MANUFACTURING AND OPERATIONS ENGINEERING PRODUKTIONSUDVIKLING 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUFACTURING AND OPERATIONS ENGINEERING PRODUKTIONSUDVIKLING 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE"

Transkript

1 MANUFACTURING AND OPERATIONS ENGINEERING PRODUKTIONSUDVIKLING 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE

2 MAKE IT WORK! Tablets, 3D film, musiktjenester og netbutikker er alle resultater af gode idéer. Men en god idé er ikke nok, den skal også kunne produceres. Bag ethvert nyt produkt ligger der derfor en innovativ og kreativ udviklingsog produktionsproces, hvor ingeniører, designere og produktudviklere har arbejdet tæt sammen for at få produkt og service skruet helt rigtigt sammen. De har sørget for, at funktionaliteten er i top, at alt både fungerer og ser ud, som det skal - og ikke mindst, at prisen er rigtig. Kort sagt, at produktet lever op til brugerens standarder og forventninger. På bacheloruddannelsen i Manufacturing and Operations Engineering (Produktionsudvikling) lærer du at realisere og producere den gode idé ved brug af bl.a. moderne teknologi og materialer, virtual reality, data mining, og produktions- og serviceledelse. Du bliver uddannet til at arbejde med innovation og produktionsudvikling i et ingeniørmæssigt perspektiv, og du lærer bl.a. om prototyping, programmering, software og robotteknologi. Uddannelsen klæder dig på til at arbejde med forbedring, udvikling og innovation af arbejdsgange og produktionssystemer, sådan at teknologi, system og mennesker fungerer optimalt sammen. Du lærer at anvende de nyeste værktøjer og metoder til innovativ produktionsudvikling værktøjer, som gør dig i stand til at agere i krydsfeltet mellem produkt-, service- og produktionsudvikling. Uddannelsen er engelsksproget, foregår i et internationalt miljø og udbydes internationalt. Det betyder, at du også får stærke sproglige kompetencer ved siden af din faglige kompetence. Det internationale miljø giver dig desuden solide interkulturelle kompetencer.

3 STUDIETS OPBYGNING BACHELORUDDANNELSEN Bacheloruddannelsen i Manufacturing and Operations Engineering er et sammenhængende uddannelsesforløb på 3 år, som giver dig en bachelorgrad. Med en bachelor i Manufacturing and Operations Engineering kan du læse videre på en kandidatuddannelse og derved få en kandidatgrad. KANDIDATUDDANNELSERNE En kandidatuddannelse er en toårig overbygning på en bacheloruddannelse. Den afsluttes med et speciale og giver dig en kandidatgrad efter bestået eksamen. Bacheloruddannelsen i Manufacturing and Operations Engineering er bl.a. adgangsgivende til følgende kandidatuddannelser på Aalborg Universitet: Design of Mechanical Systems (AAU Aalborg) Global Systems Design (AAU-Cph) Manufacturing Technology (AAU Aalborg) Operations and Innovation Management (AAU-Cph og AAU Aalborg) Produktion (AAU Aalborg) BACHELOR 3 ÅR KANDIDAT 2 ÅR 3

4 BACHELORUDDANNELSEN I MANUFACTURING AND OPERATIONS ENGINEERING (PRODUKTIONSUDVIKLING) På bacheloruddannelsen i Manufacturing and Operations Engineering kommer du til at arbejde kreativt og ud-af-boksen med produktionsudvikling og innovation. Du lærer at arbejde med innovationsteknologi og avancerede produktionsteknologier og -systemer, og du lærer om bæredygtig produktionsudvikling, planlægning af produktion og service, og om teknik- og projektledelse. Du får desuden viden om de nyeste IT-værktøjer til innovation og design som fx 3D-print, crowd sourcing, rapid prototyping og programmering og om de nyeste produktionskoncepter som fx lean. Du får også viden om organisering, projektledelse og medarbejdernes rolle i produktionsudviklingen. Projektarbejdet udføres som oftest i tæt samarbejde med virksomheder. I projekterne kommer du til at gå i dybden med komplekse, ofte tværfaglige problemstillinger, hvor det kræver en kreativ og engageret tankegang at udvikle løsninger på udfordrende problemer. Fra 3. semester får du mulighed for at fokusere særligt på enten produktion af fysiske produkter eller på serviceudvikling. Desuden får du i løbet af de seks semestre mulighed for at fokusere på en specifik branche, da uddannelsen bygges op om flere projektforløb i samme virksomhed. 1. SEMESTER På uddannelsens første semester får du indsigt i produktionsudviklingens historie: Hvordan har produktion og produkter udviklet sig til, hvad de er i dag? Og hvordan spiller fortiden ind på nutidens forståelse af produktionsudvikling? På 1. semester lærer du også at arbejde problemorienteret både gennem kurser, og når du i projektarbejdet på 1. semester arbejder med både historisk og moderne produktion gennem produktionsspil og -eksperimenter. På 1. semester følger du kurser i: Lineær algebra Materialer og mekaniske processer Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund 2. SEMESTER På 2. semester arbejder du med produkt- og serviceudvikling. I kurserne lærer du om innovative produktudviklingsteknologier og om de arbejdsredskaber, der er nødvendige i processen fra idé til prototype. Denne viden er vigtig, fordi innovative produkter og innovativ produktionsudvikling går hånd i hånd. I projektarbejdet integreres kursernes indhold, og du kan fx arbejde med en gadget fra idé til prototype. Din gadget kan være fysisk eller virtuel, og du får adgang til FAB-laboratorier, hvor du kan designe dit produkt, udvikle avancerede funktioner ved hjælp af indlejret elektronik og optimere brugerfladen. 2. semester byder på følgende kurser: Calculus Innovationsteknologi: Produktudvikling, produkt, service og design Virkelighed og modeller 3. SEMESTER Innovative idéer skal udvikles til prototyper, som på en effektiv måde kan produceres til markedet. Effektiv og innovativ produktion afgør, hvor innovativt produktet eller serviceydelsen er, og hvor mange penge virksomheden kan tjene på det pågældende produkt eller den pågældende serviceydelse. På 3. semester kan du vælge at fokusere på enten produktion of af fysiske produkter eller på produktion af serviceydelser/- tjenester: Produktion af fysiske produkter På dette spor lærer du om, hvordan avancerede materialer, automatisering, autonome køretøjer og robotter bruges i produktionen, og hvordan man programmerer disse både virtuelt og i virkeligheden. Kurserne på dette spor er: Digitalisering af produktionsprocesser Fremstillingsprocesser, automatisering, robotter Nye materialer og processer Serviceydelser/-tjenester På dette spor lærer du om data mining og databaser. Du lærer, hvordan man digitalt modellerer og understøtter komplekse serviceydelser, og om hvordan man designer arbejdsopgaver og miljø på den mest optimale måde. Kurserne på dette spor er: Bæredygtigt jobdesign Digitalisering af produktions- og serviceprocesser Fremstillingsprocesser, automatisering, robotter I projektarbejdet kan du alt efter valgt spor analysere en udvalgt virksomheds produktion af avancerede produkter eller dens serviceydelser og hvem ved, måske kommer du frem til forbedringsforslag? 4

5 4. SEMESTER 4. semester handler om den seneste teknologiske udvikling inden for produktions- og servicedesign. Du fortsætter på dit valgte spor, og du lærer bl.a. om programmering af intelligente robotter, højt avancerede kvalitetskontrolsystemer og moderne produktionsfilosofier og -systemer. Du får også en introduktion til statistik, som er et vigtigt redskab i produktionsstyring. I projektarbejdet integreres kursernes indhold, og alt efter valget af fag kan du fx beskæftige dig med, hvordan man designer intelligente og konkurrencedygtige produktionsservices og teknologier i lokale virksomheder eller på universitetet. I sådanne projekter vil du bl.a. arbejde med produktions- og servicesystemer, kvalitetskontrol, effektivisering, udnyttelse af big data og intelligente robotter. Kurserne på 5. semester er: Introduktion til produktions- og serviceøkonomi Produktionsplanlægning og kontrol Systemtænkning og procesudvikling 6. SEMESTER På 6. semester skriver du dit bachelorprojekt inden for temarammen innovativ produktionsudvikling. I bachelorprojektet kan du fx bygge et intelligent robotsystem ved hjælp af tilgængelige robotteknologier, eller du kan udvikle en web-baseret serviceydelse for blot at nævne to spændende muligheder. Dit 6. semester vil muligvis foregå på en arbejdsplads, hvor du analyserer produktions- eller serviceprocesser og kommer med kreative forslag til forbedringer, men du kan også arbejde på at starte dit eget firma med udgangspunkt i de kompetencer, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. 6. semester byder desuden på et obligatorisk kursus i videnskabsteori og på et valgfrit kursus, hvor du skal vælge et af følgende 3 kurser: Fremstillings- og serviceinformationssystemer Intelligent produktion Virksomhedssystemer Kurserne på 4. semester er, afhængig af valgt spor: Engineering design og kvalitetskontrol Industriel billedbehandling, sensorer og kvalitetskontrol Intelligent produktion Intelligent produktion og servicedesign Introduktion til sandsynlighedsregning og anvendt statistik 5. SEMESTER På 5. semester er der igen fælleskurser om produktions- og serviceøkonomi og værdikæder. Du lærer om, hvordan man gør produkter tilgængelige på det internationale marked, herunder hvordan man planlægger og leder processen på den mest hensigtsmæssige måde, hvordan man laver prognoser det forventede salg, hvordan man optimerer strategier, og hvordan man bruger intelligent teknologi til at løse disse opgaver. I projektet fordyber du dig i produktions- og servicemanagement, og du kan fx undersøge, hvordan danske og europæiske virksomheder gør deres produkter og serviceydelser tilgængelige internationalt, hvad disse strategier har af betydning i forhold til logistik og logistikkæder, og hvordan man optimerer disse områder. 5

6 KANDIDAT- OG KARRIEREMULIGHEDER MANFUCTURING AND OPERATIONS ENGINEERING Bacheloruddannelsen i Manufacturing and Operations Engineering er adgangsgivende til en række forskellige kandidatuddannelser på Aalborg Universitet, bl.a.: Design of Mechanical Systems (AAU Aalborg) Global Systems Design (AAU-Cph) Manufacturing Technology (AAU Aalborg) Operations and Innovation Management (AAU-Cph og AAU Aalborg) Produktion (AAU Aalborg) Alt afhængig af hvilken kandidatuddannelse du vælger at bygge ovenpå din bacheloruddannelse kan du som færdiguddannet kandidat vælge mellem en række forskellige karrieremuligheder og -spor. I industrielle virksomheder kan du tage del i udviklingen af virksomhedernes konkurrenceevne i et marked, som er præget af øgede krav om fleksibilitet, acceleration og globalisering. Her kan du bidrage til forbedring af arbejdsgange, produktionssystemer og markedsskabelse gennem forbedring og innovation af fx produktionsudvikling og -planlægning, integreret produktudvikling og logistik. En kendt produktionsudviklingsingeniør er Tim Cook, CEO hos Apple, som har strømlinet produktionen og har forøget kvalitet og indtjening. I servicevirksomheder som fx UPS, Amazon og Post Danmark eller i IT-virksomheder som Microsoft og Google kan du indgå i planlægning, implementering og forbedring af arbejdsgange og i udvikling og anvendelse af avanceret teknologi. Du kan også finde arbejde inden for områder som distribution, dagligvarehandel og andre servicevirksomheder. Offentlige systemer som sygehuse og kommunale og statslige administrationer er i de seneste år blevet mødt med høje krav om effektivitet og dynamik. Du kan tage del i denne udvikling ved hjælp af din indsigt i og viden om arbejdstilrettelæggelse, kvalitetssikring, produktionsledelse og optimal ressourceudnyttelse, hvor mange problemer kan håndteres ud fra samme kompetencemæssige tilgang som klassiske produktionssystemer. 6

7 KANDIDATUDDANNELSEN I GLOBAL SYSTEMS DESIGN Med den intensiverede globale konkurrence står virksomheder og organisationer inden for industri, transport og service over for en række udfordringer: Hvordan sikrer man et godt produkt, tilfredse kunder og medarbejdere og en bæredygtig økonomi? På kandidatuddannelsen i Global Systems Design (Globalt Systemdesign) får du kompetencer til at analysere, designe, optimere og implementere forretningsprocesser inden for netop disse områder. En kandidatuddannelse i Global Systems Design ruster dig til at: håndtere den kompleksitet, som virksomhederne møder i dag og i de kommende år analysere og modellere specifikke forretningsprocesser analysere og modellere produkt-, service- og produktionssystemer udvikle, simulere og vurdere forslag til forenkling, standardisering og automatisering af arbejdsgange og processer 1. SEMESTER På uddannelsens 1. semester arbejder du med problembaseret læring og videnskabelig metode, udvikling og design af produkter og services, design af produktions- og forretningssystemer samt automatiseringsteknologier og IT-applikationer. 2. SEMESTER 4. SEMESTER På 2. semester kommer du blandt andet til at beskæftige dig med fremtidens digitale og intelligente produktions- og servicesystemer, analyse, avanceret simulering og optimering af processer, formulering og implementering af strategier, projektledelse og organisatorisk forandring samt økonomi. 3. SEMESTER På 4. semester udarbejder du kandidatspecialet. I specialet skal du løse et industrielt problem gennem selvstændigt arbejde. Her kan du beskæftige dig med netop det område, du finder spændende. Grupperne er små (1-3 personer), og situationen minder meget om den, man har i industrien. Dit afgangsprojekt har karakter af industrielt udviklingsarbejde, videreudvikling eller egentlig forskning. Det kan også være en forlængelse af projektet på 3. semester. På 3. semester har du mulighed for at få industriel erfaring gennem et virksomhedsophold og specialisere dig inden for et specifikt fagområde. Du kan vælge mellem følgende muligheder: Virksomhedsophold i Danmark eller udlandet Studieophold på et andet universitet Langt afgangsprojekt ( semester) Teoretisk eller industrielt udviklingsarbejde JOB OG KARRIERE Som færdiguddannet kandidat i Global Systems Design kan du varetage komplekse arbejdsopgaver inden for en lang række forretningsmæssige og teknologiske områder. Eksempler på stillingsbetegnelser, som du kan bestride med en kandidatuddannelse i Global Systems Design, er produktionsdirektør, Lean Six Sigma-konsulent, IT-konsulent, logistikansvarlig og kvalitetschef. 7

8 KANDIDATUDDANNELSEN I OPERATIONS AND INNOVATION MANAGEMENT GLOBAL MANAGEMENT Flere og flere virksomheder er globale. Der er derfor stigende efterspørgsel efter medarbejdere, der kan møde de udfordringer, som udspringer af globaliseringen, og som kan udvikle og implementere strategier og innovative værdikæder i et internationalt perspektiv. Kandidatuddannelsen i Operations and Innovation Management - Global Management (Værdikæder og Innovationsledelse med specialisering i Global Ledelse) klæder dig på til at arbejde med strategi- og forandringsprocesser i globale værdikæder. I løbet af uddannelsen opnår du både teoretisk viden og praktisk erfaring inden for bl.a. ledelse og teknologisk og organisatorisk forandring. Du får også redskaber til at drive og innovere forretningsrelaterede værdikæder i en global kontekst. I løbet af uddannelsen vil du arbejde med forskellige temaer, bl.a.: Strategisk planlægning og ledelse Innovations- og teknologiledelse Planlægning og ledelse af teknologiske og organisatoriske forandringer Forandringsledelse Organisationsudvikling Udvikling af nye forretningsmodeller Din undervisning består både af forelæsninger, gruppearbejde og problemorienteret projektarbejde. Dit projekt skriver du sammen med dine medstuderende i mindre grupper, hvor I samarbejder med en virksomhed eller organisation om en virkelighedsnær problemstilling. Uddannelsen udbydes internationalt, og al undervisning og litteratur er derfor på engelsk. Det betyder, at du kommer til at færdes i et internationalt studiemiljø med studerende fra hele verden. 1. SEMESTER På dit første semester arbejder du med ledelse og udvikling af virksomheders globale værdikæder. Baggrunden for dette fokus er den stigende globalisering af virksomhedens værdikæde, der eksempelvis medfører, at virksomhedens udviklingsaktiviteter ligger i Danmark, produktionen i Kina, mens kunderne er på det globale marked. Du arbejder i undervisningen og i semesterprojektet med håndtering af både konsekvenserne og udfordringerne af globaliseringen for virksomhedernes globale forretningssystemer. 2. SEMESTER På 2. semester arbejder du med globaliseringens betydning for virksomhedens innovation og forretningsskabelse. Globaliseringen af virksomheden omfatter ikke kun produktion, men også virksomhedens innovative aktiviteter. Dette semester fokuserer på globalisering og innovation og dermed på, hvordan den globale virksomhed kan styrke sin innovationsevne. 3. SEMESTER På 3. semester har du mulighed for at tage på virksomhedsophold, enten i en dansk eller udenlandsk virksomhed, eller studere et semester på et udenlandsk universitet. Her har du mulighed for at fordybe dig i udvalgte faglige problemstillinger, der har din interesse. 4. SEMESTER På 4. semester skriver du dit speciale. Her har du mulighed for at specialisere dig inden for netop det område, du interesserer dig for. JOB OG KARRIERE Med en kandidatuddannelse i Værdikæder og Innovationsledelse med specialisering i Global Ledelse opnår du kompetencer til at kunne drive en række ledelsesmæssige opgaver i et internationalt perspektiv, og din faglige profil er attraktiv for mange typer af virksomheder. Derfor er jobmulighederne alsidige, og du er ikke låst fast i en bestemt jobfunktion. Titlerne, som kan komme til at stå på dit visitkort, er mange fx Supply Chain Analyst, projektleder, konsulent og Strategic Purchaser. CIVILINGENIØR ELLER CAND.SCIENT.TECH.? Operations and Innovation Management - Global Management udbydes som både en civilingeniør (cand.polyt.) - og en cand. scient.tech.-uddannelse. Uddannelserne giver samme kernefaglighed, men adskiller sig fra hinanden via fokus i projektarbejdet og via de studerendes uddannelsesmæssige baggrunde. 8

9 KANDIDATUDDANNELSEN I OPERATIONS AND INNOVATION MANAGEMENT MEDIA MANAGEMENT Medieverdenen undergår spændende forandringer i disse år. Nye kreative medieteknologier dukker op næsten hver eneste dag, og medieindustrierne forvandler sig med uhørt hastighed. I dag dækker medievirksomheder ofte over forskelligartede aktiviteter såsom computerspilsudvikling, film, animation, nyhedsfeed, blogs og webapplikationer. Det betyder, at filmskabere, spilproducenter, journalister og teknologiprogrammørerne skal arbejde sammen. Gårsdagens medievirksomheder, med speciale i én sektor, som fx aviser, forsvinder og bliver afløst af nye medievirksomheder, der dækker over en bred vifte af forskellige medier. Disse forandringer har resulteret i nye og komplicerede ledelsesudfordringer for medievirksomheder og, om muligt, endnu mere komplicerede udfordringer for regeringer og beslutningstagere. Virksomhederne har brug for medarbejdere, som kan facilitere samarbejdet mellem programmørerne, markedsføringsspecialisterne og de kreative ansatte. Disse medarbejdere skal skabe fælles forståelse for problemer og skabe produkter med tværkulturelle teams, ligesom de skal koordinere på tværs af teknologiske platforme. Kort sagt, de skal udvikle, lede og pleje globale medievirksomheder. Uddannelsen udbydes internationalt, og al undervisning og litteratur er derfor på engelsk. Det betyder, at du kommer til at færdes i et internationalt studiemiljø med studerende fra hele verden. 1. SEMESTER 1. semester består af et projekt og en række kurser. I projektet fokuseres der på temaet medieledelse. Projektemnet er forbundet med design af forretningssystemer for medievirksomheder, og du kan fx arbejde med outsourcing af spilproduktionen til Kina eller med styring af medieklynger. Semesteret byder på kurser i Media Management, Managing Global Business Systems and Value Chains og Researching Business Systems. 2. SEMESTER På 2. semester skriver du projekt inden for media managementdomænet med særligt fokus på innovation og teknologistyring i medievirksomheder. Du kan fx arbejde med styring af teknologisk konvergens i mediekonglomerater. Udover det byder dette semester på bl.a. kurser i Media Management, strategi og organisation. 3. SEMESTER På 3. semester har du mulighed for at tage på virksomhedsophold, enten i en dansk eller udenlandsk virksomhed, eller studere et semester på et udenlandsk universitet. 4. SEMESTER På 4. semester skriver du dit speciale inden for temarammen medieledelse. Specialet skrives ofte i samarbejde med en medievirksomhed. JOB OG KARRIERE Som kandidat med specialisering i Media Management vil du være en værdifuld aktør i skabelsen af fremtidens medielandskab. Du vil fx kunne finde arbejde i en global medievirksomhed eller i det politiske system, hvor du eksempelvis vil kunne arbejde med udvikling af strategiplaner, koordinering af teknologiske udviklingsprojekter med udgangspunkt i faktuelle data eller med implementering af organisatoriske forandringer. 9

10 PROBLEMBASERET LÆRING OG TEAMWORK Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke problembaserede undervisningsform, som også præger projektarbejdet. Det er en arbejdsform, der er værdsat af såvel erhvervslivet som de studerende. Det problemorienterede projektarbejde dækker over en studieform, hvor du som studerende i stor udstrækning selv er med til at definere de problemstillinger, du vil undersøge. Du får med andre ord ikke serveret en færdig problemstilling, men du skal selv definere den opgave, som du synes, er interessant at løse. Helt frie hænder har du dog ikke. På hvert semester er der en given, men ofte bred, temaramme, der skal sikre, at du som studerende opnår de nødvendige kompetencer. DIN UNDERVISER FORSKER På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. TEAMWORK De fleste studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for gennem samarbejde og arbejdsdeling at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og føler dig hjemme på universitetet. Det vil ind imellem kræve en ekstra indsats at arbejde i en gruppe, fx når du skal overbevise dine medstuderende om, at din idé er den rigtige, eller når I skal indgå et kompromis. Men gennem disse erfaringer får du oparbejdet en vigtig kompetence i teamwork, som både du og din kommende arbejdsplads vil få stor glæde af. SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET Aalborg Universitet har tradition for, at de studerende samarbejder med private virksomheder og offentlige institutioner i forbindelse med projektskrivningen. Du får dermed mulighed for at høste erhvervserfaringer og arbejde med problemer fra den virkelige verden, allerede inden du har færdiggjort dit studium. Aalborg Universitet har gennem mange år opbygget et tæt samarbejde med industrien, der betyder, at projekter ofte skrives for og i samarbejde med virksomheder. 10

11 AT LÆSE PÅ AAU I KØBENHAVN KØBENHAVN EN CAMPUS I UDVIKLING Aalborg Universitet Københavns (AAU-Cph) campus er centralt placeret i Københavns Sydhavn og har mere end 3000 studerende, over 500 forskere og ph.d.-studerende og flere innovative virksomheder. På AAU-Cph bliver du del af et dynamisk, internationalt og inspirerende forsknings- og studiemiljø præget af den energi, der kommer af at Aalborg Universitet er en netværksorganisation i vækst med nye og spændende forskningsområder. NYE OG MODERNE FACILITETER AAU-Cph s nye campus ligger i bygninger, der er designet til at optimere gruppearbejde, til at facilitere mødet mellem mennesker og netværksdannelse. Her finder du små oaser, hvor du kan mødes med dine studiekammerater under uformelle former eller læse op på stoffet til den næste forelæsning eller projektgruppemøde. Alle studerende på AAU- Cph har adgang til velindrettede studiepladser og undervisningslokaler samt, for de eksperimentelle fag, veludstyrede laboratorier. STUDENTERDREVNE AKTIVITETER INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB I HØJSÆDET Som studerende på AAU-Cph er du med til at præge studiemiljøet og de faglige og sociale studenteraktiviteter. Lige fra fredagsbaren til faglige netværk og kreative grupper. For de aktive, idérige og kreative er der gode mulighed for forskellige sportsaktiviteter med et fitnessrum og træningssal og for at oprette øvelokaler, danne en dramagruppe eller måske en kunstforening. På campus i Sydhavnen er der en lokal afdeling af AAU s Studentersamfundet, der er de studerende på Aalborg Universitets studenterpolitiske organ, som organiserer en lang række faglige og sociale aktiviteter. Innovation og entreprenørskab er tænkt bredt med i alle AAU-Cph s aktiviteter, da vi ønsker at stimulere og udvikle foretagsomhed hos de studerende med udgangspunkt i deres faglighed. Campus rummer flere opstartsvirksomheder, der samarbejder med både forskere og studerende på campus. På AAU-Cph er innovation anvendelse af viden til at skabe værdi. Derfor har vi en lokal afdeling af AAU Innovation på AAU-Cph. 11

12 MANUFACTURING AND OPERATIONS ENGINEERING PRODUKTIONSUDVIKLING OPTAGELSE ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSEN I MANUFACTURING AND OPERATIONS ENGINEERING Bestået adgangsgivende eksamen (stx, hf, hhx, htx, adgangskursus, eux eller tilsvarende) Engelsk B Matematik A Fysik B og Kemi C eller Fysik B og Bioteknologi A eller Geovidenskab A og Kemi C KONTAKT Studiets egne vejledere Studiets egne studievejledere kan vejlede om indholdet i uddannelserne, studiemiljø, eksamensregler, dispensationer mv. Den centrale Studievejledning Den centrale Studievejledning kan give dig et overblik over mulighederne på Aalborg Universitet og besvare spørgsmål om blandt andet SU, studieform, dispensation, optagelsesregler og bolig. Telefon: Vil du vide mere? SES.AAU.DK

med specialisering i Global Ledelse uddannelse

med specialisering i Global Ledelse uddannelse Væ r d i k æ d e r o g I n n o v a t i o n s l e d e l s e 2 -åri g kand i datu d danne l se Ci vi l i ng e ni ø r I n t e r n at i o n a l uddannelse 2 Drømmer du om at arbejde med innovative ledelsesformer

Læs mere

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.TECH. I 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE KØBENHAVN FÅ KOMPETENCER TIL AT LEDE FREMTIDENS BYGGERI Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt

Læs mere

OPERATIONS AND MANAGEMENT ENGINEERING

OPERATIONS AND MANAGEMENT ENGINEERING INTERNATIONAL UDDANNELSE OPERATIONS AND MANAGEMENT ENGINEERING CIVILINGENIØRUDDANNELSE, CAND.POLYT. 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE 2 DRØMMER DU OM AT ARBEJDE MED INNOVATIVE LEDELSESFORMER? Flere og flere virksomheder

Læs mere

ny uddannelse 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk

ny uddannelse 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk ny uddannelse MATERIALETEKNOLOGI 2-årig civilingeniøruddannelse ses.aau.dk I vores højteknologiske samfund er der et stort behov for avanceret materialeviden, fordi det i høj grad er materialerne, der

Læs mere

Sikkerhed og risikostyring

Sikkerhed og risikostyring Ny, international uddannelse Sikkerhed og risikostyring 2-årig Cand.scient.techn. uddannelse ESBJERG Bliv ekspert i sikkerhed og risikostyring Drømmer du om at blive ekspert i at rådgive virksomheder om

Læs mere

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.SCIENT.TECH. I LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.SCIENT.TECH. I LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.SCIENT.TECH. I 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE FÅ KOMPETENCER TIL AT LEDE FREMTIDENS BYGGERI Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt

Læs mere

N Y UDDANNELSE K4N DU 1NT3GR3R3 MA73MA71K M3D D3N V1RK3L163 V3RD3N?

N Y UDDANNELSE K4N DU 1NT3GR3R3 MA73MA71K M3D D3N V1RK3L163 V3RD3N? N Y UDDANNELSE K4N DU 1NT3GR3R3 MA73MA71K M3D D3N V1RK3L163 V3RD3N? CIVILINGENIØR I MATEMATIK-TEKNOLOGI 3-årig bacheloruddannelse 2-årig kandidatuddannelse studievejledning@aau.dk 9940 9440 Tag del i teknologiens

Læs mere

SIKKERHED OG RISIKOSTYRING 2-ÅRIG CAND.TECH.-UDDANNELSE

SIKKERHED OG RISIKOSTYRING 2-ÅRIG CAND.TECH.-UDDANNELSE FOTO: CLAUS SØNDBERG I N T E R N AT I O N A L UDDANNELSE 2-ÅRIG CAND.TECH.-UDDANNELSE ESBJERG BLIV EKSPERT I SIKKERHED OG RISIKOSTYRING Drømmer du om at blive ekspert i at rådgive virksomheder om sikkerhed

Læs mere

GLOBALE FORRETNINGSSYSTEMER 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 2-ÅRIG CIVILINGENIØRUDDANNELSE 3 ½ ÅRIG DIPLOMINGENIØRUDDANNELSE

GLOBALE FORRETNINGSSYSTEMER 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 2-ÅRIG CIVILINGENIØRUDDANNELSE 3 ½ ÅRIG DIPLOMINGENIØRUDDANNELSE GLOBALE FORRETNINGSSYSTEMER 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 2-ÅRIG CIVILINGENIØRUDDANNELSE 3 ½ ÅRIG DIPLOMINGENIØRUDDANNELSE DRØMMER DU OM AT UDVIKLE NYE VIRKSOMHEDSMODELLER OG -SYSTEMER, SOM MATCHER FREMTIDENS

Læs mere

BUILDING ENERGY DESIGN BYGNINGERS ENERGIDESIGN 2-ÅRIG CAND.TECH. UDDANNELSE

BUILDING ENERGY DESIGN BYGNINGERS ENERGIDESIGN 2-ÅRIG CAND.TECH. UDDANNELSE 2-ÅRIG CAND.TECH. UDDANNELSE BLIV EKSPERT I BYGNINGERS ENERGIFORBRUG! Der er stort fokus på energiforbrug og vedvarende energi, og der er store forventninger til, at byggeriet kan være med til at løse

Læs mere

TEKNOANTROPOLOGI 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE AALBORG KØBENHAVN

TEKNOANTROPOLOGI 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE AALBORG KØBENHAVN TEKNOANTROPOLOGI 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE AALBORG KØBENHAVN I KRYDSFELTET MELLEM TEKNOLOGI OG MENNESKE Teknoantropologi handler om krydsfeltet mellem teknologi og menneske. På

Læs mere

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor

IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN. medier og design. itu.dk/bachelor IT-UNIVERSITETet I KØBENHAVN Bachelor i digitale medier og design itu.dk/bachelor Bliv bachelor i Digitale medier og design Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING BLIV BACHELOR I SOFTWAREUDVIKLING HVEM STUDERER SOFTWAREUDVIKLING? Verdens mest succesfulde virksomheder som Google og Apple er skabt af mennesker

Læs mere

ENTREPRENEURIAL ENGINEERING. 2-årig Cand.scient.techn. uddannelse ses.aau.dk

ENTREPRENEURIAL ENGINEERING. 2-årig Cand.scient.techn. uddannelse ses.aau.dk ENTREPRENEURIAL ENGINEERING 2-årig Cand.scient.techn. uddannelse ses.aau.dk NY UDDANNELSE Skab nye forretningsmuligheder Gør din virksomhed stærkere og dit job sjovere Eller skab din egen virksomhed Cand.scient.techn.

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN ITU.dk/uddannelser BLIV BACHELOR I DIGITALE MEDIER OG DESIGN Interesserer du dig for digitale medier og kommunikation? Kunne du forestille

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

PRODUKTION MED SPECIALISERING I PRODUKTIONSSYSTEMER 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECH.-UDDANNELSE

PRODUKTION MED SPECIALISERING I PRODUKTIONSSYSTEMER 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECH.-UDDANNELSE MED SPECIALISERING I SSYSTEMER 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECH.-UDDANNELSE BOOST DIN KARRIERE INDEN FOR INDUSTRI OG OFFSHORE Når konkurrencen er hård, er evnen til løbende at udvikle og optimere systemer og processer

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN. KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI ITU.dk/uddannelser SOFTWAREUDVIKLING OG -TEKNOLOGI Den 2-årige kandidatuddannelse (MSc) i Softwareudvikling og teknologi er en moderne

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot Systems Engineering Studieordningen er delt op i

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

FYSIK NANOTEKNOLOGI 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 3½-ÅRIG DIPLOMINGENIØRUDDANNELSE 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE

FYSIK NANOTEKNOLOGI 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 3½-ÅRIG DIPLOMINGENIØRUDDANNELSE 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE FYSIK NANOTEKNOLOGI 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 3½-ÅRIG DIPLOMINGENIØRUDDANNELSE 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE FLYT VERDEN FRA TEORI TIL TEKNOLOGI Fysik og Nanoteknologi handler om, hvordan verden er skruet

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Diplom i. erhvervsøkonomi

Diplom i. erhvervsøkonomi Diplom i erhvervsøkonomi HD 2 HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Mange traditionelle job er på vej ud af arbejdsmarkedet. Fleksible medarbejdere er på vej ind de såkaldte omstillingsparate. Vi lever

Læs mere

MASKIN OG PRODUKTION 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 2-ÅRIG CIVILINGENIØRUDDANNELSE 3½-ÅRIG DIPLOMINGENIØRUDDANNELSE

MASKIN OG PRODUKTION 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 2-ÅRIG CIVILINGENIØRUDDANNELSE 3½-ÅRIG DIPLOMINGENIØRUDDANNELSE MASKIN OG PRODUKTION 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 2-ÅRIG CIVILINGENIØRUDDANNELSE 3½-ÅRIG DIPLOMINGENIØRUDDANNELSE VIL DU VÆRE EN VIGTIG BRIK I DEN INDUSTRIELLE OG TEKNOLOGISKE UDVIKLING? VIL DU HAVE EN UDDANNELSE,

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

MULIGHEDERNES UDDANNELSE

MULIGHEDERNES UDDANNELSE MULIGHEDERNES UDDANNELSE Videncentret Gennem vores videncenter deltager vi i udviklingsprojekter sammen med både maritime og landbaserede virksomheder. Endvidere medvirker de studerendes praktik- og projektforløb

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS HVEM STUDERER GLOBAL BUSINESS INFORMATICS? Uddannelsen tager udgangspunkt i, hvordan organisationer

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer, kan du søge universitetet

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

MATEMATIK MATEMATIK MATEMATIK-TEKNOLOGI MATEMATIK-ØKONOMI 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE

MATEMATIK MATEMATIK MATEMATIK-TEKNOLOGI MATEMATIK-ØKONOMI 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE MATEMATIK MATEMATIK MATEMATIK-TEKNOLOGI MATEMATIK-ØKONOMI 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE STUDIEVEJLEDNING@AAU.DK 9940 9440 MATEMATIK HJÆLPER MED AT FORSTÅ OG FLYTTE VERDEN FAQ Q: Skal

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet

Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biokemi Udforsk livets kerne med en uddannelse i biokemi på Københavns Universitet Biokemi 1 kemi bioteknologi bioinformatik laboratoriearbejde

Læs mere

Vejledende dispensatkrav:

Vejledende dispensatkrav: Studiekontoret 27. Februar 2015 Vejledende minimumsbetingelser i 2015 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer,

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Matematik-økonomi. 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg

Matematik-økonomi. 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg Matematik-økonomi 3-årig bacheloruddannelse (BSc) 2-årig kandidatuddannelse (cand.scient.oecon). Kan læses i: Aalborg Hvorfor skal jeg vælge Matematik-økonomi? 4 gode grunde ligger lige for: 1. Du bliver

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Stadionet, musikhuset, vindmøllerne, gågaden og motorvejen

Stadionet, musikhuset, vindmøllerne, gågaden og motorvejen Esbjerg School of Engineering and Science Byggeri og Anlæg 3-årig bacheloruddannelse 2-årig kandidatuddannelse (cand.polyt.) Civilingeniør med speciale i Bygge- og Anlægskonstruktion 3½-årig diplomingeniøruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT Campus Esbjerg MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB En fremtid i miljøets tjeneste Interesserer du dig for miljøet og de udfordringer, som vi står over for nu og i

Læs mere

STADIONET, MUSIKHUSET, VINDMØLLERNE, GÅGADEN OG MOTORVEJEN

STADIONET, MUSIKHUSET, VINDMØLLERNE, GÅGADEN OG MOTORVEJEN BYGGERI OG ANLÆG 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE I BYGGE- OG ANLÆGSKONSTRUKTION 2-ÅRIG CIVILINGENIØRUDDANNELSE I STRUCTURAL AND CIVIL ENGINEERING (BYGGE- OG ANLÆGSKONSTRUKTION) 3½-ÅRIG DIPLOMINGENIØRUDDANNELSE

Læs mere

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Master of Business Administration Telefon: 9940 8255 Email: mba@aaumba.dk september 2015 MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Aalborg Universitet udbyder

Læs mere

IDRÆT - hvorfor skulle jeg læse det?

IDRÆT - hvorfor skulle jeg læse det? Idræt Kim Dremstrup Institutleder, Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi IDRÆT - hvorfor skulle jeg læse det? Det er et godt spørgsmål at stille, når man skal starte på en videregående uddannelse.

Læs mere

ENERGI I ESBJERG. Så har du muligheden på Aalborg Universitet i Esbjerg!

ENERGI I ESBJERG. Så har du muligheden på Aalborg Universitet i Esbjerg! EsbjErg ENERGI I ESBJERG Vil du Gøre energi mere miljøvenligt? Forsyne verden med energi på nye måder? Sikre os vedvarende og billig energi? Så har du muligheden på Aalborg Universitet i Esbjerg! E.T.

Læs mere

FÅ INSPIRATION TIL DIT VALG. Program. Kandidatdag 2013. Kroghstræde 3 Fibigerstræde 15 og 16 Fredrik Bajers Vej 7

FÅ INSPIRATION TIL DIT VALG. Program. Kandidatdag 2013. Kroghstræde 3 Fibigerstræde 15 og 16 Fredrik Bajers Vej 7 FÅ INSPIRATION TIL DIT VALG Program Kandidatdag 2013 Kroghstræde 3 Fibigerstræde 15 og 16 Fredrik Bajers Vej 7 Mød os på Kroghstræde 3 Humaniora Anvendt filosofi Culture, Communication and Globalization

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

Medialogi- og Ingeniøruddannelserne

Medialogi- og Ingeniøruddannelserne Medialogi- og Ingeniøruddannelserne Aalborg Universitet Esbjerg Hvad er en Medialog eller Ingeniør? En problemløser En opfinder En teoretisk praktiker Uddannelser ved AAU-Esbjerg AAU-Esbjerg Medialogi

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed:

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed: Til din Life Science virksomhed: Medarbejderen med de kompetencer Kort og godt om din næste, potentielle medarbejder, der gennem hele sin uddannelse har haft skarp fokus på det bioteknologiske arbejdsmarked:

Læs mere

Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011

Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011 Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011 Indhold Bachelorbeskrivelsen (Full Degree Undergraduate)... 3... 3... 3 Fagligt indhold... 3 Kombinations- & kandidatmuligheder...

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense 3-årig Bacheloruddannelse Miljøplanlægning Statskundskab SAMFUNDSVIDENSKAB 2 Genvej til magtens korridorer Er du interesseret i politik, og kan du lide at diskutere, så er statskundskab noget

Læs mere

Velkommen til HD 2.del Supply Chain Management (HD- SCM)

Velkommen til HD 2.del Supply Chain Management (HD- SCM) Velkommen til HD 2.del Supply Chain Management (HD- SCM) Åbent hus 2014 30. april Hvem er vi her i dag? Kim Sundtoft Hald, Ansvarlig for HD-SCM. Thomas Frandsen, Fagansvarlig for faget OSCM samt specialiseringen

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

SKOV- OG LANDSKABSINGENIØR

SKOV- OG LANDSKABSINGENIØR SKOV- OG LANDSKABSINGENIØR FAGLIGT FOKUS OG BREDDE Skov- og landskabsingeniør er en professionsbachelor for dig, der vil arbejde med drift og forvaltning af skove, landskaber og bynær natur på et højt

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7.

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. Kandidatuddannelsen i folkesundhed Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. marts 2012 Kandidatuddannelsen i folkesundhed ved AAU Et flervidenskabeligt og tværfagligt

Læs mere

DET TEKNISKE FAKULTET

DET TEKNISKE FAKULTET Maskiner Mennesker Robotteknologi Bliv Civilingeniør i Robotteknologi på Syddansk Universitet Vil du vide mere? DET TEKNISKE FAKULTET 2008 Læs mere om uddannelsen i Robotteknologi på www.sdu.dk/robotteknologi

Læs mere

You ve Got. The POWER. Bliv energi-ingeniør

You ve Got. The POWER. Bliv energi-ingeniør You ve Got The POWER Bliv energi-ingeniør Hele verden er ved at revolutionere den måde, vi producerer og bruger energi på. Min ambition er, at Danmark er med forrest i feltet, når det gælder kampen mod

Læs mere

ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET

ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN ET MODERNE OG INNOVATIVT UNIVERSITET Vi gør Danmark usædvanligt dygtig til at skabe værdi med it OM IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-Universitetet i København er et selvstændigt,

Læs mere

Datalogistudiet. Rolf Fagerberg. Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet. Studiestart, 1. september 2014

Datalogistudiet. Rolf Fagerberg. Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet. Studiestart, 1. september 2014 Datalogistudiet Rolf Fagerberg Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet Studiestart, 1. september 2014 Datalogistudiet Studiestart, 1. september, 2014 1 / 15 Hvad arbejder du med bagefter?

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD

FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD FREMTIDENS KOMPETENCER STARTER MED EN HD EN HD SKABER FUNDA- MENTET FOR AT KUNNE AGERE PROFESSIONELT I EN OMSKIFTELIG VERDEN I Beierholm er det afgørende, at vores medarbejdere løbende udvikler sig i overensstemmelse

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Samfundsudviklingen i Danmark har vist et behov for en evidensbasering og kvalitetsudvikling

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE

BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE BLIV KLÆDT PÅ TIL MODERNE BYGGELEDELSE Med en kandidatuddannelse i Byggeledelse får du indsigt i byggeriets faser fra idé om form og anvendelse til projektering,

Læs mere

Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand. polyt. i Teknisk IT; på engelsk Master of Science in Engineering (Information Technology)

Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand. polyt. i Teknisk IT; på engelsk Master of Science in Engineering (Information Technology) BILAG 2: Kandidatuddannelser Studieordninger for kandidatuddannelser i naturvidenskab og teknisk videnskab. Ordningerne er gældende for studerende, som optages sommeren 2005 eller senere. Teknisk IT -

Læs mere

ELEKTRONIKINGENIØR ELEK ON TRON LINE LÆS 3 ½ ÅR ONLINE ELEKTRONIKINGENIØR - ONLINE AARHUS AU UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN

ELEKTRONIKINGENIØR ELEK ON TRON LINE LÆS 3 ½ ÅR ONLINE ELEKTRONIKINGENIØR - ONLINE AARHUS AU UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN ELEKTRONIKINGENIØR 1 ELEK ON TRON LINE IK LÆS 3 ½ ÅR ONLINE ELEKTRONIKINGENIØR - ONLINE AARHUS AU UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN 2 ELEKTRONIKINGENIØR ELEKTRONIKINGENIØR PÅ 3½ ÅR - ONLINE Den 3½-årige elektronikingeniøruddannelse

Læs mere

have- og parkingeniør

have- og parkingeniør have- og parkingeniør Praktisk og fagligt studie Have- og parkingeniør er en professionsbachelor for dig, der vil arbejde med byens grønne områder på et højt niveau. Uddannelsen har både et praktisk og

Læs mere

Master of Public Administration

Master of Public Administration Master of Public Administration mpa Viden, der skaber værdi Master of Public Administration Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller i en privat virksomhed med

Læs mere

BECOME A GLOBAL DAIRY AND FOOD EXPERT

BECOME A GLOBAL DAIRY AND FOOD EXPERT www.dairy-career.dk BECOME A GLOBAL DAIRY AND FOOD EXPERT Sidsel Nørregaard, 26 år Innovation Engineer, SPX Innovation Centre Projektarbejde i sverige Mads Aamann, 34 år Research scientist Chr. Hansen

Læs mere

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College

Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder. VIA University College Læreruddannelsen Aarhus med de mange muligheder VIA University College Campus Aarhus C Ceresbyen 24 8000 Aarhus C Tlf.: 87 55 30 00 VIA.DK VIA University College Læreruddannelsen Aarhus Optagelse med andet

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 FÅ INSPIRATION TIL DIT STUDIEVALG PROGRAM ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 AALBORG ESBJERG KØBENHAVN TEKNISK-, NATUR- OG SUNDHEDSVIDENSKABELIGE UDDANNELSESOPLÆG FREDRIK BAJERS VEJ 7 LOKALE BLÅT RØDT LILLA

Læs mere

Studieordning for Master i teknologiledelse. Curriculum for Master in Management of Technology (MMT)

Studieordning for Master i teknologiledelse. Curriculum for Master in Management of Technology (MMT) Studieordning for Master i teknologiledelse Curriculum for Master in Management of Technology (MMT) Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2010 Forord: I medfør af lov 985 af 21.

Læs mere

Medicin og Teknologi. Civilingeniør

Medicin og Teknologi. Civilingeniør Medicin og Teknologi Civilingeniør Medicin og Teknologi Forestil dig en læge, der forsker i hjerte-karsygdomme, men som mangler ingeniørens viden om de fysiske love, der bestemmer, hvordan blodet flyder

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

3-Å R IG BAC HELO R U DDA N N E L S E I M A S KI N KO N STRUKT I O N 2-Å R IG C IV ILING ENIØ RUDDA N N E L S E I M E CH A N I CA L DE S I G N

3-Å R IG BAC HELO R U DDA N N E L S E I M A S KI N KO N STRUKT I O N 2-Å R IG C IV ILING ENIØ RUDDA N N E L S E I M E CH A N I CA L DE S I G N MASKINKONSTRUKTION/ MECHANICAL DESIGN 3-Å R IG BAC HELO R U DDA N N E L S E I M A S KI N KO N STRUKT I O N 2-Å R IG C IV ILING ENIØ RUDDA N N E L S E I M E CH A N I CA L DE S I G N 3½ -Å R IG D IPLO MIN

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere