Vi har hos Carlsberg en pligt til at udnytte energien optimalt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi har hos Carlsberg en pligt til at udnytte energien optimalt"

Transkript

1 Vi har hos Carlsberg en pligt til at udnytte energien optimalt Medarbejderinddragelse i energisparearbejdet Valby Fredericia Bjarne Pedersen Energikonsulent Carlsberg Danmark

2 Hvem er vi? Hvorfor skal vi? Dengang og nu Motivation via information Vi skal mødes I øjenhøjde Udnytter vi vores energi optimalt? Drivhusgasser, hvad er det lige? Hvordan er adfærden derhjemme? Skal vi bringe hjemmeadfærden med på arbejde? Pisk, motivation eller vedligeholdelsesfaktorer? Energi Champions og Ambassadører Fokusområder Målsætning Projekter I pipeline Trumfkortene Slut Carlsberg Presentation Title Month/Day/Year Page 2

3 Fredericia Højlager Forbygning Reception Port 17 Personale Varmecentral parkering Værksted F3 KEG F2 F1 F4 Sortering Lager Terminallager Dåser og flasker Vareindlevering D1 Lager Ø2 D1 D2 Grøn kantine Varemodtagelse Tegnestue Adm. Bulk Ølkam Bryghus M Ø4 Ø3 Tapperi adm. Fælleskantine Kedelcent Medarb. hus Okker Hovedport Personale parkering

4 Valby

5 Tåstrup

6 Energikonsulent baggrund Er uddannet Klejnsmed, Maskinmester og Friluftsvejleder, og har som sådan arbejdet hos bla. ABB i 9 år som mellemleder/produktionstekniker og senest hos de to hollandskedanske virksomheder i Chicago Metallic koncernen som teknisk chef i 15 år og aktuelt siden april som energikonsulent hos Carlsberg, Tuborg og Coca Cola. Arbejder sideløbende med mit faste job som freelancekonsulent for tre virksomheder, der arbejder med medarbejderudvikling og teamdannelse. I sommerweekenderne deltager jeg desuden I udlejning af sejlbåde I Danmarks største virksomhed på dette område. Fritidsinteresser: Sejlads, kajakroning, klatring, friluftsliv, motionscykling, løb og skisport. Bjarne Pedersen

7 Pisk og gulerod Efterfølgende materiale er primært fra et adfærdskursusmodul vores medarbejdere kommer på i forbindelse med den uddannelse og træning de gennemgår. Det kan godt være en belastning for mange at blive bombarderet med tal i en lind strøm, men tallene (m3 Nm3 Kwh etc.) sorteres og behandles til kr. Det er jo dem vi alle køber rugbrød for. Og i udvalgte områder sætter vi billeder på kr.

8 I de gode gamle dage

9 Hvorfor? Hvorfor reducere energiforbrug? Energi har vi da nok af!

10 Der er masser af energi, vi skal bare lagre den på en smart måde.

11 Hvilke krav stilles der fra Group? 1.Vi skal udnytte alle energiformer optimalt. 2.Vi skal nedbringe udledningen af Co2. 3.Vi skal konstant være på jagt efter vedvarende energikilder. Med disse krav skal vores Champions og Ambassadører ikke være i tvivl om at arbejdet har en høj prioritet.

12 Hvad har vi prøvet? Hyrer et konsulentfirma som kommer forbi og sætter mærkater på de steder hvor det er galt. Foretager beregninger på besparelser. Og fremlægger dette. Udmærket arbejde. Der sker bare ikke så meget bagefter, og mange af de påpegede besparelser bliver der sat spørgsmålstegn ved. Der er kort sagt ingen der har ejerskab for opgaverne, og det er her vi skal have medarbejderne inddraget.

13 Hvad vil vi nu? Indføre energiledelse som for os består af tre kerneelementer Energistyring Bevarelse og løbende forbedringer Tekniske løsninger Styringsoptimering Vedligehold Medarbejderinddragelse Adfærdsændringer

14 Arg.1: Vi vil bruge vores købte energi således, at det kommer kunderne til gode. Prisstigninger på energi skal afløses af omkostningsreduktioner for, at vi kan sælge til uændret pris. Arg.2: Mindre Co2= økonomi & god miljøprofil = bedre end krav. Den billigste energi er den vi ikke bruger! Hvilken indsats giver de største besparelser? Energispareløg

15 Der findes altid en teknisk løsning

16 For at alle kan se nødvendigheden af arbejdet så skal der tal og fakta på bordet! Det usynlige energiforbrug gøres synligt!

17 Fordelingsnøgle for energi Fredericia med et samlet forbrug på 90 mil.kr. Spildevand 21,8 Naturgas 30 El 28,8 Vand 8,5

18 Fordelingsnøgle for el i Fredericia med et samlet forbrug på 29 mil.kr. Øvrige elmotorer 17% Belysning (1) 7% Pumpning 21% Trykluft og Procesluft (1) 13% Ventilation (1) 25% Køl/frys 17%

19 Fordelingsnøgle for energi Valby med et samlet forbrug på 34 mil. Kr. Spildevand 9,1 Naturgas 16,5 El 5,3 Vand 3,4

20 Groupkrav 1: Optimal energiudnyttelse = Økonomi og bevarelse af arbejdspladser. Aktuel situation i Fredericia 125 Tomgangsforbrug i forhold til best in class, målt ved 3 ugers strejke 100 Best in class 75 Tomgang el 59 % af BIC 50 Tomgang Energi 44 % af BIC 25 Tomgang Vand 17 % af BIC 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Carlsberg Presentation Title Month/Day/Year Page 20

21 M3/h Vandforbrug når vi er på arbejde og når vi ikke er der! Vandforbrug Fredericia / værdien af tomgangsforbruget, hvis det bliver til spildevand udgør kr.! Totalforbrug Tomgang "Vandtabet" 46 m3 pr. time svarer til hvad en husstand med en person bruger på et år! Der bliver brugt ca. 4 m3/time som kan retfærdiggøres, resten er tab.

22 Utætheder på vand og omkostninger forbundet dermed. Du skal ikke kontrollere toiletter, men finde et par stykker af mange spildårsager. Vandhane der drypper Langsom dryp (1 dryp/sek.) svarer til: 7 m3/år hvilket bliver til 189 kr./år Hurtig dryp: 30 m3/år 810 kr./år Løber som en tynd stråle som brydes: 275 m3/år kr./år Varmt vand 55Gr. som drypper langsomt giver både et tab på vand (189 kr./år) samt et tab i form af varme på 380 kwh/år, som har en Carlsberg værdi på 154 kr./år, som så totalt løber op i 343 kr./år. Toilet der drypper Løber så man kun lige kan se uro på vandoverfladen 100 m3/år kr./år Løber så det kan ses på kanten 200 m3/år kr./år Løber med uro på vandoverfladen 400 m3/år kr./år Løber meget m3/år kr./år

23 Små eller store utætheder på trykluft, værdi? Lækage ø (mm) Lækagetab ved 7 bar (liter/min) Tab i kwh. Årlige energiomkostninger (kr.) mm.=ugepris for leje af et sommerhus 10 mm.= prisen for en ny bil

24 Adfærd og drivhusgasser For at ændre adfærd skal vi kende til, hvilke muligheder vi har for blive bedre. Det er ikke alene nok at vi fokuserer på fossile brændsler, der er andre faktorer som har indflydelse på global opvarmning: Holdninger: 20% af danskerne tror på, at de kan være med til at gøre en væsentlig forskel for klimaet ved at kigge på deres forbrugsvaner. Men 40% tror ikke, at de kan være med til at ændre det helt store. En dansker udleder omkring 17 ton CO2 årligt, og det tal skal reduceres til 2-3 ton per dansker i 2050, ifølge FN's klimapanel. En gigantisk samfundsomstilling. USA har den gule førertrøje på, når det gælder udledningen af drivhusgasser. Hver amerikaner udleder i gennemsnit 29 tons CO2 om året. (Inkl. aktiviteter i udlandet) Nederst på listen findes lande som Uganda, Bangladesh og Malawi med udslip på omkring 1 ton pr. indbygger. Udledningen er altså proportional med vores velstand. Hvis hver familie i Kina skal have et køleskab, så vil Kinas udledning af CO2 komme til at stige med det som svarer til USA's samlede udledning i dag. Miljøministeriet og Transport- og Energiministeriet lancerede i 2007 en national klimakampagne under overskriften: 1 ton mindre". Formålet med kampagnen var at åbne danskernes øjne for, at vores adfærd i det daglige påvirker den globale opvarmning. Og at vi hver især kan medvirke til at nedsætte vores CO2-udslip og dermed begrænse skaderne. For eksempel ved at køre mindre i bil (70/30-reglen 150 gr.co2/km.), spare på strømmen eller aflevere dåser og flasker til genanvendelse. Aluminium kræver kun 5% energi til omsmeltning i forhold til udvindelse af aluminium fra malm. I 2007 spiste hver dansker i gennemsnit 90,9 kg kød. Kødet fordeler sig med 38,3 kg svinekød, 27,5 kg okse og kalvekød, 22,8 kg fjerkræ, 1,5 kg fåre og lammekød, 0,7 kg vildtkød og 0,1 kg hestekød. Og så smider vi 63 kg mad ud om året. CO2 udslippet er 41 kg/kg oksekød fordi koen prutter og bøvser metangas. 1 ton metangas har den samme effekt som 21 ton CO2. Så ved at droppe oksekød kan vi spare 1 ton CO2! Og det er således ikke CO2 alene, men derimod en reduktion i udledning af drivhusgasser som er vigtig. Disse er CO2, lattergas og metan. Plant træer, de optager CO2.

25 Finder der en klimaforandring sted? Gennemsnitstemperatur for den nordlige halvkugle gennem 1000 år. Når man borer i iskerner, så måler man Co2 indhold og beregner temperaturen for den tid hvor iskernen er fra.

26 Finder der en klimaforandring sted? Grafen gælder for Danmark

27 Kan vi klare os helt uden drivhusgasser? Politiske indgreb. Drivhusgasser i Jordens atmosfære optager varmestråler fra Jorden. Nogle varmestråler udsendes til verdensrummet igen og andre bliver og holder på Jordens varme. Uden de naturligt forekommende drivhusgasser ville det være ca. 33 grader koldere på Jorden. Hvilket betyder en gennemsnitstemperatur på -18 grader og dermed er vi tilbage i istiden. "Den menneskeskabte drivhuseffekt" henviser til, at menneskers udledning af drivhusgasser har forøget atmosfærens indhold af gasserne og dermed bidraget til opvarmning af kloden fordi gasserne funger som et isolerende lag omkring jorden. Kyoto-aftalen Også kaldet Kyoto-protokollen. En rammeaftale om reduktion af udslip af drivhusgasser i perioden set i forhold til udslippet i 1990 som en række lande blev enige om at underskrive på en FN-konference i 1997 i Kyoto, Japan. En række industrilande forpligtede sig til i gennemsnit at skære 5 pct. i deres udslip af drivhusgasser Danmark gik med til en 21 pct. reduktion som et af de højeste.

28 Vi skal mødes i øjenhøjde Vi skal mødes i øjenhøjde. Ikke for meget akademisk snak og for mange tal. En måde at motivere på er, at tage en tur forbi hjemmet.

29 Hvad bruger du selv? Et gennemsnitligt el-forbrug for 2 personer er 3500 kwh/år Elektronik; 28 Belysning; 13 Vask; 18 Diverse; 5 Madlavning; 9 Brugsvand; 9 Køle/frys; 18

30 Adfærd Skal vi tage de gode vaner med hjemmefra? Et Vil menneske vi ændre kan beslutte på sig vores til at ændre adfærd? adfærd, fx med at begynde at leve "naturligt" eller at bryde med naturen, forfine sin livsstil og gøre særlige manérer til vane (så de bliver "anden natur"). Vi er forskellige og opfører os aldrig ens. Heller ikke selv om vi selv skal betale! Skemaet er baseret på 100 husstandes forbrug.

31 sk, motivation eller vedligeholdelsesfaktorer? Kort fortalt, hvis ikke vi reducerer /omlægger vores energiforbrug, så er der et andet bryggeri i koncernen der har gjort det, og produktionen flyttes dertil. Vi får da fremover dækket vores fysiske behov af staten

32 Vi er forskellige og har en forskellig opfattelse af om det er nødvendigt at nedbringe energiforbruget via vores energiadfærd Vi kan inddele vores kollegaer i 3 kategorier: De beviste energisparere: Dem der mener det, og i et vist omfang gør det. De der ikke får gjort noget ved det, selv om de i princippet syntes at de burde. De der ikke mener, at de kan, eller skal, gøre noget ved det. Der findes forskellige holdninger til det at spare på energien. Nogen gør det af naturlige årsager (altså via opdragelse og motivation). Andre gør det af økonomiske årsager. Helt andre gør det af miljømæssige og ressourcemæssige årsager.

33 Energi-Champions & Energi-Ambassadører Energi konsulent Bjarne Pedersen Energi Champions Bryg John Kristensen Energi Ambassadør 1 pr. skift pr. linje Energi Champions TAP ØL Mikkel Broe Laust Energi Ambassadør 1 pr. skift pr. linje Energi Champions Energi center Søren Sterndorff Energi Ambassadør 1 pr. skift pr. linje Energi Champions LOG Vest Niels Jørgen Laursen Energi Ambassadør 1 pr. skift pr. linje Energi Champions TAP Læsk Ove Stein Energi Champions LOG Øst Bo Laursen Energi Champions Valby Jacobsen - Jan Jul Nielsen Energi Ambassadør 1 pr. skift pr. linje Energi Ambassadør 1 pr. skift pr. linje Energi Ambassadør 1 pr. skift pr. linje

34 Rollemodeller i alle områder Energi konsulent Bjarne Pedersen Energi Champion LOG Øst Bo Laursen Energi Ambassadør dag Claus Haarbye Energi Ambassadør dag aften Lars Enø Energi Ambassadør dag aften Flemming Kristensen Energi Ambassadør nat John Schlunssen

35 Motivation Forslag bliver gennemført. Altid tilbagemelding. Uddannelse og træning Grønne T-shirts (130kr.) Sparometer (350kr.) Norgo (500kr.) Carlsberg Presentation Title Month/Day/Year Page 35

36 Key Performance Indicator = KPI Hvor er vi i forhold til der, hvor vi burde være

37 Hvordan arbejde vi før, og hvordan arbejder vi i dag? Føler vi os trygge? Vi skal involveres for at forstå og føles os tryg Chef leder Energikonsulent Arbejdskollega Kunder Cham pion Ambas sadør Leveran dører Energiansvarlig Ledelseskollega Fortæl mig jeg glemmer Vis mig jeg husker Involvér mig jeg forstår Kinesisk ordsprog Leder

38 Synlige tab: så længe der tabes synlig energi til ingen verdens nytte, så er det ikke godt nok. Vi motiverer hinanden ved, at slukke og lukke for det, der ikke bruges.

39 Der er meget at komme efter, men vi vil holde fokus på udvalgte områder. Indsatsområder under Medarbejderindragelse: Primært går vi efter synlige og hørbare tab. Dette af hensyn til en motivation af alle. Hvis der finder synlige tab sted, mens der løses store opgaver af teknisk karakter, udvikles holdningen hvorfor skal jeg slukke, når de andre ikke gør det? Ventilation: slukke det når der ikke er brug for det. Trykluft: finde og få tætnet utætheder. Vand: finde spild og utætheder og få dem tætnet. Lys: slukke det når der ikke er brug for det. Pumper: afbryde for pumper der er igangsat manuelt.

40 Mål Vi har et kortsigtet mål vi vil reducere totalforbruget med: 9% generelt i Vi nåede det! Vi har et langsigtet mål der hedder 5 % om året. De opnåede besparelser skal fastholdes.

41 Plan 2013 uden logistik Plan 2013 uden Logistik ,2 1 0,5 0,2 0,5 1 0,5 1,5 1,5 1 0,4 0,2 0,5 0,2 0,5 0,6 3,7 75,2 1,5 74, ,2 72, E Afgift EVT. Pris stigning Budget 2011 Lys afbrydelighed Optimering Køling Ventilation D1/D2 Afbrudt ventilation Energiledelse Budget 2011 Realiseret Afgift EVT. Pris stigning Budget 2012 El/vand CO2 anlæg Ventilation D1/D2 Ventilation Ø4 CIP reduktion TT Energiledelse Budget 2012 Realiseret Afgifter EVT. Pris stigning Budget 2013 Energiledelse Ventilation Ø3 Budget 2013 Realiseret Besp. i forhold til E ,3 Carlsberg Presentation Title Month/Day/Year Page 41

42 Det lyder flot, men vi bliver det bedste bryggeri i gruppen. Vi er her for at vinde Vi går efter vinder-løsninger og tør tage dristige beslutninger. Kun gennem indsats og handling kan vi nå vores mål Kunder og forbrugere er i centrum Vi arbejder for den gode aflevering og sætter vores kunder i centrum. Vi kender vores betydning i den samlede produktionskæde. Alle kan gøre en forskel Vi tager ejerskab på udfordringer og problemer, såvel individuelt som i teams. Vi arbejder i et miljø, hvor gode ideer og viljen til at levere anerkendes og belønnes. Sammen er vi stærkere Vi skal lære af hinanden. Vi tror på, at samarbejde og udveksling af ideer på tværs af teams og funktioner skaber vækst og vindere. Vi er engageret i omverden Vi løfter holdet. Vi er socialt og miljømæssigt ansvarlige og tror på, det giver forretningsmæssig mening. Carlsberg Presentation Title Month/Day/Year Page 42

43 ..det går ikke altid som forventet Carlsberg Presentation Title Month/Day/Year Page 43

44 Projekter i Pipeline. Medarbejderinddragelse: Beskrivelser af hvordan man slukker og lukker efter sig samt styring af ansvar for at beskrivelsen bruges. Sikre at der lukkes for varmen, hvis porte skal stå åbne. Sikre at opgaver fra audits løses evt. med hjælp. Sæbesmøringsoptimering på bånd. Trykluftsforbrug. CIP-procedurer. Vandforbrug. Forsøg med intilligente sparemotorer/pumper på cirkulation af vand. Årlig besp. 0,04 mil. Kølekompressoroptimering ved sugetryksregulering, ændring af kompressionsforhold styringsoptimering som sikrer mest mulig fuldlast og optimering på kondensatorvirkningsgrad. Årlig besparelse 0,5 mil. Trykluftkompressoroptimering med henblik for at lastfordele således, at hver enkelt kompressor kører mest mulig fuldlast. Årlig besparelse 0,4 mil. Monorail optimering. Årlig besparelse 0,3 mil. Ventilationsgennemgang-styring-frekvensomformer-ventilatortype. Nye ventilationsanlæg i tap over en treårig periode. Årlig besparelse pr. anlæg 0,5 mil, og dem har vi 5 af. Sum 2,5 mil. Nyt ventilationsanlæg på højlager, ventileres med udeluft, besparelse pr. time:(370-14)=356 kw. Kan finde sted 4100 timer/år= 0,7 mil kr./år. UV-filtere på lagerlokaler Pay-off 0,5 år. Årlig besparelse 4 mil.kr. Maskprojekt (vedvarende energi) potentiale 40 mil.kr./år Nyt CO2-anlæg (ny teknologi) Besp.?

45 Trumfkortet? Måske har de høje ambitioner vores regering har sat sig for, at reducere Co2 udledning tvunget os til at tænke alternativt? Måske vil vores projekt være det, der gør os endnu bedre end alle de andre vi skal konkurrere med?

46 Vi kan og skal fortsat bruge energi, men vi skal omlægge produktionen til vedvarende energikilder der bruger den energi solen giver her og nu. De fossile brændsler er dannet over milliarder af år, og giver en ubalance når de afbrændes på 100 år. Vi skal bruge mindre olie, kul og gas. Vi skal bruge mere vind, sol, bølger og biomasse. Mere af Har vi en vedvarende energikilde på Carlsberg? Mindre af, hvis brændslet er baseret på fossile brændsler Mere af Mere af :o)

47 Råvarer til brygning og biogasanlæg 15 g Yeast 140 g Malt Ca. 3 l Water Ca. 1 g Hop Pellets 1 l beer Ca. 2 l Waste Water 150 g Spent Grains 40 g Surplus Yeast Carlsberg Presentation Title Month/Day/Year Page 47

48 Projekteksempel som bidrager med 3 mil. kr. årligt Carlsberg Presentation Title Month/Day/Year Page 48

49 Ventilation Vi har 30 år gamle ventilationsanlæg flere steder. Vi kan med fordel skifte til frikøling og bruge kold og tør udeluft Styringer findes stort set ikke, måske en frekvensomformer her og der. Op til 90 % effektivitet Energibesparelse op til 40 % Store støjreduktioner Carlsberg Presentation Title Month/Day/Year Page 49

50 Medarbejderforslag/spørgsmål. Skal vi da gå rundt i kunstig belysning altid? Højlager Forbygning Reception Port 17 Personale Varmecentral parkering Værksted F3 KEG F2 F1 F4 Sortering Lager Terminallager Dåser og flasker Vareindlevering D1 Lager Ø2 D1 D2 Grøn kantine Varemodtagelse Tegnestue Adm. Bulk Ølkam Bryghus M Ø4 Ø3 Tapperi adm. Fælleskantine Kedelcent Medarb. hus Okker Hovedport Personale parkering Carlsberg Presentation Title Month/Day/Year Page 50

51 Måske en dag stiller forbrugere krav om øl og vand, der er brygget med et minimum af energiforbrug og miljøbelastning? Nogen spørgsmål? Carlsberg Presentation Title Month/Day/Year Page 51

52 Brug Elsparefonden (Center for energibesparelser) De har en masse (gratis) materiale, som vores energimedarbejdere bruger. Carlsberg Presentation Title Month/Day/Year Page 52

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen 2009 Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen Vejledere: Jørn Bendtsen, Karl G Bjarnason, Bartek Warszawski og Arne Wamsler Niclas Larsen, Benjamin Christiansen, Helene Baadsgaard og Jens Nielsen Klasse

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog. Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland

Borgernes KlimaKatalog. Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Borgernes KlimaKatalog Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland: Borgertopmøde om klima

Læs mere

Energi og klima på sygehusene

Energi og klima på sygehusene Energi og klima på sygehusene 16 Tid til luftforandring Indeklima begynder og ender med klima. Region Hovedstadens nye strategi for bæredygtig udvikling skal løfte regionen mod grønnere perspektiver. 12

Læs mere

Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole

Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole Hvad klimaændringerne gør ved verden. af Sissel og Louise, 8.b, Dåstrup skole Klimaændringerne i verden ødelægger vores klode. CO2 udslippet er blevet så stort, at der må gøres en forskel, hvis vi vil

Læs mere

Skræddersyede KPI er giver det rigtige fokus for energioptimering. V. Karsten Østergård, National Supply Manager, Carlsberg Danmark A/S

Skræddersyede KPI er giver det rigtige fokus for energioptimering. V. Karsten Østergård, National Supply Manager, Carlsberg Danmark A/S Skræddersyede KPI er giver det rigtige fokus for energioptimering V. Karsten Østergård, National Supply Manager, Carlsberg Danmark A/S Hvad bagte os frem til indførelse af energiledelse? 2 Omkostninger

Læs mere

Regeringsgrundlaget og realismen

Regeringsgrundlaget og realismen Politiken 02.11.2011 Regeringsgrundlaget og realismen Det, der for alvor vil betyde noget i klimakampen, er, hvornår vi udvikler en energi, der er billigere end fossil energi. Af Bjørn Lomborg DANMARK

Læs mere

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året.

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Klimaleksikon Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Meget af det kan vi selv være med til at påvirke ved at nedsætte vores eget forbrug. Men det kræver internationale samarbejdsaftaler

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Indhold. Forfattere: David Bach, Eigil Larsen, Ole Laursen, Maiken Lykke Lolck, Georg Stenstrop, Kaare Øster

Indhold. Forfattere: David Bach, Eigil Larsen, Ole Laursen, Maiken Lykke Lolck, Georg Stenstrop, Kaare Øster Indhold Velkommen til Klimakaravanen 1. Seks grader en verden til forskel............... 4 2. Verdens vejr og klima......................... 8 3. Klimaforandringer fra kridttid til fremtid......... 10

Læs mere

Boligformer, livsstil og ressourceforbrug. fremtidens miljø skabes i dag

Boligformer, livsstil og ressourceforbrug. fremtidens miljø skabes i dag fremtidens miljø skabes i dag Boligformer, livsstil og ressourceforbrug Tekst: Susanne Bruun Jakobsen og Klaus Bonderup Petersen, Det Økologiske Råd Tak til Søren Dyck-Madsen og Christian Ege for gode

Læs mere

Boligformer og forbrug af energi, transport og vand

Boligformer og forbrug af energi, transport og vand Boligformer og forbrug af energi, transport og vand Det Økologiske Råd, Juni 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens Miljø skabes i dag 1 Indhold Sådan bruges hæftet side 3 Energi, klima, fossile brændsler,

Læs mere

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året.

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Klimaleksikon 1 Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Meget af det kan vi selv være med til at påvirke ved at nedsætte vores eget forbrug. Men det kræver internationale samarbejdsaftaler

Læs mere

Miljøet i din kommune

Miljøet i din kommune Miljøet i din kommune for Ballerup Kommune 2009-2010 side 1 Indhold 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Forord Ballerups klimaplan Energirenovering af kommunens ejendomme Den store klimatest Energibesparelser

Læs mere

Klima miljø og Energi

Klima miljø og Energi Klima miljø og Energi Computer firmaer Computer Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen Christine Johnsen Michael Jokil Samfundsfag: Jørn Christian Bendtesn Matematik: Jørn Christian Bendtesn Kom / it: Karl

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

Kom ind i. Klima. kampen. Hvad du selv. gøre. Koustrup & co.

Kom ind i. Klima. kampen. Hvad du selv. gøre. Koustrup & co. Kom ind i Klima Thomas Vinge kampen Hvad du selv kan gøre Koustrup & co. Ind hold 5 Kloden har hedetur 20 Få styr på din elregning 30 Tag temperaturen på elforbruget med et Sparometer 36 Lad der blive

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

energiforum Skræl er ikke bare skrald Tema: Fødevarer Nr. 3 / Maj 2014 Nr. 4 / April 2009

energiforum Skræl er ikke bare skrald Tema: Fødevarer Nr. 3 / Maj 2014 Nr. 4 / April 2009 Nr. 3 / Maj 2014 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er et forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum

Læs mere

Klima. Klimastrategi. Maj 2012

Klima. Klimastrategi. Maj 2012 Klima Klimastrategi Maj 2012 Klimastrategi - Vejen Kommune - Maj 2012 1 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Telefon: 7996 5000 Mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Lay out: Vejen Kommune Tekst:

Læs mere

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Antal besvarelser: 616 / 554 Svarprocent: 48 / 43 1 Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Anden undersøgelse af borgernes meninger om ProjectZero Gennemført i juli 2012 overfor Sønderborg Kommunes

Læs mere

Klimastrategi for Stevns

Klimastrategi for Stevns Klimastrategi for Stevns Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for Stevns Kommunes klimastrategi... 4 Status for Stevns kommune... 4 Økonomisk estimat... 4 - Et ambitiøst mål... 5

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Solcelleteknologi - Lyset viser vejen

Solcelleteknologi - Lyset viser vejen Solcelleteknologi - Lyset viser vejen En bæredygtig omlægning af det danske energisystem Roskilde Universitet Vejleder: Bo Poulsen Hum- Tek 2011 2. Semester Projekt Af: Aske Klixbüll, Joachim Juncher,

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere

JAg ten På den gemte energi energi. den gemte. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. energi! Guide til adfærdskampagne

JAg ten På den gemte energi energi. den gemte. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. energi! Guide til adfærdskampagne JAg ten På den JAg ten gemte På Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde! Guide til adfærdskampagne Indhold 1Få ledelsens opbakning side 4 2Sæt mål Side 5 Spar penge med gode vaner! Spar 5-10

Læs mere

RENTABILITETEN AF KURSET ENERGIRIGTIG DRIFT

RENTABILITETEN AF KURSET ENERGIRIGTIG DRIFT RENTABILITETEN AF KURSET ENERGIRIGTIG DRIFT Indhold Indholdsfortegnelse Forord 4 En god business case 6 Konklusion 7 Anbefaling 10 De økonomiske konsekvenser af undervisning i energirigtig drift 12 Introduktion

Læs mere

Strømbesparelse på lysanlæg

Strømbesparelse på lysanlæg Strømbesparelse på lysanlæg Afleveret: 24. september 2004 P0-projekt gruppe B212 Titel: Strømbesparelse på lysanlæg Tema: Virkelighed og modeller Projektperiode: 2.-24. september 2004 Projektgruppe: B212

Læs mere

I DE OG OP BYGN I NG 1 LÆRERVEJLEDNING

I DE OG OP BYGN I NG 1 LÆRERVEJLEDNING I DE OG OP BYGN I NG 1 LÆRERVEJLEDNING Undersøg: Energi, Klimaforandringer, Transport, Bæredygtigt forbrug, Hverdagens kemi 7. 9. klasse Friluftsrådet, Grønt Flag Grøn Skole 2013 Forfattere: Nina Troelsgaard

Læs mere