagerne er lavt selvværd, eksamens- eller præstationsangst og mobning gængse temaer. Derfor har hun sammen med en kollega-coach lavet en heldagsworkshop Find din power og elsk at være dig til piger år, som foregår i Aarhus 25. maj. - Gennem øvelser som den enkelte mærker på sin egen krop og gennem spørgsmål, som lægger op til refleksion, åbner vi for nye muligheder i den unge pige," forklarer hun. Man kan få en smagsprøve ganske gratis, når Malling Skole lægger rammer til en mini-workshop til piger på år og deres forældre torsdag 16. maj kl :30 på lærerværelset. - Aftenen kommer til at handle om det at træffe valg, at turde være tro mod sig selv og at anerkende sig selv. En sjov aften fyldt med brugbare redskabet til refleksion, forklarer Inge Temple. Der er gratis workshops på flere skoler i Østjylland. Se Ved glasskade ring Åbningstider Mandag - fredag 9:00-19:00 Lørdag - søndag 9:00-17:00 BEDER STIL KRAV - DET GØR VI Nummer 3/

16 Fællesbladet er udkommet i 25 år Af arkivleder Kirsten Williams Beder-Malling Egnsarkiv NIELS BLICHER daværende formand for Fællesrådet skriver i første nummer i 1989 om bladets formål: Det skal bringe stof af almen interesse for lokalområdet, der sætter sindet i bevægelse. Det skal ikke erstatte, men være et supplement til lokale blade i foreninger og grupper. Derudover skal det være stedet for meddelelser fra Fællesrådets medlemmer. Den spæde start Ole Johansen, ansvarshavende redaktør ( og ), planlægger udgivelsen af det første nummer sammen med Ingrid Jespersen, Jonna Nielsen, Lene Gisselmann, Morten Agersnap, Niels Blicher, Svend Bové, Knud E. Mikkelsen og Taus Nielsen. Alle er glade amatører bortset fra Taus og Ole Rohde Jensen samt pressefotograf Bent Sejersen. Rohde Jensen udformer et forslag til layout og navnet Fællesbladet. Bladet er på 16 sider, meget læsevenligt med store typer, kun foto på forsiden, layout sort/hvid med en farvet kant på forsiden. Der er planlagt fire numre årligt i et oplag på 3500, der sendes til alle husstande, kontorer og institutioner i Beder-Malling og Ajstrup, dog ikke strandområderne. Økonomien skal hænge sammen med et tilskud fra Fællesrådet og indtægter fra annoncører. 5/2003 Indvielsen af Stifolderen. 50 mennesker mødte op og fulgte med på en lang vandring ad stierne. Fællesbladet nr : Godaw! Teksten skrives på skrivemaskine, klippes ud og klistres op på monteringsark. Redaktionsarbejdet er ulønnet. Bladet trykkes på det lokale EJ-OFFSET. De første 10 år I slutningen af 1990 må man bede medlemmerne om at indbetale et ekstraordinært og frivilligt bidrag, da der er underskud. Det er den eneste gang, man har været i den situation. Ole Fournais ( ) overtager redaktørposten, medlemmerne skal nu betale for artikler, som de selv leverer - dog ikke læserbreve. Da Beder Sogn bliver selvstændigt i 1991, beslutter menighedsrådet, at Beder Kirkeblad skal være en del af Fællesbladet er også året, hvor bladet fremstilles på Malling Skoles Dataværksted, klippe-klistre tiden er overstået. Fra 1992 kommer der 6 numre årligt. Regelmæssigt er der dog nødråb fra redaktøren om at der mangler stof. I nr. 5/1994 skriver han, at der et par dage før deadline kun var stof til 1½ side! Hvad skriver de om? Strukturen er fastlagt i fire indholdskategorier: 1. Fællesrådsmedlemmernes præsentation af sig selv fx leverer Ungdomsklubberne, Biblioteket og Eskegården stof til næsten hvert nummer om arrangementer og aktiviteter. Amatørteatret Spiren fortæller om deres forestillinger. I 6/2002 Første forside med farvefoto: BMI får infostander, Pippi Langstrømpe opføres af Spiren, Egnsarkivet fejrer 35 års jubilæum Virksomhedsprofilerne beskrives de lokale firmaer og forretninger, Egnsarkivet fortæller områdets historie. 2. Opslagstavlen for lokale arrangementer fx indvielse af Beder Sognegård. 3. Fællesrådets information om offentlig virksomhed i området, eksempelvis: Indvielse af Omfartsvejen og Holmskovvej, rundkørsel i Ajstrup og lokalplaner 4. Nyt i området herunder læserbreve. Meninger om trafik i området kan få læserne til pennen. I denne periode især den på Kirkebakken. Efter megen aktivitet og pressen på fra lokalområdet fik kommunen etableret et bump, som til gengæld fik buschauffører og førere af sneplove op i det røde felt. Det endte med, at bumpet blev fjernet. Om den sidste del af historien var Fællesbladet helt tavst! Bladet leverer en kavalkade over begivenheder i området: Malling Bibliotek og Ajstrup Skole lukker, nybygning ved Malling Plejehjem, Malling Landbrugsskole og Gartnerskolen fylder 100 år og fusionerer. Der kommer flagallé i Beder for blot at nævne nogle få. Lokalprojektet Først og fremmest dokumenterer Fællesbladet et kolossalt folkeligt engagement omkring Lokalprojektet, der bringer en intens aktivitet med arbejdsgrupper, borgermøder og kontakter mellem Fællesrådet og Aarhus Kommune. 16 Nummer 3/2013

17 Grøn Guide starter i 1997 og leverer råd om et mere bæredygtigt miljø og skærper bevidsthed om økologi og ressourcer i hvert nummer. I er programmet for Fest- og Kulturugen med ca. 40 arrangementer i området meget imponerende med et gult indstik i bladet på 4 sider. De næste 10 år Fællesbladet - vækst og problemer med distribution Fra nr. 6/1999 hedder redaktøren Lene Aamand Sørensen. I 2001 får fritids- og ungdomsklubber deres faste 4 sider bagerst i bladet, kirkebladet for Malling Pastorat, og Beder Skole indgår som en del af Fællesbladet, oplaget stiger til 3700, i 2002 til Sognekirkerne og skolerne er vigtige for det sociale og kulturelle liv i området, så det er en klar styrkelse at have dem som fast indhold i Fællesbladet. Malling Skole kommer med i Fra 2004 kommer programmet for Aftenskolen Fælles Fritid to x årligt. Nr. 1/2002 er alle redaktørers mareridti artiklen på forsiden mangler æ, å og ø i alle ord, så der må udsendes et 1a nummer for at rette op på miseren. I denne periode anvendes Fællesbladet som budbringer af målrettet information til borgerne gennem særnummer/indstik i bladet: Fremtiden på din egn særnummer i farver ved arbejdsgrupperne under Fællesrådet 2000, Rent drikkevand i samarbejde mellem Fællesrådene og Aarhus Kommunale værker Brochuren Velkommen til nye beboere i Beder-Malling-Ajstrup Fællesrådet 2002, Stifolderen Fællesrådet 2003, Fælles indsats for børn og unge i Beder Institutionerne Bladet er i vækst og kommer i et oplag på 4000 på 24 sider, af og til med 32 sider, og annoncørerne tilbydes annoncer i farver. Der er problemer forude: portostøtten forsvinder, og bladet karakteriseres som en adresseløs forsendelse. Nej til gratis aviser er også nej til Fællesbladet. Bladet køres til København med 600 ekstra styk, som adresseringsmaskinen kan tygge på. Det går helt galt før påske i 2008, hvor postvæsenet slet ikke kunne håndtere mængden af blade, så bladet bliver 3 uger forsinket og må uddeles af BMI. I 2009 bliver samarbejdet med posten for anstrengt, uddelingen er nu via Forbrugerkontakten. Det betyder, at institutioner og firmaer ikke længere modtager bladet. Oplaget reduceres til Redaktøren efterlyser nye kræfter til redaktionen, de kommer heldigvis. Hvad skriver de nu om? Orientering fra Fællesrådet fylder betydeligt mere, der er høringssvar til kommunen om lokalplaner, skovrejsning og det vi ikke vil have fx en losseplads ved Starup. Vi fik en cykelsti fra Malling til Ajstrup Gl. skole, men ikke til stranden. Beder-Malling Bibliotek blev reddet fra lukning, men kom ikke til at flytte til Egelund. Festpladsen samme sted indvies, og grundlovsmøderne holdes fremover her i stedet for i krohaven i Beder. Beder-Bering-vejen har beskæftiget Fællesrådet siden I 2009 er der borgermøde i Tranbjerg, hvor omkring 300 forsøger at komme ind. Navnet ændres til Bering-Beder vejen. Her i 2013 venter vi på VVM-undersøgelsen, der skal klarlægge vejføringen. Nyt fra Området Det er omsider lykkedes BMI at skaffe penge til at udbygge Egelund med hal nr. 2 i 2002 til stor glæde for idrætsudøverne. Borgerne i Malling har arbejdet med at få et medborgerhus på Mallinggård ved Fløjstrupvej. Foreningen nedlægges i 2004 i erkendelse af, at kommunen har bestemt sig for at bygge Annehuse på stedet og flytte beboerne dertil fra pensionatet på Bredgade. Landbetjentens klumme er ny i Fællesbladet fra 2005 med stort og småt fra området, der i disse år oplever meget hærværk og indbrud. Der er også problemer med hash, stjålne cykler i mængder, tricktyve og graffiti, og dem der kører for hurtigt. En enkelt gang er der forsøg på at brænde Beder Skole af. Vi må trøste os med, at det er værre andre steder. Der udfoldes dog en ihærdig indsats for at finde gerningsmændene. Læserbreve I 2005 lukker Odderbanen stoppet ved Banevolden, mens Egelund bevares. I 2008 viser det sig, at skinnerne er i elendig forfatning, så banen lukkes for reparation. I samme hug lukkes overgangen også ved Gl. Østergårdsvej for biler. Det deler byen i to for og imod en permanent lukning. Fællesbladet er ikke specielt egnet til en dialog via læserbreve, fordi bladet kun udkommer hver anden måned. Aarhus Kommune mener dog ligesom Fællesrådet, at overgangen skal åbnes. Det bliver den i Hvad skriver de om Strukturen er todelt mellem faste rubrikker som kirkenyt, skolerne, klubberne, legepladsen, Eskegården, landbetjenten, biblioteket, telefonliste og kalender og artikler, som er nyt i området og meddelelser fra medlemmerne. Annoncørerne må ikke glemmes. 5/2006 Overskriften var: Køerne venter på Beder-Beringvejen - det ligner nu mest biler! BMI i Fællesbladet Fra 2009 er BMI bladet en integreret del af Fællesbladet, som nu er på 40 sider. Fra den oprindelige intention om at Fortsættes side 32 Nummer 3/

18 Unge forskere fra Beder Skole i finalen Hans, Johs, Frederik, Jonas og Kirstine fra valgholdet Unge Forskere på 8. årgang har sikret sig finalepladser i Unge Forskere konkurrencen projekter var tilmeldt årets konkurrence, 167 slap igennem nåleøjet til semifinalen som afholdes fem steder i landet. Beder Skole tilmeldte to projekter; begge projekter blev udvalgt til semifinalen d. 4. april i Bjerringbro, og begge projekter er med i finalen, som afholdes d april på DTU i København Projekterne er: Empty me - Madspild/ emballage og Solceller og naturens farver. Unge Forskere er en dansk konkurrence blandt alle børn og unge fra folkeskole til det gymnasiale niveau. Konkurrencen er inddelt i kategorier efter klassetrin. De to hovedkategorier Unge Forskere Junior og Unge Forskere Senior er henholdsvis for folkeskolens ældste elever og for det gymnasiale niveau. I disse konkurrencer har deltagerne mulighed for at konkurrere med indsendte projekter i tilknytning til undervisningen i matematik, astronomi, fysik, kemi, biologi, geologi og teknologisk orienterede fag. Projekterne indsendes til Unge Forskere og bedømmes af en bredt sammensat jury udpeget af Unge Forskere. De bedste projekter udvælges til at deltage i en regionalt opdelt semifinale, hvorfra de bedste projekter går videre til Unge Forskere Finalen. Konkurrencen Unge Forskere blev arrangeret for første gang i 1988 som en videreførelse af Philips Europæiske Konkurrence og Familie Journalens konkurrence Fysikernålen. I 2009 blev administrationen af Unge Forskere lagt ind under Dansk Naturvidenskabsformidling, hvor den daglige ledelse nu har til huse. Alle indsendte projekter bliver vurderet af en forjury, der primært består af jurymedlemmer fra finalejuryen. Forjuryen udvælger de bedste projekter, som skal gå videre til semifinalerne. Semifinalejuryen er udvalgt af de regionale værter for semifinalerne og er besat med forskere, lærere og erhvervsfolk fra lokalområdet. Finalejuryen består af forskere, erhvervsfolk, repræsentanter fra Undervisningsministeriet, Videnskabsministeriet og Patent- og Varemærkestyrelsen. Ved både semifinalerne og finalen vil projekterne blive bedømt ud fra et nøgternt pointsystem, som er inspireret af den bedømmelsesproces, der bliver anvendt ved det uofficielle verdensmesterskab for Unge Forskere, International Science and Engineering Fair (ISEF), som hvert år afholdes i USA. Juryen kan give hvert projekt op til 100 point. I deres vurdering bliver følgende områder bedømt: 1. Innovation er det en ny ide er der tænkt "skævt" i forhold til deltagerens normale verden er der opfundet noget hvad har givet ideen til opfindelsen/ projektet 2. Metode er der brugt en naturvidenskabelig metode er der systematik i fremgangsmåden er der inddraget praktiske forsøg 3. Nysgerrighed hvad har trigget deltagerne til at tage fat i emnet har de undret sig har de selv fundet på emnet til projektet 4. Grundighed hvor omhyggelige har deltagerne været med arbejdet har de været omkring en masse forskelligt er projektet gennemtænkt er fejlkilder overvejet/gennemtænkt 5. Selvstændighed er det selvstændigt arbejde eller lærer/forældrestyret vises der initiativ 6. Formidling bærer oplægget præg af udenadslære - eller ved deltageren selv, hvad det er, de siger er der sammenhæng mellem projektbeskrivelse, poster, udstilling og præsentation bruges udstillingen aktivt i formidlingen Hvis projektet er et gruppeprojekt, skal der også tænkes på samarbejdet mellem deltagerne: er de gode til at give hinanden plads, eller er der en enkelt, der dominerer gruppen hvor godt har gruppen arbejdet sammen under projektet bærer det præg af en enkelt styrende person, eller har de reelt samarbejdet om hele projektet deltager alle gruppemedlemmer i fremlæggelsen Forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen GAMMEL Anders Nørgaard / Britta Knudsen Lone Nørum Lund / Poul Volquartsen / Brian Fangel, / Lise Uhre Pless Oluf Jensen / Formand for SFO - forældrerådet Jan L. Rasmussen Nummer 3/2013

19 Beders nye dyrlægehus Vi har foder og tilbehør til dine kæledyr, hest og et spændende sortiment til haveejeren. Vi er Mallings lokale telebutik, vi har ALTID et godt tilbud til dig og din familie. Vi glæder os til at se dig på Holmskovtoften, Malling Et tillidsforhold mellem dyrlæge og patient er vigtigt for den rette behandling. Tekst og foto Dan Zachariassen SIDEN sidste sommer har Beder Dyrlægehus været at finde på adressen Kirkebakken 5C i de lokaler, som indtil da var hjemsted for Post Danmark. Beder Dyrlægehus henvender sig først og fremmest til ejere af hunde og katte, men også andre smådyr kan få behandling i klinikken. Det er dyrlæge Malene Michel, der er den primære dyrlæge på klinikken. Hun er uddannet i 2004, og hun er netop specialist i små- eller kæledyr. Ud over Malene Michel har dyrlægerne Jan Birch, Lene Mouritsen og Jacob Larsen, der alle er tilknyttet Odder Dyreklinik, vagter på Beder Dyrlægehus, og det har de fordi Beder Dyrlægehus er en afdeling af Odder Dyreklinik. Klinikken råder over såvel undersøgelsesrum som operationsstue, og man tilbyder alle gængse behandlinger, herunder tandbehandlinger og naturligvis operationer, hvoraf sterilisation og kastrationer af hunde og katte udgør en væsentlig del. Også veterinærsygeplejerskerne Vibeke Stein Müller og Donna H. Vangsgaard har deres daglige arbejde på Beder Dyrlægehus med hver sit speciale. Donna H. Vangsgaard tager sig primært af anæstesi og overvågning, mens Vibeke Stein Müller har specialiseret sig i dyreadfærd og positiv hundetræning. Malene Michel fortæller, at man arbejder med planer om forskellige temadage. Det har været afholdt en gnaverdag, og der er planer om andre temadage i fremtiden. Vi vil også meget gerne i samarbejde med områdets institutioner blandt andet med et tilbud om at lave noget over emnet børn og dyr. Det er vigtigt, at de små lærer noget om, hvordan man skal gå til dyrene, og ikke mindst, at de får en indsigt i at aflæse dyrenes signaler, fastslår Malene Michel. Veterinærsygeplejerske Vibeke Stein Müller i klinikkens Petshop Depot/opbevaring Tør, sikker og isoleret lagerhal Priser fra 400,-/md Let af- og pålæsning Transporthjælp tilbydes tlf Mobil Mail Kontor: J.H.Wesselsvej Åbyhøj Lager: Tofteledet 4B Beder Aut. vand- og gasmester Blikkenslager Gunnar Fredenslund Malling Bjergevej Malling Tlf Biltlf Brian Mikkelsen Malermester Nummer 3/

20 Ny skov mellem Beder og Malling Tekst: Jørgen Friis Bak formand for Fællesrådet I APRIL blev stierne til den nye skov anlagt, og i mandags blev de første træer plantet i den nye skov nord for Malling. Og i løbet af kort tid har vi en ny skov. Kommunen håber, at skovrejsningen ved Byagervej kan gennemføres foråret Hvis rigtig mange støtter projektet økonomisk, vil det styrke denne forhåbning. Skovrejsningen er en del af Aarhus Kommunes plan for at beskytte grundvandet ved skovrejsning. Kommuneplanen fra 2009 udpegede området fra Mårslet til Ajstrup, som vist på kortet, som skovrejsningsområde. Der er både privatejede og kommunalt ejede arealer. I 2009 lavede kommunen en undersøgelse blandt dem, der ejede jord i skovrejsningsområderne. Der var en positiv tilbagemelding dels i form af tilkendegivelser om at foretage skovrejsning og dels i form af salg af jorden til kommuene, som så efterfølgende vil kunne plante en skov. Det er det sidste, Hvad skal skoven hedde? Har du et godt forslag til, hvad skoven skal hedde, så send dit forslag til inden d. 24. maj. Resultatet vil blive offentliggjort ved Grundlovsfesten i Egelund. der er tilfældet for det område, som der nu rejses skov på. Og kommunen har ligeledes overtaget en ejendom ved Byagervej. Kommunen håber, at skovrejsningen her kan gennemføres foråret Hvis rigtig mange støtter projektet økonomisk vil det styrke denne forhåbning. Nogle har måske bemærket, at Østerskov ved Malling er sat til salg. Hvordan hænger det nu sammen? Jo, det er nu en fredskov, så den vil forblive skov, og når kommunen sælger den, kan det give penge til opkøb af jord og plantning af mere skov. Ligeledes kan vi som borgere også bidrage se beskrivelsen i boksen ligesom virksomheder kan sponsorere skovrejsningen. Se www. folkeskoven.dk. Se også på aarhus.dk. Støt skovrejsningen Køb træer gennem Growing Trees Network se Ønsker du, som borger i Beder-Malling-Ajstrup-området, at støtte rejsningen af den nye skov, kan du gøre det på følgende måde: Skriv en mail til hvori du angiver følgende: Navn Adresse Postnummer & By Telefonnummer (let kontakt hvis tvivlsspørgsmål) Antal træer du donerer Plantelokation - Egelund Skal diplomet udstedes til en anden (eksempelvis hvis gave), anfør venligst navnet på vedkommende. Lav en bankoverførsel til følgende konto i Folkesparekassen: Registrerings nr: Konto nr: på det beløb der svarer til det antal træer du donerer (antal x kr. 19 = overførselsbeløb). Eksempelvis 10 træer til kr Minimumskøb pr. overførsel: 4 træer a kr. 19 = kr. 76 VIGTIGT! Husk at angive navn og telefonnummer på bankoverførslen, så din og din indbetaling kan kobles sammen. Du får: Som tak for dine købte træer til plantning får du med tilsendt et takkediplom malet og designet af kunstneren Aja Hjort Løfkvist 20 Nummer 3/2013

Fællesbladet. Nr. 4 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 4 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 4 august 2013 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Pris til Lene Gisselmann 3 Rundkørsel i Malling Syd 22 Præstebolig bliver til sognegård 16 Ny bordtennisklub i BMI 46 Fælles Fritids efterårsprogram

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Vi er verdensmestre i tillid 12

Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Vi er verdensmestre i tillid 12 Nr. 5 Vi er verdensmestre i tillid 12 september 2013 Jørgen Bjerg (th) - foreningens mand 15 Kandidater til kommunal- og regionsvalg 18 Øvle-slægten i 550 år 23 Bent Vogensen (tv) ny formand for BMI 36

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 3 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 3 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 3 maj 2015 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 4 Ny skov og nye stier 16 Ny friskole i Malling 17 Portræt af Strobel Vin i Fløjstrup 18 Norsminde for fulde sejl 29 Ny hovedbestyrelse i BMI 31 Fuldenløbet

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 3 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P

Fællesbladet. Nr. 3 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Nr. 3 maj 2012 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Foto: Alli Fabrin Malling har fået sit helt eget vægmaleri, skabt af Carl Krull. Det kan ses på gavlen af Multihallen ved Malling

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 1 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Fælles Fritids forårsprogram 19-22 Fortsat gymnastik i BMI? 35.

Fællesbladet. Nr. 1 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Fælles Fritids forårsprogram 19-22 Fortsat gymnastik i BMI? 35. Nr. 1 januar 2013 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Oddergrisene for sidste gang i Malling. Foto 2012: Per Hauberg. Side28 Matematikkens dag på Malling Skole Side 12 Fælles Fritids

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 1 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 1 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 1 januar 2014 Nye kloakledninger 4 En sten for Øvleslægten 18 Lokale musikere i velgørenhedskoncert 27 Ajstrup Forsamlingshus truet af lukning 29 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Midt i bladet:

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 6 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 6 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 6 december 2013 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 25. årgang Fokus på robusthed i Malling 14 Mænd laver mad som vor mor 15 Hugin og Munin gemt i træ 18 Christian fra BMI spottet af Manchester

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 2 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Hold rent-dag 22. april 4 Mageskifte i Malling 19 Husk spejdernes loppemarked 22

Fællesbladet. Nr. 2 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Hold rent-dag 22. april 4 Mageskifte i Malling 19 Husk spejdernes loppemarked 22 Nr. 2 marts 2012 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Flest ønsker, at den nye sø kaldes "Egelundssøen" 3 Hold rent-dag 22. april 4 Mageskifte i Malling 19 Husk spejdernes loppemarked

Læs mere

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet Nr. 1 januar 2015 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 27. årgang Rema 1000 i Malling 4 Fasanspiserne på Malling Skole 14 Overlever Ajstrup Forsamlingshus? 20 Ny ledelse i BMI? 38 Fællesbladet udgives

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 4 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 4 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 4 august 2015 Kurt Pedersen fragter hovedtaleren, museumsinspektør Jeanette Varberg, til grundlovsfest i Egelund. Transportmidlet er Mallings nye rickschaw. Læs s. 4 og 10. Fællesbladet FOR BEDER MALLING

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 6 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P

Fællesbladet. Nr. 6 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Nr. 6 november 2012 Fællesbladet 24. årgang F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Beder Kirke har fået bygget et nyt orgel, der indvies med festkoncert. Side 20 Maria Dybdahl, th., slog Margit Bjerg

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 2 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 2 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 2 marts 2015 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 27. årgang Nyt boligområde i Malling 4 Ny skoleleder på Beder Skole 17 Søstre lukker Fulden Blomsterstudie 18 Ajstrup Forsamlingshus overlever 27

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 6 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Sportscaféen i Egelund renoveres 30

Fællesbladet. Nr. 6 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Sportscaféen i Egelund renoveres 30 Nr. 6 december 2011 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Kan du kende huset? Historisk vandring i Beder 24 Bornholm erstattet med Aarhus 16 Forfra med cykelstien 4 og 17 23. årgang

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 5 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P

Fællesbladet. Nr. 5 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Nr. 5 september 2012 Fællesbladet 24. årgang F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Første skoledag på Beder Skole er en stor dag. Læs side 17 Mallingelever fordybede sig i Ole Lund Kirkegaard og

Læs mere

Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årgang 21 - Nr.5 September 2009 Årets største fest i Malling s 17 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Festen skydes i gang af drengene fra 9. klasse. Foto: Dan Zachariassen. Debat om vision for Egelund

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 1 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fælles Fritids forårsprogram 20. januar 2011. 23. årgang. BMI Motion på Annapurna i Nepal Side 30

Fællesbladet. Nr. 1 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fælles Fritids forårsprogram 20. januar 2011. 23. årgang. BMI Motion på Annapurna i Nepal Side 30 Nr. 1 januar 2011 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP BMI Motion på Annapurna i Nepal Side 30 Fællesrådet fylder 25 år - og planter træer langs vejene. Foto: Rune Kæseler Side 3 Fælles Fritids forårsprogram

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 4 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Ib Møller fik Fællesrådets pris s 4 Fælles Fritids program s 23-26.

Fællesbladet. Nr. 4 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Ib Møller fik Fællesrådets pris s 4 Fælles Fritids program s 23-26. Nr. 4 august 2011 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Anders Iburg og Heine Boe starter ny efterskole på landbrugsskolen s 9 Ib Møller fik Fællesrådets pris s 4 Fælles Fritids program

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Egelundhallen ramt af vandskade 27. september 2010. 22. årgang

Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Egelundhallen ramt af vandskade 27. september 2010. 22. årgang Nr. 5 september 2010 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Sommeren har budt på et væld af aktiviteter for børn og unge i området. Læs side 12, 24, 25, 26 - og i BMI-bladet bagerst. Foto: Malling Fritidsklub.

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 1 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P

Fællesbladet. Nr. 1 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Nr. 1 januar 2012 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Kern Westerberg vandt DR2's talentkonkurrence 15 Afstemning om navn til ny sø 3 8.c vandt aviskonkurrence 12 Tidl. AGF-spiller

Læs mere

Multibanewalk i Malling. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Multibanewalk i Malling. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årgang 21 - Nr.6 december 2009 Multibanewalk i Malling Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Godt 120 personer gik søndag den 25. oktober en tur fra Malling til Multibanen i Beder for at skaffe penge

Læs mere

Så kom fortovet endelig. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Så kom fortovet endelig. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årgang 22 - Nr.1 januar 2010 Så kom fortovet endelig Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Beboer Henning Buchhave, th., er glad. Det fortov, han har kæmpet for, bliver nu langt om længe etableret langs

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 4 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P

Fællesbladet. Nr. 4 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Nr. 4 august 2012 Fællesbladet 24. årgang F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P FDF'erne blev nummer 11 til "VM" Læs side 9 Bueskydning er et af mange nye og spændende tilbud i BMI. Læs side 36-46

Læs mere

Fællesbladet. Et oprydningshold rykker ud Hold Rent-dag side 20-21. Skærmaksel trapper ned side 4. Pas og kørekort - nu også i Åby og Risskov side 19

Fællesbladet. Et oprydningshold rykker ud Hold Rent-dag side 20-21. Skærmaksel trapper ned side 4. Pas og kørekort - nu også i Åby og Risskov side 19 Årgang 19 - Nr.3 Maj 2007 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Et oprydningshold rykker ud Hold Rent-dag side 20-21 Skærmaksel trapper ned side 4 Pas og kørekort - nu også i Åby og

Læs mere

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet. Veteransport side 10. Hold rent-dag side 9. Lions styrer flagene side 20

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet. Veteransport side 10. Hold rent-dag side 9. Lions styrer flagene side 20 Årgang 20 - Nr.2 Marts 2008 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 77 veteraner mødes hver torsdag formiddag i Egelind. (Foto:Alli Fabrin) Veteransport side 10 Ny by rykker mod nord-øst side 4 Hold rent-dag

Læs mere

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet Årgang 20 - Nr.4 August 2008 Vivi fik prisen En overrasket Vivi Dybdal, leder af fritidsskolen Fælles Fritid, modtog ved grundlovsmødet i juni Fællesrådets pris af formand Jørgen Bak. Se mere på side 3

Læs mere

Fællesbladet. Biblioteket blev reddet side 4. Voksne på gaden ved klubfester. Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30%

Fællesbladet. Biblioteket blev reddet side 4. Voksne på gaden ved klubfester. Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30% Årgang 18 - Nr.5 September 2006 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Biblioteket blev reddet side 4 Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30% side 16 og 17 Voksne på gaden ved

Læs mere

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet Årgang 20 - Nr.6 November 2008 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årets sæbekasseløb i Egelund mellem fritidsklubberne i Mårslet, Beder og Malling blev igen vundet af Malling Fritidsklub. Her ses Mikkel

Læs mere

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet Årgang 20 - Nr.1 Januar 2008 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Fælles Fritids katalog side 15 Den nye bro i Engdalgårdsparken i Beder er på plads. (Foto: Jørgen Bak) Børn i byrådet side 12 og 14 Delebiler

Læs mere

Fællesbladet. Farvel til en ildsjæl. Farlige stoffer - også hos os side 13 og 15. Let at aflevere aluminium side 10

Fællesbladet. Farvel til en ildsjæl. Farlige stoffer - også hos os side 13 og 15. Let at aflevere aluminium side 10 Årgang 18 - Nr.2Marts 2006 Farvel til en ildsjæl Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Foto: Lene Aamand Efter 20 år i lokalområdets tjeneste takkede medstifter af Fællesrådet og formand

Læs mere

Grøftesvinene udfordres Lørdag den 5. april er det igen Hold. Ny formand for Fællesrådet

Grøftesvinene udfordres Lørdag den 5. april er det igen Hold. Ny formand for Fællesrådet Årgang 15 - Nr.2Marts 2003 Grøftesvinene udfordres Lørdag den 5. april er det igen Hold Rent-dag. Alle opfordres til at samle skidt og skrammel langs veje og stier. Læs side 10. (Foto fra 2002: Jørgen

Læs mere