Hovedstaden. i samarbejde mellem en forsknings- institution og f.eks. en rådgiver. Et sådant projekt kræver støtte for at blive gennemført.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedstaden. i samarbejde mellem en forsknings- institution og f.eks. en rådgiver. Et sådant projekt kræver støtte for at blive gennemført."

Transkript

1 Håndtering af overskuds i hovedstadsregionen Potentielle projekter 21. juni 2011 Num 1 Brug af overskuds som råstof 1.1 Findes der, eller kan der udvikles Gennemføre forskningsbaseret projekt Tvivl om rentabiliteten. Indledende Industrien, rentable separationsteknikker? med henblik på at afprøve / udvikle metoder Eventuel manglende workshop GTS Institut- til separation af fraktioner. viden om muligheder. som ressource terne, Region Kan måske være et erhvervsforskerprojekt Hovedstaden. i samarbejde mellem en forsknings- institution og f.eks. en rådgiver. Et sådant projekt kræver støtte for at blive gennemført. 1.2 Anvendelse af vaskeanlæg med henblik på at anvende overskuds til specifikke formål 1.3 Viden om hvem der vil kunne bruge overskuds som ressource. Fremadrettet (og råstof) prognose. 1.4 Sandblæsning med komponenter fra Kan en typisk moræne på en økonomisk rentabel måde adskilles i fraktioner, som er nyttige for industrien? Her er det også relevant at undersøge hvor dårlige udgangsmaterialer (råstoffer) som kan anvendes Jordvaskeanlæg kan opdele en i forskellige fraktioner og derved gøre det neme at anvende en. Definition af overskuds, hvilke typer, kvaliteter/egenskaber, mængder findes. Hvilke kvaliteter er der efterspørgsel på industrien og til anlægsopgaver? Teglværker, betonindustri, genopretning af sten rev? Sortering af evt. vha. vaskeanlæg, se 1.1 og 1.2. Når en er sorteret kan visse fraktioner bruges til sandblæsning. 1.5 Jord, som filter for at rense vand Infiltration af forurenet vand gennem ren, så vandet renses. 2. Indbygning og genanvendelse 2.1 Oprettelse af Jordbørs i tværkommunalt regi, se også 3.1 og 3.2 Fysisk og digital børs, planlægningsredskab. En børs kunne måske gøre markedet e gennemsigtigt. Lige nu er det svært at overskue, hvor der mangler og hvor der er overskud. Dyrt i forhold til jomfruelige råmaterialer. Ler/silt fraktionen er tilsyneladende svær at afsætte? Råstoffer er forholdsvist billige, manglende økonomisk incitament, manglende planlægnings incitament Standarder for sandblæsnings materialer skal udarbejdes Ramne og visionerne mangler. Kendskab til best-practice, hvilken værdi skaber børsen i forhold til investeringen? Hvordan kan processen or- Indledende workshop som ressource Jordmodtager og Gladsaxe Kommunes Københavns Universitet kommuner) samt Tommy Bisgaard, Kalkog Teglværksforeningen som drivkraft? Entreprenører, forbrugere af Industrien Sandblæsningsfirmaer Forskere indenfor spildevand, vandrensning og forhold, Gate 21? Kommuner,,, Sælgere af råmaterialer til sandblæsning Region og kommuner 1-5 år Offentlige eller private midler til forskning 1-5 år Jordmodtageanlæg, moræneler er tilsyneladende meget dyrt at adskille 1 år Offentlige eller private midler til forskning, LIFE Under 1 år Jordmodtagere, der ønsker at sælge rensede materialer 3-10 år Offentlige midler til forskning 1-3 år Kræver forprojekt til mio

2 ganiseres.? 2.2 Oprettelse og drift af en eller flere børser/-banker i privat regi, se også 3.1 og Krav i lokalplaner om at øge brug af lettere forurenet til genindbygning på opgravningsstedet 2.4 Øget brug af lettere forurenet ved tilførsel af til allerede forurenede arealer, f.eks. erhvervskvarterer/veje 2.5 Forbud mod at køre genbrugelig på deponi. Etablering af børs fysisk og elektronisk, samt udbredelse af anvendelse af børs. Afklaring af ansvar og risiko ved oplagringen. Ændring af lokalplaner Når det er muligt og miljømæssigt acceptabelt bør man anvende lettere forurenet i stedet for rene råstoffer ved projekter på forurenede ejendomme og veje. I Holland er det ikke tilladt at køre genbrugelig på deponi. Ud fra princippet om at det er unaturligt at flytte rundt på hvis det ikke tjener et formål 2.6 Terrænregulering på landbrugsarealer Landmænd ønsker ofte terrænregulering af deres arealer, så de bliver e jævne og neme at pløje etc. Hvis reglerne smidiggøres, kan man afsætte en del. 2.7 Demonstrationsprojekt M5 Indtænke bæredygtighed i strømmene og balance fra starten af projektet, afprøve digital forvaltning på stort projekt, etablere forsøgsordninger og opsamle erfaringer Rene råmaterialer er for billige. Naturmaterialer er billige. Timing af forbrug og overskud af kan være vanskelig Fordyrelse eller besværliggørelse af bygge-/anlægsprojekter Det er besværligt at få en 19 til indbygning af forurenet, se også 4.8 Vilje og koordination Kræver ofte landzonetilladelse og en skal være kl. 0 i Sjællandsvejledningen i modsætning til spildevandsslam Vision og planlægning, koordination af interessenter Jordmodtagere, f.eks. RGS90DSV, workshops Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Arbejdsgruppe på Workshoppen den 9/6-11 Milsam kommunerne Store anlægsoperatører,, entreprenører Developpere, store anlægsoperatører Bygherrer, store anlægsoperatører developerer, entreprenører Landmænd, regionen De berørte Vejdirektoratet, Bane Danmark, rådgiverne, entreprenørerne, landskabsarkitekterne, råstof producenter- Side 2 Kommuner 5 år Etablering: ca kr. Drift: overskud ved drift vil være lavt, da råmaterialer er billige og overskuds endnu billigere Rådgivere 1-20 år Ændring af lokalplaner koster tid hos kommunale planmedarbejder. Bygherrer kom til at betale eventuel fordyring af pro- Falstrup Consult kommunerne Jordmodtagere og sælgere af, Transport Ministeriet Under 1 år - - jekter. Bygherrer sparer eller betaler afhængig af om projektet fordyres. 1 år Offentlige midler til ændring af praksis i kommunerne år Afhænger af projektets udformning

3 ne 2.8 Pilotprojekt, se også ovenstående Grontmij eksempel på pilotprojekt 2.9 Samarbejde mellem store anlægsprojekter i regionen Projekt, hvor nye ideer/nye regler testes. Det kan evt. være et geografisk afgrænset område, hvor de nye regler testes. Alternativt kan det være et stort anlægsprojekt, hvor nye metoder testes Øget videndeling Dele erfaringer med best practices indenfor håndtering af overskuds, mellem og med regionerne Holdningsændring til genanvendelsesmaterialer 2.12 Udvikling af metoder til bæredygtig tilbageførsel af overskuds til råstofgrave 2.13 Brug af overskuds ved reetablering af råstofgrave 2.14 Jord ressource planlægning på regionalt niveau 2.15 Jordmiljøplan Kommunens balance, politik, se også 2.16 Projekt, hvor der skaffes e viden og flere fakta om genanvendelsesmaterialer, måske udføres forsøg eller udarbejdes standarder for genanvendelsesmaterialer, så flere tør bruge genanvendelsesmaterialer i stedet for jomfruelige materialer. Kommunerne udarbejder efterbehandlingsplaner for råstofgrave. Der kan genindbygges meget, hvis man kan indbygge til oprindeligt terræn. Ideen kan eventuelt kombineres med udarbejdelse af kommunale planer eller børs. Lokalisere kommende problem områder, hot-spots, hvor hentes og råstoffer, hvor bruges? Fingerplan, relief og søer, diger. Overblik over potentialer i landsigtet in-situ behandling. Rammeværktøj. Projekter indtænkes tidligt i kommunernes planfase. Fremme af lokale strømme. Hvis kommunerne planlagde aktiviteter som kunne forbruge eventuelt i samarbejde med andre ville meget kunne bibeholdes i lokalområdet. Aktiviteterne kun- Kræver meget smidigt samarbejde mellem mange aktører Samarbejde mellem uafhængige enheder, med adskilte kontrakter Manglende interesse for koordinering indenfor området? Mangel på ressourcer. Sammenhæng mellem planlægning og senere håndtering Vanetænkning og manglende viden om geotekniske kvaliteter af overskuds Regelsættet, mangel på indledende planlægning Region Hovedstaden er meget restriktiv med forurenende komponenter og landskabelige værdier Visioner, overordnet ansvarlighed, koordination af interesser Planfolkene, og de der forvalter overskudsen sidder i dag ofte langt fra hinanden, ikke altid tradition for at tænke flytning med fra starten af projekter Workshoppen 9/6 kommuner) RGS90DSV Indledende workshop som ressource kommuner) og flere store anlægsoperatører, modtagere I forbindelse med de store vej- og baneprojekter er der muligheder for at koordinere og optie strømme og ressourceanvendelse. Vejdirektoratet, Bane Danmark Alle interessenter Milsamkommunerne/RGS90DSV store anlægsoperatører, bygherrer, geoteknikere modtagere, bygherrer Region Hovedstaden, sælgere af, råstofgrave Kommuner og regioner Side år Afhænger af projektets størrelse og udformning KL, Region Hovedstaden, 1-3 år - 1år Ca kr. Producenter af råmaterialer, sælgere af renset 1-5 år Ca kr. Råstofgrave 5-10 år Offentlige eller private midler til udvikling/forskning Entreprenører, transportører; Danmarks Naturfredningsforening Landskabsarkitekter Kommuner. Regionen eller KL kan måske sørge for opstartsmøde og igangsætnin- Landskabsarkitekter, miljøstyrelsen Under 1 år Offentlige midler, men der er ikke tale om øget arbejdsmængde, da planerne alligevel skal udarbejdes. 1-3 år Offentlige midler 2-4 år Offentlige midler

4 ne være alpine anlæg/kælkebakker, gen. havneanlæg, stadion løsninger, kommende dige byggeri. Side Udarbejdelse af kommunale planer, planlægning i kommunalt regi Landscaping, nye landskaber og skråninger kan skabe værdi og kvalitet i byggeri. Der kunne eventuelt udarbejdes et katalog for mulighederne for lokal genanvendelse. Kommunerne tager ansvar for hvordan håndtering bør foregå fremadrettet. Bidrager til at reducere CO 2 -udslip og skabe klimasikring. Delkomponenterne er områdeklassificering, planlægning af deponeringsarealer, mellemdeponering, undtagelse af analysepligt etc. Planerne kan også indeholde forpligtelser om anvisninger til nærmeste modtager så CO 2 udledninger mindskes. Det vil også hjælpe på kommunernes CO 2 - regnskaber. Nedsætte arbejdsgruppe med forskellige aktører til afklaring af proble, behov og løsninger, konkret definition af opgaverne 2.17 Klimatilpasning Kommende dige byggerier kan kræve meget. Ændringer i grundvandsstande kan ændre bunds kemien, og kan gøre forureninger e mobile. Klimatilpasningen gør også at vi skal anvende e bundsikringssand mv. til at dræne og tørholde anlægsbyggerier, f.eks. veje. Øget nedbørsintensitet gør nedsivningen større og giver øget risiko for forurening. Der kan eventuelt være en fordel i at kommuner samarbejder om klimatilpasning. En regional planlægning på området vil også være nyttig Etablering af nye øer, opfyldning af havnebassiner, ski bakker. Landskabsarkitekter tidligt ind i planfasen Tilpasse til landskaber, minie indgreb, bruge lokalt, måske skabe ikon projekter med en a la Porten til Stockholm. Gøre områder e værd med landscaping, bakker og terrassering mod syd-vest Etablering af rekreative arealer Brug af overskuds til etablering af rekreative arealer, motorcrossbaner etc. Kræver koordination Manglende viden og planlægning Kræver tilladelser/godkendelser af flere instanser. Overordnet planlægning Kræver tilladelser af myndigheder. Kræver desuden at der er plads til og brug for rekreative arealer. Kommune miljøsamarbejderne, workshoppen 9/6 Workshop om genindbygning og genanvendelse Bisgaard Landskabsarkitekter, workshops Banedanmark/Gladsaxe Kommune KL og Myndigheder, herunder ministeriet for klima og energi Projekt udviklere, myndigheder Developerer, Regionen Region Hovedstaden Developere, 1 år Offentlige midler: mill. kr. per kommune til år Prisen afhænger af projektet, men klimatilpasning skal gennemføres alligevel Entreprenører 1-5 år Projektudviklere? Koster e tid i planfasen, men sparer penge til deponering af Store anlægsoperatører med overskuds 1-5 år Afhænger af projektets størrelse og type. Kan finansieres af offentlige såvel

5 2.20 Samtidig miljømæssig og geoteknisk karakterisering af en Hvis der foretages geotekniske undersøgelser samtidig med forureningsundersøgelsen, vil man have et godt udgangspunkt for genanvendelser af 2.21 Øget in-situ behandling Reducere/undgå flytninger af som ikke giver nogen netto fordele for vandmiljøet, men hvor transporten giver miljømæssige proble 2.22 In-situ behandling af olieforurenet Der findes produkter der kan nedbringe organisk forurening i, så bortskaffelse kan undgås/reduceres 2.23 Gøre dårlig god, se også 2.24 og 2.25 Jordforædling, fælles anvendelse af f.eks. kalkstabiliserings-blandemaskiner, hoteller. Tilsikre at vi får mindre rest, gøre det til en bygherre leverance. Også in-situ muligheder 2.24 Aring af geoteknisk uegnet Plastkasser fyldes med uegnet og kasserne stabiliserer en. Et produkt kaldes Bio-Gitter 2000 og sælges af G9, et andet kaldes TTE system og forhandles af Skandinavisk Byggeplast Udarbejdelse af teknisk dokumentation i forbindelse med kalkstabilisering. Igangsætte konkrete aktiviteter vedrørende kalkstabilisering. Erfaringer med kalkstabilisering samles og godkendes så der er bred enighed om metodens egnethed til forskellige problemstillinger. Afklaring af risiko. (I små-skala projekter vil Torben Overgaard, BO Consult) være en potentiel drivkraft. For store projekter er Vejdirektoratet den relevante aktør Fordyrer forklassificeringen, der er forskellige interesser Kræver risikovurdering, revision af gældende bekendtgørelser (flytning og genanvendelses bekendtgørelserne). Gennedlægge Kl. 3 (og Kl. 4). Der mangler praktisk, dokumenteret erfaring. Man beregner ikke de miljømæssige effekter af transport. Afklaring af risiko og ansvar for opbevaret Dyrt i forhold til nye råmaterialer. Mangel på standard for brug af kalkstabiliseret. Mangel på standarder og vejledning gør metoden mindre anvendt. En officiel vejledning gør det lettere at håndtere risiko. RGS90DSV kommuner) Økosafe Sælger eller producent af plastproduktet (Vejdirektoratets ide), og arbejdsgruppe den 9/6 Developere, store anlægsoperatører, myndigheder kommuner forskningsinstitutioner, modtagere Forbrugere af, store anlægsoperatører Entreprenører, forbrugere af. Vejdirektoratet. Torben Overgaard, BO Consult Side 5 som private. Under 1 år Bygherrer skal betale for miljømæssig og geoteknisk karakterisering. Den geotekniske karakterisering vurderes at koste % af den miljømæssige karakterisering. bygherrer 1-3 år Afhænger af projektets størrelse og udformning - 1 år? Forureneren, kommunen Råstofgrave, vognmænd entreprenører, rådgiverne, entreprenørerne 1-10 år Offentlige eller private forskningsmidler Under 1 år Anlægsprojekter med geoteknisk uegnet i overskud, ca. 130 kr. per m 2 Under 1 år Ca kr Foranstaltninger til begrænsning af lugtgener i olieforurenede ejendomme. Der kan fremhæves følgende delmål: Med effektiv begrænsning af lugtgener i en periode kan der vindes tid til at finde en afværgeløsning, der enten begrænser den mængde, der skal fjernes I ejendomme med indeklimaproble pga. olieforurening kan det i perioden indtil der fore- ØkoSafe v/ Jarl Seehusen og rådgiver 1 eller flere regioner en eller flere kommuner og Regioner, forsikringsselskaber 6-12 mdr. Pilotprojekt ,- Finansieres

6 og/eller der bliver mulighed for at foretage Grontmij, in-situ-oprensning, der også kan be- ØkoSafe grænse opgravning og transport af. Begrænsning af mængden af der skal flyttes. Mulighed for in-situ behandling af ejendommen. Bedre inde-og arbejdsklima for beboere og folk der skal arbejde på stedet. Vi foreslår at udføre et demonstrationsprojekt med anvendelse af produktet BioVersal. Effekterne af lugtbegrænsning i kombination med indeklima- og/eller poreluftmålinger vil blive vurderet og der vil blive udarbejdet en kort guide til hvordan løsningen kan anvendes i sagsbehandling ved regioner og forsikringsselskaber. ligger en afgørelse eller indtil en afværgeforanstaltning er igangsat være vanskeligt at udholde at anvende ejendommen som normalt. Side 6 gennem midler fra m.fl. Demonstrationsprojektet gennemføres med anvendelse af Bioversal produkter fra ØkoSafe. Projektet forventes at påvise fordele af både miljø- og økonomisk karakter. 3. Digital forvaltning - GIS/IT 3.1 Digital landsdækkende børs. Digital landsdækkende børs. Forudsætning er, at analysedata kan håndteres digitalt fra start til slut. Erik Kirsbo, GeoKon og Bjarke Korsager, Grontmij, undersøger p.t. mulighederne for sammensætning af en projektgruppe. De vil vende tilbage med info til Helen Lundgaard, Region Hovedstaden senest i september Der mangler adgang til oplysninger om hvor og til hvilken pris overskuds kan bortskaffes økonomisk og miljømæssigt (transportafafstand) mest optimalt Kommuner og private firmaer/ Kommuner, regioner,, modtagere, transportører. Disse danner en styregruppe og projektet udvikles og hostes af itentreprenør/rådgiver KL, 1-3 år ½ - 1 mio. kr. Finansieres gennem midler fra MST m.fl. samt evt. af privat firma, der udvikler børsen som deres eget produkt 3.2 Landsdækkende IT løsning Digital forvaltning af overskuds 3.3 Portal for muligheder for genanvendelse af Ved standard sager kan en køres hurtigere, standardkrav til modtageanlægget og en køres automatisk hvis ok. Frigiver ressourcer til de krævende sager i kommunerne, giver forbedrede konkurrenceforhold. Obligatorisk for alle kommuner og modtageanlæg. GIS løsningen sikrer også kørsel til nærmeste anlæg. Opgør med rod i definitioner. Portalen giver mulighed for at screene et parti med given forureningsgrad og geotekniske egenskaber for mulig genanvendelse (støjvold, dige, havneopfyld, Koordination, samarbejde for fælles interesser mangler Ansvar for løbende finansiering kommuner) og Grontmij, Bjarke Korsager store modtagere, KL, miljøstyrelsen, brabcheforeningerne, entreprenører Rådgiver + følgegruppe bestående af udvalgte Miljøportalen 2-4 år Etablering: ca. ½-1 mio. kr. Drift: ca ,- årligt., DI, Landskabsarkitekter, entrepre- Under 1 år Etablering: ca. ½-1 mio. kr. Drift: ,- årligt (opdatering

7 veje, m.m.). Portalen skal fodres med viden kommuner og om bl.a. lovgivning og projektek- regioner sempler og dette indhold skal vedligeholdes løbende. 3.4 Opdateret liste over godkendte modtageanlæg på miljøstyrelsens hjemmeside (alternativt Envinas hjemmeside eller Videnscenter for forurening). Listen skulle være en komplet fortegnelse over alle godkendte (kap. 5) anlæg og anlæg med 19 tilladelse. Anlæggets hjemkommune kunne være ansvarlig for at lægge godkendelser/tilladelser ind i systemet, så alle kan se vilkår for at modtage. Kræver opdateringer jævnligt Milsamkommunerne Kommunerne/miljøstyrel sen nører Side 7 af viden og referenceprojekter), i hvert fald de første 2 år. Jordmodtagere Under 1 år Etablering: kr. Drift kræver tid fra offentlige ansatte. Offentlige midler. 3.5 Justering af JordWeb mht. transportafstande 4 Udarbejdelse af forslag til justering af gældende regler vedr. håndtering. 4.1 Sjællandsvejledningen opdateres og gøres national 4.2 Ny vejledning om genanvendelse af 4.3 Tilladelse til brug af med inert affald f.eks. betonrester til indbygning 4.4 Ændring af skatteregler, så genbrug af bliver e økonomisk fordelagtig 4.5 Tilladelse til etablering af volde, som skær mod visuel forurening Det vil blive neme at finde det nærmeste anlæg, som kan modtage en. Kommunerne ønsker oversigt over modtageanlæg. Kommunerne på Sjælland har opdateret Sjællandsvejledningen, så den kan bruges i hele Danmark. er næsten færdig med en ny vejledning om genanvendelse af. Bør gøres færdig Vognmænd har indgået prisaftaler med deponeringsanlæg. RGS90DSV, Grontmij (Soilplans ide) Regionen, transportører har ikke taget stilling til den opdaterede version endnu Milsamkommunerne, kommunerne i hele landet store anlægsoperatører, modtagere Kræver ændring af regler Er ulovligt i øjeblikket Soilplan Jordmodtagere, råstofproducenter, store anlægsoperatører, Kræver ændring af regler Skattevæsenet (ide fra RGS90DSV og Soilplan) Ændring af lovgivning Soilplan miljøstyrelsen modtageanlæg Store anlægsoperatører, modtagere, Under 1 år Ca kr. 1-5 år Offentlige midler, relativt billigt da arbejdet allerede er udført af kommunerne 1 år Offentlige midler, relativt billigt, da vejledningen er næsten færdig. 1-5 år Offentlige midler, da ændring af regler vil kræve arbejdsindsats fra s medarbejdere 1-5 år Offentlige midler, da ændring af regler vil kræve arbejdsindsats fra Skats medarbejdere Developere, 5 år Offentlige midler, da ændring af regler vil kræve arbejdsindsats

8 4.6 Opdatering af restproduktbekendtgørelsen mht. forurenet 4.7 Gøre større andel af råstofressourcen anvendelig. 4.8 At vejsektoren kan håndterer egen overskuds indenfor vejareal, på en administrativ lettere måde. At der udvikles en standard 19 tilladelse til mellemoplagring af overskuds for at simplificere sagsbehandlingen og reducere overvågningsomkostninger Udarbejdelse af ny bekendtgørelse, som indeholder forurenet herunder eluatkoncentrationer for forskellige klasser/kategorier og klare regler for genbrug af til specifikke formål I en lang række områder anvendes kun % af råstofferne pga. beskyttede diger, fortidsminder mv. Udvikling af en standard 19 tilladelse til anvendelse for tilladelse til oplagring / mellemoplagring af overskuds i og fra vejarealer. Udvaskningstest af blandede rabate med henblik på at fastlægge potentialet for udvaskning af forurenende stoffer. Implementering af standard tilladelsen. Restprodukt bekendtgørelse er lige blevet opdateret Lovgivning og holdninger. Man ser kun ned i sit eget fagområde og ikke de konsekvenser det har på andre områder. Accept fra Milsamkommunerne Workshop Workshop den 9/6 Regionerne, råstofindvindere, kommuner Vejdirektoratet og andre vejbestyrelser, Kommunale miljømyndigheder GTS; DHI Entreprenørbranchen? Falstrup Consult, Advokat Birgitte Refn Wenzel fra Mazanti- Andersen, Korsø Jensen & Partnere Sælgere af restprodukter og producenter af forurenet Side 8 fra s medarbejdere 1-5 år Offentlige midler, projektet kræver test af forurenet samt tidsforbrug hos medarbejdere i Naturstyrelsen 2 år Offentlige midler 3 år Vejdirektoratet og vejbestyrelser s puljer 4.9 Udvikling af et standard koncept for indførelse af kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelse i kommunale bygge anlægsprojekter, med henblik på at optie kvalitet, miljø og arbejdsmiljø forhold. Af miljøforhold der opties vil bl.a. være håndtering. Region Hovedstaden går foran og udvikler et projektspecifikt kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem til anvendelse ved hospitalsbyggeri; specielt Hillerød Hospital. De udviklede dokumenter forenkles til skabeloner, der vil kunne tilpasses den enkelte kommuners bygge- anlægsarbejder Fordomme om kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem; at blive sat i system. Timing: Ca. 2 år efter Region Hovedstadens start på udvikling af kvalitets-, miljøog arbejdsmiljøledelsessystem Workshop 9/6 Falstrup Consult 1 år kommunerne

9 Side 9

Helhedsorienteret Bæredygtig Jordhåndtering ENVINA 09.10.2014

Helhedsorienteret Bæredygtig Jordhåndtering ENVINA 09.10.2014 Helhedsorienteret Bæredygtig Jordhåndtering ENVINA 09.10.2014 Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk 1 Projekt setup Koordinationsgruppe Leadpartnere

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Tidligere og kommende anvendelse af forurenet jord Inger Holck Gregersen, Natur og Miljø Eksempler på nyttiggørelse og udnyttelse af eksisterende lovgivning Udfordringer i forhold til genanvendelse Nye

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Status for genanvendelse af jord. Trine Bjerre Jensen og Hans Bengtsson NIRAS A/S

Status for genanvendelse af jord. Trine Bjerre Jensen og Hans Bengtsson NIRAS A/S Status for genanvendelse af jord Trine Bjerre Jensen og Hans Bengtsson NIRAS A/S Miljøprojekt Nr. 1378 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

AN-Bilerne påvejen for dig.

AN-Bilerne påvejen for dig. Vognmandsforretning bl.a. lev. af råstof materialer og bortskaffelse jord, asfalt o.m.a. Opgaverne fås hovedsagelig gennem entreprenørkunder ved tilbudsgivning Entreprenørkunderne deltager som regel selv

Læs mere

Hvornår har du sidst. fået penge. for at hjælpe miljøet?

Hvornår har du sidst. fået penge. for at hjælpe miljøet? Hvornår har du sidst fået penge for at hjælpe miljøet? Du kan hjælpe miljøet og modtage kontant tilskud Forbrændingsslagger er et velegnet fyld- og bundsikringsmateriale til bl.a. landbrugsbygninger, lagerbygninger

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Status og afrapportering. Forprojekt om håndtering af overskudsjord

Status og afrapportering. Forprojekt om håndtering af overskudsjord Status og afrapportering Forprojekt om håndtering af overskudsjord i hovedstadsregionen 5. september 2011 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 RESULTATER 2 1.1 Sammenfatning af resultater opnået under forprojektet

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

Velkommen til dialogmøde mellem. Lolland Håndværker og Industriforening og Lolland Kommune, Teknik og Miljø myndighed

Velkommen til dialogmøde mellem. Lolland Håndværker og Industriforening og Lolland Kommune, Teknik og Miljø myndighed Velkommen til dialogmøde mellem Lolland Håndværker og Industriforening og Lolland Kommune, Teknik og Miljø myndighed Velkomst ved Gert Mortensen Formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Dagsorden 1

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Jordregulativ for Hillerød Kommune

Jordregulativ for Hillerød Kommune Jordregulativ for Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 formål, lovgrundlag m.v. 1.1 Formål 1.2 Lovgrundlag 1.3 Definitioner 1.4 Gyldigheds- og anvendelsesområde Kapitel 2 - affaldshåndtering

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Lone H. Frederiksen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Kommune Disposition Hvad er nyttiggørelse? Lidt statistik Reglerne

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen

» Partneringmodeller og Klimaudfordringen » Partneringmodeller og Klimaudfordringen Hvad kan kommunerne lære af partneringmodeller til håndtering af klimaudfordringen? 23. oktober 2009 MT Højgaard ved John Sommer 1 » Præsentation - Agenda MTH

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Miljøregler på byggepladsen

Miljøregler på byggepladsen Miljøregler på byggepladsen Vejledning om miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder og andre midlertidige aktiviteter Solrød Kommune Indledning Denne vejledning gennemgår de miljøregler der gælder for

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Hvorfor offentliggøre data?

Hvorfor offentliggøre data? Hvorfor offentliggøre data? Sikre overholdelse af bestemmelser Arbejde mod et samlet sted hvor alle begrænsninger kan findes Digitale data til rådighed for alle myndigheder for effektiv sagsbehandling

Læs mere

AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD

AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD AFFALDSANLÆGGENES SYN PÅ UDVASKNINGSTEST GENANVENDELSE AF LETTERE FORURENET JORD Cand.scient. René Møller Rosendal RenoSam ATV JORD OG GRUNDVAND UDVASKNING FRA FORURENET JORD RADISSON SAS, H.C. ANDERSEN

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Usserød Å Projektet. Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser

Usserød Å Projektet. Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser Usserød Å Projektet Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser En ny vision for Usserød Å På et møde 22 marts 2011 vedtog borgmestrene fra Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg en ny Miljø og klimatilpasningsstrategi

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner

Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner Flytning af råstofopgave fra kommuner til regioner overdragelse og fremtidigt samarbejde 20. og 21. maj 2014 Natur- og miljøkonference Odense Disposition Baggrund Resultat af forhandlinger Clean cut 1.juli

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Til orientering/efterretning.

Til orientering/efterretning. Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 15. september 2015 Til orientering/efterretning. 1. Status Feldballe Genbrugsstation Bestyrelsen meddelte på møde den 19. september 2012 (sag nr. 24-12) bevilling

Læs mere

CORPORATE FINANCE. Norddjurs Kommune. Idekatalog over udbudsbetingelser 3. april 2009

CORPORATE FINANCE. Norddjurs Kommune. Idekatalog over udbudsbetingelser 3. april 2009 CORPORATE FINANCE Norddjurs Kommune Idekatalog over udbudsbetingelser 3. april 2009 Vigtig information Norddjurs Kommune ("NK") har bedt KPMG's Corporate Finance ("KCF") om at bistå som finansiel rådgiver

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Kunstgræsseminar. Allerød Idrætspark 18. September 2014

Kunstgræsseminar. Allerød Idrætspark 18. September 2014 Kunstgræsseminar Allerød Idrætspark 18. September 2014 Om os Jørgen Hegner Uddannet Teknikumingeniør fra Haslev Teknikum i 1992 med speciale i anlægsteknik, miljø og konstruktion. Ansat i Dines Jørgensen

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Green Ci(es - Klima og adfærd

Green Ci(es - Klima og adfærd Workshoprapport Green Ci(es - Klima og adfærd Idéudvikling om nye ini7a7ver, 31. oktober 2012 Idéudviklings workshop D. 31. oktober 2012 a/oldt Green Ci6es i Osramhuset i København en heldagsworkshop om

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP

NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP NOTAT FRA TEKNIK OG MILJØ AF 8.04.2008 OM VILLATANKFORURENING PÅ TOFTELØKKEVEJ 17, 5450 OTTERUP Dato 08.04.2008 Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Påbud om undersøgelser af forureningens

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager

Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Aarsleff Rail A/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Att.: Martin Bülow E-post: mbu@aarsleffrail.com 27-03-2015 Sags id.: 15/2525 Sagsbehandler: Henrik Jørgensen KS: Ellen Olesen Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

ViB - Integreret forvaltning af Vand i Byer (IP09)

ViB - Integreret forvaltning af Vand i Byer (IP09) ViB - Integreret forvaltning af Vand i Byer (IP09) 12 anbefalinger fra projektet 1. Bedre samarbejde mellem kommune og forsyning Der er kommet en klarere rollefordeling mellem kommuner og forsyninger,

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10. 16. december 2011 1587 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Indledning og baggrund 2012 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Afrapportering til GeoSjælland. Arbejdsgruppen "Analyser ved hjælp af GIS og tilgængelige data"

Afrapportering til GeoSjælland. Arbejdsgruppen Analyser ved hjælp af GIS og tilgængelige data Afrapportering til GeoSjælland Arbejdsgruppen "Analyser ved hjælp af GIS og tilgængelige data" 2012 Arbejdsgruppe: Søren Breddam, Mark Percy Hansen/Niels Kjøller, Laila Nissen og Aimée Pedersen Sekretær:

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding

Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding KODEKS FOR GODT NABOSKAB VED RÅSTOFINDVINDING Kodeks for godt naboskab ved råstofindvinding Råstofindvinding løser et samfundsmæssigt behov for sand, grus, sten, kalk og ler til bl.a. byggeri og vejanlæg.

Læs mere

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen

Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Jordforureningsloven Simpel eller kompliceret? Session 3C, 30. maj 2013 Ulla Højsholt, Jord & Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Hvad er forenkling? 2. Kan myndighedsadministrationen gøres lettere?

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Cleaner water Greener environment GRUNDFOS BIOBOOSTER

Cleaner water Greener environment GRUNDFOS BIOBOOSTER Cleaner water Greener environment GRUNDFOS Offentlig Privat samarbejde om lokal rensning af spildevand på Herlev Hospital Jakob Søholm, Director, Municipal Segment, Grundfos BioBoosterA/S Click to edit

Læs mere

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd

CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS. Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge landmænd CONSEIL EUROPEEN DES JEUNES AGRICULTEURS European Council of Young Farmers - Europäischer Rat der Junglandwirte Ref: CEJA-N-018-2008-EN Udvikling af landdistrikterne 2007-2013: nye muligheder for unge

Læs mere

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte Finansiering Et centralt element i projektet har været at arbejde med udvikling af finansieringsmodeller, dels til egne aktiviteter og dels til anvendelse for kommende partnerskaber, hvor vellykket resultat

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER BAGGRUND Energipolitisk forlig som fastlægger, at 50% af al el skal komme fra vindmøller i 2020. Dette indebærer at der skal etableres 1800

Læs mere

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Affaldsdage 2012 22. maj. 13 Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Lars DI Disposition Frem mod bæredygtig vækst Fra affald til ressource Affaldssektorens organisering 2 Oplevet værdi i en foranderlig

Læs mere

Ang. behandling af sager om asbestforurening

Ang. behandling af sager om asbestforurening Jura Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 170-0018 Ref.: JABR/UH/AN/JKJ/PLN Den 26. august 2005 Ang. behandling af sager om asbestforurening Miljøstyrelsen er blevet stillet en række spørgsmål

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere