Gymnastik - Historien Tvis Idrætsforening. Af: Jacob Halgaard og Bent Bak.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gymnastik - Historien 1909-1973. Tvis Idrætsforening. Af: Jacob Halgaard og Bent Bak."

Transkript

1 1 Gymnastik - Historien Tvis Idrætsforening. Af: Jacob Halgaard og Bent Bak.

2 2 Indhold Tvis Gymnastikforenings Historie Gymnastik af det gode eller af det onde?... 3 De første hold Gymnastikkens rum... 6 Faneindvielse onsdag d. 13. maj Folkedans i perioder Figur 7. Gymnastik og folkedansehold fra Fotograferet i forsamlingshusets store sal med ribber på væggen og kakkelovn i baggrunden Vigtige gymnastikredskaber Gymnastikopvisning i 1950érne i Tvis Sognegård Indmarch i Sognegården Opvisning i Sognegården Drengehold i 1950érne og Jacob Halgaard som leder Småpigehold i 1950érne og Ingeborg Nielsen som leder Pige- damehold fra 1950érne og Thora Sahl som leder Herrehold/karlehold i 1950érne Gymnastikformer Jacob Halgård om Gymnastikafdelingen i 1950erne Gymnastikkritik Jacob Halgaard om kritikaften i foreningen : Kritik i forbindelse med forårsopvisning Gymnastikkonkurrence Gymnastikopvisning i Juniorhallen Jacob Halgaard om forårsopvisningen: Idrætsmærket Delingsførere og gymnastikledere i Tvis i 1950érne og 1960érne: Delingsfører kurser Gymnastikhold i 1960érne Gymnastikkens danske historie Organisering på landsplan af skytte, ungdoms, gymnastik og idrætsforeninger

3 3 Tvis Gymnastikforenings Historie. Tvis Gymnastikforening blev stiftet på en generalforsamling d. 8. november Det var det samme år, som forsamlingshuset blev bygget, og netop forsamlingshuset blev base for gymnastikken i Tvis. Det blev oprettet som et aktieselskab, hvor den lokale befolkning tegnede sig for aktier. Gårdejer Chr. Nørgaard stod i spidsen for aktietegningen, og han stod også som foregangsmand for gymnastikken. Gymnastikken var begyndt et par år før 1909 og foregik i laden på gården Nørgaard i Tvislund. Det er svært at forestille sig gymnastik i en lade på et lerstampet gulv. Om vinteren var det koldt, klamt og mørkt, og den sparsomme belysning kom fra flagermuslygter ophængt i bjælkerne. Svære betingelser for det gymnastiske arbejde. Som en betingelse for at stille sin lade til rådighed, var aftalen, at de unge skulle synge nogle danske sange, som Chr. Nørgaard satte stor pris på. Gymnasterne så med forventning frem til at kunne bruge forsamlingshuset. Figur 1. Aktiebrev på 25 kr. til Forsamlingshuset tegnet af Søren Henriksen Hedegaard. Christian Nørgaard var udover at være gymnastikpioner med i bestyrelsen for de fleste foreninger i Tvis og medlem af sognerådet. Figur 2. Christian Nørgaard(f. 1870) og hustru Ane Katrine. Gymnastik af det gode eller af det onde? Der er altid en vis modstand mod noget nyt. Var gymnastik skadelig eller til gavn for de unge? Var det til skade eller gavn for samfundet? Tog det de unges kræfter, så de havde færre kræfter til det produktive arbejde, eller gjorde det dem stærkere med en rank, frejdig holdning og med lette skridt? At gymnastik og legemlig udfoldelse i skole og fritid kunne have vanskelige kår fremgår af nedenstående meget sigende brev fra sognerådsformand Svenning Didriksen Vester Grønbæk til lærer Jensen, Skautrup Skole, som havde tilladt sig i 1907 at søge om nogle sportsrekvisitter til brug på skolen. Brevets ordlyd er opbevaret af brevskriverens barnebarn, Bodil Barslund, der har givet tilladelse til at det gengives:

4 4 Gode ven Jensen! Undskyld at jeg ikke straks fik svaret på din forespørgsel i skrivelse af 15. ds. Jeg har haft travlt og kan da heller ikke sige noget om hvorvidt der kan være udsigt til at du kan få dit udlæg til bøger i anledning af kurset refunderet, men jeg antager at sogneraadene vil blive nødt til herefter at protestere så kraftigt som muligt mod at kommunerne skal punge ud hver gang de gymnastik - og sportsgale mennesker ønsker en ny slags apparater eller gymnastikbøger. Jeg kan derfor ikke love noget bestemt, men jeg indrømmer, at det vil blive nødvendigt for dig og andre der har med gymnastik og andre ordnede lege at gøre at anskaffe en lægebog omhandlende forstuvning, benbrud og anden legemsskade, det viser sig jo at fodboldspillere sparker benene i stykker på hinanden foruden anden betydelig skade, i enkelte tilfælde endog har forvoldt en lærers død. Gymnastikken er jo også så farlig at folk kan brække halsen ved det. Det vil sige når man ikke lige som hr. Junker har så stærke muskler at man slet ikke kan brække halsen. - du huske hans forklaring desangaaende. - Det er nu ikke det værste med de der kommer til skade, det er jo mindretallet og det bliver nok snart ordnet sådan, at de kan faa invaliderente, men værre er det, at flere og flere af kræfterne bliver benyttet til uproduktivt, unyttigt ja endog skadeligt arbejde, hvilket bevirker at vi, der skal udføre det produktive arbejde, fremskaffe brød til hele slænget ikke kan skaffe fornøden arbejdskraft, det har vi også faaet at føle i høsten. Jeg maa derfor lægge dig og kolleger på sinde, at mennesker lever ikke af gymnastik og sport alene, jeg anser det nemlig for skadelig at skolebørnene faar den opfattelse af forholdene. Herhjemme går det med rift og slid. Det har været med nød og næppe at din og min kone har faaet tid til at besøge hinanden og faa en lille taar. Jeg maa slutte og behøver vel egentlig ikke at skrive mit navn under. Du vil nok af det anførte skønne hvem brevskriveren er, men naar jeg nu sender en venlig hilsen saa er dette i hvert fald noget nyt der bør underskrives. Svenning Didriksen Grønbæk. Svenning Didriksen(f. 1842) var ejer af gåden Øster Grønbæk, som ligge tæt på Skautrup Skole, hvor lærer Jensen Skautrup(f. 1866) var ansat. Svenning Grønbæk var formand for sognerådet i Tvis i 3 perioder, og desuden var han i 24 år sognefoged. Han blev dannebrogsmand for sin indsats. I brevet fornemmer man en mand med myndighed og styrke, som var vandt til at udtrykke sig skriftlig. Den gode lærer Jensen får i hvert fald talt og påskrevet, hvad politikken på området er set fra sognerådsformandens stol. Han var 65 år i 1907.

5 5 De første hold. Gymnastikken var en vinteraktivitet, som foregik fra november til marts. Den første sæson fra var der 35 gymnaster, som hver betalte 1 kr. i kontingent. Der var gymnastikopvisning i marts 1910 og entrebilletten kostede for voksne 35 øre og for børn 25 øre. Alligevel var der underskud i kassen, så kontingentet blev forhøjet til 2 kr. og der blev optaget et lån på 100 kr. hos Didrik Grønbæk, Chr. Damtoft og lærer Jensen, Skautrup, imod pant i gymnastikredskaberne. Man havde anskaffet nye redskaber samtidig med, at forsamlingshuset var taget i brug. I 1916 havde foreningens redskaber en værdi på 600 kr. Der blev passet på dem, og de var forsikrede for 48 kr. pr år. Figur 3. Karleholdet fra Under ledelse af Barbesgaard, lærer på Halgaad skole fra Foreningen var med i Ringkøbing Amts Skytte - og Gymnastikforening. Som det fremgår af fig. 2 var der stil over holdene. Man lagde stor vægt på ens dragter og ydre fremtræden i det hele taget. Man strammede sig op, og stolthed og alvor præger billederne. Gymnastik var ikke bare leg. Gymnastikken tjente en større sag. At gymnastikken ikke blot var en uforpligtende aktivitet fremgår af protokollen fra Det år blev gymnasterne bedømt med karaktergivning for form, frihed, kraft, højde, nedspring, liv og energi i øvelserne m.m. I 1919 har pigerne travlt med at sy en ny fane til 10 års jubilæet. I 1920érne kommer der også sommergymnastik på programmet. Der er også en årlig sommerudflugt på programmet. I 1923 går turen på cykel til Toftum Bjerge. Denne sommer var en friskolelærer fra Holstebro leder af gymnastikken sammen med en delingsfører. Honoraret til lederne var på 3 kr. + transport. Som nu kunne det også dengang være et problem at finde ledere. Opvisningerne foregik lørdag aften eller søndag eftermiddag i en flagsmykket forsamlingshus sal. Der var fælles kaffebord og afslutningsvis en svingom.

6 6 Figur 4. Pigeholdet fra 1917 under ledelse af Valborg Giver. Gymnastikken var den første organiserede idrætsaktivitet i Tvis. I 1923 blev fodbold organiseret i Tvis Boldklub. I 1932 blev Tvis idrætsforening dannet ved en stiftende generalforsamling 20. april i afholdslogen bag det nuværende hus i hovedgaden 16. Følgende vedtægter blev vedtaget: 1. Foreningens formål er at virke til fremme af ungdommens interesse for forskellige grene inden for idræt. 2. Ingen af foreningens sammenkomster må vare over kl. 1 nat. Tvis Gymnastikforening var herefter en afdeling af Tvis Idrætsforening, som fik de forskellige idrætsgrene under sig. De andre idrætsaktiviteter er fodbold og håndbold, men også folkedans og amatørteater er på programmet. De udendørs arealer til gymnastik, fodbold og håndbold var i starten på græsarealer ved Bannestrupgaard, men flytter i 1943 til Skautrupvej, hvor kommunen har medvirket til oprettelse af et nyt stadion, der hvor "Knuden" i dag ligger. I 1968 tager man det nuværende stadion i brug. Gymnastikkens rum : Laden på gården Nørgaard - Tvislund : Forsamlingshuset : Sognegården : Gymnastiksalen Tvis Skole, opvisning i Tvis Hallen fra : Kultursalen + Tvis Skoles Gymnastiksal, opvisning i Tvis Hallen.

7 7 Figur 5. Gymnastikhold fra 1932, det år TIF blev stiftet. De to ledere har den korrekte stående hvilestilling med højre fod forrest og hænderne på ryggen. I 1937 bliver gymnastikopvisningen peppet op med "forelæsninger" - amatørteater, men det kan være svært at samle folk til gymnastik og andespil i 30érnes kriseår. Det gik bedre til ballerne. I slutningen af 30érne var der 64 medlemmer. Under krigen fra kneb det yderligere med at skaffe ledere. For at få gang i karlegymnastikken forsøgte man at få ansat en delingsfører som karl på en gård. Det lykkedes åbenbart for i 1944 er der både hold for fruer, piger og karle. Jacob Halgaard: Om gymnastikken for år siden ved 100 års jubilæet 8. november 2009: "Som 10 år gammel dreng cyklede jeg til drengegymnastik til Tvis fra Halgaard. Det gav nye kammerater. Jeg kom fra Halgaard Skole og kendte ikke drengene fra Tvis Skole. Det gav dog ikke problemer, vi var alle sportsglade gymnaster. Gymnastikken foregik i forsamlingshusets store sal, som blev opvarmet fra en stor kakkelovn. Af redskaber havde vi buk, plint og en elendig madras, hvor det indvendige indhold skulle jævnes ud hver gang, den skulle bruges. Det var svært at få en bedre madras her i 1947 lige efter 2. verdenskrig".

8 8 Selv om det kneb med ledere under krigen, var foreningen stadig aktiv og tankerne var meget på det nationale. Tiden var den rigtige til at indvie en ny foreningsfane. Faneindvielse onsdag d. 13. maj 1942.

9 9 I 1942 var den gamle foreningsfane, som pigerne i 1913 havde broderet foreningens navn på, efterhånden blevet falmet og mør. Bestyrelsen fandt, at det var ved tiden at få en ny. Tiden - det var 3. år under den tyske besættelse. Tiden gjorde også sit til, at man ønskede sig en ny at samles om. Ved et bestyrelsesmøde i Tvis Idrætsforening foråret 1942 besluttedes det, at holde faneindvielse onsdag d. 13. maj i forsamlingshuset med følgende program. Program: 1. Fællessang: "Du danske mand". 2. Velkomst: ved formanden. 3. Fællessang: "Danmark i tusind år". 4. Faneindvielse: a. 1. vers af "Vift stolt på Codans bølger", tale for Danmark ved sognerådsformand Didrik Grønbæk. b. 1. vers af "Der er et yndigt land", tale for kongen v. købmand H. Pedersen Holstebro. c. 1. vers af "Kong Christian stod ved højen mast", tale for flaget og foreningen ved formanden Niels Pagh. d. 1. vers af "Vældige riger rives om jorden". e. Fællessang: "Høje nord.". 5. Fælles kaffebord. 6. Fælles sang: "Sorgløst kan vi ej synge". 7. Tale ved pastor Eskildsen Holstebro 8. Fællessang: "Jeg vil værge mit land". 9. Ordet frit. 10. Afslutning ved Pastor Schmidt Tvis/Nr.Felding. Eftertanker: Programsammensætningen er stærkt præget af landets situation, og fremtidens usikkerhed. Den tyske nazihær stod netop denne sommer med sine største erobringer. Ville Danmark ende under Hitlers diktatur? Man fornemmer klart bestyrelsens ønske og behov for, at man rykkede sammen og bekræftede alt, hvad der er/var dansk. I januar 1943 tabte den tyske 6. arme slaget ved Stalingrad, og fra da af gik det tilbage for den tyske hær. Der skulle dog gå 3 år efter faneindvielsen, før det var slut og Danmark frit efter: "5 forbandede år". (Jacob Halgaard 2012)

10 10 Figur 6. Her er fanen fra 1942, 42 år senere på vej gennem byen sammen med de andre foreningsfaner til "Spil Sammen Fest" i Folkedans i perioder. Figur 7. Gymnastik og folkedansehold fra Fotograferet i forsamlingshusets store sal med ribber på væggen og kakkelovn i baggrunden.

11 11 Figur 8. Folkedansere i Forsamlingshuset. Billedet udlånt af Bent Haunstrup, som er drengen yderst t.v. i 2. række nedefra. Navnene på nogle af deltagerne er påsat af Chr. Østergaard Jensen fra Aulum, nr. 6 på billedet. Vigtige gymnastikredskaber. Figur 9. De to vigtige gymnastikredskaber, buk og plint.

12 12 Gymnastikopvisning i 1950érne i Tvis Sognegård. Jacob Halgaard marts 2012: En festlig dag, hvor pårørende og sognets beboere kom for at se de unge mennesker vise deres færdigheder. Særlig festlig var den fælles indmarch med fanen i spidsen, hvor alle rejste sig med respekt for flaget. Alle sang også med på "Der er et yndigt land", og hvor der på andet vers hilses med fanen. En smuk tradition, hvor man bekræfter det at være dansk. Der er vist ingen anden sportsgren, som på lignende værdige facon hylder flaget og bekræfter vores nationalitet. Alt sammen udspringer af den danske tragedie med tabet af Slesvig og Sdr. Jylland til Prøjsen/Unggarn i krigen Indmarch i Sognegården Ella Larsen Figur 10. Gymnastikopvisning i Sognegården ca Leder er Ella Larsen. 1: Bodil Bjerre (Barslund), 2: Jørgen Christensen, 3: Inge Iversen, 4: Kjeld Andersen, 5: Frida Melgaard, 6: Tage Albertsen.

13 13 Holdene var ret store, så pladsforholdene i Sognegården har været beskedne. Tilskuerne er klemt sammen i den lille sal, og langs den ene langside, ligesom tilskuerne fyldte scenen op. Ikke megen gulvplads til øvelser og spring Figur 11. Ingeborg Nielsen (Skomager) fører sit pigehold ind til opvisning i Sognegården Der er trange tilskuerforhold. Figur 12. Jens Kristian Jensen med fanen efter indmarch

14 14 Figur 13. Efter indmarch i Sognegården. Hans Hansen med fanen, o Ingeborg Nielsen oppe ved scenen med sit pigehold. Opvisning i Sognegården. Jacob Halgaard om opvisning som leder af drengehold: "Drengegymnasterne gik til den med frisk mod, og man så hen til og trænede hårdt med forårsopvisningen for øje. Når gymnastiktimen indledtes trådte man an i rækker. Man havde en ret stilling, hvor maven var trukket ind, brystet skudt frem og skuldrene trukket tilbage. Hvilestillingen var med højre fod frem. Marchen fremad blev militærisk dirigeret med højre om og fremad i takt (1-2, 1-2). Takten kunne også holdes ved at gymnasterne sang: Typiske sange for drenge: Typiske sange for karle: 1. Det er så godt at ha ryggen ret og hovedet løftet og gangen let. 2. Løft dit hoved, du raske gut. 3. Vi er børn og sol og sommer 4. I alle de riger og lande 1. Du danske mand af al din magt. 2. Høje nord - friheds hjem.

15 15 Gymnastiklederen fik sin uddannelse på enten gymnastikhøjskole eller folkehøjskole med delingsføreruddannelse. Fortælleren her var selv på Ryslinge Højskole i 5 mdr. Lederne dengang var meget synlige. Øvelser skulle meddeles klart og tydeligt Øvelserne skulle udføres i takt. Der skulle være retning og orden. Kommandoerne skulle være præcise og klare. Lederne lavede ikke øvelserne med, men koncentrerede sig om kommando, opsyn og korrektion. Lederne skulle ikke blot være synlige i ord og handling men også fysisk markant til stede, så kvindelige ledere brugte ofte øverste kasse på plinten til at stå på, så alle kunne se og høre. Drengehold i 1950érne og Jacob Halgaard som leder. Figur 14. Drenge 6-9 år. Vinteren Leder Jacob Halgaard. Bagerste række fra venstre: Kristian Sandfær Larsen, Benny Dyrmose, Ole Sørensen, Ole Bendtsen, Jacob Halgaard (20 år) - leder. Forreste række fra venstre: Søren Peter Sønderby, Vandy Pedersen, Villy Pedersen, Søren Henriksen, Karl Erik Overgaard.

16 16 Lederens karakteristik af holdet: Det var nogle dejlige drenge. Det var ikke noget stort hold, men der var humør og go i dem. Figur 15. Drenge år. Gymnastikopvisning Marts Sognegården foran scenen. Bagerste række fra venstre Midterste række fra venstre Forreste række fra venstre Freddy Kjeldal Egon Andersen Peder Skræddergård Frede Nørgaard Åge Bertelsen Jacob Halgaard, Leder Hans Hansen Bent Thoustrup Erik Olsen Peder Nielsen Karl Christensen Jacob Grønbæk Niels Jacob Nielsen Flemming Nielsen Holger Nielsen Didrik Grønbæk Erik Bro Svend Thomsen Vagn Åge Pedersen Nedenunder følger billeder fra drengeholdets opvisning. Efter fælles indmarch med alle drenge og pigehold og fanehilsen, kom de enkelte hold på banen. Drengeholdet på billedet er på vej ind til deres opvisning. Under holdets indmarch sang holdet 2 vers af "I alle de riger og lande". Der blev også sunget ved udmarch. Holdet på billedet er gået fra gang til løb rundt i salen. Al gang og løb foregik i takt.

17 17 Figur 16. Gymnastikopvisning drenge år. Tvis Sognegård marts Publikum placeret i den lille sal. Figur 17. Drengeholdet på gulvet. Jacob Halgaard, den myndige leder overvåger drengene. Øvelsen drengene er i gang med er håndliggende benkastninger med spredning og samling. Øvelsen udførtes selvfølgelig i takt og gymnasterne skulle hele tiden være opmærksomme på retning både fremad og til siden. Det kniber lidt med sædehøjden(bagdelen) på et par af drengen. Armbøjninger og strækninger med højttælling til 10 eller 12 var også en fast øvelse.

18 18 Figur 18. Drengenes gymnastikopvisning slutter med spring - her over buk med afsæt på springbræt. Strøm over bukken. Det var meget populært både for drengene og for publikum(forældrene). De var også dygtige. Én er på vej til springbrættet, én på bukken med strakte knæ og rank ryg, én er lige landet på måtten. Bemærk også, at når drengene havde sprunget, stillede man op på 2 rækker i hvilestilling med højre fod frem og hænderne på ryggen - klar til næste spring. Figur 19. Aksel Damgaard som leder af drengehold

19 19 Småpigehold i 1950érne og Ingeborg Nielsen som leder. Figur 20. Ingeborg og pigerne i gang med opvisningen. Figur 21. Pigehold fra sidste halvdel af 1950 erne under ledelse af Ingeborg Nielsen. Bagerste række fra venstre: Elsebeth Kristensen Mona Vedel Esther Nielsen Helene Sønderby Ingrid Toustrup Irma Bro Ingeborg Nielsen 2. række oppefra: Kirsten Hedegård Kirsten Giver Bodil Larsen Hilda Jeppesen Inger Killerich Lise Nielsen Birthe Jensen Else Bertelsen Jytte Hylle. 3. række oppefra: Tove Kristensen Birthe Hylle - Unna Pedersen Tekla Stefansen Ukendt Ilse Buch Forreste række: Bente Caspersen Margit Kristensen Hanne Karlshøj Karen Pedersen Inger Sundgård

20 20 Figur 22. Ingeborg Nielsen med sit pigehold på trappen i Sognegården. Øverste række: Helga Bak Betty Davidsen Esther Nielsen Else Bak 2. række oppefra: Birgit Felletoft Irma Bro Karin? Birthe Hylle 3. række oppefra: Helene Sønderby Ingrid Toustrup Elsebeth Kristensen Jutta Dalgaard 4. række oppefra: Bodil Larsen Else Bertelsen Lise Sørensen Hilda Jeppesen 5. række oppefra: Lise Damgård Ukendt Tekla Stefansen Kirsten Giver Nederste række: Margit Kristensen Inger Killerich Birthe Hylle Inger Sundgård Leder Ingeborg Nielsen

21 21 Figur 23. Ingeborg Nielsen med sit pigehold foran Sognegårdens scene. Bagerste række fra venstre: Jette Norre - Elly Pedersen - Gunhild Jørgensen - Jenny Christensen - Ingeborg Halgård - Helga Bak - Betty Davidsen - Ingeborg Nielsen. 2. række oppefra: Kirsten Nielsen - Elin Kaspersen - Rita Pedersen - Hanne Ørskov - Ukendt - Tove Nielsen - Else Bak - Ingrid Kjeldsen 3. række: Else Bertelsen - Anny Christensen - Lise Nielsen - Ukendt - Irma Bro - Krista Jensen - Mette Marie Halgård. Forreste række: Hilda Jeppesen - Birthe Jensen - Bodil Larsen - Inger Killerich - Bodil Christensen - Ingrid Toustrup.

22 22 Figur 24. Ingeborg Nielsen med pigehold i slutningen af 1950érne. TIF på bluserne. Bagerste række fra venstre: Mette Marie Halgård - Jonse Carlsen - Else Bak - Helga Bak - Ingrid Kjeldsen - Tove Nielsen - Betty Davidsen - Gunhild Jørgensen - Ingeborg Nielsen. 2. række oppefra: Inger Killerich - Bodil Christensen - Ukendt - Tekla Stefansen - Lise Nielsen - Bodil Larsen - Rosa Jacobsen 3. række oppefra: Hanne Ørskov - Rita Pedersen - Ukendt - Krista Jensen - Anny Christensen - Mona Vedel - Hilda Jeppesen Forreste række fra venstre: Elin Kaspersen - Birthe Jensen - Else Bertelsen - Kirsten Giver - Irma Bro - Helene Sønderby - Ingrid Toustrup

23 23 Pige- damehold fra 1950érne og Thora Sahl som leder. Figur 25. Pigehold i Sognegården Figur 26. Pigehold fotograferet i Sognegårdens forhal. Leder er Thora Sahl med Edel Kristensen som pianist

24 24 Figur 27. Det samme hold i gang med opvisning. TIF på bluserne. Figur 28. Pigerne på gulvet i sognegården.

25 Figur 29. Pigerne på balancebom til opvisning og kritikaften (nederst th). Thora Sahl leder Tilskuerne pakket sammen på scenen. 25

26 26 Herrehold/karlehold i 1950érne Figur 30. Otto Karlshøj som leder af karlehold. 1: Jørgen Kristensen, 2: Kjeld Andersen, 3: Aksel Damgaard, 4: Jens Kristian Jensen, 5: Søren Henning Dyremose

27 27 Figur 31. Tvis karlehold - Vinteren Tvis Sognegård. Leder Jacob Halgaard. 22 gymnaster. Fotograferet i gangen efter opvisning i Tvis Sognegård marts Bagerste række fra venstre: Midterste række fra venstre: Forreste række fra venstre: Jacob Halgaard, Thomas Pedersen, Aksel Damgaard, Otto Karlshøj, Iver Iversen,??, Niels Kr. Iversen, Bent Dyrmose, Jørgen Bertelsen. Bent Larsen, Ove Dyrmose, Ejvind Frederiksen, Svend Åge Pedersen, Holger Haunstrup, Egon Andersen, Bent Haunstrup. Frede Thoustrup, Svend Erik Bjerre, Peder Thomsen, Knud Lausten,??, Ejnar Kjeldsen. Nedenunder følger så billeder fra mændenes opvisning. Der var stil og stolthed over opvisningen, som skulle give publikum et indtryk af stærke mænd med en rank holdning.

28 28 Figur 32. Mænd - Marts Gulvet Tvis Sognegård. Karleholdet ses i støt- hugsiddende stilling. På billedet genkendes bl.a. Bent Dyrmose, Iver Iversen, Jørgen Bertelsen, Thomas Pedersen, Aksel Damgaard, Svend Erik Bjerre. Karlene er i vipsiddende stilling. Kommandoen lød: Til vipsiddende stilling. Op!... Klart og præcist. Bemærk den ranke holdning, fødder og fingre er strakte, ingen må miste balancen. En meget typisk øvelse fra 1950érnes opvisningsgymnastik. Holdet vendes skråt mod publikum, så man ikke generer hinanden. Figur 33. Karleholdets gymnastikopvisning marts Leder Jacob Halgaard. Foto Birthe Nielsen. 22 mand.

29 29 Karlene eller mændene sluttede af med spring. Her er det tigerspring over høj plint med springbræt foran. Der er lidt tvivl om, hvem springeren er. Figur 34. Aksel Damgaard? - på spring over plint. Marts Gymnastikformer På gymnastikhøjskolerne lærte man gennem øvelser, at være den korrekte og meget synlige leder. Gymnastikformen var inspireret fra Ollerup Gymnastikhøjskole og skolens markante leder Niels Bukh. Figur 35. Niels Bukh dirigerer sit damehold fra det øverste af en plint på Skamlingsbanken i i Niels Bukh, , dansk gymnastikpædagog og grundlægger af Danmarks første idrætshøjskole, Gymnastikhøjskolen i Ollerup på Fyn (1920) udviklede fra svenskeren P.H. Lings gymnastik til sin

30 30 egen såkaldte primitive gymnastik, hvis mål var gennem kraftigt virkende øvelser at forebygge stivhed og uheldige kropslige vanestillinger. Bukh var kendt for sin karismatiske evne til med ganske få bevægelser at dirigere et hold. I den danske og udenlandske presse blev Bukh rost for gymnasternes synkrone bevægelser og elegance. Bukhs pædagogik gik meget på æstetik, perfektion og kontrol. Der var stillinger, men der var også dynamiske bevægelser og elegante springserier. Bukhs gymnastik var inspireret af og en videreudvikling af den såkaldte svenske gymnastik. Den svenske form var udformet af P.H. Ling ( ) en svensk gymnastikpædagog. I den Linsk inspirerede danske landgymnastik var det maskuline element dominerende. Gymnastikken havde i første del af det 20. århundrede stadigt et militært præg og var sammenknyttet med skyttebevægelsen. Legemsøvelsers var ikke blot for de unge mænd, men var også led i en større sags tjeneste. Målet var at vinde Sønderjylland tilbage. Den lingske gymnastik blev organiseret efter de rette linjers princip. Gymnasterne stod på snorlige rækker, kroppene skulle være ranke, og bevægelser og stillinger skulle indtages synkront. Ydre fremtræden, orden og disciplin var kernen. Den ranke ryg, var et kernebegreb. De unge landboere skulle "rankes". Det var ikke bare et kropsligt begreb, men gymnastikken skulle også "ranke" de unge psykisk, kulturelt og nationalt. Den ranke ryg var også et signal fra andelsbevægelsens nye selvbevidste bonde, der ikke længere bøjer sig i støvet. Det kan så sammenlignes med nutidens gymnastik her i 2009, som forekommer langt bedre en datidens hårde opvisningsgymnastik. Den folkelige gymnastik er i dag mere individuel, og æstetikken, den ranke holdning, takt og synkrone bevægelser ser man mere løst på. Nu er begreber som motion, sundhed og afspænding dominerende. Jacob Halgård om Gymnastikafdelingen i 1950erne. Det gamle forsamlingshus bliver i 1953 afløst af den nye Sognegård, som er større og giver bedre muligheder for gymnastik. Sognegården blev rammen om vinteraktiviteterne, mens sportspladsen på Skautrupvej var ramme om fodbold, håndbold og idrætsmærke. Her på Skautrupvej blev der i 1955 opført et lille klubhus med brus og toilet. Vandrørene til klubhuset blev nedgravet af medlemmer. Der var langt fra vandværket til klubhuset. Opkridtning klarede medlemmerne også selv, og græsset blev kun slået 2 gange årligt med en almindelig landbrugsslåmaskine. I 1958 er foreningen oppe på 141 aktive medlemmer. Antalsmæssigt er det et relativt stor medlemsskare sammenlignet med andre foreninger i hovedkredsen. Protokollen fortæller ikke så meget om medlemstal, men er meget omhyggelig med at fortælle om hvilken sang, der blev indledt med til generalforsamlingen. Gymnastikafdelingens økonomi var baseret på brugerbetaling, dels ved indtægter fra baller, andespil og fælleslæsninger i samarbejde med ungdomsforeningen. Der var nytårsfest, fastelavnsfest, sportsfest og efterårsfest. Kommunen gav dog et tilskud på 50 kr. pr. leder. En stiltiende afdeling med den daværende politimester muliggjorde, at man til fest måtte invitere 2-3 naboforeninger. Til andespillet kort før jul var præmierne 10 levende ænder, sulefad, frugtkurv og kransekager. Bagefter kunne man se vinderne cykle hjem med en levende and under armen.

31 31 Gymnastikkritik. DDGU arbejdede på at kvaliteten var høj i medlemskredsen. Hovedkredsene havde konsulenter og kritikere, som kom ud i foreningerne og var til stede ved opvisninger for at udøve kritik(positiv og negativ) af lederen og holdets præstation. Jacob Halgaard om kritikaften i foreningen : Kritikaften fandt sted en almindelig træningsaften midt i januar måned. Det var kun for pige og karleholdet. Det var primært for at hjælpe og støtte lederne. De to kritikere/rådgivere var lidt ældre og erfarne delingsførere her fra amtet. Vejledningen gik både om timeplanerne havde en passende sværhedsgrad i forhold til gymnasternes kunnen og stade, men også om ledernes optræden overfor holdet. Man så også på om kommandoerne havde de rette betoninger, og også om undervisningen og modtagningen i springene var rigtige. Efter gymnastikken fik så den kvindelige og mandlige leder en personlig gennemgang af vejlederen, med passende ris og ros alt efter fortjeneste. Aftenen sluttede med fælles kaffebord, hvor kritikerne gave gymnasterne pæne og inspirerende ord med på vejen. Man sluttede med en aftensang. Kritik i forbindelse med forårsopvisning. Figur 36. Kritik af Jacob Halgaard ved forårsopvisningen i Juniorhallen Lederne har udfærdiget en arbejdsplan. Der kommer så en bedømmelse af de enkelte elementer i arbejdsplanen/opvisningsprogrammet og en mere generel kritik af lederen.

32 32 "Sidebøjningen god, men knæbøjning skal helt i bund". Generelle områder som bedømmes hos lederen. Om holdningen hedder det, at den kan være bedre, men mange gør et godt forsøg. Ledelsen og lederens optræden i det væsentlige godt. Der anbefales at få lidt mere ro over arbejdet.

33 33 Gymnastikkonkurrence. De enkelte gymnastikhold konkurrerede også mod hinanden og mod hold i omegnsbyer. Her en konkurrence d. 17/ Her er det Tvis piger som har været oppe mod Naurs piger. Tvis pigerne sejrede med 187 points mod 180. Karlene fra Tvis har været oppe mod Naur og Vildbjerg. De blev slået af Vilbjerg karlene men vandt over Naur.

34 34 Gymnastikkonkurrence mellem Vinding og Tvis Her gælder det en benhård konkurrence mellem Vindings 12-mands hold og Tvis' 9-mands hold d. 21. marts Et smalt nederlag til Tvis karlene. Tvis karlene er elendige til marsch men er suveræne i højdespring.

35 35 Gymnastikopvisning i Juniorhallen Jacob Halgaard om forårsopvisningen: Højdepunktet på vinterens gymnastikarbejder var forårsopvisningen midt i marts i juniorhallen i Holstebro arrangeret af 3. hovedkreds under DDGU. Erindring fra 1957 og Ringkøbing Amt var opdelt i 4 hovedkredse. Holstebro/Struer området udgjorde 3. hovedkreds. Det var 3. hovedkreds som arrangerede forårsopvisningen i Juniorhallen i Holstebro medio Marts måned. Stort set alle sogne var repræsenteret på opvisningen. Lægaard Landbrugsskole afsluttede med 60 mands kraftfuld opvisning. Det var virkelig et festligt punktum for sæsonens arbejde. Børneholdene havde opvisning lørdag eftermiddag. Pige og karleholdene havde så opvisningen om søndagen. Der deltog hold fra stort set alle sogne i Holstebro og Struer omegne + hold fra de to byer. Det var et stort arrangement med stuvende fyldt juniorhal. Omklædning foregik ovre i friluftsbadets omklædningsrum, så det var en frisk tur, når gymnasterne skulle tværs over den åbne plads i marts kulden. Lederne skulle inden opvisningen aflevere en udfyldt arbejdsplan beregnet til dommernes kritiske bemærkninger. Dommerne var de to, som i februar havde ledet delingsførermødet + to meddommere, således at de skiftedes til at bedømme holdene og bagefter tale med lederne med ros og ris.

36 36 I arbejdsplanen skulle de enkelte øvelser være beskrevet på korrekt faglig vis. Springene havde en særlig bevågenhed i bedømmelsen. Springene var: 1. Efter doble?? Arbejde med håndstand, højdespring og baglænder med hjælper. 2. Spring over buk og plint med springbræt foran 3. Hovedspring 4. Kraftspring med strakt hofte 5. Flik - flak ( det var der kun et par stykker som kunne) Indmarchen i hallen foregik i fire rækker. 2 rækker piger og 2 rækker karle med fanen forrest. Man sang 1 eller 2 vers eks.: " I alle de riger og lande", "Som en rejselysten flåde", "Stræk din fod" eller "Høje Nord". Det samme gentog sig ved udmarchen, og det hele måtte tage ca. 25 minutter. Dommernes bedømmelse var delt op i 4 hovedgrupper: 1. Valg af arbejde i forhold til gymnasternes tarv og trang. 2. Orden, holdning og tidens anvendelse. 3. Ledelsen og ledernes optræden. 4. Andre bemærkninger Om aftenen var der spisning på Højskolehjemmet i Holstebro. Det var især for lederne. Her gave dommerne en overordnet vurdering af forløbet og af gymnastikkens stade i området. Til slut var der et par timers dans efter endnu en festlig oplevelse. Opvisningen i Tvis var i ugen efter og var selvsagt også en spændende aften. Det markerede samtidig afslutningen på vinterens gymnastiske træning. Sommerhalvåret gik med håndbold og fodbold. Det var billigt for kommunen Vi befandt os godt med det, vi kendte ikke andet, hverken i by eller på landet.

37 37 Figur 37. Tvis Pige - og Karlehold ved forårsopvisningen i Juniorhallen Holstebro Fanen bæres af Thomas Pedersen. Helge Jensen leder for karlene. Thora Sahl leder pigerne akkompagneret af Edel Kristensen. Mændene fra venstre: Thomas Pedersen med fanen, Aksel Lundager, Otto Karlshøj, Dahl Ravnsbæk?, Jens Vestergård, Jørgen Christensen, Aksel Damgaard, Ejner Thomsen, Henry Grønbæk, Peder Andersen, Jacob Halgaard, Egon Hedegaard, Iver Iversen, Søren Henning Dyrmose, Helge Jensen. Pigerne fra venstre: Gerda Iversen, Helga Pedersen, Ruth Pedersen,??, Ida Eriksen, Grethe Andersen (Skautrup), Anne Grønbæk, Ketty Ravnsbæk, Ritt Jensen(slagter), Karen Grønbæk, Karen Iversen, Inger Damgaard, Inge Bach, Hilda Karlshøj, Gudrun Lundager, Herdis Nielsen, Thora Sahl. Lederen Helge Jensen fortæller, at karlene fra Tvis var det første mandehold, som havde musik med i deres opvisning i Juniorhallen. Edel Kristensen spillede også til mændene. Gymnastikafdelingen var en gren af Tvis Idrætsforening indtil december 1963 blev Tvis Idrætsforening og Tvis Ungdomsforening sammenlagt under navnet Tvis Idræts- og Ungdomsforening. TIUF. På generalforsamlingen i 1992 blev gymnastikafdelingen en selvstændig forening med Tvis Idrætsforening som overordnet paraplyorganisation. Det kulturelle islæt med ungdomsforeningen gled efterhånden ud og foreningen betegnes nu TIF.

38 38 TIUF var tilknyttet og organiseret i "De Danske Gymnastik og Undgdomsforeninger": DDGU. Senere ændret til DGI. Ringkøbing Amt var opdelt i 4 hovedkredse. Holstebro/Struer området udgjorde 3. hovedkreds. Det var 3. hovedkreds som arrangerede forårsopvisningen i Juniorhallen i Holstebro medio Marts måned. Stort set alle sogne var repræsenteret på opvisningen. Lægaard Landbrugsskole afsluttede med 60 mands kraftfuld opvisning. Det var virkelig et festligt punktum for sæsonens arbejde. Figur 38. Tvis Gymnaster udenfor Juniorhallen i marts Bagerste række fra venstre: Bent Larsen Niels Jacob Nielsen Jens Kjeldsen Arne Bro Jørgen Nielsen. 2.bagerste række fra venstre: Hans Hansen Ukendt Ib Jespersen Bent Toustrup Svend Åge Pedersen Ukendt Egon Andersen Kristian Larsen Didrik Grønbæk. 2. forreste række fra venstre: Elin Kaspersen Ukendt Elna Breinholt Else Bak Ingrid Toustrup Ukendt Thora Sahl Edel Kristensen Henrik Christensen. Forreste række fra venstre: Irma Bro Else Bertelsen Bodil Larsen Lise Nielsen Tove Nielsen Birthe Jensen Ingeborg Halgård

39 39 Idrætsmærket I april måned kunne interesserede tage idrætsmærket. Det gjorde en piger og karle. Det krævede et par træningsaftener + prøveaflæggelse. Delingsførere og gymnastikledere i Tvis i 1950érne og 1960érne: Ingeborg Nielsen Ella Larsen Dagmar Jensen Jenny Haunstrup Sigrid Sandfær Larsen Tinne Iversen Estrid Grønbæk Chr. Vinter Otto Karslhøj Ejner Thomsen Bent Haunstrup Jacob Halgaard Helge Jensen Steen Busk Jespersen Aksel Damgaard Hans Hansen. Delingsfører kurser I 1950érne og 1960érne var det en tradition at 3. hovedkreds under DDGU arrrangerede delingsførerkursus i februar måned. Formålet var at gymnstiklederne skulle opdateres med nye øvelser og ellers "peppes op". Lederne var forstandere eller lærere fra gymnastikhøjskolerne. De samme var også kritikere ved forårsopvisningen i juniorhallen i Holstebro i marts måned. Vi var mange unge ledere, som med stor glæde deltog i disse kurser. Vi mødtes jo og kom til at kende andre unge fra Holstebro/Struer området med fælles interesse og livsholdninger. Det gav mange venskaber, nogle også for livet. Mange har fundet ægtefællen gennem gymnastikken. Det var et weekend kursus, og som jeg husker programmet så det sådan ud: Lørdag sangtime kaffe gymnastik gymnastik - teori fordeling ud til værtsfolk i det stedlige sogn for spisning og overnatning. Søndag morgenandagt i lokale kirke gymnastik og teori frokost foredrag ved en af lederne kaffe og folkedans/gymnastik

40 gymnastikopvisning for værtsfolk. En opvisning som altid var populær. Der var mange dygtige gymnaster imellem. Herefter var der spisning sammen med værtsfolk som medbragte maden, og delingsførerkurset sluttede med et par timers dans. Sluttede ved 22 - tiden søndag aften. Et sådant kursus står stadig for mig som et festligt minde. Vi var en stor flok unge mennesker, som i gymnastik, sang, foredrag og dans hyggede os sammen. Det gav et sammenhold, som vi alle har brug for. Gymnastikhold i 1960érne. Figur 39. Pigehold Dagmar Nielsen er leder. Edel Kristensen pianist.

41 41 Figur 40. Efter indmarch. Gymnastikopvisning i den nye gymnastiksal på skolen. Jens Kjeldsen med fanen. Hans Hansen i den hvide lederdragt. Ingeborg Nielsen på hans venstre side ved de små piger Figur 41. Hans Hansen med drengehold i Sognegården Stående fra venstre: Hans Hansen Ukendt Peder Kjeldsen Ukendt Jørgen Mortensen Ukendt Ukendt Frode Bertelsen Svend Erik Femhøj. I midten fra venstre: Herluf Mikkelsen Villy Svendsen Ukendt Ukendt Anders Bentsen Hans Christensen Bjarne Frandsen. Siddende fra venstre: Kurt Pedersen Tage Bro Bjarne Nielsen Bent Mortensen Eli Kjeldal Ukendt Johannes Larsen

42 42 Figur 42. Drengeholdet 1965 under ledelse af Hans Hansen. Bagerste række fra venstre: Ivar Stokvad Andersen, Finn Søndertoft, Just Svendsen, leder Hans Hansen, Steen Kallesøe, Bent Mortensen, Bent Frandsen. Midterste række fra venstre: Niels Chr. Nielsen, ukendt, ukendt, ukendt, John Fischer, Poul Erik Christensen, ukendt. Forreste række fra venstre: Kurt Pedersen, Olaf Andreassen, Johannes Larsen, Peder Damgaard.

43 43 Figur 43. Hans Hansen med drengehold i Stående fra venstre: Jørgen Mortensen Leif Kaspersen Mogens Halgård Søren Giver Jan Krogh Frode Bertelsen Peder Kjeldsen Hans Hansen. I midten fra venstre: Anders Bentsen Benny Kastberg Schmidt Jensen Jan Nyborg Jensen Villy Svendsen Bjarne Nielsen Bjarne Frandsen Ivar Andersen Siddende forrest: Svend Erik Femhøj Hans Christensen Herluf Mikkelsen Hardy Kastberg Schmidt Jensen - Jens Amtkjær

44 44 Figur 44. Dameholdet fra Leder er Thora Sahl med Edel Kristensen som pianist. Stående fra venstre: Siddende fra venstre: Elly Pedersen, Else Bertelsen, Ingrid Toustrup Andersen, Thora Sahl, Unna Pedersen, ukendt, Inger Larsen, Edel Kristensen. Ukendt, Elin Kaspersen, Henny Bak, Anna Katrine Barslund, Hanne Karlshøj, Tove Hansen, Elsebeth Kristensen.

45 45 Figur 45. Herrehold o

46 46 Stående fra venstre: Ib Jespersen, Svend Åge Pedersen, ukendt, ukendt, Jens Kjeldsen, Bjarne Birkkjær, Hans Jørgen Nielsen. Siddende fra venstre: Poul Svenningsen, Mads Grønbæk, Hans Hessellund, Ole Bentsen, Laurits Katborg, Jacob Grønbæk. Figur 46. Karleholdet fra Leder ukendt.

47 47 Figur 47. Pigehold 1961 under ledelse af Ingeborg Nielsen og Edel Kristensen. Bagerste række fra venstre: Ingeborg Nielsen, Mona Vedel, Anny Jørgensen, Birthe Jensen, Hilda Jeppesen,? Skræddergaard, Inge Lise Josefsen, Edel Kristensen. 2. række fra venstre: Inge Sundgaard, Lise Sørensen, Elsebeth Kristensen, Bodil Larsen, Kirsten Giver, Rosa Jacobsen, ukendt, Rita Pedersen, Tekla Steffansen. 1. række fra venstre: Kirsten Hedegaard, Inger Larsen, Karen Pedersen, Unna Pedersen, Ketty Bach, Henny Skov.

48 48 Figur 48. Pigehold fra 1962 Bagerste række fra venstre: Mona Vedel, Rosa Jacobsen, Meta Frøjk, Henny Skov, Kirsten Hedegård,Elsebeth Kristensen, Karen Christensen, leder Ingeborg Nielsen med Tekla Stefansen foran sig. 2. række fra venstre: Ketty Bach, Karen Pedersen, Anne Marie Østerholm, Hilda Andersen, Inger Larsen, Anna Halgaard. 3. række fra venstre: ukendt, Inge Sundgaard, Bente Caspersen, Gitte Pedersen, Linda Mikkelsen, Karin Frandsen. Forreste række fra v.: Henny Bach, Grethe Sahl, Birgit Jensen, Johanne Bach, Margit Kristensen.

49 49 Bagerste række fra venstre: Leder Ingeborg Nielsen, Karen Pedersen, Hilda Andersen, Ketty Bach, Kirsten Hedegaard, Henny Skov, Inger Larsen, Elsebeth Kristensen. 2. række fra venstre: Conny Brun, ukendt, ukendt, Bente Caspersen, Unna Pedersen, Bodil Rasmussen, Karen Kristensen, Grethe Pedersen, Birgit Jensen. 3. række fra venstre:? Moselund, Henny Bach, Anna Svendsen, Margit Kristensen, Inger Sundgaard, Anna Halgaard, Ragna Skov, Johanne Bach, Eva Bach. 4. række fra venstre: Hanne Karlshøj, Gitte Pedersen, Grethe Sahl, Karin Frandsen, Listbeth Figur 49. Pigehold fra Hedegaard, ukendt, Karen Lis Jensen, Hanne Moeslund.

50 50 Figur 50. Børneholdet til opvisning i skolens gymnastiksal Leder Ingeborg Nielsen til højre og pianist Hanne Mortensen til venstre. Billedet er fra børnenes opvisning 1968 i Tvis skoles gymnastiksal. - Der var op til 35 børn op 5-6 års alderen. Bemærk, at børnene var i ens lejede dragter ved opvisninger. Længst til højre står holdlederen Ingeborg Nielsen (kaldet Skomager til efternavn.) Ingeborg var en dygtig og afholdt holdleder i mange år. Længst til venstre står Hanne Mortensen der spillede til gymnastikken fra 1968 til antagelig Holdet har deltaget i forårsopvisning i Holstebro Hallen - og endvidere lavet opvisning på Tvis plejehjem. Figur 51. Børnehold fra Tvis til opvisning i Holstebro Hallen. Hanne Mortensen er pianist, Lederne er Ingeborg Nielsen med blomster og Aase Amtkjær

51 51 Figur 52. Børnehold fra skolens gymnastiksal Hanne Mortensen og Ingeborg Nielsen midt i målet Figur 53. Børneholdets juleafslutning i skolens gymnastiksal 1973.

52 52 Gymnastikkens danske historie. Skytterne gik forrest. Gymnastikken er udgået fra skyttebevægelsen, som var en landsbevægelse med baggrund i "ånden fra 1848". Danske mænd skulle være klar til at forsvare landet og være velforberedte. Derfor skulle de lære at skyde. I 1870 var der 25 amtsforeninger og ca skytter. I 1871 kom legemsøvelser med på programmet med gymnastik, eksercits og terrænløb. Discipliner som også var på militærets program. Gymnastikken kommer ind. Kort før århundredskiftet kom den Lingske gymnastik til Danmark fra Sverige. Vallekilde Højskole gik i spidsen for det nye og oprettede et øvelseshus. Nu var formålet ikke at uddanne i en bestemt sags tjeneste, men i stedet skulle man tage sigte på det hele menneske. De grundtvigske højskole gik i spidsen med folkeoplysning og gymnastik. Højskolerne oprettede delingsføreruddannelser for at udbrede gymnastiktanken og skaffe frivillige ledere til foreningerne. Ånden kommer ind og skiller sig ud fra skytterne og gymnastikken. DDU dannes. Samtidig med gymnastikkens indtog kom også en bølge af åndelig vækkelse hen over landet med oprettelse af ungdomsforeninger med foredrag, fælleslæsning, oplysning og samvær på programmet. De danske ungdomsforeninger bliver dannet i Især i landdistrikterne opstod der næsten overalt lokale ungdomsforeninger. I forsamlingshusene skulle der ikke blot være en plint men også en talerstol. Gymnastikken forlader skytterne. DDG dannes. Gymnasterne blev flere og flere, især antallet af kvindelige gymnaster steg, og I 1929 er det gymnasternes tur til at skille sig ud fra skytterne. De danner De Danske Gymnastikforeninger. På det tidspunkt var den store nyskaber i dansk gymnastik forstanderen på Ollerup Gymnastikhøjskole, Niels Bukh kommet på banen. DDGU bliver dannet. DDG og DDU havde samme rod i bondekulturen, højskolebevægelsen, grundtvigianismen og andelsbevægelsen, så de havde ikke svært ved at slutte sig sammen. Landbruget blev mekaniseret op gennem 50 erne, og da der ikke længere var så mange karle og piger på gårdene, kom foreningslivet i krise. Danmark gik fra bondesamfund til industriland og vandringen fra land til by var stor. I de følgende år havde specielt ungdomsforeningerne det svært. I modsætning til idrætten og gymnastikken, havde de aldrig fået fodfæste i byerne. Krisen fik de tre organisationer til at forhandle om en sammenslutning i begyndelsen af 60 erne. Længe så det ud til at lykkes, men i sidste øjeblik sprang DDSG&I fra. Resultatet blev en sammenlægning af DDG og DDU til DDGU, De Danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger i DDGU og DDSG&I går sammen i DGI, skytterne går ud. Efter flere forsøg på samarbejde og forsoning lykkedes det efter svære forhandlinger at forene de to store interesseorganisationer. Den almene og folkelige idræt og dermed også gymnastikken blev i 1992 samlet i DGI.

53 53 Organisering på landsplan af skytte, ungdoms, gymnastik og idrætsforeninger. 1861: 1. De Danske Skytteforeninger. Forsvarssagen, skydning. Danmarks ældste idrætsorganisation. 1903: 1. De Danske Skytteforeninger. 2. De Danske Ungdomsforeninger. Udbrydergruppe fra skytterne. 1919: 1. De Danske Skytte og Gymnastikforeninger = DDS&G Gymnastikken spiller en større og større rolle. Gymnastik med i navnet. 2. De Danske Ungdomsforeninger. 1929: 1. De Danske Skytte og Gymnastikforeninger 2. De Danske Ungdomsforeninger. 3. De Danske Gymnastikforeninger Ønsker at frigøre sig fra skyttesagen. Udbrydergruppe. 1930: 1. De Danske Skytte og Gymnastikforeninger De Danske Skytte, Gymnastik &Idrætsforeninger = DDSG&I. 2. De Danske Ungdomsforeninger. 3. De Danske Gymnastikforeninger 1965: 1. De Danske Skytte og Gymnastikforeninger De Danske Skytte, Gymnastik &Idrætsforeninger = DDSG&I. 2. De Danske Gymnastik og Ungdomsforeninger ( De Danske Ungdomsforeninger + De Danske Gymnastikforeninger) = DDGU. 1992: 1. DGI = De Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DDSG&I + DDGU) 2. DDS = De Danske Skytteforeninger.

54 54 Gymnastikken i Tvis fulgte organisationsændringerne på landsplan. Gymnastikken i Tvis var og er en del af den folkelige gymnastik, som har været organiseret i ovennævnte organisationer og for nuværende i DGI. Den folkelige gymnastik har altid været den mest udbredte i Danmark. Igennem 100 år har frivillige gymnastikinstruktører gjort et stort arbejde i de mange små og store gymnastikforeninger rundt om i landet. På lokalt plan i Tvis blev landsbevægelserne og de organisatoriske ændringer også afspejlet. Den første foreningsdannelse i Tvis var Skytteforeningen, som blev oprettet i 1867, 3 år efter tabet af Sønderjylland. Skytteforeningen var ikke kun ramme om forsvarstanken og evnen til at håndtere skydevåben, men også rammen omkring folkemøder og skyttefester. Skyttefesterne bliver i en årrække holdt i Østergårds Krat. Som på landsplan starter også en ungdomsforening i Tvis, som bliver tilsluttet De Danske Ungdomsforeninger. Gymnastikken starter som tidligere skrevet på gården Nørgård. Gymnastikforeningen bliver dannet i 1909 samme år, som man kan indtage Tvis Forsamlingshus til gymnastik. I 1932 bliver Tvis Gymnastikforening en del af Tvis Idrætsforening. Tilsvarende som på landsplan kommer ungdomsforeningen i 1963 sammen med idrætten og gymnastikken. Ikke at de havde været hinandens modsætning, tværtimod. Det var meget de samme mennesker, som kom i de to foreninger, og mange arrangementer var man fælles om. TIF fik nu også et U i sit navn og blev til TIUF. Kulturen var forenet med idrætten. Det er samtidig med at DDGU på landsplan bliver dannet. Gymnastikken i Tvis er med i denne landsorganisation indtil DGI blev dannet. I over 100 år har det været gymnastik i Tvis. I perioder mere blomstrende end andre. Det var i mange år den eneste vinteraktivitet kulminerende med forårsopvisningen. Det var karlene som dominerede i starten, men pigerne kom hurtigt med. Senere kom børnene med. Billeder fra forårsopvisninger i 1950érne og 1960érne viser de mange børnehold. Her i 2012 er gymnastikafdelingen Tvis stadig en stor forening med hold for alle aldersgrupper, men det er børneholdene som dominerer. Som noget nyt er mor/far-barn hold kommet til. Synet på gymnastikken har dog ændret sig meget. Fra hård disciplin, orden og fælles takt har gymnastikken fået mere frie hænder med mere smil på læben og mange forskelligartede udtryksformer. Man holder dog fast i forårsopvisningen med fælles indmarch i takt og med fanen i spidsen. Gymnastikken har udviklet sig i takt med samfundsudviklingen og med ændret syn på krop og sundhed, men strejf af den gamle ånd kan stadig spores.

55 55 Kilder: i Foreningsprotokoller TIUF - gymnastikafdeling - Holstebro Lokalarkiv Diverse dokumenter: Jacob Halgaard. Private fotos: Jacob Halgaard Ingrid og Hans Hansen Henny og Otto Østerholm Inger og Aksel Damgaard Hanne og Jens Mortensen Bent Haunstrup

Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder.

Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder. 1 Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder. Jacob Halgaard og Bent Bak - Januar 2014 2 3 Halgaard Skole 1916 - Elever og lærer Barbesgaard.

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927

Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927 Beretningsprotokol for Randbøldal Idrætsforening fra 1. maj 1927 Tegning over boldbanerne i Lille Lihme Fodbold på sportspladsen i Rodal Sæson 1927. Årets 1. fodboldkamp blev spillet i Vandel. Det var

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

DAI Stævne. Regionsmesterskab Nordjylland Bane rækkefølge. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. Startsted. # Navn: Klub

DAI Stævne. Regionsmesterskab Nordjylland Bane rækkefølge. Kugle Farve: Mappenr./ Holdnr. Startsted. # Navn: Klub 1 1 Lisbeth Christensen Krutuglerne Orange 1-2-3 start 2 2 Tove Christensen Kantrullerne Pink 3 3 Kirsten Nielsen Hjørring Krolfklub Grøn 4 4 Erling Madsen Nørresundby Krolfklub 5 5 Bjarne Heidelbach Krolfvennerne

Læs mere

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 23/7 29/7 2012 PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Dato : 23/7-2012 Starttidspunkt : 12:00 1 01 Ellen Bækgård Lucky Pens. Damer Individuelt 02 Ingrid Johansen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX

D.M. Hold. Vildbjerg den 19 og 20 september C1 Runde 2 Bane : XXX XXX : XXX XXX D.M. Hold Vildbjerg den 19 og 20 september 2015 C1 Runde 2 Bane 32-34 Anna Andersen Bjarne Jensen Aksel Jensen Kurt Poulsen Ritta Jørgensen Tove Nielsen Bent Nielsen Hilda Jensen Birgit Christoffersen

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening Jensen Søren Peder 1932 Formand 1932-12-19 Vib. Sveigård M.R 1932 Kasserer Knudsen Karen 1932 Nielsen Emma (Møller) 1932 Torrup Jensen Søren Peder 1932 Formand 1933-09-11 Sveigård M.R. 1932 Kasserer Gade

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

BOWLING PROGRAM FORÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE SØNDAG DEN 31. MAJ

BOWLING PROGRAM FORÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE SØNDAG DEN 31. MAJ BOWLING PROGRAM FORÅR 2015 HUSK!! FINALESTÆVNE SØNDAG DEN 31. MAJ Bowling Turnerings- og spilleregler 1 Der skal skiftes til anerkendt bowlingsko, og i øvrigt skal enhver hal s ordensregler følges. 2 Der

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

A n s I F G y m n a s t i k

A n s I F G y m n a s t i k A n s I F G y m n a s t i k O P S T A R T I ANS IF GYMNASTIK 2013/2014 A n s I F G y m n a s t i k Karin Munk Andersen, Økonomiansvarlig Rikke Sloth Mogensen, Instruktøransvarlig Pia Walliser Sehested,

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

STARTLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

STARTLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 22/7 28/7 2013 PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Dato : 22/7-2013 Starttidspunkt : 12:00 1 001 Erna Jensen Lucky Pens. Damer Individuelt 002 Margit Vestergaard

Læs mere

Badmintonstævne for 60+`ere

Badmintonstævne for 60+`ere Badmintonstævne for 60+`ere hallerne Kongens Enge 42 2690 Tlf.: 46 15 16 76 Torsdag d. 8. november 2012 kl. 09.00 Der deltager ialt 104 spillere fra 11 foreninger. Der er én præmie pr. påbegyndt 5 deltagere

Læs mere

Påske-blomster: Maj - Juni 2015

Påske-blomster: Maj - Juni 2015 Maj - Juni 2015 Påske-blomster: I en del år har Lyngparkens Venner uddelt en påskeblomst til hver beboer, og i år er ingen undtagelse. Dog er der en lille ændring, idet vi i år har fået en donation fra

Læs mere

cur.no. fancier foot ring arrival time

cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Morsø-Cup 2015 cur.no. fancier foot ring arrival time 1 Frode Hansen DK 075 15 6301M 30.07.15 09:24:33:75 2 Alex kristiansen DK 021 15 2433M 30.07.15 09:24:34:56 3 Olaf Fram DV 01164 15 94 30.07.15 09:24:34:98

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2017

Augustenborg Open & 27 August 2017 1 08:00 Hugo Jensen Midtals Ældre 532 4 1 1 08:08 Anette Jensen Midtals Ældre 537 3 1 08:16 Estrid Schmidt Midtals Ældre 538 2 1 08:24 Gerhard Schmidt Midtals Ældre 586 1 13 2193 2 08:32 Erling Thomsen

Læs mere

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet,

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet, HOIF Støtteforening Aldrig har så mange været så stille i så lang tid! Kun når opråberen har nævnt et tal, kommer en sagte puslen, når plastikbrikkerne lægges på de udtrukne numre. Det er onsdag aften

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Kløverbladet Oktober 2007

Kløverbladet Oktober 2007 Kløverbladet Oktober 2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Fra Erland Side 4: Huset i oktober Side 5: Tillykke Side 6: Dødsfald og Velkommen Side 7: Visens Venner underholder Side 8: Fællesaktiviteter Side

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Med sportslig hilsen Vrå Badminton Klub & DGI Nordjylland Badminton udvalget

Med sportslig hilsen Vrå Badminton Klub & DGI Nordjylland Badminton udvalget PROGRAM Kl. 08:00-08:45 Kaffe/te & rundstykker. Kl. 08:50 Velkomst & fællessang i hallen. Kl. 09:00 Badminton i 4 kategorier iflg. tilmelding. Kl. 11:40-12:40 Frokost iflg. opslag. Kl. 12:40 Badminton

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

1 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Pia & Kent DK 075 15 6333M 2 Bo Knudsen DK 233 15 178M 3 Jensen & Brakstad DK 068 15 167M 4 Conny Damgaard DK 075 15 7113M 5 Team NK & Viggo DK 232 15 1853M 6 Tommy Hansen DK 140

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Nystrup Start Thisted Forsikring

Nystrup Start Thisted Forsikring Nystrup Start Thisted Forsikring De spillere kom nærmest flaget på par3-hullerne 4, 8 og 11. Det er fra venstre mod højre Else Thomsen, Mikkel T. Pedersen, Sigurd Skovborg, Thora Nielsen, Grethe Nystrup

Læs mere

Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner 2016. Stævne: Række: Navn: Klub:

Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner 2016. Stævne: Række: Navn: Klub: Vinderliste for Lør- og Søndagsstævner 2016 Stævne: Række: Navn: Klub: M1p1 Viggo Kring Vesterhede M1p1 Stenn Hansen Vesterhede M1p2 Christian Jacobsen Nordenskov M1p2 Verner Nielsen Nordenskov M2p1 Anna

Læs mere

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter)

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) 1966-67 30.10.66 24.9.67 1967-68 24.9.67 28.9.68 1968-69 28.9.68 27.9.69 1969-70 27.9.69 26.9.70 1970-71 26.9.70 1971-72 uden dato 24.9.72

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

August - September 2013

August - September 2013 August - September 2013 Forhaven på Lyngparken har fået en ansigtsløftning Aktiviteter på Lyngparken i August måned Onsdag, den 7. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 Torsdag, den 8. kl. 10.10 Gudstjeneste ved Morten

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Aktiv Krocket Camping

Aktiv Krocket Camping M1 Pulje 1 Bane 1-3 Carl Ejnar Friis Lyngsø Carl Møller Poul Olesen Anni Ladefoged Kurt Rotvig Kristiansen Karl Jakobsen Laugaard Sørensen Anne Marie Jensen Finn Kolbe Christian Flugt Erik Johnsen Egon

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 FORORD I denne folder kan du få et overblik over de forskellige hold. Du kan se, hvem der er instruktører på de enkelte hold, hvad de vil arbejde med

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

Nr: Ejer: Ring nr: 1 Allan Jensen DK 126 16 153M 2 Allan Jensen DK 126 16 159M 3 Anny Frantzen DK 075 16 8601M 4 Arne Poulsen DK 084 16 501M 5 Arne Poulsen DK 084 16 502M 6 Bent Jørgensen DK 093 16 382M

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

Fulde Navn: Kugle Farve Klub: Fulde Navn: Kugle Farve: Klub:

Fulde Navn: Kugle Farve Klub: Fulde Navn: Kugle Farve: Klub: Fulde Navn: Kugle Farve Klub: Fulde Navn: Kugle Farve: Klub: Astrid Madsen - Karup Kølvrå 1 101 - - Kay Parner - deklubben Kasket Karl 102 - - Krista Andersen 1-2-3 start - Karup Kølvrå 1 103 4-6-2 hul

Læs mere

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20.

Hermed en deltager liste for Morsø-Cup Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på Det er bedst efter kl. 20. 1 Hermed en deltager liste for. Hvis der er nogle fejl som bør rettes, så kontakt jens på 21308483. Det er bedst efter kl. 20.00 Nr: Ejer: Ring nr: 1 Alex kristiansen DK 021 15 2403M 2 Alex kristiansen

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

FESTLIG FORÅRSOPVISNING I HEJNSVIG

FESTLIG FORÅRSOPVISNING I HEJNSVIG Hejnsvig, den 18. marts-12 FESTLIG FORÅRSOPVISNING I HEJNSVIG Med 250 spændte og storsmilende gymnaster på gulvet til indmarch og godt 350 forventningsfulde publikummer i Hejnsvig Hallen blev søndagens

Læs mere

12. december 1966 Hertug Hansskolen. Den sidste træningsaften før jul, hvor damer og herrer træner sammen og til slut nedtager kurvene, da Hertug

12. december 1966 Hertug Hansskolen. Den sidste træningsaften før jul, hvor damer og herrer træner sammen og til slut nedtager kurvene, da Hertug 12. december 1966 Hertug Hansskolen. Den sidste træningsaften før jul, hvor damer og herrer træner sammen og til slut nedtager kurvene, da Hertug hansskolens ledelse lagde stor vægt på, at der ikke kunne

Læs mere

SÆSONEN FØR SÆSONSTART:

SÆSONEN FØR SÆSONSTART: 82 SÆSONEN 1997-1998. FØR SÆSONSTART: 83 Store navne til Tvis KFUM. Michael Bruun Arthur Lipka - fra Polen Anthoni Parecki - fra Polen Holdet ved optakten til sæsonen 1997-98. 84 85 86 87 TRÆNINGSTID I

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Oversigt over skolebilleder (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder (Klik for at springe til ønsket side) Viggo Uttrup med 3. præliminæreksamens holdet 1960/61 Lilly Uttrup med 7. klasse 1959/60 Als gamle skole 1947. Alle skoleelever Als gamle

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken.

Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken. Oktober - November 2013 Støvlekast ved Pensionaden på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i oktober måned tirsdag, den 1. kl. 10.00 Kjoledamen viser tøj onsdag, den 2. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag,

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Seniorafdelingen. af 01.01.2003. Medlemsliste 2014.

Seniorafdelingen. af 01.01.2003. Medlemsliste 2014. Seniorafdelingen af 01.01.2003 Medlemsliste 2014. Seniorudvalget 2014. Knud & Lilli Madsen 48263381 Bryggerengen 34 bil 24275958 3210 Helsinge knud@mgv.dk (Formand) ansvarlig for julefrokost Erling Andersen

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere