Gymnastik - Historien Tvis Idrætsforening. Af: Jacob Halgaard og Bent Bak.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gymnastik - Historien 1909-1973. Tvis Idrætsforening. Af: Jacob Halgaard og Bent Bak."

Transkript

1 1 Gymnastik - Historien Tvis Idrætsforening. Af: Jacob Halgaard og Bent Bak.

2 2 Indhold Tvis Gymnastikforenings Historie Gymnastik af det gode eller af det onde?... 3 De første hold Gymnastikkens rum... 6 Faneindvielse onsdag d. 13. maj Folkedans i perioder Figur 7. Gymnastik og folkedansehold fra Fotograferet i forsamlingshusets store sal med ribber på væggen og kakkelovn i baggrunden Vigtige gymnastikredskaber Gymnastikopvisning i 1950érne i Tvis Sognegård Indmarch i Sognegården Opvisning i Sognegården Drengehold i 1950érne og Jacob Halgaard som leder Småpigehold i 1950érne og Ingeborg Nielsen som leder Pige- damehold fra 1950érne og Thora Sahl som leder Herrehold/karlehold i 1950érne Gymnastikformer Jacob Halgård om Gymnastikafdelingen i 1950erne Gymnastikkritik Jacob Halgaard om kritikaften i foreningen : Kritik i forbindelse med forårsopvisning Gymnastikkonkurrence Gymnastikopvisning i Juniorhallen Jacob Halgaard om forårsopvisningen: Idrætsmærket Delingsførere og gymnastikledere i Tvis i 1950érne og 1960érne: Delingsfører kurser Gymnastikhold i 1960érne Gymnastikkens danske historie Organisering på landsplan af skytte, ungdoms, gymnastik og idrætsforeninger

3 3 Tvis Gymnastikforenings Historie. Tvis Gymnastikforening blev stiftet på en generalforsamling d. 8. november Det var det samme år, som forsamlingshuset blev bygget, og netop forsamlingshuset blev base for gymnastikken i Tvis. Det blev oprettet som et aktieselskab, hvor den lokale befolkning tegnede sig for aktier. Gårdejer Chr. Nørgaard stod i spidsen for aktietegningen, og han stod også som foregangsmand for gymnastikken. Gymnastikken var begyndt et par år før 1909 og foregik i laden på gården Nørgaard i Tvislund. Det er svært at forestille sig gymnastik i en lade på et lerstampet gulv. Om vinteren var det koldt, klamt og mørkt, og den sparsomme belysning kom fra flagermuslygter ophængt i bjælkerne. Svære betingelser for det gymnastiske arbejde. Som en betingelse for at stille sin lade til rådighed, var aftalen, at de unge skulle synge nogle danske sange, som Chr. Nørgaard satte stor pris på. Gymnasterne så med forventning frem til at kunne bruge forsamlingshuset. Figur 1. Aktiebrev på 25 kr. til Forsamlingshuset tegnet af Søren Henriksen Hedegaard. Christian Nørgaard var udover at være gymnastikpioner med i bestyrelsen for de fleste foreninger i Tvis og medlem af sognerådet. Figur 2. Christian Nørgaard(f. 1870) og hustru Ane Katrine. Gymnastik af det gode eller af det onde? Der er altid en vis modstand mod noget nyt. Var gymnastik skadelig eller til gavn for de unge? Var det til skade eller gavn for samfundet? Tog det de unges kræfter, så de havde færre kræfter til det produktive arbejde, eller gjorde det dem stærkere med en rank, frejdig holdning og med lette skridt? At gymnastik og legemlig udfoldelse i skole og fritid kunne have vanskelige kår fremgår af nedenstående meget sigende brev fra sognerådsformand Svenning Didriksen Vester Grønbæk til lærer Jensen, Skautrup Skole, som havde tilladt sig i 1907 at søge om nogle sportsrekvisitter til brug på skolen. Brevets ordlyd er opbevaret af brevskriverens barnebarn, Bodil Barslund, der har givet tilladelse til at det gengives:

4 4 Gode ven Jensen! Undskyld at jeg ikke straks fik svaret på din forespørgsel i skrivelse af 15. ds. Jeg har haft travlt og kan da heller ikke sige noget om hvorvidt der kan være udsigt til at du kan få dit udlæg til bøger i anledning af kurset refunderet, men jeg antager at sogneraadene vil blive nødt til herefter at protestere så kraftigt som muligt mod at kommunerne skal punge ud hver gang de gymnastik - og sportsgale mennesker ønsker en ny slags apparater eller gymnastikbøger. Jeg kan derfor ikke love noget bestemt, men jeg indrømmer, at det vil blive nødvendigt for dig og andre der har med gymnastik og andre ordnede lege at gøre at anskaffe en lægebog omhandlende forstuvning, benbrud og anden legemsskade, det viser sig jo at fodboldspillere sparker benene i stykker på hinanden foruden anden betydelig skade, i enkelte tilfælde endog har forvoldt en lærers død. Gymnastikken er jo også så farlig at folk kan brække halsen ved det. Det vil sige når man ikke lige som hr. Junker har så stærke muskler at man slet ikke kan brække halsen. - du huske hans forklaring desangaaende. - Det er nu ikke det værste med de der kommer til skade, det er jo mindretallet og det bliver nok snart ordnet sådan, at de kan faa invaliderente, men værre er det, at flere og flere af kræfterne bliver benyttet til uproduktivt, unyttigt ja endog skadeligt arbejde, hvilket bevirker at vi, der skal udføre det produktive arbejde, fremskaffe brød til hele slænget ikke kan skaffe fornøden arbejdskraft, det har vi også faaet at føle i høsten. Jeg maa derfor lægge dig og kolleger på sinde, at mennesker lever ikke af gymnastik og sport alene, jeg anser det nemlig for skadelig at skolebørnene faar den opfattelse af forholdene. Herhjemme går det med rift og slid. Det har været med nød og næppe at din og min kone har faaet tid til at besøge hinanden og faa en lille taar. Jeg maa slutte og behøver vel egentlig ikke at skrive mit navn under. Du vil nok af det anførte skønne hvem brevskriveren er, men naar jeg nu sender en venlig hilsen saa er dette i hvert fald noget nyt der bør underskrives. Svenning Didriksen Grønbæk. Svenning Didriksen(f. 1842) var ejer af gåden Øster Grønbæk, som ligge tæt på Skautrup Skole, hvor lærer Jensen Skautrup(f. 1866) var ansat. Svenning Grønbæk var formand for sognerådet i Tvis i 3 perioder, og desuden var han i 24 år sognefoged. Han blev dannebrogsmand for sin indsats. I brevet fornemmer man en mand med myndighed og styrke, som var vandt til at udtrykke sig skriftlig. Den gode lærer Jensen får i hvert fald talt og påskrevet, hvad politikken på området er set fra sognerådsformandens stol. Han var 65 år i 1907.

5 5 De første hold. Gymnastikken var en vinteraktivitet, som foregik fra november til marts. Den første sæson fra var der 35 gymnaster, som hver betalte 1 kr. i kontingent. Der var gymnastikopvisning i marts 1910 og entrebilletten kostede for voksne 35 øre og for børn 25 øre. Alligevel var der underskud i kassen, så kontingentet blev forhøjet til 2 kr. og der blev optaget et lån på 100 kr. hos Didrik Grønbæk, Chr. Damtoft og lærer Jensen, Skautrup, imod pant i gymnastikredskaberne. Man havde anskaffet nye redskaber samtidig med, at forsamlingshuset var taget i brug. I 1916 havde foreningens redskaber en værdi på 600 kr. Der blev passet på dem, og de var forsikrede for 48 kr. pr år. Figur 3. Karleholdet fra Under ledelse af Barbesgaard, lærer på Halgaad skole fra Foreningen var med i Ringkøbing Amts Skytte - og Gymnastikforening. Som det fremgår af fig. 2 var der stil over holdene. Man lagde stor vægt på ens dragter og ydre fremtræden i det hele taget. Man strammede sig op, og stolthed og alvor præger billederne. Gymnastik var ikke bare leg. Gymnastikken tjente en større sag. At gymnastikken ikke blot var en uforpligtende aktivitet fremgår af protokollen fra Det år blev gymnasterne bedømt med karaktergivning for form, frihed, kraft, højde, nedspring, liv og energi i øvelserne m.m. I 1919 har pigerne travlt med at sy en ny fane til 10 års jubilæet. I 1920érne kommer der også sommergymnastik på programmet. Der er også en årlig sommerudflugt på programmet. I 1923 går turen på cykel til Toftum Bjerge. Denne sommer var en friskolelærer fra Holstebro leder af gymnastikken sammen med en delingsfører. Honoraret til lederne var på 3 kr. + transport. Som nu kunne det også dengang være et problem at finde ledere. Opvisningerne foregik lørdag aften eller søndag eftermiddag i en flagsmykket forsamlingshus sal. Der var fælles kaffebord og afslutningsvis en svingom.

6 6 Figur 4. Pigeholdet fra 1917 under ledelse af Valborg Giver. Gymnastikken var den første organiserede idrætsaktivitet i Tvis. I 1923 blev fodbold organiseret i Tvis Boldklub. I 1932 blev Tvis idrætsforening dannet ved en stiftende generalforsamling 20. april i afholdslogen bag det nuværende hus i hovedgaden 16. Følgende vedtægter blev vedtaget: 1. Foreningens formål er at virke til fremme af ungdommens interesse for forskellige grene inden for idræt. 2. Ingen af foreningens sammenkomster må vare over kl. 1 nat. Tvis Gymnastikforening var herefter en afdeling af Tvis Idrætsforening, som fik de forskellige idrætsgrene under sig. De andre idrætsaktiviteter er fodbold og håndbold, men også folkedans og amatørteater er på programmet. De udendørs arealer til gymnastik, fodbold og håndbold var i starten på græsarealer ved Bannestrupgaard, men flytter i 1943 til Skautrupvej, hvor kommunen har medvirket til oprettelse af et nyt stadion, der hvor "Knuden" i dag ligger. I 1968 tager man det nuværende stadion i brug. Gymnastikkens rum : Laden på gården Nørgaard - Tvislund : Forsamlingshuset : Sognegården : Gymnastiksalen Tvis Skole, opvisning i Tvis Hallen fra : Kultursalen + Tvis Skoles Gymnastiksal, opvisning i Tvis Hallen.

7 7 Figur 5. Gymnastikhold fra 1932, det år TIF blev stiftet. De to ledere har den korrekte stående hvilestilling med højre fod forrest og hænderne på ryggen. I 1937 bliver gymnastikopvisningen peppet op med "forelæsninger" - amatørteater, men det kan være svært at samle folk til gymnastik og andespil i 30érnes kriseår. Det gik bedre til ballerne. I slutningen af 30érne var der 64 medlemmer. Under krigen fra kneb det yderligere med at skaffe ledere. For at få gang i karlegymnastikken forsøgte man at få ansat en delingsfører som karl på en gård. Det lykkedes åbenbart for i 1944 er der både hold for fruer, piger og karle. Jacob Halgaard: Om gymnastikken for år siden ved 100 års jubilæet 8. november 2009: "Som 10 år gammel dreng cyklede jeg til drengegymnastik til Tvis fra Halgaard. Det gav nye kammerater. Jeg kom fra Halgaard Skole og kendte ikke drengene fra Tvis Skole. Det gav dog ikke problemer, vi var alle sportsglade gymnaster. Gymnastikken foregik i forsamlingshusets store sal, som blev opvarmet fra en stor kakkelovn. Af redskaber havde vi buk, plint og en elendig madras, hvor det indvendige indhold skulle jævnes ud hver gang, den skulle bruges. Det var svært at få en bedre madras her i 1947 lige efter 2. verdenskrig".

8 8 Selv om det kneb med ledere under krigen, var foreningen stadig aktiv og tankerne var meget på det nationale. Tiden var den rigtige til at indvie en ny foreningsfane. Faneindvielse onsdag d. 13. maj 1942.

9 9 I 1942 var den gamle foreningsfane, som pigerne i 1913 havde broderet foreningens navn på, efterhånden blevet falmet og mør. Bestyrelsen fandt, at det var ved tiden at få en ny. Tiden - det var 3. år under den tyske besættelse. Tiden gjorde også sit til, at man ønskede sig en ny at samles om. Ved et bestyrelsesmøde i Tvis Idrætsforening foråret 1942 besluttedes det, at holde faneindvielse onsdag d. 13. maj i forsamlingshuset med følgende program. Program: 1. Fællessang: "Du danske mand". 2. Velkomst: ved formanden. 3. Fællessang: "Danmark i tusind år". 4. Faneindvielse: a. 1. vers af "Vift stolt på Codans bølger", tale for Danmark ved sognerådsformand Didrik Grønbæk. b. 1. vers af "Der er et yndigt land", tale for kongen v. købmand H. Pedersen Holstebro. c. 1. vers af "Kong Christian stod ved højen mast", tale for flaget og foreningen ved formanden Niels Pagh. d. 1. vers af "Vældige riger rives om jorden". e. Fællessang: "Høje nord.". 5. Fælles kaffebord. 6. Fælles sang: "Sorgløst kan vi ej synge". 7. Tale ved pastor Eskildsen Holstebro 8. Fællessang: "Jeg vil værge mit land". 9. Ordet frit. 10. Afslutning ved Pastor Schmidt Tvis/Nr.Felding. Eftertanker: Programsammensætningen er stærkt præget af landets situation, og fremtidens usikkerhed. Den tyske nazihær stod netop denne sommer med sine største erobringer. Ville Danmark ende under Hitlers diktatur? Man fornemmer klart bestyrelsens ønske og behov for, at man rykkede sammen og bekræftede alt, hvad der er/var dansk. I januar 1943 tabte den tyske 6. arme slaget ved Stalingrad, og fra da af gik det tilbage for den tyske hær. Der skulle dog gå 3 år efter faneindvielsen, før det var slut og Danmark frit efter: "5 forbandede år". (Jacob Halgaard 2012)

10 10 Figur 6. Her er fanen fra 1942, 42 år senere på vej gennem byen sammen med de andre foreningsfaner til "Spil Sammen Fest" i Folkedans i perioder. Figur 7. Gymnastik og folkedansehold fra Fotograferet i forsamlingshusets store sal med ribber på væggen og kakkelovn i baggrunden.

11 11 Figur 8. Folkedansere i Forsamlingshuset. Billedet udlånt af Bent Haunstrup, som er drengen yderst t.v. i 2. række nedefra. Navnene på nogle af deltagerne er påsat af Chr. Østergaard Jensen fra Aulum, nr. 6 på billedet. Vigtige gymnastikredskaber. Figur 9. De to vigtige gymnastikredskaber, buk og plint.

12 12 Gymnastikopvisning i 1950érne i Tvis Sognegård. Jacob Halgaard marts 2012: En festlig dag, hvor pårørende og sognets beboere kom for at se de unge mennesker vise deres færdigheder. Særlig festlig var den fælles indmarch med fanen i spidsen, hvor alle rejste sig med respekt for flaget. Alle sang også med på "Der er et yndigt land", og hvor der på andet vers hilses med fanen. En smuk tradition, hvor man bekræfter det at være dansk. Der er vist ingen anden sportsgren, som på lignende værdige facon hylder flaget og bekræfter vores nationalitet. Alt sammen udspringer af den danske tragedie med tabet af Slesvig og Sdr. Jylland til Prøjsen/Unggarn i krigen Indmarch i Sognegården Ella Larsen Figur 10. Gymnastikopvisning i Sognegården ca Leder er Ella Larsen. 1: Bodil Bjerre (Barslund), 2: Jørgen Christensen, 3: Inge Iversen, 4: Kjeld Andersen, 5: Frida Melgaard, 6: Tage Albertsen.

13 13 Holdene var ret store, så pladsforholdene i Sognegården har været beskedne. Tilskuerne er klemt sammen i den lille sal, og langs den ene langside, ligesom tilskuerne fyldte scenen op. Ikke megen gulvplads til øvelser og spring Figur 11. Ingeborg Nielsen (Skomager) fører sit pigehold ind til opvisning i Sognegården Der er trange tilskuerforhold. Figur 12. Jens Kristian Jensen med fanen efter indmarch

14 14 Figur 13. Efter indmarch i Sognegården. Hans Hansen med fanen, o Ingeborg Nielsen oppe ved scenen med sit pigehold. Opvisning i Sognegården. Jacob Halgaard om opvisning som leder af drengehold: "Drengegymnasterne gik til den med frisk mod, og man så hen til og trænede hårdt med forårsopvisningen for øje. Når gymnastiktimen indledtes trådte man an i rækker. Man havde en ret stilling, hvor maven var trukket ind, brystet skudt frem og skuldrene trukket tilbage. Hvilestillingen var med højre fod frem. Marchen fremad blev militærisk dirigeret med højre om og fremad i takt (1-2, 1-2). Takten kunne også holdes ved at gymnasterne sang: Typiske sange for drenge: Typiske sange for karle: 1. Det er så godt at ha ryggen ret og hovedet løftet og gangen let. 2. Løft dit hoved, du raske gut. 3. Vi er børn og sol og sommer 4. I alle de riger og lande 1. Du danske mand af al din magt. 2. Høje nord - friheds hjem.

15 15 Gymnastiklederen fik sin uddannelse på enten gymnastikhøjskole eller folkehøjskole med delingsføreruddannelse. Fortælleren her var selv på Ryslinge Højskole i 5 mdr. Lederne dengang var meget synlige. Øvelser skulle meddeles klart og tydeligt Øvelserne skulle udføres i takt. Der skulle være retning og orden. Kommandoerne skulle være præcise og klare. Lederne lavede ikke øvelserne med, men koncentrerede sig om kommando, opsyn og korrektion. Lederne skulle ikke blot være synlige i ord og handling men også fysisk markant til stede, så kvindelige ledere brugte ofte øverste kasse på plinten til at stå på, så alle kunne se og høre. Drengehold i 1950érne og Jacob Halgaard som leder. Figur 14. Drenge 6-9 år. Vinteren Leder Jacob Halgaard. Bagerste række fra venstre: Kristian Sandfær Larsen, Benny Dyrmose, Ole Sørensen, Ole Bendtsen, Jacob Halgaard (20 år) - leder. Forreste række fra venstre: Søren Peter Sønderby, Vandy Pedersen, Villy Pedersen, Søren Henriksen, Karl Erik Overgaard.

16 16 Lederens karakteristik af holdet: Det var nogle dejlige drenge. Det var ikke noget stort hold, men der var humør og go i dem. Figur 15. Drenge år. Gymnastikopvisning Marts Sognegården foran scenen. Bagerste række fra venstre Midterste række fra venstre Forreste række fra venstre Freddy Kjeldal Egon Andersen Peder Skræddergård Frede Nørgaard Åge Bertelsen Jacob Halgaard, Leder Hans Hansen Bent Thoustrup Erik Olsen Peder Nielsen Karl Christensen Jacob Grønbæk Niels Jacob Nielsen Flemming Nielsen Holger Nielsen Didrik Grønbæk Erik Bro Svend Thomsen Vagn Åge Pedersen Nedenunder følger billeder fra drengeholdets opvisning. Efter fælles indmarch med alle drenge og pigehold og fanehilsen, kom de enkelte hold på banen. Drengeholdet på billedet er på vej ind til deres opvisning. Under holdets indmarch sang holdet 2 vers af "I alle de riger og lande". Der blev også sunget ved udmarch. Holdet på billedet er gået fra gang til løb rundt i salen. Al gang og løb foregik i takt.

17 17 Figur 16. Gymnastikopvisning drenge år. Tvis Sognegård marts Publikum placeret i den lille sal. Figur 17. Drengeholdet på gulvet. Jacob Halgaard, den myndige leder overvåger drengene. Øvelsen drengene er i gang med er håndliggende benkastninger med spredning og samling. Øvelsen udførtes selvfølgelig i takt og gymnasterne skulle hele tiden være opmærksomme på retning både fremad og til siden. Det kniber lidt med sædehøjden(bagdelen) på et par af drengen. Armbøjninger og strækninger med højttælling til 10 eller 12 var også en fast øvelse.

18 18 Figur 18. Drengenes gymnastikopvisning slutter med spring - her over buk med afsæt på springbræt. Strøm over bukken. Det var meget populært både for drengene og for publikum(forældrene). De var også dygtige. Én er på vej til springbrættet, én på bukken med strakte knæ og rank ryg, én er lige landet på måtten. Bemærk også, at når drengene havde sprunget, stillede man op på 2 rækker i hvilestilling med højre fod frem og hænderne på ryggen - klar til næste spring. Figur 19. Aksel Damgaard som leder af drengehold

19 19 Småpigehold i 1950érne og Ingeborg Nielsen som leder. Figur 20. Ingeborg og pigerne i gang med opvisningen. Figur 21. Pigehold fra sidste halvdel af 1950 erne under ledelse af Ingeborg Nielsen. Bagerste række fra venstre: Elsebeth Kristensen Mona Vedel Esther Nielsen Helene Sønderby Ingrid Toustrup Irma Bro Ingeborg Nielsen 2. række oppefra: Kirsten Hedegård Kirsten Giver Bodil Larsen Hilda Jeppesen Inger Killerich Lise Nielsen Birthe Jensen Else Bertelsen Jytte Hylle. 3. række oppefra: Tove Kristensen Birthe Hylle - Unna Pedersen Tekla Stefansen Ukendt Ilse Buch Forreste række: Bente Caspersen Margit Kristensen Hanne Karlshøj Karen Pedersen Inger Sundgård

20 20 Figur 22. Ingeborg Nielsen med sit pigehold på trappen i Sognegården. Øverste række: Helga Bak Betty Davidsen Esther Nielsen Else Bak 2. række oppefra: Birgit Felletoft Irma Bro Karin? Birthe Hylle 3. række oppefra: Helene Sønderby Ingrid Toustrup Elsebeth Kristensen Jutta Dalgaard 4. række oppefra: Bodil Larsen Else Bertelsen Lise Sørensen Hilda Jeppesen 5. række oppefra: Lise Damgård Ukendt Tekla Stefansen Kirsten Giver Nederste række: Margit Kristensen Inger Killerich Birthe Hylle Inger Sundgård Leder Ingeborg Nielsen

21 21 Figur 23. Ingeborg Nielsen med sit pigehold foran Sognegårdens scene. Bagerste række fra venstre: Jette Norre - Elly Pedersen - Gunhild Jørgensen - Jenny Christensen - Ingeborg Halgård - Helga Bak - Betty Davidsen - Ingeborg Nielsen. 2. række oppefra: Kirsten Nielsen - Elin Kaspersen - Rita Pedersen - Hanne Ørskov - Ukendt - Tove Nielsen - Else Bak - Ingrid Kjeldsen 3. række: Else Bertelsen - Anny Christensen - Lise Nielsen - Ukendt - Irma Bro - Krista Jensen - Mette Marie Halgård. Forreste række: Hilda Jeppesen - Birthe Jensen - Bodil Larsen - Inger Killerich - Bodil Christensen - Ingrid Toustrup.

22 22 Figur 24. Ingeborg Nielsen med pigehold i slutningen af 1950érne. TIF på bluserne. Bagerste række fra venstre: Mette Marie Halgård - Jonse Carlsen - Else Bak - Helga Bak - Ingrid Kjeldsen - Tove Nielsen - Betty Davidsen - Gunhild Jørgensen - Ingeborg Nielsen. 2. række oppefra: Inger Killerich - Bodil Christensen - Ukendt - Tekla Stefansen - Lise Nielsen - Bodil Larsen - Rosa Jacobsen 3. række oppefra: Hanne Ørskov - Rita Pedersen - Ukendt - Krista Jensen - Anny Christensen - Mona Vedel - Hilda Jeppesen Forreste række fra venstre: Elin Kaspersen - Birthe Jensen - Else Bertelsen - Kirsten Giver - Irma Bro - Helene Sønderby - Ingrid Toustrup

23 23 Pige- damehold fra 1950érne og Thora Sahl som leder. Figur 25. Pigehold i Sognegården Figur 26. Pigehold fotograferet i Sognegårdens forhal. Leder er Thora Sahl med Edel Kristensen som pianist

24 24 Figur 27. Det samme hold i gang med opvisning. TIF på bluserne. Figur 28. Pigerne på gulvet i sognegården.

25 Figur 29. Pigerne på balancebom til opvisning og kritikaften (nederst th). Thora Sahl leder Tilskuerne pakket sammen på scenen. 25

26 26 Herrehold/karlehold i 1950érne Figur 30. Otto Karlshøj som leder af karlehold. 1: Jørgen Kristensen, 2: Kjeld Andersen, 3: Aksel Damgaard, 4: Jens Kristian Jensen, 5: Søren Henning Dyremose

27 27 Figur 31. Tvis karlehold - Vinteren Tvis Sognegård. Leder Jacob Halgaard. 22 gymnaster. Fotograferet i gangen efter opvisning i Tvis Sognegård marts Bagerste række fra venstre: Midterste række fra venstre: Forreste række fra venstre: Jacob Halgaard, Thomas Pedersen, Aksel Damgaard, Otto Karlshøj, Iver Iversen,??, Niels Kr. Iversen, Bent Dyrmose, Jørgen Bertelsen. Bent Larsen, Ove Dyrmose, Ejvind Frederiksen, Svend Åge Pedersen, Holger Haunstrup, Egon Andersen, Bent Haunstrup. Frede Thoustrup, Svend Erik Bjerre, Peder Thomsen, Knud Lausten,??, Ejnar Kjeldsen. Nedenunder følger så billeder fra mændenes opvisning. Der var stil og stolthed over opvisningen, som skulle give publikum et indtryk af stærke mænd med en rank holdning.

28 28 Figur 32. Mænd - Marts Gulvet Tvis Sognegård. Karleholdet ses i støt- hugsiddende stilling. På billedet genkendes bl.a. Bent Dyrmose, Iver Iversen, Jørgen Bertelsen, Thomas Pedersen, Aksel Damgaard, Svend Erik Bjerre. Karlene er i vipsiddende stilling. Kommandoen lød: Til vipsiddende stilling. Op!... Klart og præcist. Bemærk den ranke holdning, fødder og fingre er strakte, ingen må miste balancen. En meget typisk øvelse fra 1950érnes opvisningsgymnastik. Holdet vendes skråt mod publikum, så man ikke generer hinanden. Figur 33. Karleholdets gymnastikopvisning marts Leder Jacob Halgaard. Foto Birthe Nielsen. 22 mand.

29 29 Karlene eller mændene sluttede af med spring. Her er det tigerspring over høj plint med springbræt foran. Der er lidt tvivl om, hvem springeren er. Figur 34. Aksel Damgaard? - på spring over plint. Marts Gymnastikformer På gymnastikhøjskolerne lærte man gennem øvelser, at være den korrekte og meget synlige leder. Gymnastikformen var inspireret fra Ollerup Gymnastikhøjskole og skolens markante leder Niels Bukh. Figur 35. Niels Bukh dirigerer sit damehold fra det øverste af en plint på Skamlingsbanken i i Niels Bukh, , dansk gymnastikpædagog og grundlægger af Danmarks første idrætshøjskole, Gymnastikhøjskolen i Ollerup på Fyn (1920) udviklede fra svenskeren P.H. Lings gymnastik til sin

30 30 egen såkaldte primitive gymnastik, hvis mål var gennem kraftigt virkende øvelser at forebygge stivhed og uheldige kropslige vanestillinger. Bukh var kendt for sin karismatiske evne til med ganske få bevægelser at dirigere et hold. I den danske og udenlandske presse blev Bukh rost for gymnasternes synkrone bevægelser og elegance. Bukhs pædagogik gik meget på æstetik, perfektion og kontrol. Der var stillinger, men der var også dynamiske bevægelser og elegante springserier. Bukhs gymnastik var inspireret af og en videreudvikling af den såkaldte svenske gymnastik. Den svenske form var udformet af P.H. Ling ( ) en svensk gymnastikpædagog. I den Linsk inspirerede danske landgymnastik var det maskuline element dominerende. Gymnastikken havde i første del af det 20. århundrede stadigt et militært præg og var sammenknyttet med skyttebevægelsen. Legemsøvelsers var ikke blot for de unge mænd, men var også led i en større sags tjeneste. Målet var at vinde Sønderjylland tilbage. Den lingske gymnastik blev organiseret efter de rette linjers princip. Gymnasterne stod på snorlige rækker, kroppene skulle være ranke, og bevægelser og stillinger skulle indtages synkront. Ydre fremtræden, orden og disciplin var kernen. Den ranke ryg, var et kernebegreb. De unge landboere skulle "rankes". Det var ikke bare et kropsligt begreb, men gymnastikken skulle også "ranke" de unge psykisk, kulturelt og nationalt. Den ranke ryg var også et signal fra andelsbevægelsens nye selvbevidste bonde, der ikke længere bøjer sig i støvet. Det kan så sammenlignes med nutidens gymnastik her i 2009, som forekommer langt bedre en datidens hårde opvisningsgymnastik. Den folkelige gymnastik er i dag mere individuel, og æstetikken, den ranke holdning, takt og synkrone bevægelser ser man mere løst på. Nu er begreber som motion, sundhed og afspænding dominerende. Jacob Halgård om Gymnastikafdelingen i 1950erne. Det gamle forsamlingshus bliver i 1953 afløst af den nye Sognegård, som er større og giver bedre muligheder for gymnastik. Sognegården blev rammen om vinteraktiviteterne, mens sportspladsen på Skautrupvej var ramme om fodbold, håndbold og idrætsmærke. Her på Skautrupvej blev der i 1955 opført et lille klubhus med brus og toilet. Vandrørene til klubhuset blev nedgravet af medlemmer. Der var langt fra vandværket til klubhuset. Opkridtning klarede medlemmerne også selv, og græsset blev kun slået 2 gange årligt med en almindelig landbrugsslåmaskine. I 1958 er foreningen oppe på 141 aktive medlemmer. Antalsmæssigt er det et relativt stor medlemsskare sammenlignet med andre foreninger i hovedkredsen. Protokollen fortæller ikke så meget om medlemstal, men er meget omhyggelig med at fortælle om hvilken sang, der blev indledt med til generalforsamlingen. Gymnastikafdelingens økonomi var baseret på brugerbetaling, dels ved indtægter fra baller, andespil og fælleslæsninger i samarbejde med ungdomsforeningen. Der var nytårsfest, fastelavnsfest, sportsfest og efterårsfest. Kommunen gav dog et tilskud på 50 kr. pr. leder. En stiltiende afdeling med den daværende politimester muliggjorde, at man til fest måtte invitere 2-3 naboforeninger. Til andespillet kort før jul var præmierne 10 levende ænder, sulefad, frugtkurv og kransekager. Bagefter kunne man se vinderne cykle hjem med en levende and under armen.

31 31 Gymnastikkritik. DDGU arbejdede på at kvaliteten var høj i medlemskredsen. Hovedkredsene havde konsulenter og kritikere, som kom ud i foreningerne og var til stede ved opvisninger for at udøve kritik(positiv og negativ) af lederen og holdets præstation. Jacob Halgaard om kritikaften i foreningen : Kritikaften fandt sted en almindelig træningsaften midt i januar måned. Det var kun for pige og karleholdet. Det var primært for at hjælpe og støtte lederne. De to kritikere/rådgivere var lidt ældre og erfarne delingsførere her fra amtet. Vejledningen gik både om timeplanerne havde en passende sværhedsgrad i forhold til gymnasternes kunnen og stade, men også om ledernes optræden overfor holdet. Man så også på om kommandoerne havde de rette betoninger, og også om undervisningen og modtagningen i springene var rigtige. Efter gymnastikken fik så den kvindelige og mandlige leder en personlig gennemgang af vejlederen, med passende ris og ros alt efter fortjeneste. Aftenen sluttede med fælles kaffebord, hvor kritikerne gave gymnasterne pæne og inspirerende ord med på vejen. Man sluttede med en aftensang. Kritik i forbindelse med forårsopvisning. Figur 36. Kritik af Jacob Halgaard ved forårsopvisningen i Juniorhallen Lederne har udfærdiget en arbejdsplan. Der kommer så en bedømmelse af de enkelte elementer i arbejdsplanen/opvisningsprogrammet og en mere generel kritik af lederen.

32 32 "Sidebøjningen god, men knæbøjning skal helt i bund". Generelle områder som bedømmes hos lederen. Om holdningen hedder det, at den kan være bedre, men mange gør et godt forsøg. Ledelsen og lederens optræden i det væsentlige godt. Der anbefales at få lidt mere ro over arbejdet.

33 33 Gymnastikkonkurrence. De enkelte gymnastikhold konkurrerede også mod hinanden og mod hold i omegnsbyer. Her en konkurrence d. 17/ Her er det Tvis piger som har været oppe mod Naurs piger. Tvis pigerne sejrede med 187 points mod 180. Karlene fra Tvis har været oppe mod Naur og Vildbjerg. De blev slået af Vilbjerg karlene men vandt over Naur.

34 34 Gymnastikkonkurrence mellem Vinding og Tvis Her gælder det en benhård konkurrence mellem Vindings 12-mands hold og Tvis' 9-mands hold d. 21. marts Et smalt nederlag til Tvis karlene. Tvis karlene er elendige til marsch men er suveræne i højdespring.

35 35 Gymnastikopvisning i Juniorhallen Jacob Halgaard om forårsopvisningen: Højdepunktet på vinterens gymnastikarbejder var forårsopvisningen midt i marts i juniorhallen i Holstebro arrangeret af 3. hovedkreds under DDGU. Erindring fra 1957 og Ringkøbing Amt var opdelt i 4 hovedkredse. Holstebro/Struer området udgjorde 3. hovedkreds. Det var 3. hovedkreds som arrangerede forårsopvisningen i Juniorhallen i Holstebro medio Marts måned. Stort set alle sogne var repræsenteret på opvisningen. Lægaard Landbrugsskole afsluttede med 60 mands kraftfuld opvisning. Det var virkelig et festligt punktum for sæsonens arbejde. Børneholdene havde opvisning lørdag eftermiddag. Pige og karleholdene havde så opvisningen om søndagen. Der deltog hold fra stort set alle sogne i Holstebro og Struer omegne + hold fra de to byer. Det var et stort arrangement med stuvende fyldt juniorhal. Omklædning foregik ovre i friluftsbadets omklædningsrum, så det var en frisk tur, når gymnasterne skulle tværs over den åbne plads i marts kulden. Lederne skulle inden opvisningen aflevere en udfyldt arbejdsplan beregnet til dommernes kritiske bemærkninger. Dommerne var de to, som i februar havde ledet delingsførermødet + to meddommere, således at de skiftedes til at bedømme holdene og bagefter tale med lederne med ros og ris.

36 36 I arbejdsplanen skulle de enkelte øvelser være beskrevet på korrekt faglig vis. Springene havde en særlig bevågenhed i bedømmelsen. Springene var: 1. Efter doble?? Arbejde med håndstand, højdespring og baglænder med hjælper. 2. Spring over buk og plint med springbræt foran 3. Hovedspring 4. Kraftspring med strakt hofte 5. Flik - flak ( det var der kun et par stykker som kunne) Indmarchen i hallen foregik i fire rækker. 2 rækker piger og 2 rækker karle med fanen forrest. Man sang 1 eller 2 vers eks.: " I alle de riger og lande", "Som en rejselysten flåde", "Stræk din fod" eller "Høje Nord". Det samme gentog sig ved udmarchen, og det hele måtte tage ca. 25 minutter. Dommernes bedømmelse var delt op i 4 hovedgrupper: 1. Valg af arbejde i forhold til gymnasternes tarv og trang. 2. Orden, holdning og tidens anvendelse. 3. Ledelsen og ledernes optræden. 4. Andre bemærkninger Om aftenen var der spisning på Højskolehjemmet i Holstebro. Det var især for lederne. Her gave dommerne en overordnet vurdering af forløbet og af gymnastikkens stade i området. Til slut var der et par timers dans efter endnu en festlig oplevelse. Opvisningen i Tvis var i ugen efter og var selvsagt også en spændende aften. Det markerede samtidig afslutningen på vinterens gymnastiske træning. Sommerhalvåret gik med håndbold og fodbold. Det var billigt for kommunen Vi befandt os godt med det, vi kendte ikke andet, hverken i by eller på landet.

37 37 Figur 37. Tvis Pige - og Karlehold ved forårsopvisningen i Juniorhallen Holstebro Fanen bæres af Thomas Pedersen. Helge Jensen leder for karlene. Thora Sahl leder pigerne akkompagneret af Edel Kristensen. Mændene fra venstre: Thomas Pedersen med fanen, Aksel Lundager, Otto Karlshøj, Dahl Ravnsbæk?, Jens Vestergård, Jørgen Christensen, Aksel Damgaard, Ejner Thomsen, Henry Grønbæk, Peder Andersen, Jacob Halgaard, Egon Hedegaard, Iver Iversen, Søren Henning Dyrmose, Helge Jensen. Pigerne fra venstre: Gerda Iversen, Helga Pedersen, Ruth Pedersen,??, Ida Eriksen, Grethe Andersen (Skautrup), Anne Grønbæk, Ketty Ravnsbæk, Ritt Jensen(slagter), Karen Grønbæk, Karen Iversen, Inger Damgaard, Inge Bach, Hilda Karlshøj, Gudrun Lundager, Herdis Nielsen, Thora Sahl. Lederen Helge Jensen fortæller, at karlene fra Tvis var det første mandehold, som havde musik med i deres opvisning i Juniorhallen. Edel Kristensen spillede også til mændene. Gymnastikafdelingen var en gren af Tvis Idrætsforening indtil december 1963 blev Tvis Idrætsforening og Tvis Ungdomsforening sammenlagt under navnet Tvis Idræts- og Ungdomsforening. TIUF. På generalforsamlingen i 1992 blev gymnastikafdelingen en selvstændig forening med Tvis Idrætsforening som overordnet paraplyorganisation. Det kulturelle islæt med ungdomsforeningen gled efterhånden ud og foreningen betegnes nu TIF.

38 38 TIUF var tilknyttet og organiseret i "De Danske Gymnastik og Undgdomsforeninger": DDGU. Senere ændret til DGI. Ringkøbing Amt var opdelt i 4 hovedkredse. Holstebro/Struer området udgjorde 3. hovedkreds. Det var 3. hovedkreds som arrangerede forårsopvisningen i Juniorhallen i Holstebro medio Marts måned. Stort set alle sogne var repræsenteret på opvisningen. Lægaard Landbrugsskole afsluttede med 60 mands kraftfuld opvisning. Det var virkelig et festligt punktum for sæsonens arbejde. Figur 38. Tvis Gymnaster udenfor Juniorhallen i marts Bagerste række fra venstre: Bent Larsen Niels Jacob Nielsen Jens Kjeldsen Arne Bro Jørgen Nielsen. 2.bagerste række fra venstre: Hans Hansen Ukendt Ib Jespersen Bent Toustrup Svend Åge Pedersen Ukendt Egon Andersen Kristian Larsen Didrik Grønbæk. 2. forreste række fra venstre: Elin Kaspersen Ukendt Elna Breinholt Else Bak Ingrid Toustrup Ukendt Thora Sahl Edel Kristensen Henrik Christensen. Forreste række fra venstre: Irma Bro Else Bertelsen Bodil Larsen Lise Nielsen Tove Nielsen Birthe Jensen Ingeborg Halgård

39 39 Idrætsmærket I april måned kunne interesserede tage idrætsmærket. Det gjorde en piger og karle. Det krævede et par træningsaftener + prøveaflæggelse. Delingsførere og gymnastikledere i Tvis i 1950érne og 1960érne: Ingeborg Nielsen Ella Larsen Dagmar Jensen Jenny Haunstrup Sigrid Sandfær Larsen Tinne Iversen Estrid Grønbæk Chr. Vinter Otto Karslhøj Ejner Thomsen Bent Haunstrup Jacob Halgaard Helge Jensen Steen Busk Jespersen Aksel Damgaard Hans Hansen. Delingsfører kurser I 1950érne og 1960érne var det en tradition at 3. hovedkreds under DDGU arrrangerede delingsførerkursus i februar måned. Formålet var at gymnstiklederne skulle opdateres med nye øvelser og ellers "peppes op". Lederne var forstandere eller lærere fra gymnastikhøjskolerne. De samme var også kritikere ved forårsopvisningen i juniorhallen i Holstebro i marts måned. Vi var mange unge ledere, som med stor glæde deltog i disse kurser. Vi mødtes jo og kom til at kende andre unge fra Holstebro/Struer området med fælles interesse og livsholdninger. Det gav mange venskaber, nogle også for livet. Mange har fundet ægtefællen gennem gymnastikken. Det var et weekend kursus, og som jeg husker programmet så det sådan ud: Lørdag sangtime kaffe gymnastik gymnastik - teori fordeling ud til værtsfolk i det stedlige sogn for spisning og overnatning. Søndag morgenandagt i lokale kirke gymnastik og teori frokost foredrag ved en af lederne kaffe og folkedans/gymnastik

40 gymnastikopvisning for værtsfolk. En opvisning som altid var populær. Der var mange dygtige gymnaster imellem. Herefter var der spisning sammen med værtsfolk som medbragte maden, og delingsførerkurset sluttede med et par timers dans. Sluttede ved 22 - tiden søndag aften. Et sådant kursus står stadig for mig som et festligt minde. Vi var en stor flok unge mennesker, som i gymnastik, sang, foredrag og dans hyggede os sammen. Det gav et sammenhold, som vi alle har brug for. Gymnastikhold i 1960érne. Figur 39. Pigehold Dagmar Nielsen er leder. Edel Kristensen pianist.

41 41 Figur 40. Efter indmarch. Gymnastikopvisning i den nye gymnastiksal på skolen. Jens Kjeldsen med fanen. Hans Hansen i den hvide lederdragt. Ingeborg Nielsen på hans venstre side ved de små piger Figur 41. Hans Hansen med drengehold i Sognegården Stående fra venstre: Hans Hansen Ukendt Peder Kjeldsen Ukendt Jørgen Mortensen Ukendt Ukendt Frode Bertelsen Svend Erik Femhøj. I midten fra venstre: Herluf Mikkelsen Villy Svendsen Ukendt Ukendt Anders Bentsen Hans Christensen Bjarne Frandsen. Siddende fra venstre: Kurt Pedersen Tage Bro Bjarne Nielsen Bent Mortensen Eli Kjeldal Ukendt Johannes Larsen

42 42 Figur 42. Drengeholdet 1965 under ledelse af Hans Hansen. Bagerste række fra venstre: Ivar Stokvad Andersen, Finn Søndertoft, Just Svendsen, leder Hans Hansen, Steen Kallesøe, Bent Mortensen, Bent Frandsen. Midterste række fra venstre: Niels Chr. Nielsen, ukendt, ukendt, ukendt, John Fischer, Poul Erik Christensen, ukendt. Forreste række fra venstre: Kurt Pedersen, Olaf Andreassen, Johannes Larsen, Peder Damgaard.

43 43 Figur 43. Hans Hansen med drengehold i Stående fra venstre: Jørgen Mortensen Leif Kaspersen Mogens Halgård Søren Giver Jan Krogh Frode Bertelsen Peder Kjeldsen Hans Hansen. I midten fra venstre: Anders Bentsen Benny Kastberg Schmidt Jensen Jan Nyborg Jensen Villy Svendsen Bjarne Nielsen Bjarne Frandsen Ivar Andersen Siddende forrest: Svend Erik Femhøj Hans Christensen Herluf Mikkelsen Hardy Kastberg Schmidt Jensen - Jens Amtkjær

44 44 Figur 44. Dameholdet fra Leder er Thora Sahl med Edel Kristensen som pianist. Stående fra venstre: Siddende fra venstre: Elly Pedersen, Else Bertelsen, Ingrid Toustrup Andersen, Thora Sahl, Unna Pedersen, ukendt, Inger Larsen, Edel Kristensen. Ukendt, Elin Kaspersen, Henny Bak, Anna Katrine Barslund, Hanne Karlshøj, Tove Hansen, Elsebeth Kristensen.

45 45 Figur 45. Herrehold o

46 46 Stående fra venstre: Ib Jespersen, Svend Åge Pedersen, ukendt, ukendt, Jens Kjeldsen, Bjarne Birkkjær, Hans Jørgen Nielsen. Siddende fra venstre: Poul Svenningsen, Mads Grønbæk, Hans Hessellund, Ole Bentsen, Laurits Katborg, Jacob Grønbæk. Figur 46. Karleholdet fra Leder ukendt.

47 47 Figur 47. Pigehold 1961 under ledelse af Ingeborg Nielsen og Edel Kristensen. Bagerste række fra venstre: Ingeborg Nielsen, Mona Vedel, Anny Jørgensen, Birthe Jensen, Hilda Jeppesen,? Skræddergaard, Inge Lise Josefsen, Edel Kristensen. 2. række fra venstre: Inge Sundgaard, Lise Sørensen, Elsebeth Kristensen, Bodil Larsen, Kirsten Giver, Rosa Jacobsen, ukendt, Rita Pedersen, Tekla Steffansen. 1. række fra venstre: Kirsten Hedegaard, Inger Larsen, Karen Pedersen, Unna Pedersen, Ketty Bach, Henny Skov.

48 48 Figur 48. Pigehold fra 1962 Bagerste række fra venstre: Mona Vedel, Rosa Jacobsen, Meta Frøjk, Henny Skov, Kirsten Hedegård,Elsebeth Kristensen, Karen Christensen, leder Ingeborg Nielsen med Tekla Stefansen foran sig. 2. række fra venstre: Ketty Bach, Karen Pedersen, Anne Marie Østerholm, Hilda Andersen, Inger Larsen, Anna Halgaard. 3. række fra venstre: ukendt, Inge Sundgaard, Bente Caspersen, Gitte Pedersen, Linda Mikkelsen, Karin Frandsen. Forreste række fra v.: Henny Bach, Grethe Sahl, Birgit Jensen, Johanne Bach, Margit Kristensen.

49 49 Bagerste række fra venstre: Leder Ingeborg Nielsen, Karen Pedersen, Hilda Andersen, Ketty Bach, Kirsten Hedegaard, Henny Skov, Inger Larsen, Elsebeth Kristensen. 2. række fra venstre: Conny Brun, ukendt, ukendt, Bente Caspersen, Unna Pedersen, Bodil Rasmussen, Karen Kristensen, Grethe Pedersen, Birgit Jensen. 3. række fra venstre:? Moselund, Henny Bach, Anna Svendsen, Margit Kristensen, Inger Sundgaard, Anna Halgaard, Ragna Skov, Johanne Bach, Eva Bach. 4. række fra venstre: Hanne Karlshøj, Gitte Pedersen, Grethe Sahl, Karin Frandsen, Listbeth Figur 49. Pigehold fra Hedegaard, ukendt, Karen Lis Jensen, Hanne Moeslund.

50 50 Figur 50. Børneholdet til opvisning i skolens gymnastiksal Leder Ingeborg Nielsen til højre og pianist Hanne Mortensen til venstre. Billedet er fra børnenes opvisning 1968 i Tvis skoles gymnastiksal. - Der var op til 35 børn op 5-6 års alderen. Bemærk, at børnene var i ens lejede dragter ved opvisninger. Længst til højre står holdlederen Ingeborg Nielsen (kaldet Skomager til efternavn.) Ingeborg var en dygtig og afholdt holdleder i mange år. Længst til venstre står Hanne Mortensen der spillede til gymnastikken fra 1968 til antagelig Holdet har deltaget i forårsopvisning i Holstebro Hallen - og endvidere lavet opvisning på Tvis plejehjem. Figur 51. Børnehold fra Tvis til opvisning i Holstebro Hallen. Hanne Mortensen er pianist, Lederne er Ingeborg Nielsen med blomster og Aase Amtkjær

51 51 Figur 52. Børnehold fra skolens gymnastiksal Hanne Mortensen og Ingeborg Nielsen midt i målet Figur 53. Børneholdets juleafslutning i skolens gymnastiksal 1973.

52 52 Gymnastikkens danske historie. Skytterne gik forrest. Gymnastikken er udgået fra skyttebevægelsen, som var en landsbevægelse med baggrund i "ånden fra 1848". Danske mænd skulle være klar til at forsvare landet og være velforberedte. Derfor skulle de lære at skyde. I 1870 var der 25 amtsforeninger og ca skytter. I 1871 kom legemsøvelser med på programmet med gymnastik, eksercits og terrænløb. Discipliner som også var på militærets program. Gymnastikken kommer ind. Kort før århundredskiftet kom den Lingske gymnastik til Danmark fra Sverige. Vallekilde Højskole gik i spidsen for det nye og oprettede et øvelseshus. Nu var formålet ikke at uddanne i en bestemt sags tjeneste, men i stedet skulle man tage sigte på det hele menneske. De grundtvigske højskole gik i spidsen med folkeoplysning og gymnastik. Højskolerne oprettede delingsføreruddannelser for at udbrede gymnastiktanken og skaffe frivillige ledere til foreningerne. Ånden kommer ind og skiller sig ud fra skytterne og gymnastikken. DDU dannes. Samtidig med gymnastikkens indtog kom også en bølge af åndelig vækkelse hen over landet med oprettelse af ungdomsforeninger med foredrag, fælleslæsning, oplysning og samvær på programmet. De danske ungdomsforeninger bliver dannet i Især i landdistrikterne opstod der næsten overalt lokale ungdomsforeninger. I forsamlingshusene skulle der ikke blot være en plint men også en talerstol. Gymnastikken forlader skytterne. DDG dannes. Gymnasterne blev flere og flere, især antallet af kvindelige gymnaster steg, og I 1929 er det gymnasternes tur til at skille sig ud fra skytterne. De danner De Danske Gymnastikforeninger. På det tidspunkt var den store nyskaber i dansk gymnastik forstanderen på Ollerup Gymnastikhøjskole, Niels Bukh kommet på banen. DDGU bliver dannet. DDG og DDU havde samme rod i bondekulturen, højskolebevægelsen, grundtvigianismen og andelsbevægelsen, så de havde ikke svært ved at slutte sig sammen. Landbruget blev mekaniseret op gennem 50 erne, og da der ikke længere var så mange karle og piger på gårdene, kom foreningslivet i krise. Danmark gik fra bondesamfund til industriland og vandringen fra land til by var stor. I de følgende år havde specielt ungdomsforeningerne det svært. I modsætning til idrætten og gymnastikken, havde de aldrig fået fodfæste i byerne. Krisen fik de tre organisationer til at forhandle om en sammenslutning i begyndelsen af 60 erne. Længe så det ud til at lykkes, men i sidste øjeblik sprang DDSG&I fra. Resultatet blev en sammenlægning af DDG og DDU til DDGU, De Danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger i DDGU og DDSG&I går sammen i DGI, skytterne går ud. Efter flere forsøg på samarbejde og forsoning lykkedes det efter svære forhandlinger at forene de to store interesseorganisationer. Den almene og folkelige idræt og dermed også gymnastikken blev i 1992 samlet i DGI.

53 53 Organisering på landsplan af skytte, ungdoms, gymnastik og idrætsforeninger. 1861: 1. De Danske Skytteforeninger. Forsvarssagen, skydning. Danmarks ældste idrætsorganisation. 1903: 1. De Danske Skytteforeninger. 2. De Danske Ungdomsforeninger. Udbrydergruppe fra skytterne. 1919: 1. De Danske Skytte og Gymnastikforeninger = DDS&G Gymnastikken spiller en større og større rolle. Gymnastik med i navnet. 2. De Danske Ungdomsforeninger. 1929: 1. De Danske Skytte og Gymnastikforeninger 2. De Danske Ungdomsforeninger. 3. De Danske Gymnastikforeninger Ønsker at frigøre sig fra skyttesagen. Udbrydergruppe. 1930: 1. De Danske Skytte og Gymnastikforeninger De Danske Skytte, Gymnastik &Idrætsforeninger = DDSG&I. 2. De Danske Ungdomsforeninger. 3. De Danske Gymnastikforeninger 1965: 1. De Danske Skytte og Gymnastikforeninger De Danske Skytte, Gymnastik &Idrætsforeninger = DDSG&I. 2. De Danske Gymnastik og Ungdomsforeninger ( De Danske Ungdomsforeninger + De Danske Gymnastikforeninger) = DDGU. 1992: 1. DGI = De Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DDSG&I + DDGU) 2. DDS = De Danske Skytteforeninger.

54 54 Gymnastikken i Tvis fulgte organisationsændringerne på landsplan. Gymnastikken i Tvis var og er en del af den folkelige gymnastik, som har været organiseret i ovennævnte organisationer og for nuværende i DGI. Den folkelige gymnastik har altid været den mest udbredte i Danmark. Igennem 100 år har frivillige gymnastikinstruktører gjort et stort arbejde i de mange små og store gymnastikforeninger rundt om i landet. På lokalt plan i Tvis blev landsbevægelserne og de organisatoriske ændringer også afspejlet. Den første foreningsdannelse i Tvis var Skytteforeningen, som blev oprettet i 1867, 3 år efter tabet af Sønderjylland. Skytteforeningen var ikke kun ramme om forsvarstanken og evnen til at håndtere skydevåben, men også rammen omkring folkemøder og skyttefester. Skyttefesterne bliver i en årrække holdt i Østergårds Krat. Som på landsplan starter også en ungdomsforening i Tvis, som bliver tilsluttet De Danske Ungdomsforeninger. Gymnastikken starter som tidligere skrevet på gården Nørgård. Gymnastikforeningen bliver dannet i 1909 samme år, som man kan indtage Tvis Forsamlingshus til gymnastik. I 1932 bliver Tvis Gymnastikforening en del af Tvis Idrætsforening. Tilsvarende som på landsplan kommer ungdomsforeningen i 1963 sammen med idrætten og gymnastikken. Ikke at de havde været hinandens modsætning, tværtimod. Det var meget de samme mennesker, som kom i de to foreninger, og mange arrangementer var man fælles om. TIF fik nu også et U i sit navn og blev til TIUF. Kulturen var forenet med idrætten. Det er samtidig med at DDGU på landsplan bliver dannet. Gymnastikken i Tvis er med i denne landsorganisation indtil DGI blev dannet. I over 100 år har det været gymnastik i Tvis. I perioder mere blomstrende end andre. Det var i mange år den eneste vinteraktivitet kulminerende med forårsopvisningen. Det var karlene som dominerede i starten, men pigerne kom hurtigt med. Senere kom børnene med. Billeder fra forårsopvisninger i 1950érne og 1960érne viser de mange børnehold. Her i 2012 er gymnastikafdelingen Tvis stadig en stor forening med hold for alle aldersgrupper, men det er børneholdene som dominerer. Som noget nyt er mor/far-barn hold kommet til. Synet på gymnastikken har dog ændret sig meget. Fra hård disciplin, orden og fælles takt har gymnastikken fået mere frie hænder med mere smil på læben og mange forskelligartede udtryksformer. Man holder dog fast i forårsopvisningen med fælles indmarch i takt og med fanen i spidsen. Gymnastikken har udviklet sig i takt med samfundsudviklingen og med ændret syn på krop og sundhed, men strejf af den gamle ånd kan stadig spores.

55 55 Kilder: i Foreningsprotokoller TIUF - gymnastikafdeling - Holstebro Lokalarkiv Diverse dokumenter: Jacob Halgaard. Private fotos: Jacob Halgaard Ingrid og Hans Hansen Henny og Otto Østerholm Inger og Aksel Damgaard Hanne og Jens Mortensen Bent Haunstrup

Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder.

Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder. 1 Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder. Jacob Halgaard og Bent Bak - Januar 2014 2 3 Halgaard Skole 1916 - Elever og lærer Barbesgaard.

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927

Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927 Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927 Tegning over boldbanerne i Lille Lihme Fodbold på sportspladsen i Rodal Sæson 1927. Årets 1. fodboldkamp blev spillet i Vandel. Det var

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Badmintonstævne for 60+`ere

Badmintonstævne for 60+`ere Badmintonstævne for 60+`ere hallerne Kongens Enge 42 2690 Tlf.: 46 15 16 76 Torsdag d. 8. november 2012 kl. 09.00 Der deltager ialt 104 spillere fra 11 foreninger. Der er én præmie pr. påbegyndt 5 deltagere

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

FESTLIG FORÅRSOPVISNING I HEJNSVIG

FESTLIG FORÅRSOPVISNING I HEJNSVIG Hejnsvig, den 18. marts-12 FESTLIG FORÅRSOPVISNING I HEJNSVIG Med 250 spændte og storsmilende gymnaster på gulvet til indmarch og godt 350 forventningsfulde publikummer i Hejnsvig Hallen blev søndagens

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter)

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) 1966-67 30.10.66 24.9.67 1967-68 24.9.67 28.9.68 1968-69 28.9.68 27.9.69 1969-70 27.9.69 26.9.70 1970-71 26.9.70 1971-72 uden dato 24.9.72

Læs mere

STARTLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

STARTLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 22/7 28/7 2013 PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Dato : 22/7-2013 Starttidspunkt : 12:00 1 001 Erna Jensen Lucky Pens. Damer Individuelt 002 Margit Vestergaard

Læs mere

A n s I F G y m n a s t i k

A n s I F G y m n a s t i k A n s I F G y m n a s t i k O P S T A R T I ANS IF GYMNASTIK 2013/2014 A n s I F G y m n a s t i k Karin Munk Andersen, Økonomiansvarlig Rikke Sloth Mogensen, Instruktøransvarlig Pia Walliser Sehested,

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner 2016. Stævne: Række: Navn: Klub:

Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner 2016. Stævne: Række: Navn: Klub: Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner 2016 Stævne: Række: Navn: Klub: M1p1 Viggo Kring Vesterhede M1p1 Stenn Hansen Vesterhede M1p2 Christian Jacobsen Nordenskov M1p2 Verner Nielsen Nordenskov M2p1 Anna

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet,

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet, HOIF Støtteforening Aldrig har så mange været så stille i så lang tid! Kun når opråberen har nævnt et tal, kommer en sagte puslen, når plastikbrikkerne lægges på de udtrukne numre. Det er onsdag aften

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

Årsberetning 2014. Vi er 60 medlemmer i foreningen i år, incl. 5 passive medlemmer.

Årsberetning 2014. Vi er 60 medlemmer i foreningen i år, incl. 5 passive medlemmer. Årsberetning 2014 I denne sæson 2013/14 kan vi glæde os over et større antal dansere på gulvet hver onsdag aften. Det mærkes, at vi de fleste aftener er 4 kvadriller. Det mærkes ved, at vi fylder rummet

Læs mere

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 FORORD I denne folder kan du få et overblik over de forskellige hold. Du kan se, hvem der er instruktører på de enkelte hold, hvad de vil arbejde med

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

12. december 1966 Hertug Hansskolen. Den sidste træningsaften før jul, hvor damer og herrer træner sammen og til slut nedtager kurvene, da Hertug

12. december 1966 Hertug Hansskolen. Den sidste træningsaften før jul, hvor damer og herrer træner sammen og til slut nedtager kurvene, da Hertug 12. december 1966 Hertug Hansskolen. Den sidste træningsaften før jul, hvor damer og herrer træner sammen og til slut nedtager kurvene, da Hertug hansskolens ledelse lagde stor vægt på, at der ikke kunne

Læs mere

Introduktion til Udspring. En guide for tilskuere

Introduktion til Udspring. En guide for tilskuere Introduktion til Udspring En guide for tilskuere Juli 2012 Udspring er en æstetisk sport, hvor ynde kombineres med styrke og smidighed, mens udspringeren bevæger sig gennem luften. Udspringeren skal have

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79

Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79 Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79 Mødested: Færgekroen, Færgevej 1, 9560 Hadsund 2. onsdag i hver måned - Afbud senest tirsdag kl. 16.00 på www.hadsundinnerwheel.dk Side 1 Onsdag,

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Seniorafdelingen. af 01.01.2003. Medlemsliste 2014.

Seniorafdelingen. af 01.01.2003. Medlemsliste 2014. Seniorafdelingen af 01.01.2003 Medlemsliste 2014. Seniorudvalget 2014. Knud & Lilli Madsen 48263381 Bryggerengen 34 bil 24275958 3210 Helsinge knud@mgv.dk (Formand) ansvarlig for julefrokost Erling Andersen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd Kidsvolley Kidsklubsamling Peter Morell Opvarmning Øvelser med balloner 1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

RESULTATLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

RESULTATLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 20/7 22/7 2015 RESULTATLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Pens. Damer Individuelt 1 Erna Jensen 0035 Lucky 4 11 20 700 700 2 Vera Blaase 0070 BK Viby

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Generalforsamling/Åbent hus

Generalforsamling/Åbent hus Februar 2005 Generalforsamling/Åbent hus på Marienlystvej 33, Skive Der vil blive indkaldt til generalforsamling i 3F Skive-egnen lørdag den 2. april 2005 kl. 9.30 Samme dag afholdes der et åbent hus arrangement

Læs mere

Årsafslutningsturnering 2.oktober 2015

Årsafslutningsturnering 2.oktober 2015 Årsafslutningsturnering 2.oktober 2015 med efterfølgende medlemsmøde og fællesspisning. Udlevering af scorekort foregik i forhallen, og de 98 fremmødte medlemmer hyggede sig i ventetiden. De fleste var

Læs mere

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN Esrum Gymnastik TINGBAKKESKOLEN Mandag start den 20.9.10. TINGBAKKEHALLEN 2010-2011. 16.30 17.30 i SALEN Drenge far 5 til 8 år Ved Stig serup Bevægelse og motion i leg med redskaber, der giver sved på

Læs mere

10 år med Næst ved 10 år med Senio N r æ sm tv o e t d i on Senior Motion 2004-2014 2004-2014

10 år med Næst ved 10 år med Senio N r æ sm tv o e t d i on Senior Motion 2004-2014 2004-2014 10 år med Næstved 10 år med Senior Motion Næstved Senior Motion 2004-2014 2004-2014 Forord At en forening har bestået i 10 år kan vel næppe kaldes for et jubilæum, men derfor har man alligevel lov til

Læs mere

Senest revideret den 23. marts 2015. www.holsted-speedway.dk

Senest revideret den 23. marts 2015. www.holsted-speedway.dk Senest revideret den 23. marts 2015 www.holsted-speedway.dk 01 17-04-2015 SGP kval 18.30 Hanne Thomsen Ass. Steen M. Larsen *Tidtagerchef Vibeke Bøgh *Tidtager ass. Laila Olesen *Chef for Teknisk Jens

Læs mere

Sommertræf 2006 Fredericia. Mercedes-Benz Klub Danmark. Deltagerliste.

Sommertræf 2006 Fredericia. Mercedes-Benz Klub Danmark. Deltagerliste. Sommertræf 2006 Fredericia Mercedes-Benz Klub Danmark Deltagerliste www.mercedesklub.dk Lisbet og Otto Flensborg Mercedes-Benz 170 SV. Årgang 1954 Jette og Gert Loberg Mercedes-Benz 190. Årgang 1958 Aksel

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Motionsplan: Uge 1-6

Motionsplan: Uge 1-6 Motionsplan: Uge 1-6 Her er en god workout, der passer til begyndere. Kan fuldstændigt tilpasses din livstil. Hvis du følger dette program, kan du gøre workout, når det passer dig bedst og uden et kostbart

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca FORMDUER Romer Blå 471 90 1,0 Henning Jørgensen 472 95 1,0 Arne Moos 473 93 1,0 Henning Jørgensen 474 91 1,0 02 Henning Jørgensen 475 92 1,0 02 Arne Moos 476 95 0,1 Henning Jørgensen 477 90 0,1 02 Peder

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Krydsning Får SNEHVIDE HV 33711-00011 20.03.94 85319-00771 125 126 115 107 112 108 97 94 99 46 A. & C. Geisler Elmgreen 98375323 56050-00424 06.03.98 87891-00103 124 110 102 113 121 107 100 104 108 40

Læs mere

Program Toksværd Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Toksværd Hallen.

Program Toksværd Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Toksværd Hallen. Badminton Klub Program Badminton Klub Ældrestævne den 14. oktober 2015. kl 08:30 i Hallen. Vi gør opmærksom på: At spillerne skal melde sig ved dommerbordet umiddelbart efter ankomst til hallen At spillerne

Læs mere

Hundslund IF s historie

Hundslund IF s historie Foreningens start Gym Skytter HIF 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Foreningerne Hundslund IF s historie Hundslund Sogns Gymnastikforening - ca. 1916 Hundslund Sogns

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september Pris: 325,00 kr. for en voksen og et barn Instruktør: Helle Tag mor, far eller en anden voksen med til tumlingeleg.

Læs mere

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen:

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen: Til jule-pynte-dagen var der som sædvanlig rigtig god opbakning. En af de dage, jeg altid ser frem til det er simpelthen bare så hyggeligt. Tusind tak til Bruger-/Pårørenderådet for et godt arrangement

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Resultat. Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014

Resultat. Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014 Resultat Decemberstævne i Bredebro Idrætscenter 6-7. december 2014 1 Resultatliste Hold Klasse A M.Com HFFS 584 Morten E. Kristensen 199,07 Børge Hansen 194,09 Kjeld Østergaard 191,05 Anders Jeppesen 177,00

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Anitta skriver. 23. december kl. 14.00 er der julegudstjeneste i salen. Jeg ønsker hermed alle en glædelig jul og et godt nytår.

Anitta skriver. 23. december kl. 14.00 er der julegudstjeneste i salen. Jeg ønsker hermed alle en glædelig jul og et godt nytår. Plejecenter Skovvænget December 2015 Anitta skriver I dette nummer: Anitta skriver 1 Fødselsdage mv. 2 Værd at vide.. 3 Bruger/ pårørenderåd Høreomsorg Venner af Skovvænget 4 4 4 Aktiviteten 5 Billeder

Læs mere

Årsberetning 2012 13. Aabenraa & Omegns Folkedansere

Årsberetning 2012 13. Aabenraa & Omegns Folkedansere Årsberetning 2012 13 Aabenraa & Omegns Folkedansere 2012 har været et ganske fredeligt år for Aabenraa & Omegns Folkedansere uden store begivenheder som jubilæum eller Landsstævne. Til gengæld har det

Læs mere

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen.

Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen. Tidligere medarbejdere Nuværende medarbejdere Årgang 55 Årgang 56 Årgang 57 Søren Sørensen Kirsten Klitgaard Jette Binder Else Svennum Richard Søbygge Esther Mikkelsen Bjarne Laursen Svend Erik Christoffersen

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg).

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg). Side 1 Niels Peder Pedersen. Han blev gift med Else Maria Christensen. I. Jens Peder Pedersen, * 02.12.1867. Gift 27.11.1888, Mette Lund Christensen, * 22.01.1867 i Dueholmhuus Vildbjerg (datter af Christen

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i marts:

Oversigt over aktiviteter i marts: Marts nr. 3 Oversigt over aktiviteter i marts: Tirsdag d.3 kl. 10.15 Torsdag d. 5 kl. 10 Tirsdag d. 10 kl. 10.15 Torsdag d.12 kl. 10 Tirsdag d.17 kl. 10.15 Torsdag d.19 kl. 10 Torsdag d.19 kl. 14 16 Tirsdag

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere