Hjælp os med at stoppe vold i hjemmet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælp os med at stoppe vold i hjemmet"

Transkript

1 Hjælp os med at stoppe vold i hjemmet

2 Danner er en privat organisation, der nationalt og internationalt arbejder for at stoppe vold mod kvinder og børn.

3 TAK 2012 stod i rejsegildets tegn. Den 2. november på Danners 33 års fødselsdag åbnede vi dørene til vores restaurerede hus i Nansensgade. Vi har stadig ikke fået armene ned. Kvinder og børn på Danners Krisecenter har indrettet sig i de trygge og lyse boliger. Medarbejdere og frivillige har indtaget det smukke hus, som efter restaureringen fremstår nyt, men stadig med respekt for arven fra Grevinde Danner. Vi glæder os til alle de opgaver, frivillige og ansatte skal løfte i de smukke rammer blev også året, hvor vi for alvor kom i gang med at lave opsøgende arbejde i boligområder herhjemme. Vi tog hul på arbejdet i Mellemøsten, Nordafrika og Afghanistan, hvor vi er i gang med at opkvalificere lokale krisecentre. Vold i hjemmet er et tabu, der skal brydes med oplysning, viden og fakta, både i ind- og udland. En ambitiøs opgave, men vi tror på, at det kan lykkes. Tak til alle jer, der gør vores arbejde muligt. Hver en krone tæller. Susanne Philipson, direktør (t.h.) Channe Alison Maneth Bjerringgaard, bestyrelsesformand (t.v.)

4 Vi hjælper stadigt flere I 2012 steg antallet af henvendelser til Danners Krisecenter markant: kom forbi, ringede eller skrev til os. Det er en tredobling de seneste ti år. Og en stigning på næsten 50 pct. på bare et år. Det har både været kvinder udsat for vold, pårørende og kolleger til voldsudsatte, der har søgt hjælp og rådgivning hos os. Danners støtte betyder meget for mig. Det er godt, at jeg ikke skal gå rundt med det alene mere og kan dele mine tanker og oplevelser. Danner er mit sikkerhedsnet. Kvinde, 29 år, der bor på Danners Krisecenter

5 47 kvinder og 49 børn har boet på Danners Krisecenter i Vi har haft en belægning tæt på 100 pct. Det her sted er ligesom et palads med en masse riddere, som passer på dronningen: min mor. Dreng, 5 år, der bor på Danners Krisecenter Fakta om vold i Danmark: kvinder udsættes hvert år for fysisk partnervold Hvert 5. barn er udsat for vold i hjemmet Kilder: Vold i nære relationer. Helweg-Larsen. SIF og Ministeriet for Ligestilling og Kirke (2012), Vold mod unge i Danmark. Korzen, Fisker og Oldrup. SFI (2010)

6 Hjælpen fortsætter efter opholdet på krisecentret i 2012 modtog Omkring halvdelen af kvinderne, der er flyttet fra Danners Krisecenter, efterværn. Det kan være samtaleforløb, møder med kommune og skole og gruppeforløb med andre kvinder, der har boet på krisecentret. Efterværnsgruppen har betydet meget for mig. Jeg har følt mig tryg. Og jeg har fået hjælp til at sætte tanker og ord på, hvad jeg skal gøre, og hvad jeg føler. Jeg har fundet mig selv igen. Kvinde, 37 år, i efterværnsgruppe Et efterværnsforløb støtter kvinden, efter hun er flyttet fra Danners Krisecenter. I efterværnsgruppen kan hun dele sin historie, sine tanker og følelser med andre kvinder. Det hjælper kvinden til at komme videre og leve et liv uden vold. Annette Pedersen, socialrådgiver og kontaktperson for efterværnsgrupperne

7 Elsk din kæreste ordentligt kvinder bliver hvert år udsat for partnervold, og hvert 5. barn i Danmark er voldsudsat. Jeg kan ikke forestille mig at støtte en vigtigere sag end at sikre kvinder og børn et liv uden vold. Derfor er jeg ambassadør for Danner. Mit budskab er: Elsk din kæreste ordentligt. Mikkel Kessler, professionel bokser, ambassadør for Danner Danners ambassadører: Alfred Josefsen, fhv. adm. dir. i Irma, adjungeret professor, forfatter mv. Anders Morgenthaler, tegner, forfatter og filminstruktør Camille Jones, sanger og musiker Mikkel Kessler, professionel bokser

8 Vores nye, gamle hus

9 I 2012 åbnede vi dørene til vores nyrestaurerede hus i Nansensgade 1 Arbejdet blev påbegyndt i Huset har fået et markant løft, og samtidig er der føjet nye funktioner til, fx terapihave og skoletilbud. Restaureringen til 96 mio. kr. har skabt langt bedre rammer for vores arbejde. Nu kan voldsudsatte kvinder og børn få rådgivning og hjælp i et smukt og trygt krisecenter, mens frivillige og ansatte får perfekte rammer for arbejdet med at sikre kvinder og børns rettigheder og muligheder. Vi er meget taknemmelige for den forvandling, huset har gennemgået. Restaureringen af huset er sket i et partnerskab med Realdania og er derudover støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Oak Foundation Denmark og Kulturstyrelsen. Nordea-fonden har medvirket til at etablere terapihaven. Danners hus er skabt til at tage vare på udsatte kvinder og børn. Med restaureringen er huset blevet topmoderne samtidig med, at det fortsat emmer af sjæl og historie. Realdania bidrager til restaureringen, fordi bygningen arkitektonisk er et vigtigt islæt i det københavnske bybillede, og fordi voldsudsatte kvinder og børn fortjener nogle værdige rammer. Hans Peter Svendler, direktør i Realdania

10 Skoletilbud til børnene på Danners Krisecenter Omkring halvdelen af alle børn på landets krisecentre afbryder deres skolegang i kortere eller længere tid. I 2012 udviklede vi et skoletilbud, så børnene kan få undervisning under opholdet på Danners Krisecenter. Børnene kan fortsætte deres faglige udvikling, selvom de er flyttet på krisecenter. Med et særligt tilrettelagt læringsforløb til det enkelte barn skaber vi sammenhæng i barnets skolegang. Undervisningen er også en pause fra den krise, barnet befinder sig i. Line Borup Andreassen, lærer i Danner Det er hyggeligt at være sammen med de andre børn. Jeg har lært mere her end på min rigtige skole. Nu læser jeg bedre end dem i min egen klasse. Pige, 8 år, der bor på Danners Krisecenter Danners skoletilbud er finansieret af Egmont Fonden.

11 Oplysning til nydanske kvinder Som nydansk kvinde kan det være en udfordring at få tilstrækkelig viden om muligheder og rettigheder i Danmark. Hvad har man fx ret til i tilfælde af skilsmisse eller hvis man udsættes for vold? Derfor har vi startet en række temaarrangementer for nydanske kvinder, som sætter fokus på kvinders rettigheder og vold i familien. Hvis vi vil inkludere kvinderne, skal vi skabe forandring hos kvinderne selv med oplysning om deres muligheder i Danmark uanset tradition og religion. Jeg kan skabe et positivt billede af medborgerskab og være med til at nedbryde myter om og mistillid til systemet. Kvinderne reflekterer over deres eget og børnenes liv og finder ud af, at de selv kan forme deres fremtid. Helen Alani, konsulent på projektet Arrangementerne tilbydes i alle regioner i landet. De fire konsulenter på projektet er fra Asien, Mellemøsten og Afrika. Social- og Integrationsministeriet finansierer projektet, der er et samarbejde mellem Danner, Kirkernes Integrations Tjeneste og Henna.dk.

12 Vi hjælper kvinder og børn i Afghanistan I Afghanistan styrker vi indsatsen for de tusindvis af kvinder og børn, der hvert år søger hjælp på landets krisecentre. Mange kvinder har i flere år levet med massiv vold. Når de endelig opsøger krisecentrene, er kvinderne dybt traumatiserede. Vi opkvalificerer og sparrer med medarbejderne på krisecentrene i Kabul. Samtidig hjælper vi med at koordinere det interne samarbejde mellem landets krisecentre. Vi er med til at sikre en langsigtet og kvalificeret indsats for kvindernes kamp for deres rettigheder og dermed skabe bedre muligheder for kvinderne fremadrettet. Wahida Salaam, projektkoordinator i Kabul Vold mod kvinder i Afghanistan: Det skønnes, at mere end 87 pct. af de afghanske kvinder har været udsat for fysisk og psykisk vold. Danner har tre afghanske medarbejdere i Kabul. Projektet er støttet af den danske ambassade i Kabul. Vold mod kvinder på verdensplan: Det skønnes, at hver 3. kvinde i verden bliver udsat for vold i deres levetid. Kilde: Global Watch, United Nations Population Fund (UNFPA) I 2012 har Danner i samarbejde med lokale partnere også opstartet projekter for at hjælpe voldsudsatte kvinder og børn i Mellemøsten og Nordafrika.

13 Frivillighed er Danners fortid og fremtid Det var frivillige kvinder, som i 1979 etablerede huset, og det er frivillighed, som Danner fortsat skal bygge på. I Danner arbejder mere end 200 engagerede, frivillige kvinder, og deres opgaver er lige så mangfoldige som de frivillige selv. De frivillige er alt fra 20-årige studerende til kvinder langt oppe i 80 erne. De laver fx mad til kvinder og børn på krisecentret, passer telefonen og åbner døren i receptionen, planlægger politiske arrangementer, skriver artikler til Magasinet Danner og er i det hele taget med til kontinuerligt at præge Danner som organisation. De frivillige er Danners vigtigste ambassadører. Danners frivillige: > har civile jobs som bl.a. konsulent, jurist og socialrådgiver > arbejder fra to til 20 timer i Danner om måneden > er fra 20 år til 86 år > står bag 18 frivilliggrupper

14 Danners Ærespris til 86-årig, frivillig ildsjæl Danners Ærespris bliver uddelt hvert år den 2. november til et menneske, som på den ene eller anden måde har været med til at sætte fokus på vold i hjemmet. Tidligere er Danners Ærespris gået til Hanne-Vibeke Holst, Fay Weldon, Maise Njor og Ole Henriksen. I 2012 gik prisen til en sej kvinde fra Danners egne rækker, nemlig 86-årige Edel Petersen, som har været frivillig i Danner i over 30 år. En ny æra for Danner er begyndt, men det er stadig vigtigt, at der er fokus på de frivillige. Og det er denne pris et herligt udtryk for at Danner er et hus, hvor ansatte og frivillige løfter i flok. Det er jeg glad for, at der holdes fast ved. Edel Petersen, frivillig i Danner

15 Danner er mere end et krisecenter Danner er af mange kendt som et af landets første krisecentre. Men Danner er meget mere end det. Vores arbejde rækker langt ind i det politiske system, hvor vi forsøger at påvirke så meget, vi kan, hvad angår kvinder og børns rettigheder. Vi ved, at vold i hjemmet er tæt knyttet til kvinders ligestillingssituation. Derfor er det altafgørende, at vi arbejder på flere niveauer. Det gør vi bl.a. som høringspart og fortaler, gennem debatindlæg og rådgivning af ministerier. I 2012 lancerede vi sammen med udviklingsminister Christian Friis Bach vores projekt i Afghanistan med fokus på opkvalificering af lokale krisecentre. Vi mener, at kvinders ligestilling og vold i hjemmet er problemstillinger, som vi skal handle på uanset om det foregår inden for eller uden for Danmarks grænser.

16 Sagen vedrører os alle Jeg vil gerne give 55 kr. om måneden, hvis jeg kan være med til at sikre, at Danner giver voldsudsatte kvinder og børn den bedste hjælp. Vold i hjemmet er et problem, der vedrører os alle. At jeg får tilbudt spændende, gratis arrangementer er en dejlig bonus oveni. Mette Hasman, støtter Danners arbejde med 55 kr. om måneden For 55 kr. om måneden kan du støtte Danners arbejde. Du bliver løbende tilbudt gratis arrangementer. I 2012 var der bl.a. koncert med Hush og Marie Carmen Koppel og rundvisning i Danners restaurerede hus. Støt os på danner.dk

17 Erhvervsnetværk støtter Danners sag

18 Grevindens Venner udfører en vigtig opgave, som erhvervsfolk, der ønsker at tage et socialt ansvar, bør støtte: At skaffe midler, så Danner kan hjælpe voldsudsatte kvinder og børn. Vi kan på det kraftigste opfordre andre erhvervsfolk til at følge trop. Vi kan aldrig blive for mange. På vegne af erhvervsnetværket Grevindens Venner > Anna von Lowzow, journalist og filminstruktør, Nordisk Film > Christian Sparrevohn, seniorpartner, Quartz+Co > Lars Grarup, chefredaktør for digitale medier, Politiken > Marianne Pittelkow, fhv. chef i TV 2, bestyrelsesmedlem Gold Bizz, Huset Markedsføring Grevindens Venner: > Alfred Josefsen, fhv. adm. direktør i Irma, adjungeret professor, forfatter mv. > Anna von Lowzow, journalist og filminstruktør, Nordisk Film > Bolette Christensen, direktør, BØRNEfonden > Christian Sparrevohn, seniorpartner, Quartz+Co > Frederik Preisler, direktør og grundlægger af Mensch > Heidi Bang Rasmussen, HR & communication manager, Sole Gruppen > Lars Grarup, chefredaktør for digitale medier, Politiken > Louise Sand, group communication manager, Flügger > Marianne Pittelkow, fhv. chef i TV 2, bestyrelsesmedlem Gold Bizz, Huset Markedsføring > Merete Eldrup, adm. direktør, TV2/Danmark > Peter Skou, managing director, R2 Group > Sune Bang, adm. direktør, Kommunikationsbureauet København > Tue Byskov Bøtkjær, senior vice president, Foss Læs mere om erhvervsnetværket Grevindens Venner på danner.dk og kontakt os på

19 Vores mål de kommende år: > Vi vil øge samspillet mellem frivillige og ansatte. Danners frivillige og ansatte er fundamentet for organisationens eksistens og udvikling. Vi vil blive endnu bedre til at sætte alle kompetencer i spil i arbejdet for vores fælles sag. > Vi vil styrke vores fortalerrolle. Vi vil præge samfundsdebatten endnu mere og sætte større fokus på ligestilling og dermed forebygge vold i hjemmet. > Vold i nære relationer og manglende ligestilling er ikke bare en national, men global udfordring. Derfor vil vi stadig bringe vores mangeårige erfaringer i spil i projekter i og uden for Danmark og dele vores viden i nationale og internationale netværk. > Vi vil give den bedste hjælp og rådgivning. Vi vil forebygge volden bl.a. gennem mere opsøgende arbejde og nå ud til de kvinder, der ikke søger hjælp. Vi vil erstatte myter med fakta, og vi vil støtte kvinderne, også når de flytter fra Danners Krisecenter. Susanne Philipson, direktør Channe Alison Maneth Bjerringgaard, bestyrelsesformand

20 Ledelse > Susanne Philipson, direktør > Helle Walsted, leder af Danners Rådgivning og Krisecenter > Henriette Højberg, leder af Danners Videncenter > Marie Visti Hansen, leder af Ledelsessekretariatet > Birgitte Hansen-Hoeck, økonomichef Bestyrelse > Channe Alison Maneth Bjerringgaard, formand, kontorfuldmægtig i Folketinget > Jeanette Melchior, næstformand, retsassessor ved Sø- og Handelsretten og frivillig hos Joan-Søstrene > Birgitte Tausen, økonomidirektør i Lærerstandens Brandforsikring G/S > Dorthe Elise Svinth, sekretariatschef i Københavns Kommune, Rådhuset > Kirstine Nylev, studerende, samfundsvidenskab og frivillig i krisecentret > Mette Meisner, projektleder og koordinator i Socialforvaltningen og frivillig i krisecentret > Mia Falconer, medarbejderrepræsentant og seniorkonsulent i Danner > Susanne Blom, organisationskonsulent, ejer af KREOS ApS > Susanne Larsen, tidl. adm. direktør for SAS Danmark Frivilliggrupper Grupper tilknyttet Danners Rådgivning og Krisecenter: > Aftenvagter (Sirener, Fruentimmere, Hexe, Harper) > Dagvagter > Netrådgivningen > Netværksgruppen > Juragruppen Øvrige grupper i Danner: > Afghanistangruppen > Eventgruppen > Foredragsgruppen > CSR-gruppen > Hypsipyllerne > Politisk gruppe > Receptionsgruppen > Redaktionsgruppen Selvstændige grupper i Danner: > Rådgivningsgruppen > Joan-Søstrene

21 Danners økonomi Vores økonomi er baseret på midler fra fonde, puljer og private. Derfor er vi i høj grad afhængige af støtte. Vi er dybt taknemmelige for al den økonomiske hjælp, vi får. Vi vil fortsat gøre vores ypperste for at skabe et solidt økonomisk fundament for vores sag. Danners indtægt Krisecenterdrift Projektmidler Andet Tips og Donationer foredrag lottomidler og legater mv. Indtægt i millioner kr. Fra 2006 til 2012 er Danners indtægt femdoblet.

22 Hvor kom donationer og legater fra i 2012? Hvad blev projektmidlerne brugt til i 2012? Opsøgende arbejde og oplysning til nydanske kvinder 8% Anonyme 1% Arv 15% Private 20% Virksomheder 6% Forskningsprojekt og website om kærestevold 8% Frivilligt arbejde ( 18-midler) 4% Indsats i Afghanistan 13% Fonde og legater 58% Andet, fx aktiviter for beboerne 13% Pilotprojekt om borgerindragelse 4% Undervisning til børn i Danner 3% Undervisningsmateriale til klasse 4% Midlertidig genhusning under restaurering 43% Donationer og legater i alt: kr. Donationer og legater bliver brugt i vores arbejde med at hjælpe voldsudsatte kvinder og børn, forebygge at volden finder sted og erstatte myter med fakta. Fx oplysningskampagner på sociale medier og foredrag for fagfolk i ind- og udland. Projektmidler i alt: kr. Projektmidlerne kommer fra fonde, puljer og offentlige instanser. I 2013 vil vi fortsat arbejde i Afghanistan, undervise børn på Danners Krisecenter, lave opsøgende arbejde blandt nydanske kvinder og søsætte nye, vigtige projekter.

23 Gaver og hjælp 3x34 Transport a.m.b.a. Aller Bageriet Nansensgade Benjamin Koppel Bering House of Flowers Best Seat Burgaard Rådgivning ApS Caroline Henderson Chris Poole Christa If Jensen Courage Coiffure CPH KIDS Dansk Arkitektur Center Dansk Psykologisk Forlag DEPART Dialog mod Vold København Dorthe Gerlach & Michael Hartmann Egmont Egmont Fonden Eurowoman Fitnessworld Folketeatret Fru Hedevig Baggers Børnehave Gert Hansen og Ebba Fristed Greens Erhvervsinformation HAY HUSH JewlsCPH Kulturstyrelsen, Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering Københavns Fødevarefællesskab Københavns Politi Orkester Køkkenet i Din Baghave Ladies Circle La Glace Lahme Lead Agency Legefabrikken Lis Aller Lola Jensen Lykke Friis Marie Carmen Koppel Marie Louise Muff MB Kebab A/s Moshi Moshi Mind Mother s Union Mågodtland Integreret Institution

24 Naser Khader Trendsales Fabrikejer, ingeniør Valdemar Selmer Trane Fond Nielsen U.S. Embassy Copenhagen og hustru, Elisa Trane s Fond Konsul Grosserer Osvald Christensens Nordisk Brødhus Familiefonden af den 1. oktober 1975 Mindefond, Vejle Nykredit Familien Hede Nielsens Fond Louis Petersens Legat Pernille Rosendahl Fonde og legater Ferd. og Ellen Hindsgauls Almennyttige Fond Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen Pure Shop Asta og Jul. P. Justesens Fond FLSmidth & Co. A/S Gavefond ODD Fellow 49 Saxo Roland DG North Europe A/S Avnedefonden Fondation Juchum Ole Kirk s Fond Rosendahl Bikubenfonden Frimodt-Heineke Fonden Otto Bruuns Fond Royal Copenhagen Bygma Fonden Georg og Johanne Harders Legat Poul Due Jensen s Fond Rudi & Harald Nielsen Carl F.J. Carlson og hustru Camilla Carlsons Gerda Laustsens Fond Rosalie Petersens Fond Sebra Interiør Legat Giro 413 DR Rørkærfonden Sex & Samfund C.A. Tesch s og Hustru s Fond Grosserer Andreas Collstrop og søn Rudolf Skandinavian Tobacco Group s Gavefond Sluktørsten Danske Banks Fond Collstrop s Mindelegat Social- og Integrationsministeriet Socialt Udviklingscenter SUS Dansk Metal, FIU Ligestilling GTN Fonden Susi og Peter Robinsohns Fond SPAR i Nansensgade Dansk Sygeplejeråd Hannes Fond Søsterloge nr. 41 Grevinde Danner Sparta Løbskontor Det Obelske Familiefond Heinrich og Laurine Jessens Fond Søsterloge nr. 50, Cassiopeia STAEDTLER A/S Direktør Henry Jørgensen og Hustru Rigmor Hempel Fonden Tage og Claudine Lund-Larsens Fond St. Alban s Church Jørgensens Fond Juleuddelingen af 1867 Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Stof2000 Direktør J.P. Lund og Hustru Vilhelmine Jørgen Esmers Mindelegat Fond Swartskopff Norden Bugge s Legat Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Torben & Alice Frimodts Fond The Body Shop DKB Fonden Danske Kvinders Beredskab Legatfond Toyota Fonden The International Church of Copenhagen Else Moresco, født Langheds Mindelegat Knud og Dagny Gad Andresens Fond Tømmerhandler Johannes Fogs Fond TimeGruppen ApS Enkefru Juliane Buntzen s (født Köhler s) Knud og Rigmor Weidemanns Fond Tømmerhandler Vilhelm Bangs Fond Tivoli Mindelegat Konsul Georg Jorck og hustru Emma Jorcks Aase og Ejnar Danielsens Fond

25 Byggeri Marianne Pittelkow KleinVitting Tak til alle frivillige, ansatte og tak til alle, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Merete Eldrup Kvindenetværk Røde Kors der støtter os. Møllers Fond til almene Formaal Peter Skou KVINFO Augustinus Fonden Sune Bang Lea Meilandt Alle fotos er taget i Danners hus, Nansens- Kulturstyrelsen Tue Byskov Bøtkjær LOKK gade 1, København, på nær fotos s og Nordea-fonden Louise Kampmark s. 35. Oak Foundation Denmark Øvrige samarbejdspartnere Minister for Ligestilling og Kirke og Minister Realdania Brønderslev Kommune for Nordisk Samarbejde Manu Sareen Bureau de Coopération Tunisie-Danemark Rambøll Ambassadører Center for Krisecentre i København Servicestyrelsen Alfred Josefsen Christina Bruun Social- og integrationsminister Karen Anders Morgenthaler Dejliglama.dk Hækkerup Camille Jones Den danske ambassade i Kabul Tine Vognsen Mikkel Kessler Det Nationale Voldsobservatorium Udsatteenheden, Københavns Kommune Direktoratet for Kriminalforsorgen Udsatterådet, Københavns Kommune Grevindens Venner Erik D. Præstegaard Udviklingsminister Christian Friis Bach Alfred Josefsen Firstline Communication A/S Ulla Tønner Anna von Lowzow GirlTalk.dk Varmings Tegnestue Bolette Christensen Henna.dk Vester Kopi Christian Sparrevohn Inger Glavind Bo, Aalborg Universitet Victoria Linn Lygum Frederik Preisler Institut for Menneskerettigheder Heidi Bang Rasmussen ISOBRO Lars Grarup It s all about Design It s all about Louise Sand Kirkernes Integrations Tjeneste Foto Lea Meilandt

26 hjælp os med at stoppe volden

27 danner.dk

Din hjælp gør vores arbejde muligt 2014 ÅRSBERETNING

Din hjælp gør vores arbejde muligt 2014 ÅRSBERETNING Din hjælp gør vores arbejde muligt 2014 ÅRSBERETNING 1 DANNER ÅRSBERETNING 2014 Tak til alle jer, der gør vores arbejde muligt Indhold Forord 3 Vision, missioner og værdier 4 Hvem er Danner? 6 Fødselsdag

Læs mere

Årsberetning 2012. Mødrehjælp til endnu flere

Årsberetning 2012. Mødrehjælp til endnu flere I dette nummer: Mødrehjælp til endnu flere Kirstens hjerte banker for at hjælpe børn og unge Mødrehjælpen et træ med mange grene Rådgivningen er kun et klik væk N R. 3 0 A P R I L 2 0 1 3 Årsberetning

Læs mere

MødrehjælpenNyt NR. 36 / APRIL 2015

MødrehjælpenNyt NR. 36 / APRIL 2015 MødrehjælpenNyt NR. 36 / APRIL 2015 INTERVIEW Lotte fandt ro hos Mødrehjælpen under skilsmissen FRIVILLIG Lisbeth brænder for at udvikle frivilligheden Årsberetning 2014 LEDER INTERVIEW I Danmark har vi

Læs mere

- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006

- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006 - Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006 NR. 10 APRIL 2007 NÅR DET ER SVÆRT AT VÆRE FAR, MOR OG BØRN Årsberetning

Læs mere

Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 22 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 30

Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 22 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 30 Årsberetning 2012 Forsiden Tak til ledelsen, medarbejdere, frivillige og samarbejdspartnere på Krisecentret Røntofte i Helsingør, der har stillet sig til rådighed for illustration til årsberetningen. Indhold

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2000

Å R S B E R E T N I N G 2000 NR 2 APRIL 2001 Å R S B E R E T N I N G 2000 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN NR 2 APRIL 2001 Årgang 1 Redaktion: Hanne Simonsen (ansvh.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Inge Schmidt

Læs mere

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør Bl.a. i dette nummer: Orden i skilsmissekaos og ro i børnenes liv Man skal kæmpe som enlig mor Marianne fik modet og selvværdet tilbage En kæmpe gave i en svær situation Årsregnskab 2008 NR. 18 MAJ 2009

Læs mere

Årsberetning 2010. Rådgivning der rykker 7 mødrehjælpere fortæller om deres arbejde og deres resultater

Årsberetning 2010. Rådgivning der rykker 7 mødrehjælpere fortæller om deres arbejde og deres resultater Bl.a. i dette nummer: Vi vil have mere og bedre mødrehjælp Vi giver familierne et drivhus, de kan vokse i Tre-fire samtaler kan virkelig gøre en forskel Hvis ikke familien havde fået en julecheck, havde

Læs mere

LOKK årsberetning 2011

LOKK årsberetning 2011 LOKK årsberetning 2011 2 årsberetning 2011 Indhold Forord 4 Kvindekrisecentre 6 Organisation 10 Rådgivning 14 LOKKs oplysningsarbejde 18 Samarbejde 22 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 30 årsberetning 2011

Læs mere

Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Landsorganisation af Kvindekrisecentre Årsberetning 2010 Indhold Forord 4 Organisation 8 Kvindekrisecentrene 12 Rådgivning 16 Kampagner og konferencer 20 Samarbejde 24 Økonomi 28 Om LOKK 30 Landsorganisation af Kvindekrisecentre 2 LOKK årsberetning

Læs mere

STYRELSENS BERETNING 2012-13

STYRELSENS BERETNING 2012-13 STYRELSENS BERETNING 2012-13 FOTO: JOHNNY WICHMANN Vi har fællesskabet som udgangspunkt RØDEKORS.DK RØDE KORS I BEVÆGELSE - MED FÆLLESSKABET I CENTRUM Røde Kors er verdens største humanitære organisation

Læs mere

Indhold. Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29

Indhold. Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29 Årsberetning 2014 Indhold Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29 Redaktion: LOKK Sekretariat Grafisk design:

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2010 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 25 år I kamp for voldsudsatte kvinder og børn

Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 25 år I kamp for voldsudsatte kvinder og børn Landsorganisation af Kvindekrisecentre 25 år I kamp for voldsudsatte kvinder og børn Tillykke med de 25 år Kvinder, der lever med vold i hjemmet, kan let komme til at stå meget alene. Ofte er kvinderne

Læs mere

Forælder Fonden Årsberetning 2013

Forælder Fonden Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Ikke et ondt ord om skilsmisser. Bare en masse alvorsord om konsekvenserne for børn. Selvom dagligt beskæftiger sig med den ofte høje menneskelige pris på skilsmisser, og konsekvensen

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2013 Foreningens formål, ledelse og sekretariat Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social hjælpeorganisation. Foreningens

Læs mere

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske KRIS Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske Årsberetning 2010 Hvad kan KRIS hjælpe med? KRIS kan hjælpe med information om seksuelt misbrug, rådgivning, terapi,

Læs mere

FORENINGEN GRØNLANDSKE BØRN Årsberetning 13

FORENINGEN GRØNLANDSKE BØRN Årsberetning 13 FORENINGEN GRØNLANDSKE BØRN Årsberetning 13 Generalsekretæren beretter: FGB har sat turbo på projekterne For FGB blev 2013 året, hvor vi tog vores første formulerede projektstrategi i anvendelse. Det har

Læs mere

FORENINGEN GRØNLANDSKE BØRN Årsberetning 13

FORENINGEN GRØNLANDSKE BØRN Årsberetning 13 FORENINGEN GRØNLANDSKE BØRN Årsberetning 13 Generalsekretæren beretter: FGB har sat turbo på projekterne For FGB blev 2013 året, hvor vi tog vores første formulerede projektstrategi i anvendelse. Det har

Læs mere

Udbud ramt af afbud. 15.-17. januar 2014. SUNDHEDSPOLITISK TOPMØDE side 06-07 ET RUNGENDE JA TIL EU-PATENTET NY APP TIL MEDLEMMERNE

Udbud ramt af afbud. 15.-17. januar 2014. SUNDHEDSPOLITISK TOPMØDE side 06-07 ET RUNGENDE JA TIL EU-PATENTET NY APP TIL MEDLEMMERNE #1 15.-17. januar 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV SUNDHEDSPOLITISK TOPMØDE side 06-07 ET RUNGENDE JA TIL EU-PATENTET NY APP TIL MEDLEMMERNE GREVINDEN ØSER

Læs mere

INDHOLD. Hvad sker i 2014? 04 Ledelsesberetning 05

INDHOLD. Hvad sker i 2014? 04 Ledelsesberetning 05 ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 INDHOLD Hvad sker i 2014? 04 Ledelsesberetning 05 Det skete i 2013 06 Holger Kallehauge 40 år som formand for PTU 06 Igangsætning af to forskningsprojekter 07 Øget synlighed

Læs mere

En del af hinandens verden

En del af hinandens verden SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND En del af hinandens verden tre frivillige forebyggelsestilbud til børn og unge Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse FORORD: En del af hinandens verden side 3 SIND UNGDOM:

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

nyt Fokus på stalking Tilbud til hele familien 8. marts Læs mere side 3-6 Terapihave på krisecenteret

nyt Fokus på stalking Tilbud til hele familien 8. marts Læs mere side 3-6 Terapihave på krisecenteret nyt OM VOLD MOD KVINDER OG BØRN MARTS 2013. LOKK.DK Fokus på stalking Læs mere side 3-6 8. marts To nye tiltag ser dagens lys på kvindernes internationale kampdag. Et nyt mandenetværk mod vold mod kvinder

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

MødrehjælpenNyt NR. 34 / AUGUST 2014

MødrehjælpenNyt NR. 34 / AUGUST 2014 MødrehjælpenNyt NR. 34 / AUGUST 2014 Beretning En voldsudsat kvinde fortæller sin historie Dukken Frede hjælper børn, der har oplevet vold i familien Mødrehjælpen har åbnet afdeling i Aalborg LEDER SIDEN

Læs mere

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum DE KØBENHAVNSKE FRIVILLIGCENTRES FÆLLESBLAD frivilligkbh Vi præsenterer en række små retter med perleeksempler på, hvordan frivillige foreninger løser gængse udfordringer VIDENSTAPAS Louis Nielsens samarbejde

Læs mere

1. Forord 3. 2. Vision og mission 7. 3. Virksomhed 7. 4. Aktiviteter i 2012 10. 4.1 Mobning og Trivsel 13. 4.2 Vold i Hjemmet 19. 4.

1. Forord 3. 2. Vision og mission 7. 3. Virksomhed 7. 4. Aktiviteter i 2012 10. 4.1 Mobning og Trivsel 13. 4.2 Vold i Hjemmet 19. 4. Årsberetning 2012 2 Indhold ÅRSberetning 2012 1. Forord 3 2. Vision og mission 7 3. Virksomhed 7 4. Aktiviteter i 2012 10 4.1 Mobning og Trivsel 13 4.2 Vold i Hjemmet 19 4.3 Ensomhed 23 4.4 Socialt entreprenørskab

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2009 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

Årsberetning. Alle børn har ret til en barndom. sammen bygger vi

Årsberetning. Alle børn har ret til en barndom. sammen bygger vi Årsberetning 2012 Alle børn har ret til en barndom sammen bygger vi TRYGGE familier 2 SOS BØRNEBYERNE ÅRSBERETNING 2012 4 Direktørens introduktion 6 Alle børn har rettigheder også i en krisetid AKTIVITETER

Læs mere