Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse"

Transkript

1 Kend din retning Meggitt Etik og Forretningsførelse

2 Contents 1-2 Forord af Terry Twigger, koncernchef 4-6 Meggitt etik og forretningsførelsespolitik 8-9 Meggitts kodeks for forretningsførelse Antikorruptionspolitik 22 Nøglepersoner Denne bog er til rådighed på kinesisk, dansk, engelsk, fransk, tysk og spansk. Bed din etik-koordinator om et eksemplar.

3 1 Forord af Terry Twigger, koncernchef Kend din retning Vi arbejder i mange lande rundt om i verden, og vi taler mange sprog. Men for os går ordene ærlighed, integritet og respekt for andre aldrig tabt i oversættelsen. De står for de principper, der forener os. Vi har sat vores kurs med grundlag i de højeste etiske forretningsstandarder. Vi gør de rigtige ting hos Meggitt, fordi det er det rigtige at gøre. Samtidig er det at forstå vores principper - og omsætte dem i praksis hver eneste dag i vores arbejdsliv - adgangsbilletten til succes på vores stærkt regulerede markeder. Når du udfører dit arbejde, beder jeg dig omhyggeligt overveje politikkerne i denne bog. Lad dig styre af dem.

4 2 Og hvis du har spørgsmål eller bekymringer, så sig til. Vi har folk i virksomheden, som står klar til at hjælpe dig. Deres navne og telefonnumre er opført på disse sider. Vores fremtid er i dine hænder. Den afhænger af, at vi alle i fællesskab bevæger os fremad, i en retning, der er tydelig og direkte. Ét team. Én standard. Én retning.

5 3 Kend din retning I forretning kan kun den der kender vejen vise vejen.

6 4 Meggitt etik og forretningsførelsespolitik Meggitt PLC og alle datterselskaber vil drive virksomhed retfærdigt, upartisk og i fuld overensstemmelse med alle gældende love og bestemmelser, herunder den fælles Industristandard vedtaget af Aerospace og Defence Industries Association of Europe. Meggitt er fast besluttet på integritet og ærlighed i alle dens forretningsforbindelser, herunder dem med kunder, leverandører, lokalsamfund og blandt sine medarbejdere. Der forventes den højeste standard for etisk adfærd af Meggitt s medarbejdere, direktører, og fra dem, der handler på selskabets vegne ved udførelsen af deres faglige ansvar og i deres egen personlige adfærd.

7 5 Et Kodeks for Forretningsførelse (Code of Conduct), som vedtages af bestyrelsen vil blive fremsendt til alle medarbejdere og direktører. Dette vil rådgive medarbejdere og direktører i deres etiske ansvar og hvordan selskabet vil bidrage til at sikre, at disse opgaver kan opfyldes. Andre relevante politikker og procedurer vil blive vedtaget fra tid til anden til at bistå med gennemførelsen af denne politik. Disse vil også omfatte standarder for forretningsførelse for USA s regeringskontrakter. Disse yderligere politikker og procedurer vil blive stillet til rådighed for alle medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer hvor det måtte være relevant. Et program for Etik og Forretningsførelse vil blive gennemført i hele koncernen. Dette vil omfatte uddannelse og træningspræsentationer, som vil blive stillet til rådighed for alle medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer. Der vil være regelmæssig kontrol af Etik og Forretningsførelsesprogrammet, og af overholdelsen af Kodeks for Forretningsførelse. Bestyrelsen uddelegerer ansvaret for tilsynet med Etik og Forretningsførelses-politikken til Etik og Handelskomiteen (Ethics and Trade Compliance Committee). Virksomhedens øverste direktør og gruppens Corporate Affairs Direktør vil have det udøvende ansvar, og vil rapportere mindst to gange om året på disse områder til Etik og Handelskomiteen, og mindst én gang om året for at den samlede bestyrelse. Divisionens præsidenter, forretningsenhedernes direktører samt områdedirektørerne er ansvarlige for lokal implementering af denne politik. Revideret af bestyrelsen 27. September, 2007.

8 6 Meggitts kodeks for forretningsførelse Meggitt PLC og alle dets datterselskaber vil indgå i forretningsaftaler retfærdigt, upartisk og i fuld overensstemmelse med alle gældende love og regulativer. Meggitt er meget dedikeret til at bevare integriteten og ærligheden i alle forretningshenseender, inklusive interaktioner med kunder, leverandører, samfund og de ansatte. Meggitt forventer det højeste niveau af etisk opførsel fra sine ansatte, direktionen og fra dem, der repræsenterer virksomheden, både i henhold til udførelsen af deres professionelle pligter og deres personlige opførsel.

9 7 Ansatte og medlemmer af direktionen vil: Overholde alle gældende love. Opføre sig fair og upartisk i alle transaktioner. Ikke tage del i aktiviteter, der kan sætte spørgsmålstegn ved virksomhedens integritet, upartiskhed og rygte eller på anden vis sætte virksomheden i forlegenhed. Ikke tage del i noget, der kunne forårsage en interessekonflikt for virksomheden eller dem selv personligt. Beskytte alle virksomhedens og kunders aktiver og kun bruge dem til godkendte aktiviteter. Beskytte, og ikke søge personlig gevinst gennem upassende brug af, virksomhedens intellektuelle ejendom og følsom information samt enhver form for intellektuel ejendom eller følsom information, som tredjepart har overladt i virksomhedens varetægt. Ikke købe eller sælge virksomhedens aktier: (i) baseret på informationer om pris eller (ii) under en lukket periode for sådanne transaktioner. Disse adviceres af og til af virksomhedens ledelse. Hurtigt rapportere om ulovlig eller uetisk forretningsførelse til sin ledelse eller andre, passende instanser. Meggitts vedkender sig ansvaret for, at ansatte og ledelsen får informationer, vejledning og uddannelse, der kan hjælpe dem med at overholde forpligtelserne givet i dette kodeks.

10 8 Meggitts kodeks for forretningsførelse Meggitt vil: Udføre et undervisningsprogram om Etik og Forretningsførelse, der skal informere ansatte om virksomhedens politik og procedurer med henblik på etisk forretningsførelse. Give regelmæssige kurser i etik og forretningsførelse. Skabe et miljø, hvor de ansatte kan føle tryghed ved at indrapportere mistanke om overtrædelser. Sørge for en uafhængigt bemandet og overvåget etiktelefonlinje, hvortil ansatte kan ringe med deres bekymringer om mulige misvedligehold af kodekset. Ikke tillade gengældelse mod ansatte, der kommer med reelle mistanker, direkte eller gennem etiklinjen. Sørge for overholdelse af dette kodeks. Meggitt vil gøre sit yderste for at håndhæve dette kodeks. Overtrædelser kan medføre disciplinær handling, herunder ophør af ansættelse i svære tilfælde. De ansattes lovsikrede ansættelsesrettigheder vil dog altid bliver overholdt. Revideret af bestyrelsen den 27. september, Opdateret Marts 2010.

11 9 Kend din retning Fire verdenshjørner kun én rigtig vej.

12 10 Antikorruptionspolitik Meggitt overholder de højeste standarder for etisk forretningsførelse. Se Meggitts politik for etik og forretningsførelse og Meggitts etiske regelsæt. For at sikre vores fortsatte succes er det nødvendigt, at vi konkurrerer aggressivt, men fair og i fuld overensstemmelse med loven i de lande, hvor vi har kontorer eller gør forretning. Denne antikorruptionspolitik ( politikken ) supplerer Meggitts politik for etik og forretningsførelse og forklarer vores forventninger og krav til alle vores virksomheder og ansatte. Politikken gælder for alle forretningsenheder over hele verden. Lokal skik og brug er ingen undskyldning for at overtræde politikken.

13 11 Politikken dækker følgende områder: Bestikkelse Gaver og underholdning Interessekonflikter Konkurrence og antitrust Hvidvaskning af penge Salgsrepræsentanter Politiske bidrag og lobbyaktiviteter Overtrædelse af politikken og rapporteringsforpligtelser Vi henleder særligt din opmærksomhed på følgende: Overtrædelse af politikken bliver taget meget alvorligt og kan føre til interne disciplinære sanktioner til og med opsigelse af ansættelsen. Overtrædelse af politikken kan også føre til retsforfølgning. Ud over selv at overholde politikken, skal medarbejdere også sikre, at deres underordnede forstår deres ansvar. Medarbejdere skal øjeblikkeligt rapportere enhver mistanke om ureglementerede betalinger eller overtrædelser af politikken. Hvis de er i tvivl om politikken, bør de søge vejledning hos de personer, som er angivet i politikkens sidste afsnit ( Overtrædelse af politikken og rapporteringsforpligtelser ). Meggitt sørger for uddannelse i politikken. Denne uddannelse er obligatorisk for alle medarbejdere, ledere og direktører. Politikken bliver håndhævet gennem løbende overvågning og kontrol.

14 12 Kend din retning Denne vej, Beskyttet af vores værdier.

15 Antikorruptionspolitik 13 Bestikkelse Definition: Bestikkelse er at give eller modtage enhver form for gave, lån, honorar, belønning eller anden værdigenstand for at påvirke adfærden af en person i en offentlig eller erhvervsmæssig stilling med det formål at opnå eller bevare en forretningsmæssig eller personlig fordel, at gøre forretning på fordelagtige vilkår eller at indgå i et uhæderligt samarbejde. Bestikkelse omfatter misbrug af offentlige eller erhvervsmæssige stillinger for privat vindings skyld. Bestikkelse er en strafbar handling. Generelt er der to former for korruption af denne type: Den første er en bestikkelse, der bliver betalt for at opnå noget, som modtageren af bestikkelsen ikke er forpligtet til at give. Eksempler omfatter tildeling af en kontrakt uden om den normale bud- og tilbudsproces, betaling, der skal få nogen til at tildele en kontrakt (måske til en højere værdi eller på mere gunstige vilkår) eller til at bryde loven, eller returkommissioner. Hos Meggitt er det ALDRIG tilladt at tilbyde, anmode om, give eller acceptere sådanne betalinger. Den anden er en faciliterings- eller smørings -betaling, der går ud på at betale personer, for at de udfører - enten hurtigere eller overhovedet - det arbejde, som de under alle omstændigheder burde udføre. Eksempler omfatter betalinger, der skal sikre postleveringer, forsyningstilslutninger (som telefonlinjer eller elektricitet) eller betalinger, der skal frigive varer, som tilbageholdes i tolden. I de fleste lande er den slags betaling også en strafbar handling. Meggitts politik er, at sådanne betalinger IKKE bør foretages, og vi vil udrydde deres anvendelse. Bestikkelse kan tage mange former, og det kan ofte være vanskeligt at adskille upassende adfærd fra lovlige forretningsaktiviteter. Der er en særlig risiko, når du arbejder med repræsentanter eller enkeltpersoner i lande, hvis adfærd du ikke direkte overvåger. Når du bliver bedt om at godkende eller foretage en betaling, bør du sikre dig, at du fuldt ud forstår grunden til betalingen. Med mindre betalingen bliver foretaget med et bestemt formål for øje (andet end at sikre en forretningsmæssig fordel), bør du nøje overveje, om betalingen er berettiget. Er du i tvivl, skal du ikke foretage eller godkende betalingen.

16 14 Antikorruptionspolitik Gaver og underholdning Definition: En gave er alt af værdi, der bliver givet eller modtaget i forbindelse med en forretningsforbindelse, hvor modtageren ikke betaler markedsprisen. En forretningsmæssig gave kan være hvad som helst for eksempel en middag på en restaurant eller en klub, billetter til et teaterstykke eller en sportsbegivenhed, en rejse, en rabat, der ikke er tilgængelig for alle, forbrugsgoder eller brug af en persons eller en virksomheds tid, materialer, udstyr eller faciliteter. En gave, der bliver tilbudt eller givet til en slægtning af en person, som Meggitt har gjort eller forsøger at gøre forretning med, bliver betragtet som en gave direkte til den pågældende person. På samme måde bliver enhver gave, der bliver tilbudt eller modtaget af en slægtning af en medarbejder hos Meggitt, betragtet som en gave til den pågældende medarbejder på grund af dennes ansættelse hos Meggitt. Gaver i en forretningsmæssig kontekst er ikke personlige, men en afspejling af forholdet mellem Meggitt og den anden juridiske person. Salget af Meggitts produkter og tjenesteydelser bør altid være fri for selv mistanken om, at nogen bad om, modtog eller gav særbehandling i bytte for gaver. Medarbejdere hos Meggitt må således kun modtage gaver, hvis de ikke er overdrevne eller hyppige, hvis de har til formål at fremme normale forretningsforbindelser, og hvis de ikke med rimelighed kan opfattes som et forsøg på at påvirke en beslutning om at tildele en kontrakt, tildele en opgave eller give særbehandling. Derfor er det for eksempel tilladt at modtage reklameartikler. Pengegaver er aldrig tilladt. Hvis du er tvivl, bør du ikke acceptere gaven, eller du skal henvende dig til din nærmeste overordnede så hurtigt som muligt for at få at finde ud af, om du må beholde gaven eller ej. De medarbejdere, der forhandler kontrakter eller rabatter, eller som er med til at vurdere, om produkter eller tjenesteydelser skal anvendes eller købes af Meggitt, skal være særligt påpasselige med at undgå mistanke om særbehandling eller uredelig forretningsførelse. Gaver fra sælgere eller leverandører bør ikke modtages under tilbudsgivning, bedømmelse eller forhandling, eller før en kontrakt er tildelt. Gaver, som gives af en medarbejder hos Meggitt, bør på forhånd præsenteres for medarbejderens overordnede og godkendes. Under alle omstændigheder bør gaver eller gæstfrihed holdes på et niveau, der ikke kan opfattes som overdrevent, særligt set i forhold til modtagerens stilling og forventede løn. BEMÆRK: Du bør altid få en godkendelse fra Meggitts juridiske afdeling eller fra vicedirektøren for etik og forretningsførelse, inden du foretager betalinger til offentlige embedsmænd, da sådanne gaver i nogle lande betragtes som bestikkelse. Særlige regler gælder også, når offentlige kontrakter og offentlige embedsmænd er involveret, og Meggitt forbyder gaver til medarbejdere i eller repræsentanter for den amerikanske regering. Se Meggitts standarder for forretningsførelse i det offentlige USA, og konsulter Meggitts juridiske afdeling.

17 15 Interessekonflikter Definition: En personlig interessekonflikt opstår, når en medarbejders personlige, sociale, økonomiske eller politiske aktiviteter påvirker eller potentielt kan påvirke medarbejderens loyalitet og objektivitet i forhold til Meggitt. Reelle interessekonflikter skal undgås, men selv mistanken om en interessekonflikt kan være skadelig. Interessekonflikter kan opstå i en række situationer. Eksempler omfatter: At man også har et andet job At man udfører tjenester At man fungerer som direktør eller konsulent At man har en økonomisk interesse Nære slægtninges aktiviteter kan nogle gange skabe interessekonflikter. Ved nær slægtning menes en ægtefælle, en partner, en forælder, stedforælder, et barn, et stedbarn, søskende, stedsøskende, en kusine, en nevø, en niece, en tante, en onkel, en bedsteforælder, et barnebarn eller en svigerforælder. Generelt bør en nær slægtning ikke have nogen forretningsmæssig forbindelse til dig, til nogen, der arbejder i din forretningsenhed, eller til nogen, der rapporterer til dig. Derudover bør du aldrig være i en situation, hvor du kan ansætte, overvåge, påvirke ansættelsesvilkår- og betingelser eller påvirke ledelsen af en nær slægtning, uanset om denne person er medarbejder hos Meggitt eller ansat hos en af Meggitts kunder, leverandører eller lignende. Interessekonflikter eller potentielle interessekonflikter bør oplyses til din linjeleder. Under særlige omstændigheder kan der ses bort fra interessekonflikter, eller der kan laves nogle sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at interessekonflikterne håndteres korrekt. BEMÆRK: Særlige regler for organisatoriske interessekonflikter gælder for Meggitt som virksomhed i forbindelse med offentlige kontrakter. Se Meggitts standarder for forretningsførelse i det offentlige USA, og konsulter Meggitts juridiske afdeling.

18 16 Antikorruptionspolitik Konkurrence og antitrust Definition: Meggitt overholder det, som i nogle lande kaldes konkurrencelove og i andre antitrustlove. Disse love er designet til at beskytte og fremme den frie og fair konkurrence over hele verden. Konkurrencelove forbyder konkurrencebegrænsende adfærd som prisaftaler, ulovlige samordninger og sammensværgelser. De forbyder også at skaffe information om konkurrenter på ulovlig vis. Mange lande har love, som forbyder konkurrencebegrænsende adfærd. Alt efter den geografiske placering af Meggitts kontorer kan der altså være forskellige regler. Nogle konkurrencelove, som dem i USA og EU, kan finde anvendelse, selv når adfærden forekommer uden for landets grænser. I EU kan der gives bøder for konkurrencebegrænsende adfærd på op til 10 % af koncernens globale omsætning. I USA og Storbritannien kan overtrædelser være kriminelle, og enkeltpersoner kan idømmes fængsel eller store bøder. Hvidvaskning af penge Definition: Hvidvaskning af penge er den proces, som enkeltpersoner eller juridiske personer anvender for at skjule ulovlige midler eller på anden måde få disse midler til at se legitime ud. Meggitt vil hverken tolerere, facilitere eller støtte hvidvaskning af penge. Få medarbejdere hos Meggitt vil nogensinde selv være i en position, hvor de kan overtræder lovgivningen på området, men der er to områder, som de skal være opmærksomme på: Uregelmæssigheder i den måde, hvorpå betalinger foretages, for eksempel betalinger i andre valutaer end dem, der er angivet i fakturaen, betalinger af nogen, som ikke er en part i kontrakten, betalinger til/fra en anden konto end den konto, der normalt bruges i forretningsrelationen, opfordring til overbetaling og kunder, leverandører og mellemmænd, som ser ud til at mangle forretningsmæssig integritet.

19 17 Kend din retning Dette er vejen frem. Gør det til din vej.

20 18 Kend din retning Vejen er ikke altid ligetil. Det er vores principper.

21 Antikorruptionspolitik 19 Salgsrepræsentanter Definition: En salgsrepræsentant er en enkeltperson eller en etableret juridisk person, der udfører tjenesteydelser i god tro med det formål at skaffe forretning til Meggitt. For disse tjenesteydelser sørger Meggitt for passende betaling, normalt i form af en procentdel af salget, men andre gange i form af et honorar for tjenesteydelserne. Salgsrepræsentanter er uafhængige underleverandører og må derfor ikke anvende Meggitts navn på visitkort, på brevpapir eller på nogen anden måde, der antyder, at de er medarbejdere hos Meggitt. Enhver ordning, der forpligter Meggitt til at betale et honorar, hvis Meggitt får en kontrakt, skal betragtes som en salgsrepræsentantaftale og er omfattet af denne politik. Sådan en ordning kan blive betragtet som en betinget honorar -ordning, der normalt er forbudt i offentlige kontrakter i USA. Medarbejdere bør konsultere Meggitts standarder for forretningsførelse i det offentlige USA og Meggitts juridiske afdeling, inden de indgår en sådan salgsrepræsentantaftale, hvor den endelige kunde vil være den amerikanske stat. For at kunne forfølge forretningsmæssige muligheder mest effektivt kan Meggitts forretninger hyre salgsrepræsentanter i de tilfælde, hvor det på baggrund af en fornuftig forretningsmæssig vurdering og med lovgivningen og de forretningsmæssige betingelser i det pågældende land in mente bliver besluttet, at det er nødvendigt og hensigtsmæssigt at supplere virksomhedens egen salgsindsats. Salgsrepræsentanter skal omhyggeligt undgå fremgangsmåder, der er ulovlige, uhæderlige eller uetiske, og de skal over for forretningspartnere og potentielle Meggitt-kunder til enhver tid opføre sig på en måde, der er uden for enhver mistanke om uhæderlig adfærd, og som ikke bringer hverken Meggitt, vores kunder eller repræsentanten i forlegenhed i tilfælde af en offentliggørelse. Salgsrepræsentanter skal opføre sig i overensstemmelse med Meggitts etiske regelsæt, af hvilken salgsrepræsentanten ved starten af samarbejdet har modtaget en kopi. Adfærd, som ville være uhæderlig eller ulovlig, hvis den blev foretaget af en medarbejder hos Meggitt, må heller ikke blive foretaget af en tredjepart som en salgsrepræsentant eller en konsulent på vegne af Meggitt. Det ville også være uhæderligt og ulovligt. Se Meggitts politik for salgsrepræsentanter. Den politik indeholder elementer af denne antikorruptionspolitik og bør konsulteres i alle faser af et samarbejde med en salgsrepræsentant.

22 20 Antikorruptionspolitik Politiske bidrag og lobbyaktiviteter Meggitts tilgang til virksomheders politiske engagement er enkel og gælder overalt, hvor vi gør forretning: Virksomheden vil ikke deltage direkte i nogen form for politisk aktivitet. Virksomheden vil ikke yde politiske bidrag, hverken i kontanter eller i nogen anden form, nogen steder i verden. Meggitt anerkender medarbejderes ret som enkeltpersoner til at deltage i den politiske proces på den måde, som er almindelig for det pågældende land. Medarbejdere skal dog sørge for at gøre det klart, at de ikke repræsenterer virksomheden, når de deltagere i den politiske proces. Derfor: Brug ikke virksomhedens tid, ejendom eller udstyr til at udføre eller støtte personlige politiske aktiviteter. Kort sagt kan du engagere dig i den politiske proces i din fritid og med dine egne ressourcer (vi kan i visse tilfælde give dig fri fra arbejde, så du kan udføre disse aktiviteter, herunder og især de tilfælde hvor vi er pålagt af lovgivningen til at give dig fri). Gør det altid klart, at dine synspunkter og dine handlinger er dine egne og ikke Meggitts. Hvis du overvejer at stille op eller acceptere et offentligt embede, bør du få din overordnede til at godkende det på forhånd. Du får muligvis ikke en godkendelse, hvis manageren mener, at det vil være påvirke din præstation på arbejdet eller påvirke virksomheden i negativ retning. Lobbyisme og støtte Selvom Meggitt ikke vil deltage direkte i partipolitik, vil vi fortsætte med at engagere os i den lovgivningsmæssige debat inden for de områder, der er af betydning for koncernen, dens medarbejdere og de lokalsamfund, hvor vi gør forretning. Det vil ske gennem processer som for eksempel lobbyisme. Lobbyisme på vegne af Meggitt er stramt reguleret af lovgivningen. Vores juridiske afdeling er ansvarlig for at overvåge denne aktivitet. Spørg din linjeleder, inden du tager nogen form for ikke-rutinemæssig kontakt til offentlige embedsmænd og medarbejdere. Ikke-rutinemæssig kontakt defineres således: anden kontakt end den, der er nødvendig i forhold til normale offentlige processer og overvågning af kontrakter og kontakt, der relaterer sig til ændringer i regler eller lovgivning.

23 21 Overtrædelser af politikken og rapporteringsforpligtelser Overtrædelser af denne politik kan straffes med disciplinære sanktioner til og med opsigelse af ansættelsen. Overtrædelser kan også resultere i en straffesag mod de involverede personer. Enhver direktør eller medarbejder, der mistænker eller bliver opmærksom på en overtrædelse af denne politik eller en antikorruptionsstatut eller -bestemmelse skal rapportere sin mistanke eller overtrædelsen til sin overordnede, til Meggitts juridiske afdeling, til virksomhedens vicedirektør for etik og forretningsførelse eller til direktøren for koncernens forretningsmæssige anliggender. Enhver, der indgiver en sådan rapport i god tro vil blive beskyttet mod repressalier i overensstemmelse med Meggitts etiske regelsæt. Enhver, der modtager en sådan rapport, er ansvarlig for at videresende den til det næste højere niveau eller til en anden passende seniormedarbejder og for at følge op på den, indtil problemet er løst. Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til Meggitts juridiske afdeling eller til vicepræsidenten for etik og forretningsførelse. Du kan finde navne og kontaktoplysninger på næste side og på plakater på din lokation. Meggitt stiller også en uafhængig etisk telefonlinje til rådighed 24 timer i døgnet, syv dage om ugen, hvor du kan få råd og vejledning. På alle Meggitts arbejdspladser er der opsat plakater, hvor det gratis telefonnummer til den etiske telefonlinje er angivet. Alle medarbejdere har modtaget en kopi af Meggitts etiske regelsæt, som også indeholder numrene til den etiske telefonlinje. Den etiske telefonlinje bør også anvendes, hvis de rapporter, der er blevet indgivet til overordnede, ikke er blevet behandlet tilfredsstillende. Direktørerne for de strategiske forretningsenheder, cheferne for forretningsenhederne og direktørerne for sitene er ansvarlige for at implementere denne politik i deres forretninger og på deres arbejdspladser. Godkendt af bestyrelsen den 28. januar 2010

24 22 Nøglepersoner Når du har brug for hjælp Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, skal du henvende dig til lokations etik-koordinator (Ethics Coordinator), din nærmeste leder eller din lokale leder af forretningsenheden. Hvis du ikke anser dette for passende, kan du kontakte en af følgende: Barney Rosenberg Vice President, Ethics and Business Conduct, Meggitt Group T x 6654 Eric Lardière Senior Vice President, Secretary and General Counsel, Meggitt-USA, Inc T x 6650 Kate Coulson Senior Legal Counsel Meggitt PLC T +44 (0) Philip Green Group Corporate Affairs Director, Meggitt PLC T +44 (0) Numrene på etiklinjerne er: Australien: Belgien: Canada: Kina: Danmark Frankrig: Tyskland: Mexico Nederlandende: Singapore: Spanien: Schweitz: UK: USA:

25 23 Kend din retning Hvis tingene ikke gøres rigtigt, er der kun én måde at ordne det på. Sig det til os.

26 24 Notater Design by Hybrid Creative

27

28

Version Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Version Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Version 2017 Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Flint Group Politik om gaver og underholdning

Flint Group Politik om gaver og underholdning Flint Group Politik om gaver og underholdning I FORMÅL Det er almindelig praksis i forretningsverdenen at give og modtage høfligheder (gaver, måltider, rejser og underholdning) for at opbygge relationer

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Univars styrende principper

Univars styrende principper Adfærdskodeks Vores vision En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde. Førende i verden inden for kemisk distribution med uovertrufne forbindelsesmuligheder mellem kunder og leverandører.

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver 1 Business rationale for aktiv bekæmpelse af bestikkelse Compliance Risikoprofil Undgå ubehagelige overraskelser Fokus på drift Omdømme Værdifastsættelse

Læs mere

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06 Patientforeningen Lungekræft Sekretarieat Virkelyst 1 4420 Regstrup Att: Formand Alice Skjold Braae Ansøgning om økonomisk støtte til Patientforeningen Lungekræft 7. juni 2013 Kære Alice I forlængelse

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Alle i NKT koncernen kan indberette Som medarbejder i NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group, og NKT Holding er du en del af NKT koncernen. NKT Holding har det generelle ansvar

Læs mere

PRAKSIS FOR OVERHOLDELSE AF JURIDISKE OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV

PRAKSIS FOR OVERHOLDELSE AF JURIDISKE OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE KRAV Microsoft leverandørkodeks Microsofts mål er at være mere end en god virksomhed vores mål er at være en suveræn virksomhed. Dét, der gør Microsoft suveræn, er et stærkt engagement i vores mission om at

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade

Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade 1 Anti-bestikkelsesprogram? Det har vi da ikke brug for! Uddannelsesdagen 2017 Ved Poul Gade 2 Nej, det er slet ikke sikkert, at I gør. Men, det kunne måske være en god ide, særligt hvis I: Ønsker at leve

Læs mere

Elopak Antikorruptionspolitik

Elopak Antikorruptionspolitik Elopak Antikorruptionspolitik Elopak Anti-korruptionspolitik Elopak har nultolerance over for bestikkelse og korruption. Samme gælder modtagelse af gæstfrihed, underholdning eller gaver, der kan skabe

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Code of Business Conduct Principper for compliance i juridisk forstand

Code of Business Conduct Principper for compliance i juridisk forstand Code of Business Conduct Principper for compliance i juridisk forstand 2 Code of Business Conduct Forord Kære medarbejdere Vores virksomhed har udviklet sig fra at være det værksted for finmekanik og elektroteknik,

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

POLITIK MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE & CODE OF CONDUCT

POLITIK MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE & CODE OF CONDUCT POLITIK MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE & CODE OF CONDUCT Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Formål... 2 Definition af korruption... 2 Definition af bestikkelse... 2 Hvem kan deltage i bestikkelse og

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Personligt ansvar og ansvarlighed for at overholde denne kodeks. Undgåelse af interessekonflikter og forekomsten af sådanne konflikter

Personligt ansvar og ansvarlighed for at overholde denne kodeks. Undgåelse af interessekonflikter og forekomsten af sådanne konflikter BGC Partners, Inc. kodeks for forretningsførelse og etik Opdateret:November 2017 BGC Partners, Inc. og dets datterselskabers omdømme og integritet (kollektivt "selskabet") er værdifulde aktiver, der er

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Juni 2016 Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Sparinvest handler værdipapirer og finansielle instrumenter for danske og

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE 1 INTRODUKTION TIL RETNINGSLINJERNE MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE EG ønsker at drive virksomhed uden at benytte sig af bestikkelse eller andre former for

Læs mere

Ved du nok om antikorruption? Vigtig information til alle ansatte og samarbejdspartnere

Ved du nok om antikorruption? Vigtig information til alle ansatte og samarbejdspartnere Ved du nok om antikorruption? Vigtig information til alle ansatte og samarbejdspartnere Indhold Koncernchefen om korruption og Gjensidige 3 Hvad er korruption egentlig? 4 Hvornår bør advarselslamperne

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Gør det rigtige! Adfærdskodeks Wolseley-gruppen

Gør det rigtige! Adfærdskodeks Wolseley-gruppen Gør det rigtige! Adfærdskodeks Meddelelse fra den administrerende direktør Vores værdier Hos Wolseley er det vigtigt at være i besiddelse af stærke universelle værdier. Disse vil især øge vores kunders

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Fælles adfærdskodeks og etisk politik

Fælles adfærdskodeks og etisk politik Fælles adfærdskodeks og etisk politik FÆLLES ADFÆRDSKODEKS OG ETISK POLITIK 1. Indledning Amcor anerkender sit ansvar som global producent af emballagematerialer og -ydelser og har forpligtet sig til at

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1 ISS A/S Anti-Korruptionspolitik November 2010 - version 2.0 Version 2.0 - November 2010 1 HENSIGTSERKLÆRING Korruption og bestikkelse er ulovligt, kriminelt og skadeligt for virksomheder, institutioner

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K

Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Danmarks Bløderforening Frederiks Holms Kanal 2, 3 1220 København K Ballerup, den 11. Juni 2013 Kære Karen Binger Holm I forlængelse af ansøgning fra Danmark Bløderforening herefter benævnt Ansøgeren,

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

United Technologies Corporation. Forretningsgaver fra leverandører

United Technologies Corporation. Forretningsgaver fra leverandører United Technologies Corporation Forretningsgaver fra leverandører Introduktion UTC køber materialer og servicer på grundlag af fortjeneste, idet både den bedste værdi og et stabilt forretningsforhold til

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej ANTI-KORRUPTION At vælge den rigtige vej KORRUPTION Der er stigende fokus på virksomheders forebyggelse af korruption og bestikkelse, og for mange danske virksomheder er det en udfordring at holde sig

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 AFLØNNINGSRAPPORT 2012 Regler for aflønning Med virkning fra 1. januar 2011 trådte der nye regler i kraft vedrørende finansielle virksomheders forpligtelse til at fastlægge

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Adfærdskodeks. Opdateret Juni 2017

Adfærdskodeks. Opdateret Juni 2017 Adfærdskodeks Opdateret Juni 2017 B Inhold 2 Formål og omfang 4 Medarbejderrettigheder 6 Forretningsprincipper 9 Menneskerettigheder 10 Miljø 11 Overholdelse, implemente ring og opfølgning Formål og omfang

Læs mere

AstraZeneca Etiske Kodeks Værdier, Adfærd og Politikker

AstraZeneca Etiske Kodeks Værdier, Adfærd og Politikker AstraZeneca Etiske Kodeks Værdier, Adfærd og Politikker Vores etiske kodeks definerer vores værdier på arbejdet og vejleder vores adfærd for at levere livsforandrende lægemidler VI FØLGER VIDENSKABEN VI

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016

ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016 ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016 ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING OG DEFINITIONER 1.1. Indledning 1.2. Definitioner 2. KERNEPRINCIPPER FOR Applus+ 1 1 3 4 3. ETISKE RETNINGSLINJER FOR Applus+

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER 1 Vores virksomhed er under konstant udvikling, men kravene til etisk korrekt adfærd i alt, hvad vi gør, forandres ikke. Vi har alle en forpligtelse

Læs mere

Managementrådgivernes Etiske kodeks

Managementrådgivernes Etiske kodeks s Etiske kodeks ETISK KODEKS Præambel Det bærende princip i enhver professionel managementkonsulentvirksomhed er, at virksomheden i dens drift og ledelse praktiserer en høj faglighed og høj etisk standard.

Læs mere

POLITIK OM ANTIKORRUPTION

POLITIK OM ANTIKORRUPTION POLITIK OM ANTIKORRUPTION Side 1 af 11 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 KMD s overordnede antikorruptionspolitik... 3 2 Hvad er korruption, bestikkelse og smørelse... 4 2.1 Hvad er korruption?... 4 2.2 Hvad

Læs mere

Nokias adfærdskodeks

Nokias adfærdskodeks Nokias adfærdskodeks Kære kollega, Nokias adfærdskodeks Millioner af mennesker over hele verden er i berøring med Nokias produkter hver eneste dag, og det gælder mennesker fra alle kulturer og alle aldersgrupper.

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder

Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Handels og Ordreudførelsespolitik for Detail og Professionelle Kunder Spread betting og CFD'er er højrisiko investeringer. Din kapital står på spil. Spread Betting og CFD'er er ikke velegnede til alle

Læs mere

Regelsæt for Microsoft-leverandører

Regelsæt for Microsoft-leverandører Regelsæt for Microsoft-leverandører Microsoft bestræber sig på at være mere end blot en god virksomhed de bestræber sig på at være en fremragende virksomhed. På vej mod det mål fokuserer vi på vores mission

Læs mere

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse I. FORMÅL De fleste landes lovgivning gør det ulovligt at betale, tilbyde at betale eller modtage bestikkelse, returkommision og andre korrupte betalinger,

Læs mere