Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark"

Transkript

1 Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark

2 Årsberetning Indholdsfortegnelse Formandens beretning 3 Lederens beretning 4 Henvendelser til Thora Center i Thora Centers fundament 10 Rådgivning 10 Bisidder 10 Julearrangementer 10 Værestedet Påfuglen 11 Støtte- og netværksgrupper 11 Om behandling med fokus på behandling af voldtægtsofre. 11 Mit liv blev forandret 12 Synlighedsuge 13 Kampagne om somatisering 14 Missing Children s Day 14 Visioner for Formandens Årsberetning for 2008 Thora Center fik i foråret en ny bestyrelse, som er bredt sammensat med forskellig baggrund og kompetencer, men med en fælles vilje til at støtte op om aktiviteterne i centeret og til at medvirke til dets fortsatte udvikling. En af de første opgaver for den nye bestyrelse har været at leve sig ind i Thora Centers rolle og aktiviteter. En stor hjælp hertil og megen inspiration fik vi ved et en dags besøg i Bruxelles på det belgiske center Child Focus og det fælles europæiske netværk Missing Children Europe. I lyset af de betydningsfulde og omfangsrige opgaver, som Thora Center beskæftiger sig med, har en del af bestyrelsens arbejde været at identificere Thora Centers særlige kompetencer. Der har været gennemført strategiske analyser, som i samarbejde med centerets ledelse har ført til udarbejdelse af en vision et billede af, hvor Thora Center ønsker sig placeret i fremtiden. Samtidig har der været arbejdet med at udforme en udviklingsplan for de kommende fem år. Herved bliver der skabt et grundlag for intern prioritering af indsatsen og for kommunikation med Thora Centers mange samarbejdspartnere. Vi ser frem til sammen med ledelsen at arbejde videre med konkretisering og realisering af visionen og udviklingsplanen i det kommende år. Bestyrelsen ønsker at takke de mange der i årets løb har ydet en værdifuld og engageret indsats i Thora Center Jens Ove Riis Bestyrelsesformand Årstal på Forside: Kunstner Inger Bennigsen Rent symbolsk bliver påfuglen forbundet med træer, hvilket også er Thora Centers logo. Herudover symboliserer den storm, fornyelse og genopstandelse, udødelighed samt kærlighed. Disse symboler kan afspejles i mennesket, når det gennemgår en krise og med held gennemlever krisen, sådan som vi ofte oplever det hos Thora Centers brugere. Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark Tekst: Bodil Dichow, Lone Feddersen, Allan D. Andersen, Poula Andersen, Erik Andreasen og Jens Ove Riis Grafisk tilrettelæggelse og Layout: Peter R. Lassen - Idon Tryk Produktion & Tryk: Idon Tryk - Marts

3 Lederens beretning for året Henvendelser. I marts måned afholdt Thora Center generalforsamling. Medlemmerne valgte en ny bestyrelse, som blev bredt sammensat. Den nye bestyrelse har gennem året lagt fokus på strategiudvikling. Igennem hele 2008 havde vi mange henvendelser både via telefonen og mails. Mange henvendelser var personlige med ønsket om at modtage såvel rådgivning som behandling. Thora Center havde ikke mulighed for at kunne imødekomme alle disse henvendelser. Vi havde personale der var langtidssygemeldt, og de administrative opgaver var vokset i betydelig grad. Den 25. maj var det den internationale dag for Missing Children, og vi afholdt en stor event på Kongens Nytorv. Vi fik hjælp af Søborg klubben, en klub for unge der både spillede musik og dansede på Kongens Nytorv. Der blev holdt taler og Özlem Sara Cekic fra S.F. fortalte om sine oplevelser med forsvundne børn og unge. Mange mennesker kom forbi og vi fik lejlighed til at dele vores viden om bortkomne, og forsvundne børn med de forbipasserende. Bestyrelsen og medarbejdere tog i juni måned på studietur til Bruxelles. Her fik vi lejlighed til at møde medarbejdere i Missing Children Europe og fik en præsentation af organisationen. Efterfølgende fik vi forevist Call- Centret i Child Focus. Inden turen gik hjemad var vi meget kort i Europa Parlamentet hvor vi fik lejlighed til at mødes med den danske politiker Christel Schaldemose. Thora Center fik i efteråret doneret et billede af Påfuglen af maleren Inger Bennigsen til værestedet. Ved hjælp fra Trykker Jan Idon blev der lavet en smuk plakat. Denne plakat blev efterfølgende udsendt til bl.a. bibliotekerne. I foråret udarbejdede vi en pjece om vores behandlingstilbud. I efteråret blev der iværksat to kampagner til lægerne i Hovedstadsområdet. I september afholdt vi Synlighedsugen. Fokus var især på seksuelle overgreb i andre kulturer. Vi inviterede flere af vores samarbejdspartnere. Det blev en dag hvor vi gensidigt fik lejlighed til at informere hinanden om vores arbejdsområder. Der blev afholdt julefrokost både for brugerne og for personalet samt bestyrelsen. Jeg skal derfor rette en særlig tak til den nye bestyrelse for et godt og konstruktivt samarbejde. En særlig tak til de frivillige medarbejdere som gennem hele året bidrog med deres arbejdskraft, initiativ og nye ideer. Endelig en tak til de faste medarbejdere som gennem min sygdomsperiode påtog sig mange ekstra opgaver for at få Thora Center til at fungere i mit fravær. En særlig tak til Jens Ove Riis. Thora Center har i 2008 haft 2819 henvendelser til og fra mennesker berørt af den seksuelle overgrebsproblematik. Af de personlige henvendelser har 415 været behandlinger Telefon 729 Tabel 1: Henvendelser Telefonsvarer og brev Tabel 1 viser fordelingen af henvendelser fra mennesker berørt af seksuelle overgreb. Note: Herudover har der været besøg på Thora Centers hjemmeside 456 Personligt Værested I alt 4 5

4 Tabel 1.1: Kontakt fordelt på form Tabel 2: Årsag til henvendelser - Overgrebsproblematik 9% 6% 26% 26% Telefon 3% Telefonsvarer og brev Personligt Værested 33% 47% Seksuelt misbrugte Krænkere Pårørende Anden person Offentlig instans 29% 16% 5% Tabel 1.1 viser at værestedet er blevet brugt en del i det forløbne år. I tabel 2 ses, at næsten halvdelen af henvendelserne er fra seksuelt misbrugte og en tredjedel er fra pårørende til seksuelt misbrugte. Værestedet har i 2008 modtaget midler fra en stor fond, hvilket har muliggjort styrkelsen af dette indsatsområde. Endvidere ses af figuren, at over halvdelen af henvendelserne til Thora Center har været af personlig karakter. 6 7

5 Tabel 3: Årsag til henvendelser - Vidensformidling Tabel 4: Henvendelser fra seksuelt misbrugte fordelt på køn 20% 4% 15% 20% 47% Undervisning/foredrag/supervision Tilsendelse af materiale Interview/udtalelser til medier Andet Mænd Kvinder Ikke oplyst 81% 13% Tabel 3 viser andel af henvendelser vedrørende vidensformidling. Det er henvendelser fra studerende og professionelle, som ønsker undervisning og supervision. Her er også medtaget henvendelser fra journalister m.m. i forbindelse med interviews og udtalelser til medier. Endelig vil kategorien indeholde henvendelser fra typisk offentlige myndigheder, som ønsker Thora Centers materiale tilsendt, samt andet. I tabel 4 illustreres antallet af førstegangshenvendelser fra seksuelt misbrugte fordelt på køn. Lige som sidste år er der en stor overvægt af kvinder, hvilket tal er steget fra 71 procent til 81 procent. Til gengæld er antallet af henvendelser fra mænd faldet, ligesom også henvendelser fra personer, der ønsker at være anonyme er faldet. 8 9

6 Thora Centers fundament R ådgivning Thora Center rådgiver både personligt og telefonisk personer, der har været udsat for overgreb, krænkere samt pårørende. Også professionelle som psykologer, læger, skolelærere og socialforvaltninger, der har været i berøring med den seksuelle overgrebsproblematik søger rådgivning. Rådgivende samtaler foregår mandag til torsdag fra kl. 10 til kl. 15 samt den sidste torsdag aften i hver måned fra kl. 19 til kl. 21. Formålet med vores rådgivende samtaler er at rådgive den person, der henvender sig til Thora Center, om de forskellige behandlingstilbud, der eksisterer, således at vedkommende får forskellige muligheder for at handle. For at kunne rådgive bedst muligt søger vi information om personen, herunder årsagen til henvendelsen, beskæftigelse, det sociale netværk og evt. misbrugsproblematik. Rådgivningen i Thora Center er et gratis tilbud. Bisidning Også bisidderstøtte hører under værestedets regi. Det kan handle om at ledsage brugere til besøg hos myndigheder som f.eks. politi eller sagsbehandler. Mange brugere har ikke før været i kontakt med myndighederne, hvorfor de har brug for støtte til at føle sig trygge over for en autoritær instans. Det er bisidderens opgave at observere og sørge for, at brugeren bliver hørt og hjulpet på den bedst mulige måde. Thora Centers rolle som bisidder er vederlagsfri. At være bisidder hjælper ikke kun brugeren, men er også givende for bisidderen selv. - Det er rart at gøre en forskel, siger Else, som er frivillig. Hun er pensioneret støttepædagog, så hun har tidligere haft kontakt med de sociale myndigheder gennem sit arbejde. Else pointerer dog, at bisidderrollen alligevel har været en udfordring for hende, idet hendes rolle i forhold til myndighederne har været anderledes, end da hun var pædagog. Ju lea rra ngementer I slutningen af december afholdte Thora Center et julearrangement for brugerne. Vi begyndte aftenen med at spise risengrød med alt hvad dertil hører. Senere blev der flettet julehjerter og klippet andre former for julepynt, ligesom der blev lavet konfekt. Hertil blev der nydt gløgg og juleknas. Medarbejdere, bestyrelse og tidligere medarbejdere afholdt julemiddag sidst i december. Eina Hansen stod for maden som blev lavet på traditionel dansk vis. Flæskesteg og risalamande. Der var dog enkelte klager over manglende mandelgave. Som billedet på side 9 viser, var det en dejlig aften. Værestedet Påfuglen Støtte- og netværksgrupper Både i foråret og efteråret 2008 har vi haft støtte- og netværksgrupper. Begge grupper har været ledet af psykologer eller psykoterapeuter. Grupperne har været for voksne kvinder med en incest-problematik i bagagen. Kvinderne har alle på et tidligere tidspunkt gået i individuel terapi, hvor grupperne i modsætning hertil har været et tilbud om efterfølgende at kunne drøfte forskellige emner med ligesindede. Grupperne har mødtes 8 torsdag aftener i Thora Center, idet de har fået tilbud om at mødes efterfølgende den sidste torsdag i hver måned, hvor Værestedet Påfuglen er åbent fra kl Deltagerne i begge gruppe har alle givet udtryk for, at grupperne har været en succes. Om behandling med fokus på behandling af voldtægtsofre. Behandlingen i Thora Center foretages af de kliniske psykologer og psykoterapeuter. Behandlerne vælger selv behandlingsteori og metode, og valget relateres til klientens problematik. Som kognitiv uddannet finder jeg denne behandlingsform særdeles velegnet i behandlingen af reaktionerne efter voldtægt. Reaktionerne er PTSD-lignende (posttraumatisk stress forstyrrelse): Primære symptomer: a. Genoplevelse (tanker, drømme, mareridt og flashback om voldtægten). b. Undgåelse. At undgå situationer og steder, der minder om voldtægten. c. Autonom irritabilitet: Forhøjet alarmberedskab. Dette giver søvnproblemer, irritabilitet, koncentrationsvanskeligheder og overdrevne frygtreaktioner. Sekundære symptomer: a. Ødelæggelse af troen på, at verden er god, b. -meningsfuld, kontrollerbar, forudsigelig og retfærdig. c. Ødelæggelse af troen på, at SELVET har værdi, og livet er værd at leve. I behandlingen udfører man eksponering, det vil sige, at man gennemlever voldtægten igen og igen og får talt om de følelser, tanker og kropsreaktioner, der er forbundet med denne traumatiske begivenhed. Behandlingen kan være smertefuld og angstprovokerende, og relationen (forholdet) mellem klient og behandler er derfor vigtig. Cand. Psych. Poula Andersen 10 11

7 Mit liv blev forandret. Jeg er en pige på nu 20 år. Jeg har været udsat for incest fra jeg var 4 år til 12 år. Det var min mors lillebror der forgreb sig på mig. Det startede med at han nussede mig, kyssede mig og pillede ved mig. Da jeg så blev omkring 6 år forandrede tingene sig. Han ville ha jeg skulle udforske ham selv og mig. Da jeg er omkring de 8 år begynder han at udføre samleje med mig. Ingen lagde mærke til at tingene foregik. Han bad mig om at tie stille, for ingen vil tro mig hvis jeg sagde det. Jeg fortæller min mor det da jeg er 13 år. Han indrømmer selv at det er sket og melder sig selv. Vi kommer igennem en retssag og dommen lyder på 2 års behandlingsdom til ham. Jeg bliver sendt til forskellige psykologer bl.a. Thora Center. Men jeg var ikke parat på dette tidspunkt. Jeg kommer ud i et dårligt miljø hvor stoffer, alkohol og vold er indblandet. Jeg får det værre og værre med min familie, mister kontakten til min far, diskuterer konstant med min mor. Min mors familie beslutter at de hellere vil ses med min morbror end med mig. Så jeg mister hele min mors familie. Da jeg er 19 år fortæller jeg mine forældre at min fars lillebror også har forgrebet sig på mig. De tror ikke på mig og mener at jeg er psykisk syg. Der mister jeg også hele min fars familie. Har et dårligt forhold til min far og min mor. Kan ikke kigge på dem uden at tænke på at de ikke kan tro på deres egen datter. Jeg vælger at lade mig indlægge på Fjordens skadestue. Jeg snakker med nogle læger der og de finder ud af at jeg ikke er psykisk syg. Jeg aftaler med lægerne der at jeg starter hos en psykolog med det samme. Jeg vælger Thora Center, jeg havde før været der inde til en kort samtale og syntes godt om det. Jeg bliver lovet af forvaltningen at jeg kan gå til samtaler på ubestemt tid. Efter 10 gange får jeg at vide at jeg ikke kan få flere samtaler og at jeg skal søge om nye. Jeg går helt ned igen og er ved at opgive alt håb om at jeg skal få et godt liv. Thora Center har forandret meget indtil videre. Jeg ved at de kan hjælpe mig til at få det godt. Havde aldrig troet at jeg ville få det sådan som jeg har det i dag. Jeg ved at jeg kan få det meget bedre end jeg har nu ved deres hjælp. Jeg kæmper en kamp for at få lov til at gå der inde til jeg er færdig. Jeg syntes at det er meget for dårligt fra deres side at de udsætter mig for endnu mere svigt end jeg har oplevet. Jeg håber ikke at der er andre piger som skal det samme igennem med systemet som jeg har været igennem. Når en pige som har det så skidt endelig har fundet den hjælp hun har brug for, så burde de træde til med det samme. Det bliver kun værre for hende jo længere tid der går. Synlighedsuge Som en nyhed i 2008 afholdte Thora Center i uge 40 en hel Synlighedsuge, i stedet for en enkelt synlighedsdag som tidligere år. Debatdag Sek suelle overgreb i a ndre ku lturer I uge 40 var mandag og tirsdag dedikeret til emnet seksuelle overgreb i forskellige kulturer. Om tirsdagen afholdte Thora Center en debatdag med oplæg og erfaringsudveksling. Til dagen, hvor 17 var mødt op, var inviteret fagfolk og andre med interesse i problematikken. Dagen startede med en velkomst ved Bodil Dichow, daglig leder, der fortalte om Thora Centers sidste tiltag og introducerede dagen. Derefter var der oplæg fra Karin Sten Madsen, Rigshospitalets center for voldtægtsofre og Linda Dichow Kaas, Kvindehuset i Lyngby og Eva Bøgelund fra LOKK. Karin Sten Madsen fortalte om sit arbejde med voldtagne kvinder fra andre kulturer, om projekt AT LØFTE SLØRET der er et projekt med gymnasieelever med anden etnisk baggrund. Linda Dichow Kaas kom i sit oplæg ind på arbejdet med kvinder med anden etnisk baggrund, der udgør 70 % af kvinderne i Kvindehuset. Hun kom ind på problemer forbundet med at bruge tolk og angsten ved at åbne op for seksuelle overgrebserfaringer hos de voldsramte kvinder. Eva Bøgelund fortalte om sit arbejde med projekt ETNISKE UNGE, kom ind på senfølger ved seksuelle overgreb og fortalte om, hvor vigtigt det er at støtte og hjælpe de unge også uden at dennes familie får noget at vide. Det var 3 spændende oplæg og diskussionerne bagefter vidnede om interesse og engagement fra deltagernes side. Vi fra Thora Center synes, at det var en god dag og vil arbejde videre med etablering af eventuelle erfaringsgrupper. Pla k at med på f ugl På Thora Centers opfordring har Inger Bennigsen malet en Påfugl, indeholdende Thora Centers logo, træet. Dette kreative og flotte maleri har Inger Bennigsen skænket Thora Center, og det hænger nu i Værestedet Påfuglen. Thora Center har fået trykt plakater af det flotte og iøjnefaldende maleri, hvilke plakater vi brugte onsdagen til at hænge op på biblioteker og uddannelsesinstitutioner i København

8 Kampagne om somatisering Thora Center Center for seksuelt misbrugte og andre i Danmark I efteråret sendte vi et oplysningsbrev ud til alle læger i København og Storkøbenhavn om somatisering, da det er Thora Centers erfaring, at symptomer uden påviselige årsager, ofte kan være en senfølge efter seksuelle overgreb. I brevet inviterede vi lægerne til et debatmøde herom torsdag aften, men desværre tilmeldte kun én læge sig, og vi måtte aflyse arrangementet. Efterfølgende har vi erfaret, at Synlighedsugen som helhed har været en succes. Vi har i efteråret fået en del flere henvendelser fra bl.a. krisecentre og læger end sædvanligt. Sponsorater Med stor tak har Thora Center fået støtte fra: Københavns Kommune Oak Foundation Velfærdsministeriet BEHANDLING I THORA CENTER samt private donationer. Missing Children s Day Søndag den 25. maj afholdte Thora Center den internationale Missing Children s Day. I år foregik arrangementet på Kongens Nytorv, hvor vi havde opstillet et hoppeborg til de mange børn, der kom forbi. Børnene fik endvidere varme popcorn samt gaver, som Thora Center havde modtaget fra forskellige sponsorer. Vi havde fået besøg af Søborg Ungdomsklub, som underholdte med dans og sang, ligesom Özlem Sara Cekic fra SF holdt en tale om emnet forsvundne børn. Det blev en god dag, hvor vejret viste sig fra sin bedste side. Visioner for I det kommende år vil vi fortsætte det af bestyrelsen igangsatte strategiske udviklingsarbejde. Vi vil desuden arbejde på at sikre en mere permanent finansiering af Thora Center. Vi vil udbygge samarbejdet med kommunerne og deres socialforvaltninger med henblik på at sikre at vores målgruppe tilbydes så gode behandlingsforløb som muligt. Thora Center vil fortsat have projekter med at udvikle og igangsætte tiltag indenfor området seksuelle overgreb f.eks. til børn, hvor vi blandt udvikler vores Hotline

9 Træet der ikke ville dø. De grønne blade rasler i vinden Træets krone svajer i takt med de kraftfulde vindstød Inde bag de store blade høres en nattergals sang Toner i en barsk natur Hun betragter det livlige træ i blæsten Betragter et træ i kamp med naturen I flere timer har hun stået ved træets fod Set, hvordan skyerne har trukket sig sammen Store regndråber begynder at falde Men hun bliver stående Det vuggende træ bliver badet i lys af spidse lyn Regnen tager til Men hun bliver stående Et øredøvende brag overdøver den stumme nattergal Himmel og hav står i et Endnu et lyn oplyser himlen I samme sekund slår lynet ned Et dødeligt og koldt lyn rammer det kraftfulde træ Koldt imod varmt Dødt imod det levende Lynet slår ned i træets midte I træets hjerte Med en knasende lyd knækker træets højre arm af Grenen falder tungt til jorden Fra træets resterende blade falder regndråberne støt Tårer fra et forblødt træ Tårer der ikke kan standses Træet mister sin glød og dør hen Men da uvejret stilner af Begynder nattergalen at synge igen Livlige toner i et såret træ Livlige toner fra et træ, der ikke ville dø Anonym. Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark Borgergade 38, st København K Tlf Idon Tryk Marts 2008

Behandling. Rådgivning. Værested. Støttegruppe. Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark

Behandling. Rådgivning. Værested. Støttegruppe. Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark 09 Behandling Rådgivning Værested Støttegruppe Årsberetning THORA CENTER 2009 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 3 Lederens beretning af Bodil Dichow 4 Henvendelser til Thora Center i 2009 5 Årsag

Læs mere

Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark

Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark 07 Center for seksuelt misbrugte o.a. i Danmark Årsberetning Indholdsfor tegnelse Lederens beretning af Bodil Dichow 3 Henvendelser til Thora Center i 2007 4 Årsag til henvendelser 6 Thora Centers fundament

Læs mere

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske KRIS Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske Årsberetning 2010 Hvad kan KRIS hjælpe med? KRIS kan hjælpe med information om seksuelt misbrug, rådgivning, terapi,

Læs mere

Evaluering af ULFs seksualrådgivning

Evaluering af ULFs seksualrådgivning Evaluering af ULFs seksualrådgivning En rådgivning om kærlighedslivet, sund seksualitet og forebyggelse af seksuelle krænkelser til mennesker med udviklingshæmning September 2012 Socialt Udviklingscenter

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer

EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer EVALUERING AF PROJEKT DE DRIKKER DERHJEMME Åbent anonymt rådgivningstilbud for børn og unge i familier med alkoholproblemer Samtalerne har givet mig mere selvtillid og, at det jeg siger, er rigtigt. [

Læs mere

AlbaHus. Behandling og rådgivning ved seksuelle overgreb

AlbaHus. Behandling og rådgivning ved seksuelle overgreb AlbaHus Behandling og rådgivning ved seksuelle overgreb Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 AlbaHus er et nyetableret rådgivnings- og behandlingscenter for mennesker berørt af seksuelle overgreb. Officielt

Læs mere

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland

Kortlægning af. Krisecentrene i Grønland Kortlægning af Krisecentrene i Grønland Rapporten er udarbejdet af Mælkebøttecentret 07/2013 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Resumé... 3 Definition og fakta om vold... 4 Krisecentres

Læs mere

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske KRIS Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte - Hjælp til at være menneske Årsberetning 2009 En troværdig indsats bærer frugt Af formand Mogens P.C. Svendsen Indhold: En troværdig indsats

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Beretning for året 2008

Beretning for året 2008 Beretning for året 2008 Indledning Ensomhed, angst og et uopfyldt behov for at dele sine oplevelser med andre er desværre følelser, som præger hverdagen for alt for mange mennesker. 10.434 til Linien i

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

Årsberetning 2012. PS - vi lytter! Den virkeligt vise er dén, som formår at forstå også dén, som han ikke forstår.

Årsberetning 2012. PS - vi lytter! Den virkeligt vise er dén, som formår at forstå også dén, som han ikke forstår. Årsberetning 2012 Aflagt på generalforsamlingen den 6. april 2013 v/erna Poulsen PS - vi lytter! adm. direktør Kavli Finn Høy Houengaard & Erna Poulsen Nordisk konf. spiseforstyrrelser Kirsten & Erna til

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte

KRIS. Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte KRIS Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte Årsberetning 2007 Indhold 3. Vi har alle et ansvar 4. Hjælper mennesker videre i livet 5. Her møder du KRIS 6. KRIS - Århus KRIS - Nordjylland

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

De unges fortællinger

De unges fortællinger De unges fortællinger Indhold Udenfor i verden... Café HUSRUM har plads til dig... 4 Rasmus... 6 Rachel... 10 Elisabeth... 14 Tilbage til livet... Pigen på sidelinien... Har du problemer? Du kan jo ikke

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. Hospice Sjælland

ÅRSRAPPORT 2010. Hospice Sjælland ÅRSRAPPORT 2010 Hospice Sjælland Indholdsfortegnelse FORORD, af Aino Andersen... side 05 Bestyrelsen... side 06 FORORD, af Peder Kjærsgaard... side 07 Sammenhold er styrke Linda Frehr Holm... side 10 Årets

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Metodehæfte Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Center for Udsatte Flygtninge August 2011 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Center for Udsatte Flygtninge Borgergade 10, 3. 1300 København

Læs mere

Fem lokale historier. fodspor

Fem lokale historier. fodspor Fem lokale historier I frivillighedens fodspor Årsberetning for frivilligcentrene i København 2014 02 Mod stærkere fællesskaber Alle mennesker bør have chancen for at bidrage og føle sig som en del af

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 Aabenraa Krisecenter

ÅRSRAPPORT 2013 Aabenraa Krisecenter ÅRSRAPPORT 2013 Aabenraa Krisecenter 1 At turde er at miste fodfæstet et øjeblik. Ikke at turde er at miste livet ( Søren Kirkegaard ) 2 Forord Vi har i 2013 haft i alt 435 henvendelser fra kvinder eller

Læs mere

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år M e d l e m s b l a d f o r D a n m a r k s B l ø d e r f o r e n i n g Nr. 1. MARTS 2007 4-10: Aktivér dit medlemskab 14: Ny til ungearrangement 20: Hiv et sørgeligt jubilæum BløderNyt Terkel Andersen

Læs mere

Kærester slår da ikke?

Kærester slår da ikke? Chris Poole Kærester slår da ikke? Undervisningshæfte om emnet kærestevold for 14-18 årige Indhold Forord................................................... 3 Kærestevold som undervisningstema............................

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere