Hovedstaden. i samarbejde mellem en forsknings- institution og f.eks. en rådgiver. Et sådant projekt kræver støtte for at blive gennemført.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedstaden. i samarbejde mellem en forsknings- institution og f.eks. en rådgiver. Et sådant projekt kræver støtte for at blive gennemført."

Transkript

1 Håndtering af overskuds i hovedstadsregionen Potentielle projekter 21. juni 2011 Num 1 Brug af overskuds som råstof 1.1 Findes der, eller kan der udvikles Gennemføre forskningsbaseret projekt Tvivl om rentabiliteten. Indledende Industrien, rentable separationsteknikker? med henblik på at afprøve / udvikle metoder Eventuel manglende workshop GTS Institut- til separation af fraktioner. viden om muligheder. som ressource terne, Region Kan måske være et erhvervsforskerprojekt Hovedstaden. i samarbejde mellem en forsknings- institution og f.eks. en rådgiver. Et sådant projekt kræver støtte for at blive gennemført. 1.2 Anvendelse af vaskeanlæg med henblik på at anvende overskuds til specifikke formål 1.3 Viden om hvem der vil kunne bruge overskuds som ressource. Fremadrettet (og råstof) prognose. 1.4 Sandblæsning med komponenter fra Kan en typisk moræne på en økonomisk rentabel måde adskilles i fraktioner, som er nyttige for industrien? Her er det også relevant at undersøge hvor dårlige udgangsmaterialer (råstoffer) som kan anvendes Jordvaskeanlæg kan opdele en i forskellige fraktioner og derved gøre det neme at anvende en. Definition af overskuds, hvilke typer, kvaliteter/egenskaber, mængder findes. Hvilke kvaliteter er der efterspørgsel på industrien og til anlægsopgaver? Teglværker, betonindustri, genopretning af sten rev? Sortering af evt. vha. vaskeanlæg, se 1.1 og 1.2. Når en er sorteret kan visse fraktioner bruges til sandblæsning. 1.5 Jord, som filter for at rense vand Infiltration af forurenet vand gennem ren, så vandet renses. 2. Indbygning og genanvendelse 2.1 Oprettelse af Jordbørs i tværkommunalt regi, se også 3.1 og 3.2 Fysisk og digital børs, planlægningsredskab. En børs kunne måske gøre markedet e gennemsigtigt. Lige nu er det svært at overskue, hvor der mangler og hvor der er overskud. Dyrt i forhold til jomfruelige råmaterialer. Ler/silt fraktionen er tilsyneladende svær at afsætte? Råstoffer er forholdsvist billige, manglende økonomisk incitament, manglende planlægnings incitament Standarder for sandblæsnings materialer skal udarbejdes Ramne og visionerne mangler. Kendskab til best-practice, hvilken værdi skaber børsen i forhold til investeringen? Hvordan kan processen or- Indledende workshop som ressource Jordmodtager og Gladsaxe Kommunes Københavns Universitet kommuner) samt Tommy Bisgaard, Kalkog Teglværksforeningen som drivkraft? Entreprenører, forbrugere af Industrien Sandblæsningsfirmaer Forskere indenfor spildevand, vandrensning og forhold, Gate 21? Kommuner,,, Sælgere af råmaterialer til sandblæsning Region og kommuner 1-5 år Offentlige eller private midler til forskning 1-5 år Jordmodtageanlæg, moræneler er tilsyneladende meget dyrt at adskille 1 år Offentlige eller private midler til forskning, LIFE Under 1 år Jordmodtagere, der ønsker at sælge rensede materialer 3-10 år Offentlige midler til forskning 1-3 år Kræver forprojekt til mio

2 ganiseres.? 2.2 Oprettelse og drift af en eller flere børser/-banker i privat regi, se også 3.1 og Krav i lokalplaner om at øge brug af lettere forurenet til genindbygning på opgravningsstedet 2.4 Øget brug af lettere forurenet ved tilførsel af til allerede forurenede arealer, f.eks. erhvervskvarterer/veje 2.5 Forbud mod at køre genbrugelig på deponi. Etablering af børs fysisk og elektronisk, samt udbredelse af anvendelse af børs. Afklaring af ansvar og risiko ved oplagringen. Ændring af lokalplaner Når det er muligt og miljømæssigt acceptabelt bør man anvende lettere forurenet i stedet for rene råstoffer ved projekter på forurenede ejendomme og veje. I Holland er det ikke tilladt at køre genbrugelig på deponi. Ud fra princippet om at det er unaturligt at flytte rundt på hvis det ikke tjener et formål 2.6 Terrænregulering på landbrugsarealer Landmænd ønsker ofte terrænregulering af deres arealer, så de bliver e jævne og neme at pløje etc. Hvis reglerne smidiggøres, kan man afsætte en del. 2.7 Demonstrationsprojekt M5 Indtænke bæredygtighed i strømmene og balance fra starten af projektet, afprøve digital forvaltning på stort projekt, etablere forsøgsordninger og opsamle erfaringer Rene råmaterialer er for billige. Naturmaterialer er billige. Timing af forbrug og overskud af kan være vanskelig Fordyrelse eller besværliggørelse af bygge-/anlægsprojekter Det er besværligt at få en 19 til indbygning af forurenet, se også 4.8 Vilje og koordination Kræver ofte landzonetilladelse og en skal være kl. 0 i Sjællandsvejledningen i modsætning til spildevandsslam Vision og planlægning, koordination af interessenter Jordmodtagere, f.eks. RGS90DSV, workshops Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Arbejdsgruppe på Workshoppen den 9/6-11 Milsam kommunerne Store anlægsoperatører,, entreprenører Developpere, store anlægsoperatører Bygherrer, store anlægsoperatører developerer, entreprenører Landmænd, regionen De berørte Vejdirektoratet, Bane Danmark, rådgiverne, entreprenørerne, landskabsarkitekterne, råstof producenter- Side 2 Kommuner 5 år Etablering: ca kr. Drift: overskud ved drift vil være lavt, da råmaterialer er billige og overskuds endnu billigere Rådgivere 1-20 år Ændring af lokalplaner koster tid hos kommunale planmedarbejder. Bygherrer kom til at betale eventuel fordyring af pro- Falstrup Consult kommunerne Jordmodtagere og sælgere af, Transport Ministeriet Under 1 år - - jekter. Bygherrer sparer eller betaler afhængig af om projektet fordyres. 1 år Offentlige midler til ændring af praksis i kommunerne år Afhænger af projektets udformning

3 ne 2.8 Pilotprojekt, se også ovenstående Grontmij eksempel på pilotprojekt 2.9 Samarbejde mellem store anlægsprojekter i regionen Projekt, hvor nye ideer/nye regler testes. Det kan evt. være et geografisk afgrænset område, hvor de nye regler testes. Alternativt kan det være et stort anlægsprojekt, hvor nye metoder testes Øget videndeling Dele erfaringer med best practices indenfor håndtering af overskuds, mellem og med regionerne Holdningsændring til genanvendelsesmaterialer 2.12 Udvikling af metoder til bæredygtig tilbageførsel af overskuds til råstofgrave 2.13 Brug af overskuds ved reetablering af råstofgrave 2.14 Jord ressource planlægning på regionalt niveau 2.15 Jordmiljøplan Kommunens balance, politik, se også 2.16 Projekt, hvor der skaffes e viden og flere fakta om genanvendelsesmaterialer, måske udføres forsøg eller udarbejdes standarder for genanvendelsesmaterialer, så flere tør bruge genanvendelsesmaterialer i stedet for jomfruelige materialer. Kommunerne udarbejder efterbehandlingsplaner for råstofgrave. Der kan genindbygges meget, hvis man kan indbygge til oprindeligt terræn. Ideen kan eventuelt kombineres med udarbejdelse af kommunale planer eller børs. Lokalisere kommende problem områder, hot-spots, hvor hentes og råstoffer, hvor bruges? Fingerplan, relief og søer, diger. Overblik over potentialer i landsigtet in-situ behandling. Rammeværktøj. Projekter indtænkes tidligt i kommunernes planfase. Fremme af lokale strømme. Hvis kommunerne planlagde aktiviteter som kunne forbruge eventuelt i samarbejde med andre ville meget kunne bibeholdes i lokalområdet. Aktiviteterne kun- Kræver meget smidigt samarbejde mellem mange aktører Samarbejde mellem uafhængige enheder, med adskilte kontrakter Manglende interesse for koordinering indenfor området? Mangel på ressourcer. Sammenhæng mellem planlægning og senere håndtering Vanetænkning og manglende viden om geotekniske kvaliteter af overskuds Regelsættet, mangel på indledende planlægning Region Hovedstaden er meget restriktiv med forurenende komponenter og landskabelige værdier Visioner, overordnet ansvarlighed, koordination af interesser Planfolkene, og de der forvalter overskudsen sidder i dag ofte langt fra hinanden, ikke altid tradition for at tænke flytning med fra starten af projekter Workshoppen 9/6 kommuner) RGS90DSV Indledende workshop som ressource kommuner) og flere store anlægsoperatører, modtagere I forbindelse med de store vej- og baneprojekter er der muligheder for at koordinere og optie strømme og ressourceanvendelse. Vejdirektoratet, Bane Danmark Alle interessenter Milsamkommunerne/RGS90DSV store anlægsoperatører, bygherrer, geoteknikere modtagere, bygherrer Region Hovedstaden, sælgere af, råstofgrave Kommuner og regioner Side år Afhænger af projektets størrelse og udformning KL, Region Hovedstaden, 1-3 år - 1år Ca kr. Producenter af råmaterialer, sælgere af renset 1-5 år Ca kr. Råstofgrave 5-10 år Offentlige eller private midler til udvikling/forskning Entreprenører, transportører; Danmarks Naturfredningsforening Landskabsarkitekter Kommuner. Regionen eller KL kan måske sørge for opstartsmøde og igangsætnin- Landskabsarkitekter, miljøstyrelsen Under 1 år Offentlige midler, men der er ikke tale om øget arbejdsmængde, da planerne alligevel skal udarbejdes. 1-3 år Offentlige midler 2-4 år Offentlige midler

4 ne være alpine anlæg/kælkebakker, gen. havneanlæg, stadion løsninger, kommende dige byggeri. Side Udarbejdelse af kommunale planer, planlægning i kommunalt regi Landscaping, nye landskaber og skråninger kan skabe værdi og kvalitet i byggeri. Der kunne eventuelt udarbejdes et katalog for mulighederne for lokal genanvendelse. Kommunerne tager ansvar for hvordan håndtering bør foregå fremadrettet. Bidrager til at reducere CO 2 -udslip og skabe klimasikring. Delkomponenterne er områdeklassificering, planlægning af deponeringsarealer, mellemdeponering, undtagelse af analysepligt etc. Planerne kan også indeholde forpligtelser om anvisninger til nærmeste modtager så CO 2 udledninger mindskes. Det vil også hjælpe på kommunernes CO 2 - regnskaber. Nedsætte arbejdsgruppe med forskellige aktører til afklaring af proble, behov og løsninger, konkret definition af opgaverne 2.17 Klimatilpasning Kommende dige byggerier kan kræve meget. Ændringer i grundvandsstande kan ændre bunds kemien, og kan gøre forureninger e mobile. Klimatilpasningen gør også at vi skal anvende e bundsikringssand mv. til at dræne og tørholde anlægsbyggerier, f.eks. veje. Øget nedbørsintensitet gør nedsivningen større og giver øget risiko for forurening. Der kan eventuelt være en fordel i at kommuner samarbejder om klimatilpasning. En regional planlægning på området vil også være nyttig Etablering af nye øer, opfyldning af havnebassiner, ski bakker. Landskabsarkitekter tidligt ind i planfasen Tilpasse til landskaber, minie indgreb, bruge lokalt, måske skabe ikon projekter med en a la Porten til Stockholm. Gøre områder e værd med landscaping, bakker og terrassering mod syd-vest Etablering af rekreative arealer Brug af overskuds til etablering af rekreative arealer, motorcrossbaner etc. Kræver koordination Manglende viden og planlægning Kræver tilladelser/godkendelser af flere instanser. Overordnet planlægning Kræver tilladelser af myndigheder. Kræver desuden at der er plads til og brug for rekreative arealer. Kommune miljøsamarbejderne, workshoppen 9/6 Workshop om genindbygning og genanvendelse Bisgaard Landskabsarkitekter, workshops Banedanmark/Gladsaxe Kommune KL og Myndigheder, herunder ministeriet for klima og energi Projekt udviklere, myndigheder Developerer, Regionen Region Hovedstaden Developere, 1 år Offentlige midler: mill. kr. per kommune til år Prisen afhænger af projektet, men klimatilpasning skal gennemføres alligevel Entreprenører 1-5 år Projektudviklere? Koster e tid i planfasen, men sparer penge til deponering af Store anlægsoperatører med overskuds 1-5 år Afhænger af projektets størrelse og type. Kan finansieres af offentlige såvel

5 2.20 Samtidig miljømæssig og geoteknisk karakterisering af en Hvis der foretages geotekniske undersøgelser samtidig med forureningsundersøgelsen, vil man have et godt udgangspunkt for genanvendelser af 2.21 Øget in-situ behandling Reducere/undgå flytninger af som ikke giver nogen netto fordele for vandmiljøet, men hvor transporten giver miljømæssige proble 2.22 In-situ behandling af olieforurenet Der findes produkter der kan nedbringe organisk forurening i, så bortskaffelse kan undgås/reduceres 2.23 Gøre dårlig god, se også 2.24 og 2.25 Jordforædling, fælles anvendelse af f.eks. kalkstabiliserings-blandemaskiner, hoteller. Tilsikre at vi får mindre rest, gøre det til en bygherre leverance. Også in-situ muligheder 2.24 Aring af geoteknisk uegnet Plastkasser fyldes med uegnet og kasserne stabiliserer en. Et produkt kaldes Bio-Gitter 2000 og sælges af G9, et andet kaldes TTE system og forhandles af Skandinavisk Byggeplast Udarbejdelse af teknisk dokumentation i forbindelse med kalkstabilisering. Igangsætte konkrete aktiviteter vedrørende kalkstabilisering. Erfaringer med kalkstabilisering samles og godkendes så der er bred enighed om metodens egnethed til forskellige problemstillinger. Afklaring af risiko. (I små-skala projekter vil Torben Overgaard, BO Consult) være en potentiel drivkraft. For store projekter er Vejdirektoratet den relevante aktør Fordyrer forklassificeringen, der er forskellige interesser Kræver risikovurdering, revision af gældende bekendtgørelser (flytning og genanvendelses bekendtgørelserne). Gennedlægge Kl. 3 (og Kl. 4). Der mangler praktisk, dokumenteret erfaring. Man beregner ikke de miljømæssige effekter af transport. Afklaring af risiko og ansvar for opbevaret Dyrt i forhold til nye råmaterialer. Mangel på standard for brug af kalkstabiliseret. Mangel på standarder og vejledning gør metoden mindre anvendt. En officiel vejledning gør det lettere at håndtere risiko. RGS90DSV kommuner) Økosafe Sælger eller producent af plastproduktet (Vejdirektoratets ide), og arbejdsgruppe den 9/6 Developere, store anlægsoperatører, myndigheder kommuner forskningsinstitutioner, modtagere Forbrugere af, store anlægsoperatører Entreprenører, forbrugere af. Vejdirektoratet. Torben Overgaard, BO Consult Side 5 som private. Under 1 år Bygherrer skal betale for miljømæssig og geoteknisk karakterisering. Den geotekniske karakterisering vurderes at koste % af den miljømæssige karakterisering. bygherrer 1-3 år Afhænger af projektets størrelse og udformning - 1 år? Forureneren, kommunen Råstofgrave, vognmænd entreprenører, rådgiverne, entreprenørerne 1-10 år Offentlige eller private forskningsmidler Under 1 år Anlægsprojekter med geoteknisk uegnet i overskud, ca. 130 kr. per m 2 Under 1 år Ca kr Foranstaltninger til begrænsning af lugtgener i olieforurenede ejendomme. Der kan fremhæves følgende delmål: Med effektiv begrænsning af lugtgener i en periode kan der vindes tid til at finde en afværgeløsning, der enten begrænser den mængde, der skal fjernes I ejendomme med indeklimaproble pga. olieforurening kan det i perioden indtil der fore- ØkoSafe v/ Jarl Seehusen og rådgiver 1 eller flere regioner en eller flere kommuner og Regioner, forsikringsselskaber 6-12 mdr. Pilotprojekt ,- Finansieres

6 og/eller der bliver mulighed for at foretage Grontmij, in-situ-oprensning, der også kan be- ØkoSafe grænse opgravning og transport af. Begrænsning af mængden af der skal flyttes. Mulighed for in-situ behandling af ejendommen. Bedre inde-og arbejdsklima for beboere og folk der skal arbejde på stedet. Vi foreslår at udføre et demonstrationsprojekt med anvendelse af produktet BioVersal. Effekterne af lugtbegrænsning i kombination med indeklima- og/eller poreluftmålinger vil blive vurderet og der vil blive udarbejdet en kort guide til hvordan løsningen kan anvendes i sagsbehandling ved regioner og forsikringsselskaber. ligger en afgørelse eller indtil en afværgeforanstaltning er igangsat være vanskeligt at udholde at anvende ejendommen som normalt. Side 6 gennem midler fra m.fl. Demonstrationsprojektet gennemføres med anvendelse af Bioversal produkter fra ØkoSafe. Projektet forventes at påvise fordele af både miljø- og økonomisk karakter. 3. Digital forvaltning - GIS/IT 3.1 Digital landsdækkende børs. Digital landsdækkende børs. Forudsætning er, at analysedata kan håndteres digitalt fra start til slut. Erik Kirsbo, GeoKon og Bjarke Korsager, Grontmij, undersøger p.t. mulighederne for sammensætning af en projektgruppe. De vil vende tilbage med info til Helen Lundgaard, Region Hovedstaden senest i september Der mangler adgang til oplysninger om hvor og til hvilken pris overskuds kan bortskaffes økonomisk og miljømæssigt (transportafafstand) mest optimalt Kommuner og private firmaer/ Kommuner, regioner,, modtagere, transportører. Disse danner en styregruppe og projektet udvikles og hostes af itentreprenør/rådgiver KL, 1-3 år ½ - 1 mio. kr. Finansieres gennem midler fra MST m.fl. samt evt. af privat firma, der udvikler børsen som deres eget produkt 3.2 Landsdækkende IT løsning Digital forvaltning af overskuds 3.3 Portal for muligheder for genanvendelse af Ved standard sager kan en køres hurtigere, standardkrav til modtageanlægget og en køres automatisk hvis ok. Frigiver ressourcer til de krævende sager i kommunerne, giver forbedrede konkurrenceforhold. Obligatorisk for alle kommuner og modtageanlæg. GIS løsningen sikrer også kørsel til nærmeste anlæg. Opgør med rod i definitioner. Portalen giver mulighed for at screene et parti med given forureningsgrad og geotekniske egenskaber for mulig genanvendelse (støjvold, dige, havneopfyld, Koordination, samarbejde for fælles interesser mangler Ansvar for løbende finansiering kommuner) og Grontmij, Bjarke Korsager store modtagere, KL, miljøstyrelsen, brabcheforeningerne, entreprenører Rådgiver + følgegruppe bestående af udvalgte Miljøportalen 2-4 år Etablering: ca. ½-1 mio. kr. Drift: ca ,- årligt., DI, Landskabsarkitekter, entrepre- Under 1 år Etablering: ca. ½-1 mio. kr. Drift: ,- årligt (opdatering

7 veje, m.m.). Portalen skal fodres med viden kommuner og om bl.a. lovgivning og projektek- regioner sempler og dette indhold skal vedligeholdes løbende. 3.4 Opdateret liste over godkendte modtageanlæg på miljøstyrelsens hjemmeside (alternativt Envinas hjemmeside eller Videnscenter for forurening). Listen skulle være en komplet fortegnelse over alle godkendte (kap. 5) anlæg og anlæg med 19 tilladelse. Anlæggets hjemkommune kunne være ansvarlig for at lægge godkendelser/tilladelser ind i systemet, så alle kan se vilkår for at modtage. Kræver opdateringer jævnligt Milsamkommunerne Kommunerne/miljøstyrel sen nører Side 7 af viden og referenceprojekter), i hvert fald de første 2 år. Jordmodtagere Under 1 år Etablering: kr. Drift kræver tid fra offentlige ansatte. Offentlige midler. 3.5 Justering af JordWeb mht. transportafstande 4 Udarbejdelse af forslag til justering af gældende regler vedr. håndtering. 4.1 Sjællandsvejledningen opdateres og gøres national 4.2 Ny vejledning om genanvendelse af 4.3 Tilladelse til brug af med inert affald f.eks. betonrester til indbygning 4.4 Ændring af skatteregler, så genbrug af bliver e økonomisk fordelagtig 4.5 Tilladelse til etablering af volde, som skær mod visuel forurening Det vil blive neme at finde det nærmeste anlæg, som kan modtage en. Kommunerne ønsker oversigt over modtageanlæg. Kommunerne på Sjælland har opdateret Sjællandsvejledningen, så den kan bruges i hele Danmark. er næsten færdig med en ny vejledning om genanvendelse af. Bør gøres færdig Vognmænd har indgået prisaftaler med deponeringsanlæg. RGS90DSV, Grontmij (Soilplans ide) Regionen, transportører har ikke taget stilling til den opdaterede version endnu Milsamkommunerne, kommunerne i hele landet store anlægsoperatører, modtagere Kræver ændring af regler Er ulovligt i øjeblikket Soilplan Jordmodtagere, råstofproducenter, store anlægsoperatører, Kræver ændring af regler Skattevæsenet (ide fra RGS90DSV og Soilplan) Ændring af lovgivning Soilplan miljøstyrelsen modtageanlæg Store anlægsoperatører, modtagere, Under 1 år Ca kr. 1-5 år Offentlige midler, relativt billigt da arbejdet allerede er udført af kommunerne 1 år Offentlige midler, relativt billigt, da vejledningen er næsten færdig. 1-5 år Offentlige midler, da ændring af regler vil kræve arbejdsindsats fra s medarbejdere 1-5 år Offentlige midler, da ændring af regler vil kræve arbejdsindsats fra Skats medarbejdere Developere, 5 år Offentlige midler, da ændring af regler vil kræve arbejdsindsats

8 4.6 Opdatering af restproduktbekendtgørelsen mht. forurenet 4.7 Gøre større andel af råstofressourcen anvendelig. 4.8 At vejsektoren kan håndterer egen overskuds indenfor vejareal, på en administrativ lettere måde. At der udvikles en standard 19 tilladelse til mellemoplagring af overskuds for at simplificere sagsbehandlingen og reducere overvågningsomkostninger Udarbejdelse af ny bekendtgørelse, som indeholder forurenet herunder eluatkoncentrationer for forskellige klasser/kategorier og klare regler for genbrug af til specifikke formål I en lang række områder anvendes kun % af råstofferne pga. beskyttede diger, fortidsminder mv. Udvikling af en standard 19 tilladelse til anvendelse for tilladelse til oplagring / mellemoplagring af overskuds i og fra vejarealer. Udvaskningstest af blandede rabate med henblik på at fastlægge potentialet for udvaskning af forurenende stoffer. Implementering af standard tilladelsen. Restprodukt bekendtgørelse er lige blevet opdateret Lovgivning og holdninger. Man ser kun ned i sit eget fagområde og ikke de konsekvenser det har på andre områder. Accept fra Milsamkommunerne Workshop Workshop den 9/6 Regionerne, råstofindvindere, kommuner Vejdirektoratet og andre vejbestyrelser, Kommunale miljømyndigheder GTS; DHI Entreprenørbranchen? Falstrup Consult, Advokat Birgitte Refn Wenzel fra Mazanti- Andersen, Korsø Jensen & Partnere Sælgere af restprodukter og producenter af forurenet Side 8 fra s medarbejdere 1-5 år Offentlige midler, projektet kræver test af forurenet samt tidsforbrug hos medarbejdere i Naturstyrelsen 2 år Offentlige midler 3 år Vejdirektoratet og vejbestyrelser s puljer 4.9 Udvikling af et standard koncept for indførelse af kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelse i kommunale bygge anlægsprojekter, med henblik på at optie kvalitet, miljø og arbejdsmiljø forhold. Af miljøforhold der opties vil bl.a. være håndtering. Region Hovedstaden går foran og udvikler et projektspecifikt kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem til anvendelse ved hospitalsbyggeri; specielt Hillerød Hospital. De udviklede dokumenter forenkles til skabeloner, der vil kunne tilpasses den enkelte kommuners bygge- anlægsarbejder Fordomme om kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem; at blive sat i system. Timing: Ca. 2 år efter Region Hovedstadens start på udvikling af kvalitets-, miljøog arbejdsmiljøledelsessystem Workshop 9/6 Falstrup Consult 1 år kommunerne

9 Side 9

Helhedsorienteret bæredygtig jordhåndtering (Masse håndtering) Helhedsorienteret, bæredygtig jordhåndtering

Helhedsorienteret bæredygtig jordhåndtering (Masse håndtering) Helhedsorienteret, bæredygtig jordhåndtering Helhedsorienteret bæredygtig jordhåndtering (Masse håndtering) 1 Overskudsjord (masser) er en ressource 2 Overskudsjord (masser) er en ressource 3 Disposition Vision og mål for at arbejde med genanvendelse

Læs mere

Genanvendelse af overskudsjord. ENVINA 30. september 2015. Markedschef Søren Helt Jessen

Genanvendelse af overskudsjord. ENVINA 30. september 2015. Markedschef Søren Helt Jessen Genanvendelse af overskudsjord ENVINA 30. september 2015 Markedschef Søren Helt Jessen Genanvendelse af overskudsjord Dagsorden -Lovgivning - Hvad er vigtigt ved genanvendelse af jorden? - Hvad skal der

Læs mere

Helhedsorienteret Bæredygtig Jordhåndtering ENVINA 09.10.2014

Helhedsorienteret Bæredygtig Jordhåndtering ENVINA 09.10.2014 Helhedsorienteret Bæredygtig Jordhåndtering ENVINA 09.10.2014 Bygherreforeningen Borgergade 111 DK-1300 København K Telefon +45 7020 0071 www.bygherreforeningen.dk 1 Projekt setup Koordinationsgruppe Leadpartnere

Læs mere

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune i Kommuneplan 2010-2022 Jordforurening Marts 2012 Esbjerg Kommune Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 05-03-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022,

Læs mere

Kortlægning af jordstrømme

Kortlægning af jordstrømme Kortlægning af jordstrømme Projekt for Miljøstyrelsen upubl. NATUR & MILJØ 2017-06-07 Astrid Zeuthen Jeppesen Markedschef NIRAS Take home messages Projekt for Miljøstyrelsen: Kortlægning af jordstrømme

Læs mere

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16.

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. marts 2015 Bilag 1: Business Case Jordbase ved Serena Sørensen Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Forvente

Læs mere

6. Håndtering af jorden i praksis

6. Håndtering af jorden i praksis 6. Håndtering af jorden i praksis 6.1 Sortering Allerede ved opgravning af forurenet jord, og om muligt inden, i forbindelse med undersøgelser, bør jorden sorteres med henblik på genanvendelse. Det er

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Tidligere og kommende anvendelse af forurenet jord Inger Holck Gregersen, Natur og Miljø Eksempler på nyttiggørelse og udnyttelse af eksisterende lovgivning Udfordringer i forhold til genanvendelse Nye

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Ren Jord- på din jord. Ansvar, tilladelser og placering

Ren Jord- på din jord. Ansvar, tilladelser og placering Ren Jord- på din jord Ansvar, tilladelser og placering Indledning Formålet med denne folder er at gøre opmærksom på det ansvar, du har, hvis du vælger at modtage ren jord. Desuden beskriver folderen, hvilke

Læs mere

En kommunal synsvinkel på jordbørs - og genanvendelse af jord

En kommunal synsvinkel på jordbørs - og genanvendelse af jord ATV Projekter med forurenet jord 8. maj 2013 En kommunal synsvinkel på jordbørs - og genanvendelse af jord Claus Frydenlund, akademiingeniør Gladsaxe Kommunes Miljøafdeling Gladsaxe Kommune er som udgangspunkt

Læs mere

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper 8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper edenfor er beskrevet Fyns Amts praksis ved behandling af udvalgte sagstyper, enten fordi de afviger fra de generelle principper, eller fordi

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Indholdsfortegnelse Generel del... 2 1 Formål... 2 1.1 Affaldshåndtering... 2 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 2 2 Lovgrundlag...

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

Miliøstyrelse. Genanvendelse af jord - nye regler Ulla Højsholt ord & Affald, Miljøstyrelsen EnviNa årsmøde 1. og 2. september 2008 MILJØMINISTERIE

Miliøstyrelse. Genanvendelse af jord - nye regler Ulla Højsholt ord & Affald, Miljøstyrelsen EnviNa årsmøde 1. og 2. september 2008 MILJØMINISTERIE Miliøstyrelse Genanvendelse af jord - nye regler Ulla Højsholt ord & Affald, Miljøstyrelsen EnviNa årsmøde 1. og 2. september 2008 MILJØMINISTERIE CO2- ~ Begrænsning af C02-udslip: ~ Tilbageholdenhed med

Læs mere

2. Jorden, der kan mellemdeponeres, må ikke ved lugt eller visuelt være forurenet.

2. Jorden, der kan mellemdeponeres, må ikke ved lugt eller visuelt være forurenet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse By og Havn I/S Nordre Toldbod 7 1013 København 31-03-2014 Sagsnr. 2014-0064211 Dokumentnr. 2014-0064211-1 IKO/JAN Tilladelse

Læs mere

KTC kredsmøde den 6. marts 2009

KTC kredsmøde den 6. marts 2009 KTC kredsmøde den 6. marts 2009 Genanvendelse af jord og kommuneplanlægningen v/ Benny Nielsen, COWI A/S (byn@cowi.dk) Disposition 1. Eksempler til anskueliggørelse af de praktiske og de økonomiske aspekter

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen

Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen Kvalitet af regnafstrømning fra A til Åen - vandkvalitet i forbindelse med regnvandshåndtering Baggrund: De seneste år er kommuner og forsyninger begyndt at implementere klimatilpasningsplanerne. I den

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

HELHEDSORIENTERET BÆREDYGTIG JORDHÅNDTERING Delprojektbeskrivelse

HELHEDSORIENTERET BÆREDYGTIG JORDHÅNDTERING Delprojektbeskrivelse HELHEDSORIENTERET BÆREDYGTIG JORDHÅNDTERING Delprojektbeskrivelse 3. juli 2013 Rev. 29. august 2013 TITEL : Delprojekt 2 - Planlægningstilgange FORMÅL Formålet er at få udviklet nogle planlægningsværktøjer,

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

JORDHÅNDTERING I DANMARK - ALT DET VI KAN, GØR OG BURDE G Ø RE

JORDHÅNDTERING I DANMARK - ALT DET VI KAN, GØR OG BURDE G Ø RE JORDHÅNDTERING I DANMARK - ALT DET VI KAN, GØR OG BURDE G Ø RE ATV Jord & Grundvand Møde 20 25. januar 2018 Hvad kan vi lære af projektet BÆREDYGTIG JORDHÅNDTERING? Hvordan kommer vi videre med CIRKULARITET?

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Kortlægning 2011 eller Sammenhæng i miljøforvaltningen det skal gi mening!

Kortlægning 2011 eller Sammenhæng i miljøforvaltningen det skal gi mening! Kortlægning 2011 eller Sammenhæng i miljøforvaltningen det skal gi mening! Af Birgit Skånvad Jordforureningsloven 2011 ATV-møde d. 27/10 2011 Områdeklassificering Betydning af ændringerne vedr. lettere

Læs mere

Hvad gør vi med det sediment, der ikke kan klappes?

Hvad gør vi med det sediment, der ikke kan klappes? Hvad gør vi med det sediment, der ikke kan klappes? Danske Havnes Temadag om miljøforhold i havne 11. Januar 2006 Tom E. Hansen Hvad er det, som ikke kan klappes. Der er flere grunde til, at sediment ikke

Læs mere

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9

Sags navn: Sags nr.: 180308 E1 Køge N Næstved Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 Udskiftning af 4 vejbærende broer, E1 Side 1 af 9 1. Formål Formålet med nærværende jordhåndteringsplan er at få godkendt jordhåndteringsplanen således at opgravet materialer kan mellemdeponeres for genindbygning

Læs mere

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima Klimatilpasning, strategi og udfordringer KøbeKøbenhavn Kommunes klimaplan Kommunes klimatilpasning 6 mål for København: Energi fra kul til vind Transport fra biler til cykler og brint biler Bygninger

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

En region går foran!

En region går foran! En region går foran! // Bygherreforeningens konference Fra jord til guld 5. februar 2016 // Jens Lind Gregersen, specialkonsulent, Region Hovedstaden Det europæiske perspektiv Politisk tilgang omlægning

Læs mere

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010 Miljøstyrelsen DAKOFAS PCB Seminar 17. Juni 2010 Kontorchef Dorte Hermansen Disposition 1. Baggrund 2. Hvad siger POP-forordningen om PCB? 3. Hvordan tolkes reglerne? EU-Kommisssionen En række medlemsstater

Læs mere

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015 university of copenhagen Københavns Universitet Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse Publication date: 2015 Citation for published version (APA): Baaner, L. (2015). Undervisningsnote om jordflytning:

Læs mere

AN-Bilerne påvejen for dig.

AN-Bilerne påvejen for dig. Vognmandsforretning bl.a. lev. af råstof materialer og bortskaffelse jord, asfalt o.m.a. Opgaverne fås hovedsagelig gennem entreprenørkunder ved tilbudsgivning Entreprenørkunderne deltager som regel selv

Læs mere

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer

Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer Projekt 5.3 Digitale Vandløbsregulativer 1. Formål og baggrund Baggrund Vandløb kan oversvømme byer og landbrugsarealer. Vandløb er samtidig levested for mange dyr og planter. Kommunerne og lodsejerne

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

KLAR FORSYNING A/S Revlen Køge

KLAR FORSYNING A/S Revlen Køge KLAR FORSYNING A/S Revlen 2 4600 Køge 26. AUGUST 2016 JOURNALNUMMER 09.08.26-G01--16 KS SANNEPET TILLADELSE TIL MIDLERTIDIGT JORDDEPOT UD FOR HAUBJERGVEJ 13-15/ STEVNHØJVEJ 13, MATR. NR. 129A, ST. HEDDINGE

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014.

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014. NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7012-00030 Ref. ahl Høringsnotat vedrørende ændring af bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

NOTAT Dato

NOTAT Dato NOTAT Dato 10.04.2008 Regulativ om jordstyring i Nordfyns Kommune Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Ny lovgivning Den 1. januar 2008 trådte 50 a i Jordforureningsloven i kraft, hvorefter

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Holbæk Kommunes praksis for terrænregulering

Holbæk Kommunes praksis for terrænregulering HOLBÆK KOMMUNE Notat Dato: 9. september 2016 Holbæk Kommunes praksis for terrænregulering Sammendrag Af sager om terrænregulering i 2015 og 2016 er det i 11 ud af 14 sager samme transportfirma (SCT Transport

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima

ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND. v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima ELENA-INITIATIV I REGION SJÆLLAND v/ Flemming Jørgensen Miljø og Klima AGENDA Præsentation ELENA teknisk bistand betalt af EU Erfaringer fra Region Sjælland og 12 kommuner Forundersøgelse ELENA-ansøgning

Læs mere

Mængder og strømme i bygge- og anlægsaffald

Mængder og strømme i bygge- og anlægsaffald Mængder og strømme i bygge- og anlægsaffald Erik K. Lauritzen Lauritzen Advising Mængder og strømme af bygge- og anlægsaffald Kortlægning af strømme B&AA, jf. netværkets arbejdsprogram. Opdatering af PROBA,

Læs mere

Status for genanvendelse af jord. Trine Bjerre Jensen og Hans Bengtsson NIRAS A/S

Status for genanvendelse af jord. Trine Bjerre Jensen og Hans Bengtsson NIRAS A/S Status for genanvendelse af jord Trine Bjerre Jensen og Hans Bengtsson NIRAS A/S Miljøprojekt Nr. 1378 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings-

Læs mere

I affaldsrammedirektivet er der fastlagt et krav, om at 70 procent af bygge- og nedrivningsaffald skal nyttiggøres inden 2020.

I affaldsrammedirektivet er der fastlagt et krav, om at 70 procent af bygge- og nedrivningsaffald skal nyttiggøres inden 2020. Bilag 2 Jord og Affald Ref. LGR Den 12. juli 2016 Kravspecifikationer for projekt om forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Hvornår har du sidst. fået penge. for at hjælpe miljøet?

Hvornår har du sidst. fået penge. for at hjælpe miljøet? Hvornår har du sidst fået penge for at hjælpe miljøet? Du kan hjælpe miljøet og modtage kontant tilskud Forbrændingsslagger er et velegnet fyld- og bundsikringsmateriale til bl.a. landbrugsbygninger, lagerbygninger

Læs mere

Netværket for bygge- og anlægsaffald

Netværket for bygge- og anlægsaffald Netværket for bygge- og anlægsaffald Arbejdsprogram 2015-2017 Idégrundlag og formål Bygge- og anlægsaffald (B&A- affald) betragtes som en ressource. Ressourcerne skal i hele værdikæden håndteres således,

Læs mere

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012 HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse i forbindelse med lokalplan nr. 09.E11.1 med tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg Sammenfattende

Læs mere

Risikovurdering af forurenet jord, slagger og flyveaske. EnviNa 30/9 2015

Risikovurdering af forurenet jord, slagger og flyveaske. EnviNa 30/9 2015 Risikovurdering af forurenet jord, slagger og flyveaske EnviNa 30/9 2015 1 Disposition 1. Indledning (kort) 2. Lovgivning (meget kort) 3. Cases (3-4 stk.) 4. Perspektivering/diskussion 2 1. Indledning

Læs mere

Tilladelse til genindbygning af knust asfalt

Tilladelse til genindbygning af knust asfalt ELF DEVELOPMENT A/S Strandvejen 70 2 2900 Hellerup 25. januar 2016 Tilladelse til genindbygning af knust asfalt Firmaet DGE har på jeres vegne med brev af den 25. september 2015 søgt om tilladelse til

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Øget genanvendelse af gasbeton og sanitet

Øget genanvendelse af gasbeton og sanitet Øget genanvendelse af gasbeton og sanitet Statusrapport November 2013 Danwaste Consult ApS Nordsøvej 4 2150 Nordhavn Tlf: 33 66 30 63 Indhold 1 Indledning 1 2 Interview af parterne 1 2.1 Farum Sten & Grus

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Notat. Plan for håndtering af forurenet jord. Etape Udbygning af E45 Østjyske motorvej mellem Skærup-Vejle N

Notat. Plan for håndtering af forurenet jord. Etape Udbygning af E45 Østjyske motorvej mellem Skærup-Vejle N Notat Plan for håndtering af forurenet jord Etape 6063 - Udbygning af E45 Østjyske motorvej mellem Skærup-Vejle N 1. Indledning I forbindelse med udførelsen af anlægsprojektet etape 6063, Skærup-Vejle

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen. Michael Alstrøm. Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg.

Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen. Michael Alstrøm. Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg. Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg.dk Michael Alstrøm Advokat, Partner Rønne & Lundgren Advokatfirma Afdeling for

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

CASI BORGERPANEL DANMARK 18.-19. APRIL 2015 TEKNOLOGIRÅDET

CASI BORGERPANEL DANMARK 18.-19. APRIL 2015 TEKNOLOGIRÅDET VISIONSKATALOG CASI BORGERPANEL DANMARK 18.-19. APRIL 2015 TEKNOLOGIRÅDET FIRE VISIONER FOR EN BÆREDYGTIG FREMTID Vision 1: Bæredygtig elektronik Det er vores vision at alt elektronik er bæredygtig på

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune Forslag af 6. november 2008 til Vurdering af gældende byzone For Grontmij Carlbro: Bjarke Korsager KS: Jacob Steffensen By: Frederikssund Oversigtskort Frederikssund med delområder

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system

Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Bygge- og anlægsaffald i det kommunale system Dansk Affaldsforening, Affaldsdage 11.11.2016 Funktionsleder Niels Bukholt Stort fokus på bygge- og anlægssektoren Ellen McArthur fundation 0,8-1,1 mia. kr.

Læs mere

Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver

Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver Høringssvar fra KL om meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver KL har modtaget meddelelse om cirkulær økonomi og forslag til direktiv om ændring

Læs mere

DANVA Vandsektorlov konference 10 november Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning

DANVA Vandsektorlov konference 10 november Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning DANVA Vandsektorlov konference 10 november 2015 Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning Sådan skabes verdens bedste regulering Samarbejde og internationalisering Reguleringen skal erkende at de

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE

SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDBRUG OG KOMMUNE OM NY METODE TIL PLANLÆGNING I DET ÅBNE LAND Det er muligt for landmænd, kommuner, rådgivere og forskere at få et godt samarbejde om planlægning og regulering i det

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune.

Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Administration af dispensationer fra jordforureningslovens 52 i Bornholms Regionskommune. Baggrund. Lovgivning Lov om forurenet jord af 04/12 2009 (Jordforureningsloven) 52 fastsætter at: Tilførsel af

Læs mere

Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle

Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle Byggeri i verdensklasse bæredygtigt nybyg og renovering 6. oktober 2016, Green Tech Center Vejle Hvordan skal cirkulær økonomi tænkes ind i et byggeri? v/anke Oberender, Centerleder for Videncenter for

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Ny produktion på Statens Serum Institut

Ny produktion på Statens Serum Institut Ny produktion på Statens Serum Institut Del 3: Ikke-teknisk resumé Del 1. Forslag til kommuneplantillæg inkl. miljørapport Offentliggjort som forslag 1. november 2011 Endelig udstedt til Københavns Kommune

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 7br, Lyndby By, Lyndby.

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 7br, Lyndby By, Lyndby. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Steffen Bomholt Rasmussen Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E sbra@lejre.dk Dato:

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Afsætningsmuligheder for slamaske til beton Interviews og anbefalinger

Afsætningsmuligheder for slamaske til beton Interviews og anbefalinger Afsætningsmuligheder for slamaske til beton Interviews og anbefalinger Brugerundersøgelse i starten af 2004, med målrettede interviews til betonbranchen, bygherrer, kommuner og miljøområdet for vurdering

Læs mere

Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald

Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K MST-7549-00057 Den 21. maj 2015 Høringssvar - Udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af resprodukter jord og sorteret bygge og anlægsaffald KL har modtaget

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER Cand.scient. Ulla Højsholt Miljøstyrelsen, Jord & Affald ATV MØDE JORDFORURENING 2007 SCHÆFFERGÅRDEN 14. Juni 2007 RESUMÉ Gennem jordstyringen kan myndighederne og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

- retspraksis og administrativ praksis. Jens Lind Gregersen

- retspraksis og administrativ praksis. Jens Lind Gregersen 52 - retspraksis og administrativ praksis Jens Lind Gregersen 52 retspraksis og administrativ praksis 3 + 1 cases: Vasby (betydning af kap. 5 godkendelse) Lynge (tekniske foranstaltninger og risikovurdering)

Læs mere