Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet"

Transkript

1 Forslag meaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Del B: Beskrivende del Forslag 4. august 2010

2 Indholdsfortegnelse DET NYE OG SMALLERE RAMMEAFTALE KONCEPT... 5 MÅLGRUPPEAFGRÆNSNING... 6 BOTILBUD TIL BØRN OG UNGE... 7 TILBUD TIL VOKSNE... 8 OVERSIGT OVER TILBUD MED I RAMMEAFTALEN FOR BØRN OG UNGE MED HANDICAP TILBUD MED I RAMMEAFTALE BØRN OG UNGE SIKREDE AFDELINGER TILBUD MED I RAMMEAFTALE VOKSNE MED SINDSLIDELSE TILBUD I RAMMEAFTALE TILBUD TIL MISBRUGSBEHANDLING, FORSORGSHJEM OG KRISECENTER TILBUD MED I RAMMEAFTALE * KRISECENTRET SVENDEBJERGGÅRD ER BÅDE ET 109 OG 110 TILBUD LANDS OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD I RAMMEAFTALE KOMMUNIKATIONSCENTRE SPECIALUNDERVISNINGSTILBUD TIL VOKSNE OVERSIGT OVER SPECIALTANDPLEJE OVERSIGT OVER HJÆLPEMIDDELCENTRALER ANDET OVERSIGT OVER TILBUD FRA DET TIDLIGERE FREDERIKSBORG AMT OG KØBENHAVNS AMT, SOM ER OVERTAGET AF KOMMUNERNE OG HVOR KOORDINATIONEN FRA 2011 FORETAGES AF KOMMUNERNE BØRN OG UNGE OMRÅDET TIDLIGERE AMTSLIGE TILBUD, SOM ER UDGÅET AF RAMMEAFTALE VOKSNE HANDICAPPEDE - TIDLIGERE AMTSLIGE TILBUD, SOM ER UDGÅET AF RAMMEAFTALE VOKSNE MED SINDSLIDELSE- TIDLIGERE AMTSLIGE TILBUD, SOM ER UDGÅET AF RAMMEAFTALE MISBRUGSBEHANDLING- TIDLIGERE AMTSLIGE TILBUD, SOM ER UDGÅET AF RAMMEAFTALE HJEMLØSE - TIDLIGERE AMTSLIGE TILBUD, SOM ER UDGÅET AF RAMMEAFTALE UDBUD OG EFTERSPØRGSEL I RAMMEAFTALE BØRN OG UNGE MED HANDICAP SPECIALBØRNEHAVER TIL BØRN MED HANDICAP KLUBTILBUD TIL BØRN OG UNGE STK. 2 TILBUD OM INTERN SKOLE TIL BØRN OG UNGE MED HANDICAP STK. 2 DØGNTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED HANDICAP STK. 2 AFLASTNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED HANDICAP STK. 3 SIKREDE DØGNINSTITUTIONER TIL BØRN OG UNGE OVERBLIK OVER UDVIKLING I KAPACITETEN PÅ SIKREDE INSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE PÅ LANDSPLAN RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 2

3 BØRN OG UNGE MED SINDSLIDELSE STK. 2 INTERN SKOLE PÅ TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SINDSLIDELSE STK. 2 DØGNTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SINDSLIDELSE VOKSNE MED HANDICAP BESKYTTET BESKÆFTIGELSE TIL VOKSNE MED HANDICAP AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD TIL VOKSNE MED HANDICAP MIDLERTIDIGE BOTILBUD TIL VOKSNE MED HANDICAP LÆNGERE VARENDE BOTILBUD TIL VOKSNE MED HANDICAP AFLASTNINGSTILBUD TIL VOKSNE MED HANDICAP VOKSNE MED SINDSLIDELSE BESKYTTET BESKÆFTIGELSE TIL VOKSNE MED SINDSLIDELSE AKTIVITETS OG SAMVÆRSTILBUD TIL VOKSNE MED SINDSLIDELSE MIDLERTIDIGT BOTILBUD FOR VOKSNE MED SINDSLIDELSE LÆNGERE VARENDE BOTILBUD TIL VOKSNE MED SINDSLIDELSE LÆNGERE VARENDE BOTILBUD TIL VOKSNE MED SINDSLIDELSE - KOMMUNERNES FORVENTNING TIL FREMTIDIG EFTERSPØRGSEL MISBRUGSBEHANDLING, FORSORGSHJEM OG KRISECENTRE STOFMISBRUGSBEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri oplyser, at de med udgangen af 2010 lukker misbrugsambulatoriet i Frederiksværk. Dette skyldes løbende tilpasning af kapaciteten i forhold til efterspørgslen STOFMISBRUGSBEHANDLING EFTER SUNDHEDSLOVEN ALKOHOLBEHANDLING EFTER SUNDHEDSLOVEN HJEMLØSE KRISECENTRE FOR VOLDSRAMTE KVINDER ØVRIGE OMRÅDER...49 KOMMUNIKATIONSCENTRE BØRNEOMRÅDET KOMMUNIKATIONSCENTRE VOKSNE ERHVERVET HJERNESKADE KOMMUNIKATIONSCENTRE VOKSNE HØREOMRÅDET KOMMUNIKATIONSCENTRE VOKSNE SYNSOMRÅDET KOMMUNIKATIONSCENTRE - VOKSNE TALEOMRÅDET SPECIALUNDERVISNING FOR VOKSNE ØVRIG UNDERVISNING SPECIALUNDERVISNING FOR VOKSNE UNGDOMSUDDANNELSE BØRNETERAPI HJÆLPEMIDDELCENTRALER SPECIALTANDPLEJE LANDS OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD LAND OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD UNDERVISNINGSDEL LANDS OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD SOCIALDEL UDVIKLING I LANDS OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD DREVET AF KOMMUNER I HOVEDSTADSREGIONEN/ REGION HOVEDSTADEN RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 3

4 LANDS OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD I RAMMEAFTALE 2011 UNDERVISNINGSDEL LANDS OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD I RAMMEAFTALE 2011 SOCIALDEL SIKREDE AFDELINGER TILBUD I RAMMEAFTALE TIL OVERSIGT OVER TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED HANDICAP OVERSIGT OVER TILBUD PÅ SIKREDE AFDELINGER OVERSIGT OVER TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SINDSLIDELSE OVERSIGT OVER TILBUD TIL VOKSNE MED HANDICAP OVERSIGT OVER TILBUD TIL VOKSNE MED SINDSLIDELSE OVERSIGT OVER TILBUD TIL BEHANDLING AF STOFMISBRUG EFTER SERVICE LOV OG SUNDHEDSLOV 73 OVERSIGT OVER TILBUD TIL ALKOHOLBEHANDLING OVERSIGT OVER TILBUD TIL HJEMLØSE OVERSIGT OVER TILBUD TIL KRISECENTRE TIL VOLDSRAMTE KVINDER * KRISECENTRET SVENDEBJERGGÅRD ER BÅDE ET 109 OG 110 TILBUD OVERSIGT OVER LANDSDELSDÆKKEDE TILBUD KOMMUNIKATIONSCENTRE SPECIALUNDERVISNINGSTILBUD TIL VOKSNE SPECIALTANDPLEJE HJÆLPEMIDDELCENTRALER ANDET PRIVATE TILBUD DER SUPPLERER RAMMEAFTALEN VENTELISTE OG UDÆKKET BEHOV OVERSIGT OVER KOMMUNERNES INDBERETNING TIL VENTELISTE OVERSIGT OVER DYRE ENKELTMANDSPROJEKTER DYRE ENKELTMANDSPROJEKTER PÅ BØRNE/UNGE OMRÅDET DYRE ENKELTMANDSPROJEKTER PÅ VOKSEN OMRÅDET STYRINGS- OG ADMINISTRATIVE PRINCIPPER TAKSTBEREGNING AFREGNINGSPRINCIPPER VISITATIONSAFTALE VEDR. KOMMUNIKATIONSCENTRENE VISITATION TIL KOMMUNIKATIONSCENTRENE I REGIONEN RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 4

5 Det nye og smallere rammeaftale koncept meaftalen 2011 og fremtidige rammeaftaler skal koncentrere sig om tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov, og som kræver et stort befolkningsunderlag, for at tilbud kan drives rentabelt. Figuren nedenfor illustrerer differentieringen inden for de specialiserede tilbud. Det skal bemærkes, at der ikke eksisterer en entydig afgrænsning mellem tilbuddene i de forskellige kategorier. meaftalen rummer alene de højt specialiserede tilbud, og tilbud som kræver et stort befolkningsgrundlag/mange kommuner. meaftalen rummer også højtspecialiserede enheder, som organisatorisk drives sammen med mindre specialiserede tilbud. Figur 1. Almen området Let specialiseret Moderat specialiseret Højt specialiseret Lavt Koordinationsbehov Højt Kommuner Mellem kommunalt meaftale Kendetegnene ved tilbuddene i de 3 overordnede grupper vil blive gennemgået nedenfor. De let specialiserede tilbud i figuren er karakteriseret ved: Opgaver der i dag for langt den største dels vedkommende allerede varetages af kommunerne. Det kunne være bofællesskaber, værksteder specialbørnehaver m.v. Målgruppen har oftest en stor bredde og dermed er der et stort kundegrundlag RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 5

6 Opgaven for tilbuddene er, at bidrage og støtte borgeren i de mest basale livs- eller hverdagsfunktioner Der kan være behov for en mindre behandlingsmæssig eller specialpædagogisk støtte. De moderat specialiserede tilbud ligner i udgangspunkt de specialiserede tilbud. Forskellen er at: Målgruppens størrelse og bredde er lidt mere snæver, og dermed er kundegrundlaget for at drive de pågældende tilbud mindre. Der kan derfor være behov for, at samarbejde i et større geografisk område end den enkelte kommune Udover at bidrage og støtte borgeren i de mest basale livs- eller hverdagsfunktioner, er der i disse tilbud tillige behov for særlig indsats, som f.eks. socialkompenserende indsatser og eller specialpædagogiske/behandlingsmæssige indsatser. Eksempler kunne her være botilbud, beskyttet beskæftigelse m.v. De højt specialiserede tilbud er kendetegnet ved: En lille målgruppe og/eller behov for et særligt fagligt specialiseret tilbud For at opretholde og udvikle tilbuddet er der behov for et større geografisk område end en klynge af nabo kommuner. Der kan i særlige tilfælde være behov for at bevæge sig udover regions grænsen (lands- og landsdelsdækkende tilbud) Tilbuddenes opgave inden for denne gruppe er, udover det nævnte i de to andre grupper, at der her er tale om en specialiseret specialpædagogisk/-behandlingsmæssig indsats. Som nævnt indledningsvis indeholder rammeaftale 2011 tilbud med et stort koordinationsbehov mellem kommunerne, svarende til tilbud inden for gruppen højtspecialiserede tilbud og/eller behov for et stort befolkningsgrundlag. En nærmere uddybning af kendetegn ved denne tilbudsgruppe er Det enkelte tilbud har et kundegrundlag i et større geografisk område end det lokale kommunesamarbejde omfatter Den enkeltes problemstilling er sjældent forekommende Den enkelte har kontakt med flere offentlige sektorer eller specialister, ex. sygehus sektor (somatisk eller psykiatrisk) og kriminalforsorg. Behovet for tværfaglighed er stort En midlertidig tilstand, der kræver specialindsats Flere samtidige funktionsnedsættelser Den individuelle daglige behandling/støtte kræver specialviden Der stilles store krav til tilbuddenes evne til at rumme meget aparte eller udadreagerende adfærd Behov for særforanstaltning eller enkeltmandsprojekt. Målgruppeafgrænsning Tilbud der indgår i rammeaftale 2011 og fremadrettet Alle tilbud drevet af Regionen skal fortsat være omfattet af meaftalen Sikrede afdelinger da de to tilbud i regionen benyttes af samtlige kommuner og de øvrige regioner RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 6

7 Land og landsdelsdækkende tilbud Døgntilbud til børn og unge, da samtlige tilbud benyttes af mange kommuner Alle socialpsykiatriske tilbud, da samtlige tilbud benyttes af mange kommuner Tilbud til børn og voksne med multiple funktionsnedsættelser samt komplekse kommunikationsproblemer Alle kommunikationscentre, tilbud om voksenundervisning samt tilbud til misbrugere er også fortsat omfattet af meaftalen grundet de store ændringer i forbrug Kun specialundervisningen for børn på de tilbud, som er ejet og drevet af regionen eller integreret i døgntilbud drevet af en kommune, er omfattet af rammeaftalen Tilbud som kun i begrænset omfang/ikke indgå i rammeaftale 2011 og fremadrettet er følgende Kun de tilbud i Københavns Kommune, der benyttes af andre kommuner, indgår i rammeaftalen Ingen tilbud på Bornholm indgår i meaftalen, da alle tilbud helt overvejende benyttes af kommunens egne borgere Kun 3 af specialbørnehaverne indgår i meaftalen, da de øvrige primært benyttes af udbyder kommunen og de omkringliggende kommuner Ingen selvstændige klubtilbud indgår i meaftalen, da disse primært benyttes af udbyderkommuner og omkringliggende kommuner Ingen dagbeskæftigelse efter 103 foreslås indgå i meaftalen, idet brugere med de mest komplekse og specielle behov er i aktivitets- og samværstilbud efter 104. Undtaget herfra er tilbud, som er tilknyttet højtspecialiserede botilbud For øvrige tilbud er det konkret vurderet, hvorvidt de skal indgå i rammeaftalen. Vurderingen er sket på baggrund forhold, der kendetegner de mest komplekse og specielle behov, samt hvor mange kommuner, der bruger tilbuddet. Nedenfor er angivet en række karakteristika for målgruppen, som fremadrettet er omfattet af meaftalen. Botilbud til børn og unge Børn og unge med autisme De mest komplekse sager i denne målgruppe er børn, der udover deres autisme har andre diagnoser, som f.eks. OCD, ADHD og Tourette. Diagnoserne kan være suppleret med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder, angst, selvskadende eller udadreagerende adfærd. Børn og unge med psykisk funktionsnedsættelse Børn og unge med psykisk funktionsnedsættelse suppleret med forskellige former for adfærdsmæssige og sociale problemstillinger. Det kan være udadreagerende adfærd, manglende impulskontrol, lav stresstærskel og vanskeligheder ved at gennemføre aktiviteter af længere varighed. Disse børn og unge kan have brug for en forudsigelig og genkendelig hverdag og visse af disse børn vil have brug for specifik skærmning i forhold til sanseindtryk og øvrige stimuli. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 7

8 Børn og unge med nedsat fysisk funktions niveau/senhjerneskade Børn og unge, der har en progredierende lidelse som muskelsvind, sclerose eller ALS Børn og unge, der har pådraget sig generelle hovedtraumer Børn og unge med intet eller sparsomt sprog Børn og unge med diffuse og kognitive skader Børn og unge med udadreagerende adfærd Børn og unge med behov for afskærmning fra andre børn pga. adfærd Børn og unge med anden etnisk baggrund med sprog- og kulturproblemer. Børn og unge med sindslidelser Børn og unge med komplekse problemstillinger og flere samtidige diagnoser som f. eks: skizofreni, anoreksi, skizosocial sindslidelse, Tourette og OCD Diagnoserne kan være suppleret med personlighedsforstyrrelse, neuropsykologiske. vanskeligheder, angst, misbrug, selvskadende eller udadreagerende adfærd. Børn og unge med misbrug Børn og unge hvor misbruget er kombineret med andre psykosociale vanskeligheder. Tilbud til voksne Voksne med autisme Voksne der er præget af svære til moderate adfærdsproblemer og svære til moderate kommunikative vanskeligheder og et svingende funktionsniveau De mest komplekse sager i denne målgruppe er voksne, der udover deres autisme har andre diagnoser, som f.eks. OCD, ADHD og Tourette. Diagnoserne kan være suppleret med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder, angst, selvskadende eller udadreagerende adfærd. Voksne med psykisk funktionsnedsættelse De mest komplekse sager i denne målgruppe er voksne, der udover deres funktionsnedsættelse har andre diagnoser, som f.eks. sindslidelser, OCD, ADHD og Tourette. Diagnoserne kan være suppleret med multipel fysisk funktionsnedsættelse, vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder, angst, selvskadende eller udadreagerende adfærd. Domfældte udviklingshæmmede. Voksne med fysisk funktionsnedsættelse/senhjerneskade Voksne med omfattende cerebral parese Voksne, der har progredierende lidelse som muskelsvind, sclerose eller ALS, Voksne, der har pådraget sig generelle hovedtraumer Voksne med intet eller sparsomt sprog Voksne med diffuse og kognitive skader Voksne med udadreagerende eller selvskadende adfærd Voksne med behov for afskærmning fra andre beboere pga. adfærd Voksne med anden etnisk baggrund med sprog- og kulturproblemer. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 8

9 Voksne med sindslidelse Voksne med dobbeltdiagnoser, typisk misbrugsproblemer, udadreagerende adfærd, hjerneskade og kroniske somatiske lidelser, fysiske handicap. Voksne med indgribende personlighedsforstyrrelser Voksne med foranstaltnings domme Voksne med anden etnisk baggrund, hvor der er sprog- og kulturproblemer Voksne med aparte adfærd, truende adfærd og kriminalitet Voksne med spiseforstyrrelser (anoreksi). Voksne med misbrug Stofmisbrugere med kroniske behandlingskrævende lidelser Misbrugere med alvorlig sindslidelse (skizofreni og omfattende personlighedsforstyrrelser). Misbrugere med hjerneskade Voksne med ubehandlet ADHD Hjemløse Tung negativ sociale arv, mangeårigt misbrug. Voksne specialundervisning Voksne med psykisk funktionsnedsættelse herunder mennesker med multiple funktionsnedsættelser Voksne med sindslidelse Voksne med autisme, ADHD, Tourette Voksne med anden etnisk baggrund med særlige behov Voksne med hjerneskader erhvervede eller medfødte Voksne med synshandicap Voksne med hørehandicap herunder døvblinde Voksne med aldersbetingede funktionsnedsættelser Voksne med stemmeproblemer og stammere Voksne med ALS, Parkinson eller sclerose. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 9

10 Oversigt over tilbud med i rammeaftalen for Børn og unge med handicap tilbud med i rammeaftale 2011 Paragraf Målgruppe kommune Tilbud overordnet tal Særlige dagtilbud Autisme Gladsaxe Sofieskolen Glostrup Kirsebærhuset Gentofte Troldemosen Total Særlige Klubtilbud Autisme Gladsaxe Sofieskolen Ingen specifik målgruppe Region Hovedstaden-Handicap Behandlingshjemmet Nødebogård Total stk 2 Undervis på døgntilbud Autisme Gladsaxe Sofieskolen Ishøj Vallensbæk Thorshøjgård stk 2 Total stk 2 Døgntilbud Autisme Gladsaxe Sofieskolen Rudersdal Gefion Gentofte Broen Camillehusene Ishøj Vallensbæk Thorshøjgård Region Hovedstaden-Handicap 3-Kløveren stk 2 Total stk 2 Afl Aflast. Børn Autisme Fredensborg Granbohus Ishøj Vallensbæk Ishøjgård afl Nedsat fysisk funktionsevne Fredensborg Granbohus Fredensborg Granbohus Gentofte Lundø Region Hovedstaden-Handicap 3-Kløveren stk 2 Afl Total Børn og unge sikrede afdelinger tilbud med i rammeaftale 2011 Paragraf Målgruppe Kommune Tilbud overordnet 67 stk 3 Sikrede afd. Sikrede pladser København tal Sønderbro Sikrede pladser Region Hovedstaden-Handicap Sølager stk 3 Total RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 10

11 Børn og unge med sindslidelse tilbud med i rammeaftale 2011 Paragraf handicap /sind /andet kommune Tilbud overordnet tal stk 2 Undervis på døgntilbud Sindslidelse Region Hovedstaden- Handicap Behandlingshjemmet Nødebogård stk 2 Total stk 2 Døgntilbud Sindslidelse Ishøj Vallensbæk Thorshøjgård Region Hovedstaden- Handicap Behandlingshjemmet Nødebogård stk 2 Total Voksne med handicap tilbud i rammeaftale 2011 Paragraf Målgruppe kommune Tilbud overordnet Nedsat fysisk funktionsevne/senhjerneskade. 103 Beskyttet beskæftigelse tal Region Hovedstaden- Handicap Bredegård Region Hovedstaden- Handicap Rønnegården Total Aktivitets- og 104 samværstilbud Autisme Ballerup Stokholtbuen Nedsat fysisk funktionsevne/senhjerneskade. Brøndby JAC Sydvest Gribskov Vega - dagtilbud Rudersdal Gefion - Daghjem Piberødhus - dagtilbud Rødovre Espevangen - værkstedcentret Ballerup Basen i Rødbo UUC Brøndbyskoven Fredensborg Linden Gladsaxe Center for Døve Høje-Taastrup Basen, Taxhuset Region Hovedstaden- Handicap Jonstrupvang Solgaven Brøndby JAC Sydvest Frederikssund Gnisten Bank-Mikkelsens Vej 20- Gentofte Birkegården Blindenetværket Job & Aktivitetscenter Nord Gladsaxe Aktivitetscentret Kellersvej Hjørnehuset Gribskov Daghjemmet Kobbel-Husene dag Halsnæs Midgården Trekløveret RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 11

12 Paragraf Målgruppe kommune Tilbud overordnet tal Helsingør Center For Job og Oplevelse Herlev Job- og aktivitetscentret Hørkær Hillerød Regnbuen Rudersdal Bøgelunden Bøgen Region Hovedstaden- Handicap Pensionistklubben Ebberød Piberødhus - dagtilbud Bredegård Gnisten Lyngdal Lyngen Total Midlt. Botilbud Autisme Gladsaxe Sofieskolen Nedsat fysisk funktionsevne/senhjerneskade. Region Hovedstaden- Handicap Sølager Hillerød Pensionatet Skovstien Region Hovedstaden- Handicap Hulegården Total Botilbud Autisme Ballerup Stokholtbuen Gladsaxe Hjørnehuset Skovdiget Sofieskolen Glostrup Bakkehuset Gribskov Vega - boliger Lyngby-Taarbæk Behandlingshjemmet Strandberg Chr den X Alle Rudersdal Gefion Excl. Rosengården Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernes Ballerup Tilbuddet Rødbo Egedal Skelhøj k. Fredensborg Lindegården Gribskov Kirkeleddet Skipperstræde Hillerød Selmersvej Høje-Taastrup Region Hovedstaden- Handicap Baldersbo Lagunen Taxhuset Bredegård Jonstrupvang Solgaven Allerød Boligerne Gl Lyngevej Albertslund Herstedøster Sidevej Brøndby Boligerne Brøndbyøstervej Pensionatet Lionslund RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 12

13 Paragraf Målgruppe kommune Tilbud overordnet tal Egedal Skelhøj Søvænge Frederikssund Rosenfelthusene Gentofte Bank-Mikkelsens Vej Blindenetværket Blomsterhusene Gladsaxe Cathrinegården Kellersvej Kellersvej Gribskov Ahornparken Kobbel-Husene Gydevej Kobbel-Husene Kirkeledet Halsnæs Midgården Trekløveret Helsingør Anna Anchers Vej Boligerne på Sundtoldsvej Helsingør Handicap Center Kronborghus Herlev Højsletten Skovgården Hillerød Følstrup Skovstien Høje-Taastrup Frøgård Alle Rudersdal Bøgelunden Enghusene (Tidl Rosengården) Piberødhus Rødovre Længen Region Hovedstaden- Handicap Bredegård Hulegården Lyngdal Pensionatet Kamager Rønnegården Sølager Total Nedsat fysisk funktionsevne/senhjernes 107 Afl Aflast. Voksne k. Region Hovedstaden- Handicap Jonstrupvang Ballerup Hillerød Torvevej (tidl. Lundø) Skovstien- aflastning Afl Total Voksne med sindslidelse tilbud i rammeaftale 2011 Paragraf Målgruppe kommune Tilbud overordnet tal RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 13

14 Paragraf Målgruppe kommune Tilbud overordnet tal Beskyttet beskæftigelse Sindslidelse Region Hovedstadens Psykiatri Skibbyhøj Total Vestegnens Erhvervscenter 104 Aktivitets- og samværstilbud Sindslidelse Brøndby (Espelunden - Syd B) Region Hovedstadens Psykiatri Klintegården Orion Skovvænget Lunden Total Midlt. Botilbud Sindslidelse Ballerup Måløvgård Ishøj Vallensbæk Kløverengen Region Hovedstadens Psykiatri Orion Region Hovedstaden- Handicap Skibbyhøj Behandlingshjemmet Nødebogård Total Botilbud Sindslidelse Fredensborg Johannes Hages Hus Gentofte Pilekrogen Gladsaxe Nybrogård Glostrup Parkvænget Gribskov Fabianhus Helsingør Lindevang Herlev Juvelhuset Høje-Taastrup Vestervænget Hørsholm Bolero Ishøj Vallensbæk Kløverengen Lyngby-Taarbæk Slotsvænget Region Hovedstadens Psykiatri Botilbudet Lunden Klintegården Orion Skovvænget Total RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 14

15 Tilbud til misbrugsbehandling, forsorgshjem og krisecenter tilbud med i rammeaftale 2011 Paragraf Målgruppe kommune Tilbud overordnet tal Stofmisbrugs behand. Misbrug Glostrup KABS Ambulant tilbud Region Hovedstadens Psykiatri Nordsjællands Misbrugscenter Total Stofmisbrugs behand. Misbrug Ambulant tilbud Glostrup KABS Region Hovedstadens Psykiatri Nordsjællands Misbrugscenter Total Alkohol behand. Høje-Taastrup Blå Kors Misbrug Ambulant tilbud Misbrug dagtilbud Region Hovedstadens Psykiatri Nordsjællands Misbrugscenter Høje-Taastrup Blå Kors Region Hovedstadens Psykiatri Nordsjællands Misbrugscenter Misbrug døgntilbud Høje-Taastrup Blå Kors Total Hjemløse Hjemløse Gentofte Lænkepensionatet Overførstergården Gladsaxe Thornehøjgård Glostrup Lænkepensionatet Region Hovedstadens Psykiatrbrugscenter Nordsjællands Mis Røde Kors Natherberg Solvang Total Krisecentre Voldsramte kvinder Gentofte Boligfondens Krisecenter Halsnæs Frederiksværk Krisecenter Helsingør Krisecentret Røntofte Hillerød Kvindekrisecenter Hillerød Lyngby-Taarbæk Kvindehuset Region Hovedstadens Psykiatrbjerggård Krisecentret Svende- * Total * Krisecentret Svendebjerggård er både et 109 og 110 tilbud RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 15

16 Lands og landsdelsdækkende tilbud i rammeaftale 2011 Paragraf kommune Tilbud overordnet Lands- og Landsdelsdækkende tilbud, Undervisning København Komm. Center tal Institut for blinde og svagtseende, Rymarksvej Undervis. Skolen på Kastelsvej Region Hovedstaden-Handicap Undervisning Geelsgårdskolen Ugddom udd. Geelsgårdskolen Lands- og Landsdelsdækkende tilbud, Undervisning Total Lands- og landsdelsdækkende tilbud, Social Gladsaxe Beskyttet beskæftigelse Center for Døve Aktivitets- og samværstilbud Center for Døve Botilbud Center for Døve Midlt. Botilbud Center for Døve Region Hovedstaden-Handicap Klubtilbud Geelsgårdskolen Døgntilbud Geelsgårdskolen Aflast. Børn Geelsgårdskolen Aktivitets- og samværstilbud Geelsgårdskolen Lands- og landsdelsdækkende tilbud, Social Total Lands- og landsdelsdækkende tilbud, Rådgvining København Børneklinikken Børneklinikken Lands- og landsdelsdækkende tilbud, Rådgvining Total Kommunikationscentre Hillerød Kommune Kommunikationscentre i Hillerød - KC Københavns Kommune Center for specialundervisning for voksne CSV Kommunikationscentret - Region Hovedstaden ( sammenlægning af det tidligere Tale Høre Instituttet THI og Center for syn og kommunikation CSK) Specialundervisningstilbud til voksne Ballerup Kommune - Maglemosen Gladsaxe Kommune SVIKA Lukker pr 1 januar 2011 Hillerød Kommune - Egedammen Oversigt over specialtandpleje Gentofte Kommune Specialtandplejen i Gentofte Rudersdal Kommune Specialtandplejen i Birkerød Oversigt over Hjælpemiddelcentraler Falcks Hjælpemiddelcentral i Allerød Andet Gentofte kommune - Børneterapien Region Hovedstaden handicap Børnecenter for rehabilitering RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 16

17 Oversigt over tilbud fra det tidligere Frederiksborg Amt og Københavns Amt, som er overtaget af kommunerne og hvor koordinationen fra 2011 foretages af kommunerne. Børn og unge området tidligere amtslige tilbud, som er udgået af rammeaftale 2011 Paragraf kommune Tilbud overordnet tal ,stk 2 Undervis på døgntilbud Fredensborg Dyssegården 6 32 Særlige dagtilbud Fredensborg Karlebo Børnehave 14 Frederikssund Specialbørnehaven i Frederikssund Rudersdal Rudegårds Alle 20 Tårnby Dragør Chr. IV Børnehave 18 Særlige Klubtilbud Hillerød Levuk stk 2 Døgntilbud Fredensborg Dyssegården 8 Voksne handicappede - tidligere amtslige tilbud, som er udgået af rammeaftale 2011 Paragraf kommune Tilbud overordnet tal Beskyttet beskæftigelse Brøndby JAC Sydvest 140 Frederikssund AKU-Center 146 Halsnæs Sølager 57 Helsingør Center For Job og Oplevelse 169 Herlev Job- og aktivitetscentret Hørkær 33 Hillerød Trollesbro 24 Rudersdal Elleslettegård Beskyttet værksted 20 Værkstederne ved Rudeskov (Tidl. AKUCentret Birkerød) Aktivitets- og samværstilbud Frederikssund AKU-Center 22 Hillerød Godthåbsvej 1A dagtilbud 0 SAC Hillerød Midlt. Botilbud Hvidovre Gl. Køge Landevej 6 Rudersdal Elleslettegård 30 Rødovre Espevangen 4 Næsbyvej 3 4 Næsbyvej Botilbud Frederikssund Lunden 14 Hillerød Godthåbsvej 1A 6 Voksne med sindslidelse- tidligere amtslige tilbud, som er udgået af rammeaftale 2011 tal Paragraf kommune Tilbud overordnet Beskyttet beskæftigelse Brøndby Vestegnens Erhvervscenter (Espelunden -Syd B) Helsingør JOBBSVærkstedet Ellehammervej 24 Hillerød JOBBS 33 Hørsholm Jobhuset 18 Aktivitets- og samværstilbud Helsingør Aktivitets Og Samværstilbud på døgninstitutionen Lindevang 12 RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 17

18 Misbrugsbehandling- tidligere amtslige tilbud, som er udgået af rammeaftale 2011 Paragraf handicap /sind /andet kommune Tilbud overordnet tal Stof. Behand. Helsingør Helsingør Misbrugscenter Alkoh.beh. Helsingør Helsingør Misbrugscenter 110 Hjemløse - tidligere amtslige tilbud, som er udgået af rammeaftale 2011 Paragraf kommune Tilbud overordnet tal Hjemløse Helsingør Pensionatet i Hornbæk 10 Høje-Taastrup Blå Kors pensionat 17 Udbud og efterspørgsel i rammeaftale 2011 Med udgangspunkt i det nye rammeaftalekoncept er nedenfor gennemgået udviklingen i pladstal, og kommunernes forventede efterspørgsel inden for de forskellige områder. Beskrivelsen af områderne bygger på de kommunale redegørelser samt korrigerede og supplerende oplysninger indhentet på dialogmøderne med de enkelte kommuner. Redegørelserne er udarbejdet med anvendelse af en fælles skabelon. I forhold til de tidligere rammeaftaler er redegørelsesskabelonen forenklet, så den tager udgangspunkt i den nye og smallere rammeaftale, hvor sigtet også har været at reducere det administrative tunge indberetningsarbejde. Kommunerne tilkendegiver, at det administrative indberetningsarbejde er blevet reduceret væsentligt. Endvidere bygger sammenfatningen på direkte dialog med de enkelte kommuner om behovsvurderingen for 2011 og de følgende 3 år. På grundlag af disse drøftelser kan der formuleres en rimelig sikker sammenfatning af kapacitet og efterspørgsel for 2011 og frem til Drøftelserne angiver nogle opmærksomhedspunkter og analysefelter for en mere præcis afdækning af den fremtidige udvikling i efterspørgslen. Hvert afsnit indeholder en oversigt over den faktiske efterspørgsel og udbud af pladser i 2008 og for de tilbud, hvor der foreligger belægningsindberetninger fra kommunerne/regionen. I samme oversigt vises også udviklingen i pladstal, som de er blevet indmeldt til rammeaftale og Endvidere fremgår forventningen til fremtidige pladstal i perioden Efterspørgslen for 2008 og er angivet med negative tal for at beregne eventuel over/under kapacitet på områderne. Endvidere er efterspørgslen opdelt i en intern efterspørgsel, som er det kommunerne i hovedstadsregionen efterspørger af pladser i hovedstadsregionen og en ekstern ef- RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 18

19 terspørgsel, som er det kommunerne uden for hovedstadsregionen efterspørger af pladser i hovedstadsregionen. Udbuddet er opdelt på, om det er kommunerne eller regionen, der driver tilbuddene. Enkelte steder vil tallene for det faktiske udbud af pladser i variere i forhold til udviklingen i de indmeldte rammeaftale pladstal. Dette skyldes at: der ikke er helt overensstemmelse mellem hvad kommunerne/regionen har indberettet af pladser til rammeaftale i forhold til det oplyste pladstal i belægningsoversigterne for der i forbindelse med belægningsberegningen kun kan vises data for de tilbud, som der er indmeldt belægning for. For at skabe sammenhæng mellem rammeaftale 2010 pladstal og rammeaftale 2011, vil hvert afsnit blive indledt med en overordnet forklaring af på hvilket grundlag tilbud er udgået af det nye rammeaftalekoncept, og hvad det har betydet for pladstallet i Den anden oversigt viser kommunernes forventning til fremtidig efterspørgsel på området. Oversigten viser, hvordan kommunernes besvarelser fordeler sig på de tre kategorier faldende efterspørgsel, status quo, stigende efterspørgsel og ikke besvaret. Endvidere er der en procentuel vægtning af kommunernes besvarelse i forhold til antal borgere i den pågældende kommune. Der er benyttet følgende befolkningstal som vægte for de forskellige paragraffer: For 32 specialbørnehave er kommunernes befolkningstal for 0-6 årige pr. 1. januar benyttet som vægtningsgrundlag For 67 stk.3 sikrede institutioner for unge er benyttet kommunernes befolkningstal for årige pr 1. januar som vægtningsgrundlag For det øvrige børne- og unge område er benyttet kommunernes befolkningstal pr. 1. januar for 0-17 årige For voksenområdet er befolkningstallet i kommunerne for borgere på 18 år og derover benyttet som vægtningsgrundlag For misbrugsområdet er befolkningstallet i kommunerne for borgere på 18 år og derover benyttet som vægtningsgrundlag For voksenspecialundervisning er befolkningstallet i kommunerne for borgere på 18 år og derover benyttet som vægtningsgrundlag For kommunikationscentrenes ydelser til børn og unge er benyttet kommunernes befolkningstal pr. 1. januar for 0-17 årige For kommunikationscentrenes ydelser til voksne er benyttet kommunernes befolkningstal pr. 1. januar for borgere på 18 år og derover benyttet som vægtningsgrundlag. Da Københavns kommune udgør omkring mellem 20 og 30 % af befolkningen i hovedstadsregionen se nedenstående oversigt - og desuden har en meget stor grad af selvforsyning, er oversigterne over forventet efterspørgsel opdelt på Københavns Kommune og Kommuner eksklusiv København. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 19

20 Fordeling af befolkningen i hovedstadsregionen pr 1. januar mellem Københavns kommune og øvrige kommuner kbh/ ej kbh 0-6 år 0-17 år år 18år pg derover Kommuner eksl Kbh 69,20% 74,35% 78,86% 67,33% Kbh 30,80% 25,65% 21,14% 32,67% Hovedtotal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Der er benyttet en farveindikation af styrken i efterspørgslens udvikling: For faldende efterspørgsel angiver rød farve at mere end 10 % af kommunerne har sat X i faldende efterspørgsel (efter vægtning i forhold til befolkningstal) For status quo angiver rød farve at mindre end 70 % af kommunerne har sat X i status quo (efter vægtning i forhold til befolkningstal) For stigende efterspørgsel angiver rød farve at mere end 10 % af kommunerne har sat X i stigende efterspørgsel (efter vægtning i forhold til befolkningstal). Antallet af kommuner i tabellerne er 28, da Ishøj og Vallensbæk er omfattet af reglerne om forpligtende samarbejde på området og derfor kun tæller for én kommune. Dragør kommune er omfattet af de samme regler om forpligtende samarbejde, men her er der indberettet særskilt for Dragør og Tårnby Kommuner, der derfor er talt med som 2 kommuner. Det skal i øvrigt bemærkes at kategorien ikke besvaret udover konkret manglende besvarelse, kan dække over, at kommunerne ikke bruger tilbud inden for et givent område og derfor ikke har indberettet efterspørgselsforventninger til området i deres redegørelse. For at danne overblik over hvilket tilbud, der fremadrettet er med i det nye rammeaftalekoncept og hvilket tilbud der er udgået, er der afslutningsvis en samlet oversigt over tilbud og deres pladstal i rammeaftale til 2011 samt belægningsprocent for årene 2008 og. Oversigterne er opdelt efter, om tilbuddene fremadrettet indgår i det nye rammeaftalekoncept eller ej. Detaljerede tabeller for udbud, forventet efterspørgsel samt ventelisteoplysninger vil blive lagt på regionens hjemmeside. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 20

21 Børn og unge med handicap 32 Specialbørnehaver til børn med handicap Udbud/efter Intern/ekstern efterspørg Målgruppe 2008 Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Autisme 0-1 Ekstern efterspørgsel Total 0-1 Intern efterspørgsel Autisme Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Autisme Kommune Total Udbud Total s procent 96,6% 97,1% I rammeaftale 2010 var der i alt 172 pladser på området i Med den nye og smallere rammeaftale er pladstallet reduceret til 75 pladser. Reduktionen i pladstallet skyldes, at kun 3 af de 10 specialbørnehave tilbud i hovedstadsregionen er med i den nye smallere rammeaftale, da de enten ligger i tilknytning til et højtspecialiseret døgntilbud eller har et stort koordinationsbehov, idet mere end 13 forskellige kommuner benytter tilbuddet. Udvikling i pladstal I forhold til udbuddet af de 75 pladser i 2010, sker der ikke nogen ændring i udbuddet af pladser i 2011 frem til Alle pladser vil også i 2011 være drevet af kommunerne. Den faktiske belægning på området i viser, at der udbydes 75 pladser og der efterspørges 73 pladser, hvilket giver en belægningsprocent på 97 %. Ventelisterne fra kommunerne viser, at der tilsammen er 4 børn på venteliste, hvor det forventes, at alle får en plads i løbet af Specialbørnehaver Kommunernes forventning til fremtidig efterspørgsel quo i eft-pct kke besvaret Stigning i eft.pct Ikke besvaret i pct Kbh/ andre kom Målgruppe Faldende eft quo Stigende eft. I alt Fald i eft-pct Kommuner eksl Kbh Autisme % 74% 6% 13% Nedsat fysisk funktionsevne % 71% 6% 13% Psykisk udviklingshæmmede % 67% 0% 13% København Autisme % 0% 100% 0% Nedsat fysisk funktionsevne % 0% 100% 0% Psykisk udviklingshæmmede % 0% 100% 0% Kommunernes forventer en faldende efterspørgsel, særligt på specialbørnehave pladser inden for målgruppen af psykisk udviklingshæmmede børn. Det er bekræftet på dialogmøderne, hvor mange RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 21

22 kommuner udtrykte forventning om at satse på større inkludering af udviklingshæmmede i normalområdets børnehaver. Københavns Kommune forventer stigende efterspørgsel efter pladser inden for alle målgrupper, som dækkes af kommunens egne tilbud. Der forventes på dette grundlag en faldende efterspørgsel efter pladser fremover. 36 Klubtilbud til børn og unge Udbud/efter Intern/ekstern efterspørg Målgruppe 2008 Efterspørgsel Intern efterspørgsel Autisme Ingen specifik målgruppe -4-4 Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Autisme Kommune Total Region Ingen specifik målgruppe Region Total Udbud Total s procent 92,5% 88,3% I rammeaftale 2010 var der 243 pladser på området. Det er med den nye rammeaftale reduceret til 29 pladser. Kendetegnede for disse pladser er, at de udbydes i tilknytning til højtspecialiseret døgntilbud til børn og unge, som fremadrettet indgår i rammeaftale konceptet. Udvikling i pladstal Der er ingen ændring i pladstallet fra 2010 til Således udbyderes der i alt 29 pladser i klubtilbud til børn og unge. Kommunerne driver 25 af disse pladser og Region Hovedstaden de resterende 4 pladser. Der har været et faldt i belægningsprocenten fra 92,5% i 2008 til 88,3% i. 20 stk. 2 Tilbud om intern skole til børn og unge med handicap Udbud/efter Intern/ekstern efterspørg Målgruppe 2008 Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel -1-1 Ekstern efterspørgsel Total Intern efterspørgsel Autisme Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Autisme Udbud Total ,1% 97,7% RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 22

23 Samtlige tilbud fra meaftale 2010 indgår i rammeaftale 2011,da der er tale om interne skoler på højt specialiserede tilbud. Udvikling i pladstal I 2010 var der 41 pladser på området. Dette stiger i 2011 til 47 pladser. Kommunerne driver alle 47 pladser på området. Udviklingen i pladstallet skyldes, at Ishøj kommune har udvidet med 6 pladser på undervisningsdelen på Thorshøjgård sprocenten området har i 2008 og været stabil på omkring 98 %. 67 stk. 2 Døgntilbud til børn og unge med handicap Udbud/efter Intern/ekstern efterspørg Målgruppe 2008 Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel -2-3 Ekstern efterspørgsel Total Intern efterspørgsel Autisme Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Autisme Kommune Total Region Region Total Udbud Total ,1% 92,5% I rammeaftale 2010 var der indmeldt 168 pladser på området. Med den nye og smallere rammeaftale reduceres det til 111 pladser. Faldet i pladstal i forbindelse med den nye smallere rammeaftale skyldes, at Bornholms og Københavns kommunes døgnpladser ikke fremadrettet indgår i rammeaftalerne. Bornholms- og Københavns kommune er kendetegnet ved, at kommunerne selv i høj udstrækning benytter pladserne. Udvikling i pladstal tallet på døgntilbudsområdet til børn og unge med handicap stiger fra 111 pladser i 2010 til 113 pladser i Af disse 113 pladser driver kommunerne de 78 pladser og regionen de resterende 35 pladser. Ændringen i pladstallet dækker over følgende: Autisme RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 23

24 Gladsaxe kommune øger pladstallet på Sofieskolen fra 20 til 23 pladser. Gentofte reducerer pladstallet på Camillehusene fra 22 pladser til 21 pladser i 2011 og fremefter. sudviklingen går fra 95,1 % i 2008 til 92,5 %. Der er således tale om et fald i belægningen. Det er særlig udpræget inden for målgruppen autisme, hvor faldet er fra 114,8 % belægning i 2008 til 105,4 % i. Der skal her gøres opmærksom på, at denne belægningsudvikling kun omhandler et tilbud med 20 pladser. en for døgntilbud for børn og unge med psykisk udviklingshæmning ligger for begge årene 2008 og omkring 90 %. Kommunerne har tilsammen 1 person stående på venteliste til tilbud til personer med psykisk udviklingshæmning pr. 1. januar Denne person forventes at modtage et tilbud i løbet af stk. 2 Døgnpladser til børn og unge - Kommunernes forventning til fremtidig efterspørgsel Stigende eft. kke besvaret quo i eft-pct Ikke besvaret i pct Kbh/ andre kom Målgruppe Faldende eft quo i alt Fald i eft-pct Stigning i eft.pct Kommuner eksl Kbh Autisme % 74% 15% 6% Nedsat fysisk funktionsevne % 81% 0% 6% Psykisk udviklingshæmmede % 84% 4% 6% København Autisme % 0% 100% 0% Nedsat fysisk funktionsevne % 100% 0% 0% Psykisk udviklingshæmmede % 100% 0% 0% Kommunernes forventning til fremtidig efterspørgsel på området afhænger meget af udviklingen i målgruppen. Således er der en klar tendens til øget efterspørgsel efter pladser til børn og unge inden for autisme spektret. Her overfor står et klart fald i efterspørgselsforventningerne, når der er tale om børn unge med nedsat fysisk funktionsniveau. For døgntilbud til børn og unge med psykisk udviklingshæmning er der stort set status quo i forventningerne til fremtidig efterspørgsel. Københavns kommune har også en forventning om øget efterspørgsel efter døgnpladser inden for autisme spektret. Dialogmøderne med kommunerne bekræftede, at det særligt er på området børn og unge med autisme, at der fremover forventes en stigende efterspørgsel. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 24

25 67 stk. 2 Aflastningstilbud til børn og unge med handicap Udbud/efter Intern/ekstern efterspørg Målgruppe Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Autisme Ekstern efterspørgsel Total Intern efterspørgsel Autisme Intern efterspørgsel Total Efterspørgsel Total Udbud Kommune Autisme Nedsat fysisk funktionsevne Kommune Total Region Region Total Udbud Total sudvikling 92,1% 91,8% I rammeaftale 2010 var der indmeldt 120 aflastningspladser. Med den nye rammeaftale reduceres pladstallet til 84 pladser. Lige som for de ordinære døgnpladser på området skyldes reduktionen, at Bornholms- og Københavns kommunes pladser på aflastningsområde udgår af rammeaftalerne, da de primært benyttes af kommunerne selv. Udvikling i pladstal tallet fra 2010 til 2011 er nedskrives med 8 pladser Der er således indmeldt 76 aflastningspladser til meaftale Af de 76 aflastningspladser driver kommunerne de 73 pladser og regionen de 3 pladser. Der er i årene frem til 2014 ikke forventninger til, at pladstallet på området ændres. Nedskrivning af pladstallet med 8 pladser skyldes primært en teknisk ændring, idet Ishøj i 2010 rammeaftale har indmeldt 12 pladser af 91 dage, som i 2011 rammeaftale er omregnet til 3 helårspladser. Ud over ovennævnte ændring har Fredensborg kommune udvidet Grandbohus med 2 pladser til psykisk udviklingshæmmede og reduceret med én plads til autister. Af ovenstående oversigt fremgår det endvidere, at der har været et svagt fald i belægningen fra 92,4 % i 2008 til 91,8% i. I forhold til kommunernes forventning til fremtidig efterspørgsel peger de kommunale redegørelser på, at der er stigende efterspørgsel efter aflastningspladser til børn og unge med autisme og psykisk udviklingshæmning. Der kan spores et fald i efterspørgslen efter aflastningspladser til børn og unge med nedsat fysisk funktionsniveau. Også Københavns kommune har en forventning om øget efterspørgsel efter pladser til børn og unge med autisme. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 25

26 67 stk 2 aflastning Kommunernes forventning til fremtidig efterspørgsel quo Ikke besvaret quo i eft-pct Ikke besvaret i pct Kbh/ andre kom Målgruppe Faldende eft Stigende eft. i alt Fald i eft-pct Stigning i eft.pct Kommuner eksl Kbh Autisme % 63% 28% 6% Nedsat fysisk funktionsevne % 81% 0% 6% Psykisk udviklingshæmmede % 74% 14% 6% København Autisme % 0% 100% 0% Nedsat fysisk funktionsevne % 100% 0% 0% Psykisk udviklingshæmmede % 100% 0% 0% Der står pr. 1. januar unge på venteliste til et aflastningstilbud. 34 personer forventes at få en aflastningsplads i løbet af Af de 46 personer på venteliste, venter 23 personer på et aflastningstilbud til psykisk udviklingshæmmede og 22 personer venter på en aflastningsplads til autister. Dette harmonerer med den forventede fremtidige efterspørgsel. 67 stk. 3 Sikrede døgninstitutioner til børn og unge Udbud/efter Intern/ekstern efterspørg Målgruppe 2008 Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Sikrede pladser Intern efterspørgsel Sikrede pladser Efterspørgsel Total Udbud Kommune Sikrede pladser Region Sikrede pladser Udbud Total sudvikling 88,5% 92,7% De 2 tilbud til unge på sikrede døgninstitutioner, som fysisk er placeret i hovedstadsregionen, er med i den nye rammeaftale, da de leverer højt specialiseret ydelser og er lands- og landdelsdækkende tilbud. Udviklingen i pladstal tallet på området stiger med 3 pladser fra 2010 til Københavns kommune udvider med 1 plads og Region Hovedstaden med 2 pladser. Udvidelsen er en del af den pakke, der er besluttet på grundlag af Danske Regioners analyse af forventningerne til det fremtidige behov. Denne analyse viste et klart behov for flere sikrede pladser. Endvidere er der indarbejdet 8 ekstra pladser fra 2012 og frem. en er for begge årene 2008 og på 88 % på Sølager. en i 2008 er ikke oplyst for Sønderbro. I er den 99,8 %. Kun en enkelt kommune har indberettet venteliste til området. Det fremgår, at 3 personer står på venteliste og alle 3 personer forventes at få tilbudt en plads i løbet af RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 26

27 Nedenfor er overblik over udvidelsen af pladser på landsplan fordelt på regioner. Udvidelsen dækker over 2 gange 15 pladser som følge af øget behov og 26 nye pladser som følge af lovændring hvor den kriminelle lavalder sænkes fra 15 til 14 år. Overblik over udvikling i kapaciteten på sikrede institutioner for børn og unge på landsplan Region tal maj 2010 Fordeling af 15 nye pladser i 2008 Region Midtjylland 30 5 pladser (heraf 3 midlertidige) Region Nordjylland Region Syddanmank 0 8 pladser (heraf 3 overflyttet fra Region Midtjylland) Fordeling af 15 nye pladser i Fordeling af 26 nye pladser i 2010 sænkning af den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år. tal efter endt udvidels 3 pladser 4 pladser 39 2 pladser pladser 30 Region Sjælland 39 3 pladser 2 pladser 10 pladser 54 Københavns kommune 16 2 pladser 8 pladser pladser 28 I alt stk. 3 Sikrede afdelinger Kommunernes forventning til fremtidig efterspørgsel Kbh/ andre kom Målgruppe Region Hovedstaden Faldende eft quo Stigende eft. i alt Fald i eft-pct quo i eft-pct kke besvaret Stigning i eft.pct Ikke besvaret i pct Kommuner eksl Kbh Sikrede afdelinger % 84% 8% 4% København Sikrede afdelinger % 0% 100% 0% Kommunernes indberetning om forventet efterspørgsel efter sikrede pladser peger på stort set uændret efterspørgsel, bortset fra Københavns kommune, som forventer stigende efterspørgsel. RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 27

28 Børn og unge med sindslidelse 20 stk. 2 intern skole på tilbud til børn og unge med sindslidelse Udbud/efter Efterspørgsel Intern/ekstern efterspørg Målgruppe 2008 Ekstern efterspørgsel Sindslidelse Intern efterspørgsel Sindslidelse Efterspørgsel Total Udbud Kommune Sindslidelse Region Sindslidelse Udbud Total ,2% 110,9% Samtlige tilbud med internskole på døgntilbud til børn og unge med sindslidelse er videreført i den nye rammeaftale. Udvikling i pladstal Der har fra 2010 til 2011 været et fald på 12 pladser. Dette skyldes at Fra 1. januar 2010 er driftsoverenskomsten med Dyssegården opsagt, og tilbuddet er overgået til at blive et privat tilbud. Driftsoverenskomsten blev opsagt af Dyssegården i og erstattet af en samarbejdsaftale. Fredensborg Kommune har således ingen indflydelse på takstfastsættelsen og antallet af pladser. De 6 pladser på området udgår derfor. Thorshøjgårds 6 pladser på området er overgået til at være pladser til psykisk udviklingshæmmede. en har ligget højt i både 2008 og, men er dog faldet fra 118,2% til 110,9% i. Igen skal der tages højde for det lille pladstal på området. 67 stk. 2 Døgntilbud til børn og unge med sindslidelse Udbud/efter Intern/ekstern efterspørg Målgruppe 2008 i 09 ram i 10 ram Efterspørgsel Ekstern efterspørgsel Sindslidelse Intern efterspørgsel Sindslidelse Efterspørgsel Total Udbud Kommune Sindslidelse Region Sindslidelse Udbud Total procent 100,1% 98,2% Samtlige døgntilbud til børn og unge med sindslidelse, som var med i rammeaftale 2010, er også med i Det skyldes, at det er et højt specialiseret område, og at de 3 tilbud på området sælger pladser til mere en 10 forskellige kommuner, og derfor har et stort koordinationsbehov. Udvikling i pladstal RAMMEAFTALE 2011, Region Hovedstaden Side 28

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2014 Oversigt over tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2014 inklusiv kapacitetstal for 2014-2016 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 Tilbudstyper på

Læs mere

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2013 Oversigt over omfattet af Rammeaftale 2013 inklusiv kapacitetstal 2013-2015 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 Tabel 1: Oversigt over til voksne

Læs mere

Det fremadrettede perspektiv

Det fremadrettede perspektiv Til: Administrativ koordinationsgruppe vedrørende rammeaftale Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 48205413 Web

Læs mere

Samlet oversigt. Region Hovedstaden Enheden for kommunesamarbejde. Tilbud i Rammeaftalen ( ) Side 1 af 6. ambulant. Pladstal.

Samlet oversigt. Region Hovedstaden Enheden for kommunesamarbejde. Tilbud i Rammeaftalen ( ) Side 1 af 6. ambulant. Pladstal. Side 1 af 6. Samlet oversigt Gladsaxe 020 stk 2 Sofieskolen Autisme dag 37 37 37 37 37 37 Ishøj Vallensbæk 020 stk 2 Thorshøjgård Psykisk udviklingshæmning dag 6 6 6 6 6 6 Fredensborg 020 stk 2 Dyssegården

Læs mere

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2016

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2016 Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2016 Oversigt over tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2016 inklusiv kapacitetstal for 2016-2018 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2016 1 Afgrænsning af

Læs mere

Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning

Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning N O T A T : O P S A M L I N G P Å D R I F T S H E R R E R N E S B E S V A R E R L S E R I F A S E 2 A F K O R T L Æ G N I N G E N A F D E M E S T S P E C I A L I S E R E D E T I L B U D O K T O B E R 2

Læs mere

Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet

Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet meaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Rammeaftale 2010. Forslag. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. Forslag. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Forslag Rammeafe 2010 for Social- og specialundervisningsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Fordeling af Københavns Amts aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte pr. 1. januar 2007:

Fordeling af Københavns Amts aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte pr. 1. januar 2007: Fordelingsoversigt Indhold: Region Hovedstaden Staten Kommuner - Albertslund Kommune - Ballerup Kommune - Brøndby Kommune - Dragør Kommune - Egedal Kommune - Furesø Kommune - Gentofte Kommune - Gladsaxe

Læs mere

Rammeaftale 2012 for region Hovedstaden Bilag 2: Takster for tilbud i rammeaftalen

Rammeaftale 2012 for region Hovedstaden Bilag 2: Takster for tilbud i rammeaftalen Side 1 af 7 Albertslund 108 Herstedøster Sidevej Botilbud 24 1.174 Allerød 108 Boliger GL. Lyngevej Boliger Gl lyngevej 12 2.357 Ballerup 10-12 & 112 UUC Brøndbyskoven UUC Brøndbyskoven 10 1.371 UUC Maglemosen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Frederikssund Handicap Psykisk udviklingshæmning. Psykisk udviklingshæmning. Psykisk udviklingshæmning

Frederikssund Handicap Psykisk udviklingshæmning. Psykisk udviklingshæmning. Psykisk udviklingshæmning Oversigt over kommns forbrug af pladser inden for rammeaftalens komm 32 36 20 stk 2 67 stk 2 Særlige dagtilbud til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk Klubtilbud til børn og unge med

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune Glostrup kommune Side 1 af 13 sider. Glostrup kommune Kontaktperson Social Service: Johan Kroesen PPR: Søren Post Mail.: johan.kroesen@glostrup. dk Soren.post@glostrup.dk Tlf. nr. Skemaet er tænkt som

Læs mere

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2015

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2015 Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2015 Oversigt over tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2015 inklusiv kapacitetstal for 2015-2017 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2015 1 Tilbudstyper på

Læs mere

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives.

Kommunens tekst forventes indsat i de hvide felter. Felterne udvides efterhånden som der skrives. Side 1 af 13 sider. Gribskov kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler m.v.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Halsnæs kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Stig Hjermind Tlf. nr. 24985493 Mail.: sthj@halsnaes.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Egedal kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Kontaktperson Hans Nordskov Hansen Tlf. nr. 72596451 Mail.: hans.hansen@egekom.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Bornholm kommune Bornholm kommune Side 1 af 15 sider. Bornholm kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Helsingør kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Elsa Undén Hende Tlf. nr. 49283258 Mail.: euh43@helsingor.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Allerød kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Allerød kommune Kontaktperson Gitte Overgaard Tlf. nr. 4810 0244 Mail.: Giov@alleroed.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:region Hovedstaden - Psykiatri Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Albertslund kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Kontaktperson Lisa Overgaard Jesper Bergenholttz 43 68 65 50 Tlf. nr. 43 68 61 06 Mail.: Lisa.Overggard@albrtslund.dk

Læs mere

Bilag til RAMMEAFTALE 2008

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Web www.regionh.dk Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Frederiksberg kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederiksberg kommune Kontaktperson Det sociale voksenområde: Claus Jarset Tlf. nr. 3821 5040 Mail.: clja01@frederiksberg.dk Skemaet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune Frederikssund kommune Side 1 af 15 sider. Frederikssund kommune Kontaktperson Pernille Foged Tlf. nr. 47351407 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Herlev kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Herlev kommune Kontaktperson Kenneth Engstrøm Tlf. nr. 44526080 Mail.: kenneth.engstrom@herlev.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Web www.regionh.dk Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Notat Til: Børne og Sundhedsudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 211 Bilag: - Hørsholm s informationer til Rammeaftalen 211 på området for udsatte børn og unge og specialundervisning på børneområdet Hørsholm

Læs mere

4. Det fremadrettede arbejde.

4. Det fremadrettede arbejde. Til: Den Administrative Koordinationsgruppe vedrørende rammeaftaler på det sociale område Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:brøndby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Brøndby kommune Kontaktperson Margarita Christensen Tlf. nr. 43282623 Mail.: mch@brondby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Kapacitetsoversigt Side 1 af 1 sider. BELÆGNING. Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Kapacitetsoversigt Side 1 af 1 sider. BELÆGNING. Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Kapacitetsoversigt Side 1 af 1 sider. Skema sæt til kommunens oplysninger om belægning Kommune: Kontaktperson: Annette Femerling Kommunen som driftsherre for

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:ishøj/vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: FuresØ kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: FuresØ kommune FuresØ kommune Side 1 af 13 sider. FuresØ kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen om rammeaftaler

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Helsingør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Helsingør kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:helsingør kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014 Oversigt over belægning og kapacitet på styper fordelt efter målgruppe og geografisk af dene Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 af dene Indberetninger

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Københavns kommune Københavns kommune Side 1 af 14 sider. Københavns kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Glostrup kommune Kontaktperson Mark Jacobsen Tlf. nr. 43236279 Mail.: mark.jacobsen@glostrup.dk Skemaet er tænkt som et

Læs mere

"Efter hensigtserklæringen " - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG

Efter hensigtserklæringen  - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG "Efter hensigtserklæringen " - Aftale om det kommunale samarbejde i region hovedstaden på social- og specialundervisningsområdet BILAG Godkendt på møde i KKR Hovedstaden den 13. juni 2008 1 Kortlægning

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gladsaxe kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gladsaxe kommune Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Gladsaxe kommune Kontaktpersoner Rikke Bøllingtoft Cruse Majbritt Normann Nielsen Tlf. nr. Tlf. nr. 39 57 53 79 39 57 55 80 Mail: Rikke Bøllingtoft/GLKOM/D K Mail: ph@gladsaxe.dk

Læs mere

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson:

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Michael Mogensen Tlf. nr. Mappen indeholder følgende ark: Paragraf 20 stk 2 Undervisning på døgn

Læs mere

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer.

Der forventes kun tekst på de områder hvor der i forhold til sidste år har været ændringer. Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Else Petersen Tlf. nr. 60230709 Mail.: elpe@halsnaes.dk Skemaet er tænkt et værktøj til brug ved udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj,

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr

EFTERSPØRGSEL Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr Indledning Side 1. Talbilag til kommunens redegørelse til regionen d. 1. maj 2008 Kommune: Kontaktperson: Tabita Sonne-Dalsø Tlf. nr. 4477 2817 Mappen indeholder følgende ark: Paragraf 36 Klub til børn

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:hørsholm kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hørsholm kommune Kontaktperson Simon Lund Tlf. nr. 48 49 11 71 Mail.: slu@horsholm.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:egedal kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Egedal kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel:

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel: Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Tårnby kommune Kontaktperson Camilla Bruun Tlf. nr. 3247 1111 Mail.: kommunen@taarnby.dk Nærværende rammeaftale

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Takster for 2009 og 2010 på tilbud i Rammeaftale 2010

Takster for 2009 og 2010 på tilbud i Rammeaftale 2010 Albertslund 36 Klub Vest - feriefridagsklub Klub- ferie fridag årspris 52.039 52.263 0,4% Klub Vest - fritidsklub Klub- fritids årspris 157.239 157.576 0,2% Klub Vest - lørdagsklub Klub- lørdagsklub årspris

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Herlev kommune Kontaktperson Randi Westergaard Tlf. nr. 44526025 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens

Læs mere

Takster 2007 og 2008 fordelt på børn /voksen tilbud og områder Region Hovedstaden Side 1 af 15.

Takster 2007 og 2008 fordelt på børn /voksen tilbud og områder Region Hovedstaden Side 1 af 15. Takster og fordelt på børn /vo tilbud og områder Region Hovedstaden Side 1 af 15. Børn Handicap 32 Fredensborg Karlebo Børnehave Specialbørnehave 1.303 1.498 15,0% Spiren Specialbørnehave 1.366 1.439 5,3%

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:fredensborg Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Fredensborg Kommune Kontaktperson Martin Kjellberg Ishøy Tlf. nr. 72 56 51 38 Mail.: maki@fredensborg.dk Skemaet er

Læs mere

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018

Bilag 2 Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale 2018 i kapacitet og belægning i styper fordelt på målgrupper i sstrategien 2018 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2018 1 Bilag 2 sstrategi i Rammeaftale

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune Kontaktperson Generelt Generelle kommentarer til rammeaftalen 39 57 55 75 39 57 53 33 PH@gladsaxe.dk marith@gladsaxe.dk Dorte Knudsen (voksen) Mads Thorning

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

Udviklingsstrategi 2012 for kommunerne i region Hovedstaden

Udviklingsstrategi 2012 for kommunerne i region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2012 for kommunerne i region Hovedstaden Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningen Udkast til godkendelse i kommunalbestyrelserne, september 2011 Anbefalet

Læs mere

Takster 2008 og 2009 fordelt på kommuner og tilbudstyper - Region Hovedstaden

Takster 2008 og 2009 fordelt på kommuner og tilbudstyper - Region Hovedstaden koune Albertslund Ballerup Bornholm Brøndby sindslidelse Misbrugsbehand ling døgntilbud - aflastning 36 Klub Vest - feriefridagsklub 58.057 52.039-10,4% Klub- ferie fridag årspris Klub Vest - fritidsklub

Læs mere

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2013 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 UDVIKLINGSTENDENSER

Læs mere

Bilag 6 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 6 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 6 - Udviklingsstrategi 2013 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2013 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 UDVIKLINGSTENDENSER

Læs mere

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 5 sider. BELÆGNING

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 5 sider. BELÆGNING Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 5 sider. Skema sæt til kommunens oplysninger om belægning Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Kontaktperson: Karen

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Københavns kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Københavns kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:københavns kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Københavns kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger.

Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. BILAG 4: UDVIKLINGSTENDENSER INDENFOR LANDS- OG LANDSDELSDÆKKENDE TILBUD Lands- og landsdelsdækkende tilbud udgøres af sociale tilbud, specialundervisningstilbud og sikrede afdelinger. SOCIALE TILBUD Målgrupperne

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2015 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

Det specialiserede socialområde i Københavns Amt - En beskrivelse af de amtslige tilbud til personer med særlige behov

Det specialiserede socialområde i Københavns Amt - En beskrivelse af de amtslige tilbud til personer med særlige behov Det specialiserede socialområde i Københavns Amt - En beskrivelse af de amtslige tilbud til personer med særlige behov Psykiatri- og Socialforvaltningen Københavns Amt September 2005 1. Baggrund for og

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hvidovre kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Hvidovre kommune fra:hvidovre kommune fra: Hvidovre kommune Kontaktperson Søren Ethelberg Tlf. nr. 36393811 Mail.: set@hvidovre.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr.

Læs mere

Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 13sider. Belægning

Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 13sider. Belægning Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 13sider. Skema til kommunens belægningsoplysninger til regionen Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Kontaktperson: Line

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:glostrup Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Glostrup kommune Kontaktperson Edda Heinskou Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Fredensborg kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Fredensborg kommune Fredensborg kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Fredensborg kommune Kontaktperson Martin Ishøy 72565138 Mail.: maki2fredensborg.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Halsnæs Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Halsnæs kommune Kontaktperson Else Petersen Tlf. nr. 60230709 Mail.: elpe@halsnaes.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Maj 2016 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og landsdelsdækkende

Læs mere

RAMMEAFTALE FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

RAMMEAFTALE FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET FORBEREDELSESSEKRETARIATET VEDR. RAMMEAFTALER RAMMEAFTALE FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET Den specialiserede del om de enkelte sociale tilbud og specialundervisningstilbud, der indgår i rammeaftalen

Læs mere

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte

Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte Bilag 1: Nordjysk Socialaftale 2018-2019 Udvikling og koordinering af den nordjyske tilbudsvifte 1. januar 2018 Udvikling og koordinering er et bilag til Nordjysk Socialaftale 2018-2019, som giver en uddybende

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

Kommuneprofil for Herlev Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område

Kommuneprofil for Herlev Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område Juli 2005 Kommuneprofil for Herlev Kommune Indholdsfortegnelse 0. Indledning...3 1. Herlev Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner...5

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Bilag 1 (Forslag til rammeaftale 2009 - revideret efter forretningsudvalgets møde den 14. august 2008)

Bilag 1 (Forslag til rammeaftale 2009 - revideret efter forretningsudvalgets møde den 14. august 2008) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 19. august 2008 Sag nr. 3 Emne: Rammeaftale 2009 mellem kommunerne og Region Hovedstaden for sociale og socialpsykiatriske tilbud samt specialundervisningstilbud

Læs mere

Lyngby-Taarbæk kommune

Lyngby-Taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:lyngby-taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Vedr. 20-67: Jørn Unnerup Tlf. nr. 4597 3087 Mail.: jun@ltk.dk Skemaet

Læs mere

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen.

Der kan vedlægges dokumenter fra de eventuelle strategi- / planlægningsovervejelser, der har været i kommunen. Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hillerød Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Hillerød Kommune Kontaktperson Stine Bøgebjerg Hansen Tlf. nr. 7232 3500 Mail.: sbh@hillerod.dk Skemaet er tænkt som et

Læs mere

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark

Volumen og udvikling på det specialiserede sociale område i Syddanmark Område: Det sociale område Afdeling: Psykiatristaben Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen E-mail: Kirsten.Frost.Lorenzen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631052 Revideret

Læs mere

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer Forbrug af sundhedsydelser hvor er de store udfordringer i forhold til kroniske sygdomme? Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maja Lykke Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen,

Læs mere

Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010

Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010 Ringsted Kommunes redegørelse til Rammeaftale 2010 - til brug for rammeaftale på det sociale område, det almene boligområde og dele af specialundervisningen Ny skabelon Der har været et bredt ønske om

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Februar 2013 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands-

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2015 7. juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Email: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-3-16 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere