Sprogcenter Nyt. Matematik er meget mere end tal. Testning på hjemmebane 12. Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16. Nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprogcenter Nyt. Matematik er meget mere end tal. Testning på hjemmebane 12. Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16. Nr."

Transkript

1 Sprogcenter Nyt Nr april 2011 Matematik er meget mere end tal 4 Testning på hjemmebane 12 Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16

2 L e d e r Fra AOF Horsens til Skolen for Udlændinge til Sprogcenter Horsens til Sprogcenter Midt. Sprogcenter Midt fylder 25 år Historien om Sprogcenter Midt er historien om et sprogcenter, der for 25 år siden underviste 23 indvandrere på en nedlagt folkeskole og i dag er en stor og moderne uddannelsesinstitution med fire fysiske skoler, 110 medarbejdere og 1500 studerende. Den 4. juni 1986 altså for 25 år siden - fik indvandrerundervisningen for første gang sin egen lovgivning. Med den nye lov fik amterne ansvaret for undervisningen, og i takt med at aktiviteten steg, voksede vi ud af AOF Horsens og blev til Skolen for Udlændinge. I 1999 vedtog Folketinget en større reform af vores fagområde, og ansvaret blev flyttet fra amterne til kommunerne. Vi blev nu i lovens forstand til sprogcentre i stedet for sprogskoler, og lokalt blev vi til Sprogcenter Horsens, selv om vi også dækkede nabokommuner som Odder og Hedensted. Men vokseværket stoppede ikke her. I 2007 fik vi ansvaret for undervisningen i Skanderborg Kommune, og i 2008 kom Silkeborg Kommune til. Med den udvidede geografi skiftede vi navn til Sprogcenter Midt. Med sine 25 år kan man roligt sige, at sprogcentret er blevet voksent. På trods af det er vi stadig en skole i udvikling. Det sker i takt med, at både kommuner og virksomheder bliver opmærksomme på den høje kvalitet, vi leverer, og på den gevinst, der ligger i at give udlændinge gode vilkår i Danmark, både i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Men historien om Sprogcenter Midt er også historien om et fag, der har bevæget sig fra kurser under fritidsloven til modulopbyggede danskuddannelser med klare faglige mål og afsluttende statskontrollerede prøver, og om et fag, som i dag er en forskningsdisciplin på universitetet, og som undervises af undervisere med en masteruddannelse bag sig. Sådan et jubilæum og sådan en udvikling skal fejres! Det gør vi torsdag den 16. juni, hvor vi gerne vil se alle vores samarbejdspartnere og venner af skolen til reception. Sæt allerede nu kryds i kalenderen vi glæder os til at se jer! Lene Glyngø, Centerchef

3 I n d h o l d 4 Matematik er mere end tal FVU-matematik på sprogcentret 6 Kurs mod arbejdsmarkedet - i samarbejde med Sprogcenter Midt 8 Engelsk om dagen, dansk om aftenen Unge studerende på sprogcentret 4 10 Højtuddannede i job Sprogcentret skaber kontakt til arbejdsmarkedet 12 Testning på hjemmebane Modultest på Danskuddannelse 1 14 Cooperative Learning Pædagogikkens svar på de vises sten? 16 Babyer på sprogcentret i Silkeborg Et tværfagligt samarbejde mellem sundhedsplejen og sprogcentret Opslagstavlen 16

4 Matematik er mere end tal Tekst og foto Bolette Berliner Normalprisen på en taske er 240 kr. Nu er der udsalg, og alt er nedsat med 25 %. Hvad koster tasken på udsalg? Barbara fra Polen forsøger ihærdigt at forklare opgaven på dansk. Hun er sammen med de øvrige kursister fra FVU-matematikholdet på Sprogcenter Midt i Horsens på besøg i naboklassen for at afprøve sine nytilegnede færdigheder i at tale om matematiske problemstillinger på dansk. Koncentrationsniveauet er højt, mens der snakkes, tælles på fingre, tegnes, forklares og diskuteres løsningsmodeller i de små arbejdsgrupper. Hverdagen er fuld af matematik Det er en krævende proces at omsætte matematik tillært på modersmål, måske endda med et anderledes skrift- og talsystem, til et helt nyt andetsprog. Selv om talbehandlingen er på plads, brænder man frustreret inde med sin argumentation, hvis man ikke kan sætte ord på resultatet og forklare sin beregning hvad enten det er i en indkøbssituation, hvor man er uenig i betalingen, timeopgørelser på arbejdspladsen eller problemer med telefonregningen. Matematik er et sprog i sproget Matematik og talbehandling læres på forskellige måder i forskellige kulturer. De matematiske symboler bruges forskelligt, beregningsmodeller, beskrivelser, opstillinger og metoder kan variere meget selv om resultatet i sidste ende gerne skulle blive det samme. I FVU-matematikundervisningen, som er et tilvalgstilbud på Sprogcenter Midt, arbejdes der med at forbinde dansk hverdagssprog og matematisk sprog. Der er tre hold: Trin 1 og 2 i Horsens samt trin 1 i Odder, alle med Brendan Doyle som underviser og to eller tre lektioner om ugen. Jeg forstår matematik på polsk, men ikke på dansk. Det hjælper mig meget i min hverdag, blandt andet på indkøb, at jeg nu lærer begreber og terminologi på dansk, siger Barbara. Renate fra Letland er enig: Vores danske ordforråd bliver meget udvidet, når vi snakker om matematik, så det er et rigtig godt supplement til den almindelige danskundervisning. Nyheder og samfundsinformationer kræver talforståelse Det er særlig godt at lære FVU-matematik på hold kun med udlændinge, fordi man er fælles om at skulle starte forfra med at lære matematik på dansk, synes Annie fra Kina. Vi lærer en hel masse om samfundet gennem matematikken om skat, huskøb, elregninger, lønsedler, budgetter, ja selv parkeringsbøder, tilføjer hun. De færreste tænker over, hvor mange informationer, der gives via tal, statistik, grafer, diagrammer, procentberegninger og andre matematisk baserede forklaringer i en almindelig TV-avis! Kan vi få noget mere af det her? De fleste grupper er ved at være færdige med de 20 små problemløsningsopgaver. Undervejs har de stiftet bekendtskab med en række nye ord og begreber som sum, nedsat, lægge sammen, trække fra. Alle har fået en førstehåndserfaring med, at matematik på andetsprog ikke kun handler om at være skrap til hovedregning, men mindst lige så meget om at kunne samtale om processen hen mod en fælles forståelse af både opgave og løsning. Den sidste gruppe fortsætter ufortrødent fem minutter ind i pausen med de sidste opgaver. Interessen for FVU-matematik er vakt, og der er et par forespørgsler om holdet til Brendan Doyle fra nogle unge herrer, som gerne vil på Teknisk Skole efter sprogcentret og kan se fordelen ved allerede nu at lære matematik på dansk. Side 4

5 Jeg forstår matematik på polsk, men ikke på dansk. Det hjælper mig meget i min hverdag, blandt andet på indkøb, at jeg nu lærer begreber og terminologi på dansk. FVU-matematik FVU-matematik er undervisning i talforståelse, regning og basale matematiske begreber, inddelt i to trin med timers undervisning pr. trin. Hvert trin kan afsluttes med en frivillig prøve. FVU-matematik udbydes på arbejdspladser og på mange forskellige skoler, heriblandt sprogcentre. Side 5

6 Kurs mod arbejdsmarkedet - i samarbejde med Sprogcenter Midt Tekst og foto Birgitte Nielsen Kurs mod arbejde Kurs mod arbejde bygger på et samarbejde med Horsens Jobcenter, Learnmark og Sprogcenter Midt. Sprogcenteret står for undervisningen i dansk med vægt på arbejdsmarkedsrettet danskundervisning og FVU-dansk, herunder træning i at læse jobannoncer, skrive CV og ansøgninger. Derudover indeholder forløbet arbejdspraktik og vejledning om job og uddannelse. 25 kursister med meget forskellig baggrund, forskelligt uddannelsesniveau og forskellige danskkundskaber er tilknyttet projektet. Når man har gået i dansk folkeskole og er stærk i det mundtlige hverdagssprog, er det en svær erkendelse, at det skriftlige niveau ikke er tilstrækkeligt til at kunne formulere en jobansøgning. Og endnu sværere er det at sætte sig ned og gøre noget ved det. Derfor er det vigtigt at motivere, siger lærerne Keld Vestergaard og Peter Ridder-Jensen, som underviser på projektet Kurs mod arbejde. Projektet hjælper dagpengemodtagere med anden etnisk baggrund end dansk i arbejde. Det er ikke pisken, der skal i brug, men guleroden masser af gulerødder. Lokalt samarbejde Projektet er resultat af et samarbejde mellem Jobcenter Horsens, Learnmark og Sprogcenter Midt. Det dækker en meget bred målgruppe, hvor det eneste fællestræk faktisk er, at deltagerne har rødder i en anden kultur end den danske. Det betyder, at undervisningen stiller store krav til differentiering. Deltagerne møder op med vidt forskellige forudsætninger, både sprogligt og uddannelsesmæssigt men alle har et stort ønske om at komme i arbejde, forklarer Keld Vestergaard. Danskundervisningen er tilrettelagt, så den består af en sproglig del og en samfundsdel, uddyber Peter Ridder-Jensen. På den måde kan vi bedst imødekomme de individuelle krav og styrke hver enkelt kursist på de områder, hvor kursisten har mest brug for det. Nu åbner jeg mig og snakker mere Özlem Karakoc er en tyrkisk kvinde i projektet. Hun skal i praktik i næste måned og er glad for danskundervisningen: Før var jeg meget genert, men nu åbner jeg mig og snakker mere. Side 6

7 Jo færre deltagere dette kursus har, når det er slut, jo større en succes har det været, lyder den lidt paradoksale udmelding fra de to lærere på projekt Kurs mod arbejde. Özlem kom til Danmark, da hun var 13 år, og fortæller videre: Jeg startede med at arbejde som 15-årig. Jeg har arbejdet i Danmark i næsten 20 år på Gedved Fjerkræslagteri og som rengøringsassistent for Elite Miljø. Men så blev jeg syg og så var der ikke mere arbejde til mig. Jeg har brug for danskundervisning. Jeg forstår danske tekster, men jeg kan ikke skrive. Jeg kan ikke stave rigtigt og forstår ikke grammatik ret godt. Danskundervisningen hjælper - nu skriver jeg bedre breve og ansøgninger. Hun er også begejstret for den mere temaorienterede del af danskundervisningen: Jeg lærer noget om de nye regler om jobsøgning og efterløn. Egen lotto-klub I klasselokalet sidder der 8-10 projektdeltagere ved hver sin computer og arbejder med forskellige opgaver. På tavlen i enden af lokalet er der skrevet en række nyttige links, som kursisterne kan benytte. Alle sidder med individuelle opgaver. På den sproglige side arbejdes der med læsestrategier, læsehastighed og skriftlig fremstilling. I samfundsdelen tages der udgangspunkt i bogen Medborger i Danmark. Og netop ved at kombinere de to ting, bliver kursisterne bedre til det, som er projektets formål: at søge job. Lidt sjov skal der også være plads til, så projektet har etableret en egen lotto-klub. Men forhåbentlig vinder deltagerne på jobmarkedet først, siger lærerne og tilføjer, vores indsats har været en succes, i det øjeblik den sidste deltager forlader os for at komme i arbejde eller praktik, og vi således har overflødiggjort os selv. Side 7

8 Engelsk om dagen, dansk om aftenen Når man lader øjnene løbe ned over deltagerlisterne til aften- og lørdagsundervisningen på Sprogcenter Midt i Horsens, er der to ting, der virker påfaldende: de mange meget unge deltagere med fødselsår omkring 1990 og antallet af østeuropæiske nationaliteter. Tekst og foto Kasper Nielsen Mere end 200 unge bulgarere, rumænere, polakker og ukrainere er flittige kursister om aftenen og lørdagen. I dagtimerne er de studerende på VIA University College, og selv om deres uddannelser foregår på engelsk, har de valgt at bruge energi på også at lære dansk. Karrierecenter En af grundene til, at de VIA-studerende har fået øjnene op for både vigtigheden af og muligheden for at lære dansk, er, at det såkaldte karrierecenter på VIA Carreer Service Centre - har gjort en stor indsats for at fortælle om de mange fordele, det giver at kunne dansk. Blot et basalt danskniveau åbner mange døre for dem, og det er nu ved at gå op for vores studerende, fortæller konsulent Troels Ravn Klausen fra centret, engelsk er selvfølgelig et must, men mange virksomheder lægger altså også vægt på danskkundskaber. Målrettet Sprogcentret har i mange år arbejdet for at tiltrække flere af de unge studerende, og nu, hvor det er lykkedes, er skolen næsten ved at blive kvalt i successen. Mere end halvdelen af vores aftenkursister kommer fra VIA, forklarer aftenvejleder Susanne Juhl, og det kan vi godt mærke på fremmødet i de perioder, hvor der skal afleveres opgaver. Men det er en gruppe kursister, som vi er meget glade for de er unge og skaber liv og glæde omkring sig, og så er de ambitiøse, og mange af dem er hamrende dygtige. Evelina Lefterova Evelina kommer fra Bulgarien og tager den toårige uddannelse i Marketing Management. Det første år klarede hun sig på engelsk, og hun havde også for travlt til at lære dansk. Men da vi skulle i praktik, gik det op for mig, at dansk var vigtigt, så jeg gik ned på karrierecentret for at høre, hvor jeg kunne lære det. Og det har været rigtig godt at komme i gang jeg oplever, at folk bliver flinkere og mere åbne, når jeg taler dansk. Robert Pawlowicz Robert kommer fra Polen, og han kom oprindelig til Danmark for at arbejde. Han har været på Danpo og Nissens Kølerfabrik og flere andre virksomheder, og nu er han gået i gang med at uddanne sig til pædagog. Min uddannelse foregår på dansk, og det, jeg kunne i forvejen, var slet ikke tilstrækkeligt. Der var mange ting på studiet, som var svære, især når vi skulle skrive opgaver, så jeg meldte mig til lørdagsundervisning for at blive bedre til sproget. Boris Stoilov Boris kommer også fra Bulgarien og er i gang med uddannelsen i Marketing Management. Han begyndte at gå til dansk straks efter at være begyndt på VIA. Det var en kammerat, som spurgte, om jeg ikke ville med. På VIA foregår alting på engelsk, men i fritiden irriterede det mig, at jeg ikke kunne forstå, hvad der blev sagt ved busstoppestederne og i supermarkedet, og hvor jeg ellers mødte danskere. Hvis man skal integreres, er man nødt til at lære sproget også for ikke at blive ensom. Nu bliver vi i Danmark Fælles for de tre studerende er, at de efter at have studeret i Danmark nu planlægger at blive i landet. Evelina vil fortsætte på bacheloruddannelsen efter sommerferien og håber derefter at finde arbejde i en dansk virksomhed. Boris har planer om at tage en mastergrad, og Robert bliver færdig som pædagog til sommer og skal derefter ud og arbejde i en dansk børnehave. Disse fremtidsplaner ville ikke have været mulige, hvis de ikke var kommet i gang med at lære dansk i tide. En erkendelse, som en stadig større del af deres studiekammerater også er nået frem til. Og som er til gavn for Danmark i tider med mangel på højtuddannet arbejdskraft. Side 8

9 Side 9

10 Højtuddannede i job Tekst og foto Kaare Holst Højtuddannede indvandrerkvinder i Danmark har ofte svært ved at finde jobs, der matcher deres medbragte kvalifikationer. Puljemidler fra Integrationsministeriet sætter sprogcentret i stand til at hjælpe dem med at skabe den første kontakt til arbejdsmarkedet. Sprogcentrets jobguider arrangerer praktikforløb, hvor kvinderne prøver kræfter med opgaver inden for deres fagområde på en dansk arbejdsplads. Journalisten fra Litauen Aiste Hoffbeck på 26 er uddannet journalist i hjemlandet Litauen, hvor hun med egne ord havde et spændende job og store ambi- tioner. Efter et studieophold på Journalisthøjskolen i Århus blev hun dansk gift og bosatte sig i Danmark. Professionelt føltes det som at starte helt forfra. Det værste er, at man føler sig alene fortæller Aiste, som begyndte på sprogcentret og efter nogen tid fik tilbudt en kompetenceafklarende erhvervspraktik inden for sit fagområde af jobguide Rikke Lauritzen. Det var en kæmpe hjælp at støtte mig til Rikke. Hun tog den første kontakt til Midtjyllands Avis, og mens jeg var i praktik, vidste jeg hele tiden, at jeg havde nogen bag mig, fortæller Aiste. Og den seks uger lange praktik var et nyttigt skub mod arbejdsmarkedet. Det var grænseoverskridende at interviewe folk på dansk, hvad enten det var stofmisbrugere på en institution eller en 87-årig i kostume til vikingetræf. Men det gav mig en masse selvtillid. Jeg nåede at have 19 artikler i avisen siger Aiste, som vurderer, at den positive erfaring havde stor betydning, da hun senere mødte op til jobsamtale hos Mærsk, hvor hun fik arbejde som informationsmedarbejder. Statistikeren fra Indonesien Låner de årige flere krimier end de årige? Hvornår i åbningstiden lånes der flest bøger? Er der forskel på fordelingen af udlån pr. afdeling på hverdage og i weekenden? Hvad siger tallene? Med kompetencer inden for dataopsamling, databehandling, og dataanalyse var en praktik i folkebibliotekets administration det helt rigtige for Abdiarti Andersen på 27. Hun nåede kun lige at tage hul på arbejdslivet som statistiker i hjemlandet Indonesien, før hun i 2008 kom til Danmark. Med sig havde hun en 4-årig universitetsuddannelse i statistik og matematiske metoder. Uddannelsen blev anerkendt i Danmark af Styrelse for Interna- Side 10

11 Jeg vidste ikke, om min uddannelse i praksis var god nok i Danmark. Tvivlen var hele tiden i mit hoved. Derfor var jeg glad, da sprogcentrets jobguide tilbød at hjælpe med at finde en arbejdsplads, hvor jeg kunne afprøve mig selv. tional Uddannelse, som vurderede, at den i niveau svarer til en dansk bacheloruddannelse i statistik. Alligevel var Abdiarti ikke sprængfuld af selvtillid, da hun stod med den officielle vurdering i hånden: Jeg vidste ikke, om min uddannelse i praksis var god nok i Danmark. Tvivlen var hele tiden i mit hoved. Derfor var jeg glad, da sprogcentrets jobguide tilbød at hjælpe med at finde en arbejdsplads, hvor jeg kunne afprøve mig selv, fortæller hun. hvis der opstår problemer eller misforståelse. Efter praktikken får praktikanten en anbefaling, som hun kan bruge i sin jobsøgning. Fra august til november 2010 kombinerede Abdiarti danskundervisningen på sprogcentret med en deltidspraktik på Horsens Bibliotek, og kom derfra med mange roser: Det har været lærerigt for os at samarbejde med en uddannet statistiker. Vi har bl.a. lært at stille de rigtige spørgsmål, inden selve talbearbejdningen går i gang. Hvad vil vi gerne vise, og giver det mening i en større sammenhæng?, siger Abdiartis nærmeste overordnede, Niels Mulvad Kaagaard. Abdiarti fortæller, at de var meget glade for hendes resultater på biblioteket. Praktikforløbet beviste for mig, at jeg duer til noget. Og jeg kom derfra med en flot udtalelse, som jeg er stolt af, og som jeg nu bruger i min jobsøgning. Gode resultater Integrationsministeriet har fokus på den arbejdskraftreserve, de familieforsørgede ægtefæller udgør, og ministeriet anerkender projektets gode resultater. Ifølge Rikke Lauritzen er der stort behov for en ekstraordinær indsats for at sparke dørene ind til virksomhederne, som ofte tøver over for udenlandsk arbejdskraft i specialiserede funktioner: Virksomhederne er mere imødekommende, når de får en opring ning fra en officiel jobkonsulent, end når kvinderne ringer selv. Jeg kender den enkelte projektdeltager og fungerer som bindeled, Side 11

12 Testning på hjemmebane Tekst og foto Bolette Berliner Side 12

13 Gladere kursister med øget stolthed og selvværd, som i højere grad kan spejle sig selv i undervisningen! Det er en af sidegevinsterne ved udviklingsarbejdet. Er Holbæk mon navnet på en by, en vej eller en person? Og hvis det er en person, er det så en mand eller en kvinde? Modultest i læsning på danskudddannelse 1 er en alvorlig sag, og panikken eller afmagten kan hurtigt brede sig blandt den del af kursisterne, der ingen skolegang har med sig i bagagen fra hjemlandet. Selv om de efter ihærdige anstrengelser på sprogcentret er nået til at kunne stave sig gennem en lille dansk tekst, rækker ordforrådet og kendskabet til danske forhold ikke altid til at forstå sammenhængen i det, de læser. Især ukendte sted- og personnavne samt fiktive personer og situationer i læseopgaverne skaber forståelsesproblemer. At lære at læse og skrive som voksen er svært nok i sig selv. Men når det skal ske på et fremmed sprog, man kun forstår lidt af, uden ordbog, med hjælp fra undervisere, man ikke har et fællessprog med - så bliver udfordringerne unægteligt meget store. At lære noget ukendt via noget ukendt er en vanskelig proces, hvor man har meget lidt fast grund under fødderne. Forbløffende nok lykkes det alligevel for langt de fleste danskuddannelse 1 kursister støt og roligt at tilegne sig et lille basisdansk især omkring egen hverdagssituation. Et alternativt modultestforløb De nye færdigheder skal læres på tre år, og undervejs skal de centralt udarbejdede modultest bestås. For den mest skoleuvante del af kursisterne udgør testene en vanskelig hurdle, ofte præget af nederlag. Læseopgavernes mange forskellige kontekster fra et bankrøveri, priser på postpakker, madopskrifter og en fiktiv persons hverdag i en ukendt dansk by får hurtigt de svageste læsere til at tabe meningen. Jeg læser og læser, men forstår kun lidt, siger de. For denne kursistgruppe har syv undervisere fra Sprogcenter Midts afdelinger udviklet og afprøvet et alternativt modultestforløb, sideløbende med det ministerielle. Et komplet modultestsæt med en lang række parallelopgaver til ministeriets opgaver er udarbejdet og er nu sammen med supplerende materialer tilgængeligt på nettet for alle kolleger. Sværhedsgrad, form og layout er fastholdt, men indholdet er lokalt forankret inden for et samlet tema, kendt fra klassernes undervisning og med relation til kursisterne selv og deres nærmiljø. Læsning på mere sikker grund Forsøget viser, at når de ukendte faktorer i tekstindholdet reduceres, testes kursistens reelle læsefærdigheder uden unødig forvirring og støj på linjen. Derved bliver testresultaterne også et bedre arbejdsredskab for underviserne. Det giver kursisterne langt større tryghed med testopgaver inden for en kendt kontekst. Bagefter er de mindre nervøse til den rigtige test, fordi de kender opgavetyperne og ved, hvad de skal. Under arbejdet med et af temaerne til det alternative testforløb - mand/kvinde - blev der tænkt tilbage på, fortalt og senere skrevet små historier om kursisternes liv som børn eller teenagere. Et hold fra Hørning har samlet disse Pigehistorier om Da jeg var 10 år i et lille lyserødt hefte, der nu er trykt og distribueret i klassesæt til sprogcentrets fire afdelinger. Heftet kan fremover opgives som én af tre tekster til mundtlig modultest på modul 5, da det i omfang og sværhedsgrad svarer til dette niveau. Stolthed, selvværd og samarbejde på tværs Gladere kursister med øget stolthed og selvværd, som i højere grad kan spejle sig selv i undervisningen! Det er en af sidegevinsterne ved udviklingsarbejdet. En anden sidegevinst er et godt, inspirerende samarbejde mellem undervisere fra sprogcentrets forskellige afdelinger. Endnu engang har det vist sig, at når hver deltagers indsats og idéer puttes i en fælles pulje, vokser det samlede resultat sig på forunderlig vis større og bedre end summen af hvert enkelt bidrag. På baggrund af de gode resultater fortsætter projektgruppen med udvikling af alternative test her i forårssemestret Redaktionel bemærkning: Med det formål at opkvalificere den testforberedende undervisning på DU1 har Sprogcenter Midt opfordret Integrationsministeriet til samarbejde om projektet. Side 13

14 Cooperative Learning Siden 40 lærere på Sprogcenter Midt deltog i et internt kursus i Cooperative Learning, har undervisningen ikke været helt den samme metoderne er et dagligt tema i diskussionerne på lærerværelset, og der foregår en livlig erfaringsudveksling på de elektroniske platforme om metodens fordele. Ulemper bliver der ikke nævnt mange af. Er Cooperative Learning pædagogikkens svar på de vises sten? Tekst Kasper Nielsen SprogcenterNyt har været med på en lytter. Pernille Strandbygaard deltog i det interne kursus, og hun var meget begejstret. Kurset fortalte nemlig ikke kun om Cooperative Learning (CL) det blev også organiseret efter CL s principper og var således et lærestykke i metoden. Jeg bestemte mig straks for at gå hjem og praktisere CL, og i dag er det en integreret del af min undervisning. Det bedste er, at CL giver mig mulighed for at vurdere, hvad der skal fokuseres på i undervisningen, fordi jeg får lejlighed til at observere, hvordan kursisterne interagerer. Men det er ikke noget, jeg bruger hele tiden, og jeg udvælger nøje, hvilke samarbejdsstrukturer jeg anvender. Pernille Strandbygaard, lærer Jeg bestemte mig straks for at gå hjem og praktisere CL, og i dag er det en integreret del af min undervisning Hvis det skal fungere optimalt, kræver det et tæt samarbejde med ens medlærer. Jeg har tænkt mig som næste skridt at overvære andres undervisning for at se, hvordan de bruger de forskellige strukturer, så jeg kan få udviklet min egen undervisningspraksis. Og jeg vil også gerne have, at andre kom ind til mig, så de kunne fortælle, hvor min undervisning fungerer, og hvor der måske er problemer. Margot Skyum-Jensen fortæller, at hun blev interesseret i CL, fordi hun her så et opgør med den traditionelle klasseundervisning, hvor det er læreren og nogle enkelte elever, der snakker det meste af tiden, mens flertallet ikke får sagt ret meget. Forudsætningen for at lære sprog er jo, at man får lejlighed til at praktisere det, og det skal være muligt for alle på et hold. Jeg var faktisk allerede på kursus i 2009, og lige da jeg kom tilbage, fik jeg et nyt hold, som viste sig at være rigtig kompliceret. Et hold med dårlig stemning og mange indbyrdes konflikter mellem kursisterne. Så min medlærer og jeg blev enige om at forsøge med metoderne fra CL. Og jeg er ret sikker på, at det var medvirkende til, at stemningen i klassen blev bedre, og konflikterne forsvandt. Kursisterne kom til at arbejde sammen på en måde, hvor alle følte sig værdsat, og alle kom til orde. Side 14

15 Jeg kunne godt tænke mig at arbejde mere dybtgående med, hvor CL har sine styrker, og hvor der måske er nogle svagheder. Den megen mundtlighed er helt klart en styrke, man hvad læsning og skrivning angår, er jeg mere usikker på anvendeligheden. Både Margot og Pernille er enige om, at CL er nemt at gå til, fordi det bygger på pædagogiske metoder, der bruges i forvejen. Men CL-principperne sikrer, at ingen kan sidde og putte sig i undervisningen, og det forventes, at alle er lige aktive. Det gavner de svage, og det har en positiv påvirkning på hele fællesskabet. Samtidig stiller det særlige krav til lærerrollen, fordi læreren hele tiden skal have fokus på samarbejdsrelationerne mellem kursisterne. De vises sten? Måske ikke helt men et godt redskab i hænderne på vise lærere. Cooperative Learning Cooperative Learning er en pædagogisk tilgang til undervisningen, som bygger på fire principper, nemlig at Margot Skyum-Jensen, lærer flest mulige kursister er aktive samtidig kursisterne arbejder sammen alle tager ansvar for processen alle bidrager lige meget til arbejdet Forudsætningen for at lære sprog er jo, at man får lejlighed til at praktisere det, og det skal være muligt for alle på et hold. Dette sikres ved at organisere undervisningen i nogle enkle samarbejdsstrukturer, hvor den enkeltes rolle er defineret på forhånd, og hvor alle inddrages i opgaveløsningen. Samarbejdsstrukturerne kan varieres i det uendelige, alt efter hvilket læringsfokus der er. Side 15

16 Babyer på sprogcentret i Silkeborg Sprog, netværk og kultur er hjørnestenene i mor-barn-projektet i Silkeborg. Et tværfagligt samarbejde mellem sundhedsplejen og sprogcentret. Med nybagte udenlandske mødre og deres nyfødte - i centrum. Tekst og foto Jes Dorf Der står barnevogne i sneen uden for lokale 7 på Sprogcenter Midt i Silkeborg. Indenfor sidder deres mødre og udveksler erfaringer med hinanden, lytter til gode råd om sundhedspleje og lærer det sprog, som er nødvendigt, hvis man skal være mor på dansk. Mødrene har kun boet i Danmark i relativ kort tid, og de fleste gik endnu på sprogcentret, da de blev gravide. Sprogcentret har været deres første og afgørende kontakt til det danske samfund, og det er vigtigt, at den navlestreng ikke bliver kappet helt, selvom mødrene går på barsel. Netværk og kontakt - Det handler i høj grad om netværk, siger en af de to projektledere, sundhedsplejerske Bente Knudsen. Vi kan jo se, når vi kommer rundt, at mange udenlandske mødre er meget isolerede. De har ikke rigtig nogen at udveksle erfaringer og dele de mange nye oplevelser og udfordringer med. Det ligger ofte i den traditionelle rolle, at moren bare skal gå derhjemme og passe barn og hus. - Ja, og mand, skyder Dragana fra Serbien ind og griner indforstået til Arlene fra Filippinerne. I vores kultur bliver moren normalt hjemme i huset den første tid efter fødslen, og hun ser kun dem, der kommer på besøg. I Danmark kommer der bare ikke rigtig nogen. Vi har ikke så mange venner, og de, der er, arbejder. Så det er dejligt at komme her. - Ja, her er vi venner. Her er vi trygge og kan snakke om alt. Både med de andre mødre og med lærerne. Så vi bliver meget kloge og glade, siger Arlene med et glimt i øjet. Side 16 Barnepleje er også kultur De nybagte mødre er meget interesserede i, hvordan man gør i Danmark, hvad enten det handler om ernæring, amning, kolik, børnepasning eller forældreroller generelt. Det er de temaer,

17 sundhedsplejersken og sproglæreren underviser i fra forskellige faglige vinkler. - Der er faktisk mange forskelle i kultur, siger Ana fra Brasilien, der også er med i en dansk mødregruppe. I Danmark stimulerer man små børn mere. Pusler, leger, snakker og synger. I Brasilien lader man dem mere være. De får nok mere ro, men måske keder de sig også somme tider. Selv mixer jeg lidt mellem dansk og brasiliansk. Jeg kan jo se, om han er glad eller kedelig, siger hun Nej, nej, ked af det, retter hun sig selv med et lille undskyldende smil, da intervieweren ser lidt desorienteret ud. Åh, dansk sprog! Hvorfor har I lavet det så svært? Sproget er omdrejningspunkt Sproget er en meget væsentlig grund til at lave et særligt morbarn- projekt for mødre, der kun har været kort tid i Danmark, siger sproglærer Karen Kudahl. Mødrene risikerer let at glemme en del, mens de går på barsel, og de har også brug for et sprog, der passer til deres rolle som mødre. De bør jo ideelt set være ligestillede med etnisk danske mødre, og vores håb er da også, at de kan komme med i en dansk mødregruppe. - Men nu skal vi have en sang, siger hun henvendt til hele gruppen, og Lille sky gik morgentur bliver delt rundt. Alle synger med. Selv en enkelt baby. Små vikinger Og så er mødrene ude ved barnevognene igen, på vej hjem. De små er pakket ned, nogle under kæmpetykke dyner. Men de fleste har ligget og sovet UDENFOR et synligt bevis på, at der har fundet en dansk kulturel påvirkning sted. - Det ville have været umuligt i vores lande, siger Dragana, og det er mødrene enige om. Så ville børnene jo blive syge. Vi ville være nogle meget dårlige mødre. - Men nu kan vi se, at det går fint. De skal jo også lære at blive vikinger Side 17

18 Opslagstavlen Kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie Danske kommuner skal fra august 2010 tilbyde 40-timerskurset Danske samfunds-forhold og dansk kultur og historie til nye borgere under Integrationsloven. Sprogcenter Midt afvikler kurset for borgere i Horsens, Skanderborg og Odder tre gange årligt. Guidet grundforløb til gavn for tosprogede på Social- og sundhedsskolen i Horsens Sprogcenter Midt og Social- og sundhedsskolen i Horsens er gået sammen om at styrke undervisningen for tosprogede på Sosu-skolens grundforløb. Lærere fra de to skoler indgår i et tværfagligt samarbejde om at knytte danskundervisning til udvalgte fag i grundforløbet. Målgruppen er primært kvindelige studerende mellem 25 og 55 år, som kommer fra lande uden for Europa. Samarbejdet løber fra marts til oktober Sprogcentret fylder 25 år! Derfor vil det glæde os at se samarbejdspartnere og venner af skolen til Reception torsdag den 16. juni kl på Emil Møllers Gade 30 i Horsens. Kom og hør verdenskoret, mød vores kursister, få en bid brød og meget andet! Sprogcenterpriserne Ved translokationen i december uddelte sprogcentret priser til følgende kursister, der på hver sin måde har gjort en ekstraordinær indsats: Meliha Kizil, Chuay Bunchuay Hannock og Merrengnage Rose Virgin Perera. Den eksterne pris gik denne gang til Saywan Fazil Amen, der som integrationsmedarbejder i Odder Kommune gennem snart 10 år har spillet en central og uvurderlig rolle i integrationen af flygtninge i kommunen. Side 18

19 Fodbold i Hørning Hver tirsdag eftermiddag samles sportsglade kursister fra sprogcentret i Hørning og dyster mod hinanden på tværs af landegrænser. Indtil nu har det drejet sig om fodbold, og siden medio februar er utallige dueller blevet udkæmpet mellem kursister fra Afghanistan, Nepal, Iran, Irak samt en enkelt dansker, Jimmy, der står som underviser i projektet. Første gang mødte syv interesserede op, men nu er deltagerantallet oppe på 14, og interessen for at deltage breder sig fortsat. Prøvedatoer Medborgerskabsprøven: 6. juni Indfødsretsprøven: 6. juni Sprogprøver: Skriftlige prøver: 24. maj Prøve i Dansk maj Prøve i Dansk maj Prøve i Dansk 1 Mundtlige prøver: fra 8. juni Translokation: 24. juni kl Tove siger farvel Souschef Tove Fleischer har i forbindelse med sin 60-års fødselsdag besluttet at ændre på rammerne for sit arbejdsliv og har derfor valgt at stoppe på Sprogcenter Midt med udgangen af april måned. Der vil være et lille arrangement på skolen i Horsens fredag den 29. april kl. 13, hvor Tove siger farvel til kollegaer og samarbejdspartnere. Side 19

20 Sprogcenter Midt Toldbodgade Silkeborg Sprogcenter Midt Skanderborgvej 13 F 8362 Hørning Sprogcenter Midt Nørregade Odder Sprogcenter Midt Emil Møllers Gade 30, 2. sal 8700 Horsens Udgiver: SprogcenterNyt udgives af: Sprogcenter Midt Emil Møllers Gade 30, 2.sal 8700 Horsens Tlf Fax Ansvarshavende redaktør: Centerchef Lene Glyngø Redaktion: Lene Glyngø Tove Fleischer Bodil Schjemte Jensen Karin Ellebye Design: Karin Ellebye Tryk: Grafisk Forum A/S Oplag: eksemplarer Udgivelsestidspunkt: April 2011 SprogcenterNyt udkommer to gange om året

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Bilag 1 Side 1-8 Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Tlf.: 87 87 46 87 E-mail: sprogcenterviborg@viborg.dk www.viborg.dk/sprogcenter Undervisning på Sprogcenter Viborg Sprogcenter Viborg er en

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte

Praktikant. Sprogpraktik med mentorstøtte Praktikant Sprogpraktik med mentorstøtte praktikant 2 Kan du dansk nok til at klare et arbejde? n Er du usikker på, om du kan nok dansk til at klare et arbejde? n Har du lyst til at opleve en dansk arbejdsplads?

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

Orientering: Sprogcenter Aalborgs årsrapport 2014

Orientering: Sprogcenter Aalborgs årsrapport 2014 Punkt 4. Orientering: Sprogcenter Aalborgs årsrapport 2014 2015-016886 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering Sprogcenter Aalborgs Årsrapport 2014. kl.

Læs mere

Næstved Sprog- og Integrationscenter. på Næstved Kaserne

Næstved Sprog- og Integrationscenter. på Næstved Kaserne Næstved Sprog- og Integrationscenter Næstved Sprog- og Integrationscenter Kasernevej 20 4700 Næstved Tlf. 55 73 55 08 Fax 55 73 50 50 E-mail: nsi-center@nsi-center.dk www.nsi-center.dk på Næstved Kaserne

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU1.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en lille samtale om en kendt hverdag med hjælp Kan

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015 Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland FVU som andetsprog Hvad FVU-læsning er Hvorfor FVU-læsning er et godt tilbud Hvordan FVU-læsning

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

resultaterne og sammenholde dem med hinanden.

resultaterne og sammenholde dem med hinanden. ! "#$%!& ' ( ( ' Hvordan har du fattet interesse for at undervise dine kollegaer i dansk som 2. sprog? Det er meget tilfældighedernes spil. Det startede med, at Lise Thorn bad mig om at tage på et kursus,

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Arbejdsrettet danskundervisning Danskundervisning i tilknytning til arbejde har været på den politiske og pædagogiske dagsorden i en årrække. Den udvikling vil fortsætte.

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Vores projekt/vores undervisningsmateriale

Vores projekt/vores undervisningsmateriale Vores projekt/vores undervisningsmateriale Dansk udtale og grammatik nu med musik - for alle med dansk som andetsprog - Det er titlen på vores CD med tilhørende skriftligt materiale i e-form. Der er 25

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

UCplus jobpakker. er hurtigste vej for den nye borger ind i seks brancher

UCplus jobpakker. er hurtigste vej for den nye borger ind i seks brancher UCplus jobpakker er hurtigste vej for den nye borger ind i seks brancher Transport Køkken Bygge/Anlæg Detail/Service Rengøring Pleje/Omsorg UCplus jobpakker UCplus kombinerer dansk, faglig træning og job

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF. Falstersvej 3-5 / Lindevangs Allé Frederiksberg

Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF. Falstersvej 3-5 / Lindevangs Allé Frederiksberg Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF Falstersvej 3-5 / Lindevangs Allé 8-12 2000 Frederiksberg Tilmelding: Send en e-mail til du-vejledning@vuf.nu med navn og telefonnummer Andre

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014

VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014 VIRKSOMHEDSPLAN 2013 og 2014 Virksomhedsbeskrivelse Navn: Adresse: Tlf. nr.: 48 22 78 80 Sprogcenter Nordsjælland Milnersvej 41C, 3400 Hillerød Sprogcenter Nordsjælland er en uddannelsesinstitution for

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt

Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak kommer fra Nepal, men føler sig som fynbo 21. jun, 2012 by Maybritt Deepak arbejder på PKM Deepak arbejder på PKM. Det er Danmarks største blomster-gartneri og ligger i Søhus lidt uden for Odense.

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Modtagelsesundervisningens komplekse faglighed

Modtagelsesundervisningens komplekse faglighed Modtagelsesundervisningens komplekse faglighed Multikulturelle Skoler 2015 Susanne Jacobsen Pérez Ph.d.-studerende, Roskilde Universitet Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning susannep@ruc.dk Uddannelsesfrevens

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport 2015 08/06/16 Indledning Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i 2015 Årsrapport

Læs mere

Udlændinge bliver væk fra danskkurser

Udlændinge bliver væk fra danskkurser 25. januar 2015 ARTIKEL Af David Elmer Udlændinge bliver væk fra danskkurser Flygtninge og familiesammenførte går i gennemsnit glip af mere end hver fjerde danskundervisnings-time, fordi de ikke møder

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Praktik i andre skoleformer 09 Christine Nadja Hansen 270808. Praktikrapport. Faktuelle oplysninger... 2. Kontaktoplysninger på praktikstedet...

Praktik i andre skoleformer 09 Christine Nadja Hansen 270808. Praktikrapport. Faktuelle oplysninger... 2. Kontaktoplysninger på praktikstedet... Praktikrapport Indhold Faktuelle oplysninger... 2 Kontaktoplysninger på praktikstedet... 2 Hvorfor jeg valgte netop dette land, og dette sted... 2 Blake School... 2 Anbefalinger og gode råd til kommende

Læs mere

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse 1/11 Politisk såvel som i den integrationsfaglige indsats er der stort fokus på at sikre job og selvforsørgelse for flygtninge.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

arrangementer om international arbejdskraft Seminarer kurser temamøder mentor-uddannelse

arrangementer om international arbejdskraft Seminarer kurser temamøder mentor-uddannelse arrangementer om international arbejdskraft Seminarer kurser temamøder mentor-uddannelse HEDENSTED. horsens. randers. silkeborg. Skive. viborg 1 Flere og flere virksomheder i Region Midtjylland har internationale

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Center for Skoler og Dagtilbud FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. læse og forstå lette aldersvarende tekster, dvs. tekster, hvor

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Referat af workshop om tema 4 (Isolerede nydanske kvinder) 27. august 2008

Referat af workshop om tema 4 (Isolerede nydanske kvinder) 27. august 2008 NOTAT Referat af workshop om tema 4 (Isolerede nydanske kvinder) 27. august 2008 Formiddags workshop Sophie Bruun bød velkommen til den første af dagens workshops, som primært fokuserede på årsager til,

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

Etnisk Jobteam i Odense Kommune

Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam ligger midt i Vollsmose og er af den grund ikke kun kulturelt, men også fysisk midt i hjertet af Odense Kommunes integrationsarbejde. Etnisk Jobteam er et

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 MusikTeaterProduktion Om et øjeblik åbner teater og musikeleverne døren for dette års store forestilling: Insektliv I år samarbejder teater- og musiklinjen på Brøruphus

Læs mere

Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015

Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015 Analyse af brugerundersøgelse på integrationsområdet 2015 I forbindelse med drifts- og udviklingsaftalen 2015 udarbejdes en brugerundersøgelse på integrationsområdet. Brugerundersøgelsen har til formål

Læs mere

Forældreguide til Zippys Venner

Forældreguide til Zippys Venner Forældreguide til Indledning Selvom undervisningsmaterialet bruges i skolerne af særligt uddannede lærere, er forældrestøtte og -opbakning yderst vigtig. Denne forældreguide til forklarer principperne

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Resultatcenter Sprogcenter Aalborg

Resultatcenter Sprogcenter Aalborg Resultatcenter Sprogcenter Aalborg Vores mission er: At undervise voksne i dansk sprog, kultur og samfundsforhold At skabe et motiverende og engagerende læringsmiljø At understøtte kursisternes deltagelse

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne 1 Styr tidsrøverne 9 1 Styr tidsrøverne Hverdag i kontormiljøet Fred og ro! Det er nu du tager en større sag frem som vil kræve et par timers koncentreret arbejdsindsats. Måske en sag hvor du skal sætte

Læs mere

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning)

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) CAMPUS VEJLE FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) FVU Forberedende voksenundervisning ASFALDT ELLER ASFALT? FVU-dansk......hvis du vil være bedre til at følge med i aviser,

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Bilag C. Interview undersøgelsen

Bilag C. Interview undersøgelsen Bilag C. Interview undersøgelsen Indhold Tabel 1: Skolebaggrund... 3 Tabel 2: Forståelse af det skriftlige undervisningsmateriale... 4 Tabel 3: Behov for danskundervisning på et 3 dags kursus... 5 Tabel

Læs mere

Når ens hjem og farmaceutiske arbejdsplads efterlades. Farmaceut eller ikke farmaceut når man som flygtning skal integreres.

Når ens hjem og farmaceutiske arbejdsplads efterlades. Farmaceut eller ikke farmaceut når man som flygtning skal integreres. Flygtninge Af Anne Cathrine Schjøtt Farmaceut eller ikke farmaceut når man som flygtning skal integreres Farmaceut Ayman Sanjo kom til Danmark for snart et år siden. I øjeblikket kæmper han med at få mulighed

Læs mere

Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Hotel Legoland v/ Back Stage Manager Ruth Holmgaard Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Februar, 2010/Lone Krogh SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Spørgsmålene i skemaet har til formål at inspirere dig til at reflektere over dine ressourcer og de eventuelt større udfordringer, du ser

Læs mere