Samlet job- og kravnotat vedrørende stillingerne som Energikonsulent, Medarbejder med fokus på formidling og interne processer og Senior Projektleder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet job- og kravnotat vedrørende stillingerne som Energikonsulent, Medarbejder med fokus på formidling og interne processer og Senior Projektleder"

Transkript

1 Samlet job- og kravnotat vedrørende stillingerne som Energikonsulent, Medarbejder med fokus på formidling og interne processer og Senior Projektleder December 2013

2 Fremtidens energiløsninger Insero Energy A/S er en udviklingsorienteret konsulent- og rådgivningsvirksomhed med fokus på udnyttelse af vedvarende energi inden for jord- og solvarme. Vi samarbejder med private og offentlige aktører for at tiltrække, udvikle, demonstrere og kommercialisere den nyeste teknologiske viden inden for vores faglige område. Det sker med henblik på at opnå en styrkeposition, hvor forskning og forretning går hånd i hånd. Værktøjerne, som vi benytter os af, er demonstrations- og udviklingsprojekter, undervisning samt rådgivning, ligesom vi naturligvis bygger og udvikler vores virksomhed på basis af et højt kompetence- og vidensniveau. I Insero Energy er vi i dag seks medarbejdere og søger nu i alt tre nye kolleger. Vi er organiseret i tre teams som arbejder med henholdsvis Forskning & Udvikling, Energirenovering samt Forretningsudvikling. Insero Energy er en ung virksomhed, ca. 2 år gammel, og er præget af en stærk og professionel iværksætterånd og et stort drive i forhold til ideudvikling og opbygning af netværk. Det betyder først og fremmest, at vi hele tiden skaber nye alliancer og udvikler nye projekt- og forretningsmuligheder. Igangværende aktiviteter Insero Energy har på kort tid skabt gode og interessante projekter og resultater: Vi har sammen med en række andre virksomheder etableret andelsselskabet Intelligent Energistyring, hvis formål er i forskel regi at videreføre Energinet.dk s store varmepumpeprojekt, hvor 300 private varmepumper er koblet op på en fælles åben ITplatform, så de kan styres og overvåges ud fra adgang til data om elsystemet og vejrprognoser. Intelligent energistyring og smart grid er også nøgleordet i et stort EU projekt, FINESCE, hvor Insero Energy laver en innovation løsning, der kombinerer varmepumper, solvarme og solceller i 25 boliger, så de i et Living Lab kan indgå i realistiske forsøg med Smart Grid og gøre Horsens-området til et Smart City område. Dette projekt støttes af EU med 25 mio. kr., som fordeles med ca. 12 mio. kr. til Inseros selskaber. Udover disse projekter er vi ved at etablere varmepumpe-demonstrationsfaciliteter på Green Tech Centeret ved Vejle. Her har vi bl.a. tilknyttet en Ph.d. studerende i termiske systemer. Sammen med Brædstrup Fjernvarme og en række andre virksomheder har Insero Energy vundet et udbud hos Energistyrelsen, hvis formål er at demonstrere nye forretningsmodeller for salg af varmepumper i områder uden kollektiv forsyning i over 100 konkrete installationer. Projektet blev påbegyndt i efteråret Vi arbejder løbende på en lang række mindre analyseprojekter omkring jordvarme og jordboringer, hvor vi sammen med VIA Horsens bygger fælles viden op. Vi har lige fået bevilliget to større F&U projekter gennem EUDP omkring energirenovering og udvikling af en ny type online varmepumpe.

3 Insero-familien Insero Energy er en del af Insero-koncernen, en fond, hvis formål er at skabe vækst og udvikling inden for energi og kommunikationsteknologi. Insero investerer i bl.a. iværksættere, virksomheder og udviklingsprojekter inden for energi og IKT. Insero beskæftiger i øjeblikket samlet ca. 60 medarbejdere. På området for virksomhedsinvesteringer opererer Insero som en venture fond, og investerer i teknologiske start-up virksomheder, hvor man kan se potentialet for et attraktivt økonomisk afkast. Af gennemførte investeringer på erhvervsområdet kan nævnes: Miitos (verdens mindste ultralydsmåler) Emazys Technologies ApS (ny teknologi til overvågning af solcelleanlæg) ECOmove (udvikling af elbil) AC-Sun (klimavenlig airconditioning) ECTunes (lyd til elbiler) Munin Spot Technology (GPS-tracking) Insero Energy har en række søsterselskaber inden for nicheområder med særligt vækstpotentiale: Insero E-Mobility A/S er en konsulent og rådgivningsvirksomhed, der arbejder nationalt og internationalt arbejder for at styrke den danske e-mobilitetsbranche og skabe vækst baseret på elektrisk transport. Insero Business Services A/S, som leverer rådgivnings- og serviceydelser indenfor kommunikation, økonomi projektledelse og fundraising til vækstiværksættere og innoverende virksomheder. DSE Airport Solutions A/S leverer mission critical løsninger til aviation-industrien og er i fuld gang med at udvikle den samlede portefølje af software-koncepter, således at DSE kan arbejde med implementering, design og udvikling af avancerede IT-normer og systemer på energi-området. DSEs energiafdeling skal skabe forretning og drive projekter, der kombinerer DSEs dybe know-how indenfor mission critical systemer med den mest opdaterede viden på området fra energisektoren Insero Science Academy A/S har fokus på at udvikle læringsaktivitet i lokalområdet i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, virksomheder og organisationer. Målet er at styrke børn og unges interesse og kompetencer inden for innovation, teknik og naturvidenskab. Selskabet udvikler og driver nye uddannelsestilbud, som skal bidrage til ny og eksperimenterende undervisning. For mere information henvises til årsrapporten på Inseros hjemmeside.

4 Fremtiden Ambitionerne er høje, og der er overalt i koncernen sat høje mål for, hvad vi vil nå inden 2020: I fremtiden vil flere Insero-selskaber dukke op alle med det formål at skabe udvikling og vækst inden for energi- og IKT-områder samt realisere Fondens vision om at etablere Danmarks stærkeste kompetencecentre inden for områderne. Hverdagen i Insero er præget af forandringer og nye aktiviteter, som konstant stiller nye krav. Kulturen er professionel præget, udadvendt, og netop evnen til at være forandringsparat er organisationens styrke. Inseros koncerndiagram, december 2013

5 Energikonsulent med fokus på energirenovering Reference: Adresse: Konsulenten refererer til direktør Steen Kramer Jensen Insero Energy, Chr. M. Østergaards Vej 4a, 8700 Horsens Ansættelsestidspunkt: Snarest og senest den 1. marts 2014 Lønniveau: Forhandles i forhold til kvalifikationer Som energikonsulent får du primært fokus på udvikling og implementering af demonstrationsprojekter i vores team med fokus på Energirenovering. Du får ansvar for at udvikle, drive og implementere projekter, der typisk gennemføres i konsortier med andre nationale og internationale virksomheder/organisationer. Netværkskabelsen spiller her en central rolle, så du forventes at være en fagligt spændende og relevant samarbejdspartner. Implementering af projekterne sker i tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i Insero Energy, som typisk indgår med specialistroller på projekterne. Når projekterne er igangsat, er det dit ansvar at sikre effektiv og kompetent implementering i forhold til de indgåede aftaler. Her er det vigtigt at have fokus på kontraktmæssige forhold overfor leverandører og kunder i demonstrationsprojekterne. Du skal sammen med underleverandører sørge for den tekniske udførelse af projekterne, og du skal indfri kunders og konsortiepartneres forventninger i forhold til økonomi, kvalitet, optimalt tværgående samarbejde og samt fremdrift og overholdelse af tidsfrister. En af dine vigtigste opgaver bliver at formidle resultaterne fra demonstrationsprojekterne, ikke bare skriftligt, men også mundligt på seminarer og works-shops, hvor demonstrationsprojekternes resultater og udfordringer skal kommunikeres både til beslutningstagere såvel som til håndværkere og installatører. Du forventes også at indgå aktivt i og tage initiativ til idegenerering og projektudvikling fra den første idé, til projektet bliver gennemført. Som energikonsulent hos os spiller du en central rolle i udviklingen af vores virksomhed, men med særligt fokus på den fortsatte videreudvikling af best practise og en god implementeringskultur. Som en del af vores team kommer du naturligt til at indgå i arbejdet omkring udvikling af professionel konsulentbistand og projektudvikling af høj faglig kvalitet indenfor teknologivalg og strategi med fokus på energi og byggeri.

6 Faglige og personlige kompetencer Der lægges stor vægt på din viden om/erfaringer med projektudvikling og implementering af demonstrationsprojekter. Herudover har du god forståelse for rammevilkårene i energisektoren, viden om energiområdet og nye veje til energirenovering og løsningsmuligheder for at realisere energibesparelser hos slutbrugere af energi. Herudover vægtes dine personlige kompetencer højt, herunder ikke mindst evnen til at medvirke til at udvikle et kommercielt, positivt og inspirerende arbejdsmiljø, hvor samarbejde og holdånd fylder meget. Faglige kompetencer Den rette kandidat besidder følgende faglige kompetencer: Professionel erfaring som energirådgiver eller energikonsulent, eller erfaring med at udvikle og implementere små og større projekter med flere partnere måske fra energi- eller rådgivende virksomhed Erfaring fra den danske energibranche og god forståelse for rammevilkårene i energisektoren Uddannelse som ingeniør eller bygningskonstruktør, evt. med afsæt i erfaring som håndværker eller installatør Gode engelskkundskaber Gode skriftlige kompetencer (forstår at skrive en god og målrettet ansøgning) Personlige kompetencer Stillingen ønskes besat af en stærk personlighed, der kan spejle sig selv i værdisættet for både Insero Energy og Insero. Derudover besidder den rette kandidat følgende personlige kompetencer: Har overblik og er analytisk stærk Evner at planlægge, implementere og afslutte større projekter til tiden og med kvalitet Formår at identificere og konkretisere bæredygtige udviklingsprojekter Skaber gode processer: Formår at inddrage og engagere (skaber følgeskab) Kommunikerer godt og sikrer et højt og relevant informationsniveau Er selvmotiverende og selvstændig, men er også en stærk holdspiller med gode samarbejdsevner

7 Medarbejder med fokus på formidling og interne processer Reference: Adresse: Direktør Steen Kramer Jensen Insero Energy, Chr. M. Østergaards Vej 4a, 8700 Horsens Ansættelsestidspunkt: Snarest og senest den 1. marts 2014 Lønniveau: Forhandles i forhold til kvalifikationer Til en nyoprettet stilling søger vi en medarbejder, der kan varetage et bredt spektrum af opgaver af både teknisk, formidlingsmæssig og procesmæssig karakter. Herudover skal du sammen med direktøren løse en række opgaver, som understøtter effektiviteten i dagligdagen. Der er mange igangsættere og idémagere i vores selskab, og en af hovedtankerne med denne stilling er at blive suppleret med en medarbejder, der kvalitetssikrer vores processer, herunder også at hjælpe os med at sikre, at vores kunder får leveret deres opgaver og projekter til tiden og i høj kvalitet. Du bliver nøglemedarbejder i flere sammenhænge - både i vores hverdag og i udviklingen af vores forretning. Du får meget forskellige typer opgaver og en bred kontaktflade i og ud af huset. Fordi stillingen er ny-oprettet, får du rig lejlighed til at påvirke dit jobindhold. Du kan dele dine opgaver op i to hovedområder: Formidling Du bliver ansvarlig for en række formidlingsopgaver og forventes at være den, der ved, hvornår der skal formidles om hvad. Derfor skal du kende vores forretning og vores aktiviteter godt, så du kan byde relevant ind med formidlingsmæssige tiltag. Du skal understøtte og formidle vores høje vidensniveau eksternt i alt lige fra faglige rapporter, artikler m.v. til præsentationer på informationsmøder eller i forhold til kunder. Du skal stå for at planlægge og afvikle seminarer og events. Du skal udarbejde marketinginitiativer, sikre et professionelt grafisk layout, m.m., og du skal bistå i formidlingen af budgetter og regnskabsmæssige temaer, så de bliver let forståelige og overskuelige. Ansvaret for at vedligeholde og udvikle vores hjemmeside og vores profil på sociale medier ligger også hos dig. Her skal du sikre høj kvalitet af indhold og en fortløbende nyheds- og attraktionsværdi i tæt samarbejde med husets øvrige kommunikationsmedarbejdere. Helt konkret skal du også hjælpe os med vores interne videndeling, herunder udvikle vores arbejdsgange på IT-området, så vi nemt og hurtigt kan få et overblik over, hvilke aktiviteter, vi hver især sidder med.

8 Kvalitetssikring, interne processer Et andet hovedfokus for dig bliver at kvalitetssikre vores interne processer, så vi altid er på forkant i vores planlægning og får gennemtænkt og kvalitetssikret de initiativer og projekter, vi beslutter os for at gå i gang med. Derfor kommer du også til at skubbe til os, så du hjælper os med at sikre, at vi får tingene ordentligt processet og afsluttet. Vi skal sikre, at vores interne processer skaber produkter, der hænger sammen og er attraktive i forhold til slutkunderne. Derfor skal du ind, allerede når vi går i gang, og hjælpe med at vurdere vores analyser, stille de kritiske spørgsmål, understøtte med veldesignede processer, planlægge og formidle. Du er den, der samler op og den, der sikrer, at produktet hænger sammen og kundeoplevelsen bliver god. Du skal bistå direktøren og vores faglige medarbejdere med analyser, præsentationer, beslutningsoplæg, business cases, support til bestyrelsesmøder og lignende vitale opgaver og hjælpe med at sikre, at vi videreudvikler en professionel mødekultur med en høj grad af videndeling. På den måde hjælper du med at drive interne processer og sikre fremdrift, eksekvering og opfølgning på tingene. Faglige og personlige kompetencer Du er et velorganiseret procesmenneske og en dygtig formidler med stærke kommunikationsevner. Vores opgaver udføres på et højt fagligt niveau, og vi søger derfor en person med stor faglig spændvidde. Herudover vægtes dine personlige kompetencer højt, herunder ikke mindst evnen til at medvirke til at udvikle et kommercielt, positivt og inspirerende arbejdsmiljø, hvor samarbejde og holdånd fylder meget. Faglige kompetencer Den rette kandidat besidder følgende faglige kompetencer: Kandidatuddannelse som designingeniør, cand. merc. el. lign. Et par års erfaring fra en stilling som designingeniør, personlig assistent, direktionsassistent eller kommunikationsmedarbejder gerne fra energibranchen Kompetent faglig formidler, der skriver målrettet og overbevisende Behersker dansk og engelsk på højeste niveau i både skrift og tale Erfaring med webkommunikation og markedsføring Erfaring med udarbejdelse af præsentationer med visuel gennemslagskraft Personlige kompetencer Stillingen ønskes besat af en stærk personlighed, der kan spejle sig selv i værdisættet for både Insero Energy og Insero. Derudover besidder den rette kandidat følgende personlige kompetencer: Har et skarpt hoved. Skaber sig overblik og kan arbejde på baggrund af korte briefings Er kreativ. Evner at udvikle spændende formidlingstiltag Arbejder selvstændigt og initiativrigt med evner for at prioritere og drive tingene fremad Følger op og holder fast. Er velorganiseret, kvalitetsbevidst og struktureret Er let at samarbejde med, ambitiøs, men uden behov for selv at være i centrum Har et højt aktivitetsniveau, positiv og humoristisk tilgang til opgaverne

9 Senior Projektleder til forretningsudvikling Reference: Adresse: Senior Projektlederen refererer til direktør Steen Kramer Jensen Insero Energy, Chr. M. Østergaards Vej 4a, 8700 Horsens Ansættelsestidspunkt: Senest den 1. april 2014 Lønniveau: Forhandles i forhold til kvalifikationer Insero Energys projektportefølje er hastigt voksende. Du får som projektleder i vores team med fokus på Forskning & Udvikling ansvar for at udvikle, drive og styre udviklingsprojekter, der typisk gennemføres i konsortier med andre nationale og internationale virksomheder/organisationer. Du skal i det daglige arbejde tæt med de øvrige medarbejdere i Insero Energy, som typisk indgår med specialistroller på projekterne. Når projekterne er igangsat, er det dit ansvar at sikre effektiv og kompetent projektledelse i forhold til de indgåede aftaler. Her er det vigtigt at have fokus på de kommercielle muligheder, der opstår undervejs. Du skal sørge for den tekniske, procesmæssige og kvalitative styring af projekterne og du skal indfri kunders og konsortiepartneres forventninger i forhold til økonomi, kvalitet, samt fremdrift og overholdelse af tidsfrister. Du skal endvidere sikre et optimalt tværgående samarbejde og løbende formidling både internt og eksternt samt stå for afrapporteringen af projekter. Du forventes også at indgå aktivt i og tage initiativ til idegenerering og projektudvikling fra den første idé til projektet bliver gennemført. Som seniorprojektleder hos os spiller du en central rolle i udviklingen af vores virksomhed med særligt fokus på videreudvikling og udbredelse af best practise fra vores projekter og en god projektlederkultur. Du kommer naturligt til at indgå i arbejdet omkring udvikling af professionel konsulentbistand og projektudvikling af høj faglig kvalitet indenfor teknologivalg og strategi bredt indenfor energiområdet med særlig vægt på Danmarks muligheder for fleksible opvarmningsteknologier uden for de kollektivt forsynede varmeområder. Faglige og personlige kompetencer Der lægges stor vægt på din viden om og erfaringer med projektudvikling og projektledelse. Herudover har du god forståelse for rammevilkårene i energisektoren, viden om energiområdet, nye veje til energirenovering og løsningsmuligheder for at realisere energibesparelser hos slutbrugere af energi.

10 Herudover vægtes dine personlige kompetencer højt, herunder ikke mindst evnen til at medvirke til at udvikle et kommercielt, positivt og inspirerende arbejdsmiljø, hvor samarbejde og holdånd fylder meget. Faglige kompetencer Den rette kandidat besidder følgende faglige kompetencer: Professionel og konkret erfaring som projektleder: erfaring med at udvikle og lede små og større projekter med flere partnere gerne fra energi- eller rådgivende virksomhed Certificering som projektleder og erfaring med projektudvikling Erfaring fra den danske energibranche og god forståelse for rammevilkårene i energisektoren Ingeniørmæssig baggrund Gode engelskkundskaber Gode skriftlige kompetencer (forstår at skrive en god og målrettet ansøgning) Det vil være et stort plus, hvis du har forhåndskendskab til støtteordninger inden for forskning og udvikling. Personlige kompetencer Stillingen ønskes besat af en stærk personlighed, der kan spejle sig selv i værdisættet for både Insero Energy og Insero. Derudover besidder den rette kandidat følgende personlige kompetencer: Har overblik og er analytisk stærk Evner at planlægge, organisere, styre og afslutte større projekter til tiden og med kvalitet Formår at identificere og konkretisere bæredygtige udviklingsprojekter Skaber gode processer: Formår at inddrage og engagere (skaber følgeskab) Kommunikerer godt og sikrer et højt og relevant informationsniveau Er selvmotiverende og selvstændig, men er også en stærk holdspiller med gode samarbejdsevner

11 Yderligere information og proces Interesserede kandidater kan kontakte direktør Steen Kramer Jensen, mobil , Konsulent Mieke Bak Rasmussen, mobil , chefkonsulent Nicolai Kipp, mobil , alternativt HR-chef Cecilie Højland Strøbech på mobil Motiveret ansøgning inkl. CV sendes til Procesplanen for ansættelsesprocesserne: Deadline for stillingerne som energikonsulent og medarbejder med fokus på formidling og interne processer er d. 8. Januar 2014 kl Første runde samtaler på de to stillinger finder sted d. 14. Januar Herfra er der test og testinterview. Sidste samtale for de to stillinger finder sted d. 24. Januar Deadline til jobbet som projektleder er d. 15. Januar 2014 kl Første runde samtaler finder sted d. 4. Februar 2014 Herfra er der test og testinterview. Sidste samtale finder sted d. 24. Februar. Alle samtaler foregår hos Insero på Chr. M. Østergaardsvej 4 a i Horsens (5. Sal i Vitus Bering Park, et innovationshus ved siden af VIA).

Notat vedrørende stillingerne som Systemingeniør/teknisk projektleder og Software-udvikler. Energy Solutions, en afdeling i DSE Airport Solutions A/S

Notat vedrørende stillingerne som Systemingeniør/teknisk projektleder og Software-udvikler. Energy Solutions, en afdeling i DSE Airport Solutions A/S Oktober 2013 Notat vedrørende stillingerne som Systemingeniør/teknisk projektleder og Software-udvikler til Energy Solutions, en afdeling i DSE Airport Solutions A/S Fremtidens energiløsninger DSE Airport

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som Konsulent

Notat vedrørende stillingen som Konsulent Januar 2014 Notat vedrørende stillingen som Konsulent til Insero E-Mobility Vækst på markedet for e-mobilitet Insero E-Mobility A/S er en konsulent- og rådgivningsvirksomhed, der nationalt og internationalt

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY Notat vedrørende stillingen som projektleder i INSERO SCIENCE ACADEMY Innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet Insero Science Academy A/S udvikler og tilbyder uddannelsestilbud inden for energi

Læs mere

Bæredygtig vækst og udvikling inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsprofil 2012

Bæredygtig vækst og udvikling inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsprofil 2012 Bæredygtig vækst og udvikling inden for energi og kommunikationsteknologi Årsprofil 2012 INDHOLD 17 24 20 4 Nyheder fra iværksættervirksomheder 6 Insero skal være vækstgenerator 8 Fremdrift i Insero koncernen

Læs mere

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet

Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet Job- og kravprofil Driftsleder - daglig ledelse og udvikling af driftsområdet til Vitus Bering Innovation Park i Horsens Indledning VitusBering Innovation Park er ejet af VIA University College og Insero

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Stillings- og personprofil Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Opdragsgiver Learnmark Horsens Adresse Stadionsvej 2 8700 Horsens Telefon: 88 16 36 00 www.learnmark.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Bæredygtig omstilling. Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed

Bæredygtig omstilling. Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed Bæredygtig omstilling Et samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed Teknologi alene skaber ikke bæredygtig omstilling Det gør samspillet mellem mennesker og teknologi Vi udvikler innovative og

Læs mere

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013

Valgte Prioriteter. Break Break 1. Information fra Vækstforum. Projekt start dato: 25-1-2010. Projekt slut dato: 26-4-2013 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 25-1-2010 Projekt slut dato: 26-4-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer 2-Baggrund.doc Beskrivelse af tværgående

Læs mere

Nye kollegaer søges til et nyt Aon!

Nye kollegaer søges til et nyt Aon! Nye kollegaer søges til et nyt Aon! Som Danmarks førende rådgiver inden for Risk og Human Capital lever vi af at skabe merværdi for vores kunder, når de skal have placeret deres forsikrings- og pensionsprogrammer.

Læs mere

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR

LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR LEDELSE SOM VÆKSTGENERATOR Erfaringerne fra Vækst via Ledelse viser, at lederudvikling er et helt afgørende sted at sætte ind for at sikre øget vækst i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Anders

Læs mere

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Stillings- og personprofil Indledning Horsens Kommune er en moderne kommuner og en af landets hurtigst voksende kommuner med en vækst på 1000 nye

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

ØKOSYSTEMET I LEAN ENERGY-KLYNGEN I REGION SYDDANMARK

ØKOSYSTEMET I LEAN ENERGY-KLYNGEN I REGION SYDDANMARK ØKOSYSTEMET I LEAN ENERGY-KLYNGEN I REGION SYDDANMARK Glenda Napier & Sofie Rasmussen REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 11 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet 11

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Midtvejsevaluering af Caretech Innovation

Midtvejsevaluering af Caretech Innovation Caretech Innovation Midtvejsevaluering af Caretech Innovation - Region Midtjyllands satsning på innovation og erhvervsudvikling inden for sundheds-it. Januar 2012. Indholdsfortegnelse Forord...3 Sammenfatning

Læs mere

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009 Kompetenceudvikling i kontekst af Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen København, november 2009 Forord Nationalt Center for Kompetenceudvikling fremlægger her

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 CVR 35861564 AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 Det er AURA Energis aspiration at være kendt som et førende og troværdigt energiselskab i Danmark. Vi opfylder kundernes individuelle behov gennem branchens

Læs mere

VIDEN TIL TIDEN NYHEDSBREV. Samsø - fremtidens ø-samfund? Det digitale potentiale. iværksætterånder NY VIDEN OM ERHVERVSMÆSSIG UDVIKLING OG

VIDEN TIL TIDEN NYHEDSBREV. Samsø - fremtidens ø-samfund? Det digitale potentiale. iværksætterånder NY VIDEN OM ERHVERVSMÆSSIG UDVIKLING OG VIDEN TIL TIDEN NY VIDEN OM ERHVERVSMÆSSIG UDVIKLING OG VÆKST FRA ANALYSE OG ERHVERVSFREMME, TEKNOLOGISK INSTITUT NR. 6 - April 2012 Samsø - fremtidens ø-samfund? >1 Det digitale potentiale Afrikanske

Læs mere

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT NOTAT Boligforeningen 3B Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København Indholdsfortegnelse NOTAT 1 1. Indledning 2 2. Om Boligforeningen 3B 2 2.1 3B s formål,

Læs mere

Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013

Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013 Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi Årsrapport 2013 INDHOLD Påtegninger: 5 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning: 7 Fakta om 8 Hoved-

Læs mere

Job- og personprofil for. økonomidirektøren i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Denne jobprofil indeholder følgende afsnit:

Job- og personprofil for. økonomidirektøren i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Denne jobprofil indeholder følgende afsnit: for økonomidirektøren i Aarhus Kommune Denne jobprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Aarhus Kommune i udvikling 3. Organisatorisk placering 4. Det positive afsæt Forventningerne

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere

ÅBNINGSEVENT INVITATION TIRSDAG DEN 24. JUNI 2014 KL. 12:00 H.K.H. KRONPRINS FREDERIK KLIPPER SNOREN DEMONSTRATIONER

ÅBNINGSEVENT INVITATION TIRSDAG DEN 24. JUNI 2014 KL. 12:00 H.K.H. KRONPRINS FREDERIK KLIPPER SNOREN DEMONSTRATIONER INVITATION ÅBNINGSEVENT TIRSDAG DEN 24. JUNI 2014 KL. 12:00 H.K.H. KRONPRINS FREDERIK KLIPPER SNOREN SPÆNDENDE WORKSHOPS FÅ EN GUIDED RUNDVISNING OG OPLEV DEMONSTRATIONER TILMELD DIG PÅ GREENTECHCENTER.DK

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens Region Midtjylland Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens - Erhvervsmæssige effekter af hospitalsenhedens innovationsprojekter i perioden 2009-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3

Læs mere