Indhold. Indkaldelse til I/S-møde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Indkaldelse til I/S-møde"

Transkript

1 Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2012 Teglholm Alle 9 B, 1.th København SV SE Nr Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2012 Medlemsadministration Indberetning til Skattemyndigheder Åbent hus 17. juni 2012 Abonnement Naturlig Energi Regnskab 2011 og budget 2012 Produktion og drift Referat af I/S møde den 23. marts 2011 Pris på el Stefan Naefs minde Adresser for ledelsen Skema til selvangivelsen Indkaldelse til I/S-møde Lynettens ordinære interessentskabsmøde afholdes mandag den 19. marts 2012 kl i Indre By Medborgerhus, Charlotte Ammundsens Plads 3 (tidligere kaldt Ahlefeltsgade 33), 1. sal, 1359, København K.. Dagsorden for I/S-mødet 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetæller 3. Fremlæggelse og godkendelse af ledelsens beretning for det forløbne år 4. Fremlæggelse og godkendelse af: Revideret regnskab for 2011 Driftsbudget for Indkomne forslag 6. Valg af ledelse: 2 medlemmer (Sussanne Blegaa og Jørn Rasmussen) og 2 suppleanter (Alena Løvenfeldt) er på valg. En 2. suppleant søges. 7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Økonomi Produktionen over årene og indtægterne 2011 er det første år i Lynettens Vindkraft s historie, hvor vi ikke har kunnet nå budgettet for udbetaling pr. andel. Årsagerne hertil er primært, at vi budgetterede med et normal vindårs produktion, hvor vi plejer at anvende 90%. Da året endte med at være et normalt vindår, skulle dette ikke være et problem, men det var det, da specielt en af møllerne stod stille alt for lang tid på grund af langsommelighed og fejl hos servicefirmaet DanService. Vi nåede således kun 90% af den forventede produktion. Heldigvis fik vi en højere afregningspris for el end budgetteret, så indtjeningsmæssigt nåede vi 100% af budgettet. Som konsekvens af den dårlige service har vi skiftet tilbage til Siemens Windpower som servicefirma, med den konsekvens, at årets serviceomkostninger har været noget større end budgetteret. Det vil forhåbentligt blive kompenseret af en højre produktion de kommende år. Grafen om produktion viser tydeligt, at vi får lavere produktion end forventeligt for mølle 6, der står stille lang tid. Desuden når vi ikke den forventede produktion en række måneder formodentligt fordi vinden i 2011 hovedsageligt har været i vest. I de sidste mange år har østenvind i nogle af årets måneder givet en større produktion end forventeligt, men østenvinden er altså udeblevet i Udgifterne Regnskab og budget på udgiftssiden er i store træk i overensstemmelse, bortset fra en væsentlig post: servicekontrakt. Denne post er steget markant, da vi har fundet det nødvendigt at skifte service selskab. Se i øvrigt nærmere under afsnittet Drift.

2 Lynettens Vindkraft 2 februar 2012 Udbetaling af overskud Resultatet er ikke så godt som i Hvor vi for 2010 kunne udbetale 335 kr. pr. andel, foreslår ledelsen til generalforsamlingen, at vi for 2011 udbetaler 243 kr. I forhold til det budgetterede resultat på 255 kr. er resultatet således utilfredsstillende. Heraf er allerede udbetalt 130 kr. i september Den resterende del, 113 kr. pr. andel, vil blive udbetalt i perioden 24. til 31. marts Herefter kan der gå et par dage før pengene er på din konto. Er der ændringer i din adresse eller dine bankoplysninger bedes du hurtigst muligt kontakte Jørn Rasmussen og meddele de nye oplysninger. Hvis du ikke modtager udbetalingen på din konto, skal du også kontakte Jørn Rasmussen så vil vi straks sætte en eftersøgning i gang! Se kontaktoplysninger bagerst i nyhedsbrevet. Regnskabet kan hentes på nettet Vi har i år valgt ikke at medsende det fulde regnskab. Det kan downloades fra vor hjemmeside Til I/S mødet medbringes et sæt regnskaber. Budget for år 2012 Indtægterne for år 2012 er sat som i budgettet for 2011 bortset fra, at vi igen skønner med kun 90% af et normalt vindår. Vi skal også i 2012 sælge strømmen på det frie marked og vi budgetterer med 0,344 kr/kwh som var middelprisen i 2011; se senere afsnit om priser. Vi antager, at produktionen fordeler sig ligeligt i 1. og 2. halvår, hvilket har vist sig at være rimeligt de seneste års lave vind niveau taget i betragtning. Det giver en forventet indtægt fra elsalg på 3,9 mil. kwh á 34,4 øre/kwh; i alt 1,342 mil. kr. Vi fastholder i store træk omkostningsniveauet til drift af møllerne fra 2011 bortset fra posten til service, hvor der er justeret til Siemens priser. Budgettet lægger op til et overskud på kr. efter service- og administrationsomkostninger. Derfor forventes en udbetaling på 206 kr. pr. andel, med en a conto udbetaling på kr. 100 i september måned. Sidstnævnte sker dog i tilfælde af normale driftsforhold da det er en forudsætning, at der er optjent tilstrækkeligt til at udbetale beløbet. Medlemsadministration Vi er pr. 1. januar 2012 præcis 898 andelshavere. Salg af andele ligger meget stille. De fleste salg af andele foregår mellem familiemedlemmer og i vennekredse. Ventelisten er på 30 personer. Er Du interesseret i at købe andele i Lynettens Vindkraft skal du henvende dig til Jørn Rasmussen. Når man er kommet på ventelisten, skal man forvente, at der kan gå flere år inden man bliver tilbudt andele. Alt afhænger selvfølgelig af, hvor meget salg af andele der vil være i fremtiden. Indberetning til skattemyndigheder Vi har nu færre end 10 andelshavere, der har valgt at lade sig beskatte efter erhvervsmæssige regler. Vi skal derfor ikke længere indberette disse personer og virksomheder til anpartskontrolsystemet under Skat. Vi har i februar 2012 afmeldt ordningen overfor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. For alle medlemmer (også de der benytter den skematiske regel) har vi som hidtil indsendt en samlet liste, udelukkende med navn, adresse og antal andele til Skat. Abonnement på Naturlig Energi Lynettens Vindkraft er medlem af Danmarks Vindmølleforening. Igennem Lynettens Vindkraft kan du også blive personligt medlem af Danmarks Vindmølleforening, og modtage månedsbladet Naturlig Energi. Dette medlemskab koster 293,75 kr. inkl. moms om året og trækkes fra dine udbetalinger. Vil du være personligt medlem af Danmarks Vindmølleforening, uden at modtage bladet, koster det 50 kr. inkl. moms om året. Indmeldelse foregår gennem Medlemsadministrationen: Jørn Rasmussen.

3 Lynettens Vindkraft 3 februar 2012 Regnskab 2011 (før afskrivning/eksordinære poster) og budget Budget Regnskab % af budg. Budget 2012 Driftsindtægter: Elsalg % Andre indtægter I alt % Driftsudgifter: Drift af møllepark Serviceaftale % Vedligeholdelse og reparation % Drift, el mm % Honorar tilsyn møller % I alt % Administration Kontor og porto ledelsen % Telefon og hjemmeside % Møder (ledelse og I/S-møde) % Nyhedsbrev - alle udgifter % Revision % Bogholder, advokat, konsulent % Forsikring % Kontingenter % Gebyr affald Diverse (blomster, gebyrindtægt) I alt % Renter/Finansielle indtægter Renteindtægter % Renteudgifter I alt % Henlæggelser Henlagt til vedligehold I alt Resultat før afskrivninger % Udbetaling til medlemmer % pr. andel a'conto september Resultat efter udbytte før afskrivning

4 Lynettens Vindkraft 4 februar 2012 Produktion 2011 Parkproduktionen frem til og med den 31. december 2011 er på MWh hvilket er 90 % af budgettet på MWh. Vinden for Sjælland har været 100 % af et normalt år, men vi har desværre i år haft en del udetid pga. fejl. Ovenstående er resultatet vist grafisk. Søjle 5 Vind/Stat viser den produktion, som vi kunne forvente med den vind, der har været på Sjælland. Baseret på vindstatistikken gengivet i Naturlig Energi ( og en budgetteret produktion på MWh. Drift generelt Vi har besluttet at vende tilbage til Siemens Windpower som service leverandør fra maj 2011, som det også er anført nedenstående. Vi var ikke tilfredse med DanServices håndtering af koblings og krøjegears havarierne, som det vil kunne ses af nedenstående. Umiddelbart efter at Siemens havde overtaget servicekontrakten, konstaterede vi at koblingen i mølle 7 var lige ved at havarere efter knap 8 mdr. drift. Montørerne gjorde opmærksom på, at det ikke var mærkelig, for de gummiplader som generatoren står på var ved at mørne væk. Udskiftning var ikke så let en sag, fordi de gummiplader som nacellen hviler på også var ved at mørne væk. Det betyder at nacellen er sunken så meget, at man ikke kan løfte generatoren tilstrækkelig for skift af gummiplader. Så gummipladen mod nacellen skulle skiftes først for at få plads til at generatoren kunne løftes og gummipladerne udskiftes. DanService blev kontaktet for at gennemføre en reparation under garantien. Men de ville helst overlade opgaven til Siemens og betale sig fra det med 2 stk. nye koblinger. Men når årsagen til havarierne var defekte gummiplader, hvad skulle vi så med en reservekobling? Vi forhandlede os derfor frem til 1 stk. kobling og en kredit note på kr. Kim og Jens besluttede at tjekke gummipladerne på de andre 3 møller; de var alle i en meget dårlig stand; i virkeligheden var de ved at smuldre væk. Vi bad derfor Siemens om at udskifte dem alle. DanService udskiftet med Siemens Som det fremgår af referatet fra sidste års generalforsamling, har vi ikke været fuldstændig tilfredse med kvaliteten af det arbejde DanService har ydet. Vi havde dog et godt samarbejde med dem, men i foråret stod det klart for os, at vi ikke længere kunne tage ansvaret for at lade det

5 Lynettens Vindkraft 5 februar 2012 servicefirma stå for vedligeholdelsen af møllerne. Derfor kontaktede vi Siemens og fik et tilbud på service gennem dem. Efter et møde med DanService hvor vi talte tingene igennem skiltes parterne i en god stemning, og vi lod Siemens overtage vedligeholdelsen af møllerne igen. Dette har de gennem sommeren og efteråret gjort ganske tilfredsstillende. Samarbejdet foregår i en god atmosfære præget af gensidig respekt, tillid og god vilje til at holde vore møller i fin form. Men vi kan mærke, at Siemens er blevet en stor organisation, og vi er blevet en lille kunde. Hvis en 3,6 MW mølle er fejlramt ser de på den før de kommer til os. Men vi snakker godt sammen, også når der er noget, der ikke går lige efter bogen. Drift for specialister: Mølle 4: Siemens har bemærket, at der muligvis findes en mindre olie lækage. Gearkassen holdes derfor under observation. Mølle 5: DanService har bemærket, at der er støj fra gearkassen, specielt når den kører på den store generator med lav belastning. Vi tog ud for selv at opleve det, og ganske rigtig møllen har kraftig rumlende lyd med en høj frekvens; så problemet må være på en hurtiggående aksel. Noget mærkelig for man kunne føle vibrationer i tårnet og på generatoren, men gearkassen virkede helt rolig. Strange Skriver fra Vindmølleforeningen blev kontaktet, og vi bliver enige om, at første skridt, skal være tjek af oliefiltre for metalspåner, når de blev skiftet ved næste eftersyn. Vi enedes om, at det vil være en god ide at få tjekket filtrene for de andre møller også. Det aftaltes derfor med Siemens, at de skulle mærke filtrene og samle dem i en spand, som Jens Anker havde stillet i mølle 5. Men efter at gummipladerne under generatoren blev skiftet forsvandt rumlelydene, så vi håber, at det betyder, at gearkassen er ok. Tjek af oliefiltre gik galt i første omgang, vi havde fået ny kontaktperson hos Siemens, i mellemtiden, så desværre smuttede det i overleveringen. Men vi mener stadig, det vil være en god ide med at skære oliefiltrene op for tjek for metalpartikler. Vi har meddelt Siemens, at vi gerne vil have oliefiltrene tjekket ved næste planmæssige udskiftning. Jens Anker har forslået Siemens, at de selv tilbyder denne service, så vi undgår misforståelser. Den 17. september: Alarm >07 bremsevæske stand for lav<. Siemens bliver tilkaldt og skifter bremseklodser. Mølle 6: Den 4. februar: Alarm >01 Vibrationsføler aktiveret<. Jens Anker tage ud for at se på det og konstaterer, at et krøjegear er havareret. Tilkalder DanService som konstaterer, at krøjegearet er totalskadet. De har ikke et nyt gear på lager og forventer godt en uges leveringstid. Jens Anker gør opmærksom på, at vi tidligere har haft problemer med forskellig udveksling i krøjegear med samme partnummer. Efter godt en uge prøver vi at følge op på sagen, men må nøjes med at lægge en besked på telefonsvareren. Beklageligvis var der ingen, der ringede tilbage. Vi prøvede med ; heller ikke her kom der svar. Vi prøver andre kontaktpersoner i firmaet, men uden held. Efter ca. 2 uger får Jens Anker endelig kontakt, og de meddeler med beklagelse, at de ikke har fået krøjegearet hjem. De har rykket, angiver de, og vil straks rykke igen. Jens Anker blev utålmodig og kontaktede Siemens, for at høre om de kunne levere et krøjegear. Han får at vide, at det er lagervare. Jens Anker kontaktede igen DanService og får at vide, at deres sædvanlige leverandør havde 1 mdr. leveringstid. De har derfor bestilt det hos Siemens, som for øvrigt også var billigere. De angav: at det altså også var for dårligt, at de ikke havde modtaget det endnu, det kunne Siemens ikke være bekendt, og de ville straks rykke for det endnu en gang. Jens Anker bad om dato for, hvornår de havde bestilt, og hvornår de havde rykket. Det kunne den pågældende medarbejder ikke lige huske, men lovede at finde ud af det og vende tilbage. Jens Anker ringede til Siemens for at høre deres version af, hvorfor de ikke havde leveret. De kunne fortælle, at de lige var blevet rykket af

6 Lynettens Vindkraft 6 februar 2012 DanService, og at krøjegearet kunne forventes leveret næste dag. Da Jens Anker spurgte om, hvorfor de først kunne levere nu, var svaret, at de jo lige skulle have ordren først, samt at de prioriterede deres egne montører først, så der kunne godt gå et par dage, når de skulle levere til en konkurrent. Jens Anker spurgte herefter, hvornår de havde fået ordren, det havde de for et par dage siden. Jens Anker sagde derefter, at han undrede sig, for vi havde forstået på Dan- Service, at de havde ordret den for ca. 3 uger siden. Jens Anker spurgte om, Siemens kunne fortælle datoen for, hvornår de havde modtaget ordren? Svaret var, at det kunne de ikke lige på stående fod, men det var højst en lille uges tid siden. DanService vente aldrig tilbage med tidspunkter for, hvornår de havde bestilt og rykket. Endelig modtog DanService krøjegearet, og Jens Anker bad dem igen om at tjekke udvekslingen; specielt om det var præcis det samme som det andet gear. DanService kom tilbage og sagde, at det var tjekket og var OK. Efter nogle dage undrede Jens Anker sig over, at møllen ikke kom i drift; han kiggede i tidlige notater og fandt, at ved et tidligere havari af et krøjegear, var møllen i drift igen efter en udetid på mindre end 40 timer. Endelig den 5. marts kom møllen i drift igen, altså en hel måneds tabt produktion. Den 6. marts: Alarm >02 fejl motorer termisk overbelastet<. Det er en fejl, som vi en gang i mellem får, når møllen står delvis i læ af en foranstående mølle og vinden er ca. 8 m/sec. Men det er også den fejlmelding, vi tidligere har fået, når vi havde problemer med forskellig udveksling mellem krøjegearene. Jens Anker gjorde DanService opmærksom på problemet, og de lovede at tjekke op på det. Den 10. marts meddelte DanService, at de har været ude og tjekke møllen, og de havde fundet, at det nyetablerede krøjegear allerede var gået løst. De havde derfor støbt det fast, støbemassen skulle have et døgns tid til at hærde, og møllen måtte ikke sættes i drift igen, før hærdningen var afsluttet dagen efter. Efterfølgende var det ikke mulig at holde mølle i drift, hvis den stod delvis i læ af en foranstående mølle med vind på mere end 5 m/sec. Efter mange henvendelser uden resultat, beder DanService os slutteligt om at lade vores nye service leverandør tage over. Den 16. juni skifter Siemens krøjemotoren samt den lille gearboks på det gamle krøjegear, således at det får samme udveksling som det nye. Siden har møllen været normal mht. alarm >02 motorer termisk overbelastet <. Den 8. april: Alarm >01 vibrationsføler aktiveret<. Jens Anker tager ud og tjekker møllen; han fandt ikke noget at bemærke og satte møllen i drift igen. Den 15. juli. Alarm >17 hyd pumpe starter for tit<. Jens Anker kvitterede for fejlen, og møllen gik i drift igen. En fejl som formentlig skyldes en dårlig relækontakt, som ofte bliver OK igen. Den 13. oktober: Alarm >93 HCU centrifugal udløser<. Jens Anker tog selv ud og fixede en dårlig forbindelse. Den 27. november: Alarm >01 Vibrationsføler aktiveret<. Siemens bliver tilkaldt; fandt intet at bemærke og satte møllen i drift igen (stormen havde sikkert forårsaget fejlen). Den 10. december: Alarm >01 Vibrationsføler aktiveret<. Siemens Support kontaktet for info om, hvad der skulle ses efter før møllen blev sat i drift, hvorefter Jens Anker selv foretog det fornødne eftersyn og satte møllen i drift. Mølle 7: Den 5. maj: Alarm >07 Bremsevæskestand for lavt<. Siemens bliver tilkaldt; de konstaterer, at koblingen er tæt på havari (se mere under drift generelt). Efter skift af kobling, gummiplader og opligning af generator blev møllen sat i drift igen. Den 17. juni: Alarm >09 netspænding for lav<. Siemens bliver tilkaldt; de konstaterer at Softstarteren monteret af DanService var defekt og koblede den fra. Møllen sættes i drift igen og Siemens meddelte, de ikke førte soft-startere i deres sortiment. De spurgte om det var noget vi ville have genetableret? Efter lidt diskussion i ledelsen besluttede vi at forsætte uden softstarter.

7 Lynettens Vindkraft 7 februar 2012 Den 5. juli: Alarm >07 bremsevæskestand for lav<. Siemens mødte op og satte møllen i drift igen efter 40 minutter. Den 10. juli: Alarm >24 forsøgt krøjning over max tid<. Jens Anker kvitterede for fejlen og møllen gik i drift igen. Den 7. august: Alarm >07 bremsevæskestand for lav<. Siemens blev tilkaldt og kunne ikke umiddelbart udbedre fejlen. Møllen blev sat i drift igen den 11. august. Den 4. december: Alarm >07 bremsevæskestand for lav<. Siemens overvågning blev kontaktet kl. ca. 03 om morgenen. Jens Anker beklagede sig over, at vi havde haft denne fejl flere gange. Siemens mand tjekkede på deres IT system og konstaterede, at det var rigtigt. Han lovede at give besked om, at denne gang skulle der fejlsøges grundigt; det var ikke godt nok tidligere. Samme morgen blev Jens Anker ringet op af montøren ved 8-tiden. Han var ude ved møllen, og han beklagede, at fejlen endnu ikke var blevet udbedret korrekt; der manglede reservedele, som de tidligere flere gange havde rykket hjemmebasen i Brande for. Jens Anker var meget velkommen til evt. at bruge nogle af sine kontakter i Siemens for at få sat skub i de reservedele. Jens Anker ringede til sin kontaktperson, som i mellemtiden havde sent en mail, hvor hun beklagede forløbet. Reservedelene burde for længst være leveret til montørerne, men nu skulle hun nok holde fast i sagen til møllen var repareret ordentligt. Den 6. december blev møllen igen sat drift. Den 10. december var Jens Anker ude og tjekke mølle 6 og bemærkede, at mølle 7 havde en fløjtelyd. Lynproppen var røget. Jens Anker kontaktede Siemens, der desværre ikke lige var i stand til at svare på, hvornår de kunne komme, men de ville lige undersøge og komme tilbage med et tilbud. Jens Anker kontaktede derefter Total Wind som gerne ville komme med et tilbud. Total Wind meldte hurtigt tilbage, at de kunne klare opgaven den 14. december. De skulle have normalt timesats samt betalt kørsel fra Brande. Opgaven ville blive løst ved at en mand firede sig ned af vingen med reb. Siemens skulle have montører fra Lolland og bruge en lift. Jens Anker diskuterede lidt med Siemens, og vi blev enige om, at lade Total Wind udføre opgaven. Da Total Wind kom forbi for at få nøglen, viste de lige Jens Anker pladen de havde med til reparationen. Ups, den var firkantet og hullet var rundt. Hvad gør vi nu? Total Wind lovede at finde en løsning på problemet og efter at have været nede af vingen og besigtige skaden tog de til Føniks værksted på Holmen, hvor de fandt en plade af passende materiale, hvorefter de savede en skive i rigtig størrelse og tog ud og montere den. Den 12. december. Vi kunne ikke få kontakt til møllerne. Jens Anker undersøgte om der kunne have været nogen i møllen, men fandt ingen. Han tog derfor ud og tjekkede at den stod stille. Betjeningspanelet var dødt, men der var strøm på møllen. Jens Anker tilkaldte Siemens, som skiftede et defekt styringsprint og satte møllen i drift igen. Åbent hus 17. juni 2012 I år er der igen mølleklatring den 3. søndag i juni, dvs. den 17. juni 2012 kl Tilmelding skal ske på til Jørn på eller på telefon: Møder du op uden tilmelding risikerer du, at der ikke er nogen ved møllen. Vi har i år valgt at gøre det på samme måde som sidste år, da besøgstallet de seneste år har været meget lavt. Medlemmerne er, som altid, velkomne til at tage familie og venner med på besøg i møllerne. Af sikkerhedshensyn kan vi desværre ikke tillade børn under 12 år at kravle i møllerne. For personer på 12 år og derover gælder, at klatring i møllerne sker på eget ansvar. Der skal skrives under på en blanket om ansvarsfraskrivelse inden opstigning kan påbegyndes. Særlige arrangementer Besøg i møllerne på andre dage end Store Mølledag kan arrangeres ved kontakt til ledelsen. Retningslinjerne for opstigning i møllerne er de samme som beskrevet ovenfor. Ledelsen forbe-

8 Lynettens Vindkraft 8 februar 2012 holder sig i øvrigt ret til - efter et konkret skøn - at opkræve 400,- kr. i timen for denne ydelse svarende til en af vore vindmøllers maksimalproduktion. Derved mister lauget ikke indtægter ved fremvisning af møllerne. Hertil kommer ofte betaling for tabt arbejdstid, typisk 400 kr. /time pr. mølle. Referat fra Interessentskabsmødet den 23. marts Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetæller 3. Fremlæggelse og godkendelse af ledelsens beretning for det forløbne år 4. Fremlæggelse og godkendelse af: Revideret regnskab for 2010 Driftsbudget for Indkomne forslag 6. Valg af ledelse: 3 medlemmer og 2 suppleanter er på valg. 7. Valg af intern revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt 1. Valg af dirigent Formand Kim Birkholm Frederiksen blev valgt til dirigent og konstaterede at I/S mødet var lovligt indkaldt. 16 interessenter var fremmødt. 2. Valg af referent og stemmetæller Sussanne Blegaa blev valgt til referent. 3. Ledelsens beretning fra det forgangne år. Formanden konstaterede, at samarbejdet i bestyrelsen stadig fungerer godt. Formanden gav herefter ordet til de bestyrelsesmedlemmer, som har særlige ansvarsområder. Sekretær Jørn Rasmussen berettede at der er meget lidt salg af andele. Nogle glemmer at angive ændring i adresse og kontonumre, derfor har det krævet lidt detektivarbejde at få udbetalinger og nyhedsbreve ud til alle. Spm. Er der nogen der er interesseret i at købe andele? Jørn: Jeg har venteliste med ca.30 potentielle købere, men man skal selv aftale pris. Jens Anker gennemgik driften, hvor der henvises til den skriftlige beretning. På grund af problemer med Dan Services arbejde med møllerne har bestyrelsen planlagt at skifte til service hos Siemens pr. 1.maj Bestyrelsen holder møde med Danservice den 24. marts om opsigelse af servicekontrakten med dem. Formanden konstaterede, at møllerne har en alder, hvor vi kan forvente flere problemer. Beretningen blev enstemmigt godkendt. 4. Fremlæggelse og godkendelse af - Revideret regnskab - Driftsbudget for 2011 Hans Chr. gennemgik regnskabet for 2010, som ligger på hjemmesiden. Der har været uforudset store udgifter til vedligeholdelse og reparation. Der har været en ekstra udgift på 5403 kr til affaldsgebyr til Købenavns kommune. Møllerne skaber ikke affald, men da vi er fejlregistreret som elinstallatør i stedet for elproducent, så kræver kommunen at vi betaler. Formanden har klaget men foreløbigt uden resultat. Vi får nu ændret vores registrering til elproducent, som ikke skal betale affaldsgebyr. Næste år forventes derfor ikke noget affaldsgebyr. Forsikringsudgiften har været højere end projekteret, fordi forsikringspræmien er 10% mindre, når man har driftsaftale med Siemens, som vi havde i 2009, men ikke i Regnskabet blev enstemmigt godkendt herunder udbetaling af 335 kr. pr. andel som det fulde udbytte for Hans Chr. Gennemgik budgettet for Hvis Lynetten Vindkraft som forventet fra 1. maj overgår til serviceaftale med Siemens, så vil udgifterne til serviceaftale blive større end de budgetterede. I budgettet for 2011 er der regnet med en elpris på 33 øre/kwh. Vi har skiftet til Arbejdernes Landsbank. Der var spørgsmål, om Storebæltskablet vil forårsage et fald i elpriserne. Hans Chr. svarede, at virkningen af kablet ikke er så stor, da kablets

9 Lynettens Vindkraft 9 februar 2012 kapacitet er for lille. Hans Chr. fortalte, at der er meget lidt vand i de nordiske vandkraftværkers magasiner, så elprisen vil formentlig holde sig høj, også fordi de tyske A-kraftværker skal efterses. Der var en diskussion om det kan betale sig at lave fastpris-kontrakter, dvs. kontrakter som medfører, at vi får en fast aftalt pris pr kwh for en fremtidig periode, fx et kvartal. En analyse af historiske data har vist, at det normalt ikke kan betale sig. Lynetten har ikke lavet fastprisaftaler. Budgettet for 2011 blev enstemmigt godkendt. 5. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag. 6. Valg af ledelse Hans Chr. Sørensen, Kim Birkholm Frederiksen og Jens Anker Hansen blev genvalgt til ledelsen uden modkandidater. Stefan Naef og Alena Løvenfeldt blev genvalgt som suppleanter uden modkandidater. 6. Valg af intern revisor og revisor suppleant. Erik Brandt blev genvalgt som intern revisor uden modkandidater. Hans Christian Fink blev genvalgt som revisorsuppleant uden modkandidater. 7. Eventuelt. Formanden redegjorde for, at bestyrelsen vil kontakte Københavns kommune om mulighed for forlængelse af retten til arealet, hvor vindmøllerne står, i yderligere 10 år. Der var spørgsmål om produktionen i de første tre måneder af Jens Anker fortalte, at det har været sløjt i januar, men godt i februar og marts med det forbehold, at mølle 6 har været ude af drift længere tid pga. reparationer. Produktionstallene ligger på hjemmesiden. Jens Anker og Hans Chr. fortalte, at der kommer en del grupper og ser møllerne. Gode oplevelser. Den tredje søndag i juni er der fremvisning af møllerne. Man bedes tilmelde sig, hvis man ønsker at deltage. Hans Chr. oplyste, at der i 2012 skal være stor vindenergikonference i København. Der vil også her komme besøg i møllerne. Interessentskabsmødet sluttede kl og Kim takkede for et godt møde. 23 marts 2011 Signeret: Referent: Sussanne Blegaa Dirigent: Kim Birkholm Frederiksen Stefan Naefs minde Det var med stor sorg at ledelsen i slutningen af august modtog meddelelse om, at Stefan Naef var afgået ved døden i en trafikulykke. Stefan har gennem mange år været en del af ledelsen - han blev valgt ind i bestyrelsen kun få år efter laugets dannelse. Vi husker Stefan som en god ven, der ofte havde nye vinkler på de faglige udfordringer man stilles overfor i ledelsen af et vindmøllelaug. Han har ofte været ankermanden på vores nyhedsbreve og har sørget for store dele af indhold, layout og trykning. Ofte har han været Lynettens Vindkrafts ansigt udadtil, så når der har været gæster på besøg i vindmøllerne, har det tit været ham, der fortalte levende og inspirerende om vindkraft og andelsmøller i Danmark. Stefan var utrættelig på vindmølleområdet og deltog også aktivt i ledelsen af Middelgrundens Vindmøllelaug. Det var altså ikke kun i Lynetten vi havde stor glæde af Stefans arbejde og inspiration - og vi er mange, der vil savne ham. Vore tanker går til de efterladte. Æret være Stefans minde.

10 Lynettens Vindkraft 10 februar 2012 Prisen for el. Når vi sælger vores el sker det på markedsvilkår, det vil sige at vi får prisen for el, som den fastlægges time for time på den nordiske elbørs ( Det virker ligesom en børs for værdipapirer. Alle el-producenter byder ind time for time med, hvad de vil have for deres el. Det vanskelige for vindkraft er, at vi skal byde ind et døgn i forvejen, altså før vi præcist ved, hvor meget det vil blæse. Lige som de fleste andre vindmølleproducenter har vi lavet en kontrakt med Vindenergi Danmark, der står for det praktiske. Så i bestyrelsen skal vi blot følge med i, hvorledes markedet udvikler sig og herunder tage stilling til, om det kan betale sig at fastlåse prisen på el for en kortere eller længere tid. Dette spørgsmål kommer typisk op et par gange om året, når elprisen stiger voldsomt i pris over nogle få dage. Som det kan ses af tabellen har den gennemsnitlige pris over året ligget mellem 23 og 40 øre/kwh. Disse tal dækker imidlertid over udsving i timeprisen for el, der går fra negativ pris til mere end en kr./kwh. I ledelsen har vi efter konsultation med Vindenergi Danmark besluttet, at vi ikke med de nuværende forhold vil spekulere i at fastlåse prisen over kortere eller længere tid. Vi han se, at gevinsten er begrænset og risikoen for en uheldig beslutning er uforholdsmæssig stor. Det kan oplyses, at vi hvis vi fastlåste prisen for el i slutningen af januar ville få 32 øre/kwh. Den gennemsnitlige afregningspris for vort område i 2012 har været 34,4 øre/kwh. Oven i markedsprisen får vi 10 øre/kwh som kompensation for, at vi ikke belaster miljøet på samme måde som det sker for el produceret på kul, olie og gas. Denne 10 øre aftrappes dog så snart prisen overstiger 26 øre/kwh så den er 0 når markedsprisen er 36 øre/kwh. Dette betyder, at det er ret sikkert at budgettere elprisen over året til et sted mellem 30 og 36 øre/kwh, da den sjældent falder meget mere end til 20 øre/kwh i gennemsnit hen over døgnet. For 2011 har vi sat prisen til 34,4 øre/kwh, altså som den var i Langt vanskeligere er det at gætte på produktionen i kwh. Vi skal også betale et gebyr på et par øre for at el-nettet er i balance, dvs. at der er anlæg der kan producere, hvis vinden f.eks. løjer af hurtigere end forventet. Vi får et tillæg på 2,3 øre/kwh til udligning af dette. Så hen over året går det lige op.

11 Lynettens Vindkraft 11 februar 2012 Afregningsprisen i øre/kwh måned for måned 2012 Afregningsprisen i øre/kwh den 1. februar 2012 time for time i Danmark Hvis I undrer jer over, at jeres pris i husholdningen er nærmere de 2 kr/kwh så hænger det sammen med, at der oven i produktionsprisen, som vi får lægges moms og afgifter (kan studeres på Ovenstående billede illustrerer, hvorledes prisen var den 1. februar Som det ses er der problemer med leverance i øst Danmark morgen og eftermiddag, hvor prisen kommer helt op på 151 øre/kwh. Middelprisen over døgnet er for henholdsvis vest og øst Danmark 38 øre/kwh og 82 øre/kwh. Nyhedsbrevet er uden omkostninger for lauget vedlagt information fra Vindstød, et initiativ til fremme af vindkraft. Adresser for ledelsen Formand Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B, 1.th., 2450 København SV Mobiltelefon , Drift Jens Anker Hansen Rhodesiavej 2, 2770 Kastrup Telefon , mobiltelefon , Økonomi Hans Chr. Sørensen Buresø 4, Jørlunde Overdrev, 3550 Slangerup Telefon , mobil , kontor , Medlemskartotek og hjemmeside Jørn Rasmussen Kongshvilebakken 18, 2800 Lyngby Telefon , Ledelsesmedlem Sussanne Blegaa Bispebjerg Park Alle 25, 2400 København NV Telefon , mobil Suppleanter Alena Løvenfeldt Lyneborggade 16, 2.tv., 2300 København S Telefon , mobil Dette nummer af nyhedsbrevet er redigeret af Hans Chr. Sørensen Hjemmeside:

12 Lynettens Vindkraft 12 februar 2012 Lynettens Vindkraft I/S c/o Teglholm Alle 9 B, 1.th København SV SE-nr: Skema til selvangivelsen for 2011 Kan kun anvendes ved den simple metode, hvor der ikke ejes andele i andre vindmøllelaug. Uddybning findes i regnskabet udsendt i forbindelse med interessentskabsmødet. Telefon til H. C. Sørensen: Nøgletal: Elsalg pr. andel (inkl. renter): 398 kr. Personlig indkomst: (1). Andele á kr kr. (2) Minus bundfradrag maksimalt 7000 kr kr. (3) I alt (skriv 0, hvis negativ)... kr. (4) Minus nedslag 40 % af (3) kr. (5) Under Personlig indkomst anføres: kr. (almindelig selvangivelse, punkt 20) Renteindtægter: Renteindtægter opgives ikke længere, er indregnet i elsalg. Dette skema kan udfyldt vedlægges selvangivelsen Navn: CPR-nr...

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde. Dagsorden for I/S-mødet

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde. Dagsorden for I/S-mødet Februar 2017 Lynettens Vindkraft I/S Rhodesiavej 2 2770 Kastrup SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Regnskab kan hentes på nettet Budget for år

Læs mere

Økonomi. Indhold. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetæller. 3. Fremlæggelse og godkendelse af ledelsens beretning for det forløbne år

Økonomi. Indhold. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetæller. 3. Fremlæggelse og godkendelse af ledelsens beretning for det forløbne år Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2007 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2007

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2015 Ryesgade 5, 2.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Regnskab kan hentes på nettet

Læs mere

Indhold. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2010 Teglholm Alle 9 B, 1.th. 2450 København SV SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Produktion over årene og indtægterne

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2014 Ryesgade 5, 2.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2014 Medlemsadministration

Læs mere

Indhold. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2016 Ryesgade 5, 2.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Formanden siger tak for godt samarbejde Økonomi

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev marts 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101

Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev marts 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev marts 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 INDHOLD: Indkaldelse til I/S-møde...1 Dagsorden for I/S-mødet...1 10 år med Lynettens Vindkraft...1

Læs mere

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 6, MARTS Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 6, MARTS Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro ORIENTERINGSBREV NR. 6, MARTS 2014. ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 18.30 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Indkaldelse til I/S møde. Beretning 2004. Indhold. Hermed indkaldes til ordinært interessentskabsmøde

Indkaldelse til I/S møde. Beretning 2004. Indhold. Hermed indkaldes til ordinært interessentskabsmøde Lynettens Vindkraft 1 Lynettens Vindkraft I/S Høgholtvej 22-2. th. 2720 Vanløse SE Nr. 1866 1101 Hermed indkaldes til ordinært interessentskabsmøde onsdag den 16. marts 2005 kl. 19.00 Mødet finder sted

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev, november 2005 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N Indholdsfortegnelse: I/S MØDE... 1 ØKONOMI... 1 UDBETALING SEPTEMBER... 2 PRODUKTION... 2 DRIFTSFORSTYRRELSER...

Læs mere

Hvidovre Vindmøllelaug. Nyhedsbrev marts 2012

Hvidovre Vindmøllelaug. Nyhedsbrev marts 2012 Hvidovre Vindmøllelaug Nyhedsbrev marts 2012 Hvidovre Vindmøllelaug I/S C/O Ebo Consult, Strandmarksvej 27A 2650 Hvidovre Administration Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V Tlf. 33 36 21 21 www.hvidovrevindmollelaug.dk

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S ORIENTERINGSBREV NR. 13, MARTS 2013 ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro mandag den 25. marts 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

www.hjortrimmen.dk/ Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen

www.hjortrimmen.dk/ Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro torsdag den 29. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

Referat generalforsamling 21. juni 2017

Referat generalforsamling 21. juni 2017 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Henrik Fenger som dirigent. Der var ingen modkandidater Henrik Fenger blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet har været i ugeavisen den

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen

www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S ORIENTERINGSBREV NR. 12, MARTS 2012 ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro torsdag den 29. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt.

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt. VEDTÆGTER 1 NAVN Interessentskabets navn er Tirslund Vindmøllelaug I/S. 2 FORMÅL Interessentskabets formål er at skabe vedvarende energi, primært ved hjælp af vindkraft, der sælges til Forsyningsselskabet

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S 1 Januar 2012 WWW.HJORTRIMMEN.DK Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Invitation Lynettens Vindkraft & markerer 10 årsdagen for Lynettens syv vindmøller lørdag den 2. september

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 50. trods var År 2015 den 15. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen - Frederiksvej 48 Generafforsamlingen afholdtes på administrators kontor, Nørregade 7A, 2. tv., 1165 København

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Rebildparken. Mandag den 6. marts, 2006 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Dagsorden Ejerlauget 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vilsbæk Møllelaug I/S

Vilsbæk Møllelaug I/S Beretning til Generalforsamling i Vilsbæk Møllelaug I/S den 22. april 2009 på Holbøl Landbohjem kl. 19.30. Møllelaugets 3 møller har i 2008 produceret 3.432.681 kwh. Vindmæssigt er vi dermed tilbage på

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d. 27/5 kl. 19.00 på Restaurant Bondestuen Dirigent: Claus Larsen, Bogfinkevej Referent: Helle Breaum,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller.

Vedtægter. Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Interessentskabets navn er Bornholms Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet skal være ejer af et antal vindmøller. Stk. 2 Interessentskabets hjemsted er Bornholm. 2 Formål

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Februar 2013 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 27. februar 2013 kl. 19.00 - Osted Kro, Hovedvejen 151, Osted DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19.

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19. Referat af generalforsamling I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær Søndag d. 23. marts 2014 kl. 10.00 i Cafe 19. Generalforsamlingen gennemføres

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

GENERALFORSMLINGS REFERAT VESTERBY MOTIONSKLUB

GENERALFORSMLINGS REFERAT VESTERBY MOTIONSKLUB Til stede Bernd (Formand) Karim (Bestyrelsesmedlem) Rikke (Bestyrelsesmedlem)) Tine (Bestyrelsesmedlem) Nicolaj (Suppleant) Michael (Suppleant) 8 aktive medlemmer Generalforsamling torsdag d. 10. april

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

pwc Budget/Prognose for perioden januar 2015-31. december 2033

pwc Budget/Prognose for perioden januar 2015-31. december 2033 pwc Morsø Vind I/S Budget/Prognose for perioden januar 215-31. december 233 Statsautoriseret CVR-nr. 33 31 Resenvej Postboks 19, 78 Skive T: 9615 49, F: 9615 499, pwc.dk Budgetberetning Omstående budget/prognose

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg:

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg: Indkaldelse til generalforsamling Kære grundejer i Grundejerforeningen Regstrup Å Så er det tid til årets generalforsamling i Grundejerforeningen Regstrup Å. Vi håber meget, at rigtig mange af Jer vil

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf ,

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf , Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf. 33212800, e-mail post@jordbrugsakademikerne.dk Referat Foredrag og Debatmøde ved Kathrine Richardson samt Generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere