Velkommen i bestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen i bestyrelsen"

Transkript

1 Velkommen i bestyrelsen 1

2 Indhold De Blå værdier 4 Formål 5 Organisationen 6 Relationer til korpset 7 Netværk 7 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 11 Gruppens økonomi 15 Uddannelse og kurser 18 Udvikling af gruppen 20 Information fra Det Danske Spejderkorps 21 Spejdere i hele verden 22 Spejder Sport 23 Lokalt samarbejde 24 Vil du vide mere 25 Forkortelser 26 Velkommen i bestyrelsen Udgivet af Det Danske Spejderkorps 2009 Oplag: 1500 Tryk: Det Danske Spejderkorps Foto: Mads Danquah, Rasmus GV, DDS arkivfoto Layout: Anne Clausen 2

3 Velkommen i bestyrelsen Kære bestyrelsesmedlem Velkommen som bestyrelsesmedlem i din spejdergruppe. Som medlem af en bestyrelse har du valgt at engagere dig i børn og unges spejderliv. Du har dermed også valgt at tage et ansvar for at løse en række opgaver i spejdergruppens bestyrelse og i dit lokale foreningsliv. Det skal du have et stort tak for. En bestyrelse for en gruppe i Det Danske Spejderkorps har et overordnet ansvar for gruppens virke og for, at gruppen overholder korpsets love. En god og levende dialog mellem ledere og bestyrelsens medlemmer er med til at gøre gruppen stærk og levedygtig, så bestyrelsen spiller en væsentlig rolle og er en vigtig støtte for lederne i deres arbejde. Det glæder mig, at du har taget det valg. Denne folder skulle gerne give dig et indblik i de opgaver, som du møder som medlem af bestyrelsen. Jeg ønsker dig velkommen i Det Danske Spejderkorps og ser frem til et godt samarbejde. Mads Kolte-Olsen Generalsekretær i Det Danske Spejderkorps 3

4 De Blå værdier De fem Blå værdier er: kammeratskab i gruppen og ude i verden. Spejdere tager på ture, lejre og kurser, hvor vi møder 30, 200 eller måske flere tusinde andre spejdere fra hele landet og hele verden. Det giver venskaber for livet. ansvar, fordi spejdere selv bestemmer, planlægger og udfører de aktiviteter, ture og lejre, som vi deltager i sammen med deres spejderkammerater. at naturen kan bruges til mere og andet end en gåtur. Spejdere er til friluftsliv, og vi bruger meget tid udendørs på løb med poster, sms og gps, går på opdagelse i naturen, laver bål, lærer førstehjælp og sover i shelter eller i en hængekøje, som vi selv laver. og så er det sjovt og udfordrende at være spejder, både når du er 6, 10, 16 og 23 år, er leder eller på anden måde hjælper til i en spejdergruppe, fordi der altid er andre at dele oplevelserne, strabadserne og de utallige muligheder med. Spejderloven Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for: at finde sin egen tro og have respekt for andres at værne om naturen at være en god kammerat at være hensynsfuld og hjælpe andre at være til at stole på at høre andres mening og danne sin egen at tage medansvar i familie og samfund 4

5 Formål Det Danske Spejderkorps formål er at udvikle børn og unge til at være vågne og selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden. Det Danske Spejderkorps bygger på den internationale spejderbevægelses grundideer om at udvikle børn og unge fysisk, intellektuelt, socialt og åndeligt. Korpset er åbent for alle drenge og piger uanset race, sprog, religion og politisk overbevisning. Vi opfylder formålet ved: at tage på ture og lejre, hvor spejderne er ude i naturen at spejderne arbejder sammen om opgaver, og lærer hvilke muligheder samarbejde giver at spejderne lærer færdigheder, og hvordan de kan bruge deres viden at tage forskellige emner op i leg, opgaver og diskussioner, så spejderne lærer deres egen mening at kender, og hvordan de selv og deres omgivelser reagerer i forskellige situationer Mini-spejdere på MUS-lejr 5

6 Organisationen Det Danske Spejderkorps har cirka medlemmer. Heraf er cirka børn og unge mellem 6-18 år. Cirka 5000 er voksne fra år, som er ledere, assistenter, trænere på kurser, hjælpere på løb og centre eller i bestyrelser, udvalg og arbejdsgrupper. De fleste spejderaktiviteter foregår i spejdergrupperne til faste møder og i løbet af året med forskellige arrangementer, ture og løb. Divisionen Der er godt 460 blå spejdergrupper i hele landet. De er samlet i 38 divisioner, som hver består af cirka 10 spejdergrupper. Divisionerne afholder spejderarrangementer, som turneringer og løb, og ofte laver de også tilbud om uddannelse til unge og ledere. Centralt En række aktiviteter og projekter i Det Danske Spejderkorps er rettet mod brede grupper af blå spejdere. De bliver udført af en række udvalg og arbejdsgrupper, som er forankret centralt i korpset. De udvikler blandt andet bøger og hæfter om spejderfærdigheder, magasiner og websider til børn, unge og voksne, kurser til unge og voksne og naturligvis korpslejren Blå Sommer, som afholdes hvert femte år med godt deltagere. 6

7 Relationer til korpset Korpsrådet Korpsrådet er korpsets øverste myndighed, som mødes til korpsrådsmøde hvert år i efteråret. Korpsrådet består af to repræsentanter fra hver gruppe, to repræsentanter fra hver division og korpsledelsen. Hver spejdergruppe vælger 2 medlemmer til korpsrådet, disse vælges af grupperådet. Mindst det ene medlem af korpsrådet skal vælges blandt medlemmer, som er fyldt 15 år, men ikke 24 år på valgtidspunktet, medmindre der ikke er sådanne i gruppen. Mindst den ene repræsentant skal være myndig. Valget gælder et år. Divisionsrådet Divisionsrådet er divisionens øverste myndighed, som mødes hvert år i marts eller april. Divisionsrådet består af 5 repræsentanter fra hver gruppe samt divisionsledelsen. Gruppen kan vælge 5 medlemmer til divisionsrådet, disse vælges af grupperådet. Mindst to medlemmer af divisionsrådet vælges blandt medlemmer, der er fyldt 15 år, men ikke 24 år på valgtidspunktet, medmindre der ikke er sådanne i gruppen. Valget gælder for 1 år. 7

8 Netværk En spejdergruppes netværk er stort, og det er en fordel at have et overblik over, hvordan det ser ud. Som bestyrelsesmedlem er du med til at opbygge og vedligeholde netværket. Netværket kan gruppen og bestyrelsen bruge til at få information, viden, inspiration eller løsninger på opgaver. Netværket består af familie, arbejdskollegaer, naboer og spejdervenner, men også af divisionen og dens andre spejdergrupper, andre børne- og ungdomsorganisationer i kommunen, tidligere ledere, gruppens samarbejdspartnere og spejdernes forældre. Forældrene Spejdernes forældre er en stor ressource. Bestyrelsen kan også have gavn af forældrene til de små og større opgaver, som spejdergruppen har i løbet af året. For forældrene er det en god oplevelse at blive en del af deres barns spejderliv. Det giver indsigt i, hvilke oplevelser en spejder har, når man hjælper til på besøgsdage, lejre eller til et arrangement i gruppen. Mini-spejder slår telt op 8

9 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen Hver spejdergruppe organiserer sine spejdere og ledere i afdelinger. Som regel følger afdelingerne nogle alderstrin, som passer for den enkelte gruppe og dens medlemmer. Regler for bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen tilstræber at være sat sammen af en ligelig repræsentation mellem forældre, unge og ledere. Bestyrelsen består af mindst 2 forældre (bestyrelsesformand og kassereren, mindst 2 unge (mellem år) og mindst 2 ledere (heraf mindst 1 gruppeleder). Er gruppelederen ikke medlem af bestyrelsen, har denne møderet uden stemmeret. Hvis der ikke er valgbare unge, består bestyrelsen af mindst 3 forældre og mindst 3 ledere. Ved sammensætningen af bestyrelsen må andelen af forældre eller unge eller ledere ikke udgøre mere end halvdelen af bestyrelsen. Læs mere i lovhæftet 17 Grupperådsmødet (generalforsamling) bliver afholdt hvert år inden den 1. marts. Grupperådet består af forældre til medlemmer under 18 år, medlemmer der er fyldt 15 år og medlemmer af bestyrelsen. Andre kan deltage i grupperådsmødet, dog uden stemmeret. De unge Ifølge Det Danske Spejderkorps love har de unge medlemmer indflydelse både på gruppe-, divisions- og korpsplan. Et ungt medlem er på valgtidspunktet fyldt 15 år, men ikke 24 år. Har gruppen ikke medlemmer i denne aldersgruppe, kan der undtagelsesvis vælges andre til bestyrelse, divisions- og korpsråd. Bestyrelsens bør finde en form på sit arbejde, som tilgodeser, at både unge og voksne medlemmer kan deltage i arbejdet. Der bør også vises hensyn til de unges erfaring, viden, studier, arbejde m.m., så de kommer fra start. 9

10 10 Seniorspejdere evaluerer efter afsluttet projekt på seniorkursus

11 Bestyrelsens opgaver Bestyrelsen har over for grupperådet ansvar for: at gruppen og dens afdelinger ledes i overensstemmelse med korpsets formål, arbejdsgrundlag og værdier at gruppen overholder korpsets love gruppens økonomi opfølgning på grupperådets beslutninger koordination og beslutninger vedrørende gruppens dagligdag samt indstilling af voksne medlemmer til godkendelse udvikling af gruppen Bestyrelsen skal minimum mødes: Straks efter grupperådsmødet (evt. i forlængelse af dette): Fastsætte møder og forberede deltagelse i divisionsrådsmødet Hen på foråret: Lægge planer for sommerlejr, oprykning og ledersituationen efter sommerferien Sommeren: Forberede ansøgning/budget til kommunalt tilskud (Folkeoplysningstilskud) Midt i efteråret: Forberede deltagelse i korpsrådsmøde, julearrangementer, budgetønsker Årsskiftet: Regnskab, budget og grupperådsmøde, herunder at finde repræsentanter til bestyrelsen blandt unge, ledere og forældre) Bestyrelsen vil som oftest mødes flere gange for at sikre gruppens udvikling og den administrative planlægning. 11

12 Programmet for bestyrelsens møder vil som regel indeholde flere af disse punkter: 1. Siden sidst - beretning fra formanden: møder, breve, kontakter siden sidste 2. Spejderarbejdet - beretning fra lederne: lederne fortæller i hovedtræk om gruppens aktiviteter og en status på medlemmerne 3. Ledere og ledertræning: Orientering om ledersituationen på kort og længere sigt, og om ledernes deltagelse i kurser og lignende 4. Økonomien - beretning fra kassereren: Regnskabet i forhold til budgettet og gruppens økonomi generelt 5. Bestyrelsens aktiviteter: Beretning fra enkeltpersoner eller udvalg, som har ansvar for blad, materiel eller andre bestyrelsesopgaver 6. Større enkeltsager: Hytte, lokale, grund, deltagelse i divisionsrådsmøde og korpsrådsmøde, spejderfest, budgetlægning, grupperådsmøde, forældretur og så videre Referater fra møderne bliver sendt ud til alle medlemmer, så alle ved, hvad der blev aftalt og fordelt af opgaver Opgavefordeling i bestyrelsen Bestyrelsens arbejde handler både om gruppens trivsel og praktiske opgaver. Bestyrelsen kan med fordel uddelegere opgaver på de enkelte medlemmer, så alle er engagerede, og ansvaret for opgaverne er fordelt. Man kan lave arbejdsgrupper, som løser opgaver mellem bestyrelsesmøderne. Her kan man supplere med forældre, ledere og andre, som gerne vil deltage i arbejdet. 12

13 Bestyrelsesformanden bliver valgt på grupperådsmødet for 2 år af gangen og for maks. 6 år i alt. Formandens opgaver er: at lede bestyrelsens arbejde og indkalde til bestyrelsesmøder at lede bestyrelsesmøderne at holde tæt kontakt med gruppelederen og afdelingslederne at være forbindelsesled til forældrerepræsentanterne mellem bestyrelsesmøderne at repræsentere bestyrelsen i andre råd, styrelser og udvalg at repræsentere bestyrelsen ved forhandlinger med offentlige myndigheder og lignende at afholde ledersamtaler med gruppelederne at indsende ledererklæringer til korpskontoret at indsende gruppeindberetningen lige efter grupperådsmødet via Blåt Medlem Gruppelederen vælges af lederne, formanden står for at gennemføre valget. Blandt gruppelederens opgaver er: at have tæt kontakt med bestyrelsesformanden udvikling af gruppen at koordinere børnearbejdet og afholde leder møder at sikre, at nye ledere modtages godt i ledergruppen 13

14 at motivere gruppens ledere og bestyrelsesmedlemmer til at blive uddannet bedst muligt i relation til deres funktion at være kontaktled til andre grupper i korpset og andre korps/ forbund at have nær kontakt til divisionen Gruppens kasserer bliver valgt på grupperådsmødet. Kassererens vigtigste opgaver er at: modtage kontingentopkrævning fra spejdere og ledere (min. kr. 75,00 i 2009) sørge for betaling af kontingent til division og korps styre mellemregnskab med lederne for de løbende udgifter udarbejde regnskab og kontrollere, at budgettet holdes orientere den øvrige bestyrelse om gruppens økonomi løbende sørge for udarbejdelse af ansøgninger om tilskud bl.a. hos kommunen vedligeholde gruppens medlemsdata i Blåt Medlem Læs mere om opgaverne på dds.dk/haandbog 14

15 Gruppens økonomi Gruppens indtægter Grupperådet fastsætter kontingentet sammen med årets budget. Kontingentets størrelse afhænger af lokale forhold, men sættes ofte i forhold til de faste udgifter. I hæftet GRuppens liv og behøv kan I s hvad andre grupper tager i kontingent. Her finder i også eksempler på, hvordan grupper tjener penge ved arrangementer m.m. Folkeoplysningsloven har en række bestemmelser om støtte til bl.a. spejderarbejde. I de fleste kommuner er der et folkeoplysningsudvalg, som fastsætter de lokale regler. I dette udvalg bør spejderne være repræsenteret. Hver kommune fastlægger sine egne ordninger, som typisk har bestemmelser om kontant tilskud per medlem, tilskud til ledertræning, anlæg eller særlige aktiviteter som arrangementer med venskabsbyer og start af nye afdelinger. Spejdergrupper kan ofte søge forskellige tilskud og sponsorater fra private fonde m.m. Det kan være lokale pengeinstitutter, lokale forretninger, foreninger og loger som Lions Club eller Sct. Georgs Gilderne. Ofte foretrækker de at støtte større materielanskaffelser eller særlige ture frem for daglig drift. Du kan læse mere om økonomisk støtte i DDS-håndbogen for eksempel om tipsmidler til hytter og lejrpladser. På dds.dk/fundraising og dds.dk/tilbud kan du finde fonde til at søge tilskud til ture og tilbud til spejderne om at tjene penge. 15

16 Gruppens udgifter Faste udgifter kontingent til division og korps lokale/hytte/grund/forsikring lys og varme/vand/renovation Variable udgifter materialer til aktiviteter ture og møder materiel (telte, økser med videre) ledertræning Lederudgifter Det koster altid noget at være engageret i en hobby - også når man er spejderleder. I Det Danske spejderkorps skal enhver kunne være leder uanset økonomisk baggrund. Det er den enkelte gruppes bestyrelses opgave at finde en balance mellem disse to standpunkter. 16

17 Forsikringer Spejdere er meget aktive og har en del udstyr. Derfor skal spejdergruppens ledere og bestyrelse være klar over, hvordan spejderne, lederne og udstyret er forsikret. Nogle skader bliver som hovedregel dækket af spejderens egen ansvarsforsikring, andre skader kan det være, spejdergruppen er forsikret imod. Korpset har også nogle forsikringer, som kan dække spejdere, ledere og udstyr i bestemte tilfælde. Bestyrelsen og ledergruppen bør sætte sig ind i, hvordan spejdergruppen og dens medlemmer er dækket i tilfælde af skader på personer eller genstande. På dds.dk/haandbog kan du læse mere om, hvilke forsikringer der er i korpset, og hvad spejdergruppen selv skal forsikre sig imod. 17

18 Uddannelse og kurser I spejdergruppen har bestyrelsen ansvar for at sikre, at gruppen og dets medlemmer udvikler sig, og at bestyrelsen udvikler de kompetencer, den har brug for til at kunne udføre sit arbejde. Bestyrelsen og gruppelederen bør derfor i samarbejde prioritereat sætte midler af til at uddanne gruppens medlemmer. Uddannelse betyder udvikling af enkeltpersoner og gruppen som helhed, og det giver inspiration til spejderarbejdet, nye erfaringer og nye netværk. Ledere, spejdere og forældrerepræsentanter kan deltage i den uddannelse, som korpset tilbyder. Uddannelse af unge spejdere De unge i spejdergruppen er en vigtig ressource, og de er på vej til at blive ledere. Bestyrelsen har ansvar for at sætte penge af til de unges uddannelse, når budgettet for årets lederuddannelse bliver lagt. Uddannelse til især patruljeledere og seniorspejdere kan godt koste en del penge, for mange af kurserne er ugekurser, og de unge vil ofte gerne af sted flere sammen. Korpset tilbyder både kurser for nye og rutinerede patruljeledere og kurser for seniorspejdere. Spejdere på seniorkursus, med en hjemmebygget vejrhane 18

19 Uddannelse af ledere Det Danske Spejderkorps udbyder kurser, som ledere kan deltage i for at udvikle deres spejderarbejde og sig selv. Korpsets kurser for ledere omfatter blandt andet praktisk spejderarbejde både for nye og erfarne ledere, kurser i spejderideen og spejdermetoden, udvikling af lederroller og lederevner og kurser i personlig udvikling. Uddannelse af bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesmedlemmer kan også have gavn af kurser. Har du ansvar for medlemssystemet Blåt Medlem, så udbyder korpset kurset heri med jævne mellemrum. Nogle divisioner udbyder desuden kurser for nye bestyrelsesmedlemmer og for kasserer, som det kan være en fordel at følge. På sådanne kurser kan du få overblik over, hvilke opgaver en bestyrelse har og viden om lokale forhold og traditioner. Kontakt korpskontoret eller din division for mere information Tilskud fra kommuner De fleste kommuner giver tilskud til uddannelse af frivillige i foreningslivet. Der er forskellige regler og frister i kommunerne for at søge tilskud til ledernes og spejdernes uddannelse, så bestyrelsen kan med fordel sætte sig ind i de lokale forhold i god tid. Vil du vide mere om kurser i Det Danske Spejderkorps, så klik ind på dds.dk/kurser 19

20 Udvikling af gruppen Det Danske Spejderkorps har en række tilbud, som kan være inspiration til udvikling i din gruppe: Materialer til udvikling En komplet liste over de materialer du kan downloade, bestille på korpskontoret eller købe i spejdersport dds.dk/materialer Inspirationsholdet Med Inspirationsholdet kan I få inspiration til at blive mere attraktive, få flere ledere eller lave en Spejd 2020 handlingsplan specifikt til jeres gruppe. I kan vælge mellem 10 oplæg. Inspirationsholdet kommer ud til jer, og oplægget tager mellem 1 og 2 timer, så det kan nemt flettes ind i jeres almindelige leder- eller bestyrelsesmøde. dds.dk/inspirationsholdet Rejseholdet Hvis din gruppe har lyst til at blive flere spejdere og ledere, så kan I få hjælp af Rejseholdet. Rejseholdet er en indsatsgruppe af erfarne ledere og korpsets decentrale konsulenter, som rejser ud til grupperne i landet og hjælper til med at få flere spejdere. dds.dk/udvikling Konsulentstøtte Det Danske Spejderkorps har tre decentrale udviklingskonsulenter, som arbejder lokalt og regionalt med at skabe udvikling og støtte spejdergrupper og divisioner. Læs mere om tilbuddene dds.dk/udvikling 20

21 Information fra Det Danske Spejderkorps Som medlem af en bestyrelse kan du holde dig informeret om, hvad der sker i Det Danske Spejderkorps. På dds.dk finder du nyheder fra og debatter og informationer om korpset. Du kan også modtage nyhedsbreve fra Det Danske Spejderkorps. Du modtager medlemsbladet Broen Magasin, som udkommer 4 gange årligt plus to uddannelsesmagasiner. Spejdergrupperne får tilsendt en bladpakke 6 gange om året, heri er medlemsbladene Spejdersnus og Track til børnene og de unge. Der kan også blive sendt andre materialer ud til grupperne med bladpakken. Læs mere på dds.dk/medier Mange grupper og divisioner har desuden deres egne medier. Det kan være blade, som de udgiver, eller nyheder og informationer på deres egne hjemmesider. 21

22 Spejdere i hele verden Spejderbevægelsen er verdensomspændende. Den tæller 36 millioner drenge og piger i over 160 lande. Spejderbevægelsen blev startet i 1903 af Robert Baden-Powell (BP), senere blev hans søster Agnes og hustruen Olave Soames også involveret især i pigespejderbevægelsen. Der er to internationale spejderorganisationer, WAGGGS og WOSM. Det Danske Spejderkorps er medlem af begge organisationer. Det Danske Spejderkorps Det Danske Spejderkorps (de gule drenge) blev startet i 1909 af rektor Hartvig Møller med en gruppe drenge fra Gammel Hellerup Gymnasium. Det Danske Pigespejderkorps (de blå piger) blev i 1910 startet med en pigespejderpatrulje optaget i en drengetrop. De to spejderkorps blev i 1973 slået sammen til det nuværende Det Danske Spejderkorps, som er for både piger og drenge. Uniformen er blå. Det Danske spejderkorps er i dag et ud af fem danske spejderkorps. Mudder-rugby på Reload 07, et arrangement i forbindelse med spejderbevægelsens 100-års jubilæum. 22

23 Spejder Sport Det Danske Spejderkorps ejer butikskæden Spejder Sport. Her kan spejdere og andre medlemmer af Det Danske Spejderkorps købe det, de skal bruge til deres spejderliv. Spejder Sport forhandler derfor både uniformer og logovarer, samt telte, soveposer, beklædning og andet udstyr til friluftsliv af mange slags. Den indtjening, som Det Danske Spejderkorps opnår i Spejder Sport, er en del af korpsets økonomiske grundlag. Spejder Sport har 12 butikker i Danmark samt en postbutik, hvor du kan købe via internettet. Rabat Medlemmer af Det Danske Spejderkorps få 10 procent i rabat på deres køb i Spejder Sport. Gruppen udleverer et rabatkort til hvert medlem. Gruppen får udleveret rabatkort efter behov hos korpskontoret eller Spejder Sport. Kortet er bevis for medlemskabet af Det Danske Spejderkorps ved køb i Spejder Sports forretninger. Rabatten gælder ikke for udsalgsvarer, tilbudsvarer og enkelte særlige varer som kajakker og GPS er. Spejder Sport har en generel kvantumsrabat for alle kunder på 10 procent ved køb på minimum 5000 kroner, der kan kun bruges en rabatordning per køb. Ved køb over kroner anbefales det at bede om et tilbud. Køb til gruppen Når du køber udstyr til spejdergruppen i Spejder Sport, er der flere mulige ordninger for betaling. En mulighed er en debiteringsordning, hvor betalingen sker via gruppens konto på korpskontoret. Kontakt Spejder Sport for at høre nærmere om de forskellige ordninger. Find Spejder Sport på spejder-sport.dk 23

24 Lokalt samarbejde En spejdergruppe kan godt få indflydelse på, hvordan det lokale foreningsliv har det. Gruppen kan i samarbejde med andre grupper og børne- og ungdomsorganisationer sikret, at de får indflydelse ved at være repræsenteret i kommunens folkeoplysningsudvalg. Børne- og ungdomsorganisationernes samråd Samrådet er et samarbejde mellem en række organisationer: Danske Baptisters Spejderkorps, Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, DUI-LEG og VIRKE, FDF og KFUM og KFUK i Danmark. Samrådet følger udviklingen på det lovgivnings- og samfundsmæssige område og repræsenterer organisationerne i andre bestyrelser, komiteer, udvalg o. lign. Samrådet består af to repræsentanter fra hver organisation. Formandsposten er toårig og går på skift mellem organisationerne. Samrådet nedsætter udvalg og arbejdsgrupper til at løse fælles opgaver. Samrådet opfordrer til at danne lokale samråd med repræsentanter fra samrådsorganisationernes lokale afdelinger. På den måde kan man koordinere et samarbejde, så lokalafdelingerne danner en fælles repræsentation over for blandt andet kommunerne og i udvalg for folkeoplysning. Lokale samråd kan også medvirke til fælles aktiviteter i kommunen. 24

25 Vil du vide mere? DDS-håndbogen DDS Håndbogen beskriver administrative forhold i forbindelse med arbejdet i grupper, divisioner og korps. Bogen er suppleret med DDS lovhæfte. Se mere på dds.dk/haandbog og dds.dk/download Love Vil du kende lovgrundlaget (f.eks. vedrørende folkeoplysningsloven), kan du købe Love og bekendtgørelser i en boghandel. Du kan også kontakte korpskontoret for oplysninger herom. Rådhuset På dit rådhus kan du få information om tilskudsregler, udlån af kommunale lokaler, adgang til kommunale faciliteter som trykkeri, lokaler med særligt udstyr og andre lokale forhold. Divisionen Enhver spejdergruppe løber ind i spørgsmål. I mange tilfælde kan erfarne ledere med lokalt kendskab fra divisionen give svar eller hjælpe til en løsning. Henvend dig til en i divisionsledelsen. Korpskontoret Er blå spejderes kontor, som yder service til spejderkorpset. Find korpskontoret eller en medarbejder på dds.dk/kontor. 25

26 Forkortelser I Det Danske Spejderkorps kan du møde en del forkortelser, som især er betegnelser for funktioner og udvalg. Her er en liste over de mest brugte forkortelser. Gruppen Bestyrelsesformand Gruppekasserer Bestyrelsesmedlem Ung i bestyrelsen Leder i bestyrelsen Søkyndigt medlem Korpsrådsmedlem/-ung Gruppeleder Gruppeassistent Gruppehjælper Afdelingsleder Afdelingsassistent Patruljeleder, -assistent BSF GK BSM BSMU BSML SØK KRMB/KRMU GL GA GH AFDL AFDA PL/PA Divisionen Divisionskasserer Divisionschef Divisionsledelsesmedlem Divisionens korpsrådsmedlem Divisionsrådsmedlem/-ung DK DC DLM DKRM DRM/DRMU Korpset Korpsledelsen Korpsledelsens forretningsudvalg KOL KOLFU 26

27 Tak fordi du støtter vores arbejde! 27

28 28

VELKOMMEN I BESTYRELSEN

VELKOMMEN I BESTYRELSEN VELKOMMEN I BESTYRELSEN Indhold Formål 4 De Blå værdier 5 Organisationen 6 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 10 Gruppens økonomi 14 Uddannelse 16 Udvikling af gruppen 17 Lokalt

Læs mere

S P E J D E R K O R P S

S P E J D E R K O R P S + december - 2003 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Nye tider, nye skikke... 3 Muligheder og udfordringer for grupper og divisioner... 3 Grundlov og love for Det Danske Spejderkorps... 11 Grundlov...

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

Lovhæfte 2009-2010. Med beslutningsforslag og udviklingsplaner

Lovhæfte 2009-2010. Med beslutningsforslag og udviklingsplaner Lovhæfte 2009-2010 Med beslutningsforslag og udviklingsplaner Januar 2010 Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Tlf.: 32 64 00 50 Fax. 32 64 00 75 E-mail: dds@dds.dk Hjemmeside: dds.dk

Læs mere

Velkommen i. Det Danske Spejderkorps

Velkommen i. Det Danske Spejderkorps Velkommen i Det Danske Spejderkorps Velkommen som Blå spejder er udgivet af Det Danske Spejderkorps Tekst Jeanette Hedegaard Tine Lind Troels Lorenzen Foto Anders Rostgaard Bystrup Anders Finderup Andreas

Læs mere

Håndbog for. gruppebestyrelser

Håndbog for. gruppebestyrelser Håndbog for gruppebestyrelser Indhold Kære medlem af gruppebestyrelse Fakta om De grønne pigespejdere Korpsets organisation De grønne pigespejderes Korpskontor Følg med: Nyheder og information fra korpset

Læs mere

Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-og-vejledninger. Side 2

Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-og-vejledninger. Side 2 Lovhæfte 2011-2013 Januar 2012 Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Tlf.: 32 64 00 50 Fax. 32 64 00 75 E-mail: dds@dds.dk Hjemmeside: dds.dk Redaktion: Jakob A. Nielsen Layout: Jakob

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november !?!??!??! spot på ordene er i spil fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november ordene er i spil indhold 05 Velkommen til Korpsrådsmødet 2012 06 Sæt spot på fremtiden 08 Årets tema Debat 10 Spot på Spejd

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

Korpsrådsmødet 2012. Referater fra debatterne. 3. udgave

Korpsrådsmødet 2012. Referater fra debatterne. 3. udgave Korpsrådsmødet 2012 3. udgave Indholdsfortegnelse Periode 1...2 Periode 2...22 Periode 3...33 Periode 4...51 Periode 5...64 Søndag...74 3. udgave Side 1 af 100 Periode 1 lørdag fra 13.35-14.10 Periode

Læs mere

Skanderborg Gruppe. Lederdrejebog

Skanderborg Gruppe. Lederdrejebog Skanderborg Gruppe Lederdrejebog Indhold Forord... 3 Det Danske Spejderkorps... 4 Skanderborg gruppe... 6 Historie... 7 Spejdermetoden... 8 Spejdermetodens 8 elementer... 8 Oplevelser... 8 Learning by

Læs mere

Gruppehåndbog for Frydenborg Gruppe 1. udgave, maj 2011/MKB. Indholdsfortegnelse

Gruppehåndbog for Frydenborg Gruppe 1. udgave, maj 2011/MKB. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning og brug af bogen Side 2 Grenene i Frydenborg Gruppe Side 2 Fælles mødestruktur for grenene Side 2 Gruppens Røde tråd Side 3 Idégrundlag og visioner Side 4 Udviklingsplaner

Læs mere

En ny gruppe - hvordan gribes det an

En ny gruppe - hvordan gribes det an En ny gruppe - hvordan gribes det an 22 trin på vejen til en ny spejdergruppe. En ny gruppe - hvordan gribes det an 1 Henvendelser fra forældre eller tidligere ledere, der ønsker at starte en DDS-gruppe.

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Gruppehåndbog 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division Forord Du sidder nu med 3. Vesterbro Vildgæssenes Gruppehåndbog. Håndbogen giver svar på alle praktiske

Læs mere

Fra minileder til generalsekretær. Blå Sommer 2009. Tema: TeenSpot. Interview med Mads Kolte-Olsen. Mød de to lejrchefer. Bliv klogere på teenagere

Fra minileder til generalsekretær. Blå Sommer 2009. Tema: TeenSpot. Interview med Mads Kolte-Olsen. Mød de to lejrchefer. Bliv klogere på teenagere D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S NR. 1 2008 Fra minileder til generalsekretær Interview med Mads Kolte-Olsen Blå Sommer 2009 Mød de to lejrchefer Tema: TeenSpot Bliv klogere på teenagere B R O

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat Divisionsrådsmøde 2013

Referat Divisionsrådsmøde 2013 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat Divisionsrådsmøde 2013 Onsdag d. 17. april kl. 19.00-21.30. Kløverhuset, Teglværksvej 11, 4200 Slagelse Fremmødte: 2.Hellig Anders Gruppe 3 repræsentanter,

Læs mere

Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark

Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark 1 Navn Korpsets navn er "KFUM-Spejderne i Danmark". 2 Forhold til verdensspejderbevægelsen Korpset er en landsorganisation,

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START

Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START 1 Redaktion Anders Rasmussen Magnus Rievers Liselotte Carlsen Søren Handberg Tine Daa Schrøder Layout Magnus Rievers Billeder Forsiden: Trine Abild Christensen

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

nr. 2 2010 FÅ GANG I DIT SENIORLIV - tag på spark Kurser i alt fra bålmad til teambuilding

nr. 2 2010 FÅ GANG I DIT SENIORLIV - tag på spark Kurser i alt fra bålmad til teambuilding nr. 2 2010 Tillæg til ledermagasinet roen, udgivet af Det Danske Spejderkorps FÅ GNG I DIT SENIORLI - tag på spark uddannelsesmarked Kurser i alt fra bålmad til teambuilding oversæt dit spejder-c til dansk

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division D e T D A n s K e s P e j D e r K o r P s de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division 2013 DeT DAnsKe spejderkorps De Grå 2013 AnTVorsKoV DiVision Tak for denne gang Det startede, da

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere