Fordi vi har lyst! FDF Vejle 1. Randsborg Badevænget Vejle Strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fordi vi har lyst! FDF Vejle 1. Randsborg Badevænget 2 7100 Vejle Strategi 2010-2020"

Transkript

1 Fordi vi har lyst! Strategi

2 Vejle 1 I FDF møder vi børn og unge med fantasi, fællesskab og en kristen holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, musik og leg. FDFs formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Vision: vil være det bedste alternativ og de unges foretrukne valg af fritidsaktivitet. Mission: Vi vil med udgangspunkt i FDFs formål formidle et livssyn med social respekt for hinanden og den verden vi lever i og lære børn og unge at værdsætte de værdier, der findes naturligt, og som fremstiller verden som et spændende, smukt og rart sted at være.

3 Strategien Strategiens formål skal være at understøtte missionen for at nå visionen. Strategien skal vise en overordnet plan inkl. milepæle til opnåelse af visionen. Strategien skal danne grundlag for fremadrettede beslutninger for bestyrelse, ledere og medlemmer i. Strategien skal være en naturlig følge af den nuværende placering på vejen til den ønskede fremtidige placering. Strategien skal fremstå som fleksibel og med mulighed for ændringer på basis af fremtidige begivenheder.

4 Det fælles værdigrundlag: det kristne menneskesyn leg og fantasi Værdigrundlag høre til i et fællesskab ansvar for den verden, vi lever i udholdenhed og robusthed visioner og drømme selvstændighed brugbare færdigheder FDF-aktiviteter, friluftsliv og musikliv: bygge huler, høre historier og blive beskidt snitte med dolk, bygge bål og få det til at brænde lave teater, synge og høre om Gud spille musik og lege med sammensætninger kende instrumenter og lyde være på løb, lægge forbindinger og slukke ildebrande fjeldture, solnedgange og sove under åben himmel bygge med rafter, gå i kirke og sejle i kano ligge på glasskår, sove i bivuak og bede aftenbøn klatre i træer, bage snobrød og hygge sig om bålet friluftsliv, kammeratskab og grineflip lejrture og udvikling af sociale evner samarbejde og team-ånd

5 Medlemsudvikling FDF medlemmer har et ansvar: Gennem mærke-systemet lærer medlemmet at håndtere praktiske emner som dolk, bål, mad, finde vej, kirke osv. Ved sammenholdet i klassen lærer medlemmet at respektere andre og omgås andre i social adfærd Medlemmet udvikler empati og forståelse for andres styrker og svagheder og egen påvirkning af samme Medlemmet respekterer egen, andres og lederens rolle Medlemmet møder op og deltager aktivt i klassens aktiviteter Medlemmet bidrager til fællesskabet og deltager aktivt i problemløsninger Medlemmet får lov at være kreativ og fantasifuld og giver plads til andres fantasi og kreativitet Medlemmet er en god kammerat

6 Lederudvikling Lederens ansvar er defineret som opgaver, der styrker den enkelte og giver grundlag for egen udvikling og videre brug af evner Lederen vedkender sig FDFs formål Lederen er et forbillede for børn og unge Lederen er bevidst om sit ansvar og stiller høje krav til sig selv Lederen er fortrolig med FDFs værdigrundlag og bruger dette som rettesnor for sit lederskab Lederen har mod på at forkynde evangeliet Lederen er en god kammerat Lederen forstår værdien af leg og fantasi i arbejdet Lederen dygtiggør sig gennem lederuddannelse, egne og andres erfaringer

7 Vores grundlag Interne Strength/Styrker - Stærk økonomi - Højt medlemstal - Alsidighed (reb og rafter og musik) - Fornuftige rammer -Dygtige frivillige ledere -Historie og tradition -God organisation -Godt landsdækkende netværk Weaknesses/Svagheder - Mangel på ressourcestærke ledere - Pladsmangel - Udnytter ikke de eksisterende materielle ressourcer - Tordenskjolds soldater - Udstyr der ikke vedligeholdes - Manglende pionerånd - Fremtidige svigtende indtægter Eksterne Opportunities/Muligheder - Godt renommé - Bredt lokalt kendskab - Kommunal opbakning - Ejendomme - Mulighed for friluftsliv - Aktivitetsudstyr - Vel- og anerkendt musikafdeling - Ét sted for musik og traditionel FDF-liv Threats / Trusler - Opbakning kan forsvinde - Andre fritidsinteresser opfattes som bedre tilbud - Vi ses som umoderne og utidssvarende - Mangler fantasi og kreativitet - Lovgivning (tilskudsstørrelse, lokalplaner, hygiejne, krav til uddannelse osv.) - Faldende børnetal i lokalområdet

8 Vores segment Social Vi ønsker at tilbyde alsidighed uden at konkurrere på prisen Vi ønsker at blive opfattet som et økonomisk attraktivt alternativ til andre fritidsaktiviteter. Vi ønsker at være økonomisk neutrale. Vi ønsker at vores medlemmer har oplevelsen af et kvalitetsprodukt. Kvalitet definerer vi som: -Sammenhold og social ansvarlighed - Team-ånd og frivillig indsats - Oplevelse og aktiviteter i overensstemmelse med det fælles værdigrundlag. SFO, fritidsklub FDF Ikke konkurrence præget fritid Kajak, orienteringsløb sport med individuel og konkurrence Holdspil med konkurrence (fodbold, cykelsport, roning etc.) Selvforsvar & Individuel sport (svømning, badminton, atletik etc.) Computer spil Egen fokus

9 Vores tilbud Vi tilbyder en tidssvarende og attraktiv fritidsaktivitet, der er spændende og lærerig for medlemmerne (børn og voksne) og deres familier. Vi tilbyder at uddanne ledere, der ulønnet og uden egen vinding kan lede en betalende forventningsfuld gruppe til at fungere som et team. Lederne opnår en viden, der er værdifuld i enhver senere sammenhæng. Medlemmerne oplever engagerede voksne. Vi gør det ved at have: - Friluftsliv i bred forstand, dog ikke ekstreme former - Spænding i naturlove og fysik - Udflugter med indsigt og lejre med udvikling - Udfordre fysiske og psykiske grænser - Leg og skøre aktiviteter - Plads til fantasi og kreativitet - Leg og skøre påfund - Alternative brug af udstyr for at skabe legen i eksisterende rammer - Musikliv - Teater og gøgl - Blæseinstrumenter, rock og steel drums - Band og sammenhold - Utraditionelle instrumenter

10 Vores økonomi Kredsens økonomi er relativ god, og der er p.t. muligheder for udvidelser, aktivitetsstøtte og formuepleje. Aktuelt arbejdes der med nye indtægtskilder, idet regnskaberne i disse år giver underskud. Kredsen skal følge aktiviteterne i støtteforeningen og andre indtægtsskabende aktiviteter, som gerne igen skal udvikle sig til en væsentlig og afgørende indtægt for kredsen og bringe regnskaberne tilbage i balance. Vi vil opsætte administrative rammer, der tillader bestyrelsen at godkende projekter, der enten har omkostninger i sin natur eller er budgetunderskud til støtte af lejrture, udflugter eller andre aktiviteter.

11 Vores fremtid I år 2020 er: - kendetegnet ved et højt antal ressourcestærke personer - det dobbelte antal medlemmer i forhold til Forældre og familier en naturlig del af sammenholdet - centrum for aktiviteterne, med satellitter i hytter og friarealer - FDF valgt som aktivitet, fordi der er kristne livsholdninger, friluftsliv, musikliv og sammenhold - en kreds med omsorg, støtte og fællesskabsfølelse - Vores rammer tydelige, og alle kan se hvad FDF udspringer af og er - Vores ledere FDF-kompetente med fornødne færdigheder og kompetencer - synlig i medier og kendt i befolkningen

12 Fysiske behov Hvilke huse skal vi have Opfyldelse af naturudfoldelse, udfordring og fantasi omdanne Højen lejren til "Højen Friluftscenter" moderniseres som kredshus med plads til musik, kanoer, redningsveste, økser, reb, karabinhager og udstyr. skal støtte op om de aktiviteter der kendetegner FDF og i sin form udtrykke vores FDF-tilbud. De omkringliggende områder, Gryden, andre kredshuse, sognehuse etc. kan evt. inddrages i daglige aktiviteter Middelgrunden er udlejningsejendom. Sammen med FDF Middelfart skal det undersøges, om Middelgrunden kan sælges - med størst muligt provenu til kredsene. Hvordan skal områderne fungere er centrum og vores ansigt udadtil Fællesskabets ramme er i, med medlemslister, historik, information Højenhytten er friluftscenter Gryden er supplement til friluftsaktiviteter Middelgrunden er en investeringsejendom Udstyr Musikinstrumenter til musikliv Udstyr til friluftsliv Vedligeholdelse af eksisterende udstyr og bygninger Løbende fornuftig geninvestering

13 Menneskelige ressourcer Ressourcepersoner Det er nødvendigt med et stort antal ressourcepersoner, både ledere og andre. En ressourceperson: "brænder" for FDF. har evne og vilje til at påtage sig opgaver/ansvar i FDF kan føre et projekt fra idefase til udførelse er et forbillede for andre og kan begejstre, så andre motiveres til at være med Ledere Der er mange ledere - med lyst til at engagere i børnearbejdet Der er måske en del løst tilknyttede ledere, som hjælper ind imellem Der er hele tiden mange nye unge ledere "på vej op" Bestyrelsesmedlemmer og andre Der er mange - udover ledere - som er engageret i FDFs arbejde Mange deltager aktivt i de praktiske opgaver i kredsens drift Mange deltager aktivt i planlægning og udførelse af projekter Det er ikke svært at finde hjælp hos medlemmers forældre og familier

14 Milepæle Tiårsplan for Højenhytten, med naturopbygning, glidebaner, bålpladser, huse, udfordringsbaner, naturkendskab til træer, dyr, osv. Oprydning og evt. nytænkning af Fortsat fokus på lederuddannelse med indhold. Uddannelsesplaner og -beviser. Middelgrunden forsøges afhændet indenfor økonomiske fornuftige rammer Ressourcestærke personer Aktivitetshuse med plads til udstyr der kan ses, brændeskure, kanoer, redningsveste, lejrudstyr, telte på hylder (inspiration fra redningsstationer, militære enheder, udrykningshold etc.) Markedsføringsplan og intensiveret indsats for lokalkendskab Et endnu tættere samarbejde med Vinding og Mølholm kirker

15 Bilag Administrative, økonomiske rammer Bestyrelsen kan i overensstemmelse med strategien godkende: årsbudgetter med budgetteret underskud på op til 5 % af 's samlede formue aktivitetsbudgetter for enkeltaktiviteter med underskud på op til 2 % af 's samlede formue samlede investeringer i udstyr på op til 5 % af 's samlede formue indenfor et enkelt år investeringer i bygninger og ombygninger m.v. på op til 30 % af FDF Vejle 1's samlede formue Definition på 's samlede formue: Den samlede egenkapital iflg. den fælles balance for, fonden og Støtteforeningen for og FDF Vejle 4 som opgjort i det senest aflagte årsregnskab med fradrag af det skønnede, maksimale beløb, der vil kunne tilfalde FDF Vejle 4.

Velkommen i FDF. Tak fordi du vil påtage dig opgaven som leder en rolle, der er afgørende for arbejdet i Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF.

Velkommen i FDF. Tak fordi du vil påtage dig opgaven som leder en rolle, der er afgørende for arbejdet i Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Til nye ledere Velkommen i FDF Tak fordi du vil påtage dig opgaven som leder en rolle, der er afgørende for arbejdet i Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Som leder i FDF vil du både opleve udfordringer

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Velkommen som ny leder i FDF.

Velkommen som ny leder i FDF. Velkommen som ny leder i FDF. Mulighederne er således : A - discount-udgaven. Du læser bare dette materiale igennem. B - mini-udgaven. Du læser materialet og mailer om at få tilsendt en sæsonplan, der

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

Korpsrådsmødet 2012. Referater fra debatterne. 3. udgave

Korpsrådsmødet 2012. Referater fra debatterne. 3. udgave Korpsrådsmødet 2012 3. udgave Indholdsfortegnelse Periode 1...2 Periode 2...22 Periode 3...33 Periode 4...51 Periode 5...64 Søndag...74 3. udgave Side 1 af 100 Periode 1 lørdag fra 13.35-14.10 Periode

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

HÅNDBOG FOR FORÆLDRE. Om FDF, om kredsen, praktiske oplysninger, regler og gode råd. FDF Kongens Lyngby Rustenborgvej 15a 2800 Kongens Lyngby

HÅNDBOG FOR FORÆLDRE. Om FDF, om kredsen, praktiske oplysninger, regler og gode råd. FDF Kongens Lyngby Rustenborgvej 15a 2800 Kongens Lyngby HÅNDBOG FOR FORÆLDRE Om FDF, om kredsen, praktiske oplysninger, regler og gode råd FDF Kongens Lyngby Rustenborgvej 15a 2800 Kongens Lyngby Kredsleder Morten Jarlbæk Pedersen Kredsleder Ole Bennetzen Bestyrelsesformand

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole

Sværdborg Friskole. Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012. Billede. Bestyrelsen for Sværdborg Friskole Sværdborg Friskole Billede Virksomhedsplan Skoleåret 2011 2012 Bestyrelsen for Sværdborg Friskole 1 1. Indledning Velkommen til Sværdborg Friskoles virksomhedsplan! Denne virksomhedsplan for Sværdborg

Læs mere

NDHOLD. FORMÅL, MÅL OG PRINCIPPER Børn og unge i Svendborg Kommune skal være fysisk aktive. Side 6

NDHOLD. FORMÅL, MÅL OG PRINCIPPER Børn og unge i Svendborg Kommune skal være fysisk aktive. Side 6 EVÆGELSES OLITIK VENDBORG ØRN & UNGE 0-16 ÅR Bevægelsespolitikken er udarbejdet af Svendborg Kommune/ Foto: Torben Sørensen og Thomas Gaarde Madsen/ Layout: Thomas Gaarde Madsen Tryk: Svendborg Kommune/

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

MASTERPLAN. fri grundskole og børnehave i Klitmøller

MASTERPLAN. fri grundskole og børnehave i Klitmøller MASTERPLAN fri grundskole og børnehave i Klitmøller 2 Indhold 1. Vision for børneområdet i Klitmøller... 3 2. Målsætninger... 4 2.1 Skolens målsætning... 4 2.2 Børnehavens målsætning... 4 2.3 Målsætning

Læs mere

Landsmøde 2012. Vedtægter

Landsmøde 2012. Vedtægter Landsmøde 2012 Vedtægter Landsmøde 2012 Nyt forslag til vedtægter Hovedbestyrelsen har nu fremlagt et revideret forslag til nye vedtægter, der skal drøftes på landsmødet til november. Dokumentet har ændret

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

FDF Landsdel 8 Lederskole 2012 Rysensteen Midtsjællands Efterskole Instruktører: Niels, Amalie, Søren, Thomas

FDF Landsdel 8 Lederskole 2012 Rysensteen Midtsjællands Efterskole Instruktører: Niels, Amalie, Søren, Thomas Kompendium Hvordan reagerer jeg na r Frederik kravler rundt pa væggen? FDF Landsdel 8 Lederskole 2012 Rysensteen Midtsjællands Efterskole Instruktører: Niels, Amalie, Søren, Thomas Indhold Indhold Indhold...

Læs mere

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Årsplan 2001 Klubben Søborg Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Indhold: Forord p. 3 Hvem har udarbejdet planen Hvem er målgruppen Formålet med planen Læsevejledning Fakta om klubben p. 4 Historie Normering,

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 SB&I-Linjen FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

PÆDAGOGISK PLAN 2015-2017. Børnehaven Møllegården

PÆDAGOGISK PLAN 2015-2017. Børnehaven Møllegården PÆDAGOGISK PLAN 2015-2017 Børnehaven Møllegården Dagtilbudsområdet 2015 Indholdstegnelse 1. Forord. 2. Det politiske grundlag: Politik dagtilbud Politiske mål dagtilbudsområdet 2013-2016 3. Møllegården:

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Masterplan. - for en fri grundskole og børnehave i Klitmøller

Masterplan. - for en fri grundskole og børnehave i Klitmøller Masterplan - for en fri grundskole og børnehave i Klitmøller 2 Indhold 1. Vision for børneområdet i Klitmøller... 3 2. Målsætninger... 4 2.1 Skolens målsætning... 4 2.2 Børnehavens målsætning... 4 2.3

Læs mere