Vi har hos Carlsberg en pligt til at udnytte energien optimalt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi har hos Carlsberg en pligt til at udnytte energien optimalt"

Transkript

1 Vi har hos Carlsberg en pligt til at udnytte energien optimalt Medarbejderinddragelse i energisparearbejdet Valby Fredericia Bjarne Pedersen Energikonsulent Carlsberg Danmark

2 Hvem er vi? Hvorfor skal vi? Dengang og nu Motivation via information Vi skal mødes I øjenhøjde Udnytter vi vores energi optimalt? Drivhusgasser, hvad er det lige? Hvordan er adfærden derhjemme? Skal vi bringe hjemmeadfærden med på arbejde? Pisk, motivation eller vedligeholdelsesfaktorer? Energi Champions og Ambassadører Fokusområder Målsætning Projekter I pipeline Trumfkortene Slut Carlsberg Presentation Title Month/Day/Year Page 2

3 Fredericia Højlager Forbygning Reception Port 17 Personale Varmecentral parkering Værksted F3 KEG F2 F1 F4 Sortering Lager Terminallager Dåser og flasker Vareindlevering D1 Lager Ø2 D1 D2 Grøn kantine Varemodtagelse Tegnestue Adm. Bulk Ølkam Bryghus M Ø4 Ø3 Tapperi adm. Fælleskantine Kedelcent Medarb. hus Okker Hovedport Personale parkering

4 Valby

5 Tåstrup

6 Energikonsulent baggrund Er uddannet Klejnsmed, Maskinmester og Friluftsvejleder, og har som sådan arbejdet hos bla. ABB i 9 år som mellemleder/produktionstekniker og senest hos de to hollandskedanske virksomheder i Chicago Metallic koncernen som teknisk chef i 15 år og aktuelt siden april som energikonsulent hos Carlsberg, Tuborg og Coca Cola. Arbejder sideløbende med mit faste job som freelancekonsulent for tre virksomheder, der arbejder med medarbejderudvikling og teamdannelse. I sommerweekenderne deltager jeg desuden I udlejning af sejlbåde I Danmarks største virksomhed på dette område. Fritidsinteresser: Sejlads, kajakroning, klatring, friluftsliv, motionscykling, løb og skisport. Bjarne Pedersen

7 Pisk og gulerod Efterfølgende materiale er primært fra et adfærdskursusmodul vores medarbejdere kommer på i forbindelse med den uddannelse og træning de gennemgår. Det kan godt være en belastning for mange at blive bombarderet med tal i en lind strøm, men tallene (m3 Nm3 Kwh etc.) sorteres og behandles til kr. Det er jo dem vi alle køber rugbrød for. Og i udvalgte områder sætter vi billeder på kr.

8 I de gode gamle dage

9 Hvorfor? Hvorfor reducere energiforbrug? Energi har vi da nok af!

10 Der er masser af energi, vi skal bare lagre den på en smart måde.

11 Hvilke krav stilles der fra Group? 1.Vi skal udnytte alle energiformer optimalt. 2.Vi skal nedbringe udledningen af Co2. 3.Vi skal konstant være på jagt efter vedvarende energikilder. Med disse krav skal vores Champions og Ambassadører ikke være i tvivl om at arbejdet har en høj prioritet.

12 Hvad har vi prøvet? Hyrer et konsulentfirma som kommer forbi og sætter mærkater på de steder hvor det er galt. Foretager beregninger på besparelser. Og fremlægger dette. Udmærket arbejde. Der sker bare ikke så meget bagefter, og mange af de påpegede besparelser bliver der sat spørgsmålstegn ved. Der er kort sagt ingen der har ejerskab for opgaverne, og det er her vi skal have medarbejderne inddraget.

13 Hvad vil vi nu? Indføre energiledelse som for os består af tre kerneelementer Energistyring Bevarelse og løbende forbedringer Tekniske løsninger Styringsoptimering Vedligehold Medarbejderinddragelse Adfærdsændringer

14 Arg.1: Vi vil bruge vores købte energi således, at det kommer kunderne til gode. Prisstigninger på energi skal afløses af omkostningsreduktioner for, at vi kan sælge til uændret pris. Arg.2: Mindre Co2= økonomi & god miljøprofil = bedre end krav. Den billigste energi er den vi ikke bruger! Hvilken indsats giver de største besparelser? Energispareløg

15 Der findes altid en teknisk løsning

16 For at alle kan se nødvendigheden af arbejdet så skal der tal og fakta på bordet! Det usynlige energiforbrug gøres synligt!

17 Fordelingsnøgle for energi Fredericia med et samlet forbrug på 90 mil.kr. Spildevand 21,8 Naturgas 30 El 28,8 Vand 8,5

18 Fordelingsnøgle for el i Fredericia med et samlet forbrug på 29 mil.kr. Øvrige elmotorer 17% Belysning (1) 7% Pumpning 21% Trykluft og Procesluft (1) 13% Ventilation (1) 25% Køl/frys 17%

19 Fordelingsnøgle for energi Valby med et samlet forbrug på 34 mil. Kr. Spildevand 9,1 Naturgas 16,5 El 5,3 Vand 3,4

20 Groupkrav 1: Optimal energiudnyttelse = Økonomi og bevarelse af arbejdspladser. Aktuel situation i Fredericia 125 Tomgangsforbrug i forhold til best in class, målt ved 3 ugers strejke 100 Best in class 75 Tomgang el 59 % af BIC 50 Tomgang Energi 44 % af BIC 25 Tomgang Vand 17 % af BIC 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Carlsberg Presentation Title Month/Day/Year Page 20

21 M3/h Vandforbrug når vi er på arbejde og når vi ikke er der! Vandforbrug Fredericia / værdien af tomgangsforbruget, hvis det bliver til spildevand udgør kr.! Totalforbrug Tomgang "Vandtabet" 46 m3 pr. time svarer til hvad en husstand med en person bruger på et år! Der bliver brugt ca. 4 m3/time som kan retfærdiggøres, resten er tab.

22 Utætheder på vand og omkostninger forbundet dermed. Du skal ikke kontrollere toiletter, men finde et par stykker af mange spildårsager. Vandhane der drypper Langsom dryp (1 dryp/sek.) svarer til: 7 m3/år hvilket bliver til 189 kr./år Hurtig dryp: 30 m3/år 810 kr./år Løber som en tynd stråle som brydes: 275 m3/år kr./år Varmt vand 55Gr. som drypper langsomt giver både et tab på vand (189 kr./år) samt et tab i form af varme på 380 kwh/år, som har en Carlsberg værdi på 154 kr./år, som så totalt løber op i 343 kr./år. Toilet der drypper Løber så man kun lige kan se uro på vandoverfladen 100 m3/år kr./år Løber så det kan ses på kanten 200 m3/år kr./år Løber med uro på vandoverfladen 400 m3/år kr./år Løber meget m3/år kr./år

23 Små eller store utætheder på trykluft, værdi? Lækage ø (mm) Lækagetab ved 7 bar (liter/min) Tab i kwh. Årlige energiomkostninger (kr.) mm.=ugepris for leje af et sommerhus 10 mm.= prisen for en ny bil

24 Adfærd og drivhusgasser For at ændre adfærd skal vi kende til, hvilke muligheder vi har for blive bedre. Det er ikke alene nok at vi fokuserer på fossile brændsler, der er andre faktorer som har indflydelse på global opvarmning: Holdninger: 20% af danskerne tror på, at de kan være med til at gøre en væsentlig forskel for klimaet ved at kigge på deres forbrugsvaner. Men 40% tror ikke, at de kan være med til at ændre det helt store. En dansker udleder omkring 17 ton CO2 årligt, og det tal skal reduceres til 2-3 ton per dansker i 2050, ifølge FN's klimapanel. En gigantisk samfundsomstilling. USA har den gule førertrøje på, når det gælder udledningen af drivhusgasser. Hver amerikaner udleder i gennemsnit 29 tons CO2 om året. (Inkl. aktiviteter i udlandet) Nederst på listen findes lande som Uganda, Bangladesh og Malawi med udslip på omkring 1 ton pr. indbygger. Udledningen er altså proportional med vores velstand. Hvis hver familie i Kina skal have et køleskab, så vil Kinas udledning af CO2 komme til at stige med det som svarer til USA's samlede udledning i dag. Miljøministeriet og Transport- og Energiministeriet lancerede i 2007 en national klimakampagne under overskriften: 1 ton mindre". Formålet med kampagnen var at åbne danskernes øjne for, at vores adfærd i det daglige påvirker den globale opvarmning. Og at vi hver især kan medvirke til at nedsætte vores CO2-udslip og dermed begrænse skaderne. For eksempel ved at køre mindre i bil (70/30-reglen 150 gr.co2/km.), spare på strømmen eller aflevere dåser og flasker til genanvendelse. Aluminium kræver kun 5% energi til omsmeltning i forhold til udvindelse af aluminium fra malm. I 2007 spiste hver dansker i gennemsnit 90,9 kg kød. Kødet fordeler sig med 38,3 kg svinekød, 27,5 kg okse og kalvekød, 22,8 kg fjerkræ, 1,5 kg fåre og lammekød, 0,7 kg vildtkød og 0,1 kg hestekød. Og så smider vi 63 kg mad ud om året. CO2 udslippet er 41 kg/kg oksekød fordi koen prutter og bøvser metangas. 1 ton metangas har den samme effekt som 21 ton CO2. Så ved at droppe oksekød kan vi spare 1 ton CO2! Og det er således ikke CO2 alene, men derimod en reduktion i udledning af drivhusgasser som er vigtig. Disse er CO2, lattergas og metan. Plant træer, de optager CO2.

25 Finder der en klimaforandring sted? Gennemsnitstemperatur for den nordlige halvkugle gennem 1000 år. Når man borer i iskerner, så måler man Co2 indhold og beregner temperaturen for den tid hvor iskernen er fra.

26 Finder der en klimaforandring sted? Grafen gælder for Danmark

27 Kan vi klare os helt uden drivhusgasser? Politiske indgreb. Drivhusgasser i Jordens atmosfære optager varmestråler fra Jorden. Nogle varmestråler udsendes til verdensrummet igen og andre bliver og holder på Jordens varme. Uden de naturligt forekommende drivhusgasser ville det være ca. 33 grader koldere på Jorden. Hvilket betyder en gennemsnitstemperatur på -18 grader og dermed er vi tilbage i istiden. "Den menneskeskabte drivhuseffekt" henviser til, at menneskers udledning af drivhusgasser har forøget atmosfærens indhold af gasserne og dermed bidraget til opvarmning af kloden fordi gasserne funger som et isolerende lag omkring jorden. Kyoto-aftalen Også kaldet Kyoto-protokollen. En rammeaftale om reduktion af udslip af drivhusgasser i perioden set i forhold til udslippet i 1990 som en række lande blev enige om at underskrive på en FN-konference i 1997 i Kyoto, Japan. En række industrilande forpligtede sig til i gennemsnit at skære 5 pct. i deres udslip af drivhusgasser Danmark gik med til en 21 pct. reduktion som et af de højeste.

28 Vi skal mødes i øjenhøjde Vi skal mødes i øjenhøjde. Ikke for meget akademisk snak og for mange tal. En måde at motivere på er, at tage en tur forbi hjemmet.

29 Hvad bruger du selv? Et gennemsnitligt el-forbrug for 2 personer er 3500 kwh/år Elektronik; 28 Belysning; 13 Vask; 18 Diverse; 5 Madlavning; 9 Brugsvand; 9 Køle/frys; 18

30 Adfærd Skal vi tage de gode vaner med hjemmefra? Et Vil menneske vi ændre kan beslutte på sig vores til at ændre adfærd? adfærd, fx med at begynde at leve "naturligt" eller at bryde med naturen, forfine sin livsstil og gøre særlige manérer til vane (så de bliver "anden natur"). Vi er forskellige og opfører os aldrig ens. Heller ikke selv om vi selv skal betale! Skemaet er baseret på 100 husstandes forbrug.

31 sk, motivation eller vedligeholdelsesfaktorer? Kort fortalt, hvis ikke vi reducerer /omlægger vores energiforbrug, så er der et andet bryggeri i koncernen der har gjort det, og produktionen flyttes dertil. Vi får da fremover dækket vores fysiske behov af staten

32 Vi er forskellige og har en forskellig opfattelse af om det er nødvendigt at nedbringe energiforbruget via vores energiadfærd Vi kan inddele vores kollegaer i 3 kategorier: De beviste energisparere: Dem der mener det, og i et vist omfang gør det. De der ikke får gjort noget ved det, selv om de i princippet syntes at de burde. De der ikke mener, at de kan, eller skal, gøre noget ved det. Der findes forskellige holdninger til det at spare på energien. Nogen gør det af naturlige årsager (altså via opdragelse og motivation). Andre gør det af økonomiske årsager. Helt andre gør det af miljømæssige og ressourcemæssige årsager.

33 Energi-Champions & Energi-Ambassadører Energi konsulent Bjarne Pedersen Energi Champions Bryg John Kristensen Energi Ambassadør 1 pr. skift pr. linje Energi Champions TAP ØL Mikkel Broe Laust Energi Ambassadør 1 pr. skift pr. linje Energi Champions Energi center Søren Sterndorff Energi Ambassadør 1 pr. skift pr. linje Energi Champions LOG Vest Niels Jørgen Laursen Energi Ambassadør 1 pr. skift pr. linje Energi Champions TAP Læsk Ove Stein Energi Champions LOG Øst Bo Laursen Energi Champions Valby Jacobsen - Jan Jul Nielsen Energi Ambassadør 1 pr. skift pr. linje Energi Ambassadør 1 pr. skift pr. linje Energi Ambassadør 1 pr. skift pr. linje

34 Rollemodeller i alle områder Energi konsulent Bjarne Pedersen Energi Champion LOG Øst Bo Laursen Energi Ambassadør dag Claus Haarbye Energi Ambassadør dag aften Lars Enø Energi Ambassadør dag aften Flemming Kristensen Energi Ambassadør nat John Schlunssen

35 Motivation Forslag bliver gennemført. Altid tilbagemelding. Uddannelse og træning Grønne T-shirts (130kr.) Sparometer (350kr.) Norgo (500kr.) Carlsberg Presentation Title Month/Day/Year Page 35

36 Key Performance Indicator = KPI Hvor er vi i forhold til der, hvor vi burde være

37 Hvordan arbejde vi før, og hvordan arbejder vi i dag? Føler vi os trygge? Vi skal involveres for at forstå og føles os tryg Chef leder Energikonsulent Arbejdskollega Kunder Cham pion Ambas sadør Leveran dører Energiansvarlig Ledelseskollega Fortæl mig jeg glemmer Vis mig jeg husker Involvér mig jeg forstår Kinesisk ordsprog Leder

38 Synlige tab: så længe der tabes synlig energi til ingen verdens nytte, så er det ikke godt nok. Vi motiverer hinanden ved, at slukke og lukke for det, der ikke bruges.

39 Der er meget at komme efter, men vi vil holde fokus på udvalgte områder. Indsatsområder under Medarbejderindragelse: Primært går vi efter synlige og hørbare tab. Dette af hensyn til en motivation af alle. Hvis der finder synlige tab sted, mens der løses store opgaver af teknisk karakter, udvikles holdningen hvorfor skal jeg slukke, når de andre ikke gør det? Ventilation: slukke det når der ikke er brug for det. Trykluft: finde og få tætnet utætheder. Vand: finde spild og utætheder og få dem tætnet. Lys: slukke det når der ikke er brug for det. Pumper: afbryde for pumper der er igangsat manuelt.

40 Mål Vi har et kortsigtet mål vi vil reducere totalforbruget med: 9% generelt i Vi nåede det! Vi har et langsigtet mål der hedder 5 % om året. De opnåede besparelser skal fastholdes.

41 Plan 2013 uden logistik Plan 2013 uden Logistik ,2 1 0,5 0,2 0,5 1 0,5 1,5 1,5 1 0,4 0,2 0,5 0,2 0,5 0,6 3,7 75,2 1,5 74, ,2 72, E Afgift EVT. Pris stigning Budget 2011 Lys afbrydelighed Optimering Køling Ventilation D1/D2 Afbrudt ventilation Energiledelse Budget 2011 Realiseret Afgift EVT. Pris stigning Budget 2012 El/vand CO2 anlæg Ventilation D1/D2 Ventilation Ø4 CIP reduktion TT Energiledelse Budget 2012 Realiseret Afgifter EVT. Pris stigning Budget 2013 Energiledelse Ventilation Ø3 Budget 2013 Realiseret Besp. i forhold til E ,3 Carlsberg Presentation Title Month/Day/Year Page 41

42 Det lyder flot, men vi bliver det bedste bryggeri i gruppen. Vi er her for at vinde Vi går efter vinder-løsninger og tør tage dristige beslutninger. Kun gennem indsats og handling kan vi nå vores mål Kunder og forbrugere er i centrum Vi arbejder for den gode aflevering og sætter vores kunder i centrum. Vi kender vores betydning i den samlede produktionskæde. Alle kan gøre en forskel Vi tager ejerskab på udfordringer og problemer, såvel individuelt som i teams. Vi arbejder i et miljø, hvor gode ideer og viljen til at levere anerkendes og belønnes. Sammen er vi stærkere Vi skal lære af hinanden. Vi tror på, at samarbejde og udveksling af ideer på tværs af teams og funktioner skaber vækst og vindere. Vi er engageret i omverden Vi løfter holdet. Vi er socialt og miljømæssigt ansvarlige og tror på, det giver forretningsmæssig mening. Carlsberg Presentation Title Month/Day/Year Page 42

43 ..det går ikke altid som forventet Carlsberg Presentation Title Month/Day/Year Page 43

44 Projekter i Pipeline. Medarbejderinddragelse: Beskrivelser af hvordan man slukker og lukker efter sig samt styring af ansvar for at beskrivelsen bruges. Sikre at der lukkes for varmen, hvis porte skal stå åbne. Sikre at opgaver fra audits løses evt. med hjælp. Sæbesmøringsoptimering på bånd. Trykluftsforbrug. CIP-procedurer. Vandforbrug. Forsøg med intilligente sparemotorer/pumper på cirkulation af vand. Årlig besp. 0,04 mil. Kølekompressoroptimering ved sugetryksregulering, ændring af kompressionsforhold styringsoptimering som sikrer mest mulig fuldlast og optimering på kondensatorvirkningsgrad. Årlig besparelse 0,5 mil. Trykluftkompressoroptimering med henblik for at lastfordele således, at hver enkelt kompressor kører mest mulig fuldlast. Årlig besparelse 0,4 mil. Monorail optimering. Årlig besparelse 0,3 mil. Ventilationsgennemgang-styring-frekvensomformer-ventilatortype. Nye ventilationsanlæg i tap over en treårig periode. Årlig besparelse pr. anlæg 0,5 mil, og dem har vi 5 af. Sum 2,5 mil. Nyt ventilationsanlæg på højlager, ventileres med udeluft, besparelse pr. time:(370-14)=356 kw. Kan finde sted 4100 timer/år= 0,7 mil kr./år. UV-filtere på lagerlokaler Pay-off 0,5 år. Årlig besparelse 4 mil.kr. Maskprojekt (vedvarende energi) potentiale 40 mil.kr./år Nyt CO2-anlæg (ny teknologi) Besp.?

45 Trumfkortet? Måske har de høje ambitioner vores regering har sat sig for, at reducere Co2 udledning tvunget os til at tænke alternativt? Måske vil vores projekt være det, der gør os endnu bedre end alle de andre vi skal konkurrere med?

46 Vi kan og skal fortsat bruge energi, men vi skal omlægge produktionen til vedvarende energikilder der bruger den energi solen giver her og nu. De fossile brændsler er dannet over milliarder af år, og giver en ubalance når de afbrændes på 100 år. Vi skal bruge mindre olie, kul og gas. Vi skal bruge mere vind, sol, bølger og biomasse. Mere af Har vi en vedvarende energikilde på Carlsberg? Mindre af, hvis brændslet er baseret på fossile brændsler Mere af Mere af :o)

47 Råvarer til brygning og biogasanlæg 15 g Yeast 140 g Malt Ca. 3 l Water Ca. 1 g Hop Pellets 1 l beer Ca. 2 l Waste Water 150 g Spent Grains 40 g Surplus Yeast Carlsberg Presentation Title Month/Day/Year Page 47

48 Projekteksempel som bidrager med 3 mil. kr. årligt Carlsberg Presentation Title Month/Day/Year Page 48

49 Ventilation Vi har 30 år gamle ventilationsanlæg flere steder. Vi kan med fordel skifte til frikøling og bruge kold og tør udeluft Styringer findes stort set ikke, måske en frekvensomformer her og der. Op til 90 % effektivitet Energibesparelse op til 40 % Store støjreduktioner Carlsberg Presentation Title Month/Day/Year Page 49

50 Medarbejderforslag/spørgsmål. Skal vi da gå rundt i kunstig belysning altid? Højlager Forbygning Reception Port 17 Personale Varmecentral parkering Værksted F3 KEG F2 F1 F4 Sortering Lager Terminallager Dåser og flasker Vareindlevering D1 Lager Ø2 D1 D2 Grøn kantine Varemodtagelse Tegnestue Adm. Bulk Ølkam Bryghus M Ø4 Ø3 Tapperi adm. Fælleskantine Kedelcent Medarb. hus Okker Hovedport Personale parkering Carlsberg Presentation Title Month/Day/Year Page 50

51 Måske en dag stiller forbrugere krav om øl og vand, der er brygget med et minimum af energiforbrug og miljøbelastning? Nogen spørgsmål? Carlsberg Presentation Title Month/Day/Year Page 51

52 Brug Elsparefonden (Center for energibesparelser) De har en masse (gratis) materiale, som vores energimedarbejdere bruger. Carlsberg Presentation Title Month/Day/Year Page 52

Skræddersyede KPI er giver det rigtige fokus for energioptimering. V. Karsten Østergård, National Supply Manager, Carlsberg Danmark A/S

Skræddersyede KPI er giver det rigtige fokus for energioptimering. V. Karsten Østergård, National Supply Manager, Carlsberg Danmark A/S Skræddersyede KPI er giver det rigtige fokus for energioptimering V. Karsten Østergård, National Supply Manager, Carlsberg Danmark A/S Hvad bagte os frem til indførelse af energiledelse? 2 Omkostninger

Læs mere

Jorden venter. Missionen er planlagt. Er du parat?

Jorden venter. Missionen er planlagt. Er du parat? Du kan gøre en forskel Du har sikkert allerede hørt om klimaforandringer og drivhuseffekt. Om overforbrug og madspild. Du har sikkert også set billeder af isbjerge, der smelter, af oversvømmelser eller

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg og Morten Torp Hendricks Industries 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst Kenneth Diget Danmarks største kundejede energiselskab 400.000 kunder 10 procent af Danmarks samlede elforbrug Fremtidens energi -

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning Energiforbrug og klimaforandringer Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler

Læs mere

HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID?

HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID? HVORDAN KAN DIN VIRKSOMHED SPARE PÅ FORBRUG UDENFOR ÅBNINGSTID? VELKOMMEN Her har du din gratis E-bog. Energibesparelser betyder både noget for miljøet og for bundlinjen. Der er mange steder en virksomhed

Læs mere

Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod

Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod Få styr på energi og affald og få nye konkurrencefordele! 21. maj 2014 Energi Nord A/S Energirådgiver Steen Lund Sømod Hvad for en slags fisk er jeg så Steen Lund Sømod 44 år Maskinmester Energi Nord 4,5

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

FREMTIDENS ENERGI Lærervejledning til modul 4. Goddag til fremtiden

FREMTIDENS ENERGI Lærervejledning til modul 4. Goddag til fremtiden FREMTIDENS ENERGI Lærervejledning til modul 4 Goddag til fremtiden Indledning Undervisningsmodul 4 fremtidsperspektiverer og viser fremtidens energiproduktion. I fremtiden er drømmen hos både politikere

Læs mere

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år?

Vand. Hvor mange m 3 vand bruger skolen pr. måned? Pr. år? Bedøm om skolen bruger mere eller mindre vand end sidste år? Eksempler på spørgsmål til Miljørevision Svarene på spørgsmålene kan findes i et samarbejde med det tekniske personale, ved at spørge elever og lærere og ved selv at undersøge forholdene. Vand Hvor mange

Læs mere

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det?

FAKTAARK Ordforklaring. Biomasse hvad er det? FAKTAARK Ordforklaring Biomasse hvad er det? Affaldsforbrænding På et forbrændingsanlæg afbrændes det affald, som du smider ud. Varmen herfra opvarmer fjernvarmevand, der pumpes ud til husene via kilometerlange

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen 1 N.H. Stål 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

blandeanlæg og varmtbrugsvandsanlæg AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08

blandeanlæg og varmtbrugsvandsanlæg AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08 AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08 blandeanlæg og varmtbrugsvandsanlæg VEJLEDNING til varmemesteren Generelt: Driftsjournalen udfyldes 4 gange

Læs mere

Screening af energiforbruget

Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Hvad er forskellen på kortlægning og screening? Kortlægningen giver overblik over - Hvor energien bruges - Hvor meget der bruges Screeningen giver

Læs mere

Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S

Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S university of copenhagen University of Copenhagen Ingen plads til hellige køer i klimapolitikken Sørensen, Peter Birch; Rosholm, Michael; Whitta-Jacobsen, Hans Jørgen; Amundsen, Eirik S Published in: Jord

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen der søger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden Fremtidens energi Undervisningsmodul 4 Goddag til fremtiden Drivhuseffekten Fremtidens energi i Gentofte Kommune og Danmark Vi lever i et samfund, hvor kloge hoveder har udviklet alverdens ting, som gør

Læs mere

Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder

Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder Marstal Fjernvarme Opstart 1962 A.m.b.a. selskab 1.420 forbrugere Ca. 32 km hovedledning Normaltårsproduktion

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse

Grønt Regnskab 2012. og Klimakommuneopgørelse Grønt Regnskab 2012 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2012 Indhold Grønt Regnskab 2012 Indledning til Grønt Regnskab 2012 s. 3 Elforbrug s. 5 Varme forbrug s. 6 Vandforbrug

Læs mere

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen 2 Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen Udgiver: Redaktør: Fagkonsulenter: Illustrationer: Produktion: Tryk og reproduktion: Energistyrelsen, opdatering af 2010-udgave fra Center for

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

driftsjournal for gas- eller olieopvarmede ejendomme AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08

driftsjournal for gas- eller olieopvarmede ejendomme AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08 AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08 driftsjournal for gas- eller olieopvarmede ejendomme VEJLEDNING til varmemesteren Generelt: Driftsjournalen

Læs mere

KlimaKlar Onsdag den 26. september 2012

KlimaKlar Onsdag den 26. september 2012 KlimaKlar Onsdag den 26. september 2012 Jan Hollender, Dyrup A/S Facility & Security Manager 27-09-2012 1 Gladsaxevej 300 Producerer ca. 20 millioner liter maling og træbeskyttelse årligt. Vandig og solventholdig

Læs mere

NBE Netværksmøde d v/mogens Korsgaard

NBE Netværksmøde d v/mogens Korsgaard NBE Netværksmøde d. 09.05.12 v/mogens Korsgaard Well-known brands Lokaliteter Egen produktion 2012 3 bagerier (Pandrup, Viborg, Avedøre) 10 bage-linier Logistik 3 terminaler (Vejle, Avedøre, Pandrup) Daglig

Læs mere

Greve Kommune Grønt regnskab 2003

Greve Kommune Grønt regnskab 2003 Greve Kommune Grønt regnskab 2003 - ressourceforbrug i de kommunale bygninger Grønt Regnskab 2003 Greve Kommune har i en lang årrække arbejdet med energibesparelser i kommunens bygninger. I midten af 80

Læs mere

driftsjournal for direkte fjernvarmeforsynede varmeanlæg AI a/s Refshalevej 147 1432 København K

driftsjournal for direkte fjernvarmeforsynede varmeanlæg AI a/s Refshalevej 147 1432 København K AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08 driftsjournal for direkte fjernvarmeforsynede varmeanlæg VEJLEDNING til varmemesteren Generelt: Driftsjournalen

Læs mere

Solceller SOFIE MYGIND BISGAARD 1

Solceller SOFIE MYGIND BISGAARD 1 Solceller SOFIE MYGIND BISGAARD 1 Indhold Sol celler... 3 Elektroner... 3 Optimal placering... 4 Opbygning... 5 Miljø... 6 Soltimer... 7 Solstråler... 8 Konklusion... 9 Robot... 9 Effekt forsøge... 10

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

Handlingsplaner og energiledelse. Workshop 5 NI EM projekt - 7. november 2012

Handlingsplaner og energiledelse. Workshop 5 NI EM projekt - 7. november 2012 Handlingsplaner og energiledelse Workshop 5 NI EM projekt - 7. november 2012 Handlingsplaner og energiledelse Hvor langt er I nået? Hvor er vi i energiledelsesprocessen? Hvad siger standarden DS/EN ISO

Læs mere

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Miljøretningslinjer Affaldssortering Hårde hvidevarer Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøplan

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

DDV d. 05.12.13 v/mogens Korsgaard

DDV d. 05.12.13 v/mogens Korsgaard DDV d. 05.12.13 v/mogens Korsgaard Well-known brands Produktion og logistik Produktion : Pandrup 6 bagerier 25 produktionslinjer Logistik : 3 terminaler (Vejle, Avedøre, Pandrup) Volumen : Viborg Holstebro

Læs mere

Velkommen. Vedligeholds betydning for energiforbrug/0g omvendt

Velkommen. Vedligeholds betydning for energiforbrug/0g omvendt Velkommen Vagn Jensen Født 1951 = 65år Uddannelse: Maskinarbejder Udvidet maskinmester eksamen 1974 Sejltid rederiet Ove Skou Elinstallatør 1978. Arbejdet 35 år som vedligeholdschef, projektleder og energiansvarlig

Læs mere

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag

Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet NOAHs Forlag Budgettet Drivhusgasbudgettet og 2 graders målet I 10.000 år der været et ret stabilt klima på Jorden. Drivhuseffekten har været afgørende for det stabile klima, og den afgøres af mængden af kuldioxid

Læs mere

Reto M. Hummelshøj Energieffektivitet og Innovation

Reto M. Hummelshøj Energieffektivitet og Innovation 24 timer med Elforsk Udnytter du varmen fuldt ud? Termisk lagring og bygninger Reto M. Hummelshøj Energieffektivitet og Innovation rmh@cowi.com 1 Appetizer termisk energilagring i bygninger Overblik over

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Det Genanvendte Hus Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

1) Fjernvarmeforbrug MWH

1) Fjernvarmeforbrug MWH V.1.11-7/1-14 Forbrugsrapport for ejendommen 1) Fjernvarmeforbrug MWH Bemærk : Øger du din rum temperatur med 1 O C stiger dit varmeforbrug med 5%! 94,3 214,,,,,,,,,,,, 215 18,8 2,3 16,3 1,1 7,1 3,6 1,8

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

driftsjournal for fjernvarmeforsynede varmeanlæg med varmeveksler AI a/s Refshalevej 147 1432 København K

driftsjournal for fjernvarmeforsynede varmeanlæg med varmeveksler AI a/s Refshalevej 147 1432 København K AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08 driftsjournal for fjernvarmeforsynede varmeanlæg med varmeveksler VEJLEDNING til varmemesteren Generelt: Driftsjournalen

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2013 til 31.05.2014 Regnskab og budget. Året 2013/2014 sluttede med et overskud på kr. 574.760,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

Stamblad for Biersted Skole og Bissen SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Biersted Skole og Bissen SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Biersted Skole Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -handleplan Affaldssortering

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos AB Jensen Maskinfabrik A/S. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos AB Jensen Maskinfabrik A/S. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos AB Jensen Maskinfabrik A/S Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen AB Jensen Maskinfabrik A/S 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Går jorden under? Klimaforandringer forandrer de dansk kvægbrug?

Går jorden under? Klimaforandringer forandrer de dansk kvægbrug? Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Klimaforandringer forandrer de dansk kvægbrug? Professor Jørgen E. Olesen Globale udfordringer Klimaændringer Befolkningstilvækst især middelklasse

Læs mere

VAND-VIDEN I Kongshvileparken

VAND-VIDEN I Kongshvileparken Spar VAND-VIDEN I Kongshvileparken SPARE-FORSLAG TIL REDUKTION AF KONGSHVILEPARKENS VANDFORBRUG. Grøn afdeling Spar på vandet Vi bruger meget vand i dagligdagen - når vi går i bad, børster tænder og går

Læs mere

GOD ENERGI ER GOD ØKONOMI ENERGIOPTIMERINGS-GUIDE TIL BOLIGSELSKABER OG BOLIGFORENINGER

GOD ENERGI ER GOD ØKONOMI ENERGIOPTIMERINGS-GUIDE TIL BOLIGSELSKABER OG BOLIGFORENINGER GOD ENERGI ER GOD ØKONOMI ENERGIOPTIMERINGS-GUIDE TIL BOLIGSELSKABER OG BOLIGFORENINGER INDLEDNING INDHOLD Velkommen til God Energi er God Økonomi Et fælles ansvar om at hjælpe miljøet Udfordringerne med

Læs mere

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander

Grænser. Global opvarmning. lavet af: Kimmy Sander Grænser Global opvarmning lavet af: Kimmy Sander Indholdsfortegnelse Problemformulering: side 2 Begrundelse for valg af emne: side 2 Arbejdsspørgsmål: side 2 Hvad vi ved med sikkerhed: side 4 Teorier om

Læs mere

Teknologisk Institut Energi og Klima 5. jan. 2015/jcs. Teknologisk Institut skyggegraddage. For kalenderåret 2014. Periode 1. januar 31.

Teknologisk Institut Energi og Klima 5. jan. 2015/jcs. Teknologisk Institut skyggegraddage. For kalenderåret 2014. Periode 1. januar 31. Teknologisk Institut Energi og Klima 5. jan. 2015/jcs Teknologisk Institut skyggegraddage For kalenderåret 2014 Periode 1. januar 31. december 2014 Faktuelt om graddagetal udregnet fra 1. januar 2014 indtil

Læs mere

Be10 Indtastninger og beregninger på køleanlæg og varmepumper

Be10 Indtastninger og beregninger på køleanlæg og varmepumper Be10 Indtastninger og beregninger på køleanlæg og varmepumper Pia Rasmussen Køle- og Varmepumpeteknik 3.marts 2011 copyright Danish Technological Institute Indhold Be10 beregningsmetoder Generelt Køleanlæg

Læs mere

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grøn ordning Kontrol med forbrug og personalets adfærd omkring forbrug Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Min energi Miljøretningslinjer og -plan

Læs mere

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget 3. Energi og effekt I Danmark får vi overvejende energien fra kul, olie og gas samt fra vedvarende energi, hovedsageligt biomasse og vindmøller. Danmarks energiforbrug var i 2008 844 PJ. På trods af mange

Læs mere

Electrolux testvinder: Bruger mindre strøm og vand end andre vaskemaskiner

Electrolux testvinder: Bruger mindre strøm og vand end andre vaskemaskiner strøm 19 % mindre strøm vand 35% mindre vand Electrolux testvinder: Bruger mindre strøm og vand end andre vaskemaskiner På opdrag af Dansk Energi, er professionelle vaskemaskiner fra fem forskellige leverandører

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

Klimaudfordringer også i Randers Kommune

Klimaudfordringer også i Randers Kommune Klimaudfordringer også i Vi har udviklet denne løsning på klimaforandringerne Lars Bo Jensen Klimakoordinator Strategisk energiplanlægning når det er bedst når det er værst Stærke gener Micon-møller nu

Læs mere

Ledelsesguide til klimaindsatser

Ledelsesguide til klimaindsatser Ledelsesguide til klimaindsatser Ledelses guide til klimaindsatser Denne guide er tænkt som en hjælp til at organisere klimaindsatser i virksomheder. Guiden vil derfor både indeholde konkret vejledning

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Klima 28. april 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: Klima 28. april 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: Klima 28. april 2008 Public Metode Feltperiode: 24.-28. april 2008 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 949

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Bellahøj Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de sidste

Læs mere

E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø

E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø E/F Holsteinsgade 19 21 Kamilla Heden Henningsen Holsteinsgade 21, 1. tv 2100 København Ø Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service Telefon Fax Direkte E mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2014 til 31.05.2015 Regnskab og budget. Året 2014/2015 sluttede med et overskud på kr. 790.139,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY

GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY GRØN OMSTILLING I DONG ENERGY Havnekonferencen 2015 Niels Bojer Jørgensen Senior Manager Kraftværkslogistik, DONG Energy Thermal Power Agenda Den grønne omstilling i DONG Energy Biokonverteringer Håndtering

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000

Læs mere

DE FØRSTE STORE VARMEPUMPER I SYNERGI MED FJERNKØLING DANSK FJERNVARME, 29-09-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF

DE FØRSTE STORE VARMEPUMPER I SYNERGI MED FJERNKØLING DANSK FJERNVARME, 29-09-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF DE FØRSTE STORE VARMEPUMPER I SYNERGI MED FJERNKØLING DANSK FJERNVARME, 29-09-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF 1 AGENDA OVERSKUDSVARME? INTEGRATION MED DET DANSKE ENERGISYSTEM KØLEPLAN DANMARK FJERNKØLINGENS

Læs mere

SKAL VI OGSÅ FORSYNE JERES EJENDOM MED BESPARELSER?

SKAL VI OGSÅ FORSYNE JERES EJENDOM MED BESPARELSER? SKAL VI OGSÅ FORSYNE JERES EJENDOM MED BESPARELSER? En enkel løsning, der holder øje med vand- og energiforbruget og sparer jer for tusindvis af kroner I jeres ejendom kan der være mange penge at spare

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Miljørigtig opvarmning og rentable varmebesparelser Fokus på: Energimærke Hvad er aktuelt? Energibesparelser Fremtiden Uvildigt oplæg ved Carsten Sohl Energitjenesten,

Læs mere

Uden vand ingen øl GRUNDFOS CASE STORY

Uden vand ingen øl GRUNDFOS CASE STORY Uden vand ingen øl Carlsberg har fremtidssikret vandforsyningen på bryggeriet i Fredericia. Om 4½ år er investeringen tjent hjem gennem energibesparelser, og en driftssikker løsning med solid service lige

Læs mere

1 of 6. Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Syddjurs Kommune, Kolind Central Skole. Udarbejdet af: Henrik Ernst

1 of 6. Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Syddjurs Kommune, Kolind Central Skole. Udarbejdet af: Henrik Ernst 1 of 6 Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Syddjurs Kommune, Kolind Central Skole Udarbejdet af: Henrik Ernst 2 of 6 Syddjurs Kommune Kolind Central Skole 1. Indledning I et samarbejde

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø

A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø A/B Grønnegård Att.: Henrik Holm Hammerstrøm Horsensgade 16 st. 2100 København Ø Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN KAN LØSES MED TEKNOLOGI

KLIMAUDFORDRINGEN KAN LØSES MED TEKNOLOGI Organisation for erhvervslivet 24. november 28 KLIMAUDFORDRINGEN KAN LØSES MED TEKNOLOGI AF KONSULENT ESBEN MORTENSEN, DI ENERGIBRANCHEN, ESM@DI.DK Danmark har i et historisk perspektiv i særlig grad været

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal

Fakta om afdelingen Årets forbrug i afdelingen Afdelingens nøgletal Ryparken II Antal beboere Om det grønne regnskab: fsb s grønne regnskaber opgør boligafdelingernes el-, vand og varmeforbrug, afkøling af fjernvarmevand samt affaldsmængder og CO 2 belastning over de sidste

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø?

Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Grøn inspiration - miljøfremme i Sorø? Sorø Bibliotek 21. september 2011 Idemager: Anne Grete Rasmussen, www.frugrøn.dk Tidligere lektor og pæd. IT-koordinator på Ankerhus 1 Disposition Præsentation FruGrøn

Læs mere

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Grønne indkøb Bemærkninger

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Energieffektiv belysning og god lyskvalitet. Øget anvendelse af mere energieffektive lyskilder. v/poul Erik Pedersen, Elsparefonden

Energieffektiv belysning og god lyskvalitet. Øget anvendelse af mere energieffektive lyskilder. v/poul Erik Pedersen, Elsparefonden Energieffektiv belysning og god lyskvalitet Øget anvendelse af mere energieffektive lyskilder v/poul Erik Pedersen, Elsparefonden Elforbruget i husholdningssektoren Fordeling på slutanvendelser (ekskl.

Læs mere

Nytter det at spare på energien? Om det kollektive og det individuelle ansvar for energibesparelser. Debatmøde 23/9 2008

Nytter det at spare på energien? Om det kollektive og det individuelle ansvar for energibesparelser. Debatmøde 23/9 2008 Nytter det at spare på energien? Om det kollektive og det individuelle ansvar for energibesparelser. Debatmøde 23/9 2008 Plan 1. Vi er en del af klimaproblemet - vi bør også være en del af løsningen 2.

Læs mere