Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011"

Transkript

1 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct. Paragrafferne nedenfor henvises til lov om arbejdsløshedsforsikring mv., hvis ikke andet er angivet. er for dagpenge, efterløn mv. træder i kraft mandag den 3. januar Dagpenge, lønmodtagere: Fuldtidsforsikrede kr. Deltidsforsikrede kr. Mindstesats 51, stk kr. Dimittend, fuldtidsforsikrede 51, stk kr. Dimittend, deltidsforsikrede 51, stk kr. Ungesats, fuldtidsforsikrede (50 pct. sats) 52 a, stk kr. Ungesats, deltidsforsikrede (50 pct. sats) 52 a, stk kr. Dagpenge, selvstændige Maksimal sats kr. Mindstesats 51, stk kr. Midlertidigt ophør (80 pct. sats) Bek. 626 af 20. juli kr. Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dag) Hel dagpengegodtgørelse 84, stk kr. Halv dagpengegodtgørelse 84, stk kr. Efterløn Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats) 74 l, stk kr. Deltidsforsikrede (91 pct. sats) 74 l, stk kr. Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats) 74 l, stk kr. Deltidsforsikrede (100 pct. sats) 74 l, stk kr. Fuldtidsforsikrede overgået fra overgangsydelse (82 pct. sats) 74 l, stk kr. Deltidsforsikrede overgået fra overgangsydelse (82 pct.) 74 l, stk kr. er for dagpenge, der kan udbetales i forbindelse med aktivering mv. Fuldtidsforsikret Deltidsforsikret Over 25 år Dagpenge (individuel sats) 51, jf. 47 og kr. 511 kr. Under 25 år, ingen uddannelse Til og med 26 ugers sammenlagt ledighed: Dagpenge (individuel sats) 52 a, stk kr. 511 kr. Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer der ikke har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år: Dagpenge (50 pct. sats) 52 a, stk kr. 255 kr.

2 Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer der har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år, hvor der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv Dagpenge (individuel sats) 52 a, stk. 1, 3 og kr. 511 kr. Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammenlagt ledighed for medlemmer der har haft 2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv Dagpenge (50 pct. sats) 52 a, stk. 3 og kr. 255 kr. Efter 104 ugers sammenlagt ledighed, hvor der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv Dagpenge (individuel sats) 52 a, stk. 1, 3 og kr. 511 kr. Efter 104 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv Dagpenge (50 pct. sats) 52 a, stk. 3 og kr. 255 kr. Under 25 år, gennemført uddannelse Til og med 26 ugers sammenlagt ledighed: Dagpenge (individuel sats) 52 a, stk kr. 511 kr. Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv Dagpenge (individuel sats) 52 a, stk. 1, 4 og kr. 511 kr. Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lov om en aktiv Dagpenge (82 pct. sats) 52 a, stk. 4 og kr. 419 kr. er for fradragsfri indtjening, beløbsgrænser vedr. selvstændig virksomhed og ekstraordinære indbetalinger til pensionsordninger Beløbene træder i kraft den 1. januar 2011, og bliver herefter som følger: Beløbsgrænser vedr. selvstændig virksomhed i efterlønsperioden: Maksimal indtægt ved selvstændig bibeskæftigelse i efterlønsperioden 74 g, stk kr. Nedre grænse (962 timer) 74 f, stk kr. Øvre grænse (962) 74 f, stk kr. Beløbsgrænse for opgørelse af ekstraordinære indbetalinger til pensionsordninger ved efterløn: 6, stk. 4 i bekendtgørelse om fleksibel efterløn kr. Bundfradrag for 2011 ved beregning af fradrag i efterløn for pension Efter 74 j, stk. 5 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. reguleres bundfradraget for personer, der får udstedt efterlønsbevis, overgår eller er overgået til efterløn, med satsreguleringsprocenten, og beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100. Med virkning fra 1. januar 2011 fastsættes bundfradraget som følger: Beløb Bundfradrag 74 j, stk kr.

3 Lempeligt fradrag for arbejde i efterlønsperioden for 2011 Med virkning fra 1. januar 2011 fastsættes grænsen for arbejdsindtægt i forbindelse med lempeligt fradrag i efterlønsperioden som følger: Beløb Grænse for arbejdsindtægt 74 e, stk kr. Beløb for den skattefri præmie for 2011 Efter 74 m, stk. 1 og 2 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kan et medlem, der opfylder 2 års reglen, ved at arbejde herudover optjene en skattefri præmieportion for hver 481 timers beskæftigelse, dog højest 12 portioner. En præmieportion svarer til 6 pct. af dagpengenes højeste beløb på årsbasis på den dag, hvor medlemmet fylder 65 år, eller dør. Der henvises til 13, stk. 2 i bekendtgørelse om fleksibel efterløn. Med virkning fra den 3. januar 2011 udgør den skattefri præmie følgende: Skattefri præmie 1 præmieportion For medlemmer, der opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede kr. For deltidsforsikrede og andre, der ikke opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede kr. Månedeligt reduktionsbeløb for efterløn i 2011 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne og ikke er medlem af en dansk a-kasse Efterlønnens årlige beløb skal efter lovens 74 o, stk. 3 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., reduceres med et beløb svarende til bidraget til arbejdsløshedsforsikringen samt et bidrag til a-kassernes administration svarende til halvdelen gange højeste dagpengesats for en dag. Der henvises desuden til 5 i bekendtgørelse om udbetaling af efterløn til personer, der bor eller arbejder i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz. navn Fuldtidsforsikret Deltidsforsikret Efterløn 402 kr. 300 kr. Efterløn, overgået fra overgangsydelse 135 kr. 122 kr. Månedligt reduktionsbeløb for skattefri præmie i 2011 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne og ikke er medlem af en dansk a-kasse Den skattefri præmie skal efter lovens 74 m, stk. 6 og 8, reduceres med et beløb svarende til bidraget til arbejdsløshedsforsikringen samt et bidrag til a-kassernes administration svarende til halvanden gange højeste dagpengesats for en dag. Der henvises desuden til 12, stk. 2 i bekendtgørelse om fleksibel efterløn. navn Fuldtidsforsikret Deltidsforsikret Efterløn 402 kr. 300 kr. Medlemmer, der har fået efterlønsbevis, men ikke er overgået til efterløn 402 kr. 300 kr. Efterløn, overgået fra overgangsydelse 135 kr. 122 kr.

4 er for uddannelsesydelse, der kan udbetales i forbindelse med deltagelse i selvvalgt uddannelse Paragrafferne nedenfor henviser både til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og til bekendtgørelse om uddannelsesydelse. Uddannelsesydelse Fuldtids- og deltidsforsikrede 52 g, stk kr. Særlige fagspecifikke kurser 4 stk. 2, i bek. 678 af 1. juli kr. Månedlige arbejdsløshedsforsikringsbidrag, efterlønsbidrag og ATP-bidrag til staten for 2011 Arbejdsløshedsforsikringsbidraget og efterlønsbidraget reguleres på baggrund af satsreguleringsprocenten, mens ATP-bidraget afhænger af den forventede ledighed og det forventede antal a-kassemedlemmer i 2011 samt efterreguleringer fra tidligere år. De månedlige bidrag bliver herefter som følger: Arbejdsløshedsforsikringsbidrag Efterlønsbidrag ATPbidrag Dagpengeforsikrede: Fuldtidsforsikrede 306 kr. 447 kr. 15 kr. Deltidsforsikrede 204 kr. 298 kr. 10 kr. Kombinationsforsikrede 306 kr. 447 kr. 15 kr. Medlemmer, der modtager efterløn: Fuldtidsforsikrede 306 kr. - - Deltidsforsikrede 204 kr. - - Medlemmer, der har fået efterlønsbevis, men ikke er gået på efterløn: Fuldtidsforsikrede 306 kr kr. Deltidsforsikrede 204 kr kr. Medlemmer overgået til efterløn fra overgangsydelse: Fuldtidsforsikrede 39 kr. - - Deltidsforsikrede 26 kr. - - Medlemmer under 25 år omfattet af 52 a: Fuldtidsforsikrede 115 kr. 447 kr. 15 kr. Deltidsforsikrede 77 kr. 298 kr. 10 kr. Omregningssats for 2011 Jf. bekendtgørelse nr af 20. december 1995, fastsættes omregningssatsen til 205,52 kr. pr. time og er gældende fra mandag den 3. januar Omregningsfaktor feriedagpenge for optjeningsåret 2010 Jf. 1, nr. 10, i bekendtgørelse nr. 570 af 22. juni 2009, fastsættes omregningsfaktoren for optjeningsåret 2009 til 0,0957.

5 Medlemmets timesats for ATP-bidrag i 2011 Dagpenge, obligatorisk Efterløn, frivilligt VEU-godtgørelse, obligatorisk Dagpenge (under aktivering), obligatorisk ATP-sats 0,84 kr.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 28. december 2011. Nr. 1409. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 12, 74 k, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Udkast (28. september 2006) Forslag. til

Udkast (28. september 2006) Forslag. til ARBEJDSDIREKTORATET J. nr. 06-21-0007 Udkast (28. september 2006) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. april 2014. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 8. april 2014. Nr. 348.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. april 2014. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 8. april 2014. Nr. 348. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. april 2014 8. april 2014. Nr. 348. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Herved bekendtgøres lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Efterløn en god investering

Efterløn en god investering Efterløn en god investering DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Ret til den fleksible efterløn 2. Medlemskab & efterlønsbidrag 3. Efterlønsbevis 4. Satser 5. Fradrag for arbejde 6. Efterløn og selvstændig virksomhed

Læs mere

Satserne i denne pjece gælder for 2010.

Satserne i denne pjece gælder for 2010. Efterløn Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller er på vej på efterløn. Vi fortæller her

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

Efterløn. For medlemmer født før 1. januar 1956

Efterløn. For medlemmer født før 1. januar 1956 Efterløn For medlemmer født før 1. januar 1956 2 Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn 1 Den fleksible efterløn 2 3 Indhold 04 Efterlønsbeviset 08 Den skattefri præmie 09 Hvornår og hvor meget 11 Pensionsordninger og fradrag 14 Efterløn og arbejde 15 Efterløn og ferie 18 Efterløn og indtægter

Læs mere

Teknisk vejledning til AR260 - inkl. valideringsregler

Teknisk vejledning til AR260 - inkl. valideringsregler Teknisk vejledning til AR260 - inkl. valideringsregler Grundoplysninger AK-Samvirke, den 6. marts 2012, version 3.03 afsender_reference ex Efterlønsreg.projekt 2001 el. j.nr. 01-02-1234 Afsendende a-kasses

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011).

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). Efterløn Vejledning om efterløn Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). December 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere