DEN RETTE HJÆLP til voldsramte kvinder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN RETTE HJÆLP til voldsramte kvinder"

Transkript

1

2 DEN RETTE HJÆLP til voldsramte kvinder

3 Pia Rovsing Clemmensen DEN RETTE HJÆLP til voldsramte kvinder Frydenlund

4 Den rette hjælp til voldsramte kvinder Frydenlund og forfatteren, 2005 ISBN: Grafisk tilrettelæggelse: Klaus Frederiksen Grafisk produktion: Pozkal, Polen Omslagsillustration og tegninger: Ulla S. Fleischer Udgivet med støtte fra OAK Foundation Denmark Kopiering fra denne bog eller dele deraf er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan. Enhver anden form for kopiering er uden forlagets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag i anmeldelser. Frydenlund Hyskenstræde 10 DK-1207 København K Tlf Fax

5 Indhold Forord At vende perspektivet Behov for hjælp Indsatsen er stadig ikke god nok Oversigt KAPITEL 1 Problemstilling Indledning Afgrænsning Den rette hjælp Hvad er vold? Eksisterende forskning Proces Interviewundersøgelsen Etiske overvejelser KAPITEL 2 Kvindernes beretning om at leve i voldelige parforhold Mødet Volden begynder Volden udvikler sig Psykisk vold Fysisk vold Seksuel vold

6 Økonomisk vold Materiel vold Vold i forbindelse med misbrug Trusler Isolation Underkendelse af livsværdier Indirekte vold gennem børnene Konsekvenser af vold Børn Følelsesmæssig påvirkning af kvinden Bruddet Ressourcer KAPITEL 3 Hjælp i socialforvaltningen Indledning Den første kontakt med socialforvaltningen Den konkrete hjælp og vurderingen heraf Generel vurdering af hjælp, gode råd og visioner Sammenfatning af kapitel Socialrådgivning Socialforvaltning KAPITEL 4 Forståelse af vold mod kvinder Indledning De fire diskurser Psykologisk diskurs Socialpolitisk diskurs Kønsneutral diskurs Feministisk diskurs/kønspolitisk diskurs

7 Kvindernes forståelse af volden Normal eller afvigende? Kvindesyn Manderolle Hvad vil han opnå? Manderådgivning Sammenfatning Sagsbehandlernes forståelse af vold mod kvinder Hvad kalder I det? Har kvinden andel i volden? Sagsbehandlernes syn på manden Er en voldelig mand normal? Samfundsforklaringer? Udsat for kærlighed Sammenfatning Holdninger til vold mod kvinder i det øvrige samfund Krisecentrenes historie Udlandet Regeringens handlingsplan kort analyse Sociallovgivning Socialpolitik Konkrete forslag til lokalpolitik Sammenfatning Afslutning Litteratur

8

9 Forord Nordisk Ministerråd besluttede at initiere et femårigt forskningsprogram for perioden om køn og vold. Programmet administreres af Nordisk Forskerakademi, NorFa. Denne bog er et resultat af et NorFa finansieret, etårigt projekt. Jeg har i det år haft ansættelse på Roskilde Universitetscenter, Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi. Jeg har selv over 20 års erfaring i arbejdet som socialrådgiver, først i socialforvaltning og i de sidste mange år i krisecenter for voldsramte kvinder. Da jeg arbejdede i socialforvaltning, var jeg ikke specielt opmærksom på, om kvinder var udsatte for vold derhjemme, og om de af den grund havde specielle behov for hjælp. Det var andre forhold omkring kvinderne, der var i fokus. I dag er problemet ikke så skjult og tabubelagt, som det var tidligere, men der er efter min mening stadigvæk et stykke vej igen, før kvinderne kan få den rette hjælp. Jeg har konstateret, at der mangler viden om vold i parforhold, den vold der mere præcist skal betegnes som mænds vold mod kvinder. Målgruppen for denne bog er socialrådgivere og studerende, samt andre faggrupper, der i deres arbejde kommer i kontakt med voldsramte kvinder. Bogen er udformet således, at den skal bringe viden om, hvad voldelige parforhold kan være, og den skal, via en interviewundersøgelse, vise, hvordan sagsbehandlingen kan foregå. Der er hen ad vejen mange notehenvisninger til supplerende litteratur for studerende og andre, der vil arbejde videre med emnet. Ud over at være informerende vil bogen også være debatterende, idet jeg behandler spørgsmål om forskellige opfattelser af fænomenet vold mod kvinder. Min egen opfattelse, holdninger og vurderinger vil hen ad vejen skinne igennem. Jeg betragter denne undersøgelse som et pilotprojekt, der rejser forskellige temaer, som kan blive genstand for yderligere undersøgelser. Jeg skylder stor tak til NorFa, der har finansieret dette arbejde, og 9

10 tak til Institut 8 på RUC for særdeles god behandling. Stor betydning havde den professionelle vejledning og personlige støtte fra kønsforsker og politolog Hanne Marlene Dahl, RUC. Ligeledes tak til antropolog Yvonne Mørck, RUC for vejledning. Tak for stor opbakning fra koordinator i NorFa, sociolog Maria Eriksson, Göteborgs Universitet. Tak til socialrådgiver Lis Vahlun, cand. mag. Jacob Sundbøl Larsen, antropolog Sissel Lea Nielsen og journalist Ulla Søgaard Thomsen for gennemlæsning og kommentarer til manuskript, samt til prøvelæsere inden for målgruppen af fagfolk. Jeg vil også sige tak til Roskilde Kvindekrisecenter og Roskilde Amt, der har givet mig orlov. Sidst, men ikke mindst, en stor tak til de kvinder og de sagsbehandlere, der har ladet sig interviewe og dermed i en god sags tjeneste givet os lov til at få et indblik i deres verden. 10

11 At vende perspektivet Han sagde han elskede mig. Det er næsten som om, man bliver i forholdet, for at få en forklaring! 1 En tv-udsendelse, Station 2, bringer en debat om mænds vold mod kvinder 2. Emnet er mænd, der, gennem rådgivning, kan hjælpes til at ændre voldelig adfærd i parforhold. En kvinde, som har været ude for vold gennem mange år i sit ægteskab, er inviteret i studiet. Det første spørgsmål, journalisten stiller hende, er: Hvorfor forlod du ikke bare din mand? Jeg tænkte: Der var det igen!, spørgsmålet om, hvorfor hun ikke gik. Kvinden blev ikke spurgt, hvorfor han ikke lod hende gå, og hun bliver straks bragt i en position, hvor hun skal forsvare og forklare. Det provokerer mig, at journalisten ikke ser, at der i et voldeligt parforhold må være et skævt forhold i magten mellem kønnene. Kvinden svarer godt for sig alligevel og siger blandt andet, at det kan man ikke af frygt. Man er fanget. Psykologisk vold gør, at man trækker sig ind i sig selv. Jo længere man bliver i forholdet, jo sværere bliver det. Kvinden bliver spurgt om, hvorfor man ikke henter hjælp hos venner og familie. Hun svarer: Man skammer sig. Det er noget, der bliver set ned på. Det er svært at trænge igennem, da mændene som regel udadtil er flinke og charmerende. Kvinden fortæller om, at hun var bange for ikke at blive forstået, da familie og venner ikke kender manden fra den side. Når jeg personligt har fortalt til andre mennesker, at jeg arbejder i et kvindekrisecenter, er det første spørgsmål, der møder mig: Hvorfor går de ikke? Her menes naturligvis kvinderne. Der fokuseres på deres ansvar og ikke på mandens ansvar. Det bliver kvindernes ansvar, at de har fået tæv. Jeg har aldrig været ude for nogen, der siger: 1 Udtalelse fra skuespilleren Pamela Andersson i en tv-udsendelse. Øvrige undertekster stammer fra denne udsendelse, hvor flere kendte fortalte om at leve i et voldeligt forhold. Andre undertekster er citater fra denne bogs interviewundersøgelse. 2 TV2, 20. oktober

12 Hvorfor forlader manden ikke sin kone, hvis hun er så forfærdelig, at han er nødt til at slå hende? eller Hvorfor forhindrer han hende i at forlade ham? I denne bog vil jeg prøve at vende perspektivet væk fra kvinden og hendes ansvar og hen mod manden og hans ansvar. At vende perspektivet er en del af en aktuel feministisk bevægelse, hvor et afgørende mål er at få vendt ansvaret for volden væk fra kvinderne og hen mod mændene 3. Ligeledes arbejdes der for at trække forståelse af volden væk fra en dominerende psykologisk forståelse og hen mod en forståelse af, at vold mod kvinder er et samfundsproblem 4. Fælles for de feministiske udgangspunkter er, at vold ses i et kønsog magtperspektiv, og at mænd slår for at opnå noget (og ikke kun fordi de har haft en hård barndom). Forskellene på de feministiske udgangspunkter handler kort sagt om i hvor høj grad man afviser psykologiske forklaringer på vold. Jeg mener selv at psykologien er gavnlig for forståelse af vold, men den bør ikke stå alene, da kulturer og samfundsmæssige forhold også har betydning. Jeg vil i det følgende bruge ordet kønspolitik i stedet for feministisk. Brugen af ordet feministisk er ikke så almindeligt i Danmark som i landene omkring os. Ordet er på en måde belastet og giver mange mennesker associationer til 1970 ernes udskældte og latterliggjorte rødstrømper 5. Bogen har to hovedtemaer, dels måden vold mod kvinder forstås på i vores samfund, og dels den hjælp kvinderne får i kommunale socialforvaltninger. Jeg forbinder disse to temaer, idet måden volden forstås på har indflydelse på den hjælp, der gives. Jeg vil beskæftige mig med, om en kønspolitisk rettet tilgang kan påvirke holdninger og være med til at forbedre den hjælp, som kvinderne får fra socialforvaltningen. Behov for hjælp I Danmark er der 37 krisecentre 6. Gennem årene er der i kvindekrisecentrene opsamlet en pædagogisk og socialfaglig viden om og er- 3 Hearn Eliasson Mogensen Se Drude Dahlerups afhandling (1998), hvor hun beskæftiger sig med rødstrømpebevægelsens gennemslagskraft i samfundet, og hvordan bevægelsen har påvirket opfattelsen af kønnene i retning af større ligeværd. 6 (LOKK står for Landsorganisationen af Kvindekrisecentre). 12

13 faring med voldsramte kvinder og deres behov for hjælp. En såkaldt tavs viden om kvindernes situation eksisterer i krisecentrene. Denne viden har svært ved at nå ud over krisecentrenes plankeværker og videre ud i samfundet til offentlige myndigheder. De første krisecentre opstod i 1979, og i løbet af den første halvdel af 1980 erne etableredes landet over de fleste af de nuværende krisecentre. Volden er dog stadigvæk, på trods af krisecentrenes eksistens og det delvise brud på tabuet omkring vold mod kvinder, tilsyneladende hverken mindsket eller afskaffet i løbet af disse første 25 år. Kvinder kom strømmende til krisecentrene lige fra det øjeblik, de i 1979 åbnede dørene, og centrene har vist deres berettigelse. Mange kvinder har søgt ly i disse huse i årenes løb. I år 2003 har 2008 kvinder og 2019 børn boet på de danske krisecentre 7. Krisecentrene har ud over pladser til kvinder og børn også en omfattende rådgivningsvirksomhed. Søgningen i krisecentrene viser toppen af isbjerget, idet en nyere dansk undersøgelse viser, at kvinder hvert år i dette land rammes af fysisk vold eller voldstrusler, heraf fra nuværende eller tidligere partner 8. På trods af voldens udbredelse imødegås problemet i myndighederne udenfor krisecentrene typisk som et privat anliggende, som et individuelt personligt problem for den enkelte kvinde. De problemer, der ses i krisecentrene, har gennemgående alvorlig karakter. Kvinderne har været udsat for fysisk og psykisk vold, samt trusler om vold og trusler på livet 9. Kvinderne er ofte udsat for fortsatte trusler, efter de har forladt manden. Mange udenlandske kvinder er udvisningstruede, og mange både danske og udenlandske kvinder må kæmpe for forældremyndighed over børnene og for at få rimelige samværsordninger i stand. Mødre og børn er prægede af den utrygge stemning, de har levet i. De har brug for kvalificeret hjælp og støtte. Kvinderne er afhængige af, at hjælpen i krisecentret suppleres af andre offentlige myndigheders hjælp. 7 LOKK årsstatistik med henvisning til Statens Institut for Folkesundhed. SUSY Hvert år udsættes ca kvinder, svarende til 3,9%, for fysisk vold eller trusler om vold. Heraf udsættes ca , svarende til 2,5%, for fysisk vold eller trusler herom fra en nuværende eller tidligere partner. De er fremkommet efter en særkørsel i Statens Institut for Sundhed. 9 Se LOKK s årsstatistik, 2003 om, hvor mange der har været udsat for de forskellige voldsformer. 13

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde?

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Formidlingscentret for socialt Arbejde 2002 Indhold Internationale fællesholdninger................ 4 Danmarks handlingsplan....................

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Gruppe 19, KS08 december 2011

Gruppe 19, KS08 december 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.1 Problemstilling:... 4 1.2 Definition af socialt problem... 5 1.2 Problemformulering:... 6 1.3 Disposition for opgaven... 7 1.4 Afgrænsning... 7 1.5 Begrebsafklaring:...

Læs mere

kan også være din kollega

kan også være din kollega Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Af Chris Poole Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Forord ved

Læs mere

Partnervold mod mænd i Danmark

Partnervold mod mænd i Danmark Partnervold mod mænd i Danmark... det er ikke noget, man skilter med, at man som mand får bank hjemme. Det er noget, man holder for sig selv, men det er i hvert fald godt, at jeg har fået et langt bedre

Læs mere

For mig har behandlingen haft kæmpe betydning. Den har gjort, at jeg har været i stand til ikke at smadre min familie.

For mig har behandlingen haft kæmpe betydning. Den har gjort, at jeg har været i stand til ikke at smadre min familie. Du har jo ingen værktøjer med. Du har jo ikke fået nogen værktøjer puttet ned i din rygsæk hjemmefra. Jeg vidste jo ikke, hvordan jeg skulle løse en konflikt, med hverken mine børn eller min kone, ekskone,

Læs mere

NÅR SAMVÆRET ER SVÆRT PERSPEKTIVER PÅ PLEJEBØRNS SAMVÆR I KØBENHAVNS KOMMUNE

NÅR SAMVÆRET ER SVÆRT PERSPEKTIVER PÅ PLEJEBØRNS SAMVÆR I KØBENHAVNS KOMMUNE NÅR SAMVÆRET ER SVÆRT PERSPEKTIVER PÅ PLEJEBØRNS SAMVÆR I KØBENHAVNS KOMMUNE U D A R B E J D E T A F L I N E K L Y V Ø 2 0 1 1 Når samværet er svært Perspektiver på plejebørns samvær i Københavns Kommune

Læs mere

En varm tak til de mange, som har gjort det muligt for os at skrive denne bog:

En varm tak til de mange, som har gjort det muligt for os at skrive denne bog: DE ONDE OG DE DUMME En varm tak til de mange, som har gjort det muligt for os at skrive denne bog: De mennesker, som på trods af ubehagelige oplevelser valgte at invitere os hjem og genopleve dem i vores

Læs mere

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM Marts 15 Efterår 08 FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM For voldsudsatte kvinder og børn Side 1 Forslag til Social Exitprogram For voldsudsatte kvinder og børn Udgivet af Huset Zornig Copyright Zonta Aarhus

Læs mere

Tema: En voldsramt kvinde fortæller. Det, det skete i går, vil jeg aldrig fortælle nogen. Jeg er så bange og flov over, at han har slået mig...

Tema: En voldsramt kvinde fortæller. Det, det skete i går, vil jeg aldrig fortælle nogen. Jeg er så bange og flov over, at han har slået mig... Bl.a. i dette nummer: Mere mødrehjælp! - Kære dagbog - Bryd tabuet NR. 15 SEPTEMBER 2008 Tema: En voldsramt kvinde fortæller Det, det skete i går, vil jeg aldrig fortælle nogen. Jeg er så bange og flov

Læs mere

nyt Fokus på stalking Tilbud til hele familien 8. marts Læs mere side 3-6 Terapihave på krisecenteret

nyt Fokus på stalking Tilbud til hele familien 8. marts Læs mere side 3-6 Terapihave på krisecenteret nyt OM VOLD MOD KVINDER OG BØRN MARTS 2013. LOKK.DK Fokus på stalking Læs mere side 3-6 8. marts To nye tiltag ser dagens lys på kvindernes internationale kampdag. Et nyt mandenetværk mod vold mod kvinder

Læs mere

Vold mod kvinder med handicap

Vold mod kvinder med handicap Vold mod kvinder med handicap 2 Vold mod kvinder med handicap Lise Bjerre & Maria Lincke Jørgensen Formidlingscenter Øst, 2002 3 Vold mod kvinder med handicap 2002, Forfatterne og Formidlingscenter Øst

Læs mere

Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 25 år I kamp for voldsudsatte kvinder og børn

Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 25 år I kamp for voldsudsatte kvinder og børn Landsorganisation af Kvindekrisecentre 25 år I kamp for voldsudsatte kvinder og børn Tillykke med de 25 år Kvinder, der lever med vold i hjemmet, kan let komme til at stå meget alene. Ofte er kvinderne

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Det Nationale Voldsobservatorium - et samarbejde om bekæmpelse af mænds vold mod kvinder

Det Nationale Voldsobservatorium - et samarbejde om bekæmpelse af mænds vold mod kvinder Det Nationale Voldsobservatorium - et samarbejde om bekæmpelse af mænds vold mod kvinder Udgivet af Kvinderådet, 2005 Redigeret af Maria Clemensen og Randi Theil Nielsen Oplag: 500 Tryk: Jespersen Offset

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Barnet i retssystemet før og nu

Barnet i retssystemet før og nu Barnet i retssystemet før og nu Af Beth Grothe Nielsen, cand.jur. og ekstern lektor på Aalborg Universitet Indledning Det følgende handler primært seksuelle overgreb (incest) mod børn, begået af fædre

Læs mere

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til børn og unge på krisecentre Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til

Læs mere

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min Indhold 1 Abstract... 3 2 Indledning... 4 2.1 Problemfelt... 4 2.2 Problemformulering... 6 2.3 Uddybning af problemformulering... 6 2.4 Afgrænsninger... 6 3 Rapportens fremgangsmåde og opbygning... 8 3.1

Læs mere

Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport

Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport 1. Forord: Kan man spørge børn om skilsmisser? Hvad mener børn om forældres skilsmisse? Hvor meget vil børn selv være med til at bestemme, når mor og far går

Læs mere

Pårørende og kræftpatientens sociale netværk. Et udviklings- og praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Pia Riis Olsen (red.

Pårørende og kræftpatientens sociale netværk. Et udviklings- og praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Pia Riis Olsen (red. Pårørende og kræftpatientens sociale netværk Et udviklings- og praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D Pia Riis Olsen (red.) 1 2 Pårørende og kræftpatientens sociale netværk Et udviklings- og

Læs mere

Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer

Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer Socialrådgiveruddannelsen Professionshøjskolen Metropol Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer Juni 2014 Årgang: KF11 - gruppe 60 Udarbejdet af: Shqipe

Læs mere

Vold i hjemmet. 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider

Vold i hjemmet. 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider Vold i hjemmet 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider Indholdsfortegnelse Indledning Side 2 Problemformulering Side 2 Vold mellem ægtefæller og kærestepar Side 3 Voldelige mænd Side 3 Voldelige

Læs mere

Hvorfor går 'hun ikke bare?

Hvorfor går 'hun ikke bare? udsat m/k Hvorfor går 'hun ikke bare? Vold mod kvinder er aldrig tilfældig. Et voldeligt forhold kan stå på i årevis, mens volden langsomt tiltager. Man kan dø af den. Ca. 25 kvinder dør hvert år på grund

Læs mere

Dannevirkeskolen. En undersøgelse af de langsigtede virkninger af et ophold på Dannevirkeskolen

Dannevirkeskolen. En undersøgelse af de langsigtede virkninger af et ophold på Dannevirkeskolen Dannevirkeskolen En undersøgelse af de langsigtede virkninger af et ophold på Dannevirkeskolen Juni 2008 Dannevirkeskolen En undersøgelse af de langsigtede virkninger af et ophold på Dannevirkeskolen Juni

Læs mere

Spørgsmål ang. at være ung kunstner i Grønland

Spørgsmål ang. at være ung kunstner i Grønland Mail interview af Dy Plambeck 2009 Spørgsmål ang. din baggrund 1: Hvor er du vokset op og hvilket slags hjem kommer du fra? (fortæl gerne her om dine forældres arbejde, om du har søskende, om noget i din

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere