Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse"

Transkript

1 Kend din retning Meggitt Etik og Forretningsførelse

2 Contents 1-2 Forord af Terry Twigger, koncernchef 4-6 Meggitt etik og forretningsførelsespolitik 8-9 Meggitts kodeks for forretningsførelse Antikorruptionspolitik 22 Nøglepersoner Denne bog er til rådighed på kinesisk, dansk, engelsk, fransk, tysk og spansk. Bed din etik-koordinator om et eksemplar.

3 1 Forord af Terry Twigger, koncernchef Kend din retning Vi arbejder i mange lande rundt om i verden, og vi taler mange sprog. Men for os går ordene ærlighed, integritet og respekt for andre aldrig tabt i oversættelsen. De står for de principper, der forener os. Vi har sat vores kurs med grundlag i de højeste etiske forretningsstandarder. Vi gør de rigtige ting hos Meggitt, fordi det er det rigtige at gøre. Samtidig er det at forstå vores principper - og omsætte dem i praksis hver eneste dag i vores arbejdsliv - adgangsbilletten til succes på vores stærkt regulerede markeder. Når du udfører dit arbejde, beder jeg dig omhyggeligt overveje politikkerne i denne bog. Lad dig styre af dem.

4 2 Og hvis du har spørgsmål eller bekymringer, så sig til. Vi har folk i virksomheden, som står klar til at hjælpe dig. Deres navne og telefonnumre er opført på disse sider. Vores fremtid er i dine hænder. Den afhænger af, at vi alle i fællesskab bevæger os fremad, i en retning, der er tydelig og direkte. Ét team. Én standard. Én retning.

5 3 Kend din retning I forretning kan kun den der kender vejen vise vejen.

6 4 Meggitt etik og forretningsførelsespolitik Meggitt PLC og alle datterselskaber vil drive virksomhed retfærdigt, upartisk og i fuld overensstemmelse med alle gældende love og bestemmelser, herunder den fælles Industristandard vedtaget af Aerospace og Defence Industries Association of Europe. Meggitt er fast besluttet på integritet og ærlighed i alle dens forretningsforbindelser, herunder dem med kunder, leverandører, lokalsamfund og blandt sine medarbejdere. Der forventes den højeste standard for etisk adfærd af Meggitt s medarbejdere, direktører, og fra dem, der handler på selskabets vegne ved udførelsen af deres faglige ansvar og i deres egen personlige adfærd.

7 5 Et Kodeks for Forretningsførelse (Code of Conduct), som vedtages af bestyrelsen vil blive fremsendt til alle medarbejdere og direktører. Dette vil rådgive medarbejdere og direktører i deres etiske ansvar og hvordan selskabet vil bidrage til at sikre, at disse opgaver kan opfyldes. Andre relevante politikker og procedurer vil blive vedtaget fra tid til anden til at bistå med gennemførelsen af denne politik. Disse vil også omfatte standarder for forretningsførelse for USA s regeringskontrakter. Disse yderligere politikker og procedurer vil blive stillet til rådighed for alle medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer hvor det måtte være relevant. Et program for Etik og Forretningsførelse vil blive gennemført i hele koncernen. Dette vil omfatte uddannelse og træningspræsentationer, som vil blive stillet til rådighed for alle medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer. Der vil være regelmæssig kontrol af Etik og Forretningsførelsesprogrammet, og af overholdelsen af Kodeks for Forretningsførelse. Bestyrelsen uddelegerer ansvaret for tilsynet med Etik og Forretningsførelses-politikken til Etik og Handelskomiteen (Ethics and Trade Compliance Committee). Virksomhedens øverste direktør og gruppens Corporate Affairs Direktør vil have det udøvende ansvar, og vil rapportere mindst to gange om året på disse områder til Etik og Handelskomiteen, og mindst én gang om året for at den samlede bestyrelse. Divisionens præsidenter, forretningsenhedernes direktører samt områdedirektørerne er ansvarlige for lokal implementering af denne politik. Revideret af bestyrelsen 27. September, 2007.

8 6 Meggitts kodeks for forretningsførelse Meggitt PLC og alle dets datterselskaber vil indgå i forretningsaftaler retfærdigt, upartisk og i fuld overensstemmelse med alle gældende love og regulativer. Meggitt er meget dedikeret til at bevare integriteten og ærligheden i alle forretningshenseender, inklusive interaktioner med kunder, leverandører, samfund og de ansatte. Meggitt forventer det højeste niveau af etisk opførsel fra sine ansatte, direktionen og fra dem, der repræsenterer virksomheden, både i henhold til udførelsen af deres professionelle pligter og deres personlige opførsel.

9 7 Ansatte og medlemmer af direktionen vil: Overholde alle gældende love. Opføre sig fair og upartisk i alle transaktioner. Ikke tage del i aktiviteter, der kan sætte spørgsmålstegn ved virksomhedens integritet, upartiskhed og rygte eller på anden vis sætte virksomheden i forlegenhed. Ikke tage del i noget, der kunne forårsage en interessekonflikt for virksomheden eller dem selv personligt. Beskytte alle virksomhedens og kunders aktiver og kun bruge dem til godkendte aktiviteter. Beskytte, og ikke søge personlig gevinst gennem upassende brug af, virksomhedens intellektuelle ejendom og følsom information samt enhver form for intellektuel ejendom eller følsom information, som tredjepart har overladt i virksomhedens varetægt. Ikke købe eller sælge virksomhedens aktier: (i) baseret på informationer om pris eller (ii) under en lukket periode for sådanne transaktioner. Disse adviceres af og til af virksomhedens ledelse. Hurtigt rapportere om ulovlig eller uetisk forretningsførelse til sin ledelse eller andre, passende instanser. Meggitts vedkender sig ansvaret for, at ansatte og ledelsen får informationer, vejledning og uddannelse, der kan hjælpe dem med at overholde forpligtelserne givet i dette kodeks.

10 8 Meggitts kodeks for forretningsførelse Meggitt vil: Udføre et undervisningsprogram om Etik og Forretningsførelse, der skal informere ansatte om virksomhedens politik og procedurer med henblik på etisk forretningsførelse. Give regelmæssige kurser i etik og forretningsførelse. Skabe et miljø, hvor de ansatte kan føle tryghed ved at indrapportere mistanke om overtrædelser. Sørge for en uafhængigt bemandet og overvåget etiktelefonlinje, hvortil ansatte kan ringe med deres bekymringer om mulige misvedligehold af kodekset. Ikke tillade gengældelse mod ansatte, der kommer med reelle mistanker, direkte eller gennem etiklinjen. Sørge for overholdelse af dette kodeks. Meggitt vil gøre sit yderste for at håndhæve dette kodeks. Overtrædelser kan medføre disciplinær handling, herunder ophør af ansættelse i svære tilfælde. De ansattes lovsikrede ansættelsesrettigheder vil dog altid bliver overholdt. Revideret af bestyrelsen den 27. september, Opdateret Marts 2010.

11 9 Kend din retning Fire verdenshjørner kun én rigtig vej.

12 10 Antikorruptionspolitik Meggitt overholder de højeste standarder for etisk forretningsførelse. Se Meggitts politik for etik og forretningsførelse og Meggitts etiske regelsæt. For at sikre vores fortsatte succes er det nødvendigt, at vi konkurrerer aggressivt, men fair og i fuld overensstemmelse med loven i de lande, hvor vi har kontorer eller gør forretning. Denne antikorruptionspolitik ( politikken ) supplerer Meggitts politik for etik og forretningsførelse og forklarer vores forventninger og krav til alle vores virksomheder og ansatte. Politikken gælder for alle forretningsenheder over hele verden. Lokal skik og brug er ingen undskyldning for at overtræde politikken.

13 11 Politikken dækker følgende områder: Bestikkelse Gaver og underholdning Interessekonflikter Konkurrence og antitrust Hvidvaskning af penge Salgsrepræsentanter Politiske bidrag og lobbyaktiviteter Overtrædelse af politikken og rapporteringsforpligtelser Vi henleder særligt din opmærksomhed på følgende: Overtrædelse af politikken bliver taget meget alvorligt og kan føre til interne disciplinære sanktioner til og med opsigelse af ansættelsen. Overtrædelse af politikken kan også føre til retsforfølgning. Ud over selv at overholde politikken, skal medarbejdere også sikre, at deres underordnede forstår deres ansvar. Medarbejdere skal øjeblikkeligt rapportere enhver mistanke om ureglementerede betalinger eller overtrædelser af politikken. Hvis de er i tvivl om politikken, bør de søge vejledning hos de personer, som er angivet i politikkens sidste afsnit ( Overtrædelse af politikken og rapporteringsforpligtelser ). Meggitt sørger for uddannelse i politikken. Denne uddannelse er obligatorisk for alle medarbejdere, ledere og direktører. Politikken bliver håndhævet gennem løbende overvågning og kontrol.

14 12 Kend din retning Denne vej, Beskyttet af vores værdier.

15 Antikorruptionspolitik 13 Bestikkelse Definition: Bestikkelse er at give eller modtage enhver form for gave, lån, honorar, belønning eller anden værdigenstand for at påvirke adfærden af en person i en offentlig eller erhvervsmæssig stilling med det formål at opnå eller bevare en forretningsmæssig eller personlig fordel, at gøre forretning på fordelagtige vilkår eller at indgå i et uhæderligt samarbejde. Bestikkelse omfatter misbrug af offentlige eller erhvervsmæssige stillinger for privat vindings skyld. Bestikkelse er en strafbar handling. Generelt er der to former for korruption af denne type: Den første er en bestikkelse, der bliver betalt for at opnå noget, som modtageren af bestikkelsen ikke er forpligtet til at give. Eksempler omfatter tildeling af en kontrakt uden om den normale bud- og tilbudsproces, betaling, der skal få nogen til at tildele en kontrakt (måske til en højere værdi eller på mere gunstige vilkår) eller til at bryde loven, eller returkommissioner. Hos Meggitt er det ALDRIG tilladt at tilbyde, anmode om, give eller acceptere sådanne betalinger. Den anden er en faciliterings- eller smørings -betaling, der går ud på at betale personer, for at de udfører - enten hurtigere eller overhovedet - det arbejde, som de under alle omstændigheder burde udføre. Eksempler omfatter betalinger, der skal sikre postleveringer, forsyningstilslutninger (som telefonlinjer eller elektricitet) eller betalinger, der skal frigive varer, som tilbageholdes i tolden. I de fleste lande er den slags betaling også en strafbar handling. Meggitts politik er, at sådanne betalinger IKKE bør foretages, og vi vil udrydde deres anvendelse. Bestikkelse kan tage mange former, og det kan ofte være vanskeligt at adskille upassende adfærd fra lovlige forretningsaktiviteter. Der er en særlig risiko, når du arbejder med repræsentanter eller enkeltpersoner i lande, hvis adfærd du ikke direkte overvåger. Når du bliver bedt om at godkende eller foretage en betaling, bør du sikre dig, at du fuldt ud forstår grunden til betalingen. Med mindre betalingen bliver foretaget med et bestemt formål for øje (andet end at sikre en forretningsmæssig fordel), bør du nøje overveje, om betalingen er berettiget. Er du i tvivl, skal du ikke foretage eller godkende betalingen.

16 14 Antikorruptionspolitik Gaver og underholdning Definition: En gave er alt af værdi, der bliver givet eller modtaget i forbindelse med en forretningsforbindelse, hvor modtageren ikke betaler markedsprisen. En forretningsmæssig gave kan være hvad som helst for eksempel en middag på en restaurant eller en klub, billetter til et teaterstykke eller en sportsbegivenhed, en rejse, en rabat, der ikke er tilgængelig for alle, forbrugsgoder eller brug af en persons eller en virksomheds tid, materialer, udstyr eller faciliteter. En gave, der bliver tilbudt eller givet til en slægtning af en person, som Meggitt har gjort eller forsøger at gøre forretning med, bliver betragtet som en gave direkte til den pågældende person. På samme måde bliver enhver gave, der bliver tilbudt eller modtaget af en slægtning af en medarbejder hos Meggitt, betragtet som en gave til den pågældende medarbejder på grund af dennes ansættelse hos Meggitt. Gaver i en forretningsmæssig kontekst er ikke personlige, men en afspejling af forholdet mellem Meggitt og den anden juridiske person. Salget af Meggitts produkter og tjenesteydelser bør altid være fri for selv mistanken om, at nogen bad om, modtog eller gav særbehandling i bytte for gaver. Medarbejdere hos Meggitt må således kun modtage gaver, hvis de ikke er overdrevne eller hyppige, hvis de har til formål at fremme normale forretningsforbindelser, og hvis de ikke med rimelighed kan opfattes som et forsøg på at påvirke en beslutning om at tildele en kontrakt, tildele en opgave eller give særbehandling. Derfor er det for eksempel tilladt at modtage reklameartikler. Pengegaver er aldrig tilladt. Hvis du er tvivl, bør du ikke acceptere gaven, eller du skal henvende dig til din nærmeste overordnede så hurtigt som muligt for at få at finde ud af, om du må beholde gaven eller ej. De medarbejdere, der forhandler kontrakter eller rabatter, eller som er med til at vurdere, om produkter eller tjenesteydelser skal anvendes eller købes af Meggitt, skal være særligt påpasselige med at undgå mistanke om særbehandling eller uredelig forretningsførelse. Gaver fra sælgere eller leverandører bør ikke modtages under tilbudsgivning, bedømmelse eller forhandling, eller før en kontrakt er tildelt. Gaver, som gives af en medarbejder hos Meggitt, bør på forhånd præsenteres for medarbejderens overordnede og godkendes. Under alle omstændigheder bør gaver eller gæstfrihed holdes på et niveau, der ikke kan opfattes som overdrevent, særligt set i forhold til modtagerens stilling og forventede løn. BEMÆRK: Du bør altid få en godkendelse fra Meggitts juridiske afdeling eller fra vicedirektøren for etik og forretningsførelse, inden du foretager betalinger til offentlige embedsmænd, da sådanne gaver i nogle lande betragtes som bestikkelse. Særlige regler gælder også, når offentlige kontrakter og offentlige embedsmænd er involveret, og Meggitt forbyder gaver til medarbejdere i eller repræsentanter for den amerikanske regering. Se Meggitts standarder for forretningsførelse i det offentlige USA, og konsulter Meggitts juridiske afdeling.

17 15 Interessekonflikter Definition: En personlig interessekonflikt opstår, når en medarbejders personlige, sociale, økonomiske eller politiske aktiviteter påvirker eller potentielt kan påvirke medarbejderens loyalitet og objektivitet i forhold til Meggitt. Reelle interessekonflikter skal undgås, men selv mistanken om en interessekonflikt kan være skadelig. Interessekonflikter kan opstå i en række situationer. Eksempler omfatter: At man også har et andet job At man udfører tjenester At man fungerer som direktør eller konsulent At man har en økonomisk interesse Nære slægtninges aktiviteter kan nogle gange skabe interessekonflikter. Ved nær slægtning menes en ægtefælle, en partner, en forælder, stedforælder, et barn, et stedbarn, søskende, stedsøskende, en kusine, en nevø, en niece, en tante, en onkel, en bedsteforælder, et barnebarn eller en svigerforælder. Generelt bør en nær slægtning ikke have nogen forretningsmæssig forbindelse til dig, til nogen, der arbejder i din forretningsenhed, eller til nogen, der rapporterer til dig. Derudover bør du aldrig være i en situation, hvor du kan ansætte, overvåge, påvirke ansættelsesvilkår- og betingelser eller påvirke ledelsen af en nær slægtning, uanset om denne person er medarbejder hos Meggitt eller ansat hos en af Meggitts kunder, leverandører eller lignende. Interessekonflikter eller potentielle interessekonflikter bør oplyses til din linjeleder. Under særlige omstændigheder kan der ses bort fra interessekonflikter, eller der kan laves nogle sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at interessekonflikterne håndteres korrekt. BEMÆRK: Særlige regler for organisatoriske interessekonflikter gælder for Meggitt som virksomhed i forbindelse med offentlige kontrakter. Se Meggitts standarder for forretningsførelse i det offentlige USA, og konsulter Meggitts juridiske afdeling.

18 16 Antikorruptionspolitik Konkurrence og antitrust Definition: Meggitt overholder det, som i nogle lande kaldes konkurrencelove og i andre antitrustlove. Disse love er designet til at beskytte og fremme den frie og fair konkurrence over hele verden. Konkurrencelove forbyder konkurrencebegrænsende adfærd som prisaftaler, ulovlige samordninger og sammensværgelser. De forbyder også at skaffe information om konkurrenter på ulovlig vis. Mange lande har love, som forbyder konkurrencebegrænsende adfærd. Alt efter den geografiske placering af Meggitts kontorer kan der altså være forskellige regler. Nogle konkurrencelove, som dem i USA og EU, kan finde anvendelse, selv når adfærden forekommer uden for landets grænser. I EU kan der gives bøder for konkurrencebegrænsende adfærd på op til 10 % af koncernens globale omsætning. I USA og Storbritannien kan overtrædelser være kriminelle, og enkeltpersoner kan idømmes fængsel eller store bøder. Hvidvaskning af penge Definition: Hvidvaskning af penge er den proces, som enkeltpersoner eller juridiske personer anvender for at skjule ulovlige midler eller på anden måde få disse midler til at se legitime ud. Meggitt vil hverken tolerere, facilitere eller støtte hvidvaskning af penge. Få medarbejdere hos Meggitt vil nogensinde selv være i en position, hvor de kan overtræder lovgivningen på området, men der er to områder, som de skal være opmærksomme på: Uregelmæssigheder i den måde, hvorpå betalinger foretages, for eksempel betalinger i andre valutaer end dem, der er angivet i fakturaen, betalinger af nogen, som ikke er en part i kontrakten, betalinger til/fra en anden konto end den konto, der normalt bruges i forretningsrelationen, opfordring til overbetaling og kunder, leverandører og mellemmænd, som ser ud til at mangle forretningsmæssig integritet.

19 17 Kend din retning Dette er vejen frem. Gør det til din vej.

20 18 Kend din retning Vejen er ikke altid ligetil. Det er vores principper.

21 Antikorruptionspolitik 19 Salgsrepræsentanter Definition: En salgsrepræsentant er en enkeltperson eller en etableret juridisk person, der udfører tjenesteydelser i god tro med det formål at skaffe forretning til Meggitt. For disse tjenesteydelser sørger Meggitt for passende betaling, normalt i form af en procentdel af salget, men andre gange i form af et honorar for tjenesteydelserne. Salgsrepræsentanter er uafhængige underleverandører og må derfor ikke anvende Meggitts navn på visitkort, på brevpapir eller på nogen anden måde, der antyder, at de er medarbejdere hos Meggitt. Enhver ordning, der forpligter Meggitt til at betale et honorar, hvis Meggitt får en kontrakt, skal betragtes som en salgsrepræsentantaftale og er omfattet af denne politik. Sådan en ordning kan blive betragtet som en betinget honorar -ordning, der normalt er forbudt i offentlige kontrakter i USA. Medarbejdere bør konsultere Meggitts standarder for forretningsførelse i det offentlige USA og Meggitts juridiske afdeling, inden de indgår en sådan salgsrepræsentantaftale, hvor den endelige kunde vil være den amerikanske stat. For at kunne forfølge forretningsmæssige muligheder mest effektivt kan Meggitts forretninger hyre salgsrepræsentanter i de tilfælde, hvor det på baggrund af en fornuftig forretningsmæssig vurdering og med lovgivningen og de forretningsmæssige betingelser i det pågældende land in mente bliver besluttet, at det er nødvendigt og hensigtsmæssigt at supplere virksomhedens egen salgsindsats. Salgsrepræsentanter skal omhyggeligt undgå fremgangsmåder, der er ulovlige, uhæderlige eller uetiske, og de skal over for forretningspartnere og potentielle Meggitt-kunder til enhver tid opføre sig på en måde, der er uden for enhver mistanke om uhæderlig adfærd, og som ikke bringer hverken Meggitt, vores kunder eller repræsentanten i forlegenhed i tilfælde af en offentliggørelse. Salgsrepræsentanter skal opføre sig i overensstemmelse med Meggitts etiske regelsæt, af hvilken salgsrepræsentanten ved starten af samarbejdet har modtaget en kopi. Adfærd, som ville være uhæderlig eller ulovlig, hvis den blev foretaget af en medarbejder hos Meggitt, må heller ikke blive foretaget af en tredjepart som en salgsrepræsentant eller en konsulent på vegne af Meggitt. Det ville også være uhæderligt og ulovligt. Se Meggitts politik for salgsrepræsentanter. Den politik indeholder elementer af denne antikorruptionspolitik og bør konsulteres i alle faser af et samarbejde med en salgsrepræsentant.

22 20 Antikorruptionspolitik Politiske bidrag og lobbyaktiviteter Meggitts tilgang til virksomheders politiske engagement er enkel og gælder overalt, hvor vi gør forretning: Virksomheden vil ikke deltage direkte i nogen form for politisk aktivitet. Virksomheden vil ikke yde politiske bidrag, hverken i kontanter eller i nogen anden form, nogen steder i verden. Meggitt anerkender medarbejderes ret som enkeltpersoner til at deltage i den politiske proces på den måde, som er almindelig for det pågældende land. Medarbejdere skal dog sørge for at gøre det klart, at de ikke repræsenterer virksomheden, når de deltagere i den politiske proces. Derfor: Brug ikke virksomhedens tid, ejendom eller udstyr til at udføre eller støtte personlige politiske aktiviteter. Kort sagt kan du engagere dig i den politiske proces i din fritid og med dine egne ressourcer (vi kan i visse tilfælde give dig fri fra arbejde, så du kan udføre disse aktiviteter, herunder og især de tilfælde hvor vi er pålagt af lovgivningen til at give dig fri). Gør det altid klart, at dine synspunkter og dine handlinger er dine egne og ikke Meggitts. Hvis du overvejer at stille op eller acceptere et offentligt embede, bør du få din overordnede til at godkende det på forhånd. Du får muligvis ikke en godkendelse, hvis manageren mener, at det vil være påvirke din præstation på arbejdet eller påvirke virksomheden i negativ retning. Lobbyisme og støtte Selvom Meggitt ikke vil deltage direkte i partipolitik, vil vi fortsætte med at engagere os i den lovgivningsmæssige debat inden for de områder, der er af betydning for koncernen, dens medarbejdere og de lokalsamfund, hvor vi gør forretning. Det vil ske gennem processer som for eksempel lobbyisme. Lobbyisme på vegne af Meggitt er stramt reguleret af lovgivningen. Vores juridiske afdeling er ansvarlig for at overvåge denne aktivitet. Spørg din linjeleder, inden du tager nogen form for ikke-rutinemæssig kontakt til offentlige embedsmænd og medarbejdere. Ikke-rutinemæssig kontakt defineres således: anden kontakt end den, der er nødvendig i forhold til normale offentlige processer og overvågning af kontrakter og kontakt, der relaterer sig til ændringer i regler eller lovgivning.

23 21 Overtrædelser af politikken og rapporteringsforpligtelser Overtrædelser af denne politik kan straffes med disciplinære sanktioner til og med opsigelse af ansættelsen. Overtrædelser kan også resultere i en straffesag mod de involverede personer. Enhver direktør eller medarbejder, der mistænker eller bliver opmærksom på en overtrædelse af denne politik eller en antikorruptionsstatut eller -bestemmelse skal rapportere sin mistanke eller overtrædelsen til sin overordnede, til Meggitts juridiske afdeling, til virksomhedens vicedirektør for etik og forretningsførelse eller til direktøren for koncernens forretningsmæssige anliggender. Enhver, der indgiver en sådan rapport i god tro vil blive beskyttet mod repressalier i overensstemmelse med Meggitts etiske regelsæt. Enhver, der modtager en sådan rapport, er ansvarlig for at videresende den til det næste højere niveau eller til en anden passende seniormedarbejder og for at følge op på den, indtil problemet er løst. Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til Meggitts juridiske afdeling eller til vicepræsidenten for etik og forretningsførelse. Du kan finde navne og kontaktoplysninger på næste side og på plakater på din lokation. Meggitt stiller også en uafhængig etisk telefonlinje til rådighed 24 timer i døgnet, syv dage om ugen, hvor du kan få råd og vejledning. På alle Meggitts arbejdspladser er der opsat plakater, hvor det gratis telefonnummer til den etiske telefonlinje er angivet. Alle medarbejdere har modtaget en kopi af Meggitts etiske regelsæt, som også indeholder numrene til den etiske telefonlinje. Den etiske telefonlinje bør også anvendes, hvis de rapporter, der er blevet indgivet til overordnede, ikke er blevet behandlet tilfredsstillende. Direktørerne for de strategiske forretningsenheder, cheferne for forretningsenhederne og direktørerne for sitene er ansvarlige for at implementere denne politik i deres forretninger og på deres arbejdspladser. Godkendt af bestyrelsen den 28. januar 2010

24 22 Nøglepersoner Når du har brug for hjælp Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, skal du henvende dig til lokations etik-koordinator (Ethics Coordinator), din nærmeste leder eller din lokale leder af forretningsenheden. Hvis du ikke anser dette for passende, kan du kontakte en af følgende: Barney Rosenberg Vice President, Ethics and Business Conduct, Meggitt Group T x 6654 Eric Lardière Senior Vice President, Secretary and General Counsel, Meggitt-USA, Inc T x 6650 Kate Coulson Senior Legal Counsel Meggitt PLC T +44 (0) Philip Green Group Corporate Affairs Director, Meggitt PLC T +44 (0) Numrene på etiklinjerne er: Australien: Belgien: Canada: Kina: Danmark Frankrig: Tyskland: Mexico Nederlandende: Singapore: Spanien: Schweitz: UK: USA:

25 23 Kend din retning Hvis tingene ikke gøres rigtigt, er der kun én måde at ordne det på. Sig det til os.

26 24 Notater Design by Hybrid Creative

27

28

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?...

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?... Adfærdskodeks 1 Indholdsfortegnelse Brev fra vores CEO...1 Oversigt over vores kerneværdier...2 Ledende forretningsprincipper...2 Introduktion...4 Hvad er adfærdskodeksen?... 4 Hvem skal bruge kodeksen?...

Læs mere

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Alle teammedlemmer MEDDELELSE FRA CEO EN På vegne af os alle hos Black Box vil jeg gerne udtrykke min glæde over, at du er en del af vores team. Vores dokumenterede

Læs mere

Vestas Code of Conduct

Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct Vestas Code of Conduct 02 Code of Conduct er udarbejdet på engelsk og oversat til forskellige sprog. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem versionerne, vil den engelske version

Læs mere

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen.

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. 0 Etisk kodeks Indhold Meddelelse fra Direktionen................................. 04 1. Etik og efterlevelse

Læs mere

Regelsæt for god forretningsetik. The most important thing we build is trust

Regelsæt for god forretningsetik. The most important thing we build is trust Regelsæt for god forretningsetik The most important thing we build is trust Meddelelse fra den Administrerende Direktør MEDDELELSE FRA DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR...3 INTRODUKTION...4 1.1. Hvis man undlader

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS Januar 2015 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Vi har i over to århundreder løst verdens udfordringer gennem

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1 ISS A/S Anti-Korruptionspolitik November 2010 - version 2.0 Version 2.0 - November 2010 1 HENSIGTSERKLÆRING Korruption og bestikkelse er ulovligt, kriminelt og skadeligt for virksomheder, institutioner

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere i Babcock & Wilcox ("B&W" eller "virksomheden") er forpligtet til at overholde

Læs mere

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom

Erklæring om global forretningspraksis for Viacom Erklæring om global forretningspraksis for Viacom 1 2 Indholdsfortegnelse Meddelelse fra bestyrelsesformanden og grundlæggeren 4 Forståelse og brug af erklæringen 6 Overholdelse af love, regler og bestemmelser

Læs mere

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014)

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) ADFÆRDS- KODEKS Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER INTERAKTION MED

Læs mere

Colgate-Palmolive FIRMAPOLITIK

Colgate-Palmolive FIRMAPOLITIK Colgate-Palmolive FIRMAPOLITIK 2000 Firmapolitik Ved at leve op til Colgates værdier - omsorg, globalt teamwork og fortsat forbedringoveralt i verden, har vi skabt os et omdømme som en virksomhed, der

Læs mere

Xerox Code of Conduct. Adfærds kodeks En håndbog for Xerox medarbejdere

Xerox Code of Conduct. Adfærds kodeks En håndbog for Xerox medarbejdere Xerox Code of Conduct Adfærds kodeks En håndbog for Xerox medarbejdere Xerox Europa 2006 Xerox Code of Conduct XE (DK) Code of conduct (politik for adfærd) Meddelelse fra præsidenten for Xerox Europe:

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD

KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD KODEKS FOR ETISK FORRETNINGSADFÆRD Den administrerende direktør tager ordet Kære Belden-medarbejdere Det er med stor stolthed, at jeg er i stand til at præsentere jer for Beldens kodeks for etisk forretningsadfærd.

Læs mere

Adfærdskodeks for virksomheden

Adfærdskodeks for virksomheden Adfærdskodeks for virksomheden Kære kollega: Hver dag hjælper vores beslutninger og handlinger med at skabe vores virksomheds omdømme og fremtidige succes. Det er op til os, som AbbVie medarbejdere, at

Læs mere

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse I. FORMÅL De fleste landes lovgivning gør det ulovligt at betale, tilbyde at betale eller modtage bestikkelse, returkommision og andre korrupte betalinger,

Læs mere

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Standarder for forretningsførelse Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Grundlaget for hele vor virksomhed er, at vi er etiske, ærlige og pålidelige. Det tager tid at opbygge et godt ry. Vi skal

Læs mere

Kodeks for forretningsetik

Kodeks for forretningsetik Kodeks for forretningsetik Kære kollega: Jeg er glad for at kunne præsentere vores adfærdskodeks. Dette er et yderst vigtigt dokument, da det beskriver vores virksomheds forventninger til alle medarbejdere,

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3

Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3 Adfærdskodeks Indhold Introduktion 1 Beskyttelse af vores integritet 2 Anvendelse og overholdelse 2 Anskaffelser 2 Ansættelseskontrakt 3 Brud på kodekset 3 Intern kontrol 3 Drive vores virksomhed på en

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Monsantos forretningsetiske adfærdskodeks

Monsantos forretningsetiske adfærdskodeks Monsantos forretningsetiske adfærdskodeks Hugh Grant, vores formand og administrerende direktør, tager ordet Kære Monsanto-kolleger Hos Monsanto er vores vision at producere mere, bevare mere og forbedre

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

HVER DAG. ALLE STEDER. Kerneværdier. Kodeks for etik og forretningsskik

HVER DAG. ALLE STEDER. Kerneværdier. Kodeks for etik og forretningsskik HVER DAG. ALLE STEDER. Kerneværdier Kodeks for etik og forretningsskik Meddelelse fra Richard Reese, CEO Hos Iron Mountain sætter vi lige så meget pris på vores omdømme i forbindelse med ærlighed og integritet

Læs mere

Monsantos forretningsetiske adfærdskodeks

Monsantos forretningsetiske adfærdskodeks Monsantos forretningsetiske adfærdskodeks Hugh Grant, vores formand og administrerende direktør, tager ordet Kære Monsanto-kolleger Hos Monsanto er vores vision at producere mere, bevare mere og forbedre

Læs mere

ETIK MÅDEN VI ARBEJDER PÅ

ETIK MÅDEN VI ARBEJDER PÅ ETIK MÅDEN VI ARBEJDER PÅ 2007 INDHOLD L ORÉAL KULTUREN FORORD af Sir Lindsay Owen-Jones og Jean-Paul Agon FORORD af koncernledelsen SÅDAN ANVENDES DENNE KODEKS RESPEKT FOR DEN ENKELTE, RESPEKT FOR LOVEN

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 01 Meddelelse fra Chief Executive... 02 Forpligtelsen over for vores værdier... 04 At arbejde med vores forretningsetiske principper... 08 Vores ansvar...

Læs mere