Best Practice Kvalitet på klubområdet i Hillerød Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Best Practice Kvalitet på klubområdet i Hillerød Kommune"

Transkript

1 Best Practice Kvalitet på klubområdet i Hillerød Kommune

2 Nærhed og mangfoldighed Nærhed og mangfoldighed kendetegner klubområdet. Nærhed i geografisk og relationel forstand og mangfoldighed som i forskelligartet. På trods af krav til klubber og fritids/væresteder om at udvikle deres egenart og genkendelige kultur er der noget, der er bedre end andet. Denne publikation beskriver nogle af de bedste måder at udmønte børne og ungepolitikken på. Den er blevet til ved deltagelse af både ledere og medarbejdere i Hillerød Kommunes klubber omkring årskiftet 2007/2008. Børne- og ungepolitik i Hillerød Kommune Det skal være attraktivt for alle unge uanset social, kulturel og etnisk oprindelse at være ung i Hillerød Unge: Er en ressource for samfundet og aktive medspillere med potentiale i form af stor energi og idérigdom Støttes i udvikling af værdier, normer, færdigheder og kundskaber som øger kvaliteten af deres tilværelse Tilbydes sociale og kulturelle aktiviteter til gavn for deres udvikling Deltager aktivt i dialog og demokrati, og voksne støtter dem deri Med særlige behov tilbydes rådgivning og vejledning, som tager udgangspunkt i den enkelte unges liv Har adgang til tilbud, der understøtter en sund livsstil, herunder rusmiddelforebyggelse Vi kalder det Best Practice og håber at det giver et indblik i hvordan man arbejder på klubområdet. Klubberne i Hillerød Karin Juhl, Leder af Klubber og Fritid 2

3 3

4 Klubberne understøtter at store børn og unge er en ressource for samfundet og aktive medspillere med potentiale i form af stor energi og idérigdom, ved at: Klubben understøtter åbenhed, ligeværd, nærvær, ægte interesse, positiv og anerkendende interesse. Vi lytter til det enkelte barn og kommer i øjenhøjde med det enkelte barn ved at høre lige så meget efter, hvad én på 10 år siger, som til en voksen. Barnets erfaring er ligeså dyrkøbt som de voksnes. Vi er lydhøre og fleksible over for børnenes spontane aktiviteter. Vi vælger det, de unge gerne vil og derved fremmer vi de unges kreativitet. Vi er støttende og rosende over for børnene og får øje på de små succes er. Vi viser tydelig accept af de unges værdier. Vi taler med de unge om deres rolle i fællesskabet, finder de positive sider og taler om, hvordan det påvirker dem selv og andre. Støtter og justerer de unges optræden også uden for klubben så de oplever succes. Vi finder styrkerne i de unge ikke gennem snak. Men gennem at skabe rammer for at unge kan handle og gøre en forskel for andre, så andre ser positivt på dem. Vi highlighter unges ressourcer, anerkender og fremhæver de positive sider. Vi arbejder for, at klubben og børnene/de unge er aktive i lokalsamfundet. De stille børn og unge tilbydes rolige aktiviteter med mulighed for fordybelse. Eksempler Når børn og unge bliver modige i klubben og finder sig tilrette i en gruppe, hvor de bliver trygge og tør vise deres inderste. At barnet oplever at være en værdi for andre fx uledsagede flygtningebørn fra Røde Kors her føler børnene, at de er noget for andre og får indsigt. En ung fyr får belyst sin egen værdi, da han selv bliver ansat nogle timer i klubben. Udsmykning af klubben, der tager udgangspunkt i den enkeltes fantasi. 4

5 Klubben støtter unge i udvikling af værdier, normer, færdigheder og kundskaber som øger kvaliteten af deres tilværelse, ved at: Øge selvværdret hos unge anerkende forskelligheder fx etnicitet, mental formåen, særlige evner m.v. og italesætter dette konkret: Du er OK, jeg er OK. Man skal tolerere hinanden, men det betyder ikke at man behøver elske hinanden. Vores menneskesyn smitter af på de unge. Fx: Det enkelte barn er unikt alle kan noget sammen kan vi det hele! Vi er ægte interesserede/engagerede i de unge og i at der opstår et interessefællesskab mellem børn og voksne. Unge bliver givet et ansvar, der udfordrer dem. Gøre plads til at de store bliver i klubben og udfolder sig som kulturbærere både til fordel for de yngste, men også for at de store unge kan få øje på deres egne kompetencer. Ledelsen skal have fokus på personalepleje og fastholdelse. Det er vigtigt at personalet bliver i klubben gennem længere tid og kan opbygge en god relation, hvis man gerne vil have de store unge til at blive. De voksne er ordholdende. Voksne viser deres egen sårbarhed og understøtter den unges selvværd, fx ved bruge humor/selvironi. Synliggøre over for børn og personale, at der ikke er noget, der er sort/hvidt men holde fast i nuancerne. Vi forholder os upartisk til børns konflikter og medvirker til at børn løse konflikter selv, fx ved at høre alle parter i konflikten. Lære børnene høflighed, god omgangstone og et ordvalg, der skaber fred og velvære. Understøtte at børnene stoler på og hjælper hinanden. Ledelsen understøtter medarbejdere i at være menneske først og dernæst pædagog og italesætter, at vores adfærd har betydning for, hvordan de unge opfører sig. Eksempler En ung får en chance, ved at man bruger klubben som et konkret redskab fx som arbejdsprøvning / pædagogmedhjælper. At arbejde konkret med en gruppe drenge omkring spørgsmål som: Hvordan virker min/gruppens adfærd, hvad er en god kammerat m.v. 5

6 Klubben tilbyder unge sociale og kulturelle aktiviteter til gavn for deres udvikling ved at: Børn og unge føler sig interessante og interesserede, når man lytter til, hvad de siger. De voksne er bevidste om, at det kræves, at man har en værdi i sig selv for børnene at man er engageret og autentisk. Fokuserer på samspillet mellem børn og voksne omkring det fælles tredje. Vi støtter børnenes ideer. Skabe rum konkret fx pigerum - som ramme for børns samvær. Sørge for at unge kan være sammen på egne præmisser uden direkte opsyn skabe rum for intimitet Den voksne agerer som katalysator for aktiviteten. De voksne skaber rammerne børnene skaber indholdet. At skabe rammer, som børnene kan angribe fra mange vinkler ikke så mange låse på skabene at børnene selv kan tage initiativer og være selvkørende så hvis man vil, så gør man det bare. At være med der hvor børnene er lave sjov grine og pjatte på børnenes niveau. Aktiviteten er midlet, men for mange store børn og unge, er relationen er målet. Eksempler Når børn eller unge får en flow-oplevelse, ved fx at sidde fordybet i at binde en flue. Netcafé, rollespil, skitur, biograftur, akvarium, kreaværksted, teater og musik. Der er forskel på unge nogle skal have en særlig opmærksomhed for at deltage på lige vilkår i aktiviteterne fx kørsel, hjælp til tøjvask hjælp til kontingent, når man går til fodbold. 6

7 7

8 I klubben deltager unge aktivt i dialog og demokrati, og voksne støtter dem deri ved at: Der er initiativ blandt børnene, og at de voksne griber det så børnene føler at det nytter. Fokusere på den demokratiske proces i de små ting det store findes i det små. Være bevidst om at regelbryderne afprøver demokratiet de udfordrer og bøjer og nogle gange kan de ændre tingene og det er demokrati. Undersøge om børnene har tillid til, at det faktisk kan lade sig gøre at få indflydelse på klubben. Lade demokrati fungerer i dagligdagen både i uformelle sammenhænge og i børneråd. Støtte at de store bestemmer mere end de små. Sørge for at børn/unge føler ejerskab til klubben. De voksne stiller sig til rådighed som tovholdere når et barn/en ung har en ide. De voksne er opsøgende og spørger til, hvad børnene ønsker og er vedholdende, når det skal udføres. Vi lykkes, når vi handler. Ledelsen skaber en flad struktur i huset, åbne døre og tilgængelighed. Lederen støtter personalet i at være opmærksomme, lyttende og gribe nuet. Eksempler En dreng spørger om de kan tage på juleindkøb den voksne spørger, om drengen kan finde nogle flere, der gerne vil med. Det lykkes, og så tager de afsted. Altså: de voksne skal være lydhøre for argumenter. Tavle til ideer ris/ros. Turråd som sammen med den voksne planlægger ture Ved at være der for de unges initiativer i en klub, lykkes det nogle drenge at producere en film for små midler. 8

9 I klubben tilbydes unge med særlige behov tilbydes rådgivning og vejledning, som tager udgangspunkt i den enkelte unges liv ved at: Ruste personale gennem personalemøder, sparring, supervision, kurser, leder støtter personale hjælpe medarbejdere til tage initiativ til dialoger. Barnet/den unge får mulighed for at sætte ord på problemer og følelser ALLE har deres historie. Sæt fokus på det positive. Vi stiller spørgsmål, frem for at komme med løsninger. Vi indbyder til tillid at de ved, at man er til rådighed for dem og siger, at man ved, at barnet måske har brug for hjælp. Skabe rammer for venskab mellem unge - specielt når det gælder unge med særlige behov og uden netværk blandt venner. Skabe ægte relationer. Vi reparerer ikke kun men skaber noget over tid. Møde børnene, der hvor de er at have antennerne ude og blive i processen med børnene følge op og spørge ind til barnet, også efter et stykke tid. Turde risikere sig selv, fx ved at bruge egne erfaringer være autentisk. Fokusere på intuition, mavefornemmelse, omsorg. Den voksne vælger vinklen fx, direkte, via fælles tredje, gå en tur eller andet. Alt hvad der støtter barnet/den unge er tilladt. At forsvare unge med særlige behov, når andre angriber dem. At møde alle børn og unge med tillid som udgangspunkt. Eksempler En voksen, der løber helt op til byen når man er stukket af. At være der for dem både sige det og vise det fx ved grove konflikter. Ex: Den voksne sidder overfor krænkeren konfliktmægler - og afslutter med at sige at man kan li dem og man er der for dem både for offeret og krænkeren. At man er der over tid, og at man bliver ved med sofa, te og samtale, så længe der er behov. 9

10 Klubben giver adgang til tilbud, der understøtter en sund livsstil, herunder rusmiddelforebyggelse ved at: Tilbyde sæsonprægede sportsaktiviteter hver dag. De unge deltager i fællesarrrangementer og stævner omkring sport. Tage rusmiddelproblematikker meget seriøst søge hjælp finde ud af hvem der tættest på den unge, for at tilbyde en fortrolig samtalepartner. Udrede problemstillingen samtidig med at fastholde tilliden til den unge ved at få den unge til selv at gå til forældrene men vær sikker på at der sker noget. En følsom sag hvor man skal passe på ikke at miste de unge. Alvorlige sager henvises til SSP og håndbogen Fælles Børn Fælles Ansvar benyttes. Vi prioriterer sund mad også selv om vi ikke har køkkenfaciliteter. Skabe god stemning - det giver velvære. Eksempler Et sted har man haft en ernæringsterapeut ude til både piger og drenge og mødre både for at skabe opmærksom om hvad kost betyder men også skabe forståelse for det udvalg der er i klubben (ingen sodavand og slik). Et sted har man haft KRAM eksperter ude, som førte til en omlægning af kosten i klubben. En positiv oplevelse for både børn og voksne. Giv det sunde væk det usunde kan købes. 10

11 Ledelse i klubber Ledelsen i klubberne er afgørende for kvaliteten i klubarbejdet. Man leder bedst i klubberne ved at: Være nærværende deltage i arbejdet med at skabe klubben som sted og kultur. Have øje for og anerkende medarbejdernes arbejde. Uddelegere opgaver og lade ansvaret følge med. Udvise tillid. Vise at man som leder stoler på sine medarbejdere så medarbejderne oplever - både menneskelig tog fagligt - at ledelsen ser på dem som en ressource og som aktive medspillere. En god leder: Er åben, empatisk og viser omsorg. Har overblik holder fokus og viser vejen til målet. Informerer sit personale om politikker og overordnede linjer. Har tydelige holdninger og et stabilt godt humør. Er optimistisk, udstråler overskud og bevarer gejsten også når det er op ad bakke. Er motiverende og åbner for at medarbejderen kan gøre de ting de brænder for. Er engageret i klubben, i personalet, i børnene. Skaber mulighed for kompetenceudvikling. Er inspirerende og fortæller om sin dagligdag det giv information og man kommer tættere på hinanden. Kender til personaleforhold - dvs. regler om løn, ferie, sygdom m.v. Bakker sit personale op med rådgivning og vejledning. 11

12

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO Mål- og indholdsbeskrivelse Ølgod SFO Marts 2013 Ølgod SFO. Vi har valgt at lave nye mål og indholdsbeskrivelser, da vi nu er færdige med etableringen af Ølgod SFO både med hensyn til fysiske rammer og

Læs mere

Målsætning og Værdier

Målsætning og Værdier Målsætning og Værdier Vores værdier/værdigrundlag og tilbudsvifte! Vi mener at: Glæde og humor bidrager til fællesskabet Nysgerrighed fremmer livskvaliteten Forpligtigelse understøtter fællesskabet Mod,

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord 1. Forord Vi ønsker at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme og det begynder med modtagelsen af barnet og familien. I vores dagligdag lægger vi vægt på at børnene får omsorg. Det gør vi

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Pædagogiske læreplan 2011-2013 1

Pædagogiske læreplan 2011-2013 1 Pædagogiske læreplan 2011-2013 1 Pædagogisk læreplan 2012-2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Definition på læring... 5 Kendetegn... 6 Børn med særlige behov...

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Personalepolitik Del 2 - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Indholdsfortegnelse Forord... 1 1 Menighedsrådets kompetence... 2 2 Kerneopgave, værdier mv.... 2 2.1 Kerneopgave... 2 2.2

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.

Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk. Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk. Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave. Børnehuset Skattekisten www.bhskattekisten.dk Børnehuset Vesterskovvej www.vesterskovvej.dk Hadsten Skovbørnehave. www.hadstenskovbornehave.dk Indholdsfortegnelse: Fakta om området. Side 2 Dagtilbuddets

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Pædagogiske læreplaner for Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Indholdsfortegnelse: Indledning: s. 3 Barnets alsidige personlige udvikling: s. 7 Sociale kompetencer: s. 10 Sproglig udvikling: s. 12

Læs mere

Indledning og præsentation

Indledning og præsentation Indhold Indledning og præsentation... 2 Vision, mission og værdigrundlag... 3 Børn - og Unges værdigrundlag.... 3 Troværdighed... 4 Respekt... 4 Engagement... 4 Spørring børnehus værdigrundlag.... 4 Når

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere