Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomen som leder. -CA sætter fokus på lederne. En undersøgelse fra CA s medlemspanel. CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning."

Transkript

1 CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning Økonomen som leder -CA sætter fokus på lederne En undersøgelse fra CA s medlemspanel marts 2005 Økonomen som leder er udgivet af CA, Økonomernes a-kasse og karriererådgivning, Sværtegade 3, 1014 København K, Tlf

2 Økonomen som leder CA er økonomernes a-kasse. Men økonomerne er også ofte ledere. Cirka økonomer i CA arbejder som ledere. Det svarer til 4 af medlemmerne. Jo mere CA ved om medlemmers arbejdsmarked, jo bedre er vi rustet i vores karriererådgivning. CA har derfor gennemført denne undersøgelse for at få mere viden om 'Økonomen som leder'. Hovedresultater Mange ledere i CA Lederrollen og lederens karriereveje har stor betydning for CA s medlemmer. 4 af CA's medlemmer er ledere. Yderligere 45 % er endnu ikke ledere, men har ambitioner om at blive det. Der er mange unge ledere. Syv ud af ti ledere er under 40 år. Kvinder sakker bagud De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. Knap hver anden mand (45 %) arbejder som leder, mens det kun er tilfældet for hver fjerde kvinde. De fleste kvindelige ledere arbejder som førstelinieledere eller mellemledere. Kun få arbejder med topledelse. Flere mandlige ledere arbejder på højere ledelsesniveauer - og får mere i løn. De fleste ledere får stress To ud af tre ledere føler sig ofte eller sommetider stresset. Det gælder især for de unge ledere. De fleste peger på for meget arbejde og for lidt tid som årsagen. Mere end en tredjedel føler sig desuden stresset i deres arbejde på grund af ubalance mellem karriere og familieliv. Ringe støtte fra kolleger og ledelse er årsagen til stress for tre ud af ti ledere. Meget arbejde Knap hver tredje leder arbejder mere end 50 om ugen. Næsten seks ud af ti arbejder mellem 40 og 50 om ugen, og kun en ud af 10 arbejder 40 om ugen eller mindre. Mandlige ledere arbejder i gennemsnit 2 mere om ugen end kvindelige ledere. Leder på vej 60% af CA s medlemmer er ikke ledere, Men tre ud af fire vil gerne være det. Det betyder, at 45% af CA s medlemmer har lederambitioner. De medlemmer, der gerne vil være ledere, er på forhånd mere end villige til at lægge de mange arbejds i et lederjob. 56 % er villige til at arbejde mere end 50 om ugen, og 42 % er villige til at arbejde om ugen. Hellere specialist 15 % af CA s medlemmer vil ikke være ledere. Typisk fordi de ikke vil arbejde så meget, som et lederjob kræver, eller fordi de hellere vil arbejde som specialister. Vigtige kompetencer 8 af lederne betragter deres økonomiske uddannelsesbaggrund som vigtig i deres stilling som leder. Alligevel lægger de fleste ledere mest vægt på mere bløde kompetencer. De top 3 kompetencer, som en leder bør besidde, er 1. Coaching / motivering / teambuilding 2. Uddelegering / tillid / skabe resultater via andre 3. Kommunikation / åbenhed Undersøgelsens grundlag Undersøgelsen er gennemført blandt CA s medlemspanel, som udgør godt 600 af CA s medlemmer. Undersøgelsen blev gennemført med internetbaserede surveys. Af de godt 600 medlemmer i medlemspanelet har 475 deltaget i undersøgelsen, hvilket svarer til en svarprocent på ca. 8. Panelet er repræsentativt i forhold til CA s samlede medlemsbestand hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Der er taget højde for en overvægt af ledige i panelet ved at foretage en vægtning, så de ledige vægter mindre end de beskæftigede i eventuelt tværgående beregninger. Ansvarlig for rapporten er Peter Uggerholt Eriksen fra CA s viden- og analysecenter, mail telefon side 2 - marts 2005

3 Mange ledere 4 af CA s medlemmer sidder i en lederstilling 1. 7 arbejder som førstelinie- eller mellemleder. 15 % arbejder med divisionsledelse, mens 16% er ledere på direktørniveau 2. Figur 1: Ledelsesniveau (%) Kvinder sakker bagud Topledelse Overordnet ledelse figur 2: Ledelsesniveau fordelt på køn (%) 8 % 3 % 11 % 3 % Topledelse Overordnet virksomhedsledelse Divisionsledelse eller højere ledelse Mellemledelse Divisionsledelse mellemledelse Førstelinjeledelse 16 % 1 33 % 36 % 33 % 48 % Mænd Kvinder Førstelinieledelse Fordelingen på ledelsesniveau hænger sammen med, at lederne i CA er forholdvis unge og nye som ledere. Tabel 1: Ledernes aldersfordeling Procent Under % år 48 % år 18 % Over 50 år 11 % Hver fjerde leder er under 30 år, og næsten halvdelen er mellem 30 år og 40 år. Lederne i CA er i gennemsnit 31 år, når de får deres første lederjob 3. Kvinderne i CA har et karrieremæssigt efterslæb: Knap hver anden mand (45 %) er leder, mens det kun er tilfældet for hver fjerde kvinde. Desuden bliver kvinder i mindre grad end mænd topledere. Hver femte mandlige leder arbejder som leder på direktørniveau, mens det kun gælder for 6 % af kvinderne. I den anden er ende af skalaen er kun hver tredje mand førstelinieleder, mens det er tilfældet for halvdelen af de kvindelige ledere kr. 4 % figur 3: Månedlig bruttoløn Tabel 2: Ledererfaring Procent Under 1 år 7 % 1-3 år 25 % 3-5 år 9 % 5-10 år 22 % Over 10 år 37 % kr kr. Under kr. 16 % 32 % 29 % 5 68 % kvinder Mænd Ledernes unge alder svarer til deres erfaring. En tredjedel har under 3 års ledererfaring. Knap en tredjedel har 3-10 års erfaring, og kun lidt mere end en tredjedel har mere end 10 års ledererfaring Kvinderne følger heller ikke med lønmæssigt. Syv ud af ti kvindelige ledere får under kroner om måneden. Tre ud af ti får 1 Dette er i overensstemmelse med tidligere undersøgelser, som CA har foretaget blandt medlemmerne. Se rapporterne Økonomen i risikosamfundet og Nødvendige netværk, der begge kan begge downloades fra CA s hjemmeside. 2 Førstelinieledelse (herunder ledelse af projekter og/eller ledelse af få medarbejdere, der ikke selv har ledelsesansvar). Mellemledelse (herunder ledelse af mere komplekse projekter eller ledelse af en større afdeling med underafdelinger, herunder økonomi og ledelse af ledere med personale og/eller projektledelsesansvar). Divisionsledelse eller højere ledelse undtaget virksomhedsledelse (herunder ledelse af flere afdelinger, en funktion, en division eller tilsvarende, hvor der er givet et betydeligt ansvar for funktionens strategi og økonomi, men ikke et direkte ansvar for virksomhedens strategi). Overordnet virksomhedsledelse (herunder ledelse af en virksomhed, forretningsenhed eller lignende, hvor der er givet et betydeligt ansvar for virksomhedens samlede strategi og økonomi). Topledelse (herunder overordnet ledelse og udvikling af en virksomhed eller koncern). 3 Der kan ikke konkluderes en sammenhæng mellem hvornår man starter i det første lederjob og hvilket ledelsesniveau man starter på. Side 3 - Marts 2005

4 mellem og kroner om måneden. Ingen kvindelige ledere i undersøgelsen får mere end kroner. Til sammenligning får kun tre ud af ti mandlige ledere under kroner om måneden. Halvdelen får mellem kroner og kroner, og hver femte får mere end kroner om måneden. Lønniveauet hænger et langt stykke af vejen sammen med, hvilket ledelsesniveau, man befinder sig på, og hvilken erfaring, man har som leder. Da kvinderne i højere grad er førstelinieledere og mellemledere og kun i mindre grad er topledere, må man også forvente, at deres lønninger gennemsnitligt er lavere. Det er dog bemærkelsesværdigt, at der faktisk er 6 % af førstelinje- og mellemlederne og 24 % af divisionslederne, der tjener mere end kr. om måneden - men deriblandt altså ingen kvinder. Forventninger til fremtiden Otte ud af ti ledere på højere niveau forventer at være i samme jobfunktion om 3 år, mens to ud af tre af dem forventer at være i samme virksomhed. Disse ledere har nået et højt ledelsesniveau i deres karriere og har ikke ambitioner om at ændre dette op- eller nedad. Tabel 3: Forventer du at være i samme jobfunktion om tre år? Førstelinje- mellemleder Divisionsleder Direktør 4 I alt Ja 48 % 59 % 83 % 55 % Nej 52 % 41 % 17 % 45 % Det forholder sig anderledes med lederne på førstelinie- og afdelingsledelsesniveau og divisionsledelsesniveau. Ikke nær så mange forventer at blive i samme virksomhed eller jobfunktion. Her er der stadig mange, der har ambitioner om at nå længere i deres karriere, og som er villige til at skifte job for at nå det % 4 35 % 3 25 % 2 15 % 1 5 % Omvendt arbejder kun lidt over hver fjerde leder over halvtreds år i en virksomhed med mere end 250 ansatte, Halvdelen af de unge ledere under 30 år arbejder derimod i en stor virksomhed. Det hænger formentlig sammen med, at der i store virksomheder er flere lederstillinger i spil, og at man ofte - via trainee-stillinger og ledertræningsprogrammer - giver unge medarbejdere mulighed for at gøre lederkarriere. I små virksomheder er der færre lederstillinger, og måske mindre plads til eksperimenter, hvorfor man oftere vælger en erfaren leder, der har tjent sine sporer. Meget arbejde Hvor arbejder lederne? under 30 år år år over 50 år i alt 1-50 ansatte ansatte ansatte mere end 1000 ansatte Et lederjob er ofte forbundet med lange arbejdstider. 9 af lederne arbejder over 40 om ugen. En tredjedel arbejder over 50 om ugen. Mændene arbejder i gennemsnit 46 om ugen, og kvinderne arbejder 44 om ugen. Der er ingen signifikant forskel ledelsesniveauerne imellem. Tabel 4: Forventer du at være i samme virksomhed om tre år? Førstelinje- mellemleder Divisionsleder Direktør 4 I alt Ja 6 47 % 67 % 59 % Nej 4 53 % 33 % 41 % 7 6 Ugentlig arbejdstid, køn (%) 63% 57% 58% 5 Hvor arbejder lederne? Erfarne ledere arbejder for det meste i små virksomheder, mens de yngste ledere i højere grad arbejder i store virksomheder med mere end 250 ansatte. Jo ældre du bliver, jo større er chancen for, at du arbejder i en lille virksomhed. Kun hver femte unge leder under 30 år arbejder i en lille virksomhed med under 50 ansatte, men andelen stiger med alderen. Blandt lederne over 50 år arbejder hver anden i en lille virksomhed % 6% 3% Under 37 9% 3% 5% 2% 0% 2% 25% 22% 13% 11% 11% 9% Over 60 Mand Kvinde I alt 4 Opdelt i forhold til respondenternes ledelsesniveau, bliver tallene for små i enkelte kategorier. For at undgå statistisk usikkerhed, er kategorierne førstelinjeleder og mellemleder lagt sammen. Desuden er topledelse og overordnet virksomhedesledelse samlet i kategorien direktør. Side 4 - Marts 2005

5 Lederne bliver ved med at arbejde meget uanset alderr. Hver tredje leder under 50 år arbejder mere end 50 om ugen. Blandt lederne, der er fyldt 50 år, arbejder kun 16 % mere end 50, men seks ud af ti arbejder stadig mellem 40 og 50 om ugen. Ledere får stress Under 37 Ugentlig arbejdstid, aldersfordeling (%) Over 60 Føler du dig stresset på dit arbejde? Under år år Over 50 år I alt Under år år Over 50 år I alt Aldrig Sjældent Sommetider 67 % af lederne føler sig sommetider eller ofte stressede på arbejdet. Der er ikke forskel på, om det er mænd eller kvinder. Til gengæld er der en klar aldersfaktor. Jo yngre ledere, jo flere er stressede. Tre ud fire ledere under 40 år er ofte eller sommetider stressede. Til sammenligning forekommer stress kun hos to ud af tre ledere i aldersgruppen år og hos hver anden leder over 50 år. For meget arbejde er årsagen til stress i tre ud af fire tilfælde. Ikke mindst for de unge ledere under 40 år, hvor 80-9 har nævnt det som årsagen til deres stress. 35 % er desuden påvirket af ubalance mellem karrieren og familielivet. Igen er det især et problem for ledere i alderen under 40 år, mens det slet ikke er en stressfaktor for ledere over 50 år. De ældre er typisk kommet i smult karrierevande og børnene er flyttet hjemmefra, mens de unge arbejder hårdt for at komme i Ofte Hele tiden gang med karrieren, samtidig med at de stifter familie. Tabel 5: Årsager til stress Alder Under Over 50 I alt Ubalance mellem karriereog familieliv 46 % 41 % 33 % 35 % For meget arbejde, for lidt tid 91 % 78 % 7 56 % 75 % Ringe støtte fra kolleger og ledelse 36 % 22 % 33 % 33 % 29 % Alenearbejde 18 % 16 % 26 % 22 % 2 Utryghed i ansættelsen 5 % 3 22 % 14 % Mobning og chikane 4 % 1 % Føler ikke, at jeg kan leve op til ansvaret 18 % 8 % 4 % 22 % 1 Andet 9% 5 % 7 % 6 % Der er ikke er nogen sammenhæng mellem lange arbejdstider og ubalancen mellem karrieren og familien. Ubalancen mellem familie og karriere er dog en større stressfaktor for de kvindelige ledere (45 %), end for de mandlige ledere (3), selvom kvinderne i gennemsnit arbejder to mindre om ugen. De to er formentlig ikke nok til at kompensere for, at det i højere grad er kvinderne, der står med det største ansvar for at få familielivet til at glide i hverdagen. Hver tiende leder føler ikke, at de kan leve op til ansvaret som leder. Det er især de unge under tredive år, og lederne over 50 år, hvor det i begge aldergrupper er næsten hver femte, der føler problemer med at leve op til ansvaret. Tre ud af ti ledere føler sig stresset på grund af ringe støtte fra kolleger og ledelse, og hver femte leder føler sig isoleret med for meget alenearbejde. Mange søger i stedet sparring og erfaringsudveksling i faglige netværk. Seks ud af ti er medlem af et eller flere faglige netværk, hvor de får den sparring, de savner på deres arbejdsplads. Tabel 6: Er du medlem af netværk? Procent Faglige netværksgrupper, der udveksler viden om faglige problemstillinger. 27 % Tværfaglige netværksgrupper, der udveksler viden om faglige problemstillinger. 23 % Organiserede faglige netværk, f.eks. foreninger med fagligt fokus. 26 % Organiserede tværfaglige netværk, f.eks. foreninger for iværksættere eller ledere. 13 % Organiserede sociale netværk med fokus påmedlemmets egen udvikling, socialisering eller decideret networking. 18 % Politiske foreninger, herunder også græsrodsbevægelser. 8 % Eksklusive netværk, herunder loger, kamre og foreninger, som kræver særlig optagelse. 15 % Andre. 3 % Ikke medlem af nogen netværk. 4 Side 5 - Marts 2005

6 Leder på vej 6 af CA s medlemmer sidder ikke i en lederstilling. Men tre ud af fire af de, der ikke er ledere, vil gerne være det. Det svarer til 45 % af den samlede medlemsskare. Tabel 7: Hvorfor vil du gerne være leder? Procent Bedre løn 36 % Mere indflydelse på min hverdag 56 % Mere ansvar 67 % Mere udfordring 83 % Mere prestige 12 % Bedre udnyttelse af mine kompetencer 56 % Har været leder før 12 % Andet 5 % Fire ud af fem søger udfordringen i lederjobbet, og to ud af tre ønsker mere ansvar. Over halvdelen mener, at de vil kunne udnytte deres kompetencer bedre som leder. Kun godt en tredjedel har lønnen som motivationsfaktor. Mere end hver tiende har været leder før, og har ikke ladet sig afskrække Reelt timeantal Villige Figur 2: Antal arbejds pr. uge 5% 3% 1% 2% 2% 0% Under Over 60 Figuren viser, hvor meget CA s ledere arbejder sammenlignet med, hvor meget de kommende ledere er villige til at arbejde i en lederstilling. De kommende ledere ved godt, at de kommer på hårdt arbejde. 42 % er indstillet på at arbejde mellem 40 og 50 om ugen. 56 % er indstillet på at arbejde mere end 50 om ugen. Hellere specialist end leder Ikke alle økonomer har ambitioner om at blive leder. Blandt de 60 %, der ikke allerede er ledere, har en fjerdedel ikke lederambitioner. Det svarer til 15 % af den samlede medlemsskare. Mere end halvdelen begrunder de manglende lederambitioner med, at de ikke ønsker at arbejde så meget, som det kræver for at være leder. En tredjedel vil hellere forblive i specialistrollen. Typisk vil de hellere koncentrere sig om deres faglige ekspertise, frem for at bruge tid på administrative opgaver og personaleansvar. 58% 42% 22% 40% 11% 16% Tabel 8: Fremtrædende årsager til ikke lederambitioner Procent Ønsker ikke at arbejde så meget, som et lederjob kræver 54 % Det er ikke realistisk i min nuværende jobsituation 27 % Det er bedre at være specialist end at være leder 32 % Ønsker ikke lederansvaret generelt 24 % Ønsker ikke personaleansvar 24 % Det er koldt på toppen 17 % Føler ikke, at jeg kan leve op til et sådant ansvar 14 % Har været leder og ønsker ikke at være det igen 19 % Andet 1 Hver femte har været leder før, og ønsker ikke dette igen. Det er typisk specialisten, der blev forfremmet pga. af dygtig faglighed, men så senere er vendt tilbage til det, vedkommende brænder for. Vigtige kompetencer som leder 8 af lederne mener, at deres økonomiske uddannelsesbaggrund er vigtigt i deres stilling som leder. Tabel 9: Udvikling af lederkompetencer Procent Gennem lederkurser 54 % Gennem sparring med netværk 42 % Gennem de erfaringer jeg får hver dag på min arbejdsplads 88 % Andet 9 % Jeg udvikler ikke mine kompetencer som leder 8 % Den vigtigste kilde til udvikling af lederens kompetence er de erfaringer, de får gennem deres daglige arbejde. Det mener ni ud af ti ledere. Mere end halvdelen får desuden udvikling gennem lederkurser, mens godt fire ud af ti bruger deres netværk til at udvikle kompetencerne. 8 % føler ikke, at de udvikler deres kompetencer som leder. Alle deltagere i undersøgelsen er blevet spurgt, hvilke kompetencer der er de tre vigtigste for en leder at besidde. Tabel 10: Vigtige kvalifikationer hos en leder Procent Coaching / motivering / teambulding 58 % Uddelegering / tillid / skabe resultater via andre 52 % Empati / menneskeforståelse 37 % Kommunikation / åbenhed 33 % Overblik / prioritering 33 % Faglige kompetencer 27 % Initiativrig / gå forrest 16 % Visionær 16 % Strategisk 14 % Resultatorienteret 14 % På tværs af alder, køn og ledelsesniveau er der stor enighed. Knap 6 mener, at coaching / motivering / teambulding er er en vigtig kompetence, mens halvdelen har uddelegering / tillid / skabe resultater via andre som en vigtig kompetence. Side 6 - Marts 2005

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse.

Deltagerne i undersøgelsen er repræsentative i forhold til CA s samlede medlemsbestand, hvad angår alder, køn, geografi og uddannelse. Hovedresultater Færre kvindelige ledere på alle niveauer De kvindelige ledere i CA har et karrieremæssigt efterslæb. 54 af mændene i undersøgelsen er ledere, mens kun 39,9 af kvinderne er ledere. Jo højere

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

1 DEFINITION OG METODE 4 2 PROFIL AF DEN KOMMUNALE LEDER 6 4 DEN KOMMUNALE STRUKTURREFORM 14 5 MORGENDAGENS KOMMUNALE LEDERE 18

1 DEFINITION OG METODE 4 2 PROFIL AF DEN KOMMUNALE LEDER 6 4 DEN KOMMUNALE STRUKTURREFORM 14 5 MORGENDAGENS KOMMUNALE LEDERE 18 Summary Den typiske kommunale leder er en mand, ca. 52 år, der arbejder godt 48 timer om ugen og har et betydeligt ansvar for forvaltningens strategi og økonomi, men ikke direkte ansvar for kommunens strategi.

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012

BORGERPANEL. Vi elsker bilen. Juni 2012 BORGERPANEL Juni 2012 Vi elsker bilen Borgerne i Region Syddanmark er til bil. Biler findes i ni ud af ti husstande, og tre ud af fire har bilen som den primære transportform i hverdagen. Halvdelen af

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Morgendagens Ledere 2003

Morgendagens Ledere 2003 Morgendagens Ledere 2003 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Undersøgelsen af Morgendagens Ledere er den første af sin art i Danmark. Inspirationen har været, at mange af dagens topledere i danske

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Distanceledelse Lederne September 2015

Distanceledelse  Lederne September 2015 Distanceledelse Lederne September 15 ndledning Undersøgelsen belyser: Hvor mange ledere der har distanceledelsesansvar Overordnet karakteristik af ledere med distanceledelsesansvar De ledelsesmæssige udfordringer

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

BORGERPANEL. Det gode liv handler om balance. Februar 2013

BORGERPANEL. Det gode liv handler om balance. Februar 2013 BORGERPANEL Februar 2013 Det gode liv handler om balance Familie eller karriere mange penge eller meget tid. Det gode liv handler om at kunne vælge og skabe balance mellem fx familie og arbejde. Februar

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

Samarbejdet i ledergruppen

Samarbejdet i ledergruppen Samarbejdet i ledergruppen Lederne Januar 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvad der kendetegner ledergruppen og samarbejdet i ledergruppen Hyppigheden af uenighed i ledergruppen og årsagerne til uenighed

Læs mere

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003

Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder og ledelse Ledernes Hovedorganisation, Februar 2003 Kvinder som ledere Indhold: Kvinder som ledere...1 Sammenfatning...2 Kvindelige lederes placering på arbejdsmarkedet...3 Evnen til at lede...5

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

BORGERPANEL. Hver tiende frygter for jobbet i Februar 2013

BORGERPANEL. Hver tiende frygter for jobbet i Februar 2013 BORGERPANEL Februar 2013 Hver tiende frygter for jobbet i 2013 Knap en ud af ti beskæftigede frygter for deres job mens hver tredje tror, at det bliver vanskeligt eller umuligt at finde et nyt job på samme

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016 Lederens ferie 16 Lederne August 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Morgendagens Offentlige Ledere 2006 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut

Morgendagens Offentlige Ledere 2006 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Offentlige 2006 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Summary offentlige ledere er defineret som personer i den kommunale eller statslige sektor som bestrider en lederstilling og er under 40 år. Mændene

Læs mere

Faktaark: Karriere. International Karriere 2013

Faktaark: Karriere. International Karriere 2013 International Karriere 2013 Faktaark: Karriere Djøf har henover efteråret 2012 og vinteren 2013 gennemført en undersøgelse af forholdene for de internationalt arbejdende djøfere med svar fra 689 djøfere,

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Resultaterne viser, at ledernes psykiske arbejdsmiljø opleves forskelligt afhængig af hvilket ledelsesniveau, anciennitetskategori

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 Selvstændig i CA En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 5 % er selvstændige 20 % vil gerne I øjeblikket er 3,3 % af CAs medlemmer selvstændige erhvervsdrivende. 1,7 % har en selvstændig bibeskæftigelse.

Læs mere

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

4 ud af 10 på efteruddannelse

4 ud af 10 på efteruddannelse 4 ud af 10 på efteruddannelse Region Syddanmarks borgerpanel om efteruddannelse. Fire ud af ti borgere har deltaget i efteruddannelse i det seneste år. Ikke alle, der har ønsket sig efteruddannelse, har

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7 Indholdsfortegnelse Hovedresultater... 2 Balance mellem arbejde og privatliv... 3 Balance og fleksibilitet... 7 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 9 1 Hovedresultater Knap hver tiende

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

IFKA. Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003 Institut for Konjunktur-Analyse Aabenraa 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres

Læs mere

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Maj 2007 Side 2 af 34 Indledning...3 Nogle hovedresultater af FOAs medlemsundersøgelse...3 Tilfredshed med arbejdstidens placering, den samlede

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Mødekultur. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse. Marts 2009. Hovedresultater. Baggrund for undersøgelsen

Mødekultur. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse. Marts 2009. Hovedresultater. Baggrund for undersøgelsen Hovedresultater 15 % arbejde bruges på møder CA s medlemmer bruger i gennemsnit 5,6 timer om ugen i møder. Dette svarer til 15 % af en gennemsnitlig arbejdsuge på 37 timer. Hvert fjerde møde uden dagsorden

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

OFFICERERNES STRESSRAPPORT

OFFICERERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Morgendagens Ledere 2004

Morgendagens Ledere 2004 Morgendagens Ledere 2004 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Det er nu andet år i træk, at dagbladet Børsen i samarbejde med SAS Institute sætter fokus på Morgendagens Ledere i Danmark. Morgendagens

Læs mere

BORGERPANEL. Den daglige rejse. Juni 2012. Den daglige transporttid i hverdagen har stor betydning for den enkelte og har haft afgørende

BORGERPANEL. Den daglige rejse. Juni 2012. Den daglige transporttid i hverdagen har stor betydning for den enkelte og har haft afgørende BORGERPANEL Juni 2012 Den daglige rejse Den daglige transporttid i hverdagen har stor betydning for den enkelte og har haft afgørende betydning for hver fjerde syddanskers valg af bolig. Borgerne i Region

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø...

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 1 Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Sektor... 6 Køn... 7 Alder... 7 Stillingsniveau...

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Jobskifte. Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013

Jobskifte. Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013 Jobskifte Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013 Lederne August 2013 JOBSKIFTE 2013 Introduktion Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere, der har konkrete planer eller overvejelser

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Lederjobbet Lederne April 2016

Lederjobbet Lederne April 2016 Lederjobbet Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet lederens indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, hvordan dagligdagen i lederjobbet ser ud samt rammerne og beføjelserne

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 16. juli 2009

Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 16. juli 2009 Notat Kreative borgere i Region Syddanmark Borgerpanelet om innovation og kreativitet. Næsten 8 ud af 10 borgere synes, at de bruger deres kreative evner på jobbet. 18 procent er mest kreative uden for

Læs mere

Karrieremesser 2009. To undersøgelser af CA a-kasse. Februar og marts 2009 1/7

Karrieremesser 2009. To undersøgelser af CA a-kasse. Februar og marts 2009 1/7 Karrieremesser 2009 To undersøgelser af CA a-kasse Februar og marts 2009 1/7 Hovedresultater På messe for at få job Mere end 3 ud af 4 studerende deltog på messen for at få et overblik over deres fremtidige

Læs mere