Sprogcenter Nyt. Matematik er meget mere end tal. Testning på hjemmebane 12. Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16. Nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprogcenter Nyt. Matematik er meget mere end tal. Testning på hjemmebane 12. Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16. Nr."

Transkript

1 Sprogcenter Nyt Nr april 2011 Matematik er meget mere end tal 4 Testning på hjemmebane 12 Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16

2 L e d e r Fra AOF Horsens til Skolen for Udlændinge til Sprogcenter Horsens til Sprogcenter Midt. Sprogcenter Midt fylder 25 år Historien om Sprogcenter Midt er historien om et sprogcenter, der for 25 år siden underviste 23 indvandrere på en nedlagt folkeskole og i dag er en stor og moderne uddannelsesinstitution med fire fysiske skoler, 110 medarbejdere og 1500 studerende. Den 4. juni 1986 altså for 25 år siden - fik indvandrerundervisningen for første gang sin egen lovgivning. Med den nye lov fik amterne ansvaret for undervisningen, og i takt med at aktiviteten steg, voksede vi ud af AOF Horsens og blev til Skolen for Udlændinge. I 1999 vedtog Folketinget en større reform af vores fagområde, og ansvaret blev flyttet fra amterne til kommunerne. Vi blev nu i lovens forstand til sprogcentre i stedet for sprogskoler, og lokalt blev vi til Sprogcenter Horsens, selv om vi også dækkede nabokommuner som Odder og Hedensted. Men vokseværket stoppede ikke her. I 2007 fik vi ansvaret for undervisningen i Skanderborg Kommune, og i 2008 kom Silkeborg Kommune til. Med den udvidede geografi skiftede vi navn til Sprogcenter Midt. Med sine 25 år kan man roligt sige, at sprogcentret er blevet voksent. På trods af det er vi stadig en skole i udvikling. Det sker i takt med, at både kommuner og virksomheder bliver opmærksomme på den høje kvalitet, vi leverer, og på den gevinst, der ligger i at give udlændinge gode vilkår i Danmark, både i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Men historien om Sprogcenter Midt er også historien om et fag, der har bevæget sig fra kurser under fritidsloven til modulopbyggede danskuddannelser med klare faglige mål og afsluttende statskontrollerede prøver, og om et fag, som i dag er en forskningsdisciplin på universitetet, og som undervises af undervisere med en masteruddannelse bag sig. Sådan et jubilæum og sådan en udvikling skal fejres! Det gør vi torsdag den 16. juni, hvor vi gerne vil se alle vores samarbejdspartnere og venner af skolen til reception. Sæt allerede nu kryds i kalenderen vi glæder os til at se jer! Lene Glyngø, Centerchef

3 I n d h o l d 4 Matematik er mere end tal FVU-matematik på sprogcentret 6 Kurs mod arbejdsmarkedet - i samarbejde med Sprogcenter Midt 8 Engelsk om dagen, dansk om aftenen Unge studerende på sprogcentret 4 10 Højtuddannede i job Sprogcentret skaber kontakt til arbejdsmarkedet 12 Testning på hjemmebane Modultest på Danskuddannelse 1 14 Cooperative Learning Pædagogikkens svar på de vises sten? 16 Babyer på sprogcentret i Silkeborg Et tværfagligt samarbejde mellem sundhedsplejen og sprogcentret Opslagstavlen 16

4 Matematik er mere end tal Tekst og foto Bolette Berliner Normalprisen på en taske er 240 kr. Nu er der udsalg, og alt er nedsat med 25 %. Hvad koster tasken på udsalg? Barbara fra Polen forsøger ihærdigt at forklare opgaven på dansk. Hun er sammen med de øvrige kursister fra FVU-matematikholdet på Sprogcenter Midt i Horsens på besøg i naboklassen for at afprøve sine nytilegnede færdigheder i at tale om matematiske problemstillinger på dansk. Koncentrationsniveauet er højt, mens der snakkes, tælles på fingre, tegnes, forklares og diskuteres løsningsmodeller i de små arbejdsgrupper. Hverdagen er fuld af matematik Det er en krævende proces at omsætte matematik tillært på modersmål, måske endda med et anderledes skrift- og talsystem, til et helt nyt andetsprog. Selv om talbehandlingen er på plads, brænder man frustreret inde med sin argumentation, hvis man ikke kan sætte ord på resultatet og forklare sin beregning hvad enten det er i en indkøbssituation, hvor man er uenig i betalingen, timeopgørelser på arbejdspladsen eller problemer med telefonregningen. Matematik er et sprog i sproget Matematik og talbehandling læres på forskellige måder i forskellige kulturer. De matematiske symboler bruges forskelligt, beregningsmodeller, beskrivelser, opstillinger og metoder kan variere meget selv om resultatet i sidste ende gerne skulle blive det samme. I FVU-matematikundervisningen, som er et tilvalgstilbud på Sprogcenter Midt, arbejdes der med at forbinde dansk hverdagssprog og matematisk sprog. Der er tre hold: Trin 1 og 2 i Horsens samt trin 1 i Odder, alle med Brendan Doyle som underviser og to eller tre lektioner om ugen. Jeg forstår matematik på polsk, men ikke på dansk. Det hjælper mig meget i min hverdag, blandt andet på indkøb, at jeg nu lærer begreber og terminologi på dansk, siger Barbara. Renate fra Letland er enig: Vores danske ordforråd bliver meget udvidet, når vi snakker om matematik, så det er et rigtig godt supplement til den almindelige danskundervisning. Nyheder og samfundsinformationer kræver talforståelse Det er særlig godt at lære FVU-matematik på hold kun med udlændinge, fordi man er fælles om at skulle starte forfra med at lære matematik på dansk, synes Annie fra Kina. Vi lærer en hel masse om samfundet gennem matematikken om skat, huskøb, elregninger, lønsedler, budgetter, ja selv parkeringsbøder, tilføjer hun. De færreste tænker over, hvor mange informationer, der gives via tal, statistik, grafer, diagrammer, procentberegninger og andre matematisk baserede forklaringer i en almindelig TV-avis! Kan vi få noget mere af det her? De fleste grupper er ved at være færdige med de 20 små problemløsningsopgaver. Undervejs har de stiftet bekendtskab med en række nye ord og begreber som sum, nedsat, lægge sammen, trække fra. Alle har fået en førstehåndserfaring med, at matematik på andetsprog ikke kun handler om at være skrap til hovedregning, men mindst lige så meget om at kunne samtale om processen hen mod en fælles forståelse af både opgave og løsning. Den sidste gruppe fortsætter ufortrødent fem minutter ind i pausen med de sidste opgaver. Interessen for FVU-matematik er vakt, og der er et par forespørgsler om holdet til Brendan Doyle fra nogle unge herrer, som gerne vil på Teknisk Skole efter sprogcentret og kan se fordelen ved allerede nu at lære matematik på dansk. Side 4

5 Jeg forstår matematik på polsk, men ikke på dansk. Det hjælper mig meget i min hverdag, blandt andet på indkøb, at jeg nu lærer begreber og terminologi på dansk. FVU-matematik FVU-matematik er undervisning i talforståelse, regning og basale matematiske begreber, inddelt i to trin med timers undervisning pr. trin. Hvert trin kan afsluttes med en frivillig prøve. FVU-matematik udbydes på arbejdspladser og på mange forskellige skoler, heriblandt sprogcentre. Side 5

6 Kurs mod arbejdsmarkedet - i samarbejde med Sprogcenter Midt Tekst og foto Birgitte Nielsen Kurs mod arbejde Kurs mod arbejde bygger på et samarbejde med Horsens Jobcenter, Learnmark og Sprogcenter Midt. Sprogcenteret står for undervisningen i dansk med vægt på arbejdsmarkedsrettet danskundervisning og FVU-dansk, herunder træning i at læse jobannoncer, skrive CV og ansøgninger. Derudover indeholder forløbet arbejdspraktik og vejledning om job og uddannelse. 25 kursister med meget forskellig baggrund, forskelligt uddannelsesniveau og forskellige danskkundskaber er tilknyttet projektet. Når man har gået i dansk folkeskole og er stærk i det mundtlige hverdagssprog, er det en svær erkendelse, at det skriftlige niveau ikke er tilstrækkeligt til at kunne formulere en jobansøgning. Og endnu sværere er det at sætte sig ned og gøre noget ved det. Derfor er det vigtigt at motivere, siger lærerne Keld Vestergaard og Peter Ridder-Jensen, som underviser på projektet Kurs mod arbejde. Projektet hjælper dagpengemodtagere med anden etnisk baggrund end dansk i arbejde. Det er ikke pisken, der skal i brug, men guleroden masser af gulerødder. Lokalt samarbejde Projektet er resultat af et samarbejde mellem Jobcenter Horsens, Learnmark og Sprogcenter Midt. Det dækker en meget bred målgruppe, hvor det eneste fællestræk faktisk er, at deltagerne har rødder i en anden kultur end den danske. Det betyder, at undervisningen stiller store krav til differentiering. Deltagerne møder op med vidt forskellige forudsætninger, både sprogligt og uddannelsesmæssigt men alle har et stort ønske om at komme i arbejde, forklarer Keld Vestergaard. Danskundervisningen er tilrettelagt, så den består af en sproglig del og en samfundsdel, uddyber Peter Ridder-Jensen. På den måde kan vi bedst imødekomme de individuelle krav og styrke hver enkelt kursist på de områder, hvor kursisten har mest brug for det. Nu åbner jeg mig og snakker mere Özlem Karakoc er en tyrkisk kvinde i projektet. Hun skal i praktik i næste måned og er glad for danskundervisningen: Før var jeg meget genert, men nu åbner jeg mig og snakker mere. Side 6

7 Jo færre deltagere dette kursus har, når det er slut, jo større en succes har det været, lyder den lidt paradoksale udmelding fra de to lærere på projekt Kurs mod arbejde. Özlem kom til Danmark, da hun var 13 år, og fortæller videre: Jeg startede med at arbejde som 15-årig. Jeg har arbejdet i Danmark i næsten 20 år på Gedved Fjerkræslagteri og som rengøringsassistent for Elite Miljø. Men så blev jeg syg og så var der ikke mere arbejde til mig. Jeg har brug for danskundervisning. Jeg forstår danske tekster, men jeg kan ikke skrive. Jeg kan ikke stave rigtigt og forstår ikke grammatik ret godt. Danskundervisningen hjælper - nu skriver jeg bedre breve og ansøgninger. Hun er også begejstret for den mere temaorienterede del af danskundervisningen: Jeg lærer noget om de nye regler om jobsøgning og efterløn. Egen lotto-klub I klasselokalet sidder der 8-10 projektdeltagere ved hver sin computer og arbejder med forskellige opgaver. På tavlen i enden af lokalet er der skrevet en række nyttige links, som kursisterne kan benytte. Alle sidder med individuelle opgaver. På den sproglige side arbejdes der med læsestrategier, læsehastighed og skriftlig fremstilling. I samfundsdelen tages der udgangspunkt i bogen Medborger i Danmark. Og netop ved at kombinere de to ting, bliver kursisterne bedre til det, som er projektets formål: at søge job. Lidt sjov skal der også være plads til, så projektet har etableret en egen lotto-klub. Men forhåbentlig vinder deltagerne på jobmarkedet først, siger lærerne og tilføjer, vores indsats har været en succes, i det øjeblik den sidste deltager forlader os for at komme i arbejde eller praktik, og vi således har overflødiggjort os selv. Side 7

8 Engelsk om dagen, dansk om aftenen Når man lader øjnene løbe ned over deltagerlisterne til aften- og lørdagsundervisningen på Sprogcenter Midt i Horsens, er der to ting, der virker påfaldende: de mange meget unge deltagere med fødselsår omkring 1990 og antallet af østeuropæiske nationaliteter. Tekst og foto Kasper Nielsen Mere end 200 unge bulgarere, rumænere, polakker og ukrainere er flittige kursister om aftenen og lørdagen. I dagtimerne er de studerende på VIA University College, og selv om deres uddannelser foregår på engelsk, har de valgt at bruge energi på også at lære dansk. Karrierecenter En af grundene til, at de VIA-studerende har fået øjnene op for både vigtigheden af og muligheden for at lære dansk, er, at det såkaldte karrierecenter på VIA Carreer Service Centre - har gjort en stor indsats for at fortælle om de mange fordele, det giver at kunne dansk. Blot et basalt danskniveau åbner mange døre for dem, og det er nu ved at gå op for vores studerende, fortæller konsulent Troels Ravn Klausen fra centret, engelsk er selvfølgelig et must, men mange virksomheder lægger altså også vægt på danskkundskaber. Målrettet Sprogcentret har i mange år arbejdet for at tiltrække flere af de unge studerende, og nu, hvor det er lykkedes, er skolen næsten ved at blive kvalt i successen. Mere end halvdelen af vores aftenkursister kommer fra VIA, forklarer aftenvejleder Susanne Juhl, og det kan vi godt mærke på fremmødet i de perioder, hvor der skal afleveres opgaver. Men det er en gruppe kursister, som vi er meget glade for de er unge og skaber liv og glæde omkring sig, og så er de ambitiøse, og mange af dem er hamrende dygtige. Evelina Lefterova Evelina kommer fra Bulgarien og tager den toårige uddannelse i Marketing Management. Det første år klarede hun sig på engelsk, og hun havde også for travlt til at lære dansk. Men da vi skulle i praktik, gik det op for mig, at dansk var vigtigt, så jeg gik ned på karrierecentret for at høre, hvor jeg kunne lære det. Og det har været rigtig godt at komme i gang jeg oplever, at folk bliver flinkere og mere åbne, når jeg taler dansk. Robert Pawlowicz Robert kommer fra Polen, og han kom oprindelig til Danmark for at arbejde. Han har været på Danpo og Nissens Kølerfabrik og flere andre virksomheder, og nu er han gået i gang med at uddanne sig til pædagog. Min uddannelse foregår på dansk, og det, jeg kunne i forvejen, var slet ikke tilstrækkeligt. Der var mange ting på studiet, som var svære, især når vi skulle skrive opgaver, så jeg meldte mig til lørdagsundervisning for at blive bedre til sproget. Boris Stoilov Boris kommer også fra Bulgarien og er i gang med uddannelsen i Marketing Management. Han begyndte at gå til dansk straks efter at være begyndt på VIA. Det var en kammerat, som spurgte, om jeg ikke ville med. På VIA foregår alting på engelsk, men i fritiden irriterede det mig, at jeg ikke kunne forstå, hvad der blev sagt ved busstoppestederne og i supermarkedet, og hvor jeg ellers mødte danskere. Hvis man skal integreres, er man nødt til at lære sproget også for ikke at blive ensom. Nu bliver vi i Danmark Fælles for de tre studerende er, at de efter at have studeret i Danmark nu planlægger at blive i landet. Evelina vil fortsætte på bacheloruddannelsen efter sommerferien og håber derefter at finde arbejde i en dansk virksomhed. Boris har planer om at tage en mastergrad, og Robert bliver færdig som pædagog til sommer og skal derefter ud og arbejde i en dansk børnehave. Disse fremtidsplaner ville ikke have været mulige, hvis de ikke var kommet i gang med at lære dansk i tide. En erkendelse, som en stadig større del af deres studiekammerater også er nået frem til. Og som er til gavn for Danmark i tider med mangel på højtuddannet arbejdskraft. Side 8

9 Side 9

10 Højtuddannede i job Tekst og foto Kaare Holst Højtuddannede indvandrerkvinder i Danmark har ofte svært ved at finde jobs, der matcher deres medbragte kvalifikationer. Puljemidler fra Integrationsministeriet sætter sprogcentret i stand til at hjælpe dem med at skabe den første kontakt til arbejdsmarkedet. Sprogcentrets jobguider arrangerer praktikforløb, hvor kvinderne prøver kræfter med opgaver inden for deres fagområde på en dansk arbejdsplads. Journalisten fra Litauen Aiste Hoffbeck på 26 er uddannet journalist i hjemlandet Litauen, hvor hun med egne ord havde et spændende job og store ambi- tioner. Efter et studieophold på Journalisthøjskolen i Århus blev hun dansk gift og bosatte sig i Danmark. Professionelt føltes det som at starte helt forfra. Det værste er, at man føler sig alene fortæller Aiste, som begyndte på sprogcentret og efter nogen tid fik tilbudt en kompetenceafklarende erhvervspraktik inden for sit fagområde af jobguide Rikke Lauritzen. Det var en kæmpe hjælp at støtte mig til Rikke. Hun tog den første kontakt til Midtjyllands Avis, og mens jeg var i praktik, vidste jeg hele tiden, at jeg havde nogen bag mig, fortæller Aiste. Og den seks uger lange praktik var et nyttigt skub mod arbejdsmarkedet. Det var grænseoverskridende at interviewe folk på dansk, hvad enten det var stofmisbrugere på en institution eller en 87-årig i kostume til vikingetræf. Men det gav mig en masse selvtillid. Jeg nåede at have 19 artikler i avisen siger Aiste, som vurderer, at den positive erfaring havde stor betydning, da hun senere mødte op til jobsamtale hos Mærsk, hvor hun fik arbejde som informationsmedarbejder. Statistikeren fra Indonesien Låner de årige flere krimier end de årige? Hvornår i åbningstiden lånes der flest bøger? Er der forskel på fordelingen af udlån pr. afdeling på hverdage og i weekenden? Hvad siger tallene? Med kompetencer inden for dataopsamling, databehandling, og dataanalyse var en praktik i folkebibliotekets administration det helt rigtige for Abdiarti Andersen på 27. Hun nåede kun lige at tage hul på arbejdslivet som statistiker i hjemlandet Indonesien, før hun i 2008 kom til Danmark. Med sig havde hun en 4-årig universitetsuddannelse i statistik og matematiske metoder. Uddannelsen blev anerkendt i Danmark af Styrelse for Interna- Side 10

11 Jeg vidste ikke, om min uddannelse i praksis var god nok i Danmark. Tvivlen var hele tiden i mit hoved. Derfor var jeg glad, da sprogcentrets jobguide tilbød at hjælpe med at finde en arbejdsplads, hvor jeg kunne afprøve mig selv. tional Uddannelse, som vurderede, at den i niveau svarer til en dansk bacheloruddannelse i statistik. Alligevel var Abdiarti ikke sprængfuld af selvtillid, da hun stod med den officielle vurdering i hånden: Jeg vidste ikke, om min uddannelse i praksis var god nok i Danmark. Tvivlen var hele tiden i mit hoved. Derfor var jeg glad, da sprogcentrets jobguide tilbød at hjælpe med at finde en arbejdsplads, hvor jeg kunne afprøve mig selv, fortæller hun. hvis der opstår problemer eller misforståelse. Efter praktikken får praktikanten en anbefaling, som hun kan bruge i sin jobsøgning. Fra august til november 2010 kombinerede Abdiarti danskundervisningen på sprogcentret med en deltidspraktik på Horsens Bibliotek, og kom derfra med mange roser: Det har været lærerigt for os at samarbejde med en uddannet statistiker. Vi har bl.a. lært at stille de rigtige spørgsmål, inden selve talbearbejdningen går i gang. Hvad vil vi gerne vise, og giver det mening i en større sammenhæng?, siger Abdiartis nærmeste overordnede, Niels Mulvad Kaagaard. Abdiarti fortæller, at de var meget glade for hendes resultater på biblioteket. Praktikforløbet beviste for mig, at jeg duer til noget. Og jeg kom derfra med en flot udtalelse, som jeg er stolt af, og som jeg nu bruger i min jobsøgning. Gode resultater Integrationsministeriet har fokus på den arbejdskraftreserve, de familieforsørgede ægtefæller udgør, og ministeriet anerkender projektets gode resultater. Ifølge Rikke Lauritzen er der stort behov for en ekstraordinær indsats for at sparke dørene ind til virksomhederne, som ofte tøver over for udenlandsk arbejdskraft i specialiserede funktioner: Virksomhederne er mere imødekommende, når de får en opring ning fra en officiel jobkonsulent, end når kvinderne ringer selv. Jeg kender den enkelte projektdeltager og fungerer som bindeled, Side 11

12 Testning på hjemmebane Tekst og foto Bolette Berliner Side 12

13 Gladere kursister med øget stolthed og selvværd, som i højere grad kan spejle sig selv i undervisningen! Det er en af sidegevinsterne ved udviklingsarbejdet. Er Holbæk mon navnet på en by, en vej eller en person? Og hvis det er en person, er det så en mand eller en kvinde? Modultest i læsning på danskudddannelse 1 er en alvorlig sag, og panikken eller afmagten kan hurtigt brede sig blandt den del af kursisterne, der ingen skolegang har med sig i bagagen fra hjemlandet. Selv om de efter ihærdige anstrengelser på sprogcentret er nået til at kunne stave sig gennem en lille dansk tekst, rækker ordforrådet og kendskabet til danske forhold ikke altid til at forstå sammenhængen i det, de læser. Især ukendte sted- og personnavne samt fiktive personer og situationer i læseopgaverne skaber forståelsesproblemer. At lære at læse og skrive som voksen er svært nok i sig selv. Men når det skal ske på et fremmed sprog, man kun forstår lidt af, uden ordbog, med hjælp fra undervisere, man ikke har et fællessprog med - så bliver udfordringerne unægteligt meget store. At lære noget ukendt via noget ukendt er en vanskelig proces, hvor man har meget lidt fast grund under fødderne. Forbløffende nok lykkes det alligevel for langt de fleste danskuddannelse 1 kursister støt og roligt at tilegne sig et lille basisdansk især omkring egen hverdagssituation. Et alternativt modultestforløb De nye færdigheder skal læres på tre år, og undervejs skal de centralt udarbejdede modultest bestås. For den mest skoleuvante del af kursisterne udgør testene en vanskelig hurdle, ofte præget af nederlag. Læseopgavernes mange forskellige kontekster fra et bankrøveri, priser på postpakker, madopskrifter og en fiktiv persons hverdag i en ukendt dansk by får hurtigt de svageste læsere til at tabe meningen. Jeg læser og læser, men forstår kun lidt, siger de. For denne kursistgruppe har syv undervisere fra Sprogcenter Midts afdelinger udviklet og afprøvet et alternativt modultestforløb, sideløbende med det ministerielle. Et komplet modultestsæt med en lang række parallelopgaver til ministeriets opgaver er udarbejdet og er nu sammen med supplerende materialer tilgængeligt på nettet for alle kolleger. Sværhedsgrad, form og layout er fastholdt, men indholdet er lokalt forankret inden for et samlet tema, kendt fra klassernes undervisning og med relation til kursisterne selv og deres nærmiljø. Læsning på mere sikker grund Forsøget viser, at når de ukendte faktorer i tekstindholdet reduceres, testes kursistens reelle læsefærdigheder uden unødig forvirring og støj på linjen. Derved bliver testresultaterne også et bedre arbejdsredskab for underviserne. Det giver kursisterne langt større tryghed med testopgaver inden for en kendt kontekst. Bagefter er de mindre nervøse til den rigtige test, fordi de kender opgavetyperne og ved, hvad de skal. Under arbejdet med et af temaerne til det alternative testforløb - mand/kvinde - blev der tænkt tilbage på, fortalt og senere skrevet små historier om kursisternes liv som børn eller teenagere. Et hold fra Hørning har samlet disse Pigehistorier om Da jeg var 10 år i et lille lyserødt hefte, der nu er trykt og distribueret i klassesæt til sprogcentrets fire afdelinger. Heftet kan fremover opgives som én af tre tekster til mundtlig modultest på modul 5, da det i omfang og sværhedsgrad svarer til dette niveau. Stolthed, selvværd og samarbejde på tværs Gladere kursister med øget stolthed og selvværd, som i højere grad kan spejle sig selv i undervisningen! Det er en af sidegevinsterne ved udviklingsarbejdet. En anden sidegevinst er et godt, inspirerende samarbejde mellem undervisere fra sprogcentrets forskellige afdelinger. Endnu engang har det vist sig, at når hver deltagers indsats og idéer puttes i en fælles pulje, vokser det samlede resultat sig på forunderlig vis større og bedre end summen af hvert enkelt bidrag. På baggrund af de gode resultater fortsætter projektgruppen med udvikling af alternative test her i forårssemestret Redaktionel bemærkning: Med det formål at opkvalificere den testforberedende undervisning på DU1 har Sprogcenter Midt opfordret Integrationsministeriet til samarbejde om projektet. Side 13

14 Cooperative Learning Siden 40 lærere på Sprogcenter Midt deltog i et internt kursus i Cooperative Learning, har undervisningen ikke været helt den samme metoderne er et dagligt tema i diskussionerne på lærerværelset, og der foregår en livlig erfaringsudveksling på de elektroniske platforme om metodens fordele. Ulemper bliver der ikke nævnt mange af. Er Cooperative Learning pædagogikkens svar på de vises sten? Tekst Kasper Nielsen SprogcenterNyt har været med på en lytter. Pernille Strandbygaard deltog i det interne kursus, og hun var meget begejstret. Kurset fortalte nemlig ikke kun om Cooperative Learning (CL) det blev også organiseret efter CL s principper og var således et lærestykke i metoden. Jeg bestemte mig straks for at gå hjem og praktisere CL, og i dag er det en integreret del af min undervisning. Det bedste er, at CL giver mig mulighed for at vurdere, hvad der skal fokuseres på i undervisningen, fordi jeg får lejlighed til at observere, hvordan kursisterne interagerer. Men det er ikke noget, jeg bruger hele tiden, og jeg udvælger nøje, hvilke samarbejdsstrukturer jeg anvender. Pernille Strandbygaard, lærer Jeg bestemte mig straks for at gå hjem og praktisere CL, og i dag er det en integreret del af min undervisning Hvis det skal fungere optimalt, kræver det et tæt samarbejde med ens medlærer. Jeg har tænkt mig som næste skridt at overvære andres undervisning for at se, hvordan de bruger de forskellige strukturer, så jeg kan få udviklet min egen undervisningspraksis. Og jeg vil også gerne have, at andre kom ind til mig, så de kunne fortælle, hvor min undervisning fungerer, og hvor der måske er problemer. Margot Skyum-Jensen fortæller, at hun blev interesseret i CL, fordi hun her så et opgør med den traditionelle klasseundervisning, hvor det er læreren og nogle enkelte elever, der snakker det meste af tiden, mens flertallet ikke får sagt ret meget. Forudsætningen for at lære sprog er jo, at man får lejlighed til at praktisere det, og det skal være muligt for alle på et hold. Jeg var faktisk allerede på kursus i 2009, og lige da jeg kom tilbage, fik jeg et nyt hold, som viste sig at være rigtig kompliceret. Et hold med dårlig stemning og mange indbyrdes konflikter mellem kursisterne. Så min medlærer og jeg blev enige om at forsøge med metoderne fra CL. Og jeg er ret sikker på, at det var medvirkende til, at stemningen i klassen blev bedre, og konflikterne forsvandt. Kursisterne kom til at arbejde sammen på en måde, hvor alle følte sig værdsat, og alle kom til orde. Side 14

15 Jeg kunne godt tænke mig at arbejde mere dybtgående med, hvor CL har sine styrker, og hvor der måske er nogle svagheder. Den megen mundtlighed er helt klart en styrke, man hvad læsning og skrivning angår, er jeg mere usikker på anvendeligheden. Både Margot og Pernille er enige om, at CL er nemt at gå til, fordi det bygger på pædagogiske metoder, der bruges i forvejen. Men CL-principperne sikrer, at ingen kan sidde og putte sig i undervisningen, og det forventes, at alle er lige aktive. Det gavner de svage, og det har en positiv påvirkning på hele fællesskabet. Samtidig stiller det særlige krav til lærerrollen, fordi læreren hele tiden skal have fokus på samarbejdsrelationerne mellem kursisterne. De vises sten? Måske ikke helt men et godt redskab i hænderne på vise lærere. Cooperative Learning Cooperative Learning er en pædagogisk tilgang til undervisningen, som bygger på fire principper, nemlig at Margot Skyum-Jensen, lærer flest mulige kursister er aktive samtidig kursisterne arbejder sammen alle tager ansvar for processen alle bidrager lige meget til arbejdet Forudsætningen for at lære sprog er jo, at man får lejlighed til at praktisere det, og det skal være muligt for alle på et hold. Dette sikres ved at organisere undervisningen i nogle enkle samarbejdsstrukturer, hvor den enkeltes rolle er defineret på forhånd, og hvor alle inddrages i opgaveløsningen. Samarbejdsstrukturerne kan varieres i det uendelige, alt efter hvilket læringsfokus der er. Side 15

16 Babyer på sprogcentret i Silkeborg Sprog, netværk og kultur er hjørnestenene i mor-barn-projektet i Silkeborg. Et tværfagligt samarbejde mellem sundhedsplejen og sprogcentret. Med nybagte udenlandske mødre og deres nyfødte - i centrum. Tekst og foto Jes Dorf Der står barnevogne i sneen uden for lokale 7 på Sprogcenter Midt i Silkeborg. Indenfor sidder deres mødre og udveksler erfaringer med hinanden, lytter til gode råd om sundhedspleje og lærer det sprog, som er nødvendigt, hvis man skal være mor på dansk. Mødrene har kun boet i Danmark i relativ kort tid, og de fleste gik endnu på sprogcentret, da de blev gravide. Sprogcentret har været deres første og afgørende kontakt til det danske samfund, og det er vigtigt, at den navlestreng ikke bliver kappet helt, selvom mødrene går på barsel. Netværk og kontakt - Det handler i høj grad om netværk, siger en af de to projektledere, sundhedsplejerske Bente Knudsen. Vi kan jo se, når vi kommer rundt, at mange udenlandske mødre er meget isolerede. De har ikke rigtig nogen at udveksle erfaringer og dele de mange nye oplevelser og udfordringer med. Det ligger ofte i den traditionelle rolle, at moren bare skal gå derhjemme og passe barn og hus. - Ja, og mand, skyder Dragana fra Serbien ind og griner indforstået til Arlene fra Filippinerne. I vores kultur bliver moren normalt hjemme i huset den første tid efter fødslen, og hun ser kun dem, der kommer på besøg. I Danmark kommer der bare ikke rigtig nogen. Vi har ikke så mange venner, og de, der er, arbejder. Så det er dejligt at komme her. - Ja, her er vi venner. Her er vi trygge og kan snakke om alt. Både med de andre mødre og med lærerne. Så vi bliver meget kloge og glade, siger Arlene med et glimt i øjet. Side 16 Barnepleje er også kultur De nybagte mødre er meget interesserede i, hvordan man gør i Danmark, hvad enten det handler om ernæring, amning, kolik, børnepasning eller forældreroller generelt. Det er de temaer,

17 sundhedsplejersken og sproglæreren underviser i fra forskellige faglige vinkler. - Der er faktisk mange forskelle i kultur, siger Ana fra Brasilien, der også er med i en dansk mødregruppe. I Danmark stimulerer man små børn mere. Pusler, leger, snakker og synger. I Brasilien lader man dem mere være. De får nok mere ro, men måske keder de sig også somme tider. Selv mixer jeg lidt mellem dansk og brasiliansk. Jeg kan jo se, om han er glad eller kedelig, siger hun Nej, nej, ked af det, retter hun sig selv med et lille undskyldende smil, da intervieweren ser lidt desorienteret ud. Åh, dansk sprog! Hvorfor har I lavet det så svært? Sproget er omdrejningspunkt Sproget er en meget væsentlig grund til at lave et særligt morbarn- projekt for mødre, der kun har været kort tid i Danmark, siger sproglærer Karen Kudahl. Mødrene risikerer let at glemme en del, mens de går på barsel, og de har også brug for et sprog, der passer til deres rolle som mødre. De bør jo ideelt set være ligestillede med etnisk danske mødre, og vores håb er da også, at de kan komme med i en dansk mødregruppe. - Men nu skal vi have en sang, siger hun henvendt til hele gruppen, og Lille sky gik morgentur bliver delt rundt. Alle synger med. Selv en enkelt baby. Små vikinger Og så er mødrene ude ved barnevognene igen, på vej hjem. De små er pakket ned, nogle under kæmpetykke dyner. Men de fleste har ligget og sovet UDENFOR et synligt bevis på, at der har fundet en dansk kulturel påvirkning sted. - Det ville have været umuligt i vores lande, siger Dragana, og det er mødrene enige om. Så ville børnene jo blive syge. Vi ville være nogle meget dårlige mødre. - Men nu kan vi se, at det går fint. De skal jo også lære at blive vikinger Side 17

18 Opslagstavlen Kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie Danske kommuner skal fra august 2010 tilbyde 40-timerskurset Danske samfunds-forhold og dansk kultur og historie til nye borgere under Integrationsloven. Sprogcenter Midt afvikler kurset for borgere i Horsens, Skanderborg og Odder tre gange årligt. Guidet grundforløb til gavn for tosprogede på Social- og sundhedsskolen i Horsens Sprogcenter Midt og Social- og sundhedsskolen i Horsens er gået sammen om at styrke undervisningen for tosprogede på Sosu-skolens grundforløb. Lærere fra de to skoler indgår i et tværfagligt samarbejde om at knytte danskundervisning til udvalgte fag i grundforløbet. Målgruppen er primært kvindelige studerende mellem 25 og 55 år, som kommer fra lande uden for Europa. Samarbejdet løber fra marts til oktober Sprogcentret fylder 25 år! Derfor vil det glæde os at se samarbejdspartnere og venner af skolen til Reception torsdag den 16. juni kl på Emil Møllers Gade 30 i Horsens. Kom og hør verdenskoret, mød vores kursister, få en bid brød og meget andet! Sprogcenterpriserne Ved translokationen i december uddelte sprogcentret priser til følgende kursister, der på hver sin måde har gjort en ekstraordinær indsats: Meliha Kizil, Chuay Bunchuay Hannock og Merrengnage Rose Virgin Perera. Den eksterne pris gik denne gang til Saywan Fazil Amen, der som integrationsmedarbejder i Odder Kommune gennem snart 10 år har spillet en central og uvurderlig rolle i integrationen af flygtninge i kommunen. Side 18

19 Fodbold i Hørning Hver tirsdag eftermiddag samles sportsglade kursister fra sprogcentret i Hørning og dyster mod hinanden på tværs af landegrænser. Indtil nu har det drejet sig om fodbold, og siden medio februar er utallige dueller blevet udkæmpet mellem kursister fra Afghanistan, Nepal, Iran, Irak samt en enkelt dansker, Jimmy, der står som underviser i projektet. Første gang mødte syv interesserede op, men nu er deltagerantallet oppe på 14, og interessen for at deltage breder sig fortsat. Prøvedatoer Medborgerskabsprøven: 6. juni Indfødsretsprøven: 6. juni Sprogprøver: Skriftlige prøver: 24. maj Prøve i Dansk maj Prøve i Dansk maj Prøve i Dansk 1 Mundtlige prøver: fra 8. juni Translokation: 24. juni kl Tove siger farvel Souschef Tove Fleischer har i forbindelse med sin 60-års fødselsdag besluttet at ændre på rammerne for sit arbejdsliv og har derfor valgt at stoppe på Sprogcenter Midt med udgangen af april måned. Der vil være et lille arrangement på skolen i Horsens fredag den 29. april kl. 13, hvor Tove siger farvel til kollegaer og samarbejdspartnere. Side 19

20 Sprogcenter Midt Toldbodgade Silkeborg Sprogcenter Midt Skanderborgvej 13 F 8362 Hørning Sprogcenter Midt Nørregade Odder Sprogcenter Midt Emil Møllers Gade 30, 2. sal 8700 Horsens Udgiver: SprogcenterNyt udgives af: Sprogcenter Midt Emil Møllers Gade 30, 2.sal 8700 Horsens Tlf Fax Ansvarshavende redaktør: Centerchef Lene Glyngø Redaktion: Lene Glyngø Tove Fleischer Bodil Schjemte Jensen Karin Ellebye Design: Karin Ellebye Tryk: Grafisk Forum A/S Oplag: eksemplarer Udgivelsestidspunkt: April 2011 SprogcenterNyt udkommer to gange om året

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

Særnummer januar 2008

Særnummer januar 2008 Sprogcenter Nyt Særnummer januar 2008 Sprogcenter Midt i Hedensted 4 Sprogcenter Midt i Horsens 6 Sprogcenter Midt i Odder 8 Sprogcenter Midt i Silkeborg 10 Sprogcenter Midt i Skanderborg 12 Sprogcenter

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU1.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en lille samtale om en kendt hverdag med hjælp Kan

Læs mere

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Projekt Dansk På Arbejdspladsen / IP-projektet Herlev Kommune (Projektkoordinator = myndighedsperson;

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Unge2-projektet. Nye ledere

Unge2-projektet. Nye ledere Unge2-projektet Unge2-projektet er et 9. klasses tilbud for sent ankomne unge flygtninge og indvandrere mellem 15 og 25. Skolen hører administrativt under Lundebjergskolen og er placeret på Ballerup Sprogcenter.

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

resultaterne og sammenholde dem med hinanden.

resultaterne og sammenholde dem med hinanden. ! "#$%!& ' ( ( ' Hvordan har du fattet interesse for at undervise dine kollegaer i dansk som 2. sprog? Det er meget tilfældighedernes spil. Det startede med, at Lise Thorn bad mig om at tage på et kursus,

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Lektiehjælp for forældre. Vodskov Skole, Grindsted Skole og Langholt Skole

Lektiehjælp for forældre. Vodskov Skole, Grindsted Skole og Langholt Skole Lektiehjælp for forældre Vodskov Skole, Grindsted Skole og Langholt Skole Indhold Forældrelektiehjælp 3 Forældrematematik 4 Forældredansk 5 Ordblindeundervisning 6 Tilmeldingsblanket 7 Forældrelektiehjælp

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Årsberetning 2010. Målsætninger Resultater Perspektiver

Årsberetning 2010. Målsætninger Resultater Perspektiver Årsberetning 2010 Målsætninger Resultater Perspektiver Indhold Et positivt 2010 3 Målsætninger 3 Undervisning 3 Danskuddannelse 1 3 Danskuddannelse 2 4 Danskuddannelse 3 4 Forberedende Voksenundervisning

Læs mere

Nr. 17 - november 2012. Dansk og arbejde i samspil. Ny ungeuddannelse. Dansk som andetsprog i fængslet 10

Nr. 17 - november 2012. Dansk og arbejde i samspil. Ny ungeuddannelse. Dansk som andetsprog i fængslet 10 Sprogcenter Nyt Nr. 17 - november 2012 Dansk og arbejde i samspil Ny ungeuddannelse 4 8 Dansk som andetsprog i fængslet 10 Leder Sprogcentrene har landets absolut mest fleksible uddannelsestilbud. Vi tilbyder

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Nr. 10 - april 2009. Med jobcoachen på arbejde 4. Modersmålstøttet dansk 8. FVU læsning 12

Nr. 10 - april 2009. Med jobcoachen på arbejde 4. Modersmålstøttet dansk 8. FVU læsning 12 progcenter Nyt Nr. 10 - april 2009 Med jobcoachen på arbejde 4 Modersmålstøttet dansk 8 FVU læsning 12 Leder... frygten for en fyreseddel får en anden gruppe af beskæftigede til at efterspørge et tilbud

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE ... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion:

Læs mere

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Sprogcentret Haderslev. En uddannelsesinstitution med dansk i centrum

Sprogcentret Haderslev. En uddannelsesinstitution med dansk i centrum Sprogcentret Haderslev En uddannelsesinstitution med dansk i centrum Sprogcentret Haderslev Svend Brandt Forstander Svend Brandt møder hele verden hver dag Det er en gave at være forstander på Sprogcentret

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Du kan henvende dig i Jobboxen uden forudgående aftale og få vejledning til din jobsøgning.

Du kan henvende dig i Jobboxen uden forudgående aftale og få vejledning til din jobsøgning. Åben vejledning i Jobboxen Jobboxen er et tilbud til ledige samt job- og uddannelsessøgende, hvor frivillighed, større ansvar, inspirerende tilbud og ikke mindst fokus på rigtige job er nøgleordene. Det

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV Maj 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte men stabilt fremmøde er vigtigt. Det er også vigtigt, at alle elever møder til tiden. Man mister jo ikke bare 5 minutters læring ved

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

farvel til curling-pædagogik af: Lisbeth Schmidt Mikkelsen, journalist Foto: Ole Joern/Red Star efterskolen no. 14 april 2011

farvel til curling-pædagogik af: Lisbeth Schmidt Mikkelsen, journalist Foto: Ole Joern/Red Star efterskolen no. 14 april 2011 farvel til curling-pædagogik af: Lisbeth Schmidt Mikkelsen, journalist pædagog 11 På Fanø Efterskole er det slut med at feje ujævnheder væk foran eleverne. I stedet hjælper kontaktlærerne eleverne til

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF

Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF Bliv god til dansk! Velkommen til rne på VUF Falstersvej 3-5 / Lindevangs Allé 10-12 2000 Frederiksberg Velkommen til rne på VUF Vi tilbyder Gratis danskundervisning for udlændinge på alle niveauer Undervisning

Læs mere

Nr. 11 - november 2009. Helt på det rene. Find stilen 6. Nyt liv i den gamle fabrik 10

Nr. 11 - november 2009. Helt på det rene. Find stilen 6. Nyt liv i den gamle fabrik 10 Sprogcenter Nyt Nr. 11 - november 2009 Helt på det rene 4 Find stilen 6 Nyt liv i den gamle fabrik 10 Leder Vi kunne godt ønske os, at vores uddannelser blev mere synlige i det formelle uddannelsessystem

Læs mere

Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation i regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Hotel Legoland v/ Back Stage Manager Ruth Holmgaard Sted: Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for

Læs mere

IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne. Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen

IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne. Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen IT-støtte til tosprogede elever i social- og sundhedsuddannelserne Test, ordbog og IT til tosprogede elever Marianne A. Udsen IT-støtte til tosprogede elever Baggrund Social- og sundhedsskolerne rundt

Læs mere

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole?

Ad. 1: Din profil. 1a. Hvilket lokalt CFU tilhører din skole? Resultater af CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse 2012 - for CFU i UCL Undersøgelsen er delt ind i fire hovedområder, hvorunder der spørges ind til CFU ernes forskellige ydelser. Områdernes

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Forældre får lektiehjælp

Forældre får lektiehjælp Nyhedsbrev Marts 2010 nr. 25 Forældre får lektiehjælp Brøker, ligninger, gangestykker og procent volder far og mor problemer, når de forsøger at hjælpe børnene med at holde styr på tallene i regnebogen.

Læs mere

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Van virker fra starten ret nervøs. Hun sidder fremadlænet med foldede hænder, mens hun nervøst kigger på skiftevis interviewer og informant. Før optageren

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier

Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp. DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet En del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere og deres familier Integrationsnet en del af Dansk Flygtningehjælp DK-worker Hjælp til udenlandske arbejdstagere

Læs mere

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.

Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole. Øster Jølby Friskole Søndervej 43 7950 Erslev Tlf. 97 74 12 36 fax. 97 74 22 36 e-mail. oejfriskole@mail.tele.dk http://www.østerjølbyfriskole.dk/ Månedsbrev april 2015 Nyt fra kontoret I byggeudvalget

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Specialhøjskolen 2009-10

Specialhøjskolen 2009-10 Specialhøjskolen 2009-10 Roskilde - skolen for dig der er noget særligt! Vi tilbyder specialundervisning indenfor: Dansk Matematik Engelsk IT Samfundsfag Velkommen Kurser Introforløb Velkommen Den indledende

Læs mere

Center for Undervisningsmidler

Center for Undervisningsmidler Til dig, der er lærerstuderende Kender du Center for Undervisningsmidler - for dig og din undervisning Kære lærerstuderende ved VIA Læreruddannelsen i Nr. Nissum, Silkeborg, Skive og Århus Kender du VIA

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. Sommer 2013. Landsmøde for Bydelsmødre 2013 SOMMER 2013

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. Sommer 2013. Landsmøde for Bydelsmødre 2013 SOMMER 2013 Sommer 2013 For os i sekretariatet er det hver dag en stor glæde at opleve, hvor vigtige Bydelsmødrenes indsats er både for Bydelsmødrene selv og for de kvinder, Bydelsmødrene hjælper. Det kan I blandt

Læs mere

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk Lærervejledning 5 nye emner er bygget op omkring emnerne: hverdag, lokalområde, sundhed, fester og miljø. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside,,

Læs mere

Boost din kommunikation

Boost din kommunikation v Boost din kommunikation Tag magten over din virksomheds kommunikation med et kursus hos JJ Kommunikation. Undervisningen er målrettet alle typer virksomheder, der vil være mere aktive i den eksterne

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl. Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og driftsansvarlige kommuner Dato: 17. december 2003 Kontor: 1.i J. nr.: 2003/5123-8 Sagsbeh.: ml Fil-navn:

Læs mere