Referat SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2013"

Transkript

1 Referat SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2013 Dato 28. februar 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Administrationscentret Fårevejle, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle Mødelokale 1+2 Til stede Rudy Rune, Helge Fredslund, Nancy H. K. Sørensen, Kirsten LaagePetersen, Peter Post Hansen, Hanne Holdt Hansen, Thomas Klint Martinsen, Leila Møller Fraværende Finn Hallberg, Annelis Stamm, Gitte Hededam, Jørgen Revsbech Hansen, Doris Nellemann, Lars Gudbergsen, Lennart Berendt

2 Indholdsfortegnelse Underskriftsark Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde den 13. december Nyt fra Miljø og Klimaudvalget Diverse punkter fra KSO Endelig fastlæggelse af SOLmøderne Eventuelt Kommunens aftaler med skorstensfejerfirmaerne Samlet bilagsliste... i SOL Sommerhusrådet for den 28. februar 2013 Side nr. 1

3 Underskriftsark Rudy Rune Finn Hallberg Annelis Stamm Gitte Hededam Helge Fredslund Jørgen Revsbech Hansen Nancy H. K. Sørensen Doris Nellemann Kirsten LaagePetersen Peter Post Hansen Hanne Holdt Hansen Lars Gudbergsen Lennart Berendt Thomas Klint Martinsen Leila Møller Protokolfører: Dato: SOL Sommerhusrådet for den 28. februar 2013 Side nr. 2

4 1. Godkendelse af dagsorden Sag Dok Initialer: LIT Åbent Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Dato: 28. februar 2013 Sted: Administrationscentret Fårevejle, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle Mødelokale 1+2 Fraværende: Annelis Stamm, Doris Nellemann, Finn Hallberg, Gitte Hededam, Jørgen Revsbech Hansen, Lars Gudbergsen, Lennart Berendt Godkendt. SOL Sommerhusrådet for den 28. februar 2013 Side nr. 3

5 2. Godkendelse af referat fra sidste møde den 13. december 2012 Sag Dok Initialer: LIT Åbent Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Dato: 28. februar 2013 Sted: Administrationscentret Fårevejle, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle Mødelokale 1+2 Fraværende: Annelis Stamm, Doris Nellemann, Finn Hallberg, Gitte Hededam, Jørgen Revsbech Hansen, Lars Gudbergsen, Lennart Berendt Godkendt. SOL Sommerhusrådet for den 28. februar 2013 Side nr. 4

6 3. Nyt fra Miljø og Klimaudvalget Sag Dok Initialer: LIT Åbent Sagens opståen Fast punkt på dagsordenen Sagsfremstilling Formanden orienterer Administrativ indstilling Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Dato: 28. februar 2013 Sted: Administrationscentret Fårevejle, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle Mødelokale 1+2 Fraværende: Annelis Stamm, Doris Nellemann, Finn Hallberg, Gitte Hededam, Jørgen Revsbech Hansen, Lars Gudbergsen, Lennart Berendt Der er frigivet 1.3 mio. kr. i anlægsmidler til naturpleje. Det drejer sig bl.a. om: bekæmpelse af Rosa Rugosa (hybenrose) på kysterne registrering af naturværdier i forbindelse med udarbejdelse af Naturkvalitetsplan støtte til små borgerprojekter opsætning af hegn for afgræsning af overdrev, enge mv. udarbejdelse af plejeplaner formidling af fortidsminder reetablering af Tangmoserenden Anlægsmidler til havneområdet på 2,438 mio. kr. Odden havn udskiftning af anoder på jernspunsvæg øst for auktionshal nyt bolværk vestkaj bolværk og molehoved sildekajen opdatering/modernisering af bedding 1. fase nye løbebroer bundprøver og analyse affaldssortering nye affaldsstativer/hundeposestativ/container til gamle fiskeredskaber mv. krabbebro ved legeplads eventuelt udskiftning af Bandholmbro med flydebro ny dieseltank med kortbetaling SOL Sommerhusrådet for den 28. februar 2013 Side nr. 5

7 Rørvig havn anoder gammelt færgeleje brohoved tætning af azobespunsvæg kulturhavnsprojekt 1. fase boder/hytter, legeplads og udekøkken ny dieseltank med kortbetaling Nykøbing havn udskiftning af havnebil og traktor Alle havne udskiftning af gamle betalingsautomater Frigivelse af anlægsmidler til genbrugsstationen i Hønsinge. Den nye plads i Hønsinge bliver indrettet med ramper til de forskellige fraktioner. Rampen bliver indrettet således, at 2 biler, begge med trailer, kan holde og læsse af samtidig med, at biler passere i fælles kørespor. Have og grenaffald skal fremover aflevere på arealet for den nuværende genbrugsplads. Der vil således, som ønsket i brugerundersøgelsen, blive et fast underlag de steder, hvor der afleveres have og grenaffald. Forskønnelse af Odsherred. Der er afsat kr til dette og der arbejdes med forskellige projekter. Et af projekterne er Landsby med sjæl og et andet er toiletter ved strandene, hvor der arbejdes på at få udviklet en prototype for dette, som kan udbredes til srandende. For yderligere information henvises til: &docid=83158&itemid=83176 Der kommer en artikel til landliggeren omkring den planlagte kloakering af 1500 sommerhuse på Hønsinge og Vig Lyng. Odsherred Forsyning havde til SOL fremsendt et papir (runddelt) med orientering om, at den planlagte kloakering af 1500 sommerhuse på Hønsinge Lyng og Vig Lyng ville blive delvist fremskyndet. Orienteringen taget til efterretning. SOL Sommerhusrådet for den 28. februar 2013 Side nr. 6

8 4. Diverse punkter fra KSO Sag Dok Initialer: LIT Åbent Sagens opståen Koordinationsudvalget har fremsendt en række spørgsmål og kommentarer Sagsfremstilling Referat Ønske om at referaterne kommer ud en uge efter møderne. Efter den meget sene udsendelse af referatet fra de sidst 2 møder, synes der jf. den stedfundne mailveksling at være enighed i SOL om, at der må ske en forbedring på dette punkt. Tangforekomster på strandene På tidligere SOLmøder kar KSO fået oplyst, at kommunen alene vil fjerne tang i sommerperioden og da kun på de strande, der har blåt flag. KSO modtager fortsat mange henvendelser fra sommerhusejere, som er ganske uforstående over kommunens prioriteringer. Når kommunen så klart ønsker at være attraktiv for turister og fritidshusejere, vil det være en klar forudsætning for succes, at strandene fremtræder indbydende. KSO vil endnu engang appellere til kommunen om at søge at ændre den hidtidige praksis i forbindelse med den kommende sæson. KSO ønsker gerne under alle omstændigheder en orientering om de økonomiske overvejelser og prioriteringer, der ligger bag den nuværende situation, således at fritidshusejerne er bekendt med størrelsen af de udgifter, der er forbunden med en øget indsats Svar: Det har ikke været muligt at producere et svar på dette. Så punktet medtages på næste møde. Ny regional råstofplan Regionsrådet har ifølge lokalpressen den 13. december 2012 vedtaget en ny regional råstofplan. KSO ønsker gerne at høre kommunens vurdering af planenes mulige konsekvenser for Odsherred herunder betydningen for de oprindelige planer for grusgravning i Jyderup Skov. Kommunens aftaler med skorstensfejerfirmaerne Som det vil være bekendt for SOL s medlemmer har KSO påpeget det utilfredsstillende i, at mange sommerhuse ikke får fejet og renset inde fra huset selvom der opkræves betaling herfor. KSO vil til SOLmødet fremlægge en 3siders redegørelse indeholdende oplysninger om gældende regler og med forslag om, at SOL drøfter, hvilke tiltag der kan forbedre den nuværende noget utilfredsstillende situation. SOL Sommerhusrådet for den 28. februar 2013 Side nr. 7

9 Umiddelbart finder KSO det nærliggende at anbefale, at de nugældende kontrakter fra 1994 mellem kommunen (de 3 daværende) og skorstensfejermestrene fornys og ajourføres samt at det skal være muligt at mailveksle med skorstensfejerne. Svar: Inden det ordinære SOLmøde, afholdes et formøde vedrørende dette punkt. Kort mundtlig referat fremlægges på SOLmødet. Politiets indsats mod indbrud jf. kampagnen, der bl.a. omfatter udsendelse af pjece Er der kommet resultater ud af politiets og kommunens indsats for at få borgerne (og medarbejderne) til at observere tegn på indbrud og mistænkeligheder? Svar: Der gives en status på SOLmødet. Lovgrundlag Økonomiske konsekvenser Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser Udtalelser og høring Administrativ indstilling Direktøren indstiller at orienteringen tages til efterretning Bilag Notat om Kommunens vurdering råstofplan Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Dato: 28. februar 2013 Sted: Administrationscentret Fårevejle, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle Mødelokale 1+2 Fraværende: Annelis Stamm, Doris Nellemann, Finn Hallberg, Gitte Hededam, Jørgen Revsbech Hansen, Lars Gudbergsen, Lennart Berendt Referat af drøftelserne på selve SOLmødet. Referat. For eftertiden sendes referatet ud med det samme og hvis der er ting der skal undersøges, vil dette efterfølgende blive udsendt på mail, alternativt genoptaget på næste møde. SOL Sommerhusrådet for den 28. februar 2013 Side nr. 8

10 Fjernelse af tang. Kommunen ville til næste møde søge at komme med oplysninger om, hvad det vil koste med en yderligere indsats. KSO understregede, at fjernelse af tang fra strandene nok var et af de højest prioriterede ønsker fra sommerhusejerne. KSO havde respekt for kommunens indsats for at bruge betydelige midler til at nedbringe CO2 udslippet i kommunen, men kommunen kunne let miste status som attraktivt sommerhusområde, hvis tangforekomster fortsat tårnede sig op på strandene. Råstofplan. Intet ud over notatet. Skorstensfejerordningen. Se punkt 7. Politiet har informeret at der har været 192 færre indbrud i 2012 end i 2011, svarende til en nedgang på 20%. Politiet har fået flere henvendelser vedrørende mistænkelig færdsel i området. Dette har også medvirket til opklaring af indbrud. Orienteringen tages til efterretning. SOL Sommerhusrådet for den 28. februar 2013 Side nr. 9

11 5. Endelig fastlæggelse af SOLmøderne 2013 Sag Dok Initialer: LIT Åbent Sagens opståen KSO/HG Følgende datoer er foreslået: Torsdag den 20. juni Torsdag den 28. november Torsdag den 26. september Sagsfremstilling Lovgrundlag Økonomiske konsekvenser Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser Udtalelser og høring Administrativ indstilling Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Dato: 28. februar 2013 Sted: Administrationscentret Fårevejle, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle Mødelokale 1+2 Fraværende: Annelis Stamm, Doris Nellemann, Finn Hallberg, Gitte Hededam, Jørgen Revsbech Hansen, Lars Gudbergsen, Lennart Berendt Godkendt. Stormødet forsøges fastlagt lørdag den 10. august. Gerne i Vig forsamlingshus. SOL Sommerhusrådet for den 28. februar 2013 Side nr. 10

12 6. Eventuelt Sag Dok Initialer: LIT Åbent Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Dato: 28. februar 2013 Sted: Administrationscentret Fårevejle, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle Mødelokale 1+2 Fraværende: Annelis Stamm, Doris Nellemann, Finn Hallberg, Gitte Hededam, Jørgen Revsbech Hansen, Lars Gudbergsen, Lennart Berendt Referat: Spørgsmål omkring vedligeholdelsen af private vandløb: Kan kommunen på samme måde som ved et vejsyn beslutte, at grundejerne skal fortage en nærmere bestemt vedligeholdelse af de private grøfter og således at udgifterne fordeles til de enkelte berørte ejendomme efter et sindrigt fordelingssystem? Svar: Vedligeholdelsen påhviler de enkelte bredejere. Det kan der som sådan ikke laves om på. Kommunen kan beslutte at lave vedligeholdelsesbestemmelser, men de går kun på hvordan vedligeholdelsen skal udføres typisk for at vandløbet kan leve op til miljømål. En grundejerforening kan godt lave en aftale med de enkelte grundejere om at grundejerforeningen står for vedligeholdelsen, men man kan ikke tvinge grundejere til at indgå aftale med grundejerforeningen eller andre, hvis grundejeren selv vil stå for vedligeholdelsen. Hvis vedligeholdelsen ikke udføres tilstrækkeligt og der derfor opstår afvandingsproblemer, kan vandløbsmyndigheden (kommunen) give grundejeren påbud om at foretage vedligeholdelsen. GRO: Peter Post Hansen orienterede om nogle emner, som GRO (Grønt Råd Odsherred) havde behandlet. Stigruppen under GRO arbejder med borgerinddragende udpegning og prioritering af mulige stiforbindelser. Der arbejdes med klimatilpasningsplan for Odsherred Kommune. GRO bliver holdt løbende orienteret om dette arbejde. Skiltekampagne starter snart op. Kirsten Laage spurgte til status for skiltekampagnen. Med en informationskampagne for lovlig skiltning, er det en forventning, at informationen skal øge kendskabet og viden om, hvor og hvordan man må skilte i forhold til den gældende lovgivning. SOL Sommerhusrådet for den 28. februar 2013 Side nr. 11

13 Under kampagnen vil der ske en tydelig information på hjemmesiden om, hvordan man må skilte og hvordan man ikke må skilte. Desuden bliver kampagnen understøttet med målrettede artikler til bl.a. sommerhusejere, information til udvalgte erhvervsgrupper samt øget oplysning om, hvordan man kan hente vejledning til at opsætte sit skilt inden for den gældende lovgivning. Orientering om at Nørremarkskrydset vil blive lukket for kørsel fra Hønsinge mod Nykøbing i forbindelse med den nye rute Kommunens aftaler med skorstensfejerfirmaerne Sag Dok Initialer: LIT Åbent Sagens opståen På SOLmødet den 13. december 2012, blev det foreslået, at genoptage punktet omkring skorstensfejerordningen. Sagsfremstilling Som det vil være bekendt for SOL s medlemmer har KSO påpeget det utilfredsstillende i, at mange sommerhuse ikke får fejet og renset inde fra huset selvom der opkræves betaling herfor. KSO vil til SOLmødet fremlægge en 3siders redegørelse indeholdende oplysninger om gældende regler og med forslag om, at SOL drøfter, hvilke tiltag der kan forbedre den nuværende noget utilfredsstillende situation. KSO har ikke ønsket denne redegørelse lagt på nettet, hvorfor den udsendes til SOL medlemmerne inden mødet. Umiddelbart finder KSO det nærliggende at anbefale, at de nugældende kontrakter fra 1994 mellem kommunen (de 3 daværende) og skorstensfejermestrene fornys og ajourføres samt at det skal være muligt at mailveksle med skorstensfejerne. Inden det ordinære SOLmøde, afholdes et formøde vedrørende dette punkt. Referat fra dette møde fremlægges på SOLmødet til videre diskussion. Lovgrundlag Økonomiske konsekvenser Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser SOL Sommerhusrådet for den 28. februar 2013 Side nr. 12

14 Udtalelser og høring Administrativ indstilling Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning Beslutning fra SOL Sommerhusrådet for Dato: 28. februar 2013 Sted: Administrationscentret Fårevejle, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle Mødelokale 1+2 Fraværende: Annelis Stamm, Doris Nellemann, Finn Hallberg, Gitte Hededam, Jørgen Revsbech Hansen, Lars Gudbergsen, Lennart Berendt Punkt 7. Skorstensfejerordningen. Referat. Torben Greve oplyste, at der havde været afholdt et formøde med repræsentanter for KSO og kommunen for at drøfte skorstensfejerordningen, idet KSO havde fremsendt en redegørelse med en række forslag til ændringer i ordningen. På dette formøde var man i enighed kommet frem til, at der meget snart skulle etableres et møde med skorstensfejermestrene, og således at man efter mødet med skorstensfejerne ville vende tilbage til SOL. De punkter, der skulle præsenteres for skorstensfejerne var følgende : Indførelse af en sms løsning, som en ekstra service (nem SMS)? Brug af mail i den daglige dialog med grundejerne? Opdeling af områderne, således at grundejerne ved i hvilket tidsrum der fejes i deres områder? Besøgsrapporten kan den laves større og bedre? Hvordan holder de styr på hvad de har lavet de enkelte steder? Artikel i Landliggeren, der fortæller om reglerne og hvordan lovgivningen er på området. Den lille grønne har lidt information, men det vil udvides, hvis der kommer nye aftaler. Kommunen stiller hjemmesiden til rådighed for information omkring skorstensfejerordningen. SOL Sommerhusrådet for den 28. februar 2013 Side nr. 13

15 I forbindelse med godkendelse af referatet ønsker Hans Glendrup efter mødet indsat følgende: Hans Glendrup bekræftede, at KSO kunne støtte, at de beskrevne forslag blev præsenteret for skorstensfejerne. Det var samtidigt en overraskelse for KSO, at kommunen på formødet havde oplyst, at der ikke kunne ændres væsentligt i standardaftalen indgået mellem KL og skorstensfejerlauget eksempelvis således at der kunne forlanges edbløsninger jf. at de nugældende aftaler med skorstensfejerne var fra KDO ønskede gerne i det videre forløb nærmere oplysninger om, hvilket spillerum, kommunen overhovedet havde på vegne af de betalende sommerhusejere. Torben Greve oplyster efter tilskrivningen til referatet fra Hans Glendrup, at kommunen nu igennem længere tid på SOLmøder og separate møder har fortalt og beskrevet, at kommunen ikke kan kræve noget her i forholdt til de ønsker som SOL fremfører. Kommunen skal sikre, at der er autoriserede skorstensfejere til rådighed for borgerne. Dette kan gøres ved, at lave aftale med en eller flere autoriserede skorstensfejere. Der er ikke tale om at kommunen beskriver en opgave og udbyder opgaveløsningen men kun at skorstensfejerne er til rådighed. Odsherred Kommune har valgt at benytte det aftalesæt som Kommunernes Landsforening har aftalt med skorstensfejerlauget i Danmark bestående af en standardaftale og en tilhørende pris. Aftalen og priserne er sammenhængende. Det er frit for den enkelte grundejer om vedkommende vil benytte de skorstensfejere der er lavet en aftale med eller en tredje. De emner som vi nu vil indbyde skorstensfejerne til møde skal altså aftales frivilligt på plads med skorstensfejerne hvis de skal indføres. Kommunen kan som alternativ til at indgå standardaftalen med tilhørende priser vælge blot at lægge kontaktoplysninger på faglærte skorstensfejere i nærområdet på kommunens hjemmeside resten (både med eller uden standardaftale) er altså et forhold mellem enkelte grundejer og skorstensfejeren. Ovenstående fremgår også af de bilag fra Kommunernes Landsforenings hjemmeside som også nu mailes ud til SOL s medlemmer. SOL Sommerhusrådet for den 28. februar 2013 Side nr. 14

16 Samlet bilagsliste Notat om Kommunens vurdering råstofplan SOL Sommerhusrådet for den 28. februar 2013 Side nr. i

Referat SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2010

Referat SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2010 Referat SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2010 Dato 11. marts 2010 Tidspunkt 16:00 Sted Administrationscenter Fårevejle - mødelokale 1-2 Til stede Annelis Stamm, Rudy Rune, Finn Hallberg, Doris

Læs mere

Referat SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2012

Referat SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2012 Referat SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2012 Dato 13. december 2012 Tidspunkt 16:00 Sted Mødelokale 1+2 Administrationscenter Fårevejle, Rårdhusvej 75, 4540 Fårevejle Til stede Annelis Stamm,

Læs mere

Referat SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2010

Referat SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2010 Referat SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2010 Dato 23. september 2010 Tidspunkt 16:00 Sted Administrationscenter Fårevejle - Til stede Rudy Rune, Gitte Hededam, Helge Fredslund, Jørgen Revsbech

Læs mere

Referat SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2012

Referat SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2012 Referat SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2012 Dato 29. marts 2012 Tidspunkt 16:00 Sted Mødelokale 1+2 Rårdhusvej 75, 4540 Fårevejle Til stede Rudy Rune, Gitte Hededam, Helge Fredslund, Jørgen

Læs mere

Referat SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2010

Referat SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2010 Referat SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2010 Dato 10. juni 2010 Tidspunkt 16:00 Sted Administrationscenter Fårevejle mødelokale 12 Til stede Annelis Stamm, Rudy Rune, Gitte Hededam, Helge

Læs mere

Nyhedsbrev April 2013

Nyhedsbrev April 2013 Fra Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Sommerhusområderne i Dragsholm. Nyhedsbrev April 2013 Til: Grundejerforeningerne, der er medlem af Sammenslutningen. Samarbejdet i Odsherred Indledningsvist

Læs mere

Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013

Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 Referat GRO - Grønt Råd Odsherred 2013 Dato 22. maj 2013 Tidspunkt 17:00 Sted Mødelokale 1+2, Rådhusvej 75, 4540 Til stede Annelis Stamm, Brian Jensen, Carl Henrik Haagensen, Ole S. Hansen, René Larsen,

Læs mere

Referat SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2011

Referat SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2011 Referat SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere 2011 Dato 1. september 2011 Tidspunkt 16:00 Sted Administrationscenter Fårevejle, Rådhusvej 75, 4541 Fårevejle Til stede Annelis Stamm, Rudy Rune,

Læs mere

Referat GRO - Grønt Råd Odsherred

Referat GRO - Grønt Råd Odsherred Referat GRO - Grønt Råd Odsherred Dato 30. november 2011 Tidspunkt 17:00 Sted Administrationscenter Fårevejle, Til stede Annelis Stamm, Rudy Rune, Carl Henrik Haagensen, Ole S. Hansen, Peter Post Hansen,

Læs mere

Velkommen til årsmødet for sommerhusgrundejerforeningerne i Odsherred

Velkommen til årsmødet for sommerhusgrundejerforeningerne i Odsherred Velkommen til årsmødet for sommerhusgrundejerforeningerne i Odsherred Årsmøde for formændene for sommerhusgrundejerne i Odsherred - Lørdag den 8. august 2015 Program Tidspunkt Aktivitet 10.30 10.40 Velkomst

Læs mere

Referat af Sommerhusgrundejernes årsmøde den 9. august 2014, Vig Forsamlingshus

Referat af Sommerhusgrundejernes årsmøde den 9. august 2014, Vig Forsamlingshus Referat af Sommerhusgrundejernes årsmøde den 9. august 2014, Vig Forsamlingshus 1. Velkomst ved borgmester Thomas Adelskov Borgmesteren Thomas Adelskov bød velkommen til årsmødet. Borgmesteren orienterede

Læs mere

Nyhedsbrev fra KSO Maj 2011

Nyhedsbrev fra KSO Maj 2011 Nyhedsbrev fra KSO Maj 2011 1. Brugerrepræsentanter i bestyrelsen for Odsherred Forsyning A/S I oktober 2010 kom der lovkrav til alle landets kommunalt ejede forsyningsselskaber (aktieselskaber) om, at

Læs mere

Referat SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere

Referat SOL Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere Referat SOL Sommerhusrådet for Dato 19. februar 2015 Tidspunkt 17:00 Sted Mødelokale 1, Højby Til stede Helle Just Jensen, Jesper Koch, Hans Glendrup, Peter Post Hansen, Torben Kann, Kirsten Laage-Petersen,

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 117. Køb af ejendom Sag 306-2017-179 Dok. 306-2017-184677 Initialer: THR Lukket Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Beslutning om strategisk opkøb af ejendom Sagens opståen I forbindelse

Læs mere

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig. v/ formand og kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig. v/ formand og kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig v/ formand og kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby tlf.: 3647 1110, mobil: 2361 7610 email: slberendt@gmail.com www.fsnr.dk

Læs mere

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 19. juni 2011 kl 09:00 Rørvig Sognegård, Søndervangsvej 45, 4581 Rørvig Deltagere se vedlagte liste. Referat:

Læs mere

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor

Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Referat for Beredskabskommissions møde den 14. december 2011 kl. 10:00 i Jørgen Hansens kontor Indholdsfortegnelse 001. Udbud af skorstensfejning 3 002. Nedlæggelse af Redningshundetjenesten. 5 003. Stormflod

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

SAGT. Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm REFERAT AF REPRESENTANTSKABSMØDE 2014. Afholdt d. 7. april 2014

SAGT. Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm REFERAT AF REPRESENTANTSKABSMØDE 2014. Afholdt d. 7. april 2014 SAGT Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm DAGSORDEN REFERAT AF REPRESENTANTSKABSMØDE 2014 Afholdt d. 7. april 2014 I Stadionrestauranten, Sollentuna allé 1-3, 2650 Hvidovre Pkt. 1 Valg af

Læs mere

1. Velkomst og introduktion til årsmødet Formand for Miljø- og Klimaudvalget og medlem af Sommerhusrådet Morten Egeskov bød velkommen til årsmødet.

1. Velkomst og introduktion til årsmødet Formand for Miljø- og Klimaudvalget og medlem af Sommerhusrådet Morten Egeskov bød velkommen til årsmødet. Referat af årsmøde for sommerhusgrundejerne den 8. august 2015 1. Velkomst og introduktion til årsmødet Formand for Miljø- og Klimaudvalget og medlem af Sommerhusrådet Morten Egeskov bød velkommen til

Læs mere

SAGT. Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm REFERAT AF REPRESENTANTSKABSMØDE 2013. Afholdt d. 15. april 2013

SAGT. Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm REFERAT AF REPRESENTANTSKABSMØDE 2013. Afholdt d. 15. april 2013 SAGT Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm DAGSORDEN REFERAT AF REPRESENTANTSKABSMØDE 2013 Afholdt d. 15. april 2013 I Stadionrestauranten, Sollentuna allé 1-3, 2650 Hvidovre Pkt. 1 Valg

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 Evaluering af Grønt Råds arbejde.... 2 Vand og Naturplaner.... 4 Retablering af Bisbækken....

Læs mere

2 Beredskab / ambulancetjeneste Sidste år blev der bevilliget 50 mill. til region Sjællands akuthelikopter så den blev døgnbetjent fra 2014.

2 Beredskab / ambulancetjeneste Sidste år blev der bevilliget 50 mill. til region Sjællands akuthelikopter så den blev døgnbetjent fra 2014. SAGT - Beretning 2014. Indledning Repræsentantskabsmødet 2013 bød på store ændringer i SAGTs bestyrelse. Vores formand Doris Nellemann Stilhoff og bestyrelsesmedlem Hanne Holt Hansen havde begge valgt

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyhedsbrev fra SAGT og Koordinationsudvalget for Sammenslutninger af fritidshusejere i Odsherred Kommune - KSO/SAGT

Nyhedsbrev fra SAGT og Koordinationsudvalget for Sammenslutninger af fritidshusejere i Odsherred Kommune - KSO/SAGT April 2012 Nyhedsbrev fra SAGT og Koordinationsudvalget for Sammenslutninger af fritidshusejere i Odsherred Kommune - KSO/SAGT Resumè vedrørende organiseringen af grundejerorganisationernes arbejde De

Læs mere

Referat af fællesmødet fredag den 28. marts 2014 kl. 13.00 i mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.

Referat af fællesmødet fredag den 28. marts 2014 kl. 13.00 i mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing. Mødedeltagerne: Orla Spenner, og.spenner@talnet.dk Peter Steen Jensen, ps@jensen.mail.dk Hans Lund, hilund@privat.dk Lennart Jørgensen, lg@faaborgmidtfyn.dk Flemming Kehman, fpk@dsa-net.dk Egon Gaarde,

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land

Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen for Odsherred Kommune. Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land Forslag til Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen 2014-2018 for Odsherred Kommune Ændret tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt områder i det åben land 1. december 2016 Offentliggørelse og vedtagelse Forslag

Læs mere

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig REFERAT - ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig REFERAT - ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Mødet afholdt 20. maj 2012 09:30 12:00 på Lyngkroen, Rørvigvej 217, 4500 Nykøbing Sjælland Dagsorden (Vedlagt) Deltagende Medlemmer (Vedlagt) 1. Valg af dirigent: Forretningsudvalget foreslog Torben Kann

Læs mere

Fra OF: Bestyrelsesformand Peter Kvarts (PK) og direktør Erik Christensen (EC)

Fra OF: Bestyrelsesformand Peter Kvarts (PK) og direktør Erik Christensen (EC) Referat af møde i kontaktgruppen mellem Odsherred Forsyning (OF) og KSO (Koordinationsudvalget for Sammenslutninger af fritidshusejere i Odsherred) onsdag den 3. marts 2010 kl. 17 20 i Hallerne i Vig.

Læs mere

Grønt Råd Referat. af møde den 11. november 2010 kl i Diamanten

Grønt Råd Referat. af møde den 11. november 2010 kl i Diamanten Grønt Råd 2010 Referat af møde den kl. 16.00 i Diamanten Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN SAGER TIL BEHANDLING 25 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 26 GODKENDELSE AF REFERAT... 5 27 MØDEDATOER 2011... 6

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 På: Rørvig Centret Nørrevangsvej 49 4581 Rørvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Referat for Havnebestyrelsen

Referat for Havnebestyrelsen Referat for Havnebestyrelsen Mødedato 15. august 2016 Tid Kl. 16.00 18.00 Sted Havnekontoret Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 15. august 2016 Tid Kl. 16.00 18.00 Sted Havnekontoret Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen (A)

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 24.juni 2013 Tid 10.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

Punkter fra bestyrelsen 1. Nye lokalplaner 2. Vedligehold af grøfter 3. Vejvedligeholdelse 4. Mountainbike 5. Nyt om solfangere 6.

Punkter fra bestyrelsen 1. Nye lokalplaner 2. Vedligehold af grøfter 3. Vejvedligeholdelse 4. Mountainbike 5. Nyt om solfangere 6. fra det årlige møde med bestyrelsen for Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger den 16. januar 2013 kl. 15.30 Mødelokale 1 administrationsbygningen i Pandrup Punkter fra bestyrelsen 1. Nye lokalplaner

Læs mere

Referat Direktionen. Dato 4. maj 2016 Tidspunkt 08:30 Sted Mødelokale 4 Til stede Rie Perry, Gitte Løvgren, Torben Greve Fraværende Thomas Adelskov

Referat Direktionen. Dato 4. maj 2016 Tidspunkt 08:30 Sted Mødelokale 4 Til stede Rie Perry, Gitte Løvgren, Torben Greve Fraværende Thomas Adelskov Referat Direktionen Dato 4. maj 2016 Tidspunkt 08:30 Sted Mødelokale 4 Til stede Rie Perry, Gitte Løvgren, Torben Greve Fraværende Thomas Adelskov Indholdsfortegnelse Underskriftsark... 2 politisk... 3

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels Jørgensen,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELYNGEN REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 16.JUNI DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELYNGEN REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 16.JUNI DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens GRUNDEJERFORENINGEN KONGELYNGEN REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 16.JUNI 2013-06-18 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

Formandens beretning om Grundejerforeningens virksomhed 2014/2015:

Formandens beretning om Grundejerforeningens virksomhed 2014/2015: Formandens beretning om Grundejerforeningens virksomhed 2014/2015: Velkommen til årets generalforsamling i Næsgårdens Grundejerforening. Så er den første periode som formand gået, og jeg vil gerne udtrykke

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Referat af FSNR s FU-møde den Tekstet i agendaen med kursiv.

Referat af FSNR s FU-møde den Tekstet i agendaen med kursiv. Referat af FSNR s FU-møde den 19.07.2014 Tekstet i agendaen med kursiv. Forretningsudvalgsmøde lørdag den 19. juli 2014 kl. 10.00 hos Torben Kann, Røntoftevej 6, 4500 Nykøbing Sjælland Deltagere: Charlotte

Læs mere

DAGSORDEN. Det Maritime Råd. Møde nr. 4

DAGSORDEN. Det Maritime Råd. Møde nr. 4 DAGSORDEN Det Maritime Råd Møde nr. 4 Mandag den 27 august 2012 kl. 17.00 Sted: Sejlklubbens lokaler på Bogense Havn Deltagere: Dagsorden Referat Formand for Teknik og Miljøudvalget, Kim Johansen (KJ)

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig UDKAST REFERAT - ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig UDKAST REFERAT - ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Mødet afholdt 12. maj 2013 09:30 12:30 på Lyngkroen, Rørvigvej 217, 4500 Nykøbing Sjælland Dagsorden (Vedlagt) Deltagende Medlemmer (Vedlagt) 1. Valg af dirigent: Forretningsudvalget foreslog Steen Bakhøj

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl

Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl Eng- og Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl. 10.00 12.00 OBS! NYT STED : På: NYKØBING Idræts Forening ( klubhuset ) Egebjergvej 46 4500 Nykøbing

Læs mere

Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015

Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015 Oversigt over ideer og forslag fra workshop på Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015 - inddelt e Rækkeetiketter Dragsholm Brug af Dragsholms bygninger / stalde Ellinge Lyng Fugletårn i

Læs mere

Referat fra sommerhusgrundejermødet 11/8-2012

Referat fra sommerhusgrundejermødet 11/8-2012 Referat fra sommerhusgrundejermødet 11/8-2012 Velkomst Formanden for Miljø- og klimaudvalget Annelis Stamm bød velkommen til de ca. 150 fremmødte sommerhusgrundejere i Vig Forsamlingshus, hvortil mødet

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20 Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015 Så er det igen tid til lidt nyheder fra Vrist Pumpelag. Først en rettelse. Jeg har desværre i indvarslingen til generalforsamlingen anført, at bestyrelsen stiller forslag

Læs mere

Mødedato: 17. februar 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 17. februar 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 17. februar 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Godkendelse/Underskrift af referat 3 3 Orientering vedr. Røg- og brandsikkerhedsforholdende

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til etablering af overkørsel over grøft ved Lærkevænget 1, 4560 Vig

Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til etablering af overkørsel over grøft ved Lærkevænget 1, 4560 Vig Ole Risch Christiansen Femte Juni Plads 8,st 2000 Frederiksberg Sendt til: ole.risch@jegocompany.dk Den 27. november 2014 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til etablering af overkørsel over grøft ved Lærkevænget

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 02. december 2013 Tid 11.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A)

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Udvalget for Miljø og Teknik Ekstraordinært beslutningsreferat

Udvalget for Miljø og Teknik Ekstraordinært beslutningsreferat Udvalget for Miljø og Teknik Ekstraordinært beslutningsreferat af møde den 13. august 2012 kl. 18.00 i Udvalgsværelset Medlemmer Jørgen L. Hansen (F) formand Hans Jørgen Larsen (A) næstformand Bertil Nyenstad

Læs mere

FURESØ KOMMUNE. Referat. Ekstraordinært møde i Børneudvalget

FURESØ KOMMUNE. Referat. Ekstraordinært møde i Børneudvalget FURESØ KOMMUNE Referat Ekstraordinært møde i Børneudvalget Den 27. februar 2007 kl. 17.30, møde nr. 4 Mødested: mødelokale 14 F, Rådhustorvet 2, Farum Indholdsfortegnelse Til efterretning 1. Resultat af

Læs mere

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne.

Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Status på nye affaldsordninger for villaer i Furesø Kommune samt information til borgerne. Baggrund Furesø Kommune ønsker at bidrage til opfyldelse af det nationale ressourcemål om at genanvende 50 % af

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 12:00 Entreprenørafdelingen, Bodøvej 1, 5700 Svendborg

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den Kl. 12:00 Entreprenørafdelingen, Bodøvej 1, 5700 Svendborg Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 02-04-2007 Kl. 12:00 Entreprenørafdelingen, Bodøvej 1, 5700 Svendborg Deltagere: Flemming Madsen, Niels Højte Hansen, Jesper Kiel, Mogens Johansen,

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Referat Direktionen Dato Tidspunkt Sted Til stede Fraværende

Referat Direktionen Dato Tidspunkt Sted Til stede Fraværende Referat Direktionen Dato 27. april 2016 Tidspunkt 13:30 Sted Mødelokale 4 Til stede Thomas Adelskov, Rie Perry, Gitte Løvgren, Torben Greve Fraværende Indholdsfortegnelse Underskriftsark... 2 Politisk...

Læs mere

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2014 / 2015

Grundejerforeningen for Saltum Strand. Beretning 2014 / 2015 Grundejerforeningen for Saltum Strand Beretning 2014 / 2015 Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 3 bestyrelsesmøder 2 i efteråret 2014 og 1 i foråret 2015. Til vore møder er suppleanterne inviteret

Læs mere

Grundejerforeningsmøde 2013

Grundejerforeningsmøde 2013 Grundejerforeningsmøde 2013 1. Velkomst ved udvalgsformand Annelis Stamm Dagens program med en lille ændring med indsættelse af et punkt til Odsherred forsyning. Opgaver i Miljø og Klimaudvalget: Naturplejeprojektet

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

Vilh. Kiers Kollegium

Vilh. Kiers Kollegium KOLLEGIEKONTORET 17. marts 2016 jb@kollegiekontoret.dk Udskrift af forhandlingsprotokollen for Vilh. Kiers Kollegium Møde nr. 37 tirsdag den 15. marts 2016 Referat af møde nr. 37 i Vilh. Kiers Kollegiums

Læs mere

Referat for Havnebestyrelsen

Referat for Havnebestyrelsen Referat for Havnebestyrelsen Mødedato 03. november 2014 Tid Kl. 16.00 Sted Kursuscenteret Smålandshavet 4736 Karrebæksminde Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund

Læs mere

Referat GRO Grønt Råd Odsherred 2010

Referat GRO Grønt Råd Odsherred 2010 Referat GRO Grønt Råd Odsherred 2010 Dato 15. juni 2010 Tidspunkt 17:00 Sted Administrationscenter Fårevejle, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle Mødelokale 12 Til stede Annelis Stamm, Rudy Rune, Arne Hedegaard

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Indholdsfortegnelse 001. Farsø Petanque Klub - ansøgning om tilskud til udvidelse

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Onsdag den 11. september 2013 Sted: Cafe Hack, Aarhus (Aarhus Teater) Tidspunkt: Kl. 10.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Særligt udvalg til forberedelse. Kommunale Forsyning A/S. Beslutningsreferat

Særligt udvalg til forberedelse. Kommunale Forsyning A/S. Beslutningsreferat Særligt udvalg til forberedelse af Halsnæs Kommunale Forsyning A/S Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Diamanten Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 11 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL BEHANDLING

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud).

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud). Møde den: 22. april, 2014, kl. 14.15-16.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende

Læs mere

Aftale om skorstensfejning

Aftale om skorstensfejning Aftale om skorstensfejning Nærværende aftale er indgået mellem Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat Teknik Nørregade 4 5600 Faaborg (herefter kaldet kommunalbestyrelsen) og For aftalen gælder følgende

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12. INDHOLD Sagsnr. Side

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne Centervej, Auning. den 10. november 2011.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne Centervej, Auning. den 10. november 2011. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn i Bofællesskaberne Centervej, Auning den 10. november 2011. December 2011 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.30-10.00 i mødelokale H6 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej 5. marts 2016 Bestyrelsens beretning 2.1 Bestyrelsen, som den ser ud i dag Formand: Niels Bloch Musvågevej 52 Ikke på valg Kasserer: Kai Jensen Musvågevej

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 26. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015

Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015 Oversigt over ideer og forslag fra workshop på Åbent møde med sommerhusgrundejerne den 28. marts 2015 alfabetisk med navn og kontaktoplysninger Ideer / forslag Kontaktperson m.m. Adgangsveje / stier, Rørvig

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 35 TORSDAG DEN 8. OKTOBER 2009, KL. 14.30 Erhvervs- og Fritidsudvalget 8. oktober 2009 Side: 2 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BORGMESTERKONTORETS

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE I SOCIALUDVALGET VESTHIMMERLANDS KOMMUNE ONSDAG DEN 6. DECEMBER 2006 KL. 15.00 I MØDELOKALE 214, 1. SAL TORVEGADE

Læs mere

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig REFERRAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig REFERRAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig REFERRAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Søndag den 31. maj 2014 kl. 09:30 - Lyngkroen, Rørvigvej 217, 4500 Nykøbing Sjælland Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Høring - Tilladelse til opsætning af pumpe i grøft ved Vibeengen 26/Fasanengen 34, 4500 Nykøbing Sj.

Natur, Miljø og Trafik Høring - Tilladelse til opsætning af pumpe i grøft ved Vibeengen 26/Fasanengen 34, 4500 Nykøbing Sj. Grundejerforeningen Klint af 1/6-1972 v/svend Jacob Bendt Rom C C Iversens Vej 3 4500 Nykøbing Sj Sendt pr. mail: rom@nyka.dk Den 15. juni 2015 Natur, Miljø og Trafik Høring - Tilladelse til opsætning

Læs mere

Referat af Havnebestyrelsesmøde

Referat af Havnebestyrelsesmøde Referat af Havnebestyrelsesmøde Mødedato 26. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) - Afbud

Læs mere

Jagtborgs Grundejerforening www.jagtborg.dk

Jagtborgs Grundejerforening www.jagtborg.dk Jagtborgs Grundejerforening www.jagtborg.dk Nyhedsbrev 2011/12-1 Vanløse, august 2011. Til alle medlemmer af Jagtborgs Grundejerforening Hermed det første nyhedsbrev efter generalforsamlingen i maj 2011.

Læs mere

Dagsorden var udsendt 14 dage forud for mødet. Dagsorden godkendt. Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Dagsorden var udsendt 14 dage forud for mødet. Dagsorden godkendt. Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 19. april 2012 Sagsbehandler: John Jensen MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI Lokalpolitiet Holbæk Rådhuspladsen 1 4300 Holbæk Telefon: 4635 1448 Direkte: 4632 1551 Lokal: 5300 Mobil: 23 23 91 75 E-mail: jje004@politi.dk

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 05. februar 2014 Tid 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere