11523/15 ipj/kf/hm 1 DRI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11523/15 ipj/kf/hm 1 DRI"

Transkript

1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. september 2015 (OR. en) 11523/15 PE-QE 430 I-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité Svar på forespørgsler til skriftlig besvarelse til Rådet fra medlemmer af Europa-Parlamentet Behandling i Coreper De Faste Repræsentanters Komité opfordres til at behandle de udkast til svar på forespørgsler til skriftlig besvarelse, der er indeholdt i de dokumenter, der er opført på listen i bilaget til denne note. I medfør af artikel 12, stk. 2, litra a), i Rådets forretningsorden agter formandskabet at foreslå, at teksten til svarene på de pågældende forespørgsler til skriftlig besvarelse vedtages ved stiltiende samtykkeprocedure /15 ipj/kf/hm 1 DRI DA

2 BILAG Svar på forespørgsler til skriftlig besvarelse til Rådet fra medlemmer af Europa-Parlamentet a) E / Steven Woolfe (EFDD) Forbud mod grupper 11229/15 PE-QE 399 b) E / Mara Bizzotto (NI) Cyberkrigsførelse for at standse ISIS' fremgang i Vesten 10449/15 PE-QE 340 c) E / Miguel Viegas (GUE/NGL), Inês Cristina Zuber (GUE/NGL) og João Ferreira (GUE/NGL) Europahær 10557/15 PE-QE 356 d) E / Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Malin Björk (GUE/NGL), Barbara Spinelli (GUE/NGL), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Dennis de Jong (GUE/NGL) og Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) Den globale Khartoumproces og migrationsruteinitiativet mellem EU og Afrikas Horn 10940/15 PE-QE 373 e) E / Miguel Viegas (GUE/NGL) Biobrændstoffer og kulstofemissioner 11098/15 PE-QE 385 f) E / Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL) EFSA-undersøgelser og marine biotoksiner 10556/15 PE-QE 355 g) E / Tomáš Zdechovský (PPE) Direktivet om barselsorlov 10982/15 PE-QE 376 h) E / Paloma López Bermejo (GUE/NGL) Tiltrædelse af den europæiske socialpagt - Rådet 10473/15 PE-QE 351 i) E / Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR) Forbindelsen mellem oprettelsen af den europæiske anklagemyndighed og ikrafttrædelsen og gennemførelsen af BFI-direktivet 11099/15 PE-QE 386 j) E / David Casa (PPE) Den græske premierminister Alexis Tsipras om de russiske sanktioner 10451/15 PE-QE /15 ipj/kf/hm 2

3 k) E / Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL) Det Europæiske Råds erklæring af 23. april 11159/15 PE-QE 390 l) E / Siôn Simon (S&D) Formueforhold mellem par af samme køn 10983/15 PE-QE 377 m) E / Miguel Viegas (GUE/NGL) EU og migrationspolitik 10820/15 PE-QE 367 n) E / Victor Negrescu (S&D) Integration af indvandrere og ledsageforanstaltninger 10990/15 PE-QE 379 o) E / Victor Negrescu (S&D) Konflikten i Yemen 11266/15 PE-QE 404 p) E / Victor Negrescu (S&D) Den europæiske anklagemyndighed 11100/15 PE-QE 387 q) E / Javier Couso Permuy (GUE/NGL) og Pablo Iglesias (GUE/NGL) Forslag til en "Europahær" ved formanden for Kommissionen 10945/15 PE-QE 375 r) E / Csaba Molnár (S&D) Behovet for en fælles EU-indvandringspolitik og den ungarske regerings holdning 11310/15 PE-QE 411 s) E / Eider Gardiazabal Rubial (S&D) Budgetmæssige følger af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 23. april /15 PE-QE 384 t) E / Sabine Lösing (GUE/NGL), João Ferreira (GUE/NGL), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) og Javier Couso Permuy (GUE/NGL) Eftergivelse af gæld for lande, der er ramt af ebola 10431/15 PE-QE 336 u) E / Ángela Vallina (GUE/NGL) Vilkårligt bombardement af UNRWA's anlæg under Israels operation "beskyttende kant" mod befolkningen i Gaza, jf en FN-rapport 10823/15 PE-QE 369 v) E / Ángela Vallina (GUE/NGL) Undertrykkelse og institutionel racisme i Israel i forhold til etniske samfund, især personer af etiopisk oprindelse 11228/15 PE-QE 398 w) E / Gianluca Buonanno (NI) Nedskæringer i det europæiske budget 10492/15 PE-QE /15 ipj/kf/hm 3

4 x) E / Liisa Jaakonsaari (S&D) De europæiske kampgruppers nuværende operative beredskab og udnyttelse 10458/15 PE-QE 344 y) E / Gianluca Buonanno (NI) Import af 19 GMO'er med Kommissionen godkendelse uden høring 10408/15 PE-QE 332 z) E / Gianluca Buonanno (NI) Sanktioner mod Gazprom 10589/15 PE-QE 360 aa) E / Daniel Buda (PPE) Offentligt våbenindkøb 10824/15 PE-QE 370 bb) E / Miguel Viegas (GUE/NGL) Nationalstaternes godkendelse af GMO'er 10411/15 PE-QE 334 cc) E / Miguel Viegas (GUE/NGL) GM-afgrøder 10413/15 PE-QE 335 dd) E /2015 put by Miguel Viegas (GUE/NGL) Import af GMO'er 10558/15 PE-QE 357 ee) ff) E / Emmanuel Maurel (S&D) Redning af migranter på Middelhavet ved hjælp af operation Triton 11042/15 PE-QE 381 E / Steven Woolfe (EFDD) Afvisning af at deltage i udveksling af bevismateriale 10410/15 PE-QE 333 gg) E / Steven Woolfe (EFDD) Suspension af stemmeret i Rådet 10460/15 PE-QE 345 hh) E / Steven Woolfe (EFDD) Rådets sanktioner mod Lashkar-e-Taiba 10463/15 PE-QE 346 ii) jj) E / Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL), Kostadinka Kuneva (GUE/NGL) og Sofia Sakorafa (GUE/NGL) Revision af direktivet om barselsorlov 10984/15 PE-QE 378 E / Steven Woolfe (EFDD) Rådets afstemningssystem 10457/15 PE-QE 343 kk) E / Jozo Radoš (ALDE) Flere dommere til Domstolen: konsekvensanalyse 11176/15 PE-QE 391 ll) E / István Ujhelyi (S&D) Ungarns medlemskab af EU 10465/15 PE-QE /15 ipj/kf/hm 4

5 mm) E / Nicolas Bay (NI) Kommissionens forslag som reaktion på tragedierne i Middelhavsområdet 11214/15 PE-QE 395 nn) E / Nicolas Bay (ENF) og Gianluca Buonanno (ENF) Kontraproduktive følger af normative hygiejneforskrifter 11034/15 PE-QE 380 oo) E / Gianluca Buonanno (NI) Tidsubegrænset suspension af Schengenaftalerne på grund af islamisk terrorisme 10445/15 PE-QE 337 pp) E / Gianluca Buonanno (NI) EU's sikkerhedsorganisationers overvågning af Sort Blok 10467/15 PE-QE 349 qq) E / Hugues Bayet (S&D) Eurogruppen og gennemsigtighed 11052/15 PE-QE 382 rr) E / Vilija Blinkevičiūtė (S&D) Fremtiden for direktivet om ikkeforskelsbehandling 10466/15 PE-QE 348 ss) P / Nigel Farage (EFDD) Artikel 6, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union 11101/15 PE-QE 388 tt) E / Vilija Blinkevičiūtė (S&D) Håndtering af multipel sclerose i Europa 10563/15 PE-QE 358 uu) E / Siôn Simon (S&D) Rejseudgifter for ansatte i Rådet, der rejste mellem de tre arbejdssteder i /15 PE-QE 361 vv) E / Biljana Borzan (S&D) Ratificering af TTIP 11146/15 PE-QE 389 ww) E / Gianluca Buonanno (NI) Libyen: Wikileaks afslører europæisk militær interventionsplan 11313/15 PE-QE 413 xx) E / Ángela Vallina (GUE/NGL) Rådet for Den Europæiske Union blokerer det nye direktiv om barselsorlov 11180/15 PE-QE 394 yy) E / Siôn Simon (S&D) Adgang til Rådets bygninger 11429/15 PE-QE /15 ipj/kf/hm 5

6 zz) E / Siôn Simon (S&D) Antal ansatte i Rådet fra hver medlemsstat 11412/15 PE-QE 423 aaa) E / Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Eleonora Evi (EFDD) og Marco Zanni (EFDD) Ødelæggelser forårsaget af Sort Blok under åbningen af EXPO 2015 i Milano 11227/15 PE-QE 397 bbb) E / Marine Le Pen (NI) Kunstværker, der er i Rådets besiddelse 11413/15 PE-QE 424 ccc) E / Rachida Dati (PPE) Fælles holdning vedrørende brugen af bevæbnede droner 11238/15 PE-QE 401 ddd) P / Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), Jonás Fernández (S&D), Ramón Jáuregui Atondo (S&D) og Eider Gardiazabal Rubial (S&D) Vedtagelse af en skat på finansielle overførsler 11267/15 PE-QE 405 eee) E / Jonathan Arnott (EFDD) Fremtrædende udenlandske personligheder, der er nægtes indrejse i EU fff) 11080/15 PE-QE 383 E / Jonathan Arnott (EFDD) EU-politikere nægtes indrejse i tredjelande 11179/15 PE-QE 393 ggg) E / Gianluca Buonanno (NI) Brexit og Grexit - varsler om en implosion af EU 11375/15 PE-QE 417 nnn) E / Jean-François Jalkh (NI) Amerikansk militær tilstedeværelse i Japan og Europa 11233/15 PE-QE 400 iii) jjj) E / Stanislav Polčák (PPE) Retsgrundlag for programmer til levering af frugt, grøntsager og mælk til skoler 11178/15 PE-QE 392 E / David Casa (PPE) Fjernelse af netneutralitet fra udkastet til lovgivning om det indre marked for telekommunikation 11268/15 PE-QE 406 kkk) E / Lorenzo Fontana (ENL) Godkendelse af 19 genmodificerede (GM-) fødevarer 11269/15 PE-QE /15 ipj/kf/hm 6

7 lll) E / Fernando Maura Barandiarán (ALDE), Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE), Javier Nart (ALDE), Enrique Calvet Chambon (ALDE), Paloma López Bermejo (GUE/NGL), Isabella Adinolfi (EFDD), Petras Auštrevičius (ALDE), Barbara Kappel (NI), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Catherine Stihler (S&D), Ivo Vajgl (ALDE), Esteban González Pons (PPE), Rolandas Paksas (EFDD), Terry Reintke (Verts/ALE), Richard Howitt (S&D), Julia Reda (Verts/ALE), Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), Michèle Rivasi (Verts/ALE), José Bové (Verts/ALE), Yannick Jadot (Verts/ALE), Pascal Durand (Verts/ALE), Eva Joly (Verts/ALE), Karima Delli (Verts/ALE), Kostas Chrysogonos (GUE/NGL), Eva Paunova (PPE), Igor Šoltes (Verts/ALE), Krystyna Łybacka (S&D), José Blanco López (S&D), Marielle de Sarnez (ALDE), Giorgos Grammatikakis (S&D), Enrico Gasbarra (S&D), Jiří Pospíšil (PPE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Urmas Paet (ALDE), Tanja Fajon (S&D), Alfred Sant (S&D), Milan Zver (PPE), Santiago Fisas Ayxelà (PPE), Marietje Schaake (ALDE), Keith Taylor (Verts/ALE), Fabio Massimo Castaldo (EFDD), Mary Honeyball (S&D), Alessia Maria Mosca (S&D), Angel Dzhambazki (ECR), Emil Radev (PPE), Ivan Jakovčić (ALDE), Jana Žitňanská (ECR), Emilian Pavel (S&D), Ádám Kósa (PPE), Marek Plura (PPE), Jean-Marie Cavada (ALDE), Bogdan Brunon Wenta (PPE), António Marinho e Pinto (ALDE), Yana Toom (ALDE), Ilhan Kyuchyuk (ALDE), Damiano Zoffoli (S&D), Dieter-Lebrecht Koch (PPE), Nicola Caputo (S&D), Marisa Matias (GUE/NGL), Mara Bizzotto (NI), Marian Harkin (ALDE), Svetoslav Hristov Malinov (PPE), Matteo Salvini (NI), Luigi Morgano (S&D), Dita Charanzová (ALDE), Filiz Hyusmenova (ALDE), Costas Mavrides (S&D), Alojz Peterle (PPE), Carlos Coelho (PPE), Roberta Metsola (PPE), Miroslav Mikolášik (PPE), Luis de Grandes Pascual (PPE), Theresa Griffin (S&D), Mircea Diaconu (ALDE), Marc Joulaud (PPE), José Inácio Faria (ALDE), Olga Sehnalová (S&D) og Georgios Epitideios (NI) Fremskridt med hensyn til ratificeringen af Marrakeshtraktaten 11239/15 PE-QE 402 mmm)e / Marc Tarabella (S&D) Definition af netneutralitet 11297/15 PE-QE 408 nnn) E / Marielle de Sarnez (ALDE) Definition af en europæisk drone 11314/15 PE-QE 414 ooo) E / Siôn Simon (S&D) Rådets tjenesterejser til Strasbourg i 2013 og /15 PE-QE 420 ppp) E / Fabio De Masi (GUE/NGL) Ubesvarede spørgsmål E / /15 PE-QE 418 qqq) E / Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE) Stop for roaming 11298/15 PE-QE 409 rrr) E / Marian Harkin (ALDE) Direktivet om ikkeforskelsbehandling 11299/15 PE-QE /15 ipj/kf/hm 7

8 sss) E / João Ferreira (GUE/NGL) og Inês Cristina Zuber (GUE/NGL) FN's internationale konvention om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder 11431/15 PE-QE 426 ttt) E / João Ferreira (GUE/NGL) og Inês Cristina Zuber (GUE/NGL) Planer for militær intervention i Libyen afsløret af Wikileaks 11315/15 PE-QE 415 uuu) E / Siôn Simon (S&D) Rådets tjenesterejser til Strasbourg i 2011 og /15 PE-QE 421 vvv) E / Laura Agea (EFDD), Dario Tamburrano (EFDD) og Tiziana Beghin (EFDD) Retningslinjer for beskæftigelsen: større inddragelse af Europa-Parlamentet i beslutningsprocessen 11381/15 PE-QE 419 www) E / José Blanco López (S&D) Fremskridt inden for luftfartspassagerers rettigheder 11359/15 PE-QE 416 xxx) E / Siôn Simon (S&D) Rejseudgifter for ansatte i Rådet, der rejste mellem de tre arbejdssteder i uge 11 og 13 i /15 PE-QE /15 ipj/kf/hm 8

I (1) 30. Svar på skriftlige forespørgsler til Rådet fra medlemmer af Europa-Parlamentet (+)

I (1) 30. Svar på skriftlige forespørgsler til Rådet fra medlemmer af Europa-Parlamentet (+) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. september 2015 (OR. fr) 11742/15 OJ CRP1 31 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2554. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 11. september 2015

Læs mere

Medlemmer. Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Medlemmer. Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender Thomas HÄNDEL Formand mer Marita ULVSKOG Næstformand Sverige Claude ROLIN Næstformand Belgien Renate WEBER Næstformand Rumænien Agnes JONGERIUS Næstformand

Læs mere

Medlemmer. Udvalget for Andragender. Cecilia WIKSTRÖM Formand. Rosa ESTARÀS FERRAGUT Næstformand. Roberta METSOLA Næstformand

Medlemmer. Udvalget for Andragender. Cecilia WIKSTRÖM Formand. Rosa ESTARÀS FERRAGUT Næstformand. Roberta METSOLA Næstformand Udvalget for Andragender mer Cecilia WIKSTRÖM Formand Sverige mer Rosa ESTARÀS FERRAGUT Roberta METSOLA Malta Marlene MIZZI Malta Pál CSÁKY Slovakiet Tim AKER Det Forenede Kongerige Marina ALBIOL GUZMÁN

Læs mere

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 14.1.2015 B8-0050/2015 } B8-0052/2015 } B8-0053/2015 } B8-0057/2015 } B8-0058/2015 } B8-0660/2015 } B8-0062/2015 }RC1 FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG jf. forretningsordenens

Læs mere

Medlemmer. Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Medlemmer. Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Udvalget om International Handel Bernd LANGE Formand mer Tokia SAÏFI Næstformand Yannick JADOT Næstformand Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance Iuliu WINKLER Næstformand Rumænien Jan ZAHRADIL

Læs mere

Økonomi- og Valutaudvalget. Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Økonomi- og Valutaudvalget. Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Økonomi- og Valutaudvalget mer Roberto GUALTIERI Formand mer Markus FERBER Næstformand Peter SIMON Næstformand Sander LOONES Næstformand Belgien Gabriel MATO Næstformand Gerolf ANNEMANS Belgien Gruppen

Læs mere

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Fiskeriudvalget mer Alain CADEC Formand mer Linnéa ENGSTRÖM Sverige Jarosław WAŁĘSA Polen Werner KUHN Renata BRIANO Marco AFFRONTE Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA David COBURN Richard CORBETT 05/01/2017

Læs mere

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-1260/2016 } B8-1262/2016 } B8-1265/2016 } B8-1268/2016 } B8-1271/2016 } B8-1274/2016 } B8-1275/2016 } RC1 23.11.2016 FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG jf. forretningsordenens

Læs mere

Medlemmer. Afzal KHAN Næstformand Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Det Forenede Kongerige

Medlemmer. Afzal KHAN Næstformand Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Det Forenede Kongerige Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar Anna Elżbieta FOTYGA Formand Christian EHLER mer Jaromír ŠTĚTINA Tjekkiet Afzal KHAN Sabine LÖSING Laima Liucija ANDRIKIENĖ Litauen Johannes Cornelis van BAALEN Nederlandene

Læs mere

Medlemmer. Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Medlemmer. Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og

Læs mere

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0052/

*** HENSTILLING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0052/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0052/2017 3.3.2017 *** HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Føderative

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi FORSLAG TIL GSORDEN ITRE(2017)0322_1 Møde Onsdag den 22. marts 2017 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 Torsdag den 23. marts 2017 kl. 9.00-12.30

Læs mere

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2016/2224(INI) 13.7.2017 UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Retsudvalget om legitime foranstaltninger

Læs mere

juni 2016 Bruxelles

juni 2016 Bruxelles EUROPA-PARLAMENTET 2014 2019 Mødedokument DAGSORDEN 22. - 23. juni 2016 Bruxelles 22/06/16 DA Forenet i mangfoldighed DA Forklaring af procedurerne Medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse, sættes

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-309

ÆNDRINGSFORSLAG 1-309 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2014/2237(INI) 21.5.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-309 Udkast til betænkning Inês Cristina Zuber (PE554.950v01-00) Begrænsning af uligheder

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 21.4.2015 2013/0433(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 Udkast til udtalelse Jude Kirton-Darling (PE551.861v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2015/2255(INI) 18.2.2016 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale

Læs mere

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2014/2252(INI) 29.5.2015 UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Retsudvalget om årsrapporter om

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2015/2086(INL) fra Udvalget for Andragender.

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2015/2086(INL) fra Udvalget for Andragender. Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 2015/2086(INL) 21.4.2016 UDTALELSE fra Udvalget for Andragender til Retsudvalget om grænseoverskridende aspekter af adoptioner (2015/2086(INL)) Ordfører

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. februar 2017 (OR. en) 6218/17 OJ CRP1 6 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2616. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 15. februar 2017 Kl.:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2014/2243(INI) 3.9.2015 UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender til

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2014/2214(INI) 16.7.2015. fra Udenrigsudvalget. til Regionaludviklingsudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2014/2214(INI) 16.7.2015. fra Udenrigsudvalget. til Regionaludviklingsudvalget Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2014/2214(INI) 16.7.2015 UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Regionaludviklingsudvalget om en EU-strategi for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav

Læs mere

FODMAPforum. Designmanual

FODMAPforum. Designmanual Designmanual Velkommen På de følgende sider finder du s designprogram. Med det ved hånden er du i stand til at designe løsninger til s grafiske flader. Her kan du slå op og finde ingredienserne til at

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 25.3.2015 2014/2228(INI) UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om International

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-87

ÆNDRINGSFORSLAG 1-87 Europa-Parlamentet 2014-2019 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2015/2063(INI) 13.8.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-87 Angel Dzhambazki (PE557.258v01-00) Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-112

ÆNDRINGSFORSLAG 1-112 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 10.2.2015 2014/2152(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-112 Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PE544.381v01-00) EU-strategien for ligestilling

Læs mere

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0478/2016 } B8-0479/2016 } B8-0481/2016 } B8-0483/2016 } B8-0484/2016 } B8-0485/2016 } B8-0486/2016 } RC1 13.4.2016 FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG jf. forretningsordenens

Læs mere

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-1346/2016 } B8-1350/2016 } B8-1353/2016 } B8-1356/2016 } B8-1359/2016 } B8-1361/2016 } RC1 14.12.2016 FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG jf. forretningsordenens artikel

Læs mere

Committee / Commission CULT. Meeting of / Réunion du 04/09/2014. BUDGETARY AMENDMENTS (2015 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2015)

Committee / Commission CULT. Meeting of / Réunion du 04/09/2014. BUDGETARY AMENDMENTS (2015 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2015) Committee / Commission CULT Meeting of / Réunion du 04/09/2014 BUDGETARY AMENDMENTS (2015 Procedure) AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES (Procédure 2015) Rapporteur: Silvia COSTA DA DA Forslag til ændring 5700 ===

Læs mere

Underudvalget om Menneskerettigheder. Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet

Underudvalget om Menneskerettigheder. Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Underudvalget om Menneskerettigheder mer Elena VALENCIANO Formand mer Cristian Dan PREDA Beatriz BECERRA BASTERRECHEA László TŐKÉS Ungarn Barbara LOCHBIHLER Lars ADAKTUSSON Sverige Francisco ASSIS Portugal

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 12-29

ÆNDRINGSFORSLAG 12-29 Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2015/0310(COD) 6.4.2016 ÆNDRINGSFORSLAG 12-29 Udkast til udtalelse Eider Gardiazabal Rubial (PE578.760v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. februar 2017 (OR. en) 5951/17 OJ CRP1 5 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2615. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 8. februar 2017 Kl.: 10.00

Læs mere

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget

1. Vedtagelse af dagsordenen Godkendelse af I-punkterne i bilaget Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. december 2016 (OR. en) 15464/16 OJ CRP1 41 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2609. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 16. december 2016

Læs mere

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO

NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO NICHLAS STILLING HANSEN PORTFOLIO OPGAVE At designe en ny hjemmeside til den lokale bilklub, American Style Car Club Hadsund. Den tidligere hjemmeside som klubben havde, levede ikke op til og indeholdte

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

Budgetkontroludvalget. Derek VAUGHAN Næstformand Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Det Forenede Kongerige

Budgetkontroludvalget. Derek VAUGHAN Næstformand Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Det Forenede Kongerige Budgetkontroludvalget mer Ingeborg GRÄSSLE Formand mer Derek VAUGHAN Indrek TARAND Estland Martina DLABAJOVÁ Tjekkiet Dan NICA Nedzhmi ALI Bulgarien Louis ALIOT Gruppen Et Nationernes og Frihedens Europa

Læs mere

PROTOKOL. fra mødet Onsdag 17. maj 2017 P8_PV-PROV(2017)05-17 FORELØBIG UDGAVE PE DA Forenet i mangfoldighed DA

PROTOKOL. fra mødet Onsdag 17. maj 2017 P8_PV-PROV(2017)05-17 FORELØBIG UDGAVE PE DA Forenet i mangfoldighed DA 2017-2018 PROTOKOL fra mødet Onsdag 17. maj 2017 P8_PV-PROV(2017)05-17 FORELØBIG UDGAVE PE 604.992 Forenet i mangfoldighed TEGNFORKLARING * Høringsprocedure *** Godkendelsesprocedure ***I Almindelig lovgivningsprocedure

Læs mere

Nem grafik til websider

Nem grafik til websider Web design 101 Artiklen beskriver en nem måde, hvorpå du han lave ikon-lignende billeder til websider på basis af de symboltegnsæt, der er til rådighed på din computer. Metoden er særlig velegnet til små

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 16.9.2014 B8-0119/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om EU s reaktion på ebolaudbruddet

Læs mere

DET MÅ KUNNE GØRES BEDRE DESIGN EKSAMEN C

DET MÅ KUNNE GØRES BEDRE DESIGN EKSAMEN C DET MÅ KUNNE GØRES BEDRE DESIGN EKSAMEN C FORSIDE 1 IDÉ 1 EMBALLAGE TIL TYGGEGUMMI PROBLEM IDÉ 2 EMBALLAGE TIL PISTACHENØDDER Brugt tyggegummi sviner i gadebiledet og skader naturen, fordi folk bare spytter

Læs mere

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A

6187/17 bmc/sr/top/ikn 1 DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0148 (COD) 6187/17 CONSOM 40 MI 119 COMPET 89 TELECOM 35 JUSTCIV 24 DIGIT 19 IND 34 CODEC 197 NOTE fra:

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Mødedokument 16.9.2014 B8-0133/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-1232/2016 } B8-1233/2016 } B8-1234/2016 } B8-1237/2016 } B8-1240/2016 } RC1 21.11.2016 FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Læs mere

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-1062/2016 } B8-1067/2016 } B8-1070/2016 } B8-1071/2016 } B8-1074/2016 } B8-1078/2016 } B8-1080/2016 } RC1 5.10.2016 FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG jf. forretningsordenens

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-74

ÆNDRINGSFORSLAG 1-74 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 07.4.2015 2014/2160(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-74 Vilija Blinkevičiūtė (PE551.786v01-00) om anvendelsen af Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Medlemmer. Linda McAVAN Formand Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Det Forenede Kongerige

Medlemmer. Linda McAVAN Formand Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Det Forenede Kongerige Udviklingsudvalget mer Linda McAVAN Formand mer Maurice PONGA Paavo VÄYRYNEN Finland Stelios KOULOGLOU Grækenland Nirj DEVA Louis ALIOT Gruppen Et Nationernes og Frihedens Europa Nicolas BAY Gruppen Et

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-41

ÆNDRINGSFORSLAG 1-41 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2015/2104(INI) 2.9.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-41 David McAllister (PE560.882v01-00) om EU's rolle i FN - hvordan EU's udenrigspolitiske

Læs mere

Punkter, der skal drøftes (II)

Punkter, der skal drøftes (II) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 14555/17 OJ CRP1 39 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Justus Lipsius-Bygningen, Bruxelles 22. november 2017

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-9

EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-9 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 11.12.2014 2014/2075(DEC) ÆNDRINGSFORSLAG 1-9 Iratxe García Pérez (PE541.590v01-00) om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget (2015)0226_1 FORSLAG TIL GSORDEN Møde Torsdag den 26. februar 2015 kl. 9.00-12.30 Bruxelles Mødelokale: József Antall (4Q1) Kl. 9.00-9.45 Fælles udvalgsmøde

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-150

ÆNDRINGSFORSLAG 1-150 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2015/2321(INI) 1.4.2016 ÆNDRINGSFORSLAG 1-150 Udkast til udtalelse Brando Benifei (PE575.366v01-00) Flygtninge: Social inklusion

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-67

ÆNDRINGSFORSLAG 1-67 Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2080(INI) 6.9.2016 ÆNDRINGSFORSLAG 1-67 Ingeborg Gräßle (PE584.123v02) om kommissærers interesseerklæringer - Retningslinjer (2016/2080(INI)) AM\1103512.docx

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (2015)0715_1 FORSLAG TIL GSORDEN Møde Onsdag den 15. juli 2015 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30 Torsdag den 16.

Læs mere

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2015/2147(INI) 16.11.2015 UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Udvalget om Industri, Forskning

Læs mere

FORSLAG TIL DAGSORDEN

FORSLAG TIL DAGSORDEN EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender EMPL(2012)0917_1 FORSLAG TIL GSORDEN Møde Mandag den 17. september 2012 kl. 15.00-18.30 Tirsdag den 18. september 2012 kl.

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-215

ÆNDRINGSFORSLAG 1-215 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2014/2228(INI) 5.3.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-215 Jerzy Buzek (PE546.749v02-00) Henstillinger til Kommissionen om forhandlingerne om det

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2014/0217(COD) 22.1.2015. fra Budgetudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2014/0217(COD) 22.1.2015. fra Budgetudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 22.1.2015 2014/0217(COD) UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

FORELØBIG DAGSORDEN MØDE I DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITE (1. afdeling) dato: fredag den 18. april 2008 (kl ) I(1)

FORELØBIG DAGSORDEN MØDE I DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITE (1. afdeling) dato: fredag den 18. april 2008 (kl ) I(1) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 16. april 2008 (17.04) (OR. en) 8443/08 OJ CRP1 14 FORELØBIG GSORDEN for: 2224. MØDE I DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITE (1. afdeling) dato: fredag den 18. april

Læs mere

I (1) 2. Svar på skriftlige forespørgsler til Rådet fra medlemmer af Europa-Parlamentet (+)

I (1) 2. Svar på skriftlige forespørgsler til Rådet fra medlemmer af Europa-Parlamentet (+) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. december 2010 (20.12) (OR. fr) 18109/10 OJ CRP1 45 FORELØBIG GSORDEN for: 2346. MØDE I DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) tirsdag den 21. december

Læs mere

ONSDAG DEN 11. MAJ 2016 (KL )

ONSDAG DEN 11. MAJ 2016 (KL ) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. maj 2016 (OR. en) 8682/16 OJ CRP1 17 FORELØBIG GSORDEN Vedr.: 2585. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) Dato: 11. og 13. maj 2016 Kl.:

Læs mere

Retsudvalget Formanden

Retsudvalget Formanden Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget Formanden 18.6.2015 Bernd Lange Formand for Udvalget om International Handel BRUXELLES Om: Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0867/2016 29.6.2016 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om den seneste udvikling

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-225

ÆNDRINGSFORSLAG 1-225 Europa-Parlamentet 2014-2019 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2015/2006(INI) 27.5.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-225 Udkast til betænkning Michaela Šojdrová (PE554.783v01-00) om fremme af unges iværksættervirksomhed

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-239

ÆNDRINGSFORSLAG 1-239 Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/2033(INI) 2.6.2016 ÆNDRINGSFORSLAG 1-239 Udkast til betænkning Werner Langen (PE582.077v01-00) På vej mod et endeligt momssystem og bekæmpelse

Læs mere

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils

LLZ DESIGN. Skabeloner og stencils DANSK DESIGN LLZ DESIGN Skabeloner og stencils Skabeloner og stencils til hobby. Brug kataloget 2015 til køb og kreativ inspiration. Til vægdekorationer, billedmageri, på tøj, møbler, papir, glas, postkort

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-55

ÆNDRINGSFORSLAG 1-55 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-55 Anneleen Van Bossuyt (PE554.939v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet (2015/2074(BUD))

Læs mere

Kultur- og Uddannelsesudvalget

Kultur- og Uddannelsesudvalget Europa-Parlamentet 2014-2019 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2016/2101(INI) 28.9.2016 UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om det europæiske semester for samordning

Læs mere

Handlingsprogram 2007-2009

Handlingsprogram 2007-2009 Handlingsprogram 2007-2009 Organisationsudvalget a) I samarbejde med kredse og specialgrupper skal kendskabet til DJ udbredes i forhold til alle potentielle medlemmer b) Organiseringen af freelancere skal

Læs mere

5808/17 ag/aan/hsm 1 DGG 3B

5808/17 ag/aan/hsm 1 DGG 3B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 5808/17 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: 5590/17 Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

7023/16 ADD 1 1 DPG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203

7023/16 ADD 1 1 DPG. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. april 2016 (OR. en) 7023/16 ADD 1 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 14 JAI 206 COMIX 203 3455. samling i Rådet for Den Europæiske Union (RETLIGE OG INDRE

Læs mere

PROTOKOL. fra mødet Onsdag 11. maj 2016 P8_PV(2016)05-11 PE DA Forenet i mangfoldighed DA

PROTOKOL. fra mødet Onsdag 11. maj 2016 P8_PV(2016)05-11 PE DA Forenet i mangfoldighed DA 2016-2017 PROTOKOL fra mødet Onsdag 11. maj 2016 P8_PV(2016)05-11 PE 582.706 Forenet i mangfoldighed TEGNFORKLARING TEGNFORKLARING * Høringsprocedure *** Godkendelsesprocedure ***I Almindelig lovgivningsprocedure

Læs mere

~o~ Prøvegravnings-beretning. Udateret boplads. Indhold: 7. Anlægsbeskrivelser 8. Tegningsliste.

~o~ Prøvegravnings-beretning. Udateret boplads. Indhold: 7. Anlægsbeskrivelser 8. Tegningsliste. 0,0 HALSEBY AMK 3B-'J- Tårnbrg sgn, Slagelse herred, Srø amt. 4.03.19. Prøvegravnings-beretning. Udateret bplads.. ndhld: L Arsag. 2. Undersøgelsens da ta. 3. Tpgrafi g gelgi. 4. Målesystem g pmåling 5.

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

Kultur- og Uddannelsesudvalget. om EU's rolle i FN - Hvordan EU's udenrigspolitiske mål bedre kan nås (2015/2104(INI))

Kultur- og Uddannelsesudvalget. om EU's rolle i FN - Hvordan EU's udenrigspolitiske mål bedre kan nås (2015/2104(INI)) Europa-Parlamentet 2014-2019 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2015/2104(INI) 23.9.2015 UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Udenrigsudvalget om EU's rolle i FN - Hvordan EU's udenrigspolitiske

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0018/

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0018/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0018/2017 1.2.2017 BETÆNKNING med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om EU's prioriteringer for den 61. samling i FN's Kommission for Kvinders

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 17.9.2010 2010/2018(INI) KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 Udkast til betænkning Britta Thomsen (PE442.875v01-00) om kvindelige

Læs mere

2016-BUDGETPROCEDUREN

2016-BUDGETPROCEDUREN 2016-BUDGETPROCEDUREN Dok. nr.: 4: (2) ******* 24.09.2015 BUDGETUDVALGET ORDFØRERE: JOSÉ MANUEL FERNANDES - SEKTION III (KOMMISSIONEN) GÉRARD DEPREZ - ØVRIGE SEKTIONER PARLAMENTETS HOLDNING Forslag til

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-116

ÆNDRINGSFORSLAG 1-116 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2014/2239(INI) 27.5.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-116 Udkast til betænkning Lynn Boylan (PE539.669v01-00) om opfølgning på det

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-116

ÆNDRINGSFORSLAG 1-116 Europa-Parlamentet 2014-2019 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2015/2321(INI) 22.3.2016 ÆNDRINGSFORSLAG 1-116 Silvia Costa (PE577.074v01-00) Flygtninge: Social inklusion og integration på arbejdsmarkedet

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 701-1051

ÆNDRINGSFORSLAG 701-1051 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 2011/0282(COD) 24.7.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 701-1051 Udkast til betænkning Luis Manuel Capoulas Santos (PE474.053v01) om forslag

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-75

ÆNDRINGSFORSLAG 1-75 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender PE564.972v01-00 04.8.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-75 Cecilia Wikström (PE564.933v01-00) Realkreditlovgivning og risikable finansielle instrumenter i Spanien

Læs mere

2016-BUDGETPROCEDUREN

2016-BUDGETPROCEDUREN 2016-BUDGETPROCEDUREN Dok. nr.: 4: (4) ******* 24.09.2015 BUDGETUDVALGET ORDFØRERE: JOSÉ MANUEL FERNANDES - SEKTION III (KOMMISSIONEN) GÉRARD DEPREZ - ØVRIGE SEKTIONER PARLAMENTETS HOLDNING Forslag til

Læs mere

FORELØBIG DAGSORDEN MØDE I DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) onsdag den 23. (kl. 9.30) og fredag den 25. juni 2010 (kl. 11.

FORELØBIG DAGSORDEN MØDE I DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) onsdag den 23. (kl. 9.30) og fredag den 25. juni 2010 (kl. 11. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. juni 2010 (OR. en) 11323/10 OJ CRP1 24 FORELØBIG GSORDEN for: 2325. MØDE I DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) onsdag den 23. (kl. 9.30) og fredag

Læs mere

LLZ DESIGN SKABELONER OG STENCILS

LLZ DESIGN SKABELONER OG STENCILS DANSK DESIGN LLZ DESIGN SKABELONER OG STENCILS Danmarks største katalog med skabeloner og stencils til din hobby. Til alt hyggeligt hobbybrug med farver og fornøjelser. Brug kataloget. Vær kreativ. Skabeloner

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument B8-0582/2016 } B8-0586/2016 } B8-0588/2016 } B8-0590/2016 } B8-0592/2016 } RC1 11.5.2016 FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG jf. forretningsordenens artikel 135, stk. 5,

Læs mere

FORELØBIG DAGSORDEN møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) tirsdag den 28. og onsdag den 29. november2006 (begge dage kl.10.

FORELØBIG DAGSORDEN møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) tirsdag den 28. og onsdag den 29. november2006 (begge dage kl.10. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. november 2006 (OR. en) 15775/06 OJ/CRP1 41 FORELØBIG GSORDEN for: 2163. møde i DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (1. afdeling) tirsdag den 28. og onsdag

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2014/2160(INI) 1.6.2015 UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Udvalget om Kvinders Rettigheder

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3560. samling i Rådet for Den Europæiske Union (almindelige anliggender) den

Læs mere