Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 3, 29. årgang juni, juli, august 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 3, 29. årgang juni, juli, august 2014"

Transkript

1 Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Nr. 3, 29. årgang Juni, juli og august 2013 juni, juli, august 2014

2 Sognepræst Resen Præstegård Sognepræst Kirkevej 25 Helga Tlf.: 97 Ørgaard Resen Præstegård Kirkevej Træffes efter 25 aftale Tlf.: (undtagen mandag) 06 Træffes Graver efter aftale (undtagen Kristen Faarkrog mandag) Dølbyvej 140 Graver Tlf.: Kristen Mobil: 40 Faarkrog Dølbyvej Træffes bedst 140 kl Tlf.: eller 97 efter 52 aftale Mobil: (undtagen mandag) Træffes bedst kl eller Organist efter aftale (undtagen Karen Skovbjerg mandag) Tlf.: Organist Karen Skovbjerg Tlf.: Kirkesanger Anna Thomsen Tlf.: Kirkesanger Anna Sognemedhjælper Thomsen Tlf.: Tina 97 Damholt Tlf.: (privat) Sognemedhjælper Tlf. (mobil): (kontor) Tina Damholt Tlf.: (privat) Tlf. Formand (mobil): for 23 menighedsrådet (kontor) Svend Sandfeld Tlf.: Formand for menighedsrådet Svend Sandfeld Tlf.: Regnskabsfører Mads Holm Tlf.: Regnskabsfører Mads Holm Tlf.: Forsiden Landsbykirken i byen. Forsiden I Landsbykirken skovens dybe i stille byen. ro... Kirkeværge Eigil Bach Tlf.: Kirkeværge Eigil Resen Bach Sognehus Tlf.: Gudrun Saugbjerg Tlf.: Resen Marianne Sognehus Sikjær Søndergaard Gudrun Tlf. (mobil) Saugbjerg Tlf.: Marianne Kirkekontoret Sikjær Søndergaard Tlf. Kordegn (mobil) Jens 22 Pedersen Tlf.: Kirkekontorleder: Kirkekontoret Kirkegårdskontoret Bent Kordegn Kirkegårdsleder E. Jacobsen Jens Pedersen Jens Holger Borgbjerg Tlf.: Tlf.: Kirkegårdskontoret Begge kontorer: Kirkegårdsleder Reberbanen 19, Jens Skive Holger Borgbjerg Tlf.: Kontortid: Begge Mandag-onsdag kontorer: Kontorer: og fredag: 9-13 Reberbanen Torsdag: 13 19, - 17 Skive Kontortid: Mandag-onsdag Resen Kirkes hjemmeside og fredag: 9-13 Torsdag: På hjemmesiden findes bl.a. oplysninger om Resen sognets Kirkes kirke, anmeldelse hjemmeside af fødsel og dødsfald, kirkelige handlinger, gudstjenester og På øvrige hjemmesiden aktiviteter findes samt det bl.a. aktuelle oplysninger nummer om af sognets kirkebladet. kirke, anmeldelse af fødsel og dødsfald, kirkelige handlinger, gudstjenester og øvrige Kirkebil aktiviteter samt det sidste aktuelle numre nummer af af kirkebladet. bestilles hos Byens Taxa på tlf.: Kirkebil Sognepræsten holder ferie bestilles den 1. hos 28. juli Byens Taxa på tlf.: Sognepræsten Kirkebladets redaktion holder ferie den Helga 1. Ørgaard 28. juli (ansvarshavende) Tina Damholt Kirkebladets Svend Sandfeld redaktion Helga Poul Tolstrup Ørgaard (ansvarshavende) Tina Knud Damholt Ole Holm Svend Sandfeld Poul Sognepræsten Tolstrup holder ferie 7. juli juli Knud Ole Holm Datoer for menighedsrådsmøder 20. juni og 15. august Datoer for menighedsrådsmøder 20. juni og 15. august juni og 28. august 2

3 Til du mig kysser med din mund - sådan lyder en linje i salmen Min Jesus lad mit hjerte få Andre steder i salmebogen møder vi udtryk som knuste hjerter føler bedst og der har min længsel hjemme I salmebogen findes der masser af ord og udtryk, som lige såvel kan forekomme i erotiske kærlighedsdigte. Det er ingen tilfældighed, at salmer og erotiske kærlighedsdigte i vid udstrækning deler sprog med hinanden. For tro og forelskelse deler en række af kendetegn, ja den hemmelighedsfulde forelskelse kan ifølge Søren Kierkegaard være et billede på troen. Den forelskede er lidenskabeligt interesseret i den elskede, og forelskelsen ændrer bevidstheden hos den forelskede. For den forelskede er intet længere som før og intet bliver igen som før. Den forelskede har en trang til at kaste sin kærlighed på den elskede som en overflod af liv, lyst og lidenskab, og samtidigt har den forelskede en længsel efter selv at blive elsket. I forelskelsen ligger et stærkt ønske om både at give og modtage. Den forelskede kan hverken forklare eller begrunde sin kærlighed. Begynder man at forsøge at forklare andre, hvorfor man har kastet sin kærlighed på netop dette menneske, så er det på forhånd umuligt. Ja, bare det at forsøge at komme med fornuftige og rationelle argumenter for, at man elsker netop denne person særlig højt, viser, at man ikke for alvor er forelsket alligevel. I Christelige taler skriver Søren Kierkegaard, at den, hvem en forelskelse ikke gør tavs, er ikke forelsket. Men kærligheden kræver at blive udtrykt også i ord. Derfor må den forelskede tale poetisk og i billeder vi må bruge hjertesproget, der møder os i så rigt mål i erotiske digte og i salmebogen. Hjerte, løft din glædes vinger sådan begynder nr. 114 i salmebogen salmen er et kærlighedsdigt om kærligheden mellem Gud og menneske. Sådan som forelskelsen retter al sin interesse mod sin genstand og forandrer bevidstheden hos den forelskede, sådan også med troen. Troen er lidenskabeligt optaget af sin genstand, og troen forandrer og fornyer den troendes bevidsthed. Fordi troen er bevidstheds-forandrende, er det aldrig ligegyldigt, hvilken tro, et menneske har den ene tro kan ikke bare være lige så god som den anden! Ligesom forelskelsen kan heller ikke troen begrundes rationelt; begynder man på det, er det udtryk for, at troen er ved at slå over i tvivl. Søren Kierkegaard understreger, at der er forskel på forkærlighed og næstekærlighed. Forkærligheden gælder dem, vi elsker særlig meget, såsom kæreste, børn, forældre og 3 Fortsættes på side 4

4 venner, mens den næstekærlighed, kristendommen forlanger af os, også skal vises mod dem, vi ikke finder specielt elskværdige. Både næstekærlighed og forkærlighed har sin grund i det guddommelige. Fællestrækkene mellem tro og forelskelse viser, at det evige kan møde os i det flygtige. Der findes mennesker, som vil reducere både tro og forelskelse til kemiske processer i hjernen. Og selvfølgeligt sker der noget kemisk i hjernen, når så stærke kræfter er virksomme i et menneske. Det ville da være underligt andet. Men hverken tro eller forelskelse kan reduceres til kemiske processer. Hvem har i øvrigt lyst til at blive reduceret til kemi? Kemiens sprog alene svarer ligesom ikke på menneskers medfødte længsel efter mening, vel? Så er der anderledes saft og kraft i Søren Kirkegaards tanker om, at kærlighed er Guds fornemmeste gave til os mennesker: Som den stille Sø grunder dybt i de skjulte kildevæld, hvilket intet øje så, således grunder et menneskes kærlighed endnu dybere, i Guds kærlighed. Dersom der intet væld var i bunden, dersom Gud ikke var kærlighed, da var hverken den lille sø, ej heller et menneskes kærlighed. Som den stille sø grunder mørkt i det dybe væld, således grunder et menneskes kærlighed gådefuldt i Guds. /HØ Kilde: Pia Søltoft: Forelskelse og tro to spejlerfaringer fra Livskraft. Studier i kristendom, fortælling og erfaring. Til efteråret skal kirkens ungdomskor til at synge med ved de fleste gudstjenester. Kormedlemmerne forpligter sig ikke til at komme hver søndag, men ca. hver anden eller hver tredje søndag alt afhængigt af, hvor mange vi bliver. Menigheden er glad for de unge stemmer, og koret får mere rutine og tjener lidt mere. Udover at synge til gudstjeneste på skift vil vi stadig holde korweekends og synge koncerter. Vi går både op i at synge og have det rart sammen. Vi kan godt være flere i koret, så hvis du godt kan lide at synge, gerne vil tjene penge på en sjov og lærerig måde og være med i vores fællesskab, er du velkommen i koret. Du tjener mellem 75 og 125 kr. hver gang, du synger til en gudstjeneste og 30 kr. om onsdagen. Vi øver hver onsdag fra kl til og begynder d. 3. september. Koret er fra sjette/syvende klasse og op. Nye toner i ungdomskoret. 4 Til september starter et nyt kor for børn fra fjerde og femte klasse. Børnekoret vil også synge med ved gudstjenester en gang imellem og til en enkelt koncert. Børnekoret er aflønnet ved koncerter og gudstjenester. Tidspunktet for hvornår børnekoret øver, er endnu ikke fastlagt, så hold øje med avisen og næste kirkeblad. Begge kor ledes af kirkens organist Karen Skovbjerg, som kan træffes på tlf. nr

5 Tirsdag d. 2. september kl starter et nyt hold babysalmesang. Vi skal synge, lytte til musik og danse sammen med vores babyer i kirkerummet. Kirkens smukke rum er skabt til sang og nærvær, for her er der blevet sunget gennem mange hundrede år. Som forældre er det fantastisk at se, hvor opmærksomt det lille barn er, både når det lytter, ser og mærker. Sognemedhjælper Tina Damholt og organist Karen Skovbjerg glæder sig til at møde børn og forældre og til at opleve det musikalske samvær. Babysalmesang i Resen Kirke. Efter babysalmesang i kirken går vi over i Sognehuset til en kop kaffe og hyggeligt samvær. Tilmelding: tlf Eller tlf Pinse i Anlægget i Skive 2. pinsedag 9. juni kl Medvirkende: Spillemandsgruppen Jydsk på næsen, lokale folkedansere, et stort folkekor og en gammel nar Arrangeret af Folkekirken i Skive Kommune Medbring noget at sidde på 5 2. Pinsedag i Anlægget i Skive Nu nærmer vi os pinsetiden og vores traditionsrige friluftsgudstjeneste: Pinse i Anlægget. I år det den 9. juni kl.11.00, og rammen er den smukke og festlige SPIL- LEMANDSMESSE. Det er en gudstjeneste baseret på spillemandsmusik, med tekst af Holger Lissner. Spillemandsorkestret JYDSK PÅ NÆSEN spiller, et til lejligheden sammensat kor synger, lokale folkedansere danser til, og vi får også besøg af en gammel nar. Husk noget at sidde på og evt. under.

6 7.A Bagerst fra venstre: Emil Thomsen, Christoffer Dahl Svenningsen, Otto Valbjørn Olesen, Søren Foldberg Holmgaard, Anders Nørgaard Nielsen, Frederik Mølbæk Frandsen, Thomas Degner Andersen, Søren Møller Larsen, Lasse Kjær Evaldsen, Joachim Dahl Thomasen, Patrick Bedsted Forest fra venstre: Clara Sophia Nørgaard Madsen, Julie Kirstine Jeppesen, Rikke Korsholm Jeppesen, Nanna Jeppesen Jensen, Lærke Enggaard, Caroline Nørgård Thomsen, Emma Søgaard Kristensen, Louise Kristensen, Mie Nygaard Christensen 7.B Bagerst fra venstre: David Andresen, Simon Stougaard Andersen, Kristian Avnskov Pedersen, Sebastian Landbo, Mathias Brandt Christensen, William Mølbæk Frandsen, Andreas Kjær Christensen, Marcus Alexander Simonsen, Magnus Bruun Herling Forest fra venstre: Maria Bigum Henriksen, Nanna Juan Boserup, Cecilie Frølund Foged, Emma Marie Østergaard Jensen, Frederikke Buch Bünger, Jasmin Fjalland Kimer, Sara Clement Frederiksen, Nikoline Kjeldgaard, Nikoline Thordal Pedersen 6

7 7.C Bagerst fra venstre: Laura Aakjær Espersen, Jonas Nøhr Bertelsen, Kasper Nygaard Frederiksen, Jesper Søgaard Frandsen, Viktor Aggerholm Kristiansen, Marcus Torpdahl Haslund, Tobias Seidelin Bak, Andreas Svoldgaard Lesanner, Jacob Gjøderum Mortensen, Martin Kruse Frølund, Christian Victor Alsbjerg Siewertsen, Sebastian Roslev Haras, Kristian Grydgaard, Linea Kjerstine Toftgaard Forest fra venstre: Marie Ravn Pedersen, Louise Gjelstrup Søndergaard, Isabella Fisker Odgaard, Christina Egelund Krogsgaard, Laura Godsk Søgaard, Amalie Kjærulff, Christina Lanng Olsen, Caroline Hvilshøj, Kristine Boesen Bønding Krabbeshus, bagerst fra venstre: Magnus L. Madsen, Daniel R.V. Jørgensen, Mathias Markdal, Helge Maagaard (præst) Forrest fra venstre: Andreas Munk Nielsen, Patrik Jensen 7

8 Når man færdes ad Resenvej ud af Skive by, fanger blikket pludselig Resen kirke. Man ser den ude i horisonten på sin bakketop. Der ligger den og lyser! Ordet lyse har ikke nogen genstand. Man kan ikke lyse noget. Lyse er intransitivt, som det hedder, - Det er ligesom med ordet ligge. Man kan ligge, men man kan ikke ligge noget. Man kan lægge noget, men det er jo noget andet. - Lyse - ja, men det ord har kristendommen gjort transitivt! - Nu kan vi lyse noget! - Resen kirke ligger og lyser fred og velsignelse ud over by og egn i sin hvide dragt, - den minder os om noget, - noget, som vi godt ved, men ikke rigtig tager til os, - det med Gud! - Hvorfor kommer jeg der i grunden så sjældent? Eller kommer jeg der måske? Det er det ældste hus herude. Det har ligget der i flere hundrede år med samme opgave. Det er også det solideste og flotteste hus! Hvad har man tænkt med det? oprindeligt? i Vikinge-tiden! Når vi kommer nærmere til, ser vi, at den ligger lidt nede ad skråningen, - inden vi kommer helt op, hvor istids-formationerne buldrer frem og skråner ned mod fjorden. - Den skulle ligge midt imellem nogle gårde eller hytter, - hvor folk boede dengang. - Men hvem har bygget den? Det har gårdmændene selv. Nu siger man, at det nok har været en af egnens stormænd, en rigtig viking-børstre måske, som har handlet sig rig derude! ja måske. Der har jo nok været en initiativ-tager. Men selv bygget den! nej. Det kan en mand jo ikke, om han end er aldrig så stor. Det har bønderne selv gjort! - Kirkens kvadre lagt af brede hænder, som Jeppe Åkjær skrev. Vi får lidt at vide om det hos Martin A. Hansen i hans bog Orm og Tyr, hvor han fortæller om tros-skiftet i vort land: De havde som vi også synger - ryddet marken for stene engang, og slæbt Omkring Resen Kirke. 1. I redaktionen bad vi pastor emeritus Henry Vestergaard om at skrive om Resen Kirke i kirkebladet: 8 dem med slæder og ad slisker til byggepladsen, hvor kirkegård og Kirkevej nu ligger, - se sådan en stenmark for jer! og så er der kommet en stenmester, måske fra domkirkebyen, med sine stenhuggere. De har sprængt de store sten - måske ved at hugge ridser i dem efter årerne i stenen, hældt vand i dem - og overladt til frosten at kløve dem i glatte lige flader - og så selv hugget de geometrisk formede kvadre til, - og så har bønder taget over, vel særligt de unge og stærke; de har kappedes om at lægge kræfter i og tage sig af dem, - de har lagt grunden med sten-affald dybt i jorden, - de byggede jo for evigheden! og så ufatteligt hvordan! har de rejst murene i de svimlende højder, -dobbeltmure med forskelligt materiale imellem, - i minderne har det siden stået for dem som et par gyldne årtier -. De har andre steder ladet stå en åbning over alteret mod øst, så solen kunne lyse det dunkle rum op, - praktisk og symbolsk! Her i Resen har de åbenbart ladet stå en døråbning mod øst, - som en sommersøndag endnu kan lukke et lysvæld - fra den favre kyst, hvor paradiset lå ind i et festlig fyldt kirkerum. Og så flimrer lyset på kirkens orgelpiber, hvorfra et prægtigt musikstykke åbner øre og sind for det bedste budskab i verden - ind i vor gyldne og dog kontroversielle tid - med gyldighed - fra evighed til evighed. - Siden har andre bygget et tårn. Der skulle noget særligt til for rigtigt at pege opad og lyse! derfor blev tårnet sammen med selve kirken kalket hvidt. Den lyser nu op selv i nattemørke som for at fortælle os, at der er et lys - også i menneskelivets nattemørke. - Kaj Munk har en fortælling om Vedersø kirke, sådan som den har ligget og gennem århundreder fulgt begivenhederne i folks liv og opmærksomt betragtet deres byggeri

9 igennem tiderne, - møllehuset, skolen, forsamlingshuset og missionshuset og givet sine rammende kommentarer dertil. - Tilsidst lader han Jesus selv komme på besøg i kirken i en stille nattetime. Han siger god for den og går ud og løfter sine hænder og lyser velsignelsen over sognet, over de døde, som sover ved dens fod og over de gamle og unge og børnene, som sover i deres senge - endnu: - - løfte sit åsyn på dig og give dig fred! Henry Vestergaard. Årets konfirmander har også sat ord på kirken, som det fremgår af billederne. En skrev had og forklarede, at kirken er et rum, hvor man må komme med alt det, man har i sig Gud kan rumme det hele. En anden skrev sin egen tro og uddybede det med at sige, at i Danmark har vi religionsfrihed, man skal ikke tvinges ind i en bestemt trosretning. På 7. C s billede står der BBB. Et godt gæt ville være, at det står for Be best Friend. Men her står det altså for Beautiful but boring: Smuk men kedelig. Se på billederne og få et indtryk af, hvad konfirmanderne ellers forbinder kirken med. 7A 9 Fortsættes på side 10

10 7B 7C 10

11 Resen Kirke og Sogn Program for Indre Mission, Christiansgade 6. Juni: Ons. d. 4. kl. 19,30. Møde v/sognepræst Kim Legarth, Hobro. Tale og orientering om Åbne Døres arbejde. Se evt. Tir. d. 10. kl. 14,30. Eftermiddagsmøde v/sognepræst Leif Kristiansen, Silkeborg. Ons. d. 11. kl. 19,30. Møde v/fritidsforkynder Per Nørgaard, Tjørring. Ons. d. 25. kl. 19,30. Møde v/landsdelssekretær Niels Jørgen Holm Larsen, Hinnerup. Man. d. 30. kl. 9,30. Formiddagscafé. Juli: Man. d. 14. kl. 14,30. Åbent hus hos Ruth og Henrik Dideriksen, Olgavej 57. August: Man. d. 11. kl. 14,30. Eftermiddagsmøde v/missionær Henrik Dideriksen, Skive. Ons. d. 13. kl. 19,30. Møde v/journalist Anette Ingemansen, Fredericia. Mandskoret Såmænd synger. Ons. d. 20. kl. 19,30. Møde v/ungdomskonsulent Jim Pfrogner, Viborg. Man. d. 25. kl. 9,30. Formiddagscafé. Tor. d. 28. kl. 17,30-20,00. Familiemøde med fællesspisning. Mini Mok Sportsklub Mor og Far shopper, mens børnene hopper! Mini Mok Sportsklub er for børn i alderen fra 3 år til og med 1. klasse. I klubben lægger vi vægt på fællesskab, sjov og leg, bibelhistorier, sport og bevægelse og så får vi lidt at spise og drikke til sidst. Vi mødes i Åkjærskolens gymnastiksal ca. hver tredje lørdag kl Klubben hører under KFUM og KFUK i Skive. Vi glæder os til at se dig og dine venner! Ring og hør mere hos klubbens ledere: Helle mobil Line mobil Regitze mobil

12 Gudstjenesteliste 1. juni kl søndag efter påske 29. juni kl søn. eft. Trinitatis Knud Nyboe Rasmussen 3. august kl søn. eft. trin. 8. juni kl. 10 Pinsedag 6. juli kl søn. eft. trin. 10. august kl søn. eft. trin. 9. juni kl Pinsedag Gudstjeneste i Skive Anlæg 13. juli kl søn. eft. trin. Natalia Packert Andresen 17. august kl søndag eft. trin. Mads Haahr Callesen 15. juni kl. 10 Trinitatis 20. juli kl søn. eft. trin. Mads Haahr Callesen 24. august kl søn. eft. trin. 22. juni kl søn. eft. Trin. 27. juli kl søn. eft. trin. Natalia Packert Andresen 31. august kl søn. eft. trin..

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 4, 29. årgang september, oktober, november 2014

Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 4, 29. årgang september, oktober, november 2014 Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 4, 29. årgang september, oktober, november 2014 Sognepræst Helga Ørgaard Resen Præstegård Sognepræst Kirkevej 25 Helga Tlf.: 97 Ørgaard

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Vigsø 2013. Hytte nr. 87. Hytte ansvarlig: Navn Skole Telefon nr.

Vigsø 2013. Hytte nr. 87. Hytte ansvarlig: Navn Skole Telefon nr. Vigsø 2013 Hytte nr. 87 Jens Børsting Højslev Anders Laursen Højslev Jacob Ulberg Højslev Simon Hedevang Højslev Oliver Lauritsen Højslev Malthe Kudahl Højslev Kasper Rauff Bjergsnæs Anders Sejbjerg Bjergsnæs

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

DURUP TØNDERING NAUTRUP

DURUP TØNDERING NAUTRUP www.yesterdaysfoto.dk DURUP TØNDERING NAUTRUP KIRKEBLAD www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni Juli August 2014. Nr. 2 73. årgang Foto: Poul Hansen, Skive Pastoratstrukturen

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk Juli 2015 Sommertid, sommertid, sommertid! Af sognepræst Sigrid Marcussen Meget mere end mursten! Af Helge Andersen Sunds Kirke I skrivende stund

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 1, 30. årgang december 2014, januar og februar 2015

Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 1, 30. årgang december 2014, januar og februar 2015 Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 1, 30. årgang december 2014, januar og februar 2015 Sognepræst Resen Præstegård Kirkevej 25 Tlf.: 97 52 18 06 email: hoen@km.dk Træffes

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ VAGTTELEFON. 27486744 Styrergruppen + velkost og farvel. Rene Lynge Porsborg (RP) 20843094 Lynge.porsborg@gail.co Henrik Jørgensen (HJ) 20515640 Skovstjernevej16@stofanet.dk Brian Jensen (BJ) 96386808

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Kontingent pr./md. Kr. 592,00 pr. 1. januar 2009. Vores åbningstider: Mandag - fredag kl. 13.00-18.00 I ferier kl. 8.00-18.00

Kontingent pr./md. Kr. 592,00 pr. 1. januar 2009. Vores åbningstider: Mandag - fredag kl. 13.00-18.00 I ferier kl. 8.00-18.00 Dagklubben: BASEN, Fyrrekrattet 1, 2630 Taastrup 43 35 28 28 www.basen.htk.dk Kontingent pr./md. Kr. 592,00 pr. 1. januar 2009 Vores åbningstider: Mandag - fredag kl. 13.00-18.00 I ferier kl. 8.00-18.00

Læs mere

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt)

Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger K. Andersen og Wilma Westert (Sygemeldt) Referat af fælles menighedsrådsmøde den 20.- 4.-2010. Sted.: Præstegården, Konfirmandstuen. Tidspunkt.: Staby Menighedsråd kl. 18.30, Madum Menighedsråd 19.00. Fraværende.: Astrid Louise Agerskov, Inger

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse

Torsdag introduktion og forberedelse af vores boder samt holddannelse Grøn drenge. Børne Zoo ved Nordstranden - Fodring af dyr på Grønnegårds Alle Dag Torsdag Mars lev Karoline Kerteminde møder vi ved Rennæsancehavnen kl. 8 og gør vores bod klar. Vi står på stand efter vagtskemaets

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Agerskov & Branderup. Juni Juli August

Agerskov & Branderup. Juni Juli August KirkeBladet 3 Tirsdagscafé med påskedekorationer Indhold Sommer og hverdag... 2 Tirsdagscafé.... 3 Nyt om præstegårdem... 4-5 Grillgudstjeneste i shelter... 7 Gudstjenester... 8 2014 Juni Juli August Agerskov

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac.Navn Født Klub 25m Opnået Status

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac.Navn Født Klub 25m Opnået Status Side: 1 Dato: 29 november 2014 Tid: 18:50:49 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Flipper Cup Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Dorthe

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914.

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til Ok Plus stævne for U15 ABCD lørdag 28. marts 2015 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Taberne på de forskellige baner tæller

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november I dette nummer: Side 2 Gud du som lyset og dagen oplod, selv er du lysenes kilde Side 4 Nyt Fra Menighedsrådet Sensommerarrangement Side 5 Gadepræst

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 3, 30. årgang Juni, juli og august 2015

Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 3, 30. årgang Juni, juli og august 2015 Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 3, 30. årgang Juni, juli og august 2015 Sognepræst Resen Præstegård Kirkevej 25 Tlf.: 97 52 18 06 email: hoen@km.dk Træffes efter aftale

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere