FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer"

Transkript

1 EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer PsykiatriFonden er en privat humanitær organisation, som arbejder for at sikre bedre vilkår for mennesker med alle former for psykiske sygdomme og problemer gennem oplysning, forebyggelse og rådgivning. Vores indsats er både målrettet mennesker, som selv lever med psykiske problemer, deres pårørende og fagpersoner. FSC PsykiatriFonden Hejrevej København NV Tlf psykiatrifonden.dk DESIGN: BYSTED FOR MERE VIDEN FOR BEDRE VILKÅR FOR ALLE FOR MERE VIDEN FOR BEDRE VILKÅR FOR ALLE

2

3 GODE GRUNDE TIL AT OPRETTE TESTAMENTE Med et testamente bestemmer du selv, hvordan din formue skal fordeles. Uden et testamente vil din formue og dine ejendele blive fordelt efter arvelovens regler. Det betyder, at din nærmeste familie arver. Har du ingen arvinger og har du ikke skrevet testamente går hele arven til staten. Et testamente er med til at sikre, at der ikke opstår misforståelser om, hvordan arven skal fordeles. Det handler også om ansvarlighed og betænksomhed Det er en god ide at oprette testamente, uanset om du har familie eller ej. I et testamente kan du f.eks. tilgodese en god ven eller sammenbragte børn, og du kan forebygge uoverensstemmelser mellem dine arvinger. Du kan også oprette testamente, fordi du gerne vil støtte et godt formål. I denne folder kan du læse mere om arveloven, om hvordan du opretter testamente og om mulighederne for at betænke et velgørende formål. Har du brug for mere information, er du altid velkommen til at kontakte os. Med venlig hilsen PsykiatriFonden Anne Lindhardt Bestyrelsesformand PSYKIATRIFONDEN ARV OG TESTAMENTE 3

4 VI ER NÅET LANGT PÅ KORT TID Da PsykiatriFonden blev grundlagt i 1995, var det først og fremmest for at imødekomme et stort behov for viden om psykisk sygdom og for at nedbryde de mange udbredte myter og tabuer. Vi har opnået store fremskridt på ganske få år. Og det er vi stolte af. Men der er stadig lang vej, før psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod med fysisk sygdom. Og det er fortsat svært for mange at tale åbent om psykiske problemer. PsykiatriFonden arbejder målrettet for at sikre bedre vilkår for mennesker med psykiske sygdomme og problemer til gavn for mennesker der selv lever med psykisk sygdom og for deres pårørende. Men vi kan ikke gøre det alene. Vores indsats er helt afhængig af den støtte og opbakning, vi modtager fra støttemedlemmer, fra fonde, institutioner og virksomheder og ikke mindst fra arv. Hver femte dansker får en psykisk sygdom. Det skønnes, at omkring danskere har en depression, omkring har en angstsygdom, og omkring har misbrugsproblemer. Mange har flere symptomer samtidig 4

5 ARV GØR EN VIGTIG FORSKEL Testamentariske gaver er meget værdifulde for PsykiatriFondens arbejde. Enhver arv uanset beløb kommer altid som en ekstraordinær gave, som gør det muligt at styrke vores indsats. Ønsker du at testamentere en del af din formue til PsykiatriFonden, må du oprette et testamente. PsykiatriFonden betaler ikke boafgift til staten. Det betyder, at hele det testamenterede beløb går ubeskåret til vores arbejde. Ved at inkludere PsykiatriFonden i dit testamente er du med til at sikre en bedre fremtid for mennesker med psykiske sygdomme og problemer. En arv til Psykiatri- Fonden er en gave for livet. PSYKIATRIFONDEN ARV OG TESTAMENTE 5

6 HVAD KAN TESTAMENTERES Når du opretter et testamente, har du mulighed for at betænke velgørende formål eller personer, som betyder noget særligt for dig uafhængig af om du har børn eller ej, og uanset om du er gift eller ugift. Hvis du har tvangsarvinger (ægtefælle, børn, adoptivbørn, børnebørn mv.), kan du råde over op til 3/4 af din formue. Hvis du ikke har tvangsarvinger, kan du bestemme over hele din formue. Du kan træffe bestemmelser om bestemte beløb, såkaldte legater, eller bestemte genstande. Hver anden familie kommer i kontakt med behandlingssystemet. Det kan være en stor belastning at leve med psykiske problemer både for den syge selv og for de pårørende 6

7

8 ARVELOVEN Arveloven bestemmer, hvem der arver, hvis der ikke findes et testamente. Den anviser også, hvad du kan bestemme, hvis du opretter testamente. Ægtefælle og livsarvinger arver først. Dine livsarvinger er dine børn og deres efterkommere. Arven fordeles med 50% til ægtefællen og 50% til livsarvingerne. Efterlader du kun en ægtefælle og ingen livsarvinger, arver ægtefællen det hele. Efterlader du kun livsarvinger og ingen ægtefælle, arver dine livsarvinger det hele. Er der hverken ægtefælle eller livsarvinger, arver dine slægtninge alt efter, hvilken arveklasse de tilhører. Er der ingen arvinger i nogen af de tre arveklasser, og er der ikke skrevet testamente, går hele arven til statskassen. Vær opmærksom på, at ugifte par ikke automatisk arver noget efter hinanden. Du kan ændre på fordelingen af din arv ved at oprette et testamente, men der er visse tvangsarveregler, som altid gælder. Ægtefælle og livsarvinger er tvangsarvinger, og de skal tilsammen have 1 /4 af formuen. Du kan altid disponere over 3 /4 af din formue. Har du ingen tvangsarvinger, kan du disponere over hele din formue. Livsarvinger: Børn, adoptivbørn, børnebørn m.v. Tvangsarvinger: Ægtefælle og livsarvinger 8

9 ARVINGER EFTER LOVEN Arveloven opdeler arvinger i 3 klasser, som viser, hvordan dine slægtninge arver, hvis du ikke har oprettet testamente. Arvinger i 1. arveklasse er livsarvinger, og tilsammen med en evt. ægtefælle arver de det hele også selvom der er slægtninge i de efter- følgende arveklasser. Har du ingen slægtninge i 1. arveklasse, går arven videre til 2. arveklasse og derefter til 3. arveklasse. Er der ingen arvinger efter loven, går arven til staten medmindre der er et testamente. 1. Arveklasse og ægtefælle 2. Arveklasse 3. Arveklasse Børn, adoptivbørn, børnebørn eller oldebørn (livsarvinger) Ægtefælle eller registreret partner Forældre Søskende Nevøer og niecer (og deres livsarvinger) Bedsteforældre Far- og morbrødre, fastre og mostre PSYKIATRIFONDEN ARV OG TESTAMENTE 9

10

11 BOAFGIFT Det er muligt at fritage dine arvinger for at betale boafgift ved at indsætte en velgørende organisation i dit testamente. Det kan du gøre ved at anføre, at en organisation, som er afgiftsfritaget herunder PsykiatriFonden betaler afgiften for arvingerne. Kontakt Psykiatri- Fonden eller spørg en advokat, hvordan du kan gøre. Boafgiften er den afgift, man skal betale til staten, når man arver. Ægtefæller og organisationer med velgørende formål, herunder PsykiatriFonden, betaler ikke boafgift. For alle andre arvinger afhænger afgiften af relationen til afdøde se skemaet nedenfor. Nært beslægtede arvinger, f.eks. børn og forældre, skal betale en boafgift på 15% af det arvede beløb bortset fra et afgiftsfrit bundfradrag, som reguleres hvert år ( kr. i 2011). Alle andre arvinger skal desuden betale en tillægsboafgift på 25%. Men inden man beregner tillægsboafgiften, fratrækkes det beløb, der skal betales i boafgift. Dermed bliver den samlede afgift ca. 36,25%. Afgiftsfri 0% Ægtefæller Registrerede partnere Velgørende og almennyttige organisationer Boafgift (bundfradrag kr. (2011)) Tillægs-boafgift 15% 25% Børn, stedbørn, adoptivbørn, børnebørn Plejebørn, visse betingelser Forældre Frasepareret/fraskilt ægtefælle Svigerbørn Personer med fælles bopæl med afdøde i min. to år (på visse betingelser) Andre (ca. 36,25%) PSYKIATRIFONDEN ARV OG TESTAMENTE 11

12 NÅR DU VIL OPRETTE TESTAMENTE Du kan i princippet skrive dit testamente selv. Men som hovedregel skal et testamente enten være oprettet for en notar eller være bekræftet af to vidner. Det er altid en god idé at kontakte en advokat, hvis du ønsker at oprette et testamente. Så er du sikker på, at testamentet er korrekt udformet, og at din vilje bliver tolket efter hensigten. Advokaten kan også forudse situationer, som du måske ikke selv har tænkt på. Et notartestamente opbevares i et centralt register, hvilket sikrer, at testamentet altid kommer frem i lyset. Det gælder ikke for et vidnetestamente, som tillige kan have formuleringer, der kan være svære at fortolke eller ligefrem kan blive erklæret ugyldige. Ønsker du at ændre i dit testamente, kan det ske ved at oprette et nyt eller ved at indføre et tillæg til det oprindelige testamente. Vi anbefaler, at du kontakter en advokat, hvis du vil ændre dit testamente. Forbered dig til mødet med advokaten Du kan spare tid og penge ved at forberede dig hjemmefra. Spørg advokaten om, hvilke papirer og informationer du skal medbringe, eller brug huskelisten på næste side. Advokatens pris er afhængig af den enkeltes situation, men i mange tilfælde kan man oprette et testamente for ca kr. Bed evt. advokaten om et overslag over, hvad det vil koste i dit tilfælde. Vi hjælper gerne med at finde en advokat i dit nærområde. 12

13 HUSKELISTE TIL DIT MØDE MED ADVOKATEN Liste over familiemedlemmer Evt. vielsesattest Evt. skifteretsattest (hvis du sidder i uskiftet bo) Navn, adresse og CPR-nummer på familie, bekendte og andre, som du vil betænke i dit testamente Navn og adresse på organisationer eller foreninger, du ønsker at betænke i dit testamente Navn og adresse på evt. bobestyrer Liste over bestemte genstande eller beløb, som bestemte personer eller organisationer skal arve Særlige ønsker og detaljer vedr. begravelse eller bisættelse samt evt. vedligeholdelse af gravsted Tidligere oprettede testamenter PSYKIATRIFONDEN ARV OG TESTAMENTE 13

14 RÅD OG VEJLEDNING Vi besvarer gerne spørgsmål om arv og testamente og bistår med råd og vejledning. Psykiatrifonden samarbejder med advokat Susan Fürst og cand.jur. Line Normann begge med speciale i arve- og familieret som kan besvare konkrete juridiske spørgsmål. Vi anbefaler, at du kontakter en advokat, når du vil oprette testamente. Så er du sikker på, at testamentet er korrekt udformet, og at det kommer frem i lyset. Overvejer du at oprette testamente, henviser vi gerne til en advokat i dit nærområde. Du kan også gå ind på advokatnoeglen.dk. Kontakt Betina Albrechtsen på telefon eller For mange er det vanskeligt at være åben om psykisk sygdom, som ofte er forbundet med stor uvidenhed og mange misforståelser. Det vil PsykiatriFonden ændre 14

15

16 EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer PsykiatriFonden er en privat humanitær organisation, som arbejder for at sikre bedre vilkår for mennesker med alle former for psykiske sygdomme og problemer gennem oplysning, forebyggelse og rådgivning. Vores indsats er både målrettet mennesker, som selv lever med psykiske problemer, deres pårørende og fagpersoner. FSC PsykiatriFonden Hejrevej København NV Tlf psykiatrifonden.dk DESIGN: BYSTED FOR MERE VIDEN FOR BEDRE VILKÅR FOR ALLE FOR MERE VIDEN FOR BEDRE VILKÅR FOR ALLE

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre

ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre ARV OG TESTAMENTE Giv livsflammen videre Når Kofoeds Skole arver dig, hjælper du socialt udsatte mennesker i Danmark til en bedre tilværelse. På den måde er du med til at give livsflammen videre. DET GÅR

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Det svære samarbejde

Det svære samarbejde I dette nummer: Det er et trænet øre, der lytter Retshjælp Mødrehjælpen hjalp mig gennem skilsmissen Familielinien Skilsmissen har gjort mig til et bedre menneske Testamente en smuk måde at hjælpe på N

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk

Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K. Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk Danske Bank Bobehandling Holmens kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 13 93 33 bobehandling@danskebank.dk 17370 2013.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Når en af dine kære dør Praktisk

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. Før du køber hund 1 Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. FØR DU KØBER HUND Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere