Manual til internetbestilling. Region SydDanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual til internetbestilling. Region SydDanmark"

Transkript

1 Manual til internetbestilling Region SydDanmark

2 Indhold Log ind... 3 Vælg patient... 4 Oversigten... 5 Bestillingsbillede Vælg adresse/sygehusadresse... 9 Bestillingsbillede Bestillingsbillede Tilbage til oversigten Faste rejser Afbestil rejse Returrejse, kopier rejse og ændre rejse Meddelelsesbokse Vis planen Uddybende forklaringer Sygehusadresser Rejsetyper

3 Log ind Log ind via https://rsd.flexdanmark.dk For at logge ind skal du skrive ovenstående adresse. Har du logget ind på din egen pc, sendes du videre til valg af patient. Hvis du sidder ved en funktionspc, mødes du af nedenstående, hvor du skal bruge dit eget brugernavn og password, som du bruger om morgenen for at logge på din pc. Indtast Brugernavn og kodeord Tryk OK 3

4 Vælg patient Indtast CPR-nummer. Klik OK. Vælg CPR-rejse. Indtast patientens CPR-nummer 4

5 Oversigten Patientens navn. Felterne aktiveres ved at sætte et flueben i den lille kasse ud for den rejse, du enten ønsker at lave returrejse til, kopiere, ændre, afbestille eller få vist planen for. Angiver operatør, Dato samt tid for oprettelse af turen. Tryk Bestil rejse. Skal du lave ny bestilling til en anden patient, tryk da Vælg kunde. Log ud, når du ikke skal lave flere bestillinger. Bestillingsmodtagelse Check om patientens navn er korrekt. Tryk på Bestil rejse. Gode råd: Tryk på Vælg Kunde, når du er færdig med bestillingen, så du er klar til næste patient ringer og bestiller. 5

6 Bestillingsbillede 1 Patientens navn OBS!! Anfør så meget af adressen, som du ved og husk at vælge den rigtige kommune. Vælg adresse og kommune. Vælg rejsetype Vælg dato. Vælg Hente eller Seneste fremme. Vælg tidspunkt. Bemærk!! Ved Hente angives det tidspunkt, hvor patienten er færdigmeldt fra behandling. Vælg antal personer Indtast en Fra eller en Til-adresse. Husk at vælge korrekt kommune ud for adressen. Du skal indtaste specialtegnet < (mindre end), hvis du ønsker at forestage en bestilling til en sygehusadresse. Se bagerst i manualen for at se oversigt over forkortelser for sygehuse. Vælg dato (du kan højst vælge 14 dage frem i tiden). Vælg Hente eller Senest fremme ved at flytte den lille sorte runde prik. Det er meget vigtigt, at du anvender Senest fremme til alle bestillinger, hvor patienten skal være fremme til et bestemt tids punkt (eks. behandlingstidspunktet). Du skal indtaste det tidspunkt, som patienten skal være fremme. Indtast tidspunkt i Tid. Vælg antal personer i Antal. (husk max. 1 ledsager. Men er der behov for eks. personale under transporten, så påføres det endelige antal). Vælg den rejsetype, der er brug for. Hvis det er en kørestolsbruger, skal du vælge en type, hvor der står KØRESTOL i slutningen af rejsetypen. Se oversigt over rejsetyper bagerst i denne manual. Hvis patienten har en sammenklappelig kørestol, skal der vælges en rejsetype til alle vogne, da patienten ikke må sidde i kørestolen under kørslen. Tryk OK. 6

7 Særlig om rejsetyper Rejsetype dækker over hvilken type kørsel, der er behov for og i hvilken vogn. Eksempelvis kan der være behov for at patienten har behov for at komme ind via en lift i bilen, hvis hun sidder i kørestol. I sådan et tilfælde skal man sikre sig at der kommer en liftvogn. Rejsetypen skal dog kun ændres, hvis patienten har særlige behov for transport. Bagerst i manualen findes en samlet liste over de mulige rejsetyper, der kan vælges imellem. Generelt om valg af adresser Når der skal vælges en adresse, så skriv så meget du er sikker på af adressen. Jo mere du ved, jo lettere er det at finde den rigtige, hvad enten det er en sygehusadresse eller det er en almindelig adresse. Husk samtidig at vælge den rigtige kommune. Hvis dette ikke gøres, så vil du ikke få vist de relevante adresser. Særligt omkring sygehusadresser: På rsd.flexdanmark.dk kan du benytte to typer af adresser. Almindelige og Specialadresser. I ovenstående er Fraadressen en alm. adresse. Når man vil lave en ny bestilling, vil patientens registrerede hjemadresse vises i både fra og til feltet. Herefter er det blot at skifte den ene. I Til-adresse -feltet er der starten af en specialadresse. En specialadresse er en forkortelse af den enkelte afdelings navn. Dette får chaufføren ud i bilen, så han ved hvor han skal gå hen for at hente eller aflevere patienten. Samtidig er der på adressen sat ekstra tid af til chaufføren, hvis adressen ligger langt fra indgangen. Derfor er det vigtigt at man vælger den rigtige adresse for både at undgå forsinkelser og for at sikre at vognen modtager korrekt betaling. Hvis ikke du er klar over hvad hele adressens navn er, så skriv det første ind, så vil turbestilling.dk komme med relevante forslag, se billedet nedenfor. Vær i øvrigt 7

8 <UREG = Udenregionale sygehus (vælg den ønskede kommune) Gode råd: Trappemaskine bestilles ikke som hjælpemiddel, men krydses af separat sammen med angivelse af etage. Dette sker i næste billede. Har patienten særlige behov (lav vogn, køres alene mv.) vælges den korrekte rejsetype. Mangler der specialadresser? Kontakt dit lokale kørselskontor. 8

9 Vælg adresse/sygehusadresse Vælg husnummer her dog ikke ved valg af sygehusadresse. Vælg adresse/sygehusadresse fra listen. Valg af sygehusadresse Hvis du anvender et specialtegnet < (mindre end) for at finde en sygehusadresse i en kommune, bliver du guidet videre til en liste, hvor du vælger den sygehusadresse, som du skal bruge. Tryk OK, når du har valgt adressen i gardinet. Hvis listen over sygehusadresse er for lang til, at hele listen kan vises, skal du indsnævre din søgning ved at tilføje de første bogstaver i adressen (gå tilbage til forrige billede ved at trykke Afbryd). Tast eksempelvis <OU DIA for at få dialyseafsnittene på Odense Universitetshospital. Valg af adresse (vejnavn) Hvis du blot har indtastet vejnavnet, og systemet ikke kan finde den adresse, du har indtastet, skal du også vælge fra listen. Husk at vælge husnummer i det lille gardin. Samme vej kan findes flere gange, fordi husnumrene er opdelt på vejstykker. Vælg her korrekt vejstykke, så husnummeret fremgår af listen. Tryk OK, når du har valgt. Det kan forekomme at der findes flere adresser i samme kommune, men med forskellige postnumre. Er dette tilfældet kan det ske at du både skal vælge adresse og husnummer: 9

10 Sygehusadresserne optræder som udgangspunkt i to versioner. Som servicerejse og som ikke-servicerejse. I ovenstående eksempel blev der søgt på alle adresser, der starter på <OU DIA. Det gav 4 adresser. Fysisk er <OU DIABETES KLI og >OU DIABETES KLI.SR det samme sted, men den nederste (ikke blå) er ServiceRejse, dvs. chaufføren 10

11 Bestillingsbillede 2 Skriv bemærkninger om patienten eller adressen. Husk at rette i oplysninger på returkørslen. Vælg etage, hvis patienten skal hentes hjemme og ikke ved gadedøren. Der tildeles derved automatisk servicetid. Bemærk at patienterne som udgangspunkt forventes at være klar ved gadedøren. Vælg hjælpemiddel. Hvor posteres udgiften? Betaler angiver, hvor regningen for transporten havner. Du kan her indtaste oplysninger til chaufføren om patienten eller adressen. Det er en stor hjælp for chaufføren og en god service over for patienten. Skriv gerne patientens telefonnummer/mobilnummer på bestillingen. Chaufføren vil, hvis nummer er påført, ringe til patienten kort inden afhentningen. Husk, at der kan skrives bemærkning til både afhentningsadressen og afleveringsadressen. Du skal under Hjælpemidler vælge hjælpemiddel til patienten. Hvis patienten ikke har hjælpemiddel med, vælger du Andet. Der bliver automatisk tilknyttet ekstra servicetid til bestillingen, når du vælger hjælpemiddel. Du skal altså ikke tænke på, hvor lang tid det tager at håndtere en kørestol. Hvis hjælpemidlet ikke fremkommer i dropdownmenuen, kan det skyldes, at du har valgt den forkerte Rejsetype, jf. side 6. Ved bestilling af mere end 2 hjælpemidler vælges først en rejsetype med liftvogn. Hernæst vil det være muligt at være hjælpemidlet 2+ hjælpemidler : Dette udløser 5 minutters servicetid til chaufføren, således at hjælpemidlerne kan sættes på eller tages af vognen. Anfør i noteringsfeltet, hvilke hjælpemidler der er med. Hvis der er behov for yderligere servicetid rettes dette. For at kvittere for valget af hjælpemiddel, skal du vælge det igen, selvom det står i feltet. Du kan vælge flere hjælpemidler til samme patient, men du skal være opmærksom på, at jo flere hjælpemidler en patient medbringer på turen, desto dårligere bliver koordineringen vognene kan kun medtage et begrænset antal hjælpemidler. Hvis patienten skal hentes eller følges til boligens entredør i en etageejendom, angives etagenummeret i dropdownmenuen ud for etage. Derved tildeles chaufføren ekstra tid til at hente eller følge patienten til og fra entredøren. I bemærkningsfeltet skrives hentes/følges. Derved ved chaufføren at patienten skal følges til entredøren. 11

12 Du skal kun angive etage hvis patienten skal afhentes på en bestemt etage, dette giver automatisk servicetid sammenlagt med evt. valgt hjælpemiddel. Du skal træffe et valg i nogle af boksene, selvom det der står det du ønsker. Dette er for at kvittere for et valg, og dermed nedsætte risikoen for fejl. 12

13 Bestillingsbillede 3 Her ses den servicetid, der er sat af i forbindelse med afhentning og aflevering af patienten. Du kan her afsætte servicetid til at hjælpe patienten efter behov. Der bliver automatisk lagt tid til, hvis der er hjælpemiddel med. VIGTIGT! Servicetid dækker over ekstra tid til chaufføren og det kan tildeles på 3 forskellige grundlag: Hjælpemiddel, adressen og individuel servicetid til patienten vurderet i bestillingsøjeblikket. Servicetiden for hjælpemidler tildeles automatisk. På sygehusadresser tildeles servicetiden automatisk. På patientens hjemadresse kan der vælges etage, hvis patienten skal hentes ved entredøren i etagebyggeri, derved vælges servicetiden automatisk. Til sidst kan servicetiden tildeles individuelt, hvis det vurderes at patienten har behov for det. Den ekstra servicetid, du vil lægge til, skal lægges til den tid, der allerede er afsat. Hvis du ønsker at tillægge 2 min. servicetid, og der allerede står 2 min. i feltet, skal du rette det til 4 min. Der skal som udgangspunkt ikke ændres i servicetiden, da serviceniveauet er defineret på forhånd. Hvis der er behov for ændret servicetid, så vær opmærksom på at vognen afregnes pr. minut, så ekstra servicetid er lig med ekstra udgifter for regionen. Gode råd Alle de oplysninger, som du har indtastet, kan ses i de øvrige felter. Ønsker du at rette noget, skal du trykke Afbryd for at komme tilbage i de andre bestillingsbilleder. Systemet udregner selv hvor lang tid, der skal bruges på trapperne i servicetid, hvis dette er angivet. HUSK! Etageangivelse skal kun bruges, hvis patienten skal afhentes på etagen ved entredøren. 13

14 Servicetid for hjælpemidler Afhentning Aflevering A ANDET 0 0 E EL-KØRESTOL 5 5 K KØRESTOL 5 5 S SAMK.KØRESTOL 1 1 R ROLLATOR 1 1 V SERVICE 2 1 H HENTES/FØLGES 3 3 I ILT 1 1 T TOILETSTOL 2 2 C CROSSER 5 5 Æ 2+ HJÆLPEMIDLER 5 5 D STOR PAKKE 0 0 Bemærk at der ved stor pakke ikke tildeles ekstra service tid til chaufføren, men man optager bagageplads, der svarer til bagagerummet i en stationcar. 14

15 Bekræft bestilling og oplys tidspunkt: Oplys afhentningstidspunktet til brugeren. Tryk herefter OK. Oplys brugeren afhentningstidspunktet i Lovede tid. Sørg for, at brugeren har skrevet tidspunktet ned. Sig til patienten Du skal være klar til at blive afhentet 5 min. før det tidspunkt, jeg har oplyst. Vognen må ankomme senest 15 min. efter det tidspunkt, du har oplyst til brugeren. Tryk OK. Du kan ikke afbestille turen ved at undlade at trykke OK. Turen er allerede bestilt (du har fået afhentningstidspunkt), og turen skal derfor afbestilles korrekt i næste billede (oversigten). 15

16 Tilbage til oversigten Her kan du se alle rejser for patienten. Du kan vælge returrejse, kopier, ændre afbestil eller få vist planen herved at sætte flueben i den lille boks ud for den tur, du ønsker. Du kan nu se, hvilken operatør, der har indlagt rejsen (her RSDMANUAL), og på hvilken dato og klokkeslæt rejsen er indlagt. Du kan nu se (øverste billede), hvor mange og hvilke bestillinger der er foretaget til patienten. Der står kun patientens navn på skærmen. Du ser altså kun denne patients (Peter Patient) bestillinger. Det er også her, at du kan vælge at lave en returbestilling, kopiere en bestilling, ændre på en bestilling, afbestille en bestilling eller få vist planen for en bestilt tur. Hvis en anden operatør foretager ændringer til en tur, vil det være dennes navn, der fremgår af oversigten og altså ikke den operatør, der oprettede turen. Dit operatørnavn er det brugernavn du indtastede da du loggede ind på bestillingsmodulet. Tryk på Vælg Kunde, hvis du vil slå en anden patients bestillinger op. Indtast patientens cpr-nummer for at komme frem til listen over aktuelle bestillinger. 16

17 Faste rejser Udag viser hvilken ugedag turen falder på. Bestil fast rejse giver mulighed for at bestille ture til faste dage eks. ture, der skal køre hver mandag i 3 måneder. Du har mulighed for at bestille faste rejser i internetmodulet (Bestil fast rejse). Tryk på Bestil fast rejse Indtast adresser, rejsetype, tidspunkt, mv. som normalt. 17

18 Mandag (alle) betyder, at turen planlægges på alle mandage. Mandag (ulige) betyder, at turen kun udføres, når man- dagen falder i ulige uger. Mandag (lige) betyder, at turen kun udføres, når man- dagen falder i lige uger. Der skal vælges en gyldighedsperiode i Fra og Til for turen. Det kan være, at turen skal gælde fra den 25. april til den 25. juli. Når den angivne gyldighedsperiode udløber, stopper turen automatisk med at eksistere i systemet. Tryk på et af de små kalenderikoner for at angive gyldighedsdatoer. Afgrænsningkategori betyder at rejserne ikke kører bestemte dage. På alle bestillinger for Region SydDanmark vælges RSDHVE, med mindre andet er aftalt med XX? 18

19 Brug <> til at bladre i kalenderen. Angiv Fra-dato i kalenderen til venstre. Angiv Til-dato i kalenderen til højre. Check i Fra og Til boks at datoerne er korrekte. Angiv servicetid som normalt. HUSK! Systemet udregner selv servicetid for etage, hvis du tidligere i bestillingen (billede 2) har angivet dette. 19

20 Her er tidspunktet på den faste plan. Det er sådan, turen vil køre hver mandag fremover med undtagelse af tidspunkterne i den løbende plan (se tidspunkterne nedenfor). Bemærk, at tidspunkterne på den løbende plan kan afvige fra den faste plan. Her er tidspunktet for en af turene på den løbende plan. Den 27. februar 2012 hentes patienten kl. 16:25. Her er tidspunktet for en af turene på den løbende plan. Den 5. marts 2012 hentes patienten kl. 16:15. Internetmodulet planlægger automatisk den faste tur samt turene på den løbende plan. Du får altså helt op til 3 tidspunkter på én gang, som du skal oplyse patienten. Det er meget vigtigt, at du kontrollerer, om de ture, der bestilles på den løbende plan, falder på helligdage. De vil nemlig ikke automatisk blive aflyst du skal derfor selv afbestille dem. Forklaring IT-systemet kan se 14 dage frem på datoer. Herefter kan der kun planlægges på det, vi kalder den faste plan: mandag-søndag. På den faste plan får patienten et afhentningstidspunkt, som patienten kan regne med hver mandag i de 3 måneder, som turen i eksemplet her skal køre. Dog med undtagelse af de første 14 dage fra bestillingen foretages. På den løbende plan (de første 14 dage frem i tiden) planlægges turen også, og kunden skal altså i dette tilfælde have oplyst tidspunkter for de 2 mandage, der findes på den løbende plan, da turen bookes (mandag den 27/2 og 5/3). Dette tidspunkt kan afvige fra tidspunktet på den faste plan. Efter de to mandage er overstået, så vil den faste plans tidspunkt gælde for resten af de 3 måneder, turen skal udføres. 20

21 Afbestil rejse Sæt flueben ud for den bestilling du vil afbestille. Knapperne aktiveres. Tryk Afbestil. Bekræft afbestilling med Ja eller afbryd med Nej. Sæt flueben ud for den tur, du vil afbestille. Knapperne til afbestilling aktiveres herefter. 21

22 Returrejse, kopier rejse og ændre rejse Her vælges Returrejse, Kopier rejse, Ændre rejse, afbestille rejse og vis planen. Knapperne aktiveres ved at sætte flueben ud for den aktuelle bestilling. Returrejse Vender turen automatisk (adresserne i Til og Fra). Husk at genindtaste hjælpemiddel & servicetid. Hvis du har skrevet bemærkninger til turen, vil bemærkningerne stadig stå ud for adresserne, du valgte i forbindelse med bestillingen. Vurdér om bemærkningen på returrejsen skal flyttes fra Fra- og til Til-adressen eller omvendt. Kopier rejse Åbner en kopi af den tidligere indlagte tur. Vær opmærksom på, at tidspunktet i feltet Tid ikke er den tid, som blev indtastet ved bestillingen men i stedet den tid, som er oplyst patienten (Lovede tid). Indtast det ønskede korrekte tidspunkt igen i feltet Tid. Husk at genindtaste hjælpemiddel & servicetid. Ændre rejse Giver mulighed for at ændre i oplysninger på en bestilling. Bemærk at afhentningstidspunkt kan ændre sig, hvis der foretages ændringer. Vær opmærksom på, at tidspunktet i feltet Tid ikke er den tid, som blev indtastet ved bestillingen men i stedet den tid, som er oplyst patienten (Lovede tid). Indtast det korrekte tidspunkt igen i feltet Tid. Husk at genindtaste hjælpemiddel & servicetid. Det er vigtigt at bemærke, at du arbejder i et system, hvor der konstant ændres på turforløbene (og dermed tiderne). Du skal derfor altid være opmærksom på, hvilket (nyt!) afhentningstidspunkt systemet giver dig, hvis du har ændret eller kopieret en tur. 22

23 Meddelelsesbokse OBS! Selvom der ikke frem- kommer ture i billedet aktuelle bestillinger, kan der være bestilt ture af brugere, hvor du ikke har rettigheder til at se turene. Derfor kan denne besked fremkomme selvom du ikke kan se turene. Meddelelsesbokse Ovenfor ses eksempler på forskellige typer af meddelelsesbokse, som kan forekomme. Eks. at et obligatorisk felt ikke er udfyldt, men disse bokse kan også fremkomme, hvis systemet ønsker kvittering for et givent valg. Eks. som hjælpemiddel er valgt kørestol, dette står i dropdownboksen men systemet ønsker at det skal vælges en gang mere. 23

24 Vis planen Her vises dato for det planlagte vognforløb. Planlagt afhentning/afleveringstidspunkt. Afhentning eller aflevering på efterfølgende adresse. Patientens navn angives i linjen ved afhentning/aflevering. Bemærk at ikke alle rejser køres direkte. Giver mulighed for at se hvornår turen udføres på pågældende vognforløb. De angivne tider er i real time, så på den på- gældende kørselsdag kan man se hvornår bilen faktisk er fremme. Forgæves Angiver at patienten ikke er kommet med vognen, chaufføren har kontaktet driftsvagten og har i den givne situation fået lov til at fortsætte sit vognforløb uden at have patienten med. Eksempler på forgæves ture kan være at kunden ikke er hjemme, syg, ikke er klar osv. For nærmere oplysninger om forgæves ture kontakt da: (må ikke udleveres til patienter). 24

25 Uddybende forklaringer Du kan bestille kørsel på https://rsd.flexdanmark.dk Sådan bestilles ture Via internetmodul bestilles kørsler og returkørsler. Ved bestilling oplyses et afhentningstidspunkt. Patienten afhentes fra 5 min. før til 15. min. efter det oplyste tidspunkt. Oplys patienten om tidspunktet, og bed evt. patienten om at notere tidspunktet ned, eller giv patienten en lille seddel med. Der kan tidligst bestilles kørsel 14 dage i forvejen. Faste ture Afbestilling af kørsel Afhentning og aflevering Beskeder til chaufføren Ventetid Bestilling kan foretages ud over 14 dage ved valg fast kørsel på bestemt ugedag. Første 2 uger bestilles på normal vis. Derefter vælges der fast ugedag og tidspunkt til fremtidige kørsler Bestilt kørsel kan afbestilles via internetmodulet. Der kommer automatisk pop up hvis afbestilling ikke kan foretages online (hvis afbestilling er for tæt på udførelsestidspunktet). I de tilfælde skal der ringes til trafikstyringen på Aflevering og afhentning kan ske enten i forhal eller på afdeling. Dette vælges ved bestilling af kørsel. Afhentning/aflevering på afdelingen skal bestilles som en.sr rejse. Afhentning/aflevering i forhal sker som almindelige rejse uden.sr I bemærkningsfeltet kan der skrives beskeder til chaufføren, hvis der er noget denne skal være særligt opmærksom på. Skriv med omtanke, da beskeden kommer ud på en skærm der muligvis kan ses af patienten/medrejsende. Skriv altid et telefonnummer på patienten, hvis muligt. Patienter må max. vente 60 min. på afdeling før og efter behandling. Patienter der skal dialyse, stråle-, eller kemobehandling må max. vente 30 min. på afdeling før og efter behandling. Transport mellem Jylland/Fyn via færge Servicetid Patienter bliver ikke fragtet via færgeruten Fynshav/Bøjden. Der skal som hovedregel ikke ændres i servicetiden, da serviceniveauet er defineret på forhånd. Hvis der er behov for ændret servicetid, så vær opmærksom på at vognen afregnes pr. minut, så ekstra servicetid er lig med ekstra udgifter for regionen. Typisk ligger prisen pr. minut på mellem 5 og 10 kr., derfor kan en kørsel hurtig blive dyr, hvis der er tildelt unødigt mange minutter. 25

26 Sygehusadresser Odense Planet adresse Adresse Kommentar Postnr <OU AFD I DERM.SENGEAF SDR. BOULEVARD 29, INDG SAL PAT. HOTELLET 5000 <OU AFD J FÆLLES AMB SDR. BOULEVARD 29, PAT. HOTELLET INDG SAL 5000 <OU ALLERGICENTER SDR. BOULEVARD 29, INDG <OU ALLERGICENTER.SR SDR. BOULEVARD 29, INDG. 142, 1. ETAGE 5000 <OU AMB A KLØVERVÆNGET, INDG. 44/ <OU AMB A.SR KLØVERVÆNGET, INDG. 44/46 1. ETAGE 5000 <OU AMB AFD M KLØVERVÆNGET 4, INDG <OU AMB AFD M.SR KLØVERVÆNGET 4, INDG. 90, 3. ETAGE 5000 <OU AMKE KLØVERVÆNGET 20, INDG <OU AMKE.SR KLØVERVÆNGET 20, INDG. 55, 1. ETAGE 5000 <OU ANÆSTES AFS EZK SDR. BOULEVARD 29, INDG <OU ANÆSTES AFS EZK.S SDR. BOULEVARD 29, INDG. 132, STUEN 5000 <OU ANÆSTESI AFS A Sdr. Boulevard 29, INDG <OU ANÆSTESI AFS A.SR Sdr. Boulevard 29, INDG. 20, 1. SAL 5000 <OU ANÆSTESI AFS D KLØVERVÆNGET, 20 INDG <OU ANÆSTESI AFS D.SR KLØVERVÆNGET, 20 INDG. 55, 1. ETAGE 5000 <OU ANÆSTESI AFS F Sdr. Boulevard 29, INDG <OU ANÆSTESI AFS F.SR Sdr. Boulevard 29, INDG <OU ANÆSTESI AFS O Sdr. Boulevard 29, INDG. 8/ <OU ANÆSTESI AFS O.SR Sdr. Boulevard 29, INDG. 8/20, 1. SAL 5000 <OU ANÆSTESI AFS U KLØVERVÆNGET, INDG <OU ANÆSTESI AFS U.SR KLØVERVÆNGET, INDG , 1. SAL 5000 <OU BARSELAFS AFD D KLØVERVÆNGET 20, INDG <OU BARSELAFS AFD D.SR KLØVERVÆNGET 20, INDG. 55, 4. ETAGE 5000 <OU BLODDONOR SDR. BOULEVARD INDG <OU BLODDONOR.SR SDR.BOULEVARD 29 INDG. 5.1.SAL 5000 <OU BLODPRØVE KLØVERVÆNGET, INDG <OU BLODPRØVE.SR KLØVERVÆNGET, INDG. 40, STUEN 5000 <OU BRITA SDR.BOULEVARD 29,INDG.8/ <OU BRITA AFD V Sdr. Boulevard 29, INDG <OU BRITA AFD V.SR Sdr. Boulevard 29, INDG. 20, 1. SAL 5000 <OU BRITA.SR SDR BOULEVARD 29, INDG. 8/20, 1.SAL 5000 <OU BRYS KIR CENTER SDR. BOULEVARD 29, INDG. 1 PATIENTHOTELLET 5000 <OU BRYS KIR CENTER.SR SDR. BOULEVARD 29, INDG. 1, PATIENTHOTELLET 5. ETAGE 5000 <OU BØRNEAFD SKOLE SDR. BOULEVARD 29, INDG <OU BØRNEAFD SKOLE.SR SDR. BOULEVARD 29, INDG. 83, STUEN 5000 <OU BØRNEAFS H1 KLØVERVÆNGET 20, INDG <OU BØRNEAFS H1.SR KLØVERVÆNGET 20, INDG. 56, STUEN 5000 <OU BØRNEAFS H5 KLØVERVÆNGET 20, INDG

27 <OU BØRNEAFS H5.SR KLØVERVÆNGET 20, INDG. 55, 2. ETAGE 5000 <OU BØRNEAFS H6 KLØVERVÆNGET 20, INDG <OU BØRNEAFS H6.SR KLØVERVÆNGET 20, INDG. 55, 2. ETAGE 5000 <OU BØRNESFS H2 KLØVERVÆNGET, INDG <OU BØRNESFS H2.SR KLØVERVÆNGET, INDG <OU BØRNESFS H4 KLØVERVÆNGET 20, INDG <OU BØRNESFS H4.SR KLØVERVÆNGET 20, INDG. 54, STUEN 5000 <OU CENT VOLDTÆGT KLØVERVÆNGET 20, INDG <OU CENT VOLDTÆGT.SR KLØVERVÆNGET 20, INDG. 55, 1. ETAGE 5000 <OU COPA KLØVERVÆNGET, INDG <OU COPA.SR KLØVERVÆNGET, INDG. 20, 1. ETAGE 5000 <OU DAGAFS AFD S SDR. BOULEVARD 29, INDG <OU DAGAFS AFD S.SR SDR. BOULEVARD 29, INDG. 128, KLD 5000 <OU DAGSHOSP AFD Y KLØVERVÆNGET 4, INDG <OU DAGSHOSP AFD Y.SR KLØVERVÆNGET 4, INDG. 93, 2. SAL 5000 <OU DBUH AFS 1 J.B. WINSLØWS VEJ 20, INDG. P <OU DBUH AFS 1.SR J.B. WINSLØWS VEJ 20, INDG. P230, STUEN 5000 <OU DBUH AFS 2 J.B. WINSLØWS VEJ 20, INDG. P <OU DBUH AFS 2.SR J.B. WINSLØWS VEJ 20, INDG. P230, STUEN 5000 <OU DBUH AFS 3 J.B. WINSLØWS VEJ 20, INDG. P <OU DBUH AFS 3.SR J.B. WINSLØWS VEJ 20, INDG. P230, STUEN 5000 <OU DBUH AMB J.B. WINSLØWS VEJ 20, INDG. P <OU DBUH AMB.SR J.B. WINSLØWS VEJ 20, INDG. P230, STUEN 5000 <OU DBUH CEN SPISEF J.B. WINSLØWS VEJ 20, INDG. P <OU DBUH CEN SPISEF.SR J.B. WINSLØWS VEJ 20, INDG. P230, STUEN 5000 <OU DBUH SKOLE J.B. WINSLØWS VEJ 20, INDG. P <OU DBUH SKOLE.SR J.B. WINSLØWS VEJ 20, INDG. P230, STUEN 5000 <OU DELTA AUD LAB SDR. BOULEVARD 29, INDG <OU DELTA AUD LAB.SR SDR. BOULEVARD 29, INDG. 85, 3. sal 5000 <OU DEMENSKLINIK KLØVERVÆNGET 10, INDG <OU DEMENSKLINIK.SR KLØVERVÆNGET 10, INDG. 112, 4. ETAGE 5000 <OU DIABETES KLI KLØVERVÆNGET 4, INDG <OU DIABETES KLI.SR KLØVERVÆNGET 4, INDG. 90, 2. ETAGE 5000 <OU DIALYSE INDG128 SDR. BOULEVARD 29, INDG. 128 V. KØRESTOLE 5000 <OU DIALYSE INDG85 SDR. BOULEVARD 29, INDG. 85 V. GÅENDE 5000 <OU DIALYSE KØREST.SR SDR. BOULEVARD 29, INDG. 128, 2. ETAGE V. KØRESTOLE 5000 <OU DIALYSEAFS.SR SDR. BOULEVARD 29, INDG. 85 V. GÅENDE 5000 <OU E AMB SDR. BOULEVARD 29, INDG <OU E AMB.SR SDR. BOULEVARD 29, INDG. 132, STUEN 5000 <OU E AMD SDR. BOULEVARD 29, PATIENTHOTELLET INDG SAL 5000 <OU E AMD SR SDR. BOULEVARD 29, PATIENTHOTELLET INDG. 1, 2. SAL 5000 <OU E OPERATION SDR. BOULEVARD 29, INDG <OU E OPERATION SR SDR. BOULEVARD 29, INDG. 132, STUEN

28 <OU E SENG AFD SDR. BOULEVARD 29, PATIENTHOTELLET INDG <OU E SENG AFD SR. SDR. BOULEVARD 29, PATIENTHOTELLET INDG. 1, 5. SAL 5000 <OU EKS ENH AFD R Kløvervænget, indg <OU EKS ENH AFD R.SR Kløvervænget, Indg. 85, 1. sal 5000 <OU ENDO AMB KLØVERVÆNGET, INDG SAL 5000 <OU ENDO AMB SR KLØVERVÆNGET, INDG SAL 5000 <OU ENDOSKOPI KLØVERVÆNGET, INDG <OU ENDOSKOPI.SR KLØVERVÆNGET, INDG. 44, STUEN 5000 <OU EPILEPSIKLINIK SDR BOULEVARD 29, INDG <OU EPILEPSIKLINIK.SR SDR. BOULEVARD 29, INDG. 17, STUEN 5000 <OU ERNÆRINGSENH. SDR. BOULEVARD 29 INDG 1 6. SAL, PATIENTHOTEL 5000 <OU F AMB SDR BOULEVARD, INDG <OU F AMB.SR SDR BOULEVARD 29. INDG <OU F OPERATION SDR BOULEVARD 29, INDG <OU F OPERATION.SR SDR.BOULEVARD 29. INDG.23, STUEN, INDG. 23, STUEN 5000 <OU FAM KLØVERVÆNGET, INDG <OU FAM CENT AFD D.SR KLØVERVÆNGET 20, INDG. 55, 4. ETAGE 5000 <OU FAM SR. KLØVERVÆNGET, INDG <OU FAMILIE CENTER.SR SDR.BOULEVARD 29 INDG.1 PATIENTHOTELLET 1.SAL 5000 <OU FERTIL KLI KLØVERVÆNGET 20, INDG <OU FERTIL KLI.SR KLØVERVÆNGET 20, INDG. 55, 3. ETAGE 5000 <OU FØDEAFS KLØVERVÆNGET 20, INDG <OU FØDEAFS.SR KLØVERVÆNGET 20, INDG. 55, 3. ETAGE 5000 <OU GEN RÅDGIV SDR BOULEVARD 29, INDG <OU GEN RÅDGIV.SR SDR BOULEVARD 29, INDG. 20, 15 SAL 5000 <OU GERI MODT AFS KLØVERVÆNGET 20, INDG <OU GERI MODT AFS.SR KLØVERVÆNGET 20, INDG. 55, 6. ETAGE 5000 <OU GRA & KLI FOTO SDR BOULEVARD 29, INDG <OU GRA & KLI FOTO.SR SDR BOULEVARD 29, INDG. 20, KLD 5000 <OU GYN AFD D6 KLØVERVÆNGET 20, INDG <OU GYN AFD D6.SR KLØVERVÆNGET 20, INDG. 55, 5. ETAGE 5000 <OU GYN AMB KLØVERVÆNGET 20, INDG <OU GYN AMB.SR KLØVERVÆNGET 20, INDG. 55, 5. ETAGE 5000 <OU GYN DAGAFS KLØVERVÆNGET 20, INDG <OU GYN DAGAFS.SR KLØVERVÆNGET 20, INDG. 55, 1. ETAGE 5000 <OU GYN OPERA AFS KLØVERVÆNGET 20, INDG <OU GYN OPERA AFS.SR KLØVERVÆNGET 20, INDG. 55, 1. ETAGE 5000 <OU HBO AFD V TRYK KLØVERVÆNGET, INDG <OU HBO AFD V TRYK.SR KLØVERVÆNGET, INDG KLD 5000 <OU HCA BØRNEHOSP. KLØVERVÆNGET 20, INDG. 60 STUEN 5000 <OU HJERTEMED AMB KLØVERVÆNGET, INDG , KLD 5000 <OU HJERTEMED AMB.SR JB WINDSLØWS VEJ INDG 150 KLD, INDG. 44, KLD 5000 <OU HYPERTENS KLI KLØVERVÆNGET 4, INDG

29 <OU HYPERTENS KLI.SR KLØVERVÆNGET 4, INDG. 88, STUEN 5000 <OU HYPOTENS AFD M SDR. BOULEVARD 29, PATIENTHOTELLET INDG SAL 5000 <OU HØREKLINIK SDR. BOULEVARD 29, INDG <OU HØREKLINIK.SR SDR. BOULEVARD 29, INDG. 128, 3. ETAGE 5000 <OU I AMB SDR. BOULEVARD 29, INDG <OU I AMB.SR SDR. BOULEVARD 29, INDG. 142, STUEN 5000 <OU I SENG AFS SDR. BOULEVARD 29, INDG.1, PATIENTHOTELLET 5000 <OU I SENG AFS.SR SDR. BOULEVARD 29, INDG. 1, 7. ETAGE 5000 <OU IDRÆTMED KLI SDR BOULEVARD 29, INDG <OU IDRÆTMED KLI.SR KLØVERVÆNGET, INDG. 9, STUEN 5000 <OU ITA KLØVERVÆNGET, INDG. 20/ <OU ITA.SR KLØVERVÆNGET, INDG. 20/31, 1. ETAGE 5000 <OU J AMB KLØVERVÆNGET 4, INDG <OU J AMB.SR KLØVERVÆNGET 4, INDG. 88, STUEN 5000 <OU J ENHEDEN SDR. BOULEVARD 29, PAT. HOTELLET INDG SAL 5000 <OU KAG ENHED KLØVERVÆNGET, INDG <OU KAG ENHED.SR KLØVERVÆNGET, INDG. 44, 2. ETAGE 5000 <OU KAR AMB AFD B KLØVERVÆNGET, INDG <OU KAR AMB AFD B.SR KLØVERVÆNGET, INDG. 44, 2. ETAGE 5000 <OU KARMA AFD B2 SDR BOULEVARD 29 INDG SAL 5000 <OU KARMA AFD B2.SR SDR BOULEVARD 29 INDG SAL 5000 <OU KBF AFD KLØVERVÆNGET, INDG <OU KBF AFD.SR KLØVERVÆNGET, INDG. 40, STUEN 5000 <OU KEMO DAGAFS SDR. BOULEVARD 29, INDG <OU KEMO DAGAFS.SR SDR. BOULEVARD 29, INDG. 128, STUEN 5000 <OU KLI ANÆSTESI SDR BOULEVARD 29, INDG <OU KLI ANÆSTESI.SR SDR BOULEVARD 29, INDG. 20, 1. ETAGE 5000 <OU KLI DIÆTIST KLØVERVÆNGET 4, INDG <OU KLI DIÆTIST.SR KLØVERVÆNGET 4, INDG. 90, 2. ETAGE 5000 <OU KLI NEURO.FYS SDR BOULEVARD 29, INDG <OU KLI NEURO.FYS.SR SDR BOULEVARD 29, INDG. 17, 1. ETAGE 5000 <OU KLI PATOLOGI J.B.WINSLØWS VEJ 15, INDG <OU KLI PATOLOGI.SR J.B.WINSLØWS VEJ 15, INDG. 240, 2. ETAGE 5000 <OU KLINIK KØNSSYG SDR. BOULEVARD 29, INDG <OU KLINIK KØNSSYG.SR SDR. BOULEVARD 29, INDG. 142, STUEN 5000 <OU KOLOREKTAL AMB KLØVERVÆNGET, INDG <OU KOLOREKTAL AMB.SR KLØVERVÆNGET, INDG. 20, 14. ETAGE 5000 <OU KONTINENSKLINIK KLØVERVÆNGET 20, INDG <OU KONTINENSKLINIK.SR KLØVERVÆNGET 20, INDG. 55, 1. ETAGE 5000 <OU KÆBE KIR AFD K KLØVERVÆNGET, INDG <OU KÆBE KIR AFD K.SR KLØVERVÆNGET, INDG. 44, KLD 5000 <OU KØRSELSTERMINALEN SDR. BOULEVARD 29, INDG <OU L AMB KLØVERVÆNGET, INDG

30 <OU L AMB.SR KLØVERVÆNGET, INDG. 35, STUEN 5000 <OU L OPERATION SDR BOULEVARD 29, INDG <OU L OPERATION.SR SDR BOULEVARD 29, INDG. 8, 1. ETAGE 5000 <OU MAMMOGRAFICENT KLØVERVÆNGET, 10 INDG <OU MAMMOGRAFICENT.SR KLØVERVÆNGET, 10 INDG. 112, STUEN 5000 <OU MED H AMB AF B KLØVERVÆNGET, INDG. 44, 2. ETAGE 5000 <OU MED H AMB AF B.SR KLØVERVÆNGET, INDG. 44, 2. ETAGE 5000 <OU MOBILITETSLAB SDR BOULEVARD 29 INDG 4, VENTE VED DE SORTE STOLE 5000 <OU MOBILITETSLAB.SR SDR BOULEVARD 29, INDG 4, VENTE VED DE SORTE STOLE 5000 <OU MODTAG AFD X3 SDR. BOULEVARD 29, INDG <OU MODTAG AFD X3.SR SDR. BOULEVARD 29, INDG. 128, KLD NORD 5000 <OU MODTAGELSEN KLØVERVÆNGET INDG <OU MODTAGELSEN.SR Kløvervænget, indg <OU MR SCANNING Srd. Boulevard 29, INDG <OU MR SCANNING.SR Sdr. Boulevard 29, INDG <OU MR SEKTION 2 J B WINSLØWSVEJ INDG 150 KLD <OU N ENHEDEN SDR. BOULEVARD 29 INDG SAL PAT. HOTELLET 5000 <OU N4 AMB Sdr. Boulevard 29, INDG <OU N4 AMB.SR Sdr. Boulevard 29, INDG. 17, STUEN 5000 <OU N5 AMB Sdr. Boulevard 29, INDG <OU N5 AMB.SR Sdr. Boulevard 29, INDG. 20, 8. SAL

31 <OU OPVÅGNINGEN Sdr. Boulevard 29, INDG. 20, 1. SAL 5000 <OU OPVÅGNINGEN.SR KLØVERVÆNGET, INDG. 20, 1. ETAGE 5000 <OU ORT KIR O AMB Sdr. Boulevard 29, INDG <OU ORT KIR O AMB.SR Sdr. Boulevard 29, INDG. 9, STUEN 5000 <OU ORT KIR OBS O1 KLØVERVÆNGET, INDG <OU ORT KIR OBS O1.SR KLØVERVÆNGET, INDG <OU OSTEO KLINIK KLØVERVÆNGET 4, INDG <OU OSTEO KLINIK.SR KLØVERVÆNGET 4, INDG. 93, 1. ETAGE 5000 <OU PALLIATIV TEAM KLØVERVÆNGET 6, INDG <OU PALLIATIV TEAM.SR KLØVERVÆNGET 6, INDG. 93, 7. SAL 5000 <OU PATIENTHOTEL SDR. BOULEVARD 29, INDG <OU PATIENTHOTEL.SR SDR. BOULEVARD 29, INDG. 1, STUEN 5000 <OU PET & CYKLOTRON KLØVERVÆNGET, INDG <OU PET & CYKLOTRON.SR KLØVERVÆNGET, INDG. 44, KLD 5000 <OU PITA Sdr. Boulevard 29, INDG. 20, 1. sal 5000 <OU PITA. SR Sdr. Boulevard 29, INDG. 20, 1. SAL 5000 <OU PLASTIK KIR AMB Z Sdr. Boulevard 29, INDG <OU PLASTIK KIR AMB.SR Sdr. Boulevard 29, INDG. 20, 1. SAL 5000 <OU PSYKOLOG AFD R KLØVERVÆNGET 10, INDG <OU PSYKOLOG AFD R.SR KLØVERVÆNGET 10, INDG. 112, 12. ETAGE 5000 <OU Q DAG HOSPITAL Sdr. Boulevard 29, INDG <OU Q DAG HOSPITAL.SR Sdr. Boulevard 29, INDG. 90, 6. SAL 5000 <OU R AMB GRØN.GÅRD.SR KLØVERVÆNGET, INDG. 127, STUEN 5000 <OU R AMB GRØNNEGÅRDEN KLØVERVÆNGET, INDG <OU R LAB Kløvervænget, indg <OU R LAB.SR Kløvervænget, indg <OU R OPERATION SDR. BOULEVARD 29, INDG <OU R OPERATION.SR SDR. BOULEVARD 29, INDG. 128, 1. ETAGE 5000 <OU RADIO AFD MODT KLØVERVÆNGET, INDG <OU RADIO AFD MODT.SR KLØVERVÆNGET, INDG. 27, STUEN 5000 <OU RADIOFYS LAB SDR. BOULEVARD 29, INDG <OU RADIOFYS LAB.SR SDR. BOULEVARD 29, INDG. 128, KLD SYD 5000 <OU REHA AFD AFS.1 KLØVERVÆNGET 8, INDG <OU REHA AFD AFS.1.SR KLØVERVÆNGET 8, INDG. 108, STUEN 5000 <OU REHA AFD AFS.2 KLØVERVÆNGET 6, INDG <OU REHA AFD AFS.2.SR KLØVERVÆNGET 6, INDG. 108, Via kælderen 5000 <OU REHA AFD AFS.4 SDR. BOULEVARD 29, INDG <OU REHA AFD AFS.4.SR SDR. BOULEVARD 29, INDG. 132, STUEN 5000 <OU REHAB AFD KLØVERVÆNGET 8, INDG <OU REHAB AFD.SR KLØVERVÆNGET 8, INDG. 108, STUEN 5000 <OU REUMA AMB AFD C KLØVERVÆNGET 4, INDG <OU REUMA AMB AFD C.SR KLØVERVÆNGET 4, INDG. 90, STUEN

32 <OU RYGCENTERET RC Sdr. Boulevard 29, indg <OU RYGCENTERET RC.SR Sdr. Boulevard 29, indg <OU S AMB SDR. BOULEVARD 29, INDG <OU S AMB.SR SDR. BOULEVARD 29, INDG. 128, KLD 5000 <OU S ENHEDEN SDR. BOULEVARD 29,INDG SAL PATIENTHOTELLET 5000 <OU SEGNAFS AFD T3 KLØVERVÆNGET, INDG <OU SEGNAFS AFD T3.SR KLØVERVÆNGET, INDG. 20, 11. ETAGE 5000 <OU SENG AFS. A1 SDR BOULEVARD 29, INDG <OU SENG AFS. A1.SR SDR BOULEVARD 29, INDG. 20, 14.SAL 5000 <OU SENG AFS. A2 SDR. BOULEVARD 29, INDG <OU SENG AFS. A2.SR SDR. BOULEVARD 29, INDG. 20, 14. ETAGE 5000 <OU SENG AFS.A3 SDR. BOULEVARD 29, INDG SAL 5000 <OU SENG AFS.A3.SR SDR BOULEVARD 29, INDG. 20, 14.SAL 5000 <OU SENGAFS AFD F2 SDR BOULEVARD 29, INDG <OU SENGAFS AFD F2.SR SDR.BOULEVARD 29 INDG. 20, 9. SAL 5000 <OU SENGAFS AFD J SDR BOULEVARD, INDG <OU SENGAFS AFD J.SR SDR BOULEVARD, INDG. 20, 5. ETAGE 5000 <OU SENGAFS AFD L1 SDR BOULEVARD 29, INDG SAL 5000 <OU SENGAFS AFD L1.SR KLØVERVÆNGET, INDG. 20, 13. ETAGE 5000 <OU SENGAFS AFD M1 KLØVERVÆNGET, INDG <OU SENGAFS AFD M1.SR KLØVERVÆNGET, INDG. 98, 1. ETAGE 5000 <OU SENGAFS AFD N1 KLØVERVÆNGET 20, INDG <OU SENGAFS AFD N1.SR KLØVERVÆNGET 20, INDG. 55, 5. ETAGE 5000 <OU SENGAFS AFD N2 Sdr. Boulevard 29, INDG <OU SENGAFS AFD N2.SR Sdr. Boulevard 29, INDG. 20, 8. ETAGE 5000 <OU SENGAFS AFD O2 Sdr. Boulevard 29, INDG <OU SENGAFS AFD O2.SR Sdr. Boulevard 29, INDG. 20, 12. ETAGE 5000 <OU SENGAFS AFD O3 SDR. BOULEVARD 29, INDG <OU SENGAFS AFD O3.SR SDR. BOULEVARD 29, INDG. 128, 1. ETAGE 5000 <OU SENGAFS AFD O4 Sdr. Boulevard 29, INDG. 20, 12. sal 5000 <OU SENGAFS AFD O4.SR Sdr. Boulevard 29, INDG. 20, 12. SAL 5000 <OU SENGAFS AFD Q1 Sdr. Boulevard 29, INDG. 20, 5. SAL 5000 <OU SENGAFS AFD Q1.SR Sdr. Boulevard 29, INDG. 20, 5. SAL 5000 <OU SENGAFS AFD R2 Kløvervænget, indg <OU SENGAFS AFD R2.SR Kløvervænget, indg. 85, 1. sal 5000 <OU SENGAFS AFD R3 Kløvervænget, indg <OU SENGAFS AFD R3.SR Kløvervænget, indg. 85, 1. sal 5000 <OU SENGAFS AFD S SDR. BOULEVARD 29,INDG <OU SENGAFS AFD S.SR SDR. BOULEVARD 29, INDG. 128, STUEN 5000 <OU SENGAFS AFD T1 Sdr. Boulevard 29, INDG <OU SENGAFS AFD T1.SR Sdr. Boulevard 29, INDG. 20, 11. SAL 5000 <OU SENGAFS AFD T5 Sdr. Boulevard 29, INDG <OU SENGAFS AFD T5.SR Sdr. Boulevard 29, INDG. 20, 10. SAL

33 <OU SENGAFS AFD U1 Sdr. Boulevard 29, INDG <OU SENGAFS AFD U1.SR Sdr. Boulevard 29, INDG. 20, 7. SAL 5000 <OU SENGAFS AFD X1 SDR. BOULEVARD 29, INDG <OU SENGAFS AFD X1.SR SDR. BOULEVARD 29, INDG. 128, STUEN 5000 <OU SENGAFS AFD X2 KLØVERVÆNGET 20, INDG <OU SENGAFS AFD X2.SR KLØVERVÆNGET 20, INDG. 55, 6. ETAGE 5000 <OU SENGAFS AFD X4 KLØVERVÆNGET 4, INDG <OU SENGAFS AFD X4.SR KLØVERVÆNGET 4, INDG. 90, 1. ETAGE 5000 <OU SENGAFS AFD Z1 Sdr. Boulevard 29, INDG <OU SENGAFS AFD Z1.SR Sdr. Boulevard 29, INDG. 20, 10. SAL 5000 <OU SENGAFS B1 SDR BOULEVARD 29. INDG <OU SENGAFS B1.SR SDR BOULEVARD 29 INDG SAL 5000 <OU SENGAFS B2 SDR BOULEVARD 29 INDG <OU SENGAFS B2.SR SDR.BOULEVARD 29 INDG SAL 5000 <OU SENGAFS B3 SDR BOULEVARD 29 INDG <OU SENGAFS B3.SR SDR BOULEVARD 29 INDG.20 4.SAL 5000 <OU SENGAFS C4 DAG KLØVERVÆNGET, INDG <OU SENGAFS C4 DAG.SR KLØVERVÆNGET, INDG. 98, 1. ETAGE 5000 <OU SENGAFS G1 KLØVERVÆNGET 20, INDG <OU SENGAFS G1.SR KLØVERVÆNGET 20, INDG. 55, 6. ETAGE 5000 <OU SENGAFS G2 KLØVERVÆNGET 20, INDG <OU SENGAFS G2.SR KLØVERVÆNGET 20, INDG. 55, 6. ETAGE 5000 <OU SENGAFS Y SDR. BOULEVARD 29, INDG ETAGE 5000 <OU SENGAFS Y.SR SDR. BOULEVARD 29, INDG. 85, 2. ETAGE 5000 <OU SENGAFS YKØ SDR. BOULEVARD 29, INDG. 128 ETAGE <OU SENGAFS YKØ.SR SDR. BOULEVARD 29, INDG. 128, 2. ETAGE 5000 <OU SKADESTUEN KLØVERVÆNGET, INDG <OU SKADESTUEN.SR KLØVERVÆNGET INDG , STUEN 5000 <OU SMERTECEN SYD HEDEN 9, INDG <OU SMERTECEN SYD.SR HEDEN 9, INDG. 201, 1. ETAGE 5000 <OU STOMI AMB Sdr. Boulevard 29, indg <OU STOMI AMB.SR Sdr. Boulevard 29, INDG. 20, 14. SAL 5000 <OU STRÅLE Kløvervænget, INDG <OU STRÅLE.SR Kløvervænget, INDG. 100, KLD 5000 <OU SVANG AFD D5 KLØVERVÆNGET 20, INDG <OU SVANG AFD D5.SR KLØVERVÆNGET 20,INDG. 55, 4. ETAGE 5000 <OU SVANG AMB AFD D KLØVERVÆNGET 20, INDG <OU SVANG AMB AFD D.SR KLØVERVÆNGET 20, INDG. 55, STUEN 5000 <OU SVANGRE AMB KLØVERVÆNGET 20, INDG <OU SVANGRE AMB.SR KLØVERVÆNGET 20, INDG. 55, STUEN 5000 <OU SVANGRE KLI KLØVERVÆNGET 20, INDG <OU SVANGRE KLI.SR KLØVERVÆNGET 20,INDG. 55, 4. ETAGE 5000 <OU SÅRAMB HEDEN 9, INDG

34 <OU SÅRAMB.SR HEDEN 9, INDG. 200, STUEN 5000 <OU T AMB KLØVERVÆNGET, INDG <OU T AMB.SR KLØVERVÆNGET, INDG. 42, STUEN 5000 <OU TEDDY SDR. BOULEVARD 29, INDG <OU TEDDY.SR SDR. BOULEVARD 29, INDG. 83, STUEN 5000 <OU THO KAR KIR V Sdr. Boulevard 29, INDG <OU THO KAR KIR V.SR Sdr. Boulevard 29, INDG. 20, 1. SAL 5000 <OU TRAUMACENTER KLØVERVÆNGET, INDG <OU TRAUMACENTER.SR KLØVERVÆNGET, INDG <OU U AMB KLØVERVÆNGET, INDG <OU U AMB.SR KLØVERVÆNGET, INDG , 1. SAL 5000 <OU ULTRALYD GRAVID KLØVERVÆNGET 20, INDG <OU ULTRALYD GRAVID.SR KLØVERVÆNGET 20, INDG. 55, STUEN 5000 <OU UNICEN SÅRHE Z2 Sdr. Boulevard 29, INDG <OU UNICEN SÅRHE Z2.SR Sdr. Boulevard 29, INDG. 20, 6. SAL 5000 <OU VITA KLØVERVÆNGET, INDG <OU VITA.SR KLØVERVÆNGET, INDG. 45, STUEN 5000 <OU VUGGEN SDR. BOULEVARD 29, PATIENTHOTELLET INDG SAL 5000 <OU Y AMB KLØVERVÆNGET 4, INDG <OU Y AMB.SR KLØVERVÆNGET 4, INDG. 90, 2. SAL 5000 <OU Z OPERATION Sdr. Boulevard 29, INDG <OU Z OPERATION.SR Sdr. Boulevard 29, INDG. 20, 1. SAL 5000 <OU ØNH AMB Sdr. Boulevard 29, INDG <OU ØNH AMB.SR Sdr. Boulevard 29, INDG. 23, STUEN 5000 <OU ØNH SENGAFS F2 Sdr. Boulevard 29, INDG <OU ØNH SENGAFS F2.SR Sdr. Boulevard 29, INDG. 20, 9. SAL 5000 Middelfart Planetadresse Kommentar Postnr <MI DAGKLINIK ØSTRE HOUGVEJ <MI DAGKLINIK.SR ØSTRE HOUGVEJ 55, BLOK 1, 4. ETAGE 5500 <MI JORDE KONS ØSTRE HOUGVEJ <MI JORDE KONS.SR ØSTRE HOUGVEJ 55, BLOK 15, STUEN 5500 <MI LABORATORIUM ØSTRE HOUGVEJ <MI LABORATORIUM.SR ØSTRE HOUGVEJ 55, BLOK 2, STUEN 5500 <MI MR SCANNING ØSTRE HOUGVEJ <MI MR SCANNING.SR ØSTRE HOUGVEJ 55, BLOK 3, STUEN 5500 <MI ORT KIR AMB ØSTRE HOUGVEJ <MI ORT KIR AMB.SR ØSTRE HOUGVEJ 55, BLOK 3, STUEN 5500 <MI RYG KIR AMB ØSTRE HOUGVEJ <MI RYG KIR AMB.SR ØSTRE HOUGVEJ 55, BLOK 1, 3. ETAGE 5500 <MI RYG MED AMB ØSTRE HOUGVEJ

35 <MI RYG MED AMB.SR ØSTRE HOUGVEJ 55, BLOK 1, 2. ETAGE 5500 <MI RYG MED SENGAF ØSTRE HOUGVEJ <MI RYG MED SENGAF.SR ØSTRE HOUGVEJ 55, BLOK 4, STUEN 5500 <MI RØNTGEN ØSTRE HOUGVEJ <MI RØNTGEN.SR ØSTRE HOUGVEJ 55, BLOK 2, STUEN 5500 <MI SKADEKLINIK ØSTRE HOUGVEJ <MI SKADEKLINIK.SR ØSTRE HOUGVEJ 55, BLOK 1, STUEN 5500 Fåborg Planetadresse Kommentar Postnr <FÅ DAGKLI FAABORG ODENSEVEJ <FÅ DAGKLI FAABORG.SR ODENSEVEJ 51, HOVEDINDGANG 5600 <FÅ ERGOTERAPI ODENSEVEJ <FÅ ERGOTERAPI.SR ODENSEVEJ 51, BAGVED 5600 <FÅ FYSIOTERAPI ODENSEVEJ <FÅ FYSIOTERAPI.SR ODENSEVEJ 51, BAGVED 5600 Sønderborg Planetadresse Kommentar Postnr <SØ AMVA SYDVANG 1, INDG. D 6400 <SØ AMVA.SR SYDVANG 1, INDG. D 1. SAL 6400 <SØ APOPLAKSI.N11 SYDVANG 1, INDG. A TÅRN 10 - BLÅ 6400 <SØ APOPLAKSI.SR SYDVANG 1, INDG. A TÅRN 10 - BLÅ, 1. SAL 6400 <SØ BILLEDDIAGNOS SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 40 - VIOLET 6400 <SØ BILLEDDIAGNOS.SR SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 40 - VIOLET, MELLEMETAGE 6400 <SØ BLODBANK SYDVANG 1, INDG. A TÅRN 10 - BLÅ 6400 <SØ BLODBANK.SR SYDVANG 1, INDG. A TÅRN 10 - BLÅ, STUEN 6400 <SØ BØRNE AFS SYDVANG 1, INDG. D 6400 <SØ BØRNE AFS.SR SYDVANG 1, INDG. D STUEN 6400 <SØ BØRNE AMB SYDVANG 1, INDG. H 6400 <SØ BØRNE AMB.SR SYDVANG 1, INDG. H, 1. SAL 6400 <SØ BØRNEMODT. SYDVANG 1, INDG. D 6400 <SØ BØRNEMODT.SR SYDVANG 1, INDG. D STUEN 6400 <SØ DAGKIR AFS SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 30 - GUL 6400 <SØ DAGKIR AFS.SR SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 30 - GUL, MELLEMETAGE 6400 <SØ DIABETES AMB SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 40 VIOLET 6400 <SØ DIABETES AMB.SR SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 40 VIOLET 3. SAL 6400 <SØ DIALYSE.M59 SYDVANG 1, INDG. D AMBULANCE INDG <SØ DIALYSE.M59.SR SYDVANG 1, INDG. D AMBULANCE INDG. STUEN 6400 <SØ DIALYSE.M60 SYDVANG 1, INDG. D AMBULANCE INDG <SØ DIALYSE.M60.SR SYDVANG 1, INDG. D AMBULANCE INDG. STUEN

36 <SØ ERGOTERAPIEN SYDVANG 1, INDG. B 6400 <SØ ERGOTERAPIEN.SR SYDVANG 1, INDG. B, STUEN 6400 <SØ FYSIOTERAPIEN SYDVANG 1, INDG. B 6400 <SØ FYSIOTERAPIEN.SR SYDVANG 1, INDG. B, STUEN 6400 <SØ FØDEAFS.G34 SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 30 - GUL 6400 <SØ FØDEAFS.G34.SR SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 30 - GUL, 4. SAL 6400 <SØ GASTRO AMB SYDVANG 1, INDG. D AMBULANCE INDG <SØ GASTRO AMB.SR SYDVANG 1, INDG. D AMBULANCE INDG. 2. SAL 6400 <SØ GERI AMB SYDVANG 1, INDG. A TÅRN 10 - BLÅ 6400 <SØ GERI AMB.SR SYDVANG 1, INDG. A TÅRN 10 - BLÅ, 1. SAL 6400 <SØ GERI REHAB SYDVANG 1, INDG. A TÅRN 10 - BLÅ 6400 <SØ GERI REHAB.SR SYDVANG 1, INDG. A TÅRN 10 - BLÅ, 1. SAL 6400 <SØ GYN SVANG AMB SYDVANG 1, INDG. B 6400 <SØ GYN SVANG AMB.SR SYDVANG 1, INDG. B, STUEN 6400 <SØ HØREKLINIK SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 40 - VIOLET 6400 <SØ HØREKLINIK.SR SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 40 - VIOLET, STUEN 6400 <SØ JORDEM CENT SYDVANG 1, PRINS HENRIKS GÅRD INDG <SØ JORDEM CENT.SR SYDVANG 1, PRINS HENRIKS GÅRD INDG <SØ KARDIO AMB SYDVANG 1, INDG. D AMBULANCE INDG <SØ KARDIO AMB.SR SYDVANG 1, INDG. D AMBULANCE INDG. 2. SAL 6400 <SØ KIR AMB SYDVANG 1, INDG. C 6400 <SØ KIR AMB.SR SYDVANG 1, INDG. C, STUEN 6400 <SØ KLI DIÆTIST SYDVANG 1, INDG. E 6400 <SØ KLI DIÆTIST.SR SYDVANG 1, INDG. E, 1. SAL 6400 <SØ KLI IMMUN AFD SYDVANG 1, INDG. A TÅRN 10 - BLÅ 6400 <SØ KLI IMMUN AFD.SR SYDVANG 1, INDG. A TÅRN 10 - BLÅ, STUEN 6400 <SØ KLI KEM AFD SYDVANG 1, INDG. Y TÅRN 40 - VIOLET 6400 <SØ KLI KEM AFD.SR SYDVANG 1, INDG. Y TÅRN 40 - VIOLET, UNDERETAGE 6400 <SØ KÆBEKIR AFD SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 30 - GUL 6400 <SØ KÆBEKIR AFD.SR SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 30 - GUL, MELLEMETAGE 6400 <SØ LABORATORIUM SYDVANG 1, INDG. Y TÅRN 40 - VIOLET 6400 <SØ LABORATORIUM.SR SYDVANG 1, INDG. Y TÅRN 40 - VIOLET, UNDERETAGE 6400 <SØ LUN MED AMB.M43 SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 40 - VIOLET 6400 <SØ LUN MED SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 40 - VIOLET, 3. SAL 6400 AMB.M43.SR <SØ MED AMB.M62 SYDVANG 1, INDG. D AMBULANCE INDG <SØ MED AMB.M62.SR SYDVANG 1, INDG. D AMBULANCE INDG. 2. SAL 6400 <SØ N NAT MOR BAR SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 30 - GUL 6400 <SØ N NAT MOR BAR.SR SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 30 - GUL, STUEN 6400 <SØ NEF AMB SYDVANG 1, INDG. A TÅRN 10 - BLÅ 6400 <SØ NEF AMB.SR SYDVANG 1, INDG. A TÅRN 10 - BLÅ, STUEN 6400 <SØ NEU AMB SYDVANG 1, INDG. A TÅRN 10 - BLÅ 6400 <SØ NEU AMB.SR SYDVANG 1, INDG. A TÅRN 10 - BLÅ, STUEN

37 <SØ NEU DAG AFS SYDVANG 1, INDG. A TÅRN 10 - BLÅ 6400 <SØ NEU DAG AFS.SR SYDVANG 1, INDG. A TÅRN 10 - BLÅ, STUEN 6400 <SØ NEUPSYK REHAB SYDVANG 1, PRINS HENRIKS GÅRD INDG <SØ NEUPSYK REHAB.SR SYDVANG 1, PRINS HENRIKS GÅRD INDG <SØ NEUROFYS AMB A SYDVANG 1, INDG. T 6400 <SØ NEUROFYS AMB A.SR SYDVANG 1, INDG. T, STUEN 6400 <SØ ONKO AMB SYDVANG 1, INDG. E 6400 <SØ ONKO AMB.SR SYDVANG 1, INDG. E, STUEN 6400 <SØ ORT KIR AMB SYDVANG 1, INDG. B 6400 <SØ ORT KIR AMB.SR SYDVANG 1, INDG. B, STUEN 6400 <SØ PALL TEAM SYDVANG 1, INDG. F 6400 <SØ PALL TEAM.SR SYDVANG 1, INDG. F, STUEN 6400 <SØ RYGCENTER SYDVANG 1, INDG. E 6400 <SØ RYGCENTER.SR SYDVANG 1, INDG. E, 1. SAL 6400 <SØ SCLEROSE KLI SYDVANG 1, INDG. A TÅRN 10 - BLÅ 6400 <SØ SCLEROSE KLI.SR SYDVANG 1, INDG. A TÅRN 10 - BLÅ, STUEN 6400 <SØ SENGAFS SYDVANG 1, INDG. D AMBULANCE INDG. 1. SAL 6400 KARD.M61SR <SØ SENGAFS KARDIO SYDVANG 1, INDG. D AMBULANCE INDG M61 <SØ SENGAFS.B30 SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 30 - GUL 6400 <SØ SENGAFS.B30.SR SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 30 - GUL, STUEN 6400 <SØ SENGAFS.G31 SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 30 - GUL 6400 <SØ SENGAFS.G31.SR SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 30 - GUL, 1. SAL 6400 <SØ SENGAFS.G32 SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 30 - GUL 6400 <SØ SENGAFS.G32.SR SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 30 - GUL, 2. SAL 6400 <SØ SENGAFS.G33 SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 30 - GUL 6400 <SØ SENGAFS.G33.SR SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 30 - GUL, 3. SAL 6400 <SØ SENGAFS.M13 SYDVANG 1, INDG. A TÅRN 10 - BLÅ 6400 <SØ SENGAFS.M13.SR SYDVANG 1, INDG. A TÅRN 10 - BLÅ, 3. SAL 6400 <SØ SENGAFS.M14 SYDVANG 1, INDG. A TÅRN 10 - BLÅ 6400 <SØ SENGAFS.M14.SR SYDVANG 1, INDG. A TÅRN 10 - BLÅ, 4. SAL 6400 <SØ SENGAFS.M41 SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 40 - VIOLET 6400 <SØ SENGAFS.M41.SR SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 40 - VIOLET, 1. SAL 6400 <SØ SENGAFS.M42 SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 40 - VIOLET 6400 <SØ SENGAFS.M42.SR SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 40 - VIOLET, 2. SAL 6400 <SØ SENGAFS.N11 SYDVANG 1, INDG. A TÅRN 10 - BLÅ 6400 <SØ SENGAFS.N11.SR SYDVANG 1, INDG. A TÅRN 10 - BLÅ, 1. SAL 6400 <SØ SENGAFS.N12 SYDVANG 1, INDG. A TÅRN 10 - BLÅ 6400 <SØ SENGAFS.N12.SR SYDVANG 1, INDG. A TÅRN 10 - BLÅ, 2. SAL 6400 <SØ SENGAFS.O24 SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 20 - GRØN 6400 <SØ SENGAFS.O24.SR SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 20 - GRØN, 4. SAL 6400 <SØ SENGAFS.U22 SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 20 - GRØN 6400 <SØ SENGAFS.U22.SR SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 20 - GRØN, 2. SAL

38 <SØ SØVN AMB SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 40 - VIOLET 6400 <SØ SØVN AMB.SR SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 40 - VIOLET, STUEN 6400 <SØ UROLOG AMB.U23 SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 20 - GRØN 6400 <SØ UROLOG AMB.U23.SR SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 20 - GRØN, 3. SAL 6400 <SØ ØJEN AMB SYDVANG 1, INDG. B 6400 <SØ ØJEN AMB.SR SYDVANG 1, INDG. B, STUEN 6400 <SØ ØNH AMB SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 40 - VIOLET 6400 <SØ ØNH AMB.SR SYDVANG 1, INDG. B TÅRN 40 - VIOLET, STUEN 6400 Aabenraa Planet adresse Adresse kommentar Postnr <AB AMB KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. E 6200 <AB AMB.SR KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. E, 1. SAL 6200 <AB BILLEDDIAGNOS KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. G 6200 <AB BILLEDDIAGNOS.SR KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. G, 1. SAL 6200 <AB BLODBANK KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. E 6200 <AB BLODBANK.SR KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. E, 1. SAL 6200 <AB CENTERSKADESTUE KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. G 6200 <AB CENTERSKADESTUE.SR KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. G, 1. SAL 6200 <AB DAG KIR FUNK KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. E 6200 <AB DAG KIR FUNK.SR KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. E, 1. SAL 6200 <AB FAM AKUTCENT KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. C 6200 <AB FAM AKUTCENT.SR KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. C STUEN 6200 <AB FYSIOTERAPIEN KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. E 6200 <AB FYSIOTERAPIEN.SR KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. E, 1. SAL 6200 <AB INFORMATION KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. D 6200 <AB INFORMATION SR KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. D STUEN 6200 <AB INTENSIV KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. E 6200 <AB INTENSIV.SR KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. E, 1. SAL

39 <AB MAMMOGRAFI KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. G 6200 <AB MAMMOGRAFI.SR KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. G, 1. SAL 6200 <AB MED AMB KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. D 6200 <AB MED AMB.SR KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. D, STUEN 6200 <AB MED1 SENG KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. C 6200 <AB MED1 SENG SR KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. C, STUEN 6200 <AB MR-CENTER KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. G 6200 <AB MR-CENTER.SR KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. G, 1. SAL 6200 <AB OPVÅGNING KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. E 6200 <AB OPVÅGNING.SR KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. E, 1. SAL 6200 <AB ORT KIR AMB KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. E 6200 <AB ORT KIR AMB.SR KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. E, 1. SAL 6200 <AB ORTKIR SENG T1.SR KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. B, STUEN 6200 <AB ORTKIR SENG.T1 KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. B 6200 <AB ORTKIR SENG.T2 KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. B 6200 <AB ORTKIR SENG.T2.SR KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. B, STUEN 6200 <AB ORTKIR SENG.T3 KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. B 6200 <AB ORTKIR SENG.T3.SR KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. B, STUEN 6200 <AB PLASTKIR AMB KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. E 6200 <AB PLASTKIR AMB.SR KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. E, 1. SAL 6200 <AB RØNTGEN KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. G 6200 <AB RØNTGEN.SR KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. G, 1. SAL 6200 <AB STOMI AMB KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. C 6200 <AB STOMI AMB.SR KRESTEN PHILIPSENS VEJ 15, BYG. C, STUEN 6200 Tønder Planetadresse Adresse kommentar Postnr <TØ BLODBANK CARSTENSGADE 6, BLOK <TØ BLODBANK.SR CARSTENSGADE 6, BLOK 10, STUEN 6270 <TØ BØRNE AMB CARSTENSGADE 6, BLOK <TØ BØRNE AMB.SR CARSTENSGADE 6, BLOK 10, STUEN 6270 <TØ DIST PSYK AMB CARSTENSGADE 6, BLOK <TØ DIST PSYK AMB.SR CARSTENSGADE 6, BLOK 13, STUEN 6270 <TØ DIÆSTIST CARSTENSGADE 6, BLOK <TØ DIÆSTIST.SR CARSTENSGADE 6, BLOK 19, 1. SAL 6270 <TØ ERGOTERAPI CARSTENSGADE 6, BLOK <TØ ERGOTERAPI.SR CARSTENSGADE 6, BLOK 19, STUEN 6270 <TØ FYSIOTERAPI CARSTENSGADE 6, BLOK <TØ FYSIOTERAPI.SR CARSTENSGADE 6, BLOK 19, STUEN 6270 <TØ GYN AMB CARSTENSGADE 6, BLOK <TØ GYN AMB.SR CARSTENSGADE 6, BLOK 10, STUEN 6270 <TØ KLI KEM AFD CARSTENSGADE 6, BLOK

Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du

Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du Bestilling af handicapkørsel - sådan gør du Handicapkørsel Som svært bevægelseshæmmet kan du få adgang til kollektiv trafi k, når du eksempelvis skal besøge familie eller til fritidsaktiviteter. Også selvom

Læs mere

Bestil selv teletaxi online

Bestil selv teletaxi online Bestil selv teletaxi online Sådan opretter du dig og sådan bestiller du I selvbetjeningssystemet, kan du: Se de kørsler du allerede har bestilt Bestille nye kørsler, når du vil Afbestille kørsler Betale

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Konceptbeskrivelse Version 1.0

Konceptbeskrivelse Version 1.0 Konceptbeskrivelse Version 1.0 2 Konceptbeskrivelse Flextrafik Version 1.0 November 2009 Indholdsfortegnelse Introduktion 7 Hvad er formålet med konceptbeskrivelsen? 7 Hvem er målgruppen for konceptbeskrivelsen?

Læs mere

FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse

FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse Indhold Introduktion... 4 Formålet med konceptbeskrivelsen... 5 Sådan læses konceptbeskrivelsen... 5 Hvad er flextrafik?.... 6 Flextrafik og lovgivningen.... 6 Lov om trafikselskaber...

Læs mere

FLEXTRAFIK I MIDTTRAFIK 2. UDGAVE SEPTEMBER 2014

FLEXTRAFIK I MIDTTRAFIK 2. UDGAVE SEPTEMBER 2014 FLEXTRAFIK I MIDTTRAFIK 2. UDGAVE SEPTEMBER 2014 INTRODUKTION 3 FLEXTRAFIK KATALOG VERSION 2.0 INTRODUKTION MIDTTRAFIKS FLEXTRAFIK VARETAGER: - INDIVIDUEL HANDICAPKØRSEL - KOLLEKTIV TRAFIK (FLEXTUR OG

Læs mere

LEXTraFik. midttrafik

LEXTraFik. midttrafik LEXTraFik midttrafik FLexTRAFiK KATALoG version 1.0 Redaktion Midttrafik Foto Rasmus Baaner og Tony Brøchner Layout Kastrup &Grafisk design Tryk JYPA ApS. indhold! HvAD er FLexTRAFiK? 4-5 Flextrafik og

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE. Version 1.0 November 2013

KONCEPTBESKRIVELSE. Version 1.0 November 2013 Konceptbeskrivelse KONCEPTBESKRIVELSE Version 1.0 November 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion Hvad er formålet med konceptbeskrivelsen? Hvem er målgruppen for konceptbeskrivelsen Hvad er Flextrafi

Læs mere

FORENINGSPORTALEN. Vejledning til brugere med adgangskode

FORENINGSPORTALEN. Vejledning til brugere med adgangskode FORENINGSPORTALEN Vejledning til brugere med adgangskode 1 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Adgangskode og startside 2 2. Glemt kodeord? 4 3. Skift af kodeord 5 4. Kontakt os 6 5. Søg ledige tider Booking

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Brugervejledning til administratorer

Brugervejledning til administratorer Brugervejledning til administratorer Version pr 20130612 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning - så

Læs mere

LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010. Ib Elfving

LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010. Ib Elfving LS Version 1.1.0.3 Referencemanual Nov. 2010 Ib Elfving 1 Indhold 1 Indhold...1 2 Indledning...5 3 Daglig opstart af LS...6 4 LS systemets hovedmenu...7 4.1 Meddelelser...8 5 Filer...10 5.1 Patientstamdata...10

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Brugervejledning for v5.0 til administratorer

Brugervejledning for v5.0 til administratorer Brugervejledning for v5.0 til administratorer Version pr 20120127 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www Opsætning Indhold: Side 2 Login Side 3 Hovedmenu Administration Side 4 Opret bruger Rediger afdeling

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

WinPLC Fodterapi. Manual

WinPLC Fodterapi. Manual WinPLC Fodterapi Manual V1.0 juli 2011 Indhold 01. WinPLC Fodterapis opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Stamkortet... 5 04. Notater/dagens tekst... 6 05. Medicinkort... 7 06. Diagnoser... 8 07.

Læs mere

Manual. ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011. Koncernøkonomi

Manual. ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011. Koncernøkonomi Manual ILM indkøbs- og logistikmodul Version SAP 7.0 november 2011 Koncernøkonomi Indholdsfortegnelse: 1. Log-in...3 1.1 Ved skift af password... 3 2. Internet sikkerhedsindstillinger...4 2.1 Pop-up blokeringer...

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Cyber SPORT Quick Guide

Cyber SPORT Quick Guide Cyber SPORT Quick Guide 2015 Version 1.0 Kom godt i gang Her er en kort introduktion til Cyber, hvor du kan bestille flybilletter, hotelovernatninger samt billeje. 1. Gå på hjemmesiden www.idraettensrejsebureau.dk

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden

Værd at vide om Flextrafik. Handicapkørsel. Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Værd at vide om Flextrafik Handicapkørsel 2015 Bestil selv på nettet -Se hvordan på bagsiden Velkommen Trafikselskabet FynBus, Flextrafik, har en kørselsordning, som omfatter transport af svært bevægelseshæmmede

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere