Netværk for Ny Kommunal Ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netværk for Ny Kommunal Ledelse"

Transkript

1 Netværk for Ny Kommunal Ledelse - et ganske særligt udviklingsforløb Et særligt udviklingsforløb for yngre ledere på vej mod kommunal topledelse. Deltagerne udpeges af nærmeste direktør gennemfører Lundgaard Konsulenternes dialogtest coaches på egen ledelsesudvikling udfordres på fremtidens ledelsesdagsordener, på nytænkning af kommunal ledelse skaber sammenhæng mellem ledelsestænkning og omsætning i egen organisation indgår i kvalificerede ledelsesnetværk på tværs af landets kommuner Udviklingsforløbets mål Lundgaard Konsulenternes Netværk for Ny Kommunal Ledelse er et udviklingsforløb for yngre kommunale ledere på vej mod topledelse. Udviklingsforløbets mål er at udfordre unge kommunale ledere til nytænkning af klassisk kommunal ledelse gennem mødet med fremtidens ledelsesdagsordener, formidlet af partnere fra Lundgaard Konsulenterne at skabe sammenhæng mellem ledelsestænkning og konkret omsætning i hverdagens praksis ved at udfordre lederne gennem arbejde med konkrete temaer fra egen organisation og dialog med egen topledelse at motivere mod topledelse gennem inspiration og højt kvalificeret ledelsesdialog med dialogpartnere fra andre dele af den kommunale sektor og med Lundgaard Konsulenternes partnere 1

2 Vores afsæt Vores udgangspunkt er, at den reformforpustede kommunale sektor står overfor stadigt nye og mere afgørende udfordringer. Det handler om at udvikle kommunale organisationer, der kan håndtere konsekvenserne af den demografiske udvikling og velfærdsgabet. Lykkes det kommunerne at håndtere disse udfordringer ledelsesmæssig adækvat, vil vi opleve en gen-opfindelse af den offentlige sektor. Lykkes det ikke, risikerer vi at stå overfor en betydelig krise eller måske en nedsmeltning af velfærdssamfundet. Det er vores grundtanke, at en genopfindelse af den kommunale sektor må tage afsæt i velfærdsstatens idé og dermed også i en nytolkning af klassisk kommunal ledelse. Vi oplever tilløb til nytolkninger, og vi oplever i særdeleshed erfarne ledere, der går ad veltrådte stier. Samtidig er det vores pointe, at der er vægtige bidrag til nytolkning at hente internt i den kommunale sektor. Blandt de erfarne ledere. Men ikke mindst blandt de talenter, der står på spring. Den kommunale sektors fremtidige topchefer skal i vidt omfang findes og udvikles i egne rækker. For den unge ambitiøse leder har kommunalreformen imidlertid ikke gjort det nemmere at få øje på mulighederne. Tidligere kunne det unge talent sætte turbo på karriere og udvikling via den lille kommunes stabsfunktion, få ledelseserfaring, et godt indblik i de mangfoldige kommunale opgaver og gøre sig klar til skridtet op på topchefniveau. I dag må de stille sig i kø efter de kommunale topposter. En del år endnu vil der i toppen af de kommunale organisationer sidde et solidt lag af velafprøvende ledere fra de gamle kommuner. Mange unge ledere forsøger at brække sig vej igennem laget ved at bygge yderligere teoretisk ballast ovenpå, i form af en master eller en diplomlederuddannelse, selvom den nyligt afsluttede kandidateksamen stadig er overordentlig frisk. Den hårdt tilkæmpede ekstra teoretiske ballast er imidlertid ikke det, der bringer den unge leder videre; det der rykker, sker oftest i dialogen med praksis. De unge ledere har behov for at få prøvet sig selv af i praktisk virkelighed. De har brug for at blive set og at spejle sig i andre af deres egen slags og komme i en udfordrende dialog med topledere og andre højt kvalificerede aktører i den kommunale virkelighed. Samtidig har kommunerne brug for at give de unge talenter aktive roller som medskabere af nye kommunale organisationer og nyfortolkere af klassisk kommunal ledelse. Den kommunale organisation skal hele tiden kunne leve op til opdragsgivernes intentioner og borgernes berettigede krav og hele tiden optimere i organisationens mange maskinrum. Det handler om udøvelse af offensiv ledelse, der har blikket rettet mod borgere, medarbejdere og ydelser. Den udøves af ledere, der fokuserer på menneskene og opgaverne. Derfor etablerer vi Netværk for Ny Kommunal Ledelse. 2

3 Deltagerkredsen Målgruppen for Netværk for Ny Kommunal Ledelse er unge ledere eller evt. konsulenter 1 ansat i en kommunal organisation. Det er en forudsætning for deltagelse i netværket, at lederen er udpeget til forløbet af egen nærmeste direktør. Ved udpegningen tilkendegiver direktøren samtidig, at pågældende skønnes at have toplederpotentiale, dvs. potentiale til minimum stabs- eller forvaltningsdirektørstilling. Udviklingsforløbets hovedtemaer De overordnede temaer for de 6 samlinger vil være: Fælles Visionsbillede af Kommunen år Der udarbejdes et fælles visionsbillede, der danner afsæt og ramme om netværkssamlingernes videre arbejde. Visionen er udgangspunktet for lederens strategiske planlægning. Hvad kendetegner et godt visionsarbejde, og hvordan skabes der synlighed og ejerskab omkring visionen hele vejen rundt i organisationen? Hvilke pejlemærker sætter jeg som leder op for omgivelserne, medarbejderne og mig selv? Omkring Visionsarbejdet bidrager partner, cand.techn.soc. Ole Bladt-Hansen Den politiske virksomhed. Hvordan arbejdes med at skabe politiske visioner og politisk ejerskab? Der sættes fokus på vilkår og muligheder for det kommunalpolitiske arbejde i dialog med borgere og brugere, og med metoder til at sikre strategi og sammenhæng som fundament for åbenhed og dialog. Endelig arbejdes med vilkår, roller og dilemmaer i samspillet mellem politikere og embedsværk. Omkring dette tema bidrager partner, cand.jur. Lars Lundgaard Ledelse i den store organisation. Hvordan sikres i praksis, at der udfoldes sammenhængende, udviklende ledelse i den store organisation? Hvilke vilkår, muligheder og problemer gør sig gældende omkring samspil, fællesskab og dialog? Der arbejdes med ledelsesmæssige trends i et nyt kommunalt landskab. Omkring dette tema bidrager direktør, cand.scient. Allan Vendelbo. Udvikling og styring af organisation og opgavevaretagelse. New Public Management har været overskriften for kommunernes styringstænkning i en generation. Skiftende regeringer og kommunale topledelser har været begejstrede, mens de fagprofessionelle i fronten har talt om djøfficering. Tiden er inde til at spørge, om NPM har mere at give os? Hvad véd vi egentlig om styringstiltagenes effekter? Og hvor vender fremtidens kommunale topchefer sig hen for at få ny inspiration til styring af de store organisationer. Omkring dette tema bidrager partner, cand.scient.pol. Lisbeth Binderup 1 Konsulenter kun, hvis de sidder i stillinger, hvor ansvaret kan sammenlignes med mellemledere 3

4 Lederen som person og professionel. God ledelse forudsætter evne til professionelt at sætte sig selv i spil og indgå i samspil til andre. Hvordan udvikler og mestrer man den relationelle dimension? Vi udfordrer forskellige tanker om det personlige lederskab og sætter perspektiv på udviklingsopgaven. Det vil være naturligt at drøfte emner som Kodeks for offentlig topledelse lederevalueringer og -udviklingsværktøjer Brug af coaching og netværk, mv. Omkring dette tema bidrager partner, MPA Dorte Justesen. Ny Kommunal Ledelse - en vision for kommunal ledelse Den afsluttende samling afrunder forløbet med fokus på deltagerne selv og på netværkene. Her vendes tilbage til den personlige udviklingsplan. Samlingens endelige planlægning vil inddrage deltagernes ønsker og interessefelter og kan rumme særligt aktuelle temaer fra den kommunale debat. Ved den afsluttende samling bidrager direktør, cand. scient. Allan Vendelbo. Rammen omkring forløbet Der gennemføres 6 netværkssamlinger hen over et år. Det første er et internat af 1,5 dags varighed. De efterfølgende 5 samlinger gennemføres som endags forløb. Der arbejdes med en holdstørrelse på ca deltagere. Ved sammensætningen af holdet tilstræbes bredde, såvel geografisk som inden for de kommunale sektorer. Holdene underopdeles i netværksgrupper med 5-7 deltagere i hver. Netværksgrupperne arbejder sammen under hele forløbet. Fra Lundgaard Konsulenterne er direktør, cand.jur. Malene Hansen den gennemgående partner på forløbet. På hver netværkssamling deltager yderligere en partnerkollega, alt efter tema. Der kan også arbejdes med gæstelærere/foredragsholdere en to gange i forløbet. Det forudsættes endvidere, at den indstillende direktør inddrages som deltager under en af samlingerne for herigennem at sikre forankring i egen organisation, og at direktøren er til rådighed for en drøftelse med sin egen deltager efter hver samling. Før den første samling Før den første samling gennemgår deltageren Lundgaard Konsulenternes dialogtest i en form, der reflekterer netværkets formål. Dialogtesten danner, sammen med inspiration fra egen organisation og fra Lundgaard Konsulenterne, afsæt for en individuel udviklingsplan, der udarbejdes på den første netværkssamling. 2 2 Mange kurser slutter af med at kursisten laver en handlingsplan, som man skal tage med hjem og implementere. Det viser sig ofte i praksis, at organisationen naturligt nok - ikke har ændret sig og handlingsplanen bliver stille og roligt lagt ned i en skuffe, hvor ingen spørger mere til den. 4

5 Under og mellem samlingerne Netværkssamlingerne karakteriseres af følgende: Et tematisk opbygget forløb, med fokus på den politiske virksomhed, på organisation og ledelse, på styring og opfølgning og på det personlige lederskab Vi arbejder ind i en virkelighed, der består af store eller større organisationer med de styrker, udfordringer og dilemmaer, som karakteriserer disse Vi bygger ovenpå en vis teoretisk og praktisk ballast, og der er dermed ikke tale om et traditionelt undervisningsforløb, men om udviklingsdialoger, der har fokus på nytænkning af ledelse og organisation, på praksis og omsætning til praksis På samlingerne arbejdes der i en vekselvirkning mellem oplæg, gruppedialoger og plenum, med stor vægt på deltagernes aktive medvirken, men også med bevidsthed om, at konsulenterne står i en mentorposition i forhold til deltagerne Netværkene udarbejder efter hver samling i fællesskab en skriftlig opsamling af deres indtryk og refleksioner, og den enkelte leder går med afsæt heri i dialog med egen direktør med henblik på at drøfte erfaringer og refleksioner fra samlingen i sammenhæng til egen organisation. Stedet Netværkssamlingerne foregår på KongebroGaarden, Kongebrovej 63, 5500 Middelfart Materialer, kommunikation, mv. Lundgaard Konsulenterne faciliterer netværkene gennem et fælles dialogforum på firmaets ekstranet. Her distribueres også program og øvrige materialer til brug for netværkssamlingerne. Dette dialogforum vil fortsat være til rådighed for netværkene et år efter forløbets afslutning, og vil kunne forlænges yderligere, såfremt netværkene har interesse heri. Tidsplan Tilmelding af deltagere senest Program udsendes Gennemførelse af dialogtest, efter individuel aftale Fælles Visionsbillede af Kommunen år 2012, døgnseminar Den politiske virksomhed Styring og Ledelse Organisationsudvikling og læring Lederen som person og professionel Ny Kommunal Ledelse - en vision for kommunal ledelse august 10. september september oktober 5. november 10. januar 6. marts 8. maj 19. juni 5

6 Deltagerbetalingen Betalingen pr. deltager udgør kr ,00 excl. moms, der dækker ophold, forplejning og materialer under forløbet (et døgnseminar samt fem dagmøder). Yderligere information Yderligere information om Netværk for Ny Kommunal Ledelse kan fås ved at kontakte Direktør, cand.jur. Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne Telefon eller Mail: eller en af de øvrige partnere i Lundgaard Konsulenterne, se 6

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne

Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne Projektbeskrivelse: Ledelse med ambitioner ledelsesudvikling i kommunerne 1. Baggrund Projekt 1 er en sammenlægning af det oprindelige projekt 1 God ledelse er en forudsætning og 2 Lederudvikling. Projektet

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Strategisk ledelse i regioner og kommuner

Strategisk ledelse i regioner og kommuner Chefkonsulent Hans Chr. Vestergaard Konsulentfirmaet H.C.Vestergaard. Århus april 2008. 1. Hvorfor arbejde med strategisk ledelse? Overordnet strategisk ledelse har været et vigtigt led i især store private

Læs mere

Introduktion. Foto: Scanpix

Introduktion. Foto: Scanpix Kapitel 1 Introduktion»Vi skal lige have styr på de ordrer til i morgen,«siger Lars, der er salgschef i Inventarforum A/S.»Ja,«svarer Victor, der er en ung, nyansat salgsassistent, mens han har travlt

Læs mere

Professionel Ledelse. gensidighed med personlig udvikling.

Professionel Ledelse. gensidighed med personlig udvikling. Professionel Ledelse Professionel ledelse er en ambitiøs og intens lederuddannelse for dig der søger et stærkt fagligt, personligt givende og udfordrende udviklingsforløb, som hæver barren både for din

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber et

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune ens indhold: 1. Introduktion - Værdierne - Visionen - Jobbet ude fra og ind og retur - Informationer - Ansættelsesvilkår

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Klik på boksen for at læse artiklen Ledelsesakademiet godt fra start side 2 MUS-kurser til alle ledere i Fredericia Kommune side 3 LEDERKONFERENCEN også en

Læs mere

Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag

Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Marts 2010 Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål...3 1.1 Ledelsesrummet mulighederne for at udøve ledelse i Fødevarestyrelsen...3

Læs mere

Leder udviklings program

Leder udviklings program Galileo Galilei kompas Region Midtjylland Leder udviklings program 2014 Region Midtjylland Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Forord Region Midtjylland er en attraktiv arbejdsplads at

Læs mere

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs

- nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs - nedbryder siloer og skaber samarbejde på tværs Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber samarbejde på tværs og nedbryder organisationens

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

KL s policypapir om ledelse. marts 2010. Den kompetente leder

KL s policypapir om ledelse. marts 2010. Den kompetente leder KL s policypapir om ledelse marts 2010 Den kompetente leder Visionen om den kompetente leder Kompetent lederskab er en vision, som kommunerne og KL stræber efter. Formålet er at rekruttere, kvalificere

Læs mere

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44 indholdsfortegnelse Interne virksomhedsforløb Virksomhedskurser 3 Ledernes VærdiSpil 4 HR-support nyt 5 Lederrollen ledelse af medarbejdere Fra kollega til leder 7 Kommende leder er ledelse noget for mig?

Læs mere