Hvordan kan vi i hverdagen udvikle aktiviteter og rammer, som gør det let attraktivt og vanedannede for børn og unge at bevæge sig?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan kan vi i hverdagen udvikle aktiviteter og rammer, som gør det let attraktivt og vanedannede for børn og unge at bevæge sig?"

Transkript

1 Projektforslag Session 1 - Børn, unge og familie i bevægelse Børne- og Familieservice vil som grundlag for den videre ideudvikling give eksempler på hvordan bevægelseselementet søges stimuleret, udviklet og styrket i gennem aktiviteter i hverdagen blandt børn og unge Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger vil fremlægge konkrete eksempler på sundhedsfremmende aktiviteter for børn og unge Sessionen arbejder med ideer og forslag til fremtidige aktiviteter/projekter om sundhed og bevægelse for børn og unge Sessionsspørgsmål: Hvordan kan vi i hverdagen udvikle aktiviteter og rammer, som gør det let attraktivt og vanedannede for børn og unge at bevæge sig? Grp Dagpleje og Børnehave får ugentlig tid i gymnastiksal/hal (Vivi Jensen Starup 2. Åben Gymnastiksal med ansvarlig (Dorte, Dorte PPR, Lisbeth, Starup. 3. Aktivitets- og sansesti for små og store 4. Temadag omkring bevægelse i nærområdet (Grethe Festesen) Idegenerering: 1. Voksne rollemodeller inspiration og indsats 2. Aktivitet stier med forskellige aktiviteter, skattejagt få klistermærke 3. mere idræt / udeliv i SFO 4. Information til nye forældre om bevægelse i hverdagen (Dorte og Dorte PPR) 5. Dagpleje, skole og børnehave skal bruge de muligheder, der er i lokalområdet 6. Besøg af sundhedsplejersken i hjemmet 2½ og 4 år 7. Bevægelse hver dag i skolen 8. Pedalfri cykler gratis til 3 årige / Balancecykler (Indføres i daginstitutioner) 9. Åben gymnastiksal, hvor dagplejere kan komme 1 gang pr. mdr. (Ansvarlig, som inspirator stiller redskaber op)

2 Grp 2. Alle forslag: 1. Alle skoler skal være udeskoler 2. Bevægelse på skolevejen 3. Nye bevægelsesmuligheder på skolen 4. Mere idræt på skolerne 5. Bevægende undervisning 6. Kvalitet i idrætstimerne 7. Skolernes idrætsrum 8. Bevægelse i eftermiddagstimerne haller og skoler efterlønskorps 9.?Geokassen for familier (Werner) 10. Åbne gymnastiksale i aftentimer (Jan) 11. Lys på stier (Morten) 12. Levende sundhedssti (Werner) 13. Udeliv for alle børn (=-18 år) 14. Idrætsbørnehaver 15. Tilskud til madpakker i BH 16. Sunde Småbørn Bevægelsesvejledere 17. Legerum 18. Motorikuddannelse til dagplejere 19. Let adgang til varierede aktivitetsmuligheder (Jan) 20. Bevægelse og leg på alle skoler og børnehaver Uddannelse (Morten) Gruppens deltagere / Kontaktpersoner: Janne Bonde, DGI, Lars Lorentzen, Halk Skole, Werner Jeppesen, Halk skole, Preben Beck HIF, Birgit Langelund DGI, Jørn Andersen HTF, Lis Vilstrup, Favrdal, Morten Finnemann, Jan Arentoft, Fægteklubben i Vojens.

3 Grp 3. Alle forslag: 1. Retningslinjer for Transport, evt. pointsystem / spare sammen til udflugt evt. med overnatning. (Winnie K. Hansen) 2. Transport til udflugtsteder (Marie Nielsens Børnehave) 3. Skur, telt, hytter osv. med mulighed for bleskift ((Marie Nielsens Børnehave) 4. Samarbejde mellem institutioner og foreninger om legepladser & spejderhytter (Marie Nielsens Børnehave) 5. Kvalificerede legeonkler & tanter fra folkeskolens ældste klasser (Marie Nielsens Børnehave) 6. Udvikling af legepladser (Marie Nielsens Børnehave) 7. Teenagere: Indrette motionsrum evt. også boksepuder, altså seje ting og længere pauser, evt. 2 pauser om dagen. (Winnie K. Hansen) 8. Belysning på stier og veje (veje til idrætsaktiviteter plus løbe og rulleskøjteture (Marie Nielsens Børnehave)

4 Grp 4. Marts April måneds bevægelsestilbud 1. Pavilloner 2. Perleholm og naturskolen mobilt. Til besøgssted for børnehaver. (Poul Fremmelev). 3. Udeordning og mere indendørs udfoldelse og etablering af legepatruljer (Uddannelse) 4. Tilbud til overvægtige børn Idrætstilbud for B- holdet med kostvejledning, evt. sommerferieaktiviteter (Malene Isskov) 5. Opprioritering af idræt i skolen måske kunne man få glæde af renovering af idrætsområderne og måske flere timer til idræt (Allan Andersen) 6. Bilfri Zoner omkring skolerne oplæg til trafikplanlægning 7. Børn går til skole evt. fra gåpatruljer / stationer (Karl Erik Olesen)

5 Grp Rejseambassadører fra Hoptrup Børnehave 2. Flere / Mange flere cykelstier i hele Haderslev Kommune (Charlotte, Hoptrup) 3. Understøtte de folkelige bevægelser, der i forvejen eksisterer. (Svend Rohde) 4. f.eks. Skateboard 5. rulleskøjter 6. stavgang 7. jogging 8. Gåbusser (AGS) 9. Familiens motionsdag brug Damparken og Gram Slotspark fantasifuldt (Britt, Equinox 10. Rollespil i naturen (Carsten Hoptrup BH) Idegenerering: Ny svømmehal i Haderslev. Bilfri Zone 300 m. fra alle skoler i kommunen kombineret med gangstier Gymnastiksale skal være offentlige for alle.

6 Grp 6. Bedre bevægelse 1. Daglig bevægelse år i institutioner og skoler i naturen og oplevelsesorienterede legepladser 2. Forbedring af uderummet i parker stier (Offentligt) 3. Væresteder for 9 18 årige med fysisk aktivitet ude og inde 4. Titurskort Prøv en aktivitet 5. Tilbudskatalog 6. Hjælp og fokus på overvægt i familien akt. / Kost Idegenerering: 1. Udfodringsbus - kommunens bus til at køre børn i bh. SFO ud til strand, sø, skov idrætshaller, svømme ishockeyhaller. Bussen skal være indrettet for normale som handicappede. Ideer og formidling mellem parterne 1. Tovbaner a. Forbedring af kommunens legepladser, så bevægelse er uundgåeligt b. Sansehaver Damparken, Gravene c. Udendørs aktivitetscenter 2. Oaser i Byen med legetips (oplysning oplevelse) 3. Amning i 6 mdr. flere sundhedsplejerskebesøg 4. Mere Bevægelse i skolen 5. Adgang flere steder for handicappede glade for at opleve andre færre forhindringer. 6. Sikker skoleveje, cykelstier og løbestier. 7. Mentorordninger til børn, der ikke har voksne til at følge sig 8. P plads i gå afstand fra skoler og institutioner 9. Tilbud til overvægtige familier (Dorthe Simonsen Svømmeinstruktør) 10. Oaser i boligforeningerne, besøg fra de forskellige idrætsforeninger Kontaktpersoner: Dorthe Simonsen / , Lise Rosendahl, 48102

7 Session 2 - Idræt og kultur i bevægelse Kultur & Erhvervsservice vil forelægge tanker og ideer til brug for fritids-, idræts- og kulturelle foreninger Danmarks Idræts Forbund vil fremlægge konkrete eksempler på sundhedsfremmende aktiviteter, hvor foreninger har været en aktiv medspiller Sessionen arbejder med ideer og forslag til fremtidige aktiviteter/projekter om sundhed og bevægelse i foreningslivet Sessionsspørgsmål: Hvilke initiativer kan gøre det attraktivt for de unge at fortsætte med at være fysisk aktive? Projektideer fra sessionen: Spørgsmål B: Frem til 12 års alderen er hovedparten af alle børn fysisk aktive i en forening. I års alderen er der imidlertid et stort frafald. En væsentlig del af dem, der falder fra, kommer ikke i gang med fysisk aktivitet igen. Hvilke initiativer kan gøre et attraktivt for de unge at fortsætte med at være fysisk aktive? Gruppe A 1. Projekt Åben Hal Ansvarlig: Ungdomsskolen Åben Hal, gratis meget billigt / opsyn Ungdomsskolen i samarbejde med foreninger, der stiller x til rådighed plus lektiecafe: Tansportproblem?, antal tilbud?, målrettes? 2. Haderslev.dk én indgang til sport for unge Alt nyt indenfor idræt og motion formidles vhja. EDB, sms til at nå de unge ansv: DIF, DGI, HFK? 3. Zapper Sport spørge de unge uddanne unge til instruktører / Rollemodeller mere attraktivt at blive ung leder frivilligt unge leder team ansv. Idrætskonsulent / foreningskonsulent, Kultur og Fritid

8 Idegenerering: rollemodeller som instruktører Holde på unge trænere falder fra pga. økonomien Skater city ideen Alternative aktiviteter det skal være sjovt, ex. musik, dans, skøjter, skating, hockey, m.m. vilde aktiviteter, ex. windsurfing, mountainbike, klatring tilbud på tværs af idrætter, ex. blandet hold, åbne stævner med individuel tilmelding åbne haller store legepladser, ex. skater og klatrebaner tage en ven med åbne træningsdage, så man kan se de forsk sportsgrene og prøve noget nye kom og vær med efter skoletid, kl , idrætspædagogiske tilbud idræt og lektiecafe forældre skal gøre en større social indsats, fx tage med og køre til kampe større forældreopbakning online booking synliggøre tilbud, fx- web og pjecer besøg i klasserne fra de mindre sportsgrene udd. lærere til at påvirke børn og forældre lave kommunemesterskaber i mange sportsgrene målrettet projekt for målgruppen motiverende, varierende træning, evt. med stævner både ude og hjemme specielt uddannede ledere rammer for det sociale fællesskab (det skal foregå, der hvor folk er) oprette hold i Ungdomsskolen ungdomsskolen som vigtig aktør gratis at deltage lige muligheder for alle (tilgængelighed, økonomi) Kontaktpersoner:

9 Gruppe B 1. Ungdoms-Råd 2. Engagerede trænere/ledere 3. Undgå forskelsbehandling 1. holdet skal ikke stilles bedre end 3. holdet Idegenerering: Flere sociale aktiviteter, drenge piger, evt. fester, samme håndboldlejr eller lignende (Helle Pedersen, CVU) Samarbejde mellem klubber og foreninger om fælles aktiviteter ( KLus Moldt, Voksen Service) Kvalitet af træner/instruktører skal forblive den samme, som den har været i barndom Forældre trænere stopper ofte ved års alderen. Undgå forskellige tilbud på forskellige niveauer ( Niels Ebbensen) Gode væresteder i foreninger udenfor træning (Niels Ebbensen) Der kan være for store krav til de unge (træningsmæssigt) i den alder, samtidig med skole og evt. arbejde. Skaffe frivillige instruktører til at undervise i folkeskolens idræt Foreninger fokuserer på at få overskudsinstruktører til at undervise de unge (Klaus Moldt / Niels Ebbensen) Engagerede trænere og ledere, som kommunikerer med de unge

10 Gruppe Tage udgangspunkt i de unge menneskers behov/situation, socialt og fysisk 2. Have dygtige instruktører, der kan engagere og begejstre og som kan samarbejde med alle vigtige aktører, foreninger, skoler og forældre Idegenerering: Kiosker, supermarkeder og andre, der ansætter ungarbejdere skal kræve, at den unge også dyrker idræt, samarbejde med andre foreninger kan holde gang i den aldersgruppe Mere oplysning/aktivitet i skolerne Det er vigtigt, at man ikke skræmmer børnene i skoleidrætten ved lange løbeture og andre ting, hvor de må give op og derved får en dårlig oplevelse med motion - give børn gode oplevelser i skoleidrætten Foreningens bedste instruktører Viden efteruddannelse, kompetenceløft for instruktører Tilbyde begejstrede og engagerede ledere med faglige og sociale kompetencer Skabe rum for moderne ungdomskultur integration af sport, kultur og musik Kombinere forskellige fritidsinteresser: Der er i dag mange valgmuligheder gå fra 62 kanaler til 5 Udvide det sociale rum Projekt kreativitet reform af idrætsindholdet Bryde antagelser omkring kulturen Lave aktiviteter de gider, shoppe idræt, lave tilbudet, når det passer Sociale arrangementer, de unge selv har indflydelse hægtet på idrætten Mere socialt fællesskab. - Det at idræt i teenageårene hos nogle er tabu bør laves om Aktiviteter på tværs af alder og køn Oplevelser (rejser, weekender, der styrker sammenholdet blandt teenagere) For at unge kan motiveres til fortsat at dyrke motion er det meget vigtigt, at motion er sjov og social. Derfor bør, der lægges vægt på at budskabet om det sjove. Økonomien Fortælle, de er vigtige Mentorfunktion Forældreopbakning Udvikle nye tilbud i et samarbejde mellem unge og foreninger skabe/stærke forbilleder blandt instruktører

11 Lade de unge få indflydelse og ansvar for deres aktiviteter. Lade dem tro, de styrer

12 Gruppe 4 Fastholdelse af de unge i aktivitet 1. Skolen som inspirator (Erik) 2. Husk det sociale sammenhold (Erik og Bo) 3. Forældresammenhold og inddragelse (Erik og Bo) Idegenerering: Tage de unge med på råd, hvad fanges de af Snak med de unge / Supervision Dele børn og unge ind i aldersgrupper eller dele ind efter prioriteter Lave blandede aktiviteter, f.x boldspil en gang og svømmehal næste gang Lokaler skal være mere åbne og tilgængelige Weekendture, håndboldlejr, arrangementer inden for selve aktiviteten - arrangere træningsture el. lign. Afholde fester, videoaftener eller lignende Sociale arrangementer i forlængelse af aktiviteten Skabe sammenhold blandt forældre Variation Sørge for inspirerende træning Sikre, at hold fungerer socialt Opbygge en kultur blandt ledere, trænere og udøvere Undgå mobning

13 Session 3. Arbejdsmarkedet i bevægelse Arbejdsmarkedsservice vil fokusere på aktiviteter for unge med ingen eller meget lidt netværk. Træning for personer som er tilknyttet arbejdsmarkedsskolen og træning for personer som efter længere sygdomsforløb eller perioder uden kontakt til arbejdsmarkedet, skal have genopbygget bevægeapparatet. Træningshold for indvandrerkvinder Der fremlægges konkrete eksempler på sundhedsfremmende aktiviteter på området Sessionen arbejder med ideer og forslag til fremtidige aktiviteter/projekter om sundhed og bevægelse for ovennævnte persongrupper Hvad skal der til for at mennesker i og udenfor arbejdsmarkedet får lyst til at bevæge sig noget mere? 1. Lav tilbud til børnefamilier 2. Integrer motionen i hverdagen på en arbejdsplads Gå-møder 3. Gør motion til en del af alle aktiveringsprojekter Idegenerering: 1. Åbenhed om at sundhed ikke er helt privat 2. Rummelighed fra omgivelserne til at gøre den overvægtige opmærksom på problemet 3. Tværfaglig indsats kost, motion, arbejde med konkret tab og de personlige ressourcer 4. Arbejdspladsens indsats til motion i arbejdstid 5. Walk & Talk / Gåmøder 6. Sunde kantiner 7. Tilbud på kost og motion 8. Mentorordninger, når de svage skal videre i arbejdsmarkedet 9. Motivation gennem oplysning fra kolleger og venner om muligheder 10. Gode oplysninger om hvad og hvor man har mulighederne 11. Tilpasset den enkelte 12. Støtte fra gruppen rundt omkring personen for at man oplever accept og tiltag 13. jernbanesporene i Haderslev nedlægges til fordel for et stisystem 14. Attraktive stier i og omkring kommunen 15. Spørge borgere hvilke aktiviteter de er interesserede i 16. Annoncere HIB aktiviteter

14 17. Bevægelse skal være sjov og let tilgængelig 18. Motionsforberedende / skal være sjovt og let tilgængeligt 19. Motivations skabende terapi / skabe behov ved hjælp af terapi

15 Session 4 - Seniorerne i bevægelse Sessionsspørgsmål: Hvilke tiltag skal der til for at seniorer er mere fysisk aktive? Seniorerne i bevægelse Voksenservice vil orientere om forsøg med Forebyggelses- og Rådgivningscenter, Fastholdelsesprojekt for seniorer og et Diabetes 2 projekt. Hvorledes fremmer leve-bo formen de ældres fysiske aktivitet Diabetesforeningen vil fremlægge konkrete eksempler på sundhedsfremmende aktiviteter Sessionen arbejder med ideer og forslag til fremtidige aktiviteter/projekter om sundhed og bevægelse for seniorer Gruppe 1 de tre højest prioriteret forslag. 1. Gymnastikhold for rollatorbrugere, kædet sammen med socialt samvær, samt rollatoreftersyn i lokalsamfundet. 2. Svømning i varmtvandsbassin. Motionstilbud på tværs af idrætsgrene samt socialt samvær. 3. Gåture sammen med andre, fortrinsvis for ældre, der er bange for at falde og gå udenfor. Gruppe 2 de tre højest prioriteret forslag. 1. Udenomspladserne ved plejecentre og leve bo miljøer skal være rekreative, inspirerende og med sanseoplevelser. 2. Motivationsgrupper, hvor det sociale samvær er et vigtigt element, stavgang, svømning, kultur og naturvandringer. 3. Motivationsgrupper for type 2 diabetes. Gruppe 3 de tre højest prioriteret forslag. 1. Aktiviteter skal foregå decentralt. 2. Kommunikation/oplysning (mange ældre brugere har ikke adgang til pc ) 3. En motionssti etableres på den gamle bane mellem Vojens/Haderslev. Løbesti/gangsti og cykelsti, som f.eks. også kan benyttes til stavgang rulleskøjteløbere osv. Gruppe 4 de tre højest prioriteret forslag. 1. Få personalet ud af de mere fastlåste holdninger til hvad der er godt for sundheden. 2. Mange flere naturlige stiforbindelser igennem nuværende steder hvor der foregår noget socialt/kulturelt m.m. 3. Mulighed for motion, decentralt beliggenhed, så skal transport være mulig

16 Gruppe 5 de tre højest prioriteret forslag. 1. Motionsvenner ( besøg i hjemmet ) 2. Spil i naturen, med konkurrencemoment 3. Sund mad Stavgangsgrupper. Gruppe 6 de tre højest prioriteret forslag 1. En sundhedsambassadør som gennem personlig henvendelse oplyser om hvad der findes af aktiviteter i kommunen. 2. Træningspartner så man kan hjælpe hinanden med at holde motivationen og samtidig have et socialt samvær. 3. Stisystem i naturskønne omgivelser til gå og løbeture. De forskellige forslag inden der blev udvalgt 3 prioriteringsforslag. Gruppe 1 Gåture i gode omgivelser. Bruge lokalområdet. Dans og motion på aktivitetscentre. Kørestolsmotion kædet sammen med socialt samvær, især hvis der er noget socialt, hvor man er sammen med andre i udførelsen af et tiltag/motion. Gymnastikhold for seniorer kædet sammen med socialt samvær. Brug lokale idrætsforeninger og at der er samarbejde i ældre idrætsforeningerne imellem. At man får en personlig opfordring/henvendelse. Bedre forhold for ældre i svømmehallen og med underviser. Mulighed for varmt svømmebassin. Rollatordage: Rollatorgymnastik/dans kombineret med socialt samvær. Rollatoren gennemgås for defekter af en terapeut. Skabe et team hvor gymnastik, svømning, boldspil, gåture eller minimotionscentre, giver mulighed for social samvær. Gruppe 2 Ældregymnastik. Stavgang. Flere leve bo miljøer på plejecentrene. Spændende miljøer i og omkring daghjem/plejehjem ude såvel som inde. Gå i gang projekter. Skabe små grupper som laver aktiviteter sammen, f.eks. for type 2 diabetes. Lave et motionsprojekt hvor en gruppe træner med et bestemt mål f.eks. at alle i løbet af nogle måneder træner til at udfører 10 % af en jernmand.

17 Gruppe 3 Målrettet samspil med foreningsliv. Kommunikation/oplysning, mange ældre borgere har ikke adgang til pc. Motionsforberedende behandling. Via optimal kost og kostsupplement at forbedre et godt grundlag for energi og overskud til motion. Seniordans i landsbyerne og ikke som nu kun i Haderslev. Motions/cykelsti på banelegemet til Vojens og gerne forsat til Gram. Centre med mangfoldighed m.h.t. motion. Afhjælpe inkontinens og dermed give mulighed for dem, der før var afhængige af et toilet i nærheden, til at dyrke motion eller deltage i foreningsliv. Afdække interessefelter. Gruppe 4 En petanquebane, der opfylder de rigtige krav. Lægerne skal oplyse bedre om mulighederne for motion, især efter sygdom. Gratis billet til at blive coachet til en ny livsstil, f.eks. gennem 4 måneder. Varmtvandsbassin, bedre information om hvad der er af aktiviteter. Større bevidsthed om hvor forskellige mennesketyper vi er og derfor også har forskellige behov hvad angår mad, motion, medicin og det sociale. Mere oplysning omkring de aktiviteter der findes. Mere personale på plejehjem, så de ældre kan komme af sted til motion. Aktiver de ældre til at deltage i alle gøremål på plejecentrene. Styrke og konditionstræning. Indtil sundhedscentrene er i fuld gang, så få aftaler med lokale motionscentre. Finde formidlere af budskaber. Finde interessefællesskaber. Tilbud om socialt netværk. Legedage hvor seniorer kommer ud til skolens yngste klasser f.eks. gemmelege, boldspil, gåture i naturen og socialt samvær. Cykelhjelmkampagne så flere ældre kommer ud at cykle og for at øge sikkerheden. Gruppe 5 It-hjemmesider for de ældre. Seniordans i landsbyerne. Et spil i naturen hvor man bevæger sig og har et let konkurrencemoment og mulighed for et socialt samvær. Spillet krolf kan bruges om sommeren.

18 Stavgang og sund mad. Et godt tilbud fra Haderslev kommune, f.eks. motivationsgrupper. Gruppe 6 Personlig henvendelse til seniorer, evt. ledsagelse den/de første gange. Noget socialt i forbindelse med træningen. Hjælp til at finde en motionsven. Uddanne instruktører, der selv deltager på et hold, f.eks. et hold i de små by samfund. Information og oplysninger om sjov motion, skal sendes ud til seniorer, så de får lyst til at komme hjemmefra og være med i et samvær med andre, skal måske hentes og bringes de første par gange. En ambassadør til at gå ud og motivere de ældre til en eller anden form for aktivitet, evt. prøve at tage dem med ud til aktiviteterne eller vise hvad man kan lave af fysisk aktivitet i hjemmet. Oplevelsesruter i byen eller skoven med overdækninger med information og opgaver undervejs på ruten. Kan bruges af fodgængere, cyklister, kørestol og rollatorbrugere kan dannes hold eller enkeltvis. Ruter kan farvekodes efter sværhedsgrad. Træningspartner til at motivere hinanden til fysisk aktivitet.

19 Session 5 - Rammer og miljø i bevægelse Teknik & Miljøservice vil forelægge tanker og ideer til hvordan byplanlægning, trafiksikkerhed og grønne områder kan appellere til en sundere levevis Center for Idræt og Arkitektur vil fremlægge konkrete eksempler på hvordan byplanlægning og indretning af aktivitetscentre kan stimulere sundhedsfremmende aktiviteter Sessionen arbejder med ideer og forslag til fremtidige aktiviteter/projekter om sundhed og bevægelse i by- og landskabsplanlægningen Tema 1: Hvordan skal byen være for at du bliver mere fysisk aktiv 1. Playspots forbundet af stier (Morten Hansen) autentiske oplevelser af høj kvalitet aktivitet og berøring 2. Større Flexibilitet nemmere adgang til eksisterende faciliteter brug idrætshallerne mere til blandet kultur og idræt 3. Bilerne ud af en del af byen p. pladser til andre aktiviteter parkeringskældre citycykler 4. Motionsbussen (Else Weber, Vojens ) Idegenerering: Bilerne ud af byen p- plads til andre aktiviteter Citycykler med 20 kr. parkometre Playspots. autentiske oplevelser af høj kvalitet aktivitet og berøring Bedre mulighed for offentlig befordring Hundestier Cykelstier fra Starup og mod øst Store centrale samlingssteder, som er miljøskabende og samler playspots Bedre og friere rammer med en smeltedigel af idrætskultur og sociale elementer Autencitet i forhold til funktion Bilerne ud af den indre by brug i stedet ELbusser ELbusser, når bilerne er ude af byen Nyt ishockeystadion

20 Modernisering af Vojens Skøjtehal og udvidet åbningstid Udnyt jernbanen Adgang til forskellige naturområder, så turene bliver forskellige Gode muligheder for at løbe på rulleskøjter Morgengymnastik på offentlige steder efter kinesisk mønster Stisystemer uden om trafikale områder Stier, der indbyder til små rundture på minutter Stisystem uden biler hundeluftere er en stor gruppe, som færdes hver dag. Isdiskotek ved Vojens Skøjtehal Fleksibel labyrint med udsigts/oversigtstårn Interesseopdeling i stedet for rammer Voksne skal tilgodeses med fysisk udfoldelse attraktive muligheder Tema 2. Sikker skolevej 1. Bilfri zone evt. tidsbestemt og dif. hastighed 2. Konkurrencer enten på skolen eller mellem skoler 3. Forældreinvolvering Idegenerering: ad 1.: Bilfri veje ved skolen lukke vejene ved skoler for biler Parkeringsfrizone indtil 500 m. fra skole også for busser (måske lettest at praktisere i landlige omgivelser) Gå i skole. Indrette en aflæsningsplads et stykke fra skolen, som tvinger børnene til at gå, uden at krydse kørebanen Aflæsning af børn skal ske langt fra skolen ad 2.: ideer til forældre omkring, fx køre den ene vej cykle den anden vej motivere forældre og børn hvordan kommer vi til skole praktiske øvelser oplysning om trafiksikkerhed cykle til og fra forældrekampagne ad.3: Kampagner, konkurrencer ml. klasser Præmiere og belønne elever, der går/cykler i skole konkurrencer: hvem går /cykler mest Andre gode ideer: Sikker vej og sti bedre cykelstier Sikker skolevej

21 sikre og trygge stisystemer gang og cykelstier under bilveje lave grupper, hvor man følges, evt. større børn hjælper mindre eller grupper, hvor forældre på skift hjælper lave opsamlingspladser, hvorfra man følges brug cyklerne i undervisningen cyklen på skolepatruljen

22 Tema 3 Hvad skal der til, for at du tilbringer 30 minutter i naturen? 1. Samlet stisystem, der forbinder hele kommunen og ikke kun tunneldalen) a. Stisystemet skal kædes sammen med eksisterende stier i kommunen og stier i nabokommunerne og Hærvejsruten. Stierne skal lede forbi forskellige kulturpunkter. I Landdistrikterne primært som cykleruter ellers vanderuter. b. Stierne skal være tilgængelige dvs. tilgængelige og med parkeringsplaser undervejs og med mulighed for overnatning. 2. Fjordbåden Helene skal anvendes som transport og skal lægge til 5 6 steder undervejs langs fjorden. a. Ved de små kajsteder stilles naturcykler til rådighed (egen cykel skal også kunne medbringes på båden) 3. Flere forhindringsbaner a la kondistien i Pamhule a. skal være oplyste b. skal etableres på alle niveauer, f.eks. for små børn, f.eks. bane med Jorden er giftig Idegenerering: 4. Naturen skal være let tilgængelig fra min bopæl Lise Zacho Der skal være små hyggelige steder at komme til Et legested for mit barn Der skal være rent Skiftende udstilling af kunst på min vej Små forhindringer på vejen, som gør en gåtur sjov 5. samlede forløb / Søren Oplevelse for hele familien solskin eller tørvejr let adgang 6. Mulighed for oplevelser sammen med børnene de skal synes, det er sjovt aktiviteter, motion i forbindelse med stier smukke omgivelser godt vejr nærhed til stier Kaj Wisnewski Information på stedet - Peter Chr. Jacobsen / gerne vand tilgængelighed nærhed af naturen overskud i hverdagen oplevelser i form af dyr 8. Let adgang Ole Carsten Nielse , sammenhæng, flere muligheder

23 kvalitet 9. Forhindringsbane for børn og voksne Jens Bisgaard turguide Session 6 - Arbejdspladsen i bevægelse Intern service vil forelægge tanker og ideer omkring fysisk bevægelse på arbejdspladsen Dansk Firmaidrætsforbund vil fremlægge konkrete eksempler på sundhedsfremmende aktiviteter på arbejdspladsen Sessionen arbejder med ideer og forslag til fremtidige aktiviteter/projekter om sundhed og bevægelse på arbejdspladsen Resultat fra 3 gruppearbejder: Gruppe 1 Få indarbejdet bevægelse i APV (langvarigt projekt). Firmaidræt indretning af motionsrum. Gratis motionssport (via Internettet). Fokus på sund mad og frugtordning på arbejdspladsen. Kantinefunktionen inddrages. Deltagere Gruppe 1: Henning Schrøder Gitte Würtz Niels Jessen Vivian Petersen Gruppe 2 Motion på arbejdspladsen (pausegymnastik og andre lignende tilbud). Ildsjæle. Sundhedsforeninger/idrætsforeninger, foredrag om sundhed etc.). Grønne ruter (forskellige tidsintervaller, udfordringer og happenings på forskellige ruter. Deltagere gruppe 2: Kirsten L. Petersen Gyde Mortensen Anika Mark Pernille Jensen Kirsten Bodil Thygesen. Gruppe 3

24 Haderslev Kommune synliggør grønne ruter i hele kommunen særligt i de områder, hvor der er mange virksomheder. Gode steder for indtagelse af frokost i det frie synliggøres også. Aktiviteter på arbejdspladsen. Fx fælles gymnastik, konkurrencer ex. om at gå flest skridt på en dag, flest gange i motionscenter, pausegymnastik, cykling, legeaktiviteter for mænd etc. Få mindre virksomheder til at danne virksomhedsnetværk fx aftaler med motionscentre, foreninger, haller, konkurrencer, kampagner etc. Motionsvejledning Mail om bevægelse/pausegymnastik. Deltagere gruppe 3 Kirsten Jensen Ann Møller Gram Marianne Nicolajsen Bo Isaksen Rikke Hedeman. Morten Jessen-Hansen Lisbet Hornshøj Jensen Bent Iversen Anne Sophie Brodersen

Sundhedspolitik på daginstitutioner og skoler i Norddjurs Kommune.

Sundhedspolitik på daginstitutioner og skoler i Norddjurs Kommune. Sundhedspolitik på daginstitutioner og skoler i Norddjurs Kommune. Den overordnede plan på Skolebestyrelsen på Østre Skole har valgt sundhed som særligt indsatsområde i 2006-2008. Bestyrelsen har sammen

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk Børn i BALANCE Læs om 21 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt, der alle arbejder med forebyggelse af overvægt blandt børn og unge. Indhold Vægttabu blev brudt på højskole 4 Når

Læs mere

INSPIRATIONS- KATALOG. 7 timers idræt og motion om ugen for børn og unge

INSPIRATIONS- KATALOG. 7 timers idræt og motion om ugen for børn og unge INSPIRATIONS- KATALOG 7 timers idræt og motion om ugen for børn og unge 2 Indhold Foto: Colourbox Titel Inspirationskatalog 7 timers idræt og motion om ugen for børn og unge Udarbejdet af Idrættens Analyseinstitut

Læs mere

At deltagelsen har været bred, kan ses både af antallet og forskelligheden af de kilder hvorfra borgernes udsagn er hentet.

At deltagelsen har været bred, kan ses både af antallet og forskelligheden af de kilder hvorfra borgernes udsagn er hentet. IDEKATALOGET Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i 2020? - Giv dit bud på fremtidens Ballerup, var kommunalbestyrelsens opfordring til borgere, brugere og ansatte på kommunens virksomheder i

Læs mere

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

Frontløbere. idrætsprojekter med unge anno 2009. Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen

Frontløbere. idrætsprojekter med unge anno 2009. Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen Frontløbere idrætsprojekter med unge anno 2009 Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen Udgivet af Danmarks Idræts-Forbund, september 2009 Redaktion Helle Carlsen og Johannes Madsen, Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Valgprogram 2010-2013. En kommune med en nysgerrig og åben tilgang. Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal

Valgprogram 2010-2013. En kommune med en nysgerrig og åben tilgang. Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal En kommune med en nysgerrig og åben tilgang Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal Vi skal aktivt påvirke befolknings- og boligsammensætningen Engageret og anerkendende

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

NDHOLD. FORMÅL, MÅL OG PRINCIPPER Børn og unge i Svendborg Kommune skal være fysisk aktive. Side 6

NDHOLD. FORMÅL, MÅL OG PRINCIPPER Børn og unge i Svendborg Kommune skal være fysisk aktive. Side 6 EVÆGELSES OLITIK VENDBORG ØRN & UNGE 0-16 ÅR Bevægelsespolitikken er udarbejdet af Svendborg Kommune/ Foto: Torben Sørensen og Thomas Gaarde Madsen/ Layout: Thomas Gaarde Madsen Tryk: Svendborg Kommune/

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

Sundhedspolitik. forslag til debat. for jammerbugt kommune - et godt sted at leve og være

Sundhedspolitik. forslag til debat. for jammerbugt kommune - et godt sted at leve og være M e n ta l s u n d h e d F y s i s k A k t i v i t e t M a d o g m å lt i d o v e r væ g t a l ko h o l t o b a k l i g h e d i s u n d h e d I n d s at s f o r b ø r n o g u n g e ko m p e t e n t e b

Læs mere

Gladsaxe i bevægelse 2010-2013

Gladsaxe i bevægelse 2010-2013 Gladsaxe i bevægelse 2010-2013 Gladsaxe Kommunes strategi for motion og bevægelse hedder Gladsaxe i bevægelse 2010-2013. Bevægelse skal forstås både i betydningen fysisk aktivitet og som det at flytte

Læs mere

Borgernes Idékatalog. Resultater fra borgerhøringen Gentofte som fremtidens kommune for børn og unge hvordan?

Borgernes Idékatalog. Resultater fra borgerhøringen Gentofte som fremtidens kommune for børn og unge hvordan? Borgernes Idékatalog Resultater fra borgerhøringen Gentofte som fremtidens kommune for børn og unge hvordan? Forord Dette Borgernes Idékatalog indeholder resultaterne fra Gentofte Kommunes borgerhøring

Læs mere

Inspirationskatalog. Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger. www.skovognatur.dk

Inspirationskatalog. Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger. www.skovognatur.dk Inspirationskatalog Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger www.skovognatur.dk Sundhedsstyrelsen. Center for Forebyggelse. Adresse: Islands Brygge 67, 2300 København S. Tlf.: 7222 7764. www.getmoving.dk.

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2015-2018 Indhold Forord... 3 Sundhed er andet og mere end livsstil... 4 Principper: Måden vi arbejder med sundhed på... 5 Målsætninger: Det vi satser på... 6 1) Sundere valg

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

L E M V I G KO M M U N E I N F O R M E R E R

L E M V I G KO M M U N E I N F O R M E R E R L E M V I G K O M M U N E I N F O R M E R E R FOLKESKOLEREFORM FREMTIDENS Velkommen til den nye folkeskole En ny hverdag begynder i vore folkeskoler efter sommerferien Lemvig Kommune har forberedt sig

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015

OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015 OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015 VORES VISION FOR GL. VALBY Gl. Valby skal være en bæredygtig ramme om det gode liv. Gode fysiske og sociale forbindelser på tværs af områder, generationer

Læs mere

MARTS 2009 KONKLUSIONER OG FORSLAG IDRÆT FOR ALLE. BREDDEIDRÆTSUDVALGETS RAPPORT konklusioner og forslag

MARTS 2009 KONKLUSIONER OG FORSLAG IDRÆT FOR ALLE. BREDDEIDRÆTSUDVALGETS RAPPORT konklusioner og forslag MARTS 2009 KONKLUSIONER OG FORSLAG WWW.KUM.DK IDRÆT FOR ALLE BREDDEIDRÆTSUDVALGETS RAPPORT konklusioner og forslag IDRÆT FOR ALLE BREDDEIDRÆTSUDVALGETS RAPPORT - konklusioner og forslag 2 IDRÆT FOR ALLE

Læs mere

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær.

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær. Idræt for socialt udsatte og idrætssvage grupper SUNDHED LIVSGLÆDE Idræt for børn og unge VENSKABER Faciliteter udvikling og anvendelse Motion på arbejdspladsen inklusion nytænkning livskvalitet selvværd

Læs mere

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk Friluftslivets idékatalog 125 forslag fra ni netværk 4 Indhold Friluftslivets potentiale, side 3 Tag godt imod Danmarks friluftspolitiske idékatalog, side 4 Pejlemærket: Friluftsliv er for alle, side 6

Læs mere

Thorup - Klim lokalsamfund og skoledistrikt

Thorup - Klim lokalsamfund og skoledistrikt Thorup - Klim lokalsamfund og skoledistrikt Liv i by og skoler 2015 Styregruppen for Thorup Klim området, indkaldte til stormøde d. 9. marts for hele lokalområdets befolkning, for at få vores medborgere

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

Rudersdal. mere end et sted vi bor

Rudersdal. mere end et sted vi bor Rudersdal mere end et sted vi bor Valgprogram for Det Konservative Folkeparti i Rudersdal kommune Kommunevalg 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 En sund økonomi... 4 En tryg og værdig alderdom... 5 Mennesker

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen Sundhedspolitikken.. skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen styrker borgernes personlige

Læs mere

Hjertestier idékatalog 2009

Hjertestier idékatalog 2009 Hjertestier idékatalog 2009 Hjertestier Idékatalog 2009 Udgivet af Hjerteforeningen, 1. oplag, maj 2009 Layout og grafisk produktion: Sangill Grafisk ISBN 978-87-91648-30-4 HJERTEFORENINGEN Hauser Plads

Læs mere