Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jf. servicelovens 109 jfr. 139.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jf. servicelovens 109 jfr. 139."

Transkript

1 Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jfr. servicelovens 109 jfr Bekendtgørelse nr. 631 af 15. juni 2006 om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i lov om social service... 2 Sociale Tilbud, Esbjerg kommune Indhold, formål og tilgængelighed... 2 Formål med kvalitetsstandarden... 3 Kvalitetsstandardens tilgængelighed... 3 Ledelse og drift... 3 Antal pladser Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg... 3 Fysiske rammer for de enkelte pladser herunder fællesfaciliteter... 3 Målgruppe... 4 Målsætninger for kvindecentrets virksomhed... 4 Beskrivelse af ydelser og tilbud... 5 Visitationsproceduren... 5 Personale... 6 Personalepolitik... 6 Den fremtidige indsats på området jf. bekendtgørelsens 2, stk Værdier og normer jf. bekendtgørelsens 2, stk Brugerindflydelse... 7 Klageadgang... 7 Ventelister... 7

2 Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jf. servicelovens 109 jfr Bekendtgørelse nr. 631 af 15. juni 2006 om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i lov om social service. I medfør af 139 i lov om social service er det fastsat, at kommunalbestyrelsen fastsætter en kvalitetsstandard for kommunens kvindekrisecentre efter 109 i lov om social service. Kvalitetsstandarden skal indeholde information til borgerne om indhold, omfang og udførelse af de ydelser, kommunen tilbyder ved ophold i de kvindekrisecentre, der drives i henhold til servicelovens 109 og dermed beskrive det serviceniveau, som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om. Esbjerg kommunes Sociale Tilbud For Sociale Tilbuds vedkommende omfatter kravet om kvalitetsstandarder i Esbjerg kommune et kvindekrisecenter for kvinder og deres børn: Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg, Borgergade 6, 6700 Esbjerg, Tlf.: , Fax , Indhold, formål og tilgængelighed Indhold af kvalitetsstandarden jf. Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre efter 109 i lov om social service, 1, stk. 2 og Kommunalbestyrelsen fastsætter en kvalitetsstandard for kommunens kvindekrisecentre efter 109 i lov om social service. Stk. 2. Kvalitetsstandarden skal indeholde en samlet information til borgerne om de tilbud og ydelser, borgerne kan tilbydes ved ophold i de kvindekrisecentre, der er nævnt i stk. 1, herunder de politiske målsætninger og prioriteringer, som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om. Stk. 3. Kommunalbestyrelsens kvalitetsstandard og kommunalbestyrelsens opfølgning og revision på kvalitetsstandarden, gøres alment tilgængelig for borgerne i kommunen, herunder på internet. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen reviderer kvalitetsstandarden hvert andet år. 2. Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre jfr. 1, skal som minimum omfatte en beskrivelse af følgende områder: 1) Antallet af pladser i det enkelte krisecenter og de fysiske rammer i krisecentret. 2) Den overordnede målsætning for kvindekrisecentrenes virksomhed. 3) En beskrivelse af de ydelser og tilbud, der tilbydes kvinder og børn på krisecentrene i amtet. 4) Opholds- og kostbetaling for kvinder og børn, der opholder sig på krisecentre. 5) Procedurer for hvorledes borgeren kan henvende sig til et kvindekrisecenter og hvem, der kan få ophold på et kvindekrisecenter. 6) Fællesfaciliteter på krisecentrene. 7) Personalepolitik, herunder målsætning for kompetenceniveau og efteruddannelse for personalet på krisecentrene. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen oplyser endvidere om den fremtidige indsats på kvindekrisecenterområdet. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal derudover informere om følgende forhold: 1) Værdier og normer, som indsatsen bygger på. 2) Brugerindflydelse og eventuelle beboerråd.

3 Formål med kvalitetsstandarden At give information til borgerne om indhold, omfang og udførelse af de ydelser, kommunen tilbyder ved ophold i Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg efter 109 i lov om social service. Kvalitetsstandardens tilgængelighed Kvalitetsstandarden bliver tilgængelig på Esbjerg kommunes hjemmeside og der vil blive udarbejdet en pjece, som kan rekvireres hos Esbjerg kommune samt på krisecentret. Sociale Tilbud, Esbjerg kommune tlf.nr Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter tlf.nr Ledelse og drift Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Esbjerg Kommune. Der er ansat en centerleder som varetager den daglige ledelse og drift af centeret. Centerlederen refererer til Esbjerg Kommune og til Bestyrelsen ved Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges blandt de frivillige, 2 suppleanter, 2 eksterne medlemmer, som udpeges af den siddende bestyrelse og en personalerepræsentant. Antal af pladser i Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg Der er 7 værelser i Krisecentret; heraf er 4 beregnet til kvinder med børn og 2 værelser er beregnet til kvinder uden børn. 1 værelse er forbeholdt akutte sager. Ifølge brandmyndighedernes forskrifter er der plads til op til sovende personer i Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg. Fysiske rammer for de enkelte pladser herunder fællesfaciliteter De fysiske rammer i Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg er overvejende indrettet med beboelsesarealer, fællesarealer og servicearealer. Beboelsesarealerne består af 7 værelser, hvoraf 1 værelse er til akutte sager. De tre af værelserne er indrettet som familie rum og består af et soverum og en mindre opholdsstue. Det ene værelse har endvidere eget toilet/bad. Alle familie rum har 1-2 enkeltsenge samt køjesenge + sofa, bord og stol. To værelser er indrettet med seng og skrivebord og er beregnet til kvinder uden børn. Et værelse er indrettet med dobbelt seng samt køjeseng, og er beregnet til en familie. Akutværelset har en enkelt seng samt en madras til brug på gulvet. Alle værelser, undtagen akutværelset, har skrivebord og faste skabe. Fællesarealerne består af fællesstue, spisestue, køkken, 3 baderum med toilet og 3 separate toiletter samt legerum til mindre børn. I kælderen er der samtalerum, aktivitets rum og vaskekælder.

4 Herudover er der en gårdhave. Servicearealerne består af 1 kontor mødelokale i kælderen og værelse til nattevagten. Krisecentrets samlede areal, der må benyttes til beboelse og ophold, udgør 520 m2 og er fordelt i kælder, stuen, 1. sal og 2. sal. Til krisecentret er der endvidere en gårdhave, som kan benyttes af beboerne. Beboelsesarealerne i krisecentret er placeret på 1. og 2. sal, ligesom adgangen til huset sker via en trappe både udvendig og indvendig. Huset rummer ikke en elevator og kan således ikke benyttes af personer med fysiske handicaps, ligesom det er uegnet til personer med nedsat gangfunktion. Legerummet i stueplan er indrettet til brug for de mindre børn, og for de ældre børn er der fjernsyn, playstation m.v. i aktivitetskælderen. Børn over 8 år må opholde sig i kælderen uden voksne. Målgruppe Huset er åbent døgnet rundt for krise- og voldsramte kvinder og eventuelt deres børn (drenge op til 17) år). Mænd uden professionelt ærinde har ikke adgang til centret. Alle kvinder, der henvender sig, bliver lukket ind, medmindre det fremgår eller er kendt, at kvinden er psykisk syg eller misbruger. Disse henvises til de relevante myndigheder. Kvinder der henvender sig eller bor på Krisecentret, har krav på anonymitet. Målsætninger for kvindecentrets virksomhed Krisecentret formål er at tilbyde midlertidigt sikret døgnophold til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn. Krisecentret er et tilbud til kvinder over 18 år og deres evt. børn, som står i en vanskelig situation i deres liv. På krisecentret tilbydes de tryghed, sikkerhed, menneskelig omsorg og støtte. Krisecentret skal være med til at lindre kvinder og børns akutte krise - igennem rådgivning og vejledning, herunder praktisk bistand, medmenneskelig omsorg og socialfaglig bistand, således at de kriseramte kvinder og børn, efterfølgende bliver i stand til at mestre deres egen tilværelse. Dette gøres ud fra idegrundlaget hjælp til selvhjælp. Krisecentret fungerer derudover også som netværk / efterværn for tidligere beboere, når det er muligt, under hensyntagen til krisecentrets drift. Der arbejdes på at gøre privatlivsvolden til et samfundsanliggende og for at synliggøre og forebygge de følger, volden kan have for den enkelte. Huset står åbent for relevante aktiviteter af kulturel eller kreativ art. Der gøres løbende opmærksom på husets eksistens og tilbud, dette sker bl.a. i form af pjecer og oplæg.

5 Beskrivelse af ydelser og tilbud Der ydes personlig og telefonisk rådgivning til krise- og voldsramte kvinder 24 timer i døgnet. Der tilbydes midlertidig bolig til voldsramte kvinder og deres børn. Hjælpen er individuel og konkret målrettet de enkelte kvinder/familier. Krisecentret yder psykisk førstehjælp i form af følelsesmæssig støtte, praktisk hjælp og rådgivning og vejledning. Formidlingen foregår i begrænset omfang på flere sprog evt. med hjælp fra en tolk. Kvinderne tildeles en kontaktperson, når de kommer til centeret. Kvinderne tilbydes fysisk sikkerhed under opholdet i huset, dette sker i form af kvindernes anonymitet og ligesom der er vagter i huset 24 timer i døgnet. Der ydes al nødvendig hjælp til rehabilitering. Det betyder løbende støttende individuelle samtaler, at vi deltager som bisiddere i mange forskellige situationer og at vi generelt hjælper omkring samarbejdet ud af huset. Krisecentret har især et tæt samarbejde med politiet og andre myndigheder. Der iværksættes også social træning ud af huset, hvor alle beboerne deltager i aktiviteter. Alle børn der indskrives på krisecentret tilbydes psykologhjælp. Via Ungdommens Røde Kors tilbydes der løbende aktiviteter for børn. Vi har sammen med Røde Kors etableret et kvindenetværk hvor der tilbydes en personlig besøgsven/mentor. Dette vil typisk blive iværksat i forbindelse med en udflytning til egen bolig. Krisecentret har, med hjælp fra Mary Fonden, mulighed for at tilbyde professionel økonomisk og juridisk rådgivning i huset hver 3. uge. Krisecentret har desuden tilknyttet en familierådgiver i.h.t. Servicelovens 109. Familierådgiveren kommer løbende i huset og er et fast tilbud til de kvinder, der efter opholdet tager bopæl i Esbjerg Kommune. Der er fastsat en egenbetaling til kost og logi; dog skal der ikke betales logi såfremt der vil opstå dobbelt husleje. Visitationsproceduren Der findes ikke ventelister til Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg, men ved manglende fysisk plads henvises der hurtigst muligt til andet krisecenter. Alle kvinder, der har været udsat for vold, er voldstruede, eller på anden vis kriseramt, bliver lukket ind og sikret en overnatning. Dagvagterne har kompetencen til, at fastsætte det videre forløb for kvinden og eventuelle børn. Personer der er synligt påvirket af rusmidler, alkohol, eller hvis adfærd i øvrigt vil være til skade for stedets øvrige beboere, vil ikke få adgang til Krisecentret. Krisecentrets bodel er forbeholdt kvinder, der har været udsat for vold. Kvinder, der på anden vis er kriseramt, vil kunne komme på krisecenteret og få samtaler med personalet eller vil få hjælp til at henvende sig til de relevante hjælpeorganer

6 Børn, uledsaget af voksne, visiteres til de sociale myndigheder. Personale Kvindernes Krise- og Aktivitetscenters personale består af 6,25 årsværk som fordeler sig på 2 nattevagter, 2 pædagoger, en husassistent, en administrativ medarbejder og en centerleder. Derudover er der tilknyttet cirka 40 frivillige medarbejdere. Derudover er der et samarbejde med Røde Kors og Mary Fonden. Der er løbende praktikanter tilknyttet. Personalepolitik Der er ikke formaliserede krav til de frivillige vagter; dog skal de være fyldt 21 år. Alle frivillige vil inden opstart komme til en informationssamtale ved centerlederen. Derefter vil den nye frivillige vagt være føl hos en erfaren vagt, mindst 5 gange eller mere, afhængig af den enkeltes behov for oplæring (oplæringsfasen kan være kortere eller længere afhængig af den enkeltes behov). De frivillige er inddelt i 5 grupper og den nye vil ret hurtigt blive tilknyttet en fast gruppe. Det er herefter gruppens opgave at følge op. De frivillige forventes at indgå i krisecentrets drift med minimum 3-4 timer hver 5. weekend samt én hverdagsaften på 5 uger. Der vil altid være en bagvagt, de kan kontaktes i en nødsituation Tidligere brugere af huset, der ønsker at indgå i frivilligkorpset, skal været fraflyttet huset i mindst 5 år (12 måneder) før de kan komme i betragtning som medarbejder, og det vil bero på en konkret vurdering. De fastansatte deltager løbende i relevant efteruddannelse. Personalet modtager løbende faglig sparring fra lederen ligesom der er supervision ved ekstern supervisor 7-8 gang årligt. Krisecentret kan til hver en tid rekvirere akut krisehjælp til personalet via Falck. Den fremtidige indsats på området jf. bekendtgørelsens 2, stk. 2. Indsatsen skal tage udgangspunkt i den enkelte brugers egne ønsker, behov, ressourcer og sociale relationer, med henblik på at blive selvhjulpen og genfinde eget selvværd. Der skal tilbydes midlertidigt ophold til voldsramte kvinder og deres børn. Sociale & Tilbud vil for at opfylde dette yde rådgivning og faglig sparring i forhold til krisecentrets personale, herunder særlig vægtning af børnepersonens rolle. Der vil blive ført et løbende tilsyn med, at de forhold der er beskrevet i kvalitetsstandarden bliver overholdt. Værdier og normer jf. bekendtgørelsens 2, stk. 3. Idégrundlaget bag Kvinders Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg er empowerment. Herved forstås, at kvinden støttes i de beslutninger, hun selv træffer. Der er mulighed for, at kvinderne ikke bliver registreret og journaliseret.

7 Indsatsen tager således udgangspunkt i, at give kvinden accept, ro og stabilitet til at genfinde sine egne ønsker og behov med det resultat at genopbygge indre ressourcer og dermed øget selvværd for både kvinden og hendes børn. Vold accepteres ikke i huset. Rusmidler, alkohol og stoffer, accepteres heller ikke. Brugerindflydelse Der er ikke etableret egentlige brugerråd, da udskiftningen i brugergruppen er for hyppig, men der arbejdes fortløbende på, at kvinder og børn inddrages i videst muligt omfang. Den enkelte kvinde kan bl.a. gøre sin indflydelse gældende på husets daglige morgenmøder, hvor der tages stilling til hverdagens gøremål, indkøb og lignende. Konkret spørges altid til såvel voksnes som børns madvaner så der tages hensyn til særlige behov, ligesom børnene skal kunne opleve en vis genkendelighed fra det de forlod. Omkring den ugentlige aktivitetsdag, drøftes dette med kvinder og børn og der tages hensyn til ønsker m.v. En stor del af husets rengøring og vedligehold sker i samarbejde mellem personale og kvinder, så også her er der medindflydelse og medinddragelse. Værelserne er kvindernes private rum, og de kan indrette sig som de ønsker. Kun i yderste nødstilfælde går personalet ind på værelserne, og så er der altid to tilstede. Brugerindflydelsen betyder også, at huset altid er foranderligt, og at dagligdagen er kontekst bestemt. Klageadgang Kommunen er forpligtet efter 109 til, at tilbyde kvinder der har været udsat for vold, ophold i kvindekrisecentre. Centerlederen træffer beslutning om optagelse. Hvis en kvinde afvises, fordi hun ikke hører til målgruppen, kan der klages direkte til centerlederen på krisecentret. Sagen vil herefter blive revurderet. Fastholdes afgørelsen, sendes klagen til Det sociale nævn. Det samme gør sig gældende ved bortvisninger, som skyldes overtrædelse af husregler. Hvis der klages over medarbejder eller ledelse, skal dette formidles til Bestyrelsen og Stab/udvikling, som har tilsynsforpligtelsen. Ventelister Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg har ingen venteliste, men henviser til andre krisecentre ved fuld belægning. Revideret Marts 2012

Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune.

Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandarden er gældende for Kvindekrisecenter Bornholm som eneste beliggende Kvindekrisecenter i Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Kvalitetsstandard 2009

Kvalitetsstandard 2009 Kvalitetsstandard 2009 Herning, marts 2008 Indledning Herning Krisecenter er et midlertidigt opholdssted for kvinder, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold, samt eventuelt

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2012 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle Vision 2018 For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 5 Mål... 6 Målgruppen... 6 Undtagelser i forhold til målgruppen... 7 Visitation...

Læs mere

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige sociale organisationer

Læs mere

Kvalitetsstandard Roskilde Kvindekrisecenter 2014-2016

Kvalitetsstandard Roskilde Kvindekrisecenter 2014-2016 Kvalitetsstandard Roskilde Kvindekrisecenter 2014-2016 Side2/6 Baggrund Denne kvalitetsstandard indeholder en samlet information om de tilbud og ydelser, som borgere tilbydes ved ophold i Roskilde Kvindekrisecenter.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter

Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter 1. Grundoplysninger: Institutionstype: Krisecenter Adresse: Sundvej 34A, 8700 Horsens, tlf. nr. 75 61 81 99 E-mail adresse: post@horsens-krisecenter.dk Selvejende

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter Anmeldt tilsyn Den 31. maj 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter:... 3 Bestyrelsesrepræsentanter...

Læs mere

Præsentation af pensionatet Stormly... 5. Mål for indsatsen... 5. Målgrupper... 5. Værdier og normer...5. Den fremtidige indsats på området...

Præsentation af pensionatet Stormly... 5. Mål for indsatsen... 5. Målgrupper... 5. Værdier og normer...5. Den fremtidige indsats på området... Page 1 of 16 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Misbrug/udsatte Stormly Kvalitetsstandard/Servicedeklaration for pensionatet

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland Kortlægning af Krisecentrene i Grønland Rapporten er udarbejdet af Mælkebøttecentret 07/2013 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Resumé... 3 Definition og fakta om vold... 4 Krisecentres

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej 32 4660 Store Heddinge Tlf.nr. 56 57 57 57 UDFØRER Køge Rådgivnings-

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: VIRKSOMHEDSKATALOG 2015 Virksomhedskatalog 2015 Indholdsfortegnelse:. I samarbejdets ånd.... 5 En bevidst professionel indsats døgnet rundt.... 5 Samarbejde, imødekommenhed og vedholdenhed... 5 Fleksibilitet

Læs mere