Dybkær Specialskole er en skole for elever med generelle lærings- og udviklingsvanskeligheder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dybkær Specialskole er en skole for elever med generelle lærings- og udviklingsvanskeligheder."

Transkript

1 en skole, der gør en forskel Det er ikke nok at tage et kæmpeskridt. Det er de mange små skridt, der gør forskellen. Peter A. Cohen Dybkær Specialskole er en skole for elever med generelle lærings- og udviklingsvanskeligheder.

2 Det bli r en god dag Dybkær Specialskole er en helhedsorienteret skole med fritidstilbud. Vi har klub og aftenklub for de unge samt SFO for de yngre. Dybkær Specialskole har sin egen kørselsordning. Vore chauffører har den nødvendige erfaring og viden i forhold til elevgruppen. Det giver en tryg start og afslutning på skoledagen hver eneste dag. Velkommen her Vi tager udgangspunkt i elevernes særlige forudsætninger og behov og giver plads til intensiv læring og personlig udvikling. Vi skaber en hverdag med naturlige, sociale og personlige udfordringer. Vi søger hele tiden at udbygge elevernes færdigheder gennem succesoplevelser, så deres selvværd styrkes. Vi vil være med til at skabe et godt liv for børn og unge med særlige behov. Uffe Lilholm, skoleleder Indholdsfortegnelse: Side 3 Velkommen her Side 4-5 Theresa en viljestærk pige Side 6-7 Danni en målrettet elev med visioner Side 8-9 De ganske særlige børn Side Videnshus Side 12 Aktiviteter Hver enkelt elev på Dybkær Specialskole er noget ganske særligt. Derfor understøtter vi barnets personlige, sociale og faglige udvikling. Hvert enkelt barn bliver bevidst om egen formåen. Barnet oplever dermed at have indflydelse på egen tilværelse. Dybkær Specialskole har undervisnings- og fritidstilbud til børn fra 0. til 10. klasse. Vi støtter børnene i deres udvikling som mennesker og underviser dem i de almindelige skolefag. Gennem hele skoleforløbet har vi tæt kontakt med elevens hjem. Vi samarbejder om at møde eleverne med respekt, omsorg og forståelse, så de bliver så selvhjulpne som muligt. Vi underviser ud fra folkeskolens formål, men fagenes omfang kan prioriteres anderledes. Vores elever vil gerne være med til at bestemme over eget liv, og vi lærer dem at lægge stor vægt på, at de, med afsæt i deres evner, selv har ansvaret for deres liv. På Dybkær Specialskole hjælper vi eleverne med at blive klar til at deltage i samfundet på egne præmisser og efter bedste evne. 2 3

3 Theresa en viljestærk pige Billede af forældre og barn Som forældre vil vi jo altid det bedste for vores barn. For Theresas vedkommende var det et spørgsmål om at finde en skole med stor faglig viden, og som kunne være aktiv i Theresas videre udvikling, forklarer Mette Busch, mor til Theresa. Theresa er en meget viljestærk og temperamentsfuld person. Hun kommunikerer blandt andet med sin omverden ved hjælp af partnerstøttet kommunikation. Hun har intet talesprog, men en høj forståelse af ord. Theresa bruger ja- og nejtegn. Når temperamentet slår igennem, er det et meget tydeligt nej. At vælge rigtigt Mette og Henrik, Theresas forældre, valgte Dybkær Specialskole Theresa Maria Busch Begyndte i børnehaveklasse på Dybkær Specialskole. Elsker motorisk vilde ting som at hoppe i trampolin. Svømmer uden brug af bælte! Holder også af de stille sanseting som fodmassage og musik. Er rigtig god til at svare ja og nej, og hun ved lige, hvad hun vil. Kan kravle og gå i rollator. Er turen lang, bruger Theresa kørestol. netop på baggrund af den store faglige viden, der er samlet her. Som supplement til personalet med den tætte kontakt i det daglige har skolen blandt andet også tilknyttet et vejlederteam med tale- hørelærere, IKT-lærer, fysio- og ergoterapeuter, ekstern psykolog og synskonsulent. Dybkær Specialskole fik hjælp til udredning af Theresas kommunikationsmuligheder via VISO, som tilbyder landsdækkende råd- givning. Under det meget intense forløb satte vi, der på den ene eller anden måde har med Theresa at gøre, os alle ned og delte vores viden det var så positivt, siger Mette. Den måde hvorpå VISO blev inddraget, bekræftede os i vores valg af skole, slår Mette fast og fortsætter: Theresa arbejder nu både med touchskærm, smartboard og specialudviklede computerprogrammer. Dybkær Specialskole beviste, at de har et meget højt fagligt niveau, som sammen med deres høje indlevelsesevne giver den bedste basis for deling af viden og dermed for en optimal skolegang for Theresa. Theresa og hendes familie Theresa har to yngre brødre. Hun bor sammen med sin far, mor og brødrene i Resenbro. Hver anden uge er Theresa i aflastning. De har nogle seje elektriske døre, inde på Theresas skole, siger Andreas. Derudover kan både han og Alexander rigtig godt lide at komme til julefesten på Dybkær Specialskole. 4 5

4 Danni en målrettet elev med visioner Jeg har gået på skolen, siden jeg kom i praktik på Arendalsvej. Nu går jeg i skole på ungdomsafdelingen i Lemming, og det er meget fint, siger Danni. Danni går i skole i Lemming, hvor han også går i Klubben hver eftermiddag og en aften om ugen. I Klubben om eftermiddagen har Danni mulighed for at runde dagens oplevelser af sammen med sine venner og pædagoger. I Aftenklubben hænger Danni ud lige som alle andre unge i den alder. Dannis planer for fremtiden Nogle af Dannis planer er hemmelige, men han vil godt løfte sløret lidt og afsløre, at han har lagt planer sammen med sin ven, Dennis. Danni Bøhm Bjerregaard Startede i 7. klasse på Dybkær Specialskole. Er blevet rigtig god til at læse og læser selv bøger. Kan godt lide geografi. Er med i elevrådet og valgt som formand. Er rigtig god til at spille PS-spil, og kan slå de fleste voksne! Er altid at finde til Fest i Vand. Holder af at sejle med kano og fiske. Bruger tid i motionscenter. Planerne involverer cool biler, der skal toptunes, så de bliver hurtigere, stærkere og bedre til at bremse. Og det er Danni, der skal fræse rundt i bilerne. Jeg har faktisk nogle ønsker til min fremtid, forklarer Danni og fortsætter. Nogle ønsker er megavilde, de er min hemmelighed. Men et ønske kunne godt være at blive racerkører, eller jeg vil måske være mekaniker. stemning fra Klubben Danni er glad for at gå i skole, og han glæder sig til at blive voksen. Danni har ønsker, drømme og forventninger til fremtiden. Og det er lige netop, hvad Dybkær Specialskole ønsker at udvikle hos deres elever. Livet som teenager Danni øver sig i nøjagtigt de samme ting som andre teenagere. Han styrker og udvikler, ligesom alle andre, sine sociale kompetencer. Det gør han ved at deltage i det sociale liv i Klubben og gennem sine fritidsinteresser. Danni deltager også trofast i Jadak-festerne, som Dybkær Specialskole holder i fællesskab med tre andre skoler. Han er også med på Sølund Festivalen, hvor han hører god musik og samler lidt flasker ind. Jeg sparer nemlig sammen til en PS3, forklarer han. Meget mere på SFO. Her kan leg og samvær fylde mere i læringen. Her er fokus på sociale aktiviteter og sjov som i enhver anden SFO. Aftenklub. Her er der høj musik, biografture, venskaber opstår. Her hænger de unge ud og skaber sig et ungdomsliv. 6 7

5 De ganske særlige børn 8 Vi får betroet børn med specielle behov, og vi har sammen med de andre voksne omkring børnene et ansvar for at støtte dem i deres udvikling, siger Uffe Lilholm, leder af Dybkær Specialskole. Vi får hver dag glade og forventningsfulde børn ind ad døren, og vi sender dem lige så glade, men trætte, hjem igen. Det er vores pligt som voksne at give dem en god skoledag med udfordringer, læring, succeser og spændende oplevelser, slår Uffe fast. Den daglige skolegang Når barnet er startet på Dybkær Specialskole, udarbejdes en plan for eleven. Den tager hensyn til barnets særlige behov og understøtter barnets udvikling. I det daglige er det det faste personale omkring børnene, der med deres høje faglighed og store indlevelsesevne hjælper børnene i deres udvikling. Det pædagogiske Dybkær Specialskole er et professionelt tilbud til børn med vidtgående generelle læringsog udviklingsvanskeligheder, og som behøver en særlig målrettet og tilpasset specialpædagogisk indsats. Skolen har specialer, der tilgodeser elever med multiple funktionsnedsættelser og elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme). SFO for elever i 0. til 6. klasse. Klub for elever i 7. til 10. klasse. Skolen i Naturen vi kommer alle ud og sanser i naturen! Sundhed og motion vægtes højt. Vejlederteam, som arbejder tværfagligt med elevernes behov og muligheder. Personale med meget højt fagligt niveau. Dybkær Specialskole, som i 2009/10 havde 25 års jubilæum, har mange års stor erfaring med at give elever et trygt og målrettet skoleforløb. personale kan få hjælp hos skolens vejlederteam, hvis der er behov for det. Vores vejlederteam består af mennesker, der tænker tværfagligt og arbejder tæt sammen. Alle har en stor indsigt i og respekt for hinandens fagområder. Derfor kan vi være sikre på, at vi tilbyder den bedste og bredeste løsning til hvert enkelt barn, slår Uffe fast. På Dybkær Specialskole udvikles eleverne inden for de kompetencer, de har. Nogle elever udvikler sig så meget, mens de går på sko len, at de kan tilbydes et andet skoletilbud. Dybkær Specialskole fremover Nyeste skud på stammen er et Videnshus, som alle forventer sig rigtig meget af. Med amternes nedlæggelse var det vigtigt, at vi som skole tog ansvar for at specialviden udvikles. Her var det helt naturligt, at udviklingen foregik på skolen hos eleverne! På Dybkær Specialskole har vi derfor skabt et Videnshus, som arrangerer kurser og sælger specialist-ydelser. Vi ser frem til mange spændende aktiviteter, siger Uffe. Videnshuset er blot ét blandt mange tiltag. Dybkær Specialskole vil blandt andet også gerne invitere de omkring liggende kommuner til et samarbejde omkring specialistopgaver og undervisning. Dybkær Specialskoles Kørselsordning Vi har vores egen kørselsordning på Dybkær Specialskole. Hvert nyt skoleår tilrettelægger vores kørselsansvarlig nye morgenruter. Så vidt det er os muligt, tager vi hensyn til forældreønsker grundet arbejdstider. Hjemkørsel planlægger vi lidt anderledes, her sørger vi for, at børnene ikke tilbringer mere tid i busserne end nødvendigt. F-klassen F-klassen er en funktionsklasse på Dybkær Specialskole. F-klassen rummer elever med generelle indlæringsvanskeligheder og gennemgribende udviklingsforstyrrelser herunder autisme. Klassen modtager elever på alle klassetrin. F-klassen tilbyder et skærmet miljø, hvor undervisningen er baseret på at fremme kommunikation og forståelse gennem visualisering og konkretisering i en fast, struktureret ramme. 9

6 Videnshus Løsning af specialist-opgaver for børn og unge fra 0 til 18 år Fysioterapi Ergoterapi IKT Kommunikation Videnshus Dybkær tilbyder også: Kurser Workshops Foredag Vejledning Undersøgelser Behandling Videnshus Dybkær er til for: Børn og unge Familier Skoler Børnehaver Uddannelsesinstitutioner Døgninstitutioner Specialklasser Dagtilbud STU-tilbud Voksenskoler Fagpersoner Og andre med faglig interesse Videnshus Dybkær er tilknyttet Dybkær Specialskole. Videnshuset løser specialistopgaver og henvender sig til familier og til voksne med behov for større faglig viden. Vi har ansat og tilknyttet en række specialister, som understøtter os i vores daglige arbejde. Vi tilbyder individuelle forløb nøje afpasset behov, forudsætninger og forventninger. Videnshus Dybkær for familier Vi undersøger, vejleder og behandler børn og unge med særlige behov, lige som vi underviser, vejleder og afholder kurser for børnenes familier. Vore tilbud favner bredt lige fra generel information om det daglige liv med et barn med særlige behov til specifik undervisning i eksempelvis Tegn-til-Tale. Videnshus Dybkær for fagpersoner Vi tilbyder undervisning og vejledning samt foredrag til fagpersoner, som arbejder tværfagligt og specialiseret med småbørn, skolebørn og unge, der har generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder og/eller fysiske funktionsnedsættelser. Videnshus Dybkær samarbejder med Silkeborg Kommunes Genoptræningscenter. Kompetencebank Alt personale på Dybkær Specialskole er løbende i gang med videreuddannelse eller specialisering. Denne viden kommer alle på skolen samt vores omverden til gode. Gennem vores kompetencebank har vi et struktureret overblik

7 Dybkær Specialskole afholder og deltager i en lang række begivenheder, fester og aktiviteter i løbet af året. Her er et lille udpluk: Fest i Vand arrangerer vi selv. Vi har mange deltagere fra hele landet og også fra udlandet. Konceptet er udviklet sammen med Skolegades Børnehave. Sølund Festival en fantastisk oplevelse med musik og glade mennesker. Store Bådedag arrangerer vi selv. Her er alle mand på dæk! Skolesport i samarbejde med DHIF. Leg, liv og læring i vante omgivelser, afpasset evner og med skolekammeraterne. Dansk Handicapidrætsuge en hel uge i sportens tegn. Ja-dak-fester i samarbejde med andre institutioner og væresteder. Fire gange årligt fester de unge! Herudover har vi en række arrangementer i løbet af året: Fastelavnsfest Julefest Lejrskole Arendalsvej 273 Høstfest 8600 Silkeborg Dimissionsfest Tlf

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Kolding Kommune. > Undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov

Kolding Kommune. > Undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov Kolding Kommune > Undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov 5 2 > En blød landing i Taps En god dag på Specialcenter Taps begynder med en blød landing. Eleverne ankommer til skolen mellem

Læs mere

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning September 2012 skolestart for børn med udviklingshæmning Mikkels første skoledag Den første ud af cirka 2000 skoledage kan være en nervepirrende oplevelse både for børnene og for forældrene Se side 4 Se

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere