Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring Undervisningssteder Frit skolevalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg"

Transkript

1 Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring Undervisningssteder Frit skolevalg... 3 Bilag U3: Undervisningens ordning og omfang Målgruppe Holddannelse Dannelse af ungdomsskolens samlede budget Deltagerbetaling... 5 Bilag U4: Lejrskole, ekskursioner og skolerejser... 5 Bilag U5: Stillingsoversigt... 6 Bilag U6: Ungdomsskolens ferieplan... 6 Bilag U7: Transport... 7 Bilag U8: Samarbejdsrelationer... 7 Bilag U9: Ansættelsesforhold... 8 Bilag 10: Klager... 8

2 Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole har sammen med Ikast Brande Ungdomscenter én ledelse og én Ungebestyrelse fra Ungdomsskolen leverer sin undervisning og klubaktivitet decentralt og benytter sig af decentrale undervisningssteder, primært på 10. klasses skolen i Ikast (kaldet Ikast-Brande Ungdomscenter) samt på folkeskoler og evt. andre kommunale lokaler. Ungdomsskolen etableres som en decentral institution med selvforvaltning indenfor rammerne af Byrådets beslutninger. Ungdomsskolen bygger på en lokal forankring og tilbyder aktiviteter i områderne Ikast, Brande, Bording, Engesvang, Nørre-Snede og Ejstrupholm. Ungeleder Bent Kristensen Østre Skole Jyllandsgade Ikast tlf.nr Viceungeleder Jørgen Donslund Østre Skole Jyllandsgade Ikast Tlf.nr Undervisningssteder Bording Skole Solsortevej Bording Ejstrupholm Skole Grønningen Ejstrupholm Engesvang Skole Gl. Kongevej Engesvang IUC Kongevejen Ikast Nørre-Snede Skole Skolegade Nørre Snede Præstelundskolen Præstelunden Brande Østre Skole Jyllandsgade 10

3 7430 Ikast Bilag U2: Skoledistrikt og valg af undervisningssted Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole har et samlet distrikt. Distriktet er Ikast-Brande Kommune. Elever der bor i Ikast-Brande Kommune kan frit vælge blandt ungdomsskolens undervisningstilbud. 2.1 Frit skolevalg Hvis der er ansøgere fra andre kommuner, kan disse optages i det omfang, der er ledige pladser. Pladserne fordeles efter følgende retningslinjer: Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner. Elever med bopæl nærmere skolen går forud for fjernere boende Ikast-Brande Kommune tilbyder teoretisk undervisning for alle unge gratis uden at opkræve betaling ved andre kommuner. Ikast-Brande Kommune opkræver betaling ved andre kommuner for køreundervisning vedrørende traktorkørekort, knallertbevis samt bevis for færdselsrelateret førstehjælp samme vilkår som for unge fra Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune yder som hovedregel ikke betaling til andre kommuner for kommunens unges deltagelse i ungdomsskoletilbud i andre kommuner, når det samme tilbud gives i Ikast-Brande Kommune. Betaling kan i særlige tilfælde ske, fx. for den unges deltagelse i specialundervisning. Bilag U3: Undervisningens ordning og omfang Ungdomsskolens virke sker ud fra Ungdomsskoleloven og Ikast-Brande Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik.

4 Ungebestyrelsen fastsætter efter ungelederens indstilling principperne for anvendelsen af de samlede resurser. Ungdomsskolen tilbyder som minimum, jf. Ungdomsskolelovens 3, stk.1 og stk.2: 1) Almen undervisning (skal) 2) Prøveforberedende undervisning (skal) 3) Specialundervisning (skal) 4) Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold (skal) 5) Undervisning i kørsel med knallert (kan) 6) Klub- og fritidsaktiviteter (kan) 7) Heltidsundervisning (kan) 8) Andre aktiviteter der er i overensstemmelse med Ungdomsskolens formål (kan) Folkeskolens elever i klasse kan opfylde deres undervisningspligtige timetal efter Folkeskolelovens bestemmelser helt eller delvist ved undervisning i ungdomsskolen. 3.1 Målgruppe Ungdomsskolens primære målgruppe er unge i alderen år. Ungdomsskolen tilbyder elever i folkeskolens 7. årgang undervisning som introduktionstilbud. Tilbud til 7. årgang gælder alene det geografisk nærmeste ungdomsskoletilbud. Deres deltagelse i lokale hold er bl.a. med til at sikre, at der er nok elever til at lave hold. Der skal dog være mulighed for dispensation, følgende begrundelser er eksempler: Holdet er tilbudt i egen afdeling, men oprettes ikke pga. manglende elevopbakning Elever med specifikke interesser som ikke kan opfyldes i egen afdeling Hold i anden afdeling, som efterspørger flere elever for at kunne oprette hold Den pågældende elev henvender sig med sit ønske til afdelingslederen for egen afdeling. Afdelingslederen tager efterfølgende kontakt til den afdelingsleder, der har det pågældende hold og undersøger muligheden for optagelse på hold. Hvis svaret er positivt indskriver den modtagende afdelingsleder eleven på det pågældende hold og sender SMS til eleven om, at ønsket er imødekommet.

5 Hvis svaret er negativt sørger elevens egen afdelingsleder for tilbagemelding til eleven/hjemmet med begrundelse for, hvorfor der meddeles afslag. Ungdomsskolen kan tilbyde visse aktiviteter til unge i alderen år. 3.2 Holddannelse Der er fleksibel holddannelse afhængigt af tilbuddets karakter og målgruppe. Bestyrelsen fastlægger holdstørrelser i forbindelse med godkendelse af ungdomsskolens budget. 3.3 Dannelse af ungdomsskolens samlede budget Det samlede ungdomsskolebudget dannes fra 2008 ved en fremskrivning af det foregående års budget for ungdomsskolen justeret med pris- og lønfremskrivning: i forhold til antallet af elever i målgruppe år evt. ekstra pulje til særlige projekter, herunder udvidede målgrupper, heldagsskole, udslusningsprojekter og andet. Resursen tildeles som en ramme til løn og en ramme til øvrige driftsudgifter. 3.4 Deltagerbetaling Der opkræves deltagerbetaling i ungdomsskolen for større materialeforbrug. Bilag U4: Lejrskole, ekskursioner og skolerejser Dele af undervisningen kan organiseres og tilrettelægges som uden overnatning eller som lejrskoler med overnatning. For Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole gælder desuden: a. Rejser og udflugter kan finde sted i hele skoleforløbet, men skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til folkeskolens almindelige undervisning og ferieplan. b. Varigheden fastlægges af ungebestyrelsen. c. Til lærerne ydes time-/dagpenge i henhold til gældende bestemmelser.

6 d. Udgifterne til rejseaktiviteter kan afholdes af ungdomsskolens rammebudget. e. Der kan opkræves fuld brugerbetaling til dækning af udgifterne til elevernes forplejning, ophold og andet under lejrskoler og skolerejser. f. Der kan ved fælles indsamling tilvejebringes midler til dækning af udgifter ved lejrskole og skolerejser, som ikke dækkes indenfor ungdomsskolens ramme. g. Regler for sponsering og indsamling mv. i Ikast-Brande Kommune skal overholdes. Bilag U5: Stillingsoversigt Antal Stillingsbetegnelse 1 Ungeleder 1 Viceungeleder 1 Afdelingsleder Brande (fuld tid) 4 Afdelingsledere som er fuldtidsansat i Ungdomsskolen, men som læser timer i folkeskolen som en del af deres arbejdstid Bilag U6: Ungdomsskolens ferieplan Ungdomsskolen kan tilbyde undervisning hele året. Ungdomsskolen tilbyder størstedelen af sin undervisning i perioden og frem til påske. Ungdomsskolen planlægger sin undervisning efter folkeskolens ferieplan. Kommunens folkeskoler har samme ferieplan. Ferier og fridage i folkeskolen planlægges konkret ud fra nedenstående retningslinjer: fredag efter Kr. Himmelfartsdag er fridag mandag, tirsdag og onsdag før Skærtorsdag er fridage Grundlovsdag er fridag er fridage sommerferien starter sidste lørdag i juni vinterferie afholdes i uge 7 efterårsferie afholdes i uge 42

7 placering af juleferie, sommerferie og evt. Grundlovsferie fastlægges, så der ikke opstår enkeltstående skoledage mellem feriedagen og en weekend. Bilag U7: Transport Som en del af den kollektive trafik har Ikast-Brande Kommune besluttet, at der skal være gratis busser til ind- og hjemkørsel af eleverne til folkeskolerne samt til 10. klasse og ungdomsuddannelserne. Derudover skal der være gratis buskørsel, som giver ungdomsskolens elever mulighed for at frekventere andre afdelinger end den lokale. Teknisk afdeling forsøger at skabe forbindelse mellem alle afdelinger, men økonomien kan betyde, at der f.eks. ikke er forbindelse mellem Engesvang og Nørre-Snede. Bilag U8: Samarbejdsrelationer Ungdomsskolen er en aktiv medspiller i Børne- og Ungepolitikken. Ungdomsskolens ledelse sikrer relationer mellem interne og eksterne samarbejdsparter, herunder: SSP - lokalt, regionalt, nationalt og internationalt Folkeskolerne og 10. klasses centeret PPR Arbejdsmarkedsafdelingen Børne- og familieafdelingen Kultur- og fritidsområdet Ungdomsrådet Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Friskoler Efterskoler Ungdomsuddannelserne Ungdomsskolernes Udviklingscenter Politiet Erhvervslivet

8 Bilag U9: Ansættelsesforhold Der henvises til Ikast-Brande Kommunes personalepolitik. Lærere ansat ved den kommunale folkeskole kan efter konkret aftale mellem skolernes ledere konvertere timer i ungdomsskolen. Lærere ansat ved den kommunale ungdomsskole kan efter konkret aftale mellem skolernes ledere konvertere timer til folkeskolen. Bilag U10: Klager Klager over afgørelser, der er truffet af ungebestyrelsen, der ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, kan inden 4 uger fra afgørelsens meddelelse indbringes for skolechefen. Skolechefen behandler klagen og orienterer Børne- og Undervisningsudvalget om afgørelsen.

Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger

Læs mere

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen

Udkast til: Bilag til styrelsesvedtægt for. Assens Kommunale Skolevæsen Udkast til: ilag til styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen Gældende fra 1. januar 2015 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Målsætninger for Assens kommunale Skolevæsen 4 1.1 Visioner 4 1.1.1 Vision

Læs mere

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen.

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. Den fulde tekst Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. I henhold til 16 i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 6. oktober 1998 kan dele af undervisningen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune for folkeskolen i CSD 20142015 Indledning... 2 Kapitel 1 Byrådet... 2 Kapitel 2 Skolebestyrelsen... 3 Kapitel 3 Skolens leder... 5 Kapitel 4 Pædagogisk Råd... 6 Kapitel 5 Elevråd... 7 Kapitel 6 Klage...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Vedtægt for styrelse af skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune

Vedtægt for styrelse af skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægt for styrelse af skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune Februar 2011 Børne- og Fritidsforvaltningen 1 Endelig version Kommunalbestyrelsen 28.2.2011 Bilagsdel tilrettet skoleåret 2011/2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Marts 2014

Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Marts 2014 Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen Marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Side 1 af 22 1. Principper og visioner for skolevæsenet... 3 1.1 Vision 2020 for

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Bilag. Skolestyrelsesvedtægt 2013 -

Bilag. Skolestyrelsesvedtægt 2013 - Bilag Skolestyrelsesvedtægt 2013 - Revideret: Februar 2009, juli 2009, juli 2010, juni 2011, august 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Bevillinger og økonomiske rammer Bygningsvedligeholdelse... Bilag A-1 Ressourcetildeling...

Læs mere

Kære kollega ved Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole...

Kære kollega ved Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole... Kære kollega ved Ikast-Brande... Velkommen som medarbejder i sæsonen 2014/2015! Denne medarbejderhåndbog til alle undervisere ved Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole kan forhåbentlig medvirke til et højt

Læs mere

KALUNDBORG UNGDOMSSKOLE

KALUNDBORG UNGDOMSSKOLE KALUNDBORG UNGDOMSSKOLE Medarbejderhåndbogen December 2009 Skovbrynet 51 4400 Kalundborg : 59 53 46 98 : www.kalundborgungdomsskole.dk :ungdomsskolen@kalundborg.dk Vigtige telefonnumre Ungdomsskolen i

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN...3 1. SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE... 4 1.1. LÆRINGSSYN...5 1.2.

Læs mere

Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole Sæson 2013-2014

Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole Sæson 2013-2014 Ikast-Brande kommunale Ungdomsskole Sæson 2013-2014 BERETNING Folkeskoler laver kvalitetsrapporter. Ungdomsskolen laver i stedet denne BERETNING om sin virksomhed. Organisationen: Fritidsundervisning og

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Sorø Kommunale Skolevæsen

Sorø Kommunale Skolevæsen Sorø Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt Gældende fra den 1. december 2014 BYRÅDET 1. Byrådet fastlægger i henhold til folkeskolelovens (FL) 40 stk.2, mål og rammer for skolernes virksomhed 1. Byrådet

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Københavns Kommune med bilag

Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Københavns Kommune med bilag Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Københavns Kommune med bilag Vedtaget af Borgerrepræsentationen 13. marts 2014 Indhold Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Københavns Kommune... 5 Bilag 1: Pejlemærker

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lovgivning... 2 Kommunens godkendelsesprocedure... 4 Sammenlægning med eksisterende daginstitution... 4 Økonomi... 5 Bygninger... 6 Forsikringer... 6 Vedtægter... 6

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om frikommuner

Forslag. Lov om ændring af lov om frikommuner Til lovforslag nr. L 188 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 30. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om frikommuner (Yderligere forsøgsmuligheder for frikommunerne)

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 10. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm

Læs mere

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. december 2013 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) VI MARGRETHE

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. STU-procedure i Vesthimmerlands Kommune Vedtaget november 2011. Revideret april 2014

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. STU-procedure i Vesthimmerlands Kommune Vedtaget november 2011. Revideret april 2014 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU-procedure i Vesthimmerlands Kommune Vedtaget november 2011. Revideret april 2014 Indhold Indhold Indhold... 1 Introduktion... 2 Uddannelsens indhold... 2 Visitationsudvalget

Læs mere