Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning."

Transkript

1 CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning, Sværtegade 3, 1014 København K, Tlf

2 Økonomen som leder CA er økonomernes a-kasse. Men økonomerne er også ofte ledere. Cirka økonomer i CA arbejder som ledere. Det svarer til 4 af medlemmerne. Jo mere CA ved om medlemmers arbejdsmarked, jo bedre er vi rustet i vores karriererådgivning. CA har derfor gennemført denne undersøgelse for at få mere viden om 'Økonomen som leder'. Hovedresultater Mange ledere i CA Lederrollen og lederens karriereveje har stor betydning for CA s medlemmer. 4 af CA's medlemmer er ledere. Yderligere 45 % er endnu ikke ledere, men har ambitioner om at blive det. Der er mange unge ledere. Syv ud af ti ledere er under 40 år. Kvinder sakker bagud De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. Knap hver anden mand (45 %) arbejder som leder, mens det kun er tilfældet for hver fjerde kvinde. De fleste kvindelige ledere arbejder som førstelinieledere eller mellemledere. Kun få arbejder med topledelse. Flere mandlige ledere arbejder på højere ledelsesniveauer - og får mere i løn. De fleste ledere får stress To ud af tre ledere føler sig ofte eller sommetider stresset. Det gælder især for de unge ledere. De fleste peger på for meget arbejde og for lidt tid som årsagen. Mere end en tredjedel føler sig desuden stresset i deres arbejde på grund af ubalance mellem karriere og familieliv. Ringe støtte fra kolleger og ledelse er årsagen til stress for tre ud af ti ledere. Meget arbejde Knap hver tredje leder arbejder mere end 50 om ugen. Næsten seks ud af ti arbejder mellem 40 og 50 om ugen, og kun en ud af 10 arbejder 40 om ugen eller mindre. Mandlige ledere arbejder i gennemsnit 2 mere om ugen end kvindelige ledere. Leder på vej 60% af CA s medlemmer er ikke ledere, Men tre ud af fire vil gerne være det. Det betyder, at 45% af CA s medlemmer har lederambitioner. De medlemmer, der gerne vil være ledere, er på forhånd mere end villige til at lægge de mange arbejds i et lederjob. 56 % er villige til at arbejde mere end 50 om ugen, og 42 % er villige til at arbejde om ugen. Hellere specialist 15 % af CA s medlemmer vil ikke være ledere. Typisk fordi de ikke vil arbejde så meget, som et lederjob kræver, eller fordi de hellere vil arbejde som specialister. Vigtige kompetencer 8 af lederne betragter deres økonomiske uddannelsesbaggrund som vigtig i deres stilling som leder. Alligevel lægger de fleste ledere mest vægt på mere bløde kompetencer. De top 3 kompetencer, som en leder bør besidde, er 1. Coaching / motivering / teambuilding 2. Uddelegering / tillid / skabe resultater via andre 3. Kommunikation / åbenhed Undersøgelsens grundlag Undersøgelsen er gennemført blandt CA s medlemspanel, som udgør godt 600 af CA s medlemmer. Undersøgelsen blev gennemført med internetbaserede surveys. Af de godt 600 medlemmer i medlemspanelet har 475 deltaget i undersøgelsen, hvilket svarer til en svarprocent på ca. 8. Panelet er repræsentativt i forhold til CA s samlede medlemsbestand hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Der er taget højde for en overvægt af ledige i panelet ved at foretage en vægtning, så de ledige vægter mindre end de beskæftigede i eventuelt tværgående beregninger. Ansvarlig for rapporten er Peter Uggerholt Eriksen fra CA s viden- og analysecenter, mail telefon side 2 - marts 2005

3 Mange ledere 4 af CA s medlemmer sidder i en lederstilling 1. 7 arbejder som førstelinie- eller mellemleder. 15 % arbejder med divisionsledelse, mens 16% er ledere på direktørniveau 2. Figur 1: Ledelsesniveau (%) Kvinder sakker bagud Topledelse Overordnet ledelse figur 2: Ledelsesniveau fordelt på køn (%) 8 % 3 % 11 % 3 % Topledelse Overordnet virksomhedsledelse Divisionsledelse eller højere ledelse Mellemledelse Divisionsledelse mellemledelse Førstelinjeledelse 16 % 1 33 % 36 % 33 % 48 % Mænd Kvinder Førstelinieledelse Fordelingen på ledelsesniveau hænger sammen med, at lederne i CA er forholdvis unge og nye som ledere. Tabel 1: Ledernes aldersfordeling Procent Under % år 48 % år 18 % Over 50 år 11 % Hver fjerde leder er under 30 år, og næsten halvdelen er mellem 30 år og 40 år. Lederne i CA er i gennemsnit 31 år, når de får deres første lederjob 3. Kvinderne i CA har et karrieremæssigt efterslæb: Knap hver anden mand (45 %) er leder, mens det kun er tilfældet for hver fjerde kvinde. Desuden bliver kvinder i mindre grad end mænd topledere. Hver femte mandlige leder arbejder som leder på direktørniveau, mens det kun gælder for 6 % af kvinderne. I den anden er ende af skalaen er kun hver tredje mand førstelinieleder, mens det er tilfældet for halvdelen af de kvindelige ledere kr. 4 % figur 3: Månedlig bruttoløn Tabel 2: Ledererfaring Procent Under 1 år 7 % 1-3 år 25 % 3-5 år 9 % 5-10 år 22 % Over 10 år 37 % kr kr. Under kr. 16 % 32 % 29 % 5 68 % kvinder Mænd Ledernes unge alder svarer til deres erfaring. En tredjedel har under 3 års ledererfaring. Knap en tredjedel har 3-10 års erfaring, og kun lidt mere end en tredjedel har mere end 10 års ledererfaring Kvinderne følger heller ikke med lønmæssigt. Syv ud af ti kvindelige ledere får under kroner om måneden. Tre ud af ti får 1 Dette er i overensstemmelse med tidligere undersøgelser, som CA har foretaget blandt medlemmerne. Se rapporterne Økonomen i risikosamfundet og Nødvendige netværk, der begge kan begge downloades fra CA s hjemmeside. 2 Førstelinieledelse (herunder ledelse af projekter og/eller ledelse af få medarbejdere, der ikke selv har ledelsesansvar). Mellemledelse (herunder ledelse af mere komplekse projekter eller ledelse af en større afdeling med underafdelinger, herunder økonomi og ledelse af ledere med personale og/eller projektledelsesansvar). Divisionsledelse eller højere ledelse undtaget virksomhedsledelse (herunder ledelse af flere afdelinger, en funktion, en division eller tilsvarende, hvor der er givet et betydeligt ansvar for funktionens strategi og økonomi, men ikke et direkte ansvar for virksomhedens strategi). Overordnet virksomhedsledelse (herunder ledelse af en virksomhed, forretningsenhed eller lignende, hvor der er givet et betydeligt ansvar for virksomhedens samlede strategi og økonomi). Topledelse (herunder overordnet ledelse og udvikling af en virksomhed eller koncern). 3 Der kan ikke konkluderes en sammenhæng mellem hvornår man starter i det første lederjob og hvilket ledelsesniveau man starter på. Side 3 - Marts 2005

4 mellem og kroner om måneden. Ingen kvindelige ledere i undersøgelsen får mere end kroner. Til sammenligning får kun tre ud af ti mandlige ledere under kroner om måneden. Halvdelen får mellem kroner og kroner, og hver femte får mere end kroner om måneden. Lønniveauet hænger et langt stykke af vejen sammen med, hvilket ledelsesniveau, man befinder sig på, og hvilken erfaring, man har som leder. Da kvinderne i højere grad er førstelinieledere og mellemledere og kun i mindre grad er topledere, må man også forvente, at deres lønninger gennemsnitligt er lavere. Det er dog bemærkelsesværdigt, at der faktisk er 6 % af førstelinje- og mellemlederne og 24 % af divisionslederne, der tjener mere end kr. om måneden - men deriblandt altså ingen kvinder. Forventninger til fremtiden Otte ud af ti ledere på højere niveau forventer at være i samme jobfunktion om 3 år, mens to ud af tre af dem forventer at være i samme virksomhed. Disse ledere har nået et højt ledelsesniveau i deres karriere og har ikke ambitioner om at ændre dette op- eller nedad. Tabel 3: Forventer du at være i samme jobfunktion om tre år? Førstelinje- mellemleder Divisionsleder Direktør 4 I alt Ja 48 % 59 % 83 % 55 % Nej 52 % 41 % 17 % 45 % Det forholder sig anderledes med lederne på førstelinie- og afdelingsledelsesniveau og divisionsledelsesniveau. Ikke nær så mange forventer at blive i samme virksomhed eller jobfunktion. Her er der stadig mange, der har ambitioner om at nå længere i deres karriere, og som er villige til at skifte job for at nå det % 4 35 % 3 25 % 2 15 % 1 5 % Omvendt arbejder kun lidt over hver fjerde leder over halvtreds år i en virksomhed med mere end 250 ansatte, Halvdelen af de unge ledere under 30 år arbejder derimod i en stor virksomhed. Det hænger formentlig sammen med, at der i store virksomheder er flere lederstillinger i spil, og at man ofte - via trainee-stillinger og ledertræningsprogrammer - giver unge medarbejdere mulighed for at gøre lederkarriere. I små virksomheder er der færre lederstillinger, og måske mindre plads til eksperimenter, hvorfor man oftere vælger en erfaren leder, der har tjent sine sporer. Meget arbejde Hvor arbejder lederne? under 30 år år år over 50 år i alt 1-50 ansatte ansatte ansatte mere end 1000 ansatte Et lederjob er ofte forbundet med lange arbejdstider. 9 af lederne arbejder over 40 om ugen. En tredjedel arbejder over 50 om ugen. Mændene arbejder i gennemsnit 46 om ugen, og kvinderne arbejder 44 om ugen. Der er ingen signifikant forskel ledelsesniveauerne imellem. Tabel 4: Forventer du at være i samme virksomhed om tre år? Førstelinje- mellemleder Divisionsleder Direktør 4 I alt Ja 6 47 % 67 % 59 % Nej 4 53 % 33 % 41 % 7 6 Ugentlig arbejdstid, køn (%) 63% 57% 58% 5 Hvor arbejder lederne? Erfarne ledere arbejder for det meste i små virksomheder, mens de yngste ledere i højere grad arbejder i store virksomheder med mere end 250 ansatte. Jo ældre du bliver, jo større er chancen for, at du arbejder i en lille virksomhed. Kun hver femte unge leder under 30 år arbejder i en lille virksomhed med under 50 ansatte, men andelen stiger med alderen. Blandt lederne over 50 år arbejder hver anden i en lille virksomhed % 6% 3% Under 37 9% 3% 5% 2% 0% 2% 25% 22% 13% 11% 11% 9% Over 60 Mand Kvinde I alt 4 Opdelt i forhold til respondenternes ledelsesniveau, bliver tallene for små i enkelte kategorier. For at undgå statistisk usikkerhed, er kategorierne førstelinjeleder og mellemleder lagt sammen. Desuden er topledelse og overordnet virksomhedesledelse samlet i kategorien direktør. Side 4 - Marts 2005

5 Lederne bliver ved med at arbejde meget uanset alderr. Hver tredje leder under 50 år arbejder mere end 50 om ugen. Blandt lederne, der er fyldt 50 år, arbejder kun 16 % mere end 50, men seks ud af ti arbejder stadig mellem 40 og 50 om ugen. Ledere får stress Under 37 Ugentlig arbejdstid, aldersfordeling (%) Over 60 Føler du dig stresset på dit arbejde? Under år år Over 50 år I alt Under år år Over 50 år I alt Aldrig Sjældent Sommetider 67 % af lederne føler sig sommetider eller ofte stressede på arbejdet. Der er ikke forskel på, om det er mænd eller kvinder. Til gengæld er der en klar aldersfaktor. Jo yngre ledere, jo flere er stressede. Tre ud fire ledere under 40 år er ofte eller sommetider stressede. Til sammenligning forekommer stress kun hos to ud af tre ledere i aldersgruppen år og hos hver anden leder over 50 år. For meget arbejde er årsagen til stress i tre ud af fire tilfælde. Ikke mindst for de unge ledere under 40 år, hvor 80-9 har nævnt det som årsagen til deres stress. 35 % er desuden påvirket af ubalance mellem karrieren og familielivet. Igen er det især et problem for ledere i alderen under 40 år, mens det slet ikke er en stressfaktor for ledere over 50 år. De ældre er typisk kommet i smult karrierevande og børnene er flyttet hjemmefra, mens de unge arbejder hårdt for at komme i Ofte Hele tiden gang med karrieren, samtidig med at de stifter familie. Tabel 5: Årsager til stress Alder Under Over 50 I alt Ubalance mellem karriereog familieliv 46 % 41 % 33 % 35 % For meget arbejde, for lidt tid 91 % 78 % 7 56 % 75 % Ringe støtte fra kolleger og ledelse 36 % 22 % 33 % 33 % 29 % Alenearbejde 18 % 16 % 26 % 22 % 2 Utryghed i ansættelsen 5 % 3 22 % 14 % Mobning og chikane 4 % 1 % Føler ikke, at jeg kan leve op til ansvaret 18 % 8 % 4 % 22 % 1 Andet 9% 5 % 7 % 6 % Der er ikke er nogen sammenhæng mellem lange arbejdstider og ubalancen mellem karrieren og familien. Ubalancen mellem familie og karriere er dog en større stressfaktor for de kvindelige ledere (45 %), end for de mandlige ledere (3), selvom kvinderne i gennemsnit arbejder to mindre om ugen. De to er formentlig ikke nok til at kompensere for, at det i højere grad er kvinderne, der står med det største ansvar for at få familielivet til at glide i hverdagen. Hver tiende leder føler ikke, at de kan leve op til ansvaret som leder. Det er især de unge under tredive år, og lederne over 50 år, hvor det i begge aldergrupper er næsten hver femte, der føler problemer med at leve op til ansvaret. Tre ud af ti ledere føler sig stresset på grund af ringe støtte fra kolleger og ledelse, og hver femte leder føler sig isoleret med for meget alenearbejde. Mange søger i stedet sparring og erfaringsudveksling i faglige netværk. Seks ud af ti er medlem af et eller flere faglige netværk, hvor de får den sparring, de savner på deres arbejdsplads. Tabel 6: Er du medlem af netværk? Procent Faglige netværksgrupper, der udveksler viden om faglige problemstillinger. 27 % Tværfaglige netværksgrupper, der udveksler viden om faglige problemstillinger. 23 % Organiserede faglige netværk, f.eks. foreninger med fagligt fokus. 26 % Organiserede tværfaglige netværk, f.eks. foreninger for iværksættere eller ledere. 13 % Organiserede sociale netværk med fokus påmedlemmets egen udvikling, socialisering eller decideret networking. 18 % Politiske foreninger, herunder også græsrodsbevægelser. 8 % Eksklusive netværk, herunder loger, kamre og foreninger, som kræver særlig optagelse. 15 % Andre. 3 % Ikke medlem af nogen netværk. 4 Side 5 - Marts 2005

6 Leder på vej 6 af CA s medlemmer sidder ikke i en lederstilling. Men tre ud af fire af de, der ikke er ledere, vil gerne være det. Det svarer til 45 % af den samlede medlemsskare. Tabel 7: Hvorfor vil du gerne være leder? Procent Bedre løn 36 % Mere indflydelse på min hverdag 56 % Mere ansvar 67 % Mere udfordring 83 % Mere prestige 12 % Bedre udnyttelse af mine kompetencer 56 % Har været leder før 12 % Andet 5 % Fire ud af fem søger udfordringen i lederjobbet, og to ud af tre ønsker mere ansvar. Over halvdelen mener, at de vil kunne udnytte deres kompetencer bedre som leder. Kun godt en tredjedel har lønnen som motivationsfaktor. Mere end hver tiende har været leder før, og har ikke ladet sig afskrække Reelt timeantal Villige Figur 2: Antal arbejds pr. uge 5% 3% 1% 2% 2% 0% Under Over 60 Figuren viser, hvor meget CA s ledere arbejder sammenlignet med, hvor meget de kommende ledere er villige til at arbejde i en lederstilling. De kommende ledere ved godt, at de kommer på hårdt arbejde. 42 % er indstillet på at arbejde mellem 40 og 50 om ugen. 56 % er indstillet på at arbejde mere end 50 om ugen. Hellere specialist end leder Ikke alle økonomer har ambitioner om at blive leder. Blandt de 60 %, der ikke allerede er ledere, har en fjerdedel ikke lederambitioner. Det svarer til 15 % af den samlede medlemsskare. Mere end halvdelen begrunder de manglende lederambitioner med, at de ikke ønsker at arbejde så meget, som det kræver for at være leder. En tredjedel vil hellere forblive i specialistrollen. Typisk vil de hellere koncentrere sig om deres faglige ekspertise, frem for at bruge tid på administrative opgaver og personaleansvar. 58% 42% 22% 40% 11% 16% Tabel 8: Fremtrædende årsager til ikke lederambitioner Procent Ønsker ikke at arbejde så meget, som et lederjob kræver 54 % Det er ikke realistisk i min nuværende jobsituation 27 % Det er bedre at være specialist end at være leder 32 % Ønsker ikke lederansvaret generelt 24 % Ønsker ikke personaleansvar 24 % Det er koldt på toppen 17 % Føler ikke, at jeg kan leve op til et sådant ansvar 14 % Har været leder og ønsker ikke at være det igen 19 % Andet 1 Hver femte har været leder før, og ønsker ikke dette igen. Det er typisk specialisten, der blev forfremmet pga. af dygtig faglighed, men så senere er vendt tilbage til det, vedkommende brænder for. Vigtige kompetencer som leder 8 af lederne mener, at deres økonomiske uddannelsesbaggrund er vigtigt i deres stilling som leder. Tabel 9: Udvikling af lederkompetencer Procent Gennem lederkurser 54 % Gennem sparring med netværk 42 % Gennem de erfaringer jeg får hver dag på min arbejdsplads 88 % Andet 9 % Jeg udvikler ikke mine kompetencer som leder 8 % Den vigtigste kilde til udvikling af lederens kompetence er de erfaringer, de får gennem deres daglige arbejde. Det mener ni ud af ti ledere. Mere end halvdelen får desuden udvikling gennem lederkurser, mens godt fire ud af ti bruger deres netværk til at udvikle kompetencerne. 8 % føler ikke, at de udvikler deres kompetencer som leder. Alle deltagere i undersøgelsen er blevet spurgt, hvilke kompetencer der er de tre vigtigste for en leder at besidde. Tabel 10: Vigtige kvalifikationer hos en leder Procent Coaching / motivering / teambulding 58 % Uddelegering / tillid / skabe resultater via andre 52 % Empati / menneskeforståelse 37 % Kommunikation / åbenhed 33 % Overblik / prioritering 33 % Faglige kompetencer 27 % Initiativrig / gå forrest 16 % Visionær 16 % Strategisk 14 % Resultatorienteret 14 % På tværs af alder, køn og ledelsesniveau er der stor enighed. Knap 6 mener, at coaching / motivering / teambulding er er en vigtig kompetence, mens halvdelen har uddelegering / tillid / skabe resultater via andre som en vigtig kompetence. Side 6 - Marts 2005

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

Morgendagens Ledere 2003

Morgendagens Ledere 2003 Morgendagens Ledere 2003 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Undersøgelsen af Morgendagens Ledere er den første af sin art i Danmark. Inspirationen har været, at mange af dagens topledere i danske

Læs mere

Morgendagens Ledere 2004

Morgendagens Ledere 2004 Morgendagens Ledere 2004 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Det er nu andet år i træk, at dagbladet Børsen i samarbejde med SAS Institute sætter fokus på Morgendagens Ledere i Danmark. Morgendagens

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

LEDERKARRIEREN ANNO 2012

LEDERKARRIEREN ANNO 2012 LEDERKARRIEREN ANNO 2012 Juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Resumé side 3 Lederkarrieren i gennemsnit side 6 Efteruddannelse i ledelse side 9 Ledighed side 11 Erfaring som opsagt Årsag til

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening 2010 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6

Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6 Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6 Rapporten kan downloades på www.ftf.dk/lederpejling FTF-Hovedorganisation

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne

Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne Rammer og vilkår for forskere og forskning på universiteterne Juli 2010 Resume Den universitetsbaserede forskning er et af grundelementerne i vidensamfundet. For det første skal den nyeste viden være en

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer Nye kilder til stress? Foreløbig afrapportering fra resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i DJØFs stress-projekt. Marts 2004 Resumé Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Rammer og vilkår for god ledelse. Rapport fra en lederpanelundersøgelse FTF 2007

Rammer og vilkår for god ledelse. Rapport fra en lederpanelundersøgelse FTF 2007 Rammer og vilkår for god ledelse Rapport fra en lederpanelundersøgelse FTF 2007 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvem er de offentlige ledere? 4 Ledelse og arbejdsmiljø 8 Hvem tager initiativ til innovation?

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Danskernes kompetencer

Danskernes kompetencer Danskernes kompetencer Danske resultater af OECD s PIAAC-undersøgelse KORT & KLART DANSKERNES KOMPETENCER Om dette hæfte Hvad kan vi danskere? Og hvordan klarer vi os sammenlignet med andre lande? I dette

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed august 2010 Køn, løn og ledelse Resumé Uanset krise eller opsving så er Danmarks styrke en fleksibel og højt uddannett arbejdskraft. Denne analyse ser på barrierer og muligheder for at alle, uanset køn,

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere