Ny rapport om humanitær opholdstilladelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny rapport om humanitær opholdstilladelse"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 45 Juni 2013 Refugees Welcome REFUGEES WELCOME bring your families Ny rapport om humanitær opholdstilladelse Andre nyheder: Folkemøde, Bornholm Konvertitter og homoseksuelle Fokus på afghanske sager ISSN: / STØT VORES ARBEJDE: Giro nr / Netbank:

2 RW SIDEN SIDST: Hvem er vi? I øjeblikket er vi 14 rådgivere, hvoraf nogle stykker er på orlov eller skriver opgaver. Vi har forskellig baggrund for at arbejde med flygtninge, bla. jura, international socialrådgiver, Globale Flygtningestudier, Udviklingsstudier og Migrationsstudier, sociologi og psykologi. Vi taler tilsammen arabisk, dari, pashtu, kurdisk, fransk, spansk, serbo-kroatisk og vietnamesisk (udover engelsk). Alle arbejder gratis, dog modtager vores forkvinde som noget nyt et mindre honorar for sine mange timers arbejde. Vi er helt afhængige af private donationer til vores udgifter. Nyt navn Vi har besluttet at sige helt farvel til vores gamle navn Komiteen Flygtninge under Jorden. Efter 27 år synes vi, at Refugees Welcome er mere dækkende for vores arbejde, og knap så provokerende. Langt de fleste, som vi er i kontakt med, er ikke under jorden. Navnet bliver ændret på hjemmeside, Facebook osv. hurtigst muligt, når det officielt bliver vedtaget på generalforsamlingen. Farvel til Helle Bliddal Helt nøjagtigt hvornår Helle Bliddal kom til, fortaber sig til engang først i 1990 erne. Det var i tiden efter, at Tamil-skandalen var blevet afdækket, det var mens palæstinensersagen fra Blågårds Kirke for alvor satte asylspørgsmålet på den offentlige dagsorden, og det var mens borgerkrigen i eks-jugoslavien tog sin uhyggelige begyndelse med en omfattende flygtningestrøm, som også nåede til Danmark. Helle fik fra begyndelsen ansvaret for komiteens indsamling og økonomi. Det sikrede, at det løbende arbejde med rådgivning og sagsbehandling af asylsager fik faste men beskedne rammer. Komiteen har aldrig svømmet i penge, men de midler, der kom ind fra bidragydere over hele landet, blev der taget sikker hånd om af Helle, som sørgede for, at regnskaber blev afleveret til de rette myndigheder. Helle var også komiteens officielle talsperson og som sådan vores ansigt udadtil i mange år. Hun har talt til demonstrationer og givet interview i pressen om asylarbejdet og om komiteens nødvendighed for de asylsøgere, hvis sager var gået fejl i systemet, og som hjælpsomme mennesker landet over bidrog til kunne blive rejst igen. Efter godt tyve år har Helle valgt at holde som kasserer. I de år har hun ikke bare holdt hus med komiteens penge. Hun har holdt ud og holdt ved! Brev til Flygtningenævnet og UNHCR Stockholm, oktober 2012 Vi skrev et brev, hvori vi gjorde opmærksom på det helt urimelige i nævnets nye praksis for den særlige gruppe flygtninge fra Al-Tash lejren (omtalt i forrige nyhedsbrev). Situationen blev helt absurd, da det viste sig, at Nordirak slet ikke ville tage imod de pågældende. Nogle måneder senere genoptog nævnet alle de ca. 50 afviste sager og gav dem asyl. Måske har vores brev været med til at lægge pres på sagen. 2

3 PICUM seminar i Bruxelles, november RW er optaget som medlem af den europæiske organisation for udokumenterede migranter PICUM. Vi deltog i et interessant seminar om børn og familier under jorden i Europa. Høringssvar, januar-februar 2013 RW står på Justitsministeriets høringsliste, og vi afgav høringssvar til tre forskellige lovforslag. Det handlede om udflytning fra centre og ret til arbejde, lettere adgang til ophold for voldsramte, familiesammenførte kvinder, overdragelse af det første asylinterview fra politiet til Udlændingestyrelsen og skarpere indsats mod tvangsægteskaber. De kan læses på vores hjemmeside. Trampolinhuset Vi har løbende samarbejdet med Trampolinhuset, bla. holdt oplæg om den nye asylaftale, om vores nye rapport og om asylsystemet ved 48-timer festivalen. Desuden har vi sammen arrangeret et dialogmøde med Røde Kors omkring implementering af den nye plan, og vi deler telt til Folkemødet. Folkemøde på Bornholm I år deltager vi selv aktivt på Folkemødet, hvor vi deler telt med DFUNK og Trampolinhuset. Vi har tilmeldt os med tre egne events, og Johanne Schmidt-Nielsen deltager i det ene. Desuden er Michala blevet inviteret af Bedsteforældre for Asyl til en paneldebat hos Ungdommens Røde Kors på skonnerten Brita Leth. Emnet er den gruppe, der har opholdt sig mange år i asylcentrene. Panelet består desuden af Jonas Christoffersen (Institut for Menneskerettigheder), Eva Smith (juraprofessor), Anne La Cour Vaagen (Røde Kors asylafdeling) og Johanne Schmidt Nielsen (Enhedslisten). Se program på LETTERE AT FÅ STATSBORGERSKAB Under VKO-regeringen blev kravene for at opnå statsborgerskab strammet voldsomt, og antallet af nye statsborgere er faldet fra i 2002 til knap 400 sidste år. Det har især ramt traumatiserede flygtninge og kvinder, og har reelt afskåret mange fra nogensinde at få et dansk pas, uanset hvor mange år de har boet i Danmark. Michala Bendixen fra RW har bla. kritiseret stramningerne i Weekendavisen og Copenhagen Post. Med den nye lovændring, som er indgået mellem regeringen og Enhedslisten, lempes kravene, men det er stadig for svært fx skal man have boet her i 9 år, før man kan søge (flygtninge 8 år). 3

4 KONVERTITTER OG HOMOSEKSUELLE Flygtningenævnet har efter årelangt pres fra advokater, UNHCR og NGO er ændret praksis omkring konvertitter (oftest kristne fra muslimske lande) og homoseksuelle (oftest fra afrikanske og muslimske lande). Den store og positive ændring består i, at man nu ikke længere henviser disse personer til at leve i skjul med deres religion eller seksuelle orientering. Tidligere var det næsten umuligt at få asyl af disse grunde, medmindre man var stærkt personligt profileret og offentligt kendt i de fleste sager blev der henvist til, at det ikke nødvendigvis var kommet til myndighedernes kendskab, og at man fortsat kunne holde det hemmeligt. To afghanske mænd fik for nylig genoptaget deres sager i Flygtningenævnet og fik asyl, fordi de var konverteret til kristendommen. De kristne flygtningeforeninger har arbejdet ihærdigt for konvertitterne, og LGBT Danmark har en god del af æren for at få homoseksualitet taget alvorligt som asylgrund. DEN NYE RAPPORT UNDTAGELSENS KARAKTER RW har gennem mange år indsendt et stort antal ansøgninger om humanitær opholdstilladelse som har resulteret i både opholdstilladelser og afslag. Det har givet os en stor praktisk erfaring, og det har undret os, at ingen har givet sig i kast med at beskrive og kritisere dette område. Da vi så læste i regringsgrundlaget sidste år, at man ville se på området, benyttede vi lejligheden til at samle fakta, tal, citater og ikke mindst case stories sammen. Desværre fik vi afslag på de fondsansøgninger, vi sendte af sted så arbejdet har været pro bono, både Michala Bendixens manus og layout, samt de venlige mennesker, der har oversat den til engelsk. Vi har betalt for trykningen af vores beskedne budget. Derfor vil vi opfordre til, at man bestiller den via vores hjemmeside eller kommer ind forbi en onsdag eftermiddag og køber den for 50 kr., men den kan også hentes gratis som PDF (både dansk og engelsk) på hjemmesiden. Rapporten blev udsendt 19. april, desværre midt i skolelockout og andre dominerende nyheder. Men den blev nævnt i Politiken, og forfatteren var i studiet hos Radio24syv. Foreningen af Udlændingeretsadvokater havde på forhånd bedt om en præsentation, og vi kom med på et afbud med kort varsel på Amnesty Internationals landsmøde. Både Enhedslisten og Amnesty har skrevet til Justitsministeren og henvist til rapporten. DIIS har givet foreløbigt tilsagn om at afholde et seminar til vinter med udgangspunkt i rapporten. Zenia Stampe (R) inviterede Michala Bendixen til en rundbordssamtale om humanitær opholdstilladelse d. 29. maj sammen med advokat Marianne Vølund, Amnesty og Red Barnet. 4 Lisa Blinkenberg og Michala Bendixen på Amnestys landsmøde

5 DEN NYE ASYLAFTALE TRÆDER I KRAFT Asylaftalen, som regeringen indgik med Enhedslisten og Liberal Alliance sidste år, er vedtaget og trådt i kraft pr. 2. maj Men der hersker en enorm usikkerhed om, hvordan den kommer til at fungere i praksis. Det lyder enkelt, at alle får mulighed for at søge arbejde, uddannelse og bo udenfor centrene efter 6 mdr. i Danmark. Men aftalen indeholder en mængde bureaukratiske og uigennemskuelige detaljer. På en lang række områder er der krav om, at den enkelte situation skal vurderes individuelt, som regel af Udlændingestyrelsen, men også på nogle punkter af Røde Kors eller de kommuner, der driver asylcentre. Det gælder fx hvilke familier, der vurderes at have gavn af at flytte ud, hvilke jobs der kan godkendes, og om en ansøger kan få lov at bo hos et familiemedlem. Det vil også gælde pladser til personer med særlige behov, som nævnes (og i aftalen nævnes i øvrigt intet om, hvor mange pladser, eller hvor de skal være). I forvejen oplever asylansøgere en høj grad af forskelsbehandling og uforståelige beslutningsgange. Selvom regeringens mål er at tage hensyn til den enkeltes behov på denne måde, vil det utvivlsomt af mange opfattes som urimeligt, når den ene får nej og den anden får ja. Vi mener, at regler og kriterier bør være så enkle, at alle kan forstå og respektere dem (fx åbne ventelister til boliger, boligstørrelse i forhold til antal børn osv.). Aftalen angiver en opdeling mellem modtagecenter (Sandholm), opholdscentre (ikke beskrevet nøjere) og udrejsecenter. På opholdscentrene skal der så være forskellige former for boliger, og der skal findes et antal boliger udenfor centrene men i tilknytning til disse. Der kommer pasningstilbud for mindre børn på centrene, og skolebørn skal fortsat gå i særlige asylskoler indtil de vurderes parate til at komme i folkeskole. For de voksne vil Røde Kors ellers meget velfungerende skole ved Forum på Frederiksberg lukke, og der vil blive oprettet et antal skoler andre steder desværre kunne det se ud til, at der kommer voksenskoler internt på de største centre. For skolebørn er der således hverken udsigt til bedre integration eller højere niveau for undervisningen, og for de voksne vil isolationen i centrene faktisk forværres. Brugerne var glade for skolen ved Forum, også fordi den gav dem mulighed for at komme til København, hvor de fx kunne besøge venner eller tage til Trampolinhuset, samt benytte sig af byens rådgivnings- og kulturtilbud. Aftalen åbner mulighed for at søge arbejde og starte på en uddannelse. De få, der kan finde et job, som de kan leve af, vil forhåbentlig ret hurtigt og problemfrit få godkendt jobbet. Adgang til uddannelser virker mere kompliceret hvad med afstand/transport, udgifter til bøger, vurdering af egnethed? Der er mange ubesvarede spørgsmål, og Røde Kors kan heller ikke svare på ret mange af dem. Vi må håbe, at aftalen kommer til at blive en klar forbedring, og ikke blot en større bunke bureaukrati og frustration. 5

6 UDVALGTE RW-SAGER, AFGHANISTAN: Flertallet af dem, vi er i kontakt med, kommer fra Afghanistan. Langt størstedelen får afslag, som regel pga. manglende troværdighed. Mange sager handler om familiekonflikter i forbindelse med jordbesiddelser eller tvangsægteskaber. Der er også mange, der er forfulgt af Taliban fx dem, der har arbejdet som tolke for ISAF-styrkerne. Herunder nævner vi fire af vores egne sager, som ikke er helt typiske. Yalda, Shekib og deres to børn RW modtog en henvendelse fra frustrerede naboer til denne familie, som står til at blive splittet ad. Vi skrev sammen med Amnesty International til Ombudsmandens nye børnekontor med en klage over, at der ikke var taget stilling til børnenes tarv i sagen, herunder de ganske særlige forhold som hersker i Afghanistan. Her ville man dog ikke udtale sig endnu, eftersom Justitsministeriet har bedt det nye Udlændingenævn om at tage stilling til sagen. I korte træk går sagen ud på, at Shekib og Yalda har fået afslag på familiesammenføring, men de kan ikke vende hjem til Afghanistan. Shekib kom til Danmark som 14-årig med sine forældre og fik asyl for 11 år siden. På trods af, at han har fast arbejde og har forsørget sig selv hele sit voksne liv, og at hele hans familie bor her, mener man ikke, at han har opnået tilstrækkelig tilknytning til Danmark. Derfor henvises familien til at bosætte sig i Afghanistan, hvor ingen af dem har familiemedlemmer tilbage. Yalda flygtede med sin far fra et tvangsægteskab for 8 år siden til Pakistan. Hun mistede senere kontakten til ham. Myndighederne skal tage hensyn til barnets tarv i alle afgørelser, og her er der tale om et af verdens mest usikre lande, hvor der er internt fordrevne flygtninge, og som ligger nr. 1 på verdensranglisten over børnedødelighed. Børnene har begge opholdstilladelse i Danmark, men det hjælper dem ikke meget, når deres mor har fået afslag. For at søge om genoptagelse af sagen henvises hun til at søge fra hjemlandet. RW iværksatte en underskriftindsamling på nettet for familien, som nåede op på underskrifter. Læge fra Herat fik asyl efter RWs genoptagelsesanmodning Det er uendelig sjældent, at sager bliver genoptaget i Flygtningenævnet og afghanske sager er nogle af de allermest umulige. Alligevel lykkedes det RW at finde så overbevisende baggrundsoplysninger, at vi fik denne sag omgjort. Lægens detaljerede og meget overbevisende beretning om trusler, efterfølgende kidnapning og flugt var blevet lagt til grund ved nævnets behandling. Man kunne heller ikke afvise, at der var tale om en profileret person leder af et hospital og aktiv for kvinders rettigheder og Den Danske Afghanistankomité. Afslaget var udelukkende baseret på nævnets påstand om, at kid- 6

7 napperne var almindelige borgerlige kriminelle og ikke Taliban. I det pågældende område kan man imidlertid ikke skelne på den måde, og det havde lægen da også forgæves forsøgt at forklare. RW fandt frem til en række artikler fra bla. BBC og dagbladet Information, som bekræftede dette, og nævnet måtte omstøde afgørelsen. Hamid: 8 år under jorden i Danmark Hamid kom til Danmark sammen med sin far, mor og fire søskende i 2001 fra Afghanistan, 16 år gammel. Familien fik politisk asyl, men moren ville senere skilles, og under skilsmissen oplyste hun, at Hamid ikke var deres biologiske søn. Men hverken Hamid eller hans søskende vidste, at han ikke var deres egen det var en traditionel familieadoption, som er almindelig i Afghanistan farens bror havde flere sønner, og overlod ham derfor Hamid, som dengang var 2 år gammel. Moren rejste fra Danmark med de andre børn, og der blev rejst straffesag mod faren for at have afgivet falske oplysninger om sønnen. Han blev frifundet, men alle instanser fastholdt, at Hamid skulle miste sin opholdstilladelse. Siden dengang har han levet under jorden i Danmark. RW har hjulpet ham siden 2008, og vi har betalt et beløb til ham hver måned, fordi han har haft svært ved at klare sig. Vi har bla. henvendt os til den danske ambassade i Kabul og fået bekræftet, at sådanne adoptioner er helt almindelige men ikke registreres af myndighederne, og vi har ansøgt Ankestyrelsen om at godkende adoptionen. Sagen har også været i Berlingske Tidende over tre helsider. Intet har kunnet give ham hans opholdstilladelse tilbage. Men siden 2004 har han været kæreste med en herboende statsløs flygtning fra Burma, og de fik en søn i Det lykkedes med en stor indsats, og kun et par dage før han skulle deporteres til Afghanistan, at få Udlændingestyrelsen til at åbne hans ansøgning om familiesammenføring, selvom han opholder sig ulovligt i Danmark. Den har været under behandling siden november, og vi regner med, at den går igennem. Men han har ikke fået svar på sin ansøgning om at bo officielt hos sin kone og søn, og eftersom han er nødt til at være hos dem i det daglige, må han rejse frem og tilbage fra asylcentret på Langeland til deres hjem i Esbjerg hver 14. dag. Han modtager kun kostpenge, og derfor har RW siden november betalt de 725 kr for hans togbillet hver 14. dag. 7

8 Ung mor skulle vælge mellem sine børn eller sin frihed En smuk ung kvinde fra Afghanistan opsøgte os i en desparat situation. Hun havde boet i Danmark i 7 år, familiesammenført med en herboende afghansk mand. De havde tre børn, 4, 6 og 8 år gamle. Hun ville egentlig bare have hjælp til at udfylde en ansøgning om fornyelse af sin opholdstilladelse. Men det viste sig at være en håbløs vej at gå. Hendes mand var nemlig blevet udvist til Afghanistan for kriminalitet (menneskesmugling), og hun og børnene fulgte med ham. Men hun kunne ikke holde ud at være tilbage i Afghanistan og leve spærret inde i et lille hus og en burka, efter de mange år i Danmark. Og allervigtigst: manden havde altid været voldelig overfor hende, men i Danmark havde han været nødt til at styre sig. Kommunen havde i sin tid sat en familieterapeut på familien, og det var denne terapeut, som fandt frem til Refugees Welcome. Den unge kvinde havde opsøgt hende, da det var lykkedes hende at komme tilbage til Danmark alene. Hun havde efterladt sine børn og foregivet at besøge sine forældre i en anden del af Afghanistan. Hendes plan var at få sin opholdstilladelse tilbage og få børnene herop igen. Hvad hun ikke vidste var, at hun ingen chance har for at få sin midlertidige opholdstilladelse forlænget, nu hvor manden er udvist. Hun har svage danskkundskaber, ingen joberfaring/uddannelse, ingen anden familie i Danmark, og dermed ingen selvstændig tilknytning hertil. Børnene er for små til at deres tilknytning bliver taget i betragtning. Og selv hvis det lykkedes, ville manden ikke frivilligt give afkald på sine børn, og så ville hun ikke kunne få dem herop. Til gengæld havde hun et stærkt asylmotiv, eftersom hun var overbevist om, at manden ville slå hende ihjel (eller tæve hende halvt ihjel) når han før eller senere fandt ud af, at hun var rejst alene tilbage uden hans samtykke. Men selv hvis hun skulle få asyl, ville hun få en ulykkelig fremtid uden sine tre børn. Hun stod overfor valget mellem at leve et liv med indespærring, vold (og måske endda risiko for at blive dræbt), eller søge asyl i Danmark og formentlig aldrig få sine børn herop. Vi kunne ikke gøre andet end at opridse de mulige scenarier og chancer, men det umulige valg var hendes eget. Efter kort tid forsvandt hun familieterapeuten mistede også kontakten med hende. Måske har hun besluttet at rejse tilbage til sine børn og satse på, at manden aldrig finder ud af, at hun har været i Danmark. Asefa, den afghanske mor til seks, som er beskrevet i humanitærrapporten, fik humanitært ophold efter en lang og hård kamp fra RWs side, kort efter at rapporten udkom. Husk vores åbne rådgivning for flygtninge, Dronningensgade 14 på Christianshavn Hver onsdag kl tilbyder vi rådgivning og hjælp til alle flygtninge, uanset opholdsstatus. Man skal medbringe alle sine papirer og tolk, hvis man ikke taler dansk eller engelsk. Ring gerne i forvejen, telefon OBS: lukket i juli!

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

INFORMATIONSMØDE FOR SOMALIERE OM INDDRAGELSE AF ASYL LÆS MERE:

INFORMATIONSMØDE FOR SOMALIERE OM INDDRAGELSE AF ASYL LÆS MERE: INFORMATIONSMØDE FOR SOMALIERE OM INDDRAGELSE AF ASYL af Michala Bendixen, Refugees Welcome, Trampolinhuset 10.10.2016 LÆS MERE: AKTUELT 20.09.16: Ny praksis: Somaliere mister opholdstilladelse efter 4

Læs mere

Ny flyer om asylproceduren med gode råd

Ny flyer om asylproceduren med gode råd Nyhedsbrev nr. 46 November 2013 Refugees Welcome REFUGEES WELCOME bring your families Ny flyer om asylproceduren med gode råd Andre nyheder: Fokus på humanitært ophold FN-klage i Sri lanka-sag Europarådets

Læs mere

FLYGTNINGE UNDER JORDEN

FLYGTNINGE UNDER JORDEN Nyhedsbrev nr. 44 Oktober 2012 Refugees Welcome / Komitéen Flygtninge Under Jorden ISSN: 1604-8385 REFUGEES WELCOME bring your families FLYGTNINGE UNDER JORDEN Ny aftale på plads omkring udflytning og

Læs mere

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne.

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne. TALEPAPIR 2. D E C E M BER 2 0 1 4 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 72/2014 DEN 2.12.2014 J. NR. FORETRÆDE FOR UUI, MIDLERTIDIG BESKYTTELSESSTATUS Regeringen har på flere punkter ændret lovforslaget i lyset af

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Om meddelelse af humanitær opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9 b, stk. 1, i 4. kvartal 2011.

Om meddelelse af humanitær opholdstilladelse i medfør af udlændingelovens 9 b, stk. 1, i 4. kvartal 2011. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 80 Offentligt NOTAT Dato: 20. februar 2012 Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 09/05239 Filnavn: NOTAT Sagsbeh.: CKO Om meddelelse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen

Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Afgørelser vedrørende overførsel til Bulgarien eller Italien efter Dublinforordningen Flygtningenævnet har den 24. og 27. juni 2014 truffet afgørelse i 11 prøvesager vedrørende overførsel af asylansøgere

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 7, december 2016

Nyhedsbrev nr. 7, december 2016 Nyhedsbrev nr. 7, december 2016 Velkommen til LGBT Asylums nyhedsbrev, der opsummerer vores arbejde og situationen vedrørende LGBT-asylsager ved udgangen af 2016. Nyhedsbrevet præsenterer et overblik over

Læs mere

FLYGTNINGE UNDER JORDEN

FLYGTNINGE UNDER JORDEN Nyhedsbrev nr. 43 April 2012 Refugees Welcome / Komitéen Flygtninge Under Jorden ISSN: 1604-8385 REFUGEES WELCOME bring your families FLYGTNINGE UNDER JORDEN Ophold til 74 afviste somaliere på baggrund

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. november 2014 Dok.: 1349685 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Bilag 3 - Erkendelsesopgaver

Bilag 3 - Erkendelsesopgaver Bilag 3 - Erkendelsesopgaver Vi har valgt at opstille en række erkendelsesopgaver som vi vil belyse for at kunne besvare vores underspørgsmål, som skal bruges til at besvare vores valgte problemformulering.

Læs mere

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566

7. november 2014 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING. Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 AMNESTY INTERNATIONAL DANSK AFDELING Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K T: 3345 6565 F: 3345 6566 www.amnesty.dk amnesty@amnesty.dk 7. november 2014 Amnesty Internationals bemærkninger til udkast til

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig

Godt at vide som frivillig. Kære frivillig Kære frivillig Vi er glade for, at du har valgt at blive frivillig på vores asylcenter. Vi har samlet dette materiale for at klæde dig på til at indgå i hverdagen på asylcentret, for som frivillig er det

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011 11. juni 015 Sådan har partierne stemt om udlændingepolitik siden valget i 011 Om præcis en uge skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skal lede Danmark de næste 4 år. Men hvad mener de enkelte

Læs mere

Familiesammenføring til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3

Familiesammenføring til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3 Familiesammenføring til flygtninge med opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 3 Advokatforum, den 9. maj 2016 Kontorchef Lone Zeuner Ægtefæller og Børn, 2. kontor Familiesammenføring, når den

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Vores rådgivning flytter til Trampolinhuset

Vores rådgivning flytter til Trampolinhuset Nyhedsbrev nr. 47 Juni 2014 Refugees Welcome REFUGEES WELCOME bring your families Vores rådgivning flytter til Trampolinhuset Andre nyheder: Fokus på Børnekonventionen Nyt på hjemmesiden og flyer på 9

Læs mere

Ansøgningsskema IN3_da_020117

Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgningsskema IN3_da_020117 Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie (udlændingelovens 42 l, stk. 1) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge

Læs mere

Ministeren. Tilladelse til familiesammenføring. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Tilladelse til familiesammenføring. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget har den 12. april 2016 stillet følgende spørgsmål nr. 481

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

Jammerbugt Asylafdeling

Jammerbugt Asylafdeling Jammerbugt Asylafdeling Frivillig voksenven søges Vi er glade for, at du har valgt at blive Voksenven på vores børnecentre ( Børnecenter Vester Thorup og Børnecenter Vester Hjermitslev). Vi har samlet

Læs mere

Kvindekrisecenter-erklæring for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk som ikke har opnået permanent opholdstilladelse i Danmark ved henvendelse

Kvindekrisecenter-erklæring for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk som ikke har opnået permanent opholdstilladelse i Danmark ved henvendelse KVINDEKRISECENTER-ERKLÆRING Kvindekrisecenter-erklæring for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk som ikke har opnået permanent opholdstilladelse i Danmark ved henvendelse til myndighederne Skemaet

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 49 Maj 2015. Refugees Welcome

Nyhedsbrev nr. 49 Maj 2015. Refugees Welcome Nyhedsbrev nr. 49 Maj 2015 Refugees Welcome Eritrea-rapporten Vores afghanske tolke lades i stikken Menneskerettighedsprisen 2014 tildelt vores formand Ny procedure for humanitært ophold Foto: David Leth

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt.

Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. Ansøgningsskema Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge

Læs mere

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN UDGIFTER TIL ASYL OG FAMILIESAMMENFØRING 10 9 8 7 MIA. KR. I 2014 kom 14.800 asylansøgere til Danmark.1 Det er det højeste antal i mere

Læs mere

Manglende begrundelse ved afgørelse om asyl

Manglende begrundelse ved afgørelse om asyl Manglende begrundelse ved afgørelse om asyl Kritiseret, at Flygtningenævnets begrundelse for ikke at anse en udlænding for forfulgt på en måde, der berettigede til opholdstilladelse efter udlændingelovens

Læs mere

Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret

Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret Asyl.visumkontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8 9 7

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser September 2015

Ægteskab Uden Grænser September 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Sommeren har især stået i flygtningedebattens tegn. Da diverse tiltag på det område også i et vist omfang berører familiesammenførte, har vi valgt at lade det fylde en del i dette

Læs mere

NOTAT vedr. Rapport om asylansøgeres mulighed for at få adgang til arbejdsmarkedet og bo uden for asylcentrene

NOTAT vedr. Rapport om asylansøgeres mulighed for at få adgang til arbejdsmarkedet og bo uden for asylcentrene August 2012 Refugees Welcome / Komiteen Flygtninge under Jorden vi har 26 års erfaring med juridisk bistand og støtte til flygtninge i Danmark NOTAT vedr. Rapport om asylansøgeres mulighed for at få adgang

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Høringssvar vedrørende lovforslag L87 om ændring af udlændingeloven

Høringssvar vedrørende lovforslag L87 om ændring af udlændingeloven Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk CVR-nr.: 20 70 02 11 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Familiesammenføring Slotsholmsgade 10 1216 København K. Høringssvaret

Læs mere

Links INTRO TAXI PARKEN. Udforsk forladt bygning. Gå i krattet. Interview Kabir (flygtninge) Sprg. 1: Hvorfor er du flygtet?

Links INTRO TAXI PARKEN. Udforsk forladt bygning. Gå i krattet. Interview Kabir (flygtninge) Sprg. 1: Hvorfor er du flygtet? Links INTRO del A hovedintro_a del B hovedintro_b TAXI Kort kort PARKEN dex.html#park_intro?park_forgren*6 Udforsk forladt bygning Del 1: forladt_bygning_intro?spil_fodbold*1 Del 2: forladt_bygning2 forladt_bygning_foto?forladt_bygning

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Høringssvar fra foreningen Refugees Welcome

Høringssvar fra foreningen Refugees Welcome Høringssvar fra foreningen Refugees Welcome vedr.: L87: Lov om ændring af udlændingeloven (udskydelse af ret til familiesammenføring, skærpelse af regler for tidsubegrænset ophold o.a.) Høringsfrist 06.01.2016

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Foreningen af Udlændingeretsadvokater - FAU

Foreningen af Udlændingeretsadvokater - FAU Foreningen af Udlændingeretsadvokater - FAU Hersegade 8, 4000 Roskilde, tlf. 46357322, mail: epost@anderschrjensen.dk, www.fauadv.dk Til Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration. J. nr. 2008/4009-03

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Sjælsmark

Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Sjælsmark Præsentation til borgermøde om Udrejsecenter Sjælsmark Ved kontorchef Thomas Mortensen, Udlændingestyrelsen, den 17. marts 2015 i Kulturhus Trommen, Hørsholm Indhold Baggrund og rammer for udrejsecenteret

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Der er gået ret lang tid siden, vi udsendte det sidste nyhedsbrev, og derfor er der da også sket en del i mellemtiden. Først og fremmest har vi fået en ny regering. Hvad det betyder

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

LGBT Asylum i tal statistik 2013-2015

LGBT Asylum i tal statistik 2013-2015 LGBT Asylum i tal statistik 1-1 I dette notat gør vi status over LGBT Asylum og vores arbejde med lidt tal og statistik. Hvor mange er vi, hvor meget vokser vi, hvem er vores medlemmer, og hvordan er udfaldet

Læs mere

HeForShe, Ankestyrelsen 16. november 2016 Flygtninge, integration og ligestilling Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge

HeForShe, Ankestyrelsen 16. november 2016 Flygtninge, integration og ligestilling Mads Ted Drud-Jensen, Center for Udsatte Flygtninge HeForShe, Ankestyrelsen 16. november 2016 Flygtninge, integration og ligestilling 17-11-2016 DFH Integration 17-11-2016 Side 2 Når ligestilling bliver et spørgsmål om integration Når integration bliver

Læs mere

FLYGTNINGE UNDER JORDEN

FLYGTNINGE UNDER JORDEN Nyhedsbrev nr. 41 Marts 2011 Komitéen Flygtninge Under Jorden FLYGTNINGE UNDER JORDEN TEMA: Flygtninges rettig heder udhules UNHCR ELIGIBILITY GUIDELINES FOR ASSESSING THE INTERNATIONAL PROTEC NEEDS OF

Læs mere

Samarbejdspartnere. Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp

Samarbejdspartnere. Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp Samarbejdspartnere Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp Den øverste leder fra hver samarbejdspartner træffer de overordnede vigtige

Læs mere

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne)

Ansøgningsskema BF3_da_ Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Ansøgningsskema BF3_da_310516 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger samtidig med voksne) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til at søge

Læs mere

Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse

Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse Notat om mulighederne for at give irakiske asylansøgere opholdstilladelse Udarbejdet oktober 2007, Asylafdelingen Baggrund I en årrække har det været umuligt at tilbagesende afviste asylansøgere fra Irak.

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 2, december 2014

Nyhedsbrev nr. 2, december 2014 Nyhedsbrev nr. 2, december 2014 Velkommen til LGBT Asylums andet nyhedsbrev, der opsummerer vores arbejde og situationen vedrørende LGBT-asylsager for anden halvdel af 2014. Nyhedsbrevet præsenterer et

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

START hvorfor denne familie?

START hvorfor denne familie? START hvorfor denne familie? Kig alle sammen på personen du er sammen med, eller bare en der står ved siden af dig. Bare sådan en 5 sekunder. Tænk så tilbage til dengang du første gang så dem i øjnene.

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål U, V og W fra Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 20.

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål U, V og W fra Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 20. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del endeligt svar på samrådsspørgsmål 85 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 17. december 2012 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh:

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

dit liv. dine muligheder to kulturer

dit liv. dine muligheder to kulturer dit liv. dine muligheder Ung i to kulturer hvad vælger du? At være ung handler bl.a. om at vælge. At vælge til og vælge fra og at finde svar på et uendeligt antal spørgsmål. Med valg følger nye muligheder,

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Danmark i verden Verden i Danmark

Danmark i verden Verden i Danmark RADIKALE UDSPIL PÅ UDLÆNDINGEOMRÅDET Danmark i verden Verden i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppe, marts 2003 side 2 ET LUKKET DANMARK Der er brug for en radikal reform af udlændingepolitikken

Læs mere

Udvisning af udlænding på grund af ulovligt arbejde. Oplysningsgrundlaget

Udvisning af udlænding på grund af ulovligt arbejde. Oplysningsgrundlaget 10-3. Forvaltningsret 1121.1 123.3. Udvisning af udlænding på grund af ulovligt arbejde. Oplysningsgrundlaget En udlænding var blevet udvist administrativt med indrejseforbud af Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 L 130 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 L 130 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 L 130 Bilag 7 Offentligt Baggrundsmateriale til Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik. Uddrag af rapporten Asylcenter Limbo af Michala

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Kære læser, De nye ansøgningsgebyrer og strammere regler for permanent ophold blev desværre vedtaget som en del af asylpakken og er nu trådt i kraft. Som reaktion på lovændringen er der dannet

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 Sag 194/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 22. december

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

Præsentation til borgermøde om asylcenter i Annebergparken den 27. oktober 2014

Præsentation til borgermøde om asylcenter i Annebergparken den 27. oktober 2014 Præsentation til borgermøde om asylcenter i Annebergparken den 27. oktober 2014 Hvad? Asylansøgere i Annebergparken (1) Op til 100 pladser til uledsagede mindreårige asylansøgere (i daglig tale kaldet

Læs mere

FLYGTNINGE UNDER JORDEN. Nyhedsbrev nr. 38 8. marts 2010 Komitéen Flygtninge Under Jorden TEMA: KVINDER & ASYL

FLYGTNINGE UNDER JORDEN. Nyhedsbrev nr. 38 8. marts 2010 Komitéen Flygtninge Under Jorden TEMA: KVINDER & ASYL Nyhedsbrev nr. 38 8. marts 2010 Komitéen Flygtninge Under Jorden FLYGTNINGE UNDER JORDEN TEMA: KVINDER & ASYL ISSN: 1604-8385 Støt vores arbejde: Giro nr. 456 3719 Netbank: 1551-4563719 www.flygtningeunderjorden.dk

Læs mere

Aftale om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) Nyt kapitel

Aftale om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) Nyt kapitel Aftale om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) Nyt kapitel Der kommer historisk mange flygtninge og migranter til Europa. Det presser alle lande også Danmark. Hvis Danmark oplever en væsentlig

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Flygtningene kommer fra fra hele verden

Flygtningene kommer fra fra hele verden Nyankomne flygtninge forudsætninger og baggrund Konference: Traumer og overgreb i sårbare familier og hos flygtninge Tirsdag d. 5 september 17 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn)

BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Ansøgningsskema BF2_da_011115 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (voksne samt evt. medfølgende børn) Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014

Flygtninge i Danmark og Verden. 20 marts 2014 Side 1 Flygtninge i Danmark og Verden 20 marts 2014 Foreningen for tosprogede børns vilkår 27.03.2014 AK/Flygtningedebat Side 2 Side Dansk Flygtningehjælp Den største danske NGO Hvor: Vi arbejder i 36

Læs mere

IN1_da_ Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_ Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_180917 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

Høringssvar til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) Høringssvar til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) Herning d. 10. februar 2017 Udlændinge-, Integrations- og boligministeriet har

Læs mere

EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI. Bunden prøve

EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI. Bunden prøve EKSAMEN ARGUMENTATIONSTEORI Bunden prøve Prøven består af to dele: 1) En analyse og vurdering af Naser Khaders argumentation i kronikken Jeg ville aldrig forlade mine børn i et krigsramt land, ville du?

Læs mere

Vi sætter folk helt uden for indflydelse på deres eget liv

Vi sætter folk helt uden for indflydelse på deres eget liv Vi sætter folk helt uden for indflydelse på deres eget liv Michala Clante Bendixen møder hver uge nye flygtninge, som har rejst mange måneder i håb om at finde en plet i verden, hvor der er ro og fred

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

ADVOKATFIRMAET Hviid & Frederiksen. Vedr. Klage over afslag på familiesammenføring - Nisanur og Ibrahim Akkayab

ADVOKATFIRMAET Hviid & Frederiksen. Vedr. Klage over afslag på familiesammenføring - Nisanur og Ibrahim Akkayab ADVOKATFIRMAET Hviid & Frederiksen Søndergade 26 7830 Vinderup Telefon 97 44 14 44 Telefax 97 44 33 44 CVR -nr. 12752644 Peter Hviid advokat, møderet for Højesteret E-mail: ph@hviid-frederiksen.dk Ministeriet

Læs mere

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s.

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s. Nyhedsbrev til politiet til kommunerne og KL Særnummer 9. maj 2012 Nr. 2 juni 2013 Indhold: 1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2 3. Familiesammenføring

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk og skj@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

N o t a t. Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark

N o t a t. Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark N o t a t Arbejdsmarkedskontor Øst 18. februar 2016 Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark Dette notat giver et overblik over de mange forskellige instanser og indsatser, den enkelte flygtning

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen?

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen? Hvad koster det at stå på ventelisten? Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Hvor lang er ventetiden? Er der to forskellige ventelister? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper

Læs mere

Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002.

Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002. Statsborger fra Irak Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002. Ansøgeren er etnisk araber, sunni muslim og stammer

Læs mere