Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 3, 29. årgang juni, juli, august 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Juni, juli og august 2013 Nr. 3, 29. årgang juni, juli, august 2014"

Transkript

1 Resen Kirke og Sogn Nr. 3, 28. årgang Nr. 3, 29. årgang Juni, juli og august 2013 juni, juli, august 2014

2 Sognepræst Resen Præstegård Sognepræst Kirkevej 25 Helga Tlf.: 97 Ørgaard Resen Præstegård Kirkevej Træffes efter 25 aftale Tlf.: (undtagen mandag) 06 Træffes Graver efter aftale (undtagen Kristen Faarkrog mandag) Dølbyvej 140 Graver Tlf.: Kristen Mobil: 40 Faarkrog Dølbyvej Træffes bedst 140 kl Tlf.: eller 97 efter 52 aftale Mobil: (undtagen mandag) Træffes bedst kl eller Organist efter aftale (undtagen Karen Skovbjerg mandag) Tlf.: Organist Karen Skovbjerg Tlf.: Kirkesanger Anna Thomsen Tlf.: Kirkesanger Anna Sognemedhjælper Thomsen Tlf.: Tina 97 Damholt Tlf.: (privat) Sognemedhjælper Tlf. (mobil): (kontor) Tina Damholt Tlf.: (privat) Tlf. Formand (mobil): for 23 menighedsrådet (kontor) Svend Sandfeld Tlf.: Formand for menighedsrådet Svend Sandfeld Tlf.: Regnskabsfører Mads Holm Tlf.: Regnskabsfører Mads Holm Tlf.: Forsiden Landsbykirken i byen. Forsiden I Landsbykirken skovens dybe i stille byen. ro... Kirkeværge Eigil Bach Tlf.: Kirkeværge Eigil Resen Bach Sognehus Tlf.: Gudrun Saugbjerg Tlf.: Resen Marianne Sognehus Sikjær Søndergaard Gudrun Tlf. (mobil) Saugbjerg Tlf.: Marianne Kirkekontoret Sikjær Søndergaard Tlf. Kordegn (mobil) Jens 22 Pedersen Tlf.: Kirkekontorleder: Kirkekontoret Kirkegårdskontoret Bent Kordegn Kirkegårdsleder E. Jacobsen Jens Pedersen Jens Holger Borgbjerg Tlf.: Tlf.: Kirkegårdskontoret Begge kontorer: Kirkegårdsleder Reberbanen 19, Jens Skive Holger Borgbjerg Tlf.: Kontortid: Begge Mandag-onsdag kontorer: Kontorer: og fredag: 9-13 Reberbanen Torsdag: 13 19, - 17 Skive Kontortid: Mandag-onsdag Resen Kirkes hjemmeside og fredag: 9-13 Torsdag: På hjemmesiden findes bl.a. oplysninger om Resen sognets Kirkes kirke, anmeldelse hjemmeside af fødsel og dødsfald, kirkelige handlinger, gudstjenester og På øvrige hjemmesiden aktiviteter findes samt det bl.a. aktuelle oplysninger nummer om af sognets kirkebladet. kirke, anmeldelse af fødsel og dødsfald, kirkelige handlinger, gudstjenester og øvrige Kirkebil aktiviteter samt det sidste aktuelle numre nummer af af kirkebladet. bestilles hos Byens Taxa på tlf.: Kirkebil Sognepræsten holder ferie bestilles den 1. hos 28. juli Byens Taxa på tlf.: Sognepræsten Kirkebladets redaktion holder ferie den Helga 1. Ørgaard 28. juli (ansvarshavende) Tina Damholt Kirkebladets Svend Sandfeld redaktion Helga Poul Tolstrup Ørgaard (ansvarshavende) Tina Knud Damholt Ole Holm Svend Sandfeld Poul Sognepræsten Tolstrup holder ferie 7. juli juli Knud Ole Holm Datoer for menighedsrådsmøder 20. juni og 15. august Datoer for menighedsrådsmøder 20. juni og 15. august juni og 28. august 2

3 Til du mig kysser med din mund - sådan lyder en linje i salmen Min Jesus lad mit hjerte få Andre steder i salmebogen møder vi udtryk som knuste hjerter føler bedst og der har min længsel hjemme I salmebogen findes der masser af ord og udtryk, som lige såvel kan forekomme i erotiske kærlighedsdigte. Det er ingen tilfældighed, at salmer og erotiske kærlighedsdigte i vid udstrækning deler sprog med hinanden. For tro og forelskelse deler en række af kendetegn, ja den hemmelighedsfulde forelskelse kan ifølge Søren Kierkegaard være et billede på troen. Den forelskede er lidenskabeligt interesseret i den elskede, og forelskelsen ændrer bevidstheden hos den forelskede. For den forelskede er intet længere som før og intet bliver igen som før. Den forelskede har en trang til at kaste sin kærlighed på den elskede som en overflod af liv, lyst og lidenskab, og samtidigt har den forelskede en længsel efter selv at blive elsket. I forelskelsen ligger et stærkt ønske om både at give og modtage. Den forelskede kan hverken forklare eller begrunde sin kærlighed. Begynder man at forsøge at forklare andre, hvorfor man har kastet sin kærlighed på netop dette menneske, så er det på forhånd umuligt. Ja, bare det at forsøge at komme med fornuftige og rationelle argumenter for, at man elsker netop denne person særlig højt, viser, at man ikke for alvor er forelsket alligevel. I Christelige taler skriver Søren Kierkegaard, at den, hvem en forelskelse ikke gør tavs, er ikke forelsket. Men kærligheden kræver at blive udtrykt også i ord. Derfor må den forelskede tale poetisk og i billeder vi må bruge hjertesproget, der møder os i så rigt mål i erotiske digte og i salmebogen. Hjerte, løft din glædes vinger sådan begynder nr. 114 i salmebogen salmen er et kærlighedsdigt om kærligheden mellem Gud og menneske. Sådan som forelskelsen retter al sin interesse mod sin genstand og forandrer bevidstheden hos den forelskede, sådan også med troen. Troen er lidenskabeligt optaget af sin genstand, og troen forandrer og fornyer den troendes bevidsthed. Fordi troen er bevidstheds-forandrende, er det aldrig ligegyldigt, hvilken tro, et menneske har den ene tro kan ikke bare være lige så god som den anden! Ligesom forelskelsen kan heller ikke troen begrundes rationelt; begynder man på det, er det udtryk for, at troen er ved at slå over i tvivl. Søren Kierkegaard understreger, at der er forskel på forkærlighed og næstekærlighed. Forkærligheden gælder dem, vi elsker særlig meget, såsom kæreste, børn, forældre og 3 Fortsættes på side 4

4 venner, mens den næstekærlighed, kristendommen forlanger af os, også skal vises mod dem, vi ikke finder specielt elskværdige. Både næstekærlighed og forkærlighed har sin grund i det guddommelige. Fællestrækkene mellem tro og forelskelse viser, at det evige kan møde os i det flygtige. Der findes mennesker, som vil reducere både tro og forelskelse til kemiske processer i hjernen. Og selvfølgeligt sker der noget kemisk i hjernen, når så stærke kræfter er virksomme i et menneske. Det ville da være underligt andet. Men hverken tro eller forelskelse kan reduceres til kemiske processer. Hvem har i øvrigt lyst til at blive reduceret til kemi? Kemiens sprog alene svarer ligesom ikke på menneskers medfødte længsel efter mening, vel? Så er der anderledes saft og kraft i Søren Kirkegaards tanker om, at kærlighed er Guds fornemmeste gave til os mennesker: Som den stille Sø grunder dybt i de skjulte kildevæld, hvilket intet øje så, således grunder et menneskes kærlighed endnu dybere, i Guds kærlighed. Dersom der intet væld var i bunden, dersom Gud ikke var kærlighed, da var hverken den lille sø, ej heller et menneskes kærlighed. Som den stille sø grunder mørkt i det dybe væld, således grunder et menneskes kærlighed gådefuldt i Guds. /HØ Kilde: Pia Søltoft: Forelskelse og tro to spejlerfaringer fra Livskraft. Studier i kristendom, fortælling og erfaring. Til efteråret skal kirkens ungdomskor til at synge med ved de fleste gudstjenester. Kormedlemmerne forpligter sig ikke til at komme hver søndag, men ca. hver anden eller hver tredje søndag alt afhængigt af, hvor mange vi bliver. Menigheden er glad for de unge stemmer, og koret får mere rutine og tjener lidt mere. Udover at synge til gudstjeneste på skift vil vi stadig holde korweekends og synge koncerter. Vi går både op i at synge og have det rart sammen. Vi kan godt være flere i koret, så hvis du godt kan lide at synge, gerne vil tjene penge på en sjov og lærerig måde og være med i vores fællesskab, er du velkommen i koret. Du tjener mellem 75 og 125 kr. hver gang, du synger til en gudstjeneste og 30 kr. om onsdagen. Vi øver hver onsdag fra kl til og begynder d. 3. september. Koret er fra sjette/syvende klasse og op. Nye toner i ungdomskoret. 4 Til september starter et nyt kor for børn fra fjerde og femte klasse. Børnekoret vil også synge med ved gudstjenester en gang imellem og til en enkelt koncert. Børnekoret er aflønnet ved koncerter og gudstjenester. Tidspunktet for hvornår børnekoret øver, er endnu ikke fastlagt, så hold øje med avisen og næste kirkeblad. Begge kor ledes af kirkens organist Karen Skovbjerg, som kan træffes på tlf. nr

5 Tirsdag d. 2. september kl starter et nyt hold babysalmesang. Vi skal synge, lytte til musik og danse sammen med vores babyer i kirkerummet. Kirkens smukke rum er skabt til sang og nærvær, for her er der blevet sunget gennem mange hundrede år. Som forældre er det fantastisk at se, hvor opmærksomt det lille barn er, både når det lytter, ser og mærker. Sognemedhjælper Tina Damholt og organist Karen Skovbjerg glæder sig til at møde børn og forældre og til at opleve det musikalske samvær. Babysalmesang i Resen Kirke. Efter babysalmesang i kirken går vi over i Sognehuset til en kop kaffe og hyggeligt samvær. Tilmelding: tlf Eller tlf Pinse i Anlægget i Skive 2. pinsedag 9. juni kl Medvirkende: Spillemandsgruppen Jydsk på næsen, lokale folkedansere, et stort folkekor og en gammel nar Arrangeret af Folkekirken i Skive Kommune Medbring noget at sidde på 5 2. Pinsedag i Anlægget i Skive Nu nærmer vi os pinsetiden og vores traditionsrige friluftsgudstjeneste: Pinse i Anlægget. I år det den 9. juni kl.11.00, og rammen er den smukke og festlige SPIL- LEMANDSMESSE. Det er en gudstjeneste baseret på spillemandsmusik, med tekst af Holger Lissner. Spillemandsorkestret JYDSK PÅ NÆSEN spiller, et til lejligheden sammensat kor synger, lokale folkedansere danser til, og vi får også besøg af en gammel nar. Husk noget at sidde på og evt. under.

6 7.A Bagerst fra venstre: Emil Thomsen, Christoffer Dahl Svenningsen, Otto Valbjørn Olesen, Søren Foldberg Holmgaard, Anders Nørgaard Nielsen, Frederik Mølbæk Frandsen, Thomas Degner Andersen, Søren Møller Larsen, Lasse Kjær Evaldsen, Joachim Dahl Thomasen, Patrick Bedsted Forest fra venstre: Clara Sophia Nørgaard Madsen, Julie Kirstine Jeppesen, Rikke Korsholm Jeppesen, Nanna Jeppesen Jensen, Lærke Enggaard, Caroline Nørgård Thomsen, Emma Søgaard Kristensen, Louise Kristensen, Mie Nygaard Christensen 7.B Bagerst fra venstre: David Andresen, Simon Stougaard Andersen, Kristian Avnskov Pedersen, Sebastian Landbo, Mathias Brandt Christensen, William Mølbæk Frandsen, Andreas Kjær Christensen, Marcus Alexander Simonsen, Magnus Bruun Herling Forest fra venstre: Maria Bigum Henriksen, Nanna Juan Boserup, Cecilie Frølund Foged, Emma Marie Østergaard Jensen, Frederikke Buch Bünger, Jasmin Fjalland Kimer, Sara Clement Frederiksen, Nikoline Kjeldgaard, Nikoline Thordal Pedersen 6

7 7.C Bagerst fra venstre: Laura Aakjær Espersen, Jonas Nøhr Bertelsen, Kasper Nygaard Frederiksen, Jesper Søgaard Frandsen, Viktor Aggerholm Kristiansen, Marcus Torpdahl Haslund, Tobias Seidelin Bak, Andreas Svoldgaard Lesanner, Jacob Gjøderum Mortensen, Martin Kruse Frølund, Christian Victor Alsbjerg Siewertsen, Sebastian Roslev Haras, Kristian Grydgaard, Linea Kjerstine Toftgaard Forest fra venstre: Marie Ravn Pedersen, Louise Gjelstrup Søndergaard, Isabella Fisker Odgaard, Christina Egelund Krogsgaard, Laura Godsk Søgaard, Amalie Kjærulff, Christina Lanng Olsen, Caroline Hvilshøj, Kristine Boesen Bønding Krabbeshus, bagerst fra venstre: Magnus L. Madsen, Daniel R.V. Jørgensen, Mathias Markdal, Helge Maagaard (præst) Forrest fra venstre: Andreas Munk Nielsen, Patrik Jensen 7

8 Når man færdes ad Resenvej ud af Skive by, fanger blikket pludselig Resen kirke. Man ser den ude i horisonten på sin bakketop. Der ligger den og lyser! Ordet lyse har ikke nogen genstand. Man kan ikke lyse noget. Lyse er intransitivt, som det hedder, - Det er ligesom med ordet ligge. Man kan ligge, men man kan ikke ligge noget. Man kan lægge noget, men det er jo noget andet. - Lyse - ja, men det ord har kristendommen gjort transitivt! - Nu kan vi lyse noget! - Resen kirke ligger og lyser fred og velsignelse ud over by og egn i sin hvide dragt, - den minder os om noget, - noget, som vi godt ved, men ikke rigtig tager til os, - det med Gud! - Hvorfor kommer jeg der i grunden så sjældent? Eller kommer jeg der måske? Det er det ældste hus herude. Det har ligget der i flere hundrede år med samme opgave. Det er også det solideste og flotteste hus! Hvad har man tænkt med det? oprindeligt? i Vikinge-tiden! Når vi kommer nærmere til, ser vi, at den ligger lidt nede ad skråningen, - inden vi kommer helt op, hvor istids-formationerne buldrer frem og skråner ned mod fjorden. - Den skulle ligge midt imellem nogle gårde eller hytter, - hvor folk boede dengang. - Men hvem har bygget den? Det har gårdmændene selv. Nu siger man, at det nok har været en af egnens stormænd, en rigtig viking-børstre måske, som har handlet sig rig derude! ja måske. Der har jo nok været en initiativ-tager. Men selv bygget den! nej. Det kan en mand jo ikke, om han end er aldrig så stor. Det har bønderne selv gjort! - Kirkens kvadre lagt af brede hænder, som Jeppe Åkjær skrev. Vi får lidt at vide om det hos Martin A. Hansen i hans bog Orm og Tyr, hvor han fortæller om tros-skiftet i vort land: De havde som vi også synger - ryddet marken for stene engang, og slæbt Omkring Resen Kirke. 1. I redaktionen bad vi pastor emeritus Henry Vestergaard om at skrive om Resen Kirke i kirkebladet: 8 dem med slæder og ad slisker til byggepladsen, hvor kirkegård og Kirkevej nu ligger, - se sådan en stenmark for jer! og så er der kommet en stenmester, måske fra domkirkebyen, med sine stenhuggere. De har sprængt de store sten - måske ved at hugge ridser i dem efter årerne i stenen, hældt vand i dem - og overladt til frosten at kløve dem i glatte lige flader - og så selv hugget de geometrisk formede kvadre til, - og så har bønder taget over, vel særligt de unge og stærke; de har kappedes om at lægge kræfter i og tage sig af dem, - de har lagt grunden med sten-affald dybt i jorden, - de byggede jo for evigheden! og så ufatteligt hvordan! har de rejst murene i de svimlende højder, -dobbeltmure med forskelligt materiale imellem, - i minderne har det siden stået for dem som et par gyldne årtier -. De har andre steder ladet stå en åbning over alteret mod øst, så solen kunne lyse det dunkle rum op, - praktisk og symbolsk! Her i Resen har de åbenbart ladet stå en døråbning mod øst, - som en sommersøndag endnu kan lukke et lysvæld - fra den favre kyst, hvor paradiset lå ind i et festlig fyldt kirkerum. Og så flimrer lyset på kirkens orgelpiber, hvorfra et prægtigt musikstykke åbner øre og sind for det bedste budskab i verden - ind i vor gyldne og dog kontroversielle tid - med gyldighed - fra evighed til evighed. - Siden har andre bygget et tårn. Der skulle noget særligt til for rigtigt at pege opad og lyse! derfor blev tårnet sammen med selve kirken kalket hvidt. Den lyser nu op selv i nattemørke som for at fortælle os, at der er et lys - også i menneskelivets nattemørke. - Kaj Munk har en fortælling om Vedersø kirke, sådan som den har ligget og gennem århundreder fulgt begivenhederne i folks liv og opmærksomt betragtet deres byggeri

9 igennem tiderne, - møllehuset, skolen, forsamlingshuset og missionshuset og givet sine rammende kommentarer dertil. - Tilsidst lader han Jesus selv komme på besøg i kirken i en stille nattetime. Han siger god for den og går ud og løfter sine hænder og lyser velsignelsen over sognet, over de døde, som sover ved dens fod og over de gamle og unge og børnene, som sover i deres senge - endnu: - - løfte sit åsyn på dig og give dig fred! Henry Vestergaard. Årets konfirmander har også sat ord på kirken, som det fremgår af billederne. En skrev had og forklarede, at kirken er et rum, hvor man må komme med alt det, man har i sig Gud kan rumme det hele. En anden skrev sin egen tro og uddybede det med at sige, at i Danmark har vi religionsfrihed, man skal ikke tvinges ind i en bestemt trosretning. På 7. C s billede står der BBB. Et godt gæt ville være, at det står for Be best Friend. Men her står det altså for Beautiful but boring: Smuk men kedelig. Se på billederne og få et indtryk af, hvad konfirmanderne ellers forbinder kirken med. 7A 9 Fortsættes på side 10

10 7B 7C 10

11 Resen Kirke og Sogn Program for Indre Mission, Christiansgade 6. Juni: Ons. d. 4. kl. 19,30. Møde v/sognepræst Kim Legarth, Hobro. Tale og orientering om Åbne Døres arbejde. Se evt. Tir. d. 10. kl. 14,30. Eftermiddagsmøde v/sognepræst Leif Kristiansen, Silkeborg. Ons. d. 11. kl. 19,30. Møde v/fritidsforkynder Per Nørgaard, Tjørring. Ons. d. 25. kl. 19,30. Møde v/landsdelssekretær Niels Jørgen Holm Larsen, Hinnerup. Man. d. 30. kl. 9,30. Formiddagscafé. Juli: Man. d. 14. kl. 14,30. Åbent hus hos Ruth og Henrik Dideriksen, Olgavej 57. August: Man. d. 11. kl. 14,30. Eftermiddagsmøde v/missionær Henrik Dideriksen, Skive. Ons. d. 13. kl. 19,30. Møde v/journalist Anette Ingemansen, Fredericia. Mandskoret Såmænd synger. Ons. d. 20. kl. 19,30. Møde v/ungdomskonsulent Jim Pfrogner, Viborg. Man. d. 25. kl. 9,30. Formiddagscafé. Tor. d. 28. kl. 17,30-20,00. Familiemøde med fællesspisning. Mini Mok Sportsklub Mor og Far shopper, mens børnene hopper! Mini Mok Sportsklub er for børn i alderen fra 3 år til og med 1. klasse. I klubben lægger vi vægt på fællesskab, sjov og leg, bibelhistorier, sport og bevægelse og så får vi lidt at spise og drikke til sidst. Vi mødes i Åkjærskolens gymnastiksal ca. hver tredje lørdag kl Klubben hører under KFUM og KFUK i Skive. Vi glæder os til at se dig og dine venner! Ring og hør mere hos klubbens ledere: Helle mobil Line mobil Regitze mobil

12 Gudstjenesteliste 1. juni kl søndag efter påske 29. juni kl søn. eft. Trinitatis Knud Nyboe Rasmussen 3. august kl søn. eft. trin. 8. juni kl. 10 Pinsedag 6. juli kl søn. eft. trin. 10. august kl søn. eft. trin. 9. juni kl Pinsedag Gudstjeneste i Skive Anlæg 13. juli kl søn. eft. trin. Natalia Packert Andresen 17. august kl søndag eft. trin. Mads Haahr Callesen 15. juni kl. 10 Trinitatis 20. juli kl søn. eft. trin. Mads Haahr Callesen 24. august kl søn. eft. trin. 22. juni kl søn. eft. Trin. 27. juli kl søn. eft. trin. Natalia Packert Andresen 31. august kl søn. eft. trin..

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Egå Kirkeblad. August - September - Oktober Nr. 53-2014. Sogneaften om Egå Kirkes altertavle. Kærlige Kommune om prof kærlighed!

Egå Kirkeblad. August - September - Oktober Nr. 53-2014. Sogneaften om Egå Kirkes altertavle. Kærlige Kommune om prof kærlighed! August - September - Oktober Nr. 53-2014 Egå Kirkeblad Kærlige Kommune om prof kærlighed! Sogneaften om Egå Kirkes altertavle Bliv minikonfirmand i Egå Kirke Egå Kirkeblad Kirkekontoret Egå Mosevej 7,

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

December - Januar - Februar 2014-15 KIRKEBLADET. Nykøbing Mors Sogn

December - Januar - Februar 2014-15 KIRKEBLADET. Nykøbing Mors Sogn December - Januar - Februar 2014-15 KIRKEBLADET Nykøbing Mors Sogn Adresser Provst Mette Moesgaard Jørgensen Toftegade 23 Tlf. 97 72 02 72 memj@km.dk Træffes ikke mandag Sognepræst Lars Højlund Tingvej

Læs mere

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014

O rm Hils! v Ko lt sogne 11. årg ang nr. 4 s eptemb er okto ber nov ember 2014 Hils! Ormslev Kolt sogne 11. årgang nr. 4 september oktober november 2014 Kirkebladet REDAKTIONEL INDLEDNING Hils! Både Bibelen og vore almindelige omgangsformer er fyldte med hilsener. Vi hilser på hinanden

Læs mere

Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne

Kirkeblad. Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne Kirkeblad Fladså Pastorat Næstelsø, Mogenstrup, Hammer og Vester Egesborg sogne JUNI, JULI, AUGUST 2014 Summertime - and the living is easy Der kan være en særlig lethed over sommeren frem for årets andre

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 Alrø kirke den 26. april kl. 12: Andreas Høyberg Mynster, Celina Holm Clemmensen, Laura Kirstine Liboriussen, Helene Børling Hansen. Gylling kirke den 26. april:

Læs mere

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN Der er forskel på regnebogen og Bibelen - men begge er en del af virkeligheden! Af Jens F. Munksgaard Det er forår, og alting

Læs mere

Varde Kirkeblad 1 2013

Varde Kirkeblad 1 2013 Varde Kirkeblad 1 2013 Jul Om julemanden og alt hans væsen Vitaminer til parforholdet? Møder og meddelelser Gudstjenester Jan van Gossaert Kongernes tilbedelse Omkring 1510 Om julemanden og alt hans væsen

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 1 December 2003 - Februar 2004. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE. 5. årgang Nr. 1 December 2003 - Februar 2004. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 5. årgang Nr. 1 December 2003 - Februar 2004 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Susanne Petersen Tørvebjerg 2, Lgkl. tlf. 74 74 40 96 KFUM og KFUK på Vesteregnen

Læs mere

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF...

WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... WWW.HOLBAEKKIRKE.DK SKT. NIKOLAI SOGN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2013 NYD DIN HVERDAG, DEM ER DER FLEST AF... Sognepræst Hanne Mejlhede (kbf) Kirkestræde 2B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 / 4059 9718 e-mail:

Læs mere

KIRKEBLAD SÅ KYS DET NU DET SATANS LIV! FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 17. ÅRGANG NR. 3

KIRKEBLAD SÅ KYS DET NU DET SATANS LIV! FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 17. ÅRGANG NR. 3 KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 17. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2015 SÅ KYS DET NU DET SATANS LIV! PRÆDIKEN VED KONFIRMATIONERNE 2015 Af sognepræst Erik Bredmose Da jeg var dreng opholdt børn og unge

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse

Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse D a sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2015 APRIL MAJ JUNI JULI AUGUST I dette nummer: Side 2 Glædelig Påske Side 3 Nyt fra menighedsrådet Side 4 Menighedsmøde Konfirmander med farver Side 5 Babysalmesang Gudstjeneste

Læs mere

Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN. www.dalumkirke.dk

Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN. www.dalumkirke.dk Til samtlige husstande i Dalum Sogn. Hugo Herman: Opstandelsen KIRKE OG SOGN www.dalumkirke.dk 40. ÅRGANG NR. 2 SOMMER 2012 Dåbens sakramente I Dalum kirke kan vi næsten hver eneste søndag glæde os over

Læs mere

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup

Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET. Glostrup Foto: Jørgen Degn Bjerum SOGNEBLADET Glostrup DECEMBER 2013 JANUAR FEBRUAR 2014 Forsidebilledet Forsidebilledet er et vintermotiv af den gamle middelalderkirke, taget fra en usædvanlig vinkel. Billedet

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner.

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 13 Følg mig Ugens tekst og referencer: Luk 5,1-11. Joh 1,35-42. Den Store Mester, kap. 30. Huskevers: I er mine venner. (Joh 15,14) Hovedformålet er, at børnene Ved, at Jesus

Læs mere

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby

Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Kirkeblad nr. 2 2015 Sæby Konfirmander 2015 Sæbygaardskolen Sæby Skole Sæbygaardskolen Privatskolen 2 Foto: Click, Grønnegade 17, Sæby / Saeby Avis 25 år i Sæby 1. juli er det 25 år siden jeg påbegyndte

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere